Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU Małgorzata Skotnicka Powódź tysiąclecia wrocławska fala wspomnień Wrocław podczas swej historii zmagał się z różnymi problemami i nieszczęściami, m.in. z przemarszami wojsk, epidemiami czy też z klęskami żywiołowymi, w tym z wielokrotnie występującymi powodziami. Przełomowe dla dziejów miasta były powodzie w 1903 i 1905 r. Po tych tragicznych wydarzeniach lokalne władze postanowiły stworzyć nowoczesny system zabezpieczeń chroniący miasto przed tego typu zagrożeniami. W latach wybudowano Wrocławski Węzeł Wodny, który miał w przyszłości obronić miasto przed niszczycielską falą wody. Był on złożony z: kanału przeciwpowodziowego, 93 km wałów, 11 jazów oraz 10 śluz żeglugowych. Został obliczony na przyjęcie wody o przepływie m³/s (626 cm) doliną Odry przed Wrocławiem. Dla takiej fali kontrolnej zbudowano wały przeciwpowodziowe I i II klasy oraz rozrząd wód w obrębie Wrocławia i polderów, łącznie z przerzutem około 150 m³/s w dolinę rzeki Widawy oraz kanałem powodziowym. Przekonanie o skuteczności niemieckiego systemu panowało także w okresie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to sprawdził się on podczas powodzi w 1977 i 1985 r. Nikt wtedy jednak nie przewidział wydarzeń, które przyniósł lipiec 1997 r., kiedy do miasta zbliżała się potężna fala, która w najtragiczniejszym momencie (12 lipca) osiągnęła 724 cm na wodowskazie w Trestnie, co równało się natężeniu przepływu 3640 m³/s. Odpowiadało to, według ówczesnych norm hydrologicznych, wodzie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na lat (sic!). Takiego scenariusza nie przewidywały żadne instrukcje ochrony powodziowej. Nikt nie założył, że tuż przed Wrocławiem może dojść do połączenia wezbranych fal Odry i Oławy. Nikt więc nie czynił wcześniejszych przygotowań do ich odparcia. Tymczasem miasto miało stoczyć walkę z żywiołem o niespotykanej dotąd sile, bitwę, na którą nie był przygotowany żaden specjalista. Działające wówczas struktury: Wojewódzki Komitet Powodziowy (WKP), Rejonowy Komitet Powodziowy (RKP) oraz powołany specjalnym zarządzeniem Prezydenta Miejski Komitet Powodziowy (MPK), musiały podjąć w trybie natychmiastowym nadzwyczajne działania zmierzające do ratowania miasta. Złudny spokój W lipcu 1997 r. nic nie zapowiadało nieszczęścia, które miało dotknąć Wrocław. Panowało wakacyjne rozluźnienie, było bardzo ciepło i słonecznie, dobra pogoda wywoływała złudne poczucie bezpieczeństwa. Media donosiły wprawdzie o fali, 21

2 Wrocław podczas powodzi w lipcu 1997 r., fot. Z. Nowak / Ośrodek Pamięć i Przyszłość która zalała Kotlinę Kłodzką, następnie zaś Opole, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i nieubłagalnie zbliżała się do stolicy Dolnego Śląska, a z całej Polski, w tym również z Wrocławia, ruszyły konwoje z żywnością i darami dla powodzian z tych terenów. Jednak ogólnopolskie i lokalne media niemal do końca uspokajały, że powodzi we Wrocławiu nie będzie. W dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej z 10 lipca zamieszczono informację: We Wrocławiu nie grozi nam powódź, ale (...) pojedyncze piwnice mogą być podtopione. Władze miasta, obserwując sytuację w dotkniętych już klęską powodzi miejscowościach, zaczęły jednak uświadamiać sobie, że Wrocławiowi mimo wszystko może grozić zalanie. W związku z tym 9 lipca ówczesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski o godzinie 8 ogłosił alarm powodziowy. 10 lipca zaapelował do mieszkańców o zgromadzenie w domach wody pitnej, świec, butli gazowych oraz podjęcie działań zabezpieczających najważniejsze budynki w mieście. Poinformował osobiście lub telefonicznie szefów ważnych instytucji (m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, instytucji znajdujących się na Ostrowie Tumskim), usytuowanych w pobliżu Odry, o przewidywanym zagrożeniu. Apel ten wywołał niepokój w mieście i spowodował masowe wykupywanie przez wrocławian wody pitnej. W odpowiedzi na to w prasie pojawiły się artykuły zatytułowane m.in. Panika ogarnia Wrocław, Woda idzie na Wrocław. Niektórzy nawet zaczęli oskarżać prezydenta B. Zdrojewskiego o zmowę z jakimś anonimowym producentem wód mineralnych. Również 10 lipca B. Zdrojewski, jako przewodniczący RPK, wydał Zarządzenie nr 1 nakazujące ewakuację zagrożonych wielką wodą osiedli, graniczących od północy i wschodu z Wrocławiem. Rozpoczęto ewakuację ludności oraz zwierząt gospodarskich. Dla osób z tych terenów w różnych punktach Wrocławia (głównie w przedszkolach i szkołach) przygotowano bazę noclegową, wyżywienie i wodę pitną. Jednak tylko nieliczne osoby zdecydowały się na ewakuację, większość odmówiła opuszczenia swoich domów. W obliczu zbliżającej się do stolicy Dolnego Śląska fali o niespotykanej w historii wielkości i sile ówczesny zastępca dyrektora Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej (ODGW) we Wrocławiu Stefan Bartosiewicz 11 lipca w ciągu kilku godzin opracował plan dodatkowego wzmocnienia zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Niezwłocznie można było podjąć działania służące obronie miasta przed zalaniem. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy Wrocławia. Grupy 22

3 wolontariuszy, kierowane początkowo przez specjalistę wyznaczonego przez WKP, budowały umocnienia. Pracowano w systemie zmianowym, tak by zabezpieczyć jak najwięcej odcinków nabrzeży. W sobotę 12 lipca około godziny 5 rano Odra wdarła się do podwrocławskich Siechnic, następnie do Radwanic i zaczęła płynąć w kierunku centrum miasta. Prezydent Bogdan Zdrojewski oraz członkowie zarządu i Rady Miejskiej osobiście kierowali pracami na wałach. W ciągu dnia Odra wlała się do miasta w kilku miejscach. Około południa po przerwaniu wałów w rejonie ul. Traugutta wody Oławy i Odry zalały część centrum miasta, m.in. Podwale i ulicę Kościuszki. O godzinie 20 pod wodą znalazły się okolice Dworca Głównego PKP, sam budynek dworca nie został jednak podtopiony. Natomiast w nocy z 12 na 13 lipca woda popłynęła głównymi ulicami Wrocławia: Piłsudskiego oraz Świdnicką, tworząc rozlewiska na skrzyżowaniach i placach. Szczególnie zaciekle broniono Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej, Jazu Szczytnickiego, wałów w Bartoszowicach i na Zalesiu, ratowano również Dworzec Główny, Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zbiory ówczesnego Muzeum Historycznego i Muzeum Narodowego. Woda jednak stopniowo docierała do kolejnych dzielnic miasta. Osiedla znajdujące się pomiędzy kanałem powodziowym a starym korytem Odry Zalesie i Zacisze, zostały całkowicie zalane. Podobny scenariusz groził Sępolnu i Biskupinowi, jednak akcja umacniania brzegów Odry workami z piaskiem, podjęta przez ich mieszkańców oraz ochotników z innych części miasta, wspierana działaniami oddziałów wojska i staży pożarnej, uratowała te dzielnice przed zalaniem. Równocześnie w tej części miasta udało się nakładem pracy ogromnej rzeszy ludzi uratować przez zatopieniem ogród zoologiczny. Niestety, zalany został znajdujący się w pobliżu zoo unikatowy Ogród Japoński, odrestaurowany tuż przed odbywającym się we Wrocławiu od 25 maja do 1 czerwca 1997 r. Kongresem Eucharystycznym. Wały powodziowe umocnione w pośpiechu w newralgicznych punktach sprawdziły się za to na osiedlach, których usytuowanie wręcz skazywało je na zalanie. Były to: Karłowice, Różanka i Osobowice. Nie udało się jednak zapobiec wdarciu się wody m.in.: na Kowale, Maślice, Księże Małe, Księże Wielkie, Rakowiec, osiedle Widawa, Pracze Odrzańskie. Niektóre z tych dzielnic wybudowano na terenach, które przed II wojną światową oraz w okresie powojennym służyły jako obszary zalewowe. W większości zalane zostały także dzielnice położone przy Odrze, a także Klaczków, Ołbin i Nadodrze. Woda podzieliła miasto na dwie części: południową zupełnie suchą i północną zalaną w bardzo wielu miejscach. Szczególnie dotknięte powodzią zostało osiedle Kozanów (zwłaszcza ulice Dokerska i Modra), wielkie blokowisko wybudowane, jak się później okazało, na terenie polderu, przewidzianego przez Niemców do zalania w razie powodzi. Woda sięgała tam miejscami do wysokości pierwszego piętra. Obrazy z tej części miasta były najczęściej pokazywane w mediach polskich i zagranicznych. W całym mieście nie było wody w kranach, a na zatopionych osiedlach brakowało także energii elektrycznej. Nie działały telefony, w dużej mierze nie funkcjonowała komunikacja miejska. Główne centrum informacji o sytuacji w mieście usytuowano w Poltegorze w siedzibie prywatnej telewizji TeDe oraz w Radiu Wrocław. Tuż przy studiu Telewizji Dolnośląskiej utworzono centrum dowodzenia, z którego prezydent Bogdan Zdrojewski kierował akcją ratunkową i skąd miał możliwość natychmiastowego przekazywania wszelkich informacji i dyspozycji. Na pięć dni przerwano nadawanie regularnego programu telewizyjnego, a na ekranach pojawiły się specjalne, całodobowe programy informujące o aktualnej sytuacji we Wrocławiu i okolicach. W związku z tym, że w znacznej części miasta nie działały telefony stacjonarne, a telefonia komórkowa była przeciążona i niewydolna, nieustająca akcja telewizyjna realizowana przez TeDe była źródłem informacji dla lokalnych społeczności; m.in. za jej pośrednictwem dysponowane były transporty worków z piaskiem potrzebnych do obrony zagrożonych odcinków umocnień, tą samą drogą przekazywane były prośby o stawienie się wolontariuszy potrzebnych do umacniania wałów oraz informacje o tym, gdzie jest kierowane zaopatrzenie w wodę, chleb, lekarstwa i wszelkie dary 23

4 Wrocław podczas powodzi w lipcu 1997 r., fot. Z. Nowak / Ośrodek Pamięć i Przyszłość napływające do powodzian. Redakcja TeDe była gotowa podjąć ponownie swoją akcję w obliczu zagrożenia drugą falą powodziową w tydzień po pierwszej, ale okazała się ona znacznie słabsza, w związku z czym 28 lipca telewizja wróciła do swojej codziennej ramówki. Na zalanych terenach mieszkańcy musieli funkcjonować w wyjątkowych warunkach. Oprócz walki z żywiołem kwitło tam również życie towarzyskie, głównie na dachach podtopionych budynków. Tam wyprowadzano psy, odbywały się spotkania z sąsiadami, czasem nawet grillowano. Do odciętych wodą budynków żywność i wodę dostarczały wojskowe śmigłowce Mi-17, których latało nad miastem ponad 30. Produkty żywnościowe były zrzucane na dachy budynków lub spuszczane na linach. Media informowały o sposobie komunikowania się z załogami śmigłowców: kolor biały potrzebna pomoc doraźna, kolor czerwony pomoc medyczna. Czasami pisano na dachach hasła: SOS lub POMOCY, malowano też napisy informujące o sytuacji uwięzionych w budynku ludzi. Piloci pracowali w bardzo trudnych warunkach. Loty odbywały się tuż nad dachami budynków (bezpieczny lot nad dużym miastem powinien odbywać się na wysokości 2000 metrów, tymczasem w czasie powodzi śmigłowce poruszały się bardzo często 20 metrów nad budynkami i niżej). Patologie Podczas ofiarnej walki o miasto zdarzały się także przypadki łamania prawa, próby ograbienia osób, które straciły dobytek całego życia. Na przykład na targowisku przy ul. Jemiołowej sprzedawano wodę mineralną w cenie 7 zł za butelkę, co wywołało oburzenie okolicznych mieszkańców. W Radwanicach natomiast policja zatrzymała mężczyznę sprzedającego wodę mineralną w cenie 10 zł za 1,5 litra. W tych samych okolicach za przewóz pontonem pobierano opłatę w wysokości 200 zł. Policji udało się ująć mężczyznę, który w swoim mieszkaniu zgromadził koce i łóżka polowe, które najprawdopodobniej zamierzał sprzedać. Wszystkie osoby czerpiące korzyści materialne ze sprzedaży darów dla powodzian miały odpowiadać za przywłaszczenie mienia powierzonego z art. 204 par. 2 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Zdarzały się też przypadki dokonywania włamań do mieszkań, sklepów i zakładów zalanych wodą. Przed różnymi tego typu patologiami starano się ostrzegać wrocławian w komunikatach nadawanych przez lokalne media. Aby zabezpieczyć mienie sklepów 24

5 i hurtowni oraz osób prywatnych, policja oprócz własnego sprzętu wykorzystywała otrzymane od wojska amfibie, motorówki, łodzie i pontony, na których całą dobę patrolowała miasto. Należy jednak zaznaczyć, że przypadki łamania prawa zdarzały się we Wrocławiu sporadycznie, było ich zdecydowanie mniej niż w innych miastach dotkniętych klęską powodzi w 1997 r., takich jak Kłodzko czy Opole, gdzie wiele domostw i sklepów zostało splądrowanych. Wrocławska policja odnotowała spadek przestępczości o 90% (sic!). Wielu policjantów rozpoznało przestępców w sytuacjach, kiedy pomagali w budowaniu tam, zabezpieczaniu mienia i udzielaniu pomocy potrzebującym. Powodziowy humor Mimo tragicznych przeżyć mieszkańcy miasta nie tracili poczucia humoru. Między wrocławianami zaczęły krążyć powodziowe dowcipy, m.in.: Dzwoni pani do komitetu przeciwpowodziowego i mówi, że na podwórku ma dwa psy na łańcuchu. A na jak długim? pytają w komitecie. No, ze dwa metry. Łańcuch przedłużyć słyszy w odpowiedzi będzie szła fala trzymetrowa. Albo taki: Rozmowa telefoniczna dwóch wrocławian. Co tam u ciebie? No, nie przelewa się, a u ciebie? Mi nie uszło na sucho. A co tam u twojej siostry? Wody odeszły. Powstały także związane z tym wydarzeniem anegdoty. W wywiadach przeprowadzanych po powodzi prezydent Bogdan Zdrojewski opowiadał, jak bladym świtem przyjechał na skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Piłsudskiego, które było zalane, ale wciąż działała tam sygnalizacja świetlna. Cisza, spokój, nad wodą unosiła się poranna mgła. Nagle na skrzyżowanie podpłynął młody człowiek na kajaku. Widząc czerwone światło, zatrzymał kajak, spojrzał w lewo, w prawo i dopiero ruszył dalej. Sprzątanie Po ustąpieniu wody na ulicach i placach Wrocławia piętrzyły się góry popowodziowych śmieci. Mieszkańcy wyrzucali zniszczone wyposażenie z zalanych mieszkań i piwnic. Aby nie dopuścić do powstania epidemii, trzeba było też jak najszybciej usunąć z ulic martwe zwierzęta. Z powodu podtopienia wrocławskiego wysypiska śmieci znajdującego się na Maślicach zaczęto wywozić odpady poza miasto, do sąsiednich gmin, m.in. do Kątów Wrocławskich, Trzebnicy, Wiszni Małej, Żórawiny, a także do Legnicy. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie i przywracanie dawnego wyglądu miastu. W lokalnych mediach pojawiły się ogłoszenia firm oferujących różnego typu usługi związane z likwidacją szkód popowodziowych, np.: Rabat 10% na materiały budowlane do remontu zalanego domu. Duża obniżka cen mebli dla powodzian. Systemy okienne. Rabat dla powodzian do 25%. Pompy odwadniające do 360 m³/h, spalinowe do wynajęcia. Tanie pranie, osuszanie samochodów po zalaniu. Dezynsekcja, sprzątanie, remonty po powodzi. Oferowano także pomoc bezpłatną, np.: Oddam tapczan młodzieżowy w dobrym stanie. Stomatolog udzielam bezpłatnej pierwszej pomocy pacjentom bólowym poszkodowanym przez powódź. Proszono o pomoc w odnalezieniu zaginionych krewnych: Stanisława Sz. z Rzeszowa czeka pod telefonem na informacje o rodzinie z Wrocławia. Pojawiły się także ogłoszenia mogące wywołać dziś uśmiech, ale w ówczesnej sytuacji cenne i ważne, np. Zagubiona maciora, zabłąkana, czeka na właściciela, ul. Korczaka. Aby wspomóc poszkodowane rodziny, Rada Miejska Wrocławia przyznała jednorazowe zapomogi w wysokości 3000 zł osobom, których mieszkania zostały zalane. Wsparcia udzielił też rząd, uruchamiając rezerwę budżetową. Mimo to mieszkańcy Wrocławia krytycznie odnosili się do postawy premiera, który wysyłał poszkodowanych do firm ubezpieczeniowych i twierdził, że skoro nie mają odpowiednich polis, sami są sobie winni. Włodzimierz Cimoszewicz przeprosił później publicznie ofiary powodzi za swą niefortunną wypowiedź. 25

6 Prezydent Aleksander Kwaśniewski 18 lipca ogłosił w Polsce jednodniową żałobę narodową. Zawieszone były wszystkie imprezy, na gmachach publicznych opuszczono flagi państwowe przepasane kirem, a radio nadawało spokojniejsze utwory. Wrocław po ustąpieniu wielkiej wody Wielka woda objęła ponad 30% powierzchni miasta, gdzie łącznie mieszkało około 200 tys. osób. Mimo wielkich spustoszeń powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej paradoksalnie po powodzi Wrocław wypiękniał. Bardzo szybko przystąpiono do remontów ulic i zalanych budynków. Wiele starych kamienic trzeba było wyburzyć, gdyż ich stan techniczny nie pozwalał na ponowne zamieszkanie w nich ludzi. Ale w ich miejsce powstały nowe budynki. Co jednak najistotniejsze, po lipcu 1997 r. nastąpiła zmiana mentalności mieszkańców Wrocławia. Według obliczeń ponad 20 tys. osób własnymi siłami, dobrowolnie podjęło walkę z żywiołem, budowało barykady z worków (według statystyk Urzędu Miejskiego było ich od 300 do 480 tys.), pracowało przy podwyższeniu wałów, przekazywało żywność, leki i inne potrzebne w kryzysowych sytuacjach niezbędne rzeczy, które napływały od hurtowników, handlowców, ale także od osób prywatnych. Dary te przekazywano poszkodowanym wrocławianom głównie przy pomocy wolontariuszy (np. harcerzy), którzy zgłaszali się do sztabu RKP. Sami wrocławianie zabezpieczyli wały i uchronili wiele osiedli przed zalaniem, własnymi siłami w poczuciu solidarności ratowali najcenniejsze dla miasta obiekty i miejsca, m.in.: Rynek z ratuszem, Ostrów Tumski wraz z katedrą, Wyspę Piaskową, Dworzec Główny PKP, ogród zoologiczny, wspólnie walczyli o swoje miasto. Odpowiadali na każdy apel o pomoc, a także samodzielnie włączali się do działań. 12 lipca 1997 r. Wrocław zaczął tonąć, ale dzięki swoim mieszkańcom nie utonął. Mimo upływu 15 lat pamięć o wielkiej wodzie 1997 r. jest we Wrocławiu wciąż żywa. Utrwalają ją tablice (na Mostach Młyńskich, na ul. Traugutta), które pokazują stan wody z 1997 r. Oprócz tego wrocławską walkę z wodą upamiętniają Powodzianka znajdująca się na Moście Uniwersyteckim rzeźba kobiety dźwigającej książki, a także krzyż z zaznaczonym poziomem wody, ustawiony nad Odrą przy moście Trzebnickim. Bibliografia H. Okólska, J.B. Kot, Wrocław powódź wszech czasów Fotografie i rozmowy, Wrocław Powódź: [lipiec 1997], pod red. M. Siembieda, aut. zdj. T. Kwaśniewski, Opole Powódź: Wrocław od 12 do 14 lipca 1997, aut. zdj. T. i M. Szwedowie, Wrocław Powódź 1997 i rok po powodzi Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, pod red. E. Głodowskiej, A. Ładomirskiego, aut. zdj. Z. Brynikowski, Wrocław Żywioł. Powódź we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Lipiec 1997, oprac. T. Kizny, D. Blaut, G. Braun, R. Bubnicki, Warszawa Wrocław Strony internetowe Wroclaw-pod-woda-rocznica-powodzi-tysiaclecia/ -Wroclawiu.html powodzi-tysiaclecia/ -wroclaw-powodz-wszechczasow

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego

POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego POWÓDŹ Procedura działania w warunkach zagrożenia powodziowego Zagrożenie powodziowe jest najczęściej występującym ze wszystkich naturalnych niebezpieczeństw, jest ono także poważnym zagrożeniem dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Wrocław?

Z czym kojarzy się Wrocław? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Wrocław? Wrocław, luty 2009 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się nazwa Wrocław. Wyniki badania mogą posłużyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudzień 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

SPOTKAJMY SIĘ. we Wrocławiu. Einladung nach Wrocław

SPOTKAJMY SIĘ. we Wrocławiu. Einladung nach Wrocław SPOTKAJMY SIĘ we Wrocławiu Einladung nach Wrocław 2/2007 (19) cena 2,00 zł Kolportaż "RUCH" S.A. Oddział Dolnośląski Nr indeksu 375144 Nakład 1800 szt. 4 HISTORIA W OBIEKTYWIE JERZEGO KATARZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. w SKARŻYSKU

Bardziej szczegółowo

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok ROK ZAŁOŻENIA 1962 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIU www.zorba.wroc.pl 50-055 Wrocław ul. Teatralna 16/20 Tel/ fax 071-344-45-41 e-mail: zorba@zorba.wroc.pl ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Przeznaczenie cel i zakres instrukcji 3 1.3. Administracja ścieżki rowerowej 3 1.4. Zatwierdzenie instrukcji 3 1.5. Sposób utrzymania łączności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa

Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wojciech Majewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa WISŁA NAJWIĘKSZĄ RZEKĄ POLSKI Długość rzeki 1047 km Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Nowy Dwór Maz. - sytuacja 22.05.2010 godz. 22:00 cały czas trwa umacnianie wałów w miejscowości Głusk, na bieżąco są kontrolowane wały w powiecie

Nowy Dwór Maz. - sytuacja 22.05.2010 godz. 22:00 cały czas trwa umacnianie wałów w miejscowości Głusk, na bieżąco są kontrolowane wały w powiecie Szczegółowa relacja z akcji przeciwpowodziowej w dniach 19-25 maja 2010r. Wyjaśnienie! Stan bezpieczny wody w Wiśle ( wg wodowskazu w Modlinie ) - do 650 cm Stan ostrzegawczy od 650 cm do 700 cm Stan alarmowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej

Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej Roman Konieczny, Małgorzata Siudak Biuro ds. Współpracy z Samorządami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie Warszawa 31 maja 2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 8: Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią Autor: Janusz Szylar PRZYGOTOWANIE TERENÓW POWODZIOWYCH NA WYPADEK WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry

POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry POWÓDŹ 1997 hydrologiczno-meteorologiczne przyczyny oraz przebieg powodzi w dorzeczu Odry Powódź letnią z 1997 roku należy jednoznacznie uznać za największe w ubiegłym stuleciu wezbranie Odry. Powodzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Wycinka drzew nad Widawą Posted by maciekslobodzian

Wycinka drzew nad Widawą Posted by maciekslobodzian Wycinka drzew nad Widawą Posted by maciekslobodzian Relacja ze spotkania w DZMiUW oraz wizytacja na budowanym w dolinie Widawy kanale ulgi 28.01.2015 r. Zaalarmowani interwencjami mieszkańców oraz artykułem

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 POWÓDŹ - SPRAWDZIAN SPOŁECZNEJ SOLIDARNOŚCI WARSZAWA, SIERPIEŃ 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 POWÓDŹ - SPRAWDZIAN SPOŁECZNEJ SOLIDARNOŚCI WARSZAWA, SIERPIEŃ 97 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław 1 Our revenue Potrzeba realizacji in 2010: przedsięwzięcia 122 billion SEK Projektowana przebudowa

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 W drugim tygodniu października 2013 roku razem z klasą IV TE wziąłem udział w wycieczce klasowej do Wrocławia - Stolicy Kultury 2016 roku. Pierwszego dnia naszego

Bardziej szczegółowo

Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI

Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU ALARMU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 01 LUTY 2012 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12626,w-msw-o-poszukiwaniu-osob-zaginionych.html Wygenerowano: Sobota, 9 stycznia 2016, 05:44 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 20 listopada 2014 W MSW

Bardziej szczegółowo

DOT. DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI W MAJU I CZERWCU 2010r. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DOT. DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI W MAJU I CZERWCU 2010r. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DOT. DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI W MAJU I CZERWCU 2010r. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO st. bryg. Bogdan KULIGA Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pierwsza fala powodziowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla mieszkańców Gminy o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego

INFORMACJA. dla mieszkańców Gminy o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMACJA dla mieszkańców Gminy o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego Każdy mieszkaniec winien być świadomy niebezpieczeństwa powodzi, jeżeli mieszka na niskopołożonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej INSTRUKCJA Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Strona 1 z 11 Opis Prowadzonej Działalności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową)

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Joanna Dudzińska-Nowak Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu Mapa zagrożenia powodziowego opracowanie kartograficzne prezentujące przestrzenny zasięg strefy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ 197/11/09/2013/N/Oława INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiat Oławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Oławskiego Adres siedziby (dyrekcji): ul. 3

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ. www.rcb.gov.pl

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ. www.rcb.gov.pl JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ INFORMACJE PRZYCZYNY RODZAJE POWODZI Powodzią nazywamy zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki lub brzegu morza, na skutek wezbrania wód. Jest jedną z

Bardziej szczegółowo

DWA BRZEGI POWODZIANOM - Koncert charytatywny 18 lipca 2010 roku

DWA BRZEGI POWODZIANOM - Koncert charytatywny 18 lipca 2010 roku Foto: Benedykt Jerzy Dorys (1931-1932), Szanowni Państwo, Przyjaciele, DWA BRZEGI POWODZIANOM Wielka woda w gminie Janowiec n/wisłą już opadła, ale niestety sytuacja wielu osób jest tragiczna. Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 stycznia 2013 r. z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice. Opracowała: Joanna Wojciechowska

Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice. Opracowała: Joanna Wojciechowska Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice Opracowała: Joanna Wojciechowska Kontrolą objęto 7 województw, 7 starostw powiatowych i 14 urzędów gmin z terenu całej Polski

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE I DOLNY ŚLĄSK BUDUJĄ OBIEKTY raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

MAZOWSZE I DOLNY ŚLĄSK BUDUJĄ OBIEKTY raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej MAZOWSZE I DOLNY ŚLĄSK BUDUJĄ OBIEKTY raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 9. października 2008 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Wrocław: Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji

Bardziej szczegółowo

[ ]Zebrałem mnóstwo wartościowych doświadczeń, które będą profitować korzyściami zawodowymi jak również prywatnymi. Najważniejszym jest jednak to, że w czasie pobytu w Polsce nie tylko poznałem nowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 389 - Nr 17/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r.

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. Str. 1/5 Protokół Nr 103/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załączniki

Bardziej szczegółowo

Podróżnik zaprasza. Świdnica stolica księstwa świdnickiego

Podróżnik zaprasza. Świdnica stolica księstwa świdnickiego Podróżnik zaprasza Świdnica stolica księstwa świdnickiego TERMIN: 27 lutego 2016, sobota WYJAZD: godz.08:30, pl. Solidarności (duży parking przy placu Solidarności okolice pl. Jana Pawła II) Miasto, które

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

P O W Ó D Ź. Przygotuj się do powodzi, zanim Cię ona zaskoczy! P r z e d p o w o d z i ą :

P O W Ó D Ź. Przygotuj się do powodzi, zanim Cię ona zaskoczy! P r z e d p o w o d z i ą : P O W Ó D Ź Najczęściej zdarza się w okresie jesienno - zimowym oraz zimowo - wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo szybkiego topnienia śniegu Przygotuj się do powodzi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI Gniezno, 2014 r. 1. Wprowadzenie 3 2. Zadania systemu 3 3. Cele systemu 4 4. Uruchamianie i wykorzystanie systemu 5 5. Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Kategoria: Gospodarka Przeczytano: 91 Opublikowany: 2011-04-07 13:09:53, www.sadeczanin.info Małopolska przygotowuje się do podziału środków

Bardziej szczegółowo

Wypadki i katastrofy

Wypadki i katastrofy Wypadki i katastrofy EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: Mirosław Chorąży UWAGA WYPADEK!!! Zderzenie tramwajów przy ul. Legnickiej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy Metody poszukiwania pracy Metod poszukiwania zatrudnienia jest wiele, osoby poszukujące pracy często jednak ograniczają się do jednej z nich, nie zdając sobie sprawy z ogółu możliwości. Dobra znajomość,

Bardziej szczegółowo

Burze, wichury i huragany

Burze, wichury i huragany Burze, wichury i huragany BURZA najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSR-4101-05-02/2011 P/11/109 Warszawa, 13 stycznia 2012 r. Pan Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Powódź nie oszczędza Jacek Zalech

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Powódź nie oszczędza Jacek Zalech RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Powódź nie oszczędza Jacek Zalech Huragany, trąby powietrzne, duże wahania temperatury, gwałtowne opady deszczu stały się na obszarze naszego kraju rzeczywistością i od kilku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW

INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW Adresy: WKW Wiadrus, przystań - Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 Oddział Wrocławski PTTK - 50-106 Wrocław, Rynek Ratusz 11/12, tel. 713 430 344 Dom Studencki T-22-51-627 Wrocław, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zabytki na Pradze Północ

Zabytki na Pradze Północ Zabytki na Pradze Północ Zespół Budynków Koszarowych przy ul. 11 Listopada 17/19 Budynki koszar z czerwonej cegły wypełniają praktycznie całą północno-zachodnią pierzeję ulicy. Ich dzieje sięgają lat 60-tych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienie w Wilshire Holding sp. z o.o. - pożar skutki: skażenie środowiska, powstanie toksycznych gazów pożarowych

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienie w Wilshire Holding sp. z o.o. - pożar skutki: skażenie środowiska, powstanie toksycznych gazów pożarowych Szanowni Państwo, Firma Wilshire Holding Sp. z o.o. jest renomowanym dostawcą usług spedycyjnych magazynowych na rzecz podmiotów i firm zewnętrznych od 1994 roku. Nasz magazyn położony w miejscowości Pass

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 Wrocław, 30 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 I. Podstawowe dane na temat organizacji: 1. Pełna nazwa: 2. Status prawny: stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo