Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w latach STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w latach 2010-2014 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w latach STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI

2 Wykonanie rewitalizacji obiektów powojskowych przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie; ,36 zł (EFRR ,08): Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, ZSP nr 1, ZSP nr 4, pracownia gastronomiczno-hotelarska, likwidacja barier architektonicznych, winda na wszystkich kondygnacjach budynku, pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, platforma/winda do pokonywania różnic wysokości osobom z trudnościami w poruszaniu się,

3 Pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne i imprezy kulturowe; ,81 zł ( ,77 zł): Wyższe kwalifikacje lepszy start 165 uczniów ZSP 2 uczestniczyło, bądź uczestniczy w stażach i kursach zawodowych, 100 osób objętych zostało doradztwem zawodowym,

4 Pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne i imprezy kulturowe; Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli powiat gnieźnieński ,00 zł 640 nauczycieli z 8 przedszkoli i 56 szkół; Równe szanse SOSW nr 1 i SOSW nr ,00 zł 52 dzieci; Czas do przedszkola ,50 zł ( ,22 zł); w ramach projektu utworzono przedszkole specjalne w Kłecku;

5 Błękitna krew 28 warsztatów po 1,5h, uczniów, 14 akcji poboru krwi we współpracy z PCK,

6 Projekt wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem tutoring wychowawczy I LO, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, ZSP 1, ZSP 3 i ZSP 4 w Gnieźnie, ZSP w Witkowie i ZSEO w Gnieźnie;

7 Pozyskiwanie środków na modernizację i naprawę dróg powiatowych; ,00 zł;

8 Pozyskiwanie środków na modernizację i naprawę dróg powiatowych; Przebudowy i remonty: ,00 zł, mb, Remonty cząstkowe: ,00 zł, m 2, Bieżące utrzymanie: ,00 zł, Zimowe utrzymanie ulic: ,00 zł, 600,1 km,

9 Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji wizualnej; ,00 zł; (EFRR ,00): 44 tablice, 14 wiat, 11 rzeźb, 8 drogowskazów, Infokiosk,

10 Projekt Tu powstała Polska promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu; ,00 zł; (EFRR ,00 zł);

11 Projekt Tu powstała Polska promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu; Realizacja poszczególnych zadań w projekcie: spot i film promocyjny, emisja spotu w TVP regionalnych, nawigacja turystyczna GPS, Outdoor, foldery promocyjne (10 szt. w pakiecie), Kultura Piastów dla dzieci 4 książki i 4 plakaty dla 15 tys. szkół łącznie 60 tys. plaktów, strona upominki promocyjne: kubek, koszulka, karty, widokówki, zakładki, długopisy, torby papierowe,

12 Pozyskanie środków zewnętrznych na współpracę z zagranicznymi partnerami powiatu; Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego Międzynarodowa wymiana młodzieży ; Projekt cyklicznej Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży realizowany jest wspólnie przez Powiat Gnieźnieński i Junge Humanist Innen im HVD, L.V. Berlin-Brandenburg e.v. przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży; Ponadto na współpracę zagraniczną Powiatu przeznaczono ,00 zł;

13 Opracowanie nowej strategii powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego na lata ; Wśród zadań i kompetencji najważniejszych z punktu widzenia polityki rozwoju powiatu należy wymienić sprawy z zakresu: 1. Edukacji publicznej 2. Promocji i ochrony zdrowia; 3. Pomocy społecznej; 4. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej; 5. Transportu zbiorowego i dróg, 6. Kultury, kultury fizycznej i turystyki; 7. Geodezji, kartografii i katastru, 8. Administracji architektoniczno-budowlanej, 9. Gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 10. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

14 Dostosowanie szkolnictwa specjalnego do zmieniających się przepisów prawnych; Utworzenie zespołu wczesnego wspomagania; Niwelowanie barier architektonicznych; Oddziały integracyjne ZSP nr 4 w Gnieźnie; Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

15 Przygotowanie oświaty ponadgimnazjalnej do reformy 2012 r.; Reorganizacja szkół; Nowe kierunki kształcenia; Gnieźnieński Program Wspierania Szkół, np.: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli powiat gnieźnieński zł; Z matematyką w przyszłość ; Wyższe kwalifikacje lepszy start ,77 zł; Równe szanse zł; Czas do przedszkola ,50 zł; Projekt wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem tutoring wychowawczy ; Błękitna krew. Od roku szkolnego 2010/2011 do 2013/2014 przyznano 921 stypendiów na łączą kwotę ,00 zł.

16 Finansowanie działań prewencyjnych, wymiany sprzętu oraz szkoleń specjalistycznych; , 38 zł; Zakup samochody Renault Kangoo Expres ,50 zł; Zestaw elektronarzędzi 3 712,50 zł; Zespół Techników Kryminalistycznych Wydziału Kryminalnego Zestaw Fotograficzny ,00 zł ; Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego ,00 zł; Zakup lodzi wraz z przyczepa podłodziową dla Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Trzemesznie ,00 zł; Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ,00 zł;

17 Kontynuacja rozbudowy szpitala powiatowego w Gnieźnie; Kontynuacja rozbudowy szpitala powiatowego w Gnieźnie; Nowe poradnie przy ulicy św. Jana; Remont dachu szpitala przy ulicy 3 Maja;

18 np. Nowe poradnie przy ulicy św. Jana Wybrane inwestycje planowane do realizacji: wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych z rozbudową infrastruktury IT, rozbudowa szpitala - gorąca platforma, Realizacja wymogów ustawowych poprzez: kontrolę procesów, elektroniczną dokumentację medyczną, Planuje się także zwiększenie przychodów, w tym: zwiększenie stawki kapitacyjnej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwiększenie liczby porodów, zwiększenie przychodów w zakresie ratownictwa medycznego, zwiększenie przychodów na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej,

19 Powiatowy Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest; zł i 2072,03073 Mg: ponad 900 wniosków, w ramach przedsięwzięcia w roku 2014 planuje się usunięcie kolejnych 900 ton wyrobów zawierających azbest na kwotę ponad 500 tys. zł,

20 Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów i mieszkańców powiatu; Powiatowe konkursy i akcje ekologiczne: Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej Eko-Song, Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, Ekoludek, Powiatowy Konkurs Ekologiczny, Ekolider, Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne, Festiwal Piosenki Ekologicznej, Konkurs fotograficzny - Park krajobrazowy w obiektywie, Powiatowy Konkurs Posesje i zagrody wiejskie Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach Polskiej Złotej Jesieni oraz w barwach lata, Sprzątanie świata. W latach zebrano 12,5 tony odpadów, Sadzenie drzew. Do chwili obecnej przygotowano do wsadzenie 2000 sadzonek na powierzchni 28 arów, Międzypowiatowe warsztaty ekologiczne Eko-Moda,

21 Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów i mieszkańców powiatu; Propagowanie odnawialnych źródeł energii i ochrony klimatu: Konferencji: Ekologiczne i Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania, Warsztaty Biosire, Złoty Węgiel dla Wielkopolski, Konferencja Odnawialne Źródła Energii, Słoneczne spotkanie, Konferencja: Potencjał rozwojowy i możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego, Konkurs z zakresu OZE - Dlaczego warto wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych?, Debata Dobry klimat dla powiatów, Seminarium - Buduj energooszczędnie! Znaczenie odnawialnych źródeł energii w budownictwie XXI wieku, Konferencja Buduj energooszczędnie! Potencjał drewna w budownictwie,

22 Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów i mieszkańców powiatu; Działania w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami: Nasze rady na odpady warsztaty dla 350 dzieci, Wymogi ochrony środowiska w pigułce 3 spotkania dla ponad 100 uczestników, Technologie dla ochrony środowiska 2012 r., Zwiększenie świadomości w zakresie inżynierii genetycznej: Konferencje dotyczące GMO, Spotkanie edukacyjno-informacyjne Stop GMO Giną pszczoły Czerwony Autobus W Drodze, Sympozjum: środowisko przyrodnicze a życie i zdrowie człowieka, W latach zorganizowano 61 akcji ekologicznych.

23 Prowadzenie prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego; mb rowów melioracyjnych; koszt w latach to zł; w roku 2014 na ten cel zabezpieczono kwotę zł;

24 Dodatkowo: Rynek Pracy Kluby pracy i Gnieźnieńskie Targi Pracy; Informator dla Ludzi Poszukujących Pracy; Spotkania Otwarte dla Przedsiębiorców; Dotacje i Refundacje dla Przedsiębiorczych; Aktywizacja młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych; Aktywizacja osób po 50 roku życia; Promocja przekwalifikowania się i kształcenia ustawicznego; Centrum Aktywizacji Zawodowej; Poprawa Standardu Obsługi bezrobotnych w PUP; Łatwy dostęp do informacji; Zespół doradczy; Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

25 Dodatkowo: Turystyka i kultura Wspieranie działalności LOT Szlak Piastowski oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej; Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania kompleksowej oferty turystycznej; udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granicą; zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych; Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich; Wspieranie funkcjonowania orkiestry dętej i powiatowego chóru Metrum i Ad Libitum ; Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych;

26 Dodatkowo: Rolnictwo Inwestycje - Przedsiębiorcy Wsparcie rolnictwa i przedsiębiorczości; Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa oraz gospodarczości, np. Informator Gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu internetowego; Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości; Centrum Obsługi Inwestora;

27 Dodatkowo: Sport Wsparcie finansowe: UKH START hokej na trawie; KS Gniezno piłka nożna halowa; MKK Gniezno koszykówka; KS Mieszko Gniezno piłka nożna; TŻ START Gniezno speedway; MKS Gniezno piłka ręczna; Klub Sportowy Stella.

28 Dodatkowo: Nowa strefa gospodarcza Czerniejewo

29 Dodatkowo: Karty Seniora

30 Dodatkowo: Partnerstwo na rzecz nowoczesnego szkolnictwa zawodowego 29 maja w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego: Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski oraz Członek Zarządu Powiatu Alina Kujawska-Matanda podpisali umowę partnerską w celu realizacji projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Centrów Branżowych Wielkopolski, której sygnatariuszami były największe miasta i powiaty Wielkopolski.

31 Dziękuję za uwagę.

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo