... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki"

Transkrypt

1 Ireneusz Mrozek Wydział Informatyki Proces wykonujcy si program Proces jednostka pracy systemu zarzdzan przez system operacyjny. W skład procesu wchodz: - program; - dane - zawarto rejestrów, stosu; - struktury utrzymywane przez system operacyjny niezbdne do zarzdzania procesami Proces w odrónieniu od programu jest obiektem aktywnym, podczas gdy sam program jest jedynie kodem zapisanym w pliku. 2 Kady proces reprezentowany jest w systemie przez blok kontrolny procesu. Blok ten jest miejscem gdzie przechowywane s informacje opisujce dany proces. wskanik numer procesu... Stan procesu licznik rozkazów wykaz otwartych plików 3 1

2 Zgodnie z przyjtym modelem wszystkie realizowane przez komputer programy nazywane s procesami. Kady proces ma swój wirtualny procesor. Podejcie takie znacznie ułatwia zrozumienie działania systemu, gdy pozwala na jego analiz jako zbiór równolegle działajcych procesów (nie trzeba skupia si nad cigłym przełczaniem procesora pomidzy poszczególnymi zadaniami). Jeden licznik rozkazów A Cztery liczniki rozkazów D B C D A B C D procesy C B A czas 4!" Współbieno działania procesów oznacza, i jednostka centralna dzieli swoj moc obliczeniow midzy wiele procesów jednoczenie. W przypadku architektur jednoprocesorowych współbieno oznacza w rzeczywistoci naprzemienne wykonywanie procesów w dłuszej jednostce czasu. W systemach z podziałem czasu w celu uzyskiwania współbienoci procesor jest przydzielany procesom cyklicznie na krótkie (milisekundowe) kwanty czasu. 5 #$% PROCESY niezalene współpracujce wtki cile powizane słabo powizane 6 2

3 # przerwanie Proces P0 Przechowaj stan w PCB0... Odtwórz stan z PCB1 Przechowaj stan w PCB1 Odtwórz... stan z PCB0 Proces P1 przerwanie 7 &'!( przerwanie Proces P0 Zachowaj na stosie Rozpocznij wykonanie kodu zgodnie z wektorem przerwania Zachowaj wszystkie w PCB Ustaw nowy stos Wywołaj właciw procedur obsługi przerwania Wywołaj scheduler do wyznaczenia kolejnego procesu do wykonania Załaduj nowe wartoci do rejestrów Wykonuj wybrany proces 8 ) Istniej cztery główne zdarzenia powodujce stworzenie nowego procesu: 1. Inicjalizacja systemu podczas inicjalizacji systemu tworzone s zarówno procesy pierwszoplanowe jak i procesy działajce w tle (np. program do odbierania poczty). 2. Wywołanie funkcji systemowej tworzcej nowy proces przez proces ju działajcy. W systemie Unix do stworzenia nowego procesu naley uy funkcji systemowej fork(), za w systemie Windows CreateProcess(). 3. Stworzenie nowego procesu przez uytkownika kady uytkownik uruchamiajc nowy program powoduje stworzenie nowego procesu. 4. Inicjalizacja zadania wsadowego wystpuje w duych systemach typu Mainframe. Dane zadanie uruchamiane jest, gdy nadeszła jego kolej do uruchomienia i s w systemie wystarczajce zasoby ku temu. 9 3

4 )* +, #include <stdio.h> main() int pid; pid = fork(); if (pid < 0) fprintf(stderr, Blad funkjci fork()\n ); exit(-1); else if ( pid = = 0 ) /* proces potomny */ execlp( /bin/ls, ls, NULL); fprintf(stderr, Blad funkjci execl()\n ); exit(-1); else /*proces macierzysty */ wait(null); printf( Proces potomny zakonczony\n ); exit(0); 10 - grupy login shell fork/exec parent (PID 480) fork sesja Dziki grupom w systemie UNIX moliwe jest np. wysyłanie sygnałów do wszystkich procesów wchodzcych w skład danej grupy. Grup standardowo tworzy cała rodzina danego procesu. child (PID 481) 11 W systemie Unix list procesów mona uzyska poleceniem ps:. * +, 12 4

5 . * W systemie Windows list aktualnie działajcych procesów mona uzyska uruchamiajc program taskmgr.exe lub uywajc klawiszy Ctrl-Alt-Delete: 13 & nowy proces gotowy 2 aktywny zakoczenie procesu 3 4 czekajcy 1 Przejcie 1 realizowane jest wówczas, gdy proces nie moe dalej si wykonywa (np. brakuje mu danych do odczytania z łcza komunikacyjnego). Przejcie 2 i 3 realizowane jest niezauwaalnie dla procesu. Przejcia te s wymuszane przez planist przydziału procesora. Przejcie 4 realizowane jest wówczas, gdy warunek powodujcy blokowanie procesu przestanie by prawdziwy. 14 / Istniej cztery podstawowe sposoby koczenia działania procesu: 1. Zakoczenie standardowe poprawne 2. Zakoczenie standardowe niepoprawne 3. Zakoczenie wywołane błdem krytycznym 4. Zakoczenie procesu przez inny proces 15 5

6 /* +, _exit() return _exit() user function call main function exit() exit() exit function call return exit handler exit handler return call C start-up routine exit() _exit() standard I/O cleanup exec() kernel 16 /* +, #include <stdlib.h> void exit(int status) #include <unistd.h> void _exit(int status) #include <stdlib.h> void atexit(void (*func)(void)); Koniec programu glownego Handler 1 Handler 1 Handler 2 int main() if (atexit(my_exit2)!= 0) perror( atexit error ); if (atexit(my_exit1)!= 0) perror( atexit error ); if (atexit(my_exit1)!= 0) perror( atexit error ); printf ( Koniec programu glownego\n ); void my_exit1(void) printf( Handler 1\n ); void my_exit2(void) printf( Handler 2\n ); 17 /* +, int main() printf ( Koniec programu ); exit(0); Koniec programu int main() printf ( Koniec programu ); _exit(0); 18 6

7 #( Gdy jeden proces zawiesza swoje działanie (skoczył mu si kwant czasu, oczekuje na zdarzenie), system operacyjny wybiera do wykonania inny proces. Za wybór odpowiedniego do wykonania procesu odpowiada moduł systemu operacyjnego nazywany planist (ang. scheduler). Kolejny do wykonania proces wybierany jest na podstawie uywanego algorytmu planowania (ang. scheduling algorithm). 19 Kolejka procesów gotowych pocztek koniec PCB7 PCB2 Kolejka do streamer a pocztek koniec Kolejka do dysku pocztek koniec PCB3 PCB6 PCB14 20 (( ( Algorytmy szeregowania wywłaszczajce niewywłaszczajce 21 7

8 (( ( Z uwagi na róne rodowiska pracy algorytmy szeregowania dzieli si na trzy grupy: 1. Algorytmy dla rodowiska wsadowego brak zapotrzebowania ze strony uytkowników na szybk odpowied, dlatego mog by stosowane algorytmy niewywłaszczeniowe lub wywłaszczeniowe z długim kwantem czasowym. 2. Algorytmy dla rodowiska interakcyjnego istnieje zapotrzebowanie na szybkie odpowiedzi systemu, dlatego musz by stosowane algorytmy wywłaszczeniowe. 3. Algorytmy dla rodowiska czasu rzeczywistego czasami wywłaszczanie moe wystpowa czasami nie. S to systemy specyficzne na których uruchamiany jest tylko okrelony rodzaj oprogramowania. Oprogramowanie to musi zawsze ze sob współpracowa ( ( Cele algorytmów szeregowania zmieniaj si w zalenoci od systemu w jakim s zaimplementowane. 1. Sprawiedliwy podział procesora pomidzy procesy. 2. Równomierne obcienie denie do cigłego obcienia wszystkich elementów systemu. 3. W systemach wsadowych maksymalna przepustowo, jak najwysze wykorzystanie procesora, jak najniszy czas przetwarzania. 4. W systemach interakcyjnych szybkie odpowiedzi na zdarzenia pochodzce od uytkownika i zachowanie zgodne z oczekiwaniami uytkownika. 5. W systemach czasu rzeczywistego zapewnienie aby okrelone zadania koczyły si zgodnie z planem. 23 #( 1. Co to jest Blok kontrolny procesu. 2. Opisz co to jest zmiana kontekstu. 3. Jak mona otrzyma list procesów w systemie Windows i w systemie Unix? 4. Omów stany procesu oraz moliwe przejcia midzy nimi. 5. Co to jest i do czego słuy scheduler? 6. Wymie główne cele algorytmów szeregowania. 7. Scharakteryzuj algorytm wywłaszczeniowy i niewywłaszczeniowy. 8. Podaj główne cechy algorytmów planowania w systemach wsadowych, interakcyjnych i czasu rzeczywistego. 24 8

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tomasz Lewicki. marzec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25

Systemy operacyjne. Tomasz Lewicki. marzec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25 Systemy operacyjne Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław marzec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25 Czym jest system operacyjny? Mianem systemu operacyjnego określa się program

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych. system operacyjny podstawowe pojęcia, budowa

Architektura systemów informatycznych. system operacyjny podstawowe pojęcia, budowa Architektura systemów informatycznych system operacyjny podstawowe pojęcia, budowa Tematyka wykładów Pojęcie systemu operacyjnego Pliki i systemy plików Powłoki systemowe: metaznaki i wyrażenia regularne

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC

CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC J. Ułasiewicz Programowanie aplikacji współbieżnych 1 CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC W typowym komputerze PC do pomiaru czasu przeznaczone są układy: 1. Podtrzymywany zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

* Wymień typowe standardy sygnałów procesowych: - analogowy - dwustanowe

* Wymień typowe standardy sygnałów procesowych: - analogowy - dwustanowe * Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych: - ograniczenia czasowe zależą od techniki realizacji systemu - przekroczenie ograniczeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo