REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl"

Transkrypt

1

2

3 KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia ul. Okólna 49; Szczecin,, tel ,

4 Realna Stomatologia Konferencja Naukowa Postępy w stomatologii zdrowie publiczne STRESZCZENIA PRAC KOMITET NAUKOWY: dr hab. n. med. Ewa Sobolewska dr n. med. Agnieszka Droździk prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 6 grudnia 2014 r. ORGANIZATORZY: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Realna Stomatologia - ANDERSZ

5

6 SESJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Włodzimierz Dura 1, Małgorzata Tomasik², Małgorzata Brzezińska 3, Alicja Nowicka 4, Katarzyna Grocholewicz 2, Mariusz Lipski 5 1 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie 3 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 4 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie 5 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały o dużej biozgodności stosowane w leczeniu endodontycznym zębów. Doniesienie wstępne Cel pracy: Ocena kontrastowości materiałów o dużej biozgodności stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów. Materiał i metody: Ocenie poddano 6 materiałów o dużej biozgodności stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów (tab. 1). Oceniane materiały po rozrobieniu umieszczono w rurkach szklanych o średnicy wewnętrznej 0,8 mm. Ogółem użyto 70 rurek (6 grup badawczych po 10 rurek w każdej i 1 grupa kontrolna, w której rurki wypełniono gutaperką). Następnie rurki oraz znacznik aluminiowy układano na płytkach rejestrujących Digora (Soredex) i naświetlano je za pomocą aparatu rentgenowskiego. Pomiaru densymetrycznego dokonywano za pomocą funkcji pomiaru punktowego gęstości optycznej. W obliczeniach uwzględniono najwyższą wartość zarejestrowaną w obrębie pojedynczej próbki. Wyniki: Największą gęstość optyczną posiadała gutaperka, najmniejszą zaś MTA+ (Cerkamed). Wszystkie oceniane materiały charakteryzowały się zadowalającą kontrastowością w badaniu radiowizjograficznym. Wnioski: Materiały o dużej bizogodności stosowane w leczeniu endodontycznym zębów wyraźnie różnią się pod względem stopnia pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie charakteryzującą się zadowalającą kontrastowością. Tabela 1. Średnia gęstość optyczna badanych materiałów Nazwa materiału (wytwórca) Średnia gęstość optyczna (jednostki niemianowane) K1 229,00 Tech Biosealer Root End (Isasan) 222,30 MTA+ (Cerkamed) 206,23 MTA Plus (Avalon Biomed) 233,90 MTA Cement (SC-Polymer) 226,50 Biodentine (Septodont) 214,03 Ćwieki gutaperkowe 252,93

7 Małgorzata Brzezińska¹, Włodzimierz Dura², Adam Klimowicz 3 ¹Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie ²Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 3 Zakład Farmakoterapii Dermatologicznej PUM w Szczecinie Ocena rozpuszczalności materiału Biodentine. Doniesienie wstępne Wstęp: Materiały o dużej biozgodności ze względu na swój skład chemiczny w środowisku mokrym mogą ulegać rozpuszczeniu, co z kolei może prowadzić do utraty szczelności. Cele pracy: Ocena rozpuszczalności materiału Biodentine. Materiały i metody: Do badania posłużyło 20 sztucznych zębów, których korzenie po wypreparowaniu ubytków wypełniono wstecznie materiałem Biodentine. W grupie 1 zęby zanurzono w wodzie po 12 minutach od rozrobienia materiału, a w grupie 2 po 4 minutach. Bezpośrednio przed umieszczeniem próbek w wodzie zważono je. Zęby zważono również po dobie i po 30 dniach od wypełnienia. Wyniki: Średni przyrost wagi dla jednej próbki wyniósł w grupie I po 1 dobie 0,0020 g, a po 30 dniach 0,0224 g. W grupie II zarejestrowane przyrosty wagi wyniosły odpowiednio 0,0012 g i 0,0135 g. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że preparat Biodentine nie rozpuszcza się w wodzie. Pełna ocena wymaga zbadania wypełnień w dużym powiększeniu.

8 SESJA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PRACE ORYGINALNE Katarzyna Kot 1, Magdalena Kaczała 2, Mariusz Lipski 1 1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie Właściwości grzybobójcze wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów. Doniesienie wstępne Wstęp: Całkowite usunięcie miazgi, warstwy mazistej i bakterii z kanału korzeniowego przed jego szczelnym wypełnieniem gwarantuje powodzenie leczenia endodontycznego. Ze względu na niezwykle złożoną anatomię systemu kanałowego oczyszczenie go jedynie poprzez mechaniczne opracowanie, nawet przy zastosowaniu narzędzi rotacyjnych nie jest w pełni skuteczne. Płukanie, czyli opracowanie chemiczne, odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu i dezynfekcji światła kanału. Cel pracy: Ocena właściwości grzybobójczych 2% roztworu podchlorynu sodu, 2% roztworu chlorheksydyny i 15% roztworu EDTA. Materiał i metody: Do badania posłużyły 32 jednokanałowe zęby ludzkie. Kanały opracowano ręcznie. Podczas preparacji kanały płukano 1 ml 5,25% roztworu NaOCl, po zastosowaniu każdego narzędzia. W celu usunięcia warstwy mazistej zastosowano 1 ml 15% roztworu EDTA. Po ostatecznym płukaniu 1 ml roztworem soli fizjologicznej, kanały osuszano sączkami papierowymi. Zęby poddano procesowi sterylizacji w autoklawie (121 C przez 30 min), a następnie zainfekowano Candida albicans. Po okresie hodowli zęby podzielono na 4 grupy po 8 w każdej. W grupie I kanały płukano 1 ml 2% roztworu NaOCl, w grupie II 1 ml 2% roztworu chlorheksydyny, w grupie III 1 ml 15% roztworu EDTA, a w grupie IV do irygacji kanałów użyto roztworu soli fizjologicznej (grupa kontrolna). Następnie kanały płukano 30 ml 0,9% NaCl, osuszano, wkraplano niewielką ilość soli fizjologicznej i za pomocą pilnika Hedstroema skrawano zębinę. Powstałą w kanale zawiesinę składającą się z opiłków zębiny i soli fizjologicznej pobrano do posiewu. Wyniki: Stwierdzono grzybobójcze działanie roztworów podchlorynu sodu i chlorheksydyny.15% roztwór EDTA, podobnie jak 0,9% roztwór NaCl nie eradykował z kanału Candida albicans. Wnioski: W celu eliminacji Canadida albicans z kanału korzeniowego zaleca się stosowanie 2% roztworu NaOCl lub 2% roztworu chlorheksydyny.

9 Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska¹, Krzysztof Jach², Grażyna Wilk¹ ¹Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM w Szczecinie ²Prywatna Praktyka Specjalistyczna w Szczecinie Wielospecjalistyczna analiza badań wykonanych techniką CBCT, czyli co endodonta znajdzie dla siebie w skanach od laryngologa Wstęp: Nowoczesne badanie tomograficzne pacjenta z zastosowaniem promienia w kształcie stożka (technika CBCT) jest coraz powszechniejsze. W związku z tym pojawia się coraz więcej wskazań do jego zastosowania. Jedną z dziedzin medycyny wykorzystującą badanie głowy pacjenta tomografią stożkową jest laryngologia. Technika ta umożliwia ocenę m. in. zatok i gardła. Należy pamiętać o tym, że praca z tomografem stożkowym oparta jest na 20 standardach opracowanych przez Europejską Akademię Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Jedna z zasad brzmi: badanie wolumetryczne CBCT powinno być wykonane tylko wtedy, gdy problem diagnostyczny nie został rozwiązany za pomocą tradycyjnych zdjęć rentgenowskich o niższej dawce promieniowania. Cel: Zwrócenie uwagi na możliwość wielospecjalistycznej oceny skanów uzyskanych w trakcie jednego badania pacjenta metodą tomografii stożkowej. W trakcie badań własnych wykonano analizę laryngologiczno-endodontyczną. Materiał i metody: Ocenie radiologicznej poddano badania wykonane techniką CBCT u pacjentów skierowanych ze wskazań laryngologicznych. W każdym przypadku skany oceniano w różnych przekrojach, w zależności od potrzeb. Laryngologicznie przede wszystkim w przekroju czołowym oraz osiowym. Endodontycznie przede wszystkim w przekrojach osiowym oraz w płaszczyźnie dowolnej. Aby uzyskać przekroje w płaszczyźnie dowolnej zastosowano jedno z narzędzi oprogramowania tzw. funkcję linii, umożliwiającą wykonanie przekrojów w dowolnej wybranej przez operatora płaszczyźnie. Wyniki: W opisie endodontycznym wskazano zęby o nietypowej budowie, odbiegające od powszechnie przyjętego schematu budowy zębów danej okolicy, a mające znaczenie przy leczeniu. Wnioski: 1. Badanie CBCT pozwala na jednoczesną ocenę zmian istotnych dla laryngologa oraz stomatologa, w tym endodonty, będąc bogatym źródłem informacji na temat kanałów i korzeni zębów, 2. Pacjent powinien być poinformowany o możliwości wykorzystania badania CBCT w innych specjalnościach lekarskich, np. u laryngologa.

10 SESJA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PRACE KAZUISTYCZNE Marta Kurkowska¹, Milena Marcinkowska-Ziemak¹ ¹Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM Leczenie opryszczki wargi za pomocą lasera SMART. Opis przypadku Wstęp: Infekcja Herpes Simplex Virus umiejscowiona w obrębie jamy ustnej spowodowana jest I typem wirusa. Opryszczka zlokalizowana na wardze manifestuje się występowaniem pęcherzyków pierwotnych, wypełnionych początkowo treścią surowiczą, potem ropną oraz fazą tworzenia strupa. Objawom miejscowym towarzyszy zwykle pieczenie, swędzenie i bolesność. Czas trwania infekcji to zwykle 6-10 dni. Jedną z proponowanych metod wspomagających leczenie opryszczki jest zastosowanie biostymulacji w obrębie tkanek miękkich objętych wykwitami. Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności lasera diodowego SMART w leczeniu opryszczki wargi górnej. Materiały i metody: Obserwacją objęto 27-letnią pacjentkę, która zgłosiła się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM w celu kontynuacji leczenia. W obrębie wargi górnej stwierdzono objawy opryszczki w fazie pęcherzykowej. Zabieg leczenia zachowawczego odroczono i zaproponowano pacjentce sesje biostymulacji laserowej. Do badania użyto systemu laserowego SMART z aplikatorem o średnicy 8 mm, który przykładano bezpośrednio na zmianę pęcherzykową. Zastosowano stałą wiązkę lasera o długość fali 635 nm i mocy ciągłej 200 mw. Czas naświetlania wynosił 30 s. Laseroterapię stosowano w ciągu trzech kolejnych dni. Wyniki: Stwierdzono, że użycie lasera diodowego SMART po pierwszej aplikacji spowodowało całkowite zniesienie takich dolegliwości jak: pieczenie, swędzenie, ból, zaczerwienienie oraz przejście zmiany z fazy pęcherzyka w fazę strupa, z pominięciem fazy sączenia. Kolejne naświetlania wyeliminowały obrzęk i zaczerwienienie tkanek podłoża. Całkowity czas gojenia od momentu zgłoszenia się pacjentki wyniósł 7 dni. Wnioski: Zastosowanie zjawiska biostymulacji z użyciem systemu SMART przyniosło ewidentny efekt w zniesieniu dolegliwości bólowych towarzyszących infekcji Herpes Simplex Virus. Mimo iż całkowity czas gojenia nie uległ radykalnemu skróceniu, eliminacja fazy sączenia i zlikwidowanie dolegliwości bólowych wskazuje na ważną rolę laseroterapii we wspomaganiu i optymalizacji przebiegu leczenia opryszczki. * * * * * Ewa Marek¹, Adam Kozłowski², Mariusz Lipski¹ ¹Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie ²NZOZ KAdent w Szczecinie Odma powietrzna w następstwie osuszania ubytku za pomocą dmuchawki stomatologicznej Podskórna odma powietrzna definiowana jest jako nienaturalne zgromadzenie powietrza lub innego gazu w tkankach lub przestrzeniach tkankowych. Może powstać w sposób spontaniczny, jatrogenny lub w wyniku doznanego urazu. Klinicznie objawia się nasilonym obrzękiem tkanek miękkich twarzy, bez zmiany ich zabarwienia. Powietrze, które dostało się do tkanki podskórnej niesie ryzyko wywołania infekcji w postaci zapalenia tkanki łącznej lub martwicy powięzi, w związku z powyższym wymaga zastosowania antybiotykoterapii. Celem pracy jest prezentacja przypadku odmy powietrznej podskórnej, do której doszło w następstwie wprowadzenia w kieszonkę dziąsłową powietrza z dmuchawki stomatologicznej podczas osuszania ubytku w okolicy szyjki zęba 44.

11 Agnieszka Droździk 1, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana 2, Katarzyna Grocholewicz 1 1 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie 2 Zakład Periodontologii PUM w Szczecinie 30-miesięczne obserwacje pokrycia mnogich recesji matrycą kolagenową mucoderm przed leczeniem ortodontycznym opis przypadku W pracy przedstawiono odległe wyniki pokrycia recesji mnogich ksenogenicznym materiałem kolagenowym. Dwudziestoletnia pacjentka ze zdiagnozowaną hypoplazją szczęki i laterogenią została skierowana do periodontologa celem zaopatrzenia mnogich recesji w łuku górnym przed rozpoczęciem terapii ortodontycznej. W badaniu klinicznym stwierdzono obnażenie korzeni pierwszej klasy wg Millera w odcinku przednim szczęki (wielkości od 0,5-3,5 mm), dodatkowo w okolicy zębów siecznych centralnych odnotowano obecność szczelin Stillmana. Z uwagi na rozległość planowanej procedury chirurgicznej, ograniczone możliwości pozyskania przeszczepów, a przede wszystkim niechęć pacjentki do kilkakrotnego pobierania tkanki łącznej zdecydowano o wykorzystaniu do pokrycia recesji matrycy kolagenowej mucoderm firmy Botiss. Zabieg polegający na dokoronowym przemieszczeniu płata uzupełniony wprowadzeniem matrycy kolagenu świńskiego przeprowadzono w okolicy zębów Trzydzieści miesięcy po przeprowadzeniu procedury chirurgicznej, w czasie których przeprowadzono leczenie ortodontyczno-ortognatyczne całkowite pokrycie uzyskano jedynie w dwóch z ośmiu recesji. Pokrycie pozostałych recesji wahało się od 46 do 86%, a zasięg pokrycia był odwrotnie proporcjonalny do wyjściowych wymiarów recesji. Zaproponowana technika wykorzystania matrycy kolagenowej w leczeniu recesji mnogich może być alternatywną dla przeszczepu tkanki łącznej procedurą chirurgiczną. Wykorzystanie materiału ksenogenicznego umożliwia jednoczasowe pokrycie wielu recesji bez potrzeby kilkakrotnego pobierania tkanki łącznej, co eliminuje dyskomfort i powikłania związane z chirurgicznym miejscem dawczym.

12 Kursokonferencja Realna Stomatologia KURS MEDYCZNY 5-6 grudnia 2014 r. Stomatologia estetyczna Implantologia - Protetyka - Adhezja - Okluzja - Periodontologia KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE : 5 6 grudnia 2014 r. Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin

13

14 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA Piątek, warsztaty 5 grudnia godz Rozpoczęcie Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje estetyczne w różnych sytuacjach klinicznych lek. stom. Rafał Mędzin (Dentura Clinic&Lab, Gryfino) konferencja naukowa Podczas wykładu uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, czy odbudować tkanki zęba za pomocą kompozytu czy też może minimalnie inwazyjnie za pomocą ceramiki oraz czym kierować się podczas wyboru materiału i techniki (wielkość odbudowy, wiek pacjenta, oczekiwania i możliwości pacjenta, doświadczenie i filozofia postępowania lekarza). Omówiony zostanie problem estetyki i trwałości bezpośrednich odbudów warstwowych materiałem złożonym z prezentacją własnych przypadków m. in. rekonstrukcje zwarcia z zastosowaniem licówek podniebiennych i wargowych, oraz technika sandwich. Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z technikami minimalnie inwazyjnymi odbudów (korekt) z użyciem licówek pełnoceramicznych i kompozytowych (planowanie, zasady i techniki preparacji, cementowanie i opieka pozabiegowa). Ponadto krok po kroku omówione zostanie postępowanie podczas adhezyjnych repozycji złamanych fragmentów zębów Przerwa kawowa Jak rozpocząć przygodę z implantologią dr n. med. Michał Szałwiński (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM i oraz Instytut Matki i Dziecka, Warszawa) W trakcie prezentacji poruszone będą teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania oraz wykonania zabiegu implantacji. Omówione zostaną krok po kroku kluczowe elementy, tj. przygotowanie i organizacja gabinetu, zaplanowanie odpowiedniej diagnostyki i jej przeprowadzenie, zaplanowanie leczenia i jego wykonanie (dobór niezbędnego sprzętu, przygotowanie farmakologiczne pacjenta itd.). Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami postępowania w implantacji natychmiastowej; przedstawione zostaną możliwości i zastosowanie specjalistycznych narzędzi umożliwiających atraumatyczne ekstrakcje. Uczestnicy dowiedzą się również jak eliminować najczęstsze błędy oraz jak radzić sobie z powikłaniami. Na zakończenie omówiona zostanie anatomia w praktyce implantologicznej z uwzględnieniem zmienności mogących komplikować implantację, augmentacja dna zatoki szczękowej oraz pobieranie i przeszczepienie kości autogennej Dyskusja i zakończenie

15 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA c.d. Sobota, 6 grudnia godz Warsztaty z implantologii Konferencja Naukowa Realna Stomatologia Postępy w Stomatologii - Zdrowie Publiczne WYKŁADY godz Planowania i wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach ogólne zasady i najczęściej popełniane błędy - techn. dent. Agnieszka Kuczyńska-Fakhari (Pracownia Protetyczna - Agnieszka Kuczyńska-Fakhari, Częstochowa) Wykład będzie dotyczył planowania i konstrukcji uzupełnień protetycznych na implantach. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami doboru odpowiednich łączników do wybranych prac protetycznych oraz rodzajami prac protetycznych wykonywanych na implantach (prace cementowane, prace przykręcane, prace ruchome, prace mieszane oraz protezy typu overdenture zasady wykonywania tych uzupełnień oraz sposoby mocowanie matryc w protezach). Omówione zostaną akcesoria systemowe (śruby gojące, transfery wyciskowe, łączniki, transfery do łączników), pobieranie wycisków (łyżka wyciskowa zamknięta i otwarta, transfery do łyżki zamkniętej i otwartej). Na zakończenie wykładu przedstawione zostaną najczęstsze błędy dotyczące prac na implantach popełniane na etapie wycisku, mocowania i wyboru uzupełnienia protetycznego. Wykład wzbogaci prezentacja przykładowych tzw. małych i dużych prac na implantach wykonywanych w naszym laboratorium we współpracy z lekarzami implantologami Wykład i prezentacja BIZ Bank Dyskusja Przerwa kawowa Rekonstrukcja zwarcia jako istotny element w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Cześć I dr n. med. Paweł Witek (Praktyka Stomatologiczna, Kraków) Postęp cywilizacyjny, stres oraz wydłużony okres życia człowieka skutkuje zużyciem tkanek twardych zębów. Zniszczenie tkanek zaburza funkcję układu stomatognatycznego (US). Przystępując do rehabilitacji US należy odtworzyć funkcję oraz estetykę poprzez dobudowę zniszczonych struktur. W pierwszej kolejności należy wykonać odbudowę materiałem złożonym. Taki rodzaj odbudowy ułatwia w sposób plastyczny i odwracalny zmiany wyglądu i wielkości zębów. Umożliwia to kontrolę funkcji US, prowadzenia zębowego oraz wyglądu pacjenta. Po akceptacji funkcji przez lekarza oraz estetyki przez pacjenta można taką odbudowę potraktować jako docelową lub na jej podstawie wykonać długoczasowe uzupełnienia protetyczne. Podczas wykładu szczególna uwaga zostanie zwrócona na: wskazania i zasady rekonstrukcji zwarcia, zasady przygotowania powierzchni do odbudowy, sposoby odbudowy powierzchni okluzyjno-artykulacyjnej za pomocą materiałów złożonych oraz omówiony zostanie problem: uzupełnienia kompozytowe czy ceramiczne? Wykład wzbogacą prezentacje własnych przypadków.

16 Dyskusja Przerwa obiadowa Rekonstrukcja zwarcia jako istotny element w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Cześć II dr n. med. Paweł Witek (Praktyka Stomatologiczna, Kraków) Dyskusja Przerwa kawowa Autogenne przeszczepy tkanki łącznej możliwości wykorzystania w leczeniu interdyscyplinarnym dr n. med. Agnieszka Droździk (Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie) Podczas wykładu zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania tkanki łącznej w plastycznej chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej odbudowującej defekty tkanek miękkich. Na podstawie przypadków własnych omówione zostaną wskazania estetyczne do zabiegów augmentacji tkanek miękkich obejmujące głównie recesje dziąsłowe, a także wskazania funkcjonalne między innymi defekty w obrębie bezzębnego wyrostka oraz cienki biotyp dziąsłowy. Podczas prezentacji przedstawione zostaną przypadki kliniczne, w których wspomniane zaburzenia wymagają korekty chirurgicznej z wykorzystaniem tkanki łącznej w postępowaniu poprzedzającym leczenie protetyczne i leczenie ortodontyczne. Omówione zostaną sposoby pozyskiwania przeszczepów tkanki łącznej oraz główne zasady przeprowadzania zabiegów pokrywania odsłoniętych powierzchni korzeni oraz augmentacji tkanek miękkich ze szczególnym uwzględnieniem rokowania i przewidywalności wyników leczenia Dyskusja Podsumowanie i zakończenie

17 Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin (parter i I piętro). PIĄTEK 5 grudnia 2014 r , SOBOTA 6 grudnia 2014 r Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl, Kontakt: Marcin Poznański, tel: ANDERSZ dental boutique Szczecin; ul. Okólna 49, tel , , Partner Kursokonferencji: BIZ Bank DENMAX ul. Morska 123/ Gdynia,Ul. Batorego Rumia, tel ,fax ; DENMAX AG Instrumenty - DENTAL-S UL. Bohuszewiczówny 1; Warszawa tel.: , , Medical Solution sp. z o. o. Dystrybutor lasera Treatlite Dental Ul. Piastowska 177A/ Gdańsk Megadenta Wielbark ul. Czarnieckiego 3 tel.: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa Gdańsk, tel GŁÓWNY PARTNER KURSOKONFERENCJI: Mozo-Grau Sp. z o.o. ul. Grójecka 22/24 lok. 52, Warszawa tel PNN PHARMACEUTICALS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.k. ul. Wilczak 18H/16, Poznań, tel Verdent sp. z. o.o - ul. Częstochowska 38/52, Łódź tel: (52) fax: Visiomed Sp. z o.o. Al. Tadeusza Kościuszki 101; Łódź Tel: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. Skrajna 12-14, Lublin; ;

18

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami LP LOKALIZACJA WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU 1 ŁÓDŹ Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Marcin Aluchna mgr Agnieszka Królczyk 2 KATOWICE Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Magdalena Kukurba mgr

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

IX KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 18-19 MARCA 2016 r. - SZCZECIN www.realna.pl

IX KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 18-19 MARCA 2016 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 18-19 marca 2016 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

DENTOPOLIS 2016 program konferencji

DENTOPOLIS 2016 program konferencji DENTOPOLIS 2016 program konferencji CZWARTEK, 12 maja 18:00 21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY EXTRA Bezpośrednie licówki kompozytowe praktyczny kurs wprowadzający Ćwiczenia na modelach Dr n. med. Maciej ŻAROW

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program i rejestracja uczestników na www.realna.pl

Szczegółowy program i rejestracja uczestników na www.realna.pl IKA ZIERN PAŹD OCYJNA 9 O D OM 50 zł TA PR OPŁA ZĘDNOŚĆ 1 OSZC Kursokonferencja Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Szczecin, 13-14 listopada 2015 r. /piątek,

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo