Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną."

Transkrypt

1 Oferta specjalna Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp Opracowano: 10 lutego 2014 r. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Będzie ono także okazją do konfrontacji własnych doświadczeń z wiedzą i praktyką wybitnych specjalistów, inspirujących i motywujących do wprowadzania pozytywnych zmian. Mam nadzieję, że uzyskane certyfikaty będą także pamiątką niecodziennego wydarzenia. SYSTEMAX biuro: ul. Paprotna 7 / 203, Wrocław, NIP: , tel./fax

2 Spis zawartości oferty: Cele i sposób organizacji szkolenia... 3 Ramowy program szkolenia... 5 Cena i sposób zgłaszania się na szkolenie... 8 Cena udziału jednego uczestnika... 8 Sposób zamawiania... 8 Warunki płatności... 8 Strona 2 z 9

3 Cele i sposób organizacji szkolenia Cel szkolenia Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacja szkolenia Szkolenie jest organizowane przez SYSTEMAX - firmę z ponad 19-letnim stażem na rynku szkoleń i doradztwa bhp, zgodnie z programem, z rozporządzenia MPiPS z r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U z późn. zmianami]. W celu zapewnienia najwyższej jakości i użyteczności szkolenie jest organizowane w formie kursu zawierającego zarówno dostęp do materiałów teoretycznych w formie e-learningu (samokształcenie kierowanie), jak i wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. W celu zapewnienia sobie dostępu do materiału w formie elektronicznej wystarczy przeciętnej klasy komputer osobisty z aktualną, popularną przeglądarką internetową. Część praktyczna jest organizowana w formie 4-dniowych wykładów i ćwiczeń w sali szkoleniowej SYSTEMAX we Wrocławiu. Metodyka szkolenia Kurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap samokształcenie kierowane - zagadnienia teoretyczne w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) dostępny dla uczestników w czasie 14 dni, zakończony testem warunkującym pozytywne ukończenie szkolenia. Cały proces e-learningu jest wspierany przez tzw. Helpdesk pomagający w kwestiach technicznych i merytorycznych. Uczestnik ma ponadto możliwość wydrukowania materiałów z platformy SYSTEMAX. Drugi etap kurs stacjonarny - warsztaty w postaci wykładów i ćwiczeń praktycznych prowadzone w zespołach roboczych. Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących wypadków, bezpieczeństwa maszyn, kazuistyki prawnej, czy szkoleń bhp. Cały dzień ćwiczeń jest poświęcony na I pomoc przedlekarską i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. W czasie warsztatów uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i dyskusji ułatwiających przeniesienie omawianych zagadnień do własnej praktyki. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne do tego etapu w wersji papierowej. Zaliczenie szkolenia i certyfikaty (zaświadczenia) Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie testu z samokształcenia a także czynny udział w wykładach zajęciach praktycznych. Strona 3 z 9

4 Kadra szkoleniowa Nasi wykładowcy gwarantują wysoką jakość merytoryczną kursu i powiązanie zagadnień teoretycznych z bogatym doświadczeniem praktycznym. Prawo pracy, prawne aspekty wypadków przy pracy Mgr Małgorzata Budzyńska - Starszy Inspektor Pracy Specjalista w dziedzinie prawa pracy, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolowaniu zakładów pracy Dr Andrzej Jabłoński Doktor prawa, Sędzia Sądu Pracy II Instancji ze znaczącym dorobkiem naukowym i wynikającym z praktyki sędziowskiej Bezpieczeństwo i certyfikacja maszyn, wypadki z udziałem maszyn, ergonomia pracy Mgr inż. Krzysztof Panek inżynier mechanik o specjalności technologia budowy maszyn, Główny Specjalista BHP, Biegły Sądowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ekspert BHP certyfikowany przez CIOP PIB, autor licznych rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa maszyn i ergonomii pracy Metodyka szkoleń bhp, postępowanie powypadkowe, systemowe rozwiązania w zakresie pracy służb bhp, Mgr - Główny Specjalista BHP, Ekspert BHP certyfikowany przez CIOP PIB, specjalizujący się w systemowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, audytor systemów zarządzania, właściciel firmy SYSTEMAX Czynniki i pomiary środowiska pracy, ochrona środowiska Mgr inż. Krystyna Bisiorek-Krakowska Kierowniczka akredytowanego laboratorium pomiarów środowiska pracy, posiada certyfikat kompetencji CIOP PIB i wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów i analizy ryzyka zawodowego. Postępowanie w razie wypadku i pierwsza pomoc Mgr Mateusz Stojanowicz dyplomowany ratownik medyczny, praktyk posiadający także znaczące doświadczenie szkoleniowe Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, ochrona środowiska Mgr inż. Piotr Chrobak inżynier pożarnictwa, posiadający znaczące doświadczenie w operacyjnych działaniach straży pożarnej, prewencji pożarowej i prowadzeniu ćwiczeń Mgr Joanna Bartosik absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w administrowaniu w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska Strona 4 z 9

5 Ramowy program szkolenia 1 Lp. Orientacyjny czas godz. 2 Temat Zagadnienia Prowadzący BLOK 1 TEORIA - SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE (e-learning) 1 3 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dy rektyw WE, konwencji MOP) a) podstawy legislacji polskiej i UE b)wybrane przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, c) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych 2 3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a) zagrożenia wypadkowe, b) hałas i drgania mechaniczne, c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, d) czynniki biologiczne, e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, f) pola elektromagnetyczne, g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, h) mikroklimat środowiska pracy, i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów 3 1 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy a) obciążenia statyczne i dynamiczne b) transport ręczny c) organizacja i ocena stanowiska komputerowego 4 2 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) Metody ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy: metoda TOL, analiza odchyleń, analiza drzewa błędów, analiza przepływu energii oraz metoda MORT, Wybrane oprogramowanie do dokumentowania wypadków przy pracy 5 2 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Uczenie się dorosłych (elementy andragogiki), kształtowanie programów szkoleniowych, wykorzystanie e-learningu w szkoleniach bhp 6 2 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku Podstawowe zasady, procedura postępowania 1 Podstawa programu ramowego jest zgodna z z programem MPiPS z r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U z późn. zmianami] 2 W godzinach lekcyjnych = 45 min. Strona 5 z 9

6 Lp. Orientacyjny czas godz ,5 Temat Zagadnienia Prowadzący Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego a) zagrożenia pożarowe i wybuchowe b) rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego, jego zastosowanie i wymagania w zakresie konserwacji, c) stałe urządzenia gaśnicze i ich zastosowanie d) zasady ewakuacji na wypadek pożaru rola instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 8 0,5 Egzamin testowy Zakres zawarty w szkoleniu 16 h lekcyjnych Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): Bezpieczeństwo i certyfikacja maszyn, analiza przyczyn wypadków z udziałem maszyn, ergonomia pracy, metody identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z maszynami BLOK 2 KURS STACJONARNY (zajęcia od 9:00 16:00) a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pracy służby bhp b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów d) praktyki kontrolne i orzecznictwo sądowe w zakresie bhp Omawiane zagadnienia będą także wynikały z pytań i zainteresowania Uczestników. Metodyka: przykłady, kazusy, orzecznictwo sądowe, praktyki PIP Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; Zagrożenia wypadkowe; Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. a) zasadnicze wymagania w praktyce - CE a rzeczywiste bezpieczeństwo, wprowadzanie zmian w maszynach; b) niedostosowanie maszyn - przykłady, zagrożenia, propozycje zmian; c) analiza wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka d) wybrane zagadnienia dotyczące ergonomii pracy Mgr Małgorzata Budzyńska Dr Andrzej Jabłoński Mgr inż. Krzysztof Panek Omawiane zagadnienia będą także wynikały z pytań i zainteresowania Uczestników. Metodyka: studia przypadków, orzecznictwo sądowe, przykłady rozwiązań technicznych i organizacyjnych 3 Czas, który uczestnik poświęci na część e-learningową nie jest limitowany w okresie 14 dni - zależy od jego zainteresowań i wiedzy. Strona 6 z 9

7 Lp. Orientacyjny czas godz Temat Zagadnienia Prowadzący Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a) hałas i drgania mechaniczne, b) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, c) czynniki biologiczne, d) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, e) pola elektromagnetyczne, f) mikroklimat środowiska pracy, g) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, j) dobór środków ochrony indywidualnej Mgr Krystyna Bisiorek- Krakowska ,75 9 0,25 32 h lekcyjnych Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) Nowoczesne metody pracy służby bhp Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego Podsumowanie szkolenia Omawiane zagadnienia będą także wynikały z pytań i zainteresowania Uczestników. Metodyka: wykład, przykłady, dyskusja Analiza wybranych wypadków przy pracy, programy komputerowe do dokumentowania wypadków przy pracy przegląd i ćwiczenia Systemowe rozwiązania w zakresie pracy służb bhp, audyt jako metoda badania zgodności w zakresie bhp Wykorzystanie e-learningu i blended learningu w szkoleniach bhp, Gry i zabawy interakcyjne, jako sposób aktywizacji grupy (szanse, ograniczenia, ćwiczenia) a) zasady postępowania w razie wypadku b) pierwsza pomoc ćwiczenia praktyczne w zakresie określania stanu poszkodowanego, wzywania pomocy, resuscytacji krążeniowooddechowej, opatrywania ran i unieruchamiania złamań a) gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego - wymagania prawne w stosunku do firm i instytucji b) zasady ewakuacji na wypadek pożaru rola instrukcji bezpieczeństwa pożarowego c) ćwiczenia w zakresie wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego Podsumowanie szkolenia, refleksje Uczestników Mgr Mgr Mgr Mgr Mateusz Stojanowicz Mgr Joanna Bartosik Mgr inż. Piotr Chrobak Mgr Termin Dostęp do materiałów e-learningowych uczestnik otrzymuje po potwierdzeniu wpłaty za szkolenie. E-learning: przez całą dobę, przez okres 14 dni (do każdego szkolenia) marzec 2014 r. Kurs stacjonarny: maja 2014r. w godzinach Strona 7 z 9

8 Miejsce realizacji Sala szkoleniowa SYSTEMAX, Wrocław, ul. Paprotna 7 (parter sala konferencyjna) Warunki techniczne realizacji szkoleń SYSTEMAX zapewnia: dostęp do szkoleń e-learningowych przez Internet w okresie 14 dni, skrypt do pobrania ze strony Internetowej, wzory formularzy roboczych do pobrania ze strony Internetowej, miejsce do przeprowadzenia sesji warsztatowej, przerwy kawowe w czasie warsztatów, certyfikaty. Koszty dojazdu na miejsce szkoleń i pobranie/wydruk skryptu z platformy e-learningowej uczestnicy pokrywa Zamawiający. W celu ukończenia szkolenia każdy Uczestnik powinien: złożyć zamówienie i opłacić należność za dostęp do szkolenia (może to zrobić Firma), do 14 marca ukończyć część teoretyczną szkolenia przez Internet, wziąć aktywny udział w kursie stacjonarnym. SYSTEMAX nie ponosi odpowiedzialności za absencję uczestników, brak ich aktywności w procesie e-learningu ani za wyniki testów. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Cena i sposób zgłaszania się na szkolenie Cena udziału jednego uczestnika 980 PLN (zwolnione z VAT) Sposób zamawiania W celu zgłoszenia proszę o przesłanie wypełnionego formularza ZAMÓWIENIA na mail Naszych, stałych Klientów prosimy o kontakt z biurem i złożenie zamówienia w formie ustalonej w ramach dotychczasowej współpracy. Warunki płatności Wpłata przelewem na numer konta podany na zamówieniu. Termin płatności do 28 LUTEGO Po dokonaniu wpłaty Firma otrzymuje w terminie 7 dni fakturę VAT. Faktura jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu. Dokonanych wpłat nie zwracamy. Złożenie zamówienia i wpłata jest podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu Kontakt W sprawach związanych z niniejszą ofertą proszę o kontakt z Joanną Bartosik kom , Pozdrawiam serdecznie, Strona 8 z 9

9 ZAMÓWIENIE SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻB BHP Nazwa Firmy Nip Firmy *DANE DO FAKTURY ulica, nr lokalu, kod, miejscowość *Nazwisko i imię uczestnika Oświadczenie VAT Nazwisko i imię uczestnika Nip uczestnika (jeżeli nie zamawia Firma) Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT ulica, nr lokalu, kod, miejscowość DANE WYSYŁKOWE takie same jak podane powyżej inne niż podane powyżej ulica i nr lokalu kod, miejscowość KONTAKT telefon stacjonarny / komórka Treść Zamówienia Treść Liczba osób Cena / uczestnika Wartość Zamawiam uczestnictwo w szkoleniu okresowym dla służb bhp 850 PLN KONTO DO WPŁAT: TYTUŁ WPŁATY: Szkolenie służba bhp, Imię i nazwisko uczestnika (ów) Rezygnacja Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak zaangażownia, wyniki testu lub absencję uczestnika. W sytuacji rezygnacji, dokonane wpłaty nie są zwracane. Data i podpis Zamawiającego: (Pieczęć firmowa Zamawiającego) 4 Wypełnić w przypadku wystawienia faktury VAT na osobę fizyczną. Strona 9 z 9

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Opracował: opracowano

Bardziej szczegółowo

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl SZKOLENIE WYJAZDOWE OTWARTE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015 ISO Serwis ISSN 1731-5026 Marzec Szanowni Państwo! Narzędzia zarządzania jakością pomagają w udoskonaleniu procesów zachodzących w firmie. Co ma zasadniczy wpływ na oferowane produkty i usługi, co z kolei

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Menedżerów

Szkolenie otwarte dla Menedżerów Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników - jak skutecznie inwestować we właściwych ludzi Szkolenie otwarte dla Menedżerów Rekrutacja i Selekcja pracowników. 20.05.2014 - Wrocław Trener Prowadzący: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR

Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR Oferowane szkolenia uzyskały akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. DECYZJA Nr 0152/1275/10 z dnia 22 listopada 2010r. REFA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo