REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl"

Transkrypt

1

2

3 KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia ul. Okólna 49; Szczecin,, tel ,

4 Realna Stomatologia Konferencja Naukowa Postępy w stomatologii zdrowie publiczne STRESZCZENIA PRAC KOMITET NAUKOWY: dr hab. n. med. Ewa Sobolewska dr n. med. Agnieszka Droździk prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 6 grudnia 2014 r. ORGANIZATORZY: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Realna Stomatologia - ANDERSZ

5

6 SESJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Włodzimierz Dura 1, Małgorzata Tomasik², Małgorzata Brzezińska 3, Alicja Nowicka 4, Katarzyna Grocholewicz 2, Mariusz Lipski 5 1 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie 3 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 4 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie 5 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały o dużej biozgodności stosowane w leczeniu endodontycznym zębów. Doniesienie wstępne Cel pracy: Ocena kontrastowości materiałów o dużej biozgodności stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów. Materiał i metody: Ocenie poddano 6 materiałów o dużej biozgodności stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów (tab. 1). Oceniane materiały po rozrobieniu umieszczono w rurkach szklanych o średnicy wewnętrznej 0,8 mm. Ogółem użyto 70 rurek (6 grup badawczych po 10 rurek w każdej i 1 grupa kontrolna, w której rurki wypełniono gutaperką). Następnie rurki oraz znacznik aluminiowy układano na płytkach rejestrujących Digora (Soredex) i naświetlano je za pomocą aparatu rentgenowskiego. Pomiaru densymetrycznego dokonywano za pomocą funkcji pomiaru punktowego gęstości optycznej. W obliczeniach uwzględniono najwyższą wartość zarejestrowaną w obrębie pojedynczej próbki. Wyniki: Największą gęstość optyczną posiadała gutaperka, najmniejszą zaś MTA+ (Cerkamed). Wszystkie oceniane materiały charakteryzowały się zadowalającą kontrastowością w badaniu radiowizjograficznym. Wnioski: Materiały o dużej bizogodności stosowane w leczeniu endodontycznym zębów wyraźnie różnią się pod względem stopnia pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie charakteryzującą się zadowalającą kontrastowością. Tabela 1. Średnia gęstość optyczna badanych materiałów Nazwa materiału (wytwórca) Średnia gęstość optyczna (jednostki niemianowane) K1 229,00 Tech Biosealer Root End (Isasan) 222,30 MTA+ (Cerkamed) 206,23 MTA Plus (Avalon Biomed) 233,90 MTA Cement (SC-Polymer) 226,50 Biodentine (Septodont) 214,03 Ćwieki gutaperkowe 252,93

7 Małgorzata Brzezińska¹, Włodzimierz Dura², Adam Klimowicz 3 ¹Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie ²Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie 3 Zakład Farmakoterapii Dermatologicznej PUM w Szczecinie Ocena rozpuszczalności materiału Biodentine. Doniesienie wstępne Wstęp: Materiały o dużej biozgodności ze względu na swój skład chemiczny w środowisku mokrym mogą ulegać rozpuszczeniu, co z kolei może prowadzić do utraty szczelności. Cele pracy: Ocena rozpuszczalności materiału Biodentine. Materiały i metody: Do badania posłużyło 20 sztucznych zębów, których korzenie po wypreparowaniu ubytków wypełniono wstecznie materiałem Biodentine. W grupie 1 zęby zanurzono w wodzie po 12 minutach od rozrobienia materiału, a w grupie 2 po 4 minutach. Bezpośrednio przed umieszczeniem próbek w wodzie zważono je. Zęby zważono również po dobie i po 30 dniach od wypełnienia. Wyniki: Średni przyrost wagi dla jednej próbki wyniósł w grupie I po 1 dobie 0,0020 g, a po 30 dniach 0,0224 g. W grupie II zarejestrowane przyrosty wagi wyniosły odpowiednio 0,0012 g i 0,0135 g. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że preparat Biodentine nie rozpuszcza się w wodzie. Pełna ocena wymaga zbadania wypełnień w dużym powiększeniu.

8 SESJA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PRACE ORYGINALNE Katarzyna Kot 1, Magdalena Kaczała 2, Mariusz Lipski 1 1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie Właściwości grzybobójcze wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów. Doniesienie wstępne Wstęp: Całkowite usunięcie miazgi, warstwy mazistej i bakterii z kanału korzeniowego przed jego szczelnym wypełnieniem gwarantuje powodzenie leczenia endodontycznego. Ze względu na niezwykle złożoną anatomię systemu kanałowego oczyszczenie go jedynie poprzez mechaniczne opracowanie, nawet przy zastosowaniu narzędzi rotacyjnych nie jest w pełni skuteczne. Płukanie, czyli opracowanie chemiczne, odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu i dezynfekcji światła kanału. Cel pracy: Ocena właściwości grzybobójczych 2% roztworu podchlorynu sodu, 2% roztworu chlorheksydyny i 15% roztworu EDTA. Materiał i metody: Do badania posłużyły 32 jednokanałowe zęby ludzkie. Kanały opracowano ręcznie. Podczas preparacji kanały płukano 1 ml 5,25% roztworu NaOCl, po zastosowaniu każdego narzędzia. W celu usunięcia warstwy mazistej zastosowano 1 ml 15% roztworu EDTA. Po ostatecznym płukaniu 1 ml roztworem soli fizjologicznej, kanały osuszano sączkami papierowymi. Zęby poddano procesowi sterylizacji w autoklawie (121 C przez 30 min), a następnie zainfekowano Candida albicans. Po okresie hodowli zęby podzielono na 4 grupy po 8 w każdej. W grupie I kanały płukano 1 ml 2% roztworu NaOCl, w grupie II 1 ml 2% roztworu chlorheksydyny, w grupie III 1 ml 15% roztworu EDTA, a w grupie IV do irygacji kanałów użyto roztworu soli fizjologicznej (grupa kontrolna). Następnie kanały płukano 30 ml 0,9% NaCl, osuszano, wkraplano niewielką ilość soli fizjologicznej i za pomocą pilnika Hedstroema skrawano zębinę. Powstałą w kanale zawiesinę składającą się z opiłków zębiny i soli fizjologicznej pobrano do posiewu. Wyniki: Stwierdzono grzybobójcze działanie roztworów podchlorynu sodu i chlorheksydyny.15% roztwór EDTA, podobnie jak 0,9% roztwór NaCl nie eradykował z kanału Candida albicans. Wnioski: W celu eliminacji Canadida albicans z kanału korzeniowego zaleca się stosowanie 2% roztworu NaOCl lub 2% roztworu chlorheksydyny.

9 Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska¹, Krzysztof Jach², Grażyna Wilk¹ ¹Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM w Szczecinie ²Prywatna Praktyka Specjalistyczna w Szczecinie Wielospecjalistyczna analiza badań wykonanych techniką CBCT, czyli co endodonta znajdzie dla siebie w skanach od laryngologa Wstęp: Nowoczesne badanie tomograficzne pacjenta z zastosowaniem promienia w kształcie stożka (technika CBCT) jest coraz powszechniejsze. W związku z tym pojawia się coraz więcej wskazań do jego zastosowania. Jedną z dziedzin medycyny wykorzystującą badanie głowy pacjenta tomografią stożkową jest laryngologia. Technika ta umożliwia ocenę m. in. zatok i gardła. Należy pamiętać o tym, że praca z tomografem stożkowym oparta jest na 20 standardach opracowanych przez Europejską Akademię Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Jedna z zasad brzmi: badanie wolumetryczne CBCT powinno być wykonane tylko wtedy, gdy problem diagnostyczny nie został rozwiązany za pomocą tradycyjnych zdjęć rentgenowskich o niższej dawce promieniowania. Cel: Zwrócenie uwagi na możliwość wielospecjalistycznej oceny skanów uzyskanych w trakcie jednego badania pacjenta metodą tomografii stożkowej. W trakcie badań własnych wykonano analizę laryngologiczno-endodontyczną. Materiał i metody: Ocenie radiologicznej poddano badania wykonane techniką CBCT u pacjentów skierowanych ze wskazań laryngologicznych. W każdym przypadku skany oceniano w różnych przekrojach, w zależności od potrzeb. Laryngologicznie przede wszystkim w przekroju czołowym oraz osiowym. Endodontycznie przede wszystkim w przekrojach osiowym oraz w płaszczyźnie dowolnej. Aby uzyskać przekroje w płaszczyźnie dowolnej zastosowano jedno z narzędzi oprogramowania tzw. funkcję linii, umożliwiającą wykonanie przekrojów w dowolnej wybranej przez operatora płaszczyźnie. Wyniki: W opisie endodontycznym wskazano zęby o nietypowej budowie, odbiegające od powszechnie przyjętego schematu budowy zębów danej okolicy, a mające znaczenie przy leczeniu. Wnioski: 1. Badanie CBCT pozwala na jednoczesną ocenę zmian istotnych dla laryngologa oraz stomatologa, w tym endodonty, będąc bogatym źródłem informacji na temat kanałów i korzeni zębów, 2. Pacjent powinien być poinformowany o możliwości wykorzystania badania CBCT w innych specjalnościach lekarskich, np. u laryngologa.

10 SESJA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PRACE KAZUISTYCZNE Marta Kurkowska¹, Milena Marcinkowska-Ziemak¹ ¹Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM Leczenie opryszczki wargi za pomocą lasera SMART. Opis przypadku Wstęp: Infekcja Herpes Simplex Virus umiejscowiona w obrębie jamy ustnej spowodowana jest I typem wirusa. Opryszczka zlokalizowana na wardze manifestuje się występowaniem pęcherzyków pierwotnych, wypełnionych początkowo treścią surowiczą, potem ropną oraz fazą tworzenia strupa. Objawom miejscowym towarzyszy zwykle pieczenie, swędzenie i bolesność. Czas trwania infekcji to zwykle 6-10 dni. Jedną z proponowanych metod wspomagających leczenie opryszczki jest zastosowanie biostymulacji w obrębie tkanek miękkich objętych wykwitami. Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności lasera diodowego SMART w leczeniu opryszczki wargi górnej. Materiały i metody: Obserwacją objęto 27-letnią pacjentkę, która zgłosiła się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM w celu kontynuacji leczenia. W obrębie wargi górnej stwierdzono objawy opryszczki w fazie pęcherzykowej. Zabieg leczenia zachowawczego odroczono i zaproponowano pacjentce sesje biostymulacji laserowej. Do badania użyto systemu laserowego SMART z aplikatorem o średnicy 8 mm, który przykładano bezpośrednio na zmianę pęcherzykową. Zastosowano stałą wiązkę lasera o długość fali 635 nm i mocy ciągłej 200 mw. Czas naświetlania wynosił 30 s. Laseroterapię stosowano w ciągu trzech kolejnych dni. Wyniki: Stwierdzono, że użycie lasera diodowego SMART po pierwszej aplikacji spowodowało całkowite zniesienie takich dolegliwości jak: pieczenie, swędzenie, ból, zaczerwienienie oraz przejście zmiany z fazy pęcherzyka w fazę strupa, z pominięciem fazy sączenia. Kolejne naświetlania wyeliminowały obrzęk i zaczerwienienie tkanek podłoża. Całkowity czas gojenia od momentu zgłoszenia się pacjentki wyniósł 7 dni. Wnioski: Zastosowanie zjawiska biostymulacji z użyciem systemu SMART przyniosło ewidentny efekt w zniesieniu dolegliwości bólowych towarzyszących infekcji Herpes Simplex Virus. Mimo iż całkowity czas gojenia nie uległ radykalnemu skróceniu, eliminacja fazy sączenia i zlikwidowanie dolegliwości bólowych wskazuje na ważną rolę laseroterapii we wspomaganiu i optymalizacji przebiegu leczenia opryszczki. * * * * * Ewa Marek¹, Adam Kozłowski², Mariusz Lipski¹ ¹Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie ²NZOZ KAdent w Szczecinie Odma powietrzna w następstwie osuszania ubytku za pomocą dmuchawki stomatologicznej Podskórna odma powietrzna definiowana jest jako nienaturalne zgromadzenie powietrza lub innego gazu w tkankach lub przestrzeniach tkankowych. Może powstać w sposób spontaniczny, jatrogenny lub w wyniku doznanego urazu. Klinicznie objawia się nasilonym obrzękiem tkanek miękkich twarzy, bez zmiany ich zabarwienia. Powietrze, które dostało się do tkanki podskórnej niesie ryzyko wywołania infekcji w postaci zapalenia tkanki łącznej lub martwicy powięzi, w związku z powyższym wymaga zastosowania antybiotykoterapii. Celem pracy jest prezentacja przypadku odmy powietrznej podskórnej, do której doszło w następstwie wprowadzenia w kieszonkę dziąsłową powietrza z dmuchawki stomatologicznej podczas osuszania ubytku w okolicy szyjki zęba 44.

11 Agnieszka Droździk 1, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana 2, Katarzyna Grocholewicz 1 1 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie 2 Zakład Periodontologii PUM w Szczecinie 30-miesięczne obserwacje pokrycia mnogich recesji matrycą kolagenową mucoderm przed leczeniem ortodontycznym opis przypadku W pracy przedstawiono odległe wyniki pokrycia recesji mnogich ksenogenicznym materiałem kolagenowym. Dwudziestoletnia pacjentka ze zdiagnozowaną hypoplazją szczęki i laterogenią została skierowana do periodontologa celem zaopatrzenia mnogich recesji w łuku górnym przed rozpoczęciem terapii ortodontycznej. W badaniu klinicznym stwierdzono obnażenie korzeni pierwszej klasy wg Millera w odcinku przednim szczęki (wielkości od 0,5-3,5 mm), dodatkowo w okolicy zębów siecznych centralnych odnotowano obecność szczelin Stillmana. Z uwagi na rozległość planowanej procedury chirurgicznej, ograniczone możliwości pozyskania przeszczepów, a przede wszystkim niechęć pacjentki do kilkakrotnego pobierania tkanki łącznej zdecydowano o wykorzystaniu do pokrycia recesji matrycy kolagenowej mucoderm firmy Botiss. Zabieg polegający na dokoronowym przemieszczeniu płata uzupełniony wprowadzeniem matrycy kolagenu świńskiego przeprowadzono w okolicy zębów Trzydzieści miesięcy po przeprowadzeniu procedury chirurgicznej, w czasie których przeprowadzono leczenie ortodontyczno-ortognatyczne całkowite pokrycie uzyskano jedynie w dwóch z ośmiu recesji. Pokrycie pozostałych recesji wahało się od 46 do 86%, a zasięg pokrycia był odwrotnie proporcjonalny do wyjściowych wymiarów recesji. Zaproponowana technika wykorzystania matrycy kolagenowej w leczeniu recesji mnogich może być alternatywną dla przeszczepu tkanki łącznej procedurą chirurgiczną. Wykorzystanie materiału ksenogenicznego umożliwia jednoczasowe pokrycie wielu recesji bez potrzeby kilkakrotnego pobierania tkanki łącznej, co eliminuje dyskomfort i powikłania związane z chirurgicznym miejscem dawczym.

12 Kursokonferencja Realna Stomatologia KURS MEDYCZNY 5-6 grudnia 2014 r. Stomatologia estetyczna Implantologia - Protetyka - Adhezja - Okluzja - Periodontologia KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE : 5 6 grudnia 2014 r. Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin

13

14 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA Piątek, warsztaty 5 grudnia godz Rozpoczęcie Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje estetyczne w różnych sytuacjach klinicznych lek. stom. Rafał Mędzin (Dentura Clinic&Lab, Gryfino) konferencja naukowa Podczas wykładu uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, czy odbudować tkanki zęba za pomocą kompozytu czy też może minimalnie inwazyjnie za pomocą ceramiki oraz czym kierować się podczas wyboru materiału i techniki (wielkość odbudowy, wiek pacjenta, oczekiwania i możliwości pacjenta, doświadczenie i filozofia postępowania lekarza). Omówiony zostanie problem estetyki i trwałości bezpośrednich odbudów warstwowych materiałem złożonym z prezentacją własnych przypadków m. in. rekonstrukcje zwarcia z zastosowaniem licówek podniebiennych i wargowych, oraz technika sandwich. Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z technikami minimalnie inwazyjnymi odbudów (korekt) z użyciem licówek pełnoceramicznych i kompozytowych (planowanie, zasady i techniki preparacji, cementowanie i opieka pozabiegowa). Ponadto krok po kroku omówione zostanie postępowanie podczas adhezyjnych repozycji złamanych fragmentów zębów Przerwa kawowa Jak rozpocząć przygodę z implantologią dr n. med. Michał Szałwiński (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM i oraz Instytut Matki i Dziecka, Warszawa) W trakcie prezentacji poruszone będą teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania oraz wykonania zabiegu implantacji. Omówione zostaną krok po kroku kluczowe elementy, tj. przygotowanie i organizacja gabinetu, zaplanowanie odpowiedniej diagnostyki i jej przeprowadzenie, zaplanowanie leczenia i jego wykonanie (dobór niezbędnego sprzętu, przygotowanie farmakologiczne pacjenta itd.). Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami postępowania w implantacji natychmiastowej; przedstawione zostaną możliwości i zastosowanie specjalistycznych narzędzi umożliwiających atraumatyczne ekstrakcje. Uczestnicy dowiedzą się również jak eliminować najczęstsze błędy oraz jak radzić sobie z powikłaniami. Na zakończenie omówiona zostanie anatomia w praktyce implantologicznej z uwzględnieniem zmienności mogących komplikować implantację, augmentacja dna zatoki szczękowej oraz pobieranie i przeszczepienie kości autogennej Dyskusja i zakończenie

15 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA c.d. Sobota, 6 grudnia godz Warsztaty z implantologii Konferencja Naukowa Realna Stomatologia Postępy w Stomatologii - Zdrowie Publiczne WYKŁADY godz Planowania i wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach ogólne zasady i najczęściej popełniane błędy - techn. dent. Agnieszka Kuczyńska-Fakhari (Pracownia Protetyczna - Agnieszka Kuczyńska-Fakhari, Częstochowa) Wykład będzie dotyczył planowania i konstrukcji uzupełnień protetycznych na implantach. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami doboru odpowiednich łączników do wybranych prac protetycznych oraz rodzajami prac protetycznych wykonywanych na implantach (prace cementowane, prace przykręcane, prace ruchome, prace mieszane oraz protezy typu overdenture zasady wykonywania tych uzupełnień oraz sposoby mocowanie matryc w protezach). Omówione zostaną akcesoria systemowe (śruby gojące, transfery wyciskowe, łączniki, transfery do łączników), pobieranie wycisków (łyżka wyciskowa zamknięta i otwarta, transfery do łyżki zamkniętej i otwartej). Na zakończenie wykładu przedstawione zostaną najczęstsze błędy dotyczące prac na implantach popełniane na etapie wycisku, mocowania i wyboru uzupełnienia protetycznego. Wykład wzbogaci prezentacja przykładowych tzw. małych i dużych prac na implantach wykonywanych w naszym laboratorium we współpracy z lekarzami implantologami Wykład i prezentacja BIZ Bank Dyskusja Przerwa kawowa Rekonstrukcja zwarcia jako istotny element w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Cześć I dr n. med. Paweł Witek (Praktyka Stomatologiczna, Kraków) Postęp cywilizacyjny, stres oraz wydłużony okres życia człowieka skutkuje zużyciem tkanek twardych zębów. Zniszczenie tkanek zaburza funkcję układu stomatognatycznego (US). Przystępując do rehabilitacji US należy odtworzyć funkcję oraz estetykę poprzez dobudowę zniszczonych struktur. W pierwszej kolejności należy wykonać odbudowę materiałem złożonym. Taki rodzaj odbudowy ułatwia w sposób plastyczny i odwracalny zmiany wyglądu i wielkości zębów. Umożliwia to kontrolę funkcji US, prowadzenia zębowego oraz wyglądu pacjenta. Po akceptacji funkcji przez lekarza oraz estetyki przez pacjenta można taką odbudowę potraktować jako docelową lub na jej podstawie wykonać długoczasowe uzupełnienia protetyczne. Podczas wykładu szczególna uwaga zostanie zwrócona na: wskazania i zasady rekonstrukcji zwarcia, zasady przygotowania powierzchni do odbudowy, sposoby odbudowy powierzchni okluzyjno-artykulacyjnej za pomocą materiałów złożonych oraz omówiony zostanie problem: uzupełnienia kompozytowe czy ceramiczne? Wykład wzbogacą prezentacje własnych przypadków.

16 Dyskusja Przerwa obiadowa Rekonstrukcja zwarcia jako istotny element w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Cześć II dr n. med. Paweł Witek (Praktyka Stomatologiczna, Kraków) Dyskusja Przerwa kawowa Autogenne przeszczepy tkanki łącznej możliwości wykorzystania w leczeniu interdyscyplinarnym dr n. med. Agnieszka Droździk (Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie) Podczas wykładu zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania tkanki łącznej w plastycznej chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej odbudowującej defekty tkanek miękkich. Na podstawie przypadków własnych omówione zostaną wskazania estetyczne do zabiegów augmentacji tkanek miękkich obejmujące głównie recesje dziąsłowe, a także wskazania funkcjonalne między innymi defekty w obrębie bezzębnego wyrostka oraz cienki biotyp dziąsłowy. Podczas prezentacji przedstawione zostaną przypadki kliniczne, w których wspomniane zaburzenia wymagają korekty chirurgicznej z wykorzystaniem tkanki łącznej w postępowaniu poprzedzającym leczenie protetyczne i leczenie ortodontyczne. Omówione zostaną sposoby pozyskiwania przeszczepów tkanki łącznej oraz główne zasady przeprowadzania zabiegów pokrywania odsłoniętych powierzchni korzeni oraz augmentacji tkanek miękkich ze szczególnym uwzględnieniem rokowania i przewidywalności wyników leczenia Dyskusja Podsumowanie i zakończenie

17 Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin (parter i I piętro). PIĄTEK 5 grudnia 2014 r , SOBOTA 6 grudnia 2014 r Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl, Kontakt: Marcin Poznański, tel: ANDERSZ dental boutique Szczecin; ul. Okólna 49, tel , , Partner Kursokonferencji: BIZ Bank DENMAX ul. Morska 123/ Gdynia,Ul. Batorego Rumia, tel ,fax ; DENMAX AG Instrumenty - DENTAL-S UL. Bohuszewiczówny 1; Warszawa tel.: , , Medical Solution sp. z o. o. Dystrybutor lasera Treatlite Dental Ul. Piastowska 177A/ Gdańsk Megadenta Wielbark ul. Czarnieckiego 3 tel.: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa Gdańsk, tel GŁÓWNY PARTNER KURSOKONFERENCJI: Mozo-Grau Sp. z o.o. ul. Grójecka 22/24 lok. 52, Warszawa tel PNN PHARMACEUTICALS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.k. ul. Wilczak 18H/16, Poznań, tel Verdent sp. z. o.o - ul. Częstochowska 38/52, Łódź tel: (52) fax: Visiomed Sp. z o.o. Al. Tadeusza Kościuszki 101; Łódź Tel: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. Skrajna 12-14, Lublin; ;

18

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii botiss biomaterials mucoderm 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne tkanka miękka Dr Adrian Kasaj i Dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania!

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA ODBUDOWA Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! EDUKACJA www.whitesmile.de www.discusdental.com

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia

Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia EMA NUMERU dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw. 1, dr hab. omasz Konopka, prof. nadzw. 2, praca recenzowana Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia eriodontologia jako dział nauk stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo