CZŁONKOWIE ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE. PREZES Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKOWIE ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE. PREZES Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN"

Transkrypt

1 35 CZŁONKOWIE ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE PREZES Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN WICEPREZES Prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN WICEPREZES Prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN

2 36 Redakcja Prof. Henryk Chołaj, czł. koresp. PAN Prof. Stanisław J. Czuczwar, czł. koresp. PAN Prof. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN Prof. Jan Kisyński, czł. koresp. PAN Prof. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN

3 Członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 37 Prof. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN Prof. Lucjan Pawłowski, czł. koresp. PAN Prof. Zygmunt Pejsak, czł. rzecz. PAN Prof. Franciszek Tomczak, czł. rzecz. PAN Prof. Jan. F. Żmudziński, czł. koresp. PAN

4 38 Redakcja Tomasz TROJANOWSKI, czł. rzecz. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN prof. dr hab. n. med. - chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia, prezes Oddziału PAN w Lublinie , kierownik najlepszej kliniki neurochirurgii w Polsce (w/g Newsweek Polska 2002), kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, Ambasador Lubelszczyzny Jan GLIŃSKI, czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. nauk rolniczych agrotechnika, gleboznawstwo, agrofizyka, wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie, prezes Oddziału PAN w Lublinie , dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie , dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetów we Lwowie, w Ługańsku i Symferopolu na Ukrainie, członek Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, członek Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Academia Europaea w Londynie, członek zagraniczny Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych, redaktor naczelny International Agrophysics, członek zespołu redakcyjnego Acta Agronomica Hungarica, autor lub współautor 145 oryginalnych prac naukowych, 17 patentów, 14 książek i monografii oraz Encyclopedia of Agrophysics.

5 Członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 39 Marian TRUSZCZYŃSKI, czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. zw. dr hab. nauk weterynaryjnych, mikrobiologia weterynaryjna, epizootiologia, wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie, , czł. czynny PAU, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii , czł. Prezydium Polskiej Akademii Nauk , wiceprezes PAN , przewodniczący Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN , dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czł. zagr. Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, Florenckiej Akademii Rolniczej (czł. koresp.), European Academy of Arts, Sciences and Humanities (Paryż), czł. honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, The Royal Society of Medicine (W. Brytania), czł. komitetów redakcyjnych czasopism: Revue Scientifique et Technique Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu; Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases; Polish Journal of Veterinary Sciences; Zentralblatt f. Veterinärmedizin, Veterinary immunology and immunopathology; Medycyna Weterynaryjna; Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, przew. Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu , współred.: Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, autor lub współautor 186 prac oryginalnych, ogłoszonych w j. angielskim, niemieckim, polskim w renomowanych czasopismach polskich lub zagranicznych; ponad 20 pozycji książkowych, w tym rozdziałów książek oraz monografii wydanych w Niemczech i USA i 3 wydań Bakteriologii Weterynaryjnej pierwszej polskiej książki z tej dyscypliny oraz 2 wydań Zarysu Mikrobiologii Weterynaryjnej. Autor lub współautor ponad 250 naukowych prac przeglądowych i kilkunastu artykułów poświęconych organizacji nauki, czł. ( ), wiceprzewodniczący ( ) Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów; czł. ( ), wiceprzewodniczący ( ) Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych liczne nagrody: Prezesa Rady Misistrów, resortowe, PAN.

6 40 Redakcja Henryk CHOŁAJ, czł. koresp. PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. dr hab. ekonomii - ekonomia, globalistyka, były członek Prezydium i zastępca Sekretarza Naukowego PAN, dr h.c. Ritsumeikan Univ., Kyoto, koordynator wielu programów badawczych, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego, współtwórca Wydziału Ekonomicznego UMCS, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, redaktor licznych czasopism naukowych, publikacji, wykaz najważniejszych publikacji: - W cieniu wielkiego przemysłu (1973), - Kolumb, Europa, świat (1995), - Transformacja systemowa w Polsce (1998), - Szkice teoretyczne (1998), - Wstęp do teorii transformacji (2000), - Ekonomia polityczna globalizacji (2003), - Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie ( 2011), - Chiny a współczesny świat (2013), - Konfucjonistyczny kapitalizm (2014). Stanisław Jerzy CZUCZWAR, czł. koresp. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN prof. zw. dr hab. nauk medycznych patofizjologia, farmakologia, epileptologia doświadczalna, czł. koresp. PAU od 2012 r., kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), kierownik Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (od 1997 r.), członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (od 2012 r.), członek Komitetu Neurobiologii PAN (w latach ), członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (w latach ), prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (w latach ), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011 r.), członek komitetów redakcyjnych czasopism: Pharmacology Biochemistry & Behavior (od 1998 r.), Epilepsja (w latach ), Epilepsy Research (w latach ), Neurotoxicity Research (w latach ),

7 Członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 41 Epileptologia (od 2003 r.), Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (od 2007), autor (współautor) 356 prac naukowych (baza PubMed z dnia 16 lipca 2013), opublikowanych z reguły w j. angielskim w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych, liczba cytowań 6241, współczynnik Hirscha 38 (wg bazy Web of Knowledge z dnia ). Janusz HAMAN, czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. inż. nauk technicznych - mechanizacja rolnictwa, honorowy przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członek Zarządu i Rady Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Techniki Rolniczej, British Association (BAAS), Nowojorskiej Akademii Nauk, czł. założyciel Euroscience, honorowy przewodniczący Komitetu Agrofizyki PAN i Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członek honorowy (Fellow) Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierii Biologicznej i Rolniczej (ASABE) American Society of Biological and Agricultural Enginering, Członek Międzynarodowej Komisji Techniki Rolniczej - czł. zarządu ( ). Jan KISYŃSKI, czł. koresp. PAN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN prof. zw. dr hab. nauk matematycznych - matematyka, analiza funkcjonalna, członek korespondent PAU (2009), członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1994, w latach członek korespondent) członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1997), członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS), członek Komitetu Redakcyjnego Sekcji Matematycznej Biuletynu PAN, członek Komitetu Redakcyjnego Studia Mathematica, przewodniczący Komitetu Matematyki PAN ( ),

8 42 Redakcja członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN i Instytutu Agrofizyki PAN funkcje pełnione podczas pracy w: - UW: prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kierownik Zakładu Analizy Matematycznej - PL: kierownik katedry Matematyki, członek senatu Stanisław NAWROCKI czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. zw. dr hab. nauk rolniczych - technologia uprawy roli, metody użyźniania gleb lekkich, przewodniczący Komitetu Agrofizyki PAN, członek czynny PAU, przewodniczący Komisji Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie, dr h.c. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Lublinie, dr honorowy Instytutu Rolniczego w Kijowie-Czabanach, członek zagr. Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, członek International Soil Tillage Research Organization, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w latach Wiesław OLESZEK czł. koresp. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. nauk rolniczych - biochemia roślin, fitochemia, kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów ( ), dyrektor (2010-) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Prezydent Towarzystwa Europejskiego Phytochemical Society of Europe Członek Zespołów Redakcyjnych: Allelopathy Journal, Phytochemistry Reviews, Phytochemistry Letters, Journal of Food Agriculture and Environment (Edytor regionalny), Open Journal of Biochemistry, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Frontiers in Agricultural Biological Chemistry, członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, członek założyciel International Allelopathy Society, Autor około 170 prac naukowych w czasopismach impaktowych (liczba cytowań około 2500, Index Hirsha 27) oraz 1 patentu europejskiego,

9 Członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 43 Główne zainteresowania naukowe to badania metabolizmu wtórnego roślin w tym: izolacja, oczyszczanie badanie struktury chemicznej i oznaczanie produktów naturalnych takich jak saponiny, związki fenolowe, glikoalkaloidy, glukozynolany, rezorcynole, glukozydy cyjanogenne, badanie aktywności biologicznej tych związków, ich znaczenia w żywieniu człowieka i zwierząt, funkcja ekologiczna tych związków, wpływ na jakość produktów roślinnych, biosynteza, Uczestnik wielu projektów międzynarodowych w Programach Ramowych UE: 5 PR (1 projekt), 6 PR (3 projekty), 7 PR (4 projekty, w tym jeden jako koordynator), portfolio - Lucjan PAWŁOWSKI czł. koresp. PAN, Wydział IV Nauk Technicznych PAN prof. zw. dr hab. inż. w dyscyplinie Inżynierii Środowiska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, profesor honorowy Chińskiej Akademii Nauk (1997), członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, członek Komitetu nominującego do nagrody Green Prize przyznawanej przez japońską fundację Ashai członek prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska PAN, członek unijnego komitetu Environmental and Sustainable Development, wiceprzewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN ( ), przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział), ( ), wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział), członek Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Środowiska,, wielokrotny przewodniczący zespołu Inżynierii Środowiska w MNiSW (1996- obecnie), członek interdyscyplinarnego zespołu ds. wspomagania nauki MNiSW (2006- obecnie), członek Polskiej Akademii Inżynierskiej, Przewodniczący Rady Programowej 2 czasopism: Arch. Envir. Protectio, Envir. Prot Eng., Członek Kolegium redakcyjnego: Environmental Engineering Science, Problems of Sustainable Development.

10 44 Redakcja Zygmunt PEJSAK czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. nauk weterynaryjnych - weterynaria, diagnostyka chorób zakaźnych świń, kierownik Zakładu Chorób Świn Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach od roku 1981 do chwili obecnej, członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych od 1997 r. do chwili obecnej, dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 2004 r., wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach , a w latach oraz prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik Krajowej Specjalizacji z zakresu Chorób Świń od 2003 do chwili obecnej, ekspert i kierownik Referencyjnych Laboratoriów ds. Klasycznego Pomoru Świń oraz Zespołu Rozrodczo - Oddechowego Świń, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (O.I.E.), liczba opublikowanych prac oryginalnych wynosi 192, wydawnictw książkowych i monografii 26, artykułów przeglądowych 89, instrukcji oraz metodyk dot. diagnostyki chorób zakaźnych świń - 35, autor podręczników Ochrona zdrowia i terapia chorób świń (Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 1999), Choroby świń (PWR, 2002)., Ochrona zdrowia świń (PWR, 2007), Wybrane zagadnienia dotyczące: genetyki, rozrodu, immunologii, środowiska, żywienia i prawodawstwa związane z produkcją świń (PIWet PIB, 2010), współautor prestiżowego w skali światowej podręcznika Diseases of Swine, wydanego przez Iowa State University Press (USA) (2005), członek rad naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, członek komitetów redakcyjnych: Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Vet. Sciences, Bull. Inst. Vet. Pulawy, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Medycyna po Dyplomie, członek komitetów naukowych PAN: Nauk Weterynaryjnych, Biotechnologii, Biologii Zwierząt Użytkowych, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności, nagroda I stopnia Ministra Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1985), nagrody i wyróżnienia: Nagroda Wydz. Nauk Roln. i Leśn. PAN , 1994; Nagroda II stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-technicz-

11 Członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 45 ne 1999; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki, 2006 r., nagroda naukowa im. M. Oczapowskiego PAN za książkę Ochrona zdrowia świń 2008 r., dziesięć nagród I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie i wdrożenie do wielkoseryjnej produkcji szczepionek i leków przeznaczonych dla zwierząt oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania zakaźnych chorób świń 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, Wśród opracowanych i produkowanych wielkoseryjnie szczepionek znajdują się m. in.: Rhinovac, Suimastivac, Celpest, Aptovac, Rhinovac-P, Pleurovac, Streptovac, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2003 r., twórca krajowej szkoły hyopatologów. Franciszek TOMCZAK czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. nauk ekonomicznych - ekonomika rolnictwa, agrobiznes, polityka rolna, organizacja gospodarstw, ewolucja rolnictwa światowego, członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetu Polska 2000 Plus, członek Europejskiego i Światowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa, prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. zw. Politechniki Radomskiej. Jan Franciszek ŻMUDZIŃSKI czł. koresp. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. dr hab. nauk weterynaryjnych - wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt, członek European Medicines Agency EMEA, European Society For Veterinary Virology ESVV, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych PTNW, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów PTM, grup roboczych UE d.s. wścieklizny, BSE, zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach d.s. nauk.-bad. kierownik Zakładu Wirusologii PIWet-PIB

12 46 Redakcja Zmarli Członkowie Oddziału: 1. Tomasz BRANDYK ( ) melioracje rolne 2. O. Mieczysław A. KRĄPIEC ( ) - filozofia 3. Zbigniew LORKIEWICZ ( ) mikrobiologia 4. Leszek MALICKI ( ) uprawa roli i roślin 5. Janusz NOWICKI ( ) uprawa roślin 6. Bohdan RODKIEWICZ ( ) botanika 7. Ryszard WALCZAK ( ) agrofizyka

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk Złota Księga PRIX GALIEN POLSKA 2014 1 Szanowni Państwo, za nami druga polska edycja konkursu Prix Galien. Chciałbym gorąco pogratulować zwycięzcom, których

Bardziej szczegółowo

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010)

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) NAUKA 1/2011 171-175 ANDRZEJ GRZYWACZ Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu w ówczesnym województwie lwowskim. Studia ukończył na Wydziale Leśnym SGGW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 07.06.2012 r. LIST OTWARTY Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r.

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r. Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia Rektor prof. Janusz Żmija otwiera wystawę Prezes Fundacji Marek Wasiak opowiada o koncepcji Panteonu

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Ochrona i Kształtowanie Środowiska KSIĄŻKI I CZASOPISMA

TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Ochrona i Kształtowanie Środowiska KSIĄŻKI I CZASOPISMA 112 KSIĄŻKI I CZASOPISMA TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie Motoryzacja i energetyka rolnictwa Ukazały się dwa tomy VII i VIIA TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa działającej pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie, Dostojny Profesorze, Szanowni Państwo W tym szczególnym

Bardziej szczegółowo

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Biografia 1. Przebieg pracy zawodowej: Prof. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r.

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. 100-lecie oddania do użytku najstarszego budynku Uczelni

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo