VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl"

Transkrypt

1

2 KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia ul. Okólna 49; Szczecin,, tel ,

3 Realna Stomatologia Konferencja Naukowa Postępy w stomatologii zdrowie publiczne STRESZCZENIA PRAC KOMITET NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski dr hab. n. med. Alicja Nowicka Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 28 lutego 2015 r. ORGANIZATORZY: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Realna Stomatologia - ANDERSZ

4 Mariusz Lipski 1, Damian Lichota 2, Alicja Nowicka 2 1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym. Opis przypadku W pracy opisano powtórne leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki, które wykonano z powodu z powodu dolegliwości bólowych występujących podczas nagryzania. W związku z szerokim otworem wierzchołkowym odcinek przyszczytowy kanału zamknięto materiałem o dużej biozgodności (Biodentine), a część środkową i koronową gutaperką z użyciem uszczelniacza. W wyniku zastosowanego leczenia dolegliwości bólowe ustąpiły. Ewa Marek, Mariusz Lipski Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce resorpcji korzenia zęba Tomografia komputerowa jest coraz częściej wykorzystywana w diagnozowaniu trudnych sytuacji klinicznych. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania CBCT w diagnozowaniu resorpcji korzeni zębów. Dwa opisane przypadki dotyczyły resorpcji korzeni zębów siecznych centralnych szczęki, jeden przypadek dotyczył resorpcji korzenia zęba siecznego bocznego szczęki. Wykazano dużą podatność tomografii wolumetrycznej w diagnozowaniu resorpcji powikłanych perforacją korzenia. Maciej Jabłoński, Mateusz Granat, Wiktor Ostrowski, Maciej Piasta Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie Opiekunowie Koła: prof. dr hab. Mariusz Lipski, dr n. med. Katarzyna Kot Ocena szczelności materiałów MTA-T i Tech Biosealer Root End zastosowanych do wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego. Badania in vitro

5 Wojciech Eliasz Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Uporczywe dolegliwości bólowe po leczeniu endodontycznym opis przypadku We współczesnej endodoncji dobrze wyjaśnione i udokumentowane jest występowanie bólu przed leczeniem endodontycznym, w jego trakcie czy krótko po nim. Niewiele wiadomo o uporczywych dolegliwościach utrzymujących się powyżej 6 miesięcy, określanych w literaturze jako uporczywy ból po leczeniu endodontycznym [ang. persistent pain after root canal treatment ], a postępowanie w takich przypadkach jest często wyzwaniem dla endodontów. Celem pracy jest prezentacja przypadku ponownego leczenia endodontycznego zęba 11 przeprowadzonego z powodu objawów bólowych utrzymujących się 7 miesięcy po wypełnieniu kanału, mimo podjęcia próby ponownej interwencji. Materiał stanowi przypadek przyśrodkowego prawego zęba siecznego szczęki. Ze skierowania oraz wpisów historii choroby stwierdzono, że pierwotne leczenie przeprowadzono w maju 2014r. W kolejnej poradni (6 miesięcy później) stwierdzono niedopełnienie kanału korzeniowego. Ze względu na objawy utrzymujące się od pierwotnego zabiegu, usunięto gutaperkę oraz założono i wymieniano (trzykrotnie w ciągu 1 miesiąca) opatrunek na bazie wodorotlenku wapnia i preparatu antybiotykowo-steroidowego. Dolegliwości nie ulegały jednak zmniejszeniu. W Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UMP przeprowadzono jednoseansowe leczenie endodontyczne zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Pacjenta skierowano do lekarza prowadzącego i poinformowano o konieczności kontroli. W okresie jednego tygodnia po wypełnieniu kanału dolegliwości znacznie się zmniejszyły, natomiast ciągu kolejnych siedmiu dni ustąpiły niemal całkowicie. Pacjent jest pod stałą kontrolą stomatologa prowadzącego i nie zgłasza występowania objawów patologicznych ze strony zęba. Kinga Kaczor 1, Agnieszka Gerula 2, Alicja Nowicka³ 1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM w Szczecinie 2 Studenckie Towarzystwo Naukowe prze Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie ³Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie Metody obrazowania adaptacji brzeżnej wypełnień kompozytowych - przegląd piśmiennictwa Jednym z elementów mających wpływ na powodzenie leczenia zachowawczego jest prawidłowa szczelność brzeżna wypełnień, która zmniejsza ryzyko powstania próchnicy wtórnej, chroni miazgę zęba oraz korzystnie wpływa na długotrwałą estetykę. Celem pracy była ocena i porównanie metod służących do obrazowania adaptacji brzeżnej. Za pomocą przygotowanych wzorów wyszukiwania przeszukano 4 bazy danych zawierające artykuły z dziedzin nauk medycznych: PubMed, Science Direct, Scopus i Web of Science. W wyniku wyeliminowania duplikatów i zastosowania kryteriów włączenia i wyłączenia, do ostatecznej analizy zakwalifikowano 740 artykułów. Badania, w których wykorzystano tylko metodę penetracji barwnika stanowiły prawie połowę (44,72%) wszystkich prac. Badanie w skaningowy (SEM) i transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM) zastosowano odpowiednio w 21,08% i 3,5%, natomiast tomografię komputerową jedynie w 2,02% publikacji. W przypadku 147 prac (19, 86%) zastosowano więcej niż jedną metodę badania adaptacji brzeżnej. Nowe metody obrazowania adaptacji brzeżnej, a w szczególności SEM, TEM i tomografia komputerowa pozwalają na bardziej dokładną ocenę przebiegu granicy ząb-wypełnienie.

6 Katarzyna Kot 1, Magdalena Kaczała 2, Mariusz Lipski 1 1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie Ocena właściwości grzybobójczych nowatorskiego preparatu do płukania kanałów korzeniowych QMiX 2in1 Usunięcie miazgi, warstwy mazistej i bakterii z przestrzeni kanału korzeniowego przed jego szczelnym wypełnieniem są czynnikami determinującymi efekt terapeutyczny leczenia endodontycznego. Ze względu na niezwykle złożoną anatomię systemów korzeniowy oczyszczenie ich jedynie poprzez mechaniczne opracowanie, nawet przy zastosowaniu narzędzi rotacyjnych nie jest w pełni skuteczne. Płukanie, czyli opracowanie chemiczne, odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu i dezynfekcji światła kanału korzeniowego. Cel pracy była ocena właściwości grzybobójczych preparatu QMiX 2in1. Do badania użyto 22 zębów jednokanałowych. Kanały opracowano ręcznie pilnikami do rozmiaru 40.Podczas preparacji kanały płukano 1 ml 5,25% NaOCl po zastosowaniu każdego narzędzia za pomocą strzykawki i igły endodontycznej. W celu usunięcia warstwy mazistej kanały płukano 1 ml 17% EDTA. Po ostatecznym płukaniu 1 ml roztworem soli fizjologicznej, kanały osuszano sączkami papierowymi. Zęby poddano procesowi sterylizacji w autoklawie (121ᵒ C przez 30 min). Następnie kanały korzeniowe zostały zainfekowane grzybem Candia albicans i po okresie hodowli zostały podzielone na 2 grupy po 11 zębów w każdej: w grupie I - korzenie płukano 1 ml preparatu QMiX 2in1, w grupie II - do irygacji kanałów użyto 1ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej. Następnie kanały płukano 30 ml roztworu soli fizjologicznej, osuszano, wkraplano niewielką ilość soli fizjologicznej i za pomocą pilnika Hedstroema (nr 40) skrawano zębinę. Powstałą w kanale zawiesinę składającą się z opiłków zębiny i soli fizjologicznej, pobrano do posiewu. Preparat QMiX 2in1 wykazał silne działanie grzybobójcze. 0,9% roztwór NaCl nie eradykował z kanału Candida albicans.

7 Realna Stomatologia KURS MEDYCZNY lutego 2015 r. Chirurgia Endodontyczna - Okluzja - Błąd W Sztuce - - Profilaktyka Chorób Zawodowych - Ochrona Danych KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE : lutego 2015 r. Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin

8

9 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA KURS warsztaty MEDYCZNY REALNA STOMATOLOGIA (230EN) lutego 2015 r. Chirurgia Endodontyczna - Okluzja - Błąd W Sztuce - Profilaktyka Chorób Zawodowych - Ochrona Danych konferencja naukowa piątek, 27 lutego 2015 r., godz wykłady i warsztaty Zabiegi chirurgiczne w endodoncji dr n. med. Michał Łęski (Łódź) Wykład dotyczyć będzie zabiegów chirurgicznych stosowanych w przypadku, gdy konwencjonalne leczenie endodontyczne jest nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania. Omówione zostaną m. in. resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja zęba i amputacja korzenia, premolaryzacja jak i postępowanie w przypadku resorpcji zewnętrznej. Uczestnicy zapoznani zostaną z materiałami jak i instrumentarium koniecznym dla prawidłowego wykonywania ww. zabiegów. Wykład wzbogacą własne przypadki prezentujące szczegółowo podane procedury Warsztaty z ochrony danych osobowych - mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków) / przerwa kawowa Błąd sztuki a powikłanie w endodoncji prof. Mariusz Lipski (Szczecin) Podczas wykładu omówiona zostanie różnica pomiędzy błędem sztuki a powikłaniem na podstawie konkretnych przypadków leczenia endodontycznego np. dyskusji poddane zostanie, kiedy złamane narzędzie należy uznać za błąd sztuki, a kiedy za wypadek przy pracy, podobnie przepchnięcie materiału poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba czy też innych środków stosowanych podczas leczenia kanałowego itd. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapis w dokumentacji leczenia jak i przypuszczalną interpretację biegłego/orzecznika. Przytoczone zostaną wyroki sądowe Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej. Postępowanie i dokumentacja mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków) Dane osobowe pacjentów powinny być, w dobie Internetu, szczególnie chronione. Przepisy określają specyficzne wymogi użytkowania i zabezpieczenia sprzętu informatycznego oraz konieczność sporządzenia i aktualizacji niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z ustawą każda praktyka dentystyczna zobowiązana jest do ochrony danych osobowych, bez względu na to czy ich przetwarzanie jest w formie tradycyjnej czy elektronicznej. Do przestrzegania procedur powinien zostać powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami, na jakie są narażone dane osobowe, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko ich utraty, jak rozsądnie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane osobowe Dyskusja

10 PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA c.d. KURS MEDYCZNY REALNA STOMATOLOGIA (230EN) lutego 2015 r. Sobota, 28 lutego 2015 r., godz wykłady i warsztaty ABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia - praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej dr n. med. Jan Dethloff (Warszawa) cz I. Podczas wykładu omówione zostnie m. in. 1. Planowanie odbudowy estetycznej w podniesionym zwarciu (ustalenie priorytetów pacjenta i jego oczekiwań, ustalenie wysokości zwarcia, wax-up, mock-up, odbudowa protetyczna), 2. Podniesienie zwarcia (badanie manualne i elektroniczne czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych, analiza instrumentalna, artykulacja, analiza napięcia mięśniowego elektromiografia), 3. Problemy związane z podniesieniem zwarcia i zaburzeniami ssż (atypowe migrenowe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, ból podczas kompresji, szumy w uszach, tinitus), 4. Podnoszenie zwarcia u pacjentów z planowanym leczeniem ortodontycznym (szynoterapii przed leczeniem ortodontycznym w analizie artykulacyjnej, podnoszenie zwarcia z użyciem PMMA i techniki CADCAM), 5. Deprogramacja mięśni, redukcja napięcia mięśniowego (szynoterapia w powiązaniu z fizjoterapią i botoksem) Warsztaty z ochrony danych osobowych - mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków) / przerwa kawowa Chcesz być zdrowy? Nie wyprowadzaj kręgosłupa z równowagi chwiejnej. Praktyczne informacje dotyczące profilaktyki i terapii schorzeń kręgosłupa - dr n. kult. fiz. Zbigniew Sawicki (Wrocław) Wyprowadzenie kręgosłupa z równowagi chwiejnej to nic innego jak jego wprowadzenie w unieruchomienie. Bezruch to początek choroby kręgosłupa. Każda praca statyczna to ryzyko dla zdrowia. Rozwiązanie tego problemu polega na działaniu w trzech etapach: trzeci etap, to zastosowanie prostych ale skutecznych środków podtrzymującą równowagę chwiejną w stawach kręgosłupach. Profilaktykę i terapię można zastosować w domu, w gabinecie stomatologicznym oraz poprzez zastosowanie odpowiedniej formy aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrana metodyka ćwiczeń Gimnastyki dla Stomatologów jest gwarantem skutecznej walki z zawodowym zmęczeniem i chorobami. Uczestnicy wykładu zapoznani zostaną z tymi praktycznymi wskazówkami Ekspert w dziedzinie profilaktyki i higieny jamy ustnej- Prezentacja profesjonalnych produktów do higieny jamy ustnej firmy Pierre Fabre Medicament - mgr Magdalena Wojciechowska Dyskusja Warsztaty z ochrony danych osobowych - mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków) (45 min.) / przerwa obiadowa Szynoterapia w codziennej praktyce lek. stom. Michał Paulo (Kraków) Podczas wykładu zaprezentowane zostanie porównanie działania na układ stomatognatyczny najbardziej popularnych szyn. Zostaną przedstawione wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Zaprezentowany zostanie schemat wizyt kontrolnych. Omówione zostanie zastosowanie elektronicznego łuku twarzowego JM Analyser oraz systemu EMG w codziennej praktyce i diagnostyce pacjentów Przerwa kawowa ABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia - praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej dr Jan Dethloff (Warszawa) - część II wykładu Dyskusja i posumowanie

11

12

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania!

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA ODBUDOWA Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! EDUKACJA www.whitesmile.de www.discusdental.com

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X WRZESIEŃ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 9 DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w higienie implantów!

Rewolucja w higienie implantów! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA 2013/2014 Rewolucja w higienie implantów! WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA SZYNY TERAPEUTYCZNE CHRAPANIE BEZDECH SPRZĘT EDUKACJA .whitesmile.com.zoomwhitening.com.austdent.com.au

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL.

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 1 News Wewnątrz numeru: Laser Tribune Cosmetic Tribune DENTAL TRIBUNE Polish Edition DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo