Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia optycznego w studniach kwantowych GaInNAsSb/InP Obliczenia wzmocnienia optycznego dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych opartych na bazie GaInNAsSb/InP. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Szczególnie ważne jest znalezienie formuły pozwalającej poprawnie obliczyć przerwę energetyczną dla związku pięcio składnikowego. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 6kp i 8kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Ważnym elementem tej pracy jest również znalezienie optymalnego zakresu składów pozwalającego na laserowanie takiego systemu. Dr inż. Marta Gladysiewicz Dr inż. Marta Gladysiewicz Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE

2 3 Obliczenia rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera wraz z równaniem Poissona w sposób samo uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych. Tak postawiony problem w dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól elektrycznych w poszczególnych warstwach struktury. Dr inż. Marta Gladysiewicz 4 Pomiary czasów życia stanów powierzchniowych metodą spektroskopii fotoodbiciowej dla wybranych materiałów półprzewodnikowych Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu wykonanie pomiarów fotoodbicia dla wybranych materiałów półprzewodnikowych w szerokim zakresie częstotliwości modulacji. Na podstawie tych pomiarów zostaną wyznaczone czasy życia nośników na stanach powierzchniowych, charakter tych stanów, a także wyjaśniony zostanie mechanizm modulacji pasm w badanych materiałach. prof. Robert Kudrawiec 5 Pomiary czasów życia nośników w wybranych materiałach półprzewodnikowych metodą fotoindukowanego odbicia mikrofal Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu zbadanie czasów życia nośników w wybranych materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia mikrofal wywołanego impulsem światła laserowego dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach projektu Harmonia NCN, w ramach którego istnieje możliwość zrealizowania części badań w JCAP Berkeley (1-3 miesięczny pobyt). prof. Robert Kudrawiec

3 6 Optyczne badania warstw InN:Mg metodą spektroskopii fotoodbiciowej oraz spektroskopii bezkontaktowego elektroodbicia Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu zbadanie właściwości optycznych warstw InN:Mg o różnej koncentracji magnezu. Planowane są pomiary fotoluminescencji, fotoodbicia oraz bezkontaktowego elektroodbicia w szerokim przedziale temperatur K. Celem tych pomiarów jest zbadanie położenia poziomu Fermiego na powierzchni warstwy InN:Mg oraz wewnątrz tej warstwy, a także wpływu tego położenia na właściwości optyczne warstw InN:Mg. prof. Robert Kudrawiec 7 Właściwości elektryczne kryształów azotku galu wytworzonych metodą ammonotermalną Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu zbadanie właściwości elektrycznych podłoży azotku galu o różnym typie przewodnictwa, tj. kryształów azotku galu o różnej koncentracji intencjonalnej domieszki typu n oraz typu p. Planowane są pomiary impedancyjne oraz pomiary uzupełniające zarówno elektryczne jak i optyczne. Celem tych pomiarów jest wyjaśnienie typu przewodnictwa w podłożach GaN o różnych koncentracjach domieszek oraz określenie mechanizmów rozpraszania/relaksacji nośników. Praca realizowana będzie we współpracy z firmą Ammono, która jest światowym liderem w wytwarzaniu tego typu kryształów i w ramach tej współpracy będzie dostarczać próbki do badań. prof. Robert Kudrawiec

4 8 Badanie dynamiki nośników w pojedynczych warstwach GaS2, GaSe2 oraz Ga(S1-xSex)2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu wyznaczenie czasów rekombinacji promienistej i niepromienistej w pojedynczych warstwach GaS 2, GaSe 2 oraz Ga(S 1-x Se x ) 2 metodą spektroskopii czasowo-rozdzielczej. prof. Robert Kudrawiec 9 Badanie mikrofotoluminescencji dla pojedynczych warstwach MoS2, MoSe2, WS2 oraz WSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji dla pojedynczych warstw MoS 2, MoSe 2, WS 2 oraz WSe 2 w funkcji temperatury oraz mocy pobudzania. Na podstawie tych pomiarów zostanie określony charakter rekombinacji w badanych próbkach prof. Robert Kudrawiec 10 Badanie właściwości optycznych pojedynczych warstw HfSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji oraz mikroodbicia dla pojedynczych warstw HfSe2 w funkcji temperatury. Na podstawie tych pomiarów określony zostanie charakter przejść optycznych, energia wiązania ekscytonów itd. prof. Robert Kudrawiec 11 Badanie dynamiki nośników w pojedynczych warstwach GaS2, GaSe2 oraz Ga(S1-xSex)2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu wyznaczenie czasów rekombinacji promienistej i niepromienistej w pojedynczych warstwach GaS 2, GaSe 2 oraz Ga(S 1-x Se x ) 2 metodą spektroskopii czasowo-rozdzielczej. prof. Robert Kudrawiec

5 12 Badanie mikrofotoluminescencji dla pojedynczych warstwach MoS2, MoSe2, WS2 oraz WSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji dla pojedynczych warstw MoS 2, MoSe 2, WS 2 oraz WSe 2 w funkcji temperatury oraz mocy pobudzania. Na podstawie tych pomiarów zostanie określony charakter rekombinacji w badanych próbkach prof. Robert Kudrawiec 13 Badanie właściwości optycznych pojedynczych warstw HfSe2 Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu pomiary widm mikro-fotoluminescencji oraz mikroodbicia dla pojedynczych warstw HfSe2 w funkcji temperatury. Na podstawie tych pomiarów określony zostanie charakter przejść optycznych, energia wiązania ekscytonów itd. prof. Robert Kudrawiec

6 Optyka - optyka okularowa - I stopień - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Stanowisko do demonstracji klasycznego odwzorowania optycznego Ocena powierzchni filmu łzowego w oparciu o analizę obrazów z wideokeratoskopu typu Placido. Badanie zależności pomiędzy aktywnością serca a pulsacyjnymi zmianami ciśnienia śródgałkowego w oku Praca polega na przygotowania stanowiska do studenckiego ćwiczenia w zakresie odwzorowania optycznego Celem pracy jest dokonanie subiektywnej analizy czasu przerwania filmu łzowego w grupie osób ze zdrowym filmem łzowym i z zespołem suchego oka za pomocą udostępnionego kodu W pracy należy zapoznać się ze zjawiskiem pulsowania ciśnienia w oku. Należy napisać algorytm oraz proste procedury numeryczne do analizy sygnałów otrzymanych z tonometru konturowego PASCAL oraz pulsoksymetru. Należy przeprowadzić analizę korelacji otrzymanych przebiegów. Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE prof. Jan Masajada Paulina Biruta dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Alina Korzeniowska prof. Henryk Kasprzak Aleksandra Mazurek Testy taranów dla holograficznej pęsety optycznej Badanie stanu naprężeń w organicznych soczewkach okularowych za pomocą polaryskopu Charakteryzacja detektorów fotonowych i termicznych pracujących w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni Praca doświadczalna polegająca na zbadaniu możliwości manipulowania taranami w układzie holograficznej pęsety optycznej W pracy należy zapoznać się z metodą pomiaru naprężeń za pomocą polaryskopu. Następnie należy wykonać szereg pomiarów naprężeń w wybranych soczewkach okularowych i otrzymać obrazy odpowiednich izochrom i izoklin. Obrazy należy przeanalizować i otrzymać wartości liczbowe naprężeń. Celem pracy jest wyznaczenie czułości globalnej i spektralnej wydajności kwantowej detektorów fotonowych (Si,Ge,GaS) i termicznych (termopara i detektor piezoelektryczny). prof. Jan Masajada Weronika Lamperska prof. Henryk Kasprzak Aleksandra Woszczyna prof. Ewa Popko Katarzyna Burchart

7 7 Badanie i modyfikacja charakterystyk przestrzennych promieniowania lasera półprzewodnikowego dużej mocy Celem pracy jest uzyskanie wiązki promieniowania lasera półprzewodnikowego dużej mocy o jednowarstwowym rozkładzie natężenia w przekroju wiązki. dr inż. Janusz Pieńkowski Martyna Majorowicz 8 Projekt oświetlenia domku jednorodzinnego Praca polega na zaprojektowaniu (przy użyciu programu Dialux) oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego domku jednorodzinnego. Student bazuje na otrzymanych planach rozkładu pomieszczeń, jednak bez wyznaczonych tras kablowych sieci energetycznej. W projekcie zostaną porównane wyniki otrzymane przy użyciu różnych typów lamp ze szczególnym uwzględnieniem technologii LED. Po przeprowadzeniu bilansu energetycznego student wykona także plan oszczędnościowego oświetlenia danego budynku. dr hab. inż. W. A. Woźniak Dorota Krajewska 9 Stanowisko fotometryczne do pomiaru światłości przy wykorzystaniu prawa fotometrycznego odwrotnych kwadratów Celem pracy jest zestawienie stanowiska pomiarowego na potrzeby studenckiego Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii. Wykorzystane zostaną elementy dotychczas istniejącego stanowiska jak również przewiduje się wykonanie dodatkowych elementów na warsztacie mechanicznym i optycznym. W szczególności planowane jest wykonanie obrotowej oprawy do pomiarów kątowych rozkłądu światłości badanego źródła światła jak również głowicy pomiarowej typu Lummera-Brodhuna. dr hab. inż. W. A. Woźniak Magdalena Gumowska

8 10 Projekt oświetlenia kuchni wraz z jego praktyczną realizacją Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie oświetlenia kuchni w programie DiaLux, a następnie jego wykonanie. Głównym zadaniem będzie sprawdzenie i porównanie, jak różnią się wyniki otrzymane z pomiarów praktycznej realizacji od tych obliczonych przez program. Oświetlenie ma za zadanie zachować komfort powierzchni częstego użytkowania w kuchni oraz urządzeń kuchennych. Duży nacisk będzie nałożony na optymalny stosunek ceny źródeł światła i opraw do jakości oświetlenia. dr hab. inż. W. A. Woźniak Kamil Świędrych 11 Projekt oświetlenia łazienki wraz z jego praktyczną realizacją Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i w programie DiaLux oświetlenia łazienki łączonej a następnie jego praktyczne wykonanie. Głównym zadaniem będzie sprawdzenie i porównanie, jak różnią się wyniki obliczone przez program oraz zmierzone na wykonanym projekcie. Student powinien brać pod uwagę komfort korzystania z łazienki łączonej w każdym aspekcie jej użytkowania, funkcjonalnośc a także ekonomiczność. dr hab. inż. W. A. Woźniak Mateusz Pietryszek 12 Projekt oświetlenia trzech wybranych pomieszczeń w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej Celem pracy inzynierskiej jest zaprojektowanie oświetlenia w programie DiaLux w pomieszczeniach budynku A1 - w auli, korytarzu głównym i na dziedzińcu. Pomieszczenia te są często używane, lecz ich obecne oświetlenie nie spełnia swojej roli. Głównym zadanie jest zaproponowanie zmian i lepszych rozwiązań. Główny nacisk będzie nałożony na podkreślenie reprezentacyjnej funkcji pomieszczeń. dr hab. inż. W. A. Woźniak Zofia Stawińska

9 13 Pomiar i analiza kinetyki zmian obrazu tęczówki podczas reakcji źrenicznych Zmiana oświetlenia oka wpływa na zmiany wielkości źrenicy oka ludzkiego. Dotyczy to zarówno wzoru tęczówki blisko źrenicy jak i w części peryferyjnej źrenicy. W pracy należy zarejestrować sekwencje video odruchu źrenicznego podczas zmiany natężenia światła oświetlającego źrenicę oka a następnie przeanalizować numerycznie zarówno część tęczówki położoną blisko krawędzi źrenicy, jak i obszar tęczówki położony blisko rąbka rogówki. prof. Henryk Kasprzak Marta Skrok Ocena możliwości wykorzystania kuli całkującej dwuwiązkowego spektrometru Jasco V-570 do pomiaru właściwości optycznych warstw przeciwodblaskowych soczewek o dużych zdolnościach skupiających na podstawie pomiaru odbicia Ocena możliwości wykorzystania kuli całkującej dwuwiązkowego spektrometru Jasco V-570 do pomiaru właściwości optycznych warstw przeciwodblaskowych soczewek o dużych zdolnościach skupiających na podstawie pomiaru transmisji Ocenę jakości warstw przeciwodblaskowychzwyczajowo dokonuje się na płytkach płasko-równoległych. Jakość warstw naniesionych na powierzchnie o małych promieniach krzywizn jakimi są powierzchnie soczewek mogą odbiegać parametrami. Praca ma za zadanie zweryfikować możliwość pomiaru tych parametrów przy wykorzystaniu kuli całkującej na soczewkach o dużej zdolności skupiającej Ocenę jakości warstw przeciwodblaskowychzwyczajowo dokonuje się na płytkach płasko-równoległych. Jakość warstw naniesionych na powierzchnie o małych promieniach krzywizn jakimi są powierzchnie soczewek mogą odbiegać parametrami. Praca ma za zadanie zweryfikować możliwość pomiaru tych parametrów przy wykorzystaniu kuli całkującej na soczewkach o dużej zdolności skupiającej dr inż. Piotr Biegański Adrianna Cebula dr inż. Piotr Biegański Magdalena Walczak 16 Budowa mikroskopu jednoogniskowego na bazie schematu mikroskopu Lewenhocka Wykonanie i przetestowanie modelu mikroskopu Lewenhocka prof. Jan Masajada Justyna Ciszek

10 17 18 Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu do oceny jakości odwzorowania elementów optycznych przy pomocy siatek Ronchiego Projekt lupy o określonych parametrach zmiennego powiększenia i odległości roboczej Zadaniem studenta będzie zaprojektowania i wykonanie siatek Ronchiego o różnej gęstości oraz przetestowanie ich w układzie optycznym w celu szacowania oceny jakości odwzorowania Zadaniem studenta będzie zaprojektowanie lupki działąjącej w konfiguracji lunetki Kepplera, spełniającej określone wartości zmiennego powiększenia i odległości roboczej, do pracy przy stosunkowo dużych odległościach roboczych dr inż. Agnieszka Popiołek- Masajada dr inż. Agnieszka Popiołek- Masajada Mateusz Michalski Marcelina Sobczak 19 Pomiar jakości odwzorowania dawanego przez sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe Praca eksperymentalna. Należy ocenić jakość odwzorowania dawanego przez wybrane soczewki wewnątrzgałkowe. Pomiar należy przeprowadzić w układzie "sztucznego oka" z umieszczoną wewnątrz sztuczną soczewką wewnątrzgałkową wyznaczając funkcję przenoszenia przy metodologii opracowanej przez dr Agnieszkę Jóźwik dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. Karolina Sarama Opracowanie uproszczonej procedury doboru okularów korekcyjnych możliwej do zastosowania poza gabinetem optometrycznym Doswiadczalne badanie jakości obrazu dawanego przez rózne soczewki okularowe Celem pracy jest opracowanie procedury doboru okularów korekcyjnych bez dostepu do profesjonalnego gabinetu optometrycznego. Należy zaprojektowac i wykonać odpowiedni uchwyt na soczewki próbne i opisac algorytm postępowania przy doborze korekcji oraz sprawdzić jego poprawnośc w praktyce Celem pracy jest zestawienie ukłądu eksperymentalnego do obrazowania wybranych testów poprzea soczewki okularowe i przeprowadzenie pomiarów jhakości odwzorowania zaleznie od kata pantoskopowego, konta pochylenia ramki i kata polowego dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. Jakub Łabędzki zarezerwowany

11 22 Badanie zależności wyniku pomiaru ostrośxci wzroku od barwy optotypu i tła Praca doświadczalna. Trzy rodzaje czopków znajdujące się na siatkówce maja różne charakterystyki czułości spektralnej. Pomiar ostrości wzrokowej u tego samego człowieka, w którym optotypy i tło będą miały rózne barwy może się więc róznić. Prace należy wykonac wykorzystyjąc program do oceny jakości widzenia FRACT. dr hab.. Marek Zając, prof. nadzw. zarezerwowany

12 Optyka - inżynieria optyczna - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Spektroskopia ramanowska kryształów Mo(1-x) W(x) S(2) Badanie właściwości metrologicznych i transmisyjnych specjalnych światłowodów o wysokiej dwójłomności Badanie czułościwiru optycznego na drobne zaburzenia fazowe Praca polega na pomiarze widm Ramana stopów kryształu Mo(1-x) W(x) S(2) i prześledzeniu ewolucji modów podstawowych w funkcji składu. Pomiary widm Ramana będą przeprowadzone dla różnych temperatur, mocy pobudzania oraz będą rozdzielone polaryzacyjnie. W ramach prowadzonych badań planuje się pomiar fazowej i grupowej dwójłomności i czułości na wybrane parametry zewnętrzne w światłowodach o wysokiej dwółomności. Ponadto zmierzone zostaną parametry transmisyjne tych światłowodów (tłumienie, dyspersja) Należy złożyć układ do pomiaru czułości wiru optycznego i wykonać pomiary. Praca doświadczalna Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE dr inż. Joanna Jadczak Klaudia Kozdra dr inż. Alicja Anuszkiewicz Jolanta Lisowska prof. Jan Masajada Mateusz Szatkowski

13 Optyka - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 Analiza nieinwazyjnego pomiaru stabilności filmu łzowego i czasu przerwania (NITBUT) w wideokeratoskopie Praca będzie dotyczyła przerwania filmu łzowego. Ta sama grupa pacjentów będzie przebadana latem i zimą. ( w warunkach suchych i wilgotnych). Głównym celem pracy będzie poznanie budowy wierzchniej warstwy oka jaką jest film łzowy. Jest to błona bardzo istotna z punktu widzenia syndromu suchego oka. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Kaja Zawiślak Opinia Komisji / NIE 2 Ocena objętości filmu łzowego na oku jest jedną z podstawowych procedur dokonywanych przed doborem soczewki kontaktowej. Celem projektu jest Subiektywne i obiektywne porównanie parametrów menisku łzowego techniki oceny menisku łzowego - zmierzonych za pomocąstandardowej subiektywnej pomiary porównawcze metody (obserwacja w lampie szczelinowej) oraz mierzonych w sposób ilościowy za pomocą Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Andrzej Woliński 3 Zbadanie preferencji systemu pielegnacji miękkich soczewek kontaktowych wśród ich użytkowników oraz wpływu pielęgnacji na komfort i zdrowie oka Celem pracy jest zbadanie i porównanie wpływu płynu pielegnacyjnego na komfort noszenia soczewek kontaktowych oraz przeprowadzenie ankiety dotyczącej stanu wiedzy i podporządkowania zasadom prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych zarówno wśród użytkowników soczewek, jak i specjalistów dobierających korekcję soczewkową. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Jerzy Chmura

14 4 Opracowanie "złotego standardu" nieinwazyjnej oceny czasu przerwania filmu łzowego na podstawie obrazów z wideokeratoskopu Obecnie stosowane metody ilościowej oceny stabilności filmu łzowego za pomocą wideokeratoskopów dają często sprzeczne wyniki. Celem pracy jest opracowanie opisu destabilizacji filmu łzowego ocenianego z surowych obrazów okręgów Placido i odniesienie tej oceny do wyników standardowych testów inwazyjnych. dr inż. Dorota Szczęsna- Iskander Katarzyna Kozłowska 5 Analiza trafności wyboru strategii badania pola widzenia u pacjentów z zaburzeniami widzenia różnego pochodzenia Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant ma za zadanie wykonać pomiary pola widzenia za pomocą różnych strategii, następnie przeanalizować różnice w wynikach dla wybranych metod oraz przeanalizować przydatność wybranych strategii w zależności od przyczyny zaburzenia. dr inż. Monika Borwińska Estera Łupkowska 6 Badanie krótkookresowych zmian forii i rezerwy konwergencji fuzyjnej pod wpływem intensywnej pracy wzrokowej Zmęczenie wywołane intensywną pracą wzrokową zmienia prawdopodobnie forię i rezerwę konwergencji fuzyjnej. Praca polega na eksperymentalnym badaniu, czy taka zależność występuje. prof. Marek Zając Agnieszka Bombała 7 Badanie biometrycznych charakterystyk oka w populacjach osób młodych i starszych z wysoką krótkowzrocznością Wysoka krótkowzroczność spowodowana jest głównie zmianami w długości oka. Dostępne statystyki osób z wysoką krótkowzrocznością bzaują głównie na populacji ludzi młodych ( do 35 roku życia). Celem pracy jest zbadanie biometrycznych charakterystyk oka w populacji osób z wysoką krótkowzrocznością oraz określenie parametrów mogących posłużyć w rozumieniu różnic populacyjnych zachodzących z wiekiem prof. D. Robert Iskander Renata Kędzia

15 8 Ocena jakości filmu łzowego u regularnych użytkowników soczewek kontaktowych w populacji osób młodych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu noszonej soczewki na jakość filmu łzowego. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie jakości filmu łzowego u regularnych użytkowników soczewek kontaktowych w populacji osób młodych oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Ewa Porańska 9 Ocena dopasowania soczewek kontaktowych u regularnych użytkowników w populacji osób młodych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu noszonej soczewki na zdrowie oka. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie dopasowania soczewek kontaktowych u regularnych użytkowników w populacji osób młodych oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Joanna Misiewicz 10 Badanie lokalnych zmian grubości rogówki i jej kształt podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych Nie wszyscy użytkownicy soczewek kontaktowych mają świadomość wpływu dopasowania noszonej soczewki na zdrowie oka. Statystyki pokazują, że około 30% nowych użytkowników odczuwa dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych. Część z nich zaprzestaje ich noszenia. Celem pracy jest zbadanie wpływu noszenia soczewek kontaktowych na lokalne zmiany w grubości i kształcie rogówki oraz określenie czynników decydujących o ich komforcie prof. D. Robert Iskander Marta Kamecka

16 11 Opracowanie procedury treningu wzrokowego dzieci przy zastosowaniu fiksatora sakadowego LED Celem pracy będzie zapoznanie się z podstawowymi technikami treningu stosowanego w terapii wzroku u dzieci z różnego typu zaburzeniami widzenia (nieprawidłowości ruchów oczu, akomodacji, stanów fiksacji, zakresów wergencji). Istotę pracy stanowić będzie opracowanie autorskiej procedury treningu wzrokowego z wykorzystaniem fiksatora sakadowego LED wykonanego na podstawie prototypu dr inż. Agnieszka Jóźwik Marta Stucke 12 Pomiar i analiza szybkich ruchów gałki ocznej przy niewielkiej odległości kątowej pomiędzy obserwowanymi punktami W pracy należy wykonać szereg pomiarów ruchów sakkadowych gałki ocznej przy niewielkich wartościach kątowych obrotów gałek z apomocą szybkiej kamery. Należy zaobserwować zmianę charakterystyki ruchów podczas zbliżania obserwowanych punktów do siebie. Otrzymane wyniki należy przeanalizować numerycznie oraz opisać ewentualne różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi dla różnych osób prof. Henryk Kasprzak Mateusz Zimny 13 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC) u pacjentów normowzrocznych i krótkowzrocznych badanych dwoma typami aparatów OCT Spektralne i OCT Avanti Celem pracy jest porównanie grubości komórek zwojowych w plamce w dwóch grupach pacjentów: normowzrocznych i krótkowzrocznych. Badanie w sposób pośredni pozwoli określić ryzyko rozwoju jaskry w obu grupach. Praca oparta będzie na 20 pacjentach z każdej z grup dr n med. Małgorzata Mulak Katarzyna Noskowicz 14 Porównanie grubości włókien okołotarczowych (RNFL) z komórkami zwojowymi siatkówki (GCC) na OCT Avanti Celem pracy jest porównanie grubości włókien około tarczowych nerwu wzrokowego z komórkami zwojowymi siatkówki u osób normowzrocznych i krótkowzrocznych na OCT Avanti. Badanie w sposób pośredni ma na celu określenie ryzyka rozwoju jaskry w obu grupach dr n med. Małgorzata Mulak Damian Kowalczuk

17 15 Korelacja biometrii przedniego odcinka gałki ocznej i pulsu ocznego Przewidywana grupa badawcza to 30 osób. Badanie ma na celu wyznaczenie biometrii przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą tomografu OCT, następnie przemiana pulsu ocznego tonometrem dynamicznym Pascal. Celem jest wyznaczenie korelacji pomiędzy pulsem ocznym i parametrami geometrii oka dr inż. Magdalena Widlicka Sylwia Szczepaniak 16 Korekcja paramatrów rogówki badanych za pomocą tonometru ORA i pulsu ocznego Przewidywana grupa badawcza 30 pacjentów. Badania polegac będą na tonometrii air-puff analizatorem rogówki ORA oraz pomiary pulsu ocznego tonometrem kontaktowym dynamicznym Pascal, celem analizy statystycznej jest wyznaczenie korelacji pomiędzy uzyskanymi parametrami dr inż. Magdalena Widlicka Aleksandra Zamęcka 17 Porównanie wyników podstawowych badań optometrystycznych oraz testów w kierunku diagnostyki zeza u dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch grupach : będących wcześniakami i grupy kontrolnej Zadaniem dyplomanta jest przeanalizowanie problemów ze wzrokiem u dzieci przedszkolnych. W literaturze można znaleźć doniesienia, że u dzieci, które były wcześniakami i miały lub nie, stwierdzoną retinografię wcześniaczą, częściej występują wady związane z zezami dr inż. Magdalena Widlicka Bianka Bibrowicz

18 18 Analiza spektralna sygnału pulsu ciśnienia śródgałkowego - korelacja z wiekiem pacjentów Przewidywana grupa badawcza to 30 pacjentów (studentów). Badania dla pacjentów w wieku powyżej 30 lat są zebrane w bazie danych i zostaną wykorzystane do analizy statystycznej. Sygnał pulsu ocznego zostanie zarejestrowany dynamicznym tonometrem Pascal ( Ziemer Ophtalmic System AG, Switzerland), następnie przeanalizowany, system do analizy spektralnej w środowisku MATLAB ( MathWorks, Natick, MA, USA). Analiza sygnału będzie polegać na przetwoarzeniu wybranej części sygnału z pliku surowych danych dostarczonych przez tonometr Pascal, następnie wygładzaniu i usunięciu trendu liniowego sygnału. Do uzyskania widma sygnału IOP zastosowana zostanie szybka transformata Fourier'a. Celem pracy jest znalezienie korelacji pomiędzy wiekeim pacjentów, a amplitudą i energią poszczególnych harmonicznych sygnału pulsu ciśnienia dr inż. Magdalena Widlicka Erwin Kowalczyk 19 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC - ganglion cellcomplex) u pacjentów normowzrocznych i krótkowzrocznych, badanych dwoma typami aparatów: OCT Spectralis i OCT Avanti. Plamka jest najważniejszą częścią siatkówki, odpowiedzialną za najdokładniejsze widzenie, a włókna komórek zwojowych siatkówki tworzą nerw wzrokowy, tak więc określenie stanu komórek zwojowych w plamce określa pośrednio jakość widzenia. Celem pracy jest porównanie jakości kompleksu komórek zwojowych w plamce u osób ze średnim stopniem krótkowzroczności (-4,0 do -8,0 Dsph) oraz osób normowzrocznych, badanych przy pomocy dwóch rodzajów OCT:Stratus oraz Avanti.Wyniki będą analizowane pod kątem określenia dokładności obu metod oraz korelacji pomiędzy nimi. dr med. Małgorzata Mulak

19 20 Porównanie grubości komórek zwojowych w plamce (GCC - ganglion cellcomplex) z grubością włókien okołotarczowych (RNFL) przy pomocy OCT Avanti, w dwóch grupach: osoby normalnowzroczne i osoby krótkowzroczne powyżej -4,0 Dsph Literatura podaje istnienie korelacji pomiędzy grubością włókien w plamce, a ubytkami w polu widzenia, dlatego w odniesieniu do zmian w polu widzenia monitorowanie grubości plamki (total macular thickness -TMT) może być bardziej przydatne dla określenia ryzyka jaskry, niż badanie włókien okołotarczowych (RNFL).Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy tymi parametrami oraz porównanie pomiędzy sobą obydwu badanych grup. OCT Avanti jest innowacyjnym urządzeniem, mało rozpowszechnionym,dlatego wykonane na nim badania mają cechy nowatorstwa. dr med. Małgorzata Mulak

20 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia optycznego w studniach kwantowych GaInNAsSb/InP Obliczenia wzmocnienia optycznego dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych opartych na bazie GaInNAsSb/InP. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Szczególnie ważne jest znalezienie formuły pozwalającej poprawnie obliczyć przerwę energetyczną dla związku pięcio składnikowego. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest obliczenie struktury pasmowej dla studni kwantowych wykonanych na bazie GeSn/Ge. W ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli 6kp i 8kp i obliczenie wzmocnienia optycznego (materiałowego). Ważnym elementem tej pracy jest również znalezienie optymalnego zakresu składów pozwalającego na laserowanie takiego systemu. Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE Dr inż. Marta Gladysiewicz Jakub Krawczyk Dr inż. Marta Gladysiewicz Herbert Mączko

21 3 Obliczenia rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera wraz z równaniem Poissona w sposób samo uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach krystalograficznych. Tak postawiony problem w dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól elektrycznych w poszczególnych warstwach struktury. Dr inż. Marta Gladysiewicz 4 Struktury krystaliczne wybranych soli pochodnych kwasu cynamonowego w aspekcie fotoindukowanych transformacji strukturalnych w ramach pracy zostaną wyznaczone struktury krystaliczne kilku soli kwasu 2,6 - oraz 3,5 - difluorocynamonowego. Zostaną przeprowadzone pomiary dyfraktometryczne oraz rentgenowska analiza strukturalna. Następnie zostanie dokonana ocena wartości parametrów geometrycznych otrzymanych otrzymanych dla badanych kryształów pod kątem możliwości wywołania reakcji fotochemicznej oraz fotoindukowanych zmian strukturalnych. Dla jednego ze związków będą monitorowane za pomocą metod dyfrakcyjnych fotoindukowane zmiany natężenia refleksów oraz parametrów komórki elementarnej. Analizie poddane zostaną również dane zawarte w Cambridge Structural Database. prof. dr hab. Ilona Turowska- Tyrk Klaudyna Piechocka 5 Charakterystyki dynamiczne i termodynamiczne dwuwymiarowych warstw dichalkogenków metali przejściowych - badania "ab initio" Praca ma na celu wyznaczenie szerokiej gamy własności dynamicznych i termodynamicznych atomów cienkich warstw wybranych dichalkogenków metali przejściowych z zastosowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych "ab initio" w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT). Rozważone zostaną również roztwory stałe tych związków oraz nanostruktury, np. nanowstążki,nanorurki, itp. dr inż. Paweł Scharoch Tomasz Woźniak

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 204/205 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału 05.03.205 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - I stopień inż. Zbadanie charakterystyk czasowo-spektralnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż. Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.0.204 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Spektroskopowe badania procesów dynamicznych w dwuwymiarowych

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Przejścia promieniste

Przejścia promieniste Przejście promieniste proces rekombinacji elektronu i dziury (przejście ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej), w wyniku którego następuje emisja promieniowania. E Długość wyemitowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Fizyka Techniczna - Optometria - II stopień - mgr

Fizyka Techniczna - Optometria - II stopień - mgr Fizyka Techniczna - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 3 Niekoherentne dodawanie fal spolaryzowanych budowa i testowanie stanowiska pomiarowego Przykłady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Źródła i detektory Nazwa w języku angielskim Sources and detectors Kierunek studiów:..optyka Stopień

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Nanodiagnostyka Nazwa w języku angielskim Nanodiagnostics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Techniki świetlne Nazwa w języku angielskim Light techniques Kierunek studiów (jeśli dotyczy):..optyka

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCHY PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunki studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Teoria pasmowa ciał stałych

Teoria pasmowa ciał stałych Teoria pasmowa ciał stałych Poziomy elektronowe atomów w cząsteczkach ulegają rozszczepieniu. W kryształach zjawisko to prowadzi do wytworzenia się pasm. Klasyfikacja ciał stałych na podstawie struktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2010/2011. Fizyka - mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2010/2011. Fizyka - mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2010/2011 Fizyka - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji / NIE 1 Właściwości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SOCZEWKI KONTAKTOWE Nazwa w języku angielskim CONTACT LENSES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA

Bardziej szczegółowo

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 10.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach 1 f FD ( E) = E E F exp + 1 kbt Styczna do krzywej w punkcie f FD (E F )=0,5 przecina oś energii i prostą f FD (E)=1 w punktach odległych o k B

Bardziej szczegółowo

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? h 2 2 2 e πε m* 4 0ε s Φ

Bardziej szczegółowo

Metody optyczne w badaniach półprzewodników Przykładami różnymi zilustrowane. Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Metody optyczne w badaniach półprzewodników Przykładami różnymi zilustrowane. Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN Metody optyczne w badaniach półprzewodników Przykładami różnymi zilustrowane Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN Jak i czym scharakteryzować kryształ półprzewodnika Struktura dyfrakcja rentgenowska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek Lasery półprzewodnikowe przewodnikowe Bernard Ziętek Plan 1. Rodzaje półprzewodników 2. Parametry półprzewodników 3. Złącze p-n 4. Rekombinacja dziura-elektron 5. Wzmocnienie 6. Rezonatory 7. Lasery niskowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Optyki Nieliniowej

Pracownia Optyki Nieliniowej Skład osobowy: www.if.pw.edu.pl/~nlo Kierownik pracowni: Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz Kierownik laboratorium Dr inż. Urszula Laudyn Dr inż. Michał Kwaśny Dr inż. Filip Sala Dr inż. Paweł Jung Doktoranci:

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka 3.3 Nazwa w języku angielskim Physics 3.3 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Przejścia optyczne w strukturach niskowymiarowych

Przejścia optyczne w strukturach niskowymiarowych Współczynnik absorpcji w układzie dwuwymiarowym można opisać wyrażeniem: E E gdzie i oraz f są energiami stanu początkowego i końcowego elektronu, zapełnienie tych stanów opisane jest funkcją rozkładu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SOCZEWKI KONTAKTOWE Nazwa w języku angielskim CONTACT LENSES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat

Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Rumiński Dariusz Badania wybranych elementów optycznoświetlnych oświetlenia sygnałowego pojazdu samochodowego 1 Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (../..) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bardziej szczegółowo

VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja

VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja W dniu 21.08.2015 odbyło się VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Czy te oczy mogą kłamac

Projekt Czy te oczy mogą kłamac Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Projekt ćwiczenia w Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. dr Julian Srebrny

Bardziej szczegółowo

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego Anna Pietnoczka Wpływ rodzaju wiązań na przewodność próbki: Wiązanie jonowe - izolatory Wiązanie metaliczne - przewodniki Wiązanie kowalencyjne - półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD

Bardziej szczegółowo

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać?

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać? 1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Nanokryształy półprzewodnikowe (ang. quantum dots, QDs) są strukturami o wielkości porównywalnej do

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski Studnia kwantowa Optyka nanostruktur Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Studnia kwantowa

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 grudnia 2010

Gdańsk, 16 grudnia 2010 POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233 Gdańsk prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński tel. 58 348 63 57 fax. 58 347 14 15 Przewodniczący Rady Koordynator

Bardziej szczegółowo

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj Repeta z wykładu nr 4 Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 KIERUNEK: FIZYKA TECHNICZNA WYDZIAŁ: PPT STUDIA: II STOPNIA, STACJONARNE SPECJALNOŚĆ: OPTOMETRIA Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od 1 X 2007 1. Opis Czas trwania (w

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12 Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 09042012r Zapytanie ofertowe nr 14/1/12 Z dnia 9 kwietnia 2012 r na zakup usług badawczych na potrzeby projektu pn Wykonanie prototypu detektora bazującego na hetero

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 RW 15.05.2014 Fizyka - II stopień - mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 RW 15.05.2014 Fizyka - II stopień - mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 RW 15.05.2014 Fizyka - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Synteza i charakteryzacja nanokryształów PbS pokrytych

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo