LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA"

Transkrypt

1

2 LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika opracowane przez Young Digital Planet SA Platforma LMS została stworzona przez firmę Young Digital Planet SA w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wszechstronne, internetowe rozwiązania e- learningowe. Produkt ten stanowi uniwersalną pomoc we wszystkich dziedzinach związanych z treningiem on-line. System umożliwia efektywne zarządzanie złożonym procesem nauczania oraz oferuje istotne wsparcie dla wszystkich czynności z nim związanych, takich jak: rejestracja użytkowników, przypisywanie zadań, monitoring aktywności uczestników, przechowywanie rezultatów nauczania oraz prezentacja raportów. 2

3 LMS Wymagania techniczne 4 Program diagnostyczny 5 Aplikacje 6 Logowanie 6 Uczestnik 7 Opis aplikacji 7 Strona główna 7 Funkcje aplikacji 8 Grupy 8 Moja praca 8 Przeglądanie zadań 8 Oddawanie zadań 9 Archiwizowanie zadań 10 Plan zajęć 10 Kalendarz 11 Nieobecności 12 Oceny 12 Zachowanie 13 Szkolenia 13 Wiadomości 14 Wysyłanie wiadomości 14 Odczytywanie wiadomości 15 Wysłane wiadomości 15 Usuwanie wiadomości 16 Wylogowanie 16 3

4 LMS 6.1 Platforma LMS została stworzona przez Firmę Young Digital Planet SA w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wszechstronne, internetowe rozwiązania e-learningowe. Produkt ten stanowi uniwersalną pomoc we wszystkich dziedzinach związanych z treningiem on-line. System umożliwia efektywne zarządzanie złożonym procesem nauczania oraz oferuje istotne wsparcie dla wszystkich czynności z nim związanych, takich jak: rejestracja użytkowników, przypisywanie zadań, monitoring aktywności uczestników, przechowywanie rezultatów nauczania oraz prezentacja raportów. Niniejszy dokument zawiera instrukcje użytkowania platformy LMS 6.1. Wymagania techniczne LMS 6.1 jest aplikacją internetową, można więc uruchomić go na każdym komputerze przystosowanym do korzystania z Internetu. Przy pierwszym uruchomieniu LMS na danym komputerze automatycznie włączy się program diagnostyczny 1 sprawdzający, czy komputer spełnia podane niżej wymagania. Program diagnostyczny można też uruchomić ręcznie w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy kliknąć napis Program diagnostyczny w górnej części ekranu. Minimalne wymagania techniczne: 24-bitowa karta graficzna, rozdzielczość ekranu 800x600, 16-bitowa karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon, mysz i klawiatura, Flash Player 7, obsługa języka JAVA, środowisko JRE MS Java Runtime Environment 5.x lub Sun Microsystems Java Runtime Environment 1.4.2, włączone zapisywanie plików cookie, włączone otwieranie okienek pop-up. 4

5 Minimalne wymagania dla użytkowników platformy Windows: Windows ME/2000/NT/XP/VISTA, procesor Pentium III 500MHz, 256 MB pamięci RAM, łącze internetowe 128 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0, Netscape/Mozilla. Minimalne wymagania dla użytkowników platformy Macintosh: MAC OS X 10, 128 MB pamięci RAM, łącze internetowe 128 kb/s, przeglądarka internetowa: Safari 1.2, Netscape/Mozilla. Minimalne wymagania dla użytkowników platformy Linux: dowolna bieżąca, stabilna dystrybucja systemu Linux, procesor Pentium III 500MHz, 128 MB pamięci RAM, łącze internetowe 128 kb/s, przeglądarka internetowa Netscape/Mozilla. Tak zbudowane środowisko zapewni prawidłową pracę platformy oraz zapamiętywanie wyników pracy. Program diagnostyczny Zadaniem programu diagnostycznego jest sprawdzenie zgodności zainstalowanego na lokalnym komputerze oprogramowania z wymogami systemu LMS 6.1. Jeśli zostały spełnione wszystkie wymagania techniczne oraz zainstalowane zostały niezbędne aplikacje, program powiadomi użytkownika o tym w sposób przedstawiony na rysunku Program diagnostyczny opisany został w pkt. 2. 5

6 Rys. 2.1 System prawidłowo skonfigurowany do pracy z LMS 6.1 Aplikacje Aplikacja LMS 6.1 to platforma e-learningowa umożliwiająca stworzenie w dowolnej firmie lub instytucji portalu szkoleniowego. System został zaprojektowany w ten sposób, aby pozwalał na administrowanie wieloma wirtualnymi centrami szkoleniowymi. LMS 6.1 dostarcza narzędzia, dzięki którym możliwe jest wypełnianie aplikacji treściami szkoleniowymi oraz efektywne zarządzanie procesem nauczania. Architektura koncepcyjna aplikacji LMS 6.1 została zbudowana z pięciu poziomów: Portalu, Centrum Szkoleniowego, Trenera, Uczestnika oraz Przełożonego. W aplikacji występuje również pięć specyficznych ról z przypisanymi prawami dostępu oraz funkcjonalnościami, które są skorelowane z każdym z poziomów systemu Logowanie Po wejściu na stronę startową systemu otwiera się ekran logowania. Aby się zalogować, należy: w odpowiednie pola formularza wpisać identyfikator centrum szkoleniowego oraz swój login i hasło, kliknąć przycisk Zaloguj (rysunek 1.1). Użytkownik może być zalogowany w danym momencie tylko z jednego komputera, należy pamiętać o wylogowaniu się pod koniec pracy z LMS. 6

7 Rys 1.1 Widok panelu logowania Uczestnik Opis aplikacji Aplikacja uczestnika to oprogramowanie wspierające pracę uczestnika. Pozwala przechowywać informacje o ocenach, frekwencji i zdaniach domowych. Umożliwia też wykonywanie prac domowych zadanych przez trenera oraz przeglądanie kursów elektronicznych. Strona główna Strona główna aplikacji uczestnika zawiera menu funkcji wyświetlane w górnej lewej części ekranu w postaci zakładek. Menu zawiera następujące elementy (rysunek 5.1): 7

8 Rys 5.1 Główne elementy aplikacji uczestnika Grupy zestaw narzędzi służących do planowania nauki, odrabiania prac domowych i kontrolowania własnych postępów w nauce, Wiadomości funkcja umożliwiająca wysyłanie wiadomości do wszystkich uczestników grupy, trenerów przypisanych do grupy oraz odbieranie wiadomości zwrotnych. Funkcje aplikacji Grupy Moja praca W opcji Moja praca wyświetlana jest lista wszystkich zadań sformułowanych przez trenerów rożnych szkoleń, a także spis zasobów udostępnionych uczestnikowi do samodzielnej pracy. W zależności od etapu, na którym znajduje się uczestnik rozwiązujący zadanie, może mieć ono następujące statusy: w trakcie pracy oznacza to, że uczestnik jeszcze pracuje nad zadaniem, zgłoszone oznacza to, że uczestnik zakończył dane zadanie i zgłosił je trenerowi do oceny, ocenione oznacza to, że zadanie zostało ocenione przez trenera(rysunek 5.1). Przeglądanie zadań Aby przejrzeć zadanie, należy: przejść do zakładki Moja praca, odnaleźć na liście zadań zadanie, które chcemy przejrzeć i kliknąć jego nazwę. Ekran zadania podzielony jest na cztery sekcje: 8

9 w sekcji opis znajdują się dane zadania tytuł, instrukcja, termin oddania, określenie typu zadania oraz status, w sekcji zasoby znajdują się odnośniki do zasobów przypisanych przez trenera i potrzebnych przy rozwiązywaniu zadania, w sekcji możliwość dodania pliku istniej możliwość dodania pliku do zadania wykonywanego przez uczestnika, w sekcji oceny znajduje się lista ocen otrzymanych przez uczestnika (rysunek 5.2). Rys 5.2 Przeglądanie zadań Oddawanie zadań Aby wykonać zadaną pracę, należy: przejść do zakładki Grupy, odnaleźć na liście zadań to, które chcemy oddać, i kliknąć jego nazwę, zapoznać się z instrukcją, wykonać polecenia z instrukcji, jeżeli zadanie wymaga przesłania jednego lub więcej pliku, wpisać ścieżkę dostępu do pliku w pole w sekcji możliwość dodania pliku i kliknąć przycisk Dodaj, jeżeli zadanie jest gotowe do oddania, kliknąć przycisk Zgłoś zadanie (rysunek 5.3). 9

10 Rys 5.3 Zgłaszanie zadania do oceny Archiwizowanie zadań Archiwizacji podlegają tylko zadania, które zostały ocenione przez trenera. Aby zarchiwizować zadanie, należy: przejść do zakładki Grupy, odnaleźć na liście zadań to, które chcemy zarchiwizować i kliknąć jego nazwę, kliknąć przycisk Przenieś do archiwum (rysunek 5.4). Rys 5.4 Przenoszenie zadania do archiwum Plan zajęć Opcja Plan zajęć pozwala przeglądać plan zajęć uczestnika zarówno w bieżącym tygodniu, jak i w przyszłych oraz minionych tygodniach. Aby zmienić 10

11 aktualnie wyświetlany tydzień, należy kliknąć jeden z przycisków stosownie do potrzeby Poprzedni tydzień, Następny tydzień, Bieżący tydzień (rysunek 5.5). Rys 5.5 Plan zajęć Kalendarz Aby dodać wydarzenie do kalendarza, należy: przejść do zakładki Grupy, kliknąć opcję Kalendarz w lewej części ekranu, kliknąć przycisk Dodaj wydarzenie, wprowadzić w formularz datę i godzinę wydarzenia oraz jego opis, kliknąć przycisk Zapisz (rysunek 5.6). Dodane w ten sposób wydarzenie zostanie zaznaczone w kalendarzu w postaci kolorowego podświetlenia odpowiedniej daty. Oprócz dat wybranych przez uczestnika w kalendarzu zaznaczone są też terminy oddawania prac domowych wyznaczone przez trenera. 11

12 Rys 5.6 Kalendarz Nieobecności Opcja Nieobecności pozwala przeglądać dotychczasowy stan obecności uczestnika. Aby zmienić aktualnie wyświetlany tydzień, należy kliknąć jednym z przycisków stosownie do potrzeby Poprzedni tydzień, Następny tydzień, Bieżący tydzień (rys 5.7). Rys 5.7 Nieobecności Oceny Opcja Oceny pozwala przeglądać dotychczas otrzymane przez uczestnika oceny w podziale na szkolenia (rysunek 5.8). 12

13 Rys 5.8 Oceny Zachowanie Opcja Zachowanie zawiera ocenę z zachowania, uwagi, jakie otrzymał uczestnik oraz informacje o ilości godzin opuszczonych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, na zajęciach (rysunek 5.9). Rys 5.9 Zachowanie Szkolenia Wybierając szkolenia z listy znajdującej się po lewej stronie ekranu, uczestnik ma dostęp do następujących funkcji programu: zadania wyświetlana jest lista zadań stworzonych przez trenera danego szkolenia, zasoby wyświetlana jest lista elektronicznych szkoleń udostępnionych uczestnikowi, 13

14 oceny lista ocen wystawionych przez trenera, mogą to być oceny wystawione w grupie lub też oceny za zadania wykonane w systemie (rysunek 5.10). Rys 5.10 Szkolenia Wiadomości Uczestnik może wysyłać wiadomości do wszystkich uczestników ze swojej grupy oraz do wszystkich swoich trenerów. Wysyłanie wiadomości Aby wysłać wiadomość, należy: przejść do zakładki Wiadomości, kliknąć przycisk Wyślij wiadomość, określić w formularzu, wybierając z rozwijanej w polu Do listy, adresatów wiadomości, wpisać tytuł wiadomości i jej treść, kliknąć przycisk Wyślij (rysunek 5.11). 14

15 Rys 5.11 Wysyłanie wiadomości Odczytywanie wiadomości Aby odczytać wiadomości przysłane przez innych użytkowników systemu, należy: przejść do zakładki Wiadomości, przejść do zakładki Otrzymane wiadomości, kliknąć temat wiadomości (rysunek 5.12). Rys 5.12 Odczytywanie wiadomości Wysłane wiadomości Aby odczytać wysłane wiadomości, należy: przejść do zakładki Wiadomości, przejść do zakładki Wysłane wiadomości, kliknąć temat wiadomości (rysunek 5.13). 15

16 Rys 5.13 Wysłane wiadomości Usuwanie wiadomości Aby usunąć wiadomość, należy: przejść do zakładki Wiadomości, odnaleźć wiadomość do usunięcia, zaznaczyć pole wyboru obok wiadomości, kliknąć przycisk Usuń wiadomość (rysunek 5.14). Rys 5.14 Usuwanie wiadomości Wylogowanie Aby zakończyć pracę z panelem administracyjnym portalu, należy kliknąć napis Wyloguj w prawym górnym rogu ekranu. 16

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU E-LEARNINGOWEGO Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Opracowanie: Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU E-LEARNINGOWEGO Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Opracowanie: Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU E-LEARNINGOWEGO Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Opracowanie: Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Wersja 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Polski 731-00089G-PL, wer. B Prawa autorskie Kodak, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Creo i ecentral są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo