niezależność od platformy sprzętowej czy systemu operacyjnego, jedyne wymogi mogą dotyczyć dostępności określonych pluginów pozwalających na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niezależność od platformy sprzętowej czy systemu operacyjnego, jedyne wymogi mogą dotyczyć dostępności określonych pluginów pozwalających na"

Transkrypt

1 Internetowy system doboru członków do zespołów ROZDZIAŁ 11 INTERNETOWY system Doboru Członków zespołu Tworzenie i budowa webowych systemów RIA Jednym z rezultatów prac badawczych prezentowanych w niniejszej książce było oprogramowanie wspomagające proces doboru składu zespołu projektowego nazwane TeamCreator. Kluczową kwestią podczas projektowania software u był wybór formy jego działania oraz dobranie odpowiedniej do tego technologii. Ze względu na charakter oprogramowania, które musiało być udostępnione w Internecie, analiza technologiczna została ograniczona do technologii umożliwiających budowę serwisów internetowych, pomijając aplikacje desktopowe. Najprostszym i historycznie pierwszym rozwiązaniem budowy internetowych systemów klient-serwer jest zastosowanie cienkiego klienta, który odpowiada jedynie za prezentacje danych, a wszystkie operacje są wykonywane przez serwer. Jednakże obecnie tworzenie warstwy klienta w oparciu czysty HTML dopuszczalne jest jedynie dla małych serwisów, kosztem ich niskiej ergonomii. Dlatego też zdecydowano o budowie systemu TeamCreator w formie bogatej aplikacji internetowej RIA (ang. Rich Internet Applications). Oprócz większego komfortu pracy, gdyż obsługa aplikacji nie wymaga nieustannej komunikacji z serwerem i przeładowywania stron, graficzny interfejs użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface) dostępny w RIA przypomina bardziej aplikacje desktopowe, niż ubogie formularze internetowe. Obserwowalny rozwój technologii RIA nie oznacza jedynie zwiększania się ich przewagi nad klasycznymi serwisami internetowymi z cienkim klientem, ale przejawia się także w formie oprogramowania udostępnionego w postaci RIA zamiast w formie aplikacji desktopowych. Wynika to z podstawowych zalet RIA, którymi są: prostota instalacji lub często całkowity brak kroków instalacyjnych; bezpieczeństwo dla użytkowników, ze względu na centralizacje serwis jest mniej podatny na zagrożenia; dostępność dla użytkowników na dowolnej maszynie, przy braku konieczności instalowania oprogramowania jak i przechowywaniu danych na serwerze serwisu użytkownicy mogą korzystać z niego na różnych komputerach; niezależność od platformy sprzętowej czy systemu operacyjnego, jedyne wymogi mogą dotyczyć dostępności określonych pluginów pozwalających na transformację uniwersalnego kodu na kod natywny maszyny; możliwości centralnej aktualizacji, wprowadzone zmiany są od razu dostępne dla użytkowników serwisu. Jednakże wybór takiej formy oprogramowania wymaga zrozumienia pewnych ograniczeń RIA przed podjęciem decyzji o tworzeniu oprogramowania, są nimi: Pietruszkiewicz W. 2009, Internetowy system doboru członków zespołu [w:] Olejniczak 141 W. (red.), Zespół Kultura Projekt, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin, s

2 Wiesław Pietruszkiewicz wymaganie dodatkowego oprogramowania (pluginów); mniejsza szybkość kodu, który jest dopiero interpretowany i zamieniany na kod natywny na maszynie klienta; ograniczenia bezpieczeństwa, całkowicie zabezpieczające dostęp do krytycznych zasobów komputera lub wymagające konfiguracji dostępu co wpływa na możliwości aplikacji; uzależnienie niezawodności i szybkości działania od jakości i przepustowości łączy. Istnieje kilkanaście technologii tworzenia GUI dla aplikacji RIA, najpopularniejsze z nich zostały zebrane i scharakteryzowane w tabeli Technologia OpenLaszlo Po analizie technologicznej dostępnych możliwości, do budowy systemu TeamCreator została wybrana technologia OpenLaszlo rozwijana przez Laszlo Systems. Pierwotnie nazwana Laszlo Presentation Server, technologia ta została wypuszczona w 2004 r. jako rozwiązanie Open Source wraz ze zmienioną nazwą OpenLaszlo. Wybór tej technologii spośród innych (tabela 11.1) podyktowany został następującymi względami: otwartość rozwiązania, możliwość uruchomienia RIA na różnych platformach i systemach, wsparcie dla prototypowania szkieletu aplikacji, atrakcyjna forma wizualna, duże możliwości, praktycznie brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze klienta (wymagany jest Flash lub JavaScript). Uproszczony schemat architektury OpenLaszlo został zaprezentowany na rysunku Rysunek Architektura aplikacji RIA wykonanych w technologii OpenLaszlo 142 źródło: opracowanie własne

3 Internetowy system doboru członków do zespołów Technologia Opis AJAX Flex OpenLaszlo JavaFX * Flash Silverlight Java HTML ** Tabela Dostępne technologie tworzenia GUI dla RIA Technologia będąca połączeniem dostępnych wcześniej rozwiązań technologicznych, między innymi XHTML i CSS w warstwie prezentacyjnej, XML i XSLT w wymianie danych oraz JavaScript jako języka programowania. Wady: duża liczba niekompatybilnych bibliotek, niska szybkość tworzenia, zależy od obsługi JavaScript. Zalety: nie wymaga dodatkowych pluginów. Kod Flex składa się z języka MXML (opisuje GUI) oraz ActionScript, które transformowane są do postaci skryptów Flash. Wady: rozwiązanie zamknięte, jedyne narzędzie RAD oferowane przez samego producenta technologii. Zalety: bazuje na Flash u dostępnym na większości komputerów. Kod LZX, będący połączeniem XML i ECMAScript, jest konwertowany przez serwlet do postaci Flash lub AJAX. Wady: brak zaawansowanych narzędzi RAD, technologia rozwijana. Zalety: rozwiązanie otwarte, szybkość prototypowania, możliwość tworzenia aplikacji docelowo opartych na Flash jak i AJAX, bazuje na Flash lub JavaScript dostępnych na większości komputerów. Język skryptowy pozwalający na zastosowanie komponentów Swing w aplikacjach RIA. Wady: nowa i mało popularna technologia. Zalety: dostępność darmowych narzędzi RAD, bazuje na przetestowanej technologii Java. Technologia pierwotnie stworzona do animacji, obecnie posiada możliwość tworzenia GUI. Wady: rozwiązanie zamknięte, wolny proces tworzenia GUI, technologia ukierunkowana na wsparcie grafiki nie programowania. Zalety: dojrzałość, popularność. Pozwala na uruchomienie w przeglądarce dowolnego kodu wspieranego przez.net. Wady: rozwiązanie zamknięte, wymaga specjalnego pluginu, ograniczona dostępność na różnych platformach. Zalety: możliwość wykorzystania narzędzi i języków wspieranych przez.net. Pierwszy w pełni przenaszalny język programowania, w przypadku RIA stosowane są aplety, będące aplikacjami Java osadzonymi w przeglądarce o ograniczonych możliwościach (względy bezpieczeństwa). Wady: wymaga wirtualnej maszyny Java (Java Virtual Machine), utrudnione prototypowanie. Zalety: dobrze udokumentowane rozwiązanie, duże możliwości, popularność. Kod HTML wykorzystywany jedynie do stworzenia podstawowych elementów GUI. Przetwarzanie wymaga ciągłego przeładowywania stron. Wady: niska szybkość tworzenia aplikacji, powolność działania, duży przesył danych, obciążenie serwera, niska ergonomia użytkowania. Zalety: brak wymogów dotyczących zainstalowania dodatkowych pluginów, niskie obciążenie maszyny klienta. Twórca - (Adobe, 2009a) (Laszlo Systems, 2009) (Sun Microsystems, 2009a) (Adobe, 2009b) (Microsoft, 2009) (Sun Microsystems, 2009b) * Technologia JavaFX pierwotnie nie była brana pod uwagę jako technologia tworzenia systemu TeamCreator, gdyż jej publiczna wersja 1.0 została wprowadzona przez firmę Sun w grudniu 2008, tj. w końcowych etapach tworzenia systemu TeamCreator. W niniejszym zestawieniu została jednak umieszczona ze względu na jej potencjał. ** Sam HTML nie jest technologią tworzenia RIA, tylko punktem odniesienia jako pierwotne rozwiązanie budowy serwisów internetowych, gdzie warstwa klienta służy jedynie do przekazywania danych przetwarzanych całkowicie przez serwer. źródło: opracowanie własne - 143

4 Wiesław Pietruszkiewicz Technologia przewiduje dwie możliwości udostępniania aplikacji RIA: J2EE deployment i SOLO deployment. Pierwszy w wariantów wymaga kontenera aplikacji webowych na serwerze produkcyjnym, gdzie zapytania odnoszące się do aplikacji OpenLaszlo są przetwarzane na bieżąco przez serwer J2EE. W tym przypadku możliwe jest korzystanie w pełni z usług udostępnianych przez serwer J2EE między innymi obsługi SOAP. W drugim wariancie SOLO deployment aplikacja OpenLaszlo może zostać skompilowana przez developera do postaci SWF lub AJAX i umieszczona na serwerze HTTP. Ten wariant jest prostszy do zastosowania na większości serwerów WWW, przy czym przy braku konieczności zastosowania specjalnych możliwości kontenerów aplikacji, funkcjonalność aplikacji dla docelowego użytkownika jest nie do odróżnienia w obydwu wariantach. Od strony programistycznej tworzenie aplikacji OpenLaszlo opiera się na wykorzystaniu języka LZX, będącego połączeniem XML (w części odnoszącej się do GUI) przypominającego języki XUL/XAML oraz ECMAScript (JavaScript lub ActionScript) do tworzenia kodu programu. Dzięki temu język LZX pozwala na szybkie tworzenie szkieletu aplikacji. Mankamentem tej technologii jest brak rozwiniętych narzędzi RAD wspomagających rozwój aplikacji po utworzeniu szkieletu. Jednakże atrakcyjna forma wizualna, łatwość uruchomienia przez docelowego użytkownika (niezbędne oprogramowanie jest dostępne na większości komputerów podłączonych do internetu) powoduje wzrost popularności tej technologii, która przy wsparciu społeczności developerów zyskuje na możliwościach. Przykładowy kod programu, wyświetlający element ComboBox został zamieszczony poniżej (fragment pochodzi z przykładów udostępnionych przez Laszlo Systems):... <view name= stylechooser layout= axis:x; spacing:4 > <text>style:</text> <combobox width= 120 editable= false > <method event= onselect > var colorchoice = this.gettext(); c a n v a s [ c o l o r c h o i c e + c o l o r s ]. setattribute( isdefault, true); </method> <textlistitem text= silver /> <textlistitem text= green /> <textlistitem text= blue selected= true /> <textlistitem text= gold /> <textlistitem text= white /> <textlistitem text= purple /> </combobox> </view>... Po kompilacji do postaci AJAX wygląd przykładowych komponentów budowy GUI został zamieszczony na rysunku 11.2: 144

5 Internetowy system doboru członków do zespołów Rysunek Wygląd komponentów GUI w technologii OpenLaszlo (wariant AJAX) źródło: (OpenLaszlo, 2009) Przy czym w wariancie kompilacji LZX do postaci Flash (historycznie będącej pierwszym formatem dostępnym w OpenLaszlo) wygląd komponentów jest identyczny Architektura systemu TeamCreator Patrząc od strony technicznej na system TeamCreator, jego działanie wymaga udostępnienia dwóch serwerów serwera HTTP (obecnie Apache) oraz serwera bazodanowego (obecnie MySQL). Przy czym możliwe jest zastosowanie innych wersji serwerów, takich jak IIS dla HTTP, czy PostgresSQL dla baz danych. Struktura wdrożeniowa systemu znajduje się na rysunku Dla klienta bezpośrednio dostępne są trzy pliki: index.php zawierający osadzony klip Flash team.swf, będący częścią GUI systemu TeamCreator oraz plik interface.php służący jako interfejs komunikacyjny z serwerową częścią systemu. Rdzeń serwerowej części systemu znajduje się w pliku system.php, natomiast komunikacja z serwerem baz danych odbywa się poprzez interfejs DB Pear. Struktura składnicy danych opiera się na tabelach o strukturze i połączeniach logicznych, które zostały przedstawione na rysunku System TeamCreator został rozdzielony na osiem modułów (rysunek 11.5), które zajmowały się obsługą spójnych logicznie zadań i funkcji systemu, takich jak testy czy kompetencje. Z punktu widzenia klienta rozdział na moduły nie jest widoczny, nie zwiększa także ilości plików jakie muszą zostać pobrane, aby TeamCreator mógł funkcjonować. Natomiast podział na moduły był istotny z punktu widzenia rozwoju aplikacji, dając szansę na rozbicie jej na mniejsze jednostki, co usprawniło proces tworzenia, testowania oraz wprowadziło lepszą organizację kodu. 145

6 Wiesław Pietruszkiewicz Rysunek Diagram wdrożeniowy systemu TeamCreator <<serwer HTTP>> <<klient>> team.swf Przegladarka WWW TCP/IP index.php definitions.php interface.php system.php <<serwer MySQL>> Ethernet DB Baza www_team źródło: opracowanie własne Rysunek Diagram klas dla systemu TeamCreator udzialy +udzial_id +zespol_id +rola dotyczy zespoly +zespol_id +organizacja +nazwa +klucz +rodzaj +liczebnosc +selekcja +liczebnosc_min +liczebnosc_max +kandydaci +kierownik_id posiada wyniki +zespol_id +data +typ +wynik dotyczą dotyczy uzytkownicy +identyfikator +imie +nazwisko +pesel +ulica +kod +miasto +panstwo +telefon + +obywatelstwo +data_urodzenia +plec +mbtiw +mbtif +olimpm +olimpz +mb +amb +status +aktywnosc dotyczy oceny +ocena_id +zespol_id +oceniajacy_id +oceniany_id +typ +data +ocena przydpisane do hasla +haslo należące zdefiniowane przez wykonane przez posiadane przez wymogi +nazwa +klucz +liczba +edukacja +szkolenia +publikacje +zatrudnienie +granty +kompetencje +nagrody +uwagi określane przez testy +test_id +typ +rezultat +odpowiedzi +data określane przez mozliwosci +edukacja +szkolenia +publikacje +zatrudnienie +granty +kompetencje +nagrody +uwagi kompetencje +kompetencja_id +grupa_id +nazwa +opis +status grupy +grupa_id +nazwa +rodzaj +status źródło: opracowanie własne 146

7 Internetowy system doboru członków do zespołów Przypadki użycia zgrupowane w modułach odpowiadają podstawowej funkcjonalności systemu, która obejmowała: wykonywanie przez użytkowników testów takich jak test profilu osobowości, roli w zespole, ambicji czy kultury organizacyjnej; zbieranie informacji o kompetencjach posiadanych przez użytkowników; zbieranie informacji o wymogach projektów; dokonywanie oceny kontrolnej zespołów; dobór członków zespołu na podstawie analizy wymogów projektu badawczego; zarządzanie systemem przez administratora; generacja raportów. Rysunek Diagram komponentów dla systemu TeamCreator Aplikacja klienta modul 'skills' modul 'users' modul 'teams' modul 'projects' modul 'help' modul 'tests' modul 'menu' modul 'datasets' źródło: opracowanie własne Wybór modelu cyklu życia został przeprowadzony tak, aby wybrane rozwiązanie w jak najlepszym stopniu spełniało kluczowe wymagania: wysokiej elastyczności, niskich kosztów wprowadzania zmian w oprogramowaniu, ograniczenia nadmiernego planowania w przypadku funkcji wymagających wcześniejszego przebadania, częstej weryfikacji funkcjonalności oprogramowania. Stąd, ze względu na naukowy charakter oprogramowania, gdzie rdzeń systemu mający za zadanie dobór członków zespołów badawczych stanowił przedmiot zaawansowanych badań naukowych, do wytworzenia systemu został wybrany model cyklu życia systemu z prototypowaniem. 147

8 Wiesław Pietruszkiewicz Funkcjonowanie systemu TeamCreator Prezentowany system TeamCreator zawiera implementację modelu prezentowanego w rozdziale 10 oraz rozszerzającej funkcjonalności dodatkowej, której zadaniem jest zbieranie informacji niezbędnych do działania modelu oraz późniejsza prezentacja wyników pracy systemu. Dostęp do systemu TeamCreator możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową wyposażoną w plugin Flash. Użycie systemu TeamCreator nie jest zależne od platformy sprzętowej, systemu operacyjnego jak i użytej przeglądarki internetowej (testy obejmowały przeglądarki FireFox, Internet Explorer, Opera i Safari). Wygląd systemu działającego w przeglądarce FireFox 3 znajduje się na rysunku Zastosowanie komponentów odpowiadających komponentom stosowanym w aplikacjach desktopowych pozwoliło na stworzenie systemu internetowego, w którym wygoda pracy nie ustępuje pracy z tradycyjnymi aplikacjami. Przykładowy stan systemu w trakcie wypełniania kilku z dostępnych testów w systemie TeamCreator znajduje się na rysunku Rysunek Wygląd systemu TeamCreator źródło: (TeamCreator, 2009) 148

9 Internetowy system doboru członków do zespołów Rysunek Wygląd przykładowych testów dostępnych w systemie TeamCreator źródło: (TeamCreator, 2009) Ze względu na wielodostęp do systemu niezbędne stało się wprowadzenie kont użytkowników oraz funkcji administratora wraz z udostępnionymi funkcjami do zarządzania systemem (rysunek 11.8.). Rysunek Administracja systemem TeamCreator źródło: (TeamCreator, 2009) 149

10 Wiesław Pietruszkiewicz W czasie tworzenia systemu TeamCreator zostały zaobserwowane pewne mankamenty zastosowanej technologii przykładowo pojawiające się błędy języka LZX (które są likwidowane wraz z wypuszczaniem kolejnych wersji technologii) czy spadek wydajności aplikacji wraz ze wzrostem jej złożoności (wspólna cecha aplikacji RIA, jako języków interpretowalnych). Mimo tych uwag funkcjonalność, atrakcyjność wizualna oraz ukierunkowanie na łatwość pracy dewelopera zadecydowały finalnie o zachowaniu pierwotnie pozytywnej oceny technologii OpenLaszlo. Nie bez znaczenia jest także otwarty charakter technologii, która dzięki wsparciu licznej grupy developerów zyskuje na możliwościach, a proces likwidacji zaobserwowanych błędów jest szybszy niż w przypadku rozwiązań zamkniętych Użyteczność systemu TeamCreator Prezentowany system TeamCreator, zawierający implementację prezentowanej w rozdziale 10 metody komponowania zespołów w projektach badawczych, pozwala użytkownikom na efektywne dobranie składu nowo tworzonych zespołów projektowych oraz na kontrolę zespołów istniejących. Z punktu widzenia samych użytkowników, nie koniecznie będących kierownikami projektów, zaimplementowane w systemie mechanizmy umożliwiają określenie wielu czynników istotnych z punktu widzenia ich funkcjonowania jako członków zespołów, takich jak: profil osobowości, preferowana kultura organizacyjna, rola w zespole czy ambicja. Dzięki temu zarówno zarządzanie zespołem przez kierownika, jak i funkcjonowanie w nim jego członków staje się łatwiejsze, gdyż dysponują oni informacjami pozwalającymi im lepiej zrozumieć współdziałanie całego zespołu. 150

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy,

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska System gromadzenia, indeksowania i opisu słownikowego norm i rekomendacji Praca magisterska Jakub Reczycki Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A Załącznik A Specyfikacja www.html-css-ajax.com Internetowy serwis poświęcony tworzeniu stron WWW z wykorzystaniem języka XHTML i technologii CSS oraz AJAX. Jakub Ciesielski http://www.html-css-ajax.com

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Współczesne serwisy internetowe. Wykład 1 Dr Krzysztof Podlaski

Współczesne serwisy internetowe. Wykład 1 Dr Krzysztof Podlaski Współczesne serwisy internetowe Wykład 1 Dr Krzysztof Podlaski Dane Kontaktowe Podlaski Krzysztof E-mail podlaski@uni.lodz.pl www: http://merlin.phys.uni.lodz.pl/kpodlaski Tutaj będą slajdy z wykładów

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński 1 Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Rozwój infrastruktury System scentralizowany System sieciowy I System sieciowy II Rozproszony system sieciowy Podsumowanie System scentralizowany komputer

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Zakres tematyczny 1. Wstęp 2. Protokoły komunikacji 3. Serwer WWW Apache 4. Aplikacje server-side PHP 5. Firewall

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Wykład II Wprowadzenie kontynuacja Cookie HTML (JS/CSS/Flash/Java) Instalacja Apache, PHP, MySQL Konfiguracja Hosting i domeny

Bardziej szczegółowo

Referat Pracy Dyplomowej

Referat Pracy Dyplomowej Referat Pracy Dyplomowej Team Pracy: Projekt i realizacja gry w technologii HTML5 z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji Facebook Autor: Adam Bartkowiak Promotor: dr inż. Roman Simiński

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych

Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych Michał Lewowski, Piotr Skowron, Michał Matczuk, Piotr Wygocki 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i platformy programowania w Internecie

Narzędzia i platformy programowania w Internecie Narzędzia i platformy programowania w Internecie Flash mgr inż. Marek Downar RIA Rich Internet Applications Powinny dostarczać wydajny sposób wykonywania kodu, zawartości oraz komunikacji (ograniczenia

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

- dodaj obiekt tekstowy: /** Maciej */ Stage { title : "First JavaFX App" scene: Scene { width: 300 height: 300 content: [ ] } }

- dodaj obiekt tekstowy: /** Maciej */ Stage { title : First JavaFX App scene: Scene { width: 300 height: 300 content: [ ] } } 1. Krótki opis technologii JavaFX jest technologią do tworzenia bogatych wizualnie aplikacji internetowych (RIA Rich Internet Application), przeznaczona nie tylko pod wiele systemów operacyjnych, ale też

Bardziej szczegółowo

Overlord - Plan testów

Overlord - Plan testów Overlord - Plan testów Jakub Gołębiowski Adam Kawa Piotr Krewski Tomasz Weksej 5 czerwca 2006 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 1.1 Cel tego dokumentu................................. 2 1.2 Cele systemu testów................................

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Architektura systemu i infrastruktura sprzętowa... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

IO - Plan przedsięwzięcia

IO - Plan przedsięwzięcia IO - Plan przedsięwzięcia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Wprowadzenie 3 2.1 Cele................................ 3 2.2 Budżet...............................

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo