Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UEP Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UEP Nasi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 68

4

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Doktor Killion Munyama, pracownik naukowy w Katedrze Bankowości, został posłem w Sejmie VII kadencji. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wybrano nowe władze. Do Zarządu NTIE z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostali wybrani: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP wiceprezes, dr Agata Filipowska sekretarz Rady Naukowej, dr Monika Kaczmarek członek Rady Naukowej oraz dr Krzystof Węcel przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał godność LIDERA PRACY ORGANICZNEJ wraz ze statuetką HONOROWEGO HIPOLITA przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Chór Kameralny MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego, zdobył nagrodę główną GRAND PRIX 25th Anniversary International Choir Competition and Festival PRAGA CANTAT w dniach października 2011 roku. Chór 5

6 podczas konkursu zajął także: I miejsce w kategorii chóry mieszane, I miejsce w kategorii muzyka sakralna oraz zdobył nagrodę specjalną za najlepszy dobór programu konkursowego. W konkursie uczestniczyło 21 chórów z Austrii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Indonezji, Mołdawii, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Chór MUSICA VIVA jako jedyny zespół reprezentował Polskę. Podczas posiedzenia Senatu UEP, 21 października 2011 roku, JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył dyplomy do nagród jubileuszowych profesorom: Piotrowi Banaszykowi, Danucie Krzemińskiej, Marii Małeckiej i Jerzemu Schroederowi. 6

7 INAUGURACJA ZAJĘĆ NA EKONOMICZNYM UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM, OTWARTEJ WSZECHNICY EKONOMICZNEJ I AKADEMII MŁODEGO EKONOMISTY W dniu 6 października 2011 roku swą działalność w nowym roku zainaugurowały uruchomione od roku akademickiego 2010/2011 Otwarta Wszechnica Ekonomiczna oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Otwarta Wszechnica Ekonomiczna wpisuje się w bogatą tradycję uniwersytetów trzeciego wieku i skierowana jest do osób w wieku dojrzałym, które pragną poznać reguły ekonomii współczesnego świata, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w realiach funkcjonowania gospodarstwa domowego do obniżenia kosztów życia i podnoszenia jego jakości. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Do nich po raz pierwszy dołączył siostrzany program pod nazwą Akademia Młodego Ekonomisty skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców. PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2011 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu już po raz szósty celebrował zainaugurowaną w jubileuszowym 80. roku działalności Uczelni formułę uroczystej oprawy promocji doktorskich i habilitacyjnych, która już na stałe zagościła w jej tradycji. Uroczystość ta była jednym z ostatnich akcentów obchodów roku jubileuszowego 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których punktem kulminacyjnym była inauguracja nowego roku akademickiego, połączona z przyjęciem do wspólnoty UEP polityka światowego formatu Hansa-Dietricha Genschera jako 23. doktora honoris causa Uczelni. W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podkreślił, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia wyjątkowa, o czym nikogo nie trzeba przekonywać. Przez 85 lat swego istnienia Uczelnia i jej zacne poprzedniczki z uporem i determinacją walczyła o swój prestiż i renomę, czterokrotnie zmieniając nazwę, by dziś z dumą nosić miano Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 7

8 W dalszych słowach rektor podkreślił, że dobra pozycja nobilituje, ale i zmusza do działania, a tak dobrej marki nie udałoby się zbudować bez ogromnego potencjału intelektualnego, jakim jest kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W całej dotychczasowej historii Uczelnia zawsze miała to szczęście, że garnęli się do niej najlepsi kandydaci, z których wyrastali bardzo dobrzy absolwenci. Wielu wybitnych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kontynuuje swoje kariery zawodowe, pozostając na Uczelni i zapewniając w ten sposób jej prawidłowy rozwój. Dążenie do zapewnienia prawidłowego rozwoju kadry ma fundamentalne znaczenie, zważywszy, że co roku wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego z Uczelni odchodzą jej najbardziej doświadczeni pracownicy. Ten naturalny proces powinien się odbywać w sposób, który nie dopuszcza do powstania luki pokoleniowej. Miejsca odchodzących na emeryturę pracowników zajmują młodzi i utalentowani absolwenci naszej Uczelni, słuchacze i absolwenci studiów doktoranckich. Obecnie Uniwersytet zatrudnia 530 nauczycieli akademickich. Są wśród nich jedyni specjaliści w Polsce w swoich dziedzinach, legitymujący się dogłębną wiedzą przedmiotową i wysokimi kompetencjami dydaktycznymi. Imponujący procent wykładowców to prominentne postaci świata nauki i praktyki gospodarczej. Uczelnia ma swoich przedstawicieli w uznanych gremiach eksperckich. Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu uczestniczy w badaniach i ekspertyzach oraz doradza podmiotom gospodarki i państwa. Pracownicy i absolwenci Uczelni są (bądź byli) ambasadorami, konsulami honorowymi, ministrami, doradcami parlamentu, prezydenta, organów rządowych. Podczas uroczystości promocje odebrało 12 osób, które uzyskały w minionym roku akademickim stopień doktora habilitowanego oraz 37 osób, które obroniły z powodzeniem swoje prace doktorskie. Rektor podkreślił, że niezmiernie cieszy tak dynamiczny rozwój kadry naukowej, a promocje doktorskie i habilitacyjne są świętem całego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, albowiem dotychczasowe osiągnięcia młodej kadry naukowej dodają Uczelni splendoru i podnoszą jej rangę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Podnoszą prestiż zdobytego na tej Uczelni wykształcenia, które było i jest wielkim atutem na rynku pracy, stwarzając szanse na sukces zarówno zawodowy, jak i osobisty. Jednym z punktów programu uroczystości było wręczenie przez Panią Jolantę Musielak członka Zarządu ds. personalnych firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o., symbolicznych czeków laureatom stypendium w ramach programu The Best from The Best przyznawanego najlepszym studentom UEP na podstawie podpisanego w listopadzie 2008 roku 8

9 9

10 porozumienia o współpracy z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o., członkiem Klubu Partrnera UE. Laureatami trzeciej edycji tego stypendium zostali: Natalia Maćkowiak finanse i rachunkowość, Milena Stróżyna międzynarodowe stosunki gospodarcze/informatyka i ekonometria, Violetta Sokołowska międzynarodowe stosunki gospodarcze/informatyka i ekonometria, Agnieszka Kiedrowska informatyka i ekonometria, Aleksandra Szymańska informatyka i ekonometria. Jego Magnificencja Rektor prof. Marian Gorynia poinformował zebranych, że w kwietniu tego roku dr Dorota Kopczyńska z Katedry Statystyki i Demografii, w konkursie organizowanym przez firmę StatSoft Polska i StatSoft Inc., otrzymała nagrodę główną za rozprawę doktorską pt. Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr hab. Walentyny Ignatczyk, prof. nadzw. UEP. Dyplomy do tej nagrody dla laureatki, pani promotor oraz dziekana Wydziału Ekonomii, dra hab. Waldemara Czternastego, prof. nadzw. UEP, wręczył podczas uroczystości sekretarz Komisji Konkursowej doktor Janusz Wątroba. 10

11 Uroczystość uświetnił krótki występ muzyczny w wykonaniu duetu akordeonistów: Michała Gajdy oraz Konrada Mikołajczaka studentów zaprzyjaźnionej z nami Akademii Muzycznej w Poznaniu, którzy zagrali dwa utwory: Paris Moscou Franka Angelisa oraz czardasza Vittorio Monti. Po występie artystycznym JM Rektor prof. Marian Gorynia wręczył dyplomy do nagród rektora wyróżnionym nauczycielom akademickim za osiągnięcia w roku akademickim 2010/

12 Na zakończenie rektor złożył serdeczne wyrazy podziękowania i gratulacje wszystkim wypromowanym doktorom i ich promotorom, doktorom habilitowanym oraz wszystkim wyróżnionym oraz ich najbliższym. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DO NAGRÓD REKTORA PRACOWNIKOM NIEBEDĄCYM NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W Czytelni Biblioteki Głównej, 20 października 2011 roku, JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podczas okolicznościowego 12

13 spotkania przy lampce wina, wręczył dyplomy pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, wyróżnionym nagrodą rektora za rok akademicki 2010/2011. Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej dr Monika Kaczmarek i dr Agata Filipowska, doktoranci mgr Jacek Małyszko i mgr Dawid Grzegorz Węckowski oraz studentka I roku II stopnia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek zostali laureatami 13

14 XV Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Łodzi podczas walnego zgromadzenia członków NTIE. W grupie prac doktorskich pierwsze miejsce uzyskała dr Monika Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Selection of Semantic WEB Services for Business Processes. Promotorami nagrodzonej pracy byli prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia. Drugie miejsce uzyskała dr Agata Filipowska, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Spatial Indexing for Creating Company Profiles. Promotorami nagrodzonej pracy byli: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia. 14

15 W grupie prac magisterskich pierwsze miejsce (ex aequo) uzyskała praca pt. Odkrywanie ścieżek rozwoju tożsamości użytkownika w Internecie autorstwa Jacka Małyszko, absolwenta WIGE, obecnie doktoranta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP. Drugie miejsce (ex aequo) uzyskał Dawid Grzegorz Węckowski, absolwent WIGE, obecnie doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP. 15

16 W grupie prac licencjackich drugie miejsce zajęła absolwentka Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek, za pracę pt. Analiza przydatności aplikacji Google Wave w życiu prywatnym i zawodowym. Promotorem pracy był dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP. W VIII edycji konkursu na najlepszą pracę o samorządzie terytorialnym organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję Samorządu Terytorialnego trzy absolwentki studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomii uzyskały nagrody za swoje prace licencjackie. Pierwsza nagroda przypadła Aleksandrze Miko za pracę pt. Dochody gminy Ujazd z opodatkowania posiadania nieruchomości w latach w warunkach podatku kastralnego, promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych). Drugą nagrodę otrzymały: Monika Boniecka za pracę pt. Czynniki wpływające na kształtowanie się dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu analiza na przykładzie miasta Torunia w latach , promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych), oraz Joanna Urbaniak za pracę pt. Zadłużenie miast na prawach powiatu na przykładzie Łodzi w latach , promotorem pracy była dr Sławomira Kańduła (UEP, WE, Katedra Finansów Publicznych). 16

17 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 7 października 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Piotrowi Łuczakowi (warunkowo), sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej, wniosek zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Michała Jurka, wniosek zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dr Elżbiety Rychłowskiej-Musiał, sprawa zmiany recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dra Killiona Munyamy (warunkowo), wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Macieja Stępińskiego, powołanie komisji doktorskiej mgr Edyty Wojtyli, wniosek studentki Natalii Maćkowiak o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, powołanie I edycji Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia finansowe i windykacja, powołanie XX edycji Studiów Podyplomowych Strategia i planowanie biznesu, sprawy komisji wydziałowych. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 21 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 17

18 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych magister Alicji Hadryś (warunkowo), uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2011/2012, zatwierdzenie seminariów doktorskich prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, zatwierdzenie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 dla specjalności Inernational Business, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2011/2012, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie zmian w planach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka turystyczna. 18 WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 7 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby wyłonionej z konkursu, wniosek o przyznanie stypendium ministra Małgorzacie Ćwiek, studentce II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Agnieszce Kiedrowskiej, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Magdalenie Krupie, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, Aleksandrze Szymańskiej, studentce II roku studiów drugiego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa oraz Milenie Stróżynie, studentce III roku studiów pierwszego stopnia, na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność informatyka w gospodarce i administracji,

19 zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (uruchomienie seminariów: semestr letni 2011/2012), uchwała RW IGE w sprawie zasad wyboru specjalności na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 (do uruchomienia od semestru letniego), informacja o wynikach rekrutacji na kierunkach: informatyka i ekonometria oraz techniczne zastosowania Internetu. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 14 października 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych drowi hab. inż. Pawłowi Szewczykowi, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej i wyznaczenia recenzentów, wniosek komisji przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Biegańskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Wójcik, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Mancewicz, zatwierdzenie promotorów i tematyki seminariów dyplomowych, zatwierdzenie zmian liczby ECTS w planach studiów realizowanych na WT, wnioski zatrudnieniowe na umowy cywilnoprawne, zatwierdzenie zmiany w Programie studiów doktoranckich. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 14 października 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w Radzie Wydziału Zarządzania Andrzeja Szymkowiaka przedstawiciela studentów z powodu ukończenia studiów, 19

20 sprawa dopuszczenia dr Elżbiety Kowalczyk do kolokwium habilitacyjnego, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Matuszewskiej, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgrowi Pawłowi Mielcarkowi, sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Smolińskiej, powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Kowalik, sprawa zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Aliny Skorb-Gały, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Bernaciak, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Adama Zaremby, sprawa likwidacji Katedry Prawa Gospodarczego i powołanie Studium Nauk Prawnych, zatwierdzenie seminariów doktorskich i tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosku Agnieszki Buczmy o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosku Agaty Chojnackiej o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosku Marka Jarzęckiego o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, sprawa zatrudnienia dr hab. inż. Hanny Mizgajskiej, prof. nadzw. UEP na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie wniosku dra Adama Skowrońskiego o przyznanie urlopu bezpłatnego od 1 października 2011 roku do 30 września 2012 roku, uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Kaliszu, uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej, uruchomienie XXXV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i finanse w Poznaniu, uruchomienie XXIV edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzania łańcuchem dostaw.

21 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI Zadanie 1. Promocja 1. Przygotowanie stoiska na Tour Salon promującego kierunek gospodarka turystyczna projekt elementów ekspozycji targowej roll-up typu L-banner, plakaty, figurki oregami. Zapytania ofertowe rozeznanie rynku wykonawców elementów targowych. Zakup. Odbiór jakościowy. Fizyczne przygotowanie stoiska aranżacja. Zdjęciowa dokumentacja działań. Zadanie 3. Warsztaty W październiku przeprowadzono dziewięć warsztatów: 4 5 października Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego z udziałem 13 osób. 5 6 października Wykorzystanie badań operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z udziałem 13 osób. 6 października Pozyskiwanie, struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie z udziałem 15 osób. 14 października Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II z udziałem 15 osób. 14 października Kierownik w organizacji, jego rola, zadania i funkcje z udziałem 19 osób. 15 października Organizacja kierowniczego stanowiska pracy średniego szczebla. Aspekty praktyczne z udziałem 15 osób. 21

22 17 października Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym z udziałem 20 osób. 21 października Wybrane aspekty procesu rekrutacji i selekcji z udziałem 17 osób. 22 października S, TPM, Lean manufacturing i VSM z udziałem 16 osób. Ponadto było 40 spotkań z przedstawicielami biznesu, w tym: w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Biurze Handlowo-Usługowym QUAY sp. z o.o., w firmie Konto Plus i wielu innych. Zaplanowano kolejnych siedem warsztatów. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie 1. Rozbudowano informacje o zadaniu 4 na podstronie strony internetowej Projektu Kadry dla Gospodarki, tj. staze, która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. 2. Zakończono trzecią rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki. W IV kwartale 2011 roku u Partnera Projektu odbywa się 6 staży. Tym samym została wyczerpana pula 100 staży przewidzianych do realizacji na rok Cały czas trwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki, 4. Do współpracy w zakresie realizacji stażów pozyskano 6 nowych firm. 5. Kolejna rekrutacja na staże realizowane w roku 2012 jest planowana na grudzień Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profili potencjału studentów W wyniku przetargu wybrano firmę IPK i narzędzie test 3P. Zorganizowano spotkanie robocze z przedstawicielami firmy, podczas którego określono ramy współpracy i ustalono listę wymaganych dokumentów. Rekrutacja na Badanie rozpocznie się w listopadzie 2011

23 roku. Prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna obejmująca studentów dotycząca możliwości wzięcia udziału w tym Badaniu wartościowym dla planowania ścieżki kariery. Odpowiadamy również na liczne zapytania owe co do Badania, które pojawiają się po aktualizacji strony internetowej Projektu. 2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich, a) opracowano nową koncepcję internetowej giełdy tematów prac licencjackich i magisterskich, b) wybrano grupę promotorów objętych działaniem, c) przygotowano pisma do wybranych promotorów zachęcające do współpracy, d) podjęto działania mające na celu skonstruowanie narzędzia wyszukiwarki ofert (Baza), e) odbyto konsultacje z Centrum Informatyki w sprawie wyglądu i formy Bazy, f) skonsultowano z dziekanatami procedury związane z wyborem promotorów przez studentów. 3. Kursy e-learningowe a) nawiązano kontakty z autorami kolejnych kursów oraz sfinalizowano podpisanie umów z autorami mającymi stworzyć kursy dostępne dla studentów od lutego 2012 roku, b) przygotowano regulamin dla użytkowników, c) zaktualizowano stronę internetową w obszarze zakładki kursy e learningowe oraz przygotowano do uruchomienia pierwsze trzy kursy, umieszczając je na platformie Moodle. 4. Prezentacje sylwetek absolwentów a) podczas drugiego Dnia WIGE nagrano trzy wywiady z wyróżniającymi się absolwentami, wywiady te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu. b) trwają prace nad stworzeniem na stronie KdG w zakładce Wsparcie Karier, Sylwetki Absolwentów dodatkowej zakładki prezentującej sylwetki studentów zgłoszonych do stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym celu zostanie nawiązany kontakt z prof. M. Doman oraz członkami pozostałych rad wydziałów o wskazanie konkretnych studentów. 5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy a) udzielono 4 konsultacje w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, b) udzielano informacje o możliwości skorzystania z konsultacji studentom wypełniającym formularz Badanie losów absolwentów, 23

24 c) poszukiwano ciekawe artykuły z zakresu kariery zawodowej i tworzono mini-biblioteczki. 6. Warsztaty umiejętności miękkich a) przeprowadzono pełną rekrutację na 5 warsztatów umiejętności miękkich, b) utworzono skrzynki wyłącznie na cele rekrutacji na warsztaty, c) zrealizowano 3 warsztaty (w tym przygotowanie zaświadczeń i zebranie podpisów trenerów, wydruk materiałów szkoleniowych, przygotowanie pełnej teczki warsztatu analiza ankiet szkoleniowych itp.), d) przygotowano pełną dokumentację dla trenerów prowadzących warsztaty w październiku (umowy itp.), e) nawiązano kontakt z trenerami prowadzącymi warsztaty w listopadzie przesłanie zasad tworzenia materiałów oraz stosownych formatek do ich przygotowania, f) nawiązano kontakt z trenerami przeprowadzającymi warsztaty w okresie marzec czerwiec 2011 prośba o podpisanie zaświadczeń dla uczestników, g) bieżąco informowano zainteresowanych studentów (znacznie wzrosło od III tygodnia września).

25 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA W dniach 12 i 13 października 2011 roku, w Hotelu HN w Poznaniu, Centrum B2B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowało konferencję pn. B2B Forum Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw. Jest to cykliczne spotkanie osób zajmujących się problematyką relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, szczególnie w zakresie marketingu i sprzedaży zarówno w akademickim, jak i praktycznym wymiarze. Celem Forum jest dzielenie się wiedzą, wymiana poglądów, opinii oraz integracja środowisk, dla których w centrum zainteresowań pozostaje problematyka marketingu i sprzedaży w relacjach biznesowych. B2B Forum jest skierowane zarówno do osób, które zajmują się specyfiką relacji między przedsiębiorstwami, jak i do osób badających rynki branżowe, na przykład marketing bankowy, farmaceutyczny. Zainteresowanie naukowe relacjami business-to-business (B2B) wyłaniało się w latach 60. XX wieku z głównego nurtu marketingu poprzez wskazywanie wyróżników w stosunku do dominującego spojrzenia przez pryzmat konsumenta i kierowanych do niego produktów i usług 1. W latach 80. XX wieku marketing B2B rozwijał się w silnym związku ze wzrostem zainteresowania relacjami i partnerstwem. Zaowocowało to zmianą paradygmatu marketingu przemysłowego zwrócono uwagę na sferę interakcji kupiec-sprzedawca i relacji biznesowych 2 oraz sieci przedsiębiorstw 3. Rozwój prac nad marketingiem business-to-business nie zmienia tego, że w sferze tej istnieje jeszcze wiele intrygujących pól do rozwoju teoretycznego i empirycznego. Lukę tę wypełnia jedyna w Polsce konferencja naukowa B2B Forum organizowana cyklicznie przez CentrumB2B 1 G. Leszczyński, M. Zieliński, 2008, Obszary zainteresowań i kierunki badań w marketingu business-to-business, Marketing i Rynek nr 1, s H. Hakansson, 1982, International Marketing and Purchasing of International Goods, John Wiley & Sons, Chichester. 3 H. Hakansson, I. Snehota, 1995, Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London. 25

26 przy Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyskusja na B2B Forum 2011 toczyła się w trzech głównych nurtach: budowania i rozwoju relacji z klientami, znaczenia wiedzy oraz zarządzania sprzedażą. W obszarze relacji skupiano się na pozytywnych i negatywnych efektach zacieśniania relacji pomiędzy dostawcą i nabywcą. Zwracano uwagę na wpływ partnerstwa na stabilność i wielkość przychodów, ale także na rosnące oczekiwania i w efekcie na koszty współpracy. Podkreślano także negatywny wpływ instytucji państwa na partnerstwo traktowane jako przejaw układów. Drugim obszarem poruszanym w prezentacjach była rola wiedzy w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Dotyczyło to szczególnie wiedzy o rynku, o procesach zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw i umiejętności łączenia ich z procesami po stronie klienta oraz wartości wiedzy przekazywanej klientom w trakcie szkoleń. Rozważając zarządzanie sprzedażą, uczestnicy B2B Forum zwracali uwagę na pewną odrębność rozwiązań stosowanych w tym względzie w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi i czerpanie ze wzorców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Skupiano się też na problemach zarządzania siłami sprzedażowymi i organizacji systemów sprzedaży. Omówione nurty dyskusji ogniskowały się w specjalnej sesji branżowej poświęconej marketingowi i sprzedaży na rynku budowlanym. Rozpatrywano na niej ograniczenia zacieśniania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami (między innymi rozwiązania przetargowe), ale także rozwiązania czerpiące z marketingu partnerskiego i pozytywne efekty, do których prowadzą. Na tegoroczną konferencję B2B Forum 2011 odbywającą się w październiku br. przyjęto 40 referatów z polskich uczelni. Liczba ta jest większa w porównaniu z poprzednią edycją, widoczne jest także większe zainteresowanie ze strony pracowników uczelni technicznych. Istotnym wyróżnikiem B2B Forum jest łączenie dyskusji nad wynikami badań naukowych z rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach. W tegorocznej konferencji brało udział 40 menedżerów, a połowa wystąpień przypadała na praktyczne aspekty marketingu i sprzedaży business- -to-business. Efektem konferencji jest 40 referatów przyjętych do publikacji w zeszycie naukowym oraz książka ze studiami przypadków dotyczących marketingu i sprzedaży w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwa te będą cennym źródłem informacji na (skromnym pod względem publikacji dotyczących marketingu i sprzedaży na rynku przedsiębiorstw) polskim rynku wydawniczym. 26

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo