Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UEP Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UEP Nasi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 68

4

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Doktor Killion Munyama, pracownik naukowy w Katedrze Bankowości, został posłem w Sejmie VII kadencji. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wybrano nowe władze. Do Zarządu NTIE z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostali wybrani: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP wiceprezes, dr Agata Filipowska sekretarz Rady Naukowej, dr Monika Kaczmarek członek Rady Naukowej oraz dr Krzystof Węcel przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał godność LIDERA PRACY ORGANICZNEJ wraz ze statuetką HONOROWEGO HIPOLITA przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Chór Kameralny MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego, zdobył nagrodę główną GRAND PRIX 25th Anniversary International Choir Competition and Festival PRAGA CANTAT w dniach października 2011 roku. Chór 5

6 podczas konkursu zajął także: I miejsce w kategorii chóry mieszane, I miejsce w kategorii muzyka sakralna oraz zdobył nagrodę specjalną za najlepszy dobór programu konkursowego. W konkursie uczestniczyło 21 chórów z Austrii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Indonezji, Mołdawii, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Chór MUSICA VIVA jako jedyny zespół reprezentował Polskę. Podczas posiedzenia Senatu UEP, 21 października 2011 roku, JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył dyplomy do nagród jubileuszowych profesorom: Piotrowi Banaszykowi, Danucie Krzemińskiej, Marii Małeckiej i Jerzemu Schroederowi. 6

7 INAUGURACJA ZAJĘĆ NA EKONOMICZNYM UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM, OTWARTEJ WSZECHNICY EKONOMICZNEJ I AKADEMII MŁODEGO EKONOMISTY W dniu 6 października 2011 roku swą działalność w nowym roku zainaugurowały uruchomione od roku akademickiego 2010/2011 Otwarta Wszechnica Ekonomiczna oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Otwarta Wszechnica Ekonomiczna wpisuje się w bogatą tradycję uniwersytetów trzeciego wieku i skierowana jest do osób w wieku dojrzałym, które pragną poznać reguły ekonomii współczesnego świata, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w realiach funkcjonowania gospodarstwa domowego do obniżenia kosztów życia i podnoszenia jego jakości. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Do nich po raz pierwszy dołączył siostrzany program pod nazwą Akademia Młodego Ekonomisty skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców. PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2011 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu już po raz szósty celebrował zainaugurowaną w jubileuszowym 80. roku działalności Uczelni formułę uroczystej oprawy promocji doktorskich i habilitacyjnych, która już na stałe zagościła w jej tradycji. Uroczystość ta była jednym z ostatnich akcentów obchodów roku jubileuszowego 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których punktem kulminacyjnym była inauguracja nowego roku akademickiego, połączona z przyjęciem do wspólnoty UEP polityka światowego formatu Hansa-Dietricha Genschera jako 23. doktora honoris causa Uczelni. W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podkreślił, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia wyjątkowa, o czym nikogo nie trzeba przekonywać. Przez 85 lat swego istnienia Uczelnia i jej zacne poprzedniczki z uporem i determinacją walczyła o swój prestiż i renomę, czterokrotnie zmieniając nazwę, by dziś z dumą nosić miano Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 7

8 W dalszych słowach rektor podkreślił, że dobra pozycja nobilituje, ale i zmusza do działania, a tak dobrej marki nie udałoby się zbudować bez ogromnego potencjału intelektualnego, jakim jest kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W całej dotychczasowej historii Uczelnia zawsze miała to szczęście, że garnęli się do niej najlepsi kandydaci, z których wyrastali bardzo dobrzy absolwenci. Wielu wybitnych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kontynuuje swoje kariery zawodowe, pozostając na Uczelni i zapewniając w ten sposób jej prawidłowy rozwój. Dążenie do zapewnienia prawidłowego rozwoju kadry ma fundamentalne znaczenie, zważywszy, że co roku wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego z Uczelni odchodzą jej najbardziej doświadczeni pracownicy. Ten naturalny proces powinien się odbywać w sposób, który nie dopuszcza do powstania luki pokoleniowej. Miejsca odchodzących na emeryturę pracowników zajmują młodzi i utalentowani absolwenci naszej Uczelni, słuchacze i absolwenci studiów doktoranckich. Obecnie Uniwersytet zatrudnia 530 nauczycieli akademickich. Są wśród nich jedyni specjaliści w Polsce w swoich dziedzinach, legitymujący się dogłębną wiedzą przedmiotową i wysokimi kompetencjami dydaktycznymi. Imponujący procent wykładowców to prominentne postaci świata nauki i praktyki gospodarczej. Uczelnia ma swoich przedstawicieli w uznanych gremiach eksperckich. Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu uczestniczy w badaniach i ekspertyzach oraz doradza podmiotom gospodarki i państwa. Pracownicy i absolwenci Uczelni są (bądź byli) ambasadorami, konsulami honorowymi, ministrami, doradcami parlamentu, prezydenta, organów rządowych. Podczas uroczystości promocje odebrało 12 osób, które uzyskały w minionym roku akademickim stopień doktora habilitowanego oraz 37 osób, które obroniły z powodzeniem swoje prace doktorskie. Rektor podkreślił, że niezmiernie cieszy tak dynamiczny rozwój kadry naukowej, a promocje doktorskie i habilitacyjne są świętem całego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, albowiem dotychczasowe osiągnięcia młodej kadry naukowej dodają Uczelni splendoru i podnoszą jej rangę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Podnoszą prestiż zdobytego na tej Uczelni wykształcenia, które było i jest wielkim atutem na rynku pracy, stwarzając szanse na sukces zarówno zawodowy, jak i osobisty. Jednym z punktów programu uroczystości było wręczenie przez Panią Jolantę Musielak członka Zarządu ds. personalnych firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o., symbolicznych czeków laureatom stypendium w ramach programu The Best from The Best przyznawanego najlepszym studentom UEP na podstawie podpisanego w listopadzie 2008 roku 8

9 9

10 porozumienia o współpracy z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o., członkiem Klubu Partrnera UE. Laureatami trzeciej edycji tego stypendium zostali: Natalia Maćkowiak finanse i rachunkowość, Milena Stróżyna międzynarodowe stosunki gospodarcze/informatyka i ekonometria, Violetta Sokołowska międzynarodowe stosunki gospodarcze/informatyka i ekonometria, Agnieszka Kiedrowska informatyka i ekonometria, Aleksandra Szymańska informatyka i ekonometria. Jego Magnificencja Rektor prof. Marian Gorynia poinformował zebranych, że w kwietniu tego roku dr Dorota Kopczyńska z Katedry Statystyki i Demografii, w konkursie organizowanym przez firmę StatSoft Polska i StatSoft Inc., otrzymała nagrodę główną za rozprawę doktorską pt. Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr hab. Walentyny Ignatczyk, prof. nadzw. UEP. Dyplomy do tej nagrody dla laureatki, pani promotor oraz dziekana Wydziału Ekonomii, dra hab. Waldemara Czternastego, prof. nadzw. UEP, wręczył podczas uroczystości sekretarz Komisji Konkursowej doktor Janusz Wątroba. 10

11 Uroczystość uświetnił krótki występ muzyczny w wykonaniu duetu akordeonistów: Michała Gajdy oraz Konrada Mikołajczaka studentów zaprzyjaźnionej z nami Akademii Muzycznej w Poznaniu, którzy zagrali dwa utwory: Paris Moscou Franka Angelisa oraz czardasza Vittorio Monti. Po występie artystycznym JM Rektor prof. Marian Gorynia wręczył dyplomy do nagród rektora wyróżnionym nauczycielom akademickim za osiągnięcia w roku akademickim 2010/

12 Na zakończenie rektor złożył serdeczne wyrazy podziękowania i gratulacje wszystkim wypromowanym doktorom i ich promotorom, doktorom habilitowanym oraz wszystkim wyróżnionym oraz ich najbliższym. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DO NAGRÓD REKTORA PRACOWNIKOM NIEBEDĄCYM NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W Czytelni Biblioteki Głównej, 20 października 2011 roku, JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podczas okolicznościowego 12

13 spotkania przy lampce wina, wręczył dyplomy pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, wyróżnionym nagrodą rektora za rok akademicki 2010/2011. Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej dr Monika Kaczmarek i dr Agata Filipowska, doktoranci mgr Jacek Małyszko i mgr Dawid Grzegorz Węckowski oraz studentka I roku II stopnia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek zostali laureatami 13

14 XV Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Łodzi podczas walnego zgromadzenia członków NTIE. W grupie prac doktorskich pierwsze miejsce uzyskała dr Monika Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Selection of Semantic WEB Services for Business Processes. Promotorami nagrodzonej pracy byli prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia. Drugie miejsce uzyskała dr Agata Filipowska, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Spatial Indexing for Creating Company Profiles. Promotorami nagrodzonej pracy byli: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia. 14

15 W grupie prac magisterskich pierwsze miejsce (ex aequo) uzyskała praca pt. Odkrywanie ścieżek rozwoju tożsamości użytkownika w Internecie autorstwa Jacka Małyszko, absolwenta WIGE, obecnie doktoranta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP. Drugie miejsce (ex aequo) uzyskał Dawid Grzegorz Węckowski, absolwent WIGE, obecnie doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP. 15

16 W grupie prac licencjackich drugie miejsce zajęła absolwentka Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek, za pracę pt. Analiza przydatności aplikacji Google Wave w życiu prywatnym i zawodowym. Promotorem pracy był dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP. W VIII edycji konkursu na najlepszą pracę o samorządzie terytorialnym organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję Samorządu Terytorialnego trzy absolwentki studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomii uzyskały nagrody za swoje prace licencjackie. Pierwsza nagroda przypadła Aleksandrze Miko za pracę pt. Dochody gminy Ujazd z opodatkowania posiadania nieruchomości w latach w warunkach podatku kastralnego, promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych). Drugą nagrodę otrzymały: Monika Boniecka za pracę pt. Czynniki wpływające na kształtowanie się dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu analiza na przykładzie miasta Torunia w latach , promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych), oraz Joanna Urbaniak za pracę pt. Zadłużenie miast na prawach powiatu na przykładzie Łodzi w latach , promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych). 16

17 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 7 października 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Piotrowi Łuczakowi (warunkowo), sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej, wniosek zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Michała Jurka, wniosek zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dr Elżbiety Rychłowskiej-Musiał, sprawa zmiany recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dra Killiona Munyamy (warunkowo), wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Macieja Stępińskiego, powołanie komisji doktorskiej mgr Edyty Wojtyli, wniosek studentki Natalii Maćkowiak o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, powołanie I edycji Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia finansowe i windykacja, powołanie XX edycji Studiów Podyplomowych Strategia i planowanie biznesu, sprawy komisji wydziałowych. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 21 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 17

18 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych magister Alicji Hadryś (warunkowo), uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2011/2012, zatwierdzenie seminariów doktorskich prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, zatwierdzenie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 dla specjalności Inernational Business, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2011/2012, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie zmian w planach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka turystyczna. 18 WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 7 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby wyłonionej z konkursu, wniosek o przyznanie stypendium ministra Małgorzacie Ćwiek, studentce II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Agnieszce Kiedrowskiej, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Magdalenie Krupie, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Aleksandrze Szymańskiej, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa oraz Milenie Stróżynie, studentce III roku studiów pierwszego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność informatyka w gospodarce i administracji,

19 zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (uruchomienie seminariów: semestr letni 2011/2012), uchwała RW IGE w sprawie zasad wyboru specjalności na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 (do uruchomienia od semestru letniego), informacja o wynikach rekrutacji na kierunkach: informatyka i ekonometria oraz techniczne zastosowania Internetu. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 14 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych drowi hab. inż. Pawłowi Szewczykowi, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej i wyznaczenia recenzentów, wniosek komisji przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Biegańskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Wójcik, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Mancewicz, zatwierdzenie promotorów i tematyki seminariów dyplomowych, zatwierdzenie zmian liczby ECTS w planach studiów realizowanych na WT, wnioski zatrudnieniowe na umowy cywilnoprawne, zatwierdzenie zmiany w Programie studiów doktoranckich. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 14 października 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w Radzie Wydziału Zarządzania Andrzeja Szymkowiaka przedstawiciela studentów z powodu ukończenia studiów, 19

20 sprawa dopuszczenia dr Elżbiety Kowalczyk do kolokwium habilitacyjnego, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Matuszewskiej, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgrowi Pawłowi Mielcarkowi, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Smolińskiej, powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Kowalik, sprawa zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Aliny Skorb-Gały, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Bernaciak, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Adama Zaremby, sprawa likwidacji Katedry Prawa Gospodarczego i powołanie Studium Nauk Prawnych, zatwierdzenie seminariów doktorskich i tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosku Agnieszki Buczmy o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosku Agaty Chojnackiej o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosku Marka Jarzęckiego o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, sprawa zatrudnienia dr hab. inż. Hanny Mizgajskiej, prof. nadzw. UEP na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie wniosku dra Adama Skowrońskiego o przyznanie urlopu bezpłatnego od 1 października 2011 roku do 30 września 2012 roku, uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Kaliszu, uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej, uruchomienie XXXV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i finanse w Poznaniu, uruchomienie XXIV edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzania łańcuchem dostaw.

21 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI Zadanie 1. Promocja 1. Przygotowanie stoiska na Tour Salon promującego kierunek gospodarka turystyczna projekt elementów ekspozycji targowej roll-up typu L-banner, plakaty, figurki oregami. Zapytania ofertowe rozeznanie rynku wykonawców elementów targowych. Zakup. Odbiór jakościowy. Fizyczne przygotowanie stoiska aranżacja. Zdjęciowa dokumentacja działań. Zadanie 3. Warsztaty W październiku przeprowadzono dziewięć warsztatów: 4 5 października Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego z udziałem 13 osób. 5 6 października Wykorzystanie badań operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z udziałem 13 osób. 6 października Pozyskiwanie, struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie z udziałem 15 osób. 14 października Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II z udziałem 15 osób. 14 października Kierownik w organizacji, jego rola, zadania i funkcje z udziałem 19 osób. 15 października Organizacja kierowniczego stanowiska pracy średniego szczebla. Aspekty praktyczne z udziałem 15 osób. 21

22 17 października Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym z udziałem 20 osób. 21 października Wybrane aspekty procesu rekrutacji i selekcji z udziałem 17 osób. 22 października S, TPM, Lean manufacturing i VSM z udziałem 16 osób. Ponadto było 40 spotkań z przedstawicielami biznesu, w tym: w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Biurze Handlowo-Usługowym QUAY sp. z o.o., w firmie Konto Plus i wielu innych. Zaplanowano kolejnych siedem warsztatów. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie 1. Rozbudowano informacje o zadaniu 4 na podstronie strony internetowej Projektu Kadry dla Gospodarki, tj. staze, która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. 2. Zakończono trzecią rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki. W IV kwartale 2011 roku u Partnera Projektu odbywa się 6 staży. Tym samym została wyczerpana pula 100 staży przewidzianych do realizacji na rok Cały czas trwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki, 4. Do współpracy w zakresie realizacji stażów pozyskano 6 nowych firm. 5. Kolejna rekrutacja na staże realizowane w roku 2012 jest planowana na grudzień Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profili potencjału studentów W wyniku przetargu wybrano firmę IPK i narzędzie test 3P. Zorganizowano spotkanie robocze z przedstawicielami firmy, podczas którego określono ramy współpracy i ustalono listę wymaganych dokumentów. Rekrutacja na Badanie rozpocznie się w listopadzie 2011

23 roku. Prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna obejmująca studentów dotycząca możliwości wzięcia udziału w tym Badaniu wartościowym dla planowania ścieżki kariery. Odpowiadamy również na liczne zapytania owe co do Badania, które pojawiają się po aktualizacji strony internetowej Projektu. 2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich, a) opracowano nową koncepcję internetowej giełdy tematów prac licencjackich i magisterskich, b) wybrano grupę promotorów objętych działaniem, c) przygotowano pisma do wybranych promotorów zachęcające do współpracy, d) podjęto działania mające na celu skonstruowanie narzędzia wyszukiwarki ofert (Baza), e) odbyto konsultacje z Centrum Informatyki w sprawie wyglądu i formy Bazy, f) skonsultowano z dziekanatami procedury związane z wyborem promotorów przez studentów. 3. Kursy e-learningowe a) nawiązano kontakty z autorami kolejnych kursów oraz sfinalizowano podpisanie umów z autorami mającymi stworzyć kursy dostępne dla studentów od lutego 2012 roku, b) przygotowano regulamin dla użytkowników, c) zaktualizowano stronę internetową w obszarze zakładki kursy e learningowe oraz przygotowano do uruchomienia pierwsze trzy kursy, umieszczając je na platformie Moodle. 4. Prezentacje sylwetek absolwentów a) podczas drugiego Dnia WIGE nagrano trzy wywiady z wyróżniającymi się absolwentami, wywiady te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu. b) trwają prace nad stworzeniem na stronie KdG w zakładce Wsparcie Karier, Sylwetki Absolwentów dodatkowej zakładki prezentującej sylwetki studentów zgłoszonych do stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym celu zostanie nawiązany kontakt z prof. M. Doman oraz członkami pozostałych rad wydziałów o wskazanie konkretnych studentów. 5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy a) udzielono 4 konsultacje w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, b) udzielano informacje o możliwości skorzystania z konsultacji studentom wypełniającym formularz Badanie losów absolwentów, 23

24 c) poszukiwano ciekawe artykuły z zakresu kariery zawodowej i tworzono mini-biblioteczki. 6. Warsztaty umiejętności miękkich a) przeprowadzono pełną rekrutację na 5 warsztatów umiejętności miękkich, b) utworzono skrzynki wyłącznie na cele rekrutacji na warsztaty, c) zrealizowano 3 warsztaty (w tym przygotowanie zaświadczeń i zebranie podpisów trenerów, wydruk materiałów szkoleniowych, przygotowanie pełnej teczki warsztatu analiza ankiet szkoleniowych itp.), d) przygotowano pełną dokumentację dla trenerów prowadzących warsztaty w październiku (umowy itp.), e) nawiązano kontakt z trenerami prowadzącymi warsztaty w listopadzie przesłanie zasad tworzenia materiałów oraz stosownych formatek do ich przygotowania, f) nawiązano kontakt z trenerami przeprowadzającymi warsztaty w okresie marzec czerwiec 2011 prośba o podpisanie zaświadczeń dla uczestników, g) bieżąco informowano zainteresowanych studentów (znacznie wzrosło od III tygodnia września).

25 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA W dniach 12 i 13 października 2011 roku, w Hotelu HN w Poznaniu, Centrum B2B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowało konferencję pn. B2B Forum Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw. Jest to cykliczne spotkanie osób zajmujących się problematyką relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, szczególnie w zakresie marketingu i sprzedaży zarówno w akademickim, jak i praktycznym wymiarze. Celem Forum jest dzielenie się wiedzą, wymiana poglądów, opinii oraz integracja środowisk, dla których w centrum zainteresowań pozostaje problematyka marketingu i sprzedaży w relacjach biznesowych. B2B Forum jest skierowane zarówno do osób, które zajmują się specyfiką relacji między przedsiębiorstwami, jak i do osób badających rynki branżowe, na przykład marketing bankowy, farmaceutyczny. Zainteresowanie naukowe relacjami business-to-business (B2B) wyłaniało się w latach 60. XX wieku z głównego nurtu marketingu poprzez wskazywanie wyróżników w stosunku do dominującego spojrzenia przez pryzmat konsumenta i kierowanych do niego produktów i usług 1. W latach 80. XX wieku marketing B2B rozwijał się w silnym związku ze wzrostem zainteresowania relacjami i partnerstwem. Zaowocowało to zmianą paradygmatu marketingu przemysłowego zwrócono uwagę na sferę interakcji kupiec-sprzedawca i relacji biznesowych 2 oraz sieci przedsiębiorstw 3. Rozwój prac nad marketingiem business-to-business nie zmienia tego, że w sferze tej istnieje jeszcze wiele intrygujących pól do rozwoju teoretycznego i empirycznego. Lukę tę wypełnia jedyna w Polsce konferencja naukowa B2B Forum organizowana cyklicznie przez CentrumB2B 1 G. Leszczyński, M. Zieliński, 2008, Obszary zainteresowań i kierunki badań w marketingu business-to-business, Marketing i Rynek nr 1, s H. Hakansson, 1982, International Marketing and Purchasing of International Goods, John Wiley & Sons, Chichester. 3 H. Hakansson, I. Snehota, 1995, Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London. 25

26 przy Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyskusja na B2B Forum 2011 toczyła się w trzech głównych nurtach: budowania i rozwoju relacji z klientami, znaczenia wiedzy oraz zarządzania sprzedażą. W obszarze relacji skupiano się na pozytywnych i negatywnych efektach zacieśniania relacji pomiędzy dostawcą i nabywcą. Zwracano uwagę na wpływ partnerstwa na stabilność i wielkość przychodów, ale także na rosnące oczekiwania i w efekcie na koszty współpracy. Podkreślano także negatywny wpływ instytucji państwa na partnerstwo traktowane jako przejaw układów. Drugim obszarem poruszanym w prezentacjach była rola wiedzy w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Dotyczyło to szczególnie wiedzy o rynku, o procesach zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw i umiejętności łączenia ich z procesami po stronie klienta oraz wartości wiedzy przekazywanej klientom w trakcie szkoleń. Rozważając zarządzanie sprzedażą, uczestnicy B2B Forum zwracali uwagę na pewną odrębność rozwiązań stosowanych w tym względzie w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi i czerpanie ze wzorców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Skupiano się też na problemach zarządzania siłami sprzedażowymi i organizacji systemów sprzedaży. Omówione nurty dyskusji ogniskowały się w specjalnej sesji branżowej poświęconej marketingowi i sprzedaży na rynku budowlanym. Rozpatrywano na niej ograniczenia zacieśniania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami (między innymi rozwiązania przetargowe), ale także rozwiązania czerpiące z marketingu partnerskiego i pozytywne efekty, do których prowadzą. Na tegoroczną konferencję B2B Forum 2011 odbywającą się w październiku br. przyjęto 40 referatów z polskich uczelni. Liczba ta jest większa w porównaniu z poprzednią edycją, widoczne jest także większe zainteresowanie ze strony pracowników uczelni technicznych. Istotnym wyróżnikiem B2B Forum jest łączenie dyskusji nad wynikami badań naukowych z rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach. W tegorocznej konferencji brało udział 40 menedżerów, a połowa wystąpień przypadała na praktyczne aspekty marketingu i sprzedaży business- -to-business. Efektem konferencji jest 40 referatów przyjętych do publikacji w zeszycie naukowym oraz książka ze studiami przypadków dotyczących marketingu i sprzedaży w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwa te będą cennym źródłem informacji na (skromnym pod względem publikacji dotyczących marketingu i sprzedaży na rynku przedsiębiorstw) polskim rynku wydawniczym. 26

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel ,

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel , SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel. 61 854 38 64, 61 854 38 85 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl www.kfpubl.ue.poznan.pl Wzajemne powiązania Audyt Finanse Podatki Czym się

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl CURRICULUM VITAE Marrzena Kopacka Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 E-mail: vi_legis@marzenakopacka.pl Data i miejsce urodzenia: Stan rodzinny: Rodzice: Zawód: 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Przedmioty: Matematyka wstęp Fizyka wstęp Prof. dr hab. Marian Matłoka Dr Katarzyna Buhłak Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Matematyka wstęp. Fizyka wstęp. opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP. opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk

Matematyka wstęp. Fizyka wstęp. opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP. opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk Matematyka wstęp opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP Fizyka wstęp opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk Matematyka - wstęp Fizyka - wstęp Cel zadania: ugruntowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą brać udział osoby, które mają wykształcenie kierunkowe- ekonomia, finanse, rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo