Dobre praktyki PKN ORLEN 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki PKN ORLEN 2014"

Transkrypt

1 Dobre praktyki PKN ORLEN

2 Szanowni Państwo, rok 2014 obfitował w dobre praktyki stosowane przez PKN ORLEN. Ich realizacja podyktowana była troską o pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dobrymi praktykami Koncernu, zakwalifikowanymi do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre praktyki wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 2

3 Dobre praktyki PKN ORLEN w 2014 roku 1. Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych 2. Zostań pomocnikiem św. Mikołaja 3. ORLEN Olimpiada 4. Akademia zakupowa 5. Niezwykły mecz 6. Program Zachęt BHP 7. ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjnyjne drzew i krzewów 8. Raport Środowiskowy Biznes i nauka innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju 10. Konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej PKN ORLEN 11. Trenujemy. Pomagamy. 12. Działania charytatywne pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN 13. Dialog społeczny mający na celu uzyskanie poparcia dla inwestycji rozbudowy Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim 14. Dialog z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN S.A. str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str Blog edukacyjny Głównego Ekonomisty PKN ORLEN Adama Czyżewskiego str. 18 PRAKTYKI DŁUGOLETNIE str

4 1. Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych Na czym polega praktyka Menadżer sprzedaży detalicznej PKN ORLEN p. Renata połączyła swoje hobby jakim jest tworzenie ceramiki z działalnością wolontaryjną, która polega na organizowaniu środków finansowych dla osób potrzebujących. W pierwszej kolejności znajduje cel czyli potrzebującego, następnie organizuje grupę ludzi wolontariuszy i pozyskuje środki na materiały ceramiczne. W dalszej kolejności przeprowadza warsztat z ceramiki, podczas którego wykonywane są serca lub inne figurki, które następnie wypalane są w specjalnym piecu. Gotowe elementy wykonywane w ramach wolontariatu są formą podziękowań za pomoc dla potrzebującego. Wolontariusze lub beneficjenci przekazują je osobom, które wpłacają pieniądze w zbiórkach koleżeńskich na konto Fundacji lub pomagają w inny sposób pozamaterialny. Działalność ma charakter dwutorowy: z jednej strony niesienie pomocy bezpośrednio osobie chorej, z drugiej zachęcanie do działań wolontaryjnych i zarażanie innych ideą pomocy. Warsztaty ceramiczne prowadzone są m.in. wśród dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. W wolontariatach uczestniczą pracownicy PKN ORLEN oraz inne osoby chętne do pomocy. Pierwsza akcja pomocy została zorganizowana dla pracownika stacji, który zachorował na raka i potrzebował środków na leczenie. Zorganizowano więc zbiórkę środków pieniężnych wśród pracowników firmy, wykonano również serca ceramiczne, jako podziękowanie za wsparcie finansowe chorego. W akcje zaangażowała się także Fundacja ORLEN - DAR SERCA, która pomogła organizacyjnie i finansowo. Członkowie wolontariatu mają poczucie przynależności do grupy działającej w ważnej sprawie, integrują się i są dumni, ze robią coś dla innych. Jednocześnie taka postawa jest dla nich sygnałem, że w przypadku problemów, w przyszłości nie pozostaną sami. Integracja pracowników zainteresowanych niesieniem pomocy, ludzi pełnych pasji i energii dla których odpowiedzialność za członków lokalnej społeczności nie jest obca. 4

5 2. Zostań pomocnikiem św. Mikołaja Do zadań liderów należał m.in. kontakt z wybraną przez siebie placówką opiekuńczo wychowawczą i ustalenie listy marzeń ich podopiecznych. Kolejnym krokiem wolontariuszy-liderów było zorganizowanie jak największej grupy osób, która spełni marzenia dzieci. W ten sposób spośród marzeń pochodzących od podopiecznych z 16 placówek, zostało zrealizowanych blisko 600. Pozostałe trafiły na specjalnie przygotowaną platformę internetową, gdzie można było zobaczyć o czym marzy poszczególne dziecko. Każdy pracownik Koncernu mógł wybrać jedno marzenie i spełnić je. W ten sposób wszystkie marzenia dzieci zostały spełnione przez ponad 700 wolontariuszy PKN ORLEN. Na czym polega dobra praktyka W okresie Świąt Bożego Narodzenia pracownicy PKN ORLEN zapraszani są przez Biuro Komunikacji Korporacyjnej do udziału w akcji wolontariatu pracowniczego Spełniamy marzenia. Polega ona na realizacji życzeń dzieci z wybranego przez organizatorów domu dziecka. W tym roku po raz pierwszy przekazano inicjatywę w ręce pracowników PKN ORLEN, którzy wskazali placówki, ośrodki opiekuńczo wychowawcze, do których miałaby trafić pomoc. W ten sposób wyłonieni zostali liderzy, którym powierzono szereg działań prowadzących do realizacji projektu. Dzięki pracownikom PKN ORLEN zrealizowano wiele inicjatyw na rzecz potrzebujących dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Pracownicy Koncernu zgłaszając placówki czuli się odpowiedzialni za marzenia dzieci, będących pod opieką ośrodka. Skutecznie potrafili zarządzać działaniami wymagającymi doprowadzenia akcji do celu. Projekt potwierdza, że PKN ORLEN praktycznie angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Efektem projektu jest nieoszacowana radość podopiecznych placówek, poczucie zaufania i wiary w innych. Kolejnym aspektem jest integracja pracowników wokół wspólnego projektu, za który czują się odpowiedzialni, propagowanie wartości korporacyjnych, kreowanie właściwych zachowań i postaw w środowisku zawodowym. 5

6 3. ORLEN Olimpiada Na czym polega dobra praktyka ORLEN Olimpiada to nowa formuła integracji pracowników. Jest to połączenie zdrowego stylu życia z tradycyjnym piknikiem rodzinnym. W dziesięciu dyscyplinach sportowych na różnych arenach (m.in. stadion, hala sportowa, akwen wodny) rywalizowało kilka tysięcy pracowników, zaś w spotkaniach piknikowych wzięło udział kilkanaście tysięcy osób (pracownicy wraz z rodzinami). Po raz pierwszy spotkali się pracownicy z polskich i zagranicznych lokalizacji spółek GK ORLEN (Litwa, Czechy, Niemcy, Kanada) i wspólnie walczyli o medale w trzech kolorach. Nigdy wcześniej nie doszło do zgromadzenia tak licznej grupy pracowników i ich rodzin w tym samym czasie i miejscu, co niewątpliwie sprzyjało integracji w ramach korporacyjnej społeczności, także wśród wielu nie znających się do tej pory osób. Rozdano medale w piłce nożnej, siatkówce halowej, siatkówce plażowej, koszykówce, biegach kobiet i mężczyzn, kolarstwie kobiet i mężczyzn, kartingu, tenisie stołowym i ziemnym oraz kolarstwie. Atutem wydarzenia było działające miasteczko olimpijskie, dedykowane zawodnikom. Równolegle dla rodzin zawodników, jak również wszystkich pracowników przygotowano szereg atrakcji, które umilały czas, zarówno dorosłym jak i dzieciom. Całość wydarzeń sportowych, jak też wszystkiego co działo się wokół, relacjonowało kilka profesjonalnych ekip reporterskich oraz transmitowano na telebimach rozmieszczonych na terenie rozgrywania ORLEN Olimpiady. Wydarzenie nietuzinkowe, zarówno pod względem ilości uczestników, jak też skali organizacyjnej. ORLEN Olimpiada stała się platformą pozytywnej rywalizacji, w sportowym duchu, zgodnym z zasadami fair-play. Każda dyscyplina ORLEN Olimpiady wpisywała się w jedną z wartości korporacyjnych, które patronowały całemu przedsięwzięciu (Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność). 6

7 4. Akademia zakupowa Na czym polega dobra praktyka Zajęcia merytoryczne, bazujące na najnowszych narzędziach rozwojowych. Stworzono możliwość uczestnictwa nie tylko w tradycyjnych szkoleniach i warsztatach, ale także w treningach i grach zespołowych, pracując na rzeczywistych case study, które jak pokazuje praktyka przynoszą najlepsze efekty. Pracownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych, e-learningów, źródeł inspiracji. Rozwój następuje w trzech wymiarach: Lider w Zmianie, Partner w Biznesie oraz Ekspert w Zakupach. Zaliczenia poszczególnych tematów kończą się wpisem do indeksu. Podniesienie kompetencji pracowników danego obszaru. Ewaluacja poprzez działania ludzi zaangażowanych w projekt. Akademia Zakupowa odpowiada potrzebie rozwoju kompetencji wszystkich pracowników PKN ORLEN z obszaru zakupów w wymiarze merytorycznym i interpersonalnym. 7

8 5. Niezwykły mecz Nie zabrakło także cheereleaderek, w rolę których wcieliły się koleżanki z biur. W ten sposób udało się zbudować atmosferę siatkarskiego święta w warszawskim budynku firmy. Obok sportowej rywalizacji nie zabrakło atrakcji i konkursów z nagrodami dla licznie zgromadzonej publiczności. Dodatkowo każdy miał możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia i zdobycia autografu reprezentantów Polski. Zintegrowanie pracowników wokół siatkarskiej aktywności, zarówno jako zawodników, jak i kibiców umożliwiło także promocję korporacyjnych wartości. Z kolei zagospodarowanie holu w budynku firmy, na którym zbudowano profesjonalne boisko do gry w siatkówkę, stanowiło także innowacyjną praktykę wśród polskich firm. PKN ORLEN aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne wspierające polski sport, promując jednocześnie poszczególne dyscypliny sportowe. Do ich uprawiania zachęca również swoich pracowników. Na czym polega dobra praktyka Zorganizowanie pokazowego meczu siatkówki halowej pomiędzy drużyną pracowników PKN ORLEN a reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn w budynku firmy. Na parkiecie stanęli w jednym zespole pracownicy różnego szczebla, w tym członkowie zarządu. Równie aktywnie w wydarzeniu uczestniczyli kibice. Niezwykły mecz w budynku firmy był znakomitą okazją, aby oderwać się od codziennych obowiązków i na chwilę stać się częścią sportowej, zdrowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Udział w wydarzeniu przybliżył pracownikom politykę sponsoringową Koncernu, a także zintegrował wokół nadrzędnego celu kibicowania kolegom, którzy stawili czoła reprezentantom Polski w siatkówce. Stanowił także doskonałą platformę do promocji wartości PKN ORLEN jakimi są: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Nadrzędnym celem było propagowanie sportowych postaw wśród pracowników PKN ORLEN, jak też podkreślenie zaangażowania firmy w rozwój polskiej siatkówki. Równie ważnym elementem była integracja pracowników wyrażona aspektem niemierzalnym atmosferą wydarzenia. 8

9 6. Program Zachęt BHP W PKN ORLEN realizowana jest idea Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka oraz promowane hasło Budujemy bezpieczną przyszłość. Na czym polega praktyka Program Zachęt BHP motywuje i angażuje pracowników PKN ORLEN nie tylko w aktywne monitorowanie środowiska pracy, ale także w proponowanie usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa pracy. W ramach Programu Zachęt BHP realizowany jest konkurs działań naprawczych (rozwiązań) zaproponowanych przez pracowników w celu eliminacji lub ograniczenia niezidentyfikowanych zagrożeń. Działania są oceniane przez powołaną w tym celu Komisję. Ponadto prowadzony jest Quiz BHP (zestaw 10 pytań testowych sprawdzających, utrwalających i poszerzających wiedzę pracowników z Kompleksowego Systemu Prewencji). Laureaci Konkursu - autorzy najlepszych rozwiązań eliminujących lub ograniczających zgłoszone zagrożenia bezpieczeństwa pracy, które będą miały największy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa, otrzymują atrakcyjne nagrody. Nagradzani są także autorzy wyróżnionych rozwiązań. Brak wypadków śmiertelnych ciężkich i zbiorowych. Brak strat związanych z kosztami wypadków. Redukcja wypadków powodujących niezdolność do pracy. Utrzymanie kosztów działań na zaplanowanym poziomie, terminowe i bezpieczne przeprowadzenie prac bez nieplanowanych zakłóceń. Wzmocnienie współpracy i komunikacji pomiędzy pracownikami a nadzorem. Rozwój kultury bezpieczeństwa pracy. Wpływ usprawnień na rzecz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa Wzrost zaangażowania pracowników w aktywne monitorowanie środowiska pracy oraz proponowanie usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa. 9

10 7. ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjnyjne drzew i krzewów Tworzenie zielonych enklaw miejskich i ekologicznego wizerunku stacji paliw PKN ORLEN na terenie miasta Płocka poprzez nasadzenia zieleni o wysokich walorach przyrodniczych i estetycznych. Uatrakcyjnienie zielonego wizerunku stacji paliw PKN ORLEN. Pozyskanie nowych miejskich terenów zielonych. Zaangażowanie pracowników podczas wykonania nasadzeń i pielęgnacji zieleni. Integracja pracowników. W roku 2014 posadzono 368 drzew i 660 krzewów, w akcji wzięło udział 40 wolontariuszy. Na czym polega praktyka Rozwój firmy na własnych terenach przemysłowych spowodował konieczność usunięcia niskocennej zieleni uniemożliwiającej inwestycje i zaburzającej walory estetyczne. W zamian wykonano nasadzenia zielenią o wysokich walorach przyrodniczych i estetycznych na terenach dostępnych mieszkańcom miasta Płocka. 10

11 8. Raport Środowiskowy 2013 Raport jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji o oddziaływaniu na środowisko i jego ochronie w ujęciu Grupy Kapitałowej ORLEN. Na czym polega praktyka Publikacja danych dotyczących oddziaływania na środowisko spółek Grupy ORLEN. Raport środowiskowy powstał przy współpracy 36. spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Źródłem prezentowanych danych jest kwestionariusz ankiety środowiskowej wypełniony przez poszczególne spółki. W pierwszej części opracowania zaprezentowano oddziaływanie na środowisko spółek produkcyjnych i usługowych. Druga część poświęcona jest zagadnieniom ochrony środowiska związanym z dystrybucją paliw na obiektach baz i stacji paliw. Zebranie licznych danych z zakresu ochrony środowiska pozwoliło na rzetelne przedstawienie oddziaływania Grupy ORLEN w poszczególnych komponentach środowiska, zarówno w ujęciu statystycznym, jak i opisowym. W Raporcie odnaleźć można daty z kalendarza ekologicznego, który jest zbiorem najważniejszych dat podejmujących tematykę związaną m.in. z ochroną przyrody. Znajdziemy w nim zatem informacje kiedy odbywają się najciekawsze kampanie społeczne, projekty ekologiczne oraz światowe i krajowe dni związane z edukacją ekologiczną. Otwartość i transparentność firmy w zakresie dot. funkcjonowania w środowisku naturalnym. Dostęp do informacji o działaniach spółek Grupy ORLEN w zakresie wpływu na środowisko i jego ochronę. Podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 11

12 9. Biznes i nauka innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju Na czym polega dobra praktyka PKN ORLEN podpisał umowy ramowe z Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo Hutniczą. Zakładają one swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, współpracę koncepcyjną we wszystkich obszarach działania Koncernu. Do głównych działań należeć będą: inicjowanie prac badawczo rozwojowych, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym i efektywnościowym, organizacja wspólnych warsztatów promujących profil wykształcenia odpowiadający oczekiwaniom PKN ORLEN oraz zgodny z profilem kształcenia studentów, uzgadnianie tematów prac dyplomowych a także współpraca w zakresie zatrudniania absolwentów oraz organizowania praktyk studenckich. Wspólne inicjatywy mają być realizowane w ramach funduszy krajowych i europejskich źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą wykorzystywane m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez NCBiR programu sektorowego dla chemii - Innochem. Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy. Zakładają również możliwość prowadzenia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji absolwentów obydwu uczelni o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności PKN ORLEN. Zakłada się, że praktyka pozwoli na współpracę przemysłu i nauki w celu osiągnięcia wspólnego celu jakim jest rozwój oraz uruchomienie konkretnych projektów. 12

13 10. Konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej PKN ORLEN Na czym polega praktyka Organizacja konkursu plastycznego na ilustrację firmowej kartki świątecznej PKN ORLEN, którego uczestnikami są wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka oraz placówek wychowawczo-opiekuńczych typu rodzinnego, wspieranych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN DAR SERCA. W 2014 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja konkursu plastycznego. Każdego roku do udziału w konkursie zapraszanych jest ok. 300 placówek. Odpowiedzią jest nadesłanie w ciągu jednej edycji blisko 1000 prac odzwierciedlających najpiękniejsze dziecięce wyobrażenia o świętach. Spośród nadesłanych prac pracownicy firmy wybierają tą jedyną, która staje się ilustracją korporacyjnej kartki świątecznej. Laureaci konkursu wybierani są w dwóch kategoriach: praca plastyczna z ilustracją świąteczną oraz oryginalna technika wykonania pracy. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy konkursu nagradzani są słodkimi upominkami. W ostatniej edycji, z okazji jubileuszu, zorganizowane zostało świąteczne spotkanie z laureatami konkursu i ich bliskimi, połączone z wystawą prac plastycznych. Dzieci w czasie spotkania otrzymały prezenty świąteczne, oraz miały niepowtarzalną okazję uczestniczenia w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystę Sylwestra Stabryłę. W związku z jubileuszem przygotowany został specjalny film animowany, przedstawiający kartki świąteczne ze wszystkich edycji oraz zdjęcia dzieci biorących udział w konkursach. Zaangażowanie społeczne to ważny element odpowiedzialnego funkcjonowania PKN ORLEN. Konkurs plastyczny jest jedną z wielu form wsparcia wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. Konkurs plastyczny stanowi formę promowania utalentowanych podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka oraz wsparcia dzieci, których dzieciństwo nie jest tak radosne i szczęśliwe. Jest dla nich formą zabawy, oderwania się od codziennych trosk. Dowodem na to jest duże zaangażowanie wychowanków RDD. Dzieci chętnie uczestniczą w konkursie, przygotowując prace plastyczne odzwierciedlające ich najpiękniejsze świąteczne marzenia. 13

14 11. Trenujemy. Pomagamy. Za wybiegane złotówki zostały zakupione rowery wraz z osprzętem dla podopiecznych domów dziecka w woj. podkarpackim. Jednocześnie została przygotowana mini olimpiada sportowa dla 50 dzieci z domów dziecka, składająca się z 5 konkurencji sportowych: bieganie, jazda na ergonometrze, wspinanie się po ściance, strzelanie do celu, składanie rowerów. Uczestnicy olimpiady poza zmaganiami sportowo intelektualnymi, poznali zasady bezpiecznego poruszania się rowerem, oraz odbyli trening sportowy z maratończykiem Henrykiem Szostem. Na czym polega praktyka Uczestnicy projektu mają poczucie spełnienia ważnej misji społecznej, integrują się ze sobą. Poprzez promowanie sportu Koncern wpłynął na myślenie o zdrowym i aktywnym trybie życia, przyczyniającym się jednocześnie do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Główną ideą projektu jest pomoc i spełnianie marzeń dzieci z domów dziecka. 300 pracowników PKN ORLEN postawiło sobie za cel wybieganie w trakcie jednodniowej imprezy jak największej liczby kilometrów, które zostały przeliczone na złotówki. 14

15 12. Działania charytatywne pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej Osobiste zaangażowanie pracowników PKN ORLEN było odpowiedzią na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Na czym polega praktyka Pracownicy Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN z własnej inicjatywy osobiście zaangażowali się w szereg akcji charytatywnych: Spełnili świąteczne marzenia dzieci z Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, poprzez zbiórkę pieniędzy i zakup prezentów oraz kilku materacy do łóżeczek znajdujących się w Pogotowiu Opiekuńczym. Przekazali paczki z prezentami dla dzieci z hospicjum w Poznaniu oraz paczki dla dzieci z domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim. Przekazali 1% podatku na leczenie i rehabilitację córki pracownika PKN ORLEN. Zorganizowali lekcję edukacyjną na funkcjonującej stacji paliw dla dzieci przedszkolnych w miejscowości Nowa Sól. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup środków czystości, odzieży zimowej dla dzieci, żywności dla niemowląt oraz urządzeń typu AGD dla potrzebujących rodzin. Zorganizowali koleżeńską zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na doprowadzenie wody do domu wielodzietnej rodziny mieszkającej w gminie Końskowola. Zbiórka odbyła się podczas zorganizowanego meczu piłki nożnej pomiędzy pracownikami PKN ORLEN z regionu lubelskiego. Zebrali 2 tony śmieci oraz zbudowali paśniki dla zwierząt w Nadleśnictwie Świdnik. Zorganizowali mobilny punkt krwiodawstwa w Radomiu, w którym pracownicy PKN ORLEN oddali krew. Przeprowadzili zbiórkę funduszy, które wpłynęły na konto Fundacji ORLEN - Dar Serca z przeznaczeniem na Rodzinne Domy Dziecka. Za pośrednictwem Fundacji SIEPOMAGA zebrali środki finansowe dla ciężko chorego pracownika stacji PKN ORLEN. Uwrażliwianie na los drugiego człowieka, integracja pracowników stacji z najbliższym otoczeniem społecznym, niesienie pomocy ludziom potrzebującym, działania na rzecz środowiska naturalnego. 15

16 13. Dialog społeczny mający na celu uzyskanie poparcia dla inwestycji rozbudowy Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim Zamkniętą na co dzień dla osób postronnych bazę paliw, zwiedziło tego dnia ponad 400 osób, nie tylko z Ostrowa Wielkopolskiego, ale i okolicznych miejscowości: Lamek, Gorzyc Wielkich oraz Zacharzewa. Tym samym mieszkańcy osobiście mogli się przekonać, że działający w ich miejscowości terminal to jeden z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych tego typu obiektów w Europie. Prowadząc komunikację z otoczeniem PKN ORLEN kieruje się Wartościami i zasadami, szczególny nacisk kładąc na budowanie trwałych relacji opartych na dialogu, uczciwości, partnerstwie i zaufaniu. Spółka rozpoczęła inwestycję służącą rozbudowie Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim. Wyzwaniem było uniknięcie protestu społecznego przeciwko inwestycji. Okres wyborów samorządowych spowodował zwiększone zainteresowanie przedsięwzięciem. Pojawiły się głosy lokalnych polityków, którzy wykorzystując panującą wówczas nieufność mieszkańców wobec planów rozbudowy terminala, zaczęli kontestować inwestycję. Pomimo powstania Komitetu Protestacyjnego sprzeciwiającego się rozbudowie Terminala jak też prowadzonych przez Komitet wielokrotnych akcji wymierzonych przeciwko inwestycji, media zainteresowane protestem otrzymywały od Spółki istotne informacje na zadawane pytania. Zorganizowany przez PKN ORLEN Dzień Otwarty w Terminalu umożliwił zwiedzenie obiektu i przekonanie społeczeństwa do bezpieczeństwa jakie zapewniono na terenie inwestycji. Efektem było także otrzymanie wymaganych zgód na prowadzenie inwestycji od lokalnych instytucji samorządowych. Nastąpiło samoczynne rozwiązanie się Komitetu Protestacyjnego. Na czym polega praktyka Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego byli nieufni wobec inwestycji w Terminalu Paliw, jednak dzięki aktywnej postawie Koncernu udało się skutecznie zmienić ich nastawienie. PKN ORLEN zastosował metodę pełnej i całodobowej komunikacji angażując się w liczne spotkania z przedstawicielami mediów, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Zorganizował także Dzień Otwarty w Terminalu, podczas którego każdy mógł zwiedzić obiekt i uzyskać odpowiedź od pracowników Spółki na nurtujące pytania. 16

17 14. Dialog z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN S.A. Na czym polega dobra praktyka Konferencja dla kluczowych dostawców stanowi formę stałego dialogu z tą grupą interesariuszy. Odpowiada potrzebie współpracy z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN oraz promowania firm, które cechuje transparentność i innowacyjność. Niezawodni dostawcy wyróżniani są nagrodą. Podczas konferencji omawiane są zasady i procedury obowiązujące w PKN ORLEN, co bezpośrednio przekłada się na transparentność oraz łatwość współpracy Koncernu z dostawcami. Zwiększenie przez dostawców zrozumienia procedur i procesów obowiązujących w PKN ORLEN, większa transparentność, mniej błędów w postępowaniach zakupowych, nawiązywanie trwałych relacji z dostawcami, widoczny wzrost poziomu satysfakcji na linii Koncern dostawcy. 17

18 15. Blog edukacyjny Głównego Ekonomisty PKN ORLEN Adama Czyżewskiego Polacy wiedzą relatywnie mało o szeroko rozumianym sektorze paliwowym i energetycznym oraz otoczeniu makroekonomicznym. Kontakt z branżą w większości wypadków ogranicza się do zakupów na stacjach benzynowych. Istnieje więc głęboka potrzeba edukacji społeczeństwa nie tylko w obszarze mechanizmów, które wpływają na funkcjonowanie PKN ORLEN oraz rynku paliw, ale również na temat globalnych zagadnień ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na społeczeństwo. Na czym polega praktyka Autorem bloga jest Główny Ekonomista PKN ORLEN, specjalizujący się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Publikowane teksty mają charakter ekspercki i edukacyjny. Poruszane są zagadnienia z zakresu ekonomii, rynku energii, polityki klimatycznej, innowacji, nowych technologii, jak też cen ropy i paliw. Blog prezentuje punkt widzenia praktyka i firmy na kluczowe dla rozwoju gospodarki kwestie energetyki, polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju. Na bieżąco komentowane są także istotne wydarzenia, ważne publikacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest także szerszym spojrzeniem na perspektywy rozwoju gospodarki i uwarunkowania innowacyjnego rozwoju. Analizie współczesnych wydarzeń towarzyszy refleksja nad istotnymi wydarzeniami z przeszłości, ocena naszych wspólnych dokonań społecznych i gospodarczych. Niewątpliwą wartością bloga jest szerokie spojrzenie na przedstawiane kwestie, umieszczenie ich w szerokim kontekście społecznym. Z punktu widzenia firmy to kolejna, ważna forma komunikowania się z interesariuszami oraz możliwość bieżącego prezentowania stanowiska w istotnych kwestiach. Uruchomienie bloga dało internautom możliwość podjęcia dialogu na temat poruszanych zagadnień Dla Spółki: pełna prezentacja argumentacji, możliwość polemiki na tematy istotne dla firmy oraz polskiej gospodarki, wychodząca poza tradycyjne media i docierająca do użytkowników mediów społecznościowych. Większa możliwość dotarcia z kluczowymi zagadnieniami do dziennikarzy, decydentów, osób opiniotwórczych. Dla społeczeństwa: wzrost świadomości na temat mechanizmów, które wpływają na funkcjonowanie PKN ORLEN i rynku paliw oraz zagadnień ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na życie Polaków. Zachęcenie do dyskusji publicznej o gospodarce kraju i regionu. 18

19 Praktyki długoletnie 19

20 Praktyki długoletnie Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Wprowadzenie innowacyjnych ponadkodeksowych rozwiązań dla pracowników wychowujących dzieci do 3 roku życia - dodatkowa przerwa na karmienie, zapewnienie świadczeń z ZFŚS, podtrzymywanie kontaktu z pracodawcą. Plebiscyt Polacy z werwą pokazujący mniej znanych, ale bardzo zdolnych Polaków oraz ich osiągnięć, dzięki którym Polska staje się krajem nowoczesnym i atrakcyjnym. Odbierz gaśnicę w akcji NIE DLA DYMU. Fundacja ORLEN-DAR SERCA realizuje akcję NIE DLA DYMU w ramach której klienci stacji ORLEN przekazując punkty VITAY na cel społeczny otrzymują urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ich domach. Charytatywny marszobieg dzień przed biegami ORLEN Warsaw Marathon. PKN ORLEN w charytatywnym marszobiegu przekazał za każdego uczestnika 10 zł na edukację sportową dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. W dwóch edycjach marszobiegu wzięło udział łącznie ponad 20 tys. osób. Kontynuacja i rozwój projektu Future Fuelled by Knowledge. Współorganizowanie debat podczas najważniejszych konferencji w kraju. Rozwijanie platformy Internetowej Napędzamy Przyszłość poprzez publikowanie relacji oraz komentarzy eksperckich. 20

21 Praktyki długoletnie c.d. ORLEN. Bezpieczne Drogi. Długofalowy program edukacyjny, którego celem jest uświadamianie społeczeństwu problemów oraz zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak też propagowanie właściwych zachowań. Program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care). Systematyczna praca firmy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie triady HSE - zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia. Wieloletnia współpraca z jednostkami straży pożarnych. Celem wsparcia udzielanego przez PKN ORLEN jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i utrzymanie relacji ze społecznościami lokalnymi. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY. Klienci stacji ORLEN, uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY przekazują otrzymane od firmy punkty na stypendia, rehabilitację, obiady lub przybory szkolne dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie ochrony środowiska na rzecz społeczności lokalnej. Edukacja prowadzona na rzecz społeczności lokalnej, w tym instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek GK ORLEN. 21

22 Dział Sponsoringu Społecznego i CSR

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN w 2013 roku W niniejszym dokumencie mamy przyjemność zaprezentować 13 dobrych praktyk, które zostały zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest 3 O Konkursie CELE KONKURSU Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo