Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU Małgorzata Skotnicka Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień Wrocław podczas swej historii zmagał się z różnymi problemami i nieszczęściami, m.in. z przemarszami wojsk, epidemiami czy też z klęskami żywiołowymi, w tym z wielokrotnie występującymi powodziami. Przełomowe dla dziejów miasta były powodzie w 1903 i 1905 r. Po tych tragicznych wydarzeniach lokalne władze postanowiły stworzyć nowoczesny system zabezpieczeń chroniący miasto przed tego typu zagrożeniami. W latach wybudowano Wrocławski Węzeł Wodny, który miał w przyszłości obronić miasto przed niszczycielską falą wody. Był on złożony z: kanału przeciwpowodziowego, 93 km wałów, 11 jazów oraz 10 śluz żeglugowych. Został obliczony na przyjęcie wody o przepływie m³/s (626 cm) doliną Odry przed Wrocławiem. Dla takiej fali kontrolnej zbudowano wały przeciwpowodziowe I i II klasy oraz rozrząd wód w obrębie Wrocławia i polderów, łącznie z przerzutem około 150 m³/s w dolinę rzeki Widawy oraz kanałem powodziowym. Przekonanie o skuteczności niemieckiego systemu panowało także w okresie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to sprawdził się on podczas powodzi w 1977 i 1985 r. Nikt wtedy jednak nie przewidział wydarzeń, które przyniósł lipiec 1997 r., kiedy do miasta zbliżała się potężna fala, która w najtragiczniejszym momencie (12 lipca) osiągnęła 724 cm na wodowskazie w Trestnie, co równało się natężeniu przepływu 3640 m³/s. Odpowiadało to, według ówczesnych norm hydrologicznych, wodzie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na lat (sic!). Takiego scenariusza nie przewidywały żadne instrukcje ochrony powodziowej. Nikt nie założył, że tuż przed Wrocławiem może dojść do połączenia wezbranych fal Odry i Oławy. Nikt więc nie czynił wcześniejszych przygotowań do ich odparcia. Tymczasem miasto miało stoczyć walkę z żywiołem o niespotykanej dotąd sile, bitwę, na którą nie był przygotowany żaden specjalista. Działające wówczas struktury: Wojewódzki Komitet Powodziowy (WKP), Rejonowy Komitet Powodziowy (RKP) oraz powołany specjalnym zarządzeniem Prezydenta Miejski Komitet Powodziowy (MPK), musiały podjąć w trybie natychmiastowym nadzwyczajne działania zmierzające do ratowania miasta. Złudny spokój W lipcu 1997 r. nic nie zapowiadało nieszczęścia, które miało dotknąć Wrocław. Panowało wakacyjne rozluźnienie, było bardzo ciepło i słonecznie, dobra pogoda wywoływała złudne poczucie bezpieczeństwa. Media donosiły wprawdzie o fali, 21

2 Wrocław podczas powodzi w lipcu 1997 r., fot. Z. Nowak / Ośrodek Pamięć i Przyszłość która zalała Kotlinę Kłodzką, następnie zaś Opole, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i nieubłagalnie zbliżała się do stolicy Dolnego Śląska, a z całej Polski, w tym również z Wrocławia, ruszyły konwoje z żywnością i darami dla powodzian z tych terenów. Jednak ogólnopolskie i lokalne media niemal do końca uspokajały, że powodzi we Wrocławiu nie będzie. W dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej z 10 lipca zamieszczono informację: We Wrocławiu nie grozi nam powódź, ale (...) pojedyncze piwnice mogą być podtopione. Władze miasta, obserwując sytuację w dotkniętych już klęską powodzi miejscowościach, zaczęły jednak uświadamiać sobie, że Wrocławiowi mimo wszystko może grozić zalanie. W związku z tym 9 lipca ówczesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski o godzinie 8 ogłosił alarm powodziowy. 10 lipca zaapelował do mieszkańców o zgromadzenie w domach wody pitnej, świec, butli gazowych oraz podjęcie działań zabezpieczających najważniejsze budynki w mieście. Poinformował osobiście lub telefonicznie szefów ważnych instytucji (m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, instytucji znajdujących się na Ostrowie Tumskim), usytuowanych w pobliżu Odry, o przewidywanym zagrożeniu. Apel ten wywołał niepokój w mieście i spowodował masowe wykupywanie przez wrocławian wody pitnej. W odpowiedzi na to w prasie pojawiły się artykuły zatytułowane m.in. Panika ogarnia Wrocław, Woda idzie na Wrocław. Niektórzy nawet zaczęli oskarżać prezydenta B. Zdrojewskiego o zmowę z jakimś anonimowym producentem wód mineralnych. Również 10 lipca B. Zdrojewski, jako przewodniczący RPK, wydał Zarządzenie nr 1 nakazujące ewakuację zagrożonych wielką wodą osiedli, graniczących od północy i wschodu z Wrocławiem. Rozpoczęto ewakuację ludności oraz zwierząt gospodarskich. Dla osób z tych terenów w różnych punktach Wrocławia (głównie w przedszkolach i szkołach) przygotowano bazę noclegową, wyżywienie i wodę pitną. Jednak tylko nieliczne osoby zdecydowały się na ewakuację, większość odmówiła opuszczenia swoich domów. W obliczu zbliżającej się do stolicy Dolnego Śląska fali o niespotykanej w historii wielkości i sile ówczesny zastępca dyrektora Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej (ODGW) we Wrocławiu Stefan Bartosiewicz 11 lipca w ciągu kilku godzin opracował plan dodatkowego wzmocnienia zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Niezwłocznie można było podjąć działania służące obronie miasta przed zalaniem. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy Wrocławia. Grupy 22

3 wolontariuszy, kierowane początkowo przez specjalistę wyznaczonego przez WKP, budowały umocnienia. Pracowano w systemie zmianowym, tak by zabezpieczyć jak najwięcej odcinków nabrzeży. W sobotę 12 lipca około godziny 5 rano Odra wdarła się do podwrocławskich Siechnic, następnie do Radwanic i zaczęła płynąć w kierunku centrum miasta. Prezydent Bogdan Zdrojewski oraz członkowie zarządu i Rady Miejskiej osobiście kierowali pracami na wałach. W ciągu dnia Odra wlała się do miasta w kilku miejscach. Około południa po przerwaniu wałów w rejonie ul. Traugutta wody Oławy i Odry zalały część centrum miasta, m.in. Podwale i ulicę Kościuszki. O godzinie 20 pod wodą znalazły się okolice Dworca Głównego PKP, sam budynek dworca nie został jednak podtopiony. Natomiast w nocy z 12 na 13 lipca woda popłynęła głównymi ulicami Wrocławia: Piłsudskiego oraz Świdnicką, tworząc rozlewiska na skrzyżowaniach i placach. Szczególnie zaciekle broniono Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej, Jazu Szczytnickiego, wałów w Bartoszowicach i na Zalesiu, ratowano również Dworzec Główny, Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zbiory ówczesnego Muzeum Historycznego i Muzeum Narodowego. Woda jednak stopniowo docierała do kolejnych dzielnic miasta. Osiedla znajdujące się pomiędzy kanałem powodziowym a starym korytem Odry Zalesie i Zacisze, zostały całkowicie zalane. Podobny scenariusz groził Sępolnu i Biskupinowi, jednak akcja umacniania brzegów Odry workami z piaskiem, podjęta przez ich mieszkańców oraz ochotników z innych części miasta, wspierana działaniami oddziałów wojska i staży pożarnej, uratowała te dzielnice przed zalaniem. Równocześnie w tej części miasta udało się nakładem pracy ogromnej rzeszy ludzi uratować przez zatopieniem ogród zoologiczny. Niestety, zalany został znajdujący się w pobliżu zoo unikatowy Ogród Japoński, odrestaurowany tuż przed odbywającym się we Wrocławiu od 25 maja do 1 czerwca 1997 r. Kongresem Eucharystycznym. Wały powodziowe umocnione w pośpiechu w newralgicznych punktach sprawdziły się za to na osiedlach, których usytuowanie wręcz skazywało je na zalanie. Były to: Karłowice, Różanka i Osobowice. Nie udało się jednak zapobiec wdarciu się wody m.in.: na Kowale, Maślice, Księże Małe, Księże Wielkie, Rakowiec, osiedle Widawa, Pracze Odrzańskie. Niektóre z tych dzielnic wybudowano na terenach, które przed II wojną światową oraz w okresie powojennym służyły jako obszary zalewowe. W większości zalane zostały także dzielnice położone przy Odrze, a także Klaczków, Ołbin i Nadodrze. Woda podzieliła miasto na dwie części: południową zupełnie suchą i północną zalaną w bardzo wielu miejscach. Szczególnie dotknięte powodzią zostało osiedle Kozanów (zwłaszcza ulice Dokerska i Modra), wielkie blokowisko wybudowane, jak się później okazało, na terenie polderu, przewidzianego przez Niemców do zalania w razie powodzi. Woda sięgała tam miejscami do wysokości pierwszego piętra. Obrazy z tej części miasta były najczęściej pokazywane w mediach polskich i zagranicznych. W całym mieście nie było wody w kranach, a na zatopionych osiedlach brakowało także energii elektrycznej. Nie działały telefony, w dużej mierze nie funkcjonowała komunikacja miejska. Główne centrum informacji o sytuacji w mieście usytuowano w Poltegorze w siedzibie prywatnej telewizji TeDe oraz w Radiu Wrocław. Tuż przy studiu Telewizji Dolnośląskiej utworzono centrum dowodzenia, z którego prezydent Bogdan Zdrojewski kierował akcją ratunkową i skąd miał możliwość natychmiastowego przekazywania wszelkich informacji i dyspozycji. Na pięć dni przerwano nadawanie regularnego programu telewizyjnego, a na ekranach pojawiły się specjalne, całodobowe programy informujące o aktualnej sytuacji we Wrocławiu i okolicach. W związku z tym, że w znacznej części miasta nie działały telefony stacjonarne, a telefonia komórkowa była przeciążona i niewydolna, nieustająca akcja telewizyjna realizowana przez TeDe była źródłem informacji dla lokalnych społeczności; m.in. za jej pośrednictwem dysponowane były transporty worków z piaskiem potrzebnych do obrony zagrożonych odcinków umocnień, tą samą drogą przekazywane były prośby o stawienie się wolontariuszy potrzebnych do umacniania wałów oraz informacje o tym, gdzie jest kierowane zaopatrzenie w wodę, chleb, lekarstwa i wszelkie dary 23

4 Wrocław podczas powodzi w lipcu 1997 r., fot. Z. Nowak / Ośrodek Pamięć i Przyszłość napływające do powodzian. Redakcja TeDe była gotowa podjąć ponownie swoją akcję w obliczu zagrożenia drugą falą powodziową w tydzień po pierwszej, ale okazała się ona znacznie słabsza, w związku z czym 28 lipca telewizja wróciła do swojej codziennej ramówki. Na zalanych terenach mieszkańcy musieli funkcjonować w wyjątkowych warunkach. Oprócz walki z żywiołem kwitło tam również życie towarzyskie, głównie na dachach podtopionych budynków. Tam wyprowadzano psy, odbywały się spotkania z sąsiadami, czasem nawet grillowano. Do odciętych wodą budynków żywność i wodę dostarczały wojskowe śmigłowce Mi-17, których latało nad miastem ponad 30. Produkty żywnościowe były zrzucane na dachy budynków lub spuszczane na linach. Media informowały o sposobie komunikowania się z załogami śmigłowców: kolor biały potrzebna pomoc doraźna, kolor czerwony pomoc medyczna. Czasami pisano na dachach hasła: SOS lub POMOCY, malowano też napisy informujące o sytuacji uwięzionych w budynku ludzi. Piloci pracowali w bardzo trudnych warunkach. Loty odbywały się tuż nad dachami budynków (bezpieczny lot nad dużym miastem powinien odbywać się na wysokości 2000 metrów, tymczasem w czasie powodzi śmigłowce poruszały się bardzo często 20 metrów nad budynkami i niżej). Patologie Podczas ofiarnej walki o miasto zdarzały się także przypadki łamania prawa, próby ograbienia osób, które straciły dobytek całego życia. Na przykład na targowisku przy ul. Jemiołowej sprzedawano wodę mineralną w cenie 7 zł za butelkę, co wywołało oburzenie okolicznych mieszkańców. W Radwanicach natomiast policja zatrzymała mężczyznę sprzedającego wodę mineralną w cenie 10 zł za 1,5 litra. W tych samych okolicach za przewóz pontonem pobierano opłatę w wysokości 200 zł. Policji udało się ująć mężczyznę, który w swoim mieszkaniu zgromadził koce i łóżka polowe, które najprawdopodobniej zamierzał sprzedać. Wszystkie osoby czerpiące korzyści materialne ze sprzedaży darów dla powodzian miały odpowiadać za przywłaszczenie mienia powierzonego z art. 204 par. 2 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Zdarzały się też przypadki dokonywania włamań do mieszkań, sklepów i zakładów zalanych wodą. Przed różnymi tego typu patologiami starano się ostrzegać wrocławian w komunikatach nadawanych przez lokalne media. Aby zabezpieczyć mienie sklepów 24

5 i hurtowni oraz osób prywatnych, policja oprócz własnego sprzętu wykorzystywała otrzymane od wojska amfibie, motorówki, łodzie i pontony, na których całą dobę patrolowała miasto. Należy jednak zaznaczyć, że przypadki łamania prawa zdarzały się we Wrocławiu sporadycznie, było ich zdecydowanie mniej niż w innych miastach dotkniętych klęską powodzi w 1997 r., takich jak Kłodzko czy Opole, gdzie wiele domostw i sklepów zostało splądrowanych. Wrocławska policja odnotowała spadek przestępczości o 90% (sic!). Wielu policjantów rozpoznało przestępców w sytuacjach, kiedy pomagali w budowaniu tam, zabezpieczaniu mienia i udzielaniu pomocy potrzebującym. Powodziowy humor Mimo tragicznych przeżyć mieszkańcy miasta nie tracili poczucia humoru. Między wrocławianami zaczęły krążyć powodziowe dowcipy, m.in.: Dzwoni pani do komitetu przeciwpowodziowego i mówi, że na podwórku ma dwa psy na łańcuchu. A na jak długim? pytają w komitecie. No, ze dwa metry. Łańcuch przedłużyć słyszy w odpowiedzi będzie szła fala trzymetrowa. Albo taki: Rozmowa telefoniczna dwóch wrocławian. Co tam u ciebie? No, nie przelewa się, a u ciebie? Mi nie uszło na sucho. A co tam u twojej siostry? Wody odeszły. Powstały także związane z tym wydarzeniem anegdoty. W wywiadach przeprowadzanych po powodzi prezydent Bogdan Zdrojewski opowiadał, jak bladym świtem przyjechał na skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Piłsudskiego, które było zalane, ale wciąż działała tam sygnalizacja świetlna. Cisza, spokój, nad wodą unosiła się poranna mgła. Nagle na skrzyżowanie podpłynął młody człowiek na kajaku. Widząc czerwone światło, zatrzymał kajak, spojrzał w lewo, w prawo i dopiero ruszył dalej. Sprzątanie Po ustąpieniu wody na ulicach i placach Wrocławia piętrzyły się góry popowodziowych śmieci. Mieszkańcy wyrzucali zniszczone wyposażenie z zalanych mieszkań i piwnic. Aby nie dopuścić do powstania epidemii, trzeba było też jak najszybciej usunąć z ulic martwe zwierzęta. Z powodu podtopienia wrocławskiego wysypiska śmieci znajdującego się na Maślicach zaczęto wywozić odpady poza miasto, do sąsiednich gmin, m.in. do Kątów Wrocławskich, Trzebnicy, Wiszni Małej, Żórawiny, a także do Legnicy. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie i przywracanie dawnego wyglądu miastu. W lokalnych mediach pojawiły się ogłoszenia firm oferujących różnego typu usługi związane z likwidacją szkód popowodziowych, np.: Rabat 10% na materiały budowlane do remontu zalanego domu. Duża obniżka cen mebli dla powodzian. Systemy okienne. Rabat dla powodzian do 25%. Pompy odwadniające do 360 m³/h, spalinowe do wynajęcia. Tanie pranie, osuszanie samochodów po zalaniu. Dezynsekcja, sprzątanie, remonty po powodzi. Oferowano także pomoc bezpłatną, np.: Oddam tapczan młodzieżowy w dobrym stanie. Stomatolog udzielam bezpłatnej pierwszej pomocy pacjentom bólowym poszkodowanym przez powódź. Proszono o pomoc w odnalezieniu zaginionych krewnych: Stanisława Sz. z Rzeszowa czeka pod telefonem na informacje o rodzinie z Wrocławia. Pojawiły się także ogłoszenia mogące wywołać dziś uśmiech, ale w ówczesnej sytuacji cenne i ważne, np. Zagubiona maciora, zabłąkana, czeka na właściciela, ul. Korczaka. Aby wspomóc poszkodowane rodziny, Rada Miejska Wrocławia przyznała jednorazowe zapomogi w wysokości 3000 zł osobom, których mieszkania zostały zalane. Wsparcia udzielił też rząd, uruchamiając rezerwę budżetową. Mimo to mieszkańcy Wrocławia krytycznie odnosili się do postawy premiera, który wysyłał poszkodowanych do firm ubezpieczeniowych i twierdził, że skoro nie mają odpowiednich polis, sami są sobie winni. Włodzimierz Cimoszewicz przeprosił później publicznie ofiary powodzi za swą niefortunną wypowiedź. 25

6 Prezydent Aleksander Kwaśniewski 18 lipca ogłosił w Polsce jednodniową żałobę narodową. Zawieszone były wszystkie imprezy, na gmachach publicznych opuszczono flagi państwowe przepasane kirem, a radio nadawało spokojniejsze utwory. Wrocław po ustąpieniu wielkiej wody Wielka woda objęła ponad 30% powierzchni miasta, gdzie łącznie mieszkało około 200 tys. osób. Mimo wielkich spustoszeń powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej paradoksalnie po powodzi Wrocław wypiękniał. Bardzo szybko przystąpiono do remontów ulic i zalanych budynków. Wiele starych kamienic trzeba było wyburzyć, gdyż ich stan techniczny nie pozwalał na ponowne zamieszkanie w nich ludzi. Ale w ich miejsce powstały nowe budynki. Co jednak najistotniejsze, po lipcu 1997 r. nastąpiła zmiana mentalności mieszkańców Wrocławia. Według obliczeń ponad 20 tys. osób własnymi siłami, dobrowolnie podjęło walkę z żywiołem, budowało barykady z worków (według statystyk Urzędu Miejskiego było ich od 300 do 480 tys.), pracowało przy podwyższeniu wałów, przekazywało żywność, leki i inne potrzebne w kryzysowych sytuacjach niezbędne rzeczy, które napływały od hurtowników, handlowców, ale także od osób prywatnych. Dary te przekazywano poszkodowanym wrocławianom głównie przy pomocy wolontariuszy (np. harcerzy), którzy zgłaszali się do sztabu RKP. Sami wrocławianie zabezpieczyli wały i uchronili wiele osiedli przed zalaniem, własnymi siłami w poczuciu solidarności ratowali najcenniejsze dla miasta obiekty i miejsca, m.in.: Rynek z ratuszem, Ostrów Tumski wraz z katedrą, Wyspę Piaskową, Dworzec Główny PKP, ogród zoologiczny, wspólnie walczyli o swoje miasto. Odpowiadali na każdy apel o pomoc, a także samodzielnie włączali się do działań. 12 lipca 1997 r. Wrocław zaczął tonąć, ale dzięki swoim mieszkańcom nie utonął. Mimo upływu 15 lat pamięć o wielkiej wodzie 1997 r. jest we Wrocławiu wciąż żywa. Utrwalają ją tablice (na Mostach Młyńskich, na ul. Traugutta), które pokazują stan wody z 1997 r. Oprócz tego wrocławską walkę z wodą upamiętniają Powodzianka znajdująca się na Moście Uniwersyteckim rzeźba kobiety dźwigającej książki, a także krzyż z zaznaczonym poziomem wody, ustawiony nad Odrą przy moście Trzebnickim. Bibliografia H. Okólska, J.B. Kot, Wrocław powódź wszech czasów Fotografie i rozmowy, Wrocław Powódź: [lipiec 1997], pod red. M. Siembieda, aut. zdj. T. Kwaśniewski, Opole Powódź: Wrocław od 12 do 14 lipca 1997, aut. zdj. T. i M. Szwedowie, Wrocław Powódź 1997 i rok po powodzi Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, pod red. E. Głodowskiej, A. Ładomirskiego, aut. zdj. Z. Brynikowski, Wrocław Żywioł. Powódź we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Lipiec 1997, oprac. T. Kizny, D. Blaut, G. Braun, R. Bubnicki, Warszawa Wrocław Strony internetowe Wroclaw-pod-woda-rocznica-powodzi-tysiaclecia/ -Wroclawiu.html powodzi-tysiaclecia/ -wroclaw-powodz-wszechczasow

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku 20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku Geneza i historia projektu ochrony przeciwpowodziowej Doliny Odry Po wielkiej powodzi w roku 1903 Wrocławski Węzeł Wodny został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI NASI WODNIACY PŁYWAJĄ OD 90 LAT. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI NASI WODNIACY PŁYWAJĄ OD 90 LAT. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/7922,nasi-wodniacy-plywaja-od-90-lat.html Wygenerowano: Czwartek, 6 października 2016, 14:49 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W związku z zagrożeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek ewakuacji. W tym celu : przenieś wartościowe rzeczy na

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Zaawansowanie Projektu i zakooczenie kontraktu B1-1 Wrocław, 04 lipca 2014r. PROJEKT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Poradnik na wypadek powodzi 1

Poradnik na wypadek powodzi 1 Poradnik na wypadek powodzi 1 Powódź jest to czasowe pokrycie terenu przez wodę, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego

POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego Zagrożenie powodziowe jest najczęściej występującym ze wszystkich naturalnych niebezpieczeństw, jest ono także poważnym zagrożeniem dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Wrocław?

Z czym kojarzy się Wrocław? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Wrocław? Wrocław, luty 2009 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się nazwa Wrocław. Wyniki badania mogą posłużyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie nadania odznaki "Za Zasługi dla Miasta Opola" Panu Johannesowi Dammann

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie nadania odznaki Za Zasługi dla Miasta Opola Panu Johannesowi Dammann Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie nadania odznaki "Za Zasługi dla Miasta Opola" Panu Johannesowi Dammann Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudzień 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY ŚRODOWISKA KROSNO, 27 PAŹDZIERNIKA 2010 Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPOTKAJMY SIĘ. we Wrocławiu. Einladung nach Wrocław

SPOTKAJMY SIĘ. we Wrocławiu. Einladung nach Wrocław SPOTKAJMY SIĘ we Wrocławiu Einladung nach Wrocław 2/2007 (19) cena 2,00 zł Kolportaż "RUCH" S.A. Oddział Dolnośląski Nr indeksu 375144 Nakład 1800 szt. 4 HISTORIA W OBIEKTYWIE JERZEGO KATARZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA BUDOWLANA W MIRSKU - DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH POLICJANTÓW

KATASTROFA BUDOWLANA W MIRSKU - DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH POLICJANTÓW POLICJA.PL http://policja.pl/pol/aktualnosci/154150,katastrofa-budowlana-w-mirsku-dzialania-dolnoslaskich-policjantow.html 2019-03-25, 22:18 Strona znajduje się w archiwum. KATASTROFA BUDOWLANA W MIRSKU

Bardziej szczegółowo

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Kpt. ż. ś. mgr inż. Kasper Jędrzychowski kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach Obszar działania RZGW we

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok ROK ZAŁOŻENIA 1962 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIU www.zorba.wroc.pl 50-055 Wrocław ul. Teatralna 16/20 Tel/ fax 071-344-45-41 e-mail: zorba@zorba.wroc.pl ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi Postępowanie przed, po i w czasie powodzi PRZYGOTOWANIE DO POWODZI W przypadku mieszkania w nisko położonym rejonie lub w pobliżu strumienia, należy zwracać uwagę na poziom wody w czasie intensywnych opadów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWANIA

INSTRUKCJA ALARMOWANIA Załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2016 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ (ADMINISTRACJA) INSTRUKCJA ALARMOWANIA K A T O W I C E 2016 rok Katowice,

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 100/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o zdarzeniach kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Zagadnienia: 1. WPROWADZENIE 2. PRZEZNACZENIE MODUŁU 3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE 4. ZASTOSOWANIE - MOŻLIWOŚCI 5. PERSPEKTYWY 6. OGRANICZENIA 7. WNIOSKI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 15.05.2014 r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe w czasie powodzi - kompetencje i odpowiedzialność

Zarządzanie kryzysowe w czasie powodzi - kompetencje i odpowiedzialność Zarządzanie kryzysowe w czasie powodzi - kompetencje i odpowiedzialność Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Józef Klajda PLAN PREZENTACJI 1. Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152352,cbsp-i-kwp-w-krakowie-zatrzymali-podejrzanych-o-porwanie-dziecka-dla-okupu. html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 01:23 CBŚP I KWP

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ W TRAKCIE POWODZI

POWÓDŹ W TRAKCIE POWODZI POWÓDŹ sprawdź zagrożenie powodziowe dla twojego miejsca zamieszkania słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów wykup polisę ubezpieczeniową zapoznaj się ze sposobami ostrzegania i alarmowania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz

Bardziej szczegółowo

3. Funkcjonowanie głównych obiektów hydrotechnicznych

3. Funkcjonowanie głównych obiektów hydrotechnicznych SCENARIUSZ V 1. Dane podstawowe wodowskaz Trestno (114,52 m. n.p.m.) H = 640-660cm Q = 2109-2337 m³ /s p = 1-0.5 % Przepływ obserwowany maj 2010r. (Ha = 450cm) Maksymalny przepływ jaki moŝe być przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkow

Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkow Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkowo dotkliwe były zniszczenia na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje projektu

Bardziej szczegółowo

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności,

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności, OBRONA CYWILNA 1. Podstawy prawne Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa

Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa WISŁA NAJWIĘKSZĄ RZEKĄ POLSKI Długość rzeki 1047 km Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POWODZIE. Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r.

POWODZIE. Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r. POWODZIE Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r. POWODZIE Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r. POWODZIE Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r. POWODZIE Gdzieś we Wrocławiu w lipcu 1997 r. POWÓDŹ przejściowe zjawisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROZENIACH

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROZENIACH POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO tel. 86 2784894, email: email: wydział.zarzadzania.kryzysowego@powiatkolno.pl ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak

Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak Społeczny powrót wrocławian nad Odrę 1938 rok 2016 rok Potencjał Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AKCJA RATOWNICZA WE WROCŁAWIU MAJ CZERWIEC 2010

AKCJA RATOWNICZA WE WROCŁAWIU MAJ CZERWIEC 2010 AKCJA RATOWNICZA WE WROCŁAWIU MAJ CZERWIEC 2010 mgr inż. Anna Wołoszyn Sekcja ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego i Ochrony Przeciwpowodziowej Urząd Miasta Wrocław STRESZCZENIE Powódź, która nawiedziła Wrocław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli Projekt UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie nadania odznaki "Za Zasługi dla Miasta Opola" Panu Burkhardowi Klein

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie nadania odznaki Za Zasługi dla Miasta Opola Panu Burkhardowi Klein Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie nadania odznaki "Za Zasługi dla Miasta Opola" Panu Burkhardowi Klein Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ 2010 TARNOBRZEG

POWÓDŹ 2010 TARNOBRZEG POWÓDŹ 2010 TARNOBRZEG Tarnobrzeg, dnia 30 czerwca 2010 r. W związku z wystąpieniem powodzi na terenie miasta Tarnobrzeg oraz powiatu tarnobrzeskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu prowadził

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. w SKARŻYSKU

Bardziej szczegółowo

Suma dobowa opadu w Niemczech 26/27 sierpnia Źródło: WetterOnline.de. W Ahaus kolejne sześciogodzinne sumy opadu wyniosły:

Suma dobowa opadu w Niemczech 26/27 sierpnia Źródło: WetterOnline.de. W Ahaus kolejne sześciogodzinne sumy opadu wyniosły: Ulewy w Niemczech Ostatnia doba przyniosła wyjątkowo silne opady deszczu u naszych zachodnich sąsiadów. W wielu miejscach dobowa suma opadu znacznie przekroczyła 100 mm. Najwięcej opadu odnotowano w Nadrenii

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Powódź 2010 w Polsce przyczyny i przebieg Ryszard Kosierb 10.06.2011 Powodzie są zjawiskiem naturalnym, którego nie można uniknąć.

Bardziej szczegółowo

z dnia16 kwietnia 2019 r.

z dnia16 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 96 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Przeznaczenie cel i zakres instrukcji 3 1.3. Administracja ścieżki rowerowej 3 1.4. Zatwierdzenie instrukcji 3 1.5. Sposób utrzymania łączności

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE 1 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE NAPASTNIK: osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią Autor: Janusz Szylar PRZYGOTOWANIE TERENÓW POWODZIOWYCH NA WYPADEK WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Nowy Dwór Maz. - sytuacja 22.05.2010 godz. 22:00 cały czas trwa umacnianie wałów w miejscowości Głusk, na bieżąco są kontrolowane wały w powiecie

Nowy Dwór Maz. - sytuacja 22.05.2010 godz. 22:00 cały czas trwa umacnianie wałów w miejscowości Głusk, na bieżąco są kontrolowane wały w powiecie Szczegółowa relacja z akcji przeciwpowodziowej w dniach 19-25 maja 2010r. Wyjaśnienie! Stan bezpieczny wody w Wiśle ( wg wodowskazu w Modlinie ) - do 650 cm Stan ostrzegawczy od 650 cm do 700 cm Stan alarmowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie portów rzecznych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego

Znaczenie portów rzecznych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego Znaczenie portów rzecznych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego Program dla Odry 2006 Szansą na uczynienie z Odry arterii transportowej o randze europejskiej 1)"Program dla Odry 2006" został

Bardziej szczegółowo

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka W dniu wczorajszym na terenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie miast do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu na przykładzie Raciborza.

Przygotowanie miast do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu na przykładzie Raciborza. Przygotowanie miast do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu na przykładzie Raciborza. Stanisław Mrugała Kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności Urząd Miasta Racibórz W tym

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Cel przyznawania statuetki Statuetka przyznawana jest indywidualnie i zespołowo za szczególne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 29/2012 za okres od r. godz do r. godz. 08:00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 29/2012 za okres od r. godz do r. godz. 08:00 Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r. BIULETYN INFORMACYJNY NR 29/2012 za okres od 29.01.2012 r. godz. 08.00 do 30.01.2012 r. godz. 08:00 29.01.2012r. m. Stary Kraszew gm. Klembów. Wystąpienie wody z rzeki

Bardziej szczegółowo

Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci

Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci Napisano dnia: 2018-01-25 18:45:12 W czwartek, 25 stycznia 2018 roku tuż przed godziną 13. na ulicy Mickiewicza w Mirsku doszło

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 121/2017

BIULETYN INFORMACYJNY NR 121/2017 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 121/2017 za okres od 01.05.2017 r. od godz. 7.00 do 02.05.2017 r. do godz. 7.00 wtorek, dnia 02.05.2017 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa, ul. Światowida

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE SKUTKI POWODZI W 1997 ROKU WE WROCŁAWIU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA KSIĘŻE MAŁE

NIEKTÓRE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE SKUTKI POWODZI W 1997 ROKU WE WROCŁAWIU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA KSIĘŻE MAŁE Adam CZMUCHOWSKI Katedra Historii Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław NIEKTÓRE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE SKUTKI POWODZI W 1997 ROKU WE WROCŁAWIU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA KSIĘŻE MAŁE SOME ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry

POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry Powódź letnią z 1997 roku należy jednoznacznie uznać za największe w ubiegłym stuleciu wezbranie Odry. Powodzie,

Bardziej szczegółowo

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133470,uderzenie-w-narkobiznes-na-dolnym-slasku.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 04:00 Strona znajduje się w archiwum. UDERZENIE W NARKOBIZNES

Bardziej szczegółowo

Zalania, połamane drzewa, zerwane trakcje energetyczne. Oto skutki porannej nawałnicy w Łodzi

Zalania, połamane drzewa, zerwane trakcje energetyczne. Oto skutki porannej nawałnicy w Łodzi 14-12-18 1/10 trakcje energetyczne. Oto skutki porannej nawałnicy w Łodzi 10.08.2017 12:40 Agnieszka Łuczak / BPKSiT kategoria: Miasto Ponad 500 poważnych interwencji. Zerwany dach. Setki powalonych drzew.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 W drugim tygodniu października 2013 roku razem z klasą IV TE wziąłem udział w wycieczce klasowej do Wrocławia - Stolicy Kultury 2016 roku. Pierwszego dnia naszego

Bardziej szczegółowo

W dniu 20.r. Komisja w składzie: 1)... 2).. 3).. przeprowadziła szacunek strat na terenie: gminy... powiatu... województwa...

W dniu 20.r. Komisja w składzie: 1)... 2).. 3).. przeprowadziła szacunek strat na terenie: gminy... powiatu... województwa... Załączniki do zarządzenia nr Wojewody Mazowieckiego z dnia. r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski w infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Biuro Prasowe IMGW-PIB :

Biuro Prasowe IMGW-PIB : Komunikat prasowy IMGW-PIB Warszawa 24.05.2019 Aktualna i prognozowana sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w Polsce PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność: od godz. 07:30 dnia 24.05.2019 do godz. 07:30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Miejsce zdarzenia na terenie miasta (dzielnica) Bieńkowice Biskupin-Sępolno- Dąbie- Bartoszowice

Bardziej szczegółowo

DZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY LUBACZÓW

DZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY LUBACZÓW ZARZĄDZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski Ŝywiołowej lub sytuacji kryzysowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Biuro Prasowe IMGW-PIB :

Biuro Prasowe IMGW-PIB : Komunikat prasowy IMGW-PIB Warszawa 26.05.2019 Aktualna i prognozowana sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w Polsce 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.05.2019 do godz. 19:30

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 271/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 271/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 271/2018 za okres od 28.09.2018 r. od godz. 7.00 do 29.09.2018 r. do godz. 7.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby sobota, dnia 29.09.2018 r. 1. Klwów, powiat przysuski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo