1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach Sprawozdanie Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Skuterów Wodnych Sprawozdanie Komisji Sędziów Sportu Motorowodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Narciarstwa Wodnego Sprawozdanie Komisji Sportowej Wakeboardu Sprawozdanie Komisji Sędziów Narciarstwa Wodnego Sprawozdanie Komisji Inspektorów Nadzoru Technicznego i Rzeczoznawców Sprawozdanie Komisji Szkolenia i Turystyki Sprawozdanie Komisji Morskiej Sprawozdanie Komisji Odznaczeń Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego Wykaz ośrodków egzaminacyjnych PZMWiNW Wykaz Inspektorów Technicznych PZMWiNW Wykaz Rzeczoznawców Technicznych PZMWiNW Osiągnięcia sportowe zawodników PZMWiNW w latach

2 O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego to organizacja działająca na podstawie ustawy o sporcie i o stowarzyszeniach. Jest członkiem międzynarodowych organizacji UIM (Union Internationale Motonautique) i IWWF (International Waterski & Wakeboarding Federation) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (jako członek zwyczajny od 2014 roku; wcześniej jako członek wspierający). Związek działa na rzecz sportu motorowodnego, skuterów wodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu. Zrzesza kluby i zawodników uprawiających te dyscypliny, a także opiekuje się i prowadzi kadry narodowe. Związek organizuje zawody rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy. Zajmuje się wydawaniem uprawnień motorowodnych (patentów i licencji), dokonuje rejestracji i przeglądów technicznych łodzi motorowych. 2

3 ZDOBĄDŹ PATENT I LICENCJĘ MOTOROWODNĄ Sternik motorowodny - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o dł. kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu. Motorowodny sternik morski - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o dł. kadłuba do 18 m po wodach morskich. Kapitan motorowodny - prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i powodach morskich. Mechanik motorowodny - pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach. Licencja do holowania narciarza lub innych obiektów pływających. Licencja do holowania statków powietrznych. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE (rejestracja na egzaminy, wykaz ośrodków egzaminacyjnych i ośrodków organizujących szkolenia, wnioski, nadanie patentu, licencji, wydanie patentu po zdanym egzaminie, wymiany, duplikaty): na w zakładce PATENTY ZAREJESTRUJ ŁÓDŹ Obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego podlegają statki sportowo rekreacyjne o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kw. Wniosek o wpis do rejestru można złożyć w siedzibie Związku przy ul. Nowogrodzkiej 40 w Warszawie lub poprzez inspektorów nadzoru technicznego. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI DOKONAJ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ŁODZI CERTYFIKAT obowiązkowy dla statków o mocy silnika 75 kw i większej, niezbędny do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej. CERTYFIKAT dobrowolny na życzenie właściciela, dla statków od 2,5 do 24 m w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kw. Certyfikaty stanu technicznego są niezbędne także do ubezpieczenia statku oraz dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI / PRZEGLĄDY TECHNICZNE UBEZPIECZ SIĘ Z NAMI Oferta obejmuje ubezpieczenie jachtu motorowego w zakresie: Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu jachtu (CASCO) Odpowiedzialność cywilna użytkownika jachtu Mienie osobiste członków załogi Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtu Możliwość uzyskania ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach (NNW gratis) dla osób rejestrujących statki sportowo rekreacyjne w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: na w zakładce REJESTRACJA ŁODZI / UBEZPIECZENIA 3

4 4

5 Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach Władze PZMWiNW w latach Cztery lata temu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wyłonił władze na kolejną kadencję. Prezesem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego został Andrzej Marcinkowski, Wiceprezesem ds. Sportu Motorowodnego Józef Przybył, Wiceprezesem ds. Narciarstwa Wodnego - Wiesław Kurnik, Wiceprezesem ds. Śródlądowych Franciszek Haber, Wiceprezesem ds. Morskich Zenon Jasik, Wiceprezesem ds. Administracyjno-Finansowych i Skarbnikiem - Zdzisław Kasprzak, zaś Sekretarzem Generalnym Paweł Szabelewski. Członkami Zarządu zostali wybrani: Aleksandra Janik, Tomasz Naorniakowski, Mieczysław Baszko (ustąpił w grudniu 2014 roku), Tadeusz Haręza, Jerzy Kalinowski, Maciej Krzywiński, Jerzy Śniadecki, Zbigniew Stańczyk, Maciej Gapski, oraz Andrzej Zieliński. Tuż po wyborze nowe władze nakreśliły wizję i misję, jaką zamierzają realizować przez kolejne cztery lata. Wytyczenie najważniejszych kierunków pracy PZMWiNW w kadencji Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym PZMWiNW w dniu roku wytyczyli następujące kierunki pracy Związku: Kontynuacja prac nad wydaniem z okazji 55-lecia PZMWiNW publikacji Sporty motorowodne i narciarstwo wodne w Polsce Zobligowanie odpowiednich, nowych władz Związku, do utworzenia w ramach Biura Zarządu, komórki organizacyjnej do spraw rejestracji z etatową obsługą kadrową zapewniającą: - stałe godziny pracy, zastępstwa z powodu choroby itp.; - skrócenie do minimum czasu oczekiwania na dowody rejestracyjne i certyfikatu stanu technicznego; - systematyczne tworzenie bazy danych rejestrowanych jednostek i stopniowe uzupełnianie. Stworzenie grupy roboczej mającej na celu opracowanie nowej instrukcji szkoleniowej oraz programu szkoleniowego, a także ujednolicenie pytać egzaminacyjnych. Wstrzymanie realizacji umowy o organizację zawodów motorowodnych przez Pana Adama Łabędzkiego, na którą wyraziło zgodę poprzednie, ustępujące Prezydium PZMWiNW. Wszystkie ww. kierunki pracy w czasie trwania kadencji zostały zrealizowane. Kluczowe obszary działalności Związku w kadencji UPRAWNIENIA MOTOROWODNE Jednym z głównych obszarów działalności Związku było wydawanie patentów motorowodnych, przeprowadzanie egzaminów i rejestracja statków. W okresie objętym powyższym sprawozdaniem doszło do wielu kluczowych zmian w przepisach prawa powszechnego. Trwające kilka miesięcy prace legislacyjne w Ministerstwie Sportu i 5

6 6 SPRAWOZDANIE KADENCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO W LATACH Turystyki, Ministerstwie Infrastruktury oraz w Sejmie doprowadziły do kluczowych zmian w Ustawie w zakresie przeprowadzania egzaminów na poszczególne patenty, a to oznacza, że na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów (niezwiązanych ze Związkiem) upoważnionych do prowadzenia takiej działalności. Bardzo negatywnie na sytuacji finansowej Związku (prawie rok bez dochodów) odbił się fakt wielomiesięcznego braku stosownych rozporządzeń wykonawczych dotyczących wydawania patentów, przeprowadzania egzaminów i rejestracji statków. Niemniej za ogromny sukces Związku należy uznać bardzo szybkie wdrożenie nowego systemu komputerowego w zakresie przeprowadzania egzaminów motorowodnych - dostosowanego do wymogów rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. System jest cały czas modyfikowany i usprawniany, tak by sprostał wymogom ustawowy, ale też był przyjaznym i nowoczesnym narzędziem dla osób korzystających z niego. W związku z wdrożeniem tak zaawansowanego systemu informatycznego zostały przeprowadzone szkolenia egzaminatorów z zakresu jego obsługi oraz wymogów nowych rozporządzeń. W trakcie wdrażania nowych przepisów zostało ujawnionych sporo błędów w ww. rozporządzeniach. Z tego powodu zmuszeni byliśmy wystosować do Ministerstwa wiele zapytań i próśb o interpretację niezbyt jasnych i często kuriozalnych, w naszej opinii zapisów. Należy nadmienić, że interpretacja resortowa niektórych budzących nasze wątpliwości zapisów była w wielu przypadkach inna, niż ocena powołanych przez Związek Radców Prawnych. Statystyka wydanych patentów i licencji motorowodnych Lata rok Patenty i licencje Patenty instruktorskie Razem Drugim bardzo ważnym projektem realizowanym w okresie objętym powyższym sprawozdaniem, a dotyczącym również przeprowadzania egzaminów motorowodnych, było wprowadzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obiegu poczty i wysyłania korespondencji. System ten obsługuje ponad korespondencji rocznie i jest co należy podkreślić w całości dostosowany do wymogów rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. System spełnia też wysokie standardy narzucane przez GIODO w zakresie ochrony danych osobowych. Podobnie jak w opisywanym powyżej systemie komputerowym w zakresie przeprowadzania egzaminów, również system obiegu poczty i korespondencji ujawnił wiele niejasności w

7 przepisach. Z tego powodu Związek musiał wystosować kolejne zapytania do właściwego Ministerstwa celem interpretacji zapisów budzących nasze wątpliwości. Przez cały okres sprawozdawczy były podpisywane umowy z podmiotami chcącymi współpracować ze Związkiem w zakresie przeprowadzania egzaminów na patenty motorowodne. W tym momencie (dane z I kwartału 2015 roku) umowy z PZMWINW ma podpisanych przeszło 130 ośrodków przeprowadzających takie egzaminy. SPORT W okresie objętym sprawozdaniem w obszarze sportowym Związek pracował na rzecz sportu motorowodnego, skuterów wodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu, zrzeszał kluby i zawodników uprawiających te dyscypliny, a także opiekował się i prowadził kadry narodowe. Związek organizował zawody rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy (szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniach poszczególnych komisji). Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia naszych zawodników w imprezach sportowych rangi mistrzowskiej. W sezonach zawodnicy PZMWiNW zdobyli łącznie 88 medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Medale MŚ i ME zdobyte w latach przez zawodników PZMWiNW Rok Medale MŚ i ME NOWA SIEDZIBA Niezwykle istotna dla funkcjonowania Związku w obszarze finansów, ale też wizerunku organizacji była decyzja o przeniesieniu jego siedziby. Pod koniec 2013 roku udało się zakończyć negocjacje z miastem Warszawa odnośnie wynajmu lokalu przy ul. Nowogrodzkiej 40. Finalnie została podpisana umową na bardzo korzystnych dla PZMWiNW warunkach finansowych. Koszty wynajmu tego lokalu są trzykrotnie niższe niż wynajem poprzedniej siedziby Związku mieszczącej się przy Wale Miedzeszyńskim 379 w Warszawie. Lokal przy ulicy Nowogrodzkiej 40 ma 202 m2 powierzchni. Jego położenie (jest usytułowany w ścisłym centrum miasta, w pobliżu Dworca Centralnego i stacji metra, w prestiżowej dzielnicy stolicy) to wygoda dotarcia do siedziby Związku przez działaczy i innych interesariuszy naszej organizacji. Lokal Przeszedł gruntowny remont i został zmodernizowany tak, by stać się nowoczesnym i funkcjonalnym biurem, dostępnym dla wszystkich gości Związku. Bez wątpienia szybko stał się on wizytówką naszej organizacji. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA i PROMOCJA W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była strategia komunikacyjna Związku, która został wytyczona pod koniec 2011 roku. Ww. strategia była modyfikowana w miarę potrzeb - dostosowując w ten sposób działania w obszarze komunikacji zewnętrznej do 7

8 8 SPRAWOZDANIE KADENCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO W LATACH zmieniających się trendów. Strategia ta była oparta nie tylko o klasyczną formę docierania z informacjami o działalności statutowej Związku, ale też rozbudowywana o działania edukacyjne i społeczne. Biuro Związku utrzymywało regularne relacje z przedstawicielami mediów. Baza mediów była sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana o nowych odbiorców informacji. Do redakcji ogólnopolskich, ale też lokalnych (prasa, radio, TV, Internet) były kierowane dedykowane informacje prasowe z zawodów - sport motorowodny, skutery wodne, narciarstwo wodne, wakeboard. Biuro Prasowe Związku przekazywało też informacje z imprez organizowanych między innymi przez międzynarodowe federacje UIM i IWWF - poza granicami Polski, w których o medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy walczyli nasi reprezentanci. Na potrzeby mediów były gromadzone i selekcjonowane materiały prasowe dotyczące pozasportowej działalności Związku, między innymi z zakresu aktualnych przepisów dot. wydawania uprawnień motorowodnych (patentów i licencji) czy rejestracji łodzi. Mailing z informacjami prasowymi był kierowany z dedykowanego adresu do kilkuset odbiorców. Adres pełnił też rolę skrzynki kontaktowej dla dziennikarzy. W okresie objętym sprawozdaniem powstawały dedykowane materiały wideo w formie klipów i reportaży z wielu imprez organizowanych przez PZMWiNW. Realizowała je na zlecenie Związku profesjonalna ekipa TV. Filmy te zasilały oficjalny kanał Youtube (www. youtube.com/pzmwinwpl). Materiały wideo były też wsparciem dla oficjalnego profilu Związku na Facebooku (www.facebook.com/pzmwinw). W omawianym okresie udało się także wyprodukować i wyemitować na antenie TVN Turbo osiem odcinków programu Speed on the water, którym zaprezentowane zostały wszystkie dyscypliny sportowe Związku. Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji zewnętrznej była oficjalna strona internetowa Związku funkcjonująca do listopada 2014 roku pod domeną pl. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, strona www przechodziła stały rozwój i były do niej dodawane kolejne funkcjonalności. Główne działy strony www to: sekcja dotycząca patentów motorowodnych i rejestracji łodzi, sekcja aktualności, sekcja foto i wideo, sekcje dedykowane poszczególnym dyscyplinom (sporty motorowodne, narciarstwo wodne, skutery wodne, wakeboard), sekcja poświęcona Związkowi (władze, struktura, historia, ważne dokumenty, kontakt). W ślad za projektem, którego celem jest dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, jesienią 2014 roku zapadła decyzja o zmianie adresu internetowego oficjalnej strony www. Od listopada 2014 roku dotychczasowe treści są dostępne pod nowym adresem www. motorowodniacy.org, który stał się główną domeną internetową Związku. Funkcjonująca do tej pory domena pod nazwą nadal obsługuję stronę Związku, jako domena uzupełniająca (alias). Niezwykle ważnym zadaniem strony www było skorelowanie jej działań i funkcjonalności z serwisami społecznościowymi funkcjonującymi w obrębie oficjalnych profili PZMWiNW. W okresie objętym sprawozdaniem został położony szczególny nacisk na rozwój oficjalnego profilu Związku na Facebooku, który notuje regularne przyrosty odwiedzin. Konto na Facebooku było też znakomitą platformą służącą do interakcji z kibicami czy osobami uprawiającymi turystykę motorowodną. Tradycyjną formą przekazywania informacji o działalności Związku, a także promocji dyscyplin i aktywnego spędzania czasu nad wodą oraz rekreacji, był magazyn

9 KILWATER, który był wydawany w nakładzie 2500 egzemplarzy na numer (kwartalnik do końca 2013 roku; półrocznik od 2014 roku). Główne działy magazynu obejmowały: aktualności, wydarzenia sportowe, sylwetki, wywiady, nowości, z życia PZMWiNW i historię. Dodatkowo, publikowane były też treści o profilu promocyjnym i edukacyjnym. KILWATER był bezpłatnie dystrybuowany do stałej grupy docelowej: okręgowe związki, kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze, oraz firmy z branży wodnej, a także organizacje rządowe (w tym kluczowe ministerstwa) i pozarządowe współpracujące ze Związkiem. KILWATER był też dostępny w wersji elektronicznej - do pobrania poprzez oficjalną stronę www Związku (w obu wersjach był magazynem bezpłatnym). Związek był inicjatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń i akcji promujących sporty motorowodne, swoją działalność, a także aktywność fizyczną i rekreację. W okresie objętym sprawozdaniem Związek angażował się między innymi w kampanie społeczne: Pływam bez promili, STOP zwolnieniom z WF-u czy Narodowy Dzień Sportu. Związek uczestniczył i był Patronem najważniejszych imprez branżowych taki jak: Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, Windsurfing na Stadionie Narodowym i Festiwalem Sportów Wodnych. Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny PZMWiNW 9

10 Plany budżetowe i ich wykonanie w latach przedstawia poniższe zestawienie: 10

11 11

12 12

13 Sprawozdanie Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego Pion sportu motorowodnego pracował w oparciu o plany zamierzeń z uwzględnieniem kalendarzy startów w rywalizacji sportowej w kraju i poza granicami. W realizacji zamierzeń pomagała Komisja Sportowa Sportu Motorowodnego. Rozpoczęła pracę w składzie: - Przewodniczący: Jerzy Śniadecki - Sekretarz: Jerzy Kalinowski - Członkowie: Janusz Mucha Sebastian Przybył Jarosław Świerczyński Andrzej Zieliński W trakcie kadencji Komisję opuścili: Jerzy Śniadecki i Jarosław Świerczyński. Skład został uzupełniony przez Kolegów: Janusza Szymczyka i Remigiusza Nowaka, który objął funkcję Przewodniczącego. Kalendarze imprez w sportach motorowodnych przewidywały: - Eliminacje Mistrzostw Polski (również w obsadzie międzynarodowej) - Zawody rangi Mistrzostw Świata - Zawody rangi Mistrzostw Europy - Zawody o Puchar Świata W rywalizacji sportowej brali udział zawodnicy zrzeszeni w Klubach posiadających licencje sportowe. Kluby sportowe (motorowodne) posiadające licencje sportowe w latach lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin SKMiNW ŚLIZG Szczecin 2 CHSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież CSS HALS Chodzież 3 WKS Zegrze WKS Zegrze WKS Zegrze WKS Zegrze 4 PKS KOTWICA Poznań 5 KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań PKS KOTWICA Poznań KS POSNANIA Poznań 6 ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin ZTMS BASZTA Żnin 7 WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa WKW PTTK Warszawa 8 SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin SKM LOK Szczecin 13

14 9 KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka KSMiM Trzcianka 10 PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań PKM LOK Poznań 11 PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań PKMOT LOK Poznań 12 KW WISŁA Warszawa 13 KM ŚLIZG Zduńska Wola 14 MKS TEAM HARĘZA Żnin 15 TKKF WODNIK Warszawa KW WISŁA Warszawa KM ŚLIZG Zduńska Wola MKS TEAM HARĘZA Żnin TKKF WODNIK Warszawa 16 UKS OPTYMIST Bychawa 17 KS PRZYGODA Chodzież KW WISŁA Warszawa KM ŚLIZG Zduńska Wola MKS TEAM HARĘZA Żnin TKKF WODNIK Warszawa UKS OPTYMIST Bychawa KS PRZYGODA Chodzież 18 KS 51 Toruń Powyższa tabela skłania do optymizmu, gdyż każdego roku przybywa klubów sportowych. Ilość klubów nie przekłada się jednak na wzrost ilości zawodników. Większość z nich posiada 1 zawodnika. Na koniec roku 2014 Kluby posiadały: - 9 zawodników jeden Klub (WKS ZEGRZE) - 3 zawodników dwa Kluby (KS POSNANIA, PKS KOTWICA) - 2 zawodników pięć Klubów (SKMiNW ŚLIZG, KS 51, ŻTMS BASZTA, KW WISŁA, PKM LOK) Pozostałe dziewięć Klubów posiadało po jednym czynnym zawodniku. Udział zawodników w wyścigach po obwodzie w latach Zawodnicy Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Łącznie ilość zawodników Biorących udział w eliminacjach MP Biorących udział w Mistrzostwach Europy Biorących udział w Mistrzostwach Świata Biorący udział w Pucharze Świata JT

15 Udział zawodników i wyniki w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w latach Udział klas, w których startowali polscy zawodnicy w MMP. Klasy 2011/zawodn. 2012/zawodn. 2013/zawodn. 2014/zawodn. JT-250 X 5 X 7 X 8 X 6 OSY-400 X 7 X 10 X 8 X 9 S-550 X 6 X 7 X 5 X 5 T-550 X X 4 X 4 T-400/GT-30 X 8 X O-125 X 6 X 7 X F-4S - - X GT X 8 X 7 Medaliści Międzynarodowych Mistrzostw Polski w poszczególnych klasach w latach Klasa JT 250 Imię i Nazwisko Przynależność klubowa Zajęte medalowe miejsca w latach Sebastian Sojka WKS-ZEGRZE I II II - Mateusz Dankowski WKS-ZEGRZE II Maksymilian Lewandowski ŚLIZG SZCZECIN III Grzegorz Stępniak WODNIK-WARSZAWA - I III - Mateusz Popończyk KW WISŁA - III - - Filip Wiertlewski WKS-ZEGRZE III Klasa OSY-400 Cezary Strumnik HALS CHODZIEŻ/PRZYGO I I I I Michał Świerczyński KOTWICA POZNAŃ II III - II Bartosz Chojnacki KOTWICA POZNAŃ III - - III Maciej Wojewódzki WKS ZEGRZE - II II Klasa S-550 Łukasz Ciołek WKS ZEGRZE I II I II Michał Rogalski WKW WARSZAWA II III - - Lechosław Rybarczyk POSNANIA POZNAŃ III - III III 15

16 Andrzej Lisy LOK POZNAŃ - I II I Klasa T-550 Marcin Gembiak POSNANIA POZNAŃ I I - - Michał Gembiak POSNANIA POZNAŃ II Krzysztof Śniadecki BASZTA ŻNIN III II - - Maria Lech POSNANIA POZNAŃ - III III - Marcin Mucha POSNANIA POZNAŃ - - I I Dariusz Nogaj BASZTA ŻNIN - - II II Klasa T-400 Marcin Szymczyk BASZTA ŻNIN I III - - Paweł Szczepański WKS ZEGRZE II II - - Maria Lech POSNANIA POZNAŃ III Marcin Mucha POSNANIA POZNAŃ - I - - Klasa O-125 Sebastian Kęciński KSMIM TRZCIANKA I III I - Henryk Synoracki PKM LOK POZNAŃ II - III - Michał Kożycki LOK Szczecin III Marcin Zieliński LOK Szczecin - I - - Krzysztof EY LOK Szczecin - II - - Michał Świerczyński KOTWICA POZNAŃ - - II - Klasa F-4S Adria Maniewski ŚLIZG ZDUŃSKA WOLA - I - - Mateusz Dankowski WISŁA WARSZAWA - II - - Ada Przybył WKS ZEGRZE - III - - Klasa GT-30 Marcin Szymczyk BASZTA ŻNIN - - I II Jacek Kołpaczyński ŚLIZG SZCZECIN - - II I Mateusz Popończyk WISŁA WARSZAWA - - III - Agata Sołtan WKS ZEGRZE III 16

17 Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej Motorowodnych Mistrzostw Polski w latach Nazwa klubu Zajęte czołowe miejsca w latach WKS ZEGRZE I I I I POSNANIA POZNAŃ II II II III BASZTA ŻNIN III - III - WISŁA WARSZAWA - III - - ŚLIZG SZCZECIN II Eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Polski stały na dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym. Martwić musi malejąca ilość zawodników. Jedną z przyczyn była niezrozumiała praktyka UIM. W kolejnych latach pojawiały się komunikaty o nie przedłużaniu homologacji na silniki dwusuwowe, a tym samym likwidacji klas JT-250, T-400, T-550, S-550. Taka polityka spowodowała, że wielu zawodników tych klas przedwcześnie zakończyło karierę nie mając środków finansowych na przejście do nowych klas. Drugą z przyczyn malejącej ilości zawodników jest mizeria finansowa w klubach sportowych. Spowodowane jest to między innymi niekorzystnym dla Kubów i związków sportowych rozporządzeniem Ministra Sportu z 16 kwietnia 2013 roku. Sprawdziła się polityka klas prowadzona w ostatnich latach przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Otworzono dwie nowe klasy OSY-400 i GT-30. W miarę możliwości finansowych dokonano zakupu silników, które otrzymali członkowie kadry narodowej, a tym samym powstrzymano ich odejście ze sportu motorowodnego. Uchwałą Prezydium Zarządu dokonano zakupu trzech silników do klasy GT-15, które użyczono Klubom posiadającym kadłuby łodzi i przeszkolonych zawodników. W powstanie klasy GT-15 włączył się również Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Dokonał zakupu dwóch silników i przygotuje zawodników do Motorowodnych Mistrzostw Polski. Tą samą drogą idzie Klub UKS OPTYMIST Bychawa. Klasa GT-15 zastąpi klasę JT-250, która była kopalnią talentów w sporcie motorowodnym. Z niej wywodzi się wielu zawodników - medalistów mistrzostw świata i Europy. Współorganizatorzy zawodów motorowodnych Sport motorowodny to również miejscowości, w których zostały przeprowadzone zawody motorowodne rangi Mistrzostw Polski, Europy i świata. Wszystkim, przedstawicielom władz terenowych, działaczom i pasjonatom, którzy podjęli się organizacji imprez motorowodnych należą się gorące podziękowania. 17

18 Miejscowości gospodarze zawodów motorowodnych w latach Lp. Miejscowość Myślibórz X X X X 2 Chodzież X - X X 3 Żnin X Skulsk X X X X 5 Janikowo - X Międzyrzec Podlaski - X X X 7 Ślesin - - X X 8 Toruń X W upływającej kadencji organizacji zawodów podjęły się również miejscowości, które zadebiutowały w tej roli. Są to: Międzyrzec Podlaski i Skulsk, oraz na nowo odkryty Ślesin i Toruń. Stąd gorące podziękowania dla Kolegów: Jarosława Świerczyńskiego, Roberta Reszkowskiego i Janusza Szymczyka. Nieżyjący już Andrzej Tomankiewicz wpisał w mapę organizatorów zawodów przeuroczy Międzyrzec Podlaski. Wyżej wymienieni Koledzy nie tylko odnaleźli te miejscowości, ale również przekonali do ich organizacji miejscowych włodarzy. Dzięki ich aktywności mogliśmy przeprowadzić imprezy sportowe krajowe i międzynarodowe na wysokim poziomie. Należy również pamiętać o wspaniałych zawodach F-2, które odbyły się w małej miejscowości Cichowo w 2011roku, dzięki uporowi zawodnika Adama Łabęckiego. Martwi fakt, że znaczące do tej pory ośrodki wycofują się z organizacji zawodów motorowodnych. Wcześniej pożegnał się Śrem, Zbąszyń i Janikowo, które podjęło się organizacji zawodów w trybie alarmowym po niespodziewanej rezygnacji Żnina w 2012 roku. Rezygnują takie ośrodki jak: Międzyrzec Podlaski, Skulsk, Ślesin, Żnin. Jesteśmy w trakcie poszukiwanie nowych organizatorów. Mamy również nadzieję, że akces organizacji zawodów w nadchodzących latach złożą dotychczasowi, sprawdzeni gospodarze. Przeprowadzone w mijającej kadencji zawody stały na wysokim poziomie sportowym jak również organizacyjnym pomimo trudności zwłaszcza finansowych. Doskonale sprawdzili się debiutanci. W/g Zarządu na najwyższą notę pod względem organizacyjnym zasłużył Międzyrzec Podlaski i Toruń. Medale Mistrzostw Świata i Europy w latach Pomimo trudności finansowych oraz sprzętowych jak również braku stabilności klas, zawodnicy klubów zrzeszonych w PZMWiNW brali udział w zawodach najwyższej rangi jak Mistrzostwa Świata i Europy, gdzie godnie reprezentowali nasz kraj zdobywając wiele medali. Mistrzostwa Europy: 18

19 Rok 2011 Imię i Nazwisko zawodnika Klasa Zdobyte medale Brąz Srebro Złoto Adrian Maniewski F-4S X - - Henryk Synoracki O X Henryk Synoracki O-125 X - - Michał Świerczyński OSY X - Michał Gembiak T X Marcin Gembiak T X - Rok 2012 Marcin Mucha T X Henryk Synoracki O X Henryk Synoracki F X Tadeusz Haręza O X - Agata Sołtan T X - Marcin Zieliński F-125 X - - Łukasz Ciołek S-550 X - - Rok 2013 Henryk Synoracki F X Adrian Maniewski F-4S X - - Marcin Zieliński O X - Marcin Zieliński F-125 X - - Marcin Szymczyk GT-30 X - - Cezary Strumnik OSY-400 X - - Marcin Mucha T X Łukasz Ciołek S-550 X - - Rok 2014 Marcin Mucha T X Henryk Synoracki O X Marcin Zieliński O X - Marcin Zieliński F-125 X - - Marcin Szymczyk GT-30 - X - Cezary Strumnik OSY X - Adrian Maniewski F-4S X

20 Łukasz Ciołek S-550 X - - Mistrzostwa Świata Rok 2011 Imię i Nazwisko Klasa Zdobyte medale Brąz Srebro Złoto Adrian Maniewski F-4S X - - Marcin Mucha T X - Andrzej Lisy S-550 X - - Rok 2012 Marcin Mucha T X Adrian Maniewski F-4S - X - Rok 2013 Henryk Synoracki O-125 X Adrian Maniewski F-4S - X - Marcin Szymczyk GT-30 X - - Rok 2014 Marcin Szymczyk GT-30 - X - Adrian Maniewski F-4S X - - W mijającej kadencji w rywalizacji międzynarodowej zawodnicy polscy w wyścigach po obwodzie zdobyli 39 medali, z tego: - w Mistrzostwach Europy 29 medali, - w Mistrzostwach Świata 10 medali. Zawody motorowodne o Puchar Świata W 2013 roku UIM wycofał z rywalizacji o mistrzostwo Świata klasy T-550 i JT-250. Zawodnicy tych klas wzięli udział w zawodach o Puchar Świata. Startujący w klasie T-550 Marcin Mucha zajął III miejsce. Formuła Przyszłości W upływającej kadencji wzorem poprzedniej kontynuowano prace z zawodnikami FF. Na wniosek Komisji Prezydium Zarządu PZMWiNW ograniczyło szkolenia i treningi do klasy III (w UIM występuje V klas do 18 roku życia). Pomimo wysiłków nie udało się włączyć FF do Mistrzostw Polski z powodu braku zainteresowania ze strony Klubów i Okręgów. 20

21 Regularnym szkoleniem młodych zawodników zajmuje się tylko Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Ostatnio włączył się Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Szkoleń zaniechał Śląski Okręgowy Związek Motorowodny pomimo wyposażenia go w sprzęt przez PZMWiNW. Zawodnicy FF brali udział w Mistrzostwach Świata i Europy odnosząc znaczące sukcesy: Rok Jan Ignaciuk brązowy medal Mistrzostw Świata kl. II w slalomie Rok Jakub Komaszewski złoty medal Mistrzostw Świata kl. III - Antoni Siwek srebrny medal Mistrzostw Świata kl. II Rok Patryk Bonder złoty medal Mistrzostw Europy kl. III Porażką jest brak kontynuowania kariery sportowej przez młodych zawodników po jej zakończeniu w FF. Z założenia zawodnicy FF po ukończeniu 13 roku życia, a nawet wcześniej, powinni zasilić szeregi zawodników w klasach po obwodzie. Do tej pory niestety nie pozyskano ani jednego. SKUTERY WODNE Komisja Sportowa Skuterów Wodnych pracowała w składzie: - Przewodniczący: Dariusz Olejnik - Członkowie: Jerzy Koniczuk Arkadiusz Jaroszewicz Tomasz Biernaczyk Jacek Szubert Komisja zajmowała się opracowaniem regulaminów Mistrzostw Polski. Stworzono od podstaw Regulamin Slalomu Równoległego. Konkurencja ta dzięki dynamicznej formule i rozgrywaniu jej wzdłuż brzegu, po zmierzchu przy sztucznym Świetle jest wyjątkowo widowiskowa. Opracowano i wdrożono regulamin klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski obowiązujący od sezonu Powstał nowy regulamin techniczny Mistrzostw Polski oparty w całości na regulaminie obowiązującym w federacji IJSBA. Jego wdrożenie ułatwia starty zawodników w rywalizacji międzynarodowej. Uległa poprawa kontroli technicznej skuterów biorących udział w Mistrzostwach Polski poprzez powołanie Komisarza Technicznego. Inicjowała również spotkania z przedstawicielami Prezydium Zarządu, oraz zajmowała się bieżącymi problemami związanymi z organizacją zawodów ich sędziowaniem oraz problemami technicznymi. 21

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Chodzież, Jezioro Miejskie, 30 31 maja 2015r. A V A N T P R O G R A M

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Chodzież, Jezioro Miejskie, 30 31 maja 2015r. A V A N T P R O G R A M Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Chodzież, Jezioro Miejskie, 30 31 maja 2015r. A V A N T P R O G R A M I. Organizatorzy: -Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Warszawa -Wodne

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K.

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań, dnia 10.12.2014 r Sprawozdanie Roczne Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań Kiekrz 1. Sprawy organizacyjne: Sekcja Radiojachtingu,,Wodnik

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 1. ORGANIZATOR: - KLUB JETSKI-NYSA WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego WOPR-NYSA 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR Urząd Miasta w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2013 31.12.2013 Sprawozdanie z pracy Komitetu Technicznego Pływania Masters za okres 01.01.2013 31.12.2013 Warszawa, 25.05.2014 Strona 1 z 5 Skład Komitetu Technicznego Pływania Masters kadencja 2012-2016: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Rundy INTERBELL Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Nekla, 5 sierpnia 2012r. I. Organizator Organizatorem zwodów, na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Wykaz startów regatowych, konsultacji i sprawdzianów w sezonie 2013 1/ 9.02.2013 Poznań / Sprawdzian Ogólnorozwojowy Dzieci i Młodzików uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

Avant Program (poprawiony po I elim. w dniu 14.05. br) Motorowodne Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych II eliminacja

Avant Program (poprawiony po I elim. w dniu 14.05. br) Motorowodne Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych II eliminacja Avant Program (poprawiony po I elim. w dniu 14.05. br) Motorowodne Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych II eliminacja Chodzież, 02 03 czerwca 2012 r. 1. Organizator Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Numer identyfikacyjny - REGON za

Bardziej szczegółowo

Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce

Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 9, z. VIII Eligiusz Małolepszy Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce Streszczenie Polscy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI DELEGACI. Powstało również kilka nowych klubów, które skutecznie włączyły się do współzawodnictwa sportowego oraz organizacji imprez.

SZANOWNI DELEGACI. Powstało również kilka nowych klubów, które skutecznie włączyły się do współzawodnictwa sportowego oraz organizacji imprez. 1 Opole dnia 19.11.2012 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego SZANOWNI DELEGACI Upłynęły kolejne lata działalności Związku i spotykamy się znowu aby ocenić minione lata, ocenić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. Zarząd MWZKol działał w następującym składzie:

Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. Zarząd MWZKol działał w następującym składzie: Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. W okresie od dnia wyboru 26.03.2011 r. do dnia 28.10.2013 r. odbyło się 28 posiedzeń Zarządu. Tematyka obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO NAZWA IMPREZY: XX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Taekwondo ORGANIZATORZY: KS Orient, ZS PUT, Urząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie z pracy Komitetu Technicznego Pływania Masters za okres 01.01.2014 31.12.2014 Warszawa, 14.01.2015 Strona 1 z 5 Skład Komitetu Technicznego Pływania Masters - kadencja 2012-2016: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie Klasy; Mistrzostwa Polski ( sobota) MX MASTERS, MX2( niedziela) MX2JUNIOR, MX KOBIET, MX OPEN Data 5 6 LIPCA 2014

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów kajakowych wszystkich

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012.

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012. Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu w latach 2009-2012. Zespół Szkól z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM.

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM. sezon 2012/2013 Zasady i prawo startu w poszczególnych ch oraz tabela nr 2 Zasady startu w poszczególnych ch Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. KADENCJA 2011-2015 SPORT SPORT Rajd Wisły Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski Cykl Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Liczna kadra sędziowska Rok 2012

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO

AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO OPOLE 2006 1 ZASADY OGÓLNE Obowiązki i prawa Sędziów Sportu Motorowego regulują przepisy krajowe zawarte

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM. Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR. Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR

AVANT PROGRAM. Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR. Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego SĘDZIA GŁÓWNY Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry Narodowej w dyscyplinie ujeżdżenia w Polskim Związku Jeździeckim.

Bardziej szczegółowo

2013-10-18. Prezentacja Wielkopolskiej Grupy Sportów Wodnych Kilwater Rok założenia 2012. Czerwonak. Kim jesteśmy. www.kilwater.com.

2013-10-18. Prezentacja Wielkopolskiej Grupy Sportów Wodnych Kilwater Rok założenia 2012. Czerwonak. Kim jesteśmy. www.kilwater.com. Kim jesteśmy www.kilwater.com.pl Prezentacja Wielkopolskiej Grupy Sportów Wodnych Kilwater Rok założenia 2012 Jesteśmy pasjonatami sportów wodnych wywodzących się z takich grup, jak: motorowodniacy, żeglarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego stanowiącego załącznik do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Skład Prezydium Zarządu PZZ i przydzielone funkcje Krzysztof Kłosek Prezes Zarządu Grzegorz Pieronkiewicz Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Wprowadzenie systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r z e A Z S w D S. n r 1 ) M A L T A 2 0 0 5 1 1 w r

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY załącznik nr 3 POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 140 Adres do korespondencji: 05-300 Mińsk Mazowiecki, skr. poczt. 54 NIP 526 279 75 16 Regon 015843221 Nr Rachunku: 02 1020

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI

AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego za okres 2011-2014 Stargard Szczeciński 20.03.2015 W okresie 2011 2014 Zarząd Automobilklubu Stargardzkiego pracował w następującym składzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

STATUT. Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego STATUT Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Niniejszy Statut uchwalony został na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Warszawie w dniu 01.09.2012. Rozdział 1 Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Przylesie, 22 listopada 2015 r. I. CELE 1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH. ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH. ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r. 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty zostaną rozegrane w dniach 24-26 maja 2013 roku. Miejscem regat jest Zatoka Gdańska na obszarze

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A dot. działalności w... roku

A N K I E T A dot. działalności w... roku A N K I E T A dot. działalności w... roku 1. Nazwa stowarzyszenia:... 2. Dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość:... ulica, nr budynku:... telefon siedziby, telefon kontaktowy:... fax:... e-mail:... strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 Kraków, 22 grudnia 2015 Drodzy Organizatorzy i Kluby! Serdecznie zapraszamy do organizacji Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 1. 09-12.06.2016 - INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYNARODOWY TURYSTYCZNY WYŚCIG i SPŁYW KAJAKOWY BRDA 2015

X MIĘDZYNARODOWY TURYSTYCZNY WYŚCIG i SPŁYW KAJAKOWY BRDA 2015 Klub Turystyki Kajakowej ARKA V Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ul. Sułkowskiego 52a 85 915 Bydgoszcz tel. 52 372 18 80 e-mail: insi@poczta.onet.pl terjadka@wp.pl www.arkav.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 REGULAMIN 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 ORGANIZATORZY Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska Tel. +48 32 739 18 98 Fax. +48 32 739 11 74 Mail: sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego R E G U L A M I N U KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO ROZDZIAŁ I 1 Kolegium Sędziów Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego zwane dalej Kolegium jest komisją problemową Polskiego Związku Łuczniczego,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I P R E Z Y D I U M K O L E G I U M S Ę D Z I Ó W P Z P W 2010 R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I P R E Z Y D I U M K O L E G I U M S Ę D Z I Ó W P Z P W 2010 R O K U S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I P R E Z Y D I U M K O L E G I U M S Ę D Z I Ó W P Z P W 2010 R O K U Działalność Prezydium Kolegium Sędziów opierała się wg założeń planu pracy na 2010

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015

REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015 REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015 I. ORGANIZATOR: 1.1. Organizatorem wyścigu w kolarstwie górskim Rusza Peleton jest: Uczniowski Klub Sportowy WYGODA Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata

Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata Mistrz Świata w sporcie szybowcowym w klasie 15 metrowej Aktualny mistrz świata w klasie 15m i w klasie

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Orient, Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo, Urząd Miasta Częstochowy TERMIN: 15-16.03.2014r. MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy)

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) 1. Termin i miejsce zawodów: 06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) Organizator: Polski Związek Pływacki Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA REGULMIN UZUPELNIAJĄCY V i VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852 30 02 E-mail: uniamotoklub@gmail.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013

ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013 ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013 w klasie Optimist gr. A Kamień Pomorski, 30.05-1.06.2013 ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZŁOTA WSTĘGA 2013

REGULAMIN ZŁOTA WSTĘGA 2013 Wyścig MTB Cross Country Złota Wstęga 2013 31 sierpnia 2013 Finał Pucharu Polski MTB XCO 1. CEL ZAWODÓW: Popularyzacja kolarstwa górskiego, aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży i społeczności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "BARTOSZ 2011"

REGULAMIN BARTOSZ 2011 REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO X NADWIŚLAŃSKIEGO TURNIEJU w WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC "BARTOSZ 2011" Tarnobrzeg 18.09.2011r I. CEL 1. Celem Turnieju jest popularyzacja sportów siłowych wśród osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z VI MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w KULTURYSTYCE i FITNESS oraz II GP 7 NUTRITION w KULTURYSTYCE i FITNESS Kłodzko 2015

SPRAWOZDANIE z VI MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w KULTURYSTYCE i FITNESS oraz II GP 7 NUTRITION w KULTURYSTYCE i FITNESS Kłodzko 2015 SPRAWOZDANIE z VI MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w KULTURYSTYCE i FITNESS oraz II GP 7 NUTRITION w KULTURYSTYCE i FITNESS Kłodzko 2015 24 października 2015 roku w sali widowiskowej Kłodzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII I. CELE KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i I w Trójboju Siłowym Klasycznym Zielonki 12 i 13.09.2015

Bardziej szczegółowo

Na mistrzostwach Europy w narciarstwie wodnym w Lublinie Polacy zdobyli dziewięć medali, w tym dwa złote, trzy srebrne, cztery brązowe.

Na mistrzostwach Europy w narciarstwie wodnym w Lublinie Polacy zdobyli dziewięć medali, w tym dwa złote, trzy srebrne, cztery brązowe. http://getsetgo.pl/indexphp?option=com_content&task=view&id=.. 1 z 5 2008-09-01 13:01 Worek medali dla Polski Redaktor: BM/inf. prasowa PZMWiNW 009.2008. Na mistrzostwach Europy w narciarstwie wodnym w

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO ZA 2015 ROK

POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO ZA 2015 ROK POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO ZA 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI: 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE...str.3 2. OBSADY SĘDZIOWSKIE..str.4 3. WYKAZ SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH...str.7

Bardziej szczegółowo

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA OFERTA SPONSORSKA Drużyna powstała w 2011 roku jako profesjonalny zespół czynnie jeżdżący w barwach Centrum Rowerowego w Olsztynie. Po licznych sukcesach w pierwszym sezonie działalności sezon 2012 roku

Bardziej szczegółowo

X Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 17 19 czerwca 2010 r., Włocławek

X Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 17 19 czerwca 2010 r., Włocławek Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-111 Łódź, ul.moniuszki 4a International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate Federation

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia Klubu

Krótka Historia Klubu Krótka Historia Klubu 2009 Sławek Łukaszewski wygrywa Mazovię na dyst. Mega w M4 2010 liczne miejsca na podium, 17 lokata w drużynówce Mazovii 2011 kolejne zwycięstwa, 3 lokata w drużynówce Mazovii Sezon

Bardziej szczegółowo

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

KIL MAGAZYN POLSKIEGO ZWI ZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO

KIL MAGAZYN POLSKIEGO ZWI ZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO KIL MAGAZYN POLSKIEGO ZWI ZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO KWARTALNIK NR 01/2014 PIERWSZY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA SKUTERÓW WODNYCH MŚ SKUTERÓW WODNYCH CZYLI JAK DO TEGO DOSZ O PRACOWITE ZAKOÑCZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo