WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła"

Transkrypt

1 WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

2 Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji szkodliwych, zawartość CO 2 Obszar komfortu dla temperatury powietrza tp i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu φ

3 Skutki Braku Wentylacji Spadek zawartości O 2, Wzrost zawartości CO 2, CO itp. Wzrost wilgotności w mieszkaniu, Rozwój grzybów i pleśni, Wzrost czynników chorobotwórczych, Niszczenie substancji budowlanej. Wykres spadku odporności od wzrostu potencjału flory bakteryjnej i grzybowej

4 Norma PN-EN Zalecane maksymalne stężenie CO 2 ponad tło w zależności od kategorii budynku lub pomieszczenia: Kategoria budynku lub pomieszczeń I Stężenie CO2 [ppm] 350 II 500 III 800 IV >800

5 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w domku jednorodzinnym

6 Ograniczenie kosztów ogrzewania 1. Wentylować w sposób kontrolowany: - Zbilansowanie wentylacji, - Zachowanie szczelności budynku, - Izolowanie systemu wentylacyjnego. 2. Odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego (podczas wykraplania wilgoci odzyskiwane jest ciepło skraplania wody).

7 Zalety stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła Sprawne usuwanie szkodliwych substancji oraz nadmiaru wilgoci, Zapewnienie właściwego składu powietrza, Filtracja powietrza zewnętrznego z alergenów, Zmniejszenie hałasu ulicznego, Znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania 30-50%! Zapewnienie prawidłowych warunków pracy urządzeń grzewczych,

8 Praca rekuperatora przeciwprądowego z nagrzewnicą wstępną

9 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA DANEJ TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

10 STRATY WENTYLACYJNE W FUNKCJI TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ T*h temperatura

11 W naszych warunkach klimatycznych zużycie energii elektrycznej dla Nagrzewnicy Wstępnej (NW) wynosi: 2,5 4 kwh/(m 3 /h)

12 Powietrzne Gruntowe Wymienniki ciepła Rodzaje GWC: 1. RUROWY 2. ŻWIROWY 3. PŁYTOWY

13 Przepływ powietrza przez płytowy GWC

14 SPRAWNOŚĆ PRACY PŁYTOWEGO GWC W ZIMIE

15 SPRAWNOŚĆ PRACY PŁYTOWEGO GWC W LECIE

16 SPRAWNOŚĆ PRACY RUROWEGO GWC W ZIMIE

17 Płytowy wymiennik PROVENT-GEO praca ciągła, bez konieczności przerwy na regenerację złoża, pełna wymiana cieplna podczas kontaktu powietrza ze złożem GWC, bardzo dobra stabilizacja temperaturowa wymiennika (co obrazują wykresy temperatur badanych GWC). ochładzanie i osuszanie powietrza w okresie lata, podgrzewanie i w zimie, powietrza podczas pracy GWC

18 PARAMETRY PRACY GWC 1. Parametry powietrza zewnętrznego 2. Parametry powietrza za GWC 3. Parametry powietrza w pomieszczeniu Komfort Strefa duszności Temperatura [ C] Zawartość wilgoci x w [g/kg]

19

20 20

21

22 Porównanie temp. zewnętrznej oraz za GWC PROVENT GEO rok 2012

23 Nowe wartości graniczne EP: EPH+W [kwh/m² rok] EPC [kwh/m² rok] b. jednorodzinne b. użyteczności publicznej b. produkcyjne

24 Wentylacja I kategoria PN-EN V 5m³/(h m²) Układ EPH+W [kwh/m² rok] *tylko wentylacja EPC [kwh/m² rok] Standard η=50% odzysku ciepła 90! ,2 *bez energii pomocniczej Wniosek: Musi nastąpić radykalne obniżenie jakości powietrza wewnętrznego!

25 Sposoby obniżenia wartości EP H+W : EP W en. pom. + EP H en. pom. - Ograniczenie wentylacji NIE!

26 Czas na GEO-KLIMAT Wskaźnik EP [kwh/(m 2 rok)] * STANDARD -wentylacja z odzyskiem ciepła η =50% Jakość Komfortu

27 Udział wentylacji w zapotrzebowaniu na ciepło współczesnego budownictwa Układ GEO-KLIMAT znaczna redukcja zapotrzebowania na ciepło budynku KOSZTY PRZEGRODY WENTYLACJA ENERGIA POMOCNICZA UKŁAD STANDARDOWY UKŁAD GEO-KLIMAT

28 CELE GEO-KLIMAT A. Zapewnienie najwyższych zdrowotnych parametrów komfortu w ciągu całego roku Zgodnie z I kategorią jakości powietrza wg. PN-EN 15251: - duże strumienie powietrza wentylacyjnego, - ogrzewanie i nawilżanie, - chłodzenie i osuszanie latem.

29 CELE GEO-KLIMAT B. Minimalne oddziaływanie na środowisko NIE EKSPLOATUJE ŚRODOWISKA

30 CELE GEO-KLIMAT C. Redukcja liczby urządzeń do kształtowania mikroklimatu w budynku JEDNO URZĄDZENIE REALIZUJE WSZYSTKIE FUNKCJE: - wentylacja, - ogrzewanie, - nawilżanie, - chłodzenie, - osuszanie.

31 CELE GEO-KLIMAT D. Im więcej wentylujesz tym taniej i skuteczniej grzejesz WIĘCEJ ŚWIEŻEGO POWIETRZA WYŻSZA SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA UKŁADU NIŻSZE KOSZTY

32 Zasada działania GEO-KLIMAT i realizowane funkcje

33 Zasada działania GEO-KLIMAT i realizowane funkcje

34 Zasada działania GEO-KLIMAT i realizowane funkcje

35 KOMFORT A ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Koszty ogrzewania 0 0 0,5 1 Krotność wymian

36 Elementy składowe GEO-KLIMAT Płytowy GWC PROVENT GEO

37 Elementy składowe GEO-KLIMAT Centrale z PC (GEO-VENT lub MULTIVENT):

38 Realizacje GEO-KLIMAT w obiektach komercyjnych Zakład Produkcyjny

39 Hala Magazynowa

40 Budynek produkcyjno-biurowy Pro-Vent

41 układ GEO-KLIMAT pasaż handlowy w Koninie

42 Hale sportowe w Mirsku i Marcinowicach

43 układ GEO-KLIMAT Sala Sportowa w Żywocicach

44 układ GEO-KLIMAT Sala Sportowa w Dobrej (powiat Turek)

45 GWC pod posadzką Sali Sportowej w Strzegowie

46 Ultraenergooszczędna wentylacja w układzie GEO-SYSTEM i GEO-System MAX Schemat układu wentylacyjnego Starostwo Powiatowe w Polkowicach

47 GWC pod powierzchnią parkingu Starostwo Powiatowe w Polkowicach

48 Hala Sportowa w technologii pasywnej w Turku

49 Hala Sportowa w technologii pasywnej w Turku

50 GEO-Klimat przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego Copyright Pro-Vent

51 ELEMENTY SKŁADOWE GEO-Klimat Bezprzeponowy płytowy GWC PROVENT GEO, Centrala grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjna MISTRAL MAX z powietrzną PC oraz wbudowanym nawilżaczem powietrza, Rozdzielaczowy system kanałów dystrybucji powietrza przeznaczony do montażu w warstwie termoizolacji stropu

52 MISTRAL MAX 400EC

53 GWC POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ ORAZ SYSTEM KANAŁÓW DYSTRYBUCJI POWIETRZA W TERMOIZOLACJI STROPU

54

55 Układ GEO-Klimat i wytyczne PN-EN 15251: Kategoria I Charakterystyka Wysokie wymagania zalecane dla pomieszczeń w których przebywają osoby wrażliwe o specjalnych potrzebach II III IV Standardowe wymagania stawiane dla nowobudowanych obiektów oraz podlegających modernizacji Warunki umiarkowane zalecane dla budynków istniejących Warunki nie spełniające wymagań kategorii od I do III, możliwe do przyjęcia jedynie przez pewną część roku

56 SEZON ZIMOWY Dostarczenie taniej energii grzewczej, Wysokoefektywny odzysk ciepła w układzie GWC PROVENT GEO we współpracy z centralą MISTRAL MAX do 95%, Nawilżanie powietrza wentylacyjnego w GWC oraz za pośrednictwem dodatkowego nawilżacza wbudowanego w centrali MISTRAL MAX.

57 SEZON LETNI Chłodzenie i osuszanie powietrza w GWC i centrali MISTRAL MAX, Ponad 80% chłodu na pokrycie zapotrzebowania obiektu dostarcza GWC PROVENT GEO, Układ GEO-Klimat wykorzystuje akumulacyjność obiektu do utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego, poprzez subtelne całodobowe dostarczanie chłodu.

58 Pokrycie zapotrzebowania na chłód GEO-Klimat

59 Radykalne ograniczenie strat wentylacyjnych do 95%, Dostarczenie taniej energii grzewczej, Minimalne koszty nawilżania powietrza w zimie, Optymalna klimatyzacja, GEO-Klimat Bardzo wysoki współczynnik efektywności pracy dla kompletnej instalacji wentylacyjnej SFP<0,26 W/(m³/h). Bardzo niskie straty ciśnienia układu dystrybucji powietrza GEO-Klimat.

60 Charakterystyka wilgotności powietrza w budynku przy wykorzystaniu poszczególnych rozwiązań Wilgotność wewnątrz [%] * STANDARD - wentylacja z odzyskiem ciepła η =85% temp. zewnętrzna 0 C temp. zewnętrzna -10 C 0 0 0,5 1 Krotność wymian

61 Porównanie zużycia energii pomocniczej Układ wentylacja + grzewcza = Σ Standardowy mechaniczna zużycie energii wentylatory pompy+sterowanie pomocniczej 700kWh kWh = kWh GEO-Klimat wentylatory zużycie energii pomocniczej 300kWh + 0 = 300kWh

62 Koszty eksploatacji prezentowanych rozwiązań * koszt energii pomocniczej obejmuje energię elektryczną zużywaną przez pompy obiegowe, dodatkowe sterowanie, rozmrażanie wymiennika w centrali. Roczne koszty eksploatacji w funkcji ogrzewania i wentylacji KOSZT [PLN] Koszt nawilżania powietrza Koszt energii wentylatorów Koszt energii z dodatkowego źródła (ogrzewanie elektryczne) Koszt energii pomocniczej (*) Koszt wytworzenia energii grzewczej 0 Wentylacja grawitacyjna w połaczeniu z kotłownią olejową Układ GEO-KLIMAT Wentylacja mechaniczna (wymiennik przeciwprądowy) oraz gruntowa pompa ciepła

63 Zestawienie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych porównywanych rozwiązań Łączne koszty inwestycji i eksploatacji po 5-ciu latach użytkowania KOSZT [PLN] cio letnie koszty eksploatacji Koszty inwestycyjne Wentylacja grawitacyjna w połaczeniu z kotłownią olejową i "klimatyzatorami" Układ GEO-KLIMAT Wentylacja mechaniczna (wymiennik przeciwprądowy) oraz gruntowa pompa ciepła

64 Porównanie układów Standard i GEO-Klimat na tle jakości mikroklimatu KOSZTY WSKAŹNIK KOMFORTU UKŁAD STANDARDOWY UKŁAD GEO-KLIMAT

65

66 WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent innowacyjnych rozwiązań w systemach wentylacji DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air Prosty montaż + Bezobsługowość + Inteligentne sterowanie + Doskonały komfort = Pomysł na wentylację! Rekuperacja Danfoss Air

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne Powiew świeżego powietrza w Twoim domu Enervent Centrale wentylacyjne 2 Enervent Powiew świeżego powietrza w Twoim domu 3 Ensto w skrócie Nasze produkty są projektowane z myślą o redukcji emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/112 84-200 Wejherowo www.klimasad.com.pl tel: +48 601696789 NIP

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

41BKOLEKTORY SŁONECZNE

41BKOLEKTORY SŁONECZNE 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl 2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE www.masterheaters.pl GRUPA MCS Grupa Master Climate Solutions jest światowym liderem w produkcji przenośnych rozwiązań z zakresu kontroli mikroklimatu: ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo