1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach Sprawozdanie Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Skuterów Wodnych Sprawozdanie Komisji Sędziów Sportu Motorowodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Narciarstwa Wodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Wakeboardu Sprawozdanie Komisji Sędziów Narciarstwa Wodnego Sprawozdanie Komisji Inspektorów Nadzoru Technicznego i Rzeczoznawców Sprawozdanie Komisji Szkolenia i Turystyki Sprawozdanie Komisji Morskiej Sprawozdanie Komisji Odznaczeń Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego Wykaz ośrodków egzaminacyjnych PZMWiNW Wykaz Inspektorów Technicznych PZMWiNW Wykaz Rzeczoznawców Technicznych PZMWiNW Osiągnięcia sportowe zawodników PZMWiNW w latach

2 O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego to organizacja działająca na podstawie ustawy o sporcie i o stowarzyszeniach. Jest członkiem międzynarodowych organizacji UIM (Union Internationale Motonautique) i IWWF (International Waterski & Wakeboarding Federation) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (jako członek zwyczajny od 2014 roku; wcześniej jako członek wspierający). Związek działa na rzecz sportu motorowodnego, skuterów wodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu. Zrzesza kluby i zawodników uprawiających te dyscypliny, a także opiekuje się i prowadzi kadry narodowe. Związek organizuje zawody rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy. Zajmuje się wydawaniem uprawnień motorowodnych (patentów i licencji), dokonuje rejestracji i przeglądów technicznych łodzi motorowych. 2

3 ZDOBĄDŹ PATENT I LICENCJĘ MOTOROWODNĄ Sternik motorowodny - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o dł. kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu. Motorowodny sternik morski - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o dł. kadłuba do 18 m po wodach morskich. Kapitan motorowodny - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i powodach morskich. Mechanik motorowodny - pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach. Licencja do holowania narciarza lub innych obiektów pływających. Licencja do holowania statków powietrznych. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE (rejestracja na egzaminy, wykaz ośrodków egzaminacyjnych i ośrodków organizujących szkolenia, wnioski, nadanie patentu, licencji, wydanie patentu po zdanym egzaminie, wymiany, duplikaty): na w zakładce PATENTY ZAREJESTRUJ ŁÓDŹ Obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego podlegają statki sportowo rekreacyjne o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kw. Wniosek o wpis do rejestru można złożyć w siedzibie Związku przy ul. Nowogrodzkiej 40 w Warszawie lub poprzez inspektorów nadzoru technicznego. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI DOKONAJ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ŁODZI CERTYFIKAT obowiązkowy dla statków o mocy silnika 75 kw i większej, niezbędny do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej. CERTYFIKAT dobrowolny na życzenie właściciela, dla statków od 2,5 do 24 m w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kw. Certyfikaty stanu technicznego są niezbędne także do ubezpieczenia statku oraz dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI / PRZEGLĄDY TECHNICZNE UBEZPIECZ SIĘ Z NAMI Oferta obejmuje ubezpieczenie jachtu motorowego w zakresie: Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu jachtu (CASCO) Odpowiedzialność cywilna użytkownika jachtu Mienie osobiste członków załogi Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtu Możliwość uzyskania ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach (NNW gratis) dla osób rejestrujących statki sportowo rekreacyjne w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI / UBEZPIECZENIA 3

4 4

5 Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach Władze PZMWiNW w latach Cztery lata temu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wyłonił władze na kolejną kadencję. Prezesem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego został Andrzej Marcinkowski, Wiceprezesem ds. Sportu Motorowodnego Józef Przybył, Wiceprezesem ds. Narciarstwa Wodnego - Wiesław Kurnik, Wiceprezesem ds. Śródlądowych Franciszek Haber, Wiceprezesem ds. Morskich Zenon Jasik, Wiceprezesem ds. Administracyjno-Finansowych i Skarbnikiem - Zdzisław Kasprzak, zaś Sekretarzem Generalnym Paweł Szabelewski. Członkami Zarządu zostali wybrani: Aleksandra Janik, Tomasz Naorniakowski, Mieczysław Baszko (ustąpił w grudniu 2014 roku), Tadeusz Haręza, Jerzy Kalinowski, Maciej Krzywiński, Jerzy Śniadecki, Zbigniew Stańczyk, Maciej Gapski, oraz Andrzej Zieliński. Tuż po wyborze nowe władze nakreśliły wizję i misję, jaką zamierzają realizować przez kolejne cztery lata. Wytyczenie najważniejszych kierunków pracy PZMWiNW w kadencji Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym PZMWiNW w dniu roku wytyczyli następujące kierunki pracy Związku: Kontynuacja prac nad wydaniem z okazji 55-lecia PZMWiNW publikacji Sporty motorowodne i narciarstwo wodne w Polsce Zobligowanie odpowiednich, nowych władz Związku, do utworzenia w ramach Biura Zarządu, komórki organizacyjnej do spraw rejestracji z etatową obsługą kadrową zapewniającą: - stałe godziny pracy, zastępstwa z powodu choroby itp.; - skrócenie do minimum czasu oczekiwania na dowody rejestracyjne i certyfikatu stanu technicznego; - systematyczne tworzenie bazy danych rejestrowanych jednostek i stopniowe uzupełnianie. Stworzenie grupy roboczej mającej na celu opracowanie nowej instrukcji szkoleniowej oraz programu szkoleniowego, a także ujednolicenie pytać egzaminacyjnych. Wstrzymanie realizacji umowy o organizację zawodów motorowodnych przez Pana Adama Łabędzkiego, na którą wyraziło zgodę poprzednie, ustępujące Prezydium PZMWiNW. Wszystkie ww. kierunki pracy w czasie trwania kadencji zostały zrealizowane. Kluczowe obszary działalności Związku w kadencji UPRAWNIENIA MOTOROWODNE Jednym z głównych obszarów działalności Związku było wydawanie patentów motorowodnych, przeprowadzanie egzaminów i rejestracja statków. W okresie objętym powyższym sprawozdaniem doszło do wielu kluczowych zmian w przepisach prawa powszechnego. Trwające kilka miesięcy prace legislacyjne w Ministerstwie Sportu i 5

6 6 SPRAWOZDANIE KADENCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO W LATACH Turystyki, Ministerstwie Infrastruktury oraz w Sejmie doprowadziły do kluczowych zmian w Ustawie w zakresie przeprowadzania egzaminów na poszczególne patenty, a to oznacza, że na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów (niezwiązanych ze Związkiem) upoważnionych do prowadzenia takiej działalności. Bardzo negatywnie na sytuacji finansowej Związku (prawie rok bez dochodów) odbił się fakt wielomiesięcznego braku stosownych rozporządzeń wykonawczych dotyczących wydawania patentów, przeprowadzania egzaminów i rejestracji statków. Niemniej za ogromny sukces Związku należy uznać bardzo szybkie wdrożenie nowego systemu komputerowego w zakresie przeprowadzania egzaminów motorowodnych - dostosowanego do wymogów rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. System jest cały czas modyfikowany i usprawniany, tak by sprostał wymogom ustawowy, ale też był przyjaznym i nowoczesnym narzędziem dla osób korzystających z niego. W związku z wdrożeniem tak zaawansowanego systemu informatycznego zostały przeprowadzone szkolenia egzaminatorów z zakresu jego obsługi oraz wymogów nowych rozporządzeń. W trakcie wdrażania nowych przepisów zostało ujawnionych sporo błędów w ww. rozporządzeniach. Z tego powodu zmuszeni byliśmy wystosować do Ministerstwa wiele zapytań i próśb o interpretację niezbyt jasnych i często kuriozalnych, w naszej opinii zapisów. Należy nadmienić, że interpretacja resortowa niektórych budzących nasze wątpliwości zapisów była w wielu przypadkach inna, niż ocena powołanych przez Związek Radców Prawnych. Statystyka wydanych patentów i licencji motorowodnych Lata rok Patenty i licencje Patenty instruktorskie Razem Drugim bardzo ważnym projektem realizowanym w okresie objętym powyższym sprawozdaniem, a dotyczącym również przeprowadzania egzaminów motorowodnych, było wprowadzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obiegu poczty i wysyłania korespondencji. System ten obsługuje ponad korespondencji rocznie i jest co należy podkreślić w całości dostosowany do wymogów rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. System spełnia też wysokie standardy narzucane przez GIODO w zakresie ochrony danych osobowych. Podobnie jak w opisywanym powyżej systemie komputerowym w zakresie przeprowadzania egzaminów, również system obiegu poczty i korespondencji ujawnił wiele niejasności w

7 przepisach. Z tego powodu Związek musiał wystosować kolejne zapytania do właściwego Ministerstwa celem interpretacji zapisów budzących nasze wątpliwości. Przez cały okres sprawozdawczy były podpisywane umowy z podmiotami chcącymi współpracować ze Związkiem w zakresie przeprowadzania egzaminów na patenty motorowodne. W tym momencie (dane z I kwartału 2015 roku) umowy z PZMWINW ma podpisanych przeszło 130 ośrodków przeprowadzających takie egzaminy. SPORT W okresie objętym sprawozdaniem w obszarze sportowym Związek pracował na rzecz sportu motorowodnego, skuterów wodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu, zrzeszał kluby i zawodników uprawiających te dyscypliny, a także opiekował się i prowadził kadry narodowe. Związek organizował zawody rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy (szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniach poszczególnych komisji). Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia naszych zawodników w imprezach sportowych rangi mistrzowskiej. W sezonach zawodnicy PZMWiNW zdobyli łącznie 88 medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Medale MŚ i ME zdobyte w latach przez zawodników PZMWiNW Rok Medale MŚ i ME NOWA SIEDZIBA Niezwykle istotna dla funkcjonowania Związku w obszarze finansów, ale też wizerunku organizacji była decyzja o przeniesieniu jego siedziby. Pod koniec 2013 roku udało się zakończyć negocjacje z miastem Warszawa odnośnie wynajmu lokalu przy ul. Nowogrodzkiej 40. Finalnie została podpisana umową na bardzo korzystnych dla PZMWiNW warunkach finansowych. Koszty wynajmu tego lokalu są trzykrotnie niższe niż wynajem poprzedniej siedziby Związku mieszczącej się przy Wale Miedzeszyńskim 379 w Warszawie. Lokal przy ulicy Nowogrodzkiej 40 ma 202 m2 powierzchni. Jego położenie (jest usytułowany w ścisłym centrum miasta, w pobliżu Dworca Centralnego i stacji metra, w prestiżowej dzielnicy stolicy) to wygoda dotarcia do siedziby Związku przez działaczy i innych interesariuszy naszej organizacji. Lokal Przeszedł gruntowny remont i został zmodernizowany tak, by stać się nowoczesnym i funkcjonalnym biurem, dostępnym dla wszystkich gości Związku. Bez wątpienia szybko stał się on wizytówką naszej organizacji. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA i PROMOCJA W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była strategia komunikacyjna Związku, która został wytyczona pod koniec 2011 roku. Ww. strategia była modyfikowana w miarę potrzeb - dostosowując w ten sposób działania w obszarze komunikacji zewnętrznej do 7

8 8 SPRAWOZDANIE KADENCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO W LATACH zmieniających się trendów. Strategia ta była oparta nie tylko o klasyczną formę docierania z informacjami o działalności statutowej Związku, ale też rozbudowywana o działania edukacyjne i społeczne. Biuro Związku utrzymywało regularne relacje z przedstawicielami mediów. Baza mediów była sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana o nowych odbiorców informacji. Do redakcji ogólnopolskich, ale też lokalnych (prasa, radio, TV, Internet) były kierowane dedykowane informacje prasowe z zawodów - sport motorowodny, skutery wodne, narciarstwo wodne, wakeboard. Biuro Prasowe Związku przekazywało też informacje z imprez organizowanych między innymi przez międzynarodowe federacje UIM i IWWF - poza granicami Polski, w których o medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy walczyli nasi reprezentanci. Na potrzeby mediów były gromadzone i selekcjonowane materiały prasowe dotyczące pozasportowej działalności Związku, między innymi z zakresu aktualnych przepisów dot. wydawania uprawnień motorowodnych (patentów i licencji) czy rejestracji łodzi. Mailing z informacjami prasowymi był kierowany z dedykowanego adresu do kilkuset odbiorców. Adres pełnił też rolę skrzynki kontaktowej dla dziennikarzy. W okresie objętym sprawozdaniem powstawały dedykowane materiały wideo w formie klipów i reportaży z wielu imprez organizowanych przez PZMWiNW. Realizowała je na zlecenie Związku profesjonalna ekipa TV. Filmy te zasilały oficjalny kanał Youtube (www. youtube.com/pzmwinwpl). Materiały wideo były też wsparciem dla oficjalnego profilu Związku na Facebooku (www.facebook.com/pzmwinw). W omawianym okresie udało się także wyprodukować i wyemitować na antenie TVN Turbo osiem odcinków programu Speed on the water, którym zaprezentowane zostały wszystkie dyscypliny sportowe Związku. Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji zewnętrznej była oficjalna strona internetowa Związku funkcjonująca do listopada 2014 roku pod domeną pl. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, strona www przechodziła stały rozwój i były do niej dodawane kolejne funkcjonalności. Główne działy strony www to: sekcja dotycząca patentów motorowodnych i rejestracji łodzi, sekcja aktualności, sekcja foto i wideo, sekcje dedykowane poszczególnym dyscyplinom (sporty motorowodne, narciarstwo wodne, skutery wodne, wakeboard), sekcja poświęcona Związkowi (władze, struktura, historia, ważne dokumenty, kontakt). W ślad za projektem, którego celem jest dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, jesienią 2014 roku zapadła decyzja o zmianie adresu internetowego oficjalnej strony www. Od listopada 2014 roku dotychczasowe treści są dostępne pod nowym adresem www. motorowodniacy.org, który stał się główną domeną internetową Związku. Funkcjonująca do tej pory domena pod nazwą nadal obsługuję stronę Związku, jako domena uzupełniająca (alias). Niezwykle ważnym zadaniem strony www było skorelowanie jej działań i funkcjonalności z serwisami społecznościowymi funkcjonującymi w obrębie oficjalnych profili PZMWiNW. W okresie objętym sprawozdaniem został położony szczególny nacisk na rozwój oficjalnego profilu Związku na Facebooku, który notuje regularne przyrosty odwiedzin. Konto na Facebooku było też znakomitą platformą służącą do interakcji z kibicami czy osobami uprawiającymi turystykę motorowodną. Tradycyjną formą przekazywania informacji o działalności Związku, a także promocji dyscyplin i aktywnego spędzania czasu nad wodą oraz rekreacji, był magazyn

9 KILWATER, który był wydawany w nakładzie 2500 egzemplarzy na numer (kwartalnik do końca 2013 roku; półrocznik od 2014 roku). Główne działy magazynu obejmowały: aktualności, wydarzenia sportowe, sylwetki, wywiady, nowości, z życia PZMWiNW i historię. Dodatkowo, publikowane były też treści o profilu promocyjnym i edukacyjnym. KILWATER był bezpłatnie dystrybuowany do stałej grupy docelowej: okręgowe związki, kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze, oraz firmy z branży wodnej, a także organizacje rządowe (w tym kluczowe ministerstwa) i pozarządowe współpracujące ze Związkiem. KILWATER był też dostępny w wersji elektronicznej - do pobrania poprzez oficjalną stronę www Związku (w obu wersjach był magazynem bezpłatnym). Związek był inicjatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń i akcji promujących sporty motorowodne, swoją działalność, a także aktywność fizyczną i rekreację. W okresie objętym sprawozdaniem Związek angażował się między innymi w kampanie społeczne: Pływam bez promili, STOP zwolnieniom z WF-u czy Narodowy Dzień Sportu. Związek uczestniczył i był Patronem najważniejszych imprez branżowych taki jak: Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, Windsurfing na Stadionie Narodowym i Festiwalem Sportów Wodnych. Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny PZMWiNW 9

10 Plany budżetowe i ich wykonanie w latach przedstawia poniższe zestawienie: 10

11 11

12 12

13 Sprawozdanie Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego Pion sportu motorowodnego pracował w oparciu o plany zamierzeń z uwzględnieniem kalendarzy startów w rywalizacji sportowej w kraju i poza granicami. W realizacji zamierzeń pomagała Komisja Sportowa Sportu Motorowodnego. Rozpoczęła pracę w składzie: - Przewodniczący: Jerzy Śniadecki - Sekretarz: Jerzy Kalinowski - Członkowie: Janusz Mucha Sebastian Przybył Jarosław Świerczyński Andrzej Zieliński W trakcie kadencji Komisję opuścili: Jerzy Śniadecki i Jarosław Świerczyński. Skład został uzupełniony przez Kolegów: Janusza Szymczyka i Remigiusza Nowaka, który objął funkcję Przewodniczącego. Kalendarze imprez w sportach motorowodnych przewidywały: - Eliminacje Mistrzostw Polski (również w obsadzie międzynarodowej) - Zawody rangi Mistrzostw Świata - Zawody rangi Mistrzostw Europy - Zawody o Puchar Świata W rywalizacji sportowej brali udział zawodnicy zrzeszeni w Klubach posiadających licencje sportowe. Kluby sportowe (motorowodne) posiadające licencje sportowe w latach lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin 2 CHSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież 3 WKS Zegrze WKS Zegrze WKS Zegrze WKS Zegrze 4 PKS KOTWICA Poznań 5 KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań 6 ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin 7 WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa 8 SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin 13

14 9 KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka 10 PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań 11 PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań 12 KW WISŁA Warszawa 13 KM ŚLIZG Zduńska Wola 14 MKS TEAM HARĘZA Żnin 15 TKKF WODNIK Warszawa KW WISŁA Warszawa KM ŚLIZG Zduńska Wola MKS TEAM HARĘZA Żnin TKKF WODNIK Warszawa 16 UKS OPTYMIST Bychawa 17 KS PRZYGODA Chodzież KW WISŁA Warszawa KM ŚLIZG Zduńska Wola MKS TEAM HARĘZA Żnin TKKF WODNIK Warszawa UKS OPTYMIST Bychawa KS PRZYGODA Chodzież 18 KS 51 Toruń Powyższa tabela skłania do optymizmu, gdyż każdego roku przybywa klubów sportowych. Ilość klubów nie przekłada się jednak na wzrost ilości zawodników. Większość z nich posiada 1 zawodnika. Na koniec roku 2014 Kluby posiadały: - 9 zawodników jeden Klub (WKS ZEGRZE) - 3 zawodników dwa Kluby (KS POSNANIA, PKS KOTWICA) - 2 zawodników pięć Klubów (SKMiNW ŚLIZG, KS 51, ŻTMS BASZTA, KW WISŁA, PKM LOK) Pozostałe dziewięć Klubów posiadało po jednym czynnym zawodniku. Udział zawodników w wyścigach po obwodzie w latach Zawodnicy Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Łącznie ilość zawodników Biorących udział w eliminacjach MP Biorących udział w Mistrzostwach Europy Biorących udział w Mistrzostwach Świata Biorący udział w Pucharze Świata JT

15 Udział zawodników i wyniki w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w latach Udział klas, w których startowali polscy zawodnicy w MMP. Klasy 2011/zawodn. 2012/zawodn. 2013/zawodn. 2014/zawodn. JT-250 X 5 X 7 X 8 X 6 OSY-400 X 7 X 10 X 8 X 9 S-550 X 6 X 7 X 5 X 5 T-550 X X 4 X 4 T-400/GT-30 X 8 X O-125 X 6 X 7 X F-4S - - X GT X 8 X 7 Medaliści Międzynarodowych Mistrzostw Polski w poszczególnych klasach w latach Klasa JT 250 Imię i Nazwisko Przynależność klubowa Zajęte medalowe miejsca w latach Sebastian Sojka WKS-ZEGRZE I II II - Mateusz Dankowski WKS-ZEGRZE II Maksymilian Lewandowski ŚLIZG SZCZECIN III Grzegorz Stępniak WODNIK-WARSZAWA - I III - Mateusz Popończyk KW WISŁA - III - - Filip Wiertlewski WKS-ZEGRZE III Klasa OSY-400 Cezary Strumnik HALS CHODZIEŻ/PRZYGO I I I I Michał Świerczyński KOTWICA POZNAŃ II III - II Bartosz Chojnacki KOTWICA POZNAŃ III - - III Maciej Wojewódzki WKS ZEGRZE - II II Klasa S-550 Łukasz Ciołek WKS ZEGRZE I II I II Michał Rogalski WKW WARSZAWA II III - - Lechosław Rybarczyk POSNANIA POZNAŃ III - III III 15

16 Andrzej Lisy LOK POZNAŃ - I II I Klasa T-550 Marcin Gembiak POSNANIA POZNAŃ I I - - Michał Gembiak POSNANIA POZNAŃ II Krzysztof Śniadecki BASZTA ŻNIN III II - - Maria Lech POSNANIA POZNAŃ - III III - Marcin Mucha POSNANIA POZNAŃ - - I I Dariusz Nogaj BASZTA ŻNIN - - II II Klasa T-400 Marcin Szymczyk BASZTA ŻNIN I III - - Paweł Szczepański WKS ZEGRZE II II - - Maria Lech POSNANIA POZNAŃ III Marcin Mucha POSNANIA POZNAŃ - I - - Klasa O-125 Sebastian Kęciński KSMIM TRZCIANKA I III I - Henryk Synoracki PKM LOK POZNAŃ II - III - Michał Kożycki LOK Szczecin III Marcin Zieliński LOK Szczecin - I - - Krzysztof EY LOK Szczecin - II - - Michał Świerczyński KOTWICA POZNAŃ - - II - Klasa F-4S Adria Maniewski ŚLIZG ZDUŃSKA WOLA - I - - Mateusz Dankowski WISŁA WARSZAWA - II - - Ada Przybył WKS ZEGRZE - III - - Klasa GT-30 Marcin Szymczyk BASZTA ŻNIN - - I II Jacek Kołpaczyński ŚLIZG SZCZECIN - - II I Mateusz Popończyk WISŁA WARSZAWA - - III - Agata Sołtan WKS ZEGRZE III 16

17 Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej Motorowodnych Mistrzostw Polski w latach Nazwa klubu Zajęte czołowe miejsca w latach WKS ZEGRZE I I I I POSNANIA POZNAŃ II II II III BASZTA ŻNIN III - III - WISŁA WARSZAWA - III - - ŚLIZG SZCZECIN II Eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Polski stały na dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym. Martwić musi malejąca ilość zawodników. Jedną z przyczyn była niezrozumiała praktyka UIM. W kolejnych latach pojawiały się komunikaty o nie przedłużaniu homologacji na silniki dwusuwowe, a tym samym likwidacji klas JT-250, T-400, T-550, S-550. Taka polityka spowodowała, że wielu zawodników tych klas przedwcześnie zakończyło karierę nie mając środków finansowych na przejście do nowych klas. Drugą z przyczyn malejącej ilości zawodników jest mizeria finansowa w klubach sportowych. Spowodowane jest to między innymi niekorzystnym dla Kubów i związków sportowych rozporządzeniem Ministra Sportu z 16 kwietnia 2013 roku. Sprawdziła się polityka klas prowadzona w ostatnich latach przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Otworzono dwie nowe klasy OSY-400 i GT-30. W miarę możliwości finansowych dokonano zakupu silników, które otrzymali członkowie kadry narodowej, a tym samym powstrzymano ich odejście ze sportu motorowodnego. Uchwałą Prezydium Zarządu dokonano zakupu trzech silników do klasy GT-15, które użyczono Klubom posiadającym kadłuby łodzi i przeszkolonych zawodników. W powstanie klasy GT-15 włączył się również Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Dokonał zakupu dwóch silników i przygotuje zawodników do Motorowodnych Mistrzostw Polski. Tą samą drogą idzie Klub UKS OPTYMIST Bychawa. Klasa GT-15 zastąpi klasę JT-250, która była kopalnią talentów w sporcie motorowodnym. Z niej wywodzi się wielu zawodników - medalistów mistrzostw świata i Europy. Współorganizatorzy zawodów motorowodnych Sport motorowodny to również miejscowości, w których zostały przeprowadzone zawody motorowodne rangi Mistrzostw Polski, Europy i świata. Wszystkim, przedstawicielom władz terenowych, działaczom i pasjonatom, którzy podjęli się organizacji imprez motorowodnych należą się gorące podziękowania. 17

18 Miejscowości gospodarze zawodów motorowodnych w latach Lp. Miejscowość Myślibórz X X X X 2 Chodzież X - X X 3 Żnin X Skulsk X X X X 5 Janikowo - X Międzyrzec Podlaski - X X X 7 Ślesin - - X X 8 Toruń X W upływającej kadencji organizacji zawodów podjęły się również miejscowości, które zadebiutowały w tej roli. Są to: Międzyrzec Podlaski i Skulsk, oraz na nowo odkryty Ślesin i Toruń. Stąd gorące podziękowania dla Kolegów: Jarosława Świerczyńskiego, Roberta Reszkowskiego i Janusza Szymczyka. Nieżyjący już Andrzej Tomankiewicz wpisał w mapę organizatorów zawodów przeuroczy Międzyrzec Podlaski. Wyżej wymienieni Koledzy nie tylko odnaleźli te miejscowości, ale również przekonali do ich organizacji miejscowych włodarzy. Dzięki ich aktywności mogliśmy przeprowadzić imprezy sportowe krajowe i międzynarodowe na wysokim poziomie. Należy również pamiętać o wspaniałych zawodach F-2, które odbyły się w małej miejscowości Cichowo w 2011roku, dzięki uporowi zawodnika Adama Łabęckiego. Martwi fakt, że znaczące do tej pory ośrodki wycofują się z organizacji zawodów motorowodnych. Wcześniej pożegnał się Śrem, Zbąszyń i Janikowo, które podjęło się organizacji zawodów w trybie alarmowym po niespodziewanej rezygnacji Żnina w 2012 roku. Rezygnują takie ośrodki jak: Międzyrzec Podlaski, Skulsk, Ślesin, Żnin. Jesteśmy w trakcie poszukiwanie nowych organizatorów. Mamy również nadzieję, że akces organizacji zawodów w nadchodzących latach złożą dotychczasowi, sprawdzeni gospodarze. Przeprowadzone w mijającej kadencji zawody stały na wysokim poziomie sportowym jak również organizacyjnym pomimo trudności zwłaszcza finansowych. Doskonale sprawdzili się debiutanci. W/g Zarządu na najwyższą notę pod względem organizacyjnym zasłużył Międzyrzec Podlaski i Toruń. Medale Mistrzostw Świata i Europy w latach Pomimo trudności finansowych oraz sprzętowych jak również braku stabilności klas, zawodnicy klubów zrzeszonych w PZMWiNW brali udział w zawodach najwyższej rangi jak Mistrzostwa Świata i Europy, gdzie godnie reprezentowali nasz kraj zdobywając wiele medali. Mistrzostwa Europy: 18

19 Rok 2011 Imię i Nazwisko zawodnika Klasa Zdobyte medale Brąz Srebro Złoto Adrian Maniewski F-4S X - - Henryk Synoracki O X Henryk Synoracki O-125 X - - Michał Świerczyński OSY X - Michał Gembiak T X Marcin Gembiak T X - Rok 2012 Marcin Mucha T X Henryk Synoracki O X Henryk Synoracki F X Tadeusz Haręza O X - Agata Sołtan T X - Marcin Zieliński F-125 X - - Łukasz Ciołek S-550 X - - Rok 2013 Henryk Synoracki F X Adrian Maniewski F-4S X - - Marcin Zieliński O X - Marcin Zieliński F-125 X - - Marcin Szymczyk GT-30 X - - Cezary Strumnik OSY-400 X - - Marcin Mucha T X Łukasz Ciołek S-550 X - - Rok 2014 Marcin Mucha T X Henryk Synoracki O X Marcin Zieliński O X - Marcin Zieliński F-125 X - - Marcin Szymczyk GT-30 - X - Cezary Strumnik OSY X - Adrian Maniewski F-4S X

20 Łukasz Ciołek S-550 X - - Mistrzostwa Świata Rok 2011 Imię i Nazwisko Klasa Zdobyte medale Brąz Srebro Złoto Adrian Maniewski F-4S X - - Marcin Mucha T X - Andrzej Lisy S-550 X - - Rok 2012 Marcin Mucha T X Adrian Maniewski F-4S - X - Rok 2013 Henryk Synoracki O-125 X Adrian Maniewski F-4S - X - Marcin Szymczyk GT-30 X - - Rok 2014 Marcin Szymczyk GT-30 - X - Adrian Maniewski F-4S X - - W mijającej kadencji w rywalizacji międzynarodowej zawodnicy polscy w wyścigach po obwodzie zdobyli 39 medali, z tego: - w Mistrzostwach Europy 29 medali, - w Mistrzostwach Świata 10 medali. Zawody motorowodne o Puchar Świata W 2013 roku UIM wycofał z rywalizacji o mistrzostwo Świata klasy T-550 i JT-250. Zawodnicy tych klas wzięli udział w zawodach o Puchar Świata. Startujący w klasie T-550 Marcin Mucha zajął III miejsce. Formuła Przyszłości W upływającej kadencji wzorem poprzedniej kontynuowano prace z zawodnikami FF. Na wniosek Komisji Prezydium Zarządu PZMWiNW ograniczyło szkolenia i treningi do klasy III (w UIM występuje V klas do 18 roku życia). Pomimo wysiłków nie udało się włączyć FF do Mistrzostw Polski z powodu braku zainteresowania ze strony Klubów i Okręgów. 20

21 Regularnym szkoleniem młodych zawodników zajmuje się tylko Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Ostatnio włączył się Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Szkoleń zaniechał Śląski Okręgowy Związek Motorowodny pomimo wyposażenia go w sprzęt przez PZMWiNW. Zawodnicy FF brali udział w Mistrzostwach Świata i Europy odnosząc znaczące sukcesy: Rok Jan Ignaciuk brązowy medal Mistrzostw Świata kl. II w slalomie Rok Jakub Komaszewski złoty medal Mistrzostw Świata kl. III - Antoni Siwek srebrny medal Mistrzostw Świata kl. II Rok Patryk Bonder złoty medal Mistrzostw Europy kl. III Porażką jest brak kontynuowania kariery sportowej przez młodych zawodników po jej zakończeniu w FF. Z założenia zawodnicy FF po ukończeniu 13 roku życia, a nawet wcześniej, powinni zasilić szeregi zawodników w klasach po obwodzie. Do tej pory niestety nie pozyskano ani jednego. SKUTERY WODNE Komisja Sportowa Skuterów Wodnych pracowała w składzie: - Przewodniczący: Dariusz Olejnik - Członkowie: Jerzy Koniczuk Arkadiusz Jaroszewicz Tomasz Biernaczyk Jacek Szubert Komisja zajmowała się opracowaniem regulaminów Mistrzostw Polski. Stworzono od podstaw Regulamin Slalomu Równoległego. Konkurencja ta dzięki dynamicznej formule i rozgrywaniu jej wzdłuż brzegu, po zmierzchu przy sztucznym Świetle jest wyjątkowo widowiskowa. Opracowano i wdrożono regulamin klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski obowiązujący od sezonu Powstał nowy regulamin techniczny Mistrzostw Polski oparty w całości na regulaminie obowiązującym w federacji IJSBA. Jego wdrożenie ułatwia starty zawodników w rywalizacji międzynarodowej. Uległa poprawa kontroli technicznej skuterów biorących udział w Mistrzostwach Polski poprzez powołanie Komisarza Technicznego. Inicjowała również spotkania z przedstawicielami Prezydium Zarządu, oraz zajmowała się bieżącymi problemami związanymi z organizacją zawodów ich sędziowaniem oraz problemami technicznymi. 21

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku Krótkofalowców 2008 STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców Opracowała Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Warszawa 01.12.2012r. SPIS TREŚCI I. Wstęp 1. Pożegnania II. Zarząd 1. Biuro związku

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013

www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013 www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013 Instruktor SITS zawsze właściwą drogą Spis treści Wstęp............................ 4 Dane teleadresowe...................

Bardziej szczegółowo

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju.

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) List prezesa PTI Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tradycją Towarzystwa, zapoczątkowaną przez pierwszego prezesa,

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. str. 8 TalentowiSKO Druga edycja Programu zakończona str. 19 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Dobry bank to tani

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo