Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe"

Transkrypt

1 Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki

2 Od Węgla do Elektryczności Produkcja energii elektrycznej w typowej elektrowni opalanej węglem kamiennym 1 Przed podaniem do komory paleniskowej węgiel rozdrabniany jest w młynach węglowych do postaci pyłu. 2 Efektem spalania pyłu węglowego w komorze paleniskowej kotła parowego są gazy spalinowe o temperaturze sięgającej 1450 C. Powstała w tym procesie energia cieplna jest wykorzystywana do wytworzenia pary pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze. 3 Para jest kierowana do turbiny, gdzie napierając na łopatki wirnika powoduje obrót wału turbiny sprzężonego z wałem generatora. Turbina zatem napędza jednocześnie generator, który wytwarza energię elektryczną. 4 W obecności katalizatorów tlenki azotu (NOx) z gazów spalinowych wchodzą w reakcje z reagentem w instalacji odazotowania. Produktami reakcji są azot i para wodna. 5 Cząsteczki pyłu ze strumienia gazów spalinowych osiadają na naładowanych elektrostatycznie powierzchniach elektrod zbiorczych elektrofiltra, skąd są następnie strącane i usuwane. 6 W instalacji odsiarczania spalin (IOS) wodna zawiesina wapnia lub mączki wapiennej wiąże dwutlenek siarki z napływających gazów spalinowych. Produktem końcowym tego procesu jest gips. 2

3 Spis treści Rosnące zapotrzebowanie na energię Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowie elektrowni, firma Mitsubishi Hitachi Power System Europe jest w stanie wykorzystać do dalszego rozwoju sprzyjającą koniunkturę w sektorze energetyki. od strony 4 Zobacz zwiastun: SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI Nasz personel Kładziemy duży nacisk na pracę zespołową zarówno wśród kadry inżynierskiej, jak i personelu technicznego. od strony 10 Nasze projekty Budujemy i dostarczamy wyposażenie do elektrowni na całym świecie. od strony 16 Nasze produkty Dysponujemy własnymi zakładami produkcyjnymi. Wytwarzamy m. in. elementy ciśnieniowe kotłów, układy paleniskowe i konstrukcje stalowe. od strony 26 Nasz Know-How Nowe materiały i technologie magazynowania energii są podstawą elektrowni następnej generacji. od strony 36 Sprawdzone rozwiązania dla energetyki 3

4 Rosnące zapotrzebowanie na energię Jako firma o ponad stuletniej tradycji w dziedzinie budowy elektrowni, Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH jest w stanie wykorzystać do dalszego rozwoju rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ogólnoświatowe ożywienie w sektorze energetyki. Rosn zapotrze na en

5 a ce bowanie ergię Siedziba Mitsubishi Hitachi Power w Duisburgu

6 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe W naszym biurze znajdującym się w porcie rzecznym w Duisburgu pracuje około 900 osób Struktura własnościowa Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH MHI MHPS MHPSE Hitachi, Ltd. 65% 35% 100% Ponad stuletnie doświadczenie w energetyce, szeroka oferta produktów zapewniających doskonałą sprawność, silnie zmotywowani pracownicy oraz udziałowcy dysponujący rzeczywistą siłą i potencjałem finansowym to podstawowe atuty firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE). Jako dostawca technologii na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Nasze doświadczenie sprawia, że jesteśmy jednym z liderów na rynku dostaw i rozwoju nowych technologii, co potwierdza lista zrealizowanych projektów. Ponadto MHPSE dostarcza główne komponenty do elektrowni takie jak kotły do wytwarzania pary technologicznej wraz z młynami węglowymi, instalacje ochrony środowiska i turbiny. Historia firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe sięga 1898 roku, kiedy to w Berlinie powstała firma Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselewerke AG. W 2003 roku firma Babcock Hitachi K.K. spółka zależna koncernu Hitachi, Ltd. przejęła zasoby Babcock Borsig Group z Oberhausen w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni wraz z kompletnym know-how w zakresie kotłów parowych i bloków gazowo-parowych. W 2006 roku firma została przejęta przez koncern Hitachi i zmieniła nazwę na Hitachi Power Europe GmbH. W roku 2014 przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność jako Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH pod parasolem joint venture Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd. Od 2007 roku firma posiada siedzibę w porcie rzecznym w Duisburgu, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nasze przedsiębiorstwo wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ok osób (stan na marzec 2014 r.). Oprócz budowy elektrowni i produkcji ich najważniejszych komponentów, jako producent świadczymy również przyszłościowe usługi i technologie lepszego jutra. Przykładami innowacyjności i niezawodności firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe są technologie przyjazne dla środowiska umożliwiające na przykład magazynowanie energii lub wykorzystanie biomasy. Elektrownie Komponenty Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska 6

7 Ruszamy w Świat Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH jest w 100 % spółką zależną Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), która stanowi przedsiębiorstwo joint venture Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd. MHPS łącznie z 58 spółkami zależnymi (9 w Japonii, 49 poza Japonią) to wykonawca elektrowni i dostawca wyposażenia dla energetyki obecny na całym świecie. Spółka joint venture zatrudnia blisko pracowników i dąży do tego, aby osiągnąć pozycję światowego lidera w dziedzinie budowy elektrowni cieplnych. Filarem w tej grupie kapitałowej jest firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Na rynkach, na których jesteśmy obecni, zaznaczyliśmy swoją pozycję lidera w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni opalanych paliwami kopalnymi (węgiel, gaz). SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE KAPITAŁOWO Z MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE 1 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe MH Power Systems Europe Service GmbH 3 Mitsubishi Hitachi Power Systems Africa (Pty) Ltd. 4 Meeraner Dampfkesselbau GmbH 5 Donges SteelTec GmbH 6 Babcock Fertigungszentrum GmbH 3 Rosnące zapotrzebowanie na energię 7

8 Rozwój Opiera się na Energii Przyrost ludności na świecie, postępujący rozwój gospodarczy oraz nowe produkty wprowadzane na rynek powodują, że rozwój ekonomiczny, technologiczny i kulturalny nie jest możliwy bez konsekwentnie rosnących dostaw energii. Mowa tu głównie o energii elektrycznej, która jest niezbędna do produkcji i transportu towarów oraz świadczenia różnego rodzaju usług. Dla konkurujących na rynku gospodarek bardzo ważnym czynnikiem jest zrównoważone wykorzystanie różnych źródeł energii oraz uzyskanie maksymalnej sprawności w procesie wytwórczym. Przeważająca część energii elektrycznej na świecie wytwarzana jest przez elektrownie opalane paliwami kopalnymi. Są to w gruncie rzeczy rozwiązania sprawdzone i zapewniające niezawodność w warunkach pracy ciągłej oraz ekonomiczne w eksploatacji. Elektrownie najnowszej generacji opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym oraz gazem gwarantują znaczne ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowym atutem jest dostępność paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny w krajach stabilnych politycznie i społecznie. Jednocześnie zakłada się, że zasoby tych surowców wystarczą na setki lat. WZROST ZUŻYCIA WĘGLA KAMIENNEGO (w mln ton) Świat Chiny Indie OECD* *30 krajów wysoko uprzemysłowionych Źródło: IEA, dane szacunkowe na rok 2007 Liczba ludności na świecie wynosi obecnie około 6,8 miliarda. W ciągu ostatnich 50 lat liczba ta uległa podwojeniu i będzie nadal rosła. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedna czwarta populacji jest wciąż pozbawiona dostępu do energii elektrycznej. Z tego powodu przewiduje się, że produkcja i zużycie energii elektrycznej będą wzrastały bardziej dynamicznie niż zużycie wszystkich pozostałych nośników energii. Eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną do roku 2030 ulegnie podwojeniu. Tak więc wyzwanie, przed którym stoją przedsiębiorstwa, świat polityki, a także całe społeczeństwa jest dość oczywiste: należy w dłuższej perspektywie zapewnić zrównoważone, niezawodne i ekonomiczne źródła wytwarzania energii. UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (%) Polska Australia Chiny Indie Czechy USA * 93 Źródło: IEA, dane za rok 2006 z wyjątkiem (*) za

9 Liderzy w Budowie Obiektów Energetycznych Nie jest zaskoczeniem, że z uwagi na długą tradycję, nowoczesne produkty oraz obszerną wiedzę know-how, są czołowym wykonawcą elektrowni. W dużej mierze wynika to również z wysokiej sprawności pracy bloków opalanych paliwami kopalnymi, restrykcyjnych przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz znaczących osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju nowych, wydajniejszych materiałów oraz technologii wychwytywania CO 2. Ponieważ zużycie energii elektrycznej na całym świecie wzrasta, a w kolejnych latach wiele elektrowni osiągnie swój końcowy etap eksploatacji, zapotrzebowanie na nowe obiekty lub wymianę starych jest duże. Niemiecki sektor budownictwa dużych instalacji przemysłowych (elektrownie, huty i walcownie, instalacje przemysłu chemicznego, urządzenia elektrotechniczne, cementownie) jest także istotnym czynnikiem eksportowym, jako że około 80 % zleceń napływa z zagranicy. Wszystkie te czynniki będą przyczyniać się do wzrostu zapotrzebowania zarówno na produkty, jak i wiedzę know-how, oferowaną przez sektor projektowania i budowy elektrowni. ZAMÓWIENIA OGÓŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU GEOGRAFICZNEGO (2012) Zamówienia zagraniczne stanowią podstawę dla budownictwa dużych instalacji przemysłowych Kraje wysoko uprzemysłowione 16,2 % 19,0 % Reszta świata 20,5 % Rejon Azji 23,8 % i Pacyfiku Europa Wschodnia 11,6 % i WNP 8,8 % Bliski Wschód Źródło: Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA ZAMÓWIENIA OGÓŁEM W SEKTORZE DUŻYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH W LATACH (w mld EUR) Razem Inne kraje Źródło: Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA Rosnące zapotrzebowanie na energię 9

10 Nasz

11 Personel Nasz Personel Począwszy od kadry inżynierskiej poprzez handlowców, personel techniczny i asystentów projektów, w Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe kładziemy nacisk na pracę zespołową.

12 Projektowanie z Wykorzystaniem Najnowocześniejszego Oprogramowania Specjalistyczne narzędzia informatyczne umożliwiają wirtualne i przestrzenne obrazowanie całych elektrowni oraz ich podzespołów Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest ekspertem w budowie wysokosprawnych elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Nasza oferta obejmuje również realizację w formule pod klucz bloków gazowo-parowych przystosowanych do konkretnych wymagań klienta. Niezależnie od tego czy jest to kocioł do wytwarzania pary technologicznej, turbina, młyn węglowy czy instalacja oczyszczania spalin, wszystkie podzespoły elektrowni muszą być eksploatowane w sposób wydajny, niezawodny, ekonomiczny oraz zgodny z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Aby uzyskać optymalne efekty, firma MHPSE korzysta w procesie projektowania z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Narzędzia te na przykład oprogramowanie 3D CAD czy rozwiązania wykorzystujące rzeczywistość wirtualną są kluczowe dla optymalnego rozmieszczenia komponentów oraz do obliczeń przepływów w kotle do wytwarzania pary technologicznej. Dzięki temu już na etapie projektowania możliwe jest m. in. wydłużenie żywotności elementów całej instalacji, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji. MHPSE wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie do projektowania zarówno w fazie budowy, jak i rozruchu kompletnych elektrowni i ich komponentów. Używane narzędzia do projektowania są nieustannie doskonalone przez naszych specjalistów. W przyszłości możliwe będzie zobrazowanie na ekranie komputera kompletnej wirtualnej elektrowni, w tym wszystkich bieżących danych i odczytów. Taka dynamiczna symulacja elektrowni jako całego obiektu przyniesie szereg korzyści. Jedną z nich będzie możliwość szkolenia personelu w zakresie przyszłych zadań, zaś kolejną symulacja komputerowa kluczowych procedur takich jak na przykład ponowny rozruch elektrowni po wykonanym przeglądzie technicznym. 12

13 Własne Zespoły Montażowe na Budowie Dzięki wieloletniej obecności na rynku energetycznym zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dysponuje olbrzymim doświadczeniem. Nasze ekipy zajmują się nie tylko projektowaniem oraz budową, lecz także monitorują postęp prac, kontrolują zadania logistyczne i zapotrzebowanie personalne, sprawując ciągły nadzór nad pracami i dbając o sprawne przekazywanie poszczególnych elementów instalacji do eksploatacji. Oprócz dostaw własnych podzespołów i części zamiennych do młynów węglowych oraz elementów układów spalania, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewnia również kompleksową obsługę techniczną zabudowanych urządzeń i instalacji. Oddział naszej firmy odpowiedzialny za obsługę techniczną posiada kwalifikacje i wiedzę technologiczną wymaganą do konserwacji komponentów elektrowni i utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym. Doświadczony personel firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe nadzoruje budowę elektrowni Nasz Personel 13

14 Dla Nas Ważny Jest Każdy Szczegół Próbki są poddawane analizie pod elektronowym mikroskopem skaningowym i w laboratorium chemicznym Przy powiększeniu 100 tysięcy razy w elektronowym mikroskopie skaningowym na badanej powierzchni widać nawet najdrobniejsze ślady. Jest to bardzo istotne na przykład podczas badania powierzchni pęknięć materiałów. To tylko jedno z zadań wykonywanych codziennie przez personel laboratorium firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Nasi eksperci w zakresie technologii materiałowych oraz analiz chemicznych korzystają w swojej pracy z najnowocześniejszej aparatury. Badają i analizują paliwa kopalne, oznaczają wartość opałową oraz podatność przemiałową różnych rodzajów węgla, a także poszukują pierwiastków śladowych w odpadach z procesu spalania (m. in. w żużlu i popiołach). Ich celem jest zarówno poprawa wydajności procesu spalania, jak i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Efekt ten można osiągnąć, optymalizując na przykład konstrukcję młynów węglowych i palników w zależności od rodzaju i szczegółowej charakterystyki paliwa. Nasi specjaliści wykonują analizy uszkodzeń oraz badania w celu określenia pozostałego okresu żywotności elementów procedury te wymagają co roku badania setek próbek materiałowych. Badają oni również zdatność materiałów do ich dalszego przetwarzania i sprawdzają czy nowo opracowane materiały nadają się do wykorzystania w elektrowniach przyszłej generacji. Dlatego też naturalnym aspektem działalności laboratorium jest ścisła współpraca z projektantami i konstruktorami oraz z osobami odpowiedzialnymi za rozruch. Laboratorium firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe posiada akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC

15 Zmotywowany Personel Nowi pracownicy pod okiem przedstawicieli przedsiębiorstwa poznają różne działy, m. in. laboratorium MHPSE Doskonale wykształcona kadra, pracująca samodzielnie w oparciu o szeroki zakres wiedzy jest czynnikiem, od którego zależy sukces każdego przedsiębiorstwa. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewnia ku temu doskonałe warunki dotyczy to zarówno osób rozpoczynających pracę (stażystów, praktykantów, absolwentów szkół wyższych), jak też doświadczonych pracowników. Firma cieszy się popularnością jako potencjalny pracodawca, szczególnie wśród młodych osób. Na jedno miejsce dla praktykanta zgłasza się średnio 50 młodych osób. Poświadczeniem wysokiej jakości programu szkoleniowego jest fakt, iż dzięki dobrym wynikom prawie wszyscy praktykanci otrzymują dopuszczenie do egzaminu końcowego w terminie wcześniejszym. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe inwestuje również perspektywicznie w odpowiednie kształcenie i doskonalenie zawodowe swoich pracowników. Specjalistyczne szkolenia przeprowadzane w całym koncernie stwarzają wiele możliwości do podnoszenia kwalifikacji zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i kadry zarządzającej. Międzynarodowy charakter działalności MHPSE, jako wykonawcy obiektów energetycznych realizującego projekty od Europy poprzez Południową Afrykę po Indie,umożliwia poszerzenie osobistych i zawodowych horyzontów naszych pracowników. Udział w międzynarodowych projektach umożliwia im poznanie innych metod i kultury pracy, a tym samym pełne wykorzystanie swojego potencjału. Wszakże tylko zmotywowany i wykwalifikowany personel może stanowić podstawę dla ciągłej innowacyjności. Kształcenie zawodowe obejmuje również wizyty na terenie realizowanych projektów Nasz Personel 15

16 Nasze Projekty Dla nas lokalizacja nie ma znaczenia budujemy elektrownie i dostarczamy ich podzespoły w Niemczech, Europie oraz na całym świecie. Nasze

17 Projekty Elektrownia Maasvlakte opalana węglem kamiennym / Holandia

18 Specjalista w Roli Generalnego Wykonawcy (EPC) i Dostawcy Bloków Energetycznych Blok energetyczny (tzw. power train ) obejmuje główne moduły elektrowni Na blok energetyczny elektrowni składają się trzy moduły: kocioł parowy, instalacja oczyszczania spalin oraz turbozespół wraz z instalacjami pozablokowymi. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest specjalistą w projektowaniu, budowie i przeprowadzaniu rozruchów takich instalacji. MHPSE posiada obszerne doświadczenie w zakresie elektrowni cieplnych (kotły opalane węglem, gazem i olejem wraz z turbinami parowymi) złożonych z bloków o mocy przekraczającej MWe. Do najnowszych, referencyjnych projektów realizowanych w formule pod klucz (EPC = Engineering, Procurement, Construction) zalicza się blok Walsum 10 () opalany węglem kamiennym, który został uruchomiony pod koniec 2013 roku, jak również obecnie realizowane projekty budowy bloku Kozienice 11 (Polska) oraz Ptolemais V (Grecja), w których MHPSE jest jednym z konsorcjantów. Fachowa wiedza naszych specjalistów obejmuje wszystkie etapy niezbędne podczas projektowania i realizacji inwestycji, w tym: Prace projektowe na etapie uzyskiwania pozwoleń (przygotowanie wniosków o wydanie odpowiednich pozwoleń, konsultacje z przedstawicielami władz publicznych) Opracowanie koncepcyjne (w tym analiza wykonalności, analiza porównawcza, symulacja cyklu eksploatacyjnego) Projekt podstawowy i wykonawczy (od opracowania technologii do projektu instalacji elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz koncepcji sytuacyjnej obiektu) Zarz dzanie projektem (sporządzenie harmonogramu realizacji, zapewnienie terminowości dostaw, śledzenie kosztów, zapewnienie jakości) Wsparcie w realizacji zakupów 18

19 Sprawność na Poziomie 45 % i Powyżej Bez względu na to, czy chodzi o kompletne elektrownie, moduły bloków energetycznych czy kotły parowe do wytwarzania pary technologicznej, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dysponuje odpowiednim doświadczeniem i know-how, aby sprostać specjalnym wymaganiom klientów w dziedzinie energetyki. Będąc samodzielnym wykonawcą podzespołów i instalacji energetycznych, nasza firma może zarówno produkować i dostarczać poszczególne komponenty, jak i projektować, budować i uruchamiać kompletne instalacje. Od 2007 roku, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zbudowała instalacje, bądź jest w trakcie ich budowy, o łącznej mocy znamionowej ponad MW. Jako przykład może posłużyć elektrownia Moorburg opalana węglem kamiennym w hamburskim porcie, w której MHPSE wybudowała na zlecenie Vattenfall dwa kotły parowe w kompleksie dwublokowym. Po zakończeniu budowy elektrownia będzie miała sprawność przekraczającą 45 % i będzie tym samym jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Wysoka sprawność netto oznacza nie tylko znacznie wyższą moc. To również oszczędność zasobów (mniejsze zużycie paliwa) w porównaniu z dotychczasowymi elektrowniami oraz niższa emisja dwutlenku węgla. DANE TECHNICZNE EL. MOORBURG BLOK A / B Moc elektryczna 2 x 820 MW Paliwo węgiel kamienny Parametry pary świeżej 600 C / 276 bar Sprawność netto powyżej 45 % Wysokość kotłowni 100 m Całkowita masa części ciśnieniowych na 1 blok t Projekt Moorburg Nasze Projekty 19

20 Wieloletnie Doświadczenie z Węglem Brunatnym... Nie tylko elektrownie opalane węglem kamiennym, lecz również opalane węglem brunatnym mogą zagwarantować pewność i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wielu dostawców energii rozpoczęło modernizację lub przebudowy eksploatowanych przez siebie elektrowni na węgiel brunatny. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii wykorzystujących ten rodzaj paliwa, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe zapewniła sobie ugruntowaną pozycję dostawcy najnowszej generacji wysokosprawnych kotłów parowych na węgiel brunatny. Przykładem mogą być dwa nowe bloki firmy RWE Power AG (o łącznej mocy 2240 MW) powstające w niemieckim Neurath. W ramach tego projektu, firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, występująca w roli lidera konsorcjum, realizuje montaż dwóch kotłów parowych o sprawności sięgającej 43 %, co jest wynikiem doskonałym na skalę światową. Obydwa bloki zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi światowymi osiągnięciami w zakresie technologii kotłów parowych. Są to bloki na parametry nadkrytyczne, w których zakładana temperatura pary zasilającej jest najwyższą temperaturąuzyskaną kiedykolwiek w bloku opalanym węglem brunatnym. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe wykonała również montaż kotła parowego nowej generacji dla nowego bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym w elektrowni Boxberg w Saksonii. Podobnie jak wielu innych zamawiających, również i Vattenfall polega na znacznych rezerwach węgla brunatnego, które umożliwiają budowę i prowadzenie ruchu bloków na węgiel brunatny. Dzięki znacznie wyższej sprawności nowe elektrownie emitują znacznie mniejsze ilości CO 2 niż ich poprzednicy. Jednocześnie obiekty te pozwalają oszczędzać cenne zasoby ponieważ do wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej potrzebują mniej paliwa. Kolejnym atutem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest fakt, że oferujemy elementy układu spalania opracowane według naszej własnej technologii i dostosowane w optymalny sposób do spalania różnych rodzajów węgla brunatnego (m. in. cyrkulacyjne palniki strumieniowe). Przykładowa instalacja Boxberg: wysokosprawny kocioł parowy opalany węglem brunatnym 20

21 oraz w Budowie Bloków Gazowych Blok gazowo-parowy (BGP) łączy w sobie zalety turbiny gazowej i bloku parowego krótki czas reakcji i bardzo wysoki stopień sprawności. Tego typu blok energetyczny, charakteryzujący się nadzwyczaj wysoką sprawnością, składa się zarówno z turbiny gazowej oraz ustawionej za nią turbiny parowej. W takiej konfiguracji blok BGP pozwala na uzyskanie sprawności na poziomie 61 %. Bloki gazowo-parowe osiągają maksymalne wartości sprawności Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe posiada obszerną wiedz technologiczną oraz długoletnie kompleksowe doświadczenie również w przypadku instalacji energetycznych zasilanych gazem: od planowania poprzez budowę i montaż aż do uruchomienia. MHPSE posiada w swoim portfolio ok. 20 referencyjnych bloków gazowych / BGP zrealizowanych w formule pod klucz" w krajach europejskich i na Bliskim Wschodzie, których łączna moc zainstalowana wynosi MW. W obrębie grupy MHPS wszystkie instalacje techniczne dostępne są w konstrukcji modułowej zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i elektrowni dużej mocy. Ponadto, do wszystkich podzespołów i komponentów oferujemy przynależne długoterminowe umowy serwisowe (LTSA = Long Term Service Agreements). Pracownicy firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe troszczą się o całościowe planowanie inwestycji, kompletne wykonawstwo wraz z planowaniem budowy i montażem oraz kierowanie fazą rozruchu. W trakcie poszczególnych etapów budowy inżynierowie pokonują szczególne wyzwania (jak choćby zintegrowanie nowej instalacji z istniejącą infrastrukturą elektrowni). Nasze Projekty 21

22 Wysokosprawne Kotły Dwa przykłady wysokosprawnych kotłów parowych produkcji Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe: Neurath (góra) i Datteln (dół) Tysiące spoin, setki kilometrów rur, kilkadziesiąt tysięcy ton konstrukcji stalowych sercem każdej elektrowni na paliwa kopalne jest kocioł parowy do wytwarzania pary technologicznej. Pył węglowy jest tu spalany w temperaturze około 1450 C, wytwarzając gorące gazy spalinowe i parę pod niezwykle wysokim ciśnieniem (która następnie wprawia w ruch łopatki turbiny). Szczycąca się ponad stuletnią historią firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest jednym z liderów rynku w zakresie rozwoju technologii wysokosprawnych kotłów parowych do wytwarzania pary technologicznej. Nasze projekty referencyjne obejmują obiekty powstałe od roku 1970 o łącznej mocy 370 tys. MW (z czego 180 tys. MW przypada na instalacje opalane węglem kamiennym, 43 tys. MW na obiekty na węgiel brunatny i 140 tys. MW na instalacje olejowo-gazowe). MHPSE projektuje, buduje i dostarcza kotły parowe dla bloków o mocy ponad MWe, przy ciśnieniu pary zasilającej powyżej 300 bar oraz temperaturach pary świeżej na poziomie 600 C oraz temperaturze pary wtórnej do 620 C dla wszystkich dostępnych paliw kopalnych. Do paliw tych należą zarówno węgiel kamienny i brunatny, jak i paliwa specjalne typu gazy z pieców koksowniczych lub hut stali czy odpady rafineryjne. Oferowane przez nas wysokosprawne kotły parowe są ciągle udoskonalane, na przykład, poprzez zastosowanie nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości, co umożliwia ich eksploatację w warunkach jeszcze wyższej temperatury i ciśnienia pary. Dzięki temu, w przyszłości sprawność elektrowni opalanych węglem może wzrosnąć do ponad 50 %. 22

23 Szerokie Spektrum Paliw Młyny węglowe, palniki czy układy odpopielania w wysokosprawnych kotłach parowych do wytwarzania pary technologicznej potrzebnych jest wiele różnych komponentów. Układy paleniskowe i komponenty firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe pracują z szerokim zakresem paliw stałych, płynnych i gazowych. Poszczególne części instalacji zoptymalizowane są zarówno do opalania miałem węgla kamiennego, jak i brunatnego. Będąc jednocześnie projektantem i producentem oryginalnych części, jesteśmy też idealnym partnerem w zakresie modernizacji i zaopatrzenia w części zamienne. W zależności od kryterium wyboru (np. właściwości paliwa, wartości graniczne emisji, utylizacja popiołu) MHPSE oferuje optymalne układy paleniskowe przystosowane do węgla kamiennego i brunatnego. Dla przykładu, opracowana przez MHPSE technologia palników obejmująca szereg rozwiązań chronionych patentami charakteryzuje się najniższym poziomem emisji spalin i najwyższą elastycznością. Dostarczane przez Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe podajniki młynów w formie przenośników łańcuchowych / taśmowych lub płytowych podobnie jak inne komponenty przeznaczone są do intensywnej i bezpiecznej eksploatacji. Młyny (do kruszenia i suszenia węgla kamiennego i brunatnego) są produkowane i oferowane przez MHPSE już od kilkudziesięciu lat. Nasze referencje w zakresie palników do instalacji opalanych gazem / olejem oraz paliwami specjalnymi (np. gazami hutniczymi i pozostałościami rafineryjnymi) oparte są również na długoletnim doświadczeniu. Od lewej: palnik DS, palnik RS i palnik DST Młyny węglowe typu MPS Nasze Projekty 23

24 Od RPA po Indie Do obu lokalizacji w Medupi i Kusile dostarczonych zostało po sześć wysokosprawnych kotłów parowych (po prawej: Medupi, kwiecień 2014) 1 Medupi 2 Kusile 3 Johannesburg Meja 2 Raghunathpur 3 Solapur Na przełomie lat 2007 i 2008 przedsiębiorstwo ESKOM, dostawca energii w RPA, zamówiło dwanaście kotłów parowych opalanych węglem o mocy ok. 800 MW każdy. Wspólnie z południowoafrykańską spółką zależną Mitsubishi Hitachi Power Systems Africa (Pty) Ltd. firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe realizuje montaż kluczowego wyposażenia w obu elektrowniach w Medupi i Kusile. Wartość zamówienia wyniosła około 4 miliardy euro i obejmowała opracowanie koncepcji, projektu i generalne wykonawstwo włączając zakup, montaż, kończąc na uruchomieniu. Nowe kotły parowe zaczną pracować w roku Po rozpoczęciu eksploatacji będą najnowocześniejszymi kotłami parowymi w RPA i charakteryzować się będą znacznie wyższą sprawnością w porównaniu do dotychczas funkcjonujących instalacji. Zaangażowanie firmy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe w RPA ma charakter długoterminowy. Wiele komponentów jest projektowanych i produkowanych na miejscu ok. 60 % wartości zamówienia pozostanie w kraju, tworząc lokalną wartość dodaną. Indie są jednym z najszybciej rozwijających się na świecie rynków budowy instalacji dla przemysłu energetycznego. W latach 2010 do 2017 całkowita moc zainstalowana na subkontynencie indyjskim powinna wzrosnąć ponad dwukrotnie do ok megawat (MW); tymczasem około dwie trzecie energii wytwarzają elektrownie zasilane kopalnymi nośnikami energii. Hitachi Power Europe (HPE), spółka poprzedzająca Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, wykonała z powodzeniem pierwszy krok na szybko rozwijającym się rynku indyjskim.razem z partnerem w joint venture HPE zdobyła zlecenie na dostawę sześciu dużych wysokosprawnych kotłów parowych zasilanych węglem kamiennym o mocy 660 MW. Spółka joint venture ( BGR Boilers Private Limited, z siedzibą w Chennai) została utworzona w roku 2010 przez HPE i indyjskiego wykonawcę instalacji energetycznych BGR Energy Systems Ltd. po to, aby na miejscu produkować i sprzedawać wysokosprawne kotły na parametry nadkrytyczne. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH będzie odpowiadać za budowę, montaż i uruchomienie instalacji energetycznych dla HPE. 24

25 Wejście na Rynek Polski i Grecki We wrześniu 2012 r. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz partner konsorcjalny Polimex-Mostostal (PXM) podpisały z polskim dostawcą energii elektrycznej, firmą Enea Wytwarzanie, kontrakt na budowę bloku Kozienice 11 opalanego węglem kamiennym. Wartość zamówienia na blok o mocy MW (sprawność netto 45,5 %) wyniosła 1,54 miliarda euro. Zakres dostaw MHPSE obejmuje kocioł do wytwarzania pary technologicznej, wraz z zasobnikiem węgla, młyny węglowe, układ spalania, instalację oczyszczania spalin, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalacje pomocnicze. Udziałowiec firma Hitachi, Ltd. dostarcza turbinę parową oraz przynależne komponenty. Firma Babcock-Hitachi K.K (BHK) występująca w roli podwykonawcy dostarczy instalację odsiarczania spalin. PXM odpowiada za część budowlaną, montaż oraz za większą część instalacji pozablokowych. Podczas budowy na miejscu pracować będzie osób, przy czym duża część wartości dodanej pozostanie w Polsce. Nowy blok zostanie uruchomiony w 2017 r. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe wraz z naszym klientem, firmą TERNA S.A., wybuduje na północy Grecji blok nowej generacji opalany węglem brunatnym o mocy 660 MW. Grecki dostawca energii Public Power Corporation (PPC) podpisał w marcu 2013 r. stosowną umowę z wykonawcą instalacji, firmą TERNA. MHPSE jako poddostawca firmy TERNA odpowiedzialny jest za projektowanie, dostawę wysokosprawnego kotła parowego wraz z urządzeniami pozablokowymi oraz,wspólnie z Hitachi, Ltd., za dostawę turbiny parowej i kompletnej instalacji oczyszczania spalin. TERNA dostarczy instalacje pozablokowe oraz wybuduje i uruchomi blok. Rozpoczęcie budowy Ptolemais V zaplanowano na rok 2015, a eksploatacja komercyjna rozpocznie się w roku Blok Kozienice 11 opalany węglem kamiennym Blok Ptolemais V opalany węglem brunatnym Nasze Projekty 25

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA WARTOŚCI FIRMY JAKOŚĆ - Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

Bardziej szczegółowo

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji szkodliwych substancji do środowiska. Budowane nowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Energia w działaniu. Energia. w działaniu. Sprawdzone rozwiązania dla energetyki

Energia w działaniu. Energia. w działaniu. Sprawdzone rozwiązania dla energetyki Energia w działaniu Energia w działaniu Sprawdzone rozwiązania dla energetyki Od węgla do elektryczności d b f c e a Produkcja energii elektrycznej w typowej elektrowni węglowej 1 Przed podaniem do pieca

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY Food Processing Equipment PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY NEAEN CleanJar Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i sterylizacji opakowań szklanych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Energia ze słomy BFS Energo, Praga, Republika Czeska BFS Energo, a.s. Łańcuch paliwowy Wsparcie w procesie produkcji paliwa z pola wprost do kotła Łańcuch technologiczny Elektrownie/ciepłownie Kotłownie

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

Quad-generacja spowoduje wzrost sprawności wytwarzania mediów oraz obniżenie emisji CO2 w zakładzie Coca-Cola w Radzyminie Zakopane, 18 maja 2010

Quad-generacja spowoduje wzrost sprawności wytwarzania mediów oraz obniżenie emisji CO2 w zakładzie Coca-Cola w Radzyminie Zakopane, 18 maja 2010 Quad-generacja spowoduje wzrost sprawności wytwarzania mediów oraz obniżenie emisji CO2 w zakładzie Coca-Cola w Radzyminie Zakopane, 18 maja 2010 Robert Domaradzki, ContourGlobal ContourGlobal ContourGlobal

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt Bio-Energy Installations Technologia spalania biomasy Maciej Wojtynek Inżynier Procesu www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt: Dostawca pod-klucz elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni mgr inż. Grzegorz Drabik Plan prezentacji O firmie Technologia Wybrane realizacje Ciepłownia gazowa a elektrociepłownia gazowa

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Program czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki. Forum Innowacyjnego Węgla

Program czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki. Forum Innowacyjnego Węgla Program 200+ - czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki Aktualne megatrendy w gospodarkach i społeczeństwach zmiana społeczeństw przemysłowych w społeczeństwa informatyczne rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

Sortownik dynamiczny LSKS

Sortownik dynamiczny LSKS Specjalistyczne urządzenia modernizacyjne Sortownik dynamiczny LSKS Dynamiczny sortownik Loesche składa się z obudowy ze stałymi łopatkami i stożka do zawracania grubszych frakcji, wirnika i napędu o zmiennej

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Konwersatorium Inteligentna Energetyka STOWARZYSZENIE Konwersatorium Inteligentna Energetyka Autonomizacja regionów energetycznych ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA W ELEKTROENERGETYCE Porównanie energetyki WEK i EP w kontekście fundamentalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Produkcja energii elektrycznej Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Znaczenie energii elektrycznej Umożliwia korzystanie z urządzeń gospodarstwa domowego Warunkuje rozwój rolnictwa, przemysłu i usług

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy O firmie H.Cegielski-Poznań S.A. Firma powstała 165 lat temu, założona przez Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Płynne narzędzie więcej niż tylko chłodziwo. Produktywność, wydajność ekonomiczna i jakość obróbki są czynnikami, które zależne są od doboru

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego

Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego Special Power Niezawodne systemy zasilania do zastosowań w kolei, metrze autobusach elektrycznych automatycznych systemach transportu TWÓJ PARTNER W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo