Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności"

Transkrypt

1 Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej

2 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC EMC-LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowobadawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych

3 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Skład konsorcjum: Politechnika Wrocławska (PWr) koordynator OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) Politechnika Białostocka (PB) Politechnika Rzeszowska (PRz) Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

4 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Konsorcjum przygotowało i złożyło projekt w ramach aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej PMDiB (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB) Przewidywany koszt projektu: 54,5 mln PLN Projekt po I etapie oceny został zaakceptowany i po uzyskaniu pozytywnych recenzji od ekspertów zagranicznych i ocenie wniosku złożonego w II etapie konkursu został wpisany na PMDiB (SIB) Obecnie trwają prace przygotowawcze do zapowiadanych konkursów krajowych (PO IR) oraz regionalnych (RPO) oraz pozyskiwanie partnerów (wymagane zaangażowanie własne lub przemysłu - dofinansowanie do 85% ze środków UE)

5 Podział kompetencji EMC-LabNet Podział specjalizacji wśród konsorcjantów w zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania,a także zabezpieczania pod kątem EMC: Politechnika Wrocławska (PWr): urządzenia telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, teleinformatyczne, motoryzacyjne, elektroenergetyczne oraz elektronika użytkowa i sprzęt powszechnego użytku (np. AGD), maszyny itp. OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM): urządzenia morskie, w tym przeznaczone na jednostki pływające i urządzenia wojskowej techniki morskiej Politechnika Białostocka (PB): generacja wyładowań piorunowych i ochrona przed tymi wyładowaniami Politechnika Rzeszowska (PRz): statki powietrzne i urządzenia lotnicze Wojskowa Akademia Techniczna (WAT): urządzenia wojskowe i techniki wojskowej

6 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i procedur badawczych EMC w warunkach laboratoryjnych i w miejscu instalacji urządzeń i systemów: telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych ICT, elektroenergetycznych, motoryzacyjnych i powszechnego użytku (elektroniki konsumenckiej) - PWr, lotniczych i montowanych w samolotach - PRz, wojskowych - WAT, morskich, w tym urządzeń wojskowej techniki morskiej - CTM, generacji i zabezpieczeń przed wyładowaniami piorunowymi - PB, opracowanie nowych stanowisk pomiarowych i ich walidacja, modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, określenie właściwości elektromagnetycznych materiałów i substancji, opracowanie inteligentnych materiałów i substancji na potrzeby EMC, określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń, systemów i instalacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

7 Cele badawcze EMC-LabNet określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń i systemów pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowanie metod i procedur badawczych oceny ekspozycji biosfery na pola elektromagnetyczne, opracowanie metod, procedur i narzędzi do wytwarzania pól elektromagnetycznych, z uwzględnieniem impulsowych pól dużej mocy, opracowanie metod, procedur i narzędzi do badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie pól magnetycznych stałych i quasi stałych, określenie właściwości elektromagnetycznych obiektów na podstawie pomiarów w polu bliskim, opracowanie metod i narzędzi do określania zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz różnych urządzeń systemów i instalacji przed oddziaływaniem impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych,

8 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i narzędzi do oceny ryzyka wyładowań piorunowych w realnych strukturach z zastosowaniem pomiarów i obliczeń teoretycznych i symulacji, modelowanie zjawisk wewnątrz konstrukcji na skutek udaru pioruna, analiza warunków odporności na zakłócenia i emisji zakłóceń w systemach i urządzeniach na pokładzie samolotów oraz w elektronicznych urządzeniach gospodarstwa domowego, badanie integralności sygnału w pokładowych uniwersalnych interfejsach komunikacyjnych i urządzeniach w samolotach i testowanie urządzeń stosowanych w samolotach z uwzględnieniem aspektów odporności na zakłócenia promieniowania o wysokim poziomie promieniowania, analiza i modelowanie skutków przepięć indukowanych w instalacji pokładowej samolotów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w kadłubie samolotu.

9 Politechnika Wrocławska Potencjał badawczy i plany rozwoju

10 Politechnika Wrocławska - potencjał Potencjał Centrum Doskonałości: Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń, systemów i instalacji, które tworzą: Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej akredytowane przez PCA laboratorium badawcze (AB 167), Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego - akredytowane przez PCA laboratorium badawcze i wzorcujące (AB 361 i AP 078) Laboratorium Techniki Antenowej Laboratoria zlokalizowane są w budynkach: C-4, C-5 i C-15

11 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (1) Największa w kraju komora bezodbiciowa SAC (Semi-Anechoic Chamber) - 20m x12m x 9,5m: pomiary emisji od 30 MHz do 18 GHz w odległości do 10m od badanego obiektu zgodnie z normami cywilnymi (np. EN 55022), wojskowymi (np. NO / MIL STD 462), lotniczymi (np. RTCA/DO160G) i motoryzacyjnymi badanie odporności na pola EM (80MHz - 3GHz, do 20 V/m) pomiary skuteczności ekranowania Wyposażenie: wrota 3m x 3m stół obrotowy (średnica 4 m i 3 tony udźwigu) wyciąg spalin ujęcie wody i odpływ kanalizacyjny Zasilanie 3 x 400 V /32A w tym także możliwość zasilania ze źródła ACS (90kVA z regulacja napięcia 0-500V i częstotliwości 40-80Hz oraz niska zawartością harmonicznych Badany obiekt: do 4m długości, 3 m wysokość oraz 3 ton wagi

12 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (2) Pierwsza w kraju komora rewerberacyjna (7,8m x4,3 m x 3m) umożliwiająca w trybie mieszania (lub przestrajania : pomiary emisji od 80 MHz do 18 GHz zgodnie z normami cywilnymi (np. EN ) i lotniczymi (np. RTCA/DO160G) badanie odporności na pola EM (80MHz - 18GHz, do 200 V/m) pomiary skuteczności ekranowania metodą z zagnieżdżoną komorą rewerberacyjną (komora w komorze) Przestrzeń pomiarowa: 3,5m x 2,5m x 1,5m

13 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (3) Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych: ciągłych na przyłączach zasilania (wojskowe np. NO-06-A500 i cywilne np. EN 55015) i telekomunikacyjnych np. EN nieciągłych na przyłączach zasilania (np. EN ) moc zaburzeń (30 MHz 300 MHz) harmonicznych prądu sieci zasilającej (EN ) Wahania napięcia oraz migotania światła (EN , EN ) (do 90 kva, 3 fazy jeden z kilku systemów w Europie) Emisja zaburzeń przejściowych (ISO ) Badanie odporności urządzeń na różne inne zjawiska elektromagnetyczne: udary napięcia (EN ), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EN ), zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w przyłączach zasilania i interfejsach (EN ) pola magnetyczne o częstotliwości sieci (EN ), impulsowe pola magnetyczne (EN ) krótkie przerwy i zapady napięcia zasilania (EN ) zjawiska zmian napięcia i stanów przejściowych w instalacjach pokładowych pojazdów samochodowych (np. ISO i -3) oraz statków powietrznych władowania elektrostatyczne (do 30 kv)

14 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (4) Komora bezodbiciowa FAR (Fully Anechoic Room) w budynku C-5: Pomiary i prototypowanie anten w polu bliskim w zakresie od 1 GHz do 40 GHzvz użyciem skanera firmy Orbit stanowisko do pomiaru parametrów materiałów dielektrycznych Stanowiska do wytwarzania wzorcowych pól elektromgnetycznych i wzorcowania sond pola EM do 50 GHz (90 GHz) Rodzaj wzorca LWiMP Pole E i H Pole S, anteny dipolowe i kierunkowe Pole S, anteny kierunkowe Maksymalne wartości pola Pasmo [GHz] 25 kv/m 0 0,030 1 kv/m W/m W/m W/m

15 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (5) (w trakcie realizacji) Pomiarowe stanowisko do testowania urządzeń radiowych i multimedialnych w komorze ekranowanej (C-15): środowisko bezodbiciowe typu FAR (wyłożenie absorberami) Testowanie parametrów nadajników i odbiorników urządzeń bezprzewodowych (krótkozasięgowych, PP punkt-punkt, PMP punkt-wiele punktów oraz komórkowych) Pomiary przestrzennych charakterystyk promieniowania anten biernych na podstawie analizy pomiarów w polu bliskim oraz dalekim (800MHz do 40 GHz), pomiary radiowe OTA (ang. Over The Air) - przestrzenych charakterystyk zastępczej mocy promieniowanej (ERP) nadajników radiowych i czułości odbiorników radiowych oraz emisji pożądanych i niepożądanych urządzeń systemów radiowych z SISO (pomiary full coppliance) oraz MIMO 2x2 (precompliance ); emisji promieniowanych i odporności na pola elektromagnetyczne urządzeń radiowych i multimedialnych w zakresie częstotliwości od 1GHz do 18GHz zgodnie z wymaganiami Dyrektyw RTTE i EMC (w odległości 3 m) Termin zakończenia: wrzesień 2015

16 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 1. Uzupełnienie aparatury i wyposażenia komory SAC, między innymi o: system do badania odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwościach radiowych dla dużych obiektów (np. szaf telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, lodówek, zmywarek, pralek, telewizorów, pojazdów i ich części itp.) przy poziomach narażeń powyżej 3m oraz 1m i w zakresie częstotliwości od 10 khz do co najmniej 18 (40) GHz (zestaw także do wykorzystania w komorze rewerberacyjnej (E > 600V/m)), system specjalistycznych kamer, odbiorniki pomiarowe - do szybkich i jednoczesnych pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych w komorze SAC, dodatkowe 3-fazowe sieci przeciwzakłóceniowych i sztuczne o prądach powyżej 100 A do badania urządzeń (np. falowników) instalowanych w odnawialnych źródłach energii i energetyce, zestaw anten i narzędzi do pomiaru i kalibracji.

17 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 2. Zakup stanowiska do badania odporności zjawiska elektromagnetyczne występujące na przyłączach elektroenergetycznych, w tym m.in. na asymetryczne i symetryczne zaburzenia przewodzone na przyłączach energetycznych prądu przemiennego o częstotliwościach do 150 khz (zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi EN EN ) - postulat przedsiębiorstw zainteresowanych opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarach dotyczących jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej. 3. Doposażenie laboratorium LKE o aparaturę rozszerzającą zakres oferowanych badań komponentów pokładowego wyposażenia samochodowego, w tym umożliwiającego pomiary emisji zaburzeń generowanych w instalacji elektrycznej pojazdu oraz badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. 4. Poszerzenie zakresu częstotliwości pracy z 3GHz do 6 GHz posiadanego systemu do testów odporności na pole elektromagnetyczne w komorze GTEM. 5. Zakup stanowiska do badania urządzeń multimedialnych.

18 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 6. Doposażenie komory FAR (Full Anechoic Room) i rozszerzenie możliwości pomiarów i badania parametrów anten oraz badań urządzeń telekomunikacyjnych radiowych i bezprzewodowych m.in. o możliwości badania z zastosowaniem skanowania pola bliskiego z zastosowaniem wieloczujnikowych układów pomiarowych. 7. Doposażenie stanowiska do pomiarów skuteczności ekranowania materiałów, komponentów i urządzeń o aparaturę i optyczne łącza komunikacyjne pozwalające na zwiększenie zakresu częstotliwości do 40 GHz i dynamiki pomiarowej. 8. Zakup stanowiska do badania kompatybilności elektromagnetycznej i interoperacyjności urządzeń komunikacji poprzez sieć zasilającą (PLC) na potrzeby budowy sieci Smart Power Grid i Smart Mettering. 9. Zakup i aktualizacja oprogramowania sterującego stanowiskami badawczymi przetwarzającego dane

19 Centrum Techniki Morskiej S.A. Potencjał badawczy i plany rozwoju

20 Potencjał badawczy OBR CTM S.A. na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. prowadzi od 1982 roku prace badawczo-rozwojowe, projektowe, konstrukcyjno-technologiczne i doświadczalne, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej. OBR CTM S.A. posiada akredytowane przez MON Laboratoria Badawcze (nr akredytacji 20/MON/2014 oraz 19/MON/2014). Obecnie realizowane projekty w zakresie OiB: Udział w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej, Projekt nr 1: Impulsowe Działa Elektromagnetyczne Udział w programie pn. Bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne, Lider konsorcjum Projektu nr 1: Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) Udział w konsorcjum budowy okrętu Kormoran II Realizacja projektów w ramach programów: Europejskiej Agencji Obrony (EDA): UMS - Unmanned Maritime Systems NATO: DATPoW Defence Against Terrorists Programme

21 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Komora rewerberacyjna Badania wg normy obronnej NO-06-A500:2012 na zgodność z wymaganiami NO-06-A200:2012

22 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Generatory narażeo impulsowych Badania wg norm obronnych NO-06-A500:2012 oraz NO-06-A211:2005

23 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Pomiary pól magnetycznych i badania oddziaływania pól magnetycznych dla wyposażenia okrętowego MW RP

24 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Stacjonarne oraz przenośne stanowisko do badania pól magnetycznych rozproszonych od okrętowych urządzeń elektroenergetycznych

25 Uzupełnienie potencjału Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Planuje się uzupełnienie i rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej w zakresie: badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy, bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej, badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości, pomiarów i badań wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających. Uzupełnienie istniejącego potencjału badawczego OBR CTM S.A. przyczyni się do poprawy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów, instalacji morskich, w tym wojskowej techniki morskiej przeznaczonych na jednostki pływające oraz urządzeń strategicznej infrastruktury zainstalowanych w portach i terminalach kontenerowych.

26 Politechnika Białostocka Potencjał badawczy i plany rozwoju

27 Politechnika Białostocka Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (aparatura naukowo-badawcza)

28 Generator prądów piorunowych 100 ka, 10/350 μs Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na skutki przepływu prądu piorunowego Badania wpływu impulsowego pola magnetycznego na urządzenia elektryczne i elektroniczne Badania odporności elementów konstrukcyjnych na skutki przepływu prądu udarowego o wartości szczytowej do 300 ka

29 Przewoźny generator udarów napięciowo-prądowych Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania poligonowe z wykorzystaniem przewoźnego generatora udarów napięciowoprądowych

30 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Oscyloskopy cyfrowe z pamięcią do 100 Mpts Cewki do pomiaru prądów udarowych od 30 A do 300 ka Sondy wysokonapięciowe napięciu znamionowym do 40 kv Wysokonapięciowe sondy różnicowe Kamera poklatkowa 500 zdjęd/sek.

31 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Generator udarów 1,2/50-8/20 s, EFT/Burst, ESD, zaników i zmian napięcia Generatory ESD (do 16 kv) Generatory funkcyjne, sygnałowe AM-FM, wizyjne Analizatory EMC/widma Sieć sztuczna (50, 9 khz 30 MHz) Pomiarowe zestawy antenowe do 1,1 GHz Miernik MEH-25 z zestawem sond Oscyloskopy cyfrowe Bariera optyczna

32 Politechnika Rzeszowska Potencjał badawczy i plany rozwoju

33 Jednostki uczestniczące w projekcie: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Partnerzy PZL-Mielec & Sikorsky UTC WSK PZL-Rzeszów Wyposażenie techniczne do DO160/ED14 zgromadzone w regionie - stan 2015 Sekcja 15 Sekcja 16 PZL-Mielec; System Netwave7.2 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 17 Sekcja 18 PZL-Mielec; System AMP200N1 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 19 Sekcja 20 PRz, PZL-Mielec; System CWS500N2 firmy EMTest Sekcja 21 PRz, System do pomiaru emisji Komora semi-bezechowa TDK 3m Odbiornik ESU26, zestw sztucznych sieci i anten Sekcja 22 PRz, Systemy MIG0618SS, MIG0600MS, MIG OS-MB firmy EMC Partner AG Sekcja 23 Sekcja 25 PRz, PZL-Mielec; System ESD30N firmy EMTest

34 Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Wyposażenie techniczne do badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych zgodnie z wymaganiami sekcji 21 w zakresie częstotliwości od 9kHz do 18 GHz (Komora semi-bezechowa firmy TDK - certyfikat laboratorium ARC Seibersdorf, stół obrotowy o nośności 1tony, odbiornik ESU26, zestaw anten i sztucznych sieci pomiarowych) badania odporności urządzeń i systemów na zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych w zakresie od 9kHz do 400MHz zgodnie z wymaganiami sekcji 20; (Generator CWSN2 firmy EMTest, zestaw cęg prądowych) badania odporności urządzeń na wyładowania elektrostayczne zgodnie z wymaganymi sekcji 25; (Symulator ESD30N firmy EMTest, adaptery ) Komora semi-bezechowa firmy TDK Komora bezechowa firmy TDK Stanowisko do pomiaru odporności na pola elektromagnetyczne Pomiar LLSF dla paliwomierza do AN28

35 Laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki Wyposażenie techniczne do realizacji badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: badanie odporności awioniki na indukowane przebiegi pochodzenia atmosferycznego zgodnie wymaganiami sekcji 22. poziom podatności urządzeo ETSL określany na podstawie prób niszczących lub utraty funkcjonalności Wyposażenie techniczne laboratorium Generatory udarów pojedynczych, System MIG0618SS EMCPartner, Udary W1, W4 W5A Generator udarów wielokrotnych, System MIG0600MS EMCPartner, Udary W1, W4 W5B Generator udarów wielokrotnych Burst System MIG-OS-MB EMCPartner, Udary W2, W3 Laboratorium PBA Test AN28 Bryza

36 Planowana rozbudowa na lata zwiększenie o powierzchni użytkowej laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wyposażenie laboratorium w antenową komorę bezodbiciową w wieloczujnikowy system sferycznego pomiaru parametrów anten, urządzeń i kompletnych systemów radiokomunikacyjnych montowanych na statkach powietrznych w zakresie częstotliwości 700 MHz 18 GHz. uzupełnienie zestawu aparatury kontrolno-pomiarowej do realizacji przedmiotowych badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej pokładowych systemów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami sekcji 16, 20, 21, 22 standardu RTCA DO160/ED14. Plany - Centrum Badawczo Rozwojowego PZL Mielec & Sykorsky UTC zakup systemów do badań zgodnie z wymaganiami sekcji 17 i 19 RTCA DO160/ED14

37 Wojskowa Akademia Techniczna Potencjał badawczy i plany rozwoju

38 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WAT posiada na wyposażeniu komory bezodbiciowej cztery akredytowane stanowiska laboratoryjne do badań urządzeń wojskowych zgodnie z procedurami normy NO-06-A500: Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02, Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02, Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02, Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz.

39 Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-18GHz Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000kg Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SMB-100A Rohde&Schwarz Antena aktywna SAS 550-2B A.H. Sysyems Antena dipolowa aktywna ADA-3010/A ARA Antena dwustożkowa SAS 544 A.H. Sysyems Antena mikrofalowa tubowa DRG 118/A ARA Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

40 Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-10MHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator sygnałowy SME-03E Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

41 Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 80MHz-2.5GHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Miernik mocy NRP Rohde&Schwarz Generator SMB 100A Rohde&Schwarz Antena pomiarowa HL046P Rohde&Schwarz Antena pomiarowa STLP9149 SHWARZBECK Sondy pomiarowe 2 szt. NRP Z11 Rohde&Schwarz Wzmacniacz w.cz BLWA /100D BONN Elektronik Wzmacniacz w.cz BLMA BONN Elektronik Sonda pola HI6005 ETS Lindgren

42 Badanie poziomu zaburzeo promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 30Hz-100kHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sied sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SM-100A Rohde&Schwarz Antena pętlowa HZ 10 Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

43 Planowane inwestycje aparaturowe WAT w ramach EMC-LabNet 1. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu NEMP zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 2. Stanowisko do pomiarów odporności RF, wyładowań ESD, odporności na impulsy BURST oraz SURGE, zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 3. Stanowisko do pomiarów urządzeń przetwarzających informację stanowiąca tajemnicę służbową i państwową zawierające PRESELEKTOR DO ODBIORNIKA FSET22 oraz OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE (zamiennie odbiornik pomiarowy z preselektorem - FSWT22). 4. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu HPM min 1GW.

44 Dziękuję za uwagę

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności nr 2/2014 1 REWITA Domy Wczasowe WAM, kontynuując tradycje Wojskowych Domów Wypoczynkowych zapraszają Państwa do skorzystania z bogatej i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r.

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r. Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005 Warszawa, maj 2006 r. Rok 2005 był znaczący dla Głównego Urzędu Miar z kilku powodów: nawiązaliśmy bardzo dobrze rokującą współpracę z ośrodkami naukowymi

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce 1. Potencjalni klienci W sytuacji braku w Polsce systemu wsparcia promującego przyłączanie małych źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KSIĘGA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK 2013 Data: 30/10/2013 Strona 1 z 57 ` Nr rozdz. 1 2 3 4 5 6 Nr podr. Tytuł PREZENTACJA WYDZIAŁU 1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ pre feasibility study Warszawa 2011 1 Zespół Roboczy został powołany przez Zastępcę Dyrektora NCBIR Leszka Grabarczyka w składzie: Przewodniczący: Stefan

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1)

Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1) Zakład Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (Z-1) Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1) Praca nr 01300056 Warszawa, grudzień 2006 Kierunki rozwoju metod pomiarów anten

Bardziej szczegółowo

Czujniki firmy TWT Automatyka

Czujniki firmy TWT Automatyka HOL, STOISKO E6 Automaticon dla elektroników Warszawskie targi Automaticon to od lat największa impreza w branży automatyki w Polsce. Ze względu na rozmiar, brak poważnej konkurencji oraz bliskość rynku

Bardziej szczegółowo