European CSR Award Scheme

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European CSR Award Scheme"

Transkrypt

1 European CSR Award Scheme RADA EKSPERTÓW Julia Koczanowicz-Chondzyńska od 5 lat w Fundacji Inicjatyw Społecznoekonomicznych. Menedżerka i pełnomocniczka Zarządu FISE ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra politologii. Odpowiedzialna za projekt "Zrób biznes" związany z promocją i upowszechnianiem idei współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi. Sekretarz Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne, organizowanego przez FISE od 2011 roku. Autorka tekstów i opracowań związanych z przedsiębiorczością społeczną publikowanych na Ekonomiaspoleczna.pl. Ewa Konczal, Reprezentant Ashoki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ma szerokie międzynarodowe doświadczenie w obszarze wyszukiwania innowacji społecznych, ich wspierania i budowania partnerstwa społeczno-biznesowego w celu replikowania sprawdzonych rozwiązań w skali lokalnej i ponadnarodowej. Przed rozpoczęciem pracy w Ashoce Ewa spędziła dwa lata w Egipcie, gdzie współtworzyła Egipsko-Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Społecznych, a także pracowała jako Wice Prezydent ds. Zasobów Ludzkich AIESEC-u. Następnie spędziła pół roku w Indiach, jako wolontariusz w organizacji przeciwdziałającej zatrudnianiu dzieci. W 2004 roku wspólnie z partnerem Ewa uruchomiła Fundację Czarodziejska Góra, której celem jest uczenie współpracy i partnerstwa dzieci i młodzieży poprzez działania w środowisku górskim (wspinanie, narty, konie, piesze wędrówki). Ewa została wyróżniona za swoje działania na rzecz innych oraz działalność w Ashoce, m.in. Ford Motor Company Fellow, Remarque Forum of New York City University oraz AIESEC International Global Leadership & Entrepreneurship Award. Również polskie organizacje wręczyły jej wyróżnienie w postaci Medalu od EkoSzkoły Życia w Wandzinie za promowanie innowacyjnych pomysłów w obszarze uzależnień i działalności z młodzieżą ze środowisk wykluczonych oraz Przyjaciel Ubogich Dzieci z Katowic - wyróżnienie od Stowarzyszenia Dom Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów za promowanie dobrych rozwiązań pracy z dziećmi ulicy oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia. Ewa jest przekonana, że każdy człowiek, któremu żyje się lepiej niż innym, powinien dzielić się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami czy innymi możliwościami. Powinien mieć realny, pozytywny wpływ na swoje otoczenie lub inne, wybrane środowiska.

2 Magdalena Kostulska - początkowo zajmowała się współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) oraz wdrażaniem w Polsce projektu systemowego dotyczącego rozwoju dialogu społecznego pracując dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnie, w Konfederacji Pracodawców Polskich, odpowiadała za bilateralne kontakty międzynarodowe członków tej Organizacji, jak również zapewnienie udziału KPP w gremiach międzynarodowych. Od listopada 2010 r. dołączyła do UNDP i obecnie zajmuje się współpracą z biznesem, Global Compact oraz ekonomią społeczną. Joanna Krasnodębska - dyrektor Stowarzyszenia BORIS. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem. Jest trenerem w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Jest też członkiem Zarządów kilku warszawskich organizacji pozarządowych. Od listopada 2005 trenerka akredytowana Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) oraz doradca z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Monika Michałowska Od 2009 r. działa zawodowo w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w kontekście firm z sektora MSP. Koordynatorka międzynarodowego projektu partnerskiego RespEn Odpowiedzialna przedsiębiorczość (www.responsiblesme.eu). Od 2011 r. członkini Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczyła w spotkaniach roboczych Zespołu Zadaniowego powołanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego do opracowania projektu planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata W ramach prac kapituły dorocznego, pomorskiego konkursu Firma z przyszłością odpowiedzialna za ocenę firm w kategorii Firma odpowiedzialna w biznesie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła także Środowiskowe Studium Doktoranckie z Biologii i Oceanologii na Uniwersytecie Gdańskim. Przez 6 lat związana z Instytutem Oceanografii w Gdyni, gdzie m.in. prowadziła samodzielnie projekty naukowe oraz koordynowała projekty partnerskie w tym. współpracy międzynarodowej. Współpracowała z WWF Polska w charakterze trenera, w ramach kampanii edukacyjnej części projektu dot. ograniczenia nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Piotr Onikki-Górski dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu.

3 Janusz Reichel - wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych artykułów poświęconych społecznej odpowiedzialności, etyce biznesu, społeczeństwu obywatelskiemu i ekonomii społecznej. Brał udział w licznych, krajowych i międzynarodowych, projektach poświęconych wymienionej problematyce. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji poświęconych wymienionym zagadnieniom. Członek komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności (KT 305) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Uczestnik grup roboczych ds. promocji CSR i edukacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przy Ministerstwie Gospodarki. Czynny jako ewaluator w licznych procedurach konkursowych m.in. dla Komisji Europejskiej. Zaangażowany w działania fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact od początku jej istnienia. Katarzyna Rózicka - szef Zespołu CSR oraz Ekspert ds. Europejskiego Dialogu Społecznego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmuje się realizacją projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Przewodnicząca Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Także z ramienia Pracodawców RP członkini Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji i Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Radzie Ministrów. Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonego Biznesu w ramach Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Członkini Komitetu Sterującego dla projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) przy PARP. Od kilku lat związana z doradztwem dla firm w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z największymi firmami w Polsce, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Zajmowała się tworzeniem, wdrażaniem i koordynacją realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, programów zaangażowania społecznego i raportów społecznych. Specjalizuje się w zaangażowaniu społecznym i w nowoczesnych formach prowadzenia dialogu z interesariuszami. Autorka artykułów i publikacji poświęconych odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji pracownik-pracodawca. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako wolontariuszka. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie zajmuje się zagadnieniem odpowiedzialności przedsiębiorstw. Joanna Szymonek - Absolwentka Szkoły Biznesu Uniwersytetu Warwick. Ekspert w Biurze Zagranicznym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Specjalizuje się m.in. w tematyce CSR, dialogu społecznego, stosunków pracy, rynku pracy, przestrzegania praw człowieka oraz rozwoju kadr. Współpracuje ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu realizując projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Autorka publikacji i artykułów eksperckich. Uczestniczy w pracach grup roboczych i Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności w Ministerstwie Gospodarki. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy i Relacji Pracowniczych ILERA.

4 KAPITUŁA KONKURSU dr Henryka Bochniarz - doktor ekonomii. Założycielka i prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2006 roku związana z firmą Boeing International jako prezydent Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkini European Commission Enterprise and Industry Advisory Group. Pełniła funkcję Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Kandydatka na urząd Prezydenta RP w wyborach 2005 roku. Orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem oraz pomysłodawczyni i wieloletnia współfundatorka Nagrody Literackiej NIKE dla najlepszej książki roku. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Laureatka Nagrody Kisiela oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami politycznymi. Sławomir Brzózek - wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów i opracowań w tym zakresie. Doradca Zajmuje go także marketing zaangażowany społecznie, praktycznie realizowany w ramach programów tworzonych dla i przez Fundację Nasza Ziemia. Promuje i pomaga prowadzić współpracę biznesu z organizacji pozarządowymi (i odwrotnie). Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Dr Bolesław Rok - v-ce Dyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu na studiach MBA, doradca ds. CSR. Uczestniczył w wielu polskich i międzynarodowych projektach dotyczących odpowiedzialności biznesu m.in. European Platform for Excellence in CSR, Accelerating CSR practices in the new EU member states, Impact Measurement and Performance Analysis of CSR. Współzałożyciel Forum

5 Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Global Compact Polska (2001), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej ( ), doradca UNDP (od 2006), twórca Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Gazety Prawnej (od 2007). Kamil Wyszkowski - Dyrektor Biura Projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE oraz wykluczenia społecznego, innowacji społecznych i CSR. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce odpowiada za koordynację działań programowych UNDP oraz koordynację Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNDP w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw (Europe and CIS). Były członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Head of the UNDP Project Office in Poland. His main areas of expertise include UN and EU policies, social exclusion, innovations and CSR. In Poland, he is responsible for coordination of programmatic activities of UNDP, as well as the Secretary- General's Global Compact Initiative. On international level, he contributes to strengthening the cooperation between UNDP offices in Europe and CIS countries. Former member of Member of the Team of Strategic Advisers to the President of the Council of Ministers.

www.odpowiedzialnybiznes.pl

www.odpowiedzialnybiznes.pl Imię i nazwisko Liliana Anam Izabela Błażowska Henryka Bochniarz Katarzyna Borucka s.małgorzata Chmielewska Justyna Czarnoba Jadwiga Czartoryska Natalia Ćwik Nazwa firmy/organizacji/instytucji CSRInfo

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Wioletta Śląska - Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ukończyła studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno polityczna

Bardziej szczegółowo

relations. Wschodu. Strona1

relations. Wschodu. Strona1 Łukasz Kowalik Od 2004 roku Marketing Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel. Pracę zawodow wą rozpoczynał jako j wykładowcaa Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych

ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE WYJAZDOWA KONFERENCJA NAUKOWA Standardy działania międzynarodowych korporacji finansowych a warunki pracy w Europie i Krajach Rozwijających Jachranka, 19-20 października

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig Liderki projektu dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI Simon Chadwick Kevin Jackson Shaun Whatling William Fenton Tom Cannon Michael Brill Barry Pollen George Williams Szymon Dobrzyński Piotr Drobek Dorota Idzi Artur Kotliński Piotr

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży.

Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. 25 maja 2011 r. Anna Wiłkomirska doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Animacji Społeczno-Kulturalnej i Pracy Socjalno-Wychowawczej na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo