Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej"

Transkrypt

1 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej TVN S.A. z satysfakcją przyjmuje konsultacje na temat przyszłego zagospodarowania pasma UHF. Traktujemy to jako początek uporządkowanej debaty, której ważnym etapem będzie przedstawienie propozycji rządu i regulatora w omawianym zakresie. Znaczenie przedmiotu konsultacji jest tym większe, że przyjęte na koniec rozstrzygnięcia przesądzą nieodwołalnie o kształcie i rentowności naziemnej telewizji cyfrowej (DTT) w Polsce. Rozumiemy, jakie nadzieje budzi szansa sprzedaży pasma na usługi inne niż telewizja naziemna oparta na tradycyjnym broadcastingu, czy to PAL czy DVB. Uważamy jednak, że skoro szansa ta wynika z wyłączenia nadawania analogowego, co nastąpić ma dzięki budowie naziemnej telewizji cyfrowej, to punktem wyjścia niniejszej debaty winno być udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: a) Czy i jaką DTT warto zbudować w Polsce, z myślą o okresie za 5 15 lat? b) Jakie wobec tego winny być ustalenia w zakresie tzw. dywidendy cyfrowej? Warto inaczej rozłożyć akcenty, aby ustalić, czy ma sens budowa DTT bez otwarcia na telewizję wysokiej rozdzielczości, która wkrótce stanie się dominującym standardem produkcji. Dlatego sądzimy, że mamy dziś w Polsce trzy możliwości: 1. zbudować DTT otwartą na HDTV i zdolną stanowić atrakcyjną ofertę, albo 2. zbudować DTT jak najtańszą, będącą swoistym pakietem socjalnym, albo 3. nie budować DTT wcale. W wariancie 1. odbiorniki DTT winny móc odbierać HD. Przykład Wielkiej Brytanii pozwala wyobrazić sobie, jakim błędem byłoby dopuszczenie do sprzedaży odbiorników niezdolnych przyjąć i wyświetlić programy o wysokiej rozdzielczości. Minimalna ilość multipleksów DTT po switch-off nie powinna być w Polsce mniejsza, niż 6, tj. ich średnia ilość przed switch-off w porównywalnych krajach. Warto wziąć pod uwagę użycie standardu DVB-T2 o ile do końca 2008 r. zostanie ukończony. Tylko wtedy można byłoby ograniczyć ilość multipleksów DTT do pięciu. (Można też w rozważać użycie modulacji 256 QAM.) W wariancie 2. należy ograniczyć się do dwóch multipleksów z kompresją MPEG-2 dającą dostęp do najtańszych odbiorników, także używanych dziś zagranicą. Koszty takiej cyfryzacji (kupno dekoderów) winny być w większości finansowane przez rząd, który będzie miał pewność sprzedaży dywidendy. Refundacja winna też objąć nadawców, zmuszonych przejść na platformę nie dającą szans na rozwój i zwrot wydatków na rozruch. W tym i w 3. wariancie rolę wielokanałowej telewizji naziemnej, pozwalającej na oglądanie programów jakości kina domowego, istnienie telewizji lokalnych i odbiór z anten pokojowych, mogłaby wypełnić platforma szerokopasmowa zdolna dostarczać IPTV. Wątpimy natomiast, by taką rolę mogła wypełnić DVB-H, która naszym zdaniem niezależnie od wybranego wariantu właściwsza jest raczej dla pasma VHF, a nie UHF. TVN S.A. nie zajmuje stanowiska w kwestii, którą z powyższych trzech dróg winno się wybrać. Naszą intencją jest przekonanie UKE, że tylko wyżej wskazane opcje są racjonalne. Tym niemniej podtrzymujemy gotowość realizacji DTT otwartej na HDTV, zgodnie ze stanowiskiem wobec ostatniego projektu strategii wdrażania telewizji cyfrowej ZAŁĄCZNIK 1.

2 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 2 1. Uznana brytyjska grupa konsultacyjna, wskazując w raporcie The Mobile Provide optymalne wykorzystanie dywidendy cyfrowej przez państwa Unii Europejskiej, rysuje dwa skrajne scenariusze. Pierwszy, negatywny, zatytułowany jest rządy nadawców większość dla HDTV : Pole bitwy jest czysto polityczne: nie chodzi o to, czy są jakieś gospodarcze korzyści z pasma niesprzedanego w przetargu, lecz czy podarować pasmo nadawcom na dostarczanie HDTV przez naziemną telewizję cyfrową. ( ) Tu rozegrają się bitwy, bo tu rządy są wrażliwe, jako że widzowie są wyborcami. (...) Media oświadczą, że potrzebują częstotliwości na naziemną HDTV, bo inaczej widzowie DTT zostaną upośledzeni w porównaniu z [widzami] telewizji satelitarnej i kablowej, którzy już mają HDTV. Co więcej, [media] chcą częstotliwości za darmo, bo skoro mają dużo inwestować w nową technologię i jej rozwój, to nie będą miały funduszy na przetarg. Ze swoim uzależnieniem [leverage] rządy państw członkowskich zaakceptują większość tego, czego chcą nadawcy. 1 Przeciwieństwem tak pesymistycznego rozwoju wydarzeń ma być scenariusz drugi pt. mobilny bazar pełen życia, konkurencyjny rynek. Pomijając ocenę siły mediów w porównaniu do choćby telekomów (jak np. Deutsche Telekom, czy T-Mobile, na których zlecenie raport przygotowano), trudno nie zgodzić się z jednym decyzja o dalszych losach DTT jest w istocie decyzją polityczną, bo taka właśnie była w większości decyzja o zastąpieniu naziemnej telewizji analogowej przez cyfrową. W przeciwieństwie do cyfryzacji telewizji kablowej i satelitarnej, to rządy i regulatorzy a nie gracze rynkowi byli siłą napędową budowy DTT. Rynek był w większości sceptyczny: rządy winny przestać forsować DTT w Europie apelowały niezależne ośrodki analityczne. 2 Także nadawcy komercyjni wyrażali rezerwę, czego efektem były perturbacje z ich zaangażowaniem w realizację rządowych planów we Francji i Hiszpanii oraz w mniejszym stopniu w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Bez determinacji władz i mediów państwowych naziemna telewizja cyfrowa chyba nigdzie by dotąd nie powstała. Nadawcy przymuszeni do budowy DTT znaleźli się w sytuacji, w której dziś muszą toczyć bitwę o miejsce na naziemną HDTV, bo w przeciwnym wypadku ich inwestycje w naziemną platformę mogą wkrótce okazać się zagrożone przez ucieczkę widzów do innych platform. Tam, gdzie zasoby DTT zostały wypełnione przez programy standardowej rozdzielczości (SD) możliwe jest albo uruchomienie programów HD w nowych pasmach pochodzących z dywidendy albo zastąpienie nimi części dotychczas nadawanych programów. Co gorsza, niezależnie od przyjętego rozwiązania potrzeba długich lat na to, by odbiorcy DTT zaopatrzyli się w nowe odbiorniki. Zanim skończy się transformacja cyfrowa (switch-over) trzeba rozpocząć następną, z SD do HD, co oznacza także kolejny simulcast. Rosnąca dostępność materiałów w jakości HD zmienia społeczną świadomość tej techniki. HD traci walor ekskluzywności; bo widzowie będą po prostu oczekiwali od najlepszych stacji telewizyjnych udostępnienia [swoich] programów w wysokiej rozdzielczości. 3 Taka jest w dużym skrócie motywacja nadawców. 1 The Mobile Provide. Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend Methodology Report. SCF Associates Ltd. Wrzesień 2007., str Przytoczony cytat z: Forrester Research, Digital Terrestrial TV Won t Bear Fruit, Wrzesień Odpowiedź Channel 5 Broadcasting Ltd. na konsultacje Ofcomu w sprawie Przeglądu dywidendy cyfrowej, str. 5. (Zob. Załącznik 2.)

3 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 3 Trudno się z nimi nie zgodzić: jeśli ma zostać zbudowana naziemna telewizja cyfrowa, to powinna móc sprostać podstawowym oczekiwaniom odbiorców, które w coraz większym stopniu będą także obejmować programy HDTV. W perspektywie 5-15 lat obecność HDTV w DTT może przesądzić o jej być albo nie być, jako realnej (ekonomicznie) alternatywy dla innych platform. Pomocne w zrozumieniu dylematu nadawców, którzy najwięcej zainwestowali w DTT może być poznanie doświadczeń Wlk. Brytanii, najbardziej zaawansowanej w budowie naziemnej telewizji cyfrowej i przygotowaniu wielomilionowego rynku do switch-over. Dwa lata temu Ofcom zaczął konsultacje w sprawie dywidendy cyfrowej, proponując by zwolnione pasmo zostało wystawione na przetarg. W odpowiedzi najwięksi nadawcy naziemni uruchomili kampanię HD dla każdego. Pozwoliliśmy sobie załączyć tłumaczenie wybranych dokumentów, by ułatwić zrozumienie punktu widzenia nadawców, jak i tych, którzy nie bez racji domagają się przeznaczenia dywidendy na bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu. [Kilka dni temu nadawcy podpisali list intencyjny, by koordynować czynności nadawcze związane z wprowadzaniem HDTV do DTT. Rozwiązanie ma być ponoć oparte o modulację 256 QAM. Równocześnie Ofcom rozpoczął kolejną fazę konsultacji koncentrując się na perspektywach wprowadzenia HDTV do DTT, proponując oparcie o standard DVB-T2, usunięcie części programów SD i osłabienie parametrów sygnału SD. 4 ] Wnioski z brytyjskiej lekcji nie ograniczają się do tego, że nam będzie łatwiej, bo wybraliśmy (mogliśmy wybrać) MPEG-4. Ważniejsze jest dostrzeżenie różnicy kontekstu między debatą nad dywidendą cyfrową w Polsce, a takąż dyskusją w porównywalnych dla nas krajach, tj. Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Są to kraje, które w czasie kształtowania koncepcji dojścia do switch-off i budowy DTT miały zbliżoną lub większą od Polski liczbę gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do telewizji kablowej (CTV) lub satelitarnej (DTH), czyli uzależnionych od naziemnej telewizji analogowej (ATT), jak również nie mniejsze terytorium i wynikające stąd problemy (i koszty) z dotarciem do ostatnich procent populacji. (Może warto spytać, co zrobiliby będąc d z i ś na naszym miejscu?) Kraje UE-15 w podziale wg uzależnienia od ATT. 5 CTV DTH ATT ATT Rok 2000 (%) (%) (%) (miliony) Włochy 0,7 9, ,20 UK (1997) 9,9 17, ,52 Francja 12,6 17, ,12 Hiszpania (1998) 13,6 11,9 74 8,74 Niemcy 55,9 33,0 10 3,68 Portugalia 18,0 9,7 72 2,90 Szwecja 55,0 18,8 26 1,04 Finlandia 49,1 5,3 46 1,04 Norwegia (2001) 46,0 26,0 28 0,62 Austria 39,2 41,5 19 0,58 Irlandia 43,3 11,3 45 0,51 Belgia 87,0 2,2 11 0,44 Dania 59,6 22,5 18 0,42 Holandia 94,0 6, Luksemburg 88,9 14, Dokument do pobrania pod adresem 5 Oprac. APID Partners na podstawie raportów IDATE Development of Digital Television in.

4 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 4 Wspomniana różnica to fakt, że tam działa dziś (lub może działać) co najmniej sześć multipleksów ogólnokrajowych (pokryć), a dyskusja dotyczy tego, co zrobić z częstotliwościami po co najmniej pięciu analogowych programach. Tymczasem my możemy liczyć na siedem multipleksów w UHF. Musi nam to wystarczyć zarówno na wdrożenie atrakcyjnej oferty SD, jak i na zabezpieczenie się przed wpadnięciem w brytyjskiej pułapkę. UKE zaś sugeruje, by co najmniej dwa z siedmiu multipleksów przeznaczyć na inne, niż DTT cele... Jesteśmy jak najdalsi od tego, by negować, że z perspektywy całości rynku telekomunikacyjnego (i Skarbu Państwa) istnieją znacznie bardziej atrakcyjniejsze sposoby wykorzystania częstotliwości, niż platforma DTT oparta o standard DVB. Jednak z naszej perspektywy stwierdzamy, że budowa DTT wymaga spełnienia jakiegoś minimum, by cały projekt zachował w ogóle charakter rynkowy. Wydaje się nam uzasadnione, by przyjąć, że liczba multipleksów DTT w Polsce p o switch-off nie powinna być niższa od ich liczby w porównywalnych krajach p r z e d switch-off. Przywołajmy tu scenariusze opisane w The Mobile Provide. Procentowy podział dywidendy z pasma VHF/UHF na poszczególne cele wygląda w nich następująco: 6 Rządy nadawców Scenariusz: Mobilny bazar Rozpowszechnianie (DTT) 70% 25% Usługi mobilne 10% 60% Inne 20% 15% W skrajnie optymistycznym scenariuszu na DTT miałaby przypaść ćwierć dywidendy. Oprócz już używanych przez tę platformę średnio sześciu pokryć. Jednak ocena wykorzystania dywidendy nie może być dokonana w abstrakcji od okoliczności: nie można wszędzie wycisnąć tyle samo, jeśli nie ustali się zbliżonego punktu wyjścia. Przyjmijmy zatem, że i w Polsce, jak w porównywalnych krajach działa już sześć multipleksów jaką część reszty pasma VHF/UHF stanowiłby ów siódmy? Który scenariusz zrealizujemy uruchamiając wszystkie siedem pokryć? Bez przedstawienia przez UKE dokładnych szacunków dotyczących dywidendy, trudno będzie to ustalić, ale sądzimy, że w tym kontekście raczej nie grozi nam posądzenie o rządy nadawców. Stwierdzamy także, iż nieuzasadnione jest budowanie w Polsce wielkoobszarowych sieci SFN, które co prawda pozwoliłyby przezwyciężyć gros wskazanych ograniczeń (choć nie wszystkie i nie w całej Polsce), ale ich utrzymywanie przez nadawców nie byłoby oparte o rachunek ekonomiczny, grożąc nawet wzrostem kosztów emisji programu, zamiast obiecywanego spadku. Nieznane nam są w każdym razie dowody przeczące tej opinii. Dlatego biorąc pod uwagę wielość funkcji, jakie pod kątem budowy DTT winno wypełnić pasmo UHF, stwierdzamy, że należałoby wszystkie pokrycia w paśmie MHz zarezerwować na najbliższe i przyszłe potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. 6 The Mobile Provide...

5 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 5 2. Zdajemy sobie sprawę z geograficznych i międzynarodowych uwarunkowań, których skutkiem jest określona dostępność częstotliwości w Polsce. Nie dysponujemy takim radiowym bogactwem jak Hiszpania, czy Włochy. Ale fakty te nie niwelują przecież potrzeb rynkowych i wynikających stąd kalkulacji. Dlatego powtarzamy naziemna telewizja cyfrowa chcąc być platformą stanowiącą realną i trwałą ofertę dla liczącej się grupy odbiorców, musi być zdolna zaoferować to, co jak sądzimy stanie się wkrótce standardem: HDTV. Wychodząc z powyższego należy rozważyć, jakie modele cyfryzacji telewizji naziemnej są dla nas dziś teoretycznie dostępne. Model A. DTT HD Technologia rozpowszechniania cyfrowego, w przeciwieństwie do analogowego, podlega nieustannej ewolucji i udoskonaleniom. To fenomen znany z innych cyfrowych technologii, jak na przykład Prawo Moore a w oprogramowaniach komputerowych, jakkolwiek tutaj postęp może być jeszcze szybszy stwierdził tydzień temu Ofcom (zachęcając nadawców by oprócz MPEG-4 postawili na DVB-T2). 7 Podzielając to przekonanie i opinię o niezbędności HDTV w DTT, stwierdzamy, że wymaga to takiej budowy platformy naziemnej, aby była w stanie przez jak najdłuższy czas korzystać ze wzrostu wydajności metod transportu sygnału do widza. W odniesieniu do odbiorników DTT oznacza to konieczność ustalenia, jako wymogu minimum, zdolności odebrania sygnału HD. Dzięki temu widzowie nie posiadający jeszcze telewizora przystosowanego do programów wysokiej rozdzielczości także będą mogli je oglądać (jako SD). Z kolei nadawcy będą mogli przełączyć swój program z SD na HD bez utraty dostępu do wspomnianej grupy widzów, nie będą też zmuszeni do równoczesnego nadawania programu w obu rozdzielczościach. W ten sposób ominęlibyśmy główną obok braku miejsca barierę hamującą rozwój HDTV w DTT. Można też sądzić, że rozwiązanie takie przyśpieszy nasycanie rynku telewizorami do odbioru programów o wysokiej rozdzielczości, bo wzrośnie świadomość istnienia tej techniki wszyscy widzowie będą coraz częściej widzieć logo HD na ekranie, nawet oglądając programy w jakości SD. Jesteśmy przekonani, że siedem multipleksów DTT pozwoli na tak perspektywiczne zarządzanie pojemnościami, by móc stopniowo zwiększać liczbę programów w jakości HD bez wyłączania innych programów. Wyrażone już przez nas stanowisko o sporym potencjale MPEG-4 w kontekście HDTV 8 chcielibyśmy teraz rozszerzyć korzystając z nowego kontekstu wyznaczonego zakresem niniejszych konsultacji. Sądzimy, że warto poważnie potraktować możliwość zastosowania systemu DVB-T2, który jak należy przypuszczać pozwoli zwiększyć wydajność multipleksów o co najmniej 20%. Wymagałoby to jednak gotowości rządu do korekty harmonogramu, bo start DTT w oparciu o nowy standard byłby możliwy nie wcześniej, niż w 2010 r, więc niemożliwe byłoby utrzymanie terminu 2012 jako daty switch-off ATT w Polsce. 7 Ofcom, The Future of Digital Terrestrial Television. Enabling new services for viewers. Consultation Stanowisko TVN S.A. w sprawie przedstawionego do dyskusji Planu wprowadzania cyfrowej telewizji naziemnej. Pkt 3.2. Zob. Załącznik 1.

6 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 6 Przesunięcie startu o dwa lata skutkowałoby tylko lub aż przesunięciem switch-off na 2014 r., co zresztą rząd i tak dopuszczał. Należy oczekiwać, że do końca przyszłego roku kwestia dostępności nowego standardu będzie całkowicie wyjaśniona (zdaniem Ofcomu nastąpi to wiosną). Gdyby więc przyjąć takie rozwiązanie zamiar użycia DVB-T2 co nie hamuje przecież prac nad planowaniem sieci nadawczych, dokładnym scenariuszem switch-over, polityką informacyjną, promocją, pomocą publiczną, zmianami prawa etc., to możliwe byłoby po potwierdzeniu dostępności tego standardu, zmniejszenie liczby multipleksów DTT do 5-6. Sądzimy też, iż pewien dodatkowy czas przed startem DTT pozwoliłby upewnić się (choćby przez obserwację testów w Wlk.Brytanii) co do użyteczności modulacji 256 QAM do DTT. Model B. DTT SD Stwierdzając niezbędność HDTV w DTT wyrażamy jednocześnie przekonanie, że nie ma sensu budować dziś naziemnej telewizji cyfrowej pozbawionej programów o wysokiej rozdzielczości, chyba, że potraktować tę platformę jako swoisty pakiet socjalny (znany z sieci kablowych), tj. wynik zobowiązania do utrzymania bezpłatnego dostępu do dzisiejszych telewizji analogowych co opisujemy niżej jako model D. W każdym innym wypadku wprowadzenie DTT SD doprowadziłoby nas szybko do równie krytycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się dziś nadawcy DTT w np. Wielkiej Brytanii. Z tą tylko różnicą, że my nie mielibyśmy już żadnej dywidendy, o którą nadawcy chcąc wprowadzić HDTV mogliby się ubiegać. Model C. DTT w wielkoobszarowych sieciach SFN Potencjał ekonomiczny polskiego rynku telewizyjnego w średniookresowej perspektywie nie wzrośnie naszym zdaniem na tyle, by można było ekonomicznie uzasadnić finansowanie przez nadawców budowy i utrzymywania wielkoobszarowych sieci SFN. Zdajemy sobie sprawę z tego jak atrakcyjnie przedstawia się taka wizja z punktu widzenia zagospodarowania widma. Zapewne można byłoby wykroić kilkanaście pokryć na DTT pozostawiając większą część pasma na inne usługi. Wiemy o inwestycjach w podobne rozwiązania w np. Hiszpanii, ale (tak jak w przypadku samych częstotliwości) nie jesteśmy Hiszpanią. Warto pamiętać, że potencjał nadawców jest tylko odbiciem szerzej rozumianego potencjału kraju: jak zareagowałby rząd na propozycję, by śladem Hiszpanii przeznaczyć w następnym roku 1,7 miliarda Euro na promocję Społeczeństwa Informacyjnego, 9 nie mówiąc o bardziej bezpośrednich transzach wsparcia rozwoju DTT? Model D. DTT minimum Świadomość wcześniej wskazanych i innych trudnych do ukrycia słabości DTT (rozumianej jako naziemna platforma DVB), zwłaszcza w porównaniu z innymi już działającymi platformami, zachęca do potraktowania DTT wyłącznie jako niezbędnego efektu switch-off ATT. Wówczas nie mówilibyśmy byśmy o tej platformie jako realnym projekcie ekonomicznym, lecz wyłącznie jako o emanacji zobowiązania utrzymania bezpłatnego dostępu do dzisiejszych telewizji analogowych. Wówczas dywidenda cyfrowa byłaby naprawdę imponująca, a państwo mogłoby z jej sprzedaży sfinansować wiele potrzeb związanych z wyłączeniem ATT. 9 Rapid TV News, 2007

7 Stanowisko TVN S.A. w sprawie Konsultacji dywidendy cyfrowej 7 Należałoby jednak już teraz (przed sprzedażą pasma) wybrać priorytety czy ważniejsze jest, by móc szybko sprzedać jak najwięcej pasma, czy też by przejście z ATT na pakiet socjalny DTT było jak najtańsze dla widzów. Wybór pierwszego priorytetu oznacza jeden multipleks MPEG-4, tak, jak opisano go w treści konsultacji. Wybór drugiego priorytetu, co uważamy za lepsze (choć mniej korzystne dla nadawców!) oznacza użycie kompresji MPEG-2, bo to odbiorniki z nią, a zwłaszcza tzw. zappery, są dziś i będą w przyszłości najtańsze, co obejmie wkrótce także dostęp do obrotu wtórnego z zagranicy. Wtedy należałoby uruchomić dwa multipleksy 18 Mbps, z modulacją 16 QAM. Model E. rezygnacja i oczekiwanie Trudno zakładać, by w którymś modelu dało się uniknąć pomocy państwa ułatwiającej przejście z ATT do innych platform. Istnieje jednak możliwość, by sfinansować tylko przejście do tego co już jest (sieci kablowe, telewizja satelitarna, IPTV w ADSL), a uniknąć kosztów budowy DTT. Jeśli rozwój techniczny usług medialnych doprowadzi wkrótce do wykształcenia usług, które mogłyby z powodzeniem wypełnić funkcje DTT, to będzie można je tu wdrożyć w dogodnym rynkowo i technicznie czasie, a nie w momencie wyznaczonym chęcią wyłączenia ATT. Model F. naziemna IPTV Zbudowanie zupełnie nowej platformy szerokopasmowej, zapewniającej świadczenie usług typu IPTV, korzystającej z całkowicie odmiennej, niż DTT infrastruktury, jest wizją atrakcyjną, ale dalece wykraczającą dziś poza potencjał samego rynku telewizyjnego. Wątpimy w każdym razie, by było to realne w najbliższym czasie, jeśli jako nadawca mielibyśmy mieć pewność, że skutkiem wymuszonego przez państwo switch-off ATT nie będzie wzrost kosztów nadawania. Pozostaje też tutaj pytanie o możliwość zachowania ciągłości bezpłatnego dostępu do obecnej oferty analogowej. Model ten zawiera się jednak w rozwiązaniach opisanych wyżej jako modele D. i E., dlatego nie powinien być rozpatrywany osobno Podsumowując Uważamy, że mamy do dyspozycji trzy drogi, opisane przez modele A, D i E. Uważamy za niecelowe lub błędne dążenie do zrealizowanie modeli B lub C. TVN S.A. jest gotowa określić swoje stanowisko we wszystkich kwestiach wskazanych przez UKE, również tych, które pojawią się w toku dalszych konsultacji. Sądzimy jednak, że na obecnym etapie ważniejsze było przedstawienie naszego całościowego podejścia, co staraliśmy się uczynić. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej 1 Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej pełna realizacja założeń planu Genewa 2006 Poznań MediaExpo 09 kwietnia 2014 2 Wdrożenie NTC w Polsce- współpraca Wdrożenie NTC w Polsce- ASO 3 OSTATNI ETAP WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo!

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! w listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów Co to jest DVB-T? DVB-T to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce do 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję analogową czyli taką jaką możemy odbierać teraz za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Uwarunkowania techniczne i wyspowy model konwersji analogowo-cyfrowej Wiktor Sęga - Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości Cyfryzacja telewizji

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska podsumowanie projektu badawczo edukacyjnego prowadzonego w 2008 r. Cyfrowa Polska. Podsumowanie projektu w 2008 r.

Cyfrowa Polska podsumowanie projektu badawczo edukacyjnego prowadzonego w 2008 r. Cyfrowa Polska. Podsumowanie projektu w 2008 r. Cyfrowa Polska Podsumowanie projektu w 2008 r. 1 Raport Instytutu Globalizacji Grudzień 2008 2 Spis treści: Wstęp...s. 3 Kluczowe wnioski raportu Cyfrowa Polska.....s. 4 Najważniejsze wnioski raportu Korzyści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE

Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji wystosowane 24 kwietnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do uczestników

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz DRUGA DYWIDENDA Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej Konferencja KIGEiT Możliwości wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa 11 lipca 2008 r. ZATWIERDZAM... SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Wiktor Sęga Dyrektor DZC Wojciech Pieńkowski Naczelnik DZC-WTV Andrzej

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego Case Id: b5502b6b-df93-4666-8e79-0f3c9d4e92eb Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego Fields marked with * are mandatory. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Zawartość multipleksów cyfrowych 1 / 5 multipleks Oferta programowa * kanały

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców?

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Telewizja cyfrowa Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Gospodarstwa domowe, które odbierają sygnał telewizyjny wyłącznie z nadajników naziemnych i posiadają stare odbiorniki telewizyjne z chwilą wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 System Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce Standard DVB-T (Digital Video

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania abonentów do odbioru

Zasady przygotowania abonentów do odbioru NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu grudnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu grudnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 14 20 grudnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 14.12 Rzeczpospolita: Streżyńska o aukcji LTE i państwowym operatorze Autor: Urszula Zielińska

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Internet z nieba Plan prezentacji Rzeczywiste potrzeby mieszkańców Raport z testów Internetu satelitarnego w

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji utworzenia Krajowego Funduszu Cyfrowego w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, Warszawa, 25 września 2007r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza (na podstawie danych Nielsen Audience Measurement od 1 października do 11 listopada 2012 r.) DEPARTAMENT MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB INSTRUKCJA STANOWISKOWA Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB Poniżej opisujemy szczegółowe informacje na temat podłączenia tunera

Bardziej szczegółowo

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej wprowadzenie nowych zasad określania kwot maksymalnych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością; uproszczenie regulacji dotyczących naliczania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO POLSKICH SIECI NADAWCZYCH SP. z o.o. W RAMACH KONSULTACJI URZĘDU REGULACJI ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCYCH DYWIDENDY CYFROWEJ

STANOWISKO POLSKICH SIECI NADAWCZYCH SP. z o.o. W RAMACH KONSULTACJI URZĘDU REGULACJI ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCYCH DYWIDENDY CYFROWEJ STANOWISKO POLSKICH SIECI NADAWCZYCH SP. z o.o. W RAMACH KONSULTACJI URZĘDU REGULACJI ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCYCH DYWIDENDY CYFROWEJ Warszawa, listopad 2007 Dywidenda cyfrowa, stanowisko PSN, Warszawa listopad

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 5 11 marca 2012 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 05.03 Bloomberg Businessweek Polska: Telewizja wszędzie cię dopadnie Komórka zamiast pilota. Telewizja obecna

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej W związku z ogłoszonymi w dniu 24.04.2013 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Radio Cyfrowe Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Poznań 10 kwietnia 2014 r. Rozwój radia w Internecie 60% Polaków korzysta z Internetu Rozwój radia w Internecie Rewolucja w sieci -

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Radosław Tyniów DTV Digital Television ogólna nazwa emisji sygnału telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( )

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( ) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Telewizja hotelowa to nasza specjalność!

Telewizja hotelowa to nasza specjalność! Telewizja hotelowa to nasza specjalność! Oferujemy całościowe rozwiązania obejmujące wszystkie elementy sprawnie działających systemów telewizji hotelowej: od odbiorników telewizyjnych, systemów odbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja telewizji naziemnej Kolejny etap wyłączeń sygnału analogowego w województwie zachodniopomorskim 20.05.2013 Korzyści wynikające z naziemnej telewizji cyfrowej Poszerzenie oferty programowej Drogą

Bardziej szczegółowo

Polscy emigranci w Europie

Polscy emigranci w Europie Polscy emigranci w Europie Szybki wzrost emigracji Szacunki emigracji mln osób 1,45 1,95 1,00 2004 2005 2006 Źródło: GUS 23 października 2007 83% emigrantów wybiera Europę, a 79% kraje Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwe scenariusze zmian i rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce

Możliwe scenariusze zmian i rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce Możliwe scenariusze zmian i rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce Andrzej Zieliński Artykuł porusza istotną tematykę rozwoju ogólnodostępnych mediów elektronicznych w Polsce, szczególnie w kontekście dyskusji

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Warszawa, 12 listopada 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów

Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów W Norwegii: 75% populacji słucha radia codziennie, średnia słuchalność dzienna wynosi 99 minut. Dokumenty dotyczące norweskiej propozycji cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 października 2009. Nowa oferta dostępu do telewizji i Internetu Telekomunikacji Polskiej

Warszawa, 7 października 2009. Nowa oferta dostępu do telewizji i Internetu Telekomunikacji Polskiej Warszawa, 7 października 2009 Nowa oferta dostępu do telewizji i Internetu Telekomunikacji Polskiej Dostępność usługi IPTV w Polsce (% gospodarstw domowych) gospodarstwa z infrastrukturą miedzianą i możliwością

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 10 Konferencja Technik Szerokopasmowych - Sopot, 2 czerwca 2011 Prezentacja opisuje polski

Bardziej szczegółowo

Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji

Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji dr inż. Dariusz Więcek dr inż. Janusz Sobolewski prof. Ryszard Strużak mgr inż. Bartłomiej Gołębiowski mgr inż. Daniel Niewiadomski mgr inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga, Dyrektora Departamentu Radia i Mediów w EBU, pokazana 4 listopada 2014 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego WorldDMB w Rzymie. Prezentacja pokazuje

Bardziej szczegółowo

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C produkcji WISI Communications GmbH Dystrybucja w Polsce: DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl OM 10 typowe

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 23 29 stycznia 2012 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Nakręcony Plusem i LTE Zygmunt Solorz-Żak zapytany o wspólną ofertę Plusa i Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja pytania i odpowiedzi

Cyfryzacja pytania i odpowiedzi Cyfryzacja pytania i odpowiedzi Co to jest cyfryzacja? Cyfryzacja to proces zmiany techniki nadawania sygnału telewizyjnego z analogowej na cyfrową. W celu umożliwienia ciągłego dostępu do programów najpierw

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl 1 Konferencja prasowa 2012 2 Manta początek Manta powstała w 1998 roku w listopadzie. Obroty i zyski są wypracowane na kapitale własnym, firma nie ma żadnych kredytów, jest całkowicie niezależna, powstała

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Stefan Kamiński Prezes Zarządu KIGEiT Andrzej Zarębski Członek Rady Izby Płock, 13 marca 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Warszawa, dnia 2010-06-25 U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Uwagi ogólne: Przepisy projektowanej ustawy,

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa TV. Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów

Stacja czołowa TV. Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Stacja czołowa TV Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl

Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Standard DVB-T został opublikowany w 1997r. Pierwszą emisję w tym systemie uruchomiono 1998r. w Wielkiej Bytanii.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 07 12 stycznia 2014 Rzeczpospolita: Trzymaj TVN i Cyfrowy Polsat Analitycy DM PKO BP obniżyli do 19,9 zł z 20,4 zł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu. Konsekwentnie zalecają

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 lipca 2 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 29.07 Parkiet: Łatwiej o oszczędności niż rozwój Autor: ziu Wyniki Orange Polska za II

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 12 TECHNIKA POMIAROWA www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OD AUTORA Wprowadzenie Technika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 stycznia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 4.01 Puls Biznesu: Nadchodzi lekkie odbicie Autor: MZAT Według prognoz firmy analityczno-doradczej

Bardziej szczegółowo

Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej w Polsce

Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej w Polsce Andrzej Zieliński Opisano stan cyfryzacji transmisji telewizyjnych w Polsce zarówno satelitarnych, jak i kablowych oraz proces cyfrowego przełączenia telewizji naziemnej, będący obecnie najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo