2. Dane techniczne Parametry metrologiczne Warunki eksploatacji Dane fizyczne Realizowane funkcje...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Dane techniczne... 4 2.1. Parametry metrologiczne... 4 2.2. Warunki eksploatacji... 4 2.3. Dane fizyczne... 4 2.4. Realizowane funkcje..."

Transkrypt

1 ROAD MASTER 4

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Dane techniczne Paraetry etrologiczne Warunki eksploatacji Dane fizyczne Realizowane funkcje Montaż Obsługa Załączenie /gotowość// wyłączenie /kasowanie Wybór roziaru opon Ustawianie kierunku zliczania drogi Uruchaianie zliczania drogi Zerowanie licznika drogi i czasu Odczyt stałych drogoierza (przypisanych do roziaru opon) Ustawianie stałej k - dla wybranego roziaru opon Ustawienie (ręczne) stałej k Połączenie i obsługa zestawu Master - Slave Opis gniazda kounikacyjnego Opis gniazda zasilania Instrukcja obsługi Road Master 4 2

3 1. Wstęp Przyrząd Road Master 4 jest drogoierze saochodowy wyposażony w funkcję poiaru czasu wraz z opcją wyboru (ziany) opon w czasie trwania poiarów. Służy on do odierzania odcinków drogi oraz poiaru ich czasu trwania. Road Master 4 przystosowany jest do współpracy z drugi przyrząde tego saego typu. Po połączeniu tworzą one zestaw aster slave, który uożliwia odierzanie i zobrazowywanie na bieżąco: (1) długości drogi i czasu przejazdu każdego pododcinka (RM-aster) oraz (2) łącznej długości drogi i łącznego czasu przejazdu (RM-slave). Wygląd zewnętrzny przyrządu wraz z eleentai ontażowyi przedstawia rys.1. 1 iernik drogi k 1.klawiatura zewnętrzna ( opcja) 2. terinal ( opcja) gniazdo kounikacyjne przeł. do prograowania (stała K) h / in / s BEZP. +12 V 2 stan pracy roziar opon iernik czasu przetwornik obrotowo-ipulsowy lub przekształtnik ipulsów wiązka zasilania 3 Rys.1. Wygląd zewnętrzny przyrządu wraz z eleentai ontażowyi W skład zestawu instalowanego w saochodzie wchodzą następujące eleenty : iernik (1); odierzający odcinki drogi oraz czasy przejazdu, przetwornik (2); zaieniający obroty linki prędkościoierza na ipulsy elektroniczne (5 ip/obr). Uwaga: W przypadku braku linki (w saochodach wytwarzających ipulsy drogi), w iejsce przetwornika obrotów należy zainstalować odpowiednią przystawkę dopasowującą - wiązka zasilająca (3); łącząca przyrząd z akuulatore i asą saochodu Instrukcja obsługi Road Master 4 3

4 2. Dane techniczne 2.1. Paraetry etrologiczne - pojeność licznika drogi łącznej: 999 k pojeność licznika drogi pododcinka: 999 k rozdzielczość poiaru drogi: 1 - pojeność licznika czasu łącznego : 9h 59 in. 59 s - pojeność licznika czasu pododcinka : 59 in. 59 s - rozdzielczość poiaru czasu : 1 s - stała drogoierza k : ip/k 2.2. Warunki eksploatacji - wilgotność : 10 % do 95 % - zakres teperatury pracy : -25 C do +55 C - zakres teperatury przechowywania : -40 C do +80 C - noinalny zakres napięcia zasilania : 10 V do 14 V - ax zakres zian napięcia zasilania : 9 V do 16 V - wytrzyałość na przeciwną biegunowość napięcia zasilania 25 V - ax prędkość pojazdu : 180 k/h 2.3. Dane fizyczne - wyiary przyrządu : 135 x 75 x 39 - wyiary przetwornika : śr. 28 x 50 - długość kabla przetwornika : ok. 1,2 - asa przyrządu : 500 g 2.4. Realizowane funkcje Master - poiar długości drogi pododcinka - poiar czasu trwania pododcinka (zestaw Master-Slave lub opcja z terinale) - poiar całkowitego czasu przejazdu - ożliwość zliczania drogi do tyłu i do przodu - ożliwość wyboru roziaru opon (ax. 9) Slave - poiar całkowitej długości drogi przejazdu - poiar całkowitego czasu trwania przejazdu Instrukcja obsługi Road Master 4 4

5 3. Montaż Typowo, ontaż drogoierza ROAD MASTER 4 w saochodzie wygląda w następujący sposób, patrz rys.1 : przyrząd, przytwierdzany jest do wspornika za poocą śrub wkręcanych w spodnią listwę obudowy, przetwornik, włączany jest poiędzy prędkościoierz, a linkę napędzającą go. Uwaga: w przypadku saochodów bez linki prędkościoierza, w iejsce przetwornika należy założyć przystawkę dopasowują, która powinna być dołączona do źródła ipulsów drogi w saochodzie przewody wiązki zasilającej dołączane są (bezpośrednio) do asy saochodu oraz zacisku +12V akuulatora, W przypadku ontażu dwóch przyrządów, pracujących w trybie aster-slave, (patrz p 4.9 i rys10) należy: (1) do drogoierza ierzącego pododcinki (RM-aster) dołączyć przetwornik i wiązkę zasilającą, (2) natoiast drogoierz służący do zobrazowania łącznych wartości paraetrów trasy (RM-slave) - należy połączyć (za poocą specjalnego kabla) z górny złącze RM-aster. Uwaga: Obsługa ręczna całego zestawu odbywa się jedynie z klawiatury drogoierza odierzającego pododcinki (RM-aster).. Instrukcja obsługi Road Master 4 5

6 4. Obsługa W przyrządzie ożey wyróżnić pięć zasadniczych pozycji pracy: - wyłączony w pozycji tej cały wyświetlacz pozostaje cieny oraz nie są przeprowadzane żadne obliczenia, wejście w tę pozycję powoduje wyzerowanie liczników drogi i czasu w przyrządzie; patrz. p gotowość w pozycji tej na wyświetlaczu ( state ) wyświetlany jest roziar opon (od 1 do 9) ustawiony w przyrządzie. W pozycji tej roziar ten ożna zieniać; patrz. p.4.1 i p poiar w pozycji tej dokonywane są obliczenia drogi i czasu; patrz. p przegląd - w pozycji tej ożliwy jest podgląd stałych k przypisanych do roziarów opon; patrz. p prograowanie - w pozycji tej ożliwe jest cechowanie przyrządu (ustawianie stałych k) do przewidywanych roziarów opon; patrz. p Załączanie / gotowość // wyłączanie / kasowanie Załączanie drogoierza to znaczy przejście z pozycji wyłączony do pozycji gotowość odbywa się za poocą przycisku / - znajdującego się na płycie czołowej przyrządu, patrz rys.2. załącz () k wylączanie h / in / s sygnalizacja gotowości roziar opon Rys.2. Załączanie przejście do poz. gotowość drogoierza Instrukcja obsługi Road Master 4 6

7 Wyłączanie drogoierza ożliwe jest do zrealizowania na dwa sposoby: (1) z pozycji gotowość poprzez naciśnięcie przycisku : patrz. rys.2 lub (2) bezpośrednio z pozycji poiarowej poprzez przytrzyanie przycisku ponad 3s; patrz. rys. 3. stan licznika drogi k wylączenie (3s) kierunek zliczania roziar opon h / in / s stan licznika czasu Rys.3 Wyłączenie przyrządu bezpośrednio z pozycji poiar Uwagi: 1.przebywając w pozycji gotowość ożey dokonywać wyboru opon w przyrządzie 2. wyłączając przyrząd zerujey wszystkie jego liczniki Instrukcja obsługi Road Master 4 7

8 4.2. Wybór roziaru opon Wyboru roziaru opon ożey dokonywać jedynie po przejściu w pozycję gotowość, patrz. rys.4. wejście w pozycje poiar k ROAD MASTER 4 ziana roziaru opon h / in / s sygnalizacja gotowości roziar opon Rys.4 Ziana roziaru opon w pozycji gotowość Uwaga: Przy wejściu w tę pozycję następuje autoatyczne wyzerowanie liczników odierzających drogę i czas pododcinka. Instrukcja obsługi Road Master 4 8

9 4.3. Ustawianie kierunku zliczania drogi Ustawianie kierunku zliczania drogi odbywa się jedynie w pozycji poiar, patrz rys.5. Do tego celu służy przełącznik UP/DOWN (środkowy) znajdującego się na płycie czołowej przyrządu. kierunek zaliczania k k/h - dodawanie - odejowanie h / in / s wskaźnik kierunku zliczania - odejowanie (r) wskaźnik roziaru opon - dodawanie Rys.5. Ustawianie kierunku poiaru drogi Uwaga: Na czas zliczania rewersyjnego w przyrządzie nie jest zobrazowywany roziar opon Uruchaianie zliczania drogi Uruchaianie zliczania liczników drogi i czasu odbywa się poprzez przejście z pozycji gotowości do pozycji poiar za poocą przełącznika / drogoierza, patrz rys.6. Instrukcja obsługi Road Master 4 9

10 uruchaianie zliczania stan licznika drogi k kierunek zliczania nr. roziaru opon h / in / s stan licznika czasu Rys.6. Uruchaianie zliczania liczników 4.5. Zerowanie licznika drogi i czasu W przypadku drogoierza pracującego pojedynczo (Master) zerowanie dotyczy tylko licznika drogi, w oknie czasu naliczany i zobrazowywany jest łączny czas trwania przejazdu. Istnieje natoiast ożliwość jednoczesnego zerowania licznika czasu i drogi (w celu odierzania czasów trwania przejazdu pododcinka). W ty celu należy do górnego złącza drogoierza dołączyć odpowiedni terinal. Licznik drogi i czasu oże być zerowany w dowolny oencie w trakcie trwania poiarów za poocą przełącznika znajdującego się na płycie czołowej przyrządu, patrz rys.7. W przypadku drogoierzy pracującego w zestawie Master Slave zerowanie dotyczy tylko drogoierza Master-a. W celu wyzerowania wskazań obu przyrządów należy przejść do pozycji gotowość, a następnie do pozycji wyłączony i powrócić do pozycji gotowość. Instrukcja obsługi Road Master 4 10

11 zerowanie licznika drogi stan licznika drogi k kierunek zliczania nr. roziaru opon h / in / s stan licznika czasu Rys.7. Zerowanie licznika drogi 4.6. Odczyt stałych drogoierza (przypisanych do roziarów opon) W pozycji wyłączony przyrządu, patrz rys.8, ożliwe jest odczytanie stałych drogoierza, które są przypisane do roziarów opon. Stała k równa jest: (1) liczbie obrotów linki prędkościoierza przypadających na 1 k drogi razy 5 (dla saochodów z linką), albo (2) równa jest liczbie ipulsów przypadających na 1 k drogi generowanych przez saochód. Wejście w przegląd stałych drogoierza oraz ziana stałej odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku UP/DOWN w poz. wyłączony przyrządu. Instrukcja obsługi Road Master 4 11

12 wywołanie stałej drogoierza (k) k wartość stałej (k) h / in / s przejście do poz. wyłączony wskaźnik stałej drogoierza Rys.8. Odczyt stałej drogoierza 4.7. Ustawienie stałej k - dla wybranego roziaru opon Dla wybranego typu opon drogoierz oże być cechowany w sposób autoatyczny na bazie drogowej o długości 1 k lub 100 albo też w sposób ręczny, patrz rys.9. W przyrządzie ożliwe jest zaprograowanie 9-ciu stałych k, dla 9-ciu zestawów roziarów opon. Instrukcja obsługi Road Master 4 12

13 1.rozpoczęcie i zakończenie poiaru (zierzona) wartość stałej (k) k przełącznik prograowania h / in / s - ust. na 1 k - ust. 100 ziana bazy poiarowej 1 k lub 0,1 k ziana roziaru opon - ust. ręczne Rys.9. Możliwe warianty cechowania drogoierza Cechowanie drogoierza ożliwe jest jedynie po spełnieniu następujących warunków: - 1. ustawić przyrząd w poz. gotowość - 2. za poocą przycisku UP/DOWN wybrać interesujący nas roziar opon - 3. wycisnąć przełącznika prograowania - 4. naciskanie przełącznika będzie powodowało wybór sposobu cechowania drogoierza (0,1k,1k albo ręczny) - 5. w przypadku poiaru na bazie drogowej start poiaru i stop poiaru odbywa się za poocą przycisku / - 6. zatwierdzenie wyniku poiaru odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku - 7. wyjście z pozycji prograowania do pozycji gotowość odbywa się poprzez wciśnięcie przełącznika prograowania 4.8. Ustawianie (ręczne) stałej drogoierza k Cechowanie drogoierza oże odbywać się w sposób ręczny poprzez wpisywanie k, za poocą przełączników znajdujących się na płycie czołowej przyrządu, patrz rys.10. Instrukcja obsługi Road Master 4 13

14 1.wybór ustawionej pozycji (cyfry) 2.zatwierdzenie ręcznego ustawiania ustawiona wartość stałej (k) sygnalizacja ustawionej pozycji - pulsująca k h / in / s wybór poz. cyfry 1. wybór sposobu cechowania 2. zatwierdzenie ustawionej wartości przełącznik prograowania wskaźnik ręcznego progr. stałej (k) Rys.10. Ręczne ustawianie stałej drogoierza Cechowanie drogoierza ożliwe jest jedynie po spełnieniu następujących warunków: - 1. ustawienia przyrządu w stan gotowości - 2. za poocą przycisku UP/DOWN wybrać interesujący nas roziar opon - 3. wycisnąć przełącznika prograowania - 4. wybrać tryb ręczny cechowania przyrządu - za poocą przycisku - 5. naciskając przycisk / uaktywnić tryb ręczny (potwierdzenie będzie pulsowanie jednej cyfry na wyświetlaczu) - 6. za poocą przycisku / ustawiay wartość cyfry, natoiast za poocą przycisku UP/DOWN zieniay pozycję - 7. zatwierdzenie nastawy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku - 8. wyjście z pozycji prograowania do pozycji gotowość odbywa się poprzez wciśnięcie przełącznika prograowania Instrukcja obsługi Road Master 4 14

15 4.9. Połączenie i obsługa zestawu Master-slave Rys. 10 sposób połączenia dwóch drogoierzy w zestaw aster-slave Uwaga: 1. Po połączeniu drogoierzy za poocą kabla, należy odłączyć na chwilę zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki. 2. Obsługa całego zestawu odbywa się za poocą klawiatury drogoierza Master-a Instrukcja obsługi Road Master 4 15

16 4.10. Opis gniazda kounikacyjnego Gniazdo CAN 9 PIN ŻEŃSKIE (1) Wybór trybu pracy przyrządu aster/slave (2) - RXD (3) TXD (4) wybór opcji kasowania licznika czasu w wersji aster (5) - MASA (6) KLAWIATURA klawisz / (7) KLAWIATURA klawisz UP/DOWN (8) KLAWIATURA klawisz (9) Opis gniazda zasilania Gniazdo CAN 9 PIN MĘSKIE 1. NC 2. Wejście ipulsów drogowych 3. Wyjście zasilania przetwornika +5V 4. 0V 5. 0V 6. Masa 7. NC 8. NC 9. Wejście zasilania + 12V Instrukcja obsługi Road Master 4 16

17 Warszawa Al. Pryasa Tysiąclecia 78a tel./fax (022) ; KARTA GWARANCYJNA Nr zaówienia... Nazwa urządzenia Nr fabryczny Data produkcji... Data sprzedaży Odbiorca Warunki gwarancji : Urządzenia firy ProCar objęte są roczny terine gwarancji liczony od daty sprzedaży. Niesprawne urządzenie należy na własny koszt dostarczyć do serwisu producenta. Terin wykonania naprawy urządzenia dostarczonego do serwisu ProCar wynosi 7 dni. Z przyczyn losowych terin wykonania naprawy sprzętu oże ulec wydłużeniu, nie przekraczając jednak 14 dni. Gwarancja obejuje usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania urządzenia lub w przypadku zastosowania wadliwych ateriałów. Gwarancja nie obejuje usterek wynikłych z eksploatacji niezgodnej z załączoną instrukcją obsługi lub uszkodzeń echanicznych urządzenia. Gwarancja wygasa, jeżeli w urządzeniu dokonane zostaną jakiekolwiek przeróbki lub naruszone zostaną cechy producenta. Producent zastrzega sobie wyłączność na prowadzenie serwisu i napraw gwarancyjnych wyprodukowanych urządzeń. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia, licząc od dnia dostarczenia go do serwisu. Adnotacje o naprawach : Lp. Data zgłoszenia Data wykonania Opis usterki podpis i pieczęć producenta Instrukcja obsługi Road Master 4 17

18 Notatki: Instrukcja obsługi Road Master 4 18

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. TX06 fiskalny TAKSOMETR ELEKTRONICZNY. Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. TX06 fiskalny TAKSOMETR ELEKTRONICZNY. Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI I N S T R U K C J A O B S Ł U G I TAKSOMETR ELEKTRONICZNY TX06 fiskalny Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI OPTIMUS IC S.A. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej SQ-ETHL-08 Manageable Rack PDU, Installation and User Guide Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej Pуководство пользователя и настройки, управляет PDU Anleitung zur Schnellinstallation

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 "Rubin" LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. (0-81) 746-10-41, 745-06-40 tel./ fax (0-81) 745-06-38,

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa

EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa EMIR 15 EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa maj 2004 Wydanie 2 1 Wstęp... 3 2 Opis klawiatury... 3 3 Budowa wagi... 5 3.1 Warunki użytkowania... 6 4 Rejestracja... 6 4.1 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5

Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5 Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5 Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 - - 2 - Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY... 4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE MONITORA...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Radionika Sp. z o.o.

Radionika Sp. z o.o. INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja obs³ugi, wydanie III, grudzieñ 2009, nr publikacji IRK/PL/011206. Wszelkie kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie instrukcji bez zgody spó³ki Radionika Sp. z o.o. jest niedozwolone.

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo