REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki""

Transkrypt

1 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza skierowana do wszystkich użytkowników aut terenowych Etapy: każda część imprezy oddzielona zjazdem do bazy. Podczas imprezy, uczestnicy mają do pokonania 4 niezależne etapy: 1. Etap nocny odbywający się w dniu 23 maja 2014 w godz. 20:30-23:30 2. Etap dzienny poranny, odbywający się w dniu 24 maja 2014 w godz. 9:00-13:00 3. Etap dzienny popołudniowy, odbywający się w dniu 24 maja 2014 w godz. 14:00-18:00 4. Etap dzienny poranny, odbywajacy wię w dniu 25 maja 2014 w godz. 9:00-13:00 Próba czasowa (PC): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook), na początku i końcu którego znajdują się Punkty Kontroli Czasu (PKC). Czas przejazdu przez PC jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. PC wykonuje minimum 5 aut jednej marki (Batalion). Uczestnicy zaliczają próbę własnymi samochodami. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy liczy się czas 5- ciu najlepszych samochodów danej marki. Próba zręcznościowo- logiczna (PZL): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook). Próba wymagająca od uczestników zaangażowania fizycznego i umysłowego. Czas wykonania zadania na PZL jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. PZL wykonuje minimum 10 - maksimum 20 osób, przedstawicieli aut jednej marki. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy, liczy się czas wykonania próby. Próba przejazdu (PP): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (Roadbook), na początku i końcu którego znajdują się Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). Czas przejazdu przez PP nie jest mierzony. PP wykonuje minimum 5 aut jednej marki (Batalion). Uczestnicy zaliczają próbę własnymi samochodami. W strefę próby uczestnicy mogą wjechać minimalną grupą 5- ciu samochodów jednej marki co jest warunkiem przystąpienia do realizacji próby. Do klasyfikacji ogólnej imprezy liczy się ilość pokonanych PP w limicie czasu 4h. Samochód terenowy zarejestrowany pojazd mechaniczny przystosowany do przewozu osób lub osób i towarów oraz do poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 Tony. Załoga: kierowca i pilot oraz osoby towarzyszące, poruszające się jednym samochodem terenowym po trasie imprezy. 1

2 Batalion: minimum 5 - maksimum 10 załóg jednej marki, wytypowane przez dowódcę armii do pokonywania określonych prób - PP, PZL lub PC Armia: minimum 15 - maksimum 30 załóg jednej marki, zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie pt.: "Bitwa na marki" Dowódca Armii - osoba wybrana przez Organizatora do koordynacji działań przedstawicieli danej marki. Dowódca może wybierać dowódców batalionów w ramach swojej armii Dojazd: trasa prowadząca do startu prób. Roodbook (RBK): wskazówki dotyczące trasy dojazdu zapisane w formie papierowej. RBK jest przekazywany każdorazowo załogom po zakończeniu poprzedniego etapu. Poruszanie się według RBK jest obowiązkowe. Punkt Kontroli (PK): Specjalnie oznaczone miejsca na trasie dojazdu, w którym załogi muszą zatrzymać się celem potwierdzenia przejazdu. Punkt Kontroli Czasu (PKC): punkt pomiaru czasu znajdujący się na starcie oraz mecie do próby czasowej. Badanie Kontrolne (BT): sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi opisanymi w Warunkach Technicznych Imprezy. Zaliczenie BT jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Podczas BT wymagana jest obecność co najmniej jednego członka załogi. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Organizatorami, odbywające się przed startem do danego Etapu w terminie wskazanym w Agendzie Zlotu. Na odprawie obowiązuje obecność co najmniej jednego członka załogi oraz dowódcy grupy. Limit Maksymalnego Czasu Przejazdu (LMCP): ustalony czas przejazdu etapu, w którym muszą zmieścić się startujące załogi. Przekroczenie LMCP skutkuje dyskwalifikacją armii z danego etapu. 2. Informacje ogólne 2.1 Cel Bitwa na marki jest skierowana do wszystkich posiadaczy samochodów terenowych. Impreza popularyzuje turystykę motorową w Polsce. Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne. Umożliwia grupowe współzawodnictwo uczestników. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska off road. Termin i miejsce imprezy: Start: Poligon Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 23 maja 2014 o godz. 20:00 Zakończenie: Poligon Lotnisko w Nowym mieście nad Pilicą w dniu 25 maja 2014 o godz. 15:00 2

3 2.2 Organizator Organizatorem imprezy jest: Actifun sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Przemysława Niemyjskiego, dla potrzeb regulaminu zwany Organizatorem. Strona: Numery rachunków bankowych: PL Dane do przelewu: Actifun sp. z o.o, ul. Jeżewskiego 7b m. 2, Warszawa, NIP: Nazwa i znak należą do Actifun sp. z o.o.. Obowiązki Organizatora: 1. wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas, 2. uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, na których terenach odbywać sie będzie impreza. 3. zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej, 4. przygotowanie RoadBooka (RBK) oraz wszelkiej dokumentacji koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy 5. zapewnienia atrakcji towarzyszących podczsa imprezy. 2.3 Klasy Imprezy Turystyczna: Klasa z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy turystycznej, trasa bez konieczności używania wyciągarek, przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość oraz próby zręcznościowo- logiczne oraz nawigację według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie turystycznej muszą posiadać: 1. silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu 2. skrzynie biegów, reduktory - fabryczne i w fabrycznym miejscu 3. chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu 4. amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych 5. oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego 6. nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd 7. koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia 8. zbiornik paliwa fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem 3

4 2.3.2 Adventure: Klasa z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy adventure, trasa z ewentualną koniecznością używania wyciągarek, przeznaczona głównie dla uczestników preferujących trudne przejazdy terenowe, zręcznościowo- logiczne lub szybkościowe oraz nawigację według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie adventure muszą posiadać: 1. silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu 2. skrzynie biegów, reduktory - fabryczne i w fabrycznym miejscu 3. chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu 4. amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych 5. oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego 6. nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd 7. koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia 8. zbiornik paliwa - fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem 9. wyciągarka - elektryczna lub mechaniczna, jeżeli stanowi fabryczne wyposażenie pojazdu. Impreza polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z zaliczeniem wszystkich Punktów Kontroli (PK) w określonym limicie czasu i z zachowaniem wszelkich zasad określonych w regulaminie i/lub informacjach podanych na odprawach. Zwycięzcami na poszczególnych etapach zostaną Bataliony, które uzyskają największą liczbę punktów, zgodnie z punktacją opisaną regulaminie uzupełniającym przekazanym w dniu imprezy. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów po zsumowaniu wyników cząstkowych zdobytych przez wszystkie Bataliony podczas wszystkich etapów o zwycięstwie zadecyduje wynik uzyskany podczas prób czasowych (PC). Przy pokonywaniu odcinków trasy przebiegających drogą utwardzoną (asfalt, bruk, beton) lub przecinających taką drogę uczestnicy zobowiązani są do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na taką drogę, oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 2.4 Warunki uczestnictwa Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w Bitwie na marki zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie w zakładce "zgłoszenia" i wpłacenia zaliczki w kwocie 200 zł, a także do wpłacenia pozostałej kwoty wpisowego najpóźniej w dniu rejestracji w Biurze Imprezy. Do udziału w imprezie jako kierowca, będzie dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zgłoszonego pojazdu. Do udziału w imprezie jako pilot, będzie dopuszczona osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która bierze udział w imprezie pod nadzorem opiekuna prawnego, który wchodzi w skład załogi. 4

5 Wysokość wpisowego i opłat dodatkowych dla klasy Turystycznej i Adventure: 350,00 zł - za załogę (Kierowca + Pilot) 50,00 zł za każdą osobę dodatkową powyżej 12 lat 80,00 zł - pakiet dodatkowego wyżywienia na osobę (nie objętego wpisowym) Wpisowe obejmuje: 1. koszty uczestnictwa, 2. naklejki identyfikujące pojazd na trasie, 3. gadżety pamiątkowe, 4. obsługę sędziowską na trasie, 5. uczestnictwo w sobotniej biesiadzie na bazie imprezy, 6. grochówkę i kiełbaskę z ogniska "po trasie" w sobotę, Wpisowe NIE obejmuje: 1. kosztów noclegu (w przypadku noclegu na bazie imprezy,nocleg we własnym zakresie - bezpłatnie) 2. kosztów paliwa, 3. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, 4. kosztów osobistych uczestników, 5. wyżywienia i napojów (za wyjątkiem sobotniej biesiady i poczęstunku po trasie). 7. dostęp do sanitariatów na bazie imprezy. 5

6 Wysokość wpisowego i opłat dodatkowych dla klasy GOŚĆ: 250,00 zł - za załogę (Kierowca + Pilot) 50,00 zł za każdą osobę dodatkową powyżej 12 lat 80,00 zł - pakiet dodatkowego wyżywienia na osobę (nie objętego wpisowym) Wpisowe obejmuje: 1. koszty uczestnictwa, 2. naklejki identyfikujące pojazd na trasie, 3. gadżety pamiątkowe, 4. obsługę sędziowską na trasie, 5. uczestnictwo w sobotniej biesiadzie na bazie imprezy, 6. grochówkę i kiełbaskę z ogniska "po trasie" w sobotę, Wpisowe NIE obejmuje: 1. kosztów noclegu (w przypadku noclegu na bazie imprezy, nocleg we własnym zakresie - bezpłatnie) 2. kosztów paliwa, 3. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, 4. kosztów osobistych uczestników, 5. wyżywienia i napojów (za wyjątkiem sobotniej biesiady i poczęstunku po trasie). 7. dostęp do sanitariatów na bazie imprezy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), później niż 14 dni przed terminem imprezy zaliczka na poczet opłaty wpisowej nie jest zwracana. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków tego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w formie mailowej i przesłaniu hasła do logowania się na stronie Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłamy po zaksięgowaniu zaliczki. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu zaliczki lub wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpłacenia wpisowego lub zaliczki. Uczestnik przystępujący do imprezy obowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym, polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC i ubezpieczenia NNW na pojazd, co najmniej na czas trwania zlotu. 6

7 2.5 Odbiór administracyjny na Imprezie Badanie Kontrolne (BK) są prowadzone przede wszystkim w celu: I. sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia załóg i pojazdów, przystosowującego go do udziału zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, w tym umieszczenie wymaganych naklejek na pojeździe. II. kontroli aktualności dokumentów samochodu, z których ważny dowód rejestracyjny orzeka o sprawności poszczególnych systemów samochodu Na BK załoga lub jej przedstawiciel, jest zobowiązana do przedstawienia w oznaczonym przez Organizatora czasie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC Brak akceptacji Badania Kontrolnego (BK) pojazdu lub nie podstawienia pojazdu do Badania Kontrolnego (BK) jest jednoznaczne z niemożnością uczestniczenia w imprezie. 2.6 Nagrody Każda załoga otrzyma pamiątkowy medal/statuetkę. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody fundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne. Wszystkie Armie walczą o miano najlepszej marki terenowej, co zostanie potwierdzone wręczeniem unikalnego Pucharu przechodniego na ręce dowódcy. Puchar będzie w posiadaniu dowódcy Armii do czasu kolejnej edycji Bitwy na marki i wytypowania kolejnego zwycięzcy. 2.7 Etapy imprezy Etap 1 - nocny (Piątek 23 maja 2014) Etap nocny, polegający przejechaniu pętli terenowej o długości około 10 km w limicie czasu 2,5h. Do etapu może przystąpić max. 15 samochodów danej marki. Zadanie polega na pokonaniu pętli jak największą ilość razy, zaliczając każdorazowo Punkty Kontroli Przejazdu, rozstawione po trasie. Do klasyfikacji etapu, liczyć się będzie suma wszystkich zaliczonych PKP przez 5 najlepszych załóg z danej armii. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 2 - dzienny poranny (Sobota 24 maja 2014) Etap dzienny poranny, polega na przejechaniu pętli około km w limicie czasu 4h. Na pętli rozmieszczone po trzy próby do zaliczenia przez minimum 5 samochodów danej marki: - Próba czasowa (PC) - do klasyfikacji liczą sie czasy 5- ciu najlepszych samchodów z armii - Próba zręcznościowo- logiczna (PZL) - do klasyfikacji liczy się czas wykonania przygotowanych zadań 7

8 - Próba przejazdu (PP) - do klasyfikacji liczy się ilość zaliczonych PP w limicie czasu przez minimum 5 samochodów danej marki, pokonywanych jednoczęsnie przez wszystkie samochody. W przypadku zaliczenia próby tylko przez cztery samochody, próba ta nie będzie uznana w wynikach. Podczas przejazdu między przygotowanymi próbami, uczestnicy poruszać się będą na podstawie dostarczonych książek drogowych - roadbooków (RB). Na trasie przejazdu, uczestnicy muszą odnaleźć PKP, które po zaliczeniu zostaną dodane do końcowej klasyfikacji. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 3 - dzienny popołudniowy (Sobota 24 maja 2014) Etap dzienny popołudniowy, polega na przejechaniu pętli około km w limicie czasu 4h. Na pętli rozmieszczone po trzy próby do zaliczenia przez minimum 5 samochodów danej marki: - Próba czasowa (PC) - do klasyfikacji liczą sie czasy 5- ciu najlepszych samchodów z armii - Próba zręcznościowo- logiczna (PZL) - do klasyfikacji liczy się czas wykonania przygotowanych zadań - Próba przejazdu (PP) - do klasyfikacji liczy się ilość zaliczonych PP w limicie czasu przez minimum 5 samochodów danej marki, pokonywanych jednoczęsnie przez wszystkie samochody. W przypadku zaliczenia próby tylko przez cztery samochody, próba ta nie będzie uznana w wynikach. Podczas przejazdu między przygotowanymi próbami, uczestnicy poruszać się będą na podstawie dostarczonych książek drogowych - roadbooków (RB). Na trasie przejazdu, uczestnicy muszą odnaleźć PKP, które po zaliczeniu zostaną dodane do końcowej klasyfikacji. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie Etap 4 - dzienny poranny (Niedziela 25 maja 2014) Etap dzienny poranny, polega na zaliczeniu 4- ech prób przygotowanych rzez Organizatora na terenie bazy imprezy. Próby o charakterze integracyjnym, widowiskowe dla innych uczestników i przybyłych gości. Opis prób i sposób klasyfikacji, zostanie określony w regulaminie uzupełniającym, udostępnionym dowódcom na porannej odprawie. 2.8 Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i jest świadomy wszystkich ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty jakie poniesie lub szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania przez złożenie podpisu na Oświadczeniu. Składając swój podpis na Oświadczeniu uczestnicy jednocześnie zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub regresowymi przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami szkodami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były wynikiem zawinionych działań organizatora lub rażącego niedbalstwa. 8

9 Umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem dotycząca uczestnictwa w imprezie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie wobec wszystkich w chwili oddania podpisanego formularza rejestracyjnego Organizatorowi oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu. Na drogach publicznych wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środkach jest zabroniona. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania imprezy pod rygorem wykluczenia z imprezy. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach. Baza Imprezy jest również częścią trasy i środowiska, i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. Prędkość poruszania się po bazie Imprezy ograniczona jest do 5 km/h W przypadku sporów uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do Imprezy bez prawa zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się w załączniku Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. Uczestnicy są obowiązani do: I. przystępowania do uczestnictwa w Imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, II. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, używania wyciągarki w sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób), III. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, 9

10 IV. dbałości o środowisko - w szczególności za zakładanie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo (bez taśmy ochronnej) przewiduje się dyskwalifikację z etapu na trasie, poza terenami poligonów wojskowych, zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego, V. na etapach członkowie załogi muszą mieć zapięte pasy. VI. w wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w etapie, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków, Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników, w czasie całego Imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację z Imprezy. 2.9 Oznaczenia i reklamy Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów Rajdu. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Załogi niestosujące się do powyższych punktów nie zostaną dopuszczone do startu w Imprezie lub Etapie 2.10 Ochrona środowiska naturalnego Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji. Zabrania się mycia pojazdów na terenie bazy oraz w innych miejscach niezgodnych z prawem Protesty Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Imprezy do 30 minut po zdaniu kart drogowych. Zgłoszone protesty są rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 minut po otzymaniu protestu 3. Postanowienia końcowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zlot i w czasie powrotu z niego. Każdy uczestnik bierze udział w zlocie na własną 10

11 odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zlocie. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie, innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów KONIEC REGULAMINU 11

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest imprezą o charakterze turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014)

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014) REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014) I. Informacje ogólne II. Zgłoszenia, opłaty formalności III. Regulacje IV. Uczestnicy V. Warunki techniczne VI. Ruch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015

Regulamin. Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015 Regulamin Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015 1 Camp Jeep PL 1.1 Charakter Imprezy Camp Jeep PL jest to Impreza o charakterze turystyczno-nawigacyjnym przeznaczona dla użytkowników samochodów marki Jeep.

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

Cabała Rally Niegowoniczki

Cabała Rally Niegowoniczki Cabała Rally Niegowoniczki I runda 13,14,15 luty 2015 Niegowoniczki oraz Bukowno REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne Cabała Rally jest cyklem imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Osoby biorące udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA IMPREZA TOWARZYSKA WEWNĄTRZ KLUBOWA V ZLOT PLEJAD 24 maja 2008 Wałbrzych WSTĘP Piąty Zlot Plejad Subaru na trasie szosowej (Konkursowa Jazda Samochodem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich 1. ORGANIZATOR Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 2. KOMITET ORGANIZACYJNY Komandor Roman Hajzler Sędzia główny Jan Dawicki Szef

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r.

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r. REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM 5-7.05.2017 r. I. Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu jest Spółka Sport Pleszew sp. z o. o., 63-300 Pleszew ul. Sportowa 4. II. CELE 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016 R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy 11 czerwca 2016 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Oleszyce, 18.09.2015 r. 1. Cel wyścigu 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. 2. Promowanie turystyki rowerowej, poznawanie

Bardziej szczegółowo

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO I. UCZESTNICTWO Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 12-13.07.2014r. 1.Do rajdu dopuszczone zostaną pojazdy posiadające ważne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 Suwałki 10.03.2016 REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 1. Informacje ogólne Impreza samochodowa SZELMENT OFF ROAD to dwudniowa terenowo- przeprawowa impreza zorganizowana na terenie zamkniętym,

Bardziej szczegółowo

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Regulamin Dąbrowa Górnicza Triathlon 1. CEL IMPREZY Promocja Miasta Dąbrowa Górnicza. Uczczenie obchodów 100-lecia miasta. Popularyzacja triathlonu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne 1. Rywalizacja na trasie Bałtowskich Bezdroży podlega regulacji na podstawie: Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA I edycja Bukowy Dworek Miejsce: Bukowy Dworek Data: 7.10-9.10.2016 Konkurencje sportowe: ZAWODY MTB Inne atrakcje rekreacyjne: RODZINNY TOR PRZESZKÓD GEOAKTYWNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN

Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN CELE 3 maja 2017 GOLUB-DOBRZYŃ 1. Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych, 2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r.

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r. R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON 11.06.2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 2. Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pozytywnie

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN ORGANIZATOR: PARTNERZY: REGULAMIN X RAJD POŻEGNANIE LATA XVI Runda Turystycznego Pucharu Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 15.05.2012 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS 0000059375

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r 1. CEL ZAWODÓW: REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE 23.10.2016r - Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku. - Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją - Promocja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "Wiejskie klimaty"

R E G U L A M I N. Wiejskie klimaty R E G U L A M I N Turystyczny Rajd Samochodowy "Wiejskie klimaty" 16 maja 2015 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 02.04.2013 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS

Bardziej szczegółowo

Rowerowy Rajd Rodzinny o Puchar Bałtyku 2016 (RRRoPB2016), jest imprezą towarzyszącą dla Kołobrzeskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Bałtyku 2016

Rowerowy Rajd Rodzinny o Puchar Bałtyku 2016 (RRRoPB2016), jest imprezą towarzyszącą dla Kołobrzeskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Bałtyku 2016 REGULAMIN I. NAZWA IMPREZY Rowerowy Rajd Rodzinny o Puchar Bałtyku 2016 (RRRoPB2016), jest imprezą towarzyszącą dla Kołobrzeskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Bałtyku 2016 Pod patronatem honorowym: Marszałka

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DRUGA REGULAMIN

EDYCJA DRUGA REGULAMIN AGROLOK MTB MARATON GOLUB-DOBRZYŃ EDYCJA DRUGA REGULAMIN Cel zawodów 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. 2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Maratonu z cyklu Górska Jazda w Centrum Polski

Regulamin Maratonu z cyklu Górska Jazda w Centrum Polski Regulamin Maratonu z cyklu Górska Jazda w Centrum Polski 1.Cel Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. Propagowanie aktywnego i sportowego stylu życia. Wyłonienie najlepszych zawodników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h Regulamin Chęciny Triathlon 2017 1. CEL IMPREZY Promocja Gminy i Miasta Chęciny Popularyzacja triathlonu Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Umożliwienie współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Niepodległości 8 listopada 2014 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r.

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. 1. CEL ZAWODÓW a) popularyzacja zdrowego i trzeźwego stylu życia, b) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Zlotu Mitsubishi

REGULAMIN II Zlotu Mitsubishi REGULAMIN II Zlotu Mitsubishi Organizator MOTORETTA ŚWIAT EVENTÓW 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZLOTU II Zlot Mitsubishi (zwany dalej Regulaminem ) Impreza turystyczno-rekreacyjno-sportowa II Zlot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO GMINA REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO Zawody o Puchar Traktu Cesarskiego to cykl biegów: BIEG ZBÓJA,BIEG NA JEDNA MILĘ, CROSS BESKIDZKI. Suma punktów w wyżej wymienionych biegach będzie decydowała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY TERENOWEJ. Azymut na historię. organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej.

REGULAMIN GRY TERENOWEJ. Azymut na historię. organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej. REGULAMIN GRY TERENOWEJ Azymut na historię organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej. I. CELE: 1. Rozwijanie integracji, uczenie współzawodnictwa w grupie, posługiwania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN

OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN CELE 18 MARZEC 2017 GOLUB-DOBRZYŃ 1. Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych, rywalizacja weteranów, 2. Propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin KUSY BARDO BIKE FESTIWAL : 14:00. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która spełni następujące warunki:

Regulamin KUSY BARDO BIKE FESTIWAL : 14:00. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która spełni następujące warunki: Regulamin KUSY BARDO BIKE FESTIWAL 03.05.2016: 14:00 1. Cel zawodów - wyłonienie najlepszych zawodników - integracja rowerzystów na trasach rowerowych Gminy Bardo - 2. Organizator Grupa lokalnych entuzjastów

Bardziej szczegółowo

XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane

XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane 10.09.2016 - Kalisz R E G U L A M I N I. Cele rajdu 1. Krzewienie zorganizowanych form turystyki samochodowej. 2. Popularyzacja aktywnego stylu życia - czynnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI

REGULAMIN. Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI REGULAMIN Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI 1. CEL ZAWODÓW: - Rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas - Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją - Wyłonienie

Bardziej szczegółowo

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU REGULAMIN III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU I. ORGANIZATOR Organizatorem II Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Adres: Fundacja DASZRADE

Bardziej szczegółowo

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU 64-600 Oborniki Objezierska 2 tel. 61 2960906 NIP 787-10-14-411 Regon 630303690

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU 64-600 Oborniki Objezierska 2 tel. 61 2960906 NIP 787-10-14-411 Regon 630303690 OBORNICKIE CENTRUM SPORTU 64-600 Oborniki Objezierska 2 tel. 61 2960906 NIP 787-10-14-411 Regon 630303690 ZAŁOŻENIA I REGULAMIN BIEGU O PUCHAR ZŁOTEJ PYRY 28.06.2015r. Obornicki półmaraton tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012

Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012 Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012 Organizator : Klub Zabytkowych Mercedesów Polska, I. Miejsce i termin imprezy : Impreza odbywa się w dniach: 07 10.06.2012 r. w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY

REGULAMIN. II Bieg Dziczkiem na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY REGULAMIN II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Maratończyk Góra (organizator główny), Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze - Hala Arkadia. Sklep EuforiaBiegacza.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A M O W Y

R E G U L A M I N R A M O W Y R E G U L A M I N R A M O W Y 2 0 1 7 SAMOCHODOWE KRYTERIUM TORU "KIELCE" "SUPER OES" 1. ORGANIZATOR I WŁADZE KRYTERIUM Organizatorem kryterium jest Automobilklub Kielecki z siedzibą przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny REGULAMIN II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl Oleśnica 19 luty 2017 r. ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław budynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna Organizator Motoretta SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Miejsce i termin imprezy. 1.1 11 czerwca 2016r. na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Złotowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1. Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. 1.3 Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

III Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

III Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 WRZEŚNIA 2016r. Organizator: Jarosław Kwieciński Janusz Sowa Turystyczny Klub Motorowy Centrum Dialogu Obywatelskiego domexpo WSTĘP III Opolski

Bardziej szczegółowo

Biuro Zlotu, Hotel Bukowy Dworek Czwartek 23 czerwca 2011, godz. 10:00-19:00. Hotel Bukowy Dworek Czwartek 23 czerwca 2011, godz.

Biuro Zlotu, Hotel Bukowy Dworek Czwartek 23 czerwca 2011, godz. 10:00-19:00. Hotel Bukowy Dworek Czwartek 23 czerwca 2011, godz. REGULAMIN VIII ZLOTU PLEJAD GRONÓW 23-26 CZERWCA 2011 1 Wstęp VIII Zlot Plejad zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego,

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność REGULAMIN Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2015 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność (zwanych dalej PPPZ)

Bardziej szczegółowo

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016"

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY RAJD PAŃ 2016 Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016" Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy RAJD PAŃ 2016 jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Cel imprezy Celem imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD

REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD BEŁCHATÓW 07-10 czerwca 2012 1 WSTĘP IX Zlot Plejad zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego,

Bardziej szczegółowo

OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017

OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017 OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017 I. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Morsy Ośno Lubuskie II. CEL 1. Propagowanie triathlonu i jego odmian, jako wszechstronnej formy aktywności. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI DELEGATURA MOSINA SERDECZNIE ZAPRASZA NA XII RAJD W CIEMNO. VI Runda MMM Runda PSMO XI Runda NPP

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI DELEGATURA MOSINA SERDECZNIE ZAPRASZA NA XII RAJD W CIEMNO. VI Runda MMM Runda PSMO XI Runda NPP AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI DELEGATURA MOSINA SERDECZNIE ZAPRASZA NA XII RAJD W CIEMNO VI Runda MMM Runda PSMO XI Runda NPP 07.11.2015 MOSINA REGULAMIN INFORMACJE I ZAPISY: WWW.AW.MOSINA.ORG ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rodzinnej imprezy rekreacyjnej PIERWSZA MAZOWIECKA RODZINNA PRZYGODA OFF- ROADOWA FIRST MAZOVIA OFF ROAD FAMILY ADVENTURE

Regulamin rodzinnej imprezy rekreacyjnej PIERWSZA MAZOWIECKA RODZINNA PRZYGODA OFF- ROADOWA FIRST MAZOVIA OFF ROAD FAMILY ADVENTURE Regulamin rodzinnej imprezy rekreacyjnej PIERWSZA MAZOWIECKA RODZINNA PRZYGODA OFF- ROADOWA FIRST MAZOVIA OFF ROAD FAMILY ADVENTURE 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I

REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w rajdzie pod nazwą ENDURO PARTY I. 1. Organizatorem imprezy jest Osada Ostoja Stężnica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXIII ŁOWICKIEGO PÓŁMARATONU JESIENI

REGULAMIN XXXIII ŁOWICKIEGO PÓŁMARATONU JESIENI REGULAMIN XXXIII ŁOWICKIEGO PÓŁMARATONU JESIENI o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza Wchodzącego w Cykl 8 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego I. Cele: - Promocja aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015. 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa

REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015. 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015 I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego ul. Nowy Świat 5/8 00 496 Warszawa. Dane teleadresowe organizatora znajdują

Bardziej szczegółowo

Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY. 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46

Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY. 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 1 1. Organizator: Stowarzyszenie R46 KRS: 0000122949 2. Cel imprezy: - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny. Turniej WRC Xbox 360

Regulamin Ramowy. Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny. Turniej WRC Xbox 360 Regulamin Ramowy Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny 2017 Turniej WRC Xbox 360 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem Wirtualnego Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 turnieju WRC Xbox jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna REGULAMIN 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna 2. Organizator NATE Piotr Kaczmarek ul. Witosa 9B/21 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo