2. Instalacja Obsługa Czyszczenie i konserwacja Gwarancja...20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Instalacja...5. 3. Obsługa...7. 4. Czyszczenie i konserwacja...18. 5. Gwarancja...20"

Transkrypt

1 MANUAL 1

2 1. Charakterystyka Budowa Dane techniczne Instalacja Przyłączenie do instalacji elektrycznej Przyłączenie do internetu Ustawienie automatu Schemat Blokowy Obsługa Warunki bezbpieczeństwa Użytkowanie automatu Pilot (opcja) Zarządzanie Automatem Rozliczanie Czyszczenie i konserwacja Czynności bierzące Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Gwarancja Warunki Gwarancji Karta Gwarancyjna

3 1. Charakterystyka 1.1. Budowa 1. kamera 2. monitor LCD z manelem dotykowym 3. guziki kierunku 4. guziki kierunku 5. guziki kierunku 6. guziki kierunku 7. stacyjka włącz/wyłącz 8. akceptor banknotów 9. service switch 10. akceptor bilonu 11. głośniki 12. wentylacja 13. zamek do drzwi 14. tylnie drzwi 15. głowny włącznik prądu 16. przyłączenie sieci (rj-45) 17. moduł komputerowy 3

4 1.2. Dane techniczne Poszczególne modele automatu w zależności od ich wyposażenia technicznego, posiadają zróżnicowane monitory (15 / 17 ) Masa : 54kg Wymiary : 82cm x 82cm x 147cm 4

5 2. Instalacja 2.1. Przyłączenie do instalacji elektrycznej UWAGA! Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian w instalacji elektrycznej. Napięcie znamionowe automatu wynosi 230V. Wskazówki dla instalatora Automat przystosowany jest fabrycznie do zasilania prądem przemiennym jednofazowym (230V 1N~50Hz). Został on fabrycznie wyposażony w przewód przyłączeniowy ze stykiem ochronnym i może być podłączony jedynie do gniazda wyposażonego w bolec ochronny. Instalacja zasilająca automat, powinna posiadać wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający odcięcie dopłytu prądu w sytuacji awaryjnej.przed dokonaniem przyłaczenia do instalaci elektryczej, należy zapoznac się z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej znajdującej się po lewej stronie w dolnej części, widocznej z tyłu obudowy Przyłączenie do internetu Automat przystosowany jest fabrycznie do połączenia z internetem poprzez podłączenie do sieci szkieletowej (RJ-45 / FastEthernet) bazującej na Routere oferującym dynamiczne przydzielanie adresu (DHCP) 2.3. Ustawienie automatu Urządzenie powinno się znajdować w odległości co najmniej 10 cm od ściany lub innej powieżchni w celu umożliwienia swobodnego obiegu powietrza. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody i promieni słonecznych. Nie ustawiać automatu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. UWAGA! Zabrania się zabudowy tyłu obudowy, a w szczególności zakrywania otworów wentylacyjnych grozi to trwałym uszkodzeniem Sprzętu. 5

6 2.4. Schemat Blokowy 6

7 3. Obsługa 3.1. Warunki bezbpieczeństwa - należy bezwzględnie i szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi - przed przystąpieniem do jakich kolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie z prądu - napięcie zasilania jest podane jest na tabliczce znamionowej znajdującej się na tyle obudowy, w jej dolnej lewej części - nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła - nie wystawiać na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych takich jak (deszcz, śnieg, słońce, wilgoć, piasek) - zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia jest obowiązkowe - nie zakrywać otworów wentylacyjnych - zabrania się przyłączenia do gniazda sieciowego typu Fast Ethernet innego niż RJ-45. UWAGA! Nie stosowanie się do warunków bezpieczeństa grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji 7

8 3.2. Użytkowanie automatu Na planszy widoczne są gry pogrupowane kategoriami. Na środku widoczne są flagi zmiany języka, dotknięcie kostki powoduje wybranie kategorii i przejdzie w tryb jej przeglądania. Gdy przeglądamy kategorie możemy wybrać jedną z gier zawartych w niej lub powrócić do wyboru kategorii naciskając HOME 8

9 Po wyborze kategorii i gry widoczna będzie powyższa plansza, widoczne są kostki HELP RECORDS HOME EXIT START : instrukcja do danej gry : lista wyników danej gry : powoduje powrocenie do wyboru kategorii / języka : wraca do wybranej wcześniej kategorii : powoduje uruchomienie danej gry 9

10 3.3. Pilot (opcja) Switch Application Operator service Foxbox service przełącza aplikacje duzy serwis mały serwis / foxbox serwis 3.4. Zarządzanie Automatem Do panelu serwisowego wchodzimy przekręcając kluczyk lewej stacyjki po czym go puszczamy, powinna się ukazać powyższa plansza, ponowne przekręcenie kluczyka serwisowego spowoduje przejście w tryb kalibracji nakładki dotykowej. Do panelu serwisowego nie można jedynie wejść w momencie gdy uruchomiona jest aplikacja. Po wejściu w serwis są dostępne 3 zakładki (aktywna przy starcie) Settings, Diagnostic, Login 10

11 Znajdują się tu podstawowe ustawienia automatu Music ON/OFF Calibration Upgrade Volume ScreenSaver: Time Mode: ScreenSaver Advertisement OFF : pozwala włączyć wyłączyc muzyke grającą w tle : włancza tryb kalibracji nakładki dotykowej : pozwala na wykonanie zdalnej aktualizacji : regulacja poziomu głośności automatu : czas po jakim automat przechodzi w tryb demo : włącza wygaszacz ekranu (demo lotu) : włącza reklame z klucza USB (flash6 plik swf) : wyłącza wygaszacz ekranu 11

12 Diagnostyka pozwala na sprawdzenie poszczególnych przycisków, akceptora banknotów oraz wrzutnika monet Wciśnięcie przycisku powoduje zapalenie się na zielono odpowiadającej mu lampki Moduł cash pozwala na sprawdzenie działania wrzutnika i akceptora. Po wrzuceniu odpowiedniej monety/banknotu naliczana jest odpowiednia ilość impulsów. Impulsy te nie są naliczane do statystyk ani puli kredytów automatu Logowanie umożliwia dostęp do zakładek administracyjnych (Advanced Settings, Games, Statistics, Administration, Accounts) w tym do rozliczeń automatu po raz pierwszy logujemy się używająć hasła 1234#. UWAGA!! Hasło administratora należy zmienic po pierwszym logowaniu!!!!!!!!!! Advanced setting Zaawansowane ustawienia automatu do których dostep na tylko administrator (właściciel) Erotic ON at/off at Add Credits/Del Credits Currency liczników okresowych) Skin Machine number Currency log : pozwala na ustawienie czasu od do wktórym będą włączone gry erotyczne : pozwala dodać/odjąć kredyty serwisowe : ustawia walute (przy zmianie waluty następuje kasowanie :wybór karnacji kostek (konieczny jest restart automatu) :ustala numer automatu wyświetlany w aplikacji Fox :monitoruje zmiany walut i stany liczników 12

13 GAME SETTINGS Umożliwia ustawienie ceny każdej z gier oraz włączanie / wyłączanie gier Modyfikacji dokonuje się poprzez wybór gry z listy po lewej i manipulacji przyciskami + oraz - po prawej (w celu modyfikacji cen gier) oraz poprzez przyciski ON oraz OFF (w celu włączenia/wyłączenia danej gry) Nieaktywne gry zaznaczone na liście są na czerwono. 13

14 Zakładka Statistics podzielona jest na 4 podzakładki System Statistics, Games Statistics, Total Games Statistics oraz Logs Zakładka System Statistics zawiera informacje związane z rozliczeniem jak i informacje związane grywalnością poszczególnych gier automatu. - statistics for czas ostatniego rozliczenia - games played ile gier zostało uruchomionych od ostatniego resetu statysyk - total games played ile gier zostało uruchomionych od daty zakupu automatu - most played game gra o najwyższej grywalności - best earning game najlepiej zarabiająca gra - service credits IN ilość kredytów serwisowych od resetu statystyk - coins IN ilość wrzuconych monet od resetu statystyk - banknotes IN ilość zaakceptowanych banknotów od resetu statystyk - all IN łączna ilość banknotów oraz monet od resetu statystyk - total service credits IN ilość kredytów serwisowych od daty zakupu automatu - total coins IN ilość wrzuconych monet od daty zakupu automatu - total banknotes IN ilość zaakceptowanych banknotów od daty zakupu automatu - total all IN łączna ilość banknotów oraz monet od daty zakupu automatu 14

15 GAME STATISTICS zawiera informacje na temat grywalności i zarobków poszczególnych gier od momentu ostatniego rozliczenia. TOTAL GAME STATISTICS zawiera informacje na temat grywalności i zarobku poszczególnych gier od daty zakupu automatu. 15

16 LOGS zawiera historie działania automatu - ALL wyświetla : - włączenia automaty - kasowanie liczników - kasowanie rekordów gier - logowanie użytkowników - wejscia do serwisu - zmiany waluty - włączanie wyłączanie gier - zmiana trybu działania wygaszacza - upgrade - zmiana skima - System wyświetla : - włączenia automaty - kasowanie rekordów gier - logowanie użytkowników - wejscia do serwisu - włączanie wyłączanie gier - zmiana trybu działania wygaszacza - upgrade - zmiana skina - Cash wyświetla : - kasowanie liczników - zmiany waluty - Clear All logs czyści wszystkie logi 16

17 Account pozwala na zarządzanie kontami użytkowników na automacie. Konta administrarora nie można usunąć. Fabryczne hasło administatora to 1234#, należy je zmienic po pierwszym logowaniu. Pozostałe konta są kontami serwisowymi służącymi do rozliczania automatów. Dodawanie nowego konta Aby dodac nowe konto należy: 1. Zaznaczyć pole Name w oknie New Account * 2. Wpisać na klawiaturze nazwe konta 3. Zaznaczyć pole Password w oknie New Account * 4. Wpisac na klawiaturze hasło (tylko cyfry) 5. Wcisnąć przycisk ADD Edycja danych konta Aby edytować konto należy: 1. Zaznaczyć nazwe konta na liście Accounts 2. Zaznaczyć pole Name w oknie Edit Account * 2. Wpisac na klawiaturze nową nazwe konta 3. Zaznaczyć pole Password w oknie Edit Account * 4. Wpisać na klawiaturze nowe hasło (tylko cyfry) 5. Wcisnąć przycisk SAVE Usuwanie konta Aby usunąć konto należy: 1. Zaznaczyc nazwe konta na liście Accounts 2. Wcisnąć przycisk DELETE SELECTED ACCOUNT *Zaznaczone pole podświetla się na niebiesko 17

18 3.5. Rozliczanie Po zalogowaniu się na konto administratora (rys powyzej) lub na jedno z kont serwisowych (rys ponizej) i naciśnieciu przycisku ADMINISTATION po lewej mamy dostęp do rozliczeń automatu. Wartość pieniędzy w automacie powinna odpowiadać wartości ALL IN. Aby wyzerować stany liczników okresowych (Sevice Credit IN, Coins IN, Banknotes IN, All IN) Należy nacisnąć przycisk CLEAR COUNTERS. Przycisk CLEAR SCORE TABLE pozwala na wyczyszczenie tabeli wyników wszystkich gier na automacie 4. Czyszczenie i konserwacja 4.1. Czynności bierzące Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć automat a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, zwilżoną szmatką usunąć zabrudzenia z ekranu oraz automatu. Do czyszczenia ekranu należy używać delikatnych detergentów lub środków do czyszczenia szyb Zabrania się rozpryskiwania detergentów lub innych płynów bezpośrednio na automat. Należy zwracać szczególną uwagę czyszcząc okolice przycisków, wrzutnika monet oraz akceptora banknotów aby nie zostały zalane wodą. 18

19 4.2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Pytanie: Ekran dotykowy nie działa poprawnie. Odpowiedź: Wyczyścić ekran dotykowy, a następnie wykonać kalibracje przekręcając kluczyk serwisowy i naciskając cztery przyciski naraz. P: Urządzenie nie uruchamia się. O: Należy sprawdzić czy urządzenie jest przyłączone do sieci elektrycznej oraz czy główny włącznik jest załączony. Jeśli urządzenie dalej się nie uruchamia należy sprawdzić czy wszystkie złącza wewnątrz automatu są prawidłowo podłączone. P: Podczas uruchamiania pokazuje się komunikat SECURITY ERROR... O: Należy sprawdzić czy oryginalny klucz zabezpieczający znajduje się w gnieździe USB. P: Podczas uruchamiania pokazuje się komunikat HARDWARE FAILED O: Oznacza to że urządzenie posiada nielegalną kopie programu i należy się skontaktować z firmą FOX-GROUP. P: Podczas uruchamiania pokazuje się komunikat Connection Failed O: Oznacza to że automat nie jest podłączony do internetu P.: Automat nie wysyła SMS ów, i oraz nie wyświetla stron internetowych. O: Należy podłączyć automat do internetu (automatycznie pobiera konfiguracje sieci z serwera DHCP) 19

20 5. Gwarancja 5.1. Warunki Gwarancji 1. Gwarancji udziela się na okres jednego roku liczac od dnia zakupu towaru. 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, liczac od daty przyjecia sprzetu do serwisu. 3. W przypadku zaistnienia koniecznosci importu towaru lub czesci z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia. 4. Naprawa w ramach gwarancji będzię dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej reklamowanego sprzetu, podpisanej przez gwaranta i klienta. 5. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Dostarczony sprzęt musi być kompletny (kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez sprzedającego wraz z zakupionym towarem). 6. Fakt i dokonanie naprawy serwis poswiadcza w karcie gwarancyjnej. 7. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiacych w sprzedanej rzeczy. Nie są objete gwarancja uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnetrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłasciwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcja obsługi. Gwarancja nie ma te zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw. 8. Ze wzgledu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie sa objete gwarancja (dotyczy np. kabli, baterii, mikro przełaczniki, przyciski). 9. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt. 10. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania sprzetu do i z serwisu ponosi Klient. 11. Serwis ma prawo odmówic wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiedzy danymi wynikajacymi z dokumentów a znajdujacymi sie na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzetu. 12. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utrata gwarancji. 13. W przypadku braku możliwosci testowania towaru przed jego zakupem (dotyczy sprzedaży na odległosc), dopuszcza sie możliwosc zwrotu towaru w ciagu 7 dni od daty jego otrzymania (decyduje data nadania). Zwracany towar nie może nosic znamion eksploatacji, koniecznie musi zawierac wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. 14. W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru koszt przesyłki ponosi kupujacy. Do przesyłki należy dołaczyc dokument zakupu oraz podac dokładne dane Nabywcy wraz z numerem konta bankowego na które zostanie zwrócona kwota równa wartosci zwróconego towaru, nie pózniej niż 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. Kwota ta jest pomniejszona o koszty wysyłki do Klienta, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Sprzedawce. Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniedzy jest dostarczenie kopii dokumentu zakupu. 20

21 5.2. Karta Gwarancyjna Karta gwarancyjna nr... Numer Seryjny... Numer Plomby... Pieczątka LP Data przyjęcia Opis Podpis pracownika 21

22 22

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (0-77) 47-44-264 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja Obsługi Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika Thecus Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

www.aristo.pl 2 ARISTO VOYAGER S505

www.aristo.pl 2 ARISTO VOYAGER S505 Instrukcja obsługi 2 ARISTO VOYAGER S505 Ostrzeżenia Ze względów bezpieczeństwa, przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zapoznaj się i stosuj do zaleceń zawartych w poniższej instrukcji. Ze względów

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi Palmtop Acer n300 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące utylizacji Informacje dotyczące utylizacji Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo