DVB-T DVB-C* USB PVR DVD*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DVB-T DVB-C* USB PVR DVD*"

Transkrypt

1 DVB-T DVB-C* USB PVR DVD* Instrukcja obsługi * opcjonalnie

2

3 GWARANCJA Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Produkcja telewizorów LCD/LED jest bardzo skomplikowanym procesem, podczas którego są poddawane licznym testom zapewniającym ich wysokej jakości. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia zakupu urządzenia przez użytkownika i musi być potwierdzony dowodem zakupu (paragon lub faktura) wystawionym przez autoryzowanego dystrybutora. Data sprzedaży musi być czytelna, bez jakichkolwiek usunięć i zmian. W przypadku technicznych zmian, żeby nie utracić gwarancji użytkownik musi przedłożyć kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu. Gwarancja odnosi się do elementów urządzeń, które miały wady fabryczne lub odkształcenia materiału, naprawione lub wymienione, bez żadnych kosztów dla klienta - z wyłączeniem kosztu połączenia lokalnego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowego rozładunku, niedbałego lub nieprawidłowego użytkowania, zmian lub podłączeń z innymi urządzeniami dokonanymi przez nieautoryzowanego technika lub użytkownika, niepoprawnej konserwacji, albo innych przyczyn niezwiązanych z wadami produkcyjnymi urządzenia. Gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzenia, szczególnie używaniem na zewnątrz i wykonywaniem zmian i/albo przystosowań niezbędnych do wykorzystania w innych krajach lub regionach, dla których urządzenie nie było przeznaczone. Gwarancja zanika w wypadku zmiany, usunięcia albo nieczytelności typu produktu lub numeru seryjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ludzi, zwierzęta lub przedmioty, przez nieodpowiednie lub nadmierne używanie, oraz jeśli uszkodzenie nastąpilo na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją, przede wszystkim dot. zaleceń instalacji, używania i konserwacji urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE LUB PROCEDURA NAPRAWY 1. Przed zgloszeniem reklamacji i ubieganiem się o naprawę gwarancyjną użytkownik musi przeczytać rozdział Rozwiązywanie problemów w Instrukcji obsługi i sprawdzyć, czy naprawa jest możliwa na miejscu. 2. Jeśli użytkownik nie potrafi rozwiązać problemu, musi spróbować przywrócić ustawienia fabryczne (więcej informacji w Instrkcji obsługi) lub skontaktować się z Obsługę klienta. 3. Jeżeli problem się powtarza, użytkownik może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia. Obsługa klienta (w Polsce: ) może od użytkownika wymagać wypełnenia formularza o zwrocie materialu (RMA Return Material Approval). Ewentualnie mogą Państwo wysłać wniosek naprawy na adres W przypadku kiedy naprawa urządzenia nie będzie możliwa, wymienimy Państwa telewizor na nowy Aby wypełnić formularz RMA prawidłowo, musi użytkownik podać następujące dane: d) Opis produktu i numer seryjny e) Kopia originalnego dowodu zakupu f) Opis problemu g) Adres odbioru i informacje kontaktowe h) Prosimy, żeby Państwo zatrzymali opakowania odbiornika podczas całego okresu gwarancji, by zapewnić bezpieczny transport w razie naprawy. i) Data i miejsce zakupu WAŻNE! Niezależnie od tego, czy Państwo wypełniacie formularz RMA przez telefon lub , zawsze wyślijcie kopię originalnego dowodu zakupu do odpowiedniego centrum pomocy technicznej. 4. Po zakonczeniu diagnostyki zaburzeń i problemów operacyjnych UMC powinien: Potwierdzić ważność gwarancji, jeśli jest uzasadniona, Przydzielić klientowi numer RMA Podjąć kroki niezbędne do rozpoczęcia naprawy. O otrzymaniu numeru RMA będzie klient informowany przez telefon, fax albo . W przypadku odbioru urządzenia od klienta, klient musi przygotować produkt. Telewizor będzie odebrany i poddany naprawie/zamianie tylko ze wszystkimi akcesoriami i w originalnym opakowaniu. Jeśli klient nie dotrzyma podstawowej procedury przy odbieraniu uszkodzonego urządzenia, będzie obciążony kosztami związanymi z nieprzestrzeganiem tego warunku. 5. eżeli klient nie może gwarantować, że urządzenie będzie odpowiednie zapakowane i opatrzone znaczkiem ostrożnie szkło, UMC może dostarczyć opakowanie nadające się do transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwego opakowania. 6. Klientowi będzie dostarczony naprawiony odbiornik. 7. Klient powinien zatrzymać numer RMA razem z numerem seryjnym i posługiwać się nimi podczas kontaktu z UMC. Jeśli klient żąda naprawy uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją (zobacz wyłączenia gwarancji), UMC rezerwuje sobie prawo wymagać zwrotu kosztów związanych z transportem. Poza tym rezerwuje sobie UMC prawo żądać zwrotu kosztów za ekspedycję. Zwykłe ceny usług UMC będą służyć jako podstawa do obliczenia tych kosztów. Formularz RMA można znaleźć na końcu tej instrukcji Ważne: Klient będzie informowany przez dostawce lub partnera serwisowego w ciągu 14 dni (od przyjęcia urządzenia w centrum serwisowym) o długości trwania naprawy.

4 Ważne zalecenia bezpieczeństwa UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM OTWIERAĆ Prosimy uważnie przeczytać poniższe zalecenia. Przed uruchomieniem urządzenia powinni Państwo przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji. Ostrzeżenia Żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu odbiornika telewizyjnego, nie należy go narażać na działanie pyłu, deszczu, ani wilgoci i nie umieszczać na nim, ani w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczą. Odbiornika telewizyjnego nie należy umieszczać w zamkniętym miejscu, należy zapewnić, żeby otwory wentylacyjne z żadnej strony odbiornika nie zostały niczym zasłonięte. Odbiornik telewizyjny i wszystkie jego części, łącznie z bateriami należy likwidować w sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości, co do sposobu recyklingu prosimy kontaktować się w odpowiednią instytucją. Żeby zapobiec powstaniu pożaru, prosimy nie zbliżać się do tego produktu z otwartym ogniem. Baterie (zasilacz bateryjny albo zainstalowane baterie) nie mogą być narażone na nadmierną temperaturę, którą może Odbiornik montujemy w odległości, co najmniej 5 cm od ściany w celu zapewnienia wentylacji Konserwacja Urządzenie czyścimy miękką, suchą ściereczką. Jeżeli jego powierzchnia jest szczególnie brudna do czyszczenia korzystamy z miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie z mydłem albo w słabym roztworze płynu do mycia naczyń. Do usuwania zanieczyszczeń przyklejonych do ekranu LCD/ LED stosujemy preparat do czyszczenia szkieł okularów. Do czyszczenia urządzenia nie używamy alkoholu, rozpuszczalnika albo benzyny. Przed użyciem chusteczki impregnowanej należy starannie przeczytać załączoną do niej instrukcję. OSTRZEŻENIE: jeżeli woda albo inna ciecz przedostanie się do telewizora przez powierzchnię ekranu, może to być przyczyną awarii. Pakowanie Najbezpieczniejszym sposobem transportu wyrobu jest oryginalne pudełko/karton prosimy zachować opakowanie na taką okoliczność. W przypadku serwisu gwarancyjnego, naprawy albo innego transportu, pudełko/karton będzie potrzebny. Serwis gwarancyjny nie będzie możliwy do przeprowadzenia, jeżeli telewizor nie zostanie właściwie zapakowany. Bezpieczeństwo Należy uważać, żeby odbiornik telewizyjny nie stał na przewodzie zasilającym, ponieważ przy jego ciężarze może uszkodzić przewód zasilający i stworzyć poważne zagrożenie. Obok telewizora nie kładziemy telefonów komórkowych, głośników, ani innych urządzeń, których pole magnetyczne albo fale radiowe mogą spowodować zakłócenia w pracy odbiornika telewizyjnego. Jeżeli zakłócenia są widoczne, to urządzenie powodujące te zakłócenia należy odsunąć jak najdalej od odbiornika telewizyjnego. Do wyłączania odbiornika należy korzystać z dwubiegunowego wyłącznika, który jest umieszczony z boku, pod spodem albo w tylnej części TV. Wyłącznik musi być łatwo dostępny. 4

5 Ważne zalecenia bezpieczeństwa Ważne informacje dotyczące korzystania z gier video, komputerów, specjalnych napisów albo wyświetlania nieruchomych obrazów. Nadmierne korzystanie z materiałów z nieruchomymi obrazami może spowodować trwały cień na ekranie LCD. Ten obraz będzie widoczny w tle w trakcie odbierania zwykłych programów, jako nieruchomy, stacjonarny symbol. Ten typ nieodwracalnego uszkodzenia ekranu LCD/LED można zminimalizować podejmując następujące kroki: 1. Zmniejszając ustawioną jasność/kontrast na minimalny akceptowalny poziom, 2. Skracając czas wyświetlania nieruchomego obrazu, 3. Wyłączając nieużywany telewizor. Przykłady obrazów, na które trzeba zwrócić uwagę (to nie jest wyczerpująca lista), to m.in.:» logo kanałów TV, na przykład: wyświetlane logo kanałów komercyjnych z cenami najczęściej są jasne i nieruchome; ruchome i mniej kontrastowe grafi ki raczej nie powodują starzenia się ekranu;» wyświetlany zegar;» teletext: - nie oglądajmy stacjonarnej strony przez dłuższy czas;» menu TV/DVD, na przykład: spisy treści dysków DVD;» tryb pauzy - nie zostawiajmy na dłużej TV w trybie pauzy, na przykład przy oglądaniu DVD albo video. Baterie» Przy wkładaniu baterii należy przestrzegać ich poprawnej polaryzacji.» Nie korzystamy razem z różnych typów baterii i nie mieszamy nowych baterii ze starymi.» Baterie likwidujemy w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.» W różnych krajach sposób likwidacji baterii podlega różnym przepisom. Prosimy to sprawdzić we właściwym organie administracji. Jak należy likwidować ten produkt? Cd Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność niebezpiecznych dla środowiska substancji.tego typu odpady należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych. Ważne jeżeli już dojdzie do powstania cienia na obrazie/ wypalenia ekranu, to już nie zniknie i nie podlega to naprawie gwarancyjnej. OSTRZEŻENIE : CLASS 1 LASER PRODUCT Ta tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnym panelu odbiornika TO URZĄDZENIE JEST WYROBEM LASEROWYM KLASY 1. TO URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE WIDZIALNY PROMIEŃ LASEROWY, KTÓRY ŹLE SKIEROWANY MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE NAŚWIETLENIE. PRZY KORZYSTANIU Z ODTWARZACZA NALEŻY DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ PODANYCH ZALECEŃ. JEŻELI TO URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO, TO NIE WOLNO Z BLISKA ZAGLĄDAĆ PRZEZ OTWORY DO JEGO WNĘTRZA. KORZYSTAMY Z PILOTA ALBO Z PRZYCISKÓW TAK, ŻEBY STEROWAĆ URZĄDZENIEM DOKŁADNIE TAK, JAK JEST TO OPISANE W INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM RAZIE MOŻECIE BYĆ NARAŻENI NA DZIAŁANIE NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA. NIE OTWIERAJCIE OBUDOWY I NIE NAPRAWIAJCIE TEGO URZĄDZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE. SERWIS PROSIMY POWIERZYĆ SPECJALISTOM. 5

6 Spis treści Informacje dotyczące gwarancji... 3 Ważne zalecenia bezpieczeństwa... 4 Ważne zalecenia bezpieczeństwa... 5 Spis treści... 6 Co zawiera opakowanie... 7 Mocowanie podstawy i montaż do ściany... 8 Zaczynamy ustawienia początkowe... 9 Pilot Przyciski na telewizorze i menu źródła Podłączenia Podłączenia Sterowanie menu TV TV menu Menu kanałów Menu obrazu Ustawienia dźwięku Menu czasu Menu funkcji Menu ustawień Ustawienia PC Siedmiodniowy program tv Nagrywanie USB - Tryb cyfrowy Tryb USB / odtwarzacz mediów DVD Menu Często stawiane pytania

7 STANDBY SOURCE OK MUTE ME NU EXIT FAV SUBTITLE ASPECT VOL AUDIO SLEEP CH GOTO A-B D.SETUP D.ME NU TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC TIMESHIFT D.DIS TEXT ZOOM INDEX PVR DVD ANGLE SIZE TITLE R VEAL EJECT INFO i REPEAT DIS PLAY LANG HOLD Co zawiera opakowanie 1 x TV 1 x podstawa telewizora 1x krk 1 x pilot 1 x Przewód RF 2 x bateria AAA 1x Mini component kabel* 1 x Instrukcja obsługi 1x Mini AV cable * 1x Quick Start Guide 1 x pakiet instalacyjny * - Dla wybranych modeli Prosimy zachować opakowanie telewizora, ponieważ może być ono niezbędne przy skorzystaniu z serwisu gwarancyjnego, albo naprawy. Serwisu gwarancyjnego nie będziemy mogli przeprowadzić, jeżeli telewizor nie zostanie właściwie zapakowany. Najbezpieczniejszym sposobem zapakowania Państwa urządzenia w przypadku wykonywania jego naprawy gwarancyjnej albo pogwarancyjnej jest jego oryginalne opakowanie. 7

8 Mocowanie podstawy i montaż do ściany Mocowanie podstawy Należy postępować zgodnie z instrukcjami aby zainstalować stojak, znajduje się w torebce z akcesoriami Montaż do ściany WAŻNE przed wierceniem jakichkolwiek otworów w ścianie należy sprawdzić, czy nie zamierzamy wiercić tam, gdzie mogą się znajdować jakieś przewody elektryczne albo rurociągi. W razie wątpliwości prosimy się skontaktować z mechanikiem. Do tego telewizora niezbędny jest uchwyt do ściany VESA 100 albo jego zamiennik. Ważne Instrukcja montażu telewizora na ścianie. Jeśli nie jesteś w stanie połączyć śrubami telewizora z dostarczonym elementem montażowym do montażu TV na ścianie, sugerujemy, aby zabezpieczyć produkt śrubą z uchem oraz specjalną plombą. Za każdym razem upewnij się że dzieci nie mają możliwości wieszania się, wspinania oraz poruszania powieszonym TV. Poluzowany uchwyt może być przyczyną poważnych urazów dla Ciebie i Twoich dzieci. Plomba bezpieczeństwa powinna znajdować się pomiędzy TV a ścianą. 1. Wybieramy cztery wkręty, które pokazano niżej. 2. Uchwyt ścienny przykręcamy do otworów montażowych znajdujących się w tylnej ściance TV.. Jeżeli TV jest zamontowany do ściany na wysokości większej, niż poziom oczu, to optymalną widoczność ekranu osiągamy pochylając TV w dół tak, żeby patrzeć pod kątem na ekran TV. Patrz rys. 1 i 2.. Rys. 1 TV ŹLE Viewing Kąt oglądania angle TV DOBRZE Rys. 2 Kąt oglądania Viewing angle 8 WAŻNE przed wierceniem jakichkolwiek otworów w ścianie należy sprawdzić, czy nie zamierzamy wiercić tam, gdzie mogą się znajdować jakieś przewody elektryczne albo rurociągi do wody albo do gazu. W razie wątpliwości prosimy się skontaktować z mechanikiem

9 Zaczynamy ustawienia początkowe STANDBY ATV TV/RADIO TV GUID 1. Za pośrednictwem dostarczonego przewodu RF podłączamy TV do gniazda antenowego TV. Przewód zasilający włączamy do gniazdka sieciowego. 2. Telewizor włączmy wyłącznikiem głównym umieszczonym na boku TV. 3. Dostarczone baterie wkładamy do pilota i włączamy TV naciskając przycisk Standby. 4. Przywita Was ekran powitalny. Gdyby się nie pojawił, prosimy nacisnąć [MENU] na pilocie zdalnego sterowania, potem i menu wyświetli się. Naciskając OK na pilocie zdalnego sterowania rozpoczynamy strojenie. W ramach naszego stałego rozwoju zmniejszenia zużycia energii, dodaliśmy dodatkową funkcję do tej telewizji o nazwie Ecohome ( widać to po raz pierwszy podczas instalacji ). Pobór mocy przy użyciu Ecohome funkcje jest około 15 % niższy niż w niektórych innych trybów. Jasność obrazu jest zredukowana przy użyciu Ecohome funkcji. Jeśli ta funkcja nie jest odpowiednie dla środowiska przeglądania można wybrać inne tryby w razie potrzeby. (Należy pamiętać,tryb Professional jest dla optymalnego ustawienia obrazu domyślnie, jednak pobór mocy to około 15% wyższy niż w trybie Ecohome ) Wybierz kraj, język i typ wyświetlacza (Środowisko) 5. Następnym krokiem jest wybór typu nadawania cyfrowego. Można wybrać pomiędzy DVB-T i DVB-C. Analogowa część jest przeszukiwana automatycznie, ponieważ większość sieci kablowych zawiera kilka sygnałów analogowych. * 6. Połączenie (DVB-C): Jeśli łączysz się za pośrednictwem szerokopasmowej sieci kablowej, wybierz DVB-C połączenie. Jeśli to możliwe, zachowaj wszystkie ustawienia. Aby rozpocząć przeszukiwanie kanałów naciśnij OK * Jeśli wyszukiwanie kanałów nie powiodło się, skontaktuj się z dostawcą dla transmisji ważny Network ID. Powtórz wyszukiwanie kanałów. Naciśnij [MENU] Wybierz Automatyczne wyszukiwanie i wpisz ID sieci. Rozpocznij wyszukiwanie przez naciśnięcie [OK]. * 7. Po wyszukaniu kanałów w następnym ekranie pojawi się: Jeżeli nie odbieracie wszystkich pożądanych kanałów, to prawdopodobną przyczyną jest mały poziom sygnału; należy rozważyć zastosowanie wzmacniacza sygnału, a potem ponownie dostroić odbiornik TV. 5,6 * 7 Podpowiedź Jeżeli TV odszuka niektóre, ale nie wszystkie kanały cyfrowe, to nie TV działa źle, ale odbierany sygnał nie jest dostatecznie silny. (Poziom sygnału musi przekraczać 85% - optymalnego sygnału dla TV. Żeby oglądać i przełączać wszystkie dostępne kanały/programy trzeba zwiększyć poziom sygnału. Najekonomiczniejszym sposobem jest zakupienie i włączenie wzmacniacza sygnału pomiędzy TV a gniazdko antenowe. Jeżeli to nie zlikwiduje problemu, to konieczna stanie się modernizacja anteny TV i zastosowanie kompatybilnej anteny cyfrowej o wysokim zysku antenowym. * - tylko dla modeli z DVB-C odbiornikiem 9

10 Pilot 1. STANDBY Przełączenie TV do trybu gotowości i odwrotnie MUTE wyciszenie dźwięku i skasowanie wyciszenia TV/RADIO Przełączenie Digital i przełączenie pomiędzy TV i radio w trybie Digital TV GUIDE Otwiera siedmiodniowy program TV, (tryb cyfrowy). ATV Przełączenie na analogowe źródło TV USB Przełączenie na źródło USB DVD 1 Przełączenie na źródło DVD EJECT 1 Wysunięcie dysku w trybie DVD 2. REC 3 Nagrywanie tego, co jest w telewizji REC LIST 3 Otwiera nagrany wcześniej zapis Ponowne włączenie aktualnego katalogu Przejście w przód do kolejnego katalogu Zatrzymanie odtwarzania Odtwarzanie w trybie szybkiego przewijania wstecz Odtwarzanie w trybie szybkiego przewijania w przód Odtwarzanie/pauza/zatrzymanie odbioru TV, kiedy jest włożone urządzenie pamięciowe USB) 3. SOURCE/AV Wyświetlenie menu wejście/źródło INFO Naciskamy raz dla uzyskania informacji o aktualnym/następnym kanale. Naciskamy dwa razy dla uzyskania informacji programowej o aktualnym programie ( / / / / OK ) Umożliwia przechodzenie prze on-screen menu i zmianę ustawień systemowych zgodnie z Waszymi preferencjami MENU Wyświetlenie OSD menu EXIT Wyjście ze wszystkich menu PRZYCISKI CYFROWE bezpośredni wybór kanału TV. Powrót do wcześniej oglądanych kanałów FAV Wyświetlenie menu ulubionych pozycji 4. VOL Zwiększenie/zmniejszenie poziomu siły głosu SUBTITLE Włącz/Wyłącz dialog w dolnej części ekranu ASPECT Przełączanie pomiędzy różnymi formatami obrazu AUDIO Zmiana języka dźwięku, (jeżeli jest dostępna) SLEEP Kolejno naciskając przechodzimy opcje układu czasowego CH Zwiększanie albo zmniejszanie numeru oglądanego kanału GOTO 1 tryb DVD Przejście do konkretnego rozdziału A-B 1 tryb DVD Naciskamy raz, żeby ustawić punkt, naciskamy drugi raz, żeby wrócić do punktu ANGLE 1 tryb DVD - Wybór innego kąta DVD, (jeżeli jest dostępny) REPEAT 1 tryb DVD - Odtwarzanie powtarzane D.DIS 1 tryb DVD - Wyświetlanie aktualnej informacji o dysku ZOOM 1 tryb DVD - Zbliżenie SIZE Tryb teletextu - Zmiana wielkości wyświetlacza w trybie Teletext DISPLAY Wyłączenie ekranu podczas słuchania radia DSETUP 1 /TEXT tryb DVD - Wyświetlanie ustawień menu DVD Tryb Teletext * - Uruchomienie teletextu D. MENU 1 /INDEX tryb DVD - Wyświetlanie menu dysku DVD Tryb Teletext* Wyświetlanie strony indeksoweju TITLE 1 /REVEAL tryb DVD - Wyświetlanie menu DVD Tryb Teletext* Wyświetlanie albo ukrywanie tekstu HOLD Tryb Teletext - Zatrzymanie aktualnie wyświetlanej strony S MODE 2 - Wybieramy z następujących opcji trybów dźwięku P MODE 2 - Wybieramy z następujących opcji trybów obrazu STANDBY MUTE TV/RADIO TV GUIDE EJECT ATV USB DVD REC PVR/ DVD REC LIST SOURCE AV OK MENU EXIT INFO i FAV SUBTITLE ASPECT VOL GOTO AUDIO A-B SLEEP ANGLE CH REPEAT D.DIS ZOOM SIZE DISPLAY D.SETUP D.MENU TITLE TEXT INDEX R. VEAL HOLD 1 - Funkcje dostępne tylko dla TV z odtwarzaczem DVD 2 - Funkcje dostępne tylko dla TV bez odtwarzacza DVD i PVR 3 - Funkcje dostępne tylko dla telewizji z PVR 10

11 Przyciski na telewizorze i menu źródła Wysunięcie dysku * Odtwarzanie/Pauza * Vol+ Zwiększenie siły głosu i menu w prawo Vol- Zmniejszenie siły głosu i menu w lewo CH+ Program/Kanał i menu do góry CH- Program/Kanał i menu w dół MENU Wyświetlenie Menu / OSD SOURCE Pokaż początkowe menu główne STANDBY Tryb gotowości włączony/wyłączony * tylko dla modeli z odtwarzaczem DVD Wybór trybu wejście / źródło Przełączanie pomiędzy różnymi wejściami / podłączeniami. a) Wykorzystanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania. 1. Naciskamy [SOURCE/ AV] pojawi się źródłowe menu. 2. Naciskając [\/] albo [/\] wybieramy odpowiednie wejście. 3. Naciskamy [OK]. b) Wykorzystanie przycisków w telewizorze. 1. Naciskamy [SOURCE]. 2. Przesuwamy w górę/w dół za pomocą przycisków CH+/ CH- na odpowiednie wejście/źródło. 3. Naciskając Vol+ zmieniamy wejście/źródło na wybrane. zdjęcie ilustracyjne 11

12 Podłączenia USB Port USB Mini Video * Wejście wideo - Audio R / L dla wideo, wejście YPbPr HDMI 1, 2*, 3* in Wejście HDMI 1, 2*, 3* SCART * Wejście SCART VGA(PC) * Wejście VGA-PC CI Card IN Zwykłe połączenie modułu wejściowego VGA (PC) Audio In * PC wejście audio 3,5 mm RF In Wejście antenowe RF / TV R L W R R/L - Video & YPbPr audio In * Komponent audio Wejście COAX Audio Out * Cyfrowe wyjście koncentryczne Y Video (CVBS) * Wejście Video HEADPHONES wyjście słuchawkowe 3,5 mm Mini YPbPr * Mini Wejście składowych HD G B YPbPr * Wejście składowych HD R 12 * - opcjonalnie

13 Podłączenia Podłączenie odtwarzacza DVD, video albo odbiornika kablowego / satelitarnego Wejście/źródło TV ma być przełączone na SCART SCART IN RF OUT SCART OUT RF IN RF IN Podłączenie kamery, aparatu fotograficznego albo konsoli do gier Wejście/Źródło TV ma być przełączone na Video Podłączenie urządzenia o wysokiej rozdzielczości (HD) Możliwość 1 przewodem HDMI do HDMI Przewód HDMI przenosi sygnał video i audio i może Wam zapewnić cyfrową jakość video i audio, z minimalnymi stratami jakości obrazu. Audio R / L Video (CVBS) Mini VIDEO Option 2 - über Component Kabel oder Mini-YPbBr Kabel Możliwość 2 przez przewód składowych sygnału. Jeżeli macie urządzenie, które jest wyposażone w przewód o czerwonym, zielonym, niebieskim i czerwono białym złączu, to musicie go włączyć pomiędzy składowe sygnału (dla obrazu) i złącza dźwięku (dla dźwięku). Jeżeli Twój telewizor nie obsługuje połączenia za pośrednictwem kabla YPbPr podłączyć urządzenie MiniYPbPR kabel. Źródło TV ma być przełączone na Składowe. Y PB PR Y PB PR Mini YPbPr L R L R Podłączenie telewizora do komputera * Pripojte VGA kábel (nie je súčasťou balenia) k televízii a potom do vášho PC alebo notebooku. Aby bolo možné použiť reproduktory televízora, pripojiť váš počítač alebo notebook k PC wejście audio 3,5 mm. TV vstup musí byť nastavený na VGA. VGA IN VGA OUT AUDIO IN AUDIO OUT * - tylko dla modeli z wyjściem VGA Tip HDMI a USB vstup je možne použiť iba s maximálnou dĺžkou kábla 3m. 13

14 Sterowanie menu TV TV menu Menu obrazu AV Do menu wchodzimy naciskając przycisk [MENU] na pilocie. Do menu wchodzimy naciskając [OK]. Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek wcześniejsze ustawienie, korzystamy z przycisków / / / strzałek. Każde ustawienie zatwierdzamy przyciskiem [OK] Menu możemy opuścić w każdej chwili, naciskając przycisk [EXIT]. Menu kanałów Automatyczne strojenie - Umożliwia Wam dostrojenie wszystkich cyfrowych kanałów telewizyjnych, cyfrowych stacji radiowych i kanałów analogowych. Strojenie ręczne DVB T - Umożliwia Wam ręczne dostrojenie Waszego sygnału cyfrowego Strojenie ręczne analogowe - Umożliwia Wam ręczne dostrojenie Waszego sygnału analogowego Edycja programów - Umożliwia Wam kasowanie, przeskakiwanie i dodawanie ulubionych kanałów Tryb obrazu - możemy wybierać pomiędzy następującymi, dokonanymi wcześniej ustawieniami Standardowy Wybrane wcześniej ustawienie Dynamiczny Ustawienie zalecane przy szybko zmieniającym się obrazie Łagodny Ustawienie daje łagodniejsze kolory i mniejszą jasność Użytkownika Umożliwia Wam ręczną zmianę wszystkich ustawień Ecohome Zużywa 15% mniej energii. Kontrast - Ustawia równowagę między czernią a bielą Jasność - Zwiększenie albo zmniejszenie jasności obrazu Kolor - Zwiększenie intensywności barw od czerni do bieli Odcień - Umożliwia Wam podkreślanie albo osłabianie odcieni obrazu Ostrość - Zwiększenie albo zmniejszenie ostrości obrazu Temp. koloru - wybieramy z następujących, dokonanych wcześniej ustawień Normalna Wybrane wcześniej ustawienie Ciepła Podkreślony czerwony kolor w obrazie Zimna Podkreślony niebieski kolor w obrazie Redukcja szumu -wybieramy z następujących, dokonanych wcześniej ustawień Wył Niski Średni Wysoki Standartowy Wyłączenie zmniejszania szumów Minimalne ustawienie systemu Średnie ustawienie systemu Maksymalne ustawienie systemu Ustawienie wstępne 14 Podpowiedź: jeżeli w czasie do 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to menu zostanie automatycznie zakończone. Ten czas oczekiwania przed automatycznym wyjściem z menu można zmienić patrz część Menu Duration.

15 Sterowanie menu TV Ustawienia dźwięku Menu czasu Tryb Dźwię. - Możemy wybierać spomiędzy następujących, dokonanych wcześniej ustawień Standardowy Muzyka Kino Użytkownik Sport Ustawienie początkowe Zwiększa poziom muzyki w stosunku do mowy Udostępnia żywszy i pełniejszy dźwięk podczas filmów Dopasowuje się do Państwa osobistych preferencji Poprawia jakość dźwięku przy imprezach sportowych Podpowiedź: tony wysokie i niskie można ustawiać tylko przy wybranym trybie dźwiękowym Użytkownik. Dysykant - Służy do ustawienia poziomu tonów wysokich w dźwięku Głebokość - Służy do ustawienia poziomu tonów niskich w dźwięku Balans - Służy do wyrównania poziomu dźwięku pomiędzy lewymi a prawymi głośnikami Automatyczny poziom gło. - Po przełączeniu na on siła głosu pozostanie na jednakowym poziomie bez względu na wejście/źródło Wyjście cyfrowe - Jest to cyfrowe wyjście COAX Audio, które ustawiamy zgodnie z następującymi opcjami: Wył Auto PCM Wyłączone Automatycznie dobiera najlepsze ustawienia Tę możliwość wybieramy, jeżeli jesteśmy podłączeni do urządzenia Stereo Hi-fi przez przewód koncentryczny (kodowana modulacja impulsowa (PCM) z wykorzystaniem cyfrowej postaci sygnału analogowego) Przełącznik - Zwiększenie albo zmniejszenie siły kompletnego dźwięku Zegar - ustawienie daty i czasu Czas Wył - Umożliwia Wam ustawienie konkretnego czasu wyłączenie Waszego TV Czas Wł - Umożliwia Wam ustawienie konkretnego czasu włączenie Waszego TV, przy czym zostanie wyświetlony kanał, źródło sygnału i siła dźwięku. Ta funkcja może się włączać ponownie każdego następnego dnia albo tylko w wybranym dniu. Strefa czasowa- Służy do zmiany aktualnej strefy czasowej Czasomierz uśpienia - Umożliwia Wam ustawienie wyłączenia po upływie pewnego czasu tak, żeby telewizor sam wyłączył się po upływie określonego czasu. Wyłączenie -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min Auto uśpienie - Wyłącza i włącza funkcję Menu funkcji Lista - Wyświetla Wasze uwagi do programu. System plikowy do nagrywania - Umożliwia zarządzanie systemem plików z podłączonych urządzeń USB. CI informacja - Usługa oglądania płatnych programów wymaga, aby do TV była wprowadzona karta smartcard. Jeżeli przystępujecie do usługi płatnych programów, to udostępniający dostarczy Wam CAM i smartcard. CAM wkładamy do złącza COMMON INTERFACE PORT (CI Card In). 15

16 Sterowanie menu TV Blokada systemowa - Umożliwia Wam zamykanie i otwieranie menu. Będziecie poproszeni o wprowadzenie 4 cyfrowego hasła, wpisywanie hasła kończymy, naciskając przycisk. Do kasowania korzystamy z przycisku. Wstępnie ustawionym hasłem jest Niedosłyszący - Jeśli sygnał zapewnia wsparcie dla niesłyszących, po naciśnięciu Subtitle będą wyświetlane napisy. W przypadku ustawienia dla niesłyszących na wł. i przełączając się na kanał ze wsparciem dla niesłyszących, napisy dla osób niedosłyszących zostaną włączone automatycznie. TT języków - Ustawienia kodowania dla prawidłowego wyświetlania znaków telegazety. Menu ustawień 16:9 - Format ekranu z sygnałem regularnym 16:9, Obraz 4:3 zostanie rozciągnięty wyłącz cały ekran Rozciągnąć - Rozszerza obraz w pionie, usuwa czarne pasy w kanałach używających standardu nadawania PAL+. Język menu - Umożliwia Wam zmianę języka menu Pomiar stron - Format obrazu może się zmieniać zależnie od kanału/nadajnika. Istnieje dużo różnych możliwości zaspokojenia Waszych potrzeb. Automat. - Automatycznie dobierany jest najlepszy format obrazu. Taki, że obraz jest we właściwym położeniu. Mogą jedynie wystąpić czarne pasy w górnej/dolnej części ekranu i/albo po jego bokach. Oryginalny - Wyświetla nadawany obraz bez jakiejkolwiek zmiany Zoom (Zbliżenie) - Obraz ma poprawne proporcje, ale zbliżamy go, żeby wypełnił cały ekran 4:3 - Format 4:3 jest wyświetlany w pierwotnej wielkości. Do wypełnienia ekranu 16:9 niezbędne są boczne pasy. 16 Ekran niebieski - Jeżeli na wejściu nie ma żadnego sygnału, to kolor tła zmienia się pomiędzy jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim kolorem (do dyspozycji tylko w niektórych źródłach). Czas wyświetlania menu - Umożliwia ustawienie czasu, przez który Menu będzie wyświetlane na ekranie a potem zniknie. Przywracanie oryginalnych ustawień - Resetuj system menu - kasuje menu do poziomu ustawień fabrycznych. Usunąć TV kanał - usuwa z telewizora wszystkie kanały. Software Update (USB) - Od czasu do czasu możemy pobrać nowe oprogramowanie firmowe w celu poprawienia funkcjonowania telewizora (można je pobrać). To menu umożliwi Wam zainstalowanie w telewizorze nowego oprogramowania/firmware. Więcej szczegółów o sposobie pobierania zostanie udostępnione razem z tym oprogramowaniem. Po udanej aktualizacji oprogramowania przed ponownym uruchomieniem TV usuń pamięć USB z telewizji.

17 Sterowanie menu TV Ustawienia PC * Auto. Pozycja - Umożliwia automatyczne skonfigurowanie telewizora do użycia go, jako monitor komputerowy Poz. pozioma - Zmiana poziomego położenia obrazu Poz. poniowa - Zmiana pionowego położenia obrazu Rozmiar - Wzrost wielkości obrazu Faza - Służy do ustawienia opóźnienia fazy w celu zmniejszenia szumów obrazu Odnowienie pozycji - Powrót do ustawień początkowych Podpowiedź: jeżeli komputer jest przez pewien czas nieaktywny, to telewizor przełącza się do stanu oczekiwania, (ekran wyłącza się w celu oszczędności energii). W celu ponownego uruchomienia go, naciskamy przycisk stanby. * - tylko dla modeli z wyjściem VGA Siedmiodniowy program tv 1. Naciskamy [TV GUIDE]. Pojawi się program TV na kolejne 7 dni 2. W menu poruszamy się za pomocą Teraz można: Nagrać program naciskając RED (CZERWONY) Ustawić przypomnienie naciskając GREEN (ZIELONY) Program z poprzedniego dnia można obejrzeć naciskając YELLOW (ŻÓŁTY) Program z następnego dnia obejrzeć naciskając BLUE (NIEBIESKI) 3. Naciskając [EXIT] kończymy pracę z 7-dniowym programem TV Uwaga: ten TV jest zaprojektowany do współpracy z kluczem pamięci USB aż do wielkości 32GB. Można użyć klucz pamięci USB albo przenośny dysk USB o większej pojemności, ale musi on być sformatowany do plików FAT32, żeby działał poprawnie. W czasie drukowania tej instrukcji komputery z Windows XP/Vista były przystosowane do formatowania do 32GB, czyli do formatowania większych dysków USB / dysków twardych na FAT32 będzie Wam potrzebny specjalny program. Na stronie internetowej jest do dyspozycji dodatkowa pomoc i wsparcie. Nagrywanie USB - Tryb cyfrowy Do telewizora jest wbudowane urządzenie nagrywające USB. Ta funkcja jest dostępna w trybie Digital, kiedy jest użytkowana w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem pamięciowym USB albo z twardym dyskiem USB. Zalety są następujące: Zatrzymujemy odbiór programu TV a potem odtwarzamy, szybko przesuwamy do przodu i przewijamy (na działającym TV) Jeden przycisk do nagrywania, którym decydujemy, czy chcemy nagrać aktualny program Łatwo programowane nagrywanie z siedmiodniowego TV Guide (przewodnika po programach TV) Nagrywamy program TV a potem odtwarzamy go na komputerze/laptopie Ze względu na charakter wyrobu trzeba zastosować szybkie urządzenie pamięciowe USB (ponieważ TV odczytuje i zapisuje w tym urządzeniu w czasie rzeczywistym i niektóre urządzenia pamięciowe mogą się okazać nieodpowiednie) Minimalna specyfikacja urządzenie pamięciowe USB Program TV jest dostępny w cyfrowym trybie TV. Udostępnia informacje o przyszłych programach (tam, gdzie jest to obsługiwane przez kanał freeview). Można obejrzeć początki i końce wszystkich programów na wszystkich kanałach na kolejne 7 dni, wprowadzić uwagi i zaplanować ich nagrywanie. Prędkość odczytu Prędkość zapisu 20 MB/s (Megabajtów na sekundę) 6 MB/s (Megabajtów na sekundę) Jeżeli chcecie stosować przenośny twardy dysk USB większy, niż 32GB, to trzeba się udać do sekcji FAQ w końcowej części tej instrukcji użytkownika. 17

18 Sterowanie menu TV Zatrzymanie programu TV (w czasie jego trwania) Zatrzymanie programu TV jest bardzo proste. - Naciskamy przycisk play/pause, telewizja zostanie zatrzymana, a program będzie nagrywany. Żeby przywrócić oglądanie programu naciskamy ponownie play/pause. - Naciskamy szybkie przesuwanie w przód, żeby przejść dalej z nagrywaniem (t.j. pominąć część programu) - Naciskamy szybkie przewijanie, żeby wrócić z powrotem do nagrywania (tj. jeżeli za szybko przeszliście zbyt daleko). Rada: jeżeli przełączycie TV w tryb gotowości albo zmienicie kanał, to kasowana jest pamięć Time Shift, (przesunięcia w czasie). Żeby ponownie włączyć przesunięcie w czasie, trzeba nacisnąć przycisk play/ pause. Jeden przycisk do nagrywania 1. W menu można się poruszać za pomocą przycisków strzałek / / /. Dla potwierdzenia pozycji, którą chcecie odtwarzać/wyświetlić, naciskamy przycisk [OK]. 2. Wybieramy odpowiedni napęd. (Jeżeli Wasz napęd ma 1 miejsce, to będziecie oglądać tylko 1 pozycję) Chcąc nagrywać aktualny kanał, który oglądamy, wykonujemy to naciskając przycisk[rec]. Rada: telewizor zawiera jeden TV tuner, i dlatego można nagrywać tylko ten kanał, który oglądacie albo nagrywać ten kanał, w którym telewizor jest w trybie gotowości. Uwaga: funkcja nagrywania USB jest dostępna tylko w trybie TV Digital. Ze względu na prawa autorskie i nielegalne kopiowanie/nagrywanie nie można nagrywać na/z innego źródła wejściowego/wyjściowego. Tryb USB / odtwarzacz mediów 3. teraz możecie otworzyć pozycję. Naciskamy OK, żeby ją wyświetlić. Tryb USB umożliwia odtwarzanie treści różnych typów, które są zapisane w Waszej pamięci USB. Prosimy przejść do strony ze specyfikacją techniczną w sprawie kompatybilności typowych plików. Po przełączeniu na źródło USB na ekranie pojawia się powyższe menu. Treść zostaje podzielona na Foto, Muzykę, Film i Text, zależnie od typu pliku. 4. Podczas oglądania sterujemy pozycją za pomocą albo naciskamy ( i ) i korzystamy z przycisków / / / i (OK) 18

19 DVD menu D.SETUP D.MENU TITLE TEXT INDEX R. VEAL HOLD Do menu wchodzimy naciskając przycisk [D. SETUP] na pilocie. Do menu wchodzimy naciskając [OK]. Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek wcześniejsze ustawienie, korzystamy z przycisków / / / strzałek. Każde ustawienie zatwierdzamy przyciskiem [OK] Menu możemy opuścić w każdej chwili, naciskając przycisk [EXIT]. TV System - Wybieramy z następujących możliwości NTSC PAL Auto Zwykłe dyski z Ameryki Północnej, Japonii, itp. Standard dla dysków z Anglii/Europy, większej części Azji, Australii, itp. Dla NTSC i PAL TV Type - Wybieramy z następujących możliwości 4:3PS Tradycyjny format obrazu, często stosowany w starych filmach 4:3 LB Tradycyjny obraz, który był przystosowany do ekranu panoramicznego 16:9 Szerokokątny format obrazu Dynamic Range - To jest odstęp między najcichszymi a najgłośniejszymi dźwiękami. To ustawienie działa tylko z DVD nagranymi w Dolby digital. Full Ustawiamy, żeby słyszeć w zakresie nagranym na dysku 4/8 Ustawiamy, żeby słyszeć w zakresie odpowiadającym normalnej telewizji 2.8 Ustawiamy, żeby słyszeć z mniejszą różnicą między najcichszymi a najgłośniejszymi dźwiękami Dual Mono Stereo Mono L Mono R Mix Mono Wyjścia 2 kanałów dźwięku prawego i lewego Wyjście dźwięku z lewej Wyjście dźwięku z prawej Wyjście jednokanałowe dźwięku zmieszanego dla lewego i prawego kanału Default - Ta opcja umożliwia skasowanie wszystkich ustawień DVD i przejście do ustawień fabrycznych. Tone - Wybieramy z następujących możliwości + Wzmocnienie tonów wysokich (wysoka częstotliwość dźwięku) - Wzmocnienie tonów niskich (niska częstotliwość dźwięku) * - tylko dla modeli z odtwarzaczem DVD 19

20 Często stawiane pytania Ogólnie Ogólnie TV TV VCR/DVD nagrywanie Konsole gier Konsole gier Tryb USB Tryb USB USB Record / TV USB Record / TV Blokada systemowa Chcę mieć głośniejszy dźwięk po podłączeniu dodatkowych głośników Dlaczego niektóre opcje w menu są niedostępne i zaznaczone Przełączyłem na cyfrową TV, ale nie odbierałem żadnego albo wszystkich kanałów i/albo kanały, które odbierałem przerywają. Przestroiłem swój telewizor, ale po jego wyłączeniu kanały nie zostały zapisane TV podłączyłem do mojego VCR albo DVD przez SCART, ale nie mogę nagrywać PS3 podłączyłem do TV przez HDMI, konsola jednak nie odbiera żadnego obrazu ani dźwięku Mam podłączony Xbox 360 do TV przez przewód składowych sygnału (Czerwony, Zielony i Niebieski), ale nie odbieram żadnego dźwięku Włożyłem pamięć typu flash USB, ale TV jej nie rozpoznał Nie mogę zmienić kanału, przejść do menu, ani skorzystać z czerwonego przycisku Nie mogę zmienić kanału, przejść do menu, ani skorzystać z czerwonego przycisku Przy zastosowaniu USB do nagrywania obraz rozsypuje się, albo zanika dźwięk W telewizorze zmieniłem hasło i zapomniałem go Istnieją 2 możliwości. 1) Wykorzystujemy cyfrowe wyjście COAX podłączone do zewnętrznego systemu wzmacniacza/dźwięku przestrzennego. 2) Do podłączenia do systemu wzmacniacza/dźwięku przestrzennego trzeba wykorzystać 3,5 mm wyjście słuchawkowe i 3,5 mm kabel połączeniowy (dostępny osobno). Niektóre opcje są do dyspozycji tylko dla pewnych źródeł, na przykład HDMI, PC/VGA. Nie ma ich do dyspozycji przy innych źródłach, dla których są nieużyteczne. 1) Sprawdźcie, czy jesteście w zasięgu cyfrowej TV. 2) Sprawdźcie, czy stosujecie antenę, która może dobrze odbierać sygnał cyfrowy. W większości przypadków potrzebny jest zewnętrzny wzmacniacz/antena szerokopasmowa. W miejscach, które mają doskonałe pokrycie cyfrowe, można zastosować zwykły typ anteny, ale jest bardzo prawdopodobne, że będzie trzeba włączyć wzmacniacz pomiędzy gniazdko antenowe w TV a gniazdko antenowe na ścianie. Do dobrego odbioru sygnału cyfrowego nie można zastosować anteny przenośnej/domowej Po zakończeniu pierwszej instalacji prosimy kierować się częścią instrukcji z menu ustawień, która zawiera odpowiednią procedurę. KCo do podłączenia przez SCART, to przewód antenowy powinien być podłączony z gniazdka antenowego do VCR/DVD a inny przewód antenowy z VCR/DVD do TV. 1) Sprawdzamy, czy źródło TV jest na HDMI 2) Sprawdzamy, czy ustawienia na PS3 są zgodne z instrukcją PS3 Przewody składowych sygnału udostępniają tylko obraz HD. Do odtwarzania dźwięku konieczne jest podłączenie czerwonych i białych przewodów audio z Xboxa do czerwonego i białego złącza na tylnej ściance TV. Sprawdzamy, czy pamięć USB jest sformatowana, jako typ FAT32. Jeżeli chcemy korzystać z przenośnego dysku twardego o pojemności większej od 32 GB, to prosimy pamiętać, że musi on być sformatowany do systemu plików FAT32 tak, żeby współpracował z tym TV. Windows XP/Vista jest zdolny formatować tylko do 32 GB czyli, że do formatowania większych dysków twardych będzie Wam potrzebny dodatkowy program. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej. Podczas przesunięcia czasowego (Time Shift) nie można zmienić kanału, dostępu do menu albo korzystać z czerwonego przycisku Sprawdźcie, czy klucz pamięci USB spełnia minimalne wymagania co do prędkości odczytu - 20 MB/s (Megabajtów na sekundę), szybkość zapisu - 6 MB/s (Megabajtów na sekundę) Istnieje hasło główne 4711 umożliwiające dostęp do menu TV i przywrócenia normalnego hasła Oprogramowanie telewizora i menu OSD mogą ulec zmianie bez powiadomienia 20

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo