Cognitive Radio od idei do wdrożeń. Sesja IEEE EMC Poland Chapter Dariusz Więcek Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cognitive Radio od idei do wdrożeń. Sesja IEEE EMC Poland Chapter Dariusz Więcek Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy"

Transkrypt

1 Cognitive Radio od idei do wdrożeń Sesja IEEE EMC Poland Chapter Dariusz Więcek Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy IX Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej WROCŁAW, czerwca 2013

2 Agenda Cognitive Radio geneza i idea CR- przykłady obszarów prac: Nauka i Badania FP7, COST, Projekty Regulacje ITU, CEPT, FCC, OFCOM Normalizacja IEEE SA, ETSI Wdrożenia Testy, Sieci komercyjne Podsumowanie 2

3 Prognozy ruchu w telekomunikacji bezprzewodowej 3

4 Kryteria oceny sieci telekomunikacyjnych Obecnie (raporty KE, UKE, MI): Liczba abonentów Liczba łączy (linii) telefonicznych Liczba łączy szerokopasmowych o danej przepływności (np. 2 Mb/s, 30 Mb/s, 100 Mb/s) Dostępność sieci na danym terenie (zasięg radiowy o danej przepływności - T/N) Przyszłe, np.: Mb/s/km 2 (jako np. wartość średnia, maksymalna, mapa pokrycia itp.) 4

5 Oczekiwania i sposoby zwiększenia pojemności sieci mobilnych Oczekiwania: wzrost ruchu ~1000x w ciągu 5-7 lat Sposoby rozwiązania: Zwiększenie dostępnych zasobów widma radiowego dla sieci mobilnych W (np. 10x) Nowe techniki, zwiększenie efektywności wykorzystania pasma T (np. 10x) Zwiększenie gęstości sieci G (np. 10x) Prognozowane rozwiązania: KDDI Japonia: W=2x, T=2x, G=10x Ericsson Europa: W=5x, T=20x, G=10x Agilent USA: W=2x, T=3x, G=100x 5

6 Widmo częstotliwości radiowych Częstotliwości radiowe stanowią unikalny, odnawialny i skończony (w danych warunkach) zasób zarządzany na szczeblu krajowym i międzynarodowym Podział zasobów na typy służb radiowych, rezerwacje i przydziały częstotliwości definiują Krajowe Tabele Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz) i RR ITU Zasoby radiowe stanowią cenne źródło stanowiące o wpływach budżetowych (ze sprzedaży, licencjonowania, pozwoleń radiowych) mający często też znaczny wpływ na wycenę poszczególnych firm Tradycyjne sposoby licencjonowania: sprzedaż, dzierżawa, ustalanie szczegółowych warunków technicznych wynikających z kompatybilności elektromagnetycznej 6

7 Widmo KTPiC 7

8 Widmo radiowe w Polsce, Krajowa Tabela Przeznaczeń Częstotliwości Obecnie: licencjonowanie tradycyjne, zarządzanie widmem przez UKE Wysoka wartość częstotliwości: np. pasmo MHz: Niemcy 3,6 mld EUR Szanowana (zgrubnie) aktualna wartość całego widma radiowego w Polsce: ~100 mld. zł (i rośnie) Wpływ posiadanych zasobów widma na wartość firm: np. Aero2: wartość 862 mln zł PwC, 2011, : Infrastruktura sieciowa (ok. 350 stacji): 208 mln Częstotliwości radiowe: 698 mln 8

9 Sposoby zwiększania dostępnego widma radiowego dla danej służby Zmiany w Tabeli Przeznaczeń i sprzedaż pasm (zmniejszenie udziału innej służby) Dopuszczenie współużytkowania pasm przy analizie warunków technicznych (np. separacje geograficzne, widmowe, czasowe, akceptacja określonego poziomu zakłóceń) Nowe podejście radio kognitywne jako technika w służbie drugiej ważności (użytkownicy wtórni) wykorzystująca w sposób niezakłócający (oportunistyczny) pasma radiowe wykorzystywane obecnie przez inne służby pierwszej ważności (użytkownicy pierwotni) w sposób nielicencjonowany (jak pasma ISM) lub płatny 9

10 Cognitive Radio (radio kognitywne, radio inteligentne) idea opisana w 2000 roku Koncepcja: Joseph Mitola PhD thesis, KTH (S), 2000r. 10

11 Cognitive Radio definicje Haykin: CR radio analizujące otoczenie, uczące się i adaptatywnie zmieniające parametry w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia efektywnej komunikacji wszędzie i w dowolnym czasie. FCC: radio które może zmieniać swoje parametry nadawania na podstawie obserwacji środowiska w którym działa. IEEE : Cognitive Radio: radio w systemie komunikacyjnym które jest świadome otaczającego środowiska i może decydować o swoim zachowaniu Adaptive Radio: radio które może monitorować własne parametry i zmieniać je odpowiednio Software Defined Radio (SDR): radio którego funkcje komunikacyjne (tj. modulacja) są programowalne softwarowo 11

12 Radio kognitywne aktualnie rozwijane praktyczne koncepcje Białe przestrzenie widma radiowego 12

13 Oportunistyczny dostęp do widma Służba drugiej ważności konieczność ochrony systemów pierwszej ważności 13

14 Model interferencyjny systemu Źródło: FCC

15 Sposoby analizy możliwości analizy otoczenia w celu kognitywnego dostępu do pasma Sensing widma (problem: hidden node) Cooperative sensing CPC Cognitive Pilot Channel (problem: brak wolnego miejsca w widmie na CPC) Bazy geolokalizacyjne: Informacja o max. mocy, kanałach dla zadanych parametrów wejściowych (wysokość anteny, typ transmisji) Konieczność analizy położenia (powtarzalna) 15

16 Aktualne prace COST (European Cooperation in Science and Technology) w obszarze Cognitive Radio COST IC Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks (Chair Prof. Maria-Gabriella DI BENEDETTO (IT)), POL: PP, UWr COST IC0905 TERRA Techno-Economic Regulatory Framework for Radio Spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio (Chair Dr. Arturas Medeisis (LT)), POL: IŁ, EIT+, PP 16

17 COST-TERRA IC0905 struktura prac WG1: CR/SDR deployment scenarios WG2: CR/SDR co-existence studies WG3: Economic aspects of CR/SDR regulation WG4: Impact assessment of CR/SDR regulation 17

18 FP7 COGEU COgnitive radio systems for efficient sharing of TV white spaces in EUropean context: COGEU is a composite of technical, business, and regulatory/policy domains, with the objective of taking advantage of the TV digital switch-over (or analog switch-off) by developing cognitive radio systems that leverage the favorable propagation characteristics of the TVWS through the introduction and promotion of real-time secondary spectrum trading and the creation of new spectrum commons regime. COGEU will also define new methodologies for TVWS equipment certification and compliance addressing coexistence with the DVB-T/H European standard. IT (POR), IRT (GER), TCD (IRL), Thales (FRA), R&S (GER), PP (POL), UA (GRE), SIG (CYP) 18

19 FP7 COGEU Technical level: Design, implement and demonstrate enabling technologies based on cognitive radio to support mobile applications over TVWS for spectrum sharing business models. Quantify the impact of TVWS devices on DVB-T receivers and define methodologies for TVWS equipment certifications and compliance in the European regulatory context. At the business models level : Investigate business models enabling innovative wireless services which increase spectrum utilization through the exploitation of TVWS based on spectrum commons and secondary market regimes. At the regulatory/policy level : Define spectrum policies and etiquette rules to promote fairness and avoid the tragedy of the commons in case of unlicensed spectrum usage, and monopolization in case of the secondary spectrum market usage. Analyse the dynamics of bandwidth sharing and pricing in a spectrum market environment of TVWS under QoS and regulatory constraints. Zaprezentowanie map i baz danych widma radiowego, brokera widma, mechanizmów aukcyjnych 19

20 FP7 QUASAR Aalto Univ. (FIN), BNetzA (GER), OFCOM (UK), KTH (SWE), BT (UK), Ericsson (SWE), Ficora (FIN), PTS (SWE), Aachen Univ (GER), UKIM (MAC), Yonsei Univ. (KOR) Oszacowanie możliwości biznesowych i wpływu regulacji systemów oportunistycznego dostępu do widma wskazówki dla regulatorów. Wnioski: Modele biznesowe TVWS korzystne dla systemów małego zasięgu (dom, biuro) 20

21 FP7 CREW Project Goal: Development of a Federated Testbed for Cognitive Radio Experimentation Project Start: October 2010, end: 2015 Partners: IBBT, imec, CTVR, TU Berlin, TU Dresden, Thales, EADS 21

22 FP7 CREW Stworzenie federacji otwartych laboratoriów w dziedzinie CR w Europie, możliwość wykorzystania infrastruktury tych laboratoriów przez inne ośrodki w Europie na zasadzie Open Call 22

23 Projekty R&D narodowe Finlandia: WISE White Space Test Environment for Broadcast Frequencies (testy transmisji TV WS) FairSpectrum (bazy danych WS, mechanizmy aukcji) UK: Cambridge White Spaces Consortium (Microsoft i in.) Weightless M2M (Neul) (Internet przedmiotów) Niemcy: CoMoRa Cognitive Mobile Radio, NSN, O2, Fraunhofer Institut, Alcatel-Lucent i in. 23

24 CoMoRa - Niemcy Nowy projekt w który zaangażowani są operatorzy komórkowi hierarchiczne bazy danych, projekt trwa, wyniki

25 Technika: FBMC vs OFDM FBMC przewyższa OFDM do zastosowań TV WS Źródło: C.Bader, COST-TERRA,

26 Regulacje: ITU WRC-12 Agenda item 1.19: to consider regulatory measures and their relevance, in order to enable the introduction of software-defined radio and cognitive radio systems, based on the results of ITU-R studies, in accordance with Resolution 956 (WRC-07) Wstępne stanowiska: CEPT: NOC in RR (Nothing of Change bez zmian) CITEL: NOC in RR APT: NOC in RR RCC: NOC in RR ASMG: NOC in RR ATU: NOC in RR Systemy radia kognitywnego mogą być wykorzystywane w różnych służbach radiowych i stanowią techniczne rozwiązanie systemu łączności a nie odrębną kategorię służb radiowych. Dalsze prace w temacie potrzebne. 26

27 CEPT Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (fr. CEPT) Wszystkie kraje europejskie (szerzej niż kraje EC) ECC Europejski Komitet Łączności (otrzymuje mandaty z EC) Grupa inżynierii widma SE (Spectrum Engineering) Grupa zarządzania częstotliwościami (Frequency Management) Zalecenia i Raporty ECC Wspólne europejskie propozycje CEPT na konferencje ITU (tzw. ECP) 27

28 Zespół Projektowy CEPT PT SE43 Określenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla systemów radia kognitywnego w białych przestrzeniach widma zakresu UHF ( MHz), służących zapewnieniu ochrony systemów pracujących w tym zakresie oraz określenia wielkości widma elektromagnetycznego potencjalnie dostępnego jako białe przestrzenie. Zapewnienie, wsparcia technicznego w dalszych kwestiach związanych z białymi przestrzeniami widma i radiem kognitywnym, które mogą być zidentyfikowane w przyszłości przez ECC. Dotychczasowy efekt prac WG SE43 Raport ECC 159: Wymagania techniczne i eksploatacyjne umożliwiające pracę systemów radia kognitywnego w białych przestrzeniach widma zakresu MHz 28

29 CEPT PT SE43 Raport 159: Ochrona systemów telewizyjnych Ochrona systemów PMSE (Program Making and Special Event) Ochrona Radioastronomii (k.38) Ochrona systemów ARNS MHz Ochrona systemów w pasmach sąsiednich (służby stałe, mobilne) 29

30 CEPT SE43 Źródło: A. Kholod, chairman SE43, COST- TERRA

31 CEPT SE43 Raporty komplementarne do ECC Report 159 ECC Raport 185: FURTHER DEFINITION OF TECHNICAL AND OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR THE OPERATION OF WHITE SPACE DEVICES IN THE BAND MHZ m.in. Analiza TV WS dla Polski (IŁ) ECC Raport 186: TECHNICAL AND OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR THE OPERATION OF WHITE SPACE DEVICES UNDER GEO-LOCATION APPROACH m.in. Koncepcja WSD Master-Slave Przyjęcie i opublikowane: styczeń 2013 (bezpłatny dostęp przez ) 31

32 Aktualne prace CEPT Kontynuacja prac grupy CEPT SE43 w grupie CEPT FM53: Zagadnienia przygotowania baz geolokalizacyjnych i zarządzania niezależnymi operatorami baz danych Uzupełnienie zaleceń regulacyjnych w odniesieniu do aktualnych prac ETSI umożliwiających rozwój i wdrożenie systemów WSD Potencjalne wymagania przemysłu w odniesieniu do WSD

33 Pozostałe zagadnienia regulacyjne do dyskusji w krajach CEPT Maksymalna stała moc ERP urządzeń czy moc definiowana w bazie danych? Sposób zarządzania bazami danych? Częstotliwość aktualizacji baz? Ochrona urządzeń PMSE w bazie czy za pomocą koncepcji safe harbour (dedykowane kanały TV dla PMSE)?

34 Analiza wolnych zasobów częstotliwości w paśmie TV w Polsce w ramach prac CEPT SE43 Ochrona dotychczasowych sieci DVB-T w obszarach zasięgu (uwzględnienie typu odbioru, modulacji, kryteriów komaptybilności sieci) Ochrona emisji sąsiedniokanałowych Różne typy urządzeń WSD (stacjonarne, przenośne) Własna metoda analiz uwzględniająca poziomy interferencji w sieciach DVB-T 34

35 Plany sieci DVB-T w Polsce po wyłączeniu TV analogowej MUX1 Odbiór stacjonarny MUX2 Odbiór stacjonarny MUX3 Odbiór stacjonarny i przenośny. MUX4 odbiór mobilny Źródło: IŁ-PIB MUX5, 6? 35

36 Wyznaczanie obszarów ochrony na bazie ECC 159 Kryteria ochrony DVB-T bardzo rygorystyczne często nierealistyczne Dopuszczalne 0,1% utraty lokalizacji (np. z 95% do 94,9%) Oznacza to bardzo niskie dopuszczalne poziomy zakłóceń, np. 8 dbmv/m Brak odniesienia do istniejącej sytuacji (ochrona zasięgu bezinterferencyjnego zamiast interferencyjnego) na poziomie ok. 56 dbmv/m

37 Przykładowa analiza stref chronionych Istniejące zasięgi w większości podlegają zakłóceniom interferencyjnym i wynikają z zakłóceń a nie z Emin Obszar chroniony od WSD zbyt duży w stosunku do oczekiwanego Obecne istniejące poziomy wzajemnych zakłóceń interferencyjnych w sieciach DVB-T (wynikających z Planu GE06) znacznie większe niż dopuszczalne ze strony WSD

38 Przykład zasięgu stacji GE06 Colours: Red zasięg ograniczony zakłóceniami Blue zasięg ograniczony szumami Green wyznaczony obszar na podstawie ECC Report 159 WSD (30 m, 36 dbm)

39 Przykład rzeczywistej stacji i istniejących zakłóceń Colours: Red zasięg ograniczony zakłóceniami (~60-65 dbmv/m) Blue zasięg ograniczony szumami (Emin ~ 56 dbmv/m) Green wyznaczony na bazie ECC Report 159 WSD obszar ochronny (dla 30 m 36 dbm) Ei istniejące zakłócenia 50 km

40 Metoda wyznaczania dopuszczalnych mocy WSD Wartości wymaganego natężenia pola wyznaczane w każdym punkcie zgodnie z aktualnym stanem zakłóceń interferencyjnych tzn. uwzględniając skumulowany efekt zakłóceń interferencyjnych od innych sieci radiodyfuzyjnych Ochrona obszarów zdefiniowana na podstawie analizy sytuacji interferencyjnej Maksymalne dopuszczalne pole zakłócające (maximum permissible nuisance field strength) od WSD na poziomie db niższym niż występująca suma mocy pól zakłócających pochodzących od sieci radiodyfuzyjnych Transmisja WSD w kanałach sąsiednich (N+1, N-1) nie jest dopuszczona w obszarach zasięgu kanału N W obszarach gdzie występuje nakładanie zasięgu od kilku stacji tego samego multipleksu można rozważyć opcję ochrony tylko jednego zasięgu

41 Analizowane warunki ochrony Ochrona odbioru stacjonarnego : Maximum permissible interfering level at DTT coverage areas: 56 dbmv/m 21 db (PR) 13 db (location probability correction) 10 db (aggregation) + 16 db (receiving antenna discrimination) = 28 dbmv/m at 10 m a.g.l.

42 Charakterystyki urządzeń WSD 3 rodzaje typów urządzeń: 30 mnpt z 36 dbm (BS) 10 mnpt z 30 dbm (CPE stacjonarny) 1,5 mnpt z 20 dbm (CPE przenośny) Analiza w sieci ok. 1 km x 1km w około punktach na terytorium Polski Analizy wykonano przy użyciu własnego oprogramowania i map cyfrowych

43 Wyniki analiz uwzględniających interferencje w sieci DVB-T Dostępność kanałów dla stacji WSD 10 mnpt i mocy 30 dbm

44 Wyniki analiz uwzględniających interferencje w sieci DVB-T Dostępność kanałów dla stacji WSD 1,5 mnpt i mocy 20 dbm

45 Analizy w sytuacji przed i po Dywidendzie Cyfrowej 2 Kanały Kanały 21-49

46 Inne kraje dostępność TVWS

47 Regulacje TVWS w USA (FCC) Dopuszczalne transmisje TV WS w pasmach telewizyjnych przy korzystaniu z zaaprobowanych przez FCC baz danych (licencje dla operatorów baz, np. Google, Spectrum Bridge etc.) Bazy utworzone biorąc pod uwagę zasięgi TV i odległości separacyjne Stała maksymalna moc emisji (4 W) Tłumienie emisji do kanału sąsiedniego (55 db) 47

48 Regulacje OFCOM (UK) Szczegółowa analiza typu systemu i nadawania Moce i parametry zdefiniowane w bazie danych i zależne od parametrów systemu Baza danych będzie zawierać kompleksowe parametry techniczne zależne od miejsca, częstotliwości, standardu technicznego, itp. Pierwsze wdrożenia koniec

49 Normy ETSI (przykładowe) ETSI prace, przykładowe normy RRS Reconfigurable Radio Systems TR Reconfigurable Radio Systems (RRS); Definitions, Symbols and Abbreviations TR draft Reconfigurable Radio Systems Feasibility Study on Control Channels for Cognitive Radio Systems TR draft Reconfigurable Radio Systems (RRS); Use Cases for Operation in White Space Frequency Bands TS draft Reconfigurable Radio Systems (RRS); Coexistence Architecture for Cognitive Radio Networks on UHF White Space Frequency Bands TR draft Feasibility study on Radio Frequency (RF) performances for Cognitive Radio Systems operating in UHF TV band White Spaces TR draft Reconfigurable Radio Systems (RRS); Use Cases for building and exploitation of Radio Environment Maps for intra-operator scenarios. TS draft System requirements for Operation in UHF TV Band White Spaces System requirements for Operation in UHF TV Band WS TR draft Reconfigurable Radio Systems (RRS) ; Use Cases for Dynamic Declaration of Conformity TS draft Reconfigurable Radio Systems (RRS); System requirements for Reconfigurable Radio Systems operating in IMT-Bands and GSM-Bands for intraoperator scenarios. TR draft Reconfigurable Radio Systems (RRS) Feasibility study for coexistence between Cognitive Radio Systems operating in white spaces of the MHz band and services delivered by existing RF Cable Networks operating in fixed wires 49

50 Ogólne zarządzanie prawami dostępu do pasma dla różnych przypadków użycia Źródło: ETSI TR Figure B.1: High level depiction of scenarios for temporary exclusive rights usage of the WS frequency bands 50

51 Standaryzacja Cognitive Radio w IEEE 802.X: IEEE IEEE Standard for Information Technology--Telecommunications and information exchange between systems Wireless Regional Area Networks (WRAN)--Specific requirements Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Policies and Procedures for Operation- zatwierdzony IEEE af Worging Group Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications; Amendment: TV White Spaces Operation (draft) Wspólny komitet IEEE EMC Society i Communication Society: Standard Coordinated Commitee 41 (SCC41) (2005) zmieniony w 2010 na Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN) (przeniesiony do Communication Society Standards Board) standards committee i przygotowujący normy z rodziny IEEE 1900.X 51

52 Normy IEEE 1900.X IEEE IEEE Standard Definitions and Concepts for Dynamic Spectrum Access: Terminology Relating to Emerging Wireless Networks, System Functionality, and Spectrum Management terminologia, praca nad dodatkiem a z nowymi pojęciami IEEE IEEE Standard on Recommended Practice for the Analysis of In- Band and Adjacent Band Interference and Coexistence Between Radio Systems analiza interferencji w paśmie i w pasmach sąsiednich, definicje dopuszczalnych poziomów, prace trwają IEEE rozwiązana, pracowała nad praktykami w zakresie oceny zgodności modułów SDR IEEE IEEE Standard for Architectural Building Blocks Enabling Network-Device Distributed Decision Making for Optimized Radio Resource Usage in Heterogeneous Wireless Access Networks architektury sieci radia kognitywnego, obecnie praca nad dodatkiem a dotyczącymi TV WS IEEE Draft IEEE Standard on Policy Language and Policy Architectures for Managing Cognitive Radio for Dynamic Spectrum Access Applications zasady i reguły dotyczące wszystkich operatorów sieci radia kognitywnego IEEE IEEE Standard for Spectrum Sensing Interfaces and Data Structures for Dynamic Spectrum Access and other Advanced Radio Communication Systems interfejsy i struktury danych wymiany informacji o detekcji widma niezależne od metody detekcji. IEEE White Space Radio Working Group: Radio Interface (PHY and MAC) for White Space Dynamic Spectrum Access Radio Systems Supporting Fixed and Mobile Operation 52

53 Porównanie funkcji kognitywnych wybranych norm Cecha CR ECMA- 392 P P802.11af (plan) Sensing widma Tak Tak Nie Tak/Nie Wykorzystanie baz geolokalizacyjnych Nie Tak Tak Tak Quiet period w sensingu Współpraca z innymi systemami Dostęp do bazy TVWS Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak 53

54 Przykłady zastosowań systemów WSD (na bazie prac IEEE , ETSI RRS, COST TERRA) 54

55 Przykłady zastosowań cd. 55

56 Przykłady zastosowań cd. 56

57 Przykłady zastosowań cd. 57

58 Przykłady zastosowań cd. 58

59 Przykłady zastosowań cd. 59

60 Przykłady cd. 60

61 Przykłady cd. 61

62 Przykłady cd. Rural area Marco/Micro cell Hot Spot/Home/ Femto/Pico are Fixed access Base Station Relay UE Backhaul link over white space frequency bands Central control Point White Space Geolocation Database Wireless link, e.g. GSM, UMTS, LTE over licensed frequency bands Figure 1: Wireless backhaul link operated in TVWS 62

63 Przykłady cd. Service Platform BM-SC Fixed Access MCE Database Fixed Access MBSFN Area 1 MBMS Service Area MBSFN Area 2 Figure 1: Broadcasting services over white space frequency bands 63

64 Przykłady cd. Ad-hoc network using white space frequency bands Node acting as gateway Wireless access over white space frequency bands BS Figure 21: Ad-hoc networking combined with mid-/long range wireless access over white space frequency bands 64

65 Przykładowe modele biznesowe CR Źródło COST TERRA 65

66 Testy TV WS na świecie USA: , Google, Spectrum Bridge, Cambridge Consortium, UK, 2012, 13 kanałów TV udostępnionych przez OFCOM do testów, wiele firm biznesowych tj. Microsoft, Samsung, Nokia, BBC, BT, Alcatel-Lucent, Arqiva i in. BT, UK, rural broadband tests, 2012 Finnish Trials, 2012, Fairspectrum, WISE (Nokia, Turku University, Aaalto University, Fairspectrum, Digita, FICORA

67 Testy - Afryka Cape Town RPA, 2012 Malawi, 2013 Kenia Bezprzewodowy dostęp do Internetu w odległych miejscach dzięki dobrej propagacji w pasmach telewizyjnych 67

68 Pierwsze wdrożenie komercyjne, TV WS, 2013r. USA, Północna Kalifornia, kwiecień 2013r.: pierwsza komercyjna sieć TV WS bezprzewodowy dostęp do Internetu (obszar białych plam w USA), firma CAL.NET: 2-4 Mb/s, ok. 50 USD/m-c Planowane pierwsze wdrożenia komercyjne TV WS w UK pod koniec 2013r. 68

69 Podsumowanie Prace w obszarze Cognitive Radio trwają i będą kontynuowane przez następne lata zarówno w sferze R&D, regulacji, normalizacji, zasad uruchamiania i testowania sprzętu Pierwsze wdrożenia bazują na systemach dostępu do baz geolokalizacyjnych w pasmach telewizyjnych na zasadzie nielicencjonowanej Wdrożenia systemów CR (TV WS) następują najszybciej w krajach o prostej polityce regulacyjnej (USA, Afryka) TV WS widziane jest jako technika rozwiązująca problem dostępu do Internetu na terenach niezurbanizowanych gdzie taki dostęp nie występuje Standaryzacja IEEE czy ETSI umożliwia uzyskanie efektu skali i pozwala na masową produkcję niedrogich urządzeń Spore zainteresowanie dużych firm spoza dotychczasowego sektora telekomunikacyjnego (np. Google, Microsoft) 69

70 Dziękuję za uwagę 70

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

LTE-ADVANCED CARRIER AGGREGATION. Warszawa, 3 marca 2016 r.

LTE-ADVANCED CARRIER AGGREGATION. Warszawa, 3 marca 2016 r. LTE-ADVANCED CARRIER AGGREGATION Warszawa, 3 marca 2016 r. Grupa Cyfrowy Polsat liderem technologii LTE Wrzesień 2010 r. start pierwszej komercyjnej sieci LTE w Polsce i pierwszej komercyjnej sieci LTE1800

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Burdziak, Maciej J. Grzybkowski, Dariusz Więcek* Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych

Anna Burdziak, Maciej J. Grzybkowski, Dariusz Więcek* Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych 24 * Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych Spis treści: I. Wprowadzenie II. Regulacja a liberalizacja widma 1. Liberalizacja pojęcie i skutki jej wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Maciej Nawrocki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Agenda 1. O EIT+ 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich. Etap 1: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze 2015-10-06 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz DRUGA DYWIDENDA Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej Konferencja KIGEiT Możliwości wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa 11 lipca 2008 r. ZATWIERDZAM... SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Wiktor Sęga Dyrektor DZC Wojciech Pieńkowski Naczelnik DZC-WTV Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce

Zagadnienia implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803 F:[+71] 37 28 878 www.il.wroc.pl sekretariat@il.wroc.pl Zagadnienia implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio;

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio; DVB (ang. Digital Video Broadcast) to standard cyfrowej telewizji, który charakteryzuje się jakością: obrazu i dźwięku (podobną do DVD 500i), pozwalając na interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds.

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. 11.6.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/49 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń (notyfikowana jako

Bardziej szczegółowo

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej Systemy Telekomunikacji Satelitarnej część 1: Podstawy transmisji satelitarnej mgr inż. Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji PW chrisk@tele.pw.edu.pl Systemy telekomunikacji satelitarnej literatura

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nowoczesne technologie komórkowe - LTE Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-706-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Wrocław, 20.10.2011 SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Skład delegacji Wiktor Sęga dyrektor Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Grzegorz Lewandowski naczelnik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Powiązania ETCS, GSM-R i srk Karol Gruszka, Centrala PKP PLK S.A.

Powiązania ETCS, GSM-R i srk Karol Gruszka, Centrala PKP PLK S.A. Powiązania ETCS, GSM-R i srk Karol Gruszka, Centrala PKP PLK S.A. Warszawa, 27-28 maja 2010 r. ERTMS w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Powiązania ETCS, GSM-R i srk 1. Funkcjonalna struktura zarządzania

Bardziej szczegółowo

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Agenda Technologie radiowego dostępu szerokopasmowego Metoda liczenia pojemności sieci Wpływ interferencji

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec 2010 WiMAX2, czyli standard 802.16m Rynek usług telekomunikacyjnych, jak żaden inny, podlega systematycznej, dynamicznej ewolucji, obecnie jeszcze

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited Hevc Nowe oblicze tv? Trendy rynkowe Co oferuje kodek HEVC? Jaki jest status

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 System Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce Standard DVB-T (Digital Video

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

Współużytkowanie widma radiowego prawne i technologiczne możliwości...

Współużytkowanie widma radiowego prawne i technologiczne możliwości... mgr Anna Burdziak Współużytkowanie widma radiowego prawne i technologiczne możliwości w aspekcie kognitywnych technologii 1 1Widmo radiowe jest obecnie wykorzystywane przez niezliczoną ilość technologii,

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E

U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E Konferencja PIIT Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej aspekty prawne i regulacyjne Warszawa, 8 lutego 2008 dr Marek Bukowski Prawo

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wymaganiem delegacji ustawowej, rozrządzenie powinno zostać uzupełnione o wskazanie:

Zgodnie z wymaganiem delegacji ustawowej, rozrządzenie powinno zostać uzupełnione o wskazanie: STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, które mogą być

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Definicja problemu Ważne standardy zewnętrzne Umiejscowienie standardów KNF i

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 1122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Internet z nieba Plan prezentacji Rzeczywiste potrzeby mieszkańców Raport z testów Internetu satelitarnego w

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. LTE-Advanced: łączenie nośnych w paśmie 800 MHz LTE-Advanced Carrier Agregation Carrier Aggregation (CA) agregacja dwóch nośnych w paśmie 800

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 57 Zarządzenie Nr 30 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System TETRA w pełni oparty o infrastrukturę IP Prezentacja na Forum TETRA Polska M/A-COM Poland, Warszawa 28 Czerwca 2007 Tyco Electronics Na świecie

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej 1 Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej pełna realizacja założeń planu Genewa 2006 Poznań MediaExpo 09 kwietnia 2014 2 Wdrożenie NTC w Polsce- współpraca Wdrożenie NTC w Polsce- ASO 3 OSTATNI ETAP WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system. Bazujący na nowym testerze Willteka 2201 ProLock. Wersja 1.1 PL

Inteligentny system. Bazujący na nowym testerze Willteka 2201 ProLock. Wersja 1.1 PL Inteligentny system do testowania telefonów 3G Bazujący na nowym testerze Willteka Wersja 1.1 PL Zawartość prezentacji Rodzina produktów Lector oraz 4941 Bluetooth Connectivity Hardware Coupling Factor

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Od strategii do wdrożenia

Od strategii do wdrożenia Od strategii do wdrożenia Przedstawienie technicznych aspektów związanych z integracją infrastruktury teleinformatycznej na podstawie doświadczeń w programie e-vita Jerzy Łuczak Plan Proces planowania

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych KNWS 2010 177 Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych Arkadiusz Kurek Streszczenie: W artykule opisane zostały główne aspekty związane z określeniem zapotrzebowania, przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska Scaling Scrum with SAFe Małgorzata Czerwińska Agenda 1. Wstęp 2. Współpraca zespołów scrumowych 3. Zarządzanie Programem 4. Podsumowanie Wstęp Skuteczność zespołów developerskich, realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Pomiary w epoce DOCSIS 3.1

Pomiary w epoce DOCSIS 3.1 Pomiary w epoce DOCSIS 3.1 Szymon Jaros Solution Manager, VECTOR Agenda Co zmienia DOCSIS 3.1? Pomiary sygnałów DOCSIS 3.1 Mierniki Trilithic Platforma pomiarowa Trilithic Dlaczego DOCSIS 3.1 Cele rozwoju

Bardziej szczegółowo