CV: dr Karol Marek Klimczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CV: dr Karol Marek Klimczak"

Transkrypt

1 CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny tel , Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego adiunkt, organizacja konferencji międzynarodowych z TIJA i EIASM, opiekun studiów BA in Finance and Accounting, akredytacje AACSB, EQUIS, PKA, ACCA, wprowadzenie KRK 2009 Yale School of Management researcher in residence, the Millstein Center for Corporate Governance and Performance, udział w pracach naukowych i organizacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego oraz roli inwestorów instytucjonalnych Uniwersytet Łódzki doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Dębskiego w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Umiejętności Badania z zastosowaniem metod ilościowych na międzynarodowym poziomie Teorie i modele wyceny akcji, teorie rynków kapitałowych Metody regresji panelowych i paneli dynamicznych Analiza zdarzeń Programowanie statystyczne w pakietach STATA, SPSS i R Prowadzenie interdyscyplinarnych badań Doświadczenie w łączeniu finansów i rachunkowości Sprawna komunikacja w zespole badawczym z ekonometrykami, programistami, specjalistami w zakresie finansów ilościowych i zarządzania Współpraca międzynarodowa z ośrodkami specjalizującymi się w badaniach zorientowanych na praktykę, oraz w metodach jakościowych Badania w zakresie przepływu informacji na regulowanych rynkach kapitałowych Sprawozdawczość finansowa w międzynarodowych grupach kapitałowych Nadzór korporacyjny, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem Relacje spółek z inwestorami instytucjonalnymi Rozwijanie kontaktów międzynarodowych Sprawna komunikacja w języku angielskim, znajomość kultury amerykańskiej i brytyjskiej Znajomość języka francuskiego Doświadczenie w kontaktach międzykulturowych zdobyte w czasie pracy ze studentami programu międzynarodowego ALK, wyjazdów zawodowych oraz w czasie edukacji w USA, Niemczech oraz Irlandii Udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i stowarzyszeniach profesjonalnych (EAA, PRMIA) Monografia Klimczak K.M. (2014). Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext. Nagroda za artykuł naukowy 2014 Highly Commended Paper, Accounting Research Journal Publikacje w renomowanych czasopismach The Journal of Strategic Information Systems (IF 1.5) The International Journal of Accounting Accounting Research Journal Journal of Accounting and Management Information Systems The Journal of Risk Finance Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Management and Business Administration. Central Europe Przegląd Organizacji Kierownik projektu NCN Sonata Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowania inwestorów, NCN 2011/03/D/HS4/03392, Akademia Leona Koźmińskiego, Wykonawca projektów NCN, NCBR, MN Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych, projekt kierowany przez dr inż. Dominikę Fijałkowską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej, projekt kierowany przez dr inż. Iwonę Staniec z Politechniki Łódzkiej uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW), umowa z NCBR nr HI , lider Lingaro Sp. z o.o., Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych, MN N N /0392/H03/2007/35, kierownik dr hab. Dorota Dobija prof., Akademia Leona Koźmińskiego Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System"), umowa z NCBR nr ZPB/13/65409/IT2/10 Doświadczenie dydaktyczne Nauczanie grup transkulturowych Praca ze studentami BA in Finance and Accounting oraz MA in Finance and Accounting na Akademii Leona Koźmińskiego Profesjonalne szkolenia dla dorosłych Szkolenia, studia podyplomowe i MBA. Interaktywne metody nauczania Filmy, fotocasty, programy edukacyjne na żywo (TVN24 Biznes i Świat, fotocasty.pl, nagrania dla NBP i PARP) Metoda case study (absolwent programu IMTA) Wykorzystanie platform e-learningowych Moodle i Dokeos (ukończone studia MSc in Multimedia Management)

2 Dane osobiste Pełne nazwisko: Karol Marek Klimczak Urodzony 2. maja 1980 w Łodzi Adres do korespondencji: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa tel , ŻYCIORYS Wykształcenie 2007 uzyskałem stopień doktora ekonomii, nadany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, rozprawa doktorska pt. Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym uzyskałem dyplom Master of Science in Multimedia Management, przyznany łącznie przez Christian- Albrechts Universitaet, Fachhochschule Kiel i Muthesius-Hochschule Kiel w Kilonii (Niemcy) w ramach projektu Multimedia Campus Kiel, po rocznych studiach podyplomowych w języku angielskim poświęconych wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach. Temat pracy: Koncepcja biznesowego zastosowania e-learning w uczelni wyższej uzyskałem z oceną bardzo dobrą tytuł magistra ekonomii na kierunku Stosunki Międzynarodowe, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowałem w trybie indywidualnym, rozszerzonym o dodatkowe przedmioty (badania operacyjne, ekonometria stosowana, ekonomia matematyczna) uzyskałem uprawnienia metodyczne do nauczania języka angielskiego po kursach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ukończyłem z najwyższym wyróżnieniem Madison Memorial High School w Madison, Wisconsin, USA. W latach byłem uczniem I LO im M. Kopernika w Łodzi. Doświadczenie zawodowe 2013 adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach studiów, prowadzenie zajęć w języku angielskim dla młodzieży studenckiej i dorosłych, członek rady programowej Finanse i Rachunkowość, wprowadzenie systemu zapewniania jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kształcenia, organizacja serii Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego w latach adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: organizacja trzech konferencji międzynarodowych: 7th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information wraz z University of Ferrara (2011), Raport o Corporate Governance (2010), The Illinois International Accounting Symposium we współpracy z University of Illinois Urbana-Champaign (2008), udział w organizacji tygodniowego seminarium doktoranckiego 1st Eden Doctoral Seminar on Visualising, Measuring and Managing Intangibles (2011), opiekun studiów w języku angielskim BA in Finance and Accounting, udział w przygotowaniach do akredytacji AACSB, EQUIS, PKA, ACCA trener w firmie JDS Consulting Sp. z o.o.: prowadzenie profesjonalnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie zarządzania ryzykiem przygotowanie serii szkoleń dot. zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych. 2

3 miesięczny staż w Millstein Center for Corporate Governance and Performance przy Yale School of Management, New Haven, Ct, USA: udział w pracach naukowych i organizacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego, udział w seminarium doktoranckim prof. Shyama Sundera oraz w warsztatach z rachunkowości, udział w konferencji 400 Years of Shareholder Advocacy, wsparcie dla komitetu technicznego International Corporate Governance Network operacowującego dokument dobrych praktyk ICGN Corporate Risk Oversight Guidelines asystent, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: prowadzenie zajęć na studiach licencjackich w języku polskim i angielskim, lektor języka angielskiego w Studium Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego English Language Center : prowadzenie profesjonalnych zajęć w szkole stosującej zaawansowane metody zapewniania jakości kształcenia i nadzór metodyczyny. Umiejętności Badania z zastosowaniem metod ilościowych na międzynarodowym poziomie Znajomość teorii i modeli wyceny akcji dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim oraz uczestniczeniu w zajęciach na Yale School of Management, Znajomość metod regresji panelowych i paneli dynamicznych dzięki poszerzeniu zakresu studiów o przedmioty z zakresu ekonomii matematycznej i ekonometrii, zastosowaniu metod ekonometrycznych w rozprawie doktorskiej i późniejszych publikacjach, Umiejętność programowania statystycznego w pakietach STATA, SPSS, oraz R wypracowana dzięki poznaniu technik programowania na studiach Master of Multimedia Management oraz wykorzystaniu tych metod w pracy badawczej. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań Łączenie finansów i rachunkowości dzięki przejściu do Katedry Rachunkowości po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie finansów międzynarodowych, Sprawna komunikacja w zespołach badawczych wypracowana dzięki pracy ze współautorami pochodzącymi z różnych uczelni w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii, Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z europejskimi ośrodkami badawczymi specjalizującymi się alternatywnych metodach badawczych (np. Uniwersytet w Sztokholmie). Badania w zakresie przepływu informacji na regulowanych rynkach kapitałowych Prowadzenie od czasu przygotowania rozprawy doktorskiej badań nad sprawozdawczością finansową i innymi ujawnieniami w spółkach giełdowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, Rozwój badań nad rolą informacji o zarządzaniu ryzykiem, kontroli zarządczej i ładzie korporacyjnym w wycenie akcji spółek giełdowych, Prowadzenie badań dotyczących relacji spółek giełdowych z inwestorami instytucjonalnymi prowadzone dzięki współpracy z Yale School of Management. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych Biegła znajomość języka angielskiego, wsparta dobrą znajomością kultury amerykańskiej i brytyjskiej, oraz wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć i prezentacjach na konferencjach, Dobra znajomość języka francuskiego w piśmie, poziom komunikacyjny w mowie, Doświadczenie w kontaktach międzykulturowych dzięki dłuższym pobytom w USA, Niemczech i Irlandii, oraz pracy w grupach wielokulturowych, Systematyczny udział w konferencjach międzynarodowych, np. kongresach European Accounting Association, pozwalający na rozbudowę sieci kontaktów międzynarodowych. 3

4 Osiągnięcia naukowe Cytowania opublikowanych prac naukowych Web of Science: 2 cytowania, Indeks Hirscha=1, sumaryczny impact factor 1,500 Publish or Perish: 91 cytowań (z wyłączeniem autocytowań), Indeks Hirscha=5 Nagrody 2014 Highly Commended Paper, Accounting Research Journal, za artykuł pt. Coincident and forecast relevance of accounting numbers (wraz z Grzegorzem Szafrańskim) Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za publikacje naukowe przyznawane co roku w latach Kierownik projektu NCN w programie Sonata Projekt Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowania inwestorów, NCN 2011/03/D/HS4/03392, Akademia Leona Koźmińskiego, interdyscyplinarny projekt, łączący badania ilościowe w zakresie sprawozdawczości finansowej, finanse behawioralne, pragmatykę języka, oraz eksperymenty rynkowe, stworzenie zespołu badawczego składającego się ze specjalisty w zakresie pragmatyki języka (dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ) i specjalisty w zakresie eksperymentów (mgr Anna Pikos, ALK). Wykonawca projektów NCN, NCBR, MN Główny wykonawca Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych, projekt kierowany przez dr inż. Dominikę Fijałkowską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Główny wykonawca Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej, projekt kierowany przez dr inż. Iwonę Staniec z Politechniki Łódzkiej uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 7. Wykonawca Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW), umowa z NCBR nr HI , lider Lingaro Sp. z o.o., desk research. Wykonawca Informacja o ryzyku a decyzje inwestycyjne, MNISW, działalność statutowa , kierownik dr hab. Witold T. Bielecki, prof. Akademia Leona Koźmińskiego opracowanie modelu teoretycznego dla symulacji w grze decyzyjnej. Główny wykonawca Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych, MN N N /0392/H03/2007/35, kierownik dr hab. Dorota Dobija prof., Akademia Leona Koźmińskiego przeprowadzenie badań ilościowych dot. wpływu efektywności nadzoru korporacyjnego na wycenę akcji spółek. Wykonawca Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System"), umowa z NCBR nr ZPB/13/65409/IT2/10 desk research dot. prawnych uwarunkowań zarządzania ryzykiem w bankowości. Referaty wygłoszone na seminariach naukowych 1. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, seria Warsaw Economic Seminar, 30 października 2010, referat pt. Value Relevance and the Development of Accounting Regulation and Market Institutions in a Transition Economy 2. Stockholm School of Economics, 10 grudnia 2010, referat pt. Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers 3. Akademia Leona Koźmińskiego, seria Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 17 stycznia 2013 roku, referat pt. Rola informacji rachunkowej w wycenie akcji spółek 4. Szkoła Główna Handlowa, seria Warsaw Economic Seminar, 3 marca 2014, referat pt. Accruals, Conservatism and Value Relevance in a Transition Economy 4

5 Referaty wygłoszone na konferencjach organizowanych przez ośrodki krajowe 1. General Accounting Theory Conference, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15 czerwca 2008, referat pt. Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method 2. Zjazd Katedr Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki, września 2008, referat pt. Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce (z powodu zwyczajów przyjętych na konferencji referat nie był prezentowany na sesji ale został uwzględniony w materiałach konferencyjnych) 3. Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia Tendencje Światowe a Rynek Polski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, września 2008, referat pt. Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych 4. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2009, referat pt. Do Polish accuntants produce useful financial reports? (wraz z mgr. Johnem Mulengą) 5. Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon, Uniwersytet Łódzki, 6-9 maja 2009, referat pt. Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland 6. Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Szkoła Główna Handlowa, kwietnia 2011, referat pt. Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek (wraz z dr Iwoną Cieślak) 7. Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia Tendencje Światowe a Rynek Polski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 1-3 października 2012, referat pt. Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji 8. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2013, referat pt. Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego 9. Zjazd Katedr Finansów, Uniwersytet Gdański, września 2013, referat pt. Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego 10. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami FMC, Uniwersytet Szczeciński, kwietnia 2014, referat pt. Wycena spółek a cechy sprawozdania finansowego (referat przygotowany wraz z dr. Janem Michalakiem) 11. Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne, Uniwersytet Łódzki, czerwca 2014, referat pt. Evaluation and certainty in analyst reports: a linguistic analysis in the Polish language (przygotowany wraz z dr hab. Martą Dynel) Referaty wygłoszone na konferencjach organizowanych przez ośrodki zagraniczne 1. 31st EAA Annual Congress w Rotterdamie, Holandia, kwietnia 2008, Erasmus University Rotterdam, referat pt. Value Relevance and the Development of Accounting Regulation and Market Institutions in a Transition Economy: Case of Poland (wraz z dr hab. Dorotą Dobiją) 2. Intellectual capital accounting: modern state and perspectives of development, Kharkov Institute of Business and Management, Charków, Ukraina, 24 października 2008, referat pt. Intellectual capital and separability of technological assets 3. 32nd EAA Annual Congress w Tampere, Finlandia, maja 2009, University of Tampere, referat pt. Testing Value Relevance of Accounting Earnings in Emerging Markets 4. Americas Conference on Information Systems w Limie, Peru, sierpnia 2010, Association for Information Systems, referat pt. Market Reactions to Investments in Information Technology: Insight from Warsaw Stock Exchange (referat przygotowany we współpracy z D. Dobija, N. Roztocki, R. Weistroffer) 5. Congrès de l'association Francophone de Comptabilité w Nicei, Francja, maja 2010, referat pt. Valuation effects of accounting information availability (referat przygotowany wspólnie z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 6. Global Finance Conference w Poznaniu, czerwca 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, referat pt. Divergent patterns in relevance of accounting numbers for stock valuation in France and Germany (wraz z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 7. 34th EAA Annual Congress w Rzymie, Włochy, kwietnia 2011, współorganizowany przez LUISS Guido Carli University of Rome oraz University of Siena, referat pt. Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers (referat przygotowany wspólnie z dr. Grzegorzem Szafrańskim) 8. 35th EAA Annual Congress w Ljubljanie, Słowenia, 9-11 maja 2012, University of Ljubljana, referat pt. Risk-based management control in the public sector: a live experiment in Poland (wraz z mgr Anną Pikos) 9. Yale Corporate Governance Forum w New Haven, USA, 6-7 czerwca 2012, Yale School of Management (udział w panelu dyskusyjnym na sesji plenarnej) th EAA Annual Congress w Paryżu, Francja, 6-8 maja 2013, Paris-Dauphine University, referat pt. 5

6 Linguistic Characteristics of Analyst Reports (referat przygotowany we współpracy z dr hab. Martą Dynel) 11. IFRS Global Rules and Local Use w Pradze, Czechy, 11 października 2013, organizowana przez Anglo- American University, referat pt. Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets (referat przygotowany we współpracy z dr. Janem Michalakiem) th EAA Annual Congress w Tallinnie, Estonia, maja 2014, współorganizowany przez University of Tartu i Estonian Business School, referat pt. Accruals, conservatism and value relevance in a transition economy (wraz z dr. Janem Michalakiem) 13. IFRS Global Rules and Local Use w Pradze, Czechy, 10 października 2014, organizowana przez Anglo- American University, referat pt. Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective (referat przygotowany we współpracy z mgr Anną Pikos) Statystyki publikacji naukowych 6 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych 19 publikacji w polskich czasopismach naukowych 23 rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich 31 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych Monografia Klimczak K.M. (2014). Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext. studium zależności ekonomicznych modele Ohlsona i Eastona-Harrisa międzynarodowe badanie porównawcze: Polska, Niemcy, Francja metody ekonometryczne, regresje panelowe w STATA Publikacje w czasopismach międzynarodowych Klimczak K.M., Szafrański G. (2013). Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers. Accounting Research Journal, 26(3), s Dobija, D., Klimczak, K. M., Roztocki, N., & Weistroffer, H. R. (2012). Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, The Journal of Strategic Information Systems, 21(4), s Breen E., Clearfield A., Klimczak K.M. (2012). ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders, Journal of Risk Management in Financial Institutions, 5(2), s Klimczak K.M. (2011). Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, Accounting and Management Information Systems. 10(2), s Dobija D., Klimczak K.M. (2010). Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings. International Journal of Accounting. 42(3), s Klimczak K. M. (2008). Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies. The Journal of Risk Finance, No. 9 (1), s Publikacje w czasopismach polskich Klimczak K.M., Michalak J. (2014) Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 66, s Klimczak K. M., Pikos A. M. (2013) Risk-based management control in the public sector in Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72, s Klimczak, K. M. (2013). Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, s Klimczak K.M. (2013) Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 460, s Klimczak K.M. (2013) Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego. Zarządzanie i Finanse, 11(2/4), s Klimczak K.M., Zarzycka E. (2012). Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen, Master of Business Administration. Central Europe, 1(114), s

7 Klimczak K.M, Zarzycka E. (2012). Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości przypadek PKN Orlen, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64(120), 2011, s Klimczak K.M., Kucharczyk M. (2011) Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem, Master of Business Administration, 6(113), s Klimczak K.M., Pikos A.M. (2010). Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Przegląd organizacji, nr 12/2010, s Klimczak, K.M. (2009). Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przegląd Organizacji, nr 5/2009, s Klimczak K.M. (2009). Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych. w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 60, s Klimczak, K.M., Mulenga J. (2009). Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports? w: Zarządzanie Finansami: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 534/17, s Klimczak K.M. (2008). Ryzyko w teorii ekonomii. Master of Business Administration, nr 6/2008, s Klimczak K.M. (2008). Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów. e-mentor, nr 4/2008, s Klimczak K.M. (2008). Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, nr 221/2008, s Klimczak K. M. (2007). Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART. Uniwersytet Szczeciński: Zeszyty Naukowe, nr 455, s Klimczak, K. M. (2006). Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości. e- mentor, nr 2(14), s Klimczak, K. M. (2006). Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. w: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr Klimczak, K. M. (2004). Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy. Acta Universitatis: Lodziensis Folia Oeconomica. nr 180, s Rozdziały w podręcznikach i monografiach Klimczak K.M., Pikos A.M. (2014). Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective. [w:] IFRS: Global rules and local use. Anglo-American University, Praga. s Klimczak K.M., Michalak J. (2013). Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the polish, German and French markets. [w:] IFRS: Global rules and local use. Anglo-American University, Praga, s Klimczak K. M. (2013). Transfer technologii wiedza utajona. w: Zarządzanie wiedzą, A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,s Klimczak K., Pikos A., Wardaszko M. (2012) The use of risk information by investors - a simulation study, w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, red. W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska- Ziołecka, Poltext, Warszawa, s Klimczak K.M. (2011). Wpływ efektywności komitetu na wartość spółki. w: Komitety rad nadzorczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s Klimczak K., Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland, w: Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Łódź, s Cieślak I., Klimczak K.M. (2011) Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek, w: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: SGH, s Klimczak K. M., (2011) Zarządzanie ryzykiem. Nowy wymiar nadzoru. w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer Polska, s Klimczak, K.M. (2009). Ocena wykonania pracy menedżerów. w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija & M. Kucharczyk (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s Klimczak, K.M. (2009). Decentralizacja i kontrola. w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija & M. Kucharczyk (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 7

8 Cieślak I., Klimczak K.M. (2009). Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University, w: Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Greenwich University Press, s Cieślak I., Klimczak K.M. (2009). Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowanie oszustw a sprawozdaniach finansowych. w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, s Klimczak K.M., Staniec I. (2008). Panorama ryzyka. w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec, J. Zawiła- Niedźwiedzki (red.), Beck, Warszawa, s Klimczak K.M., Staniec I. (2008). Ryzyko operacyjne. w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec, J. Zawiła- Niedźwiedzki (red.), Beck, Warszawa, s Klimczak K. M. (2008). Transfer technologii wiedza utajona. w: Zarządzanie wiedzą, A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,s Klimczak K.M. (2008). Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce. w: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK, Gdańsk, s Klimczak K.M. (2008). Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method. General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, I. Górowski (ed.), WAiP, s Klimczak K.M. (2008). Intellectual Capital and Separability of Technological Assets. Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Kharkiv, s Klimczak K. M. (2007). Teoria zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości. w: Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Klimczak, K. M. (2005). Corporate Risk Management from Stakeholders' Perspective. TRANS 05: Wspólna Europa Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa, s Klimczak, K. M. (2005). Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy dużych i małych przedsiębiorstw. Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., Tom I, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s Klimczak, K. M., Waniek-Klimczak E. (2005). Target in Speech Development: Learners Views. w: K. Dziubalska-Kołaczyk, J. Przedlacka (eds.) English Pronunciation Models: A Changing Scene, Peter Lang, Bern. Klimczak, K. M., Waniek-Klimczak E. (2004). EFL Speech Identyfying the Target. Neofilologia T. VI. Klimczak, K. M., (2003) Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych. Neofilologia, T. IV, Płock, s

9 Doświadczenie dydaktyczne Tematyka szkoleń i zajęć Tematyka szkoleń profesjonalnych:zarządzanie ryzykiem według normy ISO 31000, Szacowanie ryzyka według normy ISO 31010, Warsztaty szacowania ryzyka, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedmioty na poziomie MBA i podyplomowym: Zarządzanie ryzykiem, Finanse międzynarodowe, Rachunkowość finansowa i zarządcza. Przedmioty na poziomie studiów II stopnia: Finanse publiczne i rynki finansowe, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Governance, Risk and Ethics, Financial Risk Management, Rachunkowość międzynarodowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej, Architektura rachunkowości. Przedmioty na poziomie studiów licencjackich: Ekonometria, Rachunkowość finansowa, Rozliczenia międzynarodowe i strategie podatkowe, Risk Management, Financial Engineering, Value Based Management, Financial Reporting, Financial Analysis, Financial Accounting, Auditing and Assurance Services, Management Accounting. Nauczanie grup transkulturowych Prowadzenie zajęć w programach międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego: BA in Finance and Accounting, BA in Management, MA in Finance and Accounting, Doświadczenie w pracy ze studentami z krajów europejskich, azjatyckich i afrykańskich, Prowadzone przedmioty: Governance, Risk and Ethics, Risk Management, Financial Engineering, Value Based Management, Financial Reporting, Financial Analysis, Financial Accounting, Auditing and Assurance Services, Management Accounting. Profesjonalne szkolenia dla dorosłych Prowadzenie zajęć na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, Doświadczenie w pracy z profesjonalistami z różnych dziedzin w programach MBA dla Inżynierów, MBA dla Specjalistów IT, Prowadzenie szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania zarządzania ryzykiem we współpracy z JDS Consulting Sp. z o.o., Prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem dla pracowników przedsiębiorstw. Interaktywne metody nauczania Nauczanie za pomocą metody case study wg wzorców Harvardzkich poznanych w trakcie uczestnictwa w programie International Management Teachers Academy, IEDC, Bled, Słowenia 2008, Wykorzystanie platform e-learningowych Moodle i Dokeos jako wsparcia dla kursów stacjonarnych i niestacjonarnych, projektowanie kursów e-learning, doświadczenie zdobyte w czasie studiów na Christian- Albrechts Universitaet, pracy na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Leona Koźmińskiego, autor artykułów w czasopiśmie e-mentor, Wykorzystanie multimedialnych form przekazu, np. program edukacyjny w TVN CNBC (Blajer Mówi Biznes), nagranie podkładu głosowego do fotocastów prezentujących zagadnienia finansowe (projekt sponsorowany przez Narodowy Bank Polski, filmy o zarządzaniu ryzykiem walutowym w ramach Szkoły dla Eksportera EEN (http://youtu.be/epeculyit6a?list=plyne-sbivdgq54i76ljim790kjjr_rb0o). Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze promotora pomocniczego Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr Mirosława Jeżowskiego prowadzonym przez dr hab. Dorotę Dobija, prof. ALK. Senat Akademii Leona Koźmińskiego przyznał dr. Jeżowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 9 października 2013 z wyróżnieniem. Rozprawa nosiła tytuł: Rachunkowość jako czynnik redukcji skutków asymetrii informacyjnej na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych, recenzowały prof. dr hab. Teresa Martyniuk i dr hab. Joanna Wielgórska- Leszczyńska, prof. SGH. 9

10 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Członek Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych 2013-obecnie Członek kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską Giełdy Papierów Wartościowych obecnie Członek rady programowej Stowarzyszenia Polrisk 2011-obecnie Członek kapituły konkursu na pracę dyplomową Stowarzyszenia Polrisk 2011-obecnie Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych European Accounting Association 2008-obecnie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk obecnie Association for Information Systems Recenzowanie artykułów dla czasopism naukowych Management and Business Administration. Central and Eastern Europe, Optimum. Studia Ekonomiczne, The Spanish Journal of Finance and Accounting, Information Systems Management, Information Technology for Development. 10

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Diagnoza - stan w punkcie wyjścia Prof. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany ŻYCORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Waniak-Michalak 2. Imię: Halina 3.Adres zamieszkania: Okoniowa 18A/2 91-498 Łódź 4. Data urodzenia: 08.03.1976 5. Tel. 500-272-531 6. e-mail: michalakh@gmail.com 7. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 16/Czerwiec 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Sprawozdanie z 33 Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Księgowychmgr Katarzyna Gierusz Artykuł stanowi sprawozdanie z 33 Kongresu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Andrzej Jesionek. Stan cywilny: żonaty, troje dzieci

RAPORT BIEŻĄCY. Andrzej Jesionek. Stan cywilny: żonaty, troje dzieci RAPORT BIEŻĄCY HOOP S.A. 23 sierpnia 2004 r. Raport bieżący nr 20/2004 Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zarząd HOOP S.A. w związku z opublikowaniem projektów uchwał które mają być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Prof. dr hab. Krzysztof Opolski 16 lipca 2010 Wydział Nauk Ekonomicznych Jakie studia oferujemy? Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (czyli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 30 września 2013: 30 osób w tym: 5 edycja 4 6 edycja 12 7 edycja 14

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECJALNOŚCI APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG Prof. dr hab. Stanisław Wrycza Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

informatyka Ekonomiczna

informatyka Ekonomiczna Dziedziny badań naukowych: ekonometria teoretyczna i empiryczna, historia gospodarcza i informatyka Ekonomiczna Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki 1) Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach; Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki A. Publikacje w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (część A wykazu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute of Management Accountants

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa o jakie cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 . Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa przedmiotu Teoria ryzyka w bankowości (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 40-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JERZEGO WITOLDA WIŚNIEWSKIEGO pod redakcją Marioli Piłatowskiej Toruń 2012 Mariola Piłatowska Sylwetka

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, TARNSFER INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH. ZASADY KOMERCJALIZACJI I FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Termin: 18 19

Bardziej szczegółowo