Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r."

Transkrypt

1

2

3

4 1. Porozmawiamy o istocie kosztów. 2. Czym jest rachunek kosztów i po co się go prowadzi. 3. Podstawowe narzędzie - rachunek progu rentowności. 4. Ekonomika a etyka. Dlaczego aby leczyć trzeba liczyć? Ile jest warte ludzkie życie? 5. Źródła informacji zarządczej, czyli jakich pytań NIE należy zadawać księgowemu. 6. Jak może być zorganizowany rachunek kosztów w jednostce leczniczej. 7. Koszty CS - możliwe ich ujęcie i rola kierownika CS.

5 p.n.e. W filozofii Platona świat nas otaczający jest tylko niedoskonałym odzwierciedleniem świata doskonałego - świata idei. Koszt to wyrażona w pieniądzu wartość zasobów niezbędnych do wykonania produktu, usługi, procedury etc. Koszt rzeczywisty należy do platońskiego świata idei. Rachunek kosztów należy do świata niedoskonałego, możemy jedynie oglądać (poprzez prowadzoną kalkulację kosztów) mniej lub bardziej wyraźne odbicie kosztu rzeczywistego. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

6 NIEZBĘDNE zasoby Wycena zasobów NIEZBĘDNE zasoby A B C Surowiec, materiał Surowiec, materiał Amortyzacja Amortyzacja 2,00 zł 0,25 zł 2,00 zł 0,05 zł 2,00 zł 0,25 zł Wynagrodzenia Wynagrodzenia Koszt kredytu Koszt kredytu 0,20 zł - zł 0,69 zł - zł 0,69 zł 0,15 zł Infrastruktura Infrastruktura i koszty ogólne i koszty ogólne światło światło ogrzewanie ogrzewanie ochrona ochrona sprzątanie sprzątanie podatki podatki nieruchomości od Księgowość księgowość.. itp.. - zł - zł 1,25 zł Koszt ołówka 2,45 zł 2,74 zł 4,34 zł Która z powyższych kalkulacji jest poprawna? KAŻDA Która odpowiada kosztowi rzeczywistemu ŻADNA

7 Surowce i materiały cena zakupu, cena nabycia (cena zakupu + koszty towarzyszące np. transport, ubezpieczenie, jeśli nie wliczone w cenę zakupu) wycena rozchodu magazynowego: FIFO, LIFO, średnia z okresu (stanu), cena ewidencyjna. Amortyzacja: Majątek trwały - wszystko co w podmiocie gospodarczym będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 1 rok (prawo bilansowe) o wartości powyżej 3 tysięcy złotych (prawo podatkowe) Czy nadawać numer inwentarzowy dla szklanki bądź ołówka? Umorzenie (zmniejszenie wartości środka trwałego na skutek jego zużycia) Amortyzacja - odniesienie w koszty wartości umorzenia majątku trwałego. Różne metodologie liczenia wartości umorzenia (amortyzacji) Wielkość produkcji / liczba procesów Czas użytkowania (liczba lat użytkowania). Dla różnych składników majątku trwałego przyjmuje się różny okres użytkowania. Wynagrodzenia: Ryczałtowe - zależne od czasu pracy (np. 3,5 tys /m-c) Akordowe - zależne od wykonanych, powtarzalnych i jednolitych operacji (np. 0,25zł za 1 zastrugany ołówek)

8 1. Nie ma jednej "jedynie słusznej" metodologii rachunku kosztów. Przy wyborze metodologii należy uwzględnić m.in.: cel (komu i czemu ma służyć kalkulacja) dostępność danych do przetworzenia czas niezbędny do ich pozyskania (kryterium często niedoceniane!) 2. Kluczowym problemem w rachunku kosztów jest identyfikacja zasobów (niezbędnych, a nie tylko zużytych ). 3. Wycena zasobów jest zadaniem ludzi liczb. Ale lider [procesu, projektu, technologii] musi kontrolować racjonalność tej wyceny. 4. Różna metodologia => różne wyniki i nie ma to nic wspólnego z brakiem profesjonalizmu, kreatywną księgowością czy niechlujnością w pracy!

9 Trafność decyzji zależy w bardzo dużym stopniu od poprawności i ilości informacji jaką dysponuje decydent. Aby dysponować bieżącą i możliwe pełną informacją podmioty gospodarcze tworzą system informacji zarządczej, obejmujący: 1. Identyfikowania zakresu informacji potrzebnej do bieżącego zarządzania organizacją 2. Identyfikowanie źródeł danych i informacji 3. Określenie metodologii przetwarzania danych i informacji oraz 4. Tworzenie spójnego systemu przekazywania informacji do wszystkich szczebli zarządzania Wybór metodologii powinien uwzględniać m.in.: informacja winna być bieżąca zasada istotności zasada kontynuacji działania

10 Dla uniknięcia sytuacji wątpliwych, niejednoznacznych oraz dla wyeliminowania ewentualnych nadużyć obowiązkiem każdej jednostki jest opracowanie i ogłoszenie do publicznej wiadomości dokumentu o nazwie "polityka rachunkowości". Dokument ten przede wszystkim reguluje zasady rachunku kosztów na szczeblu całej jednostki. Dla celów informacji zarządczej winny być opracowane dokumenty uzupełniające (czasem są one objęte standardami ISO) precyzyjnie określające metodologię rachunku kosztów wyrobów, usług, procedur etc. Jeśli nawet metodologia taka nie jest spisana w postaci formalnie obowiązującego dokumentu, to na pewno jest stosowana jakaś praktyka. Ważne, by z zasadami metodologii był zapoznany lider procesu [czytaj kierownik CS], by zasady te były przez niego akceptowane oraz by były stosowane w sposób powtarzalny (porównywalność wyników).

11 Podstawowe klasyfikacje (podziału) kosztów 1. Podział wg zmienności - koszty stałe i zmienne. 2. Koszty wg wpływu na realizację procesu - koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. W uproszczeniu, które dla naszych potrzeb jest w zupełności usprawiedliwione, możemy przyjąć, że wszystkie koszty zmienne są kosztami bezpośrednimi, natomiast w kosztach stałych występują zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie. koszt zmienny jest stały koszt stały jest zmienny (na jednostkę produktu, usługi, procedury etc.)

12 NIEZBĘDNE zasoby Wycena A Ks Kb Wycena Ks Kb Wycena Ks Kb Kz Kp B Kz Kp C Kz Kp Surowiec, materiał 2,00 zł Kz Kb 2,00 zł Kz Kb 2,00 zł Kz Kb Amortyzacja *) 0,25 zł Kz Kb 0,05 zł Kz Kb 0,25 zł Kz Kb Wynagrodzenia 0,20 zł Kz Kb 0,69 zł Ks Kb 0,69 zł Ks Kb Koszt kredytu - zł Ks Kb - zł Ks Kb 0,15 zł Ks Kb światło ogrzewanie Infrastruktura i koszty ogólne ochrona sprzątanie podatki od nieruchomości księgowość - zł Ks Kp - zł Ks Kp 1,25 zł Ks Kp *) Jeśli amortyzacja rozliczana jest w czasie jest ona kosztem stałym!!!! Koszt ołówka 2,45 zł 2,74 zł 4,34 zł Koszty zmienne 2,45 zł 2,05 zł 2,25 zł Koszty stałe - zł 0,69 zł 2,09 zł 2,45 zł 2,74 zł 4,34 zł Jaka jest minimalna, akceptowalna cena sprzedaży ołówka? Marża = różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami zmiennymi. M = Cs - Kz M > 0

13 Każda jednostka sprzedaży [wyrób, usługa] jest swoistym wehikułem, który po przekroczeniu bramy przedsiębiorstwa wywozi z niego poniesione koszty zmienne natomiast pozostawia marżę. Każda sprzedaż zrealizowana po cenie wyższej niż wartość kosztów zmiennych jest opłacalna, gdyż oznacza to, że marża > zera!!!

14

15 Cena sprzedaży = 8,00zł (+) Koszt zmienny = 3,00zł (-) Marża [Cs-Kz] = 5,00zł BEP = Suma kosztów stałych / Marża jednostkowa BEP = 100 [zł] / 5 [zł/szt] = 20 [szt] Suma kosztów stałych = 100,00 zł BEP=20 0

16 BEP = Próg rentowności Nazywany jest także: punktem wyrównania (ang. BEP break even point), punktem równowagi, punktem przełamania. BEP = suma kosztów stałych : marża jednostkowa Rachunek progu rentowności przeprowadza się na ogół w analizie prospektywnej, która ma odpowiedzieć na różne warianty następujących pytań: 1. Jaka winna być minimalna wielkość sprzedaży, aby nie ponieść straty? 2. Jak zmienia się wynik finansowy (np. o ile %) wraz ze wzrostem wielkości sprzedaży o x%? 3. Jak zmienia się wynik finansowy (np. o ile %) wraz ze wzrostem ceny jednostkowej o x%? 4. O ile [% lub zł] należy zmniejszyć koszty stałe, aby prowadzona działalność nie przynosiła straty? 5. Co się stanie, gdy z asortymentu sprzedaży ubędzie produkt x? 6. Jakie skutki dla wyniku prowadzonej działalności da zamiana części kosztów stałych na koszty zmienne? 7. itp...

17 NIEZBĘDNE zasoby - zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł zł Wycena C Ks Kz Surowiec, materiał 2,00 zł Kz Amortyzacja 0,25 zł Kz Wynagrodzenia 0,69 zł Ks Koszt kredytu 0,15 zł Ks Infrastruktura i koszty ogólne 1,25 zł Ks Koszt ołówka 4,34 zł Koszty zmienne 2,25 zł szt. Koszty stałe: Koszt kredytu Wynagrodzenia Infrastruktura i koszty ogólne Cena rynkowa Marża BEP [8.000,15/0,65] 8 000,15 zł 0,15 zł 3 500,00 zł 4 500,00 zł 2,90 zł 0,65 zł [szt.] zł zł zł zł Koszty stałe Wartość sprzedaży Ks+Kz=SUMA KOSZTÓW BEP zł zł zł

18 NIEZBĘDNE zasoby Surowiec, materiał Amortyzacja Wynagrodzenia Koszt kredytu Infrastruktura i koszty ogólne Koszt ołówka Koszty zmienne Wycena A Ks Kz 2,00 zł Kz 0,25 zł Kz 0,20 zł Kz - zł Ks - zł Ks 2,45 zł 2,45 zł Koszty stałe: Koszt kredytu Wynagrodzenia Infrastruktura i koszty ogólne Cena rynkowa Marża BEP 4 500,15 zł 0,15 zł - zł 4 500,00 zł 2,90 zł 0,45 zł [szt.] - zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł zł zł zł zł Koszty stałe Wartość sprzedaży Ks+Kz=SUMA KOSZTÓW zł BEP zł zł zł

19 zł 6000 Wynagrodzenie zł Akord [A] zł Ryczałt [C] zł zł zł zł

20 zł zł Wynik finansowy zł zł Wynik finansowy [A] zł - zł zł Wynik finansowy [C] zł zł zł zł

21 15% 10% Stopa zysku [C] 5% Stopa zysku [A] 0% % -10% -15% (nawet za cenę obniżenia oczekiwanej wartości zysku) -20% -25% -30% -35%

22 Skala makro Nie istniej w świecie ani systemu opieki zdrowotnej ani kraju, w którym wielkość środków możliwych do przeznaczenia na opiekę medyczną byłaby wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

23 Skala makro Nie istniej w świecie ani systemu opieki zdrowotnej ani kraju, w którym wielkość środków możliwych do przeznaczenia na opiekę medyczną byłaby wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

24 Skala makro Nie istniej w świecie ani systemu opieki zdrowotnej ani kraju, w którym wielkość środków możliwych do przeznaczenia na opiekę medyczną byłaby wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

25 Skala makro Nie istniej w świecie ani systemu opieki zdrowotnej ani kraju, w którym wielkość środków możliwych do przeznaczenia na opiekę medyczną byłaby wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Źródło jak wyżej

26 Skala makro Nie istniej w świecie ani systemu opieki zdrowotnej ani kraju, w którym wielkość środków możliwych do przeznaczenia na opiekę medyczną byłaby wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. W prosty sposób przekłada się to na fakt, że istnieje zakres usług (procedur medycznych) niedostępnych w danym kraju (systemie ubezpieczeniowym) dla osób chorych. W różnych krajach (systemach) lista refundowanych procedur będzie bardzo zróżnicowana, ale zawsze jest ona skończona i ograniczona. W każdym kraju (bez względu na to czy bogatym czy biednym MUSI być określony maksymalny poziom wydatków. Zalecenia WHO brzmią następująco: koszt kuracji przedłużającej życie o 1 rok w "dobrej jakości" (cokolwiek by to nie znaczyło) nie powinien przekraczać 3xPKB (Produkt Krajowy Brutto).

27 Skala makro Obecnie w Polsce próg efektywności kosztowej wynosi zł

28 Skala makro Obecnie w Polsce próg efektywności kosztowej wynosi zł

29 Skala makro Obecnie w Polsce próg efektywności kosztowej wynosi zł

30 Skala makro Obecnie w Polsce próg efektywności kosztowej wynosi zł

31 Skala makro Obecnie w Polsce próg efektywności kosztowej wynosi zł

32 Skala mikro W tej skali problem ograniczonych środków widać jeszcze bardziej dobitnie (gdyż PAŃŚTWU raczej ciężko zbankrutować - choć zdarzają się i takie przypadki), a problem dotyka konkretnego pacjenta, który może nie otrzymać leku lub kuracji, mimo że teoretycznie są dostępne, istnieją. Czy można traktować ZOZ jak przedsiębiorstwo? Nie tylko można, ale wręcz należy! Analogii jest wiele, wystarczy wymienić tylko najważniejsze: Jest produkt (usługa), są zużywane zasoby, jest klient, rynek, konkurencja, jest organizacyjnie i prawnie wydzielona część majątku, czyli wszystkie główne atrybuty przedsiębiorstwa. I jest też konieczność zbilansowania strumieni kosztów i przychodów, czyli konieczność zachowań racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych.

33 Skala SUB-Mikro salus aegroti suprema lex zdrowie chorego najwyższym prawem Hipokrates ur. ok. 460 p.n.e. zm. ok. 370 p.n.e. Podstawowym, pierwszym i bezwzględnym zadaniem lekarza jest dbałość o zdrowie i życie pacjenta. Do tego zobowiązuje go PRZYRZECZENIE LEKARSKIE i cały Kodeks Etyki Lekarskiej. Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 6 Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Czynności medyczne zlecane ponad rzeczywiste potrzeby (np. nieuzasadnione badania diagnostyczne) są nie tylko szkodliwe finansowo, ale też niezgodne z KEL. Art. 11 Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem. W dzisiejszych czasach, o jakości procedur medycznych decyduje w coraz większym stopniu infrastruktura Aparatura wysokospecjalistyczna). A dokładniej mówiąc wiedza medyczna i infrastruktura. Połączone i nierozerwalne. Każde, samodzielnie, bez wartości. "Zabieganie o odpowiednie warunki wykonywania zawodu" oznacza dbałość o infrastrukturę (zakup, serwis, naprawy). A to kosztuje. Sprawna, wysokospecjalistyczna infrastruktura, wymaga ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych. Lekarz winien zabiegać o ty, by ograniczone zasoby finansowe były wykorzystywane jak najbardziej racjonalnie. Racjonalnie na poziomie ekonomii, wymagającej liczenia. Art. 22 W przypadkach wymagających szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących lekarz ustalający kolejność pacjentów powinien opierać się na kryteriach medycznych. Próba poradzenia sobie ze sprzecznością pomiędzy powinnością lekarza a ograniczeniem zasobów. Racjonalne (a więc oszczędne) wykorzystanie ograniczonych zasobów jest etyczne. Art. 57/2 Wybierając formę diagnostyki lub terapii lekarz ma obowiązek kierować się przede wszystkim kryterium skuteczności i bezpieczeństwa chorego oraz nie narażać go na nieuzasadnione koszty. Po pierwsze aby świadomie podejmować decyzje o tym, czy diagnostyka lub terapia narażają pacjenta na nieuzasadnione koszty, czy też nie, trzeba znać poziom tych kosztów! A więc, zgodnie z zapisanym KEL, obowiązkiem lekarza jest posiadanie wiedzy o kosztach procedur medycznych. Po drugie, to pacjent, a właściwie wskazany przez niego płatnik, określają jakie procedury mogą być zrealizowane, a jakie nie (bo nie będą opłacone). Wiedza lekarska może sugerować jedno, prawa ekonomii mogą decydować o czymś innym. Coraz trudniejsze wybory etyczne przed lekarzem. I to właśnie lekarz, aby dokonać właściwych, optymalnych wyborów musi liczyć, aby leczyć!

34 1. Wiemy już że koszt to wartość niezbędnych zasobów 2. Wiemy kto i dlaczego powinien uczestniczyć w zdefiniowaniu tych zasobów 3. Zapoznaliśmy się z podstawową klasyfikacją kosztów (stałe-zmienne; pośrednie-bezpośrednie). 4. Znamy pojęcie marży oraz czym jest punkt równowagi (próg rentowności, BEP). 5. Rozumiemy, że nie ma "jedynie słusznej" metody rachunku kosztów, a dobór metody winien być podporządkowany celowi (do jakich decyzji potrzebna informacja). 6. Różne metodologie (różne założenia w nich zawarte) prowadzą do różnych wyników, a błąd w doborze metody może prowadzić do błędnych decyzji. 7. Wynik KALKULACJI kosztów zależy od wyceny zasobów. Skąd brać informację o wartości zasobów?

35 Egipt: urzędnicy prowadzili księgi prywatnego majątku faraona Menesa (ok p.n.e) Egipt: urzędnicy księgowi ujmowali w formie pisemnej transakcje i pilnowali ich zgodności z obowiązującymi regułami Mezopotamia: rachunki prowadzone przy pomocy glinianych tabliczek (ok p.n.e.); potwierdzały one otrzymanie należności Kreta, Mykeny: rejestry księgowe w formie glinianych tabliczek (ok p.n.e.) Chiny: wymyślne systemy rachunkowości (ok p.n.e.) Rzym: w początku ery chrześcijańskiej znana już była zasada bilansowania, podwójna księgowość, a nawet amortyzacja Na początku VII wieku liczby ujemne używane w Indiach w celu księgowania długów. Arabowie: wynalezienie zera ( import z Indii), stworzenie cyfr. Od 1202 r. zalecenie stosowania ich w rachunkach kupieckich oraz akceptowanie liczb ujemnych w zagadnieniach finansowych, gdzie reprezentowały ujemne salda L. Fibonaci. (Aż do XVIII wieku powszechnie nie uznawano liczb ujemnych i odrzucano ujemne rozwiązania równań jako nie posiadające interpretacji - "liczby absurdalne"). Włochy: systemy podwójnej rachunkowości (XIII-XIV w.); pierwszy przykład to rejestr miejski miasta Genua z 1340 r.

36 Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

37 Luca Pacioli wydaje "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita Stworzenie całościowego podręcznika dla tych, którzy wiedzę matematyczną potrafią zastosować w teorii i praktyce" W rozdziale piątym opisuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

38 Nazwa konta Debet lub Winien Kredyt lub Ma Każda transakcja ma aspekt (wymiar) debetowy i jednocześnie kredytowy Każda transakcja jest zatem ujmowana na dwóch (co najmniej) różnych kontach po przeciwnych stronach w tej samej wartości (zasada podwójnego zapisu)

39 Aktywa = Zobowiązania + Kapitał własny Debet Kredyt + - Debet Kredyt - + Debet Kredyt - + Zwiększenia aktywów ujmuje się na stronie debet, a zmniejszenia na stronie kredyt Odwrotnie jest w przypadku pasywów (zobowiązań i kapitału własnego); zwiększenia są rejestrowane na stronie kredyt, a zmniejszenia na stronie debet

40 Koszty Przychody Debet Kredyt + - Debet Kredyt - + Koszty ujmuje się na stronie debet kont kosztów Przychody ujmuje się na stronie kredyt kont przychodów

41 Grupowanie zapisów księgowych w tzw. ZESPOŁY KONT (pierwsza cyfra trzycyfrowego numeru konta syntetycznego) Zespół 0 Majątek trwały Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Zespół 2 Rozrachunki Zespół 3 Materiały i towary Zespół 4 Koszty według rodzajów Zespół 5 Koszty według typów działalności Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne

42 Zespół 4 Koszty według rodzajów 401 zużycie materiałów i energii 402 usługi obce 403 podatki i opłaty 404 wynagrodzenia 405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 408 amortyzacja Zespół 5 Koszty według typów działalności 500 Koszty działalności podstawowej 530 Koszty działalności pomocniczej 550 Koszty zarządu W zależności od specyfiki jednostki konta są rozbudowywane

43 Dla przykładu w COI system obejmuje: Konta zespołu Konta zespołu Razem: miejsca alokacji kosztów KLUCZOWE JEST OPISANIE DOKUMENTU! Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

44 Jakkolwiek nie byłyby rozbudowane konta zespołu 4 i zespołu 5 jesteśmy jednak zawsze ograniczeni do układu dwuwymiarowego. Układ ewidencji księgowej jest płaski, dwuwymiarowy, gdyż został stworzony w erze pergaminu i gęsiego pióra. Większość "trudnych" pytań dotyczy kosztów procesów np. koszt leczenia pacjenta. 1. Pacjent zjawia się w izbie przyjęć - angażuje zasoby przychodni 2. Jest hospitalizowany w klinice - angażuje zasoby kliniki 3. Przeprowadzane są różne badania diagnostyczne - angażuje zasoby części diagnostycznej 4. Operowany jest na bloku operacyjnym - angażuje koszty bloku (a pośrednio CS) 5. Dochodzi do siebie na OIOM - angażuje zasoby OIOM 6. Wraca na klinikę - angażuje zasoby kliniki 7. Wychodzi ze szpitala - angażuje zasoby statystyki medycznej 8. etc... Przechodzi przez różnorodny (często niepowtarzalny, indywidualny) układ kombinacji różnych ośrodków kosztów (z5) i różnych zasobów (z4). Do ewidencji takich zdarzeń potrzebny jest 3, 4 czasem nawet 5 wymiar. Są one niedostępne dla klasycznej księgowości. Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, lub w skrócie ABC)

45 Sprawozdanie finansowe: 1. Bilans 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Zestawienie zmian w kapitale 5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

46 Bilans Aktywa = to co mamy: MT w wartości netto (po uwzględnieniu umorzenia) Majątek obrotowy wg przyjętych zasad wyceny Bilans Pasywa = czym finansujemy to co mamy: Kapitał własny (czyli środki własne firmy) obejmuje też bieżący wynik finansowy Zobowiązania (różne - handlowe, bankowe itd.) ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA 1. Bilans (w tys. PLN) STAN NA DZIEŃ 31 grudnia Lp. Pozycja Aktywa A. Aktywa trwałe (I+II+III) 656,9 637,6 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 656,9 637,6 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4,5 4,5 2. budynki i budowle 652,4 633,1 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) 907, ,4 719,4 694,5 187,9 318, , ,0 1. Bilans (w tys. PLN) STAN NA DZIEŃ 31 grudnia Lp. Pozycja Pasywa C. Kapitał (fundusz) własny 963, ,4 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) 600,4 528,6 I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 528,6 456,7 1. Kredyty i pożyczki 528,6 456,7 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 71,9 71,9 2. Kredyty i pożyczki 71,9 71,9 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) 1 564, ,0

47 Przychody i koszty z działalności: Podstawowej Pozostałej działalności operacyjnej Działalności finansowej ZASADA OSTROŻNOŚCI WYCENY 2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) ZA OKRES od 1 stycznia do 31 grudnia Lp. Pozycja A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Dotacje II. Inne przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e 2 288, , , , , ,5 Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 19,3 19,3 6,8 7,4 14,3 14,0 9,8 9,7 92,5 86,4 16,6 15,8 160,2 125, , ,1 254,8 204,2 254,8 204,2 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 254,8 204,2 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J1-J2) 1 Zyski nadzwyczajne 2 Straty nadzwyczajne K. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (I+-J) L. P o d a t e k d o c h o d o w y M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (K-L-M) 254,8 204,2 81,8 45,5 173,0 158,7

48 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej 3. Rachunek przepływów gotówkowych (w tys. PLN) W OKRESIE od 1 stycznia do 31 grudnia Lp. Pozycja Zysk (strata ) netto 2. Amortyzacja 4. Zmiana stanu należności 5. Zmiana stanu zobowiązań 6. krótkoterminowych, Inne korekty z wyjątkiem pożyczek i I. Razem ( ) 3. Inne II. Razem ( 1+2+3) 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2. Dotacje 3. Wpłaty dokonane przez właścicieli 4. Pozostałe 1. Wypłaty na rzecz właścicieli 173,0 158,7 19,3 19,3 45,1 24,9 237,4 202,9 49,5 71,9 2. Spłata kredytów i pożyczek 49,5 71,9 3. Pozostałe III. Razem ( I-II) B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego I. Wpływy II. Wypływy A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3. Zmiana stanu zapasów C.Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E) -49,5-71,9 187,9 131,0 187,9 187,9 318,9 Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

49 Niektóre [przykładowe] powiązania: 1. Wynik finansowy wykazany w: rachunku zysków i strat: pasywach bilansu przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2. Wartość środków pieniężnych wykazana w: aktywach bilansu jako wynik obliczeń w rachunku przepływu środków pieniężnych 3. Wartość MT (netto): + BO wartości MT [BILANS za rok poprzedni] + inwestycje [rachunek przepływów] - sprzedaż i likwidacja [rachunek przepływów] - amortyzacja [rachunek zysków i strat]

50 Centra zysków Centra kosztów Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Komórki działalności pomocniczej (technika i infrastruktura) Komórki działalności pomocniczej (diagnostyka) Komórki działalności pomocniczej (obsługa) Żywienie Pralnia Centralna Sterylizatornia Stacja łóżek Zespół Zakażeń Szpitalnych Komórki działalności podstawowej (KLINIKI)

51 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Komórka usługowa, której poprawne działanie zapewnia funkcjonowanie bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych. 2. Powinna być wyodrębniona ewidencyjnie [zespół 5]. 3. Koszty CS powinny być analizowane w pierwszej kolejności po to, by oceniać czy w kolejnych okresach różnią, jeśli tak to w jakich pozycjach kosztów [zespół 4] i co można zrobić, by koszty te obniżać. Niegospodarność jest nieetyczna! (i oczywiści szkodliwa ekonomicznie). 4. Jako komórka usługowa powinna swoje koszty przekazywać tym komórkom organizacyjnym, które korzystają z tych usług.

52 Centra kosztów Centra zysków Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Gabinet zabiegowy A Gabinet zabiegowy B Gabinet zabiegowy C

53 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Wybór sposobu przeniesienia kosztów CS zależy od kilku czynników, do głównych należą: 1. Czy koszty CS są istotne w stosunku do kosztów np. bloku operacyjnego? 2. Czy świadczymy usługi dla podmiotów zewnętrznych i jaka jest skala tej działalności? 3. Jak cała jednostka jest oprzyrządowana w funkcjonalny system informatyczny? 4. Jakiego rodzaju i jakiej dokładności informacja zarządcza oczekiwana jest przez decydentów? Ustalenia kolegialne

54 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Czy koszty CS są istotne w stosunku do kosztów np. bloku operacyjnego TAK Czy koszty CS są ISTOTNE (np. w stosunku do kosztów pośrednich Bloku Operacyjnego) NIE Ustal nośniki kosztów i zasadę ich wyceny PRZEJDŹ DO KOKU II Przenieś wszystkie koszty CS (Z.5) na koszty pośrednie Bloku Operacyjnego KONIEC ROZLICZANIA DOKŁADNOŚĆ PROSTOTA

55 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Identyfikacja "nośników kosztów", czyli produktów CS. Na przykład trzy pakiety: Wycena 'nośników' kosztów ( produktów ) Identyfikacja niezbędnych zasobów Podział na koszty zmienne i stałe Wyodrębnienie z kosztów stałych kosztów bezpośrednich Wycena zasobów Podjęcie decyzji o wyborze wariantu rozliczania kosztów - pełne rozliczenie kosztów CS (do zera) - rozliczenie kosztów CS wg "cen transakcyjnych" (cen transferowych, cen wewnętrznych - różne nazwy w różnych podręcznikach, ale zawsze chodzi o to samo = o stałą cenę wyliczoną lub określoną arbitralnie).

56 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Wszystkie koszty "usługodawcy" obciążają "usługobiorców" 2. Prostota metody 1. Umożliwia przeniesienie na "usługobiorców" również kosztów nieuzasadnionych 2. "Cena" za jednostkę jest zmienna, trudność przy budowaniu budżetu kosztowego usługobiorcy 3. Brak bezpośredniego mechanizmu optymalizacji kosztów usług wewnętrznych. 1. Stała 'cena' usługi dla usługobiorcy 2. Możliwość oceny efektywności 'usługodawcy' - różnica pomiędzy kosztami rozliczonymi a faktycznie poniesionymi jako wynik ekonomiczny 3. 'Ceny' jako wynik negocjacji lub decyzji tworzą istotną informację, co do oczekiwań zmian u 'usługodawcy'. 4. Możliwość powiązania 'wyniku finansowego' z systemem motywacyjnym 1. Konieczność rozliczania 'wyniku finansowego' usługodawcy 2. Metoda bardziej złożona, wymagająca pełnej ewidencji sprzedaży wewnętrznej

57 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Jednostkowy koszt zmienny (dane historyczne!) PROPORCJA Pakiet DUŻY [PD] 100% Pakiet ŚREDNI [PS] 75% Pakiet MAŁY [PM] 50% Na podstawie danych historycznych oraz znajomości technologii Koszty rzeczywiście poniesione w I kwartale 2013r Koszty CS ZMIENNE Koszty CS STAŁE Razem [konto zespołu 5] Na podstawie danych księgowych BIEŻĄCYCH Rozliczenie Kz Ks Liczba Koszty Koszt jednostkowy PD "rzeczywisty?!" 70,20 zł 13,90 zł 56,30 zł ,14 zł Koszt jednostkowy PS "rzeczywisty?!" 66,72 zł 10,42 zł 56,30 zł ,88 zł Koszt jednostkowy PM "rzeczywisty?!" 63,25 zł 6,95 zł 56,30 zł ,98 zł 66,22 zł ,00 zł Na podstawie informacji własnej Centralnej Sterylizatorni Koszt stały (pośredni) jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: : = Koszt średni Średnia ważona cena sprzedaży: : = Wynik na średnią jednostkę = 56,30 zł 9,92 zł 66,22 zł 66,22 zł - zł Wszystkie koszty CS zostały rozliczone

58 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Ustalenie cen PD PS PM Cena wynikowa z I kwartału (wg poprzedniego przykładu) 70,20 zł 66,72 zł 63,25 zł Ustalenie lub DECYZJA 67,00 zł 60,00 zł 55,00 zł Koszty rzeczywiście poniesione w II kwartale 2013r Koszty CS ZMIENNE Koszty CS STAŁE Razem [konto zespołu 5] Na podstawie danych księgowych BIEŻĄCYCH "Produkt" Liczba w II kw Cena wewnętrzna Rozliczone koszty PD ,00 zł ,00 zł PS ,00 zł ,00 zł PM ,00 zł ,00 zł Suma ,67 zł ,00 zł Na podstawie informacji własnej Centralnej Sterylizatorni Wynik za II kwartał CS Koszty poniesione ,00 zł Koszty rozliczone ("sprzedane") ,00 zł Wynik ,00 zł Nie wszystkie koszty CS zostały rozliczone

59 0 250 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r Koszt pośredni jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: : = Koszt średni = Średnia ważona cena sprzedaży: : = Wynik na średnią jednostkę = - Wyliczenie progu rentowności Marża jednostkowa: cena - Kz 50,51 zł Koszty stałe ,00 zł BEP ,92 zł 9,16 zł 61,09 zł 59,67 zł 1,41 zł Ks Sprzedaż Ks+Kz BEP

60 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Obniżenie kosztu stałego (dzięki analizie progu rentowności wiadomo o ile) 2. Zwiększenie sprzedaży np. na zewnątrz (dzięki analizie progu rentowności wiadomo o ile) 3. Zmiana cen wewnętrznych (dzięki analizie progu rentowności wiadomo o ile) 4. Zmiana struktury sprzedaży (dzięki analizie progu rentowności wiadomo co jest korzystne)

61 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Analiza kierownika CS obniżenie kosztów stałych Koszty Przed zmianą Po zmianie Zmiana Koszty CS ZMIENNE Koszty CS STAŁE Razem [konto zespołu 5] Na podstawie analizy progu rentowności Koszty i ceny jednostkowe ważone Koszt pośredni jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: : = Koszt średni = Średnia ważona cena sprzedaży: : = Wynik na średnią jednostkę = 50,51 zł 9,16 zł 59,67 zł 59,67 zł - zł Wyliczenie progu rentowności (obniżenie Ks) Marża jednostkowa: cena - Kz 50,51 zł Koszty stałe ,00 zł BEP Dzięki obniżeniu kosztów stałych obniżony został BEP: z do 3.274

62 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r Analiza kierownika CS obniżenie kosztów stałych

63 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Analiza kierownika CS - wzrost sprzedaży Sprzedaż Przed zmianą Po zmianie Zmiana % Pakiet DUŻY [PD] ,80% Pakiet ŚREDNI [PS] ,80% Pakiet MAŁY [PM] ,80% Razem ,80% Na podstawie analizy progu rentowności Koszty i ceny jednostkowe ważone Koszt pośredni jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: ,93 : = Koszt średni = Średnia ważona cena sprzedaży: ,93 : = Wynik na średnią jednostkę = 50,51 zł 9,16 zł 59,67 zł 59,67 zł - zł Wyliczenie progu rentowności (wzrost sprzedaży) Marża jednostkowa: cena - Kz 50,51 zł Koszty stałe ,00 zł BEP Dzięki zwiększeniu sprzedaży osiągnięty został BEP szt.

64 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r Analiza kierownika CS - wzrost sprzedaży

65 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Analiza kierownika CS zmiana cen wewnętrznych Cena rozliczenia Pełne rozliczenie Decyzja Negocjacje Zmiana Pakiet DUŻY [PD] 70,20 zł 67,00 zł 65,00 zł -2,00 zł Pakiet ŚREDNI [PS] 66,72 zł 60,00 zł 63,50 zł 3,50 zł Pakiet MAŁY [PM] 63,25 zł 55,00 zł 57,50 zł 2,50 zł Średnia ważona 66,22 zł 59,67 zł 61,14 zł 1,46 zł Na podstawie analizy progu rentowności Koszty i ceny jednostkowe ważone Koszt pośredni jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: : = Koszt średni = Średnia ważona cena sprzedaży: ,50 : = Wynik na średnią jednostkę = 51,92 zł 9,16 zł 61,09 zł 61,14 zł 0,05 zł Wyliczenie progu rentowności (zamiana cen) Marża jednostkowa: cena - Kz 51,97 zł Koszty stałe ,00 zł BEP Dzięki zmianie cen (wzrost sprzedaży ) obniżony został BEP: z do 3.271

66 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r Analiza kierownika CS zmiana cen wewnętrznych

67 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Analiza kierownika CS zmiana struktury sprzedaży Sprzedaż Przed zmianą Zmiana Po zmianie Udział % Pakiet DUŻY [PD] % % Pakiet ŚREDNI [PS] % % Pakiet MAŁY [PM] % % Razem % % Na podstawie analizy progu rentowności Koszty i ceny jednostkowe ważone Koszt pośredni jednostkowy: : = Koszt zmienny średni ważony: : = Koszt średni = Średnia ważona cena sprzedaży: ,40 : = Wynik na średnią jednostkę = 51,92 zł 9,16 zł 61,09 zł 63,10 zł 2,01 zł Wyliczenie progu rentowności (zamiana struktury) Marża jednostkowa: cena - Kz 53,94 zł Koszty stałe ,00 zł BEP Dzięki zmianie struktury sprzedaży obniżony został BEP: z do 3.152

68 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r Analiza kierownika CS zmiana struktury sprzedaży

69 Rachunek kosztów w Centralnej Sterylizatorni Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Kierownik każdej komórki organizacyjnej, w tym również CS (w zakresie rachunku kosztów) POWINIEN: 1. Znać koszty działalności podległej komórki (zespół 4 i zespół 5 ewidencji księgowej). 2. Obserwować trendy zmiany tych kosztów i umieć je interpretować (wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny zmian). 3. Właściwie (tzn. zgodnie z zasadą istotności) określać "nośniki kosztów" (produkty, usługi) zarówno dla potrzeb sprzedaży zewnętrznej jak i wewnętrznej. 4. Znać zasady rozliczania kosztów stosowanych w jednostce. 5. Aktywnie uczestniczyć w procesie budowy metodologii rozliczania kosztów. 6. Definiować zasoby tworzące koszt bezpośredni produktu / usługi. 7. Właściwe definiować koszty zmienne produktów / usług. 8. Kontrolować poprawność logiczną i zgodność ze stosowaną w jednostce metodologią kluczy podziałowych kosztów stałych bezpośrednich. 9. Bieżą oceniać zasadności naliczania kosztów innych komórek usługowych (np. koszty obsługi technicznej). 10. Zapewnić prawidłowe opisywanie dokumentów (faktury, rozchód magazynowy).

70 PODSUMOWANIE Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Koszt to wartość niezbędnych (a nie tylko zużytych) zasobów do wytworzenia produktu / usługi. 2. Kalkulacja kosztów daje tylko przybliżenie kosztu rzeczywistego. 3. Różne metody kalkulacji i przyjęte założenia dają różne wyniki obliczeń (zarówno na poziomie kalkulacji kosztu produktu / usługi, jak i wyniku całej jednostki). 4. Ważniejszy niż sama wartość bezwzględna wyników kalkulacji jest powtarzalność stosowania tej samej metodologii by obserwować trendy zmian. 5. Podstawowy podział kosztów: stałe - zmienne pośrednie bezpośrednie 6. Bardzo ważne jest zdefiniowanie "nośników kosztów". 7. Jaka jest minimalna, ekonomicznie akceptowalna cena sprzedaży. 8. Marża jest różnicą pomiędzy ceną a kosztami zmiennymi. 9. BEP w którym jednostka uzyskuje neutralny (zerowy wynik) 10. Rachunek progu rentowności pozwala precyzyjnie ustalić zakres zmian niezbędnych do uzyskania oczekiwane wyniku poprzez: zmianę kosztów stałych, zmianę wolumenu sprzedaży zmianę cen transakcji zmianę struktury sprzedaży

71 PODSUMOWANIE c.d. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 11. Gdzie w systemie ewidencji księgowej szukać kosztów Zespół 4 i zespół 5). 12. Dlaczego w systemie klasycznej księgowości nie odnajdziemy odpowiedzi na pytanie o koszty działań / procesów. 13. Co w praktyce oznacza stosowanie podstawowych zasad rachunkowości: zasada istotności zasada kontynuacji działania zasada ostrożnej wyceny zasada współmierności przychodów i kosztów zasada kasowa i zasada memoriału. 14. Jak czytać składniki sprawozdania finansowego : bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i jakie są między nimi powiązania. 15. Dlaczego tak ważne jest opisywanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu (faktury, dokumenty rozchodu magazynowego). 16. Jaka jest rola kierownika komórki organizacyjnej w systemie rachunku kosztów jednostki. 17. Dlaczego aby leczyć trzeba liczyć 18. Dlaczego nieprowadzenie rachunku kosztów jest nieetyczne.

72 PODSUMOWANIE c.d. Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. Gertruda Krystyna Świderska(red) Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

73 Pytania kontrolne Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Oblicz BEP (punkt progu rentowności) dla podanego przykładu [firma wytwarza tylko jeden produkt]: 1) Koszty stałe w okresie zł 2) Cena rynkowa produktu 13,80 zł / sztukę 3) Koszty zmienne poniesione w okresie zł 4) Wielkość produkcji (i sprzedaży) 300 sztuk BEP =.. sztuk 2. Czy firma wykaże zysk, czy stratę? (niewłaściwe skreślić) : [zysk strata] 3. Na jakim zespole kont (Z.4 czy Z.5) należy poszukiwać następujących kosztów? (niewłaściwe skreślić) : 1) koszt usługi serwisowej wykonanej przez podmiot zewnętrzny [ Z.4 Z.5] 2) koszt delegacji służbowej [ Z.4 Z.5] 3) koszty Działu Technicznego [ Z.4 Z.5] 4) koszty Bloku Operacyjnego [ Z.4 Z.5] 5) koszt amortyzacji [ Z.4 Z.5] 4. Kto odpowiada za właściwe opisanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty? (niewłaściwe skreślić) [ księgowa kierownik komórki, której koszt dotyczy]

74 Lektura nieobowiązkowa, ale subiektywnie zalecana: 1. Wojna o pieniądz SONG HONGBING 2. Inside Job do pobrania (698MB) z: Film dokumentalny nagrodzony Oscarem w roku 2011!!! Główny Księgowy w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Dziękuję Państwu za uwagę

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo