Dobre praktyki PKN ORLEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki PKN ORLEN 2014"

Transkrypt

1 Dobre praktyki PKN ORLEN

2 Szanowni Państwo, rok 2014 obfitował w dobre praktyki stosowane przez PKN ORLEN. Ich realizacja podyktowana była troską o pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dobrymi praktykami Koncernu, zakwalifikowanymi do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre praktyki wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 2

3 Dobre praktyki PKN ORLEN w 2014 roku 1. Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych 2. Zostań pomocnikiem św. Mikołaja 3. ORLEN Olimpiada 4. Akademia zakupowa 5. Niezwykły mecz 6. Program Zachęt BHP 7. ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjnyjne drzew i krzewów 8. Raport Środowiskowy Biznes i nauka innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju 10. Konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej PKN ORLEN 11. Trenujemy. Pomagamy. 12. Działania charytatywne pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN 13. Dialog społeczny mający na celu uzyskanie poparcia dla inwestycji rozbudowy Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim 14. Dialog z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN S.A. str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str Blog edukacyjny Głównego Ekonomisty PKN ORLEN Adama Czyżewskiego str. 18 PRAKTYKI DŁUGOLETNIE str

4 1. Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych Na czym polega praktyka Menadżer sprzedaży detalicznej PKN ORLEN p. Renata połączyła swoje hobby jakim jest tworzenie ceramiki z działalnością wolontaryjną, która polega na organizowaniu środków finansowych dla osób potrzebujących. W pierwszej kolejności znajduje cel czyli potrzebującego, następnie organizuje grupę ludzi wolontariuszy i pozyskuje środki na materiały ceramiczne. W dalszej kolejności przeprowadza warsztat z ceramiki, podczas którego wykonywane są serca lub inne figurki, które następnie wypalane są w specjalnym piecu. Gotowe elementy wykonywane w ramach wolontariatu są formą podziękowań za pomoc dla potrzebującego. Wolontariusze lub beneficjenci przekazują je osobom, które wpłacają pieniądze w zbiórkach koleżeńskich na konto Fundacji lub pomagają w inny sposób pozamaterialny. Działalność ma charakter dwutorowy: z jednej strony niesienie pomocy bezpośrednio osobie chorej, z drugiej zachęcanie do działań wolontaryjnych i zarażanie innych ideą pomocy. Warsztaty ceramiczne prowadzone są m.in. wśród dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. W wolontariatach uczestniczą pracownicy PKN ORLEN oraz inne osoby chętne do pomocy. Pierwsza akcja pomocy została zorganizowana dla pracownika stacji, który zachorował na raka i potrzebował środków na leczenie. Zorganizowano więc zbiórkę środków pieniężnych wśród pracowników firmy, wykonano również serca ceramiczne, jako podziękowanie za wsparcie finansowe chorego. W akcje zaangażowała się także Fundacja ORLEN - DAR SERCA, która pomogła organizacyjnie i finansowo. Członkowie wolontariatu mają poczucie przynależności do grupy działającej w ważnej sprawie, integrują się i są dumni, ze robią coś dla innych. Jednocześnie taka postawa jest dla nich sygnałem, że w przypadku problemów, w przyszłości nie pozostaną sami. Integracja pracowników zainteresowanych niesieniem pomocy, ludzi pełnych pasji i energii dla których odpowiedzialność za członków lokalnej społeczności nie jest obca. 4

5 2. Zostań pomocnikiem św. Mikołaja Do zadań liderów należał m.in. kontakt z wybraną przez siebie placówką opiekuńczo wychowawczą i ustalenie listy marzeń ich podopiecznych. Kolejnym krokiem wolontariuszy-liderów było zorganizowanie jak największej grupy osób, która spełni marzenia dzieci. W ten sposób spośród marzeń pochodzących od podopiecznych z 16 placówek, zostało zrealizowanych blisko 600. Pozostałe trafiły na specjalnie przygotowaną platformę internetową, gdzie można było zobaczyć o czym marzy poszczególne dziecko. Każdy pracownik Koncernu mógł wybrać jedno marzenie i spełnić je. W ten sposób wszystkie marzenia dzieci zostały spełnione przez ponad 700 wolontariuszy PKN ORLEN. Na czym polega dobra praktyka W okresie Świąt Bożego Narodzenia pracownicy PKN ORLEN zapraszani są przez Biuro Komunikacji Korporacyjnej do udziału w akcji wolontariatu pracowniczego Spełniamy marzenia. Polega ona na realizacji życzeń dzieci z wybranego przez organizatorów domu dziecka. W tym roku po raz pierwszy przekazano inicjatywę w ręce pracowników PKN ORLEN, którzy wskazali placówki, ośrodki opiekuńczo wychowawcze, do których miałaby trafić pomoc. W ten sposób wyłonieni zostali liderzy, którym powierzono szereg działań prowadzących do realizacji projektu. Dzięki pracownikom PKN ORLEN zrealizowano wiele inicjatyw na rzecz potrzebujących dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Pracownicy Koncernu zgłaszając placówki czuli się odpowiedzialni za marzenia dzieci, będących pod opieką ośrodka. Skutecznie potrafili zarządzać działaniami wymagającymi doprowadzenia akcji do celu. Projekt potwierdza, że PKN ORLEN praktycznie angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Efektem projektu jest nieoszacowana radość podopiecznych placówek, poczucie zaufania i wiary w innych. Kolejnym aspektem jest integracja pracowników wokół wspólnego projektu, za który czują się odpowiedzialni, propagowanie wartości korporacyjnych, kreowanie właściwych zachowań i postaw w środowisku zawodowym. 5

6 3. ORLEN Olimpiada Na czym polega dobra praktyka ORLEN Olimpiada to nowa formuła integracji pracowników. Jest to połączenie zdrowego stylu życia z tradycyjnym piknikiem rodzinnym. W dziesięciu dyscyplinach sportowych na różnych arenach (m.in. stadion, hala sportowa, akwen wodny) rywalizowało kilka tysięcy pracowników, zaś w spotkaniach piknikowych wzięło udział kilkanaście tysięcy osób (pracownicy wraz z rodzinami). Po raz pierwszy spotkali się pracownicy z polskich i zagranicznych lokalizacji spółek GK ORLEN (Litwa, Czechy, Niemcy, Kanada) i wspólnie walczyli o medale w trzech kolorach. Nigdy wcześniej nie doszło do zgromadzenia tak licznej grupy pracowników i ich rodzin w tym samym czasie i miejscu, co niewątpliwie sprzyjało integracji w ramach korporacyjnej społeczności, także wśród wielu nie znających się do tej pory osób. Rozdano medale w piłce nożnej, siatkówce halowej, siatkówce plażowej, koszykówce, biegach kobiet i mężczyzn, kolarstwie kobiet i mężczyzn, kartingu, tenisie stołowym i ziemnym oraz kolarstwie. Atutem wydarzenia było działające miasteczko olimpijskie, dedykowane zawodnikom. Równolegle dla rodzin zawodników, jak również wszystkich pracowników przygotowano szereg atrakcji, które umilały czas, zarówno dorosłym jak i dzieciom. Całość wydarzeń sportowych, jak też wszystkiego co działo się wokół, relacjonowało kilka profesjonalnych ekip reporterskich oraz transmitowano na telebimach rozmieszczonych na terenie rozgrywania ORLEN Olimpiady. Wydarzenie nietuzinkowe, zarówno pod względem ilości uczestników, jak też skali organizacyjnej. ORLEN Olimpiada stała się platformą pozytywnej rywalizacji, w sportowym duchu, zgodnym z zasadami fair-play. Każda dyscyplina ORLEN Olimpiady wpisywała się w jedną z wartości korporacyjnych, które patronowały całemu przedsięwzięciu (Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność). 6

7 4. Akademia zakupowa Na czym polega dobra praktyka Zajęcia merytoryczne, bazujące na najnowszych narzędziach rozwojowych. Stworzono możliwość uczestnictwa nie tylko w tradycyjnych szkoleniach i warsztatach, ale także w treningach i grach zespołowych, pracując na rzeczywistych case study, które jak pokazuje praktyka przynoszą najlepsze efekty. Pracownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych, e-learningów, źródeł inspiracji. Rozwój następuje w trzech wymiarach: Lider w Zmianie, Partner w Biznesie oraz Ekspert w Zakupach. Zaliczenia poszczególnych tematów kończą się wpisem do indeksu. Podniesienie kompetencji pracowników danego obszaru. Ewaluacja poprzez działania ludzi zaangażowanych w projekt. Akademia Zakupowa odpowiada potrzebie rozwoju kompetencji wszystkich pracowników PKN ORLEN z obszaru zakupów w wymiarze merytorycznym i interpersonalnym. 7

8 5. Niezwykły mecz Nie zabrakło także cheereleaderek, w rolę których wcieliły się koleżanki z biur. W ten sposób udało się zbudować atmosferę siatkarskiego święta w warszawskim budynku firmy. Obok sportowej rywalizacji nie zabrakło atrakcji i konkursów z nagrodami dla licznie zgromadzonej publiczności. Dodatkowo każdy miał możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia i zdobycia autografu reprezentantów Polski. Zintegrowanie pracowników wokół siatkarskiej aktywności, zarówno jako zawodników, jak i kibiców umożliwiło także promocję korporacyjnych wartości. Z kolei zagospodarowanie holu w budynku firmy, na którym zbudowano profesjonalne boisko do gry w siatkówkę, stanowiło także innowacyjną praktykę wśród polskich firm. PKN ORLEN aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne wspierające polski sport, promując jednocześnie poszczególne dyscypliny sportowe. Do ich uprawiania zachęca również swoich pracowników. Na czym polega dobra praktyka Zorganizowanie pokazowego meczu siatkówki halowej pomiędzy drużyną pracowników PKN ORLEN a reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn w budynku firmy. Na parkiecie stanęli w jednym zespole pracownicy różnego szczebla, w tym członkowie zarządu. Równie aktywnie w wydarzeniu uczestniczyli kibice. Niezwykły mecz w budynku firmy był znakomitą okazją, aby oderwać się od codziennych obowiązków i na chwilę stać się częścią sportowej, zdrowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Udział w wydarzeniu przybliżył pracownikom politykę sponsoringową Koncernu, a także zintegrował wokół nadrzędnego celu kibicowania kolegom, którzy stawili czoła reprezentantom Polski w siatkówce. Stanowił także doskonałą platformę do promocji wartości PKN ORLEN jakimi są: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Nadrzędnym celem było propagowanie sportowych postaw wśród pracowników PKN ORLEN, jak też podkreślenie zaangażowania firmy w rozwój polskiej siatkówki. Równie ważnym elementem była integracja pracowników wyrażona aspektem niemierzalnym atmosferą wydarzenia. 8

9 6. Program Zachęt BHP W PKN ORLEN realizowana jest idea Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka oraz promowane hasło Budujemy bezpieczną przyszłość. Na czym polega praktyka Program Zachęt BHP motywuje i angażuje pracowników PKN ORLEN nie tylko w aktywne monitorowanie środowiska pracy, ale także w proponowanie usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa pracy. W ramach Programu Zachęt BHP realizowany jest konkurs działań naprawczych (rozwiązań) zaproponowanych przez pracowników w celu eliminacji lub ograniczenia niezidentyfikowanych zagrożeń. Działania są oceniane przez powołaną w tym celu Komisję. Ponadto prowadzony jest Quiz BHP (zestaw 10 pytań testowych sprawdzających, utrwalających i poszerzających wiedzę pracowników z Kompleksowego Systemu Prewencji). Laureaci Konkursu - autorzy najlepszych rozwiązań eliminujących lub ograniczających zgłoszone zagrożenia bezpieczeństwa pracy, które będą miały największy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa, otrzymują atrakcyjne nagrody. Nagradzani są także autorzy wyróżnionych rozwiązań. Brak wypadków śmiertelnych ciężkich i zbiorowych. Brak strat związanych z kosztami wypadków. Redukcja wypadków powodujących niezdolność do pracy. Utrzymanie kosztów działań na zaplanowanym poziomie, terminowe i bezpieczne przeprowadzenie prac bez nieplanowanych zakłóceń. Wzmocnienie współpracy i komunikacji pomiędzy pracownikami a nadzorem. Rozwój kultury bezpieczeństwa pracy. Wpływ usprawnień na rzecz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa Wzrost zaangażowania pracowników w aktywne monitorowanie środowiska pracy oraz proponowanie usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa. 9

10 7. ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjnyjne drzew i krzewów Tworzenie zielonych enklaw miejskich i ekologicznego wizerunku stacji paliw PKN ORLEN na terenie miasta Płocka poprzez nasadzenia zieleni o wysokich walorach przyrodniczych i estetycznych. Uatrakcyjnienie zielonego wizerunku stacji paliw PKN ORLEN. Pozyskanie nowych miejskich terenów zielonych. Zaangażowanie pracowników podczas wykonania nasadzeń i pielęgnacji zieleni. Integracja pracowników. W roku 2014 posadzono 368 drzew i 660 krzewów, w akcji wzięło udział 40 wolontariuszy. Na czym polega praktyka Rozwój firmy na własnych terenach przemysłowych spowodował konieczność usunięcia niskocennej zieleni uniemożliwiającej inwestycje i zaburzającej walory estetyczne. W zamian wykonano nasadzenia zielenią o wysokich walorach przyrodniczych i estetycznych na terenach dostępnych mieszkańcom miasta Płocka. 10

11 8. Raport Środowiskowy 2013 Raport jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji o oddziaływaniu na środowisko i jego ochronie w ujęciu Grupy Kapitałowej ORLEN. Na czym polega praktyka Publikacja danych dotyczących oddziaływania na środowisko spółek Grupy ORLEN. Raport środowiskowy powstał przy współpracy 36. spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Źródłem prezentowanych danych jest kwestionariusz ankiety środowiskowej wypełniony przez poszczególne spółki. W pierwszej części opracowania zaprezentowano oddziaływanie na środowisko spółek produkcyjnych i usługowych. Druga część poświęcona jest zagadnieniom ochrony środowiska związanym z dystrybucją paliw na obiektach baz i stacji paliw. Zebranie licznych danych z zakresu ochrony środowiska pozwoliło na rzetelne przedstawienie oddziaływania Grupy ORLEN w poszczególnych komponentach środowiska, zarówno w ujęciu statystycznym, jak i opisowym. W Raporcie odnaleźć można daty z kalendarza ekologicznego, który jest zbiorem najważniejszych dat podejmujących tematykę związaną m.in. z ochroną przyrody. Znajdziemy w nim zatem informacje kiedy odbywają się najciekawsze kampanie społeczne, projekty ekologiczne oraz światowe i krajowe dni związane z edukacją ekologiczną. Otwartość i transparentność firmy w zakresie dot. funkcjonowania w środowisku naturalnym. Dostęp do informacji o działaniach spółek Grupy ORLEN w zakresie wpływu na środowisko i jego ochronę. Podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 11

12 9. Biznes i nauka innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju Na czym polega dobra praktyka PKN ORLEN podpisał umowy ramowe z Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo Hutniczą. Zakładają one swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, współpracę koncepcyjną we wszystkich obszarach działania Koncernu. Do głównych działań należeć będą: inicjowanie prac badawczo rozwojowych, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym i efektywnościowym, organizacja wspólnych warsztatów promujących profil wykształcenia odpowiadający oczekiwaniom PKN ORLEN oraz zgodny z profilem kształcenia studentów, uzgadnianie tematów prac dyplomowych a także współpraca w zakresie zatrudniania absolwentów oraz organizowania praktyk studenckich. Wspólne inicjatywy mają być realizowane w ramach funduszy krajowych i europejskich źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą wykorzystywane m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez NCBiR programu sektorowego dla chemii - Innochem. Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy. Zakładają również możliwość prowadzenia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji absolwentów obydwu uczelni o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności PKN ORLEN. Zakłada się, że praktyka pozwoli na współpracę przemysłu i nauki w celu osiągnięcia wspólnego celu jakim jest rozwój oraz uruchomienie konkretnych projektów. 12

13 10. Konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej PKN ORLEN Na czym polega praktyka Organizacja konkursu plastycznego na ilustrację firmowej kartki świątecznej PKN ORLEN, którego uczestnikami są wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka oraz placówek wychowawczo-opiekuńczych typu rodzinnego, wspieranych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN DAR SERCA. W 2014 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja konkursu plastycznego. Każdego roku do udziału w konkursie zapraszanych jest ok. 300 placówek. Odpowiedzią jest nadesłanie w ciągu jednej edycji blisko 1000 prac odzwierciedlających najpiękniejsze dziecięce wyobrażenia o świętach. Spośród nadesłanych prac pracownicy firmy wybierają tą jedyną, która staje się ilustracją korporacyjnej kartki świątecznej. Laureaci konkursu wybierani są w dwóch kategoriach: praca plastyczna z ilustracją świąteczną oraz oryginalna technika wykonania pracy. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy konkursu nagradzani są słodkimi upominkami. W ostatniej edycji, z okazji jubileuszu, zorganizowane zostało świąteczne spotkanie z laureatami konkursu i ich bliskimi, połączone z wystawą prac plastycznych. Dzieci w czasie spotkania otrzymały prezenty świąteczne, oraz miały niepowtarzalną okazję uczestniczenia w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystę Sylwestra Stabryłę. W związku z jubileuszem przygotowany został specjalny film animowany, przedstawiający kartki świąteczne ze wszystkich edycji oraz zdjęcia dzieci biorących udział w konkursach. Zaangażowanie społeczne to ważny element odpowiedzialnego funkcjonowania PKN ORLEN. Konkurs plastyczny jest jedną z wielu form wsparcia wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. Konkurs plastyczny stanowi formę promowania utalentowanych podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka oraz wsparcia dzieci, których dzieciństwo nie jest tak radosne i szczęśliwe. Jest dla nich formą zabawy, oderwania się od codziennych trosk. Dowodem na to jest duże zaangażowanie wychowanków RDD. Dzieci chętnie uczestniczą w konkursie, przygotowując prace plastyczne odzwierciedlające ich najpiękniejsze świąteczne marzenia. 13

14 11. Trenujemy. Pomagamy. Za wybiegane złotówki zostały zakupione rowery wraz z osprzętem dla podopiecznych domów dziecka w woj. podkarpackim. Jednocześnie została przygotowana mini olimpiada sportowa dla 50 dzieci z domów dziecka, składająca się z 5 konkurencji sportowych: bieganie, jazda na ergonometrze, wspinanie się po ściance, strzelanie do celu, składanie rowerów. Uczestnicy olimpiady poza zmaganiami sportowo intelektualnymi, poznali zasady bezpiecznego poruszania się rowerem, oraz odbyli trening sportowy z maratończykiem Henrykiem Szostem. Na czym polega praktyka Uczestnicy projektu mają poczucie spełnienia ważnej misji społecznej, integrują się ze sobą. Poprzez promowanie sportu Koncern wpłynął na myślenie o zdrowym i aktywnym trybie życia, przyczyniającym się jednocześnie do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Główną ideą projektu jest pomoc i spełnianie marzeń dzieci z domów dziecka. 300 pracowników PKN ORLEN postawiło sobie za cel wybieganie w trakcie jednodniowej imprezy jak największej liczby kilometrów, które zostały przeliczone na złotówki. 14

15 12. Działania charytatywne pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej Osobiste zaangażowanie pracowników PKN ORLEN było odpowiedzią na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Na czym polega praktyka Pracownicy Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN z własnej inicjatywy osobiście zaangażowali się w szereg akcji charytatywnych: Spełnili świąteczne marzenia dzieci z Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, poprzez zbiórkę pieniędzy i zakup prezentów oraz kilku materacy do łóżeczek znajdujących się w Pogotowiu Opiekuńczym. Przekazali paczki z prezentami dla dzieci z hospicjum w Poznaniu oraz paczki dla dzieci z domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim. Przekazali 1% podatku na leczenie i rehabilitację córki pracownika PKN ORLEN. Zorganizowali lekcję edukacyjną na funkcjonującej stacji paliw dla dzieci przedszkolnych w miejscowości Nowa Sól. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup środków czystości, odzieży zimowej dla dzieci, żywności dla niemowląt oraz urządzeń typu AGD dla potrzebujących rodzin. Zorganizowali koleżeńską zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na doprowadzenie wody do domu wielodzietnej rodziny mieszkającej w gminie Końskowola. Zbiórka odbyła się podczas zorganizowanego meczu piłki nożnej pomiędzy pracownikami PKN ORLEN z regionu lubelskiego. Zebrali 2 tony śmieci oraz zbudowali paśniki dla zwierząt w Nadleśnictwie Świdnik. Zorganizowali mobilny punkt krwiodawstwa w Radomiu, w którym pracownicy PKN ORLEN oddali krew. Przeprowadzili zbiórkę funduszy, które wpłynęły na konto Fundacji ORLEN - Dar Serca z przeznaczeniem na Rodzinne Domy Dziecka. Za pośrednictwem Fundacji SIEPOMAGA zebrali środki finansowe dla ciężko chorego pracownika stacji PKN ORLEN. Uwrażliwianie na los drugiego człowieka, integracja pracowników stacji z najbliższym otoczeniem społecznym, niesienie pomocy ludziom potrzebującym, działania na rzecz środowiska naturalnego. 15

16 13. Dialog społeczny mający na celu uzyskanie poparcia dla inwestycji rozbudowy Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim Zamkniętą na co dzień dla osób postronnych bazę paliw, zwiedziło tego dnia ponad 400 osób, nie tylko z Ostrowa Wielkopolskiego, ale i okolicznych miejscowości: Lamek, Gorzyc Wielkich oraz Zacharzewa. Tym samym mieszkańcy osobiście mogli się przekonać, że działający w ich miejscowości terminal to jeden z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych tego typu obiektów w Europie. Prowadząc komunikację z otoczeniem PKN ORLEN kieruje się Wartościami i zasadami, szczególny nacisk kładąc na budowanie trwałych relacji opartych na dialogu, uczciwości, partnerstwie i zaufaniu. Spółka rozpoczęła inwestycję służącą rozbudowie Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim. Wyzwaniem było uniknięcie protestu społecznego przeciwko inwestycji. Okres wyborów samorządowych spowodował zwiększone zainteresowanie przedsięwzięciem. Pojawiły się głosy lokalnych polityków, którzy wykorzystując panującą wówczas nieufność mieszkańców wobec planów rozbudowy terminala, zaczęli kontestować inwestycję. Pomimo powstania Komitetu Protestacyjnego sprzeciwiającego się rozbudowie Terminala jak też prowadzonych przez Komitet wielokrotnych akcji wymierzonych przeciwko inwestycji, media zainteresowane protestem otrzymywały od Spółki istotne informacje na zadawane pytania. Zorganizowany przez PKN ORLEN Dzień Otwarty w Terminalu umożliwił zwiedzenie obiektu i przekonanie społeczeństwa do bezpieczeństwa jakie zapewniono na terenie inwestycji. Efektem było także otrzymanie wymaganych zgód na prowadzenie inwestycji od lokalnych instytucji samorządowych. Nastąpiło samoczynne rozwiązanie się Komitetu Protestacyjnego. Na czym polega praktyka Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego byli nieufni wobec inwestycji w Terminalu Paliw, jednak dzięki aktywnej postawie Koncernu udało się skutecznie zmienić ich nastawienie. PKN ORLEN zastosował metodę pełnej i całodobowej komunikacji angażując się w liczne spotkania z przedstawicielami mediów, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Zorganizował także Dzień Otwarty w Terminalu, podczas którego każdy mógł zwiedzić obiekt i uzyskać odpowiedź od pracowników Spółki na nurtujące pytania. 16

17 14. Dialog z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN S.A. Na czym polega dobra praktyka Konferencja dla kluczowych dostawców stanowi formę stałego dialogu z tą grupą interesariuszy. Odpowiada potrzebie współpracy z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN oraz promowania firm, które cechuje transparentność i innowacyjność. Niezawodni dostawcy wyróżniani są nagrodą. Podczas konferencji omawiane są zasady i procedury obowiązujące w PKN ORLEN, co bezpośrednio przekłada się na transparentność oraz łatwość współpracy Koncernu z dostawcami. Zwiększenie przez dostawców zrozumienia procedur i procesów obowiązujących w PKN ORLEN, większa transparentność, mniej błędów w postępowaniach zakupowych, nawiązywanie trwałych relacji z dostawcami, widoczny wzrost poziomu satysfakcji na linii Koncern dostawcy. 17

18 15. Blog edukacyjny Głównego Ekonomisty PKN ORLEN Adama Czyżewskiego Polacy wiedzą relatywnie mało o szeroko rozumianym sektorze paliwowym i energetycznym oraz otoczeniu makroekonomicznym. Kontakt z branżą w większości wypadków ogranicza się do zakupów na stacjach benzynowych. Istnieje więc głęboka potrzeba edukacji społeczeństwa nie tylko w obszarze mechanizmów, które wpływają na funkcjonowanie PKN ORLEN oraz rynku paliw, ale również na temat globalnych zagadnień ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na społeczeństwo. Na czym polega praktyka Autorem bloga jest Główny Ekonomista PKN ORLEN, specjalizujący się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Publikowane teksty mają charakter ekspercki i edukacyjny. Poruszane są zagadnienia z zakresu ekonomii, rynku energii, polityki klimatycznej, innowacji, nowych technologii, jak też cen ropy i paliw. Blog prezentuje punkt widzenia praktyka i firmy na kluczowe dla rozwoju gospodarki kwestie energetyki, polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju. Na bieżąco komentowane są także istotne wydarzenia, ważne publikacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest także szerszym spojrzeniem na perspektywy rozwoju gospodarki i uwarunkowania innowacyjnego rozwoju. Analizie współczesnych wydarzeń towarzyszy refleksja nad istotnymi wydarzeniami z przeszłości, ocena naszych wspólnych dokonań społecznych i gospodarczych. Niewątpliwą wartością bloga jest szerokie spojrzenie na przedstawiane kwestie, umieszczenie ich w szerokim kontekście społecznym. Z punktu widzenia firmy to kolejna, ważna forma komunikowania się z interesariuszami oraz możliwość bieżącego prezentowania stanowiska w istotnych kwestiach. Uruchomienie bloga dało internautom możliwość podjęcia dialogu na temat poruszanych zagadnień Dla Spółki: pełna prezentacja argumentacji, możliwość polemiki na tematy istotne dla firmy oraz polskiej gospodarki, wychodząca poza tradycyjne media i docierająca do użytkowników mediów społecznościowych. Większa możliwość dotarcia z kluczowymi zagadnieniami do dziennikarzy, decydentów, osób opiniotwórczych. Dla społeczeństwa: wzrost świadomości na temat mechanizmów, które wpływają na funkcjonowanie PKN ORLEN i rynku paliw oraz zagadnień ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na życie Polaków. Zachęcenie do dyskusji publicznej o gospodarce kraju i regionu. 18

19 Praktyki długoletnie 19

20 Praktyki długoletnie Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Wprowadzenie innowacyjnych ponadkodeksowych rozwiązań dla pracowników wychowujących dzieci do 3 roku życia - dodatkowa przerwa na karmienie, zapewnienie świadczeń z ZFŚS, podtrzymywanie kontaktu z pracodawcą. Plebiscyt Polacy z werwą pokazujący mniej znanych, ale bardzo zdolnych Polaków oraz ich osiągnięć, dzięki którym Polska staje się krajem nowoczesnym i atrakcyjnym. Odbierz gaśnicę w akcji NIE DLA DYMU. Fundacja ORLEN-DAR SERCA realizuje akcję NIE DLA DYMU w ramach której klienci stacji ORLEN przekazując punkty VITAY na cel społeczny otrzymują urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ich domach. Charytatywny marszobieg dzień przed biegami ORLEN Warsaw Marathon. PKN ORLEN w charytatywnym marszobiegu przekazał za każdego uczestnika 10 zł na edukację sportową dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. W dwóch edycjach marszobiegu wzięło udział łącznie ponad 20 tys. osób. Kontynuacja i rozwój projektu Future Fuelled by Knowledge. Współorganizowanie debat podczas najważniejszych konferencji w kraju. Rozwijanie platformy Internetowej Napędzamy Przyszłość poprzez publikowanie relacji oraz komentarzy eksperckich. 20

21 Praktyki długoletnie c.d. ORLEN. Bezpieczne Drogi. Długofalowy program edukacyjny, którego celem jest uświadamianie społeczeństwu problemów oraz zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak też propagowanie właściwych zachowań. Program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care). Systematyczna praca firmy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie triady HSE - zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia. Wieloletnia współpraca z jednostkami straży pożarnych. Celem wsparcia udzielanego przez PKN ORLEN jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i utrzymanie relacji ze społecznościami lokalnymi. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY. Klienci stacji ORLEN, uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY przekazują otrzymane od firmy punkty na stypendia, rehabilitację, obiady lub przybory szkolne dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie ochrony środowiska na rzecz społeczności lokalnej. Edukacja prowadzona na rzecz społeczności lokalnej, w tym instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek GK ORLEN. 21

22 Dział Sponsoringu Społecznego i CSR

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego 1984r. CEFIC 1992r. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Dr Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 października 2011 r. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN w 2013 roku W niniejszym dokumencie mamy przyjemność zaprezentować 13 dobrych praktyk, które zostały zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

CAPITAL MARKET GAMES 2013 OFERTA UCZESTNICTWA

CAPITAL MARKET GAMES 2013 OFERTA UCZESTNICTWA CAPITAL MARKET GAMES 2013 OFERTA UCZESTNICTWA OPIS PROJEKTU Rywalizacja sportowa, zupełnie jak giełda, niesie za sobą wielkie emocje. Pasja do sportu z reguły drzemie w nas od najmłodszych lat. Piłka nożna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych

Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych Działalność Fundacji Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna powstała w 2010 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, nonprofit, działającą w obszarze ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2016 SPIS TREŚCI 1. Uzasadnienie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału Zaproszenie do udziału Beach Volleyball Business Cup Sopot 2013 Partnerzy strategiczni Patronat honorowy Partnerzy Partnerzy wspierający Partnerzy medialni O Turnieju to kolejna edycja adresowanego do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU Na okres: IX 2014- VI 2016 Motto: Przedszkole drugim domem SKŁAD ZESPOŁU PRZYGOTOWUJĄCEGO PROGRAM: Grono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin ) Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa tel.: 22 778 08 51 e-mail: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl załącznik nr 1 do Uchwały nr 524/VIII/2016 Zarządu Fundacji ORLEN DAR SERCA

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW

POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW PROJEKT PKPP LEWIATAN - 1 - Poprawa wizerunku przedsiębiorców nowy projekt PKPP Lewiatan. Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Lubelskie IT dla Dobrego Wychowania PAKIET SPONSORSKI. Mistrzostwa Lublina Branży IT Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Lubelskie IT dla Dobrego Wychowania PAKIET SPONSORSKI. Mistrzostwa Lublina Branży IT Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Lubelskie IT dla Dobrego Wychowania PAKIET SPONSORSKI Mistrzostwa Lublina Branży IT 2017 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej IDEA: DRUŻYNY REPREZENTUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY IT WSPIERAJĄ WYCHOWANKÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015 5.Społeczeństwo Enea jest firmą związaną z północno-zachodnią Polską i zawsze była aktywnym członkiem społeczności, w której wyrosła. Mamy świadomość, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za społeczności

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PRADO. Magdalena Korczyk Waszak 1 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 Harmonogram spotkania RADY 1. Przedstawienie członków Rady. Wymiana doświadczeń. 2. Omówienie celów Projektu i dotychczasowych

Bardziej szczegółowo