CV: dr Karol Marek Klimczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CV: dr Karol Marek Klimczak"

Transkrypt

1 CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny tel , Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego adiunkt, organizacja konferencji międzynarodowych z TIJA i EIASM, opiekun studiów BA in Finance and Accounting, akredytacje AACSB, EQUIS, PKA, ACCA, wprowadzenie KRK 2009 Yale School of Management researcher in residence, the Millstein Center for Corporate Governance and Performance, udział w pracach naukowych i organizacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego oraz roli inwestorów instytucjonalnych Uniwersytet Łódzki doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Dębskiego w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Umiejętności Badania z zastosowaniem metod ilościowych na międzynarodowym poziomie Teorie i modele wyceny akcji, teorie rynków kapitałowych Metody regresji panelowych i paneli dynamicznych Analiza zdarzeń Programowanie statystyczne w pakietach STATA, SPSS i R Prowadzenie interdyscyplinarnych badań Doświadczenie w łączeniu finansów i rachunkowości Sprawna komunikacja w zespole badawczym z ekonometrykami, programistami, specjalistami w zakresie finansów ilościowych i zarządzania Współpraca międzynarodowa z ośrodkami specjalizującymi się w badaniach zorientowanych na praktykę, oraz w metodach jakościowych Badania w zakresie przepływu informacji na regulowanych rynkach kapitałowych Sprawozdawczość finansowa w międzynarodowych grupach kapitałowych Nadzór korporacyjny, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem Relacje spółek z inwestorami instytucjonalnymi Rozwijanie kontaktów międzynarodowych Sprawna komunikacja w języku angielskim, znajomość kultury amerykańskiej i brytyjskiej Znajomość języka francuskiego Doświadczenie w kontaktach międzykulturowych zdobyte w czasie pracy ze studentami programu międzynarodowego ALK, wyjazdów zawodowych oraz w czasie edukacji w USA, Niemczech oraz Irlandii Udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i stowarzyszeniach profesjonalnych (EAA, PRMIA) Monografia Klimczak K.M. (2014). Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext. Nagroda za artykuł naukowy 2014 Highly Commended Paper, Accounting Research Journal Publikacje w renomowanych czasopismach The Journal of Strategic Information Systems (IF 1.5) The International Journal of Accounting Accounting Research Journal Journal of Accounting and Management Information Systems The Journal of Risk Finance Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Management and Business Administration. Central Europe Przegląd Organizacji Kierownik projektu NCN Sonata Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowania inwestorów, NCN 2011/03/D/HS4/03392, Akademia Leona Koźmińskiego, Wykonawca projektów NCN, NCBR, MN Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych, projekt kierowany przez dr inż. Dominikę Fijałkowską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej, projekt kierowany przez dr inż. Iwonę Staniec z Politechniki Łódzkiej uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW), umowa z NCBR nr HI , lider Lingaro Sp. z o.o., Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych, MN N N /0392/H03/2007/35, kierownik dr hab. Dorota Dobija prof., Akademia Leona Koźmińskiego Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System"), umowa z NCBR nr ZPB/13/65409/IT2/10 Doświadczenie dydaktyczne Nauczanie grup transkulturowych Praca ze studentami BA in Finance and Accounting oraz MA in Finance and Accounting na Akademii Leona Koźmińskiego Profesjonalne szkolenia dla dorosłych Szkolenia, studia podyplomowe i MBA. Interaktywne metody nauczania Filmy, fotocasty, programy edukacyjne na żywo (TVN24 Biznes i Świat, fotocasty.pl, nagrania dla NBP i PARP) Metoda case study (absolwent programu IMTA) Wykorzystanie platform e-learningowych Moodle i Dokeos (ukończone studia MSc in Multimedia Management)

2 Dane osobiste Pełne nazwisko: Karol Marek Klimczak Urodzony 2. maja 1980 w Łodzi Adres do korespondencji: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa tel , ŻYCIORYS Wykształcenie 2007 uzyskałem stopień doktora ekonomii, nadany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, rozprawa doktorska pt. Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym uzyskałem dyplom Master of Science in Multimedia Management, przyznany łącznie przez Christian- Albrechts Universitaet, Fachhochschule Kiel i Muthesius-Hochschule Kiel w Kilonii (Niemcy) w ramach projektu Multimedia Campus Kiel, po rocznych studiach podyplomowych w języku angielskim poświęconych wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach. Temat pracy: Koncepcja biznesowego zastosowania e-learning w uczelni wyższej uzyskałem z oceną bardzo dobrą tytuł magistra ekonomii na kierunku Stosunki Międzynarodowe, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowałem w trybie indywidualnym, rozszerzonym o dodatkowe przedmioty (badania operacyjne, ekonometria stosowana, ekonomia matematyczna) uzyskałem uprawnienia metodyczne do nauczania języka angielskiego po kursach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ukończyłem z najwyższym wyróżnieniem Madison Memorial High School w Madison, Wisconsin, USA. W latach byłem uczniem I LO im M. Kopernika w Łodzi. Doświadczenie zawodowe 2013 adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach studiów, prowadzenie zajęć w języku angielskim dla młodzieży studenckiej i dorosłych, członek rady programowej Finanse i Rachunkowość, wprowadzenie systemu zapewniania jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kształcenia, organizacja serii Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego w latach adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: organizacja trzech konferencji międzynarodowych: 7th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information wraz z University of Ferrara (2011), Raport o Corporate Governance (2010), The Illinois International Accounting Symposium we współpracy z University of Illinois Urbana-Champaign (2008), udział w organizacji tygodniowego seminarium doktoranckiego 1st Eden Doctoral Seminar on Visualising, Measuring and Managing Intangibles (2011), opiekun studiów w języku angielskim BA in Finance and Accounting, udział w przygotowaniach do akredytacji AACSB, EQUIS, PKA, ACCA trener w firmie JDS Consulting Sp. z o.o.: prowadzenie profesjonalnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie zarządzania ryzykiem przygotowanie serii szkoleń dot. zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych. 2

3 miesięczny staż w Millstein Center for Corporate Governance and Performance przy Yale School of Management, New Haven, Ct, USA: udział w pracach naukowych i organizacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego, udział w seminarium doktoranckim prof. Shyama Sundera oraz w warsztatach z rachunkowości, udział w konferencji 400 Years of Shareholder Advocacy, wsparcie dla komitetu technicznego International Corporate Governance Network operacowującego dokument dobrych praktyk ICGN Corporate Risk Oversight Guidelines asystent, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: prowadzenie zajęć na studiach licencjackich w języku polskim i angielskim, lektor języka angielskiego w Studium Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego English Language Center : prowadzenie profesjonalnych zajęć w szkole stosującej zaawansowane metody zapewniania jakości kształcenia i nadzór metodyczyny. Umiejętności Badania z zastosowaniem metod ilościowych na międzynarodowym poziomie Znajomość teorii i modeli wyceny akcji dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim oraz uczestniczeniu w zajęciach na Yale School of Management, Znajomość metod regresji panelowych i paneli dynamicznych dzięki poszerzeniu zakresu studiów o przedmioty z zakresu ekonomii matematycznej i ekonometrii, zastosowaniu metod ekonometrycznych w rozprawie doktorskiej i późniejszych publikacjach, Umiejętność programowania statystycznego w pakietach STATA, SPSS, oraz R wypracowana dzięki poznaniu technik programowania na studiach Master of Multimedia Management oraz wykorzystaniu tych metod w pracy badawczej. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań Łączenie finansów i rachunkowości dzięki przejściu do Katedry Rachunkowości po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie finansów międzynarodowych, Sprawna komunikacja w zespołach badawczych wypracowana dzięki pracy ze współautorami pochodzącymi z różnych uczelni w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii, Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z europejskimi ośrodkami badawczymi specjalizującymi się alternatywnych metodach badawczych (np. Uniwersytet w Sztokholmie). Badania w zakresie przepływu informacji na regulowanych rynkach kapitałowych Prowadzenie od czasu przygotowania rozprawy doktorskiej badań nad sprawozdawczością finansową i innymi ujawnieniami w spółkach giełdowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, Rozwój badań nad rolą informacji o zarządzaniu ryzykiem, kontroli zarządczej i ładzie korporacyjnym w wycenie akcji spółek giełdowych, Prowadzenie badań dotyczących relacji spółek giełdowych z inwestorami instytucjonalnymi prowadzone dzięki współpracy z Yale School of Management. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych Biegła znajomość języka angielskiego, wsparta dobrą znajomością kultury amerykańskiej i brytyjskiej, oraz wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć i prezentacjach na konferencjach, Dobra znajomość języka francuskiego w piśmie, poziom komunikacyjny w mowie, Doświadczenie w kontaktach międzykulturowych dzięki dłuższym pobytom w USA, Niemczech i Irlandii, oraz pracy w grupach wielokulturowych, Systematyczny udział w konferencjach międzynarodowych, np. kongresach European Accounting Association, pozwalający na rozbudowę sieci kontaktów międzynarodowych. 3

4 Osiągnięcia naukowe Cytowania opublikowanych prac naukowych Web of Science: 2 cytowania, Indeks Hirscha=1, sumaryczny impact factor 1,500 Publish or Perish: 91 cytowań (z wyłączeniem autocytowań), Indeks Hirscha=5 Nagrody 2014 Highly Commended Paper, Accounting Research Journal, za artykuł pt. Coincident and forecast relevance of accounting numbers (wraz z Grzegorzem Szafrańskim) Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za publikacje naukowe przyznawane co roku w latach Kierownik projektu NCN w programie Sonata Projekt Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowania inwestorów, NCN 2011/03/D/HS4/03392, Akademia Leona Koźmińskiego, interdyscyplinarny projekt, łączący badania ilościowe w zakresie sprawozdawczości finansowej, finanse behawioralne, pragmatykę języka, oraz eksperymenty rynkowe, stworzenie zespołu badawczego składającego się ze specjalisty w zakresie pragmatyki języka (dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ) i specjalisty w zakresie eksperymentów (mgr Anna Pikos, ALK). Wykonawca projektów NCN, NCBR, MN Główny wykonawca Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych, projekt kierowany przez dr inż. Dominikę Fijałkowską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Główny wykonawca Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej, projekt kierowany przez dr inż. Iwonę Staniec z Politechniki Łódzkiej uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Wykonawca Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW), umowa z NCBR nr HI , lider Lingaro Sp. z o.o., desk research. Wykonawca Informacja o ryzyku a decyzje inwestycyjne, MNISW, działalność statutowa , kierownik dr hab. Witold T. Bielecki, prof. Akademia Leona Koźmińskiego opracowanie modelu teoretycznego dla symulacji w grze decyzyjnej. Główny wykonawca Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych, MN N N /0392/H03/2007/35, kierownik dr hab. Dorota Dobija prof., Akademia Leona Koźmińskiego przeprowadzenie badań ilościowych dot. wpływu efektywności nadzoru korporacyjnego na wycenę akcji spółek. Wykonawca Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System"), umowa z NCBR nr ZPB/13/65409/IT2/10 desk research dot. prawnych uwarunkowań zarządzania ryzykiem w bankowości. Referaty wygłoszone na seminariach naukowych 1. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, seria Warsaw Economic Seminar, 30 października 2010, referat pt. Value Relevance and the Development of Accounting Regulation and Market Institutions in a Transition Economy 2. Stockholm School of Economics, 10 grudnia 2010, referat pt. Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers 3. Akademia Leona Koźmińskiego, seria Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 17 stycznia 2013 roku, referat pt. Rola informacji rachunkowej w wycenie akcji spółek 4. Szkoła Główna Handlowa, seria Warsaw Economic Seminar, 3 marca 2014, referat pt. Accruals, Conservatism and Value Relevance in a Transition Economy 4

5 Referaty wygłoszone na konferencjach organizowanych przez ośrodki krajowe 1. General Accounting Theory Conference, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15 czerwca 2008, referat pt. Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method 2. Zjazd Katedr Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki, września 2008, referat pt. Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce (z powodu zwyczajów przyjętych na konferencji referat nie był prezentowany na sesji ale został uwzględniony w materiałach konferencyjnych) 3. Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia Tendencje Światowe a Rynek Polski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, września 2008, referat pt. Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych 4. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2009, referat pt. Do Polish accuntants produce useful financial reports? (wraz z mgr. Johnem Mulengą) 5. Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon, Uniwersytet Łódzki, 6-9 maja 2009, referat pt. Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland 6. Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Szkoła Główna Handlowa, kwietnia 2011, referat pt. Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek (wraz z dr Iwoną Cieślak) 7. Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia Tendencje Światowe a Rynek Polski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 1-3 października 2012, referat pt. Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji 8. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2013, referat pt. Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego 9. Zjazd Katedr Finansów, Uniwersytet Gdański, września 2013, referat pt. Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego 10. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2014, referat pt. Wycena spółek a cechy sprawozdania finansowego (referat przygotowany wraz z dr. Janem Michalakiem) 11. Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne, Uniwersytet Łódzki, czerwca 2014, referat pt. Evaluation and certainty in analyst reports: a linguistic analysis in the Polish language (przygotowany wraz z dr hab. Martą Dynel) Referaty wygłoszone na konferencjach organizowanych przez ośrodki zagraniczne 1. 31st EAA Annual Congress w Rotterdamie, Holandia, kwietnia 2008, Erasmus University Rotterdam, referat pt. Value Relevance and the Development of Accounting Regulation and Market Institutions in a Transition Economy: Case of Poland (wraz z dr hab. Dorotą Dobiją) 2. Intellectual capital accounting: modern state and perspectives of development, Kharkov Institute of Business and Management, Charków, Ukraina, 24 października 2008, referat pt. Intellectual capital and separability of technological assets 3. 32nd EAA Annual Congress w Tampere, Finlandia, maja 2009, University of Tampere, referat pt. Testing Value Relevance of Accounting Earnings in Emerging Markets 4. Americas Conference on Information Systems w Limie, Peru, sierpnia 2010, Association for Information Systems, referat pt. Market Reactions to Investments in Information Technology: Insight from Warsaw Stock Exchange (referat przygotowany we współpracy z D. Dobija, N. Roztocki, R. Weistroffer) 5. Congrès de l'association Francophone de Comptabilité w Nicei, Francja, maja 2010, referat pt. Valuation effects of accounting information availability (referat przygotowany wspólnie z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 6. Global Finance Conference w Poznaniu, czerwca 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, referat pt. Divergent patterns in relevance of accounting numbers for stock valuation in France and Germany (wraz z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 7. 34th EAA Annual Congress w Rzymie, Włochy, kwietnia 2011, współorganizowany przez LUISS Guido Carli University of Rome oraz University of Siena, referat pt. Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers (referat przygotowany wspólnie z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 8. 35th EAA Annual Congress w Ljubljanie, Słowenia, 9-11 maja 2012, University of Ljubljana, referat pt. Risk-based management control in the public sector: a live experiment in Poland (wraz z mgr Anną Pikos) 9. Yale Corporate Governance Forum w New Haven, USA, 6-7 czerwca 2012, Yale School of Management (udział w panelu dyskusyjnym na sesji plenarnej) th EAA Annual Congress w Paryżu, Francja, 6-8 maja 2013, Paris-Dauphine University, referat pt. 5

6 Linguistic Characteristics of Analyst Reports (referat przygotowany we współpracy z dr hab. Martą Dynel) 11. IFRS Global Rules and Local Use w Pradze, Czechy, 11 października 2013, organizowana przez Anglo- American University, referat pt. Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets (referat przygotowany we współpracy z dr. Janem Michalakiem) th EAA Annual Congress w Tallinnie, Estonia, maja 2014, współorganizowany przez University of Tartu i Estonian Business School, referat pt. Accruals, conservatism and value relevance in a transition economy (wraz z dr. Janem Michalakiem) 13. IFRS Global Rules and Local Use w Pradze, Czechy, 10 października 2014, organizowana przez Anglo- American University, referat pt. Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective (referat przygotowany we współpracy z mgr Anną Pikos) Statystyki publikacji naukowych 6 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych 19 publikacji w polskich czasopismach naukowych 23 rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich 31 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych Monografia Klimczak K.M. (2014). Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext. studium zależności ekonomicznych modele Ohlsona i Eastona-Harrisa międzynarodowe badanie porównawcze: Polska, Niemcy, Francja metody ekonometryczne, regresje panelowe w STATA Publikacje w czasopismach międzynarodowych Klimczak K.M., Szafrański G. (2013). Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers. Accounting Research Journal, 26(3), s Dobija, D., Klimczak, K. M., Roztocki, N., & Weistroffer, H. R. (2012). Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, The Journal of Strategic Information Systems, 21(4), s Breen E., Clearfield A., Klimczak K.M. (2012). ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders, Journal of Risk Management in Financial Institutions, 5(2), s Klimczak K.M. (2011). Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, Accounting and Management Information Systems. 10(2), s Dobija D., Klimczak K.M. (2010). Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings. International Journal of Accounting. 42(3), s Klimczak K. M. (2008). Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies. The Journal of Risk Finance, No. 9 (1), s Publikacje w czasopismach polskich Klimczak K.M., Michalak J. (2014) Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 66, s Klimczak K. M., Pikos A. M. (2013) Risk-based management control in the public sector in Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72, s Klimczak, K. M. (2013). Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, s Klimczak K.M. (2013) Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 460, s Klimczak K.M. (2013) Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego. Zarządzanie i Finanse, 11(2/4), s Klimczak K.M., Zarzycka E. (2012). Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen, Master of Business Administration. Central Europe, 1(114), s

7 Klimczak K.M, Zarzycka E. (2012). Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości przypadek PKN Orlen, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64(120), 2011, s Klimczak K.M., Kucharczyk M. (2011) Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem, Master of Business Administration, 6(113), s Klimczak K.M., Pikos A.M. (2010). Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Przegląd organizacji, nr 12/2010, s Klimczak, K.M. (2009). Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przegląd Organizacji, nr 5/2009, s Klimczak K.M. (2009). Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych. w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 60, s Klimczak, K.M., Mulenga J. (2009). Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports? w: Zarządzanie Finansami: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 534/17, s Klimczak K.M. (2008). Ryzyko w teorii ekonomii. Master of Business Administration, nr 6/2008, s Klimczak K.M. (2008). Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów. e-mentor, nr 4/2008, s Klimczak K.M. (2008). Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, nr 221/2008, s Klimczak K. M. (2007). Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART. Uniwersytet Szczeciński: Zeszyty Naukowe, nr 455, s Klimczak, K. M. (2006). Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości. e- mentor, nr 2(14), s Klimczak, K. M. (2006). Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. w: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr Klimczak, K. M. (2004). Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy. Acta Universitatis: Lodziensis Folia Oeconomica. nr 180, s Rozdziały w podręcznikach i monografiach Klimczak K.M., Pikos A.M. (2014). Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective. [w:] IFRS: Global rules and local use. Anglo-American University, Praga. s Klimczak K.M., Michalak J. (2013). Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the polish, German and French markets. [w:] IFRS: Global rules and local use. Anglo-American University, Praga, s Klimczak K. M. (2013). Transfer technologii wiedza utajona. w: Zarządzanie wiedzą, A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,s Klimczak K., Pikos A., Wardaszko M. (2012) The use of risk information by investors - a simulation study, w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, red. W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska- Ziołecka, Poltext, Warszawa, s Klimczak K.M. (2011). Wpływ efektywności komitetu na wartość spółki. w: Komitety rad nadzorczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s Klimczak K., Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland, w: Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Łódź, s Cieślak I., Klimczak K.M. (2011) Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek, w: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: SGH, s Klimczak K. M., (2011) Zarządzanie ryzykiem. Nowy wymiar nadzoru. w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer Polska, s Klimczak, K.M. (2009). Ocena wykonania pracy menedżerów. w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija & M. Kucharczyk (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s Klimczak, K.M. (2009). Decentralizacja i kontrola. w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija & M. Kucharczyk (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 7

8 Cieślak I., Klimczak K.M. (2009). Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University, w: Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Greenwich University Press, s Cieślak I., Klimczak K.M. (2009). Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowanie oszustw a sprawozdaniach finansowych. w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, s Klimczak K.M., Staniec I. (2008). Panorama ryzyka. w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec, J. Zawiła- Niedźwiedzki (red.), Beck, Warszawa, s Klimczak K.M., Staniec I. (2008). Ryzyko operacyjne. w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec, J. Zawiła- Niedźwiedzki (red.), Beck, Warszawa, s Klimczak K. M. (2008). Transfer technologii wiedza utajona. w: Zarządzanie wiedzą, A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,s Klimczak K.M. (2008). Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce. w: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK, Gdańsk, s Klimczak K.M. (2008). Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method. General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, I. Górowski (ed.), WAiP, s Klimczak K.M. (2008). Intellectual Capital and Separability of Technological Assets. Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Kharkiv, s Klimczak K. M. (2007). Teoria zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości. w: Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Klimczak, K. M. (2005). Corporate Risk Management from Stakeholders' Perspective. TRANS 05: Wspólna Europa Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa, s Klimczak, K. M. (2005). Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy dużych i małych przedsiębiorstw. Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., Tom I, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s Klimczak, K. M., Waniek-Klimczak E. (2005). Target in Speech Development: Learners Views. w: K. Dziubalska-Kołaczyk, J. Przedlacka (eds.) English Pronunciation Models: A Changing Scene, Peter Lang, Bern. Klimczak, K. M., Waniek-Klimczak E. (2004). EFL Speech Identyfying the Target. Neofilologia T. VI. Klimczak, K. M., (2003) Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych. Neofilologia, T. IV, Płock, s

9 Doświadczenie dydaktyczne Tematyka szkoleń i zajęć Tematyka szkoleń profesjonalnych:zarządzanie ryzykiem według normy ISO 31000, Szacowanie ryzyka według normy ISO 31010, Warsztaty szacowania ryzyka, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedmioty na poziomie MBA i podyplomowym: Zarządzanie ryzykiem, Finanse międzynarodowe, Rachunkowość finansowa i zarządcza. Przedmioty na poziomie studiów II stopnia: Finanse publiczne i rynki finansowe, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Governance, Risk and Ethics, Financial Risk Management, Rachunkowość międzynarodowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej, Architektura rachunkowości. Przedmioty na poziomie studiów licencjackich: Ekonometria, Rachunkowość finansowa, Rozliczenia międzynarodowe i strategie podatkowe, Risk Management, Financial Engineering, Value Based Management, Financial Reporting, Financial Analysis, Financial Accounting, Auditing and Assurance Services, Management Accounting. Nauczanie grup transkulturowych Prowadzenie zajęć w programach międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego: BA in Finance and Accounting, BA in Management, MA in Finance and Accounting, Doświadczenie w pracy ze studentami z krajów europejskich, azjatyckich i afrykańskich, Prowadzone przedmioty: Governance, Risk and Ethics, Risk Management, Financial Engineering, Value Based Management, Financial Reporting, Financial Analysis, Financial Accounting, Auditing and Assurance Services, Management Accounting. Profesjonalne szkolenia dla dorosłych Prowadzenie zajęć na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, Doświadczenie w pracy z profesjonalistami z różnych dziedzin w programach MBA dla Inżynierów, MBA dla Specjalistów IT, Prowadzenie szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania zarządzania ryzykiem we współpracy z JDS Consulting Sp. z o.o., Prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem dla pracowników przedsiębiorstw. Interaktywne metody nauczania Nauczanie za pomocą metody case study wg wzorców Harvardzkich poznanych w trakcie uczestnictwa w programie International Management Teachers Academy, IEDC, Bled, Słowenia 2008, Wykorzystanie platform e-learningowych Moodle i Dokeos jako wsparcia dla kursów stacjonarnych i niestacjonarnych, projektowanie kursów e-learning, doświadczenie zdobyte w czasie studiów na Christian- Albrechts Universitaet, pracy na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Leona Koźmińskiego, autor artykułów w czasopiśmie e-mentor, Wykorzystanie multimedialnych form przekazu, np. program edukacyjny w TVN CNBC (Blajer Mówi Biznes), nagranie podkładu głosowego do fotocastów prezentujących zagadnienia finansowe (projekt sponsorowany przez Narodowy Bank Polski, filmy o zarządzaniu ryzykiem walutowym w ramach Szkoły dla Eksportera EEN (http://youtu.be/epeculyit6a?list=plyne-sbivdgq54i76ljim790kjjr_rb0o). Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze promotora pomocniczego Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr Mirosława Jeżowskiego prowadzonym przez dr hab. Dorotę Dobija, prof. ALK. Senat Akademii Leona Koźmińskiego przyznał dr. Jeżowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 9 października 2013 z wyróżnieniem. Rozprawa nosiła tytuł: Rachunkowość jako czynnik redukcji skutków asymetrii informacyjnej na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych, recenzowały prof. dr hab. Teresa Martyniuk i dr hab. Joanna Wielgórska- Leszczyńska, prof. SGH. 9

10 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Członek Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych 2013-obecnie Członek kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską Giełdy Papierów Wartościowych obecnie Członek rady programowej Stowarzyszenia Polrisk 2011-obecnie Członek kapituły konkursu na pracę dyplomową Stowarzyszenia Polrisk 2011-obecnie Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych European Accounting Association 2008-obecnie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk obecnie Association for Information Systems Recenzowanie artykułów dla czasopism naukowych Management and Business Administration. Central and Eastern Europe, Optimum. Studia Ekonomiczne, The Spanish Journal of Finance and Accounting, Information Systems Management, Information Technology for Development. 10

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Mariusz Andrzejewski 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Zakres zainteresowań: Finanse przedsiębiorstw, System podatkowy, Rynek kapitałowy (giełda, IPO, nadzór właścicielski) Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo