NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Na dzień roku Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 1274,3719 ha o wartości łącznej ,66 zł, z czego wartość gruntów wynosi ,92 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,74 zł. Na miasto Węgorzewo przypada 398,3525 ha o wartości łącznej ,04 zł z czego wartość gruntów wynosi ,36 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,68 zł. Na 42 miejscowości wiejskich przypada 876,0194 ha o wartości łącznej ,62 zł, z czego wartość gruntów wynosi ,56 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,06 zł. I. W 2015 roku ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 2 lokale mieszkalne, 1 działkę pod wodami stojącymi, 1 działkę rolną, 1 działkę na rzecz Zboru Kościoła Zielonoświątkowego, 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne, w tym jedna na uzupełnienie, 1 działkę pod zabudowę garażową II. W 2015 roku OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY: ,17 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd od osób prawnych ,45 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych, ,16 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, ,20 zł z tytułu opłat adiacenckich, ,47 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ,90 zł z tytułu zbycia gruntów oraz udziałów w gruntach pod budynkami, 7. Osiągnięto ,93 zł z wymierzonych ,57 zł z tytułu dzierżawy gruntów w tym: ,11 zł z wymierzonych ,44 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działki warzywne, ,47 zł z wymierzonych ,39 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych,

2 42.201,29 zł z wymierzonych ,47 zł z tytułu umów dzierżawy gruntu pod działki garażowe, 881,33 zł z wymierzonych 759,81 zł z tytułu dzierżawy terenu wspólnego użytkowanego przez wspólnoty mieszkaniowe, ,50 zł z wymierzonych ,24 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działki handlowe, 1.621,47 zł wymierzonych 1.621,46 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod cmentarze komunalne, 3.847,76 zł wymierzonych 3.847,76 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod boiska, obozowiska i świetlice. 8. Osiągnięto ,89 zł z wymierzonych ,56 zł z tytułu najmu lokali użytkowych w tym: 3.886,33 zł z wymierzonych 3.994,85 zł z tytułu umów najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, ,88 zł z wymierzonych ,40 zł z tytułu innych umów najmu, ,68 zł z wymierzonych ,31 zł z tytułu umów najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. 9. Osiągnięto ,61 zł z wymierzonych ,75 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. III W 2015 r. PRZEJĘTO I NABYTO NA MIENIE KOMUNALNE: 1. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: nr geod. 81/9 o pow. 0,0200 ha, nr geod. 102/2 o pow. 0,1000 ha, nr geod. 134 o pow. 0,8000 ha poł. w obrębie Kal - jako drogi. 2. Dokonano w drodze zamiany z ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie, nieruchomość ozn. nr geod. 1312/28 o pow. 0,0788 ha zabudowaną czynną studnią głębinową, ogrodzoną siatką stanowiącą własność Gminy w zamian za niezabudowane działki ozn. nr geod. 1341, 1352 i 1340/1 o łącznej powierzchni 0,0929 ha stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym ZUK Sp. z o.o. 3. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: - nr geod. 53/1 o powierzchni 0,6630 ha, poł. w obrębie Czerwony Dwór jako droga, - nr geod. 245 o powierzchni 0,0600 ha, poł. w obrębie Ogonki jako droga, - nr geod. 227/2 o powierzchni 4,8400 ha, poł. w obrębie Rudziszki jako droga,

3 - nr geod. 30/3 o powierzchni 0,0400 ha, nr geod. 32/3 o powierzchni 0,0600 ha, nr geod. 74/2 o powierzchni 0,4200 ha, poł. w obrębie Ruska Wieś jako drogi, - nr geod. 8/2 o powierzchni 0,1100 ha, poł. w obrębie Pilwa jako droga. 4. W drodze umowy darowizny przez Kościół Zielonoświątkowy na rzecz Gminy przejęto działkę nr geod. 251/12 i działkę nr geod. 263 o łącznej powierzchni 0,2981 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej. 5. Odpłatnie od osób fizycznych grunt oznaczony nr geod. 597/2 o pow. 0,0106 ha i nr geod. 916/2 o pow. 0,0006 ha, poł. w Węgorzewie z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej ulicy Zbożowej, za kwotę 4.648,00 zł Akt Not. Rep. A Nr 4890/2015 z dnia r. umowa przeniesienia własności nieruchomości zamiennej. 6. Nabyto od osób fizycznych w ramach przyznania z zasobów gminnych nieruchomości zamiennej w postaci działek nr geod. 898/2 o pow. 0,0080 ha i nr geod. 898/3 o pow. 0,0037 ha, poł. w Węgorzewie z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej ulicy Zbożowej, za kwotę 4.856,00 zł - Protokół uzgodnień i protokół zdawczo-odbiorczy z dnia r. 7. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: - nr geod. 210/3 o powierzchni 0,0500 ha, poł. w obrębie Trygort jako droga, - nr geod. 21/13 o powierzchni 0,49 ha i nr geod. 38/6 o powierzchni 0,0500 ha, poł. w obrębie Trygort jako drogi, IV W 2015 r. GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH: 1. Działka nr geod. 670/31 o pow. 324 m 2 wraz z rozpoczętą na niej budowlą budynku usługowego, poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej prawo własności zbywane za ,00,-zł brutto. 2. Działka nr geod. 19 o pow. 600 m 2, poł. w obrębie Ruska Wieś gmina Węgorzewo prawo własności zbywane za ,00 zł. 3. Działka nr geod. 967/5 o pow. 998 m 2, poł. w Węgorzewie przy ul. Wodociągowej prawo własności zbywane za ,00 zł 4. Działka nr geod. 386 i 387 o łącznej powierzchni 3178 m 2, poł. w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo prawo własności zbywane za ,00 zł. 5. Działka nr geod. 580/6 o powierzchni 795 m 2, poł. w Węgorzewie przy ul. Stefana Żeromskiego prawo własności zbywane za ,00 zł 6. Działka nr geod. 382 o powierzchni 900 m 2, poł. w obrębie Prynowo prawo własności zbywane za ,00 zł 7. Niezabudowane działki nr geod. 479/32 i 479/35 o łącznej powierzchni 2747 m 2 - udział do1/2 części, poł. Węgorzewie przy ul. Przemysłowej - prawo użytkowania wieczystego za kwotę ,00 zł.

4 V NA DZIEŃ DZISIEJSZY TUT. URZĄD POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 1. 2 nieruchomość na cele handlowe, poł. w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II i ul. gen. J. Bema nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi poł. w Kalskich Nowinach działki pod budowę garaży poł. przy ul. Teatralnej. 4. Działkę poł w Węgorzewie przy ul. Jasnej przeznaczoną do sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 5. Nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowy, poł. w Węgielsztynie. 6. Działkę gruntu oznaczoną jako użytek B, poł. w Kolonii Rybackiej. 7. Działkę gruntu oznaczoną jako użytek RIVa, poł. w Węgorzewie przy ul. Turystycznej działki poł. w Kalu, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługową z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkalno-pensjonatowych. VI GMINA POSIADA UDZIAŁY W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH, ZWIĄZKACH I FUNDACJACH: 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych i utworzenia Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego zł. 2) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. 3) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. Akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku. 4) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków. 5) Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. 6) Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r., uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/205/2008 z

5 dnia 4 sierpnia 2008 r., uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/208/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 30 września 2008 r. akt notarialny Rep. A Nr 9793/2008 z dnia r. przeniesienia własności nieruchomości. 7) Uchwała nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości ,00 zł. Wartość aportu ,15 zł, w środkach pieniężnych 155,71 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość ,86 zł, 2. Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr III/16/95 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Węgorzewie w jednoosobową spółkę gminy. Akt założycielski spółki sporządzony został aktem notarialnym Rep. A Nr 3034/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. Wysokość kapitału założycielskiego ,00 zł. 1) Aktem notarialnym Rep. A Nr 6772/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. dokonano zmian w akcie założycielskim, m.in. nazwy spółki z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Węgorzewie na Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie. Aport w wysokości zł. 2) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XII/87/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. akt notarialny Rep 3957/99 z dnia r. protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości zł. 3) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVI/121/99 z dnia 27 października 1999 r. akt notarialny Rep 5747/99 z dnia r. protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości zł. 4) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr LII/362/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. akt notarialny Rep 2868/2006 z dnia r. protokół ze zgromadzenia wspólników akt notarialny Rep 2872/2006 z dnia r. świadczenie wspólnika o objęciu udziałów Aport w wysokości zł 5) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVIII/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości zł. 6) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/204/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 26sierpna 2008 r. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość ,00 zł. 3. Towarzystwie Budownictwa Społecznego Mamry w Węgorzewie utworzonego na podstawie uchwały Nr XXXV/3030/98 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 czerwca 1998 r. Decyzją Nr 167 znak: GM-4/1024/99 z dnia 10 maja 1999 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził Statut Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mamry Spółdzielni Osób Prawnych w Węgorzewie. Uchwałą Nr 3/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków TBS Mamry zdecydowało o

6 wyrażeniu woli przyjęcia w poczet członków spółdzielni spółek komunalnych: Ciepłownie Miejskie i Zakładu Usług Komunalnych. Wg stanu na dzień 19 czerwca 2007 r. udziałowcami TBS są: Gmina Węgorzewo, System BB SA z Warszawy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. Wszyscy udziałowcy posiadają po 10 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udział Gminy Węgorzewo stanowi kwotę 5.000,00 zł, 4. Mazurskim Związku Międzygminnym o wartości 5.000,00 zł, 5. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o wartości 6.000,00 zł. VII GMINA PRZYSTĄPIŁA DO: 1. Związku Gmin Warmińsko Mazurskich, na podstawie uchwały Nr VIII/42/91 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 1991 r., 2. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, na podstawie uchwały Nr V/19/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzewie z dnia 14 sierpnia 1990 r., 3. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Niemen, na podstawie uchwały Nr II/12/96 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 lutego 1996 r., 4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. Zielona energia na Mazurach, na podstawie uchwały Nr XXII/162/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2000 r. Uchwałą nr 4/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia postanowił o formalnym zamknięciu działalności Stowarzyszenia.,6. Związku międzygminnego pn. Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r., 7. Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach programu Leader+ - Schemat I, na podstawie uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r., 8. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, na podstawie uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku, 9. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, na podstawie uchwały Nr XLVII/357/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku. 10. Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 2012 roku. 11. Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, na podstawie uchwały nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 października 2014 roku

7 Dochody z mienia komunalnego I Sprzedaż na własność Lp. Przedmiot zbycia Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. m 2 /szt zł m 2 /szt zł 1. Grunty rolne m , m ,00 2. Grunty rekreacyjne m ,95 3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe m , m ,00 4. Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne 988 m , m ,15 5. Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe m , Działki garażowe 54 m ,00 35 m ,00 7. Budynki i budowle 1 szt 6.500, Lokale mieszkalne + raty 5 szt ,00 2 szt ,47 9. Udziały w gruncie pod budynkami 750 m , m , Lokale użytkowe + raty RAZEM: , ,37 II Sprzedaż na użytkowanie wieczyste Lp. Przedmiot sprzedaży Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. m 2 zł m 2 zł 1. Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby fizyczne. 60 m 2 200, m ,25 2. Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby prawne - - RAZEM: 200, ,25

8 III Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Od osób prawnych i trwały zarząd , ,17 2. Od osób fizycznych , ,20 Razem: , ,37 IV Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Przekształcenia - działki gruntu + raty , ,16 2. Opłaty adiacenckie 5.000, ,20 3. Opłaty planistyczne 1.000,00 - Razem: , ,36 V Dochody z dzierżaw i najmu Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Działki warzywne , ,11 2. Grunty rolne , ,47 3. Działki pod garaże , ,29 4. Tereny wspólnego użytk. dzierż. wspólnot mieszk. 725,00 881,33 5. Działki handlowe , ,50 6. Działki pod cmentarzem 1.620, ,47 7. Boiska, obozowiska, świetlice 3.000, ,76 8 Najem lokali użytkowych , ,68 9. Najem pomieszczeń różnych , , Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media , ,61 Razem: , ,43

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza nr 31/2015 z dnia 26 marca 2015 roku INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. Na dzień 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 207 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Załącznik Nr 4 Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO fizycznych i prawnych Własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Kowary dnia r.

Kowary dnia r. Kowary dnia 19.09.2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110 /2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19.09.2011r. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia na lata 20172019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu Nr 1 /2016. Księga Wieczysta. Opis nieruch. Lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu Nr 1 /2016. Księga Wieczysta. Opis nieruch. Lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu Nr 1 /2016 Lp. Ulica Nr Pow. w m 2 Sposób zagospodarow. przeznaczenie Opis nieruch. Księga Wieczysta Cena nieruch. Uwagi Przeznaczenie nieruchomości Lokale

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy NIP Regon Nr rachunku bankowego...

OFERTA. 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy NIP Regon Nr rachunku bankowego... OFERTA 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy... 3. NIP... 4. Regon... 5. Nr rachunku bankowego... 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do oferty: Załącznik Nr 1 do oferty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. ZARZĄDZENIE Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp.

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp. EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO OBRĘB 10 Lp. Nazwa obrębu, ulicy Numer działki Pow.ewid. działki [ha] Udział Księga wieczysta 1 1/32 0,3732 24712 7463,90 2 3 4 5 6 Ul. Rolna Pyrzyce Obr. 10 Ul. Rolna Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r.

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. I. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona za okres od 1.10.2005 do 30.09.2006 roku na zestawieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1745 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2005 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN NA DZIEŃ 30 września 2009 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN NA DZIEŃ 30 września 2009 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN NA DZIEŃ 30 września 2009 roku Powierzchnia Olsztyna wynosi 8 833 ha, natomiast 4 142 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Olsztyn (46,9% powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym:

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym: Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości nabytych na podstawie: 1. z mocy prawa tj.: - na podstawie art. 5 ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 19 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2008 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2008 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2008 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1721 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r. Słupsk, 06.03.2014r. R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Raport o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo