Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności"

Transkrypt

1 Projekt EMC LabNet Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej możliwości wykorzystania na potrzeby obronności Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej

2 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC EMC-LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowobadawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych

3 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Skład konsorcjum: Politechnika Wrocławska (PWr) koordynator OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) Politechnika Białostocka (PB) Politechnika Rzeszowska (PRz) Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

4 EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC Konsorcjum przygotowało i złożyło projekt w ramach aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej PMDiB (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB) Przewidywany koszt projektu: 54,5 mln PLN Projekt po I etapie oceny został zaakceptowany i po uzyskaniu pozytywnych recenzji od ekspertów zagranicznych i ocenie wniosku złożonego w II etapie konkursu został wpisany na PMDiB (SIB) Obecnie trwają prace przygotowawcze do zapowiadanych konkursów krajowych (PO IR) oraz regionalnych (RPO) oraz pozyskiwanie partnerów (wymagane zaangażowanie własne lub przemysłu - dofinansowanie do 85% ze środków UE)

5 Podział kompetencji EMC-LabNet Podział specjalizacji wśród konsorcjantów w zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania,a także zabezpieczania pod kątem EMC: Politechnika Wrocławska (PWr): urządzenia telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, teleinformatyczne, motoryzacyjne, elektroenergetyczne oraz elektronika użytkowa i sprzęt powszechnego użytku (np. AGD), maszyny itp. OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM): urządzenia morskie, w tym przeznaczone na jednostki pływające i urządzenia wojskowej techniki morskiej Politechnika Białostocka (PB): generacja wyładowań piorunowych i ochrona przed tymi wyładowaniami Politechnika Rzeszowska (PRz): statki powietrzne i urządzenia lotnicze Wojskowa Akademia Techniczna (WAT): urządzenia wojskowe i techniki wojskowej

6 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i procedur badawczych EMC w warunkach laboratoryjnych i w miejscu instalacji urządzeń i systemów: telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych ICT, elektroenergetycznych, motoryzacyjnych i powszechnego użytku (elektroniki konsumenckiej) - PWr, lotniczych i montowanych w samolotach - PRz, wojskowych - WAT, morskich, w tym urządzeń wojskowej techniki morskiej - CTM, generacji i zabezpieczeń przed wyładowaniami piorunowymi - PB, opracowanie nowych stanowisk pomiarowych i ich walidacja, modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, określenie właściwości elektromagnetycznych materiałów i substancji, opracowanie inteligentnych materiałów i substancji na potrzeby EMC, określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń, systemów i instalacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

7 Cele badawcze EMC-LabNet określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń i systemów pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowanie metod i procedur badawczych oceny ekspozycji biosfery na pola elektromagnetyczne, opracowanie metod, procedur i narzędzi do wytwarzania pól elektromagnetycznych, z uwzględnieniem impulsowych pól dużej mocy, opracowanie metod, procedur i narzędzi do badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie pól magnetycznych stałych i quasi stałych, określenie właściwości elektromagnetycznych obiektów na podstawie pomiarów w polu bliskim, opracowanie metod i narzędzi do określania zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz różnych urządzeń systemów i instalacji przed oddziaływaniem impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych,

8 Cele badawcze EMC-LabNet opracowanie metod i narzędzi do oceny ryzyka wyładowań piorunowych w realnych strukturach z zastosowaniem pomiarów i obliczeń teoretycznych i symulacji, modelowanie zjawisk wewnątrz konstrukcji na skutek udaru pioruna, analiza warunków odporności na zakłócenia i emisji zakłóceń w systemach i urządzeniach na pokładzie samolotów oraz w elektronicznych urządzeniach gospodarstwa domowego, badanie integralności sygnału w pokładowych uniwersalnych interfejsach komunikacyjnych i urządzeniach w samolotach i testowanie urządzeń stosowanych w samolotach z uwzględnieniem aspektów odporności na zakłócenia promieniowania o wysokim poziomie promieniowania, analiza i modelowanie skutków przepięć indukowanych w instalacji pokładowej samolotów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w kadłubie samolotu.

9 Politechnika Wrocławska Potencjał badawczy i plany rozwoju

10 Politechnika Wrocławska - potencjał Potencjał Centrum Doskonałości: Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń, systemów i instalacji, które tworzą: Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej akredytowane przez PCA laboratorium badawcze (AB 167), Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego - akredytowane przez PCA laboratorium badawcze i wzorcujące (AB 361 i AP 078) Laboratorium Techniki Antenowej Laboratoria zlokalizowane są w budynkach: C-4, C-5 i C-15

11 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (1) Największa w kraju komora bezodbiciowa SAC (Semi-Anechoic Chamber) - 20m x12m x 9,5m: pomiary emisji od 30 MHz do 18 GHz w odległości do 10m od badanego obiektu zgodnie z normami cywilnymi (np. EN 55022), wojskowymi (np. NO / MIL STD 462), lotniczymi (np. RTCA/DO160G) i motoryzacyjnymi badanie odporności na pola EM (80MHz - 3GHz, do 20 V/m) pomiary skuteczności ekranowania Wyposażenie: wrota 3m x 3m stół obrotowy (średnica 4 m i 3 tony udźwigu) wyciąg spalin ujęcie wody i odpływ kanalizacyjny Zasilanie 3 x 400 V /32A w tym także możliwość zasilania ze źródła ACS (90kVA z regulacja napięcia 0-500V i częstotliwości 40-80Hz oraz niska zawartością harmonicznych Badany obiekt: do 4m długości, 3 m wysokość oraz 3 ton wagi

12 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (2) Pierwsza w kraju komora rewerberacyjna (7,8m x4,3 m x 3m) umożliwiająca w trybie mieszania (lub przestrajania : pomiary emisji od 80 MHz do 18 GHz zgodnie z normami cywilnymi (np. EN ) i lotniczymi (np. RTCA/DO160G) badanie odporności na pola EM (80MHz - 18GHz, do 200 V/m) pomiary skuteczności ekranowania metodą z zagnieżdżoną komorą rewerberacyjną (komora w komorze) Przestrzeń pomiarowa: 3,5m x 2,5m x 1,5m

13 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (3) Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych: ciągłych na przyłączach zasilania (wojskowe np. NO-06-A500 i cywilne np. EN 55015) i telekomunikacyjnych np. EN nieciągłych na przyłączach zasilania (np. EN ) moc zaburzeń (30 MHz 300 MHz) harmonicznych prądu sieci zasilającej (EN ) Wahania napięcia oraz migotania światła (EN , EN ) (do 90 kva, 3 fazy jeden z kilku systemów w Europie) Emisja zaburzeń przejściowych (ISO ) Badanie odporności urządzeń na różne inne zjawiska elektromagnetyczne: udary napięcia (EN ), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EN ), zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w przyłączach zasilania i interfejsach (EN ) pola magnetyczne o częstotliwości sieci (EN ), impulsowe pola magnetyczne (EN ) krótkie przerwy i zapady napięcia zasilania (EN ) zjawiska zmian napięcia i stanów przejściowych w instalacjach pokładowych pojazdów samochodowych (np. ISO i -3) oraz statków powietrznych władowania elektrostatyczne (do 30 kv)

14 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (4) Komora bezodbiciowa FAR (Fully Anechoic Room) w budynku C-5: Pomiary i prototypowanie anten w polu bliskim w zakresie od 1 GHz do 40 GHzvz użyciem skanera firmy Orbit stanowisko do pomiaru parametrów materiałów dielektrycznych Stanowiska do wytwarzania wzorcowych pól elektromgnetycznych i wzorcowania sond pola EM do 50 GHz (90 GHz) Rodzaj wzorca LWiMP Pole E i H Pole S, anteny dipolowe i kierunkowe Pole S, anteny kierunkowe Maksymalne wartości pola Pasmo [GHz] 25 kv/m 0 0,030 1 kv/m W/m W/m W/m

15 Politechnika Wrocławska - infrastruktura badawcza (5) (w trakcie realizacji) Pomiarowe stanowisko do testowania urządzeń radiowych i multimedialnych w komorze ekranowanej (C-15): środowisko bezodbiciowe typu FAR (wyłożenie absorberami) Testowanie parametrów nadajników i odbiorników urządzeń bezprzewodowych (krótkozasięgowych, PP punkt-punkt, PMP punkt-wiele punktów oraz komórkowych) Pomiary przestrzennych charakterystyk promieniowania anten biernych na podstawie analizy pomiarów w polu bliskim oraz dalekim (800MHz do 40 GHz), pomiary radiowe OTA (ang. Over The Air) - przestrzenych charakterystyk zastępczej mocy promieniowanej (ERP) nadajników radiowych i czułości odbiorników radiowych oraz emisji pożądanych i niepożądanych urządzeń systemów radiowych z SISO (pomiary full coppliance) oraz MIMO 2x2 (precompliance ); emisji promieniowanych i odporności na pola elektromagnetyczne urządzeń radiowych i multimedialnych w zakresie częstotliwości od 1GHz do 18GHz zgodnie z wymaganiami Dyrektyw RTTE i EMC (w odległości 3 m) Termin zakończenia: wrzesień 2015

16 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 1. Uzupełnienie aparatury i wyposażenia komory SAC, między innymi o: system do badania odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwościach radiowych dla dużych obiektów (np. szaf telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, lodówek, zmywarek, pralek, telewizorów, pojazdów i ich części itp.) przy poziomach narażeń powyżej 3m oraz 1m i w zakresie częstotliwości od 10 khz do co najmniej 18 (40) GHz (zestaw także do wykorzystania w komorze rewerberacyjnej (E > 600V/m)), system specjalistycznych kamer, odbiorniki pomiarowe - do szybkich i jednoczesnych pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych w komorze SAC, dodatkowe 3-fazowe sieci przeciwzakłóceniowych i sztuczne o prądach powyżej 100 A do badania urządzeń (np. falowników) instalowanych w odnawialnych źródłach energii i energetyce, zestaw anten i narzędzi do pomiaru i kalibracji.

17 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 2. Zakup stanowiska do badania odporności zjawiska elektromagnetyczne występujące na przyłączach elektroenergetycznych, w tym m.in. na asymetryczne i symetryczne zaburzenia przewodzone na przyłączach energetycznych prądu przemiennego o częstotliwościach do 150 khz (zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi EN EN ) - postulat przedsiębiorstw zainteresowanych opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarach dotyczących jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej. 3. Doposażenie laboratorium LKE o aparaturę rozszerzającą zakres oferowanych badań komponentów pokładowego wyposażenia samochodowego, w tym umożliwiającego pomiary emisji zaburzeń generowanych w instalacji elektrycznej pojazdu oraz badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. 4. Poszerzenie zakresu częstotliwości pracy z 3GHz do 6 GHz posiadanego systemu do testów odporności na pole elektromagnetyczne w komorze GTEM. 5. Zakup stanowiska do badania urządzeń multimedialnych.

18 Planowane inwestycje aparaturowe PWr w ramach EMC-LabNet 6. Doposażenie komory FAR (Full Anechoic Room) i rozszerzenie możliwości pomiarów i badania parametrów anten oraz badań urządzeń telekomunikacyjnych radiowych i bezprzewodowych m.in. o możliwości badania z zastosowaniem skanowania pola bliskiego z zastosowaniem wieloczujnikowych układów pomiarowych. 7. Doposażenie stanowiska do pomiarów skuteczności ekranowania materiałów, komponentów i urządzeń o aparaturę i optyczne łącza komunikacyjne pozwalające na zwiększenie zakresu częstotliwości do 40 GHz i dynamiki pomiarowej. 8. Zakup stanowiska do badania kompatybilności elektromagnetycznej i interoperacyjności urządzeń komunikacji poprzez sieć zasilającą (PLC) na potrzeby budowy sieci Smart Power Grid i Smart Mettering. 9. Zakup i aktualizacja oprogramowania sterującego stanowiskami badawczymi przetwarzającego dane

19 Centrum Techniki Morskiej S.A. Potencjał badawczy i plany rozwoju

20 Potencjał badawczy OBR CTM S.A. na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. prowadzi od 1982 roku prace badawczo-rozwojowe, projektowe, konstrukcyjno-technologiczne i doświadczalne, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej. OBR CTM S.A. posiada akredytowane przez MON Laboratoria Badawcze (nr akredytacji 20/MON/2014 oraz 19/MON/2014). Obecnie realizowane projekty w zakresie OiB: Udział w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej, Projekt nr 1: Impulsowe Działa Elektromagnetyczne Udział w programie pn. Bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne, Lider konsorcjum Projektu nr 1: Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) Udział w konsorcjum budowy okrętu Kormoran II Realizacja projektów w ramach programów: Europejskiej Agencji Obrony (EDA): UMS - Unmanned Maritime Systems NATO: DATPoW Defence Against Terrorists Programme

21 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Komora rewerberacyjna Badania wg normy obronnej NO-06-A500:2012 na zgodność z wymaganiami NO-06-A200:2012

22 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Generatory narażeo impulsowych Badania wg norm obronnych NO-06-A500:2012 oraz NO-06-A211:2005

23 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Pomiary pól magnetycznych i badania oddziaływania pól magnetycznych dla wyposażenia okrętowego MW RP

24 Potencjał Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Stacjonarne oraz przenośne stanowisko do badania pól magnetycznych rozproszonych od okrętowych urządzeń elektroenergetycznych

25 Uzupełnienie potencjału Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. Planuje się uzupełnienie i rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej w zakresie: badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy, bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej, badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości, pomiarów i badań wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających. Uzupełnienie istniejącego potencjału badawczego OBR CTM S.A. przyczyni się do poprawy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów, instalacji morskich, w tym wojskowej techniki morskiej przeznaczonych na jednostki pływające oraz urządzeń strategicznej infrastruktury zainstalowanych w portach i terminalach kontenerowych.

26 Politechnika Białostocka Potencjał badawczy i plany rozwoju

27 Politechnika Białostocka Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (aparatura naukowo-badawcza)

28 Generator prądów piorunowych 100 ka, 10/350 μs Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na skutki przepływu prądu piorunowego Badania wpływu impulsowego pola magnetycznego na urządzenia elektryczne i elektroniczne Badania odporności elementów konstrukcyjnych na skutki przepływu prądu udarowego o wartości szczytowej do 300 ka

29 Przewoźny generator udarów napięciowo-prądowych Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Badania poligonowe z wykorzystaniem przewoźnego generatora udarów napięciowoprądowych

30 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Oscyloskopy cyfrowe z pamięcią do 100 Mpts Cewki do pomiaru prądów udarowych od 30 A do 300 ka Sondy wysokonapięciowe napięciu znamionowym do 40 kv Wysokonapięciowe sondy różnicowe Kamera poklatkowa 500 zdjęd/sek.

31 Zaawansowana aparatura pomiarowa Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Generator udarów 1,2/50-8/20 s, EFT/Burst, ESD, zaników i zmian napięcia Generatory ESD (do 16 kv) Generatory funkcyjne, sygnałowe AM-FM, wizyjne Analizatory EMC/widma Sieć sztuczna (50, 9 khz 30 MHz) Pomiarowe zestawy antenowe do 1,1 GHz Miernik MEH-25 z zestawem sond Oscyloskopy cyfrowe Bariera optyczna

32 Politechnika Rzeszowska Potencjał badawczy i plany rozwoju

33 Jednostki uczestniczące w projekcie: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Partnerzy PZL-Mielec & Sikorsky UTC WSK PZL-Rzeszów Wyposażenie techniczne do DO160/ED14 zgromadzone w regionie - stan 2015 Sekcja 15 Sekcja 16 PZL-Mielec; System Netwave7.2 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 17 Sekcja 18 PZL-Mielec; System AMP200N1 z wyposażeniem firmy EMTest /AMETEK Sekcja 19 Sekcja 20 PRz, PZL-Mielec; System CWS500N2 firmy EMTest Sekcja 21 PRz, System do pomiaru emisji Komora semi-bezechowa TDK 3m Odbiornik ESU26, zestw sztucznych sieci i anten Sekcja 22 PRz, Systemy MIG0618SS, MIG0600MS, MIG OS-MB firmy EMC Partner AG Sekcja 23 Sekcja 25 PRz, PZL-Mielec; System ESD30N firmy EMTest

34 Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Wyposażenie techniczne do badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych zgodnie z wymaganiami sekcji 21 w zakresie częstotliwości od 9kHz do 18 GHz (Komora semi-bezechowa firmy TDK - certyfikat laboratorium ARC Seibersdorf, stół obrotowy o nośności 1tony, odbiornik ESU26, zestaw anten i sztucznych sieci pomiarowych) badania odporności urządzeń i systemów na zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych w zakresie od 9kHz do 400MHz zgodnie z wymaganiami sekcji 20; (Generator CWSN2 firmy EMTest, zestaw cęg prądowych) badania odporności urządzeń na wyładowania elektrostayczne zgodnie z wymaganymi sekcji 25; (Symulator ESD30N firmy EMTest, adaptery ) Komora semi-bezechowa firmy TDK Komora bezechowa firmy TDK Stanowisko do pomiaru odporności na pola elektromagnetyczne Pomiar LLSF dla paliwomierza do AN28

35 Laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki Wyposażenie techniczne do realizacji badań zgodnie z wymaganiami RTCA DO160/ED14 Zestaw aparatury do: badanie odporności awioniki na indukowane przebiegi pochodzenia atmosferycznego zgodnie wymaganiami sekcji 22. poziom podatności urządzeo ETSL określany na podstawie prób niszczących lub utraty funkcjonalności Wyposażenie techniczne laboratorium Generatory udarów pojedynczych, System MIG0618SS EMCPartner, Udary W1, W4 W5A Generator udarów wielokrotnych, System MIG0600MS EMCPartner, Udary W1, W4 W5B Generator udarów wielokrotnych Burst System MIG-OS-MB EMCPartner, Udary W2, W3 Laboratorium PBA Test AN28 Bryza

36 Planowana rozbudowa na lata zwiększenie o powierzchni użytkowej laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wyposażenie laboratorium w antenową komorę bezodbiciową w wieloczujnikowy system sferycznego pomiaru parametrów anten, urządzeń i kompletnych systemów radiokomunikacyjnych montowanych na statkach powietrznych w zakresie częstotliwości 700 MHz 18 GHz. uzupełnienie zestawu aparatury kontrolno-pomiarowej do realizacji przedmiotowych badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej pokładowych systemów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami sekcji 16, 20, 21, 22 standardu RTCA DO160/ED14. Plany - Centrum Badawczo Rozwojowego PZL Mielec & Sykorsky UTC zakup systemów do badań zgodnie z wymaganiami sekcji 17 i 19 RTCA DO160/ED14

37 Wojskowa Akademia Techniczna Potencjał badawczy i plany rozwoju

38 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WAT posiada na wyposażeniu komory bezodbiciowej cztery akredytowane stanowiska laboratoryjne do badań urządzeń wojskowych zgodnie z procedurami normy NO-06-A500: Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02, Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02, Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02, Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz.

39 Badanie poziomu zaburzeń promieniowanych, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz - procedura PRE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-18GHz Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000kg Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SMB-100A Rohde&Schwarz Antena aktywna SAS 550-2B A.H. Sysyems Antena dipolowa aktywna ADA-3010/A ARA Antena dwustożkowa SAS 544 A.H. Sysyems Antena mikrofalowa tubowa DRG 118/A ARA Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

40 Badanie poziomu zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilania w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz - procedura PCE 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości pomiaru 10kHz-10MHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator sygnałowy SME-03E Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

41 Badanie odporności urządzeń na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz - procedura PRS 02 Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 80MHz-2.5GHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sieć sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Miernik mocy NRP Rohde&Schwarz Generator SMB 100A Rohde&Schwarz Antena pomiarowa HL046P Rohde&Schwarz Antena pomiarowa STLP9149 SHWARZBECK Sondy pomiarowe 2 szt. NRP Z11 Rohde&Schwarz Wzmacniacz w.cz BLWA /100D BONN Elektronik Wzmacniacz w.cz BLMA BONN Elektronik Sonda pola HI6005 ETS Lindgren

42 Badanie poziomu zaburzeo promieniowanych, pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz Parametry stanowiska Zakres częstotliwości badania 30Hz-100kHz Zasilanie z sieci 230VAC lub od 0-60VDC do 20A Sied sztuczna jednofazowa do 16A Aparatura Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde&Schwarz Generator SM-100A Rohde&Schwarz Antena pętlowa HZ 10 Rohde&Schwarz Linia sztuczna ENV216 Rohde&Schwarz

43 Planowane inwestycje aparaturowe WAT w ramach EMC-LabNet 1. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu NEMP zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 2. Stanowisko do pomiarów odporności RF, wyładowań ESD, odporności na impulsy BURST oraz SURGE, zgodnie z wymaganiami wojskowymi. 3. Stanowisko do pomiarów urządzeń przetwarzających informację stanowiąca tajemnicę służbową i państwową zawierające PRESELEKTOR DO ODBIORNIKA FSET22 oraz OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE (zamiennie odbiornik pomiarowy z preselektorem - FSWT22). 4. Stanowisko do pomiarów odporności urządzeń na oddziaływanie impulsu HPM min 1GW.

44 Dziękuję za uwagę

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 295

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 17 sierpnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Zakup aparatury współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jerzy PIETRUSZEWSKI BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 1. Wprowadzenie Współczesne

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 czerwca 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, czerwca 2017r.

Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, czerwca 2017r. Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 05 07 czerwca 2017r. 8:00 9:00 Rejestracja (hol bud. D-21) 9:00 9:20 Otwarcie D-20 sala 10A/C 9:20 10:30 Sesja plenarna S 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2016 Kielce, 19.05.2016 Zapytanie ofertowe nr 1/5/2016 Firma INTECH Grzegorz Kosmala zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie prac badawczorozwojowych związanych z opracowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 26 lipca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 1 września 2016 r. Nazwa i adres AB 045 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Prof.. nzw. dr hab. inż. Lesław Karpiński, Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki lekarp@prz.edu.pl, Warsztaty pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Wiodące dokumenty Dokumenty strategiczne MG: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 165 Waldemar Frankiewicz, Lech Szugajew, Dariusz Gibalski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-POMIAROWE LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej Michał JAGUSIAK 1, Tomasz DRÓŻDŻ 2, Piotr NAWARA 2 Paweł KIEŁBASA 2 Stanisław LIS 2, Paulina WRONA 2 Krzysztof NĘCKA 2, Maciej OZIEMBŁOWSKI 3 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp.z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Seria 7E licznik energii

Seria 7E licznik energii Cechy Licznik energii (kwh) jednofazowy Typ 7E.13 5(32)A szerokość 1 modułu Typ 7E.16 10(65)A szerokośc 2 modułów Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470 Zgodny z dyrektywą UE 2004/22/EG (Dyrektywa o Instrumentach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Pomiaru

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania techniczne dotyczące rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych Donat Zemełko

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Patrz załączona lista. Wskazany produkt (produkty) jest (są) zgodny z odpowiednim ustawodawstwem ujednolicającym Unii Europejskiej:

Patrz załączona lista. Wskazany produkt (produkty) jest (są) zgodny z odpowiednim ustawodawstwem ujednolicającym Unii Europejskiej: Numer dokumentu 2016 / 9C1-3384739-EN-00 Producent lub przedstawiciel: LEDVANCE GmbH Adres: Parkring 29-33 85748 Garching Niemcy Nazwa handlowa lub towarowa: Typ produktu: Nazwa produktu: LEDVANCE Oprawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników uzyskanych w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych zawierające oszacowanie niepewności pomiaru

Opracowanie wyników uzyskanych w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych zawierające oszacowanie niepewności pomiaru Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Opracowanie wyników uzyskanych w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych zawierające oszacowanie niepewności pomiaru Praca nr 09300038 Warszawa, grudzien 2008

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH Autorzy Heliosz Leszek mgr inż. EMAG Kałuski Marek mgr inż. Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r.

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r. Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia mgr inż.. Adamski Dominik, mgr inż. Furman Juliusz, dr inż.. Laskowski Mieczysław Seminarium IK- Warszawa 09.09.2014r. 1 1

Bardziej szczegółowo

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Szymon Ratajski, W2 Włodzimierz Wyrzykowski Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Badanym obiektem jest

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji laboratorium AB 045

Zakres akredytacji laboratorium AB 045 Systemy alarmowe Centrale alarmowe Pasywne czujki podczerwieni Aktywne czujki podczerwieni Ultradźwiękowe czujki Mikrofalowe czujki Czujki magnetyczne Pasywne czujki stłuczenia Sygnalizatory Systemy transmisji

Bardziej szczegółowo

Filtry wejściowe EMC. Tłumienność wyrażona w (db) = 20 log 10 (U2 / U1)

Filtry wejściowe EMC. Tłumienność wyrażona w (db) = 20 log 10 (U2 / U1) Filtry wejściowe EMC Filtr przeciwzakłóceniowy definiowany jest w ten sposób, że działa on przez eliminację niepotrzebnych części widma sygnałów elektrycznych to jest tych części które nie zawierają informacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 10 grudnia 2010 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 11 grudnia 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 5 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (14) nr 1, 2001 Lech BOROWIEC Władysław MAZURKIEWICZ WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ ĆWICZENIE 6EMC 1. Wstęp. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZĄDZEŃ W SYSTEMIE (Analiza EMC systemu) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami oddziaływania wybranych urządzeń na inne urządzenia pracujące

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, czerwca 2017r.

Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, czerwca 2017r. Program XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej Wrocław, 05 07 czerwca 2017r. 8:00 9:00 Rejestracja (hol bud. D-21) 9:00 9:10 9:10-9:30 9:30 10:30 Otwarcie Przewodniczący: T.W. Więckowski,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ EMC

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ EMC Instytut Logistyki i Magazynowania Laboratorium Urządzeń Elektronicznych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ EMC nr RP 120107-120116 LA / 2012 Nazwa Typ / model URZĄDZENIE BADANE Zintegrowany układ kontroli i przełączania

Bardziej szczegółowo

Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim

Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim Lesław Karpiński Politechnika Rzeszowska Polski Komitet Ochrony Odgromowej Jarosław Wiater Laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Koordynator - Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ Lp. Urządzenie Ilość szt/ komp Wymagania min. stawiane urządzeniu KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Zestaw edukacyjny do pomiarów biomedycznych - Zestaw edukacyjny przedstawiający zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r. projekt z dnia 14.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Nazwa jednostki organizacyjnej.... adres...... telefon..., dnia Prezydent Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU

LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU 621.3(061.62) Krzysztof ZIMMERMANN LABORATORIUM BADAWCZE ODDZIAŁU INSTYUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU STRESZCZENIE Przedstawiono rozwój Laboratorium Badawczego IEL.OG w ostatnich latach i organizację laboratorium.

Bardziej szczegółowo

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK OFERTA WWW..PL SPIS TREŚCI: 1. Prezentacja firmy 2. Informacja o jednostce certyfikującej: w Polsce: Polskie Centrum Akredytacji oraz międzynarodowej jednostce ILAC/MRA 3. Certyfikat Akredytacji go 4.

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 3 Diagnostyka wzrokowa... 4 Programowanie...

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Janusz Nieznański Jakość Energii Elektrycznej Power Quality (PQ) Wymagania, normy, definicje Parametry jakości energii Zniekształcenia harmoniczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC 1. Wymagania ogólne. SM/ST/2008/04 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 015

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 015 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 015 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 5 września 2016 Nazwa i adres AP 015 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

Część 7. Zaburzenia przewodzone. a. Geneza i propagacja, normy i pomiar

Część 7. Zaburzenia przewodzone. a. Geneza i propagacja, normy i pomiar Część 7 Zaburzenia przewodzone a. Geneza i propagacja, normy i pomiar Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej Wymagania normatywne emisja zaburzeń odporność na zaburzenia (UE) Poziomy norm Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 51 Dr inż. Andrzej Białoń, Mgr inż. Artur Dłużniewski, Mgr inż. Łukasz John Instytut Kolejnictwa EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY SPIS

Bardziej szczegółowo