ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna"

Transkrypt

1 Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy STRATEGIA CSR ROK 2014 Robert Reinfuss

2 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie... 1 Informacje o Partners in Progress... 4 Dane podstawowe... 4 Sytuacja finansowa... 5 Infrastruktura techniczna... 5 Otoczenie... 5 Pracownicy... 6 Warunki socjalno bytowe... 6 Analiza SWOT... 7 Wizja... 8 Misja... 9 CYTAT W biznesie jest miejsce na etykę i przyczynia się ona do wzrostu zysku, bo sukces w biznesie jest powiązany ze społeczną odpowiedzialnością Bolesław Rok dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego Cele strategiczne... 9 Obszary strategiczne Relacje z personelem przedsiębiorstwa Zaangażowanie społeczne Środowisko naturalne Mapa interesariuszy Informacje o firmie... 16

3 WPROWADZENIE Wprowadzenie Odpowiedzialność społeczna biznesu to pojęcie dotykające już nie tylko największych graczy rynkowych. Coraz powszechniejsze jest monitorowanie co dzieje się w łańcuchu dostaw. Czy aby dostawcy, podwykonawcy biorący pośrednio lub bezpośrednio udział w procesie wytwórczym przestrzegają wytycznych kodeksu dostawców w zakresie odpowiedzialności społecznej. Czy chronią środowisko naturalne i podejmują proaktywne działania do jeszcze lepszej ochrony tego bezcennego dobra. Pojawiają się również nowe wytyczne dla dostawców, wskazujące na konieczność zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności ekosystemów, czy też podejmowania działań związanych z praktykami biznesowymi, a w tym do zapobiegania korupcji i łapownictwu. CYTAT Najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, co ja mogę zrobić dla Unilever, lecz co Unilever może zrobić dla społeczeństwa i w jaki sposób mogę wspierać Unilever, by wypełniał tę swoją misję Paul Polman prezes Unilever Ostatnie zawirowania gospodarki światowej mają wpływ między innymi na spadek zaufania wobec świata biznesu. Globalizacja i szybki rozwój różnego rodzaju mediów (chociażby dynamicznie rozwijające się portale społecznościowe) przyspieszających przepływ informacji przyczyniają się do wzrostu znaczenia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy. Wszyscy interesariusze zaczęli dostrzegać ten temat i oczekiwać od przedsiębiorstw informacji o poczynaniach w zakresie CSR. W każdej dziedzinie nauki - również w odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy - zaszło wiele zmian od czasu początków tej nowej dziedziny nauki (pierwsze wzmianki o CSR pojawiły się w latach 70). Dotychczas CSR nawiązywał w relacjach z społecznościami otaczającymi organizację do działań związanych z dobroczynnością czy też działaniami charytatywnymi. Nowe podejście i trendy wskazują na większe zwrócenie uwagi na prawa człowieka, stosowanie uczciwych praktyk rynkowych, ochronę środowiska naturalnego, ochronę praw konsumenta, prawidłowe praktyki w zatrudnianiu, przeciwdziałanie korupcji. Pod koniec 2010 roku pojawił się przewodnik wprowadzania zasad CSR (pod nazwą ISO 26000), który ma uporządkować i ujednolicić podejście do zagadnień odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. Ci, którzy przebrnęli przez ten przewodnik, Strona 1

4 WPROWADZENIE zapewne mogą potwierdzić, iż jest to obszerna wiedza i ogromny zakres wymagań. Na rynku międzynarodowym funkcjonuje wiele innych uporządkowanych standardów, które nazywane są etycznymi czy też społecznymi. Zakres tych standardów, choć obejmuje nieco węższy obszar niż ISO 26000, w pełni mieści się w tematyce CSR. Firmy, które spełniają wymagania w nich zawarte bez wątpienia można określić mianem odpowiedzialnych społecznie. Tak jak wiele jest standardów związanych z zagadnieniami odpowiedzialności społecznej, tak wiele jest różnego rodzaju organizacji zajmujących się propagowaniem idei CSR. Cele strategii CSR Pracownicy i kierownictwo spółki wierzą, że sformułowanie i wdrożenie strategii CSR będzie miało pozytywny wpływ na działania spółki, zarówno korzystnie wpłynie na jej sytuację biznesową jak i nada szerszy i bardziej doniosły sens pracy pracowników. Strategia obejmuje 3 obszary: Relacje z personelem przedsiębiorstwa Praktyki organizacji z zakresu pracy obejmują wszystkie polityki i praktyki związane z pracą wykonywaną przez organizację, w jej obrębie lub w imieniu organizacji, łącznie z pracą zlecaną podwykonawcom. Tworzenie miejsc pracy, jak również wynagrodzenie wypłacane za wykonaną pracę należą do najważniejszych dziedzin gospodarczych i społecznych, do których organizacja wnosi swój wkład. Sensowna i produktywna praca jest podstawowym elementem w rozwoju człowieka; dzięki pełnemu i bezpiecznemu zatrudnieniu podnoszone są standardy życia. Brak pracy jest główną przyczyną problemów społecznych. Praktyki z zakresu pracy mają poważny wpływ na poszanowanie prawa oraz na poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie: społecznie odpowiedzialne praktyki z zakresu pracy mają podstawowe znaczenie dla sprawiedliwości społecznej, stabilności i pokoju. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Zaangażowanie społeczne Zaangażowanie społecznej i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementami zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej, w które organizacja może wnieść swój wkład, obejmują tworzenie miejsc pracy poprzez rozszerzanie i dywersyfikację Strona 2

5 WPROWADZENIE działalności gospodarczej oraz poprzez rozwój technologiczny. Organizacja może również wnieść swój wkład na drodze inwestycji społecznych w tworzenie bogactwa i dochodu poprzez: lokalne inicjatywy rozwoju ekonomicznego, szerzenie edukacji i programów rozwijania kompetencji, promowanie i ochronę kultury i sztuki oraz dostarczanie i/lub upowszechnianie usług zdrowotnych dla społeczności. Rozwój społeczności może obejmować instytucjonalne wzmocnienie społeczności, jej grup i forów zbiorowych, programów kulturalnych, społecznych i środowiskowych oraz sieci lokalnych obejmujących wielorakie instytucje. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Środowisko naturalne Decyzje i działania organizacji zawsze mają wpływ na środowisko, niezależnie od lokalizacji organizacji. Wpływy te mogą mieć związek z wykorzystywaniem zasobów, umiejscowieniem działań organizacji, emisją zanieczyszczeń, wytwarzaniem odpadów oraz wpływem działań organizacji na siedliska naturalne. W celu ograniczenia wpływu na środowisko zaleca się, aby organizacja przyjęła zintegrowane podejście uwzględniające bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i środowiskowe swoich decyzji i działań. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) ŁAD ORGANIZACYJNY Ład organizacyjny to system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Zalecane jest, aby struktury i procesy organizacji umożliwiały: opracowanie strategii oraz wyznaczenie celów i wartości docelowych odzwierciedlających zaangażowanie organizacji w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności, wykazywanie zaangażowania i rozliczalność kierownictwa ( ), propagowanie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych (w tym kobiet oraz grup rasowych i etnicznych) w dostępie do wyższych stanowisk w organizacji, osiągnięcie równowagi między potrzebami organizacji a potrzebami jej interesariuszy z uwzględnieniem potrzeb bieżących, jak również potrzeb przyszłych pokoleń, ustanowienie procesów dwustronnej komunikacji z interesariuszami organizacji, identyfikowanie obszarów zbieżnych i rozbieżnych interesów oraz prowadzenie negocjacji w celu rozwiązywania ewentualnych konfliktów, propagowanie skutecznego uczestnictwa pracowników wszystkich szczebli w działaniach organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności ( ). (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Strona 3

6 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Informacje o Partners in Progress Dane podstawowe Firma Partners in Progress sp. z o.o. powstała w 1995 roku. Zakres działalności spółki obejmuje produkcję i wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych. Perspektywiczne działanie, dostosowanie tworzonych systemów do wymagań klientów oraz kompleksowość i zgodność oferowanych rozwiązań z najnowszymi kierunkami rozwoju aplikacji sprawiły, że oferta Partners in Progress szybko znalazła uznanie wśród klientów. W 2001 roku firma została zakwalifikowana do finału prestiżowego konkursu The European Information Society Technologies Prize dla producentów oprogramowania, co jest dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości i innowacyjności tworzonych systemów. 16 kwietnia 2007 r. firma otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez jedną z wiodących firm certyfikujących TÜV NORD. Certyfikacja obejmuje wszystkie procesy związane z tworzeniem, rozwojem, wdrażaniem i serwisowaniem systemów informatycznych dostarczanych przez Partners in Progress. Uzyskany certyfikat gwarantuje klientom Partners in Progress najwyższej jakości obsługę wynikającą ze standaryzacji procesów prowadzenia wdrożeń i usług serwisowych oraz dostęp do nowoczesnych, stale aktualizowanych systemów informatycznych, których procesy tworzenia i rozbudowy opierają się na światowych standardach jakości. Partners in Progress od chwili powstania rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowodem są, między innymi, stałe nakłady inwestycyjne na rozwój tworzonych systemów oraz wzrost liczby pracowników przy zachowaniu wzrostu zysku w kolejnych latach działalności. Działy odpowiedzialne za produkcję, wdrożenia i serwis aplikacji dbają o poznanie potrzeb naszych klientów, stałą aktualizację systemu i bieżącą, sprawną obsługę już uruchomionych systemów. Dzięki tak przyjętej strategii stale powiększa się grono naszych zadowolonych klientów. Partners in Progress jest wiodącym na polskim rynku dostawcą kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, UczelniaXP. Ścisła współpraca z uczelniami liderami w zakresie informatyzacji różnych obszarów funkcjonowania zarówno sfery administracyjnej jak i dydaktycznej uczelni pozwala na stałe doskonalenie produktu i wyznaczanie kierunków rozwoju systemów informatycznych sektora wyższych uczelni. Nie bez znaczenia jest również pełna zgodność oferowanych rozwiązań z wymaganiami ministerialnymi. System jest stale aktualizowany i rozwijany zgodnie z bieżącymi potrzebami uczelni, wytycznymi organów regulujących procesy organizacyjne uczelni wyższych oraz najnowszymi trendami rozwoju aplikacji komputerowych. Atutem Partners in Progress jest indywidualny dla każdego klienta dobór rozwiązań i konfiguracja oferowanych systemów. Dzięki temu każdy z klientów Partners in Progress otrzymuje rozwiązanie dostosowane do swoich realnych potrzeb oraz na miarę swoich możliwości technicznych i finansowych. Stabilny rozwój firmy Partners in Progress, doświadczona kadra oraz zaawansowane systemy informatyczne dostosowywane do indywidualnych potrzeb pozwalają postrzegać Partners in Progress jako pewnego partnera w biznesie. Strona 4

7 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Przyznane nagrody Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2011, wrzesień 2011 r., prestiżowa nagroda przyznawana przez Deloitte oraz Forbes w kategorii najszybciej rozwijających się firm innowacyjnych w Europie Środkowej, październik 2011 r. Ponadto firma jest złotym partnerem firmy Microsoft certyfikat Microsoft Partner Gold Software Development oraz srebrnym partnerem Oracle. Sytuacja finansowa Rok 2011 spółka zakończyła przychodem w wysokości ,67 zł i zyskiem z działalności gospodarczej w wysokości ,88 zł. W roku 2012 spółka osiągnęła przychód w wysokości ,46 zł i zysk z działalności gospodarczej w wysokości ,29 zł. Przychód za rok 2013 wyniósł ,09 zł i zysk ,50 zł, a przychód planowany na rok 2014 powinien być wyższy niż 8 mln zł. Spółka czyni intensywne starania o dalszy rozwój sprzedaży i potencjału inwestycyjnego i kadrowego. Należy podkreślić, że od początku istnienia spółka nie miała problemów z płynnością finansową, a co za tym idzie, rzetelnie i terminowo regulowała swoje zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów i Skarbu Państwa. Infrastruktura techniczna Spółka posiada prawo własności do działki nr 1867/192 w Jasionce, gmina Trzebownisko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa w Rzeszowie, o powierzchni 0,64 ha (Akt notarialny Rep A nr 7060/2011 z r. - Umowa przeniesienia własności), gdzie mieści się siedziba Spółki. Otoczenie Umiejscowienie siedziby Spółki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ze względu na lokalizację i wsparcie organizacyjne, a przede wszystkim sąsiedztwo innych firm z obszaru IT i nowych technologii jest szczególnie korzystne dla firmy i zgodne z kryteriami inwestycyjnymi Parku. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS został utworzony w 2003 r. w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie zajmuje łącznie 70 ha i jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycyjnych w południowo- Strona 5

8 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS wschodniej Polsce. Firma Partners in Progress uzyskała zezwolenie nr 204/ARP/2011 wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy SSE Mielec w zakresie usług związanych z tworzeniem oprogramowania i świadczeniem usług w zakresie technologii informacyjnych. Siedziba Spółki znajduje się przy drodze łączącej drogi krajowe S9 i S19, biegnącej wzdłuż pasa startowego Portu Lotniczego Jasionka, w odległości kilkuset metrów od terminalu. Pracownicy W Partners in Progress pracuje ponad 70 wysokiej klasy specjalistów, w tym analityków, projektantów, programistów, testerów oraz wdrożeniowców. W latach firma Partners in Progress zrealizowała dwa szkolenia z Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, których celem było podniesienie kwalifikacji i umiejętności organizacji pracy zespołowej, zarządzania projektami oraz poznanie najnowszych technologii informatycznych. Wartość szkoleń dla kadry Partners in Progress w latach przekroczyła 1,2 mln zł. Warunki socjalno bytowe W budynku Spółki zainstalowano energooszczędne ogrzewanie i klimatyzację pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata. Dla potrzeb pracowników i przebywających w budynku gości przygotowano pomieszczenia socjalne z wyposażeniem pozwalającym na przygotowanie posiłków, a także pomieszczenie fitness. Strona 6

9 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Analiza SWOT Przygotowano analizę SWOT we wszystkich trzech obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu: Obszar 1 Relacje z personelem przedsiębiorstwa, realizowany poprzez budowanie partycypacyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, polegającego na udziale pracowników w zarządzaniu, planowaniu i wdrażaniu strategii biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Mocne strony Kierownictwo Spółki dostrzega wagę CSR w zakresie relacji z personelem przedsiębiorstwa Wysokowykwalifikowany i świadomy swych celów personel Szanse Wdrożenie strategii CSR pozwoli na powiązanie celów Spółki z celami osobistymi pracowników Wsparcie Państwa i UE działań z zakresu CSR Słabe strony Obciążenie pracowników bieżącymi zadaniami nie pozwala im na pełne zaangażowanie w prace planistyczne Młody wiek większości pracowników powoduje brak zainteresowania dalszą przyszłością na rzecz doraźnych efektów ich pracy Zagrożenia Niedostateczne działania na rzecz pracowników mogą spowodować większą fluktuację kadr Obszar 2 Zaangażowanie społeczne: realizowany poprzez opracowanie i aktualizowanie mapy interesariuszy przedsiębiorstwa, wybór grup priorytetowych oraz weryfikację sposobu zarządzania relacjami z konkretnymi interesariuszami. Mocne strony Wspieranie szkolnictwa wyższego Produkty Spółki są siłą napędową działań na rzecz CSR u Klientów Szanse Możliwość poszerzania rynku odbiorców dzięki umożliwieniu im działań na rzecz CSR Słabe strony Oparcie praktycznie na jednej grupie Klientów uczelniach publicznych i niepublicznych Zagrożenia Spółka może być postrzegana jako dostawca jednego produktu i nie być brana pod uwagę przez potencjalnych Klientów z innych branż Strona 7

10 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Obszar 3 Środowisko naturalne: realizowany przede wszystkim poprzez informatyzację procesów i procedur w firmie, a przez to redukcję typowych odpadów biurowych i zużycia materiałów (papier, tonery etc.) Mocne strony Produkt Spółki działa na rzecz ochrony środowiska poprzez ograniczenie zużycia papieru i innych materiałów a także podróży Oprogramowanie pozwala na optymalizację zużycia energii i ochronę środowiska Natychmiastowa i widoczna naprawa strat w środowisku, wynikających z realizacji inwestycji (nasadzenia drzew) Szanse Działania Spółki na rzecz ochrony środowiska bardzo korzystnie wpłyną na jej wizerunek Słabe strony Oddalenie od miejsc zamieszkania większości pracowników, co powoduje konieczność dojazdów z wykorzystaniem nie zawsze odnawialnej energii, powodującej wzrost zanieczyszczeń Zagrożenia Lokalizacja siedziby spółki w pobliżu lotniska na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może spowodować, że w przyszłości, jeżeli znacząco wzrośnie produkcja przemysłowa i liczba lotów, warunki środowiskowe się pogorszą WIZJA Tworząc spółkę Partners in Progress wiedzieliśmy, że wszystkie działania przez nas podejmowane muszą być oparte na precyzyjnym zrozumieniu wymagań i oczekiwań naszych przyszłych Klientów. Dlatego, każdy nasz przyszły i obecny Klient ma prawo wymagać od nas jedynie najlepszych usług i produktów związanych z wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników naszej firmy. Zadowolenie klienta jest dla nas celem nadrzędnym. cele: Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów i usług stawiamy sobie następujące prowadzenie ekspansywnej polityki marketingowej mającej na celu pozyskanie małych i średnich biznesów jak i uczelni wyższych, ciągły rozwój oferowanych produktów w oparciu o najnowsze technologie i środowiska tworzenia oprogramowania tak aby móc wprowadzić na rynek unikalny produkt, stałe zwiększanie zaufania Klientów do efektów naszej pracy. Strona 8

11 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Wyznaczone cele osiągniemy poprzez: umocnienie i stabilizację pozycji Partners in Progress oraz zwiększenie rozpoznawalności naszej marki, ciągłą analizę pomiaru satysfakcji Klientów poprzez wspomaganie systemem CRM, pełne określenie potrzeb Klienta oraz fachowe doradztwo w zakresie realizowanych zadań, obsługę serwisową postrzeganą jako kompetentną, działającą szybko i skutecznie, dotrzymywanie uzgodnionych terminów realizacji zamówień, dążenie do zmniejszenia i szybka obsługa ewentualnych reklamacji, stały monitoring prowadzonych działalności, dobór wysokowykwalifikowanej kadry specjalistów - ciągłe doskonalenie jej umiejętności poprzez system szkoleń, stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz środowiska pracy. Duże zaangażowanie wszystkich naszych pracowników w realizację powyższych założeń Wizji jest podstawą do urzeczywistnienia sukcesu rynkowego. MISJA JAKO PARTNER W ROZWOJU WSPÓŁTWORZYĆ OBOPÓLNY SUKCES, WYPRZEDZAJĄC POTRZEBY KLIENTA POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ OPARTĄ NA PROFESJONALNYM WSPARCIU I CIĄGŁYM DOSKONALENIU CELE STRATEGICZNE Partners in Progress posiada wyznaczone cele strategiczne na rok Wdrażanie strategii CSR wiąże się m.in. z wdrożeniem partycypacyjnego definiowania celów operacyjnych Spółki przez pracowników. Proces operacjonalizacji celów jest elementem projektu opracowania i wdrożenia strategii CSR. Strona 9

12 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS DEFINICJA Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) oznacza, iż przedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z grupami funkcjonującymi w jej otoczeniu. To koncepcja, dzięki której firma, generująca zysk, uwzględnia w swojej strategii interesy społeczne i zachowanie równowagi środowiskowej, m.in. poprzez nawiązywanie uczciwych relacji z klientami, pracownikami, właścicielami i inwestorami, dostawcami, konkurencją i społecznością lokalną. Strona 10

13 OBSZARY STRATEGICZNE Obszary strategiczne RELACJE Z PERSONELEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Partycypacyjny model zarządzania firmą, tj. udział pracowników w tworzeniu strategii biznesu poprzez współdefiniowanie celów spółki Partners in Progress i ustalanie celów indywidualnych, w szczególności menadżerów i pracowników zarządzających poszczególnymi projektami i odpowiedzialnych za obsługiwane procesy. 2. Rynek celów polegający na wzajemnym ustalaniu i korelowaniu celów cząstkowych pomiędzy menadżerami do postaci Mapy celów oraz określaniu wzajemnych oczekiwań, zobowiązań i wspólnym monitorowaniu ich realizacji. 3. Cykliczne dokonywanie analizy rentowności stanowisk, zadań, procesów i projektów celem eliminacji lub ograniczania wpływu nierentownych zadań i procesów. 4. Narzędzia informatyczne do komunikacji wewnętrznej w zakresie celów i wskaźników pozwalające na korelowanie celów, budowanie Mapy celów, administrowanie systemem, monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. 5. Zwiększanie świadomości biznesowej pracowników poprzez coroczny udział w warsztatach kaskadowania celów i zadań. 6. Powiązanie wynagrodzeń i karier pracowników z poziomem przejmowanej przez nich odpowiedzialności za firmę i osiąganymi efektami indywidualnymi. 7. Korzystne warunki pracy, ponad normy wynikające z przepisów prawa pracy, i kontynuowanie dotychczasowej polityki w tym względzie poprzez: 7.1. Zapewnienie napojów i dodatków Pomieszczenia socjalne z wyposażeniem Pomieszczenia do pracy grupowej Pomieszczenia fitness Pomieszczenie na garaż dla rowerów i motorowerów dla osób dojeżdżających. 8. Kontynuowanie Programu Rozwoju Kompetencji 8.1. Wdrożenie nowych pracowników do pracy Doskonalenie zawodowe Organizacja kursów językowych Udział pracowników w szkoleniach finansowanych przez Unię Europejską. 9. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie partycypacji pracowniczej, o krokach jakie są podejmowane w tym zakresie przez kierownictwo oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie. Strona 11

14 OBSZARY STRATEGICZNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 1. Wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umożliwianie dostępu on-line do zasobów wiedzy uczelni poprzez digitalizację publikacji. 2. Informatyzacja i uproszczenie obiegu dokumentów. 3. Rozwój nauczania zdalnego ograniczającego konieczność obecności studentów i kadry naukowej w pomieszczeniach uczelni. 4. Rekrutacja on-line ułatwiająca dostęp i zapewniająca oszczędność czasu dla kandydatów na studia i pracowników uczelni. 5. Obsługa absolwentów on-line poprzez internetowy serwis Biura Karier umożliwiający lepszy kontakt z absolwentami uczelni i budowanie relacji korzystnych dla uczelni i absolwentów. 6. Organizowanie przez spółkę konkursów i innych form zaangażowania dla młodzieży szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, w celu lepszego przygotowania młodzieży do zawodu. 7. Sponsorowanie konferencji o tematyce zbliżonej do przedmiotu działania Spółki. 8. Organizowanie konferencji dotyczących informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie. 9. Współpraca z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej. 10. Okolicznościowe wsparcie domów dziecka i hospicjów, np. paczki świąteczne. 11. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie zaangażowania społecznego i społecznej wartości pracy wykonywanej przez pracowników. CYTAT Wiedza o CSR jest dobrym przygotowaniem do bycia świadomym, aktywnym obywatelem, który chce zmieniać świat na lepsze Bolesław Rok dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego ŚRODOWISKO NATURALNE 1. Urządzenie i wykorzystanie nowej siedziby firmy, w sposób umożliwiający minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. 2. Lokalizacja siedziby spółki na terenach wiejskich, gdzie cisza i spokój mają pozytywny wpływ na pracowników i atmosferę pracy. 3. Energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja w budynku spółki pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata. Strona 12

15 OBSZARY STRATEGICZNE 4. Innowacyjne oświetlenie światłem dziennym oparte na światłowodach zainstalowanych w budynku spółki. 5. Przygotowanie infrastruktury spółki na proekologiczne rozwiązania poprzez przygotowanie do obsługi ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 6. Spółka naprawia szkody wyrządzone środowisku naturalnemu związane z budową nowej siedziby poprzez nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych. 7. Prowadzenie segregacji odpadów. 8. Ograniczenie do minimum dokumentacji papierowej przez Klientów (uczelnie) i przyczynienie się do redukcji zużycia papieru, tonerów oraz pomieszczeń i sprzętów niezbędnych do ich przechowywania i przetwarzania. 9. Zmniejszenie zużycia papieru i innych materiałów dzięki wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji w spółce. 10. Ograniczenie liczby wyjazdów pracowników spółki do klientów dzięki możliwości wykonywania pracy na odległość z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych. 11. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie. Strona 13

16 MAPA INTERESARIUSZY Mapa interesariuszy Wyodrębniono następujące grupy interesariuszy: Klienci, Personel, Dostawcy usług, Samorząd, Administracja, Partnerzy. Klienci Nazwa interesariusza Interakcje 64 polskie uczelnie państwowe i prywatne Użytkownik systemów Partners in Progress ECO-LINE Piotr Potocki Użytkownik systemów Partners in Progress Personel Nazwa interesariusza Kierownictwo 59 pracowników Interakcje Zarządzanie przedsiębiorstwem, nadzór nad procesami Wykonawstwo, bezpośredni wpływ na jakość produktów i terminowość dostaw Samorząd Nazwa interesariusza Urząd Gminy w Trzebownisku Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Interakcje Sprawy administracyjne Sprawy administracyjne Sprawy administracyjne Administracja Nazwa interesariusza II Urząd Skarbowy w Rzeszowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie Interakcje Podatki Ubezpieczenia Strona 14

17 MAPA INTERESARIUSZY Urząd Statystyczny Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Raporty statystyczne Sprawy związane z funkcjonowaniem w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Dostawcy usług Nazwa interesariusza Interakcje Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Rzeszowie Rachunki, kredyty Bank PeKaO S.A. Oddział w Dębicy Rachunki, kredyty Impuls Leasing Leasing samochodów Autonix Rzeszów Serwis samochodów PZU Ubezpieczenia Security Office Ochrona budynku Juwentus Monitoring GPS Polkomtel S.A. Usługi telekomunikacyjne PGE S.A. Dostawa mediów - prąd PGNiG S.A. Dostawa mediów gaz Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST Usługi telekomunikacyjne - Internet VoiceNet sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefony Urząd Gminy w Trzebownisku - Zakład Gospodarki Wodnej i Ściekowej Dostawa mediów - woda, ścieki Transformers Odbiór śmieci Nestle Waters Dostawa wody TUV Nord Polska Audyt ISO 9001 Partnerzy Nazwa interesariusza Contman sp. z o.o. Arrow ECS sp. z o.o. MobiTouch sp. z o.o. Oracle Polska OPTeam S.A. Microsoft Polska Laboratorio JRI Sistemas Stowarzyszenie Project Management Polska Interakcje Dostawy i wdrożenia obiegu dokumentów Dostawy systemu Oracle Dostawy oprogramowania dla urządzeń mobilnych Partnerstwo, wspólna organizacja konferencji Dostawy i wdrożenia systemu obsługi legitymacji studenckich, dostawy sprzętu Partnerstwo, wspólna organizacja konferencji Dostawy i wdrożenia systemu ankietyzacji i testowania Partnerstwo Strona 15

18 INFORMACJE O FIRMIE Informacje o firmie Partners in Progress sp. z o.o Jasionka 954 F tel. (0-17) Strona 16

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia profil, osiągnięcia i bieżące działania ICT Day 27.09.2012 AGENDA O Fundacji Osiągnięcia Fundacji Planowane działania O FUNDACJI GENEZA POWSTANIA Fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo