KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)"

Transkrypt

1 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Aksjologiczne aspekty edukacji permanentnej nauczycieli / Agnieszka Orkwiszewska // W: Aksjologia edukacji dorosłych / pod red. Janiny Kostkiewicz. - Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, S Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 3. Edukacja ustawiczna procesem kształtowania gotowości prozawodowej / Krystyna Duraj-Nowakowa // W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, S Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym / Hanna Solarczyk. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 5. Elementy strategii rozwoju edukacji ustawicznej / Stefan M. Kwiatkowski // W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, S Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / Tom Boydell, Malcolm Leary. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : "ABC", s. 7. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków : "Rabid", s. 8. Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop s. 9. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian / Stanisław Kaczor. - Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, s.

2 10. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydaw. AB, s. 11. Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Płock : "Novum", s. 12. Kształcenie ustawiczne / Teofil Sosnowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], s. 13. Kształcenie ustawiczne / Tadeusz Aleksander // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Warszawa : "Żak", cop S Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 15. Menedżer w kontekście ustawicznego rozwoju : ujęcie socjologiczne / Mariusz Czajkowski // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, S Nowe oczekiwania wobec edukacji i kształcenia / [red. nauk. Ryszard Łukaszewicz]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 17. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. - Wyd. 2 zm. i rozsz.. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, s. 18. Planowanie i projektowanie szkoleń / Leslie Rae. - Wyd. 3 dodr.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, s. 19. Podstawowe aspekty rozwoju edukacji ustawicznej w Niemczech / Hanna Solarczyk // W: Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w dobie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, S : Edukacja ustawiczna dorosłych 21. Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej w kontekście kształcenia się przez całe życie / Krystyna Szpak-Lipińska // W: Szkolny

3 doradca zawodowy : fakt czy mit we współczesnej szkole : materiały III konferencji naukowej odbytej 11 grudnia 2007 r. w Lublinie / red. Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. - Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, S Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia : w pięćdziesięciolecie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Olszewskiego. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop s. 23. Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", s. 24. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, s. 25. Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji / John Jay Bonstingl. - Wyd Warszawa : Wydaw. CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 26. Świadomość ziemska : badanie i kształcenie / Ettore Gelpi. - Kraków : "Impuls", s. 27. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Teresy Bauman. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 28. Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy / Henryk Bednarczyk // W: Edukacja, moralność, sfera publiczna : materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP / pod red. Joanny Rutkowiak, Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka. - Lublin : "Verba", S Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 30. Wiedza jako wartość : dokształcanie i doskonalenie zawodowe wobec koncepcji uczenia się całożyciowego / Monika Wiktorowicz // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, S

4 Artykuły z czasopism 31. Aktualność problemów edukacji ustawicznej / Józef Półturzycki // Chowanna , t. 2, s Centra Kształcenia Ustawicznego w Stanach Zjednoczonych / Tony Basil, Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Dorosłość jako czas wyzwań rozwojowych / Aneta Grzyb-Hejduk // Edukacja i Dialog , nr 6, s Działalność stowarzyszeń oświatowych na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego / Zbigniew Kuźmiński // Ruch Pedagogiczny , nr 1-2, s Edukacja całożyciowa - zarys pola problemowego / Natalia Sokołowicz // Edukacja , nr 4, s Edukacja nieformalna w Tajlandii: filozofia, koncepcja i zastosowanie / Vichai Tunsiri // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzenna Magda-Adamowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Edukacja ustawiczna we Francji / Maria Rudowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Edukacja zawodowa w Szwajcarii / Thomas Buser // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych / Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Fazy zawodowej i socjokulturowej edukacji dorosłych w rozumieniu Unii Europejskiej / Joachim Knoll // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s

5 46. Idea edukacji permanentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja , nr 2, s Integracja społeczna w lustrze edukacji ustawicznej / Ewa Przybylska // Chowanna , t. 2, s Kariera zawodowa nauczyciela a edukacja całożyciowa / Anna Kirkiewicz // Pedagogika Pracy. - [Nr] 49(2006), s Klasyczne podejście do edukacji permanentnej i jej następstwa / Zygmunt Wiatrowski // Ruch Pedagogiczny , nr 1-2, s Kompetencje trenerów ustawicznej edukacji zawodowej / Erika Arckens, Adelina Gustavi // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa / Edward Szczepanik // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s Kto w Polsce nosi tornister? : charakterystyka społeczeństwa opartego na wiedzy / Karol Kirjaka // Euroekspert , nr 10-11, s Mediacja w kształceniu dorosłych / David Silvera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Miejsce i rola Zakładów Doskonalenia Zawodowego na rynku usług oświatowych / Wanda Surosz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s Miejsce mass mediów w edukacji ustawicznej / Janusz Gajda // Ruch Pedagogiczny , nr 3-4, s Międzynarodowe projekty naukowo-badawcze jako czynniki rozwoju edukacji ustawicznej / Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s O edukacji permanentnej - w kulturze fizycznej / Józef Węglarz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 7, s Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości : między nowoczesnością a postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Chowanna , t. 2, s Permanentne kształcenie zawodowe: aspekt historycznopedagogiczny i tendencje współczesne / Nella Nyczkało // Ruch Pedagogiczny , nr 3-4, s Perspektywy zapewnienia jakości w edukacji dorosłych / Giesela Wiesner // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s

6 61. Poziom wykształcenia a kształcenie ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej / Wojciech Jarecki // Polityka Społeczna , nr 8, s Problemy i trendy edukacji dorosłych w wymiarze europejskim / Joachim Knoll // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Promowanie jakości pracy / Joanna Jarmużek // Edukacja i Dialog , nr 6, s Rozwój polskiego szkolnictwa // Monitor Unii Europejskiej , nr 4, s Stan i możliwości rozwoju e-learningu w kształceniu ustawicznym / Zbigniew Kramek, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 (dokument przyjęty 8 lipca 2003 przez Radę Ministrów) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji : funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Tendencje przemian i perspektywy rozwoju kształcenia ustawicznego / Henryk Bednarczyk // Ruch Pedagogiczny , nr 1-2, s Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz. 1 / Janos Sz. Toth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 2, s Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz. 2 / Janos Sz. Toth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz. 3 / Janosz Sz. Toth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Uczenie się przez całe życie - memorandum Komisji Europejskiej / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja , nr 1, s Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia / Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Wyrównywanie szans - centra kształcenia ustawicznego / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji , nr 3, s Z badań nad diagnozą stanu edukacji ustawicznej w Polsce / Ireneusz Woźniak, Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s. 7-17

7 76. Założenia i efekty funkcjonowania ośrodków ustawicznej edukacji zawodowej / Dorota Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 4, s Źródła i potrzeby kształcenia ustawicznego nauczycieli / Gregorz Sanecki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Oprac. Ewelina Czajkowska

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1)

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) 1. ASP.NET MVC 4 : programowanie / Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda ; [tł. Robert Górczyński].- Gliwice : Wydaw. Helion, 2013. ISBN 978-83-246-6644-7

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo