Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia optycznego w studniach kwantowych GaInNAsSb/InP Obliczenia wzmocnienia optycznego dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych opartych na bazie GaInNAsSb/InP. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Szczególnie ważne jest znalezienie formuły pozwalającej poprawnie obliczyć przerwę energetyczną dla związku pięcio składnikowego. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 6kp i 8kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Ważnym elementem tej pracy jest również znalezienie optymalnego zakresu składów pozwalającego na laserowanie takiego systemu. Dr inż. Marta Gladysiewicz Dr inż. Marta Gladysiewicz Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE

2 3 Obliczenia rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera wraz z równaniem Poissona w sposób samo uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych. Tak postawiony problem w dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól elektrycznych w poszczególnych warstwach struktury. Dr inż. Marta Gladysiewicz 4 Pomiary czasów życia stanów powierzchniowych metodą spektroskopii fotoodbiciowej dla wybranych materiałów półprzewodnikowych Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu wykonanie pomiarów fotoodbicia dla wybranych materiałów półprzewodnikowych w szerokim zakresie częstotliwości modulacji. Na podstawie tych pomiarów zostaną wyznaczone czasy życia nośników na stanach powierzchniowych, charakter tych stanów, a także wyjaśniony zostanie mechanizm modulacji pasm w badanych materiałach. prof. Robert Kudrawiec 5 Pomiary czasów życia nośników w wybranych materiałach półprzewodnikowych metodą fotoindukowanego odbicia mikrofal Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu zbadanie czasów życia nośników w wybranych materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia mikrofal wywołanego impulsem światła laserowego dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach projektu Harmonia NCN, w ramach którego istnieje możliwość zrealizowania części badań w JCAP Berkeley (1-3 miesięczny pobyt). prof. Robert Kudrawiec

3 6 Optyczne badania warstw InN:Mg metodą spektroskopii fotoodbiciowej oraz spektroskopii bezkontaktowego elektroodbicia Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu zbadanie właściwości optycznych warstw InN:Mg o różnej koncentracji magnezu. Planowane są pomiary fotoluminescencji, fotoodbicia oraz bezkontaktowego elektroodbicia w szerokim przedziale temperatur K. Celem tych pomiarów jest zbadanie położenia poziomu Fermiego na powierzchni warstwy InN:Mg oraz wewnątrz tej warstwy, a także wpływu tego położenia na właściwości optyczne warstw InN:Mg. prof. Robert Kudrawiec 7 Właściwości elektryczne kryształów azotku galu wytworzonych metodą ammonotermalną Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu zbadanie właściwości elektrycznych podłoży azotku galu o różnym typie przewodnictwa, tj. kryształów azotku galu o różnej koncentracji intencjonalnej domieszki typu n oraz typu p. Planowane są pomiary impedancyjne oraz pomiary uzupełniające zarówno elektryczne jak i optyczne. Celem tych pomiarów jest wyjaśnienie typu przewodnictwa w podłożach GaN o różnych koncentracjach domieszek oraz określenie mechanizmów rozpraszania/relaksacji nośników. Praca realizowana będzie we współpracy z firmą Ammono, która jest światowym liderem w wytwarzaniu tego typu kryształów i w ramach tej współpracy będzie dostarczać próbki do badań. prof. Robert Kudrawiec

4 8 Badanie dynamiki nośników w pojedynczych warstwach GaS2, GaSe2 oraz Ga(S1-xSex)2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu wyznaczenie czasów rekombinacji promienistej i niepromienistej w pojedynczych warstwach GaS 2, GaSe 2 oraz Ga(S 1-x Se x ) 2 metodą spektroskopii czasowo-rozdzielczej. prof. Robert Kudrawiec 9 Badanie mikrofotoluminescencji dla pojedynczych warstwach MoS2, MoSe2, WS2 oraz WSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji dla pojedynczych warstw MoS 2, MoSe 2, WS 2 oraz WSe 2 w funkcji temperatury oraz mocy pobudzania. Na podstawie tych pomiarów zostanie określony charakter rekombinacji w badanych próbkach prof. Robert Kudrawiec 10 Badanie właściwości optycznych pojedynczych warstw HfSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji oraz mikroodbicia dla pojedynczych warstw HfSe2 w funkcji temperatury. Na podstawie tych pomiarów określony zostanie charakter przejść optycznych, energia wiązania ekscytonów itd. prof. Robert Kudrawiec 11 Badanie dynamiki nośników w pojedynczych warstwach GaS2, GaSe2 oraz Ga(S1-xSex)2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu wyznaczenie czasów rekombinacji promienistej i niepromienistej w pojedynczych warstwach GaS 2, GaSe 2 oraz Ga(S 1-x Se x ) 2 metodą spektroskopii czasowo-rozdzielczej. prof. Robert Kudrawiec

5 12 Badanie mikrofotoluminescencji dla pojedynczych warstwach MoS2, MoSe2, WS2 oraz WSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji dla pojedynczych warstw MoS 2, MoSe 2, WS 2 oraz WSe 2 w funkcji temperatury oraz mocy pobudzania. Na podstawie tych pomiarów zostanie określony charakter rekombinacji w badanych próbkach prof. Robert Kudrawiec 13 Badanie właściwości optycznych pojedynczych warstw HfSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji oraz mikroodbicia dla pojedynczych warstw HfSe2 w funkcji temperatury. Na podstawie tych pomiarów określony zostanie charakter przejść optycznych, energia wiązania ekscytonów itd. prof. Robert Kudrawiec

6 Optyka - optyka okularowa - I stopień - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Stanowisko do demonstracji klasycznego odwzorowania optycznego Ocena powierzchni filmu łzowego w oparciu o analizę obrazów z wideokeratoskopu typu Placido. Badanie zależności pomiędzy aktywnością serca a pulsacyjnymi zmianami ciśnienia śródgałkowego w oku Praca polega na przygotowania stanowiska do studenckiego ćwiczenia w zakresie odwzorowania optycznego Celem pracy jest dokonanie subiektywnej analizy czasu przerwania filmu łzowego w grupie osób ze zdrowym filmem łzowym i z zespołem suchego oka za pomocą udostępnionego kodu W pracy należy zapoznać się ze zjawiskiem pulsowania ciśnienia w oku. Należy napisać algorytm oraz proste procedury numeryczne do analizy sygnałów otrzymanych z tonometru konturowego PASCAL oraz pulsoksymetru. Należy przeprowadzić analizę korelacji otrzymanych przebiegów. Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE prof. Jan Masajada Paulina Biruta dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Alina Korzeniowska prof. Henryk Kasprzak Aleksandra Mazurek Testy taranów dla holograficznej pęsety optycznej Badanie stanu naprężeń w organicznych soczewkach okularowych za pomocą polaryskopu Charakteryzacja detektorów fotonowych i termicznych pracujących w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni Praca doświadczalna polegająca na zbadaniu możliwości manipulowania taranami w układzie holograficznej pęsety optycznej W pracy należy zapoznać się z metodą pomiaru naprężeń za pomocą polaryskopu. Następnie należy wykonać szereg pomiarów naprężeń w wybranych soczewkach okularowych i otrzymać obrazy odpowiednich izochrom i izoklin. Obrazy należy przeanalizować i otrzymać wartości liczbowe naprężeń. Celem pracy jest wyznaczenie czułości globalnej i spektralnej wydajności kwantowej detektorów fotonowych (Si,Ge,GaS) i termicznych (termopara i detektor piezoelektryczny). prof. Jan Masajada Weronika Lamperska prof. Henryk Kasprzak Aleksandra Woszczyna prof. Ewa Popko Katarzyna Burchart

7 7 Badanie i modyfikacja charakterystyk przestrzennych promieniowania lasera półprzewodnikowego dużej mocy Celem pracy jest uzyskanie wiązki promieniowania lasera półprzewodnikowego dużej mocy o jednowarstwowym rozkładzie natężenia w przekroju wiązki. dr inż. Janusz Pieńkowski Martyna Majorowicz 8 Projekt oświetlenia domku jednorodzinnego Praca polega na zaprojektowaniu (przy użyciu programu Dialux) oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego domku jednorodzinnego. Student bazuje na otrzymanych planach rozkładu pomieszczeń, jednak bez wyznaczonych tras kablowych sieci energetycznej. W projekcie zostaną porównane wyniki otrzymane przy użyciu różnych typów lamp ze szczególnym uwzględnieniem technologii LED. Po przeprowadzeniu bilansu energetycznego student wykona także plan oszczędnościowego oświetlenia danego budynku. dr hab. inż. W. A. Woźniak Dorota Krajewska 9 Stanowisko fotometryczne do pomiaru światłości przy wykorzystaniu prawa fotometrycznego odwrotnych kwadratów Celem pracy jest zestawienie stanowiska pomiarowego na potrzeby studenckiego Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii. Wykorzystane zostaną elementy dotychczas istniejącego stanowiska jak również przewiduje się wykonanie dodatkowych elementów na warsztacie mechanicznym i optycznym. W szczególności planowane jest wykonanie obrotowej oprawy do pomiarów kątowych rozkłądu światłości badanego źródła światła jak również głowicy pomiarowej typu Lummera-Brodhuna. dr hab. inż. W. A. Woźniak Magdalena Gumowska

8 10 Projekt oświetlenia kuchni wraz z jego praktyczną realizacją Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie oświetlenia kuchni w programie DiaLux, a następnie jego wykonanie. Głównym zadaniem będzie sprawdzenie i porównanie, jak różnią się wyniki otrzymane z pomiarów praktycznej realizacji od tych obliczonych przez program. Oświetlenie ma za zadanie zachować komfort powierzchni częstego użytkowania w kuchni oraz urządzeń kuchennych. Duży nacisk będzie nałożony na optymalny stosunek ceny źródeł światła i opraw do jakości oświetlenia. dr hab. inż. W. A. Woźniak Kamil Świędrych 11 Projekt oświetlenia łazienki wraz z jego praktyczną realizacją Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i w programie DiaLux oświetlenia łazienki łączonej a następnie jego praktyczne wykonanie. Głównym zadaniem będzie sprawdzenie i porównanie, jak różnią się wyniki obliczone przez program oraz zmierzone na wykonanym projekcie. Student powinien brać pod uwagę komfort korzystania z łazienki łączonej w każdym aspekcie jej użytkowania, funkcjonalnośc a także ekonomiczność. dr hab. inż. W. A. Woźniak Mateusz Pietryszek 12 Projekt oświetlenia trzech wybranych pomieszczeń w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej Celem pracy inzynierskiej jest zaprojektowanie oświetlenia w programie DiaLux w pomieszczeniach budynku A1 - w auli, korytarzu głównym i na dziedzińcu. Pomieszczenia te są często używane, lecz ich obecne oświetlenie nie spełnia swojej roli. Głównym zadanie jest zaproponowanie zmian i lepszych rozwiązań. Główny nacisk będzie nałożony na podkreślenie reprezentacyjnej funkcji pomieszczeń. dr hab. inż. W. A. Woźniak Zofia Stawińska

9 13 Pomiar i analiza kinetyki zmian obrazu tęczówki podczas reakcji źrenicznych Zmiana oświetlenia oka wpływa na zmiany wielkości źrenicy oka ludzkiego. Dotyczy to zarówno wzoru tęczówki blisko źrenicy jak i w części peryferyjnej źrenicy. W pracy należy zarejestrować sekwencje video odruchu źrenicznego podczas zmiany natężenia światła oświetlającego źrenicę oka a następnie przeanalizować numerycznie zarówno część tęczówki położoną blisko krawędzi źrenicy, jak i obszar tęczówki położony blisko rąbka rogówki. prof. Henryk Kasprzak Marta Skrok Ocena możliwości wykorzystania kuli całkującej dwuwiązkowego spektrometru Jasco V-570 do pomiaru właściwości optycznych warstw przeciwodblaskowych soczewek o dużych zdolnościach skupiających na podstawie pomiaru odbicia Ocena możliwości wykorzystania kuli całkującej dwuwiązkowego spektrometru Jasco V-570 do pomiaru właściwości optycznych warstw przeciwodblaskowych soczewek o dużych zdolnościach skupiających na podstawie pomiaru transmisji Ocenę jakości warstw przeciwodblaskowychzwyczajowo dokonuje się na płytkach płasko-równoległych. Jakość warstw naniesionych na powierzchnie o małych promieniach krzywizn jakimi są powierzchnie soczewek mogą odbiegać parametrami. Praca ma za zadanie zweryfikować możliwość pomiaru tych parametrów przy wykorzystaniu kuli całkującej na soczewkach o dużej zdolności skupiającej Ocenę jakości warstw przeciwodblaskowychzwyczajowo dokonuje się na płytkach płasko-równoległych. Jakość warstw naniesionych na powierzchnie o małych promieniach krzywizn jakimi są powierzchnie soczewek mogą odbiegać parametrami. Praca ma za zadanie zweryfikować możliwość pomiaru tych parametrów przy wykorzystaniu kuli całkującej na soczewkach o dużej zdolności skupiającej dr inż. Piotr Biegański Adrianna Cebula dr inż. Piotr Biegański Magdalena Walczak 16 Budowa mikroskopu jednoogniskowego na bazie schematu mikroskopu Lewenhocka Wykonanie i przetestowanie modelu mikroskopu Lewenhocka prof. Jan Masajada Justyna Ciszek

10 17 18 Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu do oceny jakości odwzorowania elementów optycznych przy pomocy siatek Ronchiego Projekt lupy o określonych parametrach zmiennego powiększenia i odległości roboczej Zadaniem studenta będzie zaprojektowania i wykonanie siatek Ronchiego o różnej gęstości oraz przetestowanie ich w układzie optycznym w celu szacowania oceny jakości odwzorowania Zadaniem studenta będzie zaprojektowanie lupki działąjącej w konfiguracji lunetki Kepplera, spełniającej określone wartości zmiennego powiększenia i odległości roboczej, do pracy przy stosunkowo dużych odległościach roboczych dr inż. Agnieszka Popiołek- Masajada dr inż. Agnieszka Popiołek- Masajada Mateusz Michalski Marcelina Sobczak 19 Pomiar jakości odwzorowania dawanego przez sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe Praca eksperymentalna. Należy ocenić jakość odwzorowania dawanego przez wybrane soczewki wewnątrzgałkowe. Pomiar należy przeprowadzić w układzie "sztucznego oka" z umieszczoną wewnątrz sztuczną soczewką wewnątrzgałkową wyznaczając funkcję przenoszenia przy metodologii opracowanej przez dr Agnieszkę Jóźwik dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. Karolina Sarama Opracowanie uproszczonej procedury doboru okularów korekcyjnych możliwej do zastosowania poza gabinetem optometrycznym Doswiadczalne badanie jakości obrazu dawanego przez rózne soczewki okularowe Celem pracy jest opracowanie procedury doboru okularów korekcyjnych bez dostepu do profesjonalnego gabinetu optometrycznego. Należy zaprojektowac i wykonać odpowiedni uchwyt na soczewki próbne i opisac algorytm postępowania przy doborze korekcji oraz sprawdzić jego poprawnośc w praktyce Celem pracy jest zestawienie ukłądu eksperymentalnego do obrazowania wybranych testów poprzea soczewki okularowe i przeprowadzenie pomiarów jhakości odwzorowania zaleznie od kata pantoskopowego, konta pochylenia ramki i kata polowego dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. Jakub Łabędzki zarezerwowany

11 22 Badanie zależności wyniku pomiaru ostrośxci wzroku od barwy optotypu i tła Praca doświadczalna. Trzy rodzaje czopków znajdujące się na siatkówce maja różne charakterystyki czułości spektralnej. Pomiar ostrości wzrokowej u tego samego człowieka, w którym optotypy i tło będą miały rózne barwy może się więc róznić. Prace należy wykonac wykorzystyjąc program do oceny jakości widzenia FRACT. dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. zarezerwowany

12 Optyka - inżynieria optyczna - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Spektroskopia ramanowska kryształów Mo(1-x) W(x) S(2) Badanie właściwości metrologicznych i transmisyjnych specjalnych światłowodów o wysokiej dwójłomności Badanie czułościwiru optycznego na drobne zaburzenia fazowe Praca polega na pomiarze widm Ramana stopów kryształu Mo(1-x) W(x) S(2) i prześledzeniu ewolucji modów podstawowych w funkcji składu. Pomiary widm Ramana będą przeprowadzone dla różnych temperatur, mocy pobudzania oraz będą rozdzielone polaryzacyjnie. W ramach prowadzonych badań planuje się pomiar fazowej i grupowej dwójłomności i czułości na wybrane parametry zewnętrzne w światłowodach o wysokiej dwółomności. Ponadto zmierzone zostaną parametry transmisyjne tych światłowodów (tłumienie, dyspersja) Należy złożyć układ do pomiaru czułości wiru optycznego i wykonać pomiary. Praca doświadczalna Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE dr inż. Joanna Jadczak Klaudia Kozdra dr inż. Alicja Anuszkiewicz Jolanta Lisowska prof. Jan Masajada Mateusz Szatkowski

13 Optyka - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 Analiza nieinwazyjnego pomiaru stabilności filmu łzowego i czasu przerwania (NITBUT) w wideokeratoskopie Praca będzie dotyczyła przerwania filmu łzowego. Ta sama grupa pacjentów będzie przebadana latem i zimą. ( w warunkach suchych i wilgotnych). Głównym celem pracy będzie poznanie budowy wierzchniej warstwy oka jaką jest film łzowy. Jest to błona bardzo istotna z punktu widzenia syndromu suchego oka. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Kaja Zawiślak Opinia Komisji / NIE 2 Ocena objętości filmu łzowego na oku jest jedną z podstawowych procedur dokonywanych przed doborem soczewki kontaktowej. Celem projektu jest Subiektywne i obiektywne porównanie parametrów menisku łzowego techniki oceny menisku łzowego - zmierzonych za pomocąstandardowej subiektywnej pomiary porównawcze metody (obserwacja w lampie szczelinowej) oraz mierzonych w sposób ilościowy za pomocą Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Andrzej Woliński 3 Zbadanie preferencji systemu pielegnacji miękkich soczewek kontaktowych wśród ich użytkowników oraz wpływu pielęgnacji na komfort i zdrowie oka Celem pracy jest zbadanie i porównanie wpływu płynu pielegnacyjnego na komfort noszenia soczewek kontaktowych oraz przeprowadzenie ankiety dotyczącej stanu wiedzy i podporządkowania zasadom prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych zarówno wśród użytkowników soczewek, jak i specjalistów dobierających korekcję soczewkową. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Jerzy Chmura

14 4 Opracowanie "złotego standardu" nieinwazyjnej oceny czasu przerwania filmu łzowego na podstawie obrazów z wideokeratoskopu Obecnie stosowane metody ilościowej oceny stabilności filmu łzowego za pomocą wideokeratoskopów dają często sprzeczne wyniki. Celem pracy jest opracowanie opisu destabilizacji filmu łzowego ocenianego z surowych obrazów okręgów Placido i odniesienie tej oceny do wyników standardowych testów inwazyjnych. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Katarzyna Kozłowska 5 Analiza trafności wyboru strategii badania pola widzenia u pacjentów z zaburzeniami widzenia różnego pochodzenia Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant ma za zadanie wykonać pomiary pola widzenia za pomocą różnych strategii, następnie przeanalizować różnice w wynikach dla wybranych metod oraz przeanalizować przydatność wybranych strategii w zależności od przyczyny zaburzenia. dr inż. Monika Borwińska Estera Łupkowska 6 Badanie krótkookresowych zmian forii i rezerwy konwergencji fuzyjnej pod wpływem intensywnej pracy wzrokowej Zmęczenie wywołane intensywną pracą wzrokową zmienia prawdopodobnie forię i rezerwę konwergencji fuzyjnej. Praca polega na eksperymentalnym badaniu, czy taka zależność występuje. prof. Marek Zając Agnieszka Bombała 7 Badanie biometrycznych charakterystyk oka w populacjach osób młodych i starszych z wysoką krótkowzrocznością Wysoka krótkowzroczność spowodowana jest głównie zmianami w długości oka. Dostępne statystyki osób z wysoką krótkowzrocznością bzaują głównie na populacji ludzi młodych ( do 35 roku życia). Celem pracy jest zbadanie biometrycznych charakterystyk oka w populacji osób z wysoką krótkowzrocznością oraz określenie parametrów mogących posłużyć w rozumieniu różnic populacyjnych zachodzących z wiekiem prof. D. Robert Iskander Renata Kędzia

15 8 Ocena jakości filmu łzowego u regularnych użytkowników soczewek kontaktowych w populacji osób młodych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu noszonej soczewki na jakość filmu łzowego. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie jakości filmu łzowego u regularnych użytkowników soczewek kontaktowych w populacji osób młodych oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Ewa Porańska 9 Ocena dopasowania soczewek kontaktowych u regularnych użytkowników w populacji osób młodych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu noszonej soczewki na zdrowie oka. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie dopasowania soczewek kontaktowych u regularnych użytkowników w populacji osób młodych oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Joanna Misiewicz 10 Badanie lokalnych zmian grubości rogówki i jej kształt podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu dopasowania noszonej soczewki na zdrowie oka. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie wpływu noszenia soczewek kontaktowych na lokalne zmiany w grubości i kształcie rogówki oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Marta Kamecka

16 11 Opracowanie procedury treningu wzrokowego dzieci przy zastosowaniu fiksatora sakadowego LED Celem pracy będzie zapoznanie się z podstawowymi technikami treningu stosowanego w terapii wzroku u dzieci z różnego typu zaburzeniami widzenia (nieprawidłowości ruchów oczu, akomodacji, stanów fiksacji, zakresów wergencji). Istotę pracy stanowić będzie opracowanie autorskiej procedury treningu wzrokowego z wykorzystaniem fiksatora sakadowego LED wykonanego na podstawie prototypu dr inż. Agnieszka Jóźwik Marta Stucke 12 Pomiar i analiza szybkich ruchów gałki ocznej przy niewielkiej odległości kątowej pomiędzy obserwowanymi punktami W pracy należy wykonać szereg pomiarów ruchów sakkadowych gałki ocznej przy niewielkich wartościach kątowych obrotów gałek z apomocą szybkiej kamery. Należy zaobserwować zmianę charakterystyki ruchów podczas zbliżania obserwowanych punktów do siebie. Otrzymane wyniki należy przeanalizować numerycznie oraz opisać ewentualne różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi dla różnych osób prof. Henryk Kasprzak Mateusz Zimny 13 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC) u pacjentów normowzrocznych i krótkowzrocznych badanych dwoma typami aparatów OCT Spektralne i OCT Avanti Celem pracy jest porównanie grubości komórek zwojowych w plamce w dwóch grupach pacjentów: normowzrocznych i krótkowzrocznych. Badanie w sposób pośredni pozwoli określić ryzyko rozwoju jaskry w obu grupach. Praca oparta będzie na 20 pacjentach z każdej z grup dr n med. Małgorzata Mulak Katarzyna Noskowicz 14 Porównanie grubości włókien okołotarczowych (RNFL) z komórkami zwojowymi siatkówki (GCC) na OCT Avanti Celem pracy jest porównanie grubości włókien około tarczowych nerwu wzrokowego z komórkami zwojowymi siatkówki u osób normowzrocznych i krótkowzrocznych na OCT Avanti. Badanie w sposób pośredni ma na celu określenie ryzyka rozwoju jaskry w obu grupach dr n med. Małgorzata Mulak Damian Kowalczuk

17 15 Korelacja biometrii przedniego odcinka gałki ocznej i pulsu ocznego Przewidywana grupa badawcza to 30 osób. Badanie ma na celu wyznaczenie biometrii przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą tomografu OCT, następnie przemiana pulsu ocznego tonometrem dynamicznym Pascal. Celem jest wyznaczenie korelacji pomiędzy pulsem ocznym i parametrami geometrii oka dr inż. Magdalena Widlicka Sylwia Szczepaniak 16 Korekcja paramatrów rogówki badanych za pomocą tonometru ORA i pulsu ocznego Przewidywana grupa badawcza 30 pacjentów. Badania polegac będą na tonometrii air-puff analizatorem rogówki ORA oraz pomiary pulsu ocznego tonometrem kontaktowym dynamicznym Pascal, celem analizy statystycznej jest wyznaczenie korelacji pomiędzy uzyskanymi parametrami dr inż. Magdalena Widlicka Aleksandra Zamęcka 17 Porównanie wyników podstawowych badań optometrystycznych oraz testów w kierunku diagnostyki zeza u dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch grupach : będących wcześniakami i grupy kontrolnej Zadaniem dyplomanta jest przeanalizowanie problemów ze wzrokiem u dzieci przedszkolnych. W literaturze można znaleźć doniesienia, że u dzieci, które były wcześniakami i miały lub nie, stwierdzoną retinografię wcześniaczą, częściej występują wady związane z zezami dr inż. Magdalena Widlicka Bianka Bibrowicz

18 18 Analiza spektralna sygnału pulsu ciśnienia śródgałkowego - korelacja z wiekiem pacjentów Przewidywana grupa badawcza to 30 pacjentów (studentów). Badania dla pacjentów w wieku powyżej 30 lat są zebrane w bazie danych i zostaną wykorzystane do analizy statystycznej. Sygnał pulsu ocznego zostanie zarejestrowany dynamicznym tonometrem Pascal ( Ziemer Ophtalmic System AG, Switzerland), następnie przeanalizowany, system do analizy spektralnej w środowisku MATLAB ( MathWorks, Natick, MA, USA). Analiza sygnału będzie polegać na przetwoarzeniu wybranej części sygnału z pliku surowych danych dostarczonych przez tonometr Pascal, następnie wygładzaniu i usunięciu trendu liniowego sygnału. Do uzyskania widma sygnału IOP zastosowana zostanie szybka transformata Fourier'a. Celem pracy jest znalezienie korelacji pomiędzy wiekeim pacjentów, a amplitudą i energią poszczególnych harmonicznych sygnału pulsu ciśnienia dr inż. Magdalena Widlicka Erwin Kowalczyk 19 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC - ganglion cellcomplex) u pacjentów normowzrocznych i krótkowzrocznych, badanych dwoma typami aparatów: OCT Spectralis i OCT Avanti. Plamka jest najważniejszą częścią siatkówki, odpowiedzialną za najdokładniejsze widzenie, a włókna komórek zwojowych siatkówki tworzą nerw wzrokowy, tak więc określenie stanu komórek zwojowych w plamce określa pośrednio jakość widzenia. Celem pracy jest porównanie jakości kompleksu komórek zwojowych w plamce u osób ze średnim stopniem krótkowzroczności (-4,0 do -8,0 Dsph) oraz osób normowzrocznych, badanych przy pomocy dwóch rodzajów OCT:Stratus oraz Avanti.Wyniki będą analizowane pod kątem określenia dokładności obu metod oraz korelacji pomiędzy nimi. dr med. Małgorzata Mulak

19 20 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC - ganglion cellcomplex) z grubością włókien okołotarczowych (RNFL) przy pomocy OCT Avanti, w dwóch grupach: osoby normalnowzroczne i osoby krótkowzroczne powyżej -4,0 Dsph Literatura podaje istnienie korelacji pomiędzy grubością włókien w plamce, a ubytkami w polu widzenia, dlatego w odniesieniu do zmian w polu widzenia monitorowanie grubości plamki (total macular thickness -TMT) może być bardziej przydatne dla określenia ryzyka jaskry, niż badanie włókien okołotarczowych (RNFL).Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy tymi parametrami oraz porównanie pomiędzy sobą obydwu badanych grup. OCT Avanti jest innowacyjnym urządzeniem, mało rozpowszechnionym,dlatego wykonane na nim badania mają cechy nowatorstwa. dr med. Małgorzata Mulak

20 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia optycznego w studniach kwantowych GaInNAsSb/InP Obliczenia wzmocnienia optycznego dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych opartych na bazie GaInNAsSb/InP. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Szczególnie ważne jest znalezienie formuły pozwalającej poprawnie obliczyć przerwę energetyczną dla związku pięcio składnikowego. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 6kp i 8kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Ważnym elementem tej pracy jest również znalezienie optymalnego zakresu składów pozwalającego na laserowanie takiego systemu. Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE Dr inż. Marta Gladysiewicz Jakub Krawczyk Dr inż. Marta Gladysiewicz Herbert Mączko

21 3 Obliczenia rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera wraz z równaniem Poissona w sposób samo uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych. Tak postawiony problem w dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól elektrycznych w poszczególnych warstwach struktury. Dr inż. Marta Gladysiewicz 4 Struktury krystaliczne wybranych soli pochodnych kwasu cynamonowego w aspekcie fotoindukowanych transformacji strukturalnych w ramach pracy zostaną wyznaczone struktury krystaliczne kilku soli kwasu 2,6 - oraz 3,5 - difluorocynamonowego. Zostaną przeprowadzone pomiary dyfraktometryczne oraz rentgenowska analiza strukturalna. Następnie zostanie dokonana ocena wartości parametrów geometrycznych otrzymanych otrzymanych dla badanych kryształów pod kątem możliwości wywołania reakcji fotochemicznej oraz fotoindukowanych zmian strukturalnych. Dla jednego ze związków będą monitorowane za pomocą metod dyfrakcyjnych fotoindukowane zmiany natężenia refleksów oraz parametrów komórki elementarnej. Analizie poddane zostaną również dane zawarte w Cambridge Structural Database. prof. dr hab. Ilona Turowska- Tyrk Klaudyna Piechocka 5 Charakterystyki dynamiczne i termodynamiczne dwuwymiarowych warstw dichalkogenków metali przejściowych - badania "ab initio" Praca ma na celu wyznaczenie szerokiej gamy własności dynamicznych i termodynamicznych atomów cienkich warstw wybranych dichalkogenków metali przejściowych z zastosowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych "ab initio" w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT). Rozważone zostaną również roztwory stałe tych związków oraz nanostruktury, np. nanowstążki,nanorurki, itp. dr inż. Paweł Scharoch Tomasz Woźniak

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009. www.kongreskrio.pl. 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski

OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009. www.kongreskrio.pl. 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski r OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009 www.kongreskrio.pl 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski OPTYKA 2010 targi optyczne 2 6-2 7. 1 1. 2 0 1 0 Pawilony Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Optyczna spektroskopia nanostruktur

Optyczna spektroskopia nanostruktur Optyczna spektroskopia nanostruktur prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz dr hab. inż. Grzegorz Sęk dr inż. Artur Podhorodecki E-skrypt opracowany w ramach projektu pt. Wzrost liczby absolwentów w Politechnice

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo