Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej"

Transkrypt

1 Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca JM Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie - prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego Organizowana przez: Zakład Pedagogiki Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie Lubin, października 2012 r. 1

2 KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 1. Prof. dr hab. Józef Binnebesel, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 2. Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. Prof. dr hab. Grażyna Dolińska Zygmunt, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 4. Prof. dr Zbigniew Formella, Universitàa Pontificia Salesiana Roma, Włochy 5. Prof. dr hab. Czesław Kustra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6. Dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Zielonogórski 7. Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski 8. Prof. dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel Kavy, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 9. Prof. dr Norbert H. Weber, Technische Universität Berlin, Niemcy 10. Prof. dr hab. Stanisław Witkowski, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 11. Prof. dr hab. Wiktor Żłobicki, Uniwersytet Wrocławski, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie KOMITET ORGANIZACYJNY Dr Agnieszka Nowicka Przewodniczący Dr Renata Ilnicka Sekretarz Dr Ewa Janion Dr Marzena Sendyk Dr Jarosław Bąbka 2

3 11 października 2012 r. (czwartek) Rejestracja uczestników Powitanie gości i uroczyste otwarcie obrad SESJA PLENARNA 1 - sala 203 Prof. dr hab. Wiktor Żłobicki 1. Prof. dr hab. Norbert H. Weber, Technische Universität Berlin (Niemcy) Tęsknota za rodziną? Nowe aspekty polityki rodzinnej w Niemczech 2. Dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska, Uniwersytet Jagielloński Polska polityka rodzinna-standardy europejskie 3. Prof. dr hab. Sylwia Badora, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, mgr Jan Basiaga AWF im. J. Kukuczki w Katowicach Postawy zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia wobec reintegracji rodzinnej 4. Prof. dr hab. Małgorzata Orłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profilaktyka uprzedzająca potrzebna od zaraz-rzecz o sytuacji dzieci w pomocy społecznej 5. Doc. dr Monika Maćkinova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (Słowacja), Manažment starostlivosti v domovoch sociálnych služieb 6. Dr Eva Musilová, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratyslawa (Słowacja) Kvalita života seniorov v inštitucionálnej starostlivosti na Slovensku Przerwa kawowa SESJA PLENARNA 2 - sala 203 Prof. dr hab. Józef Binnebesel 1. Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Pedagogium -Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Wartości czy chaos aksjologiczny we współczesnej przestrzeni edukacyjno-wychowawczej 2. Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień Młodzież poszukująca - patologie społeczne i zachowania destrukcyjne wśród młodzieży (interpretacja socjopedagogiczna) 3

4 3. Prof. dr hab. Czesław Kustra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Oratoria w resocjalizacji młodzieży trudnej 4. Prof. dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel Kawy, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Lopit. NZOZ. Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze Poczucie zmiany w obszarach życia uczestników ambulatoryjnego programu leczenia substytucyjnego. Komunikat z badań 5. Dr Pavol Kopinec, Univerzita Komenského Bratysława (Słowacja) Kvalita života vo vybranom zariadení sociálnych Przerwa na obiad OBRADY W SEKCJACH SEKCJA 1. RODZINNE WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, dr Ewa Janion sala Dr Tomasz Łączek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wartość sukcesu życiowego jako element oddziaływania środowiska rodzinnego 2. Dr Iwona Pałgan, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu Arytmia rodziny 3. Dr Ewa Dubiel, Uniwersytet Opolski Relacje pomiędzy rodzicami rozłączonymi na skutek migracji zarobkowej w rodzinie dziecka nieprzystosowanego społecznie 4. Dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, UZZM w Lubinie Rodzice dzieci niepełnosprawnych lekarze. Aspekty współpracy 5. Mgr Krzysztof Wawrzyn, doktorant DSW we Wrocławiu Kondycja emocjonalna rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym - studium przypadków 6. Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedwczesne macierzyństwo - opieka i wsparcie instytucjonalne 7. Mgr Alina Stechnij, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Ponowoczesne problemy z tożsamością 4

5 SEKCJA 2. POZARODZINNE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI Prof. dr hab. Sylwia Badora, dr Marzena Sendyk sala Dr Marzena Sendyk, Uniwersytet Zielonogórski, UZZM w Lubinie Dzieci i opiekunowie w rodzinnej pieczy zastępczej 2. Mgr Anna Ziółkowska, Placówka Socjalizacyjna Skarbek w Polkowicach Mówię TAK dorosłości długofalowy projekt wspierania wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach w procesie readaptacji i usamodzielnienia 3. Dr Józefa Matejek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Świetlice środowiskowe w systemie wsparcia instytucjonalnego dziecka i rodziny 4. Dr Bożena Bobeł, Uniwersytet Opolski Działania wolontarystyczne w zakresie wspierania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych 5. Dr Beata Zięba-Kołodziej, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu Internat i bursa (bez) perspektywy rozwoju 6. Mgr Ewelina Zdebska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Potencjał Krakowa w opiece instytucjonalnej nad osobami starszymi 7. Mgr Izabela Serafin, Woj. Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu Znany obcy - możliwości opieki i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera SEKCJA 3. EDUKACYJNE WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Dr Agnieszka Nowicka, dr Jarosław Bąbka sala Dr Jarosław Bąbka, Uniwersytet Zielonogórski, UZZM w Lubinie Uczenie we współpracy w polskiej szkole - możliwości i ograniczenia 2. Dr Jolanta Lipińska-Lokś, Uniwersytet Zielonogórski Edukacja integracyjna drogą ku normalizacji życia osób z niepełnosprawnością 3. Mgr Anna Jakubowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Codzienność szkolna dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkołach integracyjnych i masowych (edukacja włączająca) 4. Dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski, UZZM w Lubinie Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci długotrwale chorych i możliwości ich zaspokajania w środowisku szkolnym 5

6 5. Dr Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski, UZZM w Lubinie Okrucieństwo i wychowanie. Szkic z deontologii pedagogicznej 6. Dr Anna Szczęsna, Uniwersytet Zielonogórski Palący problem wypalenia zawodowego nauczycieli jako pedeutologiczne wyzwanie 7. Mgr Anna Osikiewicz, Lektor języka niemieckiego w UZZM w Lubinie, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego Innowacyjne koncepcje nauczania i uczenia się języków obcych 8. Mgr Marcin Malak, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu E-learning - czego się boimy? SEKCJA 4. WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W OBSZARZE RESOCJALIZACJI Prof. dr hab. Dorota Rybczyńska- Abdel Kawy, dr Renata Ilnicka sala Dr Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Readaptacja społeczna skazanych w świetle teorii Pierre a Bourdieu 2. Dr Renata Małgorzata Ilnicka, UZZM w Lubinie Empiryczna weryfikacja utrudnień występujących w procesie resocjalizacji na przykładzie zakładów poprawczych 3. Dr Barbara Ostafińska-Molik, Uniwersytet Jagielloński Odmienność, która niszczy siebie i innych. Wokół zachowań o charakterze antyspołecznym 4. Mgr Jacek Nowicki, UZZM w Lubinie Przemoc wśród uczniów w szkole podstawowej skala zjawiska, przejawy i uwarunkowania 5. Dr Anna Karłyk-Ćwik, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (Bez)silna resocjalizacja czyli o (nie)reagowaniu pedagogów na agresję 6. Mgr Joanna Cichla, PWSZ w Głogowie, Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach Wpływ czynników społecznych warunkujących spożywanie alkoholu przez adolescentów 7. Mgr Mariusz Wiśniewski, Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszczowa Resocjalizacja w placówkach penitencjarnych szansą dla osadzonych 8. Mgr Krzysztof Dziadkiewicz, Sąd Rejonowy w Żarach Dozór elektroniczny jako instytucja prawa karnego wykonawczego 9. Ks. dr Grzegorz Kudlak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Terapia uzależnień w warunkach więziennych w kontekście resocjalizacji 10. Mgr Krzysztof Grala, pedagog Nikotynizm wśród młodzieży gimnazjalnej 6

7 WARSZTATY 1. Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych u dzieci co warto wiedzieć? - sala 103 prof. dr hab. Jacek Błeszyński UMK Toruń 2. Metody aktywizacji osób w starszym wieku - sala 311 dr Agnieszka Nowicka UZZM w Lubinie, mgr Wioletta Baziuk kierownik Domu Dziennego Pobytu Nestoria w Zielonej Górze 3. Wykorzystanie elementów arteterapii (biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką) w pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - sala 206 mgr Dorota Kwaśniewska, mgr Joanna Trznadel, mgr Barbara Cichosz wykładowcy UZZM w Lubinie Uroczysta kolacja w hotelu Baron w Lubinie 12 października 2012 r. (piątek) WARSZTATY 1. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu? - sala 103 prof. dr hab. Józef Binnebesel WSEZiNS w Łodzi 2. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka, wczesna interwencja - sala 106 mgr Joanna Cichla, PWSZ w Głogowie, Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach 3. Wykorzystanie choreoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą - sala 311 Natalia Gudova, Volodymyr Hudovy Chortkiv pedagogical college named after Alexander Barvinsky, Ukraina SESJA PLENARNA 3 sala 203 Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko 1. Doc. m. dr Lidija Kutkiene, Lietuvos edukologijos yniversitetas (Litwa) Specialiųjų poreikių turinčių pradinių klasių tarpasmeninių santykių ypatumai integruoto ugdymo sąlygomis 2. Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Inkluzja - szanse i zagrożenia dla pedagogiki specjalnej 3. Prof. dr hab. Józef Binnebesel, WSEZiNS w Łodzi, UZZM w Lubinie Percepcja śmierci wśród nauczycieli 7

8 4. Prof. dr hab. Wiktor Żłobicki, Uniwersytet Wrocławski, UZZM w Lubinie Aksjologiczne aspekty wypełniania przez szkołę funkcji opiekuńczej 5. Dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Zielonogórski, UZZM w Lubinie Dialog w szkole wielki nieobecny" w edukacji młodszych uczniów Przerwa kawowa Podsumowanie i zakończenie konferencji 8

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Redakcja Muzykoterapia Polska Transdyscyplinarność muzykoterapii V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori Inspiracje

Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori Inspiracje IV MIĘDZYNARODOWA, NAUKOWO - SZKOLENIOWA KONFERENCJA MONTESSORI Inspiracje 4 6 KWIETNIA 2014 r. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36 Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo