wentylacji i klimatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wentylacji i klimatyzacji"

Transkrypt

1 Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł

2 Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczania Wentylacja naturalna dopływ powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (infiltracja) i otwory (wentylacja) w budynku, następujący w wyniku różnicy ciśnień, bez wspomagania urządzeniami zasilanymi elektrycznie: wietrzenie wentylacja grawitacyjna wentylacja poprzeczna Wietrzenie wentylacja naturalna następująca w wyniku otwierania okien Wentylacja grawitacyjna wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo lub co najwyżej pod kątem 45 0 C Wentylacja poprzeczna wentylacja naturalna, którą charakteryzuje przepływ powietrza wywołany głównie przez wpływ ciśnienia wiatru na fasady budynku, bez znaczącego wpływu efektu kominowego w budynku 2 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach (EN 12792:2003)

3 Cecha: Wentylacja naturalna Przepływ powietrza następuje tylko na skutek różnicy ciśnień, w wyniku działania wiatru i/lub różnicy temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wymiana powietrza nie zawsze jest kontrolowana Przykłady: Wentylacja szczelinowa poprzez szczeliny okien, drzwi, inne nieszczelności Wentylacja okienna, poprzez otwieranie okien Wentylacja szybami, wskutek działania efektu kominowego szyb Wentylacja wywietrznikami dachowymi wymiana przez działanie ciągu i wiatru w wywietrznikach dachowych 3

4 Wentylacja naturalna Wentylacja hybrydowa wentylacja działająca na zasadzie, w myśl której wentylacja naturalna może być co najmniej okresowo wspomagana lub zastępowana wentylacją mechaniczną Aeracja (napowietrzanie) - naturalna wentylacja występująca na skutek działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego. Wykorzystywana jest przez odpowiednie zestawienie i ukształtowanie regulowanych otworów i kanałów w przegrodach budowlanych (np. w wyciągach kominowych). 4

5 Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch (przepływ czynnika (powietrza) jest wymuszany poprzez urządzenia) Zadania instalacji usuwanie z pomieszczeń m.in.: zanieczyszczeń powietrza (gazowych substancji szkodliwych i zapachowych, pyłów) wydzielonego ciepła jawnego, wydzielonego ciepła utajonego (przy nawilżaniu, osuszaniu). 5

6 Wentylacja mechaniczna Klasyfikacja instalacji ze względu na rodzaj powietrza lub funkcji wentylacji (z powietrzem zewnętrznym lub bez niego; powietrze odprowadzane, zewnętrzne, recyrkulacyjne, mieszanie powietrza); według rodzaju obróbki powietrza: grzania, chłodzenia, nawilżania, osuszania; ze względu na rodzaj budowy: centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, w których poszczególne podzespoły instalowane są w miejscu ustawienia, w specjalnych pomieszczeniach (zabudowa segmentowa) - podzespołów razem nie można transportować ani przenosić, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, w których poszczególne podzespoły wbudowane we wspólna przenośną obudowę (obudowa blokowa). 6

7 Instalacje informacje wstępne (EN 12792:2003) Powietrze zewnętrzne powietrze dopływające w kontrolowany sposób z zewnątrz do instalacji lub otworu, przed jego uzdatnieniem. Powietrze nawiewane strumień powietrza dopływającego do obsługiwanego pomieszczenia lub powietrze doprowadzane do instalacji po uzdatnieniu. Powietrze pierwotne powietrze doprowadzane do obsługiwanego pomieszczenia. Powietrze wewnętrzne powietrze w obsługiwanym pomieszczeniu. Powietrze wtórne powietrze występujące w przeważającej ilości w obsługiwanym pomieszczeniu. 7

8 Instalacje informacje wstępne (EN 12792:2003) Powietrze recyrkulacyjne powietrze wywiewane, które jest kierowane ponownie do centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej (części powietrza wywiewanego, które jest do pomieszczenia ponownie doprowadzane). Powietrze mieszane - mieszanina powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego. Powietrze wyrzutowe powietrze usuwane do atmosfery (powietrze odprowadzane). Powietrze wywiewane - powietrze opuszczające obsługiwane pomieszczenie. 8

9 Instalacje informacje wstępne Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji: przewody wentylacji grawitacyjnej; nawiewniki i wywiewniki; urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych (nawiewniki powietrza zewnętrznego) i wewnętrznych (urządzenia wyrównawcze); urządzenia do regulacji, w tym do regulacji automatycznej; przewody; wentylatory; filtry; urządzenia do odzyskiwania ciepła; urządzenia do ogrzewania/chłodzenia powietrza nawiewanego; urządzenia do recyrkulacji powietrza (np. uzdatnianie); urządzenia specjalne np. okapy kuchenne; nasady kominowe; przepustnice; urządzenia do tłumienia hałasu. 9

10 Instalacje informacje wstępne Podstawowe elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji [1] 10

11 Oznaczenia w normie (EN 12792:2003) 11

12 Montaż kanału wentylacyjnego 12

13 Objawy złej pracy wentylacji Widoczne pleśń skropliny pary wodnej na szybach ciąg wsteczny powietrza przez kratki wentylacyjne (objawia się między innymi poprzez zapachy pleśni, wlot pyłów, zapachy potraw, papierosów (w budynkach wielopiętrowych) Niewidoczne objawy częste bóle głowy, zmęczenie. podrażnione błony śluzowe choroby układu oddechowego alergie niszczenie ścian budynku 13

14 Wentylacja naturalna - szczelinowa Wentylacja szczelinowa (infiltracja) - spowodowana przenikaniem powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności okien i drzwi, a także w nikłej mierze przez ściany. Warunkiem działania tej wentylacji jest różnica ciśnień wewnątrz i zewnątrz powodowana z jednej strony przez różnice temperatur, z drugiej strony przez uderzenia wiatru pomiędzy stroną nawietrzną i zawietrzną budynku. Jeżeli temperatura we wnętrzu pomieszczenia jest wyższa aniżeli na zewnątrz, (np. ogrzewane pomieszczenia zimą) to w wyniku różnej gęstości ciepłego i zimnego powietrza, na wewnętrznej ścianie u góry powstanie małe nadciśnienie, a na dole nieznaczne podciśnienie w stosunku do powietrza zewnętrznego. Pomimo wymagań dotyczących izolacji cieplnej, istnieje pewna liczba otworów w postaci szczelin przy oknach i drzwiach. Przez dolne szczeliny napływa zimne powietrze, a przez górne wypływa ciepłe powietrze. 14

15 Wentylacja naturalna - szczelinowa W wysokich pomieszczeniach, np. w klatkach schodowych, kościołach, w szybach wind, różnica ciśnień wywołana przez temperaturę jest dość znaczna i przy swobodnym dopływie powietrza może spowodować dużą wymianę powietrza. Dlatego w tego rodzaju budynkach (typach szybu), nie tylko w klatkach schodowych, lecz również na dolnych piętrach, zapotrzebowanie na ciepło wskutek wentylacji jest większe aniżeli na wyższych piętrach. Natężenie wymiany powietrza jest zależne od wielkości wierzchni szczelin w poszyciu. Ustalone (doświadczalnie) wielkości wymian powietrza w ciągu godziny wahają się w szerokich granicach np. dla pomieszczeń mieszkalnych zimą od Przy czym dla niektórych typów nowych okien przez szczeliny otrzymuje się tylko 0.1. Uderzenie wiatru znacznie zwiększa naturalną wymianę powietrza przez okna i drzwi ponieważ po stronie wiatru powstaje nadciśnienie. Przy silnym oddziaływaniu wiatru godzinowa wymiana powietrza może wzrosnąć kilkakrotnie, tak że nastąpi znaczne wychłodzenie pomieszczeń. 15

16 Wentylacja naturalna - szczelinowa W wysokich budynkach o szczelnych przegrodach poziomych zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne zwiększa się na górnych piętrach ponieważ z wysokością wzrasta prędkość wiatru. W wielu pomieszczeniach, zwłaszcza mieszkalnych, wymiana powietrza przez szczeliny jest wystarczająca, aby jakość powietrza utrzymać w granicach komfortu (w razie potrzeby można stosować wentylację okienną). Przy doborze grzejników należy jednak uwzględnić stratę ciepła spowodowaną wentylacją. Przy bardzo szczelnych oknach i istnieniu palenisk (termy gazowe, piece) w mieszkaniach występuje niebezpieczeństwo zatrucia CO. 16

17 Wentylacja naturalna - wietrzenie Wietrzenia (wentylacja uderzeniowa, wentylacja okienna) - wymianę powietrza przez otwarcie okien. Gdy na zewnątrz powietrze jest zimniejsze aniżeli wewnątrz, to przy braku wiatru powietrze zewnętrzne napływa przez dolną cześć otworu, a przez górną wypływa. Pomimo znajdujących się pod oknem grzejników, zjawisko ciągu jest nieuniknione, tak że wentylacja okienna służyć może, (przynajmniej w zimie), do krótkotrwałego, szybkiego odnowienia powietrza. Latem natężenie wentylacji okiennej zależy w znacznym stopniu od oddziaływania wiatru,ale także od różnicy temperatur) spowodowanej promieniowaniem słonecznym. Przy wentylacji poprzecznej, tzn. przy dwustronnym rozmieszczeniu okien, odnowienie powietrza jest naturalnie duże. 17

18 Wentylacja naturalna - wietrzenie Przybliżone wartości ilości wymian powietrza: okno, drzwi zamknięte 0-0,5 h -1 okno odchylone, brak żaluzji 0,3-1,5 h -1 okno półotwarte 5-10 h -1 okno całkowicie otwarte h -1 okno, drzwi otwarte położone naprzeciw siebie do 40 h -1. W budynkach biurowych, wentylacja okienna powinna mieć miejsce ze względów ekonomicznych i psychologicznych tylko przez około 25-30% rocznego czasu pracy. W pozostałym okresie zaleca się stosowanie instalacji z kontrolowaną wymianą powietrza. Wentylacja okienna nie jest możliwa w budynkach, które z uwagi na usytuowanie lub wysokość narażone są na uciążliwości takie, jak hałas, wiatr lub zapylenie. 18

19 Wentylacja naturalna - wietrzenie Przy zastosowaniu okien z przewietrznikami odchylnymi w zimie powietrze z pomieszczenia wypływa przez okno, podczas gdy napływające powietrze znajduje drogę przez nieszczelności okien i drzwi. [1] Ponieważ otwór wyrównawczy znajduje się w górnej części, w pomieszczeniu panuje małe podciśnienie, tak że ten rodzaj wentylacji okiennej nadaje się do toalet i małych kuchni. 19

20 Wentylacja naturalna - wietrzenie Najkorzystniejsze z punktu widzenia wentylacji są okna przesuwne, ponieważ w zależności od zapotrzebowania na powietrze i oddziaływania wiatru, można stworzyć łatwo nastawialny otwór, zarówno w górnej jak i w dolnej części okna (z lewej[1]). Podobne działanie występuje przy przewietrzniku odsuwanym równolegle (z prawej). Jednak kontrolowanej wymiany powietrza, przy tym rodzaju wentylacji nie można osiągnąć (wentylacja ciągła). 20

21 Wentylacja naturalna grawitacyjna Naturalną, intensywną wymianę powietrza można uzyskać gdy pomieszczenie przewietrzane posiada szyb, wyprowadzony ponad dach. Powoduje to wzrost ciągu, który rośnie proporcjonalnie do wysokości, tak że w całym pomieszczeniu panuje podciśnienie (efekt kominowy). Gdy równocześnie występują otwory doprowadzające powietrze, to przy dostatecznej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, można osiągnąć znaczną wymianę powietrza. 21

22 Wentylacja naturalna grawitacyjna Przy jednakowych temperaturach żaden ruch powietrza nie jest możliwy. Gdy na zewnątrz jest cieplej aniżeli wewnątrz, kierunek ruchu powietrza nawet się odwraca i przez szyb przedostaje się ciepłe powietrze 22

23 Wentylacja naturalna grawitacyjna Aby latem pobudzić odpowietrzanie przez szyb, dawniej u stopy szybu umieszczano urządzenie grzejne, np. grzejnik elektryczny lub otwarty płomień gazowy, dzisiaj skuteczniejsze i tańsze jest umieszczenie wentylatora. Następnym ulepszeniem wentylacji szybowej są nasadki przewietrzające (deflektory) które przy oddziaływaniu wiatru przez wytworzenie podciśnienia zwiększają ciąg w szybie, przy braku wiatru są jednak bezskuteczne. Nasadki przewietrzające: a) wirnikowy, b) walcowy, c) kołpak ssący, d) stała głowica ssąca, e) obrotowa głowica ssąca, f) gwiaździsty, g) deflektor żaluzjowy 23

24 Wentylacja naturalna grawitacyjna WENTYLACJA WYWIETRZNIKAMI DACHOWYMI Wentylacja wywietrznikami dachowymi - wentylacja naturalna, która funkcjonuje poprzez nasadki (jak slajd poprzedni), krótkie szyby (wieżyczki ze stałymi lub nastawnymi żaluzjami) lub podobne otwory odpowietrzające w dachu budynku. Metod stosowana w zakładach przemysłowych, szczególnie w zakładach gorących jak np.: elektrownie, stalownie, odlewnie. 24

25 Wentylacja naturalna grawitacyjna Aby regulować wymianę powietrza, wszystkie szyby muszą być zaopatrzone w klapy nastawne i urządzenia nastawcze. Liczba i wielkość szybów zależy od wymaganej wymiany powietrza. Przy właściwej konserwacji urządzeń nastawczych (wymagają intensywnej konserwacji), wywietrzniki dachowe stanowią prostą i tanią metodę wentylacji. Przy oddziaływaniu wiatru, działanie wieżyczek bywa niedoskonałe, ponieważ w zależności od kierunku wiatru, powietrze jest przez szyb częściowo zasysane, a częściowo wdmuchiwane. 25

26 Wentylacja naturalna grawitacyjna INSTALACJE WYCIĄGOWE DYMU Wywietrzniki dachowe mające za zadanie w trakcie pożaru odprowadzić dym i ciepło w celu stworzenia nad podłogą warstwy pozbawionej dymu dla załóg gaśniczo-ratunkowych. Wyciągi dymu otwierają się automatycznie w trakcie pożaru. W tym celu są wyposażone w wyzwalacz termiczny (np. czujka topikowa lub pękająca bańka szklana regulacja np. na 70, 90 lub 120 o C) otwierający dopływ sprężonego gazu obojętnego powodującego otwarcie wywietrznika. Wyciąg dymu musi być również otwierany zdalnie ręcznie. Grubość warstwy bezdymnej powinna wynosić połowę wysokości hali co najmniej 2 m. 26

27 Wentylacja naturalna grawitacyjna Powierzchnia otworu wywietrznika wyraża się w % powierzchni rzutu poziomego hali (od ułamka do kilku % powierzchni). Powierzchnię tą ustala się w oparciu: o przewidywany czas rozwoju pożaru (czas pomiędzy powstaniem a jego zwalczaniem, przeważnie 5-25 min.); o szybkość rozprzestrzeniania się pożaru (zależna od palności materiałów). 27

28 Wentylacja mechaniczna - wywiewna Instalacje wywiewne zasysają powietrze za pośrednictwem wentylatora z pomieszczenia i wydmuchują je na zewnątrz. Powietrze dopływa przez otwory z sąsiednich pomieszczeń lub z zewnątrz budynku. Ponieważ instalacje w odpowietrzanych pomieszczeniach wytwarzają podciśnienie, nadają się w szczególności do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zużytego powietrza. Znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza gazem, parą, zapachami albo o wysokiej temperaturze, jak np. kuchnie, toalety, garderoby, laboratoria, transformatornie, akumulatornie, kabiny projekcyjne, ciemnie, stajnie itd. Zastosowanie ogranicza się do małych pomieszczeń Jeżeli powietrze może dopływać odpowiednimi drogami, (bez wytwarzania ciągu), to instalacje odsysające są najprostszym i najskuteczniejszymśrodkiem do polepszenia jakości powietrza. Podstawowe elementy : wentylatory wyciągowe z silnikami, przewody powietrza wywiewanego i odprowadzanego. 28

29 Wentylacja mechaniczna - nawiewna Instalacja nawiewna zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych pomieszczeń. Nadmiar powietrza odpływa przez drzwi, okna, inne otwory i nieszczelności do otaczających pomieszczeń względnie na zewnątrz (brak możliwości odzysku ciepła). Instalacje wytwarzają więc w pomieszczeniu nadciśnienie, tak że uniemożliwiony jest dopływ niepożądanego powietrza. Zimą wymagane jest ogrzewanie doprowadzanego powietrza do temperatury pokojowej za pomocą nagrzewnicy powietrza. Stosowanie instalacji jest w zasadzie ograniczone do pomieszczeń typu: biura, warsztaty, sklepy, hale wystawowe, w których nie istnieje silne zanieczyszczenie powietrza. Główne elementy składowe: wentylator powietrza doprowadzanego, nagrzewnica powietrza, filtr pyłowy (aby uniknąć zanieczyszczeń w pomieszczeniu i nagrzewnicy), przewody powietrzne. 29

30 Wentylacja mechaniczna wywiewna i nawiewna Najlepszy sposób wentylacji prawie wszystkich, (zwłaszcza większych) pomieszczeń, jak np. wszelkiego rodzaju sale, teatry, kina, restauracje, hale fabryczne itd. Metoda polega na równoczesnym stosowaniu instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przez odpowiednie ustalenie natężenia przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń można wytworzyć stosownie do potrzeb ograniczone nad- lub podciśnienie. Możliwe jest odzyskiwanie ciepła. Różnorodne możliwości rozmieszczania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, kanałów, przepustów powietrza. 30

31 Wentylacja ogrzewanie powietrzne Instalacja ogrzewania powietrzem (ogrzewanie ciepłym powietrzem), tłoczy powietrze albo ciągiem naturalnym, albo mechanicznie za pomocą wentylatora jak w instalacji nawiewnej, do pomieszczenia które ma być ogrzewane. Powietrze jest podgrzewane o ok o C ponad temperaturę pokojową (dodatkowo doprowadzone ciepło służy do pokrycia straty ciepła pomieszczenia). W pomieszczeniu równomiernie powietrze ochłodzi się do temp. pokojowej. Rozróżniamy: Ogrzewanie powietrzem zewnętrznym - powietrze pobierane jest wyłącznie z zewnątrz (nieekonomiczne - duże zużycie energii) Ogrzewanie powietrzem obiegowym (recyrkulacyjnym) - powietrze pokojowe jest zasysane z pomieszczenia i ponownie wykorzystane Ogrzewanie powietrzem mieszanym - powietrze zewnętrzne i obiegowe jest mieszane (optymalna metoda, ponieważ ogrzewanie i wentylacja są możliwe w jednej instalacji). Ogrzewanie powietrza w wymienniku ciepła lub w bezpośrednio ogrzewane nagrzewnicy powietrza. W niskich temperaturach otoczenia, udział 31 powietrza zewnętrznego jest obniżany w celu oszczędności energii.

32 Wentylacja ogrzewanie powietrzne Zastosowanie: we wszelkiego rodzaju dużych pomieszczeniach, zwłaszcza w teatrach i kinach, halach, salach konferencyjnych, warsztatach Przeważnie w pomieszczeniach wykorzystywanych z większymi przerwami. W fabrykach, warsztatach, halach montażowych, magazynach itd. do ogrzewania powietrznego używa się często nagrzewnic ściennych lub sufitowych. Urządzenia te składają się z obudowy, w której znajdują się wszystkie podzespoły niezbędny do obróbki powietrza (wentylatory, silniki, wymienniki ciepła, klapy). Jako środek grzejny stosuje się parę, gorącą wodę lub ogrzewa się lejem, gazem, węglem (kiedyś). W wysokich halach występuje niekorzystne zjawisko uwarstwienie temperatury (ciepło spiętrza się powyżej strefy przebywania ludzi. Środkiem zaradczym jest nadmuch ze strefy sufitu. Istnieją systemy ogrzewania ciepłym powietrzem, automatami grzewczymi, opalanymi olejem lub gazem, przeznaczone między innymi dla domów jednorodzinnych. Nagrzewnice powietrza składają się ze stalowych rur żebrowych, przez które przepływa para lub gorąca woda, a z zewnątrz omywa je powietrze. W wytwornicach ciepłego powietrza powietrze ogrzewa się na powierzchniach grzejnych, które 32 wewnątrz są ogrzewane paliwem stałym, gazem lub olejem.

33 Wentylacja chłodzenie powietrzne Instalacja chłodzenia powietrzem tłoczy powietrze o temperaturze niższej od wymaganej, aby ochłodzić pomieszczenie. Wewnątrz pomieszczenia wzrasta temperatura nawiewanego powietrza (mieszanie) do temperatury wymaganej. Schładzanie powietrza jest np. konieczne latem w budynkach o dużych powierzchniach okien oraz zakładach przemysłowych. Rozróżniamy: chłodzenie powietrzem zewnętrznym, chłodzenie powietrzem obiegowym (recyrkulacyjnym), chłodzenie powietrzem mieszanym. Podstawową częścią składową instalacji są chłodnice powierzchniowe lub mokre. Pozostałe elementy: wentylator z silnikiem, filtr powietrza, przewody, przepustnice powietrza Chłodnice powierzchniowe - wewnątrz rur przepływa czynnik chłodzący Chłodnice mokre - (rzadko używane, przeważanie w przemyśle) doprowadzają powietrze do bezpośredniego styku z przepływającą lub rozpyloną zimną wodą. 33

34 Wentylacja chłodzenie powietrzne Czynniki chłodzące: woda wodociągowa (droga) lub woda studzienna (rzadko), woda chłodzona w chłodziarce lub solanka, czynnik chłodniczy (amoniak, freon i inne) w parowniku chłodziarki Woda wodociągowa - powietrze można ochłodzić w niewielkim stopniu (ciepła i droga). Woda studzienna przeważnie o temp o C (rozwiązanie korzystniejsze). Konstrukcja instalacji chłodzenia powietrzem jest podobna do instalacji ogrzewania powietrzem. Istnieją urządzenia (centrale) chłodzenia powietrzem: kontenerowe, szafowe i skrzynkowe. 34

35 Wentylacja nawilŝanie powietrza Wiele procesów technicznych (tekstylny, tytoniowy, papierniczy, muzea) musi przebiegać w określonej wilgotności powietrza. Urządzenia nawilżające podnoszą bezwzględną wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Metody nawilżania: 1.Podgrzewanie wody i parowanie dyfuzyjne lub wyparowanie z tac - nadaje się tylko do małych wydajności, oprócz tego jest niehigieniczna, ponieważ tace łatwo się zanieczyszczają. Zwiększenie wydajności osiąga się przez zastosowanie wentylatora. 2.Bezpośrednie wdmuchiwanie pary do powietrza w pomieszczeniu lub do kanału doprowadzającego powietrze - para wytwarzana w urządzeniu elektrycznym lub : własnym kotle. Uciążliwością jest tworzenie się kamienia kotłowego (woda niecałkowicie odsolona). Metoda droga, higieniczna (o ile unika się kondensacji przez nadmierne nawilżenie). 3.Rozpylanie wody dyszami ze sprężonym powietrzem, pompą lub tarczą odrzutową - metoda najczęściej stosowana, powietrze zawiera jednak sole z wody, które odkładają się w pomieszczeniu. 4.Komora zraszania (nawilżacz rozpylający, przemywacz powietrza) dla dużych 35 instalacji.

36 Osuszanie powietrza Instalacje osuszania powietrza zmniejszają bezwzględną zawartość wilgoci w powietrzu (w instalacjach klimatyzacyjnych w miejscach pobytu ludzi, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektrotechnicznym). Metody osuszania powietrza: 1. Metoda kondensacyjna - Ochładzanie powietrza zimnym czynnikiem chłodzącym o temperaturze poniżej punktu rosy powietrza, towarzyszy temu wykraplanie się wody (konstrukcja podobna do stosowanej w instalacjach chłodzenia powietrza). 2. Metoda absorpcyjna - Absorpcja pary wodnej z powietrza przez higroskopijne materiały stałe, jak żel krzemionkowy (silikażel) albo higroskopijne roztwory soli, jak chlorek potasowy i inne. Dla małych wydajności osuszania - przenośne urządzenia osuszające powietrze. 36

37 KLIMATYZACJA -Systemy 37

38 Klimatyzacja informacje wstępne (EN 12792:2003) Klimatyzacja forma uzdatnienia powietrza charakteryzująca się utrzymywaniem na odpowiednim poziomie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza i jego czystości. Jeżeli nie kontroluje się dowolnego z tych parametrów (z wyjątkiem wymiany powietrza), to system ten określa się jako klimatyzację częściową. Centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna wytwarzany przemysłowo obudowany zespół składający się z sekcji zawierających wentylator lub wentylatory oraz inne niezbędne urządzenia do realizacji jednej lub większej liczby następujących funkcji: przepływu, filtracji, ogrzewania, chłodzenia, odzyskiwania ciepła, nawilżania, osuszania i mieszania powietrza Komfort cieplny stan umysłu, który wyraża zadowolenie ze środowiska cieplnego. 38

39 Klimatyzacja informacje wstępne Urządzenia klimatyzacyjne znajdują zastosowanie zasadniczo w dwóch zakresach: jako urządzenia służące komfortowi jako urządzenia klimatyzacyjne przemysłowe. Urządzenia komfortu służą do wytwarzania najkorzystniejszych parametrów powietrza we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, np. budynki mieszkalne i biurowe, teatry, domy towarowe, szpitale itd. Ich zadaniem jest utrzymanie najkorzystniejszego klimatu wewnątrz pomieszczeń zimą i latem, tzn. w zależności od pogody albo indywidualnych życzeń. Najczęściej temperaturę od 20 do 26 C i wilgotność pomiędzy 35 a 65% - parametry powietrza przy których ludzie czują się na ogół najlepiej i mają największą wydajność. Urządzenia klimatyzacyjne umożliwiają również odzyskiwanie ciepła, co przyczynia się do znacznej zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną ogrzewania. Również latem ograniczana jest przez to moc chłodzenia. 39

40 Urządzenia klimatyzacyjne Przemysłowe urządzenia klimatyzacyjne mają wytworzyć najkorzystniejsze z punktu widzenia procesu produkcji parametry powietrza. Wiele wyrobów (przemysł cukrowniczy, elektroniczny) można produkować bez zakłóceń tylko wówczas, gdy powietrze ma określony stan (np. w tkalni bawełny i zakładach papierniczych powietrze wewnętrzne powinno mieć wilgotność 70 do 80%, by uniknąć pękania osnowy). Urządzenia klimatyzacyjne łączą funkcje: wentylacji (w tym zapewnienie czystości powietrza), grzania, chłodzenia, nawilżania, osuszania, (odzysku ciepła). Urządzenia paraklimatyczne: łączą tylko niektóre z wymienionych funkcji 40

41 Klimatyzacja - systematyka Istnieje szereg klasyfikacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Klasyfikacja ze względu na następujące kryteria: obróbka powietrza, transport energii, regulacja: Urządzenia klimatyzacyjne powietrzne: Urządzenia klimatyzacyjne jednoprzewodowe o stałym natężeniu przepływu powietrza: Urządzenia jednostrefowe. Urządzenia wielostrefowe Z dogrzewaniem, Z przesuwnymi klapami. Urządzenia klimatyzacyjne jednoprzewodowe o zmiennym natężeniu przepływu powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne dwuprzewodowe: O stałym natężeniu przepływu powietrza, O zmiennym natężeniu przepływu powietrza. 41

42 Klimatyzacja - systematyka Urządzenia klimatyzacyjne powietrzno-wodne: Urządzenia z końcowym dogrzewaniem lub chłodzeniem. Indukcyjne urządzenia klimatyzacyjne: System dwururowy: Z przełączaniem (change over), Bez przełączania (non change over). System trzyrurowy. System czterorurowy z 1 lub 2 wymiennikami ciepła: Ze sterowaniem zaworowym, Ze sterowaniem klapami. Urządzenia indukcyjne o zmiennym natężeniu przepływu powietrza. Urządzenia wentylatorowo-konwektorowe: Z miejscowym zaopatrzeniem w powietrze zewnętrzne. Z oddzielnym zaopatrzeniem w powietrze zewnętrzne. Tylko z powietrzem recyrkulacyjnym. 42

43 Klimatyzacja - systematyka Urządzenia z małymi pompami ciepła. Urządzenia klimatyzacyjne kombinowane (dla bloków mieszkalnych, szpitali, uniwersytetów, laboratoriów itd.), - urządzenia centralne z powietrzem pierwotnym, w których następuje obróbka wstępna zassanego powietrza Ze względu na rodzaj budowy rozróżnia się centrale klimatyzacyjne i klimatyzatory. Centrale klimatyzacyjne montowane są na miejscu budowy z dostarczonych części w jedną całość Klimatyzatory zawierają wszystkie wymagane do obróbki powietrza części: wentylator, chłodnicę, chłodziarkę itd., wbudowane fabrycznie w jedną całość w postaci skrzyni, szafy lub skrzynki. Sposób działania central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów jest taki sam, przy czym klimatyzatory przeznaczone są dla mniejszych wydajności 43

44 Klimatyzacja działanie Główną częścią każdego urządzenia klimatyzacyjnego jest agregat klimatyzacyjny, w którym następuje obróbka powietrza. Urządzenie klimatyzacyjne potrzebuje jako środka pracy czynnika grzejnego i czynnika chłodzącego. Do ogrzewania dostarcza się parę, ciepłą wodę z kotła. Do chłodzenia używa się chłodziarki albo wody z ujęć podziemnych. Sterowanie i regulacja różnych elementów przygotowania powietrza wykorzystuje m.in. czujnikami temperatury i wilgotności powietrza znajdujące się w pomieszczeniu. Rozróżnia się pneumatyczne (powietrze o nadciśnieniu 1 bar), elektryczne, elektroniczne urządzenia regulacyjne. Do regulacji i sterowania stosuje się również komputery. 44

45 Klimatyzacja działanie Schemat układu centralnej klimatyzacji[1]: A wentylator powietrza wyciągowego B komora zraszania F filtr M komora mieszania N nagrzewnica wtórna V nagrzewnica wstępna Z wentylator nawiewny W odzyskiwanie ciepła T termostat pokojowy H higrostat pokojowy 45

46 Klimatyzacja działanie Każde urządzenie regulacyjne składa się przeważnie z wielu podzespołów regulacyjnych, a każdy podzespół składa się z: czujnika temperatury albo wilgotności (termostat lub higrostat), regulatora, napędu sterującego dla klapy lub zaworu, odpowiedniego siłownika (przekaźnik nastawny) do wzmocnienia niewielkich sił, występujących na regulatorze. 46

47 Powietrzne instalacje klimatyzacyjne W tym systemie klimatyzacji, powietrze przygotowane zostaje w centralach i tłoczone jest kanałami do pomieszczeń, bez żadnej dodatkowej obróbki. W podłączonych pomieszczeniach nie są wymagane żadne wtórne instalacje grzejne lub wody chłodzącej (jeśli nie montuje się dodatkowo zwykłych grzejników). W zależności od prędkości powietrza w kanałach rozróżnia się: instalacje o małej prędkości, poniżej około 10m/s instalacje o dużej prędkości, przy których prędkość powietrza nie przekracza 15 m/s. 47

48 Powietrzne instalacje klimatyzacyjne Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe o stałym natężeniu przepływu powietrza (urządzenia o przepływie szeregowym) - jednostrefowe Instalacje w których powietrze obrobione w urządzeniu centralnym, doprowadzane jest jednym przewodem do jednego lub kilku pomieszczeń (wszystkie otrzymują powietrze w tym samym stanie). Ten typ klimatyzacji stosowany jest w dużych pomieszczeniach (sale konferencyjne, kina itd. oraz w budynkach o wielu pomieszczeniach: biurowce, szpitale itd.). Instalacje klimatyzacyjne mogą przejmować ogrzewanie klimatyzowanych pomieszczeń całkowicie, częściowo lub wcale. Rozróżnia się instalacje klimatyzacyjne: instalacje klimatyzacyjne z grzaniem (duże pojedyncze sale), instalacje klimatyzacyjne z częściowym grzaniem - częściowe grzanie miejscowe (pomieszczenia wykorzystywane okresowo) instalacje klimatyzacyjne bez grzania - ogrzewanie miejscowe (budynki o wielu 48 pomieszczeniach).

49 Powietrzne instalacje klimatyzacyjne Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe o stałym natężeniu przepływu powietrza - jednostrefowe Urządzenia klimatyzacyjne o dużej prędkości Duże zapotrzebowanie chłodu w systemach powietrznych prowadzi do dużego natężenia przepływu co wiąże się z dużymi przekrojami kanałów. Aby przekroje ograniczyć, opracowano urządzenia klimatyzacyjne o dużej prędkości. Cechy Prędkość przepływu powietrza wynosi maksymalnie 15 m/s Przyrost ciśnienia całkowitego Pa. Różnica temperatury (pomiędzy powietrzem ochłodzonym a w pomieszczeniu) maksymalnie K (przy dobrych urządzeniach nawiewnych usytuowanych na suficie) 49

50 Powietrzne instalacje klimatyzacyjne Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe o stałym natężeniu przepływu powietrza - jednostrefowe Urządzenia klimatyzacyjne o dużej prędkości Agregat klimatyzacyjny, oprócz podwyższonej wytrzymałości na ciśnienie, nie różni się budową od niskociśnieniowych także przygotowanie powietrza odbywa się w ten sam sposób. Wymagane są tzw. skrzynie rozprężające przed wylotami powietrza. W skrzyniach tych zmniejszone zostaje ciśnienie statyczne i dynamiczne, panujące w sieci kanałów, ażeby powietrze mogło przepływać przez urządzenia nawiewne ze zmniejszoną prędkością (względy akustyczne). Urządzenie rozprężające składa się z obudowy tłumiącej hałas, w którą wbudowane jest urządzenie dławiące, np. z perforowanej blachy (często wymagane są za urządzeniem odprężającym dodatkowe tłumiki hałasu). 50

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG W artykule opisano i porównano trzy nowoczesne systemy klimatyzacji, w aspekcie komfortu cieplnego, zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna budowa

Centrala wentylacyjna budowa Centrala wentylacyjna budowa Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tak zwana centrala wentylacyjna, która należy do urządzeń zapewniających wymianę i obróbkę powietrza (tłoczenie, filtrowanie,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Eko-wentylacja zdrowy dom

Eko-wentylacja zdrowy dom Eko-wentylacja zdrowy dom W budowanych obecnie domach jednorodzinnych wykorzystuje sie szereg technologii mających poprawiać bilans energetyczny obiektu. Szczelne, wielokomorowe okna, ciepłe ściany, sterowane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, jak również redukcję strat

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204077 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363653 (51) Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK:

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK: ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK: INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania Oxygen Hybrid

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej?

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Każdy, kto wymienił okna w swoim domu na nowoczesne, prawie idealnie szczelne z PVC lub drewniane doceni na pewno wygląd,

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Charakterystyki przepływu: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE

Nawietrzak okrągły. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Charakterystyki przepływu: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE Charakterystyki przepływu: Strata ciśnienia [Pa] 8 6 NP z filtrem S = 5 cm ς bez filtra = 6. ς z filtrem = 7. Strata ciśnienia [Pa] 8 6 NP z filtrem S = cm ς bez filtra = 7. ς z filtrem =.5 NP bez filtra

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI Wstęp 5 Zasada działania optymalnego systemu wentylacji 6 Zalety systemu dystrybucji powietrza Comfotube 8 System Comfokit C 10 System Comfokit D 350 12 System Comfokit D 550 14 Pytania i

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny nawiewnik wyporowy

Indukcyjny nawiewnik wyporowy T 1.3/4/PL/1 Indukcyjny nawiewnik wyporowy Typ QLI z wodnym wymiennikiem ciepła The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 22 717 14

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Jak zbudowany jest układ klimatyzacji samochodowej? Opisz zasadę działania sprężarki układu klimatyzacji samochodowej. Jak dzielimy wentylację mechaniczną w zależności

Bardziej szczegółowo

Aparaty ogrzewczowentylacyjne

Aparaty ogrzewczowentylacyjne Aparaty ogrzewczowentylacyjne TOP niezawodne i solidne w pomieszczeniach przemysłowych W pomieszczeniach przemysłowych aparaty ogrzewczo-wentylacyjne TOP zapewniają skuteczne doprowadzenie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT 300 E2V EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA OXYGEN 05.PL ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych Andrzej Domian SUCHiKL GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treści Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyścienny OWCS str. 7 Okap przyścienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory?

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Różnorodność wymagań użytkownika odnośnie komfortu cieplnego, spodziewanych kosztów inwestycji,

Bardziej szczegółowo

oddychający grzejnik:

oddychający grzejnik: OXYGEN 0.PL oddychający grzejnik: inteligentna i zdrowa wentylacja Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ O KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZOWENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% O Idealne, oszczędne ogrzewanie i wentylacja: hal przemysłowych sklepów

Bardziej szczegółowo

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2 OKAPY WENTYLACYJNE Nowoczesne kuchnie wyposażane są w instalacje wentylacyjne, których zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń (cząstek tłuszczów, zapachów, nadmiaru ciepła) wydzielających się podczas

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na:

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na: Rodzaje wentylacji Wentylacja ogólna - obejmuje całą przestrzeń pomieszczenia, tzn. z całego pomieszczenia usuwa się powietrze zużyte i dostarcza na to miejsce powietrze świeże. Wentylacja miejscowa -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo