Urządzenia komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia komputerowe 2006-2014"

Transkrypt

1 Urządzenia komputerowe Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa zapisana w systemie dwójkowym? a) 3DAF b) 3CBF c) 3CAF d) 3DFF 2. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to a) serwer sieciowy. b) drukarka atramentowa. c) ploter. d) dysk zewnętrzny. 3. Adres IP karty sieciowej to Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej? a) b) c) d) Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów? a) Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości. b) Małe gabaryty. c) Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kv. d) Układ odbiorczy bez własnego zasilania. 5. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek? a) Mic in b) Line in c) Line out d) Speaker out 6. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą a) 333 MHz b) 533 MHz c) 400 MHz d) 300 MHz 7. Rysunek przedstawia pamięć a) SDRAM DIMM b) DDR DIMM c) Compact Flash d) SIMM 8. W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem 1

2 a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 9. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową? a) 2 64 b) 2 32 c) 32 2 d) W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem a) 1 b) 2 c) 3 d) Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej? a) 0,5 MB b) 1 MB c) 2 MB d) 4 MB 12. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48? a) 7200 kb/s b) 4800 kb/s c) kb/s d) 480 kb/s 13. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów? a) Procesor DSP. b) Przetwornik A/D. c) Mikser. d) Syntezator. 14. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem 2

3 a) 5 b) 3 c) 1 d) Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to a) BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków. b) BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków. c) stacja dysków ulegnie uszkodzeniu. d) BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB 17. Złącze AGP służy do podłączenia a) kart graficznych. b) urządzeń wejścia/wyjścia. c) modemu. d) szybkich pamięci dyskowych. 18. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek? a) Punkty na cal. b) Gęstość optyczną. c) Punkty na centymetr. d) Punkty na milimetr. 19. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem a) 4 b) 1 c) 7 d) Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to a) moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne. b) zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych. c) jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor). d) zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało i zmiennoprzecinkowych. 21. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono 3

4 a) kontroler przerwań. b) kontroler DMA c) pamięć stałą ROM d) pamięć Cache 22. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono a) chip wbudowanej karty graficznej. b) kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem. c) procesor z umocowanym radiatorem. d) kontroler mostka południowego. 23. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to a) b) c) d) Oznakowanie CE informuje, że a) wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. b) wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. c) producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii. d) wyrób jest zgodny z normami ISO. 25. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej? a) 4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM b) 2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM c) 3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM d) 2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM 26. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G a) można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP b) nie można zainstalować karty graficznej. c) można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express. d) można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA 27. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym. a) 81 b) 75 c) 65 d) Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia a) pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz b) przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s c) pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz d) przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s 4

5 29. Schemat blokowy przedstawia a) napęd dyskietek. b) streamer. c) dysk twardy. d) napęd DVD-ROM. 30. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: Specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci. a) PC b) PC c) PC d) PC Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest a) automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nic były używane. b) automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci. c) automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry. d) wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów. 32. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych? a)raid 3 b)raid 0 c)raid 1 d)raid Który z interfejsów jest interfejsem równoległym? a) RS232 b) PS/2 c) LPT d) USB 34. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99 a) nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz. b) przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem. c) nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu. d) ulegnie uszkodzeniu. 35. Zdjęcie przedstawia kartę a) dźwiękową ze złączem PCI b) telewizyjną ze złączem PCI c) telewizyjną ze złączem ISA d) sieciową ze złączem ISA 5

6 36. Na podstawie informacji z "Właściwości systemu" Komputer: 1. Inter(R) Pentium 2. (R)4 CPU 1.8GHz 3. AT/XT Compatibile kb RAM można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności a) 512 MB b) 523 MB c) 128 MB d) 256 MB 27. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to a)and b)alu c)rpu d)fpu 38. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera a) liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu. b) adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny. c) liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu. d) liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu. 39. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku? a) Igłowa. b) Laserowa. c) Sublimacyjna. d) Atramentowa. 40. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu a) D b) B c) C d) A 41. Liczba 257 (dziesiętnie) to a) FF (szesnastkowo) b) (binarnie) c) (binarnie) d) F0 (szesnastkowo) 42. Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu a) LPT b) FDD c) COM d) IDE 43. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty a) sieciowej. b) telewizyjnej. c) faksmodemowej. d) dźwiękowej. 6

7 44. Liczba FFFF (szesnastkowo) w systemie dwójkowym ma postać a) b) c) d) Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? a) RAM b) ROM c) CPU d) I/O 46. Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X. a) Zegar czasu rzeczywistego. b) Kontroler przerwań. c) Układ generatorów programowalnych. d) Kontroler DMA 47. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy a) napędu FDD b) modemu. c) pamięci. d) kanału IDE. 48. Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono a) gniazdo zasilania do płyty AT b) gniazdo zasilania do płyty ATX c) połączenie do dysku IDE d) połączenie do dysku SCSI 49. Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi a) 64 bity b) 72 bity c) 32 bity d) 36 bitów 50. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to 7

8 a) mikroprocesor karty dźwiękowej b) bufor RAM c) przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM d) przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM 51. Na zdjęciu przedstawiono kartę Karta Nvidia Riva 128 (uwaga: to pytanie może być niejednoznaczne) a) Telewizyjną EISA b) Graficzną AGP c) Telewizyjną PCI Express d) Graficzną PCI 52. Zamieszczony schemat przedstawia a) demultiplekser b) mieszacz c) konwerter d) multiplekser 53. Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje a) niemożność pracy z napędem b) trwałe uszkodzenie napędu c) problemy z uruchomieniem komputera d) błędy w zapisie na dyskietce 54. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu a) EISA b) AGP c) ISA d) PCI 55. Najkrótszy czas dostępu posiada a)pamięć USB b)pamięć cache procesora c)pamięć RAM d)dysk twardy 8

9 56. Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie AB 16 wskaż postać tej liczby w systemie binarnym a) b) c) d) Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza a) PS 2 b) USB c) RS 232 d) LPT 58. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie a) DD b) BB c) CC d) AA 59. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia a) Przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM b) Przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM c) Pamięć RAM karty graficznej d) Pamięć ROM karty graficznej 60. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi a) 533 MHz b) 512 MHz c) 400 MHz d) 478 MHz 61. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym a) 320 GB/s b) 320 MB/s c) 200 MB/s d) 132 MB/s 9

10 62. Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera a) napędy DVD b) dyski SCSI c) dyski ATA d) napęd dyskietek 3,5 lub 5 1/4 cala 63. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu a) czasu dostępu do dysku twardego. b) czasu oczekiwania pamięci. c) czasu dostępu do napędu optycznego. d) czasu opróżniania buforu systemowego. 64. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do a) kalibracji danych. b) przetwarzania danych. c) wyprowadzania informacji. d) przechowywania informacji. 65. W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii i elektromagnetycznej: pole elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie a) alfa b) beta c) słoneczne d) ultrafioletowe i czerwone 66. Pamięci DDR2 zasilane są napięciem a) 1.8 V b) 1.4 V c) 2.5 V d) 1.0 V 67. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń a) USB b) LPT c) SCSI d) IEEE Pamięć podręczna określana jest nazwą a) Chipset b) Cache c) EIDE d) VLB 10

11 69. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki? a) Niewłaściwe napięcie zasilania procesora. b) Źle skonfigurowana drukarka. c) Zbyt dużo ikon na pulpicie. d) Brak podłączonej myszki komputerowej. 70. Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem a) ROM b) EEPROM c) RAM d) IDE 71. Wartość liczby binarnej w kodzie szesnastkowym wynosi a) D47 b) D43 c) C27 d) C Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za a) prędkość obrotową dysku. b) tryb pracy dysku. c) napięcie zasilania silnika. d) rodzaj interfejsu dyskowego. 73. Na zdjęciu przedstawiono kości pamięci a) SIMM b) SDRAM c) RIMM d) RAMBUS 74. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD? a) 3 b) 2 c) 1 d) Rysunek przedstawia wejście typu a) LPT b) COM c) USB d) FireWire 76. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą a) 3 b) 2 c) 1 d) Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2? a) 533 MHz b) 800 MHz c) 233 MHz d) 333 MHz 11

12 78. Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP zapisanemu w systemie binarnym? a) b) c) d) Zdjęcie przedstawia a) chłodzenie pasywne chipsetu. b) wentylator karty graficznej. c) wentylator procesora. d) chłodzenie aktywne chipsetu. 80. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem a) BIOS b) POST c) CPU d) MBR 81. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez a) wyzerowanie bitów rejestru flag. b) użycie sygnału RESET. c) ustawienie parametru w BlOS-ie. d) ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym. 82. Wielkość plamki monitora LCD jest równa a)wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie. b)wielkości obszaru na którym wyświetla się 1024 pikseli. c)odległości od początku jednego do początku następnego piksela. d)wielkości obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor. 83. Sumą dwóch liczb binarnych i jest liczba dziesiętna a) 201 b) 180 c) 402 d) Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza a) D-USB b) D-SUB c) PCMCIA d) BNC 85. Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C? a) 4 b) 9 c) 12 d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje a)składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok. b)spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze. c)poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi. d)neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie. 87. Na zdjęciu przedstawiono a) kartę sieci bezprzewodowej. b) kartę telewizyjną. c) moduł łączący komputer z UPS. d) modem kablowy. 12

13 88. Do porównywania liczb binarnych służą a) demultipleksery. b) sumatory. c) multipleksery. d) komparatory. 89. Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak-moduł ZM a) -127 b) -100 c) 256 d) Układ RAMDAC a) stanowi stopień wyjściowy karty graficznej. b) zawiera konwerter analogowo-cyfrowy. c) jest charakterystyczny dla standardu S-ATA d) jest charakterystyczny dla standardu ATA 91. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę a) FSB - Front Side Bus. b) AGP - Accelerated Graphics Port. c) PCI - Peripheral Component Interconnect. d) ISA - Industry Standard Architecture. 92. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym? a) Złącza 1 i 2. b) Złącze 2. c) Złącze 1. d) Żadne ze złączy. 93. Adres IP karty sieciowej to Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej? a) b) c) d) Procesor Athlon to a) procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB b) procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz c) procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz d) procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB 95. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką? a) FireWire b) COM c) LPT d) USB 13

14 96. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1? a) Wzmacnia sygnał wyjściowy. b) Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy. c) Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy. d) Wzmacnia sygnał wejściowy. 97. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej? a) Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela. b) Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie. c) Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła. d) Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt. 98. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to a) Nibble Mode. b) Byte Mode. c) EPP Mode. d) Compatilibility Mode. 99. We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od AOOOOh do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym a) b) c) d) Procesor RISC to procesor a) z pełną listą rozkazów. b) z główną listą rozkazów. c) z kompleksową listą rozkazów. d) ze zredukowaną listą rozkazów Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba Jaka to liczba dziesiętna? a) 20 b) 41 c) 21 d) Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić? a) Termiczną. b) Mozaikową. c) Termotransferową. d) Igłową Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy? a) Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej. b) W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM. c) Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej. d) System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci. 14

15 104. Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów a) cyfrowych. b) analogowych. c) analogowo-cyfrowych. d) cyfrowo-analogowych Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem? a) COM b) LPT c) RJ45 d) USB 106. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego a) z pamięcią cache 12 MB b) o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s c) o pojemności dysku 32 MB d) posiadającego 4 talerze 107. Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 15

16 108. Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej? a) PCI-E b) PCI c) ISA d) AGP 109. Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to a) FAT b) BOOT c) MBR d) PT 110. Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775? a) Typ chipsetu płyty. b) Typ gniazda procesora. c) Rodzaj obsługiwanych pamięci. d) Rodzaj karty graficznej Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1? a) Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy. b) Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji. c) Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej. d) Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji? a) Pamięć lokalna karty b) Interfejs magistrali c) Mikrokontroler d) Blok MAC 113. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku? a) DVI-D b) D-SUB c) FIREWIRE d) HDMI 16

17 114. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci a) SRAM. b) DRAM. c) EEPROM. d) ROM Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego a) kodera priorytetu. b) dekodera priorytetu. c) demultipleksera priorytetu. d) multipleksera priorytetu Liczbie 16 bitowej zapisanej w systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba a) 3CBE b) 3CAE c) 3DAE d) 3DFE 259. Interfejsem wewnętrznym komputera jest a)agp b)dvi c)pj-45 d)irda 118. fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do a) prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA b) płynności wyświetlania ruchomych obrazów. c) wydajności układów pamięci RAM. d) efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera? a) 3 b) 2 c) 1 d) 4 17

18 120. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe? a) 133 MHz b) 266 MHz c) MHz d) MHz 121. "Gorące podłączenie" ("hot-plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest a)kompatybilne z komputerem. b)sprawne zaraz po podłączeniu, bez konieczności wyłączania bądź restartowania systemu. c)sprawne po zainstalowaniu właściwych sterowników. d)sterowane temperaturą W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma a) mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu. b) większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu. c) większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu. d) mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu a) kompresji stratnej przy odtwarzaniu dźwięku i obrazu przez przeglądarki internetowe. b) cyfrowej syntezy ścieżki obrazowej i ścieżki dźwiękowej plików multimedialnych. c) programów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu. d) szyfrowania plików multimedialnych podczas ich wysyłania do sieci Internet Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów, a) których obudowa posiada piny. b) których obudowa posiada pola dotykowe. c) które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do MHz. d) które zawiera mniej połączeń zasilających niż gniazdo dla procesorów w obudowie PGA 125. Suma liczb szesnastkowych 4C + C4 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi a) 273 b) 271 c) 270 d) Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu? a) Sieciową. b) Graficzną. c) Telewizyjną (TV). d) Dźwiękową. 18

19 127. Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń a) SCSI-12 b) USB c) FireWire d) LPT 128. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C? a) PS/2 b) LPT c) COM d) USB 129. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk a) D b) B c) C d) A 130. Termin SLI dotyczy a) kart graficznych. b) dysków twardych. c) modemów. d) kart sieciowych Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą a) 1 b) 2 c) 3 d) Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza a) awaryjnego (UPS) b) impulsowego komputera c) impulsowego matrycy RAID d) analogowego komputera 19

20 133. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)? a) RS-232 b) RJ-11 c) DIN d) 8P8C 134. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć a) SDRAM b) SIMM c) SIPP d) RIMM 135. W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji? a) W akumulatorze. b) W liczniku rozkazów. c) We wskaźniku stosu. d) W rejestrze flagowym Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to a) lpi b) cpi c) dpi d) dpc 137. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji. a) USB 2 b) USB 1 c) 1394a d) 1394b 138. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA16. Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to a) b) c) d) Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą 20

21 a) 5 b) 3 c) 2 d) Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem? a)dfp b)hdmi c)dvi-i d)display PORT 141. Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta a) DVD-RAM b) DVD c) CD d) Blu-Ray 142. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana a) pamięć fizyczna 0,50 GB i plik wymiany 1,00 GB b) pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB c) pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,22 GB d) pamięć fizyczna 0,70 GB i plik wymiany 1,22 GB 143. Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają a) wyjście z jednostki kontrolnej. b) wejścia dla operandów. c) wejścia z jednostki kontrolnej. d) status wyjścia FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do a) podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych. b) komunikacji według standardu IEEE c) komunikacji według standard IEEE d) komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s 145. Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się a) gniazdo typu AGP. b) gniazdo CPU socket lub CPU slot. c) gniazdo rozszerzeń PCI. d) złącze typu IrDa BIOS komputera nie pozwala na a) zainicjowanie programu rozruchowego. b) włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera. c) zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu. d) uruchomienie programu rozruchowego po protokole H Liczba binarna 1111 (2) w systemie dziesiętnym, to a) 13 b) 14 c) 15 d) 12 21

22 148. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny a) demultipleksera. b) dekodera. c) kodera. d) multipleksera Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz a) płyta główna. b) pamięć komputerowa. c) dysk HDD d) dysk FDD 150. Na chipset składa się a) mostek południowy i wschodni. b) tylko mostek południowy. c) tylko mostek zachodni. d) mostek północny i południowy SIMM (ang. Single Inline Memory Module), to a) pamięć przechowująca BIOS. b) pamięć podręczna procesora. c) generacja pamięci DRAM. d) rodzaj pamięci DROM Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci a) SDRAM b) SIMM EDO c) DDR DIMM d) COMS 153. Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086 a) pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora b) nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora. c) pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora d) pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)? a) Mnożenia. b) Enkapsulacji. c) Odejmowania. d) Dodawania Suma dwóch liczb binarnych , wynosi a) 1101 b) 1011 c) 1001 d) Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi F, a w systemie dziesiętnym a) b) c) d) Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci a) 7E92 b) E394 c) D281 d) 493E 22

23 158. Przedstawiony symbol graficzny oznacza a) przetwornik analogowo-cyfrowy. b) filtr dolnoprzepustowy. c) generator dźwięku. d) przetwornik cyfrowo-analogowy Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to a) wyłącznie złącze 2. b) wyłącznie złącze 3. c) wyłącznie złącze 1. d) złącze 1 i Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym? a) USB b) 8P8C c) PS/2 d) HDMI 161. Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce? a) 4 b) 5 c) 2 d) Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to a) benchmark. b) checkdisk. c) sniffer. d) exploit Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest a) wzmacnianie sygnału elektrycznego. b) zamiana sygnału optycznego na sygnał elektryczny. c) zamiana sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. d) wzmacnianie sygnału optycznego. 23

24 164. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za a) wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych. b) wykonywanie operacji na blokach danych. c) przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji. d) przechowywanie wyniku operacji Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej a) przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym. b) zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy. c) generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej. d) zawiera matrycę znaków trybu tekstowego Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI? 24

25 a) 3 b) 1 c) 2 d) Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym. Jaką drukarkę powinna wybrać? a) Laserową. b) Igłową. c) Atramentową. d) Termosublimacyjną Jaką funkcję pełni pokazany na zdjęciu chipset (Southbridge)? a) Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem a układami wejścia/wyjścia. b) Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express. c) Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań oraz portami zewnętrznymi komputera. d) Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistral (bus master) Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać a) 0110,0100 (2) b) 0110,0010 (2) c) 1000,0010 (2) d) 1100,0001 (2) 170. Karta graficzna nie realizuje a) cieniowania. b) filtrowania anizotropowego. c) passerowania. d) mapowanie wypukłości. 25

26 171. Na rysunku pokazano złącze typu a) ATX 40 pin b) AT c) ATX v8 d) ATX 20 pin 172. Która z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA? a) 50 Hz b) 60 Hz c) 78 Hz d) 98 Hz 173. Technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch lub trzech kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu nosi nazwę a) HDMI b) MCA c) DVI d) SLI 174. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD)? a) 25 GB b) 50 GB c) 10 GB d) 100 GB 175. Liczba ujemna [-16 (10)] zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2 (U2) ma postać a) (2) b) (2) c) (2) d) (2) 176. Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ do 3700+) i Sempron (od do 3100+). Podstawka ta jest typu a) LGA775 b) ZIF PGA c) AM2+ d) AM Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza a) Bootstrap loader. b) interfejs ACPI. c) BIOS Setup. d) procedura POST Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie a) ATX b) WTX c) AT d) NLX 26

27 179. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty a) telewizyjnej. b) dźwiękowej. c) graficznej. d) sieciowej Na rysunku przedstawiono tablicę prawdy bramki logicznej typu a) NOR b) NAND c) EX-OR d) EX-NOR 181. Na zdjęciu przedstawiono kartę a) sieciową do gniazda PCI. b) graficzną do gniazda PCI. c) sieciową bezprzewodową do gniazda PCI. d) muzyczną do gniazda PCI Dysk twardy o parametrach 250 GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ,16MB posiada: a) pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB b) pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB c) pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB d) pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB 183. Podczas pracy jednostki centralnej i płyty głównej z niesprawnym układem chłodzenia uszkodzeniu może ulec a) klawiatura. b) mysz. c) pamięć zewnętrzna. d) procesor Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu? a) DDR2 b) SORIMM c) SODIMM d) SDRAM DIMM 27

28 185. Procedura POST (Power-On SelfTest) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za a) predefiniowane typy schematów zarządzania energią oraz daje możliwość zdefiniowania własnych ustawień. b) przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, wykonywanego przy każdym uruchomieniu lub restarcie. c) kolejność przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego podczas uruchamiania komputera. d) włączenie lub wyłączenie automatycznego rozpoznawania urządzeń pracujących w standardzie P&P W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon XP processor. Oznacza on, że płyta główna obsługuje procesory Athlon a) zgodne z Mobile Athlon 64 b) nie nowsze niż Athlon XP c) wszystkie o częstotliwości poniżej 3000 MHz d) wszystkie o częstotliwości powyżej 3000 MHz 187. Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi Który z zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu? a) B-6B-8A b) B-6B-8A c) C-6B-8B d) C-6C-8B 188. Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest a) rozwinięciem systemu BlueTooth. b) złączem szeregowym. c) złączem pozwalającym transmitować dane na odległość do 100 m d) złączem radiowym W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby komunikat nie pojawiał się w przyszłości? a) Wymienić baterię na płycie głównej komputera. b) Wymienić akumulatory laptopa na nowe. c) Ustawić poprawnie opcje konfiguracyjne CMOS dotyczące zasilania. d) Podłączyć zasilanie sieciowe Na schemacie, przedstawiającym budowę modemu, za funkcję modulacji i demodulacji odpowiada podzespół oznaczony cyfrą a) 3 b) 2 c) 4 d) Któremu zapisowi heksadecymalnemu odpowiada zapis binarny adresu komórki pamięci ? a) 5DF6 b) 7BF5 c) 5AF3 d) 7CF Na rysunku przedstawiono symbol graficzny a) dekodera. b) multipleksera. c) typowego licznika. d) rejestru uniwersalnego. 28

29 193. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki a) termosublimacyjnej. b) laserowej. c) atramentowej. d) igłowej Jaką funkcję pełni podzespół wskazany strzałką na schemacie chipsetu płyty głównej? a) Umożliwią korzystanie z pamięci DDR3-800 i DDR2-800 jako Dual Channel. b) Pozwala wykorzystać magistralę o szerokości 128 bitów do przesyłania danych pomiędzy pamięcią RAM, a kontrolerem pamięci. c) Umożliwia połączenie i korzystanie z pamięci DDR 400 jako DUAL Channel w celu zachowania zgodności z dual Channel DDR d) Pozwala wykorzystać typowe pamięci DDR SDRAM Na zdjęciu przedstawiono kartę a)sieciową PCI-E b)sieciową PCI c)dźwiękową PCI-E d)dźwiękową PCI 196. Na rysunku przedstawiono gniazdo a) FIREWIRE b) HDMI c) DVI d) D-SUB 197. Prefetching to a) wykonywanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego. b) cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonywanie kilku procesów. c) właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na zewnątrz procesora. d) sposób pracy procesora polegający na przejściu do tryby pracy procesora Intel Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD a) tworzy partycję rozszerzoną. b) tworzy partycję podstawową. c) jest wykonywane przez producenta dysku. d) umieszcza program rozruchowy w MBR. 29

30 199. W dokumentacji technicznej procesora Intel Xeon Processor E3-1220, producent podaje następujące parametry: Oznacza to, że Menedżer zadań systemu Windows będzie pokazywał historię użycia dla a) 2 procesorów. b) 4 procesorów. c) 8 procesorów. d) 16 procesorów Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w a) minutach. b) dniach. c) godzinach. d) latach Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się a)pamięć RAM. b)system operacyjny. c)cache procesora. d)chipset Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej a) usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł. b) tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku. c) eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu. d) zamienia sygnał audio na sygnał wideo Moduł pamięci RAM DDR o oznaczeniu PC posiada przepustowość wynoszącą a) 13,3 GB/s b) 1,3 GB/s c) 1 GB/s d) 10,6 GB/s 30

31 204. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną a) do której nie istnieje możliwość zamontowania urządzeń PCI. b) która posiada tylko jedno wyjście graficzne. c) do której istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia dysków twardych w standardzie IDE. d) która na panelu zewnętrznym nie ma wyprowadzonego portu S/PDIF Który z wymienionych parametrów informuje o częstotliwości, z jaką procesor jest w stanie komunikować się z innymi podzespołami komputera? a) MMU b) FPU c) ALU d) FSB 206. Na rysunku przedstawiono wtyk czteropinowy typu "molex", stosowany powszechnie w komputerach do zasilania a) urządzeń montowanych w jego wnętrzu b) płyt głównych c) zewnętrznych urządzeń zasilanych przez port USB d) pamięci RAM 207. Złącze, które na rysunku wskazano strzałką jest a) analogowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału audio. b) cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału wideo. c) analogowo/cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału wideo. d) cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału audio Na podstawie schematu blokowego architektury chipsetu H55 firmy Intel można stwierdzić, że 31

32 a) na płycie głównej nie znajduje się zintegrowana karta graficzna b) chipset nie jest w stanie obsłużyć więcej niż 12 urządzeń USB c) funkcje mostka północnego zostały zintegrowane w procesorze d) funkcje mostka północnego nie zostały zintegrowane w procesorze 209. Na podstawie fragmentu specyfikacji drukarki można stwierdzić, że w trybie oszczędzania energii, drukarka zużywa mniej niż a) 40 W b) 0,45 W c) 28 W d) 2,8 W 210. Przedstawiona na rysunku naklejka umieszczana na obudowie laptopa informuje użytkownika, że w środku laptopa a) pracuje jeden 64-bitowy jednordzeniowy procesor b) pracuje jeden 64-bitowy, dwurdzeniowy procesor firmy AMD c) pracują dwa 64-bitowe dwurdzeniowe procesory d) pracują dwa 64-bitowe, jednordzeniowe procesory 211. Na rysunku przedstawiono a) mostek południowy. b) EEPROM. c) procesor. d) mostek północny Po wykonaniu konwersji dwójkowo-szesnastkowej liczby , (2) otrzymamy a) 7B,39 H b) 7B,93 H c) B7,93 H d) B7,39 H 213. Na rysunku, strzałką wskazano złącze 32

33 a) DVI b) S/PDIF c) RS-232 d) PCMCIA 214. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną? a) PCIe xl b) PCI c) PCIe xl6 d) AGP 215. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytą główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest a)pcie b)usb c)sata d)pci 216.Na fotografii przedstawiono a)tester sieciowy. b)zaciskarkę wtyków RJ45. c)zaciskarkę do tulejek. d)reflektometr. 33

34 217. Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku a)3 klastry. b)4 klastry. c)5 klastrów. d)6 klastrów Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie a)nadające się do recyklingu. b)wielokrotnego użytku. c)wyprodukowane z surowców wtórnych. d)zgodne z normą TCO Na rysunku przedstawiono gniazdo a)sata b)hdmi c)displayport d)dvi 220. Na fotografii przedstawiono a)taśmę barwiącą. b)toner. c)tusz. d)kartridż Na rysunku przedstawiono złącze zasilania a)stacji dyskietek b)atx12v zasilania procesora c)dysków wewnętrznych S-ATA d)molex do dysków twardych 34

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: 978-83-246-2391-4 Format: 168 237, stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej Budowa komputerów osobistych typu IBM PC Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej PC dla początkujących Pierwsze komputery Rozwój komputerów Architektura von Neumanna Architektura von Neumanna Podział

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa Budowa i architektura komputera sterowanie Procesor Pamięć Urządzenia we/wy mag. danych mag. adresowa Koncepcja von Neumanna JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia wejścia Procesor Pamięć operacyjna Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem.

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem. 5 Płyta główna Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie ważnym komponentem jest płyta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki Budowa i działanie komputera I Dr inż. Dariusz Skibicki 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu

Budowa i działanie komputera. Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu Budowa i działanie komputera Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna - 1 - Architektura von Neumanna według tej koncepcji komputer składa się z 3 podstawowych części: procesor z wydzieloną częścią sterującą oraz częścią arytmetyczno-logiczną (ALU) pamięć dane i instrukcje

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Anatomia PC. Wydanie IX

Anatomia PC. Wydanie IX IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Anatomia PC. Wydanie IX Autor: Piotr Metzger ISBN: 83-7361-507-5 Format: B5, stron: oko³o 1216 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

BIOS Leksykon kieszonkowy

BIOS Leksykon kieszonkowy BIOS Leksykon kieszonkowy Andrzej Pyrchla HELION Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiej koi wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD I (4.10.2006) 1.Budowa tak zwanej jednostki centralnej. Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna

WYKŁAD I (4.10.2006) 1.Budowa tak zwanej jednostki centralnej. Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna WYKŁAD I (4126) 1Budowa tak zwanej jednostki centralnej Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna Wyróżniamy dwa typy obudów: a) AT (starszy typ) b) ATX Obudowy te różnią się rozmieszczeniem elementów

Bardziej szczegółowo