Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego."

Transkrypt

1 Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: Rzeszów: OPTeam S.A Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3

2 SPIS TREŚCI INFORMACJA O NOWYCH ELEMENTACH INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO... 3 ZMIANA HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO... 4 LOGOWANIE DO KIOSKU INFORMACYJNEGO... 8 LOGOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU BCW LOGOWANIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. W SYSTEMIE WINDOWS XP II. W SYSTEMIE WINDOWS VISTA/WINDOWS RESETOWANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO Strona 2 z 21

3 INFORMACJA O NOWYCH ELEMENTACH INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W ramach realizacji projektu rozbudowy Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (dalej SELS) w Uniwersytecie Rzeszowskiem oddano do dyspozycji pracowników następujące nowe elementy infrastruktury informatycznej: 1. sieć kiosków informacyjnych; 2. system tworzenia i publikacji komunikatów; 3. bezprzewodową sieć Wi-Fi. Od listopada 2009 roku dostępny będzie również kolejny moduł SELS System Bezobsługowych Centrów Wydruków pozwalający na realizację wydruków, kserokopii i skanów dowolnych dokumentów. Aby móc rozpocząć korzystanie z wyżej określonych funkcji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta interaktywnego powiązanego z kontem domenowym. Konta pracownicze tworzone są automatycznie, natomiast proces aktywacji konta przeprowadzany jest przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Pracownicy nie posiadający zaktywowanego konta nie będą mogli korzystać z żadnej z wyżej wymienionych usług. LOGIN UŻYTKOWNIKA W sieci komputerowej każdy użytkownik jest rozpoznawany za pomocą unikatowego identyfikatora, zwanego LOGINEM. W infrastrukturze informatycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego loginy do kont pracowników mają postać Axxxxxx, gdzie A jest pierwszą literą imienia użytkownika a xxxxxx jest nazwiskiem użytkownika pisanym bez polskich liter. UWAGA! W wypadku nazwisk dwuczłonowych do konstrukcji loginu brany jest WYŁĄCZNIE pierwszy człon nazwiska. W wypadku powtarzających się nazwisk i imion (lub pierwszych liter imion) konstrukcja loginu wygląda następująco: dla pierwszej osoby login ma postać Axxxxxx, dla drugiej ABxxxxxx, gdzie AB to dwie pierwsze litery imienia, dla trzeciej odpowiednio ABCxxxxxx gdzie ABC to trzy pierwsze litery imienia, dla czwartej ABCDxxxxxx, itd., a xxxxxx to oczywiście nazwisko pisane bez polskich liter. Podczas procesu aktywacji konta pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji poinformują użytkownika o przydzielonym mu loginie. Przykłady: 1. Przykładowy login dla nazwiska jednoczłonowego, niepowtarzającego się: pracownik Jan Kowalski ma login jkowalski. 2. Przykładowy login dla nazwiska wielo-członowego, niepowtarzającego się: pracownik Jan Nowak-Kowalski ma login jnowak. 3. Przykładowe loginy dla pracowników o powtarzających się nazwiskach: pracownik Jan Kowalski ma login jkowalski; pracownik Janusz Kowalski ma login jakowalski; pracownik Jan Kowalski-Nowak ma login jankowalski. Strona 3 z 21

4 HASŁO Hasło jest elementem niezbędnym do uwierzytelnienia użytkownika w zasobach informatycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjalnym hasłem użytkownika ustanowionym dla konta domenowego jest numer PESEL pracownika. Hasło to można zmienić na inne w kiosku informacyjnym lub poprzez stronę internetową serwisu BCW. Procedura zmiany hasła została opisana w następnym rozdziale. ZMIANA HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO Użytkownik w każdej chwili może zmienić hasło do swojego konta interaktywnego. Operację tę można przeprowadzić w kiosku informacyjnym (rysunek 1) lub poprzez stronę internetową serwisu BCW. Rysunek 1. Kiosk informacyjny UWAGA! Proces zmiany hasła do konta interaktywnego powoduje zmianę hasła do następujących usług: - kiosków informacyjnych; - konta internetowego w systemie Tworzenia i Publikacji Komunikatów oraz Bezobsługowych Centrów Wydruków; - konta domenowego utworzonego wraz z kontem interaktywnym; - sieci bezprzewodowej udostępnionej pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego. UWAGA! Nowe hasło musi spełniać następujące kryteria: - musi posiadać, co najmniej 7 znaków; - musi zawierać, co najmniej jeden znak nie alfanumeryczny #, $, %, ^, &, itp.). Cechy dobrego hasła: - powinno być mieszanką małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych; Strona 4 z 21

5 - powinno liczyć, co najmniej 7 znaków; - mimo długości powinno być łatwe do zapamiętania; - nie zawiera informacji osobistych (imion, nazwisk, numerów pesel, domu, itd., itp.); - nie jest nigdzie zapisane; - nie ma podejrzeń, że mogło zostać podglądnięte podczas wpisywania; - nie znajduje się w żadnym słowniku ani nie jest prostym wzorem (np. qwertyuiop). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy w tym względzie prosimy o zapoznanie się z poradnikami konstruowania bezpiecznych haseł dostępnymi np. tutaj: Zmiana hasła w kiosku informacyjnym Aby przeprowadzić proces zmiany hasła należy zalogować się do serwisu kiosku informacyjnego przy pomocy klawiatury (vide odpowiedni rozdział). Po wyświetleniu strony głównej systemu obsługi kiosku należy wcisnąć przycisk MOJE DANE znajdujący się w górnym menu strony głównej a następnie po wyświetleniu kolejnej strony (rysunek 2) przycisk ZMIANA HASŁA znajdujący się w menu po lewej stronie ekranu, co spowoduje otwarcie strony jak na rysunku 3. Rysunek 2. Strona serwisu Moje dane Strona 5 z 21

6 Rysunek 3. Strona serwisu Zmiana hasła Po wyświetleniu okienka w polu Hasło należy wpisać dotychczas używane hasło, natomiast w polu Nowe hasło oraz Potwierdzenie hasła należy wpisać nowe hasło. Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk ZMIEŃ HASŁO. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie system wyświetli komunikat jak na rysunku 4, w przeciwnym wypadku wyświetli komunikat jak na rysunku 5. Jeśli natomiast użytkownik podczas wpisywania nowego hasła popełni błąd lub nowe hasło nie będzie spełniało odpowiednich wymagań system wyświetli stosowny komunikat ostrzegający (rysunek 6). Rysunek 4. Strona serwisu Zmiana hasła Strona 6 z 21

7 Rysunek 5. Błąd zmiany hasła Rysunek 6. Strona serwisu błędne hasło Zmiana hasła poprzez stronę internetową serwisu BCW Aby przeprowadzić proces zmiany hasła należy zalogować się do serwisu BCW dostępnego pod adresem Po wyświetleniu strony głównej serwisu należy w okienku logowania wpisać swój login i hasło a następnie wcisnąć przycisk ZALOGUJ (rysunek 7.). Strona 7 z 21

8 Rysunek 7. Logowanie do serwisu BCW Następnie, po wyświetleniu się strony głównej serwisu, należy wcisnąć znajdujący się w górnym menu przycisk MOJE DANE a następnie po ukazaniu się zawartości kolejnej strony, znajdujący się po lewej stronie przycisk ZMIANA HASŁA, co spowoduje otwarcie okienka jak na rysunku 8. Rysunek 8. Zmiana hasła W okienku w polu Hasło należy wpisać dotychczas używane hasło, natomiast w polu Nowe hasło oraz Potwierdzenie hasła należy wpisać nowe hasło. Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk ZMIEŃ HASŁO. Wciśnięcie przycisku ANULUJ spowoduje przerwanie operacji zmiany hasła. LOGOWANIE DO KIOSKU INFORMACYJNEGO Na rysunku 1 pokazany jest kiosk informacyjny. Urządzenia te zainstalowane są w większości budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego. UWAGA! Każdy z kiosków informacyjnych wyposażony jest w metalową klawiaturę z trackball em jako urządzeniem wskazującym oraz ekran dotykowy. Dzięki temu operowanie kioskiem informacyjnym może odbywać się na dwa sposoby: poprzez używanie klawiatury i trackball a lub wykorzystanie ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Strona 8 z 21

9 Na rysunku 9 pokazane jest okno główne kiosku informacyjnego. Rysunek 9. Okno główne kiosku informacyjnego Aby rozpocząć proces logowania do kiosku należy wybrać opcję 2 ZALOGUJ NA WSKAZANE KONTO. Po wciśnięciu przycisku 2 zostanie wyświetlone okienko, jak na rysunku 10. Rysunek 10. Okno logowania do kiosku informacyjnego Aby zalogować się należy w odpowiednie pola wpisać swój login i hasło i wcisnąć przycisk ZALOGUJ. Jeśli weryfikacja uprawnień użytkownika przebiegnie pomyślnie uzyska on dostęp do systemu obsługi kiosku. Strona 9 z 21

10 LOGOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU BCW Aby zalogować się do strony internetowej serwisu BCW należy wejść na stronę główną serwisu BCW Po wyświetleniu strony startowej systemu BCW należy w odpowiednie pola okienka logowania wpisać login i hasło użytkownika i wcisnąć przycisk ZALOGUJ (vide rysunek 11). Rysunek 11. Okienko logowania do serwisu BCW Po pomyślnym logowaniu użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną serwisu BCW, która jest pokazana na rysunku 12. Rysunek 12. BCW strona główna serwisu Strona 10 z 21

11 LOGOWANIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. W systemie Windows XP 1. Logowanie rozpoczynamy od wyszukania odpowiedniej sieci, do której się podłączamy. 2. Komputer nie będzie w stanie się połączyć, ponieważ nie są skonfigurowane odpowiednie parametry na stacji klienckiej. Strona 11 z 21

12 3. Kiedy widać napis Sprawdzanie tożsamości należy wejść do menu po lewej Zmień ustawienia zaawansowane. 4. Należy kliknąć zakładkę Sieci bezprzewodowe i wybrać odpowiednią sieć, po czym kliknąć przycisk Właściwości. 5. Należy ustawić Chroniony protokół EAP (PEAP) i odznaczyć opcję Uwierzytelniaj jako komputer, gdy informacje o komputerze są dostępne. Należy kliknąć przycisk Właściwości. Strona 12 z 21

13 6. Należy odznaczyć Weryfikuj certyfikat serwera i kliknąć przycisk Konfiguruj. 7. Należy odznaczyć widoczną poniżej opcję i na wszystkich otwartych oknach wcisnąć OK.. Strona 13 z 21

14 8. Tak skonfigurowany komputer będzie próbował ponownie się uwierzytelnić. Gdy wyskoczy na dole dymek należy go kliknąć. 9. Wyskakuje wtedy okno logowania. Należy podać nazwę użytkownika w Active Directory i hasło. 10. Po pomyślnym uwierzytelnieniu przetwarzane są odpowiednie zasady sieciowe i użytkownik zostaje dopuszczony do sieci. Widoczne jest to po komunikacie pobierania adresu z DHCP. Stacja pomyślnie pobrała adres sieciowy i jest teraz skojarzona z odpowiednią siecią. Strona 14 z 21

15 Strona 15 z 21

16 W systemie Windows Vista/Windows 7 W celu pierwszego zalogowania się do sieci bezprzewodowej należy: Wejść do Panelu Sterowanie, wybrać Centrum Sieci i udostępniania, i później wybrać Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi (rysunek 20.) Rysunek 20. Wybór Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Po wybraniu Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi przystępujemy do dodania nowej sieci, wybierając Dodaj (rysunek 21.) i następnie w nowym oknie wybrania Ręcznie utwórz profil sieciowy (rysunek 22.) Rysunek 21. Okno Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Strona 16 z 21

17 Rysunek 22. Okno W jaki sposób chcesz dodać sieć Wpisujemy w nazwa sieci dowolną nazwę, wybieramy w opcji Typ zabezpieczeń WPA2- Enterprise oraz w Typ szyfrowania AES (rysunek 23.) i klikamy na przycisk Dalej Rysunek 23. Ręczna konfiguracja połączenia Następnie odszukujemy sieć Pracownicy i klikamy na nią myszką prawym klawiszem i wybieramy Właściwości (rysunek 24.) Strona 17 z 21

18 Rysunek 24. Dalszy etap konfiguracji sieci Sprawdzamy Właściwości sieci bezprzewodowej i klikamy przy metodzie uwierzytelnienia sieci przy zaznaczonej opcji Microsoft Chroniony protokół EAP na Ustawienia (rysunek 25.) i następnie odznaczamy opcję Weryfikuj certyfikat serwera i przy metodzie uwierzytelnienia Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) klikamy na Konfiguruj (rysunek 26. ) i w kolejnym oknie odznaczamy opcję Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (rysunek 27.) Rysunek 25. Okno Właściwości sieci bezprzewodowej Rysunek 26. Okno Właściwości chronionego protokołu EAP Strona 18 z 21

19 Rysunek 27. Właściwości protokołu EAP-MSCHAP v2 Następnie należy wciskać przycisk OK we wszystkich wcześniej otwartych oknach. Po zamknięciu tych okien na dole może pojawić się dymek z komunikatem należy go kliknąć (rysunek 28.), wówczas pojawi się okno logowania jak na rysunku 31, w którym należy podać swoją nazwę użytkownika w Active Directory (login) oraz hasło. Rysunek 28.Dymek z komunikatem Jeżeli dymek z komunikatem się nie pojawił należy wybrać przycisk Połącz tak jak na rysunku 29 Rysunek 29. Połączenie z siecią Pracownicy W nowym oknie należy wybrać Wprowadź/wybierz dodatkowe informacje logowania (rysunek 30.) i kolejnym oknie należy podać swoją nazwę użytkownika w Active Directory (login) oraz hasło (rysunek 31.).

20 Rysunek 30. Okno Połącz z siecią Rysunek 31. Okno Wprowadzanie poświadczeń Strona 20 z 21

21 RESETOWANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO Samodzielne, wykonywane przez pracowników, resetowanie zapomnianego hasła do konta interaktywnego nie jest możliwe. Aby uzyskać nowe hasło do konta interaktywnego należy zgłosić się do specjalisty z Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kontakt: Tel Strona 21 z 21

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 SPIS TREŚCI INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostępu do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.4.0 Rzeszów: 28.09.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 Strona 2 z 33 SPIS

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2 Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2 Krok 1: Uruchom Panel sterowania i znajdź lokalizację apletu Centrum sieci i udostępniania. Krok 2: Uruchom aplet Centrum sieci

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Uwaga zanim rozpoczniesz musisz wcześniej zainstalować certyfikat cacert.der! Krok 1: Uruchom Panel sterowania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows Vista

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć korporacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bezprzewodowa sieć korporacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego Bezprzewodowa sieć korporacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego Wersja 0.4 8 stycznia 2009 Dokumentacja dotyczy pilotażowego wdrożenia korporacyjnej sieci bezprzewodowej autorzy: Janusz Bielec i Jan Sińczak

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo