Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie ALMAMER gazeta uczelniana"

Transkrypt

1 Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 11 / rok akademicki 2009/2010 ISSN lat minęło Wciąż młodzi Mistrzyni z ALMAMER Kultury Świata Jest taka uczelnia w Warszawie 1

2 Solidny dorobek Rozmowa z Rektorem ALMAMER prof. dr. Januszem Merskim Rok akademicki 2008/2009 był rokiem jubileuszowym, wypełnionym uroczystościami, konferencjami, imprezami, które związane były z 15-leciem ALMAMER. Jak ocenia Pan ten rok? Jak zaprezentowała się ALMAMER? Naszym celem było zaprezentowanie dorobku ALMAMER i naszych osiągnięć. Przez minione piętnaście lat zbudowaliśmy szkołę wyższą o silnej pozycji w środowisku akademickim ALMAMER stała się swoistego rodzaju marką dobrze kojarzoną zarówno w świecie naukowym, jak i wśród studentów. Mamy solidny dorobek naukowy i cały czas się rozwijamy, o czym najlepiej świadczą kolejne nowe wydziały i specjalności powstające na naszej uczelni. Jest się czym pochwalić, jubileusz 15-lecia był okazją, by nasze osiągnięcia przedstawić publicznie. Położyliśmy silny nacisk na to, co najbardziej istotne dla działalności akademickiej konferencje i wydawnictwa naukowe. Konferencje naukowe zgromadziły uczestników z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, obejmowały tak szerokie i różnorodne obszary, jak perspektywy stosowania biotechnologii w Polsce i Unii Europejskiej, czyli np. problem dopuszczenia do obrotu żywności genetycznie modyfikowanej, czy kryzys gospodarczy i rolę państw oraz Unii Europejskiej w walce z tym problemem, który przybrał niespotykane w skali świata rozmiary. Publikacje naukowe łączył nie tylko wspólny znak 15-lecia ALMAMER: przygotowując plan tytułowy, kierowaliśmy się tym, aby w roku jubileuszowym przedstawić pełne spektrum tematów podejmowanych w naszych pracach badawczych i zaprezentować osiągnięcia naukowców z różnych wydziałów ALMAMER. W liście skierowanym na Pana ręce Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski napisał: ALMAMER jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. O znaczeniu i prestiżu Wyższej Szkoły Ekonomicznej świadczą wysokie miejsca, które ALMAMER zajmuje w najważniejszych rankingach edukacyjnych to bardzo wysoka ocena Uczelni, co Pan czuł czytając te słowa? To bardzo wysoka ocena naszego dorobku. Byłem dumny z tego, że ALMAMER została doceniona przez konstytucyjnie jedną z najważniejszych osób w państwie. Słowa skierowane do nas przez Marszałka Sejmu RP mają podwójny wymiar z jednej strony są źródłem satysfakcji dla wszystkich tych, którzy przez lata tworzyli ALMAMER. To docenienie wysiłku włożonego w rozwój Uczelni, w konsekwentnie realizowaną wizję, w nasz wkład w rewolucję edukacyjną, która dokonała się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat i której by nie było bez takich uczelni jak ALMAMER. Z drugiej strony pokazują, że jesteśmy pozytywnie odbierani również poza środowiskiem akademickim, że nasze osiągnięcia są zauważane i znajdują swój wymierny wyraz. Zostaliśmy zresztą uhonorowani podwójnie, otrzymałem również Medal Sejmu RP, co traktuję jako osobiste wyróżnienie. Uroczyste posiedzenie Senatu zakończyło obchody jubileuszu 15-lecia ALMA- MER, jakie są plany na kolejne lata? Nawiązując do japońskiej filozofii zarządzania kazein możemy mówić o niekończącym się procesie ulepszania. Ważne jest, aby cały czas zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić lepiej i wdrażać to w życie oraz aby zmiany miały charakter ciągły. W dynamicznie zmieniającym się świecie nikogo, kto chce osiągnąć sukces, nie stać na to, aby stanął w miejscu. Tak jest też w ALMAMER, w działalności dydaktycznej wdrożyliśmy system zapewniania jakości kształcenia dydaktycznego, którego zadaniem jest ciągłe podnoszenie jakości nauczania. Nasze plany na kolejne lata możemy podzielić na dwa obszary infrastruktura Uczelni związana z kształceniem studentów oraz rozwój nowych kierunków kształcenia. Kończymy prace związane z budową nowych pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Wolskiej 43. To kilkanaście pięter budynku z salami wykładowymi, audytoriami, nowymi pomieszczeniami biblioteki bardzo duża inwestycja, opóźniona, niestety, z uwagi na kryzys. Banki radykalnie obniżyły akcję kredytową, a my ze względu na skalę inwestycji musimy posługiwać się kredytem na kolejne etapy budowy. Wierzę, że wszystko jest na dobrej drodze i już wkrótce nasi studenci i nauczyciele akademiccy będą mogli uczyć się i pracować w komfortowych warunkach. Drugi obszar, czyli rozwój działalności dydaktycznej naszą dewizą jest stałe monitorowanie rynku pracy, aktywne odpowiadanie na potrzeby związane z kształceniem specjalistów w nowych dziedzinach. Zawsze podkreślamy, że zależy nam nie tylko na wypromowaniu absolwentów, ale na absolwentach, którzy z powodzeniem poradzą sobie w życiu zawodowym, a zdobyta w ALMAMER wiedza jest dla nich kluczem do kariery i osobistego rozwoju. Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że brak jest specjalistów z obszaru zdrowia publicznego. Mówimy zarówno o osobach zarządzających, pracujących w administracji, jak i specjalistach, na przykład w dziedzinie elektroradiologii. Dlatego zamierzamy utworzyć Wydział Zdrowia Publicznego, w którym znajdą się dwa kierunki już istniejąca Fizjoterapia 2

3 dobra marka oraz Zdrowie Publiczne z dwiema specjalnościami: organizacją i zarządzaniem w dziedzinie służby zdrowia oraz elektroradiologią. Chcemy również uruchomić naukę na specjalności pielęgniarskiej jak pokazują badania, coraz częściej brakuje personelu medycznego, wiele zwłaszcza młodych osób wyjechało do pracy w krajach Unii Europejskiej. Efektem jest luka pokoleniowa i rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny. W ślad za tym rosną płace, a praca pielęgniarki znów staje się atrakcyjnym rynkowo zawodem. Wierzę, że te nowe kierunki i specjalności będą się cieszyły równie dużym zainteresowaniem jak Fizjoterapia, która w dwa lata po uruchomieniu cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród studentów i gdzie wkrótce uruchomimy studia na poziomie magisterskim. W Polsce mamy ponad 300 wyższych uczelni, prawie tyle co w Chinach mówi Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według prognoz ministerstwa zbankrutuje 2/3 z nich. Czy nad szkolnictwem niepublicznym zawisły czarne chmury? Nie podzielam aż tak pesymistycznej oceny, choć z pewnością będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem łączenia się uczelni, a część być może wygasi swoją działalność. Przez lata uczelnie niepubliczne rozwijały się bardzo dynamicznie. Powodów było kilka. Po pierwsze, nadrabialiśmy olbrzymie zaległości edukacyjne. Mało kto dziś pamięta, że pod koniec lat osiemdziesiątych studiowało w Polsce mniej niż 10 procent osób. Po transformacji 1989 roku wykształcenie nabrało nowej wartości, młodzi ludzie z wyższym wykształceniem błyskawicznie zdobywali pracę i robili szybkie kariery. To skutecznie motywowało innych do studiowania. Również wiele osób z tych, które już gdzieś pracowały, znalazło się przed alternatywą albo brak możliwości rozwoju zawodowego i awansu, albo zdobycie wyższego wykształcenia i podejmowali ten wysiłek. Na marginesie dodam, że byli to często znakomici i bardzo sumienni studenci. I trzeci czynnik wykształcenie zdobywało pokolenie wyżu demograficznego, a więc zapotrzebowanie na edukację było możliwe. Dziś studiuje co drugi młody Polak, a dyplom ukończenia studiów to niejako standard, bez którego nie ma co myśleć o atrakcyjnej i dającej możliwości rozwoju pracy. Młodzież z wyżu demograficznego kończy lub skończyła już studia. Ci, którzy chcieli uzupełnić wykształcenie, również już to zrobili. Te obiektywne czynniki sprawiają, że wiele uczelni wyższych może napotkać na poważne kłopoty. Jak zawsze w trudnych czasach przetrwają najlepsi. Coraz częściej słyszymy o niżu demograficznym, wspomniał Pan o nim analizując sytuację na rynku edukacyjnym. Jak wygląda to zjawisko z punktu widzenia ALMAMER? Czy spada liczba studentów? Co oznacza to dla Uczelni w praktyce? Niż demograficzny jest faktem, oznacza on, że maleje liczba młodzieży, która zamierza podjąć studia. W Polsce i tak studiuje więcej młodych ludzi niż w innych krajach europejskich, więc trudno oczekiwać, że procent podejmujących naukę w wyższych uczelniach może się jeszcze zwiększyć. Na naszą przyszłość patrzymy jednak ze spokojem, liczba studentów na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmienia się w niewielkim stopniu, co świadczy o tym, że potrafimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów. Na swoją pozycję pracowaliśmy 15 lat, mury naszej uczelni opuściło już ponad 23 tysiące absolwentów. Dziś procentuje wysiłek włożony w budowę dobrej, nowoczesnej uczelni, kształcącej studentów na wysokim poziomie. Składa się na to kilka elementów. Przede wszystkim kadra naukowa: pozyskiwanie dobrych nauczycieli akademickich, regularnie przeprowadzane badania w systemie anonimowych ocen. To także pozyskiwanie wybitnych praktyków osób, które pracę naukową połączyły z sukcesem, z aktywnością w sferze biznesu czy administracji. Po drugie, wsłuchiwanie się w potrzeby studentów. W naszej uczelni są oni partnerami, a po ukończeniu studiów staną się ambasadorami ALMAMER. Ten system działa chyba nieźle, skoro znaczna część z osób zapisujących się na studia w ALMAMER to osoby, którym uczelnię polecili przyjaciele, znajomi, rodzina. Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER, który jest atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań dla ludzi w wieku 50 plus. To wszystko tworzy spójną i dobrze działającą całość. Dobrze wykorzystaliśmy swój czas i dziś, w obliczu niżu, jesteśmy jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Jednym z najczęściej powtarzanych słów jest ostatnio słowo kryzys finansowy, gospodarczy. Większość studentów samodzielnie zarabia na opłacenie kosztów swego wykształcenia. Czy kryzys ograniczył ich możliwości kształcenia? Z pewnością kryzys ma wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu studiów. To przecież zobowiązanie na kilka lat. Większość z naszych studentów samodzielnie zarabia na opłacenie czesnego i dotykają ich problemy kurczącego się rynku pracy. Wiem, że wielu młodych ludzi stoi przed trudnym wyborem i bije się z myślami, co zrobić, jaką podjąć decyzję. Cały czas będę jednak podkreślał, że studia to najlepsza inwestycja w przyszłość. Studenci nie są zostawieni sami sobie, mogą liczyć na wsparcie ze strony uczelni, istnieje i sprawnie funkcjonuje system stypendialny. Studenci mogą liczyć na stypendia socjalne, żywieniowe, na dopłaty do noclegów, jeśli przyjeżdżają spoza Warszawy, a osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują stypendia naukowe. Premiujemy aktywność studentów stypendia lub zniżki w opłatach za czesne można otrzymać również za wyniki w sporcie, aktywność w chórze i zespole tanecznym. Jeżeli ktoś chce się uczyć i zależy mu na zdobywaniu wiedzy, ma wiele możliwości, a my do takich studentów zawsze wyciągniemy pomocną dłoń. 3

4 Jubileusz 15-lecia ALMAMER Mamy sie czym pochwalic Rozmowa z mgr Małgorzatą Merską Kanclerz ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, w tym roku obchodziła swoje 15-lecie. Przewodniczyła Pani komitetowi jubileuszowemu jak przebiegały obchody? Jubileusz był okazją do przedstawienia dorobku i osiągnięć ALMAMER. Bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że po piętnastu latach aktywności naszej Uczelni jest się czym pochwalić. Jesteśmy znani na rynku edukacyjnym, studenci chętnie wybierają ALMAMER, mamy dobrą pozycję w środowisku akademickim, uzyskujemy pozytywne oceny ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej, mamy wysokie miejsca w rankingach i można by tak jeszcze długo wymieniać. My o tych sukcesach dobrze wiemy, jubileusz był okazją, by je nagłośnić i pokazać. Przygotowując się do obchodów 15-lecia, dążyliśmy do tego, by przedstawić ALMAMER we wszystkich wymiarach, w których nasza uczelnia funkcjonuje. Nie chcieliśmy, aby jubileusz oznaczał jedynie oficjalną uroczystość, wręczenie nagród i odznaczeń. Dlatego obchody jubileuszu rozłożyliśmy na cały rok, tak by zaprezentować nasze osiągnięcia, pokazać atuty ALMAMER, przedstawić kierunki rozwoju. Jakie wydarzenia wyznaczały rok jubileuszowy? Co było najistotniejsze? Trudno mówić o hierarchii wydarzeń: obchody jubileuszu zaprojektowaliśmy w taki sposób, by odbywały się na wielu płaszczyznach. Składały się na to działania skierowane na zewnątrz Uczelni, których adresatem było środowiska naukowe; obejmowały one organizację konferencji, seminariów, wydawnictwa naukowe, a ich celem było umacnianie wizerunku ALMA- MER, podtrzymywanie dobrych kontaktów ze środowiskami akademickimi. Możemy mówić o sukcesie, bo zorganizowane przez nas wydarzenia zyskały sobie bardzo dobre oceny i cieszyły się wysoką frekwencją, dobrze zostały również odebrane wydawnictwa jubileuszowe. Drugim istotnym obszarem były działania skierowane do środowisk, z którymi współpracuje ALMAMER mam na myśli na przykład samorząd, partnerów zagranicznych, współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, biznesem i co bardzo ważne z młodzieżą, która wkrótce podejmować będzie decyzje o wyborze wyższej uczelni. I wreszcie działania wewnątrz ALMAMER skierowane do wykładowców, pracowników i studentów budujemy partnerskie relacje, ich fundamentem jest dobrze funkcjonująca społeczność akademicka. Jubileusz był okazją do podkreślenia, że wszyscy razem tworzymy sukces ALMAMER; pokazania, że to wysiłek nas wszystkich składa się na ostateczny efekt w postaci budowania mocnej marki ALMAMER. Doceniamy zasługi wszystkich, którzy ALMAMER oddali swój czas i zaangażowanie, dlatego np. wśród grupy odznaczonych okolicznościowym Medalem 15-lecia ALMAMER znaleźli się wybitni naukowcy, pracownicy z dziekanatów i panie, które na co dzień dbają o czystość i porządek w Uczelni. Każda z tych osób dołożyła swoją cegiełkę do budowy solidnego gmachu ALMAMER. Mówi Pani o solidnym gmachu, tymczasem dookoła kryzys. W jakim stopni odbija się on na funkcjonowaniu Uczelni? Kryzys to sprawdzian dla wszystkich, ale także test na to, czy dobrze wykorzystaliśmy minione lata. Dziś procentuje budowa silnej marki, ciągłe rozwijanie uczelni, dbanie o satysfakcję studentów i dialog z nimi. ALMAMER to jedna z najlepiej rozpoznawanych szkół na rynku edukacyjnym, nie bez znaczenia pozostaje fakt, 4

5 że mamy już ponad 23 tys. absolwentów. Tu sprawdza się podstawowa zasada marketingu zadowolony klient jest najlepszą reklamą. W naszym przypadku chodzi o usatysfakcjonowanego absolwenta; źródłem tego zadowolenia jest kontakt z dobrymi nauczycielami akademickimi, duży nacisk na zastosowanie przekazywanej wiedzy w praktyce, praktyki zawodowe w najlepszych firmach z branży turystycznej, finansowej, w samorządzie i administracji publicznej. To wszystko procentuje dobrym przygotowaniem do pracy zawodowej i szybką ścieżką kariery. Nasi absolwenci są naszymi najlepszymi ambasadorami. Ich pozytywne rekomendacje wzmocnione reklamą sprawiają, że z kryzysu wychodzimy obronną ręką. Wiele ze studenckich spraw rozstrzyga Kanclerz ALMAMER, dotyczy to np. tych związanych z płatnościami za studia. Wielu studentów pracuje, samodzielnie zarabia na czesne, dziś padają ofiarami kryzysu mają niewielki staż pracy, stawiają dopiero pierwsze kroki w zawodzie, dopiero się uczą, dlatego zwalniani są w pierwszej kolejności. Czy i na jaką pomoc mogą liczyć ze strony Uczelni? W ciągu roku rozpatruję setki studenckich spraw. Często kryją się za nimi ludzkie dramaty choroba, utrata pracy, skrajnie trudna sytuacja życiowa. Każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie, zazwyczaj rozmawiam ze studentami, czasami również z kimś z rodziny. Zawsze, gdy widzę zaangażowanie ze strony studenta, gdy mam przekonanie, że zależy mu na nauce, studiach, że chce coś osiągnąć, może liczyć na wsparcie. Może to oznaczać rozłożenie opłat na raty, ich zawieszenie, czasem umorzenie części z nich nie ma tu reguły. Często jestem jednak świadkiem studenckiej niefrasobliwości, lekceważenia, przekonania, że jakoś to będzie, i braku odpowiedzialności. Studenci chcą być traktowani jak dorośli i tak ich traktujemy. Świadomie podejmują zobowiązania, także finansowe związane z opłatami za studia, nie mogą więc oczekiwać taryfy ulgowej tylko dlatego, że są młodzi. Dorosłość to prawa i obowiązki, dlatego ci, którzy liczą na niczym nieusprawiedliwioną pobłażliwość, zazwyczaj się rozczarowują. Zabrzmiało groźnie Gramy fair, mamy jasne wymagania, ale też dużo z siebie dajemy. Mam na myśli nie tylko sprawy bezpośrednio związane ze studiami. Premiujemy aktywność studentów: ci, którzy mają wybitne osiągnięcia sportowe, otrzymują nagrody, stypendia i zniżki w czesnym za studia; mniejsze opłaty wnoszą również osoby zaangażowane w pracę zespołu tanecznego czy chóru; jesteśmy otwarci na propozycje płynące z samorządu studenckiego i dofinansowujemy różnego rodzaju imprezy studenckie. Ważna jest również aktywność związana z przekazywaniem studentom dodatkowych umiejętności, kompetencji, które później przydatne będą w karierze zawodowej. Nasze Centrum Promocji Karier organizuje warsztaty z cyklu Strefa Sukcesu, gdzie zajęcia prowadzą zaproszeni przez nas specjaliści i eksperci. Można się było nauczyć zasad profesjonalnego budowania wizerunku, autoprezentacji co jest szczególnie przydatne podczas kontaktów z pracodawcami, ale również np. etykiety w biznesie czy sztuki wizażu (podczas zajęć prowadzonych przez stylistów). Staramy się, by było ciekawie, zaskakująco i różnorodnie. Dziś nie wystarczy tylko przekazywanie wiedzy, w równie dużym stopniu istotne jest, jak to robimy. Inny przykład to organizowane przez CPK i Katedrę Turystyki Międzynarodowej z nieocenionym ambasadorem Rybczyńskim spotkania w ramach Kultur świata organizowane we współpracy z ambasadami, firmami zagranicznymi, izbami przemysłowo-handlowymi; można na nich obejrzeć najnowszy model Alfa Romeo, spróbować sushi, wysłuchać wykładu o kulturze Meksyku czy zobaczyć filmy klasyków kina. Przyświeca nam jeden cel nasi studenci mają uzyskać dodatkowe kompetencje, które pozwolą im na swobodne funkcjonowanie w środowisku zawodowym, które pozytywnie wyróżnią ich spośród kandydatów z innych uczelni. Z rozmów z absolwentami ALMAMER wiem, że ten cel udaje nam się realizować. 5

6 Polska bliżej świata To był bardzo dobry pomysł mówią zgodnie studenci i pracownicy naukowi ALMAMER, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych, kulturalnych i turystycznych działających w Polsce oraz oczywiście branża turystyczna. Z inicjatywy Centrum Promocji Karier i Katedry Turystyki Międzynarodowej Wydziału Turystyki i Rekreacji ALMAMER odbywają się cykliczne spotkania pod hasłem Kultury świata. W gościnnych progach ALMAMER prezentowały się już Japonia, Włochy i Meksyk. Planowane są koleje spotkania. Dlaczego spotkania z kulturą innych państw cieszą się zainteresowaniem nie tylko studentów turystyki i rekreacji, ale także ekonomii, politologii i fizjoterapii? Dlaczego chętnie uczestniczą w nich osoby spoza uczelni? Przyczyna jest prosta. Atrakcyjna formuła spotkań, program pełen wydarzeń: od pokazów kuchni poprzez wykłady, na prezentacji filmów i zdjęć kończąc. W krótkim czasie przeznaczonym na Spotkania z kulturą organizatorzy zapewniają kompendium atrakcyjnie podanej wiedzy, przekazywanej przez najlepszych znawców poszczególnych krajów. Są to więc wydarzenia pożyteczne, a jednocześnie miłe, pozostawiające na długo niezapomniane wrażenia i pobudzające do poznawania świata. Udział w wykładach, prezentacjach, koncertach, konkursach to nie tylko okazja do zaspokojenia (choć w małej części) wrodzonej ciekawości świata. To szansa na poznanie nowych ludzi i ich cennych doświadczeń, impuls do podróżowania i pogłębiania wiedzy z przeróżnych dziedzin. Jak, czym i kiedy podróżować, jak unikać niezbyt przyjemnych sytuacji i niebezpieczeństw? Co należy uczynić, aby podróże pozostawiały tylko dobre wrażenia? Na te oraz szereg innych pytań można znaleźć odpowiedź biorąc udział właśnie w Spotkaniach z kulturami świata. W kraju kwitnącej wiśni Do dziś w pamięci uczestników Spotkania z kulturą Japonii pozostaje koncert pieśni w wykonaniu Yoshimi Nakayasu, która zdradziła obecnym także wiele tajemnic japońskiej kaligrafii. Nie zabrakło pokazu kimon tradycyjnego stroju japońskiego, i ceremonii parzenia herbaty w wykonaniu m.in. Iwony Mroczek-Wardzińskiej z Warszawskiego Stowarzyszenia Urasenke SUN- SHINKAI. Podstawy podobno nie takiego trudnego języka japońskiego, a także japońskiego savoir vivre u przybliżyła Natalia Pawlicka z Fundacji Krzewienia Kultury Japońskiej SAKURA. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz przygotowania sushi w wykonaniu Dariusza Richtera i Tomasza Szymankiewicza z Sushi-Bar Hotelu Hilton. Niewiele osób wie, że mówimy o potrawie z tysiącletnią tradycją! O historii sushi i tradycjach kuchni japońskiej mówiła dr Iwona Kordzińska-Nawrocka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Japońska sztuka kulinarna. Dobre potrawy japońskie muszą być: piękne, o przyjemnym zapachu, delikatne i miękkie, lekkostrawne, wysokiej jakości. Herbata jest tutaj traktowana jako cudowne lekarstwo na zdrowie i długowieczność. Konsumpcja jest w Japonii rytuałem. Zgodnie z dobrymi zasadami w trakcie posiłku należy: myśleć o tych, którzy zdobyli (przyrządzili) pożywienie; o trudzie rolnika włożonym w hodowlę ryżu; o szczęściu wynikającym z konsumpcji smacznego pożywienia; o tych, którzy żyją w biedzie, i o dawnych czasach, kiedy nie znano zbóż. Słoneczna Italia Włochy są krajem coraz częściej odwiedzanym przez Polaków. Trafiają oni jednak najczęściej do kilku zaledwie miast i regionów tego kraju. Są nimi na pewno Rzym, Wenecja, Florencja, kąpieliska regionu Veneto i Friuli Wenecji Julijskiej, a zimą narciarskich stacji w Dolomitach. Nasz kraj ma przecież wiele innych atrakcji przekonywali: Giulio Molisani dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury, Domenica Brosio dyrektor Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Warszawie, i Beatrice Tenca dyrektor Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej ENIT w Warszawie, którzy 6

7 zwracali uwagę na bogactwo i różnorodność atrakcji turystycznych swojej ojczyzny. Bardzo pomocne okazały się, dostarczone przez ENIT, barwne broszury i mapy, w tym liczne opracowane w języku polskim. Z dużym zainteresowaniem spotkały się wykłady Uwagi o historii i kulturze Włoch w XX w. Leszka Kazana z Włoskiego Instytutu Kultury i Tessy Capponi-Borawskiej z Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorki wielu cennych publikacji, m.in. książki Moja kuchnia pachnąca bazylią. Nie zabrakło też akcentów polsko-włoskich o współpracy z włoską gminą Fiamignano (opodal Rzymu) ciekawie opowiadali przedstawiciele podwarszawskiej gminy Czosnów. Włoskie klimaty zabrzmiały w trakcie koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera. Smakowały włoskie sery firmy Renik-Mozarella i przysmaki restauracji Trattoria Toscana dobrego sąsiada ALMAMER z ulicy Wolskiej. Nie zabrakło innych atrakcji. Były to: wystawa fotografii Włochy w obiektywie (Agnieszki Gaworzewskiej i Andrzeja Mareckiego), ekspozycja dawnych i zabytkowych samochodów włoskich, którymi pochwalili się pasjonaci z Automobilklubu Polskiego, oraz tych współczesnych, m.in. budzącej żywe emocje marki Alfa Romeo. Członkowie Warszawskiej Izby Turystyki proponowali atrakcyjne oferty turystycznych wyjazdów do Włoch, a wydawcy TRIO, Berlitz, Arkady, Rosner i Wspólnicy promowali albumy, rozmówki polsko-włoskie, przewodniki i mapy. Szczególną uwagę zwracały barwne plany Rzymu i Wenecji dzieło istnie benedyktyńskiej, ręcznej pracy autorów wydawnictwa Terra Nostra. 7

8 Gorący i dynamiczny Meksyk Do Meksyku nie jest wcale tak daleko, a ten fascynujący kraj stał się jeszcze bliższy uczestnikom spotkania z kulturą tego kraju. Dużym honorem dla ALMAMER była obecność Raphaela Stergera ambasadora Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce, który okazał się wspaniałym znawcą nie tylko współczesności, ale także przeszłości swojej ojczyzny, i oddanym rzecznikiem rozwoju turystyki. Choć Meksyk cieszy się dopiero dwustuletnim okresem niepodległości, to ma za sobą 500 lat tradycji. Władzom Meksyku zależy na budowaniu wizerunku Meksyku jako kraju bezpiecznego i gościnnego. Budżet aktualnej kampanii promocyjnej obejmuje kwotę 2 milionów dolarów. Ciekawym wprowadzeniem do meksykańskich klimatów okazał się wykład Wierzenia i obrzędy we współczesnym Meksyku wygłoszony przez Teresę Walendziak z Uniwersytetu Warszawskiego. Kultura materialna i niematerialna tego kraju charakteryzuje się mnogością wpływów różnorodnych kultur: prekolumbijskiej, indiańskiej, kolonialnej. Bardzo ciekawy jest meksykański rok obrzędowy i towarzyszące mu wydarzenia. Choć jest to kraj katolicki, w miejscowej obyczajowości widoczne są liczne wpływy dawnych wierzeń. O atrakcjach turystycznych Meksyku mówił praktyk, Jarosław Mrożek z Biura Podróży Destino Mexico, specjalizującego się od lat w organizacji wyjazdów w tym kierunku. Tradycje kulinarne Meksyku przybliżył dyrektor Dariusz Richter z firmy Kuchnie Świata. Dobrą lekturą dla wyjeżdżających do tego kraju jest książka Meksyk kraj kontrastów, której autorami są Sonia Draga i Łukasz Gołębiewski uczestnicy wyjazdu do Meksyku zorganizowanego przez Destino Mexico. Poznajemy z niej najcenniejsze zabytki, dowiadujemy się o znaczeniu kolorów na meksykańskiej fladze (zielony nadzieja, biały czystość i pokój, czerwony pamięć o poległych bohaterach narodowych). Czytamy, że popularność napojów gazowanych wiąże się z przekonaniem, że gazy, odbijane po ich spożyciu, przyczyniają się do odpędzenia złych duchów. Filmy i zdjęcia z nurkowania w Meksyku zaprezentowały dr Joanna Jasińska z ALMAMER i Jolanta Jacha-Bluma instruktor Centrum Nurkowego Jalla Dive. Duże oklaski zebrał meksykański zespół Los Amigos Mariachi. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę fotografii Meksyk w obiektywie (autor Ryszard Sobolewski), meksykańskiej sztuki (w tym wspaniałych kapeluszy i rzeźb), rekwizytów jeździeckich, wydawnictw turystycznych. Praktycznym akcentem spotkania był wykład Jak wybrać dobre biuro podróży zaprezentowany przez dyrektora Wiesława Piegata z Warszawskiej Izby Turystyki. W trakcie spotkań aktualne oferty wyjazdowe do Meksyku prezentowali członkowie tej Izby biura podróży Barbara, Destino Mexico i Opal. Przed nami kolejne spotkania, tym razem z kulturami Rosji i Syrii. jpp 8

9 9

10 Odpowiadamy na potrzeby rynku Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Jerzym Kucińskim Prorektorem ALMAMER ds. dydaktycznych Już wkrótce studenci ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej będą być może mogli studiować na nowym kierunku studiów zdrowie publiczne. Dlaczego właśnie zdrowie publiczne? Z myślą o potrzebie uruchomienia takiego kierunku nosiliśmy się od dłuższego czasu, szukamy bowiem rozwiązań adekwatnych do oczekiwań rynku, mamy za sobą bardzo dobre doświadczenia związane z uruchomieniem kierunku paramedycznego fizjoterapią. Zdobyliśmy duże doświadczenie, pozyskaliśmy nauczycieli akademickich o znakomitych kwalifikacjach i teraz postanowiliśmy to wykorzystać. Wniosek o uruchomienie kierunku studiów zdrowie publiczne został złożony do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, materiały przygotował Wydział Fizjoterapii z dziekanem Samerem Tayarą pod moim ogólnym kierownictwem. Uznaliśmy, że trzeba utworzyć nowy Wydział Wydział Ochrony Zdrowia, w ramach którego będą prowadzone dwa kierunki studiów: zdrowie publiczne i fizjoterapia. Na kierunku zdrowie publiczne studenci będą mogli wybrać między dwiema specjalnościami: elektroradiologią oraz organizacją i zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia. Sądzimy, że nie ma potrzeby uruchamiania odrębnego wydziału, a Wydział Ochrony Zdrowia prowadziłby dwa odrębne kierunki studiów. Mamy zapewnione minimum kadrowe, plany nauczania spełniają wszelkie wymogi określone w standardach kształcenia. W zależności od wybranego przez studenta Wydziału Ochrony Zdrowia kierunku będzie miał potem wpisane w dyplomie, że ukończył zdrowie publiczne lub fizjoterapię. Mam nadzieję, że pierwszą rekrutację przeprowadzimy już w roku akademickim 2010/2011. A studentów już w roku akademickim 2009/2010 czekają zmiany w regulaminie studiów Przez długi czas zastanawialiśmy się nad tym, jak powinny się kończyć studia licencjackie, odstępować czy nie odstępować od pisania prac. Prowadziliśmy konsultacje, było referendum. Mimo że pierwotnie skłanialiśmy się ku zakończeniu studiów w formie egzaminu dyplomowego, ostatecznie uznaliśmy, że więcej argumentów przemawia za utrzymaniem przez pewien czas na ekonomii, politologii oraz turystyce i rekreacji starego systemu. Zmiany Regulaminu Studiów dotyczą przede wszystkim normatywnego zróżnicowania formy kończenia studiów na poszczególnych kierunkach; w rezultacie na fizjoterapii będzie to zaliczenie studiów i egzamin dyplomowy, a na pozostałych kierunkach zaliczenie studiów, praca licencjacka i egzamin dyplomowy. Kolejne przepisy regulaminu, które ulegają zmianie, to ustalenie, że na ostateczną ocenę ze studiów będą składały się w 60 procentach średnia ocen ze studiów, w 20 procentach ocena z pracy i w kolejnych 20 ocena za egzamin dyplomowy (na fizjoterapii odpowiednio 60 i 40 procent). Jeszcze niedawno było to 50, 25 i 25 procent. Nowy system premiuje więc systematyczną pracę studentów przez cały okres studiów, to sprawiedliwe rozwiązanie. Na wyniki wpływ ma jakość kształcenia, w ALMAMER przyjęto w 2008 r. uczelniany system zapewniania jakości kształcenia. Jak wygląda realizacja doskonalenia procesu dydaktycznego? Rok akademicki 2009/2010 to drugi rok wdrażania systemu. Zarówno w skali całej Uczelni, jak i jej jednostek organizacyjnych. Co zostało wykonane? Powołana została uczelniana rada ds. jakości kształcenia oraz rady wydziałowe, dokonany został przegląd programów nauczania syllabusów i kart przedmiotów na wszystkich kierunkach kształcenia, dokonano oceny podręczników i skryptów wydawanych przez Uczelnię przez ostatnie trzy lata, przeprowadzono ocenę zasadności prowadzenia niektórych specjalności na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i rynek pracy, analizowano również, w jaki sposób kształtować atrakcyjne i nowoczesne treści przedmiotów specjalnościowych. Chcemy, aby system w pełni zaczął być wdrażany od roku akademickiego 2009/2010. Obecnie dostosowujemy system przekazywania wiedzy do zmian pozwalających zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizowanie procesu nauczania na studiach niestacjonarnych w wymiarze nie więcej niż 10 proc. ogólnej liczby godzin określonych w planie studiów i programie nauczania bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich. W praktyce przyjęliśmy rozwiązanie, że na stronach internetowych ALMAMER zostaną umieszczone materiały (podręczniki, prezentacje, konspekty wykładów, materiały poglądowe) do samodzielnego studiowania w ramach 10 proc. programu nauczania z tych przedmiotów, gdzie liczba godzin wynosi 20, 30, 40 lub 60. Decydując się na takie rozwiązanie, wyciągamy wnioski z dotychczasowej praktyki zajęć na studiach niestacjonarnych, które odbywały się w piątki w godzinach i z uwagi na pracę i inne ograniczenia studentów cieszyły się znikomym zainteresowaniem studentów. Obecnie przyjęte rozwiązania będą korzystne tak dla studentów, jak i dla nauczycieli akademickich. Zamierzamy w pełni wdrożyć testowy system egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem skanera w tych wszystkich przypadkach, gdy liczba zaliczających przedmiot studentów wynosi co najmniej 100. Egzaminy będą przeprowadzane na podstawie jednolitego dla danego przedmiotu testu opracowanego przez katedrę, co bez wątpienia przyczyni się do ujednolicenia wymogów. 10

11 Bilans osiagniec Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Zdzisławem Bomberą Prorektorem ALMAMER ds. nauki Za nami obchody 15-lecia utworzenia ALMAMER, ważnym akcentem były konferencje naukowe i wydawnictwa. J ak zaprezentowała się ALMAMER? Jaki jest obraz uczelni? Zacznijmy od wydawnictw w roku jubileuszowym będzie ich 23, wszystkie mają czytelną identyfikację w postaci znaku 15-lecia ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Publikowane pozycje dobieraliśmy ze względu na ich rangę, oddźwięk, jaki mogą wywołać w środowisku naukowym, zwracaliśmy uwagę, by ukazujące się wydawnictwa przedstawiały nasze dokonania w postaci badań naukowych oraz by były odbiciem życia naukowego w ALMAMER. Naszym celem było pokazanie, że w czasie 15 lat istnienia ALMAMER zbudowaliśmy liczące się w kraju środowisko naukowe, które pochwalić się może konkretnymi osiągnięciami w dziedzinie nauk o gospodarce, turystyce i rekreacji, politologii i co pokazuje dynamiczny rozwój najmłodszego wydziału ALMAMER fizjoterapii. Wśród pozycji, które się ukazały, chciałbym zarekomendować specjalne, jubileuszowe, wydania Zeszytów Naukowych. O tym, że są one doceniane przez środowisko naukowe najlepiej świadczy niedawna decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu czterech punktów za publikację w naszych Zeszytach Naukowych. Wśród pozycji książkowych zwróciłbym również uwagę na: książkę pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i w Polsce, podejmującą od lat aktualny problem plagiatu książkę dr. Grzegorza Sołtysiaka Plagiat. Zarys problemu czy fundamentalną dla ekonomistów pozycję dr. hab. inż. Mieczysława Prystupy Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. To tylko kilka przykładów z licznych publikacji ALMA- MER, myślę, że znakomicie oddają nasz potencjał naukowy. Konferencje naukowe i działalność wydawnicza są najpełniejszą ilustracją dorobku naukowego uczelni. Mówiliśmy o wydawnictwach, a co z konferencjami? ALMAMER z racji swej już 15-letniej tradycji oraz kadry naukowej o znakomitych kwalifikacjach ma się czym pochwalić. Wyrazem tego były liczne konferencje o charakterze krajowym i międzynarodowym. To dobra ilustracja prowadzonych w ALMAMER badań naukowych i odzwierciedlenie życia naukowego naszej Uczelni. Chciałbym zwrócić uwagę na szeroki wachlarz podjętych tematów. Poruszaliśmy kwestie Państwa i rynku w gospodarce Unii Europejskiej była to konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny, podejmująca kwestie szczególnie aktualne wobec światowego kryzysu gospodarczego i finansowego Człowieka w podróży była to trzecia część zaplanowanego na wiele lat programu badawczego realizowanego przez Wydział Turystyki i omawianego w ramach konferencji międzynarodowej, czy innego niezwykle aktualnego tematu dotyczącego biotechnologii, czyli np. żywności modyfikowanej genetycznie. Temat Ekonomicznych i społecznych aspektów biotechnologii w rolnictwie i ochronie zdrowia w Unii Europejskiej i w Polsce to kwestie, o których obecnie dyskutuje cały świat. Czy żywność modyfikowana genetycznie stwarza więcej szans, czy niebezpieczeństw w tych sprawach podzielona jest zarówno opinia publiczna, jak i sami naukowcy, choć wydaje się, że na obecnym etapie od żywności modyfikowanej genetycznie nie ma już odwrotu. Z innych konferencji wymienię jeszcze Nowoczesne metody i techniki zarządzania stosowane w usługach, która zgromadziła interesujące grono dyskutantów, wiele wnoszące były wystąpienia praktyków z różnych branż i wymiana poglądów na temat perspektyw rozwoju. I na koniec konferencję: Studia, praca i kariera w Zjednoczonej Europie. Chciałbym dowartościować zwłaszcza tę ostatnią została bowiem zorganizowana przez koła naukowe ALMAMER, a wzięli w niej udział studenci z innych uczelni. W ten sposób doszliśmy do tematu szczególnie bliskiemu Pana sercu uaktywniania ludzi młodych. Zwraca Pan uwagę na aktywność studentów dotyczy to konferencji, wydawania Studenckich Zeszytów Naukowych. Jak Pan ocenia aktywność studentów? Jacy są, jakie są ich aspiracje i potencjał naukowy? Ważne, aby młodym ludziom pokazać możliwości, jakie przed nimi stoją. Dać poczucie osobistej satysfakcji z tego, co robią. Konferencja zorganizowana przez koła naukowe ALMAMER została stworzona przez samych studentów, przy liderowaniu dwóch młodych naukowców Kandefera i Fiksa. W powodzenie konferencji bardzo zaangażowali się studenci Wydziału Ekonomicznego i na co warto zwrócić uwagę najmłodszego wydziału naszej Uczelni Fizjoterapii. Myślę, że ostateczny efekt konferencji, publikacja wystąpień w Studenckich Zeszytach Naukowych, to dla studentów powód do osobistej satysfakcji. Naszą rolą w ALMAMER jest pokazanie młodzieży możliwości rozwoju, przedstawienie drogi, którą studenci mogą podążyć. Czy to zrobią, w jakim stopniu ważny będzie dla nich rozwój intelektualny i naukowy to zależy już od nich samych. My dajemy im ku temu możliwości. Jakie są plany i kierunki rozwoju naukowego ALMAMER na kolejne lata. Jubileusz 20-lecia w końcu już za pięć lat? Aktywność intelektualna Uczelni koncentruje się w katedrach, to one, wspomagane regularnymi spotkaniami Rad Wydziałów i aktywnością dziekanów, stanowią o podejmowaniu nowych inicjatyw i kierunkach badań naukowych. Z pewnością będziemy kładli nacisk na publikacje, które będą miały ścisły związek z procesem dydaktycznym oraz będą sprzyjały podniesieniu jakości procesu kształcenia. Aby poważnie myśleć o tym, co nastąpi za pięć lat, trzeba rzetelnie pracować nad tym, co jest dziś. Dlatego zwróciliśmy się do dziekanów o podjęcie prac nad rozwojem kadry naukowej oraz o wypracowanie problemów naukowo-badawczych na kolejne pięć lat ( ). Tematy powinny korespondować z wykładanymi w ALMAMER przedmiotami nauczania, integrować zgłoszone w Biurze Badań Naukowych tematy indywidualne i zbiorowe oraz pozwolić na skorzystanie z grantów i współpracę z innymi uczelniami, także tę o charakterze międzynarodowym. 11

12 Fizjoterapia - klucz do sukcesu Rozmowa z dr. nauk med. Samerem Tayarą Dziekanem Wydziału Fizjoterapii Panie Dziekanie, liczba studentów, którzy zapisują się na studia na Wydziale Fizjoterapii, bije rekordy. Jest Pan zaskoczony? Co jest powodem sukcesu? Gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, to powiedziałbym: jakość. Od początku postawiliśmy na jakość, wiedzieliśmy, że wcześniej czy później to zaprocentuje. Na takim kierunku jak fizjoterapia bardzo szybko weryfikuje się jakość oferty edukacyjnej. Studenci wiedzą, że w przypadku studiów paramedycznych, a do takich należy fizjoterapia, decydujące są zajęcia w małych grupach, zajęcia kliniczne w dobrych placówkach zdrowia i oczywiście jakość kadry dydaktycznej, a ta jest u nas bardzo dobra. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że spodziewałem się tak dobrych efektów w tak krótkim czasie. Kto jednak nie chciałby być tak pozytywnie zaskakiwany? Czy mamy pewnego rodzaju modę na fizjoterapię? Nie, tak bym tego nie określił. Studenci bardzo racjonalnie podejmują decyzję o studiach. Gdy mówimy o fizjoterapeutach, to jest to grupa zawodowa, gdzie cały czas występuje deficyt dobrze wykwalifikowanej kadry. Absolwent ma konkretne, bardzo wymierne umiejętności, od razu po studiach może podjąć pracę, ma umiejętności poszukiwane za granicą, które gwarantują nie tylko pracę w zawodzie, ale również więcej niż przyzwoite dochody. Ten rodzaj podejścia do studiów widać szczególnie teraz, gdy mamy kryzys. Studenci realnie oceniają swoje szanse, nie chcą być w sytuacji, w której po zakończeniu studiów nikt nie ma im nic do zaoferowania. Znacznie większa liczba studentów to konieczność stworzenia odpowiednich warunków. To trudne, zwłaszcza przy zajęciach klinicznych, które wymagają małych grup. Jak sobie poradzi Wydział z tym wyzwaniem? Zajęcia kliniczne muszą odbywać się w grupach maksimum kilkunastu studentów, powiedzmy nie więcej niż 12. Wtedy studenci naprawdę korzystają z zajęć, ale chodzi również o naszych partnerów w szpitalach, placówkach medycznych. Tam się leczy ludzi i taka jest podstawowa funkcja tych placówek, obecność studentów nie może w żaden sposób kolidować z ich normalną pracą. Dlatego negocjujemy zasady współpracy z innymi szpitalami, zakładami opieki zdrowotnej. Myślę, że już wkrótce nasi studenci będą odbywać zajęcia w Instytucie Kardiologii w Aninie, w Instytucie Gruźlicy i Pulmonologii w Warszawie. To placówki medyczne na najwyższym poziomie, nasi studenci mogą się tam wiele nauczyć. Zajęcia kliniczne to obok rzetelnej wiedzy teoretycznej najważniejszy element studiów; zależy mi na dobrej współpracy z naszymi partnerami i na tym, by opinia o studentach ALMA- MER była jak najlepsza. To procentuje w przyszłości, a później już w czasie ich indywidualnej kariery zawodowej może otwierać wiele drzwi i pomagać w znalezieniu pracy. Z drugiej strony ważne jest, aby studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i aby z zajęć klinicznych skorzystali w maksymalnym stopniu, dlatego tą sprawą zajmuję się osobiście. Odwiedzam placówki, w których mają zajęcia, rozmawiam, przyglądam się, sprawdzam. To najskuteczniejsza metoda. Fizjoterapia ma już pierwszych absolwentów, jak może Pan ich scharakteryzować? Zdolni, pracowici, wielu z nich pracowało już w zawodzie podczas studiów, chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Mam nadzieję, że w roku akademickim 2010/2011 będziemy już mogli zaproponować naukę na studiach drugiego stopnia, dokumenty o zgodę na ich prowadzenie zostaną wkrótce przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To tylko początek zmian. Obok fizjoterapii powstanie nowy kierunek zdrowie publiczne. Chcemy poszerzyć naszą ofertę. Mamy znakomitą kadrę, wiele przedmiotów jest wspólnych, dlatego postanowiliśmy stworzyć Wydział Zdrowia Publicznego, w którym znajdą się dwa kierunki dotychczasowy fizjoterapia i nowy zdrowie publiczne. W ramach zdrowia publicznego powstaną dwie specjalności elektroradiologia i Organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Elektroradiologia to specjalność kształcąca specjalistów, na których jest olbrzymi popyt na rynku. Kim są, łatwo się przekonać wykonując jakiekolwiek badania diagnostyczne, niezależnie od tego, czy mówimy o zdjęciach rentgenowskich, tomografii, mammografii czy rezonansie magnetycznym. Z kolei Organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia to specjalność, która kształci osoby zarządzające placówkami zdrowotnymi, zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi. Jak widać, rozwijamy się dynamicznie, mamy wiele pomysłów i planów na przyszłość. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować i spotkają się one z zainteresowanie studentów. Robimy to przecież z myślą właśnie o nich. 12

13 Paszport do poznania swiata Każdy język posiada swój specyficzny sposób postrzegania świata, a człowiek zawsze poznaje świat poprzez pryzmat własnej kultury. Lektorzy Studium Języków Obcych ALMAMER dbają o to, by studentów nie tylko uczyć języka obcego, ale by wypracować sposób postrzegania i porównywania własnego świata ze światem kraju, którego język poznają i przyswajają. Świat w coraz większym stopniu podlega globalizacji, te same produkty możemy kupić niemal w każdym zakątku kuli ziemskiej, oglądamy te same filmy, słuchamy tej samej muzyki. Mając tego świadomość, łatwo można ulec złudzeniu znikania barier kulturowych, wyrobić w sobie przekonanie o stapianiu się wszystkich kultur w jedną. Dopiero znając języki obce dostrzegamy całe bogactwo różnorodności, jakie niosą inne kultury. Ich specyfikę, charakter, zawarte w nich doświadczenia. Jednocząca się Europa i zachodzące na świecie procesy integracyjne wywierają istotny wpływ na kształtowanie się świadomości młodzieży. Rola i miejsce języków obcych w programach nauczania studentów determinowane są nie tylko faktem integracji wielkich regionów europejskich z całym ich politycznym, kulturowym i historycznym dorobkiem, ale też potrzebą poznawania świata przez młodych ludzi. Wielu z nas ma w pamięci obrazy polskich turystów, którzy próbują na migi porozumieć się w restauracji, podczas zakupów, w hotelu widzimy skrępowanie, ograniczenie i bezradność. Coraz częściej obserwujemy sceny z kontaktów międzynarodowych, ze szczytów europejskich czy posiedzeń Parlamentu Europejskiego, widzimy, w jak dużym stopniu potrafi zbliżać rozmowa w cztery oczy, jak ułatwia kontakt znajomość języków. Dziś dotyczy to każdej sfery życia, także w kraju, co widać najlepiej na przykładzie międzynarodowych korporacji czy branż nastawionych na kontakty z zagranicą (np. turystyka). Dynamicznie rozwijające się kontakty handlowe, gospodarcze, turystyczne, międzynarodowy rynek pracy, kontakty międzyludzkie, elektroniczny dostęp do światowej informacji stanowią oczywistą zachętę do opanowywania języków obcych. Młodzi ludzie, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w komunikacji międzyludzkiej, tj. porozumiewać się w mowie i piśmie z ludźmi władającymi wieloma językami, wiedzą, że warto zrobić krok dalej, poznawać nie tylko reguły języka, ale również mentalność, kulturę, realia życia codziennego oraz tradycję narodu, którego języka się uczy. Doskonała znajomość języka polega na opanowaniu werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji. Przyswojenie drugiego i każdego następnego języka to nie tylko opanowanie kompetencji lingwistyczno-komunikatywnej, ale również nabycie umiejętności interpretacji odzwierciedlanych przez ten język systemów wartości. Każdy język posiada swój specyficzny sposób postrzegania świata, a człowiek zawsze poznaje świat poprzez pryzmat własnej kultury. Lektorzy Studium Języków Obcych ALMAMER dbają o to, by u uczących się wypracować poprawny sposób postrzegania i porównywania własnego świata ze światem kraju, którego język poznają i przyswajają. Zagadnienia leksykalne poruszane w procesie dydaktycznym łączą się z doświadczeniami życiowymi uczących się, nawiązują do kulturowo-społecznych wzorców, umożliwiających młodym ludziom postrzeganie i ocenę otaczającej rzeczywistości. Analiza poruszanych na zajęciach w Studium Języków Obcych AL- MAMER zagadnień umożliwia uczącym się autonomiczny wgląd w świat innej kultury, pobudza do refleksji i stanowi podłoże analizy i porównań interkulturowych. Kształtowanie kompetencji interkulturowej jest procesem nieustannego uświadamiania uczącym się wzajemnych uwarunkowań, wzmacniania własnej tożsamości kulturowej poprzez dokładne poznanie odmiennej kultury oraz ciągły kontakt z odmienną rzeczywistością socjokulturową. Studenci podczas zajęć w Studium Języków Obcych ALMAMER mają doskonałą możliwość kształtowania kompetencji interkulturowych, przyswajają bowiem oprócz tzw. języka ogólnego język wybranej specjalności, tj. biznesu, turystyki, dyplomacji. Mają również możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (TELC), uczestniczenia w konkursach interkulturowych, cyklicznych imprezach ALMAMER, np. poznaj kultury świata, organizowanych przez Uczelnię konkursach. Studium Języków Obcych ALMAMER, uwzględniając zarówno zainteresowania studentów, jak i założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), każdego roku organizuje Konkurs wiedzy o kraju, którego język przyswajasz w ALMAMER oraz Najmilszy student roku młody Europejczyk. Program lektoratów w znacznym stopniu obejmuje również wiedzę kulturoznawczą. Studenci pierwszych roczników poznają to w praktyce, np. podczas quizów pt. Poznajemy kulturowość krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Wyniki quizów stanowią dla lektorów informację o poziomie wiedzy realioznawczej studentów i są punktem wyjścia przy realizowaniu zajęć z języków obcych. Kładziemy nacisk na przekazywanie wiedzy w lekkiej formie, zmagania przebiegają w miłej atmosferze, a zwycięzcy każdego roku uhonorowani są dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W ALMAMER przykładamy szczególną wagę do nauki języków obcych, wiemy, że dla naszych absolwentów będzie to przepustka do budowania kariery, swobodnego wyboru miejsca pracy i zamieszkania. Studenci uczący się języków w SJO ALMAMER otrzymują szerokie możliwości efektywnej nauki i poznania kultur, których języki poznają. W nauce realizowanej przez Studium Języków Obcych ALMAMER kierujemy się przekonaniem, że jedynie dobra znajomość języków obcych wśród obywateli Europy może ułatwić komunikację oraz kontakty między ludźmi posługującymi się różnymi językami, a tym samym pozwoli zwiększyć mobilność Europejczyków, poszerzyć zakres ich wzajemnego zrozumienia i współpracy, jak również przezwyciężyć przejawy uprzedzeń i dyskryminacji 1. dr Olga Charkiewicz Kierownik Studium Języków Obcych 1 E.Gajek, Edukacja językowa w Unii Europejskiej. Informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli, Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., Warszawa

14 Judyta Sołtyk Rekordzistką Polski Mistrzyni z ALMAMER Otwarte Mistrzostwa Polski Masters: na pływalni Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji startuje 250 osób, są zawodnicy z Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy. Walczą o zwycięstwo na dystansach od 50 do 1500 metrów. Po raz pierwszy w imprezie uczestniczy zawodniczka reprezentująca ALMAMER. Startuje, wygrywa, zostaje mistrzynią Polski i po raz kolejny ustanawia Rekord Polski! Judyta Sołtyk jest absolwentką ALMA- MER, ma dyplom magistra Ekonomii, studiowała na specjalności Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw. Jej pasją jest od lat pływanie, a od roku akademickiego 2006/2007 jest również trenerem sekcji pływania kobiet i mężczyzn ALMAMER. Niewielu studentów, którzy wybrali tę dyscyplinę, ma świadomość, że odbywają zajęcia pod okiem mistrzyni. Na koncie Judyty Sołtyk znajduje się długa lista zwycięstw i mistrzowskich tytułów. Prawdziwym rekordem były ostatnie Otwarte Mistrzostwa Polski Masters, w których Judyta Sołtyk startowała w konkurencjach: 100 m stylem motylkowym uzyskała czas m stylem motylkowym czas m stylem dowolnym czas m stylem dowolnym czas m stylem dowolnym czas m stylem dowolnym czas m stylem zmiennym czas Zwyciężyła we wszystkich konkurencjach, zajęła pierwsze miejsca, zdobywając tytuł Mistrzyni Polski. Ukoronowaniem sukcesów były nie tylko pierwsze miejsca na podium. Na dystansie 200 m stylem dowolnym oraz 400 m stylem dowolnym, 800 m stylem dowolnym i 400 m stylem Judyta Sołtyk ustanowiła Rekordy Polski. To już kolejne takie osiągnięcia, w 2008 r. podczas mistrzostw Masters na pływalni Lublinianki zawodniczka z ALMAMER ustanowiła rekordy na dystansie 200 m stylem zmiennym oraz 200 m stylem dowolnym. Wtedy właśnie mistrzyni z AL- MAMER została Najlepszą Zawodniczką Mistrzostw Polski w kategorii B (przedział lata). Jak mówi Judyta Sołtyk, pływanie to część jej życia (patrz rozmowa obok) i sposób na życie, który może realizować dzięki wsparciu ALMAMER i kanclerz uczelni Małgorzaty Merskiej. Jak podkreśla żartobliwie zawodniczka ALMAMER, inaczej już dawno poszłabym z torbami : starty w mistrzostwach, podróże, hotele to kosztowna cześć realizacji życiowej pasji. Pani trener w swojej sportowej karierze jeszcze jako studentka wielokrotnie reprezentowała Uczelnię. Na długiej liście jej sukcesów znalazły się: 2000 r. II miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Niepublicznych (Białystok) 50 m stylem motylkowym, 2000 r. I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warszawy 50 m stylem dowolnym, 2002 r. I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Niepublicznych (Białystok) 50 m stylem grzbietowym, 100 m stylem grzbietowym, 2002 r. najlepsza zawodniczka, sportowiec Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004 r. III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Niepublicznych (Wrocław) 50 m stylem motylkowym r. II miejsce w Plebiscycie na tytuł Najlepszego Sportowca X-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Pani trener od 2004 r bierze udział w obozach Turystyki Kwalifikowanej w Kosinie, jako instruktor: pływania, strzelectwa sportowego, rekreacji ruchowej, turystyki motorowej. Życzymy kolejnych sukcesów. Robert Sałajczyk Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 14

15 Pływanie mam we krwi Pływanie to właściwie część Pani życia. Można tak powiedzieć, pływam od 6 roku życia. To część rodzinnej tradycji, bo ten sport uprawiała również moja siostra. Z czasem pływałam coraz lepiej, osiągałam sukcesy, byłam w kadrze Polski juniorów, zajmowałam wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski cały czas plasowałam się w pierwszej piątce. Sukcesy nie przychodzą same, takie życie ma również drugą stronę medalu. Trening dwa razy dziennie, każdego dnia, z wyjątkiem niedziel. Pływałam przed pójściem do szkoły i po przyjściu ze szkoły, i tak dzień w dzień. Motywacją jest sukces, wygrana; coś się zmieniło, gdy zabrakło mi kilka sekund do zakwalifikowania się na Mistrzostwa Europy Juniorów. Coś we mnie pękło, chciałam zacząć normalnie żyć, tak jak inni moi rówieśnicy. Postawiłam na swoim i przez wiele lat omijałam basen szerokim łukiem. I nagle coś się zmieniło. Zatęskniła Pani za pływaniem? Jak zwykle w życiu, pomógł trochę przypadek. Zaczęłam studia w ALMAMER na Wydziale Ekonomii, jak wszyscy studenci musiałam zaliczyć zajęcia z wf. Co mogłam trenować? Oczywiście, pływanie. Nieźle mi to wychodziło i tak się zaczęło. Prawda jest taka, że po wielu latach uprawiania sportu, pływania, człowiek ma to we krwi pytanie tylko, kiedy w nim się to powtórnie obudzi. Chodzi o samo pływanie czy o rywalizację, chęć wygrywania? I jedno, i drugie. Przecież zawsze chcemy być jeszcze lepsi, osiągnąć jeszcze więcej, taka jest ludzka natura. Jest Pani absolwentką ekonomii, a jednak wybrała Pani pływanie również jako zawód. Tak, wybierając ekonomię kierowałam się rozsądkiem, zdrową, racjonalną kalkulacją. Zastanawiałam się nad tym, po jakich studiach będę miała największe możliwości, jakie kierunki są najwyżej oceniane przez pracodawców nie miałam wątpliwości, że jest to ekonomia. Ale i tak zwyciężył zew krwi, i została Pani trenerem sekcji pływackiej Nie tak szybko. Zaczęło się od obozów turystyki kwalifikowanej, które ALMA- MER organizuje dla studentów turystyki. Prowadziłam tam zajęcia z pływania, zaproponował mi to Robert Sałajczyk, dzisiejszy szef studium sportowego ALMA- MER, który sam jest pływakiem, prowadził sekcję pływacką i znał mnie z zawodów. Wiele mu zawdzięczam, doceniam także zaufanie, jakim mnie obdarzył przekazując mi prowadzenie sekcji pływackiej. Tak zostałam trenerem. Czy studenci wiedzą, że trenuje ich mistrzyni Polski? Zazwyczaj nie. Czasami, po sukcesach, przeczytają coś na stronie internetowej, wtedy są zaskoczeni. Pamiętam, że kiedyś przyszła na zajęcia jedna ze studentek i powiedziała: gratuluję, super! To miłe akcenty w codziennej pracy. Widzi Pani wśród studentów swoich następców? Przeżywam każdy ich start w zawodach. Jasne, że chciałabym, aby mieli jak najlepsze wyniki. Ważne jest jednak przekazanie im, że systematyczność plus zaangażowanie równa się efekt. Dotyczy to w takim samym stopniu pływania, jak i każdej sfery życia. A wracając do pływania ci, którzy ćwiczą regularnie, zawsze poprawiają swój wynik i to jest chyba najlepsza motywacja. Ustanawia Pani rekordy Polski, poprawia własne osiągnięcia. Jakie to uczucie? Jest dreszczyk emocji i wspaniałe uczucie sukcesu. To również świadomość, że czas, wysiłek, trud włożony w pływanie przynosi efekty. Otrzymuję z procentem to, co zainwestowałam. Proszę mi wierzyć, bywa ciężko, bo są dni, kiedy w ogóle nie chce mi się wchodzić do wody, a jednak codziennie pływam przynajmniej godzinę. Co dalej? Będę startować w zawodach, muszę skoncentrować się na jakimś dystansie, dziś bowiem moja rozpiętość jest bardzo duża od 50 do 800 metrów. Będę pływała tak długo, jak długo będzie mi to sprawiało przyjemność i dawało satysfakcję. 15

16 Wciąż młodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku ALMAMER uczy się już ponad 350 słuchaczy, z których najmłodszy ma 56 lat, a najstarszy 75. Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER, który swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 2007/2008, rozwija się i cieszy się niesłabnącą popularnością. Słuchacze UTW ALMAMER uczą się na dwóch specjalnościach wiedza o kulturze i sztuce oraz turystyka i rekreacja. Uniwersytet został zorganizowany zgodnie z akademickim wzorem: słuchacze wybierają jeden z dwóch kierunków, na którym chcą studiować, rok akademicki rozpisany jest na semestry, zajęcia prowadzone są według określonego planu studiów, a słuchacze otrzymują program zajęć na najbliższy semestr. Semestr zimowy trwa od października do stycznia, a letni od lutego do maja. Słuchacze otrzymują indeksy i legitymacje, składają ślubowanie. Mottem UTW jest ALMAMER łączy pokolenia szczególnym tego wyrazem jest wspólna uroczystość inauguracji roku akademickiego, podczas której ślubowanie składają zarówno studenci rozpoczynający edukację na wydziałach ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, jak i słuchacze UTW ALMAMER. Uczestnicy UTW ALMAMER spotykają się raz w tygodniu na wykładach kierunkowych, uczą się języków obcych, technik komputerowych, biorą udział w zajęciach ruchowych i w kołach zainteresowań. Wykłady prowadzą pracownicy naukowi ALMAMER. Warto podkreślić, że w grupie zajęć dodatkowych największą popularnością cieszą się: aktywność ruchowa (którą wybiera co drugi słuchacz), nauka języków obcych oraz zajęcia komputerowe (w których uczestniczy co czwarty słuchacz). Wybór zajęć dodatkowych stanowi najlepszą charakterystykę słuchaczy UTW. To osoby, które zakończyły okres aktywności zawodowej, są jednak pełne pasji, zainteresowań, chcą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu i rozwijać swoją wiedzę. Tę charakterystykę potwierdzają wykładowcy UTW, o swoich słuchaczach mówią, że są to osoby aktywne, pełne wigoru, które chcą poszerzać swoje horyzonty. Wielu słuchaczy podkreśla, że dopiero teraz mają dostatecznie dużo czasu by poświęcić się swoim pasjom i zdobywać nowe umiejętności. W roku akademickim 2008/2009 została wzbogacona oferta krajoznawczo-turystyczna. Na kierunku turystyka i rekreacja wprowadzono wykłady dla całej społeczności UTW dotyczące znanych i ciekawych miejsc w Warszawie i Polsce, do których zaplanowano wycieczki piesze i autokarowe. Efektem niezwykle ciekawych wykładów była znakomita frekwencja na organizowanych wycieczkach. I tak słuchacze podziwiali Warszawę nocą w przepięknej szacie noworocznej, odbyli wycieczkę szlakiem tolerancji wyznaniowej, odwiedzili Sandomierz, Kazimierz-Janowiec, Szklarską Porębę i Pragę Czeską, spędzili miłe chwile nad polskim morzem. Wspólne wyjazdy oprócz walorów poznawczych i towarzyskich są z reguły tańsze, a tym samym stały się bardziej dostępne również dla tych osób, których dochody nie są wysokie. Wśród słuchaczy UTW ALMAMER znajduje się dużo utalentowanych osób, panie skupiające się w kole literackim kierowanym przez dr Ewę Lewandowską-Tarasiuk wydadzą wkrótce wspólny tomik poezji. Z kolei efektem prac koła plastycznego, którego opiekunem jest Ewa Zawadzka-Kowalska, są piękne rysunki i obrazy, niektóre z nich możemy podziwiać w uczelnianych wnętrzach. Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMA- MER jest jedną z najmłodszych tego typu placówek, najstarsze uniwersytety obchodzą już 30-lecie swojego istnienia. Mimo to UTW ALMAMER działa aktywnie, zdobywa liczne grono sympatyków i przyjaciół, doceniających osiągnięcia i dynamiczny rozwój Uniwersytetu, rozwija współpracę z innymi ośrodkami naukowymi jednym z nich jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie PUNO w Londynie. 15-lecie ALMAMER zobowiązuje, by nasz Uniwersytet równał do najlepszych, realizujemy ten cel skutecznie, a o rezultatach najlepiej świadczy zadowolenie słuchaczy i duża liczba chętnych do rozpoczęcia nauki w UTW ALMAMER. Najlepszymi ambasadorami naszego Uniwersytetu są sami słuchacze, w roku akademickim 2009/2010 Uniwersytet opuszczą już pierwsi absolwenci. Przez trzy lata brali oni udział w zajęciach, zdobywali wiedzę i zaliczenia z przedmiotów. Na zakończenie nauki otrzymają dyplom Złotego Słuchacza UTW ALMAMER. Danuta Woźniakowska Dyrektor UTW ALMAMER 16

17 przeminęło z wiatrem czy imperium kontratakuje? Młodzi ludzie, studenci, często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna i jak wartościowa jest praca na rzecz innych, działalność non profit. Wydaje się im też, że tylko praca zarobkowa ma sens, a doświadczenie w niej zdobyte jest najwyższej jakości. Z drugiej strony żyjemy w czasach, gdzie od studenta, absolwenta oczekuje się kilkuletniego doświadczenia, najlepiej ukończonych studiów dziennych i do tego przynajmniej na dwóch kierunkach. Student po ukończeniu studiów powinien, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, posiadać dużą wiedzę popartą długoletnią pracą zawodową. Zadajmy sobie pytanie: jak student studiów, np.: dziennych, może zdobyć doświadczenie, jednocześnie z należytą dbałością pracować nad zdobywaną wiedzą? Receptą na pogodzenie tych dwóch, jakże ważnych, elementów są ORGANIZACJE NON PROFIT. Praca w grupie, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność to tylko kilka umiejętności, które można nabyć pracując właśnie w organizacjach społecznych. To szansa na zdobycie umiejętności, które w oczach przyszłego pracodawcy odgrywają często ważniejszą rolę niż doświadczenie zawodowe. Wskazują bowiem na istotne cechy kandydata do pracy otwartość, chęć rozwijania siebie i aktywność. Często to cechy decydujące w ocenie zdolności i predyspozycji. Stowarzyszenia, Koła, Komisje, Samorządy, Senat, Parlament Studentów RP to gwarancja szerokich możliwości zdobycia potrzebnego w tych czasach doświadczenia. We wszystkich tych organach, studenci mają możliwość realizowania swoich życiowych aspiracji bez uszczerbku dla swojej edukacji. Zadajmy sobie kolejne pytanie: jak i jakie doświadczenie może zdobyć student realizujący zadania powierzone mu np. w Samorządzie Studentów? Odpowiedź jest prosta Samorząd to jeden z najważniejszych organów na Twojej Uczelni! A co za tym idzie, zaangażowany jest w niemalże każde zadanie, w każdą inicjatywę. Nierzadko sam staje się inicjatorem wielu realizowanych przez Uczelnię projektów. Samorząd Studencki ALMAMER uczestniczy w posiedzeniach Senatu ALMAMER, Radach Wydziałowych, Radzie Bibliotecznej, Wydziałowych Komisjach ds. świadczeń pomocy materialnej (to między innymi dzięki zaangażowaniu Samorządu sprawy pomocy materialnej realizowane są tak sprawnie i szybko), Uczelnianej Radzie i Wydziałowych Komisjach ds. Jakości Kształcenia oraz w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Zebraniach Porozumienia Uczelni Warszawskich. Samorząd Studencki współpracuje również z Centrum Promocji Karier, między innymi pomagając w przygotowaniach warsztatów, targów pracy (JOBBING) czy Dni z Kulturą Świata. Ma już za sobą pomoc w organizacji Dnia z Kulturą Japonii, Włoch i Meksyku. Przed nami organizacja m.in. Dnia z Kulturą Rosji. Współpraca z Centrum Promocji Karier to także szansa na umowę wolontariacką, a także na dobrą praktykę. Ponadto przedstawiciele Zarządu Samorządu Studenckiego reprezentują Uczelnię na Targach Edukacyjnych, np. organizowanych przez wydawnictwo Perspektywy. To właśnie na takich spotkaniach przyszli Samorząd Studencki studenci mogą dowiedzieć się, jak naprawdę studiuje się na ALMAMER. W roku akademickim 2008/2009 wraz z innymi największymi Uczelniami Warszawskimi ALMAMER był organizatorem wydarzenia studenckiego pod nazwą WYBORY MISS UCZELNI WARSZAW- SKICH imprezy objętej patronatem Biura Miss Polonia oraz patronatem medialnym TVN Warszawa i Radia Eska, w którym to wydarzeniu dwie studentki ALMAMER znalazły się w ścisłym finale i przeszły tym samym do kolejnego etapu Wyborów Miss Polonia Mazowsza. Samorząd Studencki bierze również udział w spotkaniach z Państwową Komisją Akredytacyjną. Ponadto Samorząd Studencki zaangażowany był w pomoc w przeprowadzeniu Dnia Kultury Syryjskiej, Syria kolebka cywilizacji, organizowanego przez Wydział Fizjoterapii. Zarząd Samorządu Studenckiego brał również udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pod tytułem Studia, praca i kariera w zjednoczonej Europie, zorganizowanej w siedzibie AL- MAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Samorząd to także działalność na rzecz upowszechnienia sportu wśród Studentów ALMAMER. W tym celu Samorząd prowadził rozmowy dotyczące oferty sportoworekreacyjnej dla studentów i pracowników Uczelni, współpracy z Egurrola Dance Studio, Art of Living oraz turystycznych wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych przez Studencki Portal Gofun. Zarząd Samorządu Studenckiego zorganizował również sesję fotograficzną dla potrzeb promocji Uczelni, w której czynnie uczestniczył. Zdjęcia wykonane przez Samorząd wykorzystane zostały podczas wystawy zorganizowanej na potrzeby uroczystego posiedzenia Senatu ALMAMER z okazji 15-lecia Uczelni. Studenci ALMAMER mają możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach Kół Naukowych. Organizują spotkania z przedstawicielami biznesu, a co za tym idzie stają się pomostem łączącym pracodawców z potencjalnymi pracownikami. cd. na stronie 21 17

18 Rosnie zainteresowanie studiami ekonomicznymi Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Leszkiem Jungiem, Dziekanem Wydziału Ekonomicznego W całej Europie popularność studiów ekonomicznych wzrasta. Czy podobne tendencje widoczne są także w Polsce? Potwierdzam to. Młodzi ludzie, przyszli studenci (i ich rodzice!) już wiedzą, że studia ekonomiczne gwarantują najszerszy rynek pracy w globalnej gospodarce rynkowej. W każdej bowiem gałęzi rozwoju gospodarki kraju potrzebni są pracownicy o umiejętnościach i wiedzy ekonomicznej. Rosnące zainteresowanie studiami ekonomicznymi również w innych krajach ma istotne znaczenie dla decyzji przy wyborze kierunku studiów w naszym kraju. W szczególności dla tych, którzy myślą też o pracy i karierze zawodowej w innych krajach Europy (i nie tylko!), gdzie przygotowanie ekonomiczne odgrywa tak istotne znaczenie. Przywrócone zainteresowanie studiami ekonomicznymi odzwierciedla również tegoroczna rekrutacja w ALMAMER. To efekt dobrze sprofilowanych specjalności na naszym Wydziale oraz pełnej i rzetelnej informacji (również na naszej stronie www) o oferowanych specjalnościach. Dbamy o to, aby oferować takie specjalności, o które dopominają się pracodawcy już dzisiaj i które gwarantują uzyskanie pracy zgodnie z aspiracjami, zdolnościami i umiejętnościami naszych absolwentów. Obserwujemy i prognozujemy również, jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie rynku w przyszłości. Staramy się prezentować informacje o naszych specjalnościach w taki sposób, aby były zrozumiałe dla kandydatów na studia wyższe i przekładały się bezpośrednio na realna wizje uzyskania pracy lub rozwinięcie własnego biznesu. Informacje te obejmują między innymi: uzyskane umiejętności naszych absolwentów po skończeniu studiów, możliwości dalszego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz przyszłe miejsce pracy po uzyskaniu naszego dyplomu. A rzetelność dyplomu naszej uczelni potwierdza zajęcie dziewiątego miejsca w ogólnopolskim rankingu Wiarygodna szkoła w 2008 roku, w którym uczestniczyło blisko sto wyższych uczelni. Media przepełnione są słowem kryzys. Czy nie uważa Pan, że często nieudolne poczynania mediów mogą wpływać na pogorszenie sytuacji ekonomicznej w kraju? Może określenie nieudolne jest zbyt ostre, ale prawdą jest, że media nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości, jakie powstają w związku z kryzysem. Chodzi o artykuły lub programy telewizyjne typu case study, w których byłyby prezentowane w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela udane rozwiązania trudnych sytuacji finansowych zarówno na przykładach rodzin, jak i dziedzin gospodarczych. Przy czym nie chodzi tutaj o specjalistyczne czasopisma ekonomiczne czy specjalistyczne kanały telewizyjne (np. TV Biznes). Ogólnie dostępne media powinny w większym niż dotychczas zakresie korzystać z wiedzy praktyków biznesu, naukowców i ekspertów z różnych instytucji specjalizujących się w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz opracowujących długoterminowe prognozy rozwoju gospodarczego w naszym kraju (i nie tylko). To dla tego grona ludzi o bogatej wiedzy powinny być otwarte w większym zakresie łamy ogólnie dostępnych mediów. A takich ludzi nie brak w naszym kraju, o czym świadczą sukcesy i uznanie naszych rodaków na forum międzynarodowym. A dlaczego nie we własnym kraju? Udostępnianie społeczeństwu wiedzy w zakresie udanych rozwiązań kryzysowych i biznesowych w innych krajach pozwoliłoby określić nam, gdzie jesteśmy i czego należy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Musimy umieć sami konsumować rodzime talenty i to musi być proces ciągły, a nie tylko akcja jednorazowa, na przykład w okresie kryzysu. Zainicjowanie takiej ogólnokrajowej debaty medialnej ( pospolitego ruszenia ) mogłoby wyjaśnić nie tylko wiele wątpliwości, z którymi spotyka się każdy obywatel naszego kraju, lecz również mogłoby pomóc w odkrywaniu nowych sfer biznesu i kreowaniu wielu miejsc pracy, na które czeka wielu rodaków. Wielu bowiem z nich albo utraciło pracę z powodu kryzysu lub ma poważne trudności w spłacie zaciągniętego kredytu (np. hipotecznego), albo ma problemy związane z ubieganiem się o kredyt mieszkaniowy. A jak to zrobić obecnie, gdy banki bardzo skrupulatnie badają zdolność spłaty kredytu przez kredytobiorcę? Prowadzenie w ogólnie dostępnych mediach takich debat poradnictwa ekonomicznego miałoby też kolosalne znaczenie dla podniesienia poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa, która jest niezbędna w gospodarce rynkowej. Nikt bowiem nie może oczekiwać, że o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne (czytaj: finansowe) zadba ktoś inny. To bezpieczeństwo indywidualne i bezpieczny rozwój gospodarczy kraju musi być wynikiem kreatywnego myślenia i działania każdego z nas. Czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest objęte programem nauczania? Powstała sytuacja kryzysowa na świecie ma istotne znaczenie dla ukierunkowania i ożywienia prac badawczych na wszystkich uczelniach krajowych. W ostatnim roku można odnotować szereg konferencji i seminariów naukowych, w których uczestniczyli najwybitniejsi naukowcy i praktycy biznesu. Opublikowano też szereg prac poświęconych powstałej sytuacji kryzysowej. W tym procesie aktywnie uczestniczył również Wydział Ekonomiczny. Zorganizowaliśmy konferencje naukowe, w których dominowały referaty związane z obecnym kryzysem. Nasi studenci również zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych: Studia, praca i kariera w zjednoczonej Europie, w której szereg wystąpień odnosiło się do obecnej sytuacji kryzysowej oraz zmian na lokalnym i globalnym rynku pracy. Nasi pracownicy naukowo-dydaktycznie poświęcili wiele uwagi sytuacji kryzysowej w swoich publikacjach.ta statutowa niejako aktywność naukowa w dziedzinie 18

19 analizy i poszukiwania rozwiązań biznesowych ma oczywiście bezpośredni wpływ na treści naszych wykładów i prowadzonych ćwiczeń. W ramach tzw. case study analizowane są różne rozwiązania ekonomiczne wprowadzane w krajach UE, a także w gospodarce USA i Japonii. Na tle tych rozwiązań rozszerzany jest zakres wykładów i ćwiczeń z problematyki zarządzania gospodarką kraju również w sytuacjach kryzysowych, zarówno w skali makro- jak i mikro. Nasi studenci chcą wiedzieć, między innymi: dlaczego mimo kryzysu gospodarczego zauważa się duże zainteresowanie przedsiębiorstw inwestowaniem w informatykę, czyli wprowadzaniem do przedsiębiorstw najnowszych rozwiązań w zakresie technologii teleinformatycznych? jakie formy leasingu w okresie kryzysu są najdogodniejsze dla małych, a jakie dla dużych przedsiębiorstw? czy w okresie kryzysu zewnętrzne usługi zarządzania flotą transportową będą preferowały rozwiązania w postaci FSL (ang. Full Service Leasing) czy też w postaci CFM (Car Fleet Management), które różnią się między sobą prawem własności środków transportu? czy w sytuacjach kryzysowych powinni szczególną wagę przywiązywać do korzystania ze specjalistycznych firm konsultingowych? ALMAMER obchodzi w tym roku 15-lecie. Co możemy powiedzieć o karierach zawodowych absolwentów Wydziału Ekonomicznego? Jest to niewątpliwie czas podsumowań uzyskiwanych efektów zarówno na polu naukowym, jak i edukacyjnym. Szczególną wagę przywiązujemy do analizy dalszych losów naszych absolwentów na rynku pracy. Analizujemy i pytamy, czy uzyskana wiedza teoretyczna i praktyczna zapewnia im uzyskanie pracy lub rozwijanie własnej działalności biznesowej. Wnikliwie analizujemy uzyskane odpowiedzi i nasłuchujemy opinii, którymi chętnie dzielą się z nami nasi absolwenci. Im też zależy, aby nasz Wydział dalej się rozwijał i umiał sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dokładamy starań, aby utrzymywać bliskie kontakty z naszymi absolwentami, zapraszamy ich do wzięcia udziału w uczelnianych przedsięwzięciach. Jest to przydatne i nam nauczycielom akademickim, i obecnym studentom, którzy z pierwszej ręki mogą uzyskać informacje o drodze zawodowej naszych absolwentów. Na przykład pan mgr Mariusz Będziński był zaproszony na ostatnią konferencję studencką i dzielił się swoimi doświadczeniami zawodowymi związanymi z prowadzeniem prywatnej działalności biznesowej po ukończeniu naszego Wydziału. Później był zasypywany gradem pytań szczegółowych. Również pan mgr Jacek Barwicki (obecnie pracujący w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.) przysłał do mnie list, którego fragment zacytuję: Chciałem Panu osobiście podziękować za super program na studiach i zajęcia, na których przedstawiał Pan naprawdę dużo materiału. Można powiedzieć ogólnie, że dzięki niemu dostałem (od niedawna obecną) pracę w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Chciałbym się Panu jakoś zrewanżować za otrzymana wiedzę i podzielić swoją w zakresie e-produktów. Obecnie zajmuję się podpisami elektronicznymi i platformami przetargowymi. Gdyby potrzebował Pan jakichś informacji lub tego typu produktów, to chętnie służę pomocą. Chętnie z tej propozycji skorzystałem, pan mgr Jacek Barwicki miał seminarium poświęcone podpisowi elektronicznemu oraz e-produktom. Po seminarium, studenci zadawali szereg pytań dotyczących strony technicznej i prawnej podpisu elektronicznego, chcieli otrzymać życiowe wskazówki dotyczące procesu rekrutacji i rozmów z pracodawcami. Co warto wiedzieć o ALMAMER? Uczelnia istnieje od 1994 roku. Dyplom ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej posiada już około 23 tysięcy absolwentów. Studenci mogą uczyć się na Wydziałach: Ekonomicznym (studia pierwszego i drugiego stopnia) Turystyki i Rekreacji (studia pierwszego i drugiego stopnia) Politologii (studia pierwszego i drugiego stopnia) Fizjoterapii (studia pierwszego stopnia) W ALMAMER studiuje około 7 tysięcy studentów. Kadra dydaktyczno-naukowa to 171 osób, w tym: 31 z tytułem profesora 56 z tytułem doktora habilitowanego 61 z tytułem doktora 30 z tytułem magistra. Biblioteka ALMAMER dysponuje zbiorem około woluminów. Powierzchnia wszystkich obiektów dydaktyczno-badawczych uczelni wynosi metrów. ALMAMER została afiliowana przy WTO Światowej Organizacji Turystyki, wyspecjalizowanej agendy ONZ. Afiliowanie ALMAMER jest akredytacją potwierdzającą najwyższy poziom kształcenia kadr na potrzeby turystyki i rekreacji. Studium Języków Obcych AL- MAMER jest Europejskim Centrum Certyfikatów Językowych TELC. ALMAMER zawarła umowy o współpracy z 33 uczelniami polskimi i 17 zagranicznymi. Współpraca obejmuje wymianę studentów, współpracę kadry naukowej, realizację badań, publikacji naukowych, konferencji i seminariów, obejmuje również wyjazdy studyjne i pobyty visiting professors. Studenci ALMAMER mogą korzystać w znalezieniu pracy z pomocy Centrum Promocji Karier. Studenci mają możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej (w stopniu podstawowym), zapewnianej przez przychodnię MERMED. Zapraszamy na: 19

20 Nasi absolwenci sa na calym swiecie Rozmowa z prof. dr. hab. Stefanem Koryckim, Dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji Gdzie pracują absolwenci Wydziału Turystyki i Rekreacji ALMAMER? Na wstępie przypomnijmy, że na Wydziale Turystyki i Rekreacji prowadzimy edukację w zakresie czterech specjalności. Są to dwie specjalności na poziomie studiów I stopnia (licencjackich): Hotelarstwo i gastronomia oraz Obsługa ruchu turystycznego, a na poziomie studiów II stopnia występują: Zarządzanie w turystyce i rekreacji oraz Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii. Stosownie do tych specjalności odpowiednio są przygotowywani do pracy zawodowej nasi absolwenci. I tak, absolwenci specjalności Hotelarstwo i gastronomia są przygotowani przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych, zaś absolwentów specjalności Obsługa ruchu turystycznego przygotowaliśmy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym) oraz przedsiębiorstwach turystycznych o zróżnicowanym charakterze prawnym. Studiom drugiego stopnia (magisterskim) wyraźnie przydaliśmy charakter menedżerski. Zgodnie z takim uprofilowaniem absolwentów specjalności Zarządzanie w turystyce i rekreacji przygotowaliśmy do pracy menedżerskiej w biurach podróży, ośrodkach rekreacyjnych, w hotelach, w administracji publicznej na stanowiskach związanych z turystyką i rekreacją. Absolwentów specjalności Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii przygotowaliśmy do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zwłaszcza hotelarskim, pełnienia kierowniczych funkcji w hotelarstwie i gastronomii, do kreatywnego rozwiązywania problemów. Na tle tych wynurzeń odnośnie do sylwetki absolwenta aktualne pozostaje pytanie dotyczące podejmowanej pracy przez naszych absolwentów. Trzeba podkreślić, iż kwestie związane z pracą zawodową absolwentów leżą w centrum naszego zainteresowania. Wszak to właśnie rynek pracy dobitnie i ostatecznie weryfikuje nasz wysiłek dydaktyczny. W tym miejscu należy poczynić rozróżnienie związane z formą studiów. Otóż absolwenci studiów stacjonarnych po otrzymaniu dyplomu z reguły podejmują pracę (pierwszą w swoim życiu) w branży turystycznej. Bardziej złożony jest obraz losów absolwentów studiów niestacjonarnych. Ci studenci pracują w bardzo różnych firmach (o charakterze gospodarczym, usługowym), często nie związanych z turystyką, hotelarstwem czy gastronomią. Tak więc, znaczna część naszych absolwentów dopiero po ukończeniu naszego wydziału, już z dyplomami w kieszeni, rozpoczyna zawodową przygodę z turystyką i rekreacją czy hotelarstwem. Oni muszą poznawać praktykę funkcjonowania branży turystycznej niejako od początku, a praktyki zawodowe tylko częściowo rozwiązują problem. Ta grupa ma dłuższą drogę kariery zawodowej. Inna jest sytuacja tych absolwentów, którzy w trakcie studiów pracowali w turystyce czy hotelarstwie. Im jest łatwiej, szybciej wspinają się po drabinie awansu zawodowego. Oczywiście w praktyce niezależnie od tych podziałów bardzo dużo zależy od indywidualnych ambicji, pracowitości, determinacji każdego z kończących studia. Absolwenci Wydziału Turystyki i Rekreacji pracują w biurach podróży, hotelach, zakładach gastronomicznych, zakładach uzdrowiskowych, ośrodkach rekreacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Część prowadzi własne gospodarstwa agroturystyczne. Cieszy mnie, kiedy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, czy to w postaci małych hoteli, zakładów gastronomicznych, czy też biur podróży. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. Mamy z nimi kontakt. Wydział Turystyki i Rekreacji utrzymuje od lat duże kontakty z branżą turystyczną. W ostatnim okresie uległy one zacieśnieniu. Dyskusja z udziałem gestorów biur podróży i hoteli nad dostosowaniem programów nauczania do potrzeb praktyki była bardzo burzliwa. Czy te spotkania będą kontynuowane? Tak, spotkania tego typu będą kontynuowane. Podczas spotkania z branżą turystyczną w ALMAMER dyskutowaliśmy o kształceniu kadr w kontekście potrzeb rynku turystycznego. Jest to problematyka zasadnicza z punktu widzenia istoty funkcjonowania Wydziału. W pytaniu jest mowa o dostosowaniu programów nauczania dla potrzeb praktyki. Otóż chciałbym podkreślić, że nasze programy są dostosowane, właśnie między innymi dzięki takim spotkaniom. W gruncie rzeczy chodzi tu o dostosowywanie programów do dynamicznie zmieniającej się praktyki. Jest to niekończący się proces. Ale trzeba też pamiętać, że nauka wskazuje praktyce drogi rozwoju poprzez kontynuowanie różnych modeli teoretycznych, poprzez ukazywanie określonych prawidłowości w relacjach: konsument usługodawca. Analiza efektów spotkania z przedstawicielami branży turystycznej zasługuje na odrębne, całościowe potraktowanie. Zgodnie oceniliśmy, że było ono potrzebne i pożyteczne dla obu stron. Godzi się, bowiem zauważyć, że również praktycy pilnie wsłuchują się w to, co mają do powiedzenia przedstawiciele nauki. Na marginesie dodam, że wśród praktyków uczestników tego spotkania było wielu naszych absolwentów. Fakt, że pełnią oni różnorodne funkcje kierownicze w branży turystycznej, jest dla nas źródłem dużej satyfakcji. Ogólnopolski Program Certyfikacji Wawrzyn Polskiej Turystyki zainicjowany przez ALMAMER i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki spotkał się z żywym zainteresowaniem. To szczególne połączenie teorii i praktyki. 20

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PLANER KARIERY

OSOBISTY PLANER KARIERY OSOBISTY PLANER KARIERY Załącznik nr 16 Ćwiczenia Ćwiczenie 8 Schemat indywidualnego Planu Działania Kim jestem? Moje zainteresowania i zdolności: Zainteresowania (krótki opis): Zdolności, preferencje

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia szóstym kierunkiem magisterskim. Wpisany przez Ewelina Kukawska wtorek, 09 lutego :38 - Poprawiony wtorek, 19 lipca :59

Fizjoterapia szóstym kierunkiem magisterskim. Wpisany przez Ewelina Kukawska wtorek, 09 lutego :38 - Poprawiony wtorek, 19 lipca :59 Z prof. zw. dr. hab. Józefem Bergierem, rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, rozmawia Roman Laszuk Słowo Podlasia" 1/5 *Kierowana przez pana uczelnia będzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie.

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. SOCJOLOGIA Socjologia jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. BO Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ Socjologia dostarcza wiedzy, bez

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl SZCZECIN Studia I stopnia www.szczecin.wseit.edu.pl 1 KIERUNKI studiuj z pasją! Fizjoterapia STUDIA I STOPNIA Higiena Dentystyczna STUDIA I STOPNIA Rekrutacja Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT? atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44 Branżowa Szkoła I stopnia Buk, ul. Dworcowa 44 Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do: Branżowej Szkoły I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) Przed wyborem planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +(jeden do dwóch semestrów)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ:

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: 1. Czym są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ? Międzyobszarowe Indywidualne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu Przepisy ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo