Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11"

Transkrypt

1 Future CMS Instrukcja konfiguracji (część dla Webmastera) GDZIE KOŃCZY SIĘ INTERFEJS A ZACZYNA ENGINE 3 CZY WEBMASTER MA COŚ TWÓRCZEGO DO POWIEDZENIA? 3 ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 CZYM JEST FORMATKA? 4 DLACZEGO ZASTOSOWANO FORMATKI? 5 JAK DZIAŁA FORMATKA? 6 TWORZENIE NOWEJ FORMATKI 6 EDYTOWANIE ISTNIEJĄCEJ FORMATKI 9 USUWANIE NIEPOTRZEBNEJ FORMATKI 10 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11 JAK ROZPLANOWAĆ FOLDERY? 11 ZARZĄDZANIE FOLDERAMI 12 WPROWADZANIE SERWISU DO FUTURE CMS 13 W JAKI SPOSÓB FUTURE CMS GENERUJE STRONY? 13 SUGEROWANA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 15 SKRYPTY ZARZĄDZAJĄCE 15 GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ SKRYPTY ZARZĄDZAJĄCE? 16 Z CZEGO SKŁADA SIĘ SKRYPT ZARZĄDZAJĄCY? 16 MODUŁY 18 PARSOWANIE SZABLONU PODSTAWOWEGO 18 RODZAJE MODUŁÓW 19 PLIKI KONFIGURACYJNE 20 GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ PLIKI KONFIGURACYJNE? 20 Z CZEGO SKŁADAJĄ SIĘ PLIKI KONFIGURACYJNE? 20

2 SZABLONY 22 GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ SZABLONY? 22 SZABLONY PODSTAWOWE 22 SZABLONY MODUŁÓW 24 ZNACZNIKI 25 SZABLONY MODUŁU DOCUMENTS 25 SZABLONY MODUŁU DOCUMENTSLIST 26 SZABLON STRONY BŁĘDU 27 URUCHAMIANIE CMS-A 27 SKRYPTY STARTOWE 28 ZAPYTANIA DOMYŚLNE 29 ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA 30 PROSTE MODYFIKACJE 31 WŁASNE ZNACZNIKI 32 PRZEKAZYWANIE DODATKOWYCH DANYCH DO SKRYPTÓW 32 MECHANIZM API 33 WYSZUKIWARKA 34 INSTALACJA 34 FORMULARZ WYSZUKIWANIA 34 SKRYPT ZARZĄDZAJĄCY 34 PLIK KONFIGURACYJNY 35 SZABLON 36 DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ 38 PAMIĘĆ PODRĘCZNA 38 WIELOSTRONICOWE SPISY TREŚCI 40 PRZEŁĄCZANIE DOKUMENTÓW 40 SPIS FUNKCJI PODSTAWOWYCH 42 SPIS FUNKCJI API 44 Data ostatniej aktualizacji: 19 lipiec 2005 r.

3 Gdzie kończy się interfejs a zaczyna engine Konstrukcja systemu Future CMS obejmuje dwa elementy: - interfejs użytkownika, umożliwiający zarządzanie dokumentami dostępny jest dla każdego redaktora przez przeglądarkę internetową. Dzięki interfejsowi użytkownika każda uprawniona osoba może zmieniać zawartość serwisu, nawet jeżeli nie posiada wiedzy technicznej na temat tworzenia stron WWW. - silnik systemu - odpowiada za przetworzenie zapisanych za pomocą interfejsu dokumentów i wyświetlenie ich na ekranie internautów. Zadaniem webmastera przygotowującego system Future CMS do pracy jest skonfigurowanie obu tych elementów. Interfejs użytkownika musi zostać skonfigurowany w taki sposób, aby umożliwić wygodne i łatwe aktualizowanie danych w systemie przez redaktorów za pomocą przeglądarki internetowej. Z kolei konfiguracja engine u jest niezbędna aby dane wprowadzone przez redaktorów były widoczne w Internecie w ściśle określony sposób (inaczej mówiąc należy nauczyć engine jak mają wyglądać Państwa strony internetowe). Czy webmaster ma coś twórczego do powiedzenia? Wszystko to, co dotąd zostało napisane na temat Future CMS wskazuje, że zadaniem webmastera jest wyłącznie dostarczenie systemowi informacji o sposobie konfigurowania standardowej funkcjonalności. Co jednak w sytuacji, gdy serwis internetowy będzie zawierać niestandardowe mechanizmy, których nie obsługuje nasz program? Właśnie tutaj objawia się potęga Future CMS. Wbudowana w system technologia Application Programming Interface (API) pozwala webmasterowi na łatwe tworzenie nowych rozwiązań na bazie już istniejących funkcji systemu. W ten sposób uzyskuje on dostęp do dokumentów i danych systemu na różnych etapach ich przetwarzania. Mechanizm API jest przeznaczony dla webmasterów znających język programowania PHP. Dzięki API programista może dużo sprawniej tworzyć nowe narzędzia, ponieważ na jego usługach działa całe stabilne zaplecze funkcji gwarantowane przez system Future CMS. Jego zadaniem jest jedynie poszerzenie tego zaplecza o potrzebną mu funkcjonalność. Możliwości te szerzej opisujemy w rozdziale Zaawansowana konfiguracja.

4 Zarządzanie formatkami Pracę nad wprowadzeniem serwisu internetowego do systemu Future CMS najlepiej rozpocząć od stworzenia niezbędnych formatek. Czym jest formatka? Formatka jest to zbiór pól edycyjnych, które wypełnia redaktor tworząc lub edytując dokument w systemie Future CMS. Każdy dokument jest tworzony w oparciu o określoną formatkę, definiującą jego zawartość. Na poniższej ilustracji znajduje się strona edycyjna artykułu Kim jesteśmy w kategorii DEMO_Menu : Powyższa formatka składa się z pól opisanych jako: - Zapisz jako - Tytuł - Krótki opis - Tekst W demonstracyjnym serwisie Cafe Future system CMS wykorzystuje Tytuł i Krótki opis w spisach

5 treści w menu po lewej stronie. Natomiast treść pola Tekst, wraz z tytułem znajduje zastosowanie przy kliknięciu w pozycję menu i wyświetleniu pełnej treści artykułu. Pole Zapisz jako jest nazwą systemową i wykorzystywane jest wyłącznie do łatwego rozpoznania artykułu w ramach panelu redakcyjnego programu Future CMS. Dlaczego zastosowano formatki? Proste systemy CMS narzucają z góry pola, które należy wypełnić chcąc wprowadzić nowy artykuł zwykle jest to tytuł, skrót, treść, data i autor. Future CMS jest jednak systemem elastycznym, dlatego pozwala na dowolne ustalanie formatek. Dostosowane do potrzeb formatki sprawiają, że serwis nie jest szablonowy, a jego konfigurowalność jest znacznie większa. Ową elastyczność formatek uzyskano dzięki całkowitemu oddzieleniu nazewnictwa poszczególnych pól edycyjnych oraz ich zastosowania. Jedno z drugim łączy webmaster zgodnie z potrzebami danego serwisu. Ponieważ rodzaje publikowanych materiałów są bardzo różnorodne (aktualności, zdjęcia, cenniki i inne), dlatego też każdy rodzaj informacji wymaga innego rodzaju formatek.

6 Jak działa formatka? Każde pole edycyjne posiada opis wyświetlany redaktorom na stronie edycyjnej (takiej jak na powyższej ilustracji) w celu łatwego zrozumienia co należy wpisać w dane pole. Opis definiuje każdorazowo webmaster w trakcie tworzenia formatki. Oprócz opisu pole edycyjne posiada również swoją systemową nazwę, za pomocą której można odwołać się do danego pola bezpośrednio z szablonu HTML. Jak więc widać, formatka jest łącznikiem pomiędzy informacjami wpisywanymi przez redaktora, a serwisem internetowym, co zostanie szerzej przedstawione w dalszych rozdziałach. Formatka ma na celu jedynie zebranie od redaktora informacji związanych z danym dokumentem i zapisaniem ich w bazie danych. Sposób wykorzystania tych informacji w serwisie konfigurowany jest za pomocą szablonów i skryptów opisanych w dalszych rozdziałach. Tworzenie nowej formatki Formatkami zarządza się poprzez Menedżera formatek. Można się do niego dostać za pomocą opcji Formatki w głównym menu (u góry ekranu). Zarządzanie formatkami jest możliwe wyłącznie z poziomu użytkownika admin. Należy zalogować się do systemu jako użytkownik admin w celu ustawienia formatek. Po wejściu do Menedżera formatek pojawi się następujący ekran:

7 W oknach po lewej stronie dostępne są kolejno: - spis wszystkich formatek - lista dostępnych komponentów (rodzajów pól edycyjnych) - okienko ustawień komponentów Domyślnie zaraz po uruchomieniu Menedżer formatek znajduje się w trybie dodawania nowej formatki, co można poznać po numerze ID ustawionym na 0. W innym przypadku dodanie nowej formatki jest możliwe poprzez wybranie z lewej części okna opcji Tworzenie nowej formatki i kliknięcia przycisku Edycja. Ustawianie nazwy nowej formatki Nazwę formatki można ustawić w stosownym polu w oknie Formatka (po prawej stronie). Warto tworzyć nazwy kojarzące się z przeznaczeniem danej formatki (na przykład: Produkty dla opisu produktów). Ułatwi to późniejsze rozpoznawanie formatki w systemie. Dodawanie nowego pola edycyjnego do formatki

8 Wybierz żądany element z listy dostępnych elementów po lewej stronie. Po kliknięciu element zostanie dodany do aktualnej formatki na samym końcu (jeżeli formatka jest pusta to będzie on pierwszy). W analogiczny sposób można dodawać kolejne elementy. Zmiana kolejności elementów w formatce oraz usuwanie elementów Do zmiany kolejności elementów służą ikonki do góry oraz na dół zlokalizowane po prawej stronie każdego elementu w oknie Formatka. Ikonka z czerwonym krzyżykiem służy do usunięcia elementu z formatki. Ustawianie właściwości komponentów Po dodaniu nowego elementu należy skonfigurować jego właściwości. Aby to uczynić klikamy w ikonkę symbolizującą dany komponent (znajduje się po lewej stronie nazwy komponentu) w oknie Formatka. Po kliknięciu aktualne właściwości danego pola edycyjnego wyświetlone zostaną w okienku Ustawienia komponentów (po lewej stronie okna na samym dole). Każdy komponent posiada przynajmniej dwa pola: - Opis treść wpisana w to pole zostanie wyświetlona redaktorom na stronie edycyjnej jako opis danego elementu (warto nadawać taką nazwę, aby redaktorzy wiedzieli co wpisać w danym polu) - Name nazwa systemowa wykorzystywana w szablonach. Nazwa ta nie może powtarzać się w ramach jednej formatki (może natomiast powtarzać się w innych formatkach). W oknie Ustawienia komponentów nie należy używać polskich znaków. Niektóre komponenty posiadają dodatkowe pola w swoich właściwościach: Pole Radio / Select:

9 Values liczba opcji wyboru Opis i wartość opis danej opcji na stronie edycyjnej, a także wartość jaka zostanie zapisana w systemie po zaznaczeniu tej opcji. Można ponadto wybrać opcję domyślnie zaznaczoną (służą do tego pola selekcji po prawej stronie). Zaznaczenie: Value wartość jaka zostanie zapisana w systemie po zaznaczeniu opcji Właściwości komponentu zostaną zapamiętane dopiero po kliknięciu OK Zapisywanie formatki Jeżeli formatka jest gotowa i zawiera żądane elementy i ich właściwości to należy użyć opcji Zapisz w celu jej zachowania. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie po kilku chwilach na liście dostępnych formatek (lewy górny róg) powinna pojawić się świeżo zapisana formatka. Wszystkie zmiany w formatce dodawanie, usuwanie i zmiana kolejności elementów nie są zapamiętywane aż do chwili kliknięcia przycisku Zapisz. Można więc dowolnie długo modyfikować formatkę, bez obawy o utratę jej pierwotnej wersji. Aby stworzyć kolejną nową formatkę należy na liście dostępnych formatek (lewy górny róg) zaznaczyć opcję Dodaj nową formatkę i kliknąć Edycja. Edytowanie istniejącej formatki W celu dokonania edycji istniejącej formatki należy otworzyć Menedżera formatek, a następnie wybrać formatkę do modyfikacji z listy dostępnych formatek (lewy górny róg) i kliknąć Edycja. Dodawanie i usuwanie nowych elementów, a także zmiana ich właściwości dokonuje się analogicznie do procedury opisanej w podrozdziale Tworzenie nowej formatki. Zachowanie wprowadzonych zmian odbywa się poprzez kliknięcie w opcję Zapisz. Wszystkie nowo naniesione zmiany w formatce będą się odnosić dopiero do nowo tworzonych dokumentów. Istniejące dokumenty wykorzystujące daną formatkę mogą być w związku z tym niepoprawnie wyświetlane! Po modyfikacji formatki należy poprawić wszystkie stare dokumenty, które ją wykorzystywały. Uwaga ta nie dotyczy zmiany kolejności pól w formatce oraz zmiany opisu komponentów.

10 Zachęcamy do przejrzenia formatek przygotowanych z myślą o demonstracyjnym serwisie Cafe Future. Pomoże to zrozumieć ideę działania formatek. Nasze przykładowe grupy mają nazwy: DEMO_Produkty, DEMO_Newsy i DEMO_Promocje. Usuwanie niepotrzebnej formatki Po wejściu do Menedżera formatek należy wybrać formatkę do usunięcia z listy dostępnych formatek (lewy górny róg) i kliknąć opcję Usuń. Usuwania należy dokonywać bardzo rozważnie. Proces ten jest nieodwracalny, a po usunięciu formatki przestaną działać wszystkie dokumenty ją wykorzystujące. Nie będzie możliwa edycja tych dokumentów, a nawet dostęp do nich, nie będą one ponadto wyświetlane na stronie internetowej.

11 Tworzenie folderów na dokumenty Ponieważ mamy już przygotowane formatki, możemy przystąpić do tworzenia struktury folderów. Będą w nich trzymane dokumenty wprowadzane do systemu przez użytkowników. Jak rozplanować foldery? Wszystkie opisane tutaj zasady mają charakter luźnych porad. Future CMS posiada możliwość sporej skalowalności, dlatego webmaster serwisu może zechcieć inaczej rozplanować system folderów. W szczególności niektóre zastosowania mechanizmu API (opisanego w dalszej części poradnika) będą tego wymagać. Bardzo ważne jest, aby struktura folderów została właściwie zaplanowała i odpowiadała strukturze serwisu internetowego. Tworząc foldery warto kierować się następnymi zasadami: 1. Każdy osobny rodzaj rodzaj dokumentu (każda formatka) powinien mieć oddzielny folder 2. W przypadku dokumentów tego samego rodzaju można pokusić się o podział dokumentów na kilka logicznych sekcji. Jest to przydatne, ponieważ Future CMS posiada funkcjonalność automatycznego tworzenia spisów treści na podstawie dokumentów opublikowanych w danej grupie. Przykład: Jeżeli do systemu wprowadzany jest serwis informacyjny z aktualnościami to warto pomyśleć nad stworzeniem osobnych folderów dla aktualności z kraju, ze świata czy też informacji sportowych. W ten sposób Future CMS pozwoli na stworzenie podstron ze spisami treści poszczególnych działów. 3. Foldery należy nazywać jak najbardziej intuicyjnie. Nazwy folderów służą głównie redaktorom wprowadzającym dane, nie są one widoczne w serwisie internetowym (chyba, że webmaster wyraźnie sobie tego zażyczy). 4. Warto grupować foldery o podobnej charakterystyce w strukturę podfolderów w celu łatwiejszego poruszania się w panelu redaktorskim. Stworzenie podfolderów nie ma wpływu na widoczność dokumentów i spisów treści w serwisie internetowym (o ile webmaster wyraźnie sobie tego nie zażyczy). Nawiązując do przykładu z poprzedniego punktu: Jeżeli stworzono osobne foldery dla newsów z kraju, ze świata i dla sportu warto stworzyć folder Aktualności i w nim dopiero właściwe podfoldery Kraj, Świat i Sport. Dzięki temu panel stanie się bardziej przejrzysty. 5. Inną (dodatkową) metodą jest grupowanie folderów zgodnie z zakresem kompetencji poszczególnych grup użytkowników. Najlepiej, aby foldery na których będzie pracować na przykład dział marketingu były odrębne w stosunku do folderów na przykład działu sprzedaży. Umożliwi to łatwe nadanie uprawnień do zarządzania folderami przez poszczególne grupy użytkowników (szczegóły zarządzania uprawnieniami dostępu do folerów znajdują się w dalszej części poradnika).

12 Zarządzanie folderami Sposób tworzenia i zarządzania folderami został opisany w części A przeznaczonej dla redaktorów. Aby zarządzać folderami w pełnym zakresie uprawnień należy zalogować się do systemu jako użytkownik admin. Warto przyjrzeć się ustawieniom folderów w ramach demonstracyjnego serwisu internetowego Cafe Future. Mają one nazwy: DEMO_Newsy, DEMO_Produkty i DEMO_Promocje, odpowiadające trzem rodzajom dokumentów występujących w serwisie.

13 Wprowadzanie serwisu do Future CMS W poprzednich rozdziałach przygotowaliśmy formatki oraz foldery. Mamy już gotowe wszystko co jest niezbędne do wprowadzania dokumentów przez redaktorów. Czas skonfigurować system Future CMS, aby potrafił wygenerować strony internetowe na podstawie wprowadzonych przez redaktorów informacji. Przed przystąpieniem do wprowadzania serwisu internetowego do systemu warto we wszystkich folderach stworzyć przykładowe dokumenty. W przeciwnym razie Future CMS nie będzie w stanie wyświetlić żadnych informacji, co utrudni prace nad serwisem. W jaki sposób Future CMS generuje strony? Gdy internauta chce otworzyć stronę internetową generowaną z pomocą systemu Future CMS, jego przeglądarka łączy się z naszym serwerem WWW, a ten następnie przekazuje zapytanie do silnika systemu Future CMS. Po przetworzeniu zapytania gotowa strona internetowa jest odsyłana do przeglądarki internauty. Każde zapytanie o stronę w Future CMS charakteryzowane jest przez dwa parametry: - numer ID strony - numer ID dokumentu Drugi z parametrów jest opcjonalny i powoduje automatyczne wczytanie stosownego dokumentu do wyświetlenia. Nie musi być stosowany tam, gdzie pojawiają się jedynie spisy treści i nie jest wyświetlana zasadnicza część dokumentu. Oba parametry zostaną szerzej omówione w dalszej części poradnika. Mechanizm działania silnika systemu Future CMS ilustruje rysunek.

14 ZAPYTANIE O STRONĘ odczytane zostają: ID strony, ID dokumentu USTALENIE NAZWY SKRYPTU ZARZĄDZAJĄCEGO analiza pliku id.conf w poszukiwaniu nazwy skryptu zarządzającego wyświetleniem strony. URUCHOMIENIE SKRYPTU ZARZĄDZAJĄCEGO skrypty znajdują się w katalogu: /cms/skrypty/ na koncie FTP. OTWARCIE SZABLONU PODSTAWOWEGO znajdują się one w katalogu /cms/szablony/start/ na koncie FTP. URUCHOMIENIE MODUŁU 1 (np. menu lista dokumentów) URUCHOMIENIE MODUŁU 2 (np. pełny tekst artykułu) URUCHOMIENIE MODUŁU 3 (itd.) (np. dodatkowa lista dokumentów) ANALIZA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ANALIZA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ANALIZA PLIKU KONFIGURACYJNEGO OTWARCIE SZABLONU DLA MODUŁU 1 OTWARCIE SZABLONU DLA MODUŁU 2 OTWARCIE SZABLONU DLA MODUŁU 3 POBIERANIE DOKUMENTÓW Z BAZY DANYCH POBIERANIE DOKUMENTÓW Z BAZY DANYCH POBIERANIE DOKUMENTÓW Z BAZY DANYCH WYGENEROWANIE STRONY wszystkie zebrane dane są scalane w jeden końcowy kod HTML OBRÓBKA STRONY wygenerowaną stronę można modyfikować za pomocą dowolnych instrukcji PHP - przez skrypt zarządzający. WYSŁANIE STRONY ostateczna wersja strony jest przesyłana do przeglądarki

15 Sugerowana kolejność działań Przed rozpoczęciem wprowadzania serwisu do systemu Future CMS należy przede wszystkim przygotować wersję statyczną serwisu w postaci dokumentów HTML. Zakładam także, że zostały już stworzone odpowiednie foldery i wprowadzone do nich stosowne dokumenty tę część prac opisywaliśmy w poprzednich rozdziałach. 1. Wyodrębnij stałe, powtarzające się elementy każdego dokumentu HTML do szablonów podstawowych. Jeżeli w serwisie znajdują się działy lub części znacząco różniące się od siebie konstrukcyjnie dla każdej z nich stwórz osobny szablon podstawowy. Szablon podstawowy traktuj jako element konstrukcyjny całego serwisu. 2. Z szablonu podstawowego wyodrębnij następujące elementy: - spisy treści (np. menu) powtarzające się na każdej podstronie) - elementy zlokalizowane w tym samym miejscu na każdej podstronie, ale różniące się wyglądem, budową i zawartością. Jeżeli nie uda się w sposób jednoznaczny tego zrobić to być może konieczne będzie stworzenie dodatkowego szablonu podstawowego. 3. W miejsca powyższych elementów w szablonie podstawowym wpisz odpowiednie znaczniki łatwe do skojarzenia, najlepiej pisane dużymi literami. 4. Stwórz skrypt zarządzający dla każdego rodzaju strony korzystając z funkcji $kernel->parsefile() i $kernel->parse wypełnij znaczniki w szablonie podstawowym (funkcja $kernel->start()). 5. Aby moduły ze skryptu zarządzającego zadziałały konieczne będzie stworzenie odpowiednich plików konfiguracyjnych oraz powiązanych z nimi szablonów ze znacznikami odpowiadającymi nazwom pól w formatkach. 6. Stwórz plik startowy, wskazując w wartościach domyślnych skrypt startowy odpowiadający za Twoją stronę główną. Szczegółowy opis powyższej procedury znajdziesz w następnych rozdziałach. Skrypty zarządzające Wprowadzanie serwisu do systemu rozpoczynamy od stworzenia skryptu zarządzającego. Skrypt taki będzie zwykle oddzielny dla każdego typu strony (ale niekoniecznie dla każdego wyglądu szablonu). Niniejszy poradnik będzie bazować na demonstracyjnym serwisie Cafe Future. Na początek wyjaśnimy w jaki sposób zbudowana jest tam strona główna.

16 Gdzie znajdują się skrypty zarządzające? Skrypty te są zlokalizowane na koncie FTP w katalogu: /cms/skrypty/ W katalogu tym można tworzyć system podkatalogów dla ułatwienia zarządzania. Skrypty zarządzające należące do serwisu demonstracyjnego zostały wgrane do katalogu: /cms/skrypty/demo/ Z czego składa się skrypt zarządzający? Jest to zwykły skrypt języka PHP z nadanym rozszerzeniem.inc. Odwołuje się on do odpowiednich funkcji w silniku systemu Future CMS. Oto jak wyląda skrypt zarządzający stroną główną Cafe Future (plik start.inc): <? $kernel->start($kernel->cfg("demo_start")); $kernel->parsefile("nagłówek", "demo/naglowek.tmpl", true); $kernel->parse('promocja', 'documentslist', 'demo/promocja.conf'); $kernel->parse('menu', 'documentslist', 'demo/skrot_newsy.conf'); $kernel->parse('tekst_glowny', 'documentslist', 'demo/skrot_produkty.conf'); $kernel->parsefile("kontakt", "demo/kontakt.tmpl", true);?> $out = $kernel->end(); LISTING 1 Zawartość pliku /cms/skrypty/demo/start.inc Wszystkie prezentowane w tym poradniku funkcje są dokładniej opisane w rozdziale Spis funkcji podstawowych oraz na naszych stronach internetowych. Zachęcamy do przejrzenia zawartych tam informacji wszystkie osoby zainteresowane pełniejszym poznaniem sposobu funkcjonowana systemu Future CMS. Definiowanie szablonu podstawowego Na samym początku skryptu start.inc wywoływana jest funkcja $kernel->start(), do której przekazywana jest ścieżka do szablonu podstawowego. Dzięki niej system CMS będzie wiedział na jakim szablonie będze pracować. Nadawanie nazwy szablonom - plik szablony.conf

17 W naszym przypadku została dodatkowo wykorzystana funkcja $kernel->cfg(), mająca za zadanie pobranie ścieżki do szablonu podstawowego z pliku /cms/ustawienia/szablony.conf na koncie FTP. W przypadku serwisu Cafe Future plik ten składa się wyłącznie z jednej linijki: demo_start = start/demo/start.tmpl Chcąc dodać kolejne wpisy w pliku szablony.conf podajemy je w kolejnych liniach (oddzielone pojedynczym enterem). Nazwę szablonu od ścieżki do pliku oddzielamy znakiem równości ( = ) tak jak powyżej. Korzystanie z tego sposobu przekazywania ścieżki szablonu do funkcji $kernel->start() nie jest obowiązkowe, warto je jednak stosować ze względu na wygodę późniejszych modyfikacji. Zobacz rozdział Spis funkcji podstawowych w celu poznania szczegółów. Podawanie szablonów podstawowych poprzez funkcję szablony.conf (jak w przykładzie) jest bardziej uniwersalne niż podawanie ścieżki do szablonu wprost. W razie chęci zmiany szablonu wystarczy zmiana wpisu w szablony.conf nie ma potrzebny modyfikacji każdego skryptu zarządzającego z osobna. Wstawianie modułów do szablonu W dalszych krokach w pliku start.inc następuje parsowanie szablonu podstawowego i wstawianie w określone miejsca (nazywane blokami) odpowiednich modułów. W tym miejscu można decydować jakie dane mają zostać pobrane z bazy danych i w jaki sposób mają być one wykorzystane. Szczegółowo proces wstawiania i konfiguracji modułów zostanie opisany w dalszej części przewodnika. Generowanie strony Na końcu w pliku start.inc wywoływana jest funkcja $kernel->end(), która na podstawie wszystkich zebranych informacji generuje i zwraca ostateczną wersję dokumentu. Strona wynikowa jest zapisywana do zmiennej $out. W tym miejscu można rozpocząć indywidualne parsowanie strony wygenerowanej przez CMS-a, we własnym zakresie rozszerzając tymsamym jego możliwości. Do przeglądarki internauty zostanie wysłane cały tekst, który po zakończeniu działania skryptu zarządzającego będzie się znajdował w zmiennej $out (nazwę zmiennej można zmienić). Do końca działania skryptu zmienną tę można dowolnie modyfikować. Przykłady tego rodzaju działań zawarte zostały w dalszej części przewodnika.

18 Moduły W poprzednim rozdziale zaprezentowany został sposób wstawiania modułów do szablonu podstawowego. Powstaje jednak pytanie czym taki moduł jest? System Future CMS pozwala podzielić kod HTML strony na części zwane właśnie modułami. Na etapie poszczególnych modułów system CMS powiąże szablony z danymi wprowadzonymi do bazy danych przez redaktorów. Sprawny podział strony na odpowiednie moduły pozwoli zautomatyzować wyciąganie zgromadzonych danych z systemu. Parsowanie szablonu podstawowego Powróćmy do przykładowego pliku start.inc. W części związanej z parsowaniem (analizą i wypełnianiem danymi) szablonu podstawowego wywoływane były dwie funkcje: $kernel->parsefile() oraz $kernel->parse(). Przyjrzyjmy się im bliżej. Funkcja $kernel->parsefile() Funkcja ta ma bardzo proste działanie. Nie dokonuje ona żadnych manipulacji danymi, jej zadanie to po prostu wstawienie do szablonu podstawowego kodu HTML z odrębnego pliku. W ten sposób wspólne części kodu dla różnych szablonów podstawowych można zgromadzić w jednym pliku, aby w ten sposób ułatwić późniejsze zmiany. Jako przykład zastosowania można podać menu serwisu lub nagłówek z logiem te elementy stron zwykle są takie same w całym serwisie. Jeżeli znajdą się w jednym pliku zamiast w kilku to ewentualne modyfikacje będą musiały być wprowadzone tylko w tym pojedynczym miejscu. W przypadku naszego serwisu demonstracyjnego zrobiliśmy tak z plikiem nagłówka (cała górna część graficzna), która została wydzielona do szablonu demo/naglowek.tmpl i powiązana z szablonem podstawowym za pośrednictwem znacznika NAGŁÓWEK. Podobnie zrobiliśmy z danymi kontaktowymi chodzi odpowiednio o plik demo/kontakt.tmpl i znacznik KONTAKT. Temat znaczników zostanie rozwinięty w dalszej części przewodnika. Zawartość obu tych plików zostanie wstawiona do szablonu podstawowego i znajdzie się w ostatecznej wersji strony. Dokładniejszy opis parametrów tej funkcji znajdziesz w rozdziale Spis funkcji podstawowych. Funkcja $kernel->parse() Jest to właściwa funkcja, zajmująca się wywoływaniem odpowiednich modułów. Każdy moduł składa się z dwóch elementów pliku konfiguracyjnego (definiuje jakie dane mają zostać pobrane z bazy danych oraz jak zostaną wyświetlone) oraz szablonu modułu (kodu HTML, w którym dane zostaną

19 wyświetlone). Oba elementy zostaną opisane w kolejnych rozdziałach. Opis parametrów funkcji $kernel->parse() znajduje się w rozdziale Spis funkcji podstawowych. Rodzaje modułów Poniżej umieszczony został kod skryptu zarządzającego odpowiadającego za wyświetlanie pełnych informacji o produktach (plik pelne_produkty.inc): Strona ta jest wyświetlana po kliknięciu na nazwę dowolnego rodzaju kawy na stronie głównej. <? $page = &$kernel->start('start/demo/start.tmpl'); $kernel->parsefile("nagłówek", "demo/naglowek.tmpl", true); $kernel->parse('menu', 'documentslist', 'demo/skrot_newsy.conf'); $kernel->parse('tekst_glowny', 'documents', 'demo/pelne_produkty.conf'); $out = $kernel->end();?> LISTING 2 Zawartość pliku /cms/skrypty/demo/pelne_produkty.inc Zwróćmy uwagę, że za pierwszym razem do funkcji $kernel->parse przekazany został parametr o nazwie documentslist, a za drugim documents. Są to nazwy dwóch rodzajów modułów funkcjonujących w systemie Future CMS. Oprócz nich istnieje jeszcze trzeci moduł - search, nie wykorzystany w tym miejscu. Wszystkie trzy charakteryzują się kompletnie odrębnym zachowaniem i stosowane są w różnych sytuacjach. Listy dokumentów documentslist Moduły kategorii documentlist będą służyć do tworzenia wszelkiego rodzaju spisów dokumentów wprowadzonych do systemu CMS, czyli w szczególności do tworzenia menu. Na stronie głównej serwisu demonstracyjnego (plik start.inc) moduły wykorzytujące documentslist znalazły zastosowanie przy menu bocznym (znacznik MENU) oraz przy liście produktów (znacznik TEKST_GŁÓWNY). W skrypcie pelne_produkty.inc znajduje się już tylko boczne menu, ponieważ spis kaw nie jest na tej stronie wyświetlany. Jak działają moduły oparte o documentslist? Spisy treści generowane są na podstawie dokumentów zgromadzonych we wskazanym w pliku konfiguracyjnym folderze (zobacz rozdział dotyczący zarządzania folderami w panelu redakcyjnym Future CMS-a). Konfiguracji podlegają także inne parametry wpływające na sposób wyświetlania spisu dokumentów, takie jak kolejność wyświetlania oraz ilość wyświetlonych pozycji. Sposób konfiguracji modułu opisany zostanie w kolejnym rozdziale.

20 Pełna treść dokumentu documents W przeciwieństwie do poprzedniego rodzaju modułów, tutaj mamy do czynienia z kategorią, która koncentruje się na pojedynczym dokumencie. Służą one do wyświetlania jego zawartości. Wypełnienie szablonu takiego modułu następuje w zasadzie automatycznie wystarczy wstawić odpowiednie znaczniki. Więcej o konfiguracji i szablonach w następnych rodziałach. W pliku pelne_produkty.inc moduł kategorii documents wykorzystywany jest do wyświetlenia pełnej informacji na temat wybranej kawy wraz ze zdjęciem. Wyszukiwarka search Moduł search to mechanizm wyszukiwarki. Pozwala on internautom przeszukiwać zawartość serwisu pod kątem zadanej frazy. Jeżeli fraza wystąpiła w żądanej części serwisu to przedstawiana jest lista dokumentów, w których miało to miejsce wraz z linkami do nich. Przykład zastosowania wyszukiwarki znajdziesz w pliku szukaj_wyniki.inc. Co ważne, moduł search stosowany jest tylko na stronie odpowiadającej za prezentację wyników. W miejscu, gdzie ma być wstawiony formularz wyszukiwania nie jest konieczne korzystanie z żadnego specjalnego modułu. Wystarczy wstawić w szablon odpowiedni formularz wyszukiwarki. Temat ten zostanie rozwinięty w osobnym rozdziale. Pliki konfiguracyjne Wiemy już czym są moduły. Teraz zajmiemy się ich konfiguracją. Gdzie znajdują się pliki konfiguracyjne? Pliki te są zlokalizowane na koncie FTP w katalogu: /cms/konfiguracja/ W katalogu tym można tworzyć system podkatalogów dla ułatwienia zarządzania, analogicznie jak w przypadku skryptów zarządzających. Pliki konfiguracyjne należące do serwisu demonstracyjnego zostały wgrane do katalogu: /cms/konfiguracja/demo/ Z czego składają się pliki konfiguracyjne?

21 Zawartość plików konfiguracyjnych jest zależna od rodzaju modułu, dlatego zostaną one omówione osobno dla kategorii documentslist i documents. Jednak niezależnie od rodzaju modułu sposób zapisu informacji jest podobny - pliki konfiguracyjne składają się z nazwy opcji i ich wartości, odzielonych znakiem równości. Poszczególne opcje znajdują się w osobnych liniach. Pliki konfiguracyjne modułów documentslist Oto plik konfiguracyjny skrot_produkty.conf, odpowiadający za wyświetlenie listy dostępnych kaw na stronie głownej serwisu demonstracyjnego (pominięte zostały komentarze): Template = demo/skrot_produkty.tmpl Group_ID = 5 Direction = 1 Special = 0 List_Start = 0 Page_Size = 0 LISTING 3 Zawartość pliku /cms/konfiguracja/demo/skrot_produkty.conf Oto charakterystyka poszczególnych opcji: Template wskazuje nazwę szablonu, który zostanie wykorzystany do obsługi modułu. Podana ścieżka jest adresem względnym w odniesieniu do katalogu /cms/szablony/. Group_ID tutaj podawany jest numer ID grupy, która zostanie użyta do wyświetlenia dokumentów. Direction określa kierunek wyświetlania dokumentów z grupy. Może przyjmować dwie wartości 0 lub 1. Liczba 0 oznacza kierunek od dołu (dokumenty na samym dole grupy będą wyświetlane jako pierwsze), natomiast liczba 1 to kierunek od góry. Special jeżeli liczba dokumentów ma zostać ograniczona (czyli nie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty z grupy) to parametr ten należy ustawić na wartość 1. W przeciwnym razie należy ustawić wartość 0 wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty z grupy. List_Start określa od którego dokumentu w kolejności ma zostać wyświetlona lista. Numeracja rozpoczyna się od 0. Aby zadziałał wymagane jest ustawienie parametru Special na 1. Page_Size określa ile kolejnych dokumentów, począwszy od List_Start (lub pierwszego, jeżeli nie zdefiniowano List_Start), ma zostać wyświetlonych na liście. Aby opcja ta zadziałała wymagane jest ustawienie parametru Special na 1. Analizując przytoczony plik konfiguracyjny skrot_produkty.conf można stwierdzić, że wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty z grupy o numerze ID równym 5 (DEMO_Produkty) w kolejności od góry. Wykorzystany zostanie do tego szablon /cms/szablony/demo/skrot_produkty.tmpl. Pliki konfiguracyjne modułów documents

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9 Co to jest CMS? 9 Budowa CMS 10 Jakie są cechy charakterystyczne CMS? 11 Kiedy przejawia się efektywność CMS? 15 Co oznacza

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Email Marketing Automation:

Email Marketing Automation: Email Marketing Automation: Integracja z Google Analytics 1 Aby zintegrować system FreshMail z Google Analytics będziesz potrzebować: 1. Aktywnego konta we FreshMailu. Jeśli jeszcze nie masz swojego, możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja WebMaster ver 1.0

Dokumentacja WebMaster ver 1.0 1 Wstęp Dokumentacja WebMaster ver 1.0 Dokumentacja ta przeznaczona jest dla webmasterów, grafików, programistów. Przedstawia ona strukturę aplikacji SOTEeSKLEP, opisuje działanie oraz wyjaśnia m.in. jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie 1. Instalacja w zwykłym skrypcie PHP Instalacja PHP Hypercachera Refresher Standard i PHP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

CMS Admin instrukcja administratora

CMS Admin instrukcja administratora CMS Admin instrukcja administratora system zarządzania treścią CMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/ 1 Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/ Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy instrukcja INSTALACJI 1 1. Instalacja Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755 dla katalogu w którym znajduje się aplikacja przeważnie będzie to katalog public_html

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO Konfiguracja Profile pracy Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo