DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)"

Transkrypt

1 DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2001 roku w Warszawie / oprac. Jolanta Wanielista. Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 2. CHOJNACKI, Włodzimierz, BALASIEWICZ, Andrzej Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego / Włodzimierz Chojnacki, Andrzej Balasiewicz. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. 3. CZERKAWSKA, Alicja, CZERKAWSKI, Andrzej Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, s. 4. DRABIK-PODGÓRNA, Violetta Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. Kraków : Impuls, s. 5. EDUKACJA Edukacja dla rynku pracy, problemy poradnictwa zawodowego : Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa, 4-5 października 2005 r. / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojc. Warszawa : OHP. Komenda Główna, Aspra-Jr, s. 6. GUICHARD, Jean, HUTEAU, Michel Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / Jean Guichard, Michel Huteau. Kraków : Impuls, XIX, 361 s. 7. KARGULOWA, Alicja O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 8. KWIATKOWSKI, Stefan Michał Kształcenie zawodowe-wyzwania, priorytety, standardy / Stefan Michał Kwiatkowski. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, s. 9. NARODOWE Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego : rozwój eurodoradztwa / [oprac. i red. Anna Woynarowska-Janiszewska,

2 Agnieszka Pyszczak]. Warszawa : Krajowy Urząd Pracy. Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego, s. 10. PARZĘCKI, Ryszard Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej / Ryszard Parzęcki // W : Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, S PASZKOWSKA-ROGACZ, Anna Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, s. 12. PASZKOWSKA-ROGACZ, Anna Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, s. 13. PASZKOWSKA-ROGACZ, Anna, TARKOWSKA, Małgorzata Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, [2004]. 223 s. 14. PEDAGOGIKA Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 15. PODEJMOWANIE Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. Bożeny Wojtasik. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 16. SKŁODOWSKI, Henryk, KUCHARSKI, Tomasz Charakterystyka predyspozycji zawodowych i osobowościowych bezrobotnych i przedsiębiorców : na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszami psychologicznymi / Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2004]. 154 s. 17. SKŁODOWSKI, Henryk, KUCHARSKI, Tomasz Kwestionariusze do badania predyspozycji i umiejętności zawodowych : niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów / Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. 18. SKŁODOWSKI, Henryk, KUCHARSKI, Tomasz Kwestionariusze wykorzystywane w poradnictwie zawodowym /

3 Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski. Łódź : Henryk Skłodowski ; Toruń : Tomasz Kucharski, s. 19. SOŁTYSIŃSKA, Grażyna, ŻYWIEC-DĄBROWSKA, Elżbieta Moja przyszła praca : materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych / Grażyna Sołtysińska, Elżbieta Żywiec- Dąbrowska. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, s. 20. SYSTEM System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy : Francja / oprac. wersji pol. Grażyna Morys- Gieorgica. Warszawa : Krajowy Urząd Pracy. Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego, cop s. 21. SYSTEM System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy : Wielka Brytania / oprac. wersji pol. Paulina Bogdańska, Zbigniew Sztykiel. Warszawa : Krajowy Urząd Pracy ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 22. ŚMIGIEL, Mariusz, GRABOWSKI, Jacek Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej / Mariusz Śmigiel, Jacek Grabowski. Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie. Monitor Unii Europejskiej, [2006]. 104 s. 23. TURSKA, Elżbieta Od zabawy do pracy / Elżbieta Turska. Katowice : Śląsk, s. Dot. przygotowania młodzieży do wyboru zawodu Artykuły z czasopism 1. ANTKOWIAK, Lech Instytucjonalna obsługa poradnictwa zawodowego w wymiarze lokalnym i środowiskowym / Lech Antkowiak // Pedagogika Pracy. [Nr] 47 (2005), s ATAMAŃCZUK, Kazimiera Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek / Kazimiera Atamańczuk // Edukacja i Dialog. 2000, nr 3, s BAŃKA, Augustyn Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej / Augustyn Bańka // Chowanna. 2004, t. 2, s BARANIAK, Barbara Szkoła miejscem pracy doradcy zawodowego / Barbara Baraniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 3, s DOBROWOLSKA, Małgorzata Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej :

4 przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska // Chowanna. 2004, t.2, s FIAŁA, Urszula Orientacja zawodowa w treściach programu nauczania gimnazjum / Urszula Fiała // Nowa Edukacja Zawodowa. 2001, nr 4, s GĘSICKI, Janusz Doradztwo zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki // Nowa Szkoła. 2004, nr 5, s IWICKA-OKOŃSKA, Anna Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 3, s JACZYŃSKA, Monika Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2005, nr 3, s KARGULOWA, Alicja Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje / Alicja Kargulowa // Chowanna. 2005, t. 2, s KOWALSKA, Urszula, ŻYWIEC-DĄBROWSKA, Elżbieta Standard usługi poradnictwo zawodowe dla młodzieży / Urszula Kowalska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Pedagogika Pracy. [Nr] 47 (2005), s KRUSZYNA, Renata Orientacja i poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Renata Kruszyna //Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 3, s KUKLA, Daniel Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Daniel Kukla // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 4, s LELIŃSKA, Krystyna Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji / Krystyna Lelińska // Nowa Edukacja Zawodowa. 2000, nr 2, s LELIŃSKA, Krystyna Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska // Szkoła Zawodowa. 2000, nr 3, s ŁODYGA, Olga Poradnictwo zawodowe w szkole w kontekście reformy edukacji / Olga Łodyga // Szkoła Zawodowa. 2000, nr 2, s

5 17. MARKIEWICZ, Maryla Potrzeby i możliwości doradztwa zawodowego w szkole wiejskiej / Maryla Markiewicz // Pedagogika Pracy. [Nr] 47 (2005), s MAZUR, Monika Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego / Monika Mazur // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2005, nr 4, s MICHALSKA, Danuta Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie oświaty / Danuta Michalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 10, s MROZEK, Elżbieta Doradztwo na drodze życiowej osoby niepełnosprawnej / Elżbieta Mrozek // Nowa Edukacja Zawodowa. 2003, nr 4, s OBRANIAK, Wojciech Ryszard Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca. 2005, nr 1, s Zawiera program poradnictwa zawodowego w gimnazjum 22. OCH, Janusz Francuski system edukacji i poradnictwa / Janusz Och // Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 1, s OPIDOWICZ, Małgorzata Orientacja zawodowa w reformowanej szkole / Małgorzata Opidowicz // Konspekt. 2001, nr 1, s PARZĘCKI, Ryszard Wspomaganie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki // Wychowanie na co Dzień. 2004, nr 7-8, s PAWLAK, Joanna Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych / Joanna Pawlak // Wychowawca. 2005, nr 1, s PIELOK, Cecylia Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Cecylia Pielok // Nowa Edukacja Zawodowa. 2001, nr 4, s PIKULSKA, Barbara Orientacja zawodowa : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Pikulska // Biblioteka w Szkole. 2003, nr 12, s PIKULSKA, Barbara, PIKULSKI, Mirosław Orientacja zawodowa : propozycja programu dla Szkolnego Klubu Aktywizacji Zawodowej w szkole ponadgimnazjalnej / Barbara Pikulska, Mirosław Pikulski // Biblioteka w Szkole. 2003, nr 12, s. 9-11

6 29. RÓZGA, Dorota O orientacji i poradnictwie zawodowym / Dorota Rózga // Problemy Opiekunczo-Wychowawcze. 2004, nr 10, s SARZYŃSKA, Ewa Doradztwo zawodowe w perspektywie emancypacyjnej / Ewa Sarzyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 2, s SŁODOWA, Lucyna Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca. 2005, nr 1, s SOŁTYSIŃSKA, Grażyna Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego / Grażyna Sołtysińska // Nowa Edukacja Zawodowa. 2004, nr 1, s SOPPA, Jolanta Orientacja i poradnictwo zawodowe : pasja i profesjonalizmsprawozdanie ze stażu polskich doradców zawodowych we Francji w ramach projektu Transition / Jolanta Soppa // Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 2, s SUCHY, Stanisław Biura Karier szansą dla absolwentów i pracodawców / Stanisław Suchy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 1, s ŚMIELECKA, Anna Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. 2005, nr 8, s TRZECIAK, Włodzimierz Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego / Włodzimierz Trzeciak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2000, nr 4, s WÓJCIK, Małgorzata Orientacja i poradnictwo zawodowe / Małgorzata Wójcik // Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 6, s ZADĘCKA-CEKIERA, Anna Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła. 2005, nr 5, s ZARZYCKA, Elżbieta Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. 2001, nr 9/10, s ZIĘTEK, Anna Orientacja i poradnictwo zawodowe / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 4, s ŻBIKOWSKA, Zofia Szkolny doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Edukacja Zawodowa. 2003, nr 2, s. 4-6

7 42. ŻOŁUBOWSKI, Henryk, MASTALERZ, Elżbieta Przygotowanie nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu / Henryk Żołubowski, Elżbieta Mastalerz // Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 5, s ŻYWIEC-DĄBROWSKA, Elżbieta Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP : projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu Pierwsza praca / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 2, s Opracowała Grażyna Strawa

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1987-2014

WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1987-2014 Witold Woźniak WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1987-2014 PUBLIKACJE ZWARTE 1. Doskonalenie pielęgniarek w Norwegii. W: Formański J. (red.): Kształcenie pielęgniarek w Norwegii. Warszawa: CEM, 1996. 2. Woźniak

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Europejski rok obywateli

Europejski rok obywateli Zestawienie bibliograficzne w wyborze Europejski rok obywateli Książki 1. Abc Unii Europejskiej /[oprac. wydawane przez Przedstwicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004 zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny DZIEŃ PIERWSZY KOMPETENCJE DLA FIRM 23.06.2015 SESJA PLENARNA inauguracyjna 09.00-10.30 23 czerwca, 09.00

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo