ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem"

Transkrypt

1 BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88 L.p. 1 M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 M Wytyczenie obiektu kpl. 1,00 3 M FUNDAMENTOWANIE 4 M Roboty ziemne pod fundamenty 5 M Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem m ,25 - podpora w osi ,47 - podpora w osi 2 146,88 - podpora w osi 3 193,58 - podpora w osi ,59 - ściana szczelinowa w osi 1 219,80 - ściana szczelinowa w osi 2 147,00 - ściana szczelinowa w osi 3 117,60 - ściana szczelinowa w osi 4 175,84 - mur oporowy 437,50 6 M Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem m ,71 - podpora w osi ,33 - podpora w osi 2 419,65 - podpora w osi 3 553,08 - podpora w osi ,25 - ściana szczelinowa w osi 1 628,00 - ściana szczelinowa w osi 2 420,00 - ściana szczelinowa w osi 3 336,00 - ściana szczelinowa w osi 4 502,40 - mur oporowy 1 250,00 7 M Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 8 - nasypy m ,03 - podpora w osi ,15 - podpora w osi 2 318,74 - podpora w osi 3 370,99 - podpora w osi ,15 - mur oporowy 1 406,00 9 M Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym m ,17 - podpora w osi 1 570,64 - podpora w osi 4 527,53 10 M Ściany szczelinowe 11 M Ściany szczelinowe 12 - ściana szczelinowa w osi 1 m3 628,00 - ściana szczelinowa S1 310,00 - ściana szczelinowa S2 246,00 - ściana szczelinowa S3 72, ściana szczelinowa w osi 2 m3 420,00 - ściana szczelinowa S4 228,00 - ściana szczelinowa S5 192,00

2 14 - ściana szczelinowa w osi 3 m3 336,00 - ściana szczelinowa S6 182,40 - ściana szczelinowa S7 153, ściana szczelinowa w osi 4 m3 502,40 - ściana szczelinowa S8 248,00 - ściana szczelinowa S9 196,80 - ściana szczelinowa S10 57, próbne obciążenie ściana szczelinowa w osi próbne obciążenie ściana szczelinowa w osi próbne obciążenie ściana szczelinowa w osi próbne obciążenie ściana szczelinowa w osi 4 20 M ZBROJENIE 21 M Stal zbrojeniowa 22 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N kg ,00 - podpora w osi 1, fundament ,00 - podpora w osi 1, korpus ,00 - podpora w osi 1, ściana zaplecza 4 886,00 - podpora w osi 1, skrzydła ,00 - podpora w osi 1, cios podlożyskowy 399,00 - podpora w osi 2, fundament ,00 - podpora w osi 2, słup 8 481,00 - podpora w osi 2, cios podłożyskowy 399,00 - podpora w osi 3, fundament ,00 - podpora w osi 3, słup 8 481,00 - podpora w osi 3, cios podłożyskowy 399,00 - podpora w osi 4, fundament ,00 - podpora w osi 4, korpus ,00 - podpora w osi 4, ściana zaplecza 4 886,00 - podpora w osi 4, skrzydła ,00 - podpora w osi 4, cios podlożyskowy 399,00 - podpora w osi 2, skrzydła 872,00 - podpora w osi 2, oczep 6 875,00 - podpora w osi 2, ściana zaplecza 2 739,00 - podpora w osi 2, ciosy podłożyskowe 104,00 - ustrój nośny ,00 - ustrój nośny, poprzecznica ,00 - mur oporowy M ,00 - mur oporowy M ,00 - płyta w osi ,00 - płyta w osi ,00 - kapa chodnikowa ,00 - kapa chodnikowa ,00 - kapa chodnikowa ,00 - kapa chodnikowa ,00 23 M Stal kształtowa St3S kg 336,00 - wspornik pod lampy 336,00 24 M Kotwy talerzowe szt. 390,00 - kapy chodnikowe 390,00 25 M Cięgna sprężające 26 M Kable sprężające, wewnętrzne 27 - kable 19L 15,7mm kg ,40

3 - ustrój nośny ,40 28 M BETON 29 M Beton konstrukcyjny 30 - beton fundamentów w deskowaniu B35 m 3 611,00 - podpora w osi 1 184,50 - podpora w osi 2 121,00 - podpora w osi 3 121,00 - podpora w osi 4 184, beton podpór w elementach o grubości 60 cm B-35 m 3 658,40 - podpora w osi 1, korpus 190,00 - podpora w osi 1, ściana zaplecza 34,00 - podpora w osi 1, skrzydła 74,00 - podpora w osi 1, cios podlożyskowy 1,20 - podpora w osi 2, słup 28,80 - podpora w osi 2, cios podłożyskowy 1,20 - podpora w osi 3, słup 28,80 - podpora w osi 3, cios podłożyskowy 1,20 - podpora w osi 4, korpus 190,00 - podpora w osi 4, ściana zaplecza 34,00 - podpora w osi 4, skrzydła 74,00 - podpora w osi 4, cios podlożyskowy 1, beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm, B50 m ,00 - ustrój nośny 1 496, beton ustroju niosącego w elementach o grubości 60 cm, B50 m 3 84,00 - ustrój nośny, poprzecznica 84, beton muru oporowego B35 m 3 198,50 - mur oporowy M1 59,50 - mur oporowy M2 139, beton płyt B35 m 3 95,00 - płyta wosi 1 47,50 - płyta wosi 2 47, kapy chodnikowe B45 m 3 122,00 - kapa chodnikowa 1 50,00 - kapa chodnikowa 2 50,00 - kapa chodnikowa 3 11,00 - kapa chodnikowa 4 11,00 37 M Beton niekonstrukcyjny 38 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m 3 151,62 - podpora w osi 1 39,49 - podpora w osi 2 21,02 - podpora w osi 3 21,02 - podpora w osi 4 39,49 - mur oporowy M1 10,80 - mur oporowy M2 19, warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m 3 3,14 - płyta wosi 1 1,57 - płyta wosi 4 1,57 40 M Prefabrykaty betonowe 41 M Prefabrykowane schody skarpowe mb 39,00 - schody S1 13,00 - schody S2 13,00

4 - schody S3 13,00 42 M Deski gzymsowe - polimerobetonowe szt. 236,00 - ustrój nośny 236,00 43 M IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 44 M Izolacje cienkie 45 M Izolacje wykonywane na zimno m ,26 - podpora w osi 1 696,65 - podpora w osi 2 162,78 - podpora w osi 3 162,78 - podpora w osi 4 691,25 - mur oporowy M1 190,80 - mur oporowy M2 286,00 46 M Izolacje grube 47 M Izolacja natryskowa - 5mm m ,11 - płyta wosi 1 31,46 - płyta wosi 4 31,46 - ustrój nośny 2 182,19 48 M Nawierzchnie 49 M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego 50 mm m ,57 - ustrój nośny - grubość warstwy 50mm 1 840,57 50 M Warstwa ścieralna z asfaltu lanego 40 mm m ,57 - ustrój nośny - grubość warstwy 40mm 1 840,57 51 M Przeciwspadek z asfaltu lanego m 2 32,40 - ustrój nośny 32,40 52 M Nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów 5 mm m 2 446,79 - kapa chodnikowa 1 184,06 - kapa chodnikowa 2 184,06 - kapa chodnikowa 3 38,67 - kapa chodnikowa 4 40,00 53 M Nawierzchnia z kostki betonowej m 2 63,50 - podpora w osi 1 32,50 - podpora w osi 4 31,00 54 M Uszorstnienie nawierzchni m ,57 - ustrój nośny - grubość warstwy 40mm 1 840,57 55 M ELEMENTY ODWODNIENIA 56 M Odwodnienie pomostu 57 M Wpusty mostowe szt. 28,00 - ustrój nośny 28,00 58 M Kolektor odwodnienia z żywic poliestrowych 59 - rura Ø 250 mm mb 188, rury spustowe Ø 250 mm mb 25,00 188,00 25,00

5 61 - czyszczak szt. 30,00 30, kompensator szt. 8,00 8, stalowa rura ochronna Ø 323,9/8 mm mb 3,00 3, stalowa rura ochronna Ø 457/10 mm mb 3,00 3,00 65 M Ściek przykrawężnikowy - ustrój nośny mb 90,00 66 M Sączki odwadniające izolacje 90,00 - ustrój nośny szt. 12,00 67 M Drenaż izolacji płyty pomostu 12,00 - ustrój nośny mb 370,00 68 M Odwodnienie przyczółków i ścian 69 M Drenaż z PCV 70 - drenaż za przyczółkami mb 82,00 370,00 - podpora w osi 1 40,00 - podpora w osi 4 42,00 71 M Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną m2 360,00 - podpora w osi 1 180,00 - podpora w osi 4 180,00 72 M ŁOŻYSKA 73 M Łożyska stalowe 74 M Łożyska garnkowe 75 - łożysko stałe kn - podpora w osi 2 1, łożysko jednokierunkowo przesuwne kn szt. 2,00 - podpora w osi 1 1,00 - podpora w osi 4 1, łożysko jednokierunkowo przesuwne kn - podpora w osi 3 1, łożysko wielokierunkowo przesuwne kn szt. 4,00 - podpora w osi 1 2,00 - podpora w osi 4 2, łożysko wielokierunkowo przesuwne kn szt. 4,00 - podpora w osi 2 2,00 - podpora w osi 3 2,00

6 80 M URZĄDZENIA DYLATACYJNE 81 M Dylatacje ustroju niosącego 82 M Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową 83 - przesuw dylatacji ± 80 mm mb 46,84 - podpora w osi 1 23,42 - podpora w osi 4 23,42 84 M Inne urządzenia dylatacyjne 85 M Taśmy dylatacyjne mb 30,20 - podpora w osi 1 15,10 - podpora w osi 4 15,10 86 M ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 87 M Bezpieczeństwo ruchu 88 M Krawężnik kamienny - krawężnik granitowy 200x200 mm mb 260,00 - ustrój nośny 260,00 89 M Bariery ochronne mb 236,00 - ustrój nośny 236,00 90 M Bariery aluminiowe mb 276,00 - ustrój nośny 276,00 91 M Balustrady stalowe 92 - na schodach skarpowych mb 40,50 - schody S1 13,50 - schody S2 13,50 - schody S3 13, na murach oporowych mb 39,00 - mur oporowy M1 17,00 - mur oporowy M2 22,00 94 M INNE ROBOTY MOSTOWE 95 M Roboty różne 96 M Rury osłonowe kabli z HDPE - zabetonowane mb 708,00 - ustrój nośny 708,00 97 M Umocnienie skarp i stożków betonowymi płytami ażurowymi m 2 405,00 - podpora w osi 1 155,00 - podpora w osi 4 250,00 98 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych m ,30 - podpora w osi 1 283,55 - podpora w osi 2 76,30 - podpora w osi 3 760,30 - podpora w osi 4 282,75 - mur oporowy M1 18,20 - mur oporowy M2 13,20 99 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - sprężonych m ,27 - ustrój 3 198,27

7 100 M Próbne obciążenie obiektu mostowego kpl. 1, M Repery pomiarowe ocynkowane szt. 46,00 - podpora w osi 1 4,00 - podpora w osi 2 12,00 - podpora w osi 3 12,00 - podpora w osi 4 4,00 - ustrój nośny 14, M Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem szt. 2, M Klamry do mocowania drabiny szt. 12,00 - podpora w osi 1 3,00 - podpora w osi 2 3,00 - podpora w osi 3 3,00 - podpora w osi 4 3,00

ROBOTY MOSTOWE. - Schematy obiektów mostowych - strona 1 >>> - Schematy obiektów mostowych - strona 2 >>> - Schematy obiektów mostowych - strona 3 >>>

ROBOTY MOSTOWE. - Schematy obiektów mostowych - strona 1 >>> - Schematy obiektów mostowych - strona 2 >>> - Schematy obiektów mostowych - strona 3 >>> ROBOTY MOSTOWE L.p. Wyszczególnienie obiektów mostowych 1 MS-1 w km 0+654 most nad rzeką Wąską 2 WS-2 w km 0+877,83 wiadukt nad drogą wojewódzką DW 527 3 WS-3 w km 1+973 nad drogą gminną Pólko-Sakówko,

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Część opracowania: Obiekt: Województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina, miejscowość Czasław INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M.01.02.04 M.01.02.06 M.01.02.07 M.01.02.10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura L,p. Wyszczególnienie elementów Jednostka rozliczeniowych nazwa ilość 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 1 Rozdział BRANŻA MOSTOWA 1.1 Grupa STWiOR: roboty przygotowawcze 1.1.1 Element roboty przygotowawcze 1.1.1.1 Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Stan budowy - lipiec 2016r. 9 sierpnia 2016

Stan budowy - lipiec 2016r. 9 sierpnia 2016 Stan budowy - lipiec 2016r. 9 sierpnia 2016 km 34+800-34+900 Trasa Główna S7, (34+750 zbiornik infiltracyjny Zi3) km 35+000-35+600 Trasa Główna S7, Obiekt WD-9 km 35+623,06 Obiekt WD-9 DP 1973N Wykonano

Bardziej szczegółowo

Wytyczenie obiektu. 1 obiekt 1,00 RAZEM 1,00 1.2 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 1.2. M.11.01.01. Wykopy m 3. 272,88 m 3 272,88 RAZEM 272,88 1.2.

Wytyczenie obiektu. 1 obiekt 1,00 RAZEM 1,00 1.2 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 1.2. M.11.01.01. Wykopy m 3. 272,88 m 3 272,88 RAZEM 272,88 1.2. Wilczyska_IV.0-scalone.ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa ostu drogowego nad pot. Stróżnianka w. Wilczyska w ciągu DP 506K k +7 z rozbiórką ostu istniejącego PRZEBUDOWA MOSTU. M.0.00.00

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI ALEJA 3-GO MAJA W SŁUPSKU PRZEDMIAR ROBÓT. [ zł ] Lp ROBOTY MOSTOWE

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI ALEJA 3-GO MAJA W SŁUPSKU PRZEDMIAR ROBÓT. [ zł ] Lp ROBOTY MOSTOWE Pozycja Cena [zł] jednostk. [ zł ] Lp. 1 2 3 4 5 6 7 M.11.00.00. M.11.01.01. Wykopy PRZEDMIAR ROBÓT Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych FUNDAMENTOWANIE 1 Wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

PYLON Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel Tabela Elementów Rozliczeniowych (Druk Kosztorysu Ofertowego)

PYLON Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel Tabela Elementów Rozliczeniowych (Druk Kosztorysu Ofertowego) P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o j e k t o w o - W y k o n a w c z e PYLON 80-506 Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel 602 507 845 email: ppw_pylon@wp.pl (Druk Kosztorysu Ofertowego) OBIEKT : Kładki

Bardziej szczegółowo

1. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH Numer specyfikacji : D.01.02.03.

1. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH Numer specyfikacji : D.01.02.03. P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP W CIAGU ULIC PAKOWSKIEJ I NARUTOWICZA W Obiekt : KŁADKA DLA PIESZYCH P R Z E D M I A R R O B Ó T Str:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : REMONT MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1026C Obiekt : MOST NOWY MŁYN P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Str: 1 I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. 1,000 ryczałt

Bardziej szczegółowo

Michał Rej ul. Koszarowa 8A/45, Kraśnik NIP tel. (12) Nazwa i adres jednostki projektowej

Michał Rej ul. Koszarowa 8A/45, Kraśnik NIP tel. (12) Nazwa i adres jednostki projektowej Nazwa i adres jednostki projektowej Michał Rej ul. Koszarowa 8A/45, 23-200 Kraśnik NIP 715-158-53-15 tel. (12)346-14-47 Adres do korespondencji: ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków Zamierzenie budowlane Przebudowa

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/294 52 79 ul. Rzemieślnicza 1 tel/fax: +48/12/294 52 78 30 363 KRAKÓW e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Starachowice ul. Składowa 16, Starachowice tel./fax (0-41) ;

TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Starachowice ul. Składowa 16, Starachowice tel./fax (0-41) ; Inwestor: POWIAT OSTROWIECKI ZARZĄD POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 37, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Jednostka projektowa: Zamierzenie budowlane: Obiekt budowlany: TARCOPOL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 594 W MIEJSCOWOŚCI SĄTOPY W KM 8 + 159 Obiekt : PRZEPUST P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI. 2. Przedmiar robót

SPIS DOKUMENTACJI. 2. Przedmiar robót SPIS DOKUMENTACJI 1. Karta charakterystyki obiektu 2. Przedmiar robót 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA KRÓTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT Wg

Bardziej szczegółowo

POZ. OPIS JEDN. ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

POZ. OPIS JEDN. ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA MOSTU W M. GOSTKOWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO MIANOWO w km 4+150 POZ. OPIS ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Kalkulacja indywidualna-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m Rodzaj robót: Drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m Rodzaj robót: Drogowe Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km 4+930 m Rodzaj robót: Drogowe Zamawiający: Gmina Kobylin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO ALBIS BIURO BUDOWLANE Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO Data: 2012-03-01 Budowa: RZEBUDOWA MOSTU - GOSTKOWO KM 4+150 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna KOSZTORYS OFERTOWY Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis J.m. Ilość Cena Wartość 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE

Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE Lp. Specyfikacji elementów rozliczeniowych D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE 1

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa obiektu lub robót budowlanych. Lokalizacja robót budowlanych Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa 45.1 Klasa 45.10 Kategoria 45.100.000-8 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy 0,110

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy 0,110 Przebudowa mostu przez rz. Ełk w miejscowości Lipińskie Małe Przedmiar robót Strona 1 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równninym Poz. 1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MOST RAKOWIECKI. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.przedm. Przedmiar Cena jedn. Wartość [netto zł.]

PRZEDMIAR ROBÓT MOST RAKOWIECKI. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.przedm. Przedmiar Cena jedn. Wartość [netto zł.] PRZEDMIAR ROBÓT MOST RAKOWIECKI Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.przedm. Przedmiar Cena jedn. Wartość [netto zł.] 1 Prace rozbiórkowe na obiekcie 1 d.1 D.01.02.03 2 d.1 D.01.02.03 3 d.1 D.01.02.03 4 d.1 D.01.02.03

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,12

Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,12 Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys Lp. Podstawa Opis Wyznaczenie trasy i punktów 1 45113000-2 wysokościowych Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość xxxxxxxxx 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Rozbiórka oraz budowa nowego mostu n/p Frydrychówka w ciągu DP 1767

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 199068-2013 z dnia 2013-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022W Gralewo - Witkowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ... zł (netto) zł (brutto) Ogółem wartość robót: Słownie :... Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy: ...

KOSZTORYS OFERTOWY. ... zł (netto) zł (brutto) Ogółem wartość robót: Słownie :... Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy: ... ... (pięczątka Firmy) KOSZTORYS OFERTOWY ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI MYCZKOWCE (PODKAMIONKA) W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2272 R UHERCE MINERALNE MYCZKOWCE BÓBRKA W KM 1+850 WRAZ Z DOJAZDAMI KM 1+653,70-1+988,59

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66 Data opracowania: 2009-12-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66 Adres inwestycji: Zamawiający: Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

C-04. Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach

C-04. Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr STWiOR: M Wbudowanie kotew talerzowych szt 139, Element kapy chodnikowe

Przedmiar robót. Nr STWiOR: M Wbudowanie kotew talerzowych szt 139, Element kapy chodnikowe strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S - ul. 1 Rozdział BRANŻA MOSTOWA 1.1 Grupa STWiOR: M.11.00.00 fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA Lublin 02.03.2017 r. Cezary Łysenko BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17, ODCINEK KURÓW LUBLIN PIASKI, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

STEŚ TOM C2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. OBIEKTY INŻYNIERSKIE i ELEMENTY OCHRONY AKUSTYCZNEJ C.2.1. WARIANT I

STEŚ TOM C2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. OBIEKTY INŻYNIERSKIE i ELEMENTY OCHRONY AKUSTYCZNEJ C.2.1. WARIANT I NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe

Przedmiar robót. Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe Przedmiar robót Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe Nr pozycji Podstawa opisu robót Nr specyfikacji technicznej Opis robót oraz wyliczenia ilości jednostk

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MOST. Kosztorys opracowali: JÓZEF SPORYSZ, UPR. TECHN. BUDOWLANY... Sprawdzający:

Przedmiar robót MOST. Kosztorys opracowali: JÓZEF SPORYSZ, UPR. TECHN. BUDOWLANY... Sprawdzający: Przedmiar robót Data: 2013-02-12 Budowa: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO U ORAZ WYKONANIE NOWEGO U ŻELBETOWEGO NAD RZEKĄ KOSZARAWA Obiekt: NAD RZEKĄ KOSZARAWA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1428 S Zamawiający: POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miasta Świnoujścia

dla Gminy Miasta Świnoujścia O F E R T A dla Gminy Miasta Świnoujścia Załącznik nr 1 do SIWZ.WIM.271.1.44.2013 Oferent: Siedziba i adres oferenta: tel. / fax /email...... W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. WYKAZ KODOW CPV: 45 11 11 00 9 - Roboty w zakresie burzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. WYKAZ KODOW CPV: 45 11 11 00 9 - Roboty w zakresie burzenia WYKAZ KODOW CPV: 45 11 11 00 9 - Roboty w zakresie burzenia PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT DLA ROZBIÓRKI MOSTU STAŁEGO : przekierowanie ruchu kołowego i ruchu pieszo rowerowego na drogę objazdową; zamknięcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do Promiennej. ADRES INWESTYCJI : Zamość ul.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

0,083 2 inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl 1 1,0 D Usunięcie drzew i krzewów 3

0,083 2 inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl 1 1,0 D Usunięcie drzew i krzewów 3 PRZEDMIAR ROBÓT ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ DŁUGA W M. ZIELONKA W KM 25+145 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 kod CPV: 45221111-3

Bardziej szczegółowo

TRANSMOST Sp. z o.o Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTY INŻYNIERSKIE

TRANSMOST Sp. z o.o Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTY INŻYNIERSKIE Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M EGZ. NR 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M. ZAMEK BIERZGŁOWSKI W KM 5+247 PRZEZ RZEKĘ STRUGA TORUŃSKA WRAZ Z DOJAZDAMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną - kładki dla pieszych

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną - kładki dla pieszych PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną - kładki dla pieszych Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Wiadukt drogowy w/c ul.lwowskiej nad ul.bagienną w Katowicach - zadanie

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Droga wojewódzka nr 971 relacji Krynica-Piwniczna Obiekt : Mosty w/c drogi wojewódzkiej nr 971 Adres : droga wojewódzka nr 971 Krynica-Piwniczna ORGBUD-SERWIS Załącznik Poznań nr 1 SST Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł DMU

Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł DMU DMU.00.00.00 Wynagania ogólne Koszt dostosowania do wymagań Warunków ryczałt 1.00 kontraktu i STWiORB Wymagania Ogólne w tym takŝe: -projekt czasowejorganizacji ruchu -oznakowanie robót i dróg objazdowych

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru

Spis działów przedmiaru Spis działów przedmiaru Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45.10.00.00-8 Rozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Rozdział 2 Organizacja i zabezpieczenie robót Dział 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość robót netto :... zł. Podatek VAT... % :... zł. Wartość robót ogółem brutto:... zł. Słownie:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość robót netto :... zł. Podatek VAT... % :... zł. Wartość robót ogółem brutto:... zł. Słownie:... KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciagu drogi powiatowej nr 2469P w Borkowicach Obiekt : m. Borkowice most na Kanale Mosińskim Ogółem wartość robót netto :... zł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl C-04

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl C-04 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Nazwa programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT USZKODZONEGO MOSTU NA RZECE "KOSZARAWA" W CIAGU DROGI GMINNEJ UL. KIEŁBASÓW W Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODOW CPV: 45 22 11 00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

WYKAZ KODOW CPV: 45 22 11 00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej PRZEDMIAR WYKAZ KODOW CPV: 45 22 11 00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej Strona 3 z 11 PRZEDMIAR PROJEKTOWANY ZAKRES DLA BUDOWY MOSTU STAŁEGO : prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie ADRES INWESTYCJI : odcinek drogi od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.12 PRZEPUSTY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.12 PRZEPUSTY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE M.12 PRZEPUSTY M-1 M-2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.01.00.00. Roboty przygotowawcze.

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Zbiorcze zestawienie tabel elementów rozliczeniowych

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Zbiorcze zestawienie tabel elementów rozliczeniowych Załacznik nr 1do Rozdziału III Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Janowickiej Etap I odcinek od km 0+400,00 do granicy miasta Bielska-Białej Zbiorcze zestawienie tabel

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa Nr 1III/08 KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała Lp. Nr ST Opis robót Jm Ilość 1. ROBOTY DROGOWE

Bardziej szczegółowo

1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew.

1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew. OPIS TECHNICZNY do projektu kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową nr 729 Górki Zajączkowo Tczewskie w Tczewie 1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

C-04. Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach

C-04. Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Data: 2010-05-17 Budowa: MODLNICZKA DZ. NR 966, GMINA WIELKA WIEŚ Kody CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II Przedmiar robót Budowa: Korty tenisowe zewnętrzne Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4 Nazwa i kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Inwestor: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 1. 2. 3. 4. 5. A. GZYMS I CHODNIK OD STRONY DOLNEJ WODY

PRZEDMIAR ROBÓT 1. 2. 3. 4. 5. A. GZYMS I CHODNIK OD STRONY DOLNEJ WODY L.p Kod pozycji przedmiaru Nr specyf. technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Naprawa gzymsów i chodników typowego mostu na cieku na rzece Leśnica w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin w ciągu drogi powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.10 DYLATACJE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.10 DYLATACJE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE M.10 DYLATACJE M-1 M-2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.01.00.00. Roboty przygotowawcze.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MOSTU

PROJEKT WYKONAWCZY MOSTU Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. M.15 PRÓBNE OBCIĄśENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. M.15 PRÓBNE OBCIĄśENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE M.15 PRÓBNE OBCIĄśENIE M-1 M-2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa Opis techniczny. Część rysunkowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Opis techniczny. Część rysunkowa Biuro Inżynierii Lądowej AGARM str. 1 Zawartość opracowania Część opisowa Opis techniczny. Część rysunkowa Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Plan zagospodarowania objazd. Konstrukcje tymczasowe Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko (fax) (18) 444-61-34,606-194-138. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko (fax) (18) 444-61-34,606-194-138. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390 Łącko (fax) (18) -61-3,606-19-138 tel. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5220000-5 Roboty inŝynieryjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ "RÓWNIA" NR K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ RÓWNIA NR K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług Inżynierskich PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ "RÓWNIA" NR 293635K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA Branża

Bardziej szczegółowo

Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Specjalizacja: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań ul. Zbąszyńska 29 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do Promiennej. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego we Wrocławiu

Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego we Wrocławiu Inwestor: Jednostka projektowa: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 53-633 Wrocław Zamierzenie budowlane Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poprawę stanu istniejącej konstrukcji mostu Muchoborskiego w ciągu ul. Ostrowskiego i budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Ślęzie w ciągu ul. Ostrowskiego we Wrocławiu Kod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Pozycja L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych S.T

KOSZTORYS ŚLEPY. Pozycja L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych S.T WALCZAK PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa 88-400 Żnin ul. Świerkowa 5 walczakprojekt@wp.pl NIP: 583-205-89-98 0 600-411-970 REGON: 340205894 / 052-30-31-606 Projektowanie dróg, ulic, nadzór inwestorski,

Bardziej szczegółowo

"Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Kynica w km 0+084" - w/c drogi wojewódzkiej nr 971, odc.010 km 0+084 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Kynica w km 0+084 - w/c drogi wojewódzkiej nr 971, odc.010 km 0+084 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zadanie : Droga wojewódzka nr 971 relacji Krynica-Piwniczna Obiekt : Mosty w/c drogi wojewódzkiej nr 971 Adres : droga wojewódzka nr 971 Krynica-Piwniczna KOSZTORYS NAKŁADCZY Data : 2009-04-21 Str: 1 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Most drogowy na jazie Góra na rzece Narew gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Most drogowy na jazie Góra na rzece Narew gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie 1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA Remont płyty mostu drogowego na jazie Góra na rzece Narew NAZWY I KODY 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia 45.22.11.19-9

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu na rzece Pełchówka. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa mostu na rzece Pełchówka. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP OPIS TECHNICZNY 1.1. Tytuł opracowania Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk Perlejewo Granne. 1.2. Zamawiający Powiatowy Zarząd

Bardziej szczegółowo