WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE"

Transkrypt

1 WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE

2 Możliwości inwestycyjne dla branży IT w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

3 O ŁSSE Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Ściśle wyodrębniony obszar Polski o granicach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Łódzkiej SSE, gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych warunkach określonych w ustawie o SSE. Istnieje co najmniej do 2020 roku. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. spółka powołana do zarządzania Strefą; pozyskiwania inwestorów, wydawania zezwoleń, bieżącej kontroli przedsiębiorców.

4 Liczba Podstref: 43 Obszar: ha ŁSSE LOKALIZACJE -Wolne tereny -Zagospodarowane tereny

5 NASZA OFERTA Strefa daje wyjątkową możliwość skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego; Szeroka oferta terenów pod inwestycje przemysłowe; Każdy inwestor pod opieką dedykowanego mu, koordynatora projektu; Bieżąca pomoc w czasie wprowadzania projektu do ŁSSE; Pomoc w znalezieniu partnerów (HR, księgowość, firmy budowlane); Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania projektów (BZ WBK, PKO BP, Deutsche Bank); Możliwość dodatkowego pozyskania pomocy w ramach środków unijnych dzięki współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz firmami doradczymi.

6 SZEROKIE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE Produkcja w tym przetwarzanie żywności Usługi w tym logistyka i magazynowanie BPO w tym IT, centra badawczorozwojowe, call-center, analizy techniczne, centra księgowe

7 KORZYŚCI DLA INWESTORÓW Pomoc publiczna na podstawie kosztów kwalifikowanych inwestycji lub kosztów pracy: Inwestorzy otrzymują 50% zwrotu poniesionych kosztów inwestycji lub dwu-letnich kosztów pracy, nowozatrudnionych pracowników, w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Pomoc może być wykorzystywana do końca 2020 roku. Skala pomocy dla sektora MŚP: Średnie przedsiębiorstwa 60% Małe przedsiębiorstwa 70 %

8 WARUNKI Przeprowadzenie nowej inwestycji, Wydatki inwestycyjne co najmniej na poziomie EUR, Prowadzenie działalności w ramach Strefy, co najmniej przez 5 lat (3 lata dla MŚP*), Utworzenie nowych miejsc pracy, Utrzymanie poziomu zatrudnienia przez, co najmniej 5 lat (3 lata dla MŚP*), Zakaz sprzedaży aktywów wchodzących w skład nakładów inwestycyjnych przez minimum 5 lat (3 lata dla MŚP*). * Zgodnie z regulacjami UE, przedsiębiorstwa sektora MŚP to te zatrudniające do 250 pracowników.

9 KWALIFIKOWANE KOSZTY INWESTYCJI Wysokość pomocy publicznej = intensywność pomocy x koszty inwestycji Wydatki na zakup terenów lub prawa użytkowania wieczystego, Wydatki na budowę oraz infrastrukturę, Wydatki na środki trwałe (wyposażenie, park maszynowy) w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych, Wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności Wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP).

10 KWALIFIKOWANE KOSZTY PRACY Wysokość pomocy publicznej = intensywność pomocy x dwu-letnie koszty nowoutworzonych miejsc pracy Kosztami pracy są: Dwuletnie koszta związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

11 DEFINICJE DOTYCZĄCE NOWO ZATRUDNIONYCH Utworzenie nowych miejsc pracy - przyrost netto miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia Nowo zatrudnieni pracownicy liczba pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, nie później niż w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy

12 ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI Do korzystania ze zwolnienia z podatku CIT uprawnia Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Łódzkiej SSE. Zezwolenie to wydawane jest w toku procedury przetargu łącznego i jest decyzją administracyjną. Zawiera warunki uzyskania regionalnej pomocy publicznej na inwestycję: utworzenie i utrzymanie określonej ilości miejsc pracy w określonym terminie poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. oraz max. w określonym terminie zakończenie inwestycji w określonym terminie

13 JEDNA PROSTA PROCEDURA Jedna prosta procedura pozwala skorzystać z pomocy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, jak i wielu innych zachęt inwestycyjnych. Decyzja o inwestowaniu Przyznanie zezwolenia Zwolnienie podatkowe

14 WYBÓR ŚCIEŻKI INWESTOWANIA 1. krok ISTNIEJĄCA PODSTREFA ŁSSE PROJEKT INWESTYCYJNY 2. krok NEGOCJACJE Z INWESTOREM / PRZETARG SZUKANIE ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI 3. krok PROJEKT INWESTYCYJNY CELOWE POSZERZENIE ŁSSE

15 PROCEDURA PRZETARGOWA Procedura sprzedaży nieruchomości przez JST i wydania zezwolenia na działalność w łódzkiej SSE Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115 poz.741 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z późn. zm.) Terminy: Wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 21 dni Ogłoszenie o przetargu nieruchomości o wartości poniżej EUR: 30 dni Ogłoszenie o przetargu nieruchomości o wartości wyższej niż ER: 2 miesiące

16 PROCEDURA PRZETARGOWA Grunty ŁSSE S.A. 1 miesiąc (wydanie zezwolenia na działalność w strefie i sprzedaż gruntu) Grunty jednostek samorządu terytorialnego 2-3 miesiące (przetarg łączny z gminą na wydanie zezwolenia i sprzedaż terenu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami)

17 FORMY POMOCY REGIONALNEJ Zwolnienie z podatku CIT tylko w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zapewniane przez Zarząd SSE); Granty rządowe przyznawane przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie decyzji rady Ministrów (Dotacje centralne); Dotacje unijne, których wysokość i forma zależy każdorazowo od ustaleń z przyznającą je instytucją; Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie decyzji władz lokalnych. Wszystkie powyższe instrumenty mogą byd łączone i nie wykluczają się wzajemnie, jednak ich suma nie może przekroczyd kwoty wynikającej ze wskaźnika intensywności pomocy.

18 Hutchinson Orsa Moto Haering Manuli Rubber NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE Motoryzacja Opakowania Amcor Hirsch Porozell Interprint Polska Fuji Seal Poland Huta Szkła Sławno Cebal Tuba (Alcan Packaging) Prowell Schaumaplast Organika BSH / Bosh - Siemens Indesit Poland Ciat MPM Product Mecalit Coko Werk Wirthwein Hirsch AGD IT Farmaceutyki i kosmetyki DELL Fujitsu Services ATM Adamed Pharma Aflofarm Emo-farm HTL Strefa MDH Medana Pharma Polfa Łódź Delia Cosmetics Nepentes Procter & Gamble

19 SEKTOR IT W ŁÓDZKIEJ SSE

20 SEKTOR IT W ŁÓDZKIEJ SSE DELL - produkcja komputerów przenośnych Fujitsu services usługi BPO (technical helpdesk) ATM - centrum innowacji (usługi teleinformatyczne) ABB automatyka i energetyka

21 POWIERZCHNIA BIUROWA W ŁÓDZKIEJ SSE Wszystkie powierzchnie położone są w pobliżu centrum miasta Business House 3000 m 2 powierzchni biurowej budynek posiada status Łódzkiej SSE

22 TEXTORIAL PARK 4000 m 2 powierzchni biurowej developer: St Paul s Developments kompleks posiada status Łódzkiej SSE Trzy budynki położone na obszarze historycznego kompleksu Księży Młyn. Najlepsza z możliwych lokalizacji, w sercu miasta pośród najdynamiczniej rozwijającej się jego części.

23 MOŻLIWOŚĆ NADANIA STATUSU STREFY Opierając się na prawie dotyczącym działalności ŁSSE Istnieje możliwość nadania statusu Strefy terenom lub budynkom na rzecz projektu inwestycyjnego spełniającego kryteria ministerialne.

24 LICZBA ZEZWOLEO W ŁSSE

25 NOWE MIEJSCA PRACY W ŁSSE

26 WYDATKI INWESTYCYJNE W ŁSSE W MLD PLN 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,53 2,7 2,9 3 2,01 1,46 0,87 1,04 0,12 0,2 0,28 0,31 0,39 0,

27 PARTNERZY BIZNESOWI ŁSSE Architektura, opieka inwestycyjna Budownictwo Zatrudnienie Media i infrastruktura

28 PARTNERZY BIZNESOWI ŁSSE Finanse i doradztwo Biura tłumaczeń i szkoły językowe Inne

29 GŁÓWNI INWESTORZY ŁSSE Farmaceutyki i kosmetyki Sprzęt gospodarstwa domowego IT Opakowania

30 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Kolejny raz najwyżej oceniana przez inwestorów strefa ekonomiczna w Polsce * KPMG Raport Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2010 rok

31 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 1. miejsce w regionie Europy Środkowej 11. miejsce z pośród 700 stref ekonomicznych z całego świata.* * za Financial Time fdi Global Freezones of the Future 2010/11

32 ZAPRASZAMY Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24. Tel.: , , Fax.:

Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie

Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie Bartosz Rzętkiewicz, ŁSSE S.A. Łódzkie edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców 20 maja 2013 Jak wynika z badania

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK Dołącz do najlepszych Spis treści ITT Wstęp Zasięg Dlaczego warto zainwestować w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi podatkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Ogólna informacja na temat pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE Podstawowe zasady udzielania pomocy regionalnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne KPMG w polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne Edycja 2012 kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Metodyka badania 5 3. Najważniejsze wnioski 11 4. Czym są SSE? 13 5. SSE w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

ANALIZA ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ANALIZA ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to specjalnie wytyczony teren Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczych na specjalnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego » Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT kompleksowa obsługa inwestorów tereny pod inwestycje powierzchnie biurowe do wynajęcia szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014

Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014 Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych Listopad 2014 Plan prezentacji 1 2 3 Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 12 stycznia 2009 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...6 2. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo