Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Network Management Suite Aplikacje do wspólnego zarządzania sieciami WLAN/LAN zapewniające centralną widoczność i kontrolę. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opis produktu Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze Łatwe egzekwowanie polityk w całej sieci, zapewnia dostępność zasobów sieci dla dzisiejszych, wymagających dużej przepustowości aplikacji Wysoce zautomatyzowane funkcje pozwalają unikać czasochłonnych, ręcznych zadań konfiguracyjnych dla osiągnięcia lepszej spójności i zwiększonej wydajności Otwarte API zintegrowane z innymi aplikacjami IT usprawniają przepływy pracy Zarządzanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z poziomu popularnych urządzeń mobilnych, dla uzyskania szybszych czasów reakcji Bogaty zestaw zintegrowanych funkcji zarządzania Enterasys NMS, zapewnia scentralizowaną widoczność i wysoce skuteczną kontrolę, w dowolnym czasie i miejscu, przewodowych i bezprzewodowych zasobów sieciowych przedsiębiorstwa. NMS wyróżnia się ujednoliconym interfejsem sterowania, działającym w sieci Web NMS OneView. Graficzny i wyjątkowo łatwy w użyciu interfejs OneView ułatwia rozwiązywanie problemów, pomaga w pracy help desk i usprawnia raportowanie. Aplikacja Console z Wireless Management Graficznie prezentuje zagregowane informacje o sieci przewodowej i bezprzewodowej dla scentralizowanego i uproszczonego zarządzania wszystkimi elementami infrastruktury jak jednym systemem Policy Management Automatyzacja definiowania i egzekwowania reguł polityk w całej sieci dla kontroli QoS, priorytetów, pasma i bezpieczeństwa Automated Security Management Integruje się z Enterasys IPS, NAC, SIEM i urządzeniami bezpieczeństwa innych dostawców, by automatycznie reagować na zagrożenia i eliminować je w czasie rzeczywistym Network Access Control (NAC) Management Zarządza rozwiązaniem NAC zapewniając szczegółową kontrolę nad użytkownikami i aplikacjami, zapewnia widok pełnego stanu zabezpieczeń Inventory Management Automatyzuje zarządzanie konfiguracjami urządzeń i dostarcza narzędzia do przechwytywania, modyfikacji, wgrywania i sprawdzania konfiguracji OneView Ujednolicony interfejs sieci Web służący do analizowania sieci, rozwiązywania problemów, raportowania i poprawiający widoczność dla help desk, z wyjątkowo szybkim dostępem do informacji na poziomie portu Mobilne Zarządzanie Optymalizacja zarządzania siecią i rozwiązywania problemów dzięki dostępowi, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, do najważniejszych informacji, za pomocą popularnych urządzeń mobilnych Korzyści Połączenie zarządzania sieciami WLAN/LAN dla uzyskania większej efektywności operacyjnej Ułatwia komunikację i dopasowanie pomiędzy działem IT, a innymi strukturami w organizacji Zwiększa wartość istniejących platform zarządzania Zmniejsza całkowity koszt posiadania W pełni dostosowuje infrastrukturę sieci do celów biznesowych Upraszcza zarządzanie cyklem życia polityk, odciążając dział IT Redukuje czas rozwiązywania problemów Minimalizuje ryzyko zakłóceń Chroni dane korporacyjne i zapewnia dostępność sieci Zapewnia, że reakcje na zagrożenia są oparte na politykach i wykonywane konsekwentnie Zmniejsza obciążenie personelu IT i koszty Zapewnia, że tylko właściwi użytkownicy mają dostęp do odpowiednich informacji we właściwym miejscu i czasie Utrzymuje produktywność gości i użytkowników Upraszcza monitorowanie i raportowanie zgodności systemów końcowych Zapewnia szybkie osiągnięcie korzyści Zapewnia kontrolę sieci i lepszą wydajność Usprawnia operację IT i zwiększa produktywność pracowników Zwiększa efektywność kontroli i oszczędności Zaawansowane, graficzne raportowanie umożliwia wydajną i bardziej efektywną komunikację Upraszcza rozwiązywanie problemów, wspiera help desk, rozwiązuje trudności w sieciach LAN i WLAN Upraszcza zarządzanie siecią bezprzewodową Zabezpiecza przed utratą produktywności użytkowników Najszybciej reagujące zarządzanie siecią Korzyści Dopasowanie do potrzeb organizacji Przekształcanie złożonych danych o sieci na użyteczne, istotne dla organizacji informacje. Centralizacja i uproszczenie definiowania, zarządzania i egzekwowania polityk, takich jak dostęp dla gości. Skutecznie spełnia wymagania zgodności z przepisami. Efektywność działania Zmniejszenie nakładów pracy administracyjnej, dzięki automatyzacji rutynowych zadań i panelowi zarządzania pracującemu w sieci Web. Uproszczenie zarządzania dzięki integracji sieci przewodowych i bezprzewodowych. Łatwe egzekwowanie polityk w całej sieci dla potrzeb QoS, pasma, itp. Rozwiązywanie problemów z poziomu telefonu lub tabletu. Integracja z platformami zarządzania przedsiębiorstwem. Bezpieczeństwo Ochrona danych korporacyjnych poprzez scentralizowany monitoring, kontrolę i reagowanie w czasie rzeczywistym. Udoskonalenie istniejących inwestycji w bezpieczeństwo sieci. Ochrona integralności sieci LAN i WLAN za pomocą ujednoliconych polityk. Usługi i wsparcie Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu. Personalizowane usługi, w tym badania na miejscu, projektowanie sieci, szkolenia. There is nothing more important than our customers

2 NMS wyróżnia się wysoką szczegółowością, która wykracza poza porty, sieci VLAN i SSID, w kierunku indywidualnych użytkowników, aplikacji i protokołów. NMS zwiększa efektywność, pozwalając pracownikom IT uniknąć czasochłonnych zadań związanych z ręczną konfiguracją każdego urządzenia oddzielnie. NMS wypełnia lukę funkcjonalną pomiędzy tradycyjnym oprogramowaniem do zarządzania poszczególnymi elementami, które oferuje ograniczone możliwości kontroli urządzeń (specyficzne dla danego dostawcy), a drogimi złożonymi aplikacjami zarządzania przedsiębiorstwem. NMS jest głównym elementem rozwiązań sieciowych Enterasys i zapewnia, że sieć pracuje zgodnie z potrzebami organizacji, efektywnie i bezpiecznie. OneView Enterasys NMS ujednolica wszystkie aplikacje NMS w ramach jednego interfejsu kontroli wykorzystującego sieć Web. Dzięki NMS OneView krytyczne informacje dotyczące sieci są dostępne i łatwe w użyciu. To wydajne narzędzie pozwala zarówno administratorom, jak i pracownikom technicznym na większą skuteczność w przypadku zadań związanych z monitorowaniem, raportowaniem, analizą i rozwiązywaniem problemów. Najważniejsze możliwości OneView obejmują: panele sterowania siecią przewodową i bezprzewodową, raporty, oparte o sieć Web widoki FlexView, widoki urządzeń i dzienniki zdarzeń dla całej infrastruktury sieci. Diagnostyka NetFlow jest wbudowana w OneView pozwalając na badanie problemów z siecią i wydajnością poprzez analizy danych NetFlow w czasie rzeczywistym. Panel sterowania siecią WLAN, w ramach NMS OneView, upraszcza monitorowanie sieci dzięki konsolidacji danych o stanie wszystkich urządzeń i możliwości przechodzenia do bardziej szczegółowych informacji. Zaawansowane funkcje raportowania oferują historyczne i aktualne dane dla potrzeb tworzenia podsumowań o pracy sieci i/lub uszczegółowień. Raporty i pozostałe widoki mają charakter interaktywny i pozwalają użytkownikom na wybór określonych zmiennych, których potrzebują przy analizowaniu danych. Widoki FlexView pozwalają na diagnostykę sieci w czasie rzeczywistym. PortView jest unikalnym narzędziem pakietu OneView. Łączy źródła informacji dostępne w NMS takie jak dane o wydajności, dane NetFlow i dane z NAC, zapewniając analizy na poziomie portu dla szybkiego znalezienia rozwiązania problemów. NMS Console NMS Console wraz z NMS Wireless Manager stanowią podstawę centralnego monitorowania i zarządzania wszystkimi elementami infrastruktury. NMS Console pozwala by infrastruktura sieci była widziana jako jednolita całość, a nie zbiór różnych, oddzielnych elementów. Przekształca złożone informacje o sieci w graficzne, istotne dla biznesu informacje, co czyni sieć mniej skomplikowaną i lepiej dopasowaną do wymagań biznesowych. Dzięki rozproszonej architekturze klient-serwer, NMS Console jest wyjątkowo wygodne w użyciu. Użytkownik z odpowiednimi danymi uwierzytelniającymi, z dowolnego miejsca sieci, może uzyskać dostęp do strony startowej i zalogować się do dowolnej aplikacji zarządzanej przez NMS. NMS Console upraszcza rutynowe i jednorazowe zadania, takie jak rekonfiguracja przełączników i punktów dostępowych, monitorowanie wydajności sieci i izolowanie błędów. Korzysta z zaawansowanej funkcjonalności przełączników, routerów i produktów sieci WLAN Enterasys, w tym map topologii, widoków FlexView (graficzne odwzorowanie szerokiego zakresu parametrów sieciowych), zarządzania sieciami VLAN, wykrywania urządzeń i rejestrowania zdarzeń. Enterasys NMS wspiera zarządzanie urządzeniami IPv6. NMS Wireless Manager NMS Wireless Manager dzięki integracji z NMS Console zapewnia jeden interfejs zarządzania sieciami LAN/WLAN i wspólnymi funkcjami. Zintegrowane zarządzanie sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi Enterasys NMS zmniejsza wysiłek administracyjny i koszty. Zmiany konfiguracji są określone i zajmują kilka minut, a nie kilka godzin. Jeden administrator może zarządzać znacznie większą liczbą użytkowników i urządzeń wykorzystując charakterystyczne funkcje automatyzacji NMS. Przy zastosowaniu z Wireless Advanced Services, NMS Wireless Manager integruje w ramach ekranu kontroli dane Wireless IPS dotyczące bezpieczeństwa, wydajności, widoczności w czasie rzeczywistym i dochodzeniowe, połączone ze szczegółowymi informacjami o punktach dostępowych. Dodanie rozwiązań Enterasys SIEM, IPS oraz NAC jeszcze bardziej zwiększa korzyści niesione przez NMS związane z konsolidacją i wzmocnieniem stanu zabezpieczeń całej sieci przedsiębiorstwa. Zarządzanie politykami NMS Policy Manager centralizuje wszystkie polityki dotyczące użytkowników, aplikacji, protokołów, sieci VLAN, portów i przepływów danych. Automatyzuje definiowanie, dystrybucje i egzekwowanie polityk w całej sieci. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, administratorzy sieci określają polityki raz, a następnie automatycznie egzekwują je na urządzeniach Enterasys z obsługą polityk. Ujednolicone zarządzanie politykami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych łączy dostęp użytkowników do sieci dla ochrony usług IT. NMS Policy Manager definiuje globalne polityki użytkownika, dynamicznie je aktualizuje i ciągle egzekwuje w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Pakiety są poddawane inspekcji i filtrowane w punkcie dostępowym, a następnie przepuszczane lub blokowane, zależnie od polityki użytkownika. Polityki kontrolują ponadto zarządzanie topologią i przepływy ruchu. Policy Manager to oparte na rolach narzędzie znacznie upraszczające administrację politykami. Poszczególni użytkownicy z podobnymi profilami zachowania, np. przedstawiciele handlowi, kadra zarządzająca lub goście są zgrupowani do mniejszej liczby ról. Stosowanie ról upraszcza dopasowanie infrastruktury sieci do potrzeb biznesowych i kontrolowanie gości, egzekwowanie nakazów regulacyjnych i dopuszczalnych zasad użytkowania. Policy Manager zawiera unikalne narzędzie przekazujące ograniczone możliwości administracyjne nietechnicznym pracownikom organizacji. Z poziomu bezpiecznej, pracującej w sieci Web konsoli, wybrany użytkownik, np. dyrektor działu sprzedaży, recepcjonistka czy wykładowca może łatwo wybrać politykę, która ma być zastosowana. Polityki są włączane i wyłączane jednym kliknięciem myszy, a zmiany są natychmiastowo widoczne na konsoli. Automated Security Management (ASM) NMS Automated Security Manager to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie reagowania na zagrożenia, które przekształca wiedzę o bezpieczeństwie w zabezpieczanie sieci. Współpracuje z Enterasys Intrusion Prevention System (IPS) i urządzeniami bezpieczeństwa sieci 2

3 innych dostawców w celu zautomatyzowania reakcji na incydenty bezpieczeństwa, łagodząc zagrożenia w czasie rzeczywistym. Gwarantuje, że dane korporacyjne są chronione, bezpieczne i dostępne. ASM realizuje reguły oparte na politykach i w razie potrzeby odwzorowuje adresy IP na porty i podejmuje odpowiednie działania. Zakres możliwych do przeprowadzenia działań jest bardzo szeroki i dowolnie konfigurowalny, obejmuje m.in. poddawanie użytkownika kwarantannie, odłączanie przewodowego lub bezprzewodowego klienta od sieci lub ograniczanie poziomu ruchu sieciowego. Realizacja danej akcji nie zakłóca pracy innych użytkowników. W połączeniu z NMS Policy Manager i IPS, ASM umożliwia zaawansowane identyfikowanie i zarządzanie zagrożeniami i niechronionymi elementami sieci. Na przykład, po otrzymaniu powiadomienia z IPS, ASM może określić dokładne położenie źródła zagrożenia, określić reakcję w oparciu o polityki bezpieczeństwa i przeprowadzić skonfigurowaną akcję na przełączniku sieciowym, punkcie dostępowym lub kontrolerze sieci WLAN. Zarządzanie NAC (Network Access Control) NMS NAC Manager współpracuje z Enterasys NAC Gateway lub wirtualnym NAC Gateway realizując kompletne rozwiązanie kontroli dostępu do sieci, gwarantujące, że tylko właściwi użytkownicy mają odpowiedni dostęp do właściwych informacji, właściwego miejsca i we właściwym czasie. Oprogramowanie NMS NAC Manager zapewnia bezpieczne, oparte o polityki zarządzanie NAC. Z poziomu jednej, centralnej lokalizacji, pracownicy IT mogą konfigurować i kontrolować rozwiązanie NAC, co upraszcza wdrożenie i bieżącą administrację. Funkcja Enterasys NAC, IP-to-ID Mapping łączy ze sobą nazwę użytkownika, adres IP, adres MAC i fizyczny port każdego punktu końcowego. NMS NAC Manager raportuje te istotne informacje dla potrzeb kontroli i analiz dochodzeniowych. NMS NAC Manager oferuje dodatkową wartość przez integrację z innymi aplikacjami NMS i produktami bezpieczeństwa Enterasys. Na przykład, NMS NAC Manager wraz z NMS Policy Manager pozwala egzekwowanie opartych na rolach polityk za pomocą jednego kliknięcia. Funkcja IP-to-ID Mapping jest wykorzystywana przez NMS ASM do niezależnej od lokalizacji ochrony przed włamaniami oraz przez Enterasys Security Information & Event Manager (SIEM) do wskazywania źródła zagrożenia. Zarządzanie spisem infrastruktury NMS Inventory Manager jest narzędziem służącym do skutecznego dokumentowania i aktualizowania szczegółowych danych na temat ciągle zmieniającej się sieci. Upraszcza implementację i zarządzanie urządzeniami Enterasys, a także obsługuje podstawową konfigurację i zarządzanie oprogramowaniem firmware popularnych urządzeń innych dostawców. Pracownicy IT mogą łatwo realizować szeroką listę zadań, w tym administracja urządzeniami na plikach konfiguracyjnych, planowanie aktualizacji oprogramowania firmware, archiwizacja danych konfiguracyjnych lub przywracanie jednego lub wielu urządzeń do ostatniej dobrej konfiguracji. Konfiguracja oparta na skryptach pozwala na tworzenie własnych instrukcji konfiguracyjnych i wysyłanie ich do zbioru urządzeń. Inventory Manager identyfikuje nieużywane porty i gniazda chassis, a także śledzi wszelkie zmiany, przemieszczenia i uzupełnienia jednostek FRU ( Field Replaceable Units). Inventory Manager śledzi także zmiany konfiguracji urządzeń Enterasys wprowadzone przez inne aplikacje NMS, aplikacje zarządzania innych dostawców lub przez interfejs CLI. Mobilne zarządzanie NMS Mobile optymalizuje zarządzanie siecią i proces rozwiązywania problemów w help desk, dzięki dostępowi do krytycznych informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, przy zastosowaniu popularnych urządzeń mobilnych takich jak ipad, iphone i urządzenia z systemem Android. Dostępne możliwości: widok systemów końcowych, lokalizacja i śledzenie systemów oraz panel do obsługi sieci bezprzewodowych w ramach NAC; szczegółowe widoki pracy kontrolerów i punktów dostępowych; dzienniki zdarzeń i wyszukiwanie klientów sieci WLAN. Funkcje NMS IPv6 Enterasys NMS obsługuje zarządzanie IPv6 dla urządzeń zgodnych z tym protokołem. Wykrywanie urządzeń Proces wykrywania urządzeń lokalizuje urządzenia podłączone do sieci, przechowuje ich atrybuty i raportuje ich stan. Urządzenia mogą być wykrywane automatycznie przez określenie zakresu adresów IP lub przy zastosowaniu zarówno standardowych, jak i zastrzeżonych przez dostawców protokołów wykrywania urządzeń. Urządzenia mogą być również dodawane ręcznie lub importowane do bazy NMS poprzez plik z listą urządzeń. Mapy topologii sieci Mapa topologii to automatycznie generowana reprezentacja wizualna połączeń sieciowych. Mapy topologii, obejmujące zintegrowane sieci przewodowe i bezprzewodowe, zapewniają administratorom sieci szczegółowe graficzne widoki grup urządzeń, połączeń między nimi, sieci VLAN oraz stanu drzewa rozpinającego ( Spanning Tree). Kolory są stosowane do wskazywania stanu urządzenia, natomiast komunikaty SNMP/SNMPv3 trap są w prosty sposób generowane. Widoki FlexView i wykresy Obejmujące zarówno systemy przewodowe, jak i bezprzewodowe, widoki FlexView są narzędziami NMS Console, które udostępniają administratorom sieci widok szerokiego zbioru parametrów konfiguracji sieci w formacie graficznym w tym tabele, wykresy słupkowe, liniowe i kołowe. Dane FlexView można dowolnie przeszukiwać i sortować. Na przykład, administrator może użyć FlexView do szybkiego określenia portów z trwałym obciążeniem ponad 30%, wśród wszystkich podłączonych do sieci urządzeń. NMS Console jest dostarczana z wbudowanymi widokami FlexView prezentującymi stan i informacje konfiguracyjne dla całej sieci. Administrator może w łatwy sposób modyfikować i filtrować te wbudowane widoki FlexView lub tworzyć dodatkowe. Dane FlexView mogą być również eksportowane w formatach plików CSV, XML i HTML. Podstawowe zarządzanie politykami Podstawowe zarządzanie politykami pozwala użytkownikom przeglądać i konfigurować domyślne polityki portów dla podłączonych do sieci urządzeń. Funkcja ta dostarcza informacji o każdej sesji logowania na porcie, w tym: typ uwierzytelniania i uwierzytelnionej roli użytkownika. Compass Compass jest narzędziem do wyszukiwania urządzeń końcowych 3

4 i użytkowników, które pozwala administratorowi na szybki dostęp do informacji odnoszących się do indywidualnego użytkownika sieci lub grupy użytkowników, w ramach zintegrowanej sieci przewodowej i bezprzewodowej. Zapewnia możliwości wyszukiwania według nazwy użytkownika, przełącznika uwierzytelniającego, fizycznej lokalizacji, adresu MAC, adresu IP, podsieci IP i innych parametrów. Narzędzia VLAN NMS Console zawiera zestaw narzędzi do zarządzania siecią VLAN upraszczających wdrożenie konfiguracji VLAN w całej sieci i możliwości monitorowania. Stosując te narzędzia, użytkownik może w prosty sposób tworzyć parametry konfiguracyjne sieci VLAN, które mogą być wdrożone automatycznie na wielu urządzeniach lub grupach portów. Narzędzia MIB Browser MIB Browser w ramach NMS Console pozwala użytkownikowi na badanie zmiennych SNMP MIB podłączonych do sieci urządzeń i ustawianie wartości zapisywalnych obiektów MIB. Alarmy i zdarzenia Interfejs ten zgłasza informacje o alarmach i zdarzeniach pochodzące z zarządzanych urządzeń. Te informacje mogą być archiwizowane, eksportowane, filtrowane i przeszukiwane. NMS Console zawiera narzędzie konfiguracyjne wysyłające wiadomość lub inne powiadomienia w oparciu o ustalone warunki alarmowania. Prostota instalacji Wszystkie aplikacje klient-serwer NMS są instalowane w jednym kroku, a posiadany klucz licencyjny automatycznie określa jakie funkcje mają być włączone. Aktualizacje produktu dodające nowe funkcje są realizowane szybko i łatwo. Aplikacja NMS Client wykorzystująca Java jest instalowana automatycznie i uruchamiana przez kliknięcie na link, aktualizuje się automatycznie jeżeli nie jest w odpowiedniej wersji. Gwarantuje to, że klient i serwer są zawsze zsynchronizowani, a wszystkie instalacje i aktualizacje muszą być Wymagania systemowe Wymagania dotyczące systemu operacyjnego dla NMS Server i Client Są to wymagania dotyczące systemu operacyjnego dla NMS Server oraz zdalnych maszyn klienckich NMS. Obsługiwane są wyłącznie 32- bitowe systemy operacyjne. Windows ( sprawdzane na angielskojęzycznej wersji systemów) Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows XP Service Pack 2 lub 3 Windows Vista (Service Pack 1 opcjonalnie) Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Enterprise 64-bit ( jako 32-bitowa aplikacja) Windows 7 Linux Red Hat Enterprise Linux WS i ES v4 I v5 SuSE Linux wersje 10 i 11 Mac OS X ( tylko zdalny klient NMS) Snow Leopard VMware (NMS Virtual Appliance) VMware ESXi 4.0 server Wymagania sprzętowe dla NMS Server i Client Wymagania sprzętowe dla NMS Server i maszyn klienckich NMS: przeprowadzane tylko na serwerze. NMS Client obsługuje pojedynczą rejestrację, więc użytkownicy są tylko raz proszeni o podanie danych uwierzytelniających we wszystkich aplikacjach pakietu NMS. Spójność uprawnień ogranicza również dostęp użytkownika tylko do autoryzowanych informacji MIB. Kopie zapasowe bazy danych Administratorzy mogą tworzyć planowe kopie zapasowe bazy danych NMS, dla prostszego przywracania. Funkcja Failover NMS może być wdrożony w trybie failover, gdy jest zainstalowany jako maszyna wirtualna. Wykorzystując VMware ESC i vcenter zapewniona jest funkcja automatycznego przełączania awaryjnego ( automatic failover) oparta o awarię sprzętu, jeżeli kontakt z serwerem NMS zostanie utracony. Elastyczność implementacji NMS Enterasys NMS jest zazwyczaj pobierany i instalowany na serwerach przedsiębiorstwa. NMS dostępny jest także w formie urządzenia ( NMS Appliance) lub wirtualnego urządzenia ( NMS Virtual Appliance), dla przedsiębiorstw poszukujących korzyści z tych innych możliwości implementacji. NMS Appliance serwer z zainstalowanymi wszystkimi aplikacjami NMS (aktywowanymi przez klucze licencyjne) dla przedsiębiorstw, które preferują prostą instalację urządzenia. NMS Virtual Appliance wirtualne urządzenie z zainstalowanymi aplikacjami NMS (aktywowanymi przez klucze licencyjne) dla przedsiębiorstw, które chcą jeszcze lepiej wykorzystać swoje wirtualne środowisko. Oferuje wszystkie korzyści pakietu zarządzania z zaletami wirtualnego środowiska prosta instalacja i oszczędności dzięki wykorzystaniu istniejącego sprzętu sieciowego. NMS Server Minimalne - procesor Dual-Core 2.4 GHz, 2 GB RAM, 5 GB wolnego miejsca na dysku Średnie - procesor Quad-Core 2.66 GHz, 4 GB RAM, 10 GB wolnego miejsca na dysku Duże - dwa procesory Quad-Core Intel Xeon CPU E GHz ( uruchomiony Red Hat Enterprise Linux ES), 6 GB RAM, 20 GB wolnego miejsca na dysku NMS Client Zalecane - procesor Dual-Core 2.4 GHz, 2 GB RAM Wolne miejsce na dysku MB ( katalog domowy użytkownika wymaga 50 MB na przechowywanie danych) Obsługiwane przeglądarki internetowe: Internet Explorer 7 i 8 Mozilla Firefox 2.0 I 3.0 Java Runtime Environment (JRE) 6 ( określane również jako 1.6) lub wyższe NMS Console musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przed instalacją: NMS Automated Security Manager NMS Inventory Manager NMS NAC Manager NMS Policy NMS OneView NMS OneView wspiera raportowanie około 2500 urządzeń/ 4

5 interfejsów w typowej sieci korporacyjnej, która przechowuje: dane źródłowe przez 7 dni z 15 minutowymi odstępem między odpytaniami, godzinne pakiety zbiorcze przez 8 tygodni oraz dzienne pakiety zbiorcze przez 6 miesięcy. Więcej informacji na temat dostosowywania wdrożenia jest dostępnych w OneView Users Guide. NMS Inventory Manager jest zaprojektowany do zastosowania z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP, Windows Server 2003 i Linux. NMS Appliance Specyfikacja NMS Appliance jest dostępna w Enterasys NMS Appliance Installation Guide. Zamawianie - informacje NMS Virtual Appliance Wirtualne urządzenie to obraz oprogramowania, który jest uruchomiony na maszynie wirtualnej. NMS Virtual Appliance jest spakowane w formacie pliku.ova, zdefiniowanym przez VMware i musi być zainstalowane na VMware ESX 4.0 server lub ESXi 4.0 server z klientem vsphere 4.0. NMS Virtual Appliance wykorzystuje następujące zasoby z serwera, na którym jest zainstalowane: NMS virtual appliance - skonfigurowane z 8 GB pamięci, 4 procesorami, dwoma kartami sieciowymi oraz 60 GB przestrzeni dyskowej. Enterasys NMS oferuje efektywne pod względem kosztów możliwości wyboru implementacji, pozwalając przedsiębiorstwom na realizację ich priorytetów, optymalizację wykorzystywanego budżetu i szybkie dostarczanie korzyści. Zakres modeli NMS rozciąga się od atrakcyjnego cenowo rozwiązania początkowego do w pełni funkcjonalnego rozwiązania przeznaczonego dla korporacji z wieloma urządzeniami. Elastyczne możliwości modyfikacji wspierają rozwój infrastruktury. 5

6 Gwarancja Enterasys jako firma zorientowana na klienta i jego potrzeby, zobowiązuje się do dostarczania produktów i rozwiązań najwyższej jakości. W przypadku, gdy jeden z naszych produktów ulegnie awarii, świadczymy gwarancję, pozwalającą w prosty sposób naprawić lub wymienić uszkodzony produkt, najszybciej jak to możliwe. Urządzenie NMS Appliance objęte jest roczną gwarancją na wady produkcyjne. Gwarancja na oprogramowanie trwa 90 dni i dotyczy tylko wad nośnika danych. Pełne warunki gwarancji są umieszczone na stronie: Usługi i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe usługi świadczone przez Professional Services, pomagające w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci klienta, prowadzeniu dedykowanych szkoleń, oraz zapewniające wsparcie i usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpujących informacji w tym zakresie. Dodatkowe informacje Więcej technicznych informacji na temat pakietu aplikacji do zarządzania siecią NMS, znajdą Państwo na następującej stronie: Informacje dodatkowe Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej: Opracowanie i skład graficzny - Jakub Maśkiewicz, 12/2011

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego

Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego Prospekt informacyjny Security Information & Event Manager (SIEM) Zapewnianie zgodności poprzez zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie, zarządzanie logami i analizy zachowań sieci Opis produktu Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje Prospekt informacyjny Przełączniki Enterasys serii K Elastyczne, modułowe przełączniki z zaawansowanymi funkcjami do zastosowania w obszarach dostępowych i w rdzeniu małych sieci Opis produktu Obniżone

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Zaufana ochrona urządzeń końcowych i środowisk wymiany wiadomości Ogólny opis Pakiet Symantec Protection Suite Enterprise Edition tworzy bezpieczne środowisko urządzeń końcowych i wymiany wiadomości, które

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys serii G

Przełącznik Enterasys serii G Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys serii G Wykorzystujący polityki modułowy przełącznik 10GbE warstw 2/3/4, do zastosowań na brzegu sieci Modułowa architektura z 3 gniazdami rozszerzeń dla obsługi

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Czy Twoje systemy potrzebują ochrony? Mamy program 1

Czy Twoje systemy potrzebują ochrony? Mamy program 1 Czy Twoje systemy potrzebują ochrony? Mamy program 1 Spis treści Certyfikat specjalisty Dr.Web wasza wizytówka w świecie IT W celu uzyskania najlepszych rezultatów pracy systemów bezpieczeństwa informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów

Bardziej szczegółowo

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES SA SERIES SSL VPN APPLIANCES (SA2500, SA4500, SA6500) Ogólny zarys produktu Seria SA Urządzeń SSL VPN firmy Juniper Networks przewodzi na rynku SSL VPN dzięki kompletnej ofercie urządzeń zdalnego dostępu,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo