Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności"

Transkrypt

1 Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej

2 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC EMC-LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowobadawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych

3 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Skład konsorcjum: Politechnika Wrocławska (PWr) koordynator OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) Politechnika Białostocka (PB) Politechnika Rzeszowska (PRz) Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

4 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Konsorcjum przygotowało i złożyło projekt w ramach aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej PMDiB (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB) Przewidywany koszt projektu: 54,5 mln PLN Projekt po I etapie oceny został zaakceptowany i po uzyskaniu pozytywnych recenzji od ekspertów zagranicznych i ocenie wniosku złożonego w II etapie konkursu został wpisany na PMDiB (SIB) Obecnie trwają prace przygotowawcze do zapowiadanych konkursów krajowych (PO IR) oraz regionalnych (RPO) oraz pozyskiwanie partnerów (wymagane zaangażowanie własne lub przemysłu - dofinansowanie do 85% ze środków UE)

5 Podział kompetencji EMC-LabNet Podział specjalizacji wśród konsorcjantów w zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania,a także zabezpieczania pod kątem EMC: Politechnika Wrocławska (PWr): urządzenia telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, teleinformatyczne, motoryzacyjne, elektroenergetyczne oraz elektronika użytkowa i sprzęt powszechnego użytku (np. AGD), maszyny itp. OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM): urządzenia morskie, w tym przeznaczone na jednostki pływające i urządzenia wojskowej techniki morskiej Politechnika Białostocka (PB): generacja wyładowań piorunowych i ochrona przed tymi wyładowaniami Politechnika Rzeszowska (PRz): statki powietrzne i urządzenia lotnicze Wojskowa Akademia Techniczna (WAT): urządzenia wojskowe i techniki wojskowej

6 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i procedur badawczych EMC w warunkach laboratoryjnych i w miejscu instalacji urządzeń i systemów: telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych ICT, elektroenergetycznych, motoryzacyjnych i powszechnego użytku (elektroniki konsumenckiej) - PWr, lotniczych i montowanych w samolotach - PRz, wojskowych - WAT, morskich, w tym urządzeń wojskowej techniki morskiej - CTM, generacji i zabezpieczeń przed wyładowaniami piorunowymi - PB, opracowanie nowych stanowisk pomiarowych i ich walidacja, modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, określenie właściwości elektromagnetycznych materiałów i substancji, opracowanie inteligentnych materiałów i substancji na potrzeby EMC, określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń, systemów i instalacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

7 Cele badawcze EMC-LabNet określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń i systemów pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowanie metod i procedur badawczych oceny ekspozycji biosfery na pola elektromagnetyczne, opracowanie metod, procedur i narzędzi do wytwarzania pól elektromagnetycznych, z uwzględnieniem impulsowych pól dużej mocy, opracowanie metod, procedur i narzędzi do badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie pól magnetycznych stałych i quasi stałych, określenie właściwości elektromagnetycznych obiektów na podstawie pomiarów w polu bliskim, opracowanie metod i narzędzi do określania zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz różnych urządzeń systemów i instalacji przed oddziaływaniem impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych,

8 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i narzędzi do oceny ryzyka wyładowań piorunowych w realnych strukturach z zastosowaniem pomiarów i obliczeń teoretycznych i symulacji, modelowanie zjawisk wewnątrz konstrukcji na skutek udaru pioruna, analiza warunków odporności na zakłócenia i emisji zakłóceń w systemach i urządzeniach na pokładzie samolotów oraz w elektronicznych urządzeniach gospodarstwa domowego, badanie integralności sygnału w pokładowych uniwersalnych interfejsach komunikacyjnych i urządzeniach w samolotach i testowanie urządzeń stosowanych w samolotach z uwzględnieniem aspektów odporności na zakłócenia promieniowania o wysokim poziomie promieniowania, analiza i modelowanie skutków przepięć indukowanych w instalacji pokładowej samolotów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w kadłubie samolotu.

9 Politechnika Wrocławska Potencjał badawczy i plany rozwoju

10 Politechnika Wrocławska - potencjał Potencjał Centrum Doskonałości: Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń, systemów i instalacji, które tworzą: Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej akredytowane przez PCA laboratorium badawcze (AB 167), Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego - akredytowane przez PCA laboratorium badawcze i wzorcujące (AB 361 i AP 078) Laboratorium Techniki Antenowej Laboratoria zlokalizowane są w budynkach: C-4, C-5 i C-15

11 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (1) Największa w kraju komora bezodbiciowa SAC (Semi-Anechoic Chamber) - 20m x12m x 9,5m: pomiary emisji od 30 MHz do 18 GHz w odległości do 10m od badanego obiektu zgodnie z normami cywilnymi (np. EN 55022), wojskowymi (np. NO / MIL STD 462), lotniczymi (np. RTCA/DO160G) i motoryzacyjnymi badanie odporności na pola EM (80MHz - 3GHz, do 20 V/m) pomiary skuteczności ekranowania Wyposażenie: wrota 3m x 3m stół obrotowy (średnica 4 m i 3 tony udźwigu) wyciąg spalin ujęcie wody i odpływ kanalizacyjny Zasilanie 3 x 400 V /32A w tym także możliwość zasilania ze źródła ACS (90kVA z regulacja napięcia 0-500V i częstotliwości 40-80Hz oraz niska zawartością harmonicznych Badany obiekt: do 4m długości, 3 m wysokość oraz 3 ton wagi

12 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (2) Pierwsza w kraju komora rewerberacyjna (7,8m x4,3 m x 3m) umożliwiająca w trybie mieszania (lub przestrajania : pomiary emisji od 80 MHz do 18 GHz zgodnie z normami cywilnymi (np. EN ) i lotniczymi (np. RTCA/DO160G) badanie odporności na pola EM (80MHz - 18GHz, do 200 V/m) pomiary skuteczności ekranowania metodą z zagnieżdżoną komorą rewerberacyjną (komora w komorze) Przestrzeń pomiarowa: 3,5m x 2,5m x 1,5m

13 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (3) Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych: ciągłych na przyłączach zasilania (wojskowe np. NO-06-A500 i cywilne np. EN 55015) i telekomunikacyjnych np. EN nieciągłych na przyłączach zasilania (np. EN ) moc zaburzeń (30 MHz 300 MHz) harmonicznych prądu sieci zasilającej (EN ) Wahania napięcia oraz migotania światła (EN , EN ) (do 90 kva, 3 fazy jeden z kilku systemów w Europie) Emisja zaburzeń przejściowych (ISO ) Badanie odporności urządzeń na różne inne zjawiska elektromagnetyczne: udary napięcia (EN ), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EN ), zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w przyłączach zasilania i interfejsach (EN ) pola magnetyczne o częstotliwości sieci (EN ), impulsowe pola magnetyczne (EN ) krótkie przerwy i zapady napięcia zasilania (EN ) zjawiska zmian napięcia i stanów przejściowych w instalacjach pokładowych pojazdów samochodowych (np. ISO i -3) oraz statków powietrznych władowania elektrostatyczne (do 30 kv)

14 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (4) Komora bezodbiciowa FAR (Fully Anechoic Room) w budynku C-5: Pomiary i prototypowanie anten w polu bliskim w zakresie od 1 GHz do 40 GHzvz użyciem skanera firmy Orbit stanowisko do pomiaru parametrów materiałów dielektrycznych Stanowiska do wytwarzania wzorcowych pól elektromgnetycznych i wzorcowania sond pola EM do 50 GHz (90 GHz) Rodzaj wzorca LWiMP Pole E i H Pole S, anteny dipolowe i kierunkowe Pole S, anteny kierunkowe Maksymalne wartości pola Pasmo [GHz] 25 kv/m 0 0,030 1 kv/m W/m W/m W/m

15 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (5) (w trakcie realizacji) Pomiarowe stanowisko do testowania urządzeń radiowych i multimedialnych w komorze ekranowanej (C-15): środowisko bezodbiciowe typu FAR (wyłożenie absorberami) Testowanie parametrów nadajników i odbiorników urządzeń bezprzewodowych (krótkozasięgowych, PP punkt-punkt, PMP punkt-wiele punktów oraz komórkowych) Pomiary przestrzennych charakterystyk promieniowania anten biernych na podstawie analizy pomiarów w polu bliskim oraz dalekim (800MHz do 40 GHz), pomiary radiowe OTA (ang. Over The Air) - przestrzenych charakterystyk zastępczej mocy promieniowanej (ERP) nadajników radiowych i czułości odbiorników radiowych oraz emisji pożądanych i niepożądanych urządzeń systemów radiowych z SISO (pomiary full coppliance) oraz MIMO 2x2 (precompliance ); emisji promieniowanych i odporności na pola elektromagnetyczne urządzeń radiowych i multimedialnych w zakresie częstotliwości od 1GHz do 18GHz zgodnie z wymaganiami Dyrektyw RTTE i EMC (w odległości 3 m) Termin zakończenia: wrzesień 2015

16 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 1. Uzupełnienie aparatury i wyposażenia komory SAC, między innymi o: system do badania odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwościach radiowych dla dużych obiektów (np. szaf telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, lodówek, zmywarek, pralek, telewizorów, pojazdów i ich części itp.) przy poziomach narażeń powyżej 3m oraz 1m i w zakresie częstotliwości od 10 khz do co najmniej 18 (40) GHz (zestaw także do wykorzystania w komorze rewerberacyjnej (E > 600V/m)), system specjalistycznych kamer, odbiorniki pomiarowe - do szybkich i jednoczesnych pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych w komorze SAC, dodatkowe 3-fazowe sieci przeciwzakłóceniowych i sztuczne o prądach powyżej 100 A do badania urządzeń (np. falowników) instalowanych w odnawialnych źródłach energii i energetyce, zestaw anten i narzędzi do pomiaru i kalibracji.

17 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 2. Zakup stanowiska do badania odporności zjawiska elektromagnetyczne występujące na przyłączach elektroenergetycznych, w tym m.in. na asymetryczne i symetryczne zaburzenia przewodzone na przyłączach energetycznych prądu przemiennego o częstotliwościach do 150 khz (zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi EN EN ) - postulat przedsiębiorstw zainteresowanych opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarach dotyczących jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej. 3. Doposażenie laboratorium LKE o aparaturę rozszerzającą zakres oferowanych badań komponentów pokładowego wyposażenia samochodowego, w tym umożliwiającego pomiary emisji zaburzeń generowanych w instalacji elektrycznej pojazdu oraz badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. 4. Poszerzenie zakresu częstotliwości pracy z 3GHz do 6 GHz posiadanego systemu do testów odporności na pole elektromagnetyczne w komorze GTEM. 5. Zakup stanowiska do badania urządzeń multimedialnych.

18 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 6. Doposażenie komory FAR (Full Anechoic Room) i rozszerzenie możliwości pomiarów i badania parametrów anten oraz badań urządzeń telekomunikacyjnych radiowych i bezprzewodowych m.in. o możliwości badania z zastosowaniem skanowania pola bliskiego z zastosowaniem wieloczujnikowych układów pomiarowych. 7. Doposażenie stanowiska do pomiarów skuteczności ekranowania materiałów, komponentów i urządzeń o aparaturę i optyczne łącza komunikacyjne pozwalające na zwiększenie zakresu częstotliwości do 40 GHz i dynamiki pomiarowej. 8. Zakup stanowiska do badania kompatybilności elektromagnetycznej i interoperacyjności urządzeń komunikacji poprzez sieć zasilającą (PLC) na potrzeby budowy sieci Smart Power Grid i Smart Mettering. 9. Zakup i aktualizacja oprogramowania sterującego stanowiskami badawczymi przetwarzającego dane

19 Centrum Techniki Morskiej S.A. Potencjał badawczy i plany rozwoju

20 Potencjał badawczy OBR CTM S.A. na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. prowadzi od 1982 roku prace badawczo-rozwojowe, projektowe, konstrukcyjno-technologiczne i doświadczalne, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej. OBR CTM S.A. posiada akredytowane przez MON Laboratoria Badawcze (nr akredytacji 20/MON/2014 oraz 19/MON/2014). Obecnie realizowane projekty w zakresie OiB: Udział w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej, Projekt nr 1: Impulsowe Działa Elektromagnetyczne Udział w programie pn. Bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne, Lider konsorcjum Projektu nr 1: Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) Udział w konsorcjum budowy okrętu Kormoran II Realizacja projektów w ramach programów: Europejskiej Agencji Obrony (EDA): UMS - Unmanned Maritime Systems NATO: DATPoW Defence Against Terrorists Programme

21 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Komora rewerberacyjna Badania wg normy obronnej NO-06-A500:2012 na zgodność z wymaganiami NO-06-A200:2012

22 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Generatory narażeo impulsowych Badania wg norm obronnych NO-06-A500:2012 oraz NO-06-A211:2005

23 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Pomiary pól magnetycznych i badania oddziaływania pól magnetycznych dla wyposażenia okrętowego MW RP

24 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Stacjonarne oraz przenośne stanowisko do badania pól magnetycznych rozproszonych od okrętowych urządzeń elektroenergetycznych

25 Uzupełnienie potencjału Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Planuje się uzupełnienie i rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej w zakresie: badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy, bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej, badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości, pomiarów i badań wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających. Uzupełnienie istniejącego potencjału badawczego OBR CTM S.A. przyczyni się do poprawy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów, instalacji morskich, w tym wojskowej techniki morskiej przeznaczonych na jednostki pływające oraz urządzeń strategicznej infrastruktury zainstalowanych w portach i terminalach kontenerowych.

26 Politechnika Białostocka Potencjał badawczy i plany rozwoju

27 Politechnika Białostocka Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (aparatura naukowo-badawcza)

28 Generator prądów piorunowych 100 ka, 10/350 μs Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na skutki przepływu prądu piorunowego Badania wpływu impulsowego pola magnetycznego na urządzenia elektryczne i elektroniczne Badania odporności elementów konstrukcyjnych na skutki przepływu prądu udarowego o wartości szczytowej do 300 ka

29 Przewoźny generator udarów napięciowo-prądowych Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania poligonowe z wykorzystaniem przewoźnego generatora udarów napięciowoprądowych

30 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Oscyloskopy cyfrowe z pamięcią do 100 Mpts Cewki do pomiaru prądów udarowych od 30 A do 300 ka Sondy wysokonapięciowe napięciu znamionowym do 40 kv Wysokonapięciowe sondy różnicowe Kamera poklatkowa 500 zdjęd/sek.

31 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Generator udarów 1,2/50-8/20 s, EFT/Burst, ESD, zaników i zmian napięcia Generatory ESD (do 16 kv) Generatory funkcyjne, sygnałowe AM-FM, wizyjne Analizatory EMC/widma Sieć sztuczna (50, 9 khz 30 MHz) Pomiarowe zestawy antenowe do 1,1 GHz Miernik MEH-25 z zestawem sond Oscyloskopy cyfrowe Bariera optyczna

32 Politechnika Rzeszowska Potencjał badawczy i plany rozwoju

33 Jednostki uczestniczące w projekcie: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Partnerzy PZL-Mielec & Sikorsky UTC WSK PZL-Rzeszów Wyposażenie techniczne do DO160/ED14 zgromadzone w regionie - stan 2015 Sekcja 15 Sekcja 16 PZL-Mielec; System Netwave7.2 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 17 Sekcja 18 PZL-Mielec; System AMP200N1 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 19 Sekcja 20 PRz, PZL-Mielec; System CWS500N2 firmy EMTest Sekcja 21 PRz, System do pomiaru emisji Komora semi-bezechowa TDK 3m Odbiornik ESU26, zestw sztucznych sieci i anten Sekcja 22 PRz, Systemy MIG0618SS, MIG0600MS, MIG OS-MB firmy EMC Partner AG Sekcja 23 Sekcja 25 PRz, PZL-Mielec; System ESD30N firmy EMTest

34 Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Wyposażenie techniczne do badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych zgodnie z wymaganiami sekcji 21 w zakresie częstotliwości od 9kHz do 18 GHz (Komora semi-bezechowa firmy TDK - certyfikat laboratorium ARC Seibersdorf, stół obrotowy o nośności 1tony, odbiornik ESU26, zestaw anten i sztucznych sieci pomiarowych) badania odporności urządzeń i systemów na zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych w zakresie od 9kHz do 400MHz zgodnie z wymaganiami sekcji 20; (Generator CWSN2 firmy EMTest, zestaw cęg prądowych) badania odporności urządzeń na wyładowania elektrostayczne zgodnie z wymaganymi sekcji 25; (Symulator ESD30N firmy EMTest, adaptery ) Komora semi-bezechowa firmy TDK Komora bezechowa firmy TDK Stanowisko do pomiaru odporności na pola elektromagnetyczne Pomiar LLSF dla paliwomierza do AN28

35 Laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki Wyposażenie techniczne do realizacji badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: badanie odporności awioniki na indukowane przebiegi pochodzenia atmosferycznego zgodnie wymaganiami sekcji 22. poziom podatności urządzeo ETSL określany na podstawie prób niszczących lub utraty funkcjonalności Wyposażenie techniczne laboratorium Generatory udarów pojedynczych, System MIG0618SS EMCPartner, Udary W1, W4 W5A Generator udarów wielokrotnych, System MIG0600MS EMCPartner, Udary W1, W4 W5B Generator udarów wielokrotnych Burst System MIG-OS-MB EMCPartner, Udary W2, W3 Laboratorium PBA Test AN28 Bryza

36 Planowana rozbudowa na lata zwiększenie o powierzchni użytkowej laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wyposażenie laboratorium w antenową komorę bezodbiciową w wieloczujnikowy system sferycznego pomiaru parametrów anten, urządzeń i kompletnych systemów radiokomunikacyjnych montowanych na statkach powietrznych w zakresie częstotliwości 700 MHz 18 GHz. uzupełnienie zestawu aparatury kontrolno-pomiarowej do realizacji przedmiotowych badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej pokładowych systemów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami sekcji 16, 20, 21, 22 standardu RTCA DO160/ED14. Plany - Centrum Badawczo Rozwojowego PZL Mielec & Sykorsky UTC zakup systemów do badań zgodnie z wymaganiami sekcji 17 i 19 RTCA DO160/ED14

37 Wojskowa Akademia Techniczna Potencjał badawczy i plany rozwoju

38 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WAT posiada na wyposażeniu komory bezodbiciowej cztery akredytowane stanowiska laboratoryjne do badań urządzeń wojskowych zgodnie z procedurami normy NO-06-A500: Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02, Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02, Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02, Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz.

39 Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-18GHz Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000kg Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SMB-100A Rohde&Schwarz Antena aktywna SAS 550-2B A.H. Sysyems Antena dipolowa aktywna ADA-3010/A ARA Antena dwustożkowa SAS 544 A.H. Sysyems Antena mikrofalowa tubowa DRG 118/A ARA Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

40 Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-10MHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator sygnałowy SME-03E Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

41 Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 80MHz-2.5GHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Miernik mocy NRP Rohde&Schwarz Generator SMB 100A Rohde&Schwarz Antena pomiarowa HL046P Rohde&Schwarz Antena pomiarowa STLP9149 SHWARZBECK Sondy pomiarowe 2 szt. NRP Z11 Rohde&Schwarz Wzmacniacz w.cz BLWA /100D BONN Elektronik Wzmacniacz w.cz BLMA BONN Elektronik Sonda pola HI6005 ETS Lindgren

42 Badanie poziomu zaburzeo promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 30Hz-100kHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sied sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SM-100A Rohde&Schwarz Antena pętlowa HZ 10 Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

43 Planowane inwestycje aparaturowe WAT w ramach EMC-LabNet 1. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu NEMP zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 2. Stanowisko do pomiarów odporności RF, wyładowań ESD, odporności na impulsy BURST oraz SURGE, zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 3. Stanowisko do pomiarów urządzeń przetwarzających informację stanowiąca tajemnicę służbową i państwową zawierające PRESELEKTOR DO ODBIORNIKA FSET22 oraz OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE (zamiennie odbiornik pomiarowy z preselektorem - FSWT22). 4. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu HPM min 1GW.

44 Dziękuję za uwagę

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Zakup aparatury współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jerzy PIETRUSZEWSKI BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 1. Wprowadzenie Współczesne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Wiodące dokumenty Dokumenty strategiczne MG: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 165 Waldemar Frankiewicz, Lech Szugajew, Dariusz Gibalski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej Michał JAGUSIAK 1, Tomasz DRÓŻDŻ 2, Piotr NAWARA 2 Paweł KIEŁBASA 2 Stanisław LIS 2, Paulina WRONA 2 Krzysztof NĘCKA 2, Maciej OZIEMBŁOWSKI 3 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp.z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania techniczne dotyczące rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych Donat Zemełko

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU

LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU 621.3(061.62) Krzysztof ZIMMERMANN LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU STRESZCZENIE Przedstawiono rozwój Laboratorium Badawczego IEL.OG w ostatnich latach i organizację laboratorium.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK OFERTA WWW..PL SPIS TREŚCI: 1. Prezentacja firmy 2. Informacja o jednostce certyfikującej: w Polsce: Polskie Centrum Akredytacji oraz międzynarodowej jednostce ILAC/MRA 3. Certyfikat Akredytacji go 4.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901 S P R A W O Z D A N I E Nr Z POMIARÓW KONTROLNYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE 0,1 MHZ - 38 GHZ WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY RODOWISKA Obiekt badany: STACJA RADIOLINII NETIA S.A. Nazwa lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 3 Diagnostyka wzrokowa... 4 Programowanie...

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: POMIAR PROMIENIOWANYCH I PRZEWODZONYCH ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 51 Dr inż. Andrzej Białoń, Mgr inż. Artur Dłużniewski, Mgr inż. Łukasz John Instytut Kolejnictwa EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 14 lutego 2013r.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 14 lutego 2013r. WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. STAN do ROKU 2008 WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. STAN AKTUALNY WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. PERSPEKTYWA DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC.

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC. Scientific-Atlanta, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, GA 30044 www.scientificatlanta.com Deklaracji zgodności My, Scientific-Atlanta, Inc., 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30042,

Bardziej szczegółowo

Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r.

Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r. Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r. 8:00 9:00 Rejestracja (hol bud. D-20) 9:00 9:15 9:15 9:55 10:00 10:30 Otwarcie T. W. Więckowski Dzień I

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl Zasilacze impulsowe 2015 2016 Zasilacze impulsowe 2 zasilacze w obudowach modułowych zasilacze serii RZI...M przeznaczone są do zastosowań w automatyce przemysłowej, do zasilania urządzeń gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie

2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie 2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie Laboratorium - pracownia wyposażona w odpowiednią aparaturę, przeznaczona do wykonywania badań i doświadczeń naukowych, analiz lekarskich, kontroli procesów

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł A. Mazurek

Dr inż. Paweł A. Mazurek Pomiary emisji Dr inż. Paweł A. Mazurek Wstęp do pomiarów Podstawą systemu ochrony przed oddziaływaniem promieniowania w postaci pól elektromagnetycznych są okresowe pomiary kontrolne umożliwiające określenie

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca Institut pro testování a certifikaci, a.s. Niezależna badawcza, certyfikująca i inspekcyjna firma działająca w zakresie

Bardziej szczegółowo

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny 1 GHz Przenośny - waga 3,9 kg 5 godzin pracy na baterii 2 MHz - 1 GHz Wzmocniona konstrukcja - spełnia normę MIL PRF 28800F Class II temperatury pracy -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28211/12 MK Nr: 28211 Data wpływu 1 czerwca 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 DECYZJA Nr 13 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy Na podstawie art. 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DYREKTYWY 2004/104/WE W ZAKRESIE BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC) KOMPONENTÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH A WYMAGANIA KONCERNÓW

WYMAGANIA DYREKTYWY 2004/104/WE W ZAKRESIE BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC) KOMPONENTÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH A WYMAGANIA KONCERNÓW Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/205 (06) 25 Roman Pietrzak Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice WYMAGANIA DYREKTYWY 2004/04/WE W ZAKRESIE BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie następujących stanowisk pomiarowych:

I. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie następujących stanowisk pomiarowych: Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu aparatury kontrolno pomiarowej do badania kompatybilności elektromagnetycznej pokładowych urządzeń i systemów statków powietrznych w zapleczu badawczo rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Standard CNBOP-PIB. Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008)

Standard CNBOP-PIB. Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008) Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-BA-02P:2013 Wydanie 1, Lipiec 2013 Standard CNBOP-PIB Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET) NA WYKONANIE WZORCOWANIA PRZYRZADÓW POMIAROWYCH

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET) NA WYKONANIE WZORCOWANIA PRZYRZADÓW POMIAROWYCH Załącznik nr 4 do SIWZ WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET) NA WYKONANIE WZORCOWANIA PRZYRZADÓW POMIAROWYCH Pierwsza część zamówienia: 1. Bocznik prądowy Fluke A40 (9 szt.) a. Zakres kalibracji: Kalibracja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r.

Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r. Program X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 24 26 czerwca 2015r. 8:00 9:00 Rejestracja (hol bud. D-20) 9:00 9:15 9:15 9:55 10:00 10:30 Otwarcie Dzień I 24.06.2015 Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdańsk tel. 58 524 52 00, fax 58 524 52 29, e-mail: w2@oum.gda.pl 2 Akustyka i ultradźwięki

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Śląskie Wirtualne Laboratorium Energetyki OZE/URE. Andrzej Jurkiewicz Paweł Kucharczyk

Śląskie Wirtualne Laboratorium Energetyki OZE/URE. Andrzej Jurkiewicz Paweł Kucharczyk Śląskie Wirtualne Laboratorium Energetyki OZE/URE Andrzej Jurkiewicz Paweł Kucharczyk Cel ŚWLE 1) Zebranie danych i doświadczeo z rzeczywistej eksploatacji OZE/URE i powszechne (ogólnokrajowe) udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2016-01-21 Fundusze dla przedsiębiorstw

2016-01-21 Fundusze dla przedsiębiorstw Arkadiusz Szczygieł Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie 1 2 3 4 2.2.1 Inwestycje profilowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej IUSER 10 października 2012 roku, Warszawa Program Otwarcie zebrania

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo