Nasza patronka Anna Nakwaska. Czas i miejsca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza patronka Anna Nakwaska. Czas i miejsca"

Transkrypt

1 Nasza patronka Anna Nakwaska Czas i miejsca

2 Ród Nakwaskich Niewiele, a wręcz nic pewnego, nie wiemy o protoplastach znanej później na Mazowszu rodziny Nakwaskich pieczętujących się jak na Prusów przystało herbem Prus II Wilcze Kosy. Osiedlili się w Nakwasinie na północy Ziemi Wyszogrodzkiej i dosyć szybko ulegli spolonizowaniu. Równie szybko weszli w łaski książąt mazowieckich zyskując dla rodziny wiele zaszczytnych tytułów. Rozrasta się również majątek rodzinny, który w XVII wieku jest już całkiem przyzwoity -oczywiście jak na warunki mazowieckie. Swoją majętnością nie dorównują Nakwascy Sapiehom czy Radziwiłłom, ale wiernie służą swojej nowej ojczyźnie nigdy nie ulegając pokusie zdrady. Pod jednym z dokumentów miasta Płocka datowanym na 18 października 1535 r. podpisał się niejaki Hieronim Nakwaski z Nakwasina,, cześnik wyszogrodzki i wojski ciechanowski. W roku 1648 elekcję Jana Kazimierza podpisują Feliks Nakwaski - wojski wyszogrodzki i Jan Nakwaski - łowczy wyszogrodzki. Więcej wiemy o Nakwaskich poczynając od II połowy XVIII w., kiedy rodzina przeżywa swoją świetność. Doskonale zarządzał majątkiem rodzinnym Klemens Nakwaski właściciel majątków Nakwasin, Maławieś, Gałki, Liwin, Wilkanowo, a od 1763 r. również Kępa Polska.

3 Klemens zajmował zaszczytne i przynoszące zyski urzędy pisarza ziemskiego i grodzkiego wyszogrodzkiego, był również posłem na Sejm Rzeczypospolitej, gdzie w jednej ławie zasiadał ze Stanisławem Poniatowskim (przyszłym królem), ufundował kościół w Kępie Polskiej (1785r. lub 1783r.) i figurę Świętego Jana Nepomucena w Małejwsi (1799r.). Spadkobiercą dóbr w Kępie Polskiej był syn Klemensa Jan Paweł stolnik, a później cześnik wyszogrodzki, powiększył stan posiadania kupując majątek Cieśle, gdzie być może już za jego życia rozpoczęto budowę pięknego dworku w stylu szwajcarskim (póżniej budynek szkoły podstawowej). Drugi z synów Klemensa Nakwaskiego i Zuzanny z Gembartów - Cyprian był absolwentem Szkoły Rycerskiej, starostą wyszogrodzkim i szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (zmarł w 1822r.). Być może jego synem był Kajetan Nakwaski którego wymienia w cytowanej wyżej pracy W.H. Gawarecki pan na Święcicach, Rakowie i Archutówku? Niewiele wiemy o Łukaszu i Ignacym synach Klemensa Nakwaskiego. Pierwszy z nich jak pisze prof. Jerzy Łempicki w Herbarzu mazowieckim w 1828r. legował w testamencie pewne sumy na utrzymanie księdza w kościele w Kępie Polskiej, drugi był właścicielem majątku Gałki i zmarł bezpotomnie ok. 1806r. Córka Klemensa, Barbara wyszła za Hipolita Mikorskiego ze Słubic i zamieszkała w podarowanym jej przez rodziców Wilkanowie (chociaż W.H. Gawarecki podaje,że w 1826r. Wilkanowo należało do Franciszka Salezego). Wreszcie najmłodszy z synów Klemensa i Zuzanny Nakwaskich, - Franciszek Salezy odziedziczył Nakwasin, Maławieś, Liwin, Gałki (po zmarłym bracie Ignacym) i Lesino. Dodać należy, że był szambelanem królewskim, komisarzem cywilnowojskowym i kapitanem wojsk polskich awansowanym w 1794r. do stopnia majora, a w dobie Księstwa Warszawskiego pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję prefekta departamentu warszawskiego. Jego żoną była Anna z Krajewskich córka Stanisława Kostki Krajewskiego.

4 Herb Prus II

5 Herb Prus II Herbem tym pieczętowało się wiele rodzin szlacheckich, szczególnie wywodzących się z terenu Mazowsza. Jego najprawdopodobniej pruskie pochodzenie można wywnioskować z samej nazwy oraz faktu, iż pod koniec XIII w. wielu Prusów, uciekając przed krzyżackimi prześladowaniami, osiedlało się w Polsce, ulegając tu asymilacji. Elementy graficzne herbu Prus II to czerwona tarcza, na niej biały półtorakrzyż i białe, splecione kosy (wilcze kły) związane złotą zawiązką. Nad nimi unosi się ręka zbrojna w miecz. Inne nazwy tego herbu to Wilcze Kosy, Wilcze Kły lub Słubica. Legenda herbowa głosi, iż w czasach, kiedy Kazimierz Odnowiciel walczył w 1041 r. z Miecławem, samozwańczym księciem Mazowsza, wojskami polskimi dowodził rycerz herbu Prus. Po odniesionym zwycięstwie, otrzymał w nagrodę od Kazimierza Odnowiciela rękę jedynej córki pokonanego przeciwnika. Wtedy to ów rycerz połączył swój herb, na którym widniał półtoraramienny krzyż, z herbem swego teścia, przedstawiającym dwie skrzyżowane kosy. Tak miał powstać herb Prus II.

6 Ziemia Wyszogrodzka Rodzina Nakwaskich pochodziła z Nakwasina w Ziemi Wyszogrodzkiej. Ziemia ta od dawna była częścią Mazowsza rządzonego przez Piastów, które po śmierci ostatniego księcia płockiego zostało włączone do Korony. Znany historyk Mazowsza Wincenty Hipolit Gawarecki tak opisał w 1824 r. Ziemię Wyszogrodzką, która stała się małą ojczyzną Anny Nakwaskiej, urodzonej w Warszawie: na wschód graniczyła z Ziemią Zakroczymską, na zachód z województwem płockim, od południa Wisła była jej granicą, a na północ powiat płoński. ( ) Położenie tej ziemi jest w samych równinach gruntu urodzajnego, najszczególniej do siewu pszenicy i jęczmienia zdatnego, w ogólności uważając, ziemi tej na żyznych pastwiskach nie zbywa, przez co właściciele dóbr ziemskich liczne trzody inwentarza rogatego wychowywać są w stanie, wreszcie korzystne położenie ziemi tej nad Wisłą ułatwia znacznie handel zbożowy

7 Życiorys Anny Nakwaskiej Anna Nakwaska (z Krajewskich) urodziła się 28 marca 1781 roku w Warszawie jako córka Stanisława Kostki Krajewskiego i Franciszki z Kluszewskich. Pierwsze nauki pobierała w domu rodzinnym w Warszawie oraz w Gołębiu, rodzinnej posiadłości, gdzie uczyła się wyłącznie w języku francuskim. Była żoną Franciszka Salezego Nakwaskiego senatora, prefekta departamenu warszawskiego w księstwie warszawskim, a następnie wojewody Królestwa Polskiego. Anna po ślubie zamieszkała w Lipinach w ziemi płockiej, ale często odwiedzała Warszawę, gdzie zaliczana była do towarzystwa Pałacu Pod Blachą. Przez wiele lat brała czynny udział w życiu kulturalnym Warszawy. Tam też była w okresie Księstwa Warszawskiego wizytatorką szkół żeńskich i członkiem rady nadzorczej nad wychowaniem kobiet. Przez cały czas we własnym zakresie szlifowała język polski. Po upadku powstania listopadowego zamieszkała w Małęj Wsi, gdzie założyła w pierwszej ćwierci XIX w. park angielski o rozbudowanym systemie wodnym, z pięcioma kanałami, okazami zagranicznych drzew, licznymi posągami, altanami, szwajcarskim domkiem i oranżerią przy murowanym dworze, który został zniszczony przez Rosjan w 1915 roku. W Małej Wsi Anna przebywała od wiosny do jesieni, a na zimę wracała do Warszawy. Od 1816 roku prowadziła w stolicy popularny salon literacki. Anna Nakwaska zmarła 21 października 1851 r. w Małej Wsi. Pochowana została w podziemiach kościoła w Kępie Polskiej, gdzie w ubiegłym roku wmurowano pamiątkową tablicę z jej nazwiskiem.

8

9

10

11 Twórczość Anny Nakwaskiej Anna Nakwaska pisała powieści, opowiadania dla dzieci oraz utwory o tematyce powstańczej. Ponadto pisarka umieszczała wiele swych artykułów w takich czasopismach jak: Jutrzenka, Pamiętnik Warszawski, Pielgrzym, Pierwiosnek, Przyjaciel Ludu. Tłumaczyła też utwory z języka francuskiego na polski i odwrotnie. W 1852 roku wydano fragment jej pamiętnika w Gazecie Warszawskiej. Kilkadziesiąt lat później w roku 1891 kolejny fragment w Kronice Rodzinnej. Całość pamiętnika nie ukazała się do tej pory. Najbardziej znane dzieła Anny Nakwaskiej to: 1. Obraz warszawskiego społeczeństwa w dwóch powieściach utwór powstał przed 31 grudnia 1830 r., 2. Aniela, czyli ślubna obrączka. Powieść narodowa 1831 r., 3. Powstanec litewski. Obraz romantyczny z czasów rewolucji w Polsce 1831 r r., 4. Odwiedziny babuni, czyli powieści dla zabawy grzecznych dzieci r., 5. Wody karlsbadzkie. Powieść z wydarzeń towarzyskich 1834 r., 6. Czarna mara. Powieść historyczna. Kronika dawnego zamku książąt mazowieckich 1838 r., 7. Niedzielne wieczory starego stolarza. Powieści dla rzemieślników 1843 r., 8. Testament. Powieść - nie została wydana

12

13

14

15 Kościół w Kępie Polskiej

16 Tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie kościoła w Kępie Polskiej, w podziemiach którego spoczywa Anna Nakwaska

17 Warszawa przełomu VIII i XIX wieku Wiek XVIII był dla Warszawy okresem przemian. Charakteryzował się m.in. ogromnym wzrostem liczby ludności, a co za tym idzie rozwojem budownictwa. Ożywienie budowlane przypadło na lata bezpośrednio następujące po wojnie północnej. Powstawały nowe kamienice, drewniane dworki, zasiedlano nowe tereny, które wcześniej funkcjonowały jako obszary wiejskie i okalały mury miejskie. Posesje mieszczan składały się z kilku budynków otoczonych ogrodem. Najczęstszym typem budowli były drewniane dworki o stosunkowo prostym planie. Składały się z sieni, alkierza, kilku izb oraz kuchni. Kamienice mieściły na parterze sklepy, izby szynkowe czy warsztaty. Stałym elementem podwórza były cembrowane studnie oraz trancet, czyli wychodek. Izby najczęściej pobielano, jedynie bogatsi mieszkańcy dodawali złote listewki, czy sosnowe boazerie. Domy ogrzewały piece i kominki, które pełniły również funkcję dekoracyjną. Na wystrój wnętrz i ilość sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach wpływała zamożność mieszkańców. Na przełomie XVII i XVIII wieku na salonach bogaczy królowały meble gdańskie i holenderskie. Z kolei w izbach najuboższych znajdowały się zwykle sosnowe sprzęty. Do oświetlenia służyły lichtarze ze świecami oraz lampki oliwne wiszące na łańcuchach. Ulice Warszawy tego okresu pełne były kontrastów bieda sąsiadowała z przepychem i bogactwem.

18 Krakowskie Przedmieście w XVIII w.

19 Szkoła Rycerska

20 Widok VIII wiecznej Warszawy od strony Pragi

21 Panorama VIII wiecznej Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego

22 Ważniejsze wydarzenia w Polsce przełomu VIII i XIX w rozpoczęcie obrad sejmu czteroletniego, 1791 uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1792 konfederacja targowicka i wojna z Rosją, 1793 drugi rozbiór Polski, 1794 insurekcja kościuszkowska, insurekcja warszawska i powstanie w Wilnie, zajęcie Warszawy przez Rosjan, 1795 trzeci rozbiór Polski, 1797 powstanie legionów polskich we Włoszech, 1806 wkroczenie Napoleona do Warszawy, 1807 powstanie Księstwa Warszawskiego, druga wojna polska; udział wojsk Księstwa w wojnie Napoleona z Rosją, 1813 wkroczenie wojsk rosyjskich do Warszawy, 1815 kongres wiedeński i utworzenie Królestwa Polskiego, 1819 wprowadzenie cenzury w Królestwie Polskim, 1830 powstanie listopadowe, 1831 powstanie na Litwie

23 Konstytucja 3 maja - Uchwalenie Konstytucji 3 maja J. Matejko

24 Trzeci rozbiór Polski Kołacz trzech króli N. N. Le Mire

25 Powstanie listopadowe Olszynka Grochowska W. Kossak

26 Quiz

27 1. Podaj pełną datę narodzin Anny Nakwaskiej.

28 28 marca 1781 rok

29 2. Gdzie urodziła się Anna Nakwaska?

30 w Warszawie

31 3. Podaj imiona i nazwisko męża Anny?

32 Franciszek Salezy Nakwaski

33 4. Jakim herbem pieczętował się ród Nakwaskich?

34 Prus II

35 5.Jakimi innymi nazwami określa się herb Prus II? Wilcze Kły, Wilcze Kosy, Słubica

36 6. Jaką funkcję społeczną piastowała Anna Nakwaska w Warszawie? Wizytatorka szkół żeńskich

37 7. W jakim stylu był park założony przez Annę Nakwaską W Małej Wsi? w stylu angielskim

38 8. Jakie elementy architektoniczne znajdowały się w tym parku? Podaj przynajmniej dwa. posągi, altany, szwajcarski domek, oranżeria

39 9. Ile kanałów znajdowało się w parku Anny Nakwaskiej? Było ich 5.

40 10. Gdzie Anna Nakwaska mieszkała zimą, a gdzie latem? W okresie letnim mieszkała w Małej Wsi, na zimę przeprowadzała się do Warszawy.

41 11. Kto i kiedy zburzył dwór w Małej Wsi? Został on zniszczony w 1915 roku przez Rosjan.

42 12. Podaj tytuły przynajmniej 4 książek naszej patronki. Powstaniec litewski, Czarna mara, Aniela, czyli ślubna obrączka, Odwiedziny babuni, Obraz warszawskiego społeczeństwa, Niedzielne wieczory starego stolarza

43 13. W jakich językach tworzyła Anna Nakwaska? w polskim oraz francuskim

44 14. Wymień przynajmniej 3 ważne wydarzenia historyczne, które miały miejsce za życia Anny Nakwaskiej. np. uchwalenie Konstytucji 3 maja, II i III rozbiór Polski, insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe

45 15. Podaj pełną datę śmierci Anny Nakwaskiej. 21 października 1851 rok

46 16. Gdzie została pochowana Anna Nakwaska? w podziemiach kościoła w Kępie Polskiej

47 17. Kto ufundował kościół w Kępie Polskiej i figurę Jana Nepomucena, znajdującą się w Małej Wsi? Klemens Nakwaski

48 18. W którym roku umieszczono pamiątkową tablicę na ścianie kościoła w Kępie Polskiej? w 2013 roku

49 19. Jaki napis wyryto na tej tablicy? Tu spoczywa patronka gimnazjum w Małej Wsi Anna Nakwaska polska pisarka, pedagog W hołdzie społeczność gimnazjum

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza Zaprasza Cudze chwalicie swego nie znacie Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane Wiesława Binek Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane 1 Spis treści 1.Wstęp: przedmiot i zakres pracy. 2. Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa. 3. Rozdział II Rozdrażew

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Pamięci. Marii i Floriana Białas

Pamięci. Marii i Floriana Białas Pamięci Marii i Floriana Białas GRUDNA kopalnia i ludzie Stanisław Białas, Małgorzata Białas G R U D N A Kopalnia i ludzie Kraków 1998 Redaktor Tadeusz Rudkowski Copyright by Stanisław Białas, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 61 RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 120. Zygmunt August (1520-1572), król Polski. Potwierdzenie posiadania na prawie szlacheckim dóbr Matiejewszczyzna w województwie trockim bliżej nieznanej osobie

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert

ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert 122 ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert This book is dedicated to Andrew Paul Katkowski Author 1 2 3 ks. Jerzy Lech Kontkowski Wydawnictwo PLUS Monika Gillert Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Publikacja finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

Gmina Fabianki. Fabianki

Gmina Fabianki. Fabianki 66 Fabianki 67 Fabianki Gmina Fabianki Gmina Fabianki to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie bogactwo flory i fauny. Miłośnicy koni znajdą tutaj idealne miejsca do nauki jeździectwa, zaś zwolennicy

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli miasta i gminy Jedlicze

Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli miasta i gminy Jedlicze Załącznik nr 11 Do Uchwały Nr LXXIV/484/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14.08.2014 r. Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli miasta i gminy Jedlicze Kamil Wójcikowski, Robert Fidura

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje

Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje Willa Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie, uchodzi słusznie za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowo-manierystycznych w Polsce. Oprócz

Bardziej szczegółowo

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich Park o powierzchni ponad 12 ha założono w poł. XIX w. Ma ona charakter krajobrazowego ogrodu angielskiego. W pałacu znajduje się 228 różnych pomieszczeń, z czego ok. 100 było używanych przez właścicieli.

Bardziej szczegółowo

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Fundacja Olendrzy dla Polski SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Opracowanie: dr Karolina Korenda - Gojdź Prusim 2010 PRUSIM o HISTORIA WSI o WŁAŚCICIELE FOLWARKU PRUSIMSCY (1386-1788) Z 1386 roku pochodzi pierwsza

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo