MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5"

Transkrypt

1 Strona 1 MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5 O KONSYSTENCJI PLASTYCZNEJ WYKONANY METODĄ ITERACJI.

2 Strona Sprawozdanie z pierwszej części ćwiczeń laboratoryjnychbadanie cech izycznych kruszyw. 1. Mieszanka kruszywa: a) Przesiew: próbka analityczna 1000g PN-91 B-06714/15 Frakcja Wymiar Przesiewy Udział przesiewu Udział poszczególnych sita [g] przez poszczególne rakcji kruszywa [%] a [mm] [mm] i I II III średnia sita Σ% b n 0-0, % 0% 0,15-0,5 0,15 4, 0,% 0,% 0,5-0,50 0, ,67 1,467% 1,8% 0,50-1,00 0, ,5% 4,% 1,00-,00 1, , 4,0% 8,%,00-4,00, ,67 5,867% 4,% 4,00-8,00 4, ,67 48,67% 8,567% 8,00-16,00 8, , 16,9% 99,5% 16,00-,00 16, ,5% 100%,00-6,00, % 100% Krzywa przesiewu żwiru wielorakcyjnego Udział przesiewu przez poszczególne sita [%] ,1 0,5 0, Wymiar sita mi a i - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita a i ms m i - całkowita masa rakcji wydzielonej w wyniku przesiewania z próbki analitycznej [g], m s - masa próbki analitycznej, b n - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita (b n ) zestawu sit kontrolnych, bn a1 + a a gdzie a n a an 1 suma procentowych udziałów w masie próbki analitycznej wszystkich rakcji kruszywa o ziarnach mniejszych od wymiaru oczka sita kontrolnego n.

3 Strona Wszystkie niedokładności mogą być związane ze zbyt częstym wykorzystywaniem tych samych kruszyw do badań. Wyniki dlatego mogą być przekłamane. Czerwone linie na wykresie są ogranicznikami wyznaczonymi przez normy budowlane i określają obszar na wykresie, w którym powinien znajdować się normowy wykres przesiewu. b) Badanie żwiru w stanie luźnym i zagęszczonym: Do ćwiczenia został użyty cylinder o masie 4,415 kg i objętości dm. Nasypaliśmy żwir i zważyliśmy całość a następnie, korzystając z maszyny wibrującej, ubiliśmy go. Wyniki, które otrzymaliśmy przedstawiłem w tabelce: Masa własna Masa cylindra z Masa luźnego Masa cylindra z Masa żwiru cylindra luźnym żwirem żwiru ubitym żwirem ubitego 4,415 kg 7,71 kg,97 kg 8,04 kg,67 kg Jak widać masa żwiru ubitego jest większa niż żwiru luźnego przy jednakowej objętości:,97 kg <,67 kg Gęstość żwiru luźnego,97 kg/dm 1648,5 kg/m Gęstość żwiru ubitego,67 kg/dm 181,5 kg/m Są to wyniki, które mieszczą się w granicach narzuconych przez normę. c) Ziarna nieoremne: Do obliczeń stosuje się wzory: Zawartość ziaren nieoremnych w danej rakcji: z n m m 1 m 1 - masa ziaren nieoremnych w próbce (w danej rakcji) m - masa próbki (rakcji). Zawartość ziaren nieoremnych w całym kruszywie: Z n1 1 + Z n + Z n Z w Z n1,, - zawartość ziaren nieoremnych w poszczególnych rakcjach [%] 1,, - udział ziaren poszczególnych zbadanych rakcji kruszywa w średniej próbce laboratoryjnej [%] LP Frakcja Waga rakcji [g] m Waga ziaren nieoremnych w danej rakcji [g] m 1 Procentowy udział ziaren nieoremnych w danej rakcji Z n [%] Masa próbki Masa ziaren nieoremnych ,66 % , % ,00 % przesiew 9 razem 1000

4 Strona 4 Zawartość ziaren nieoremnych w całym kruszywie: ,4% ,5% ,% , 17,4 + 14,66 11, , Z w 8,45% 17,4 + 11,5 + 7, Dopuszczalna zawartość ziaren nieoremnych wynosi max wg normy 5-0%, tak więc otrzymany wynik 8,57% jest zgodny z normą. d) Zawartość pyłów PN-78 B W badaniu mającym na celu oznaczenie zawartości pyłów mineralnych żwiru użyto 500 g przesiewu. Całość przesiewu poddano procesowi wymywania ziaren mniejszych niż 0,6 mm (pyłów) w przyrządzie wskazanym przez normę. Po wsypaniu próbki kruszywa (500g) do naczynia i przeprowadzeniu wszystkich czynności wskazanych przez normy: płukanie (uzupełnienie wodą do kreski, mieszanie łopatką zawartości naczynia) i osuszanie, kruszywo zważono. Waga kruszywa przed badaniem: 500g, Waga kruszywa po badaniu: 497,7g, Wzór na zawartość pyłów w mieszance: m m Z 1 p m W naszym przypadku po podstawieniu wartości: ,7 Z p 0,46% 500 Tak więc zawartość procentowa pyłów w całej próbce (1000g): 500g 497,7g 9g x x 7,44g ( ) (7, ) 0,156% 1000 Maksymalna dopuszczalna zawartość pyłów wynosi -4%, badana próbka ma więc dopuszczalną 0,46% zawartość pyłów.

5 Strona 5. Piasek: a) Przesiew: próbka analityczna 500g PN-91 B-06714/15 Frakcja Wymiar Przesiewy Udział przesiewu Udział poszczególnych sita [g] przez poszczególne rakcji kruszywa [%] a [mm] [mm] i I II III średnia sita Σ% b n 0-0, ,4% 0,4% 0,15-0,5 0, ,66 8,9% 9,% 0,5-0,50 0, , 6,67% 46% 0,50-1,00 0, ,67 8,1% 84,1% 1,00-,00 1, % 97,14%,00-4,00, ,8% 99,9% 4,00-8,00 4, , 0,06% 100% Krzywa przesiewu piasku zwykłego Udział przesiewu przez poszczególne sita % ,15 0,5 0,5 1 4 Wymiar sita [mm] mi a i - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita, a i ms m i - całkowita masa rakcji wydzielonej w wyniku przesiewania z próbki analitycznej [g], m s - masa próbki analitycznej, b n - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita (b n ) zestawu sit kontrolnych, bn a1 + a a gdzie a n a an 1 suma procentowych udziałów w masie próbki analitycznej wszystkich rakcji kruszywa o ziarnach mniejszych od wymiaru oczka sita kontrolnego n. Wszystkie niedokładności mogą wynikać ze zbyt często wykonywanych ćwiczeń na tym samym kruszywie. Na wykresie linie czerwone są ogranicznikami wyznaczonymi przez normy budowlane, i określają obszar na wykresie, w którym musi znajdować się krzywa.

6 Strona 6 b) Badanie piasku w stanie luźnym i zagęszczonym: Do ćwiczenia został użyty cylinder o masie 4,040 kg i objętości 1 dm. Nasypaliśmy piasku i zważyliśmy całość a następnie, korzystając z maszyny wibrującej, ubiliśmy piasek. Wyniki, które otrzymaliśmy przedstawiłem w tabelce: Masa własna Masa cylindra z Masa luźnego Masa cylindra z Masa piasku cylindra luźnym piaskiem piasku ubitym piaskiem ubitego 4,040 kg 5,640 kg 1,6 kg 5,800 kg 1,76 kg Jak widać masa piasku ubitego jest większa niż piasku luźnego przy jednakowej objętości: 1,6 kg < 1,76 kg Gęstość piasku luźnego 1,6 kg/dm 1600 kg/ dm Gęstość piasku ubitego 1,76 kg/dm 1760 kg/dm Są to wyniki, które mieszczą się w granicach narzuconych przez normę. c) Zawartość pyłów PN-78 B W badaniu mającym na celu oznaczenie zawartości pyłów mineralnych piasku użyto 500 g przesiewu. Całość przesiewu poddano procesowi wymywania ziaren mniejszych niż 0,6 mm (pyłów) w przyrządzie wskazanym przez normę. Po wsypaniu próbki kruszywa (500g) do naczynia i przeprowadzeniu wszystkich czynności wskazanych przez normy: płukanie (uzupełnienie wodą do kreski, mieszanie łopatką zawartości naczynia) i osuszanie, kruszywo zważono. Waga kruszywa przed badaniem: 500g, Waga kruszywa po badaniu: 488,5 Wzór na zawartość pyłów w mieszance: m m Z 1 p m W naszym przypadku po podstawieniu wartości: ,5 Z p,% 500 Maksymalna dopuszczalna zawartość pyłów wynosi -4%, badana próbka ma więc dopuszczalną,% zawartość pyłów.

7 Strona 7. Grys: a) Przesiew: próbka analityczna 1000g PN-91 B-06714/15 Frakcja Przesiewy Wymiar [g] sita [mm] I II III Udział poszczególnych rakcji kruszywa [%] a i Udział przesiewu przez poszczególne sita Σ% b n [mm] średni a 0-0, % 0% 0,15-0,5 0,15 0 1,6 0 0,5 0,05% 0,05% 0,5-0,50 0,5 0 0, 0 0,1 0,01% 0,06% 0,50-1,00 0,50 0 0,8 0,1 0, 0,0% 0,09% 1,00-,00 1,00 0, 1, 0,4 0,6 0,06% 0,15%,00-4,00,00 5,8 8,4 4,4 6, 0,6% 0,77% 4,00-8,00 4,00 56,5 06,0 18,4 7,0,7%,47% 8,00-16,00 8,00 61,0 640,6 64,8 6,1 6,1% 96,68% 16,00-,00 16,00 7,5 41, 50,7,,% 100%,00-6,00,00 Krzywa przesiewu grysu 10 Udział przesiewu przez poszczególne sita % ,15 0,5 0, Wymiar sita [mm] mi a i - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita a i ms m i - całkowita masa rakcji wydzielonej w wyniku przesiewania z próbki analitycznej [g], m s - masa próbki analitycznej, b n - procentowy udział przesiewu przez poszczególne sita (b n ) zestawu sit kontrolnych, bn a1 + a a gdzie a n a an 1 suma procentowych udziałów w masie próbki analitycznej wszystkich rakcji kruszywa o ziarnach mniejszych od wymiaru oczka sita kontrolnego n. Wszystkie niedokładności mogą wynikać ze zbyt często wykonywanych ćwiczeń na tych samych gruntach. Nieodpowiednie wymieszanie ich w silosach może zakłamywać wyniki.

8 Strona 8 Czerwone linie na wykresie są ogranicznikami wyznaczonymi przez normy budowlane, i określają obszar na wykresie, w którym musi znajdować się krzywa. b) Badanie grysu w stanie luźnym i zagęszczonym: Do ćwiczenia został użyty cylinder o masie 4,415 kg i objętości dm. Nasypaliśmy żwir i zważyliśmy całość a następnie, korzystając z maszyny wibrującej, ubiliśmy go. Wyniki, które otrzymaliśmy przedstawiłem w tabelce: Masa własna Masa cylindra z Masa luźnego Masa cylindra z Masa grysu cylindra luźnym grysem grysu ubitym grysem ubitego 4,415 kg 7,80 kg,865 7,660,45 kg Jak widać masa żwiru ubitego jest większa niż żwiru luźnego przy jednakowej objętości:,865 kg <,45 kg Gęstość żwiru luźnego,865 kg/dm 14,5 kg/m Gęstość żwiru ubitego,45 kg/dm 16,5 kg/m Są to wyniki, które mieszczą się w granicach narzuconych przez normę. c) Ziarna nieoremne: Do obliczeń stosuje się wzory: Zawartość ziaren nieoremnych w danej rakcji: z n m m 1 m 1 - masa ziaren nieoremnych w próbce (w danej rakcji) m - masa próbki (rakcji). Zawartość ziaren nieoremnych w całym kruszywie: Z n1 1 + Z n + Z n Z w Z n1,, - zawartość ziaren nieoremnych w poszczególnych rakcjach [%] 1,, - udział ziaren poszczególnych zbadanych rakcji kruszywa w średniej próbce laboratoryjnej [%] LP Frakcja Waga rakcji [g] m Waga ziaren nieoremnych w danej rakcji [g] m 1 Procentowy udział ziaren nieoremnych w danej rakcji Z n [%] Masa próbki Masa ziaren nieoremnych , 14,76 % , 8,8 % ,0 10,0 % przesiew 9 razem 1000

9 Strona 9 Zawartość ziaren nieoremnych w całym kruszywie: ,4% ,% 1000,% ,76 0,4 + 8,8 70, + 10, Z w 9,11% 0,4 + 70, +, Dopuszczalna zawartość ziaren nieoremnych wynosi wg normy 5-0%, tak więc otrzymany wynik 9,11% jest zgodny z normą. d) Zawartość pyłów PN-78 B W badaniu mającym na celu oznaczenie zawartości pyłów mineralnych żwiru użyto 500 g przesiewu. Całość przesiewu poddano procesowi wymywania ziaren mniejszych niż 0,6 mm (pyłów) w przyrządzie wskazanym przez normę. Po wsypaniu próbki kruszywa (500g) do naczynia i przeprowadzeniu wszystkich czynności wskazanych przez normy: płukanie (uzupełnienie wodą do kreski, mieszanie łopatką zawartości naczynia) i osuszanie, kruszywo zważono. Waga kruszywa przed badaniem: 500g, Waga kruszywa po badaniu: 498g, Wzór na zawartość pyłów w mieszance: m m Z 1 p m W naszym przypadku po podstawieniu wartości: Z p 0,4% 500 Tak więc zawartość procentowa pyłów w całej próbce (1000g): 500g 498g 9g x x 8,88g ( ) (8, ) 0,01% 1000 Maksymalna dopuszczalna zawartość pyłów wynosi -4%, badana próbka ma więc dopuszczalną 0,4% zawartość pyłów.

10 Strona Określenie czasu wiązania cementu. Określenie właściwej ilości wody: Wstęp: Z racji, że ćwiczenie jest to bardzo czasochłonne (ok. 5 godzin), zostało ono wykonane przez kilka grup, które zapisywały swoje spostrzeżenia i charakterystyczne momenty (początek wiązania, koniec wiązania itd.) Ćwiczenie: Ćwiczenie rozpoczęto już o 1 15, kiedy to nastąpił zarób, a zakończyło się o 17 0, końcem wiązania. Do zarobienia 500g cementu użyto 151 ml wody. Ilość ta musi być ściśle sprecyzowana, ażeby konsystencja cementu była odpowiednia (zanurzenie musi być 6mm ± 1mm). Określony czas i zachowanie cementu, ująłem w tabelce: Czas Czas Głębokość Stan cementu procesów zanurzenia 1 15 Max 1 5 Max 1 45 Max 1 50 Max Nic się nie Max 14 0 dzieje Max 14 5 Max cm od dna ,5-,0 15 0,5 godziny i 5 minut 15 8 Po godz. i 1 min godzina i minuty Po 4 godz. i 45 min Początek wiązania Wiązanie Koniec wiązania,5 Pozostaje ślad Brak śladu Uwagi Do sprawdzenie początku wiązania stosuje się igłę, którą zanurza się w zaprawę. Igła umieszczona jest na odpowiedniej skali, która wskazuje głębokość zanurzenia. Gdy głębokość igły jest -5 cm od dna wówczas przyjęte jest, że wiązanie cementu się rozpoczęło. Z racji, że głębokość zanurzenia jest w przedziale -5cm od dna oznacza to, że nastąpił początek wiązania. Do sprawdzania etapu wiązania stosuje się innego rodzaju końcówkę. Jest to igła z nasadką, która zostawia na niezwiązanym cemencie ślad. Z chwilą, gdy druga nasadka nie pozostawia śladu oznacza to, że wiązanie cementu zostało zakończone. Cement wiązał się 4 godziny i 45 minut. Zgodnie z normą budowlaną dotyczącą wiązania cementu cement tej klasy powinien rozpocząć wiązanie najszybciej po upływie 60 minut i zakończyć wiązanie przed upływem 1 godzin. W naszym przypadku jest pełna zgodność z normą.

11 Strona Badanie wytrzymałości beleczek cementowych na zginanie i ściskanie: Wstęp: Miesiąc przed przeprowadzeniem ćwiczenia przygotowano beleczki cementowe zgodnie z normą i zaleceniami prowadzącego. Ćwiczenie: Celem ćwiczenia było zbadanie wytrzymałości beleczek wykonanych 4 tygodnie przed ćwiczeniem obecnym. Badania przeprowadzone zostały na sprzęcie laboratoryjnym w pracowni budownictwa a otrzymane wyniki poddałem dalszym obliczeniom. Do dyspozycji w ćwiczeniu mieliśmy trzy beleczki, które najpierw poddaliśmy łamaniu. Korzystamy z zależności: 1,5 F l R b F - siła łamiąca beleczkę [N] ±1% l - odległość między podporami 100 ± 5mm b - wymiar przekroju poprzecznego 40 ± 0,mm Błąd wytrzymałości na zginanie: 1,5 l 1,5 F 1,5 F l dr df + dl + db[ MPa] 4 b b b Wytrzymałość na zginanie Błąd wytrzymałości na Beleczka nr: Siła łamiąca F [MPa] zginanie [Mpa] N 7,0 1, N 6,1 1, N 6,11 1,07 Średnie wartości: 786,66 N 6,45 1,144 Błąd średni kwadratowy: n 1 R ( dr ) 0,811[ MPa] n( n 1) Tak więc wytrzymałość na zginanie 6,45 ± 0,811 [MPa] W drugiej części ćwiczenia mieliśmy już do dyspozycji 6 połówek beleczek. Oto wyniki, które otrzymaliśmy przy ściskaniu aparatem normowo do tego przeznaczonym: Beleczka nr: Obciążenie Pole powierzchni Wytrzymałość na ściskające: beleczki ściskanie [MPa] 1 F 68 kn A 16 cm 4,5 F 69 kn A 16 cm 4,15 F 60 kn A 16 cm 7,5 4 F 74 kn A 16 cm 46,5 5 F 65 kn A 16 cm 40,65 6 F 71 kn A 16 cm 44,75 Średnie wartości: F śr 67,8 kn A śr 16 cm 4,958 Wynik 4,958 [Mpa]

12 Strona 1 Ćwiczenie zostało przeprowadzone pod czujną opieką prowadzącego, a uśrednione wyniki zaznaczyłem na czerwono na końcu każdej z tabel. Do wykonania beleczek użyliśmy betonu klasy,5. Zgodnie z normą wytrzymałość na ściskanie beleczek z takiego cementu powinna zawierać się między,5 a 4,5 Mpa. Wynik 4,958 [Mpa] mieści się w górnej granicy tego przedziału co nie tylko jest zgodne z normą ale również świadczy dobrej jakości użytego cementu. Sprawozdanie z drugiej części ćwiczeń laboratoryjnychprojektowanie mieszanki betonowej. Celem drugiej części było zaprojektowanie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej dla betonu klasy B-17,5. Beton należy zaprojektować metodą iteracji. Metoda iteracji polega, jak sama nazwa wskazuje, na dokonywaniu pewnych prób. Celem tej metody jest znalezienie takich stosunków kruszyw mających się składać na mieszankę, które zapewniają najlepszą szczelność. Proces rozpoczynamy od dosypywania do gruntu o największych wymiarach ziaren (grys) grunt o średnich wymiarach ziaren (żwir). Po uzyskaniu maksymalnej szczelności rozpoczynamy dodawanie gruntu o najmniejszych ziarnach (piasek) aby wypełnił on luki między ziarnami o większych wymiarach poprzedniego gruntu. Przebieg poszukiwań mieszanki o najlepszej szczelności przedstawiłem w tabelce: Lp Kolejność Kolejne iteracje mieszanki kruszyw postępowania I II III IV V VI VII VIII IX X 1. Grys 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1, 1, 1, 1,. Żwir ,5 1,0 1,5,0,0,0,0,0,0. Piasek 1,0 1,5,0,5 4. Suma mas m [kg] 1,0 1,5,0,5,0, 4, 4,8 5, 5,8 5. Objętość V [dm ] 0,67 0,88 1,08 1,8 1,56 1,7,09,0,5,78 Gęstość nasypowa 6. m kruszyw γ mz V [kg/ dm ] 1,49 1,704 1,851 1,95 1,9 1,96,071,1,115, Gęstość kruszyw γ [kg/ dm ],65,65,65,65,65,65,65,65,65,65 8. γ Szczelność s mz 0,56 0,64 0,698 0,77 0,75 0,70 0,781 0,79 0,798 0,791 γ

13 Strona 1 Aby określić ilość każdego ze składników konieczną do wyrobienia odpowiedniej mieszanki należy rozwiązać układ równań: w 0,9 C Rb + 0,5 W A1 W C wc + G wg + Ż wż + P wp C + G Ż + + P + W 1000 γ c γ g γ ż γ p G x Ż Ż y P w w w γ c c g ż p ż g p G Ż Ż P 0,071 0,091 0,05 γ,1 γ,65 γ,65,65 0,6665 G - masa grysu [kg], Ż - masa żwiru [kg], P - masa piasku [kg], W - objętość wody [dm ] C - masa cementu [kg]. x - stosunek G/Ż odczytujemy z tabeli iteracji, y - stosunek Ż/P odczytujemy z tabeli iteracji, w - wskaźniki wodożądności (w zależności od indeksu piasku, żwiru, grysu, cementu), obliczone według tabel wskaźników dla zadanej konsystencji, γ - gęstość kruszyw, dla wszystkich,65 [kg/dm ], R b - 1,*klasa betonu,...,75 A 1-18, Do rozwiązania układu równań potrzebne są jeszcze wskaźniki wodożądności, które obliczyłem na bazie tabeli: Żwir: Frakcja [mm] Wskaźnik wodożądności konsystencja plastyczna Udział poszczególnych rakcji kruszywa [%] a i 1 Wskaźnik wodożądności 0-0,15 0,9 0% 0 0,15-0,5 0,1 0,% 0,0406 0,5-0,50 0,084 1,467% 0,148 0,50-1,00 0,058,5% 0,145 1,00-,00 0,04 4,0% 0,179,00-4,00 0,0 5,867% 0,8784 4,00-8,00 0,06 48,67% 1,576 8,00-16,00 0,00 16,9% 0,86 16,00-,00 0,016 0,5% 0,008,00-6,00 0,01 0% 0,91409*100%

14 Strona 14 Piasek: Grys: Frakcja [mm] Wskaźnik wodożądności konsystencja plastyczna Udział poszczególnych rakcji kruszywa [%] a i Wskaźnik wodożądności 0-0,15 0,9 0,4% 0,0956 0,15-0,5 0,1 8,9% 1, ,5-0,50 0,084 6,67%,0808 0,50-1,00 0,058 8,1%,1154 1,00-,00 0,04 1% 0,559,00-4,00 0,0,8% 0,0896 4,00-8,00 0,06 0,06% 0, ,00-16,00 0,00 0% 0 16,00-,00 0,016 0% 0,00-6,00 0,01 0% 0 7,1704*100 Frakcja [mm] Wskaźnik wodożądności konsystencja plastyczna Udział poszczególnych rakcji kruszywa [%] a i Wskaźnik wodożądności 0-0,15 0,9 0% 0 0,15-0,5 0,1 0,05% 0,0061 0,5-0,50 0,084 0,01% 0, ,50-1,00 0,058 0,0% 0, ,00-,00 0,04 0,06% 0,0058,00-4,00 0,0 0,6% 0, ,00-8,00 0,06,7% 0,850 8,00-16,00 0,00 6,1% 1,64 16,00-,00 0,016,% 0,051,00-6,00 0,01 0% 0,1986*100% Podstawiam wszystkie wartości do układu równań i wyliczam go: C,75 + 0,5 W 18 W C 0,7 + G 0,05 + Ż 0,091+ P 0,071 C G Ż P W 1000,65,65,65,65 G 0,666 Ż Ż 1 P

15 Strona 15 Oto wyniki jakie otrzymaliśmy do wykonania 1 m mieszanki: C 75,5kg W 160,5dm P 746kg Ż 746kg G 491,kg My będziemy przygotowywać 6dm mieszanki betonowej (ze względu na wielkość ormy), dlatego wyniki te mnożymy przez 0,006 i ostatecznie otrzymujemy: C 1,65kg W 0,96dm P 4,47kg Ż 4,47kg G,94kg Wskaźniki charakterystyczne: - wskaźnik uzyskany wg metody Ve-Be 8s - objętość końcowa wyniosła 5,9dm Dla naszego przypadku norma przewiduje wskaźnik 7-1 sek. Tak więc wynik 8s jest zgodny z normą PN-88/B-0650 Prognoza wytrzymałości kostek betonowych. Badania po 7 dniach Objętość kostki: V 10cm 10cm 10cm 1000cm Pole przekroju: A 10cm 10cm 100cm 0,01m Masa kostki: M 1 471g Siła niszcząca: N 1 1kN (automatycznie) M 511g N 15kN (ręcznie) - Średnia siła niszcząca: N1 + N N śr 17, 5kN - Wytrzymałość na ściskanie: N kn R śr ,5MPa A 17,5 0,01 m - Wytrzymałość na ściskanie z uwzględnieniem współczynnika na średnią wartość (dzielimy przez 1,): R R G b 14, 45MPa 1, Zgodnie z normą wytrzymałość betonu po 7 dniach powinna stanowić ok. 70% oczekiwanej końcowej wytrzymałości. W naszym przypadku jest to nieco powyżej tej wartości. Można przewidywać, że beton spełni wymagania klasy do której się zalicza MPa R G 14,45 b 0, 64MPa 70% Uwzględniając jeszcze współczynnik zależny od wymiarów kostki (0,9) można przewidywać, że wytrzymałość betonu wyniesie: G Rb 8 0,9 0,64 18, 58MPa

16 Strona 16 Badania betonu po 8 dniach (zgodnie z normą): Prognoza wytrzymałości kostek betonowych. Badania po 7 dniach Objętość kostki: V 10cm 10cm 10cm 1000cm Pole przekroju: A 10cm 10cm 100cm 0,01m Masa kostki: M 1 480g Siła niszcząca: N 1 0kN M 80g N 0kN M 60g N 60kN Współczynnik dla trzech próbek α 1,15 Współczynnik zależny od wymiarów kostki 0,9 - Średnia siła niszcząca: N1 + N + N R 0,9 40 0,9 0, 6MPa - Minimalna siła niszcząca: R 0 0,9 9, 7MPa min I II R R i R R 9,7 1,15 G i min b 5,86 > 17, 5 G b G b R α i min R 1, 9,7 > 17,5MPa 0,6 1,15 MPa 6,608 > 17,5MPa Nasz beton odpowiada klasie betonu B-5. Tak więc nie osiągnęliśmy zamierzonego celu w wyprodukowaniu betonu klasy B-17,5. Trudno powiedzieć jakie są tego konkretne przyczyny. Grunt, którego używaliśmy zatwierdziliśmy jako zgodny z normą a wszystkie badania i obliczenia wykonywane były z możliwie maksymalną precyzją. Decydującym czynnikiem był chyba brak doświadczenia w tego typu działaniach.

Projekt mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej dla betonu klasy B-17,5 wykonany metoda iteracji.

Projekt mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej dla betonu klasy B-17,5 wykonany metoda iteracji. POLITECHNIKA POZNANSKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRACOWNIA MATERIALOZNAWSTWA I TECHNOLOGII Projekt mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej dla betonu klasy B-7,5 wykonany metoda iteracji.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:...

( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:... Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: 100 f p - piaskowa: f ' p 100 f + f - pyłowa: - iłowa: ( ) 100 f π f ' π 100 ( f k + f ż ) 100 f i f ' i 100 f + f k ż ( ) k ż Rodzaj gruntu:...

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

Materiały Drogowe Laboratorium 1

Materiały Drogowe Laboratorium 1 ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 1 WYZNACZANIE GĘSTOSCI CIECZY Autorzy:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Strzałkowski

dr inż. Paweł Strzałkowski Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania mechanicznych i fizycznych Temat: właściwości kruszyw Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

TMS. Obliczenia powierzchni i wydajności przesiewania

TMS. Obliczenia powierzchni i wydajności przesiewania TMS Obliczenia powierzchni i wydajności przesiewania Przykład: Przesiewacz 2 pokładowy Ilość nadawy kierowanej na przesiewacz 110 t/h Sposób współpracy sit nasobny Wielkość oczek sita - # 3 mm; # 8 mm

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5 ZAKŁAD TECHNOLOGII I PROCESÓW CHEMICZNYCH Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłu nieorganicznego Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW NORMY PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

5. WYKONANIE ROBÓT...

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08.0.01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1 Strona l AB78 Adres: Miejsce wykonania badania: ZLECENIODAWCA: KALMATRON Polska Sp. z o.o. Sp.k. Adres: Kujan 0, 77-44 Zakrzewo Numer / zlecenia: TB-/7/09 z dnia 0..009 OBIEKT BADAŃ: Beton recepturowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Podział gruntów ze względu na uziarnienie.

Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin 1. Podział gruntów. Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Grunty rodzime nieskaliste mineralne, do których zalicza się grunty o zawartości części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA NORMY PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie rowu

D Umocnienie rowu D.06.01.03. Umocnienie rowu 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A.

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. WT5 Część 1. MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg PNEN 142271 Mieszanka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 9 7. OBMIAR ROBÓT... 11 8. ODBIÓR ROBÓT... 11

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej materiału ziarnistego poddanego mieleniu w młynie kulowym oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D.05.04.02. ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawienie betonowego

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6 Remont i przebudowa boiska z trybunami przy ul. Sucharskiego w Koszalinie Etap I wykonanie oświetlenia, odwodnienia i przebudowa trybun SST 03. Betonowanie, fundamenty Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA BETONOWA

D PODBUDOWA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA 83 Podbudowa betonowa D-04.06.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 21 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 21 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-00 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 72-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (CPV )

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (CPV ) PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Adres inwestycji: działka nr ewid. 189/ gmina Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Warstwa - element konstrukcji zbudowany z jednego typu materiału. Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa - element konstrukcji zbudowany z jednego typu materiału. Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Definicje Warstwa - element konstrukcji zbudowany z jednego typu materiału. Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Kwiecień 2016r. 119 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZERÓBKA KOPALIN I ODPADÓW PODSTAWY MINERALURGII. Wprowadzenie

PRZERÓBKA KOPALIN I ODPADÓW PODSTAWY MINERALURGII. Wprowadzenie Przedmiot: PRZERÓBKA KOPALIN I OPAÓW POSTAWY MINERALURII Ćwiczenie: PRZESIEWANIE Opracowanie: Żaklina Konopacka, Jan rzymała Wprowadzenie Przesiewanie, zwane także klasyfikacją mechaniczną, jest jedną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo