Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe"

Transkrypt

1 Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki

2 Od Węgla do Elektryczności Produkcja energii elektrycznej w typowej elektrowni opalanej węglem kamiennym 1 Przed podaniem do komory paleniskowej węgiel rozdrabniany jest w młynach węglowych do postaci pyłu. 2 Efektem spalania pyłu węglowego w komorze paleniskowej kotła parowego są gazy spalinowe o temperaturze sięgającej 1450 C. Powstała w tym procesie energia cieplna jest wykorzystywana do wytworzenia pary pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze. 3 Para jest kierowana do turbiny, gdzie napierając na łopatki wirnika powoduje obrót wału turbiny sprzężonego z wałem generatora. Turbina zatem napędza jednocześnie generator, który wytwarza energię elektryczną. 4 W obecności katalizatorów tlenki azotu (NOx) z gazów spalinowych wchodzą w reakcje z reagentem w instalacji odazotowania. Produktami reakcji są azot i para wodna. 5 Cząsteczki pyłu ze strumienia gazów spalinowych osiadają na naładowanych elektrostatycznie powierzchniach elektrod zbiorczych elektrofiltra, skąd są następnie strącane i usuwane. 6 W instalacji odsiarczania spalin (IOS) wodna zawiesina wapnia lub mączki wapiennej wiąże dwutlenek siarki z napływających gazów spalinowych. Produktem końcowym tego procesu jest gips. 2

3 Spis treści Rosnące zapotrzebowanie na energię Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowie elektrowni, firma Mitsubishi Hitachi Power System Europe jest w stanie wykorzystać do dalszego rozwoju sprzyjającą koniunkturę w sektorze energetyki. od strony 4 Zobacz zwiastun: SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI Nasz personel Kładziemy duży nacisk na pracę zespołową zarówno wśród kadry inżynierskiej, jak i personelu technicznego. od strony 10 Nasze projekty Budujemy i dostarczamy wyposażenie do elektrowni na całym świecie. od strony 16 Nasze produkty Dysponujemy własnymi zakładami produkcyjnymi. Wytwarzamy m. in. elementy ciśnieniowe kotłów, układy paleniskowe i konstrukcje stalowe. od strony 26 Nasz Know-How Nowe materiały i technologie magazynowania energii są podstawą elektrowni następnej generacji. od strony 36 Sprawdzone rozwiązania dla energetyki 3

4 Rosnące zapotrzebowanie na energię Jako firma o ponad stuletniej tradycji w dziedzinie budowy elektrowni, Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH jest w stanie wykorzystać do dalszego rozwoju rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ogólnoświatowe ożywienie w sektorze energetyki. Rosn zapotrze na en

5 a ce bowanie ergię Siedziba Mitsubishi Hitachi Power w Duisburgu

6 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe W naszym biurze znajdującym się w porcie rzecznym w Duisburgu pracuje około 900 osób Struktura własnościowa Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH MHI MHPS MHPSE Hitachi, Ltd. 65% 35% 100% Ponad stuletnie doświadczenie w energetyce, szeroka oferta produktów zapewniających doskonałą sprawność, silnie zmotywowani pracownicy oraz udziałowcy dysponujący rzeczywistą siłą i potencjałem finansowym to podstawowe atuty firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE). Jako dostawca technologii na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Nasze doświadczenie sprawia, że jesteśmy jednym z liderów na rynku dostaw i rozwoju nowych technologii, co potwierdza lista zrealizowanych projektów. Ponadto MHPSE dostarcza główne komponenty do elektrowni takie jak kotły do wytwarzania pary technologicznej wraz z młynami węglowymi, instalacje ochrony środowiska i turbiny. Historia firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe sięga 1898 roku, kiedy to w Berlinie powstała firma Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselewerke AG. W 2003 roku firma Babcock Hitachi K.K. spółka zależna koncernu Hitachi, Ltd. przejęła zasoby Babcock Borsig Group z Oberhausen w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni wraz z kompletnym know-how w zakresie kotłów parowych i bloków gazowo-parowych. W 2006 roku firma została przejęta przez koncern Hitachi i zmieniła nazwę na Hitachi Power Europe GmbH. W roku 2014 przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność jako Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH pod parasolem joint venture Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd. Od 2007 roku firma posiada siedzibę w porcie rzecznym w Duisburgu, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nasze przedsiębiorstwo wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ok osób (stan na marzec 2014 r.). Oprócz budowy elektrowni i produkcji ich najważniejszych komponentów, jako producent świadczymy również przyszłościowe usługi i technologie lepszego jutra. Przykładami innowacyjności i niezawodności firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe są technologie przyjazne dla środowiska umożliwiające na przykład magazynowanie energii lub wykorzystanie biomasy. Elektrownie Komponenty Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska 6

7 Ruszamy w Świat Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH jest w 100 % spółką zależną Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), która stanowi przedsiębiorstwo joint venture Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd. MHPS łącznie z 58 spółkami zależnymi (9 w Japonii, 49 poza Japonią) to wykonawca elektrowni i dostawca wyposażenia dla energetyki obecny na całym świecie. Spółka joint venture zatrudnia blisko pracowników i dąży do tego, aby osiągnąć pozycję światowego lidera w dziedzinie budowy elektrowni cieplnych. Filarem w tej grupie kapitałowej jest firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Na rynkach, na których jesteśmy obecni, zaznaczyliśmy swoją pozycję lidera w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni opalanych paliwami kopalnymi (węgiel, gaz). SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE KAPITAŁOWO Z MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE 1 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe MH Power Systems Europe Service GmbH 3 Mitsubishi Hitachi Power Systems Africa (Pty) Ltd. 4 Meeraner Dampfkesselbau GmbH 5 Donges SteelTec GmbH 6 Babcock Fertigungszentrum GmbH 3 Rosnące zapotrzebowanie na energię 7

8 Rozwój Opiera się na Energii Przyrost ludności na świecie, postępujący rozwój gospodarczy oraz nowe produkty wprowadzane na rynek powodują, że rozwój ekonomiczny, technologiczny i kulturalny nie jest możliwy bez konsekwentnie rosnących dostaw energii. Mowa tu głównie o energii elektrycznej, która jest niezbędna do produkcji i transportu towarów oraz świadczenia różnego rodzaju usług. Dla konkurujących na rynku gospodarek bardzo ważnym czynnikiem jest zrównoważone wykorzystanie różnych źródeł energii oraz uzyskanie maksymalnej sprawności w procesie wytwórczym. Przeważająca część energii elektrycznej na świecie wytwarzana jest przez elektrownie opalane paliwami kopalnymi. Są to w gruncie rzeczy rozwiązania sprawdzone i zapewniające niezawodność w warunkach pracy ciągłej oraz ekonomiczne w eksploatacji. Elektrownie najnowszej generacji opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym oraz gazem gwarantują znaczne ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowym atutem jest dostępność paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny w krajach stabilnych politycznie i społecznie. Jednocześnie zakłada się, że zasoby tych surowców wystarczą na setki lat. WZROST ZUŻYCIA WĘGLA KAMIENNEGO (w mln ton) Świat Chiny Indie OECD* *30 krajów wysoko uprzemysłowionych Źródło: IEA, dane szacunkowe na rok 2007 Liczba ludności na świecie wynosi obecnie około 6,8 miliarda. W ciągu ostatnich 50 lat liczba ta uległa podwojeniu i będzie nadal rosła. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedna czwarta populacji jest wciąż pozbawiona dostępu do energii elektrycznej. Z tego powodu przewiduje się, że produkcja i zużycie energii elektrycznej będą wzrastały bardziej dynamicznie niż zużycie wszystkich pozostałych nośników energii. Eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną do roku 2030 ulegnie podwojeniu. Tak więc wyzwanie, przed którym stoją przedsiębiorstwa, świat polityki, a także całe społeczeństwa jest dość oczywiste: należy w dłuższej perspektywie zapewnić zrównoważone, niezawodne i ekonomiczne źródła wytwarzania energii. UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (%) Polska Australia Chiny Indie Czechy USA * 93 Źródło: IEA, dane za rok 2006 z wyjątkiem (*) za

9 Liderzy w Budowie Obiektów Energetycznych Nie jest zaskoczeniem, że z uwagi na długą tradycję, nowoczesne produkty oraz obszerną wiedzę know-how, są czołowym wykonawcą elektrowni. W dużej mierze wynika to również z wysokiej sprawności pracy bloków opalanych paliwami kopalnymi, restrykcyjnych przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz znaczących osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju nowych, wydajniejszych materiałów oraz technologii wychwytywania CO 2. Ponieważ zużycie energii elektrycznej na całym świecie wzrasta, a w kolejnych latach wiele elektrowni osiągnie swój końcowy etap eksploatacji, zapotrzebowanie na nowe obiekty lub wymianę starych jest duże. Niemiecki sektor budownictwa dużych instalacji przemysłowych (elektrownie, huty i walcownie, instalacje przemysłu chemicznego, urządzenia elektrotechniczne, cementownie) jest także istotnym czynnikiem eksportowym, jako że około 80 % zleceń napływa z zagranicy. Wszystkie te czynniki będą przyczyniać się do wzrostu zapotrzebowania zarówno na produkty, jak i wiedzę know-how, oferowaną przez sektor projektowania i budowy elektrowni. ZAMÓWIENIA OGÓŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU GEOGRAFICZNEGO (2012) Zamówienia zagraniczne stanowią podstawę dla budownictwa dużych instalacji przemysłowych Kraje wysoko uprzemysłowione 16,2 % 19,0 % Reszta świata 20,5 % Rejon Azji 23,8 % i Pacyfiku Europa Wschodnia 11,6 % i WNP 8,8 % Bliski Wschód Źródło: Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA ZAMÓWIENIA OGÓŁEM W SEKTORZE DUŻYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH W LATACH (w mld EUR) Razem Inne kraje Źródło: Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA Rosnące zapotrzebowanie na energię 9

10 Nasz

11 Personel Nasz Personel Począwszy od kadry inżynierskiej poprzez handlowców, personel techniczny i asystentów projektów, w Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe kładziemy nacisk na pracę zespołową.

12 Projektowanie z Wykorzystaniem Najnowocześniejszego Oprogramowania Specjalistyczne narzędzia informatyczne umożliwiają wirtualne i przestrzenne obrazowanie całych elektrowni oraz ich podzespołów Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest ekspertem w budowie wysokosprawnych elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Nasza oferta obejmuje również realizację w formule pod klucz bloków gazowo-parowych przystosowanych do konkretnych wymagań klienta. Niezależnie od tego czy jest to kocioł do wytwarzania pary technologicznej, turbina, młyn węglowy czy instalacja oczyszczania spalin, wszystkie podzespoły elektrowni muszą być eksploatowane w sposób wydajny, niezawodny, ekonomiczny oraz zgodny z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Aby uzyskać optymalne efekty, firma MHPSE korzysta w procesie projektowania z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Narzędzia te na przykład oprogramowanie 3D CAD czy rozwiązania wykorzystujące rzeczywistość wirtualną są kluczowe dla optymalnego rozmieszczenia komponentów oraz do obliczeń przepływów w kotle do wytwarzania pary technologicznej. Dzięki temu już na etapie projektowania możliwe jest m. in. wydłużenie żywotności elementów całej instalacji, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji. MHPSE wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie do projektowania zarówno w fazie budowy, jak i rozruchu kompletnych elektrowni i ich komponentów. Używane narzędzia do projektowania są nieustannie doskonalone przez naszych specjalistów. W przyszłości możliwe będzie zobrazowanie na ekranie komputera kompletnej wirtualnej elektrowni, w tym wszystkich bieżących danych i odczytów. Taka dynamiczna symulacja elektrowni jako całego obiektu przyniesie szereg korzyści. Jedną z nich będzie możliwość szkolenia personelu w zakresie przyszłych zadań, zaś kolejną symulacja komputerowa kluczowych procedur takich jak na przykład ponowny rozruch elektrowni po wykonanym przeglądzie technicznym. 12

13 Własne Zespoły Montażowe na Budowie Dzięki wieloletniej obecności na rynku energetycznym zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dysponuje olbrzymim doświadczeniem. Nasze ekipy zajmują się nie tylko projektowaniem oraz budową, lecz także monitorują postęp prac, kontrolują zadania logistyczne i zapotrzebowanie personalne, sprawując ciągły nadzór nad pracami i dbając o sprawne przekazywanie poszczególnych elementów instalacji do eksploatacji. Oprócz dostaw własnych podzespołów i części zamiennych do młynów węglowych oraz elementów układów spalania, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewnia również kompleksową obsługę techniczną zabudowanych urządzeń i instalacji. Oddział naszej firmy odpowiedzialny za obsługę techniczną posiada kwalifikacje i wiedzę technologiczną wymaganą do konserwacji komponentów elektrowni i utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym. Doświadczony personel firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe nadzoruje budowę elektrowni Nasz Personel 13

14 Dla Nas Ważny Jest Każdy Szczegół Próbki są poddawane analizie pod elektronowym mikroskopem skaningowym i w laboratorium chemicznym Przy powiększeniu 100 tysięcy razy w elektronowym mikroskopie skaningowym na badanej powierzchni widać nawet najdrobniejsze ślady. Jest to bardzo istotne na przykład podczas badania powierzchni pęknięć materiałów. To tylko jedno z zadań wykonywanych codziennie przez personel laboratorium firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Nasi eksperci w zakresie technologii materiałowych oraz analiz chemicznych korzystają w swojej pracy z najnowocześniejszej aparatury. Badają i analizują paliwa kopalne, oznaczają wartość opałową oraz podatność przemiałową różnych rodzajów węgla, a także poszukują pierwiastków śladowych w odpadach z procesu spalania (m. in. w żużlu i popiołach). Ich celem jest zarówno poprawa wydajności procesu spalania, jak i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Efekt ten można osiągnąć, optymalizując na przykład konstrukcję młynów węglowych i palników w zależności od rodzaju i szczegółowej charakterystyki paliwa. Nasi specjaliści wykonują analizy uszkodzeń oraz badania w celu określenia pozostałego okresu żywotności elementów procedury te wymagają co roku badania setek próbek materiałowych. Badają oni również zdatność materiałów do ich dalszego przetwarzania i sprawdzają czy nowo opracowane materiały nadają się do wykorzystania w elektrowniach przyszłej generacji. Dlatego też naturalnym aspektem działalności laboratorium jest ścisła współpraca z projektantami i konstruktorami oraz z osobami odpowiedzialnymi za rozruch. Laboratorium firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe posiada akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC

15 Zmotywowany Personel Nowi pracownicy pod okiem przedstawicieli przedsiębiorstwa poznają różne działy, m. in. laboratorium MHPSE Doskonale wykształcona kadra, pracująca samodzielnie w oparciu o szeroki zakres wiedzy jest czynnikiem, od którego zależy sukces każdego przedsiębiorstwa. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewnia ku temu doskonałe warunki dotyczy to zarówno osób rozpoczynających pracę (stażystów, praktykantów, absolwentów szkół wyższych), jak też doświadczonych pracowników. Firma cieszy się popularnością jako potencjalny pracodawca, szczególnie wśród młodych osób. Na jedno miejsce dla praktykanta zgłasza się średnio 50 młodych osób. Poświadczeniem wysokiej jakości programu szkoleniowego jest fakt, iż dzięki dobrym wynikom prawie wszyscy praktykanci otrzymują dopuszczenie do egzaminu końcowego w terminie wcześniejszym. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe inwestuje również perspektywicznie w odpowiednie kształcenie i doskonalenie zawodowe swoich pracowników. Specjalistyczne szkolenia przeprowadzane w całym koncernie stwarzają wiele możliwości do podnoszenia kwalifikacji zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i kadry zarządzającej. Międzynarodowy charakter działalności MHPSE, jako wykonawcy obiektów energetycznych realizującego projekty od Europy poprzez Południową Afrykę po Indie,umożliwia poszerzenie osobistych i zawodowych horyzontów naszych pracowników. Udział w międzynarodowych projektach umożliwia im poznanie innych metod i kultury pracy, a tym samym pełne wykorzystanie swojego potencjału. Wszakże tylko zmotywowany i wykwalifikowany personel może stanowić podstawę dla ciągłej innowacyjności. Kształcenie zawodowe obejmuje również wizyty na terenie realizowanych projektów Nasz Personel 15

16 Nasze Projekty Dla nas lokalizacja nie ma znaczenia budujemy elektrownie i dostarczamy ich podzespoły w Niemczech, Europie oraz na całym świecie. Nasze

17 Projekty Elektrownia Maasvlakte opalana węglem kamiennym / Holandia

18 Specjalista w Roli Generalnego Wykonawcy (EPC) i Dostawcy Bloków Energetycznych Blok energetyczny (tzw. power train ) obejmuje główne moduły elektrowni Na blok energetyczny elektrowni składają się trzy moduły: kocioł parowy, instalacja oczyszczania spalin oraz turbozespół wraz z instalacjami pozablokowymi. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest specjalistą w projektowaniu, budowie i przeprowadzaniu rozruchów takich instalacji. MHPSE posiada obszerne doświadczenie w zakresie elektrowni cieplnych (kotły opalane węglem, gazem i olejem wraz z turbinami parowymi) złożonych z bloków o mocy przekraczającej MWe. Do najnowszych, referencyjnych projektów realizowanych w formule pod klucz (EPC = Engineering, Procurement, Construction) zalicza się blok Walsum 10 () opalany węglem kamiennym, który został uruchomiony pod koniec 2013 roku, jak również obecnie realizowane projekty budowy bloku Kozienice 11 (Polska) oraz Ptolemais V (Grecja), w których MHPSE jest jednym z konsorcjantów. Fachowa wiedza naszych specjalistów obejmuje wszystkie etapy niezbędne podczas projektowania i realizacji inwestycji, w tym: Prace projektowe na etapie uzyskiwania pozwoleń (przygotowanie wniosków o wydanie odpowiednich pozwoleń, konsultacje z przedstawicielami władz publicznych) Opracowanie koncepcyjne (w tym analiza wykonalności, analiza porównawcza, symulacja cyklu eksploatacyjnego) Projekt podstawowy i wykonawczy (od opracowania technologii do projektu instalacji elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz koncepcji sytuacyjnej obiektu) Zarz dzanie projektem (sporządzenie harmonogramu realizacji, zapewnienie terminowości dostaw, śledzenie kosztów, zapewnienie jakości) Wsparcie w realizacji zakupów 18

19 Sprawność na Poziomie 45 % i Powyżej Bez względu na to, czy chodzi o kompletne elektrownie, moduły bloków energetycznych czy kotły parowe do wytwarzania pary technologicznej, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dysponuje odpowiednim doświadczeniem i know-how, aby sprostać specjalnym wymaganiom klientów w dziedzinie energetyki. Będąc samodzielnym wykonawcą podzespołów i instalacji energetycznych, nasza firma może zarówno produkować i dostarczać poszczególne komponenty, jak i projektować, budować i uruchamiać kompletne instalacje. Od 2007 roku, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zbudowała instalacje, bądź jest w trakcie ich budowy, o łącznej mocy znamionowej ponad MW. Jako przykład może posłużyć elektrownia Moorburg opalana węglem kamiennym w hamburskim porcie, w której MHPSE wybudowała na zlecenie Vattenfall dwa kotły parowe w kompleksie dwublokowym. Po zakończeniu budowy elektrownia będzie miała sprawność przekraczającą 45 % i będzie tym samym jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Wysoka sprawność netto oznacza nie tylko znacznie wyższą moc. To również oszczędność zasobów (mniejsze zużycie paliwa) w porównaniu z dotychczasowymi elektrowniami oraz niższa emisja dwutlenku węgla. DANE TECHNICZNE EL. MOORBURG BLOK A / B Moc elektryczna 2 x 820 MW Paliwo węgiel kamienny Parametry pary świeżej 600 C / 276 bar Sprawność netto powyżej 45 % Wysokość kotłowni 100 m Całkowita masa części ciśnieniowych na 1 blok t Projekt Moorburg Nasze Projekty 19

20 Wieloletnie Doświadczenie z Węglem Brunatnym... Nie tylko elektrownie opalane węglem kamiennym, lecz również opalane węglem brunatnym mogą zagwarantować pewność i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wielu dostawców energii rozpoczęło modernizację lub przebudowy eksploatowanych przez siebie elektrowni na węgiel brunatny. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii wykorzystujących ten rodzaj paliwa, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewniła sobie ugruntowaną pozycję dostawcy najnowszej generacji wysokosprawnych kotłów parowych na węgiel brunatny. Przykładem mogą być dwa nowe bloki firmy RWE Power AG (o łącznej mocy 2240 MW) powstające w niemieckim Neurath. W ramach tego projektu, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, występująca w roli lidera konsorcjum, realizuje montaż dwóch kotłów parowych o sprawności sięgającej 43 %, co jest wynikiem doskonałym na skalę światową. Obydwa bloki zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi światowymi osiągnięciami w zakresie technologii kotłów parowych. Są to bloki na parametry nadkrytyczne, w których zakładana temperatura pary zasilającej jest najwyższą temperaturąuzyskaną kiedykolwiek w bloku opalanym węglem brunatnym. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe wykonała również montaż kotła parowego nowej generacji dla nowego bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym w elektrowni Boxberg w Saksonii. Podobnie jak wielu innych zamawiających, również i Vattenfall polega na znacznych rezerwach węgla brunatnego, które umożliwiają budowę i prowadzenie ruchu bloków na węgiel brunatny. Dzięki znacznie wyższej sprawności nowe elektrownie emitują znacznie mniejsze ilości CO 2 niż ich poprzednicy. Jednocześnie obiekty te pozwalają oszczędzać cenne zasoby ponieważ do wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej potrzebują mniej paliwa. Kolejnym atutem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest fakt, że oferujemy elementy układu spalania opracowane według naszej własnej technologii i dostosowane w optymalny sposób do spalania różnych rodzajów węgla brunatnego (m. in. cyrkulacyjne palniki strumieniowe). Przykładowa instalacja Boxberg: wysokosprawny kocioł parowy opalany węglem brunatnym 20

21 oraz w Budowie Bloków Gazowych Blok gazowo-parowy (BGP) łączy w sobie zalety turbiny gazowej i bloku parowego krótki czas reakcji i bardzo wysoki stopień sprawności. Tego typu blok energetyczny, charakteryzujący się nadzwyczaj wysoką sprawnością, składa się zarówno z turbiny gazowej oraz ustawionej za nią turbiny parowej. W takiej konfiguracji blok BGP pozwala na uzyskanie sprawności na poziomie 61 %. Bloki gazowo-parowe osiągają maksymalne wartości sprawności Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe posiada obszerną wiedz technologiczną oraz długoletnie kompleksowe doświadczenie również w przypadku instalacji energetycznych zasilanych gazem: od planowania poprzez budowę i montaż aż do uruchomienia. MHPSE posiada w swoim portfolio ok. 20 referencyjnych bloków gazowych / BGP zrealizowanych w formule pod klucz" w krajach europejskich i na Bliskim Wschodzie, których łączna moc zainstalowana wynosi MW. W obrębie grupy MHPS wszystkie instalacje techniczne dostępne są w konstrukcji modułowej zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i elektrowni dużej mocy. Ponadto, do wszystkich podzespołów i komponentów oferujemy przynależne długoterminowe umowy serwisowe (LTSA = Long Term Service Agreements). Pracownicy firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe troszczą się o całościowe planowanie inwestycji, kompletne wykonawstwo wraz z planowaniem budowy i montażem oraz kierowanie fazą rozruchu. W trakcie poszczególnych etapów budowy inżynierowie pokonują szczególne wyzwania (jak choćby zintegrowanie nowej instalacji z istniejącą infrastrukturą elektrowni). Nasze Projekty 21

22 Wysokosprawne Kotły Dwa przykłady wysokosprawnych kotłów parowych produkcji Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe: Neurath (góra) i Datteln (dół) Tysiące spoin, setki kilometrów rur, kilkadziesiąt tysięcy ton konstrukcji stalowych sercem każdej elektrowni na paliwa kopalne jest kocioł parowy do wytwarzania pary technologicznej. Pył węglowy jest tu spalany w temperaturze około 1450 C, wytwarzając gorące gazy spalinowe i parę pod niezwykle wysokim ciśnieniem (która następnie wprawia w ruch łopatki turbiny). Szczycąca się ponad stuletnią historią firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest jednym z liderów rynku w zakresie rozwoju technologii wysokosprawnych kotłów parowych do wytwarzania pary technologicznej. Nasze projekty referencyjne obejmują obiekty powstałe od roku 1970 o łącznej mocy 370 tys. MW (z czego 180 tys. MW przypada na instalacje opalane węglem kamiennym, 43 tys. MW na obiekty na węgiel brunatny i 140 tys. MW na instalacje olejowo-gazowe). MHPSE projektuje, buduje i dostarcza kotły parowe dla bloków o mocy ponad MWe, przy ciśnieniu pary zasilającej powyżej 300 bar oraz temperaturach pary świeżej na poziomie 600 C oraz temperaturze pary wtórnej do 620 C dla wszystkich dostępnych paliw kopalnych. Do paliw tych należą zarówno węgiel kamienny i brunatny, jak i paliwa specjalne typu gazy z pieców koksowniczych lub hut stali czy odpady rafineryjne. Oferowane przez nas wysokosprawne kotły parowe są ciągle udoskonalane, na przykład, poprzez zastosowanie nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości, co umożliwia ich eksploatację w warunkach jeszcze wyższej temperatury i ciśnienia pary. Dzięki temu, w przyszłości sprawność elektrowni opalanych węglem może wzrosnąć do ponad 50 %. 22

23 Szerokie Spektrum Paliw Młyny węglowe, palniki czy układy odpopielania w wysokosprawnych kotłach parowych do wytwarzania pary technologicznej potrzebnych jest wiele różnych komponentów. Układy paleniskowe i komponenty firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe pracują z szerokim zakresem paliw stałych, płynnych i gazowych. Poszczególne części instalacji zoptymalizowane są zarówno do opalania miałem węgla kamiennego, jak i brunatnego. Będąc jednocześnie projektantem i producentem oryginalnych części, jesteśmy też idealnym partnerem w zakresie modernizacji i zaopatrzenia w części zamienne. W zależności od kryterium wyboru (np. właściwości paliwa, wartości graniczne emisji, utylizacja popiołu) MHPSE oferuje optymalne układy paleniskowe przystosowane do węgla kamiennego i brunatnego. Dla przykładu, opracowana przez MHPSE technologia palników obejmująca szereg rozwiązań chronionych patentami charakteryzuje się najniższym poziomem emisji spalin i najwyższą elastycznością. Dostarczane przez Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe podajniki młynów w formie przenośników łańcuchowych / taśmowych lub płytowych podobnie jak inne komponenty przeznaczone są do intensywnej i bezpiecznej eksploatacji. Młyny (do kruszenia i suszenia węgla kamiennego i brunatnego) są produkowane i oferowane przez MHPSE już od kilkudziesięciu lat. Nasze referencje w zakresie palników do instalacji opalanych gazem / olejem oraz paliwami specjalnymi (np. gazami hutniczymi i pozostałościami rafineryjnymi) oparte są również na długoletnim doświadczeniu. Od lewej: palnik DS, palnik RS i palnik DST Młyny węglowe typu MPS Nasze Projekty 23

24 Od RPA po Indie Do obu lokalizacji w Medupi i Kusile dostarczonych zostało po sześć wysokosprawnych kotłów parowych (po prawej: Medupi, kwiecień 2014) 1 Medupi 2 Kusile 3 Johannesburg Meja 2 Raghunathpur 3 Solapur Na przełomie lat 2007 i 2008 przedsiębiorstwo ESKOM, dostawca energii w RPA, zamówiło dwanaście kotłów parowych opalanych węglem o mocy ok. 800 MW każdy. Wspólnie z południowoafrykańską spółką zależną Mitsubishi Hitachi Power Systems Africa (Pty) Ltd. firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe realizuje montaż kluczowego wyposażenia w obu elektrowniach w Medupi i Kusile. Wartość zamówienia wyniosła około 4 miliardy euro i obejmowała opracowanie koncepcji, projektu i generalne wykonawstwo włączając zakup, montaż, kończąc na uruchomieniu. Nowe kotły parowe zaczną pracować w roku Po rozpoczęciu eksploatacji będą najnowocześniejszymi kotłami parowymi w RPA i charakteryzować się będą znacznie wyższą sprawnością w porównaniu do dotychczas funkcjonujących instalacji. Zaangażowanie firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe w RPA ma charakter długoterminowy. Wiele komponentów jest projektowanych i produkowanych na miejscu ok. 60 % wartości zamówienia pozostanie w kraju, tworząc lokalną wartość dodaną. Indie są jednym z najszybciej rozwijających się na świecie rynków budowy instalacji dla przemysłu energetycznego. W latach 2010 do 2017 całkowita moc zainstalowana na subkontynencie indyjskim powinna wzrosnąć ponad dwukrotnie do ok megawat (MW); tymczasem około dwie trzecie energii wytwarzają elektrownie zasilane kopalnymi nośnikami energii. Hitachi Power Europe (HPE), spółka poprzedzająca Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, wykonała z powodzeniem pierwszy krok na szybko rozwijającym się rynku indyjskim.razem z partnerem w joint venture HPE zdobyła zlecenie na dostawę sześciu dużych wysokosprawnych kotłów parowych zasilanych węglem kamiennym o mocy 660 MW. Spółka joint venture ( BGR Boilers Private Limited, z siedzibą w Chennai) została utworzona w roku 2010 przez HPE i indyjskiego wykonawcę instalacji energetycznych BGR Energy Systems Ltd. po to, aby na miejscu produkować i sprzedawać wysokosprawne kotły na parametry nadkrytyczne. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH będzie odpowiadać za budowę, montaż i uruchomienie instalacji energetycznych dla HPE. 24

25 Wejście na Rynek Polski i Grecki We wrześniu 2012 r. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz partner konsorcjalny Polimex-Mostostal (PXM) podpisały z polskim dostawcą energii elektrycznej, firmą Enea Wytwarzanie, kontrakt na budowę bloku Kozienice 11 opalanego węglem kamiennym. Wartość zamówienia na blok o mocy MW (sprawność netto 45,5 %) wyniosła 1,54 miliarda euro. Zakres dostaw MHPSE obejmuje kocioł do wytwarzania pary technologicznej, wraz z zasobnikiem węgla, młyny węglowe, układ spalania, instalację oczyszczania spalin, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalacje pomocnicze. Udziałowiec firma Hitachi, Ltd. dostarcza turbinę parową oraz przynależne komponenty. Firma Babcock-Hitachi K.K (BHK) występująca w roli podwykonawcy dostarczy instalację odsiarczania spalin. PXM odpowiada za część budowlaną, montaż oraz za większą część instalacji pozablokowych. Podczas budowy na miejscu pracować będzie osób, przy czym duża część wartości dodanej pozostanie w Polsce. Nowy blok zostanie uruchomiony w 2017 r. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe wraz z naszym klientem, firmą TERNA S.A., wybuduje na północy Grecji blok nowej generacji opalany węglem brunatnym o mocy 660 MW. Grecki dostawca energii Public Power Corporation (PPC) podpisał w marcu 2013 r. stosowną umowę z wykonawcą instalacji, firmą TERNA. MHPSE jako poddostawca firmy TERNA odpowiedzialny jest za projektowanie, dostawę wysokosprawnego kotła parowego wraz z urządzeniami pozablokowymi oraz,wspólnie z Hitachi, Ltd., za dostawę turbiny parowej i kompletnej instalacji oczyszczania spalin. TERNA dostarczy instalacje pozablokowe oraz wybuduje i uruchomi blok. Rozpoczęcie budowy Ptolemais V zaplanowano na rok 2015, a eksploatacja komercyjna rozpocznie się w roku Blok Kozienice 11 opalany węglem kamiennym Blok Ptolemais V opalany węglem brunatnym Nasze Projekty 25

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Nr 25/2013. W praktyce

Nr 25/2013. W praktyce Nr 25/2013 W praktyce Spis treści Od Wydawcy Source: Courtesy of IISD/Earth Negotiations Bulletin Kometa stworzona na Ziemi Efektywność energetyczna: okazje i wyzwania dla korporacji 08 10 16 Unisteel

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

CAT MAGAZINE POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE

CAT MAGAZINE POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE NUMER 3 2011 WWW.B-M.PL CAT MAGAZINE NA MIEJSCU: ITTEREN, HOLANDIA POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE SYLWETKA: MENEDŻER PRODUKTU BOB DE

Bardziej szczegółowo

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości >>> Raport: ABB dla przemysłu papierniczego Robotyka wchodzi w kolejne branże str. 6 Symbioza historii z nowoczesnością str. 8 Ekstremalny test wytrzymałości str. 20 Papier barometr gospodarki str. 14

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą KAMIENIE MILOWE NASZEJ HISTORII 1962-2010 1962 Założenie firmy w Holandii 1973 Otwarcie brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

z energetyką samochód elektryczny przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką samochód elektryczny przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat samochód elektryczny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14 dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza

Bardziej szczegółowo