Szanowni mieszkańcy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni mieszkańcy!"

Transkrypt

1 Szanowni mieszkańcy! W Państwa ręce oddajemy kolejny numer biuletynu Nasza Gmina podsumowujący całoroczną pracę samorządu gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedstawione sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań gospodarczych jak również omówienie najważniejszych wydarzeń mijającego roku w bardzo wyraźny sposób świadczy o nowym obliczu rozwijającej się gminy. Kamieniec Ząbkowicki dawno już nie był tak dużym placem budowy, gdzie na równi przebiegają modernizacje i remonty naszej infrastruktury komunalnej, jak również powstają nowe budynki, drogi, chodniki, place i obiekty małej architektury. Wszystkie te działania są rezultatem wytrwałej i mozolnej pracy oraz zaangażowania dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Nie bez znaczenia są również uwarunkowania zewnętrzne oraz konieczność dalszej spłaty istniejącego jeszcze zadłużenia po poprzednich władzach. Warto przypomnieć, że na koniec roku 2006 zadłużenie gminy wynosiło zł. Na koniec obecnego 2009 zadłużenie gminy wynosi zł. W obecnych realiach posiadamy bardzo stabilną sytuację finansową, która daje możliwości racjonalnego planowania realizacji zadań na kolejne lata budżetowe. Gmina Kamieniec Ząbkowicki w ostatnim czasie stała się niekwestionowanym liderem powiatowym w wielu obszarach, zarówno gospodarczych, jak również zabezpieczenia mieszkańców w sferze socjalno-bytowej. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie ząbkowickim, w której wprowadzone zostały bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych. Kolejny już rok szczepimy także młode mieszkanki naszej gminy przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Prowadzona akcja cieszy się dużym zainteresowaniem a mieszkańcy innych gmin z zazdrością patrzą na stworzone przez władzę warunki w naszej gminie. W dobie kryzysu gospodarczego zostały podjęte działania aby zapewnić naszym mieszkańcom dodatkowe miejsca pracy w ramach robót publicznych. Na chwile obecną pracuje ponad 170 osobowa grupa osób przy wszelkiego rodzaju pracach porządkowych w parku i na terenie pozostałych sołectw. Wszystkie te działania wymagają również własnych środków, które należy umiejętnie zgromadzić oraz pozyskać z zewnątrz. Wielu naszych mieszkańców pracuje także w firmach prywatnych na poszczególnych inwestycjach realizowanych przez gminę zarówno w samym Marcin Czerniec - wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki Kamieńcu jak i pozostałych sołectwach. Aktualnie kończymy 20 inwestycji na łączną kwotę ponad pięciu milionów złotych. Rozwój gospodarczy gminy jest bardzo ważnym obszarem naszych działań. W bieżącym roku pozyskaliśmy nowe przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą tworząc nowe miejsca pracy. Istotny jest fakt utrzymania stawek podatków lokalnych w 2010 r. na terenie gminy dla osób fizycznych na niezmienionym poziomie, co daje realny spadek obciążenia fiskalnego dla mieszkańców. Decyzje jakie podejmowane są we wszystkich sferach działalności samorządu gminnego przynoszą konkretne efekty, nasza gmina nie jest już tym zaniedbanym miejscem sprzed kilku lat. Kamieniec się zmienia na lepsze a dalsze strony naszego biuletynu pokazują co udało się zrobić i opisują jak to się stało. Zapraszamy do lektury. mzab.pl w Inwestycje w 2009 roku ruszyły pełną parą, zobaczmy co udało się zrobić i jakie są plany na najbliższy rok. Dożynki 2009 za nami. W tym roku imprezę zorganizowano w sołectwie Byczeń. Święto Niepodległości - 11 listopada, to dzień ważny dla każdego Polaka patrioty. czytaj na stronie 3 czytaj na stronie 7 czytaj na stronie 9

2 INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Budowa mieszkań, remonty budynków i dachów Budowa budynku komunalnego mieszkalnego 12-rodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Parkowej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przystąpiono do realizacji dużego zadania inwestycyjnego - budowy mieszkań komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej. Realizacji tego zadania podjęła się firma: FILAR z Paczkowa która została wyłoniona z przetargu za kwotę: zł. Budynek zostanie oddany do użytku w 2010 roku. Na realizację tego budynku w części pozyskano środki finansowe z zewnątrz, z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 20% bezzwrotniej dotacji do kosztów zadania. Gmina pozyska dodatkowo w 2010 roku 12 mieszkań. Remont dachu i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 2 - Przedszkole nr 2 ul. Kolejowa 74 w Kamieńcu Ząbkowickim. Do realizacji tego zadania wyłoniono z przetargu 2 firmy: wymianę okien powierzono Spółdzielni Rzemieślniczej w Ząbkowicach Śląskich, natomiast wykonanie dachu i elewacji powierzono firmie FILAR z Paczkowa. Wartość robót wynosi: okna zł, elewacja zł. Wykonano zakres robót objęty przetargiem. Dobiegają końca roboty wykonywane przy elewacji budynku w zakresie robót sztukatorskich i malowanie zewnętrzne farbami akrylowymi. Nowa elewacja zabytkowego budynku wyeksponuje ten wspaniały obiekt symbolizujący górną cześć Kamieńca. Remont budynków mieszkalnych komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 17,25,30,33 ul. Ząbkowicka 6,25 ul. Zamkowa 5, ul.wiejska 7, ul.parkowa 8, ul. Krzyżowa 1, Byczeń 18,29, Mrokocin 33, Pomianów Górny 10. Łączna wartość prac zamyka się w kwocie ponad zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Wójt pozyskał środki zewnętrzne i gmina otrzymała dofinansowanie z MSWiA w Warszawie. Przy wsparciu środków własnych przystąpiono do remontu i wymiany pokrycia dachów na obiektach 15 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach komunalnych. W większości są to budynki wpisane do wykazu obiektów zabytkowych natomiast dla obiektów: Byczeń 18, ul. Zamkowa5, wymagana była pełna dokumentacja wraz z decyzją pozwolenia na budowę, ponieważ obiekty te są wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych i są objęte ochroną konserwatorską. Na realizacje robót wyłoniono kilka firm z Kamieńca Ząbkowickiego: REMIBUD, z Ząbkowic Śl. - ROBKON, Spółdzielnia Rzemieślnicza, Zakład Budowlany z Otmuchowa. Kamieniec Ząbkowicki, Parkowa 8 Kamieniec Ząbkowicki, Złotostocka 17 2

3 INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Kamieniec Ząbkowicki, Złotostocka 30 Kamieniec Ząbkowicki, Złotostocka 33 Kamieniec Ząbkowicki, Złotostocka 33 Byczeń 18, świetlica i budynek mieszkalny - zabytek pocysterski Budowa muru oporowego przy ul. Sadowej i Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I i II. Pozyskano znaczne środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na realizację tego zadania. Wartość zadania opiewała na kwotę: I etap zł; II etap zł. 80% wartości zadania to środki zewnętrzne jakie gmina pozyskała wydatkując jedynie 20% środków własnych. Wykonawcą zadania były firmy z zewnątrz specjalizujące się w wykonaniu tego typu inwestycji: I etap realizowała firma Bud-Mel z Dzierżoniowa, natomiast II etap firma budowlana z Milicza. Zadanie oddano do użytku we wrześniu 2009 r. Postulaty zgłaszane przez mieszkańców w zakresie zabezpieczenia mienia (budynków) zostały zrealizowane. Zakończona inwestycja posiada jeszcze jeden walor stworzyliśmy wspaniały punkt widokowy! 3

4 INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Wykonanie schodów zewnętrznych - zejście z osiedla Bolesława Chrobrego do ul. Urzędniczej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wykonania tej inwestycji podjęła się firma FILAR z Paczkowa za cenę zł. Realizacja tej inwestycji usprawni komunikację pomiędzy dwoma osiedlami z korzyścią dla mieszkańców oraz umożliwi turystom podziwianie pięknej panoramy Kamieńca i okolic z Krzyżowej Góry. W przygotowaniu jest dokumentacja na zagospodarowanie błoni kamienieckich przy ul. Kolejowej-Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim gdzie projektuje się obiekty w ramach programu Południowo-Zachodni Szlak Cysterski - którego realizację przewidziano z funduszy unijnych w 2010 i następnych latach.... teraz jest możliwość podziwiania pięknej panoramy Kamieńca i okolic. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Etap III - Kamieniec Ząbkowicki przyłączenie do sieci sanitarnej budynków przy ulicy Kolejowej nr: 30, 32, 34, 36, 38. W wyniku przeprowadzenia przetargu w dniu 29 kwietnia 2009 ogłoszono wykonawcę inwestycji: Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Andrzej Didyk Zielęcice. Ogółem koszt inwestycji wyniósł: ,45 zł. Prz ulicy Kolejowej wykonano również nowy chodnik. Opracowano dokumentację projektową na przyłączenie do sieci sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim, budynków przy ulicy Kolejowej nr 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19a i ulicy Szpitalnej nr 1, 3, 3a, 3b, 3c, 5, 7, 7a, 7b, 7c w ramach zadania BUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ ETAP IV. W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM. Wykonawcą projektu została firma: ZUBI Zakład Usług Budowlano-Inwestycyjnych. Projekt wykonano zgodnie z umową i przekazano do Urzędu Gminy w dniu roku. Zadanie realizowane będzie w 2010 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł: ,00 zł. 4

5 INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II etap modernizacji stadionu sportowego Rozpoczęto II etap modernizacji stadionu sportowego. W roku ubiegłym młodzi mieszkańcy naszej gminy otrzymali w prezencie kompleks boisk Orlik 2012 w tym roku zgodnie z obietnicami Wójta przystąpiono do dalszych prac. Przygotowano pełną dokumentację modernizacji i rozbudowy obiektów na stadionie sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Obecnie remontowana jest widownia, wartość zadania to zł, planowany termin zakończenia prac - kwiecień 2010 r. W kolejnych latach zostanie wykonana nowa płyta boiska piłkarskiego, poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna oraz zmodernizowany i rozbudowany zostanie budynek socjalno-szatniowy o zewnętrzne toalety dla kibiców. Widok na nowe boisko wybudowane w ramach programu Orlik 2012 oraz po lewej modernizowany stadion w Kamieńcu Ząbkowickim. REMONTY I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH Kolejną inwestycją była odbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej, gminnej, dojazdowej, do gospodarstw domowych i gruntów rolnych w Kamieńcu Ząbkowickim - ul. Krzyżowa - Lipowa - Kłodzka. Wartość zadania to ,66 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Ząbkowic Śląskich. 5

6 Remont drogi dojazdowej do gospodarstw domowych i gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Ożarach. Wartość zadania: ,41 zł. Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany FILAR z Paczkowa. INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Wykonanie zjazdu z ul. Kłodzkiej do ul. Wileńskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wartość zadania: zł. Wykonawca: Józef Gruszecki INSAND Złoty Stok. Remont ul. Basztowej - położenie nawierzchni asfaltowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wartość zadania: zł. Wykonawca: Józef Gruszecki INSAND Złoty Stok. W roku bieżącym gmina Kamieniec została niekwestionowanym liderem w zakresie współfinansowania zadań kompleksowego remontu dróg i chodników na drogach powiatowych przebiegających przez naszą gminę. Łącznie na inwestycje drogowe wydaliśmy ponad 1 milion zł. z czego 50 % środków pochodziło z budżetu powiatu. Nasza gmina dofinansowała również remont mostu w Topoli. W roku bieżącym wykonaliśmy nowe nawierzchnie na drogach w sołectwie Topola oraz sołectwie Sosnowa. Łączna długość nowych dróg przekroczyła 5 km. 6

7 INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Nowy most oraz droga w Chałupkach, zostały wybudowane z inicjatywy władz gminy - zadanie zostało wpisane do planu inwestycji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz zrealizowane w 2009 r. Kamieniec Ząbkowicki Chałupki Paczków W sierpniu na terenie Kamieńca miał miejsce groźny pożar. Zniszczeniu uległa część dachu budynku. Przystąpiono zatem do wykonania niezbędnych prac. Realizacji tego zadania podjęła się firma: SOBDAL Daniel Sobczyk ze Starczowa, która została wyłoniona z przetargu za kwotę: ,14 zł. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków nieruchomych i jest objęty ochroną konserwatorską, w związku z powyższym wymagana była pełna dokumentacja wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Dzięki szybkiej reakcji władz gminy cenny zabytek jak również dach nad głową wielu ludzi (budynek obecnie posiada funkcję mieszkalną) zostanie zabezpieczony i naprawiony. Święto Plonów - Gminne Dożynki 2009 W tym roku podziękowania za zbiory zorganizowano w sołectwie Byczeń. Przy dźwiękach orkiestry dętej korowód dożynkowy przemaszerował na główny plac obchodów (boisko sportowe). 7

8 Tradycyjnie już, uroczystość, rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą, odprawioną przez księdza proboszcza Wiesława Ignatowicza. Starostowie: Marzena Przybylska i Ludwik Sztangret przekazali wójtowi gminy Marcinowi Czerniecowi bochen chleba, wypieczony z zebranego w tym roku ziarna. Podarunkowi towarzyszyło przesłanie, by włodarz gminy tak dzielił chleb, żeby starczyło dla wszystkich. Tradycyjnie zostały wręczone odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa Otrzymali je: Ludwik Sztangret z Byczenia, Stanisław Osiadacz z Chałupek, Jacek Zając z Doboszowic, Marian Borodenko, Jerzy Szadkowski i Marian Dąbski z Kamieńca Ząbkowickiego, Benedykt Czapiga i Zbigniew Grodecki z Sosnowej oraz Weronika Malecka i Tomasz Pieczonka ze Śremu. Dokonano również podsumowania konkursów O Złotą Pelargonię i Najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 8

9 11 listopada - Święto Niepodległości Polski To najważniejsze polskie święto narodowe uczczone zostało uroczystością, przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Uroczystość 91. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski przebiegała w podniosłej, patriotycznej atmosferze. Szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia Gmina w tym roku zrealizowała program zdrowotny w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, który objął mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia. Do programu zakwalifikowano 1039 osób. Do końca listopada z programu skorzystało 486 osób. Drodzy mieszkańcy, szczepmy się przeciwko grypie. Powikłania pogrypowe są zwykle bardzo groźne dla naszego zdrowia i w części przypadków bywają śmiertelne! Dajemy Wam możliwość zaszczepienia się za darmo. Skorzystajcie z tego! 9

10 Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV Kolejnym zadaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, realizowanym poprzez Przeprowadzenie zajęć edukacyjno informacyjnych, lekcji edukacyjnych, szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 wśród dziewczynek zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki (do dnia ogłoszenia konkursu ofert) urodzonych w roku Do programu w roku szkolnym 2009/2010 zakwalifikowano 48 osób. Szczepienia rozpoczęły się w grudniu br. (I dawka szczepionki), a zakończą w czerwcu 2010 r. (II i III dawka). W poprzedniej edycji programu zaszczepiono 43 dziewczynki urodzone w 1997 r. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 3 Maja w kościele parafialnym pw. WNMP w Kamieńcu Ząbkowickim odbyła się uroczysta msza święta wraz z odsłonięciem tablicy, upamiętniającej 69 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. Prezes Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich Włodzimierz Maj wraz z wójtem gminy Marcinem Czerniecem dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez gminę. Za całokształt pracy na rzecz mieszkańców gminy wójt otrzymał, z rąk prezesa koła, odznakę Krzyż Sybiru. Uroczysta msza święta wraz z odsłonięciem tablicy, upamiętniającej 69 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. 10

11 Poznaj swój kraj Władze gminy Kamieniec Ząbkowicki dbają o młodzież, ale nie zapominają także o osobach starszych. Młodzi ludzie i seniorzy byli w minionym roku zapraszani na liczne wyjazdy. Wycieczka seniorów na Jasną Górę w Czętochowie Z myślą o senoirach z terenu całej gminy, po raz pierwszy udało się zorganizować wycieczkę do Częstochowy. W wyjedzie udział wzięło w sumie aż 155 osób. Jest to dowód na to, że ludzie w podeszłym wieku nie zostali zepchnięci na margines, a wręcz przeciwnie - są szanowani i doceniani. Rok 2009 upłynął pod znakiem organizacji wycieczek. Szczególnie dzieci i młodzież mogą się pochwalić obecnością w wielu miejscach naszego regionu, ale nie tylko. Najmłodsi obywatele gminy zwiedzili w mijającym roku Wambierzyce, Kudowę Zdrój, Czermną, Karłów, Bardo, Złoty Stok, byli także w stolicy Dolnego Śląska, gdzie spędzili m.in. wspaniałe chwile we wrocławskim zoo. Wielu z nich do dziś wspomina także trzydniowy obóz w Starczowie. 11

12 Sołectwo Starczów zabezpieczone przed wielką wodą! Dzięki staraniom władz gminy, w roku 2009 udało się udrożnić i zabezpieczyć miejscowy potok Goleniówka, biegnący przez Starczów i Kamieniec II. Dzięki tej pracy wody poopadowe będą bezpiecznie odprowadzone z terenu sołectwa. Podczas prac dokonano również kapitalnego remontu mostu na drodze powiatowej Kamieniec II - Starczów. Łączna wartość wykonanych prac przekroczyła kwotę 300 tys. zł. W roku bieżącym dzięki staraniom gminy inni zarządcy potoków i rzek wykonali prace odmulające. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy udrożnił potok Młynówka Grzmiąca w Doboszowicach oraz potok w Chałupkach. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku... życzą Wójt gminy - Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy - Dominik Krekora, oraz pracownicy Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. 12

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!!

PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!! PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!! Przychodzi mi podsumować i zdać sprawozdanie z kolejnego roku mojej pracy na rzecz gminy. Wiele działo się w gminie na przestrzeni minionego

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego 2010 2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

ZEMBRZYCE. Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski Radni Gminy Zembrzyce

ZEMBRZYCE. Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski Radni Gminy Zembrzyce ISSN 2299-1956 Nr IV / 2012 ZEMBRZYCE M A R C Ó W K A Ś L E S Z O W I C E T A R N A W A D O L N A T A R N A W A G Ó R N A Z E M B R Z Y C E Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!!! Ciepłej, rodzinnej

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW Listopad 2014 nr 11 (205) Mamy rynek i ratusz w Zabierzowie! Kończy się budowa zabierzowskiego rynku. Rynek powstaje na terenie zakupionym za poprzednich wójtów

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo