REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki""

Transkrypt

1 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza skierowana do wszystkich użytkowników aut terenowych Etapy: każda część imprezy oddzielona zjazdem do bazy. Podczas imprezy, uczestnicy mają do pokonania 4 niezależne etapy: 1. Etap nocny odbywający się w dniu 23 maja 2014 w godz. 20:30-23:30 2. Etap dzienny poranny, odbywający się w dniu 24 maja 2014 w godz. 9:00-13:00 3. Etap dzienny popołudniowy, odbywający się w dniu 24 maja 2014 w godz. 14:00-18:00 4. Etap dzienny poranny, odbywajacy wię w dniu 25 maja 2014 w godz. 9:00-13:00 Próba czasowa (PC): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook), na początku i końcu którego znajdują się Punkty Kontroli Czasu (PKC). Czas przejazdu przez PC jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. PC wykonuje minimum 5 aut jednej marki (Batalion). Uczestnicy zaliczają próbę własnymi samochodami. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy liczy się czas 5- ciu najlepszych samochodów danej marki. Próba zręcznościowo- logiczna (PZL): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook). Próba wymagająca od uczestników zaangażowania fizycznego i umysłowego. Czas wykonania zadania na PZL jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. PZL wykonuje minimum 10 - maksimum 20 osób, przedstawicieli aut jednej marki. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy, liczy się czas wykonania próby. Próba przejazdu (PP): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook), na początku i końcu którego znajdują się Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). Czas przejazdu przez PP nie jest mierzony. PP wykonuje minimum 5 aut jednej marki (Batalion). Uczestnicy zaliczają próbę własnymi samochodami. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy liczy się ilość pokonanych PP w limicie czasu 4h. Samochód terenowy zarejestrowany pojazd mechaniczny przystosowany do przewozu osób lub osób i towarów oraz do poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 Tony. Załoga: kierowca i pilot oraz osoby towarzyszące, poruszające się jednym samochodem terenowym po trasie imprezy. 1

2 Batalion: minimum 5 - maksimum 10 załóg jednej marki, wytypowane przez dowódcę armii do pokonywania określonych prób - PP, PZL lub PC Armia: minimum 15 - maksimum 30 załóg jednej marki, zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie pt.: "Bitwa na marki" Dowódca Armii - osoba wybrana przez Organizatora do koordynacji działań przedstawicieli danej marki. Dowódca może wybierać dowódców batalionów w ramach swojej armii Dojazd: trasa prowadząca do startu prób. Roodbook (RBK): wskazówki dotyczące trasy dojazdu zapisane w formie papierowej. RBK jest przekazywany każdorazowo załogom po zakończeniu poprzedniego etapu. Poruszanie się według RBK jest obowiązkowe. Punkt Kontroli (PK): Specjalnie oznaczone miejsca na trasie dojazdu, w którym załogi muszą zatrzymać się celem potwierdzenia przejazdu. Punkt Kontroli Czasu (PKC): punkt pomiaru czasu znajdujący się na starcie oraz mecie do próby czasowej. Badanie Kontrolne (BT): sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi opisanymi w Warunkach Technicznych Imprezy. Zaliczenie BT jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Podczas BT wymagana jest obecność co najmniej jednego członka załogi. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Organizatorami, odbywające się przed startem do danego Etapu w terminie wskazanym w Agendzie Zlotu. Na odprawie obowiązuje obecność co najmniej jednego członka załogi oraz dowódcy grupy. Limit Maksymalnego Czasu Przejazdu (LMCP): ustalony czas przejazdu etapu, w którym muszą zmieścić się startujące załogi. Przekroczenie LMCP skutkuje dyskwalifikacją armii z danego etapu. 2. Informacje ogólne 2.1 Cel Bitwa na marki jest skierowana do wszystkich posiadaczy samochodów terenowych. Impreza popularyzuje turystykę motorową w Polsce. Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne. Umożliwia grupowe współzawodnictwo uczestników. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska off road. Termin i miejsce imprezy: Start: Poligon Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 23 maja 2014 o godz. 20:00 Zakończenie: Poligon Lotnisko w Nowym mieście nad Pilicą w dniu 25 maja 2014 o godz. 15:00 2

3 2.2 Organizator Organizatorem imprezy jest: Actifun sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Przemysława Niemyjskiego, dla potrzeb regulaminu zwany Organizatorem. Strona: Numery rachunków bankowych: PL Dane do przelewu: Actifun sp. z o.o, ul. Jeżewskiego 7b m. 2, Warszawa, NIP: Nazwa i znak należą do Actifun sp. z o.o.. Obowiązki Organizatora: 1. wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas, 2. uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, na których terenach odbywać sie będzie impreza. 3. zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej, 4. przygotowanie RoadBooka (RBK) oraz wszelkiej dokumentacji koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy 5. zapewnienia atrakcji towarzyszących podczsa imprezy. 2.3 Klasy Imprezy Turystyczna: Klasa z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy turystycznej, trasa bez konieczności używania wyciągarek, przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość oraz próby zręcznościowo- logiczne oraz nawigację według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie turystycznej muszą posiadać: 1. silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu 2. skrzynie biegów, reduktory - fabryczne i w fabrycznym miejscu 3. chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu 4. amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych 5. oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego 6. nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd 7. koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia 8. zbiornik paliwa fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem 3

4 2.3.2 Adventure: Klasa z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy adventure, trasa z ewentualną koniecznością używania wyciągarek, przeznaczona głównie dla uczestników preferujących trudne przejazdy terenowe, zręcznościowo- logiczne lub szybkościowe oraz nawigację według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie adventure muszą posiadać: 1. silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu 2. skrzynie biegów, reduktory - fabryczne i w fabrycznym miejscu 3. chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu 4. amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych 5. oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego 6. nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd 7. koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia 8. zbiornik paliwa - fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem 9. wyciągarka - elektryczna lub mechaniczna, jeżeli stanowi fabryczne wyposażenie pojazdu. Impreza polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z zaliczeniem wszystkich Punktów Kontroli (PK) w określonym limicie czasu i z zachowaniem wszelkich zasad określonych w regulaminie i/lub informacjach podanych na odprawach. Zwycięzcami na poszczególnych etapach zostaną Bataliony, które uzyskają największą liczbę punktów, zgodnie z punktacją opisaną regulaminie uzupełniającym przekazanym w dniu imprezy. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów po zsumowaniu wyników cząstkowych zdobytych przez wszystkie Bataliony podczas wszystkich etapów o zwycięstwie zadecyduje wynik uzyskany podczas prób czasowych (PC). Przy pokonywaniu odcinków trasy przebiegających drogą utwardzoną (asfalt, bruk, beton) lub przecinających taką drogę uczestnicy zobowiązani są do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na taką drogę, oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 2.4 Warunki uczestnictwa Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w Bitwie na marki zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie w zakładce "zgłoszenia" i wpłacenia zaliczki w kwocie 200 zł, a także do wpłacenia pozostałej kwoty wpisowego najpóźniej w dniu rejestracji w Biurze Imprezy. Do udziału w imprezie jako kierowca, będzie dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zgłoszonego pojazdu. Do udziału w imprezie jako pilot, będzie dopuszczona osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która bierze udział w imprezie pod nadzorem opiekuna prawnego, który wchodzi w skład załogi. 4

5 Wysokość wpisowego i opłat dodatkowych dla klasy Turystycznej i Adventure: 350,00 zł - za załogę (Kierowca + Pilot) 50,00 zł za każdą osobę dodatkową powyżej 12 lat 80,00 zł - pakiet dodatkowego wyżywienia na osobę (nie objętego wpisowym) Wpisowe obejmuje: 1. koszty uczestnictwa, 2. naklejki identyfikujące pojazd na trasie, 3. gadżety pamiątkowe, 4. obsługę sędziowską na trasie, 5. uczestnictwo w sobotniej biesiadzie na bazie imprezy, 6. grochówkę i kiełbaskę z ogniska "po trasie" w sobotę, Wpisowe NIE obejmuje: 1. kosztów noclegu (w przypadku noclegu na bazie imprezy,nocleg we własnym zakresie - bezpłatnie) 2. kosztów paliwa, 3. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, 4. kosztów osobistych uczestników, 5. wyżywienia i napojów (za wyjątkiem sobotniej biesiady i poczęstunku po trasie). 7. dostęp do sanitariatów na bazie imprezy. 5

6 Wysokość wpisowego i opłat dodatkowych dla klasy GOŚĆ: 250,00 zł - za załogę (Kierowca + Pilot) 50,00 zł za każdą osobę dodatkową powyżej 12 lat 80,00 zł - pakiet dodatkowego wyżywienia na osobę (nie objętego wpisowym) Wpisowe obejmuje: 1. koszty uczestnictwa, 2. naklejki identyfikujące pojazd na trasie, 3. gadżety pamiątkowe, 4. obsługę sędziowską na trasie, 5. uczestnictwo w sobotniej biesiadzie na bazie imprezy, 6. grochówkę i kiełbaskę z ogniska "po trasie" w sobotę, Wpisowe NIE obejmuje: 1. kosztów noclegu (w przypadku noclegu na bazie imprezy, nocleg we własnym zakresie - bezpłatnie) 2. kosztów paliwa, 3. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, 4. kosztów osobistych uczestników, 5. wyżywienia i napojów (za wyjątkiem sobotniej biesiady i poczęstunku po trasie). 7. dostęp do sanitariatów na bazie imprezy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), później niż 14 dni przed terminem imprezy zaliczka na poczet opłaty wpisowej nie jest zwracana. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków tego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w formie mailowej i przesłaniu hasła do logowania się na stronie Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłamy po zaksięgowaniu zaliczki. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu zaliczki lub wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpłacenia wpisowego lub zaliczki. Uczestnik przystępujący do imprezy obowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym, polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC i ubezpieczenia NNW na pojazd, co najmniej na czas trwania zlotu. 6

7 2.5 Odbiór administracyjny na Imprezie Badanie Kontrolne (BK) są prowadzone przede wszystkim w celu: I. sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia załóg i pojazdów, przystosowującego go do udziału zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, w tym umieszczenie wymaganych naklejek na pojeździe. II. kontroli aktualności dokumentów samochodu, z których ważny dowód rejestracyjny orzeka o sprawności poszczególnych systemów samochodu Na BK załoga lub jej przedstawiciel, jest zobowiązana do przedstawienia w oznaczonym przez Organizatora czasie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC Brak akceptacji Badania Kontrolnego (BK) pojazdu lub nie podstawienia pojazdu do Badania Kontrolnego (BK) jest jednoznaczne z niemożnością uczestniczenia w imprezie. 2.6 Nagrody Każda załoga otrzyma pamiątkowy medal/statuetkę. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody fundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne. Wszystkie Armie walczą o miano najlepszej marki terenowej, co zostanie potwierdzone wręczeniem unikalnego Pucharu przechodniego na ręce dowódcy. Puchar będzie w posiadaniu dowódcy Armii do czasu kolejnej edycji Bitwy na marki i wytypowania kolejnego zwycięzcy. 2.7 Etapy imprezy Etap 1 - nocny (Piątek 23 maja 2014) Etap nocny, polegający przejechaniu pętli terenowej o długości około 10 km w limicie czasu 2,5h. Do etapu może przystąpić max. 15 samochodów danej marki. Zadanie polega na pokonaniu pętli jak największą ilość razy, zaliczając każdorazowo Punkty Kontroli Przejazdu, rozstawione po trasie. Do klasyfikacji etapu, liczyć się będzie suma wszystkich zaliczonych PKP przez 5 najlepszych załóg z danej armii. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 2 - dzienny poranny (Sobota 24 maja 2014) Etap dzienny poranny, polega na przejechaniu pętli około km w limicie czasu 4h. Na pętli rozmieszczone po trzy próby do zaliczenia przez minimum 5 samochodów danej marki: - Próba czasowa (PC) - do klasyfikacji liczą sie czasy 5- ciu najlepszych samchodów z armii - Próba zręcznościowo- logiczna (PZL) - do klasyfikacji liczy się czas wykonania przygotowanych zadań 7

8 - Próba przejazdu (PP) - do klasyfikacji liczy się ilość zaliczonych PP w limicie czasu przez minimum 5 samochodów danej marki, pokonywanych jednoczęsnie przez wszystkie samochody. W przypadku zaliczenia próby tylko przez cztery samochody, próba ta nie będzie uznana w wynikach. Podczas przejazdu między przygotowanymi próbami, uczestnicy poruszać się będą na podstawie dostarczonych książek drogowych - roadbooków (RB). Na trasie przejazdu, uczestnicy muszą odnaleźć PKP, które po zaliczeniu zostaną dodane do końcowej klasyfikacji. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 3 - dzienny popołudniowy (Sobota 24 maja 2014) Etap dzienny popołudniowy, polega na przejechaniu pętli około km w limicie czasu 4h. Na pętli rozmieszczone po trzy próby do zaliczenia przez minimum 5 samochodów danej marki: - Próba czasowa (PC) - do klasyfikacji liczą sie czasy 5- ciu najlepszych samchodów z armii - Próba zręcznościowo- logiczna (PZL) - do klasyfikacji liczy się czas wykonania przygotowanych zadań - Próba przejazdu (PP) - do klasyfikacji liczy się ilość zaliczonych PP w limicie czasu przez minimum 5 samochodów danej marki, pokonywanych jednoczęsnie przez wszystkie samochody. W przypadku zaliczenia próby tylko przez cztery samochody, próba ta nie będzie uznana w wynikach. Podczas przejazdu między przygotowanymi próbami, uczestnicy poruszać się będą na podstawie dostarczonych książek drogowych - roadbooków (RB). Na trasie przejazdu, uczestnicy muszą odnaleźć PKP, które po zaliczeniu zostaną dodane do końcowej klasyfikacji. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 4 - dzienny poranny (Niedziela 25 maja 2014) Etap dzienny poranny, polega na zaliczeniu 4- ech prób przygotowanych rzez Organizatora na terenie bazy imprezy. Próby o charakterze integracyjnym, widowiskowe dla innych uczestników i przybyłych gości. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie. 2.8 Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i jest świadomy wszystkich ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty jakie poniesie lub szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania przez złożenie podpisu na Oświadczeniu. Składając swój podpis na Oświadczeniu uczestnicy jednocześnie zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub regresowymi przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami szkodami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były wynikiem zawinionych działań organizatora lub rażącego niedbalstwa. 8

9 Umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem dotycząca uczestnictwa w imprezie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie wobec wszystkich w chwili oddania podpisanego formularza rejestracyjnego Organizatorowi oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu. Na drogach publicznych wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środkach jest zabroniona. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania imprezy pod rygorem wykluczenia z imprezy. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach. Baza Imprezy jest również częścią trasy i środowiska, i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. Prędkość poruszania się po bazie Imprezy ograniczona jest do 5 km/h W przypadku sporów uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do Imprezy bez prawa zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się w załączniku Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. Uczestnicy są obowiązani do: I. przystępowania do uczestnictwa w Imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, II. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, używania wyciągarki w sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób), III. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, 9

10 IV. dbałości o środowisko - w szczególności za zakładanie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo (bez taśmy ochronnej) przewiduje się dyskwalifikację z etapu na trasie, poza terenami poligonów wojskowych, zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego, V. na etapach członkowie załogi muszą mieć zapięte pasy. VI. w wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w etapie, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków, Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników, w czasie całego Imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację z Imprezy. 2.9 Oznaczenia i reklamy Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów Rajdu. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Załogi niestosujące się do powyższych punktów nie zostaną dopuszczone do startu w Imprezie lub Etapie 2.10 Ochrona środowiska naturalnego Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji. Zabrania się mycia pojazdów na terenie bazy oraz w innych miejscach niezgodnych z prawem Protesty Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Imprezy do 30 minut po zdaniu kart drogowych. Zgłoszone protesty są rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 minut po otzymaniu protestu 3. Postanowienia końcowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zlot i w czasie powrotu z niego. Każdy uczestnik bierze udział w zlocie na własną 10

11 odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zlocie. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie, innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów KONIEC REGULAMINU 11

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r.

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015 Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. 1 1. ORGANIZACJA 1.1. Definicja Organizatorem 1 GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH odbywającego się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012 I. Przepisy ogólne 1. Definicje JSKS 1.1 Jazda Szkoleniowo-Konkursowa Samochodem jest popularną imprezą samochodową

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo