Kurs WWW ASP.NET. Paweł Rajba.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs WWW ASP.NET. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/"

Transkrypt

1 ASP.NET Paweł Rajba

2 Wprowadzenie Z czego składa się aplikacja w ASP.NET? ASP.NET Web Forms (.aspx) ASP.NET Web services (.asmx) Klas, stron,,code-behind'' (.vb lub.cs) Klas globalnych aplikacji (.asax) Pliku Web.config Wszystko inne typu strony HTML, arkusze CSS, itp

3 Wprowadzenie Po kompilacji dochodzą pliki Project Assembly files (.dll) skompilowane pliki typu,,code-behind'' pliki są umieszczane w katalogu /bin serwisu dla aplikacji tworzony jest jeden taki plik o nazwie NazwaProjektu.dll AssemblyInfo.vb lub AssemblyInfo.cs zawierają informacje o skompilowanym kodzie, typu wersja, atrybuty, itp

4 Wprowadzenie Gdzie to wszystko jest? Kody aplikacji: tam gdzie utworzyliśmy solution i projekty Gotowa aplikacja: C:\Inetpub\wwwroot\Aplikacja\ dostępna pod adresem

5 Pierwszy przykład Tworzymy aplikację ASP.NET Web Application Dokładamy tabelkę (Table), dodajemy po dwa wiersze i kolumny, formatujemy Dodajemy ListBox, wstawiamy cztery pozycje i formatujemy Dodajemy Button i formatujemy Kompilujemy projekt, odpalamy IE i oglądamy źródło HTML Zmieniamy pagelayout na Flow i jeszcze raz - 4 -

6 Pierwszy przykład Tworzymy nowy projekt, wybieramy Class Library (dajemy Add to Solution) Przeklejamy kod z pliku p1\classlibrary.cs Wracamy do WebForm, dodajemy referencje do ClassLibrary Do strony HTML dodajemy kod z pliku p1\kodhtml.aspx Kompilujemy i odpalamy IE - 5 -

7 Pierwszy przykład Przechodzimy do pliku WebForm.aspx.cs, do metody Page_Load i wstawiamy kod Response.Write("<!-- Tu jest początek strony -->"); - 6 -

8 Co to jest? Jest to kombinacja HTMLa, kodu w C# (albo innym języku) i kontrolek Jest przetwarzany po stronie serwera i generuje kod HTML, który jest wysyłany do klienta WebForms mają rozszerzenie.aspx WebForms może się składać z dwóch plików: aspx właściwy form aspx.cs tzw. plik code-behind, zawiera logikę wpierającą form właściwy (będzie o tym później) - 7 -

9 Atrybuty strony Składnia Page atrybuty > Atrybuty na początek Language="cs" "vb" (języków jest oczywiście więcej) Codebehind="cos.aspx.cs" ClientTarget="downlevel" dla starszych przeglądarek do poprzedniego przykładu dodać i zobaczyć różnice w wynikowym HTMLu ErrorPage="adres strony w razie błędu" - 8 -

10 Atrybuty treści <body> pagelayout layout strony Wartości FlowLayout GridLayout Objawia się jako ms_positioning pozostałe atrybuty, np. bodycolor,

11 Atrybuty formularza id identyfikator method to co poprzednio runat= server sedno webforma można w takim formularzu osadzać kontrolki przetwarzane po stronie serwera inna wartość niż server sprawi, że formularz będzie traktowany jako zwykły formularz HTML dane z takiego formularza są wysyłane z powrotem do strony, która go utworzyła

12 Kontrolki po stronie serwera są to obiekty osadzane w kodzie strony reprezentują pewną funkcjonalność, po przetworzeniu zostaną zamienione na odpowiedni kod HTML i wysłane do klienta kolejną cechą WebForma jest automatyczne dodawanie kontrolki reprezentującej stan formularza funkcjonalność kontrolek jest oprogramowywana w tzw. codebehind, np. to co się stanie po kliknięciu w przycisk lub listę jest obsługiwane przez mechanizm zdarzeń

13 Rodzaje kontrolek Zwykłe kontrolki HTML Kontrolki po stronie serwera Zwykłe kontrolki HTML z atrybutem runat= server Intrinsic controls są to kontrolki odpowiadające zwykłym kontrolkom HTML, np. button, listbox, Validation controls kontrolki pozwalające weryfikować dane wprowadzone przez użytkownika Rich controls bardziej wypasione kontrolki, generujące czasami nawet baaardzo dużo kodu, np. Calendar

14 Rodzaje kontrolek Kontrolki po stronie serwera List-bound controls kontrolki do prezentacji, sortowania, itd. danych z np. bazy danych Internet Explorer Web controls złożone kontrolki obsługiwane przez IE (i chyba tylko IE) jak np. MultiPage, Toolbar, czy TreeView

15 Stan formularza stan kontrolek (pary nazwa-wartość) są przekazywane przez automatycznie generowane pole ukryte VIEWSTATE ponieważ przy dużych formularzach może to spowolnić działanie, możliwe jest nastepujące rozw. wyłączyć tworzenie stanu dla całego formularza: Page EnableViewState= false %> natomiast włączyć dla wybranych kontrolek, których stan chcemy przekazywać pomiędzy kolejnymi żądaniami <asp:listbox id= ListName EnableViewState= true runat= server ></asp:listbox>

16 Przykładowe kontrolki Intrinsic controls <asp:button> <asp:checkbox> <asp:hyperlink> <asp:image> <asp:imagebutton> <asp:label> <asp:listbox> <asp:panel> <asp:table> <asp:textbox> <input type= submit > <input type= checkbox > <a href=... ></a> <img src=... > <input type= image > <span></span> <select></select> <div></div> <table</table> <input type= text >

17 Przykładowe kontrolki Validation controls CompareValidator dwa wskazane pola muszą mieć takie same wartości CustomValidator wartość musi spełniać zadany warunek np. musi być parzysta RangeValidator wartość musi być w podanym zakresie RegularExpressionValidator wartość musi się dopasowywać do podanego wyrażenia regularnego RequiredFieldValidator wartość pola wymagana ValidationSummary podsumowanie o błędach wypełnienia formularza

18 Przykładowe kontrolki Rich controls Calendar tworzy ładny kalendarz List-bound controls CheckBoxList tworzy listę checkboxów Repeater tworzy zadany element dla każdego wiersza zbioru danych DataList podobny do repeatera, ale z bardziej rozbudowanym formatowanie (można dane prezentować w postaci tabelki) DataGrid tworzy tabelkę z danymi

19 Używanie kontrolek do weryfikacji,,inputu'' Składnia ogólna <asp:typweryfikatora id= idweryfikatora runat= server ControlToValidate= kontrolkadoweryfikacji ErrorMessage= tekstprzypodsumowaniu Display= static dynamic none Text= tekstwyswietlanyprzezkontrolke EnableClientScript= true false > </asp:typweryfikatora>

20 Używanie kontrolek do weryfikacji,,inputu'' RequiredFieldValidator używamy, jeśli chcemy, żeby użytkownik wypełnił jakieś pola można użyć dodatkowej opcji InitialValue, która sprawi, że niedopuszczalną wartością będzie nie ciąg pusty, ale ta właśnie wartość można też użyć dwóch takich kontrolek jedna blokuje wartość pustą druga blokuje jakąś InitialValue

21 Używanie kontrolek do weryfikacji,,inputu'' CompareValidator pozwala porównać kontrolkę z wartością, lub dwie kontrolki dodatkowe atrybuty ValueToCompare porównanie będzie do tej wartości ControlToCompare porównanie będzie ze wskazaną kontrolką (w przypadku ustawieniu obu wartości, ta będzie ważniejsza) Type określamy jakiego typu powinny być wprowadzone dane (wybranie typu ma znaczenie, jeśli operator jest DataTypeCheck) Operator określamy rodzaj porównania

22 Używanie kontrolek do weryfikacji,,inputu'' RangeValidator pozwala wymusić, żeby wartości były z podanego zakresu dodatkowe atrybuty MinimumValue określa minimalną wartość dla liczb i minimalną długość napisu dla napisów MaximumValue analogicznie do MinimumValue Type określamy typ

23 Używanie kontrolek do weryfikacji,,inputu'' RegularExpressionValidator sprawdza, czy wartość dopasowuje się do zadanego wyrażenia regularnego wyrażenie regularne można konstruować za pomocą litery, cyfry? powtórzenie 0 lub 1 raz * powtórzenie 0 lub więcej razy + powtórzenie 1 lub więc raz [0-20] zakresy {n} powtórzenie dokładnie n razy alternatywa \w litera, \d cyfra, \. kropka

24 Przykład Tworzymy kontrolki Imię TextBox Nazwisko TextBox Data Urodzenia TextBox Województwo DropDownList Login TextBox Hasło TextBox (tutaj TextMode=Password) Powtórz hasło TextBox Tworzymy odpowiednie weryfikatory

25 Kod aplikacji Kod do WebForma można dodawać jako mieszankę HTML i kodu jako kod w znacznikach SCRIPT, ale również w dokumencie HTML osobnym pliku zwanych codebehind page Przykładowy kod w pliku HTML <asp:button id= btn runat= server /> <SCRIPT Language= c# runat= server > private void btn_click(object sender, System.EventaArgs e) {... }

26 Kod aplikacji Po co jest codebehind page? każdy WebForm może mieć taką stronę pozwala oddzielić kod od designu strona taka może być tylko w jednym wybranym języku Powiązanie WebForm z codebehind poprzez Codebehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="PierwszyPrzyklad.WebForm2" pozwala na dostęp do wszystkich klas i obiektów z codebehind page

27 Kod aplikacji

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe Piotr Bubacz Moduł 5 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 9 Porady praktyczne...

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Wellcommerce Poradnik Szybki start

Wellcommerce Poradnik Szybki start Well Poradnik Szybki start 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn 21

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo