Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów okręgowych: 1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz i Nr 273, poz i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz i Nr 205, poz oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz

2 Ministra Sprawiedliwości 2 f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, g) VIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego h) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) X Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie: e) V Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego f) VI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk- -Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu, b) II Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku i Wejherowie, d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Sopocie i Wejherowie, f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, z wyłączeniem spraw dotyczących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddziałów regionalnych w Gdańsku i Sztumie, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Sopocie i Wejherowie, wraz ze sprawami dotyczącymi odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddziałów regionalnych w Gdańsku i Sztumie, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XI Wydział Wykonawczy do rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń o odszkodowania za poniesione szkody z tytułu niesłusznego skazania i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,

3 Ministra Sprawiedliwości 3 l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, m) XIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsku-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, n) XIV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku, o) XV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, Kwidzynie, Sopocie, Tczewie i Wejherowie oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości tego Sądu, p) XVI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sopocie, Starogardzie Gdańskim i Tczewie; 7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach i Rudzie Śląskiej, b) II Wydział Cywilny z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, e) V Wydział Karny z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, g) VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, i) IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, j) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego k) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, l) XII Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu; 8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim: e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 9) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze:

4 Ministra Sprawiedliwości 4 d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 10) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 11) w Sądzie Okręgowym w Katowicach: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich, e) V Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice- -Zachód w Katowicach i w Pszczynie, g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mysłowicach i Sosnowcu, h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i) IX Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, j) X Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie i Siemianowicach Śląskich oraz spraw organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach, k) XI Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Tychach, l) XIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Katowice- -Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich, m) XIV Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, n) XV Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, o) XVI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie i Mysłowicach, p) XVII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach i Tychach, q) XVIII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu, r) XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,

5 Ministra Sprawiedliwości 5 s) XXI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach, t) XXII Wydział Wykonawczy do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, u) XXIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Mikołowie, Siemianowicach Śląskich i Tychach; 12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do K, f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od L do Ż, g) VII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 13) w Sądzie Okręgowym w Koninie: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 14) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie: e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VII Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Myślenicach i Wieliczce, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

6 Ministra Sprawiedliwości 6 k) XI Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie; 16) w Sądzie Okręgowym w Krośnie: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 17) w Sądzie Okręgowym w Legnicy: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy, g) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 18) w Sądzie Okręgowym w Lublinie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, c) III Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Opolu Lubelskim i Włodawie, f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Łukowie, Puławach, Radzyniu Podlaskim i Rykach; 19) w Sądzie Okręgowym w Łomży: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 20) w Sądzie Okręgowym w Łodzi: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami z obszaru właściwości tego Sądu,

7 Ministra Sprawiedliwości 7 b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z rejonu administracyjnego Bałuty i Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pabianicach i Zgierzu, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i w Pabianicach, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu, j) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości tego Sądu, l) XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu, m) XVIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu, a także spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi; 21) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu: c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 22) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego f) VI Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) IX Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych; 23) w Sądzie Okręgowym w Opolu: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia

8 Ministra Sprawiedliwości 8 h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 24) w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 25) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 26) w Sądzie Okręgowym w Płocku: d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 27) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu: w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni oraz spraw, o których mowa w art ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 2) ), z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie oraz spraw, o których mowa w art ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową, z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 152, poz

9 Ministra Sprawiedliwości 9 w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, j) X Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, k) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, l) XII Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni, m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, n) XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, o) XV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie, p) XVI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie, spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu, z wyłączeniem spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, q) XVII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie; 28) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego; 29) w Sądzie Okręgowym w Radomiu: i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, g) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 30) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:

10 Ministra Sprawiedliwości 10 e) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu, f) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 31) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach: e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 32) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 33) w Sądzie Okręgowym w Słupsku: d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 34) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 35) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł, g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż, h) VIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, i) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, j) X Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 36) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu:

11 Ministra Sprawiedliwości 11 c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, d) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego; 37) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 38) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy: e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 39) w Sądzie Okręgowym w Toruniu: e) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku, f) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, g) VIII Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości h) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 40) w Sądzie Okręgowym w Warszawie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, c) III Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, d) IV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, f) VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z całego obszaru właściwości

12 Ministra Sprawiedliwości 12 Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, g) VII Wydział Cywilny Rejestrowy do rozpoznawania spraw rejestrowych i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla m.st. Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola, h) VIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla m.st. Warszawy w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od A do J, spraw ze stosunków międzynarodowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm. 3) ) i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od A do J, i) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i w Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, j) X Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, k) XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych l) XII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od R do Ż, z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od R do Ż, m) XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, n) XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych oraz spraw z Wojskowego Biura Emerytalnego, o) XV Wydział Wykonywania Orzeczeń do wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, p) XVI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla m.st. Warszawy w Warszawie, q) XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego, r) XVIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od K do P, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodo- 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.

13 Ministra Sprawiedliwości 13 wawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od K do P, oraz spraw z obszaru Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu, s) XIX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, t) XX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo, u) XXI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, v) XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, w) XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, x) XXIV Wydział Cywilny do spraw nierozpoznanych do dnia 31 grudnia 2005 r. w istniejących do tej daty II Wydziale Cywilnym, XXIV Wydziale Cywilnym i XXVI Wydziale Cywilnym Rejestrowym oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, y) XXV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z) XXVI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Woli w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie; 41) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu, c) III Wydział Cywilny do rozpoznawania spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, e) V Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 42) w Sądzie Okręgowym we Włocławku: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego;

14 Ministra Sprawiedliwości 14 43) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, g) VII Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, i) IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, j) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego k) XIII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I i II instancji spraw rodzinnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 44) w Sądzie Okręgowym w Zamościu: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 45) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze: e) VI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości f) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia g) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu. 2. Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych: 1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz z II instancji spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego, a także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku; 2) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu; 3) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 4) Minister Sprawiedliwości: Jarosław Gowin 4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9 i Nr 4, poz. 16, z 2006 r. Nr 1, poz. 4, Nr 5, poz. 111 i Nr 8, poz. 135, z 2007 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 9, poz. 37, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 80 i Nr 7, poz. 121, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 7, poz. 34 i Nr 14, poz. 141, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 64 i Nr 10, poz. 163 oraz z 2012 r. poz. 10), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Podlaskiej, przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej; 3) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. Poz. 269

Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. Poz. 269 Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK stoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku Podlaskim 010200 Inspektorat w Hajnówce 010300 Inspektorat w Siemiatyczach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz Regionów, Obszarów wraz z Oddziałami Banku w ramach Sieci Detalicznej

Wykaz Regionów, Obszarów wraz z Oddziałami Banku w ramach Sieci Detalicznej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Org/157/2016 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 25 marca 2016 r. Dokument stanowi część składową Załącznika nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Banku - Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA NIEKTÓRYCH SĄDÓW REJONOWYCH KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Reorganizacja sądów rejonowych Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Grupa A1- sądy, które obecnie są klientami Banku i jednocześnie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK LP Nazwa sądu

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Oddziałów Banku w ramach Sieci Korporacyjnej podział na Oddziały z uwzględnieniem miejsca urzędowania Dyrektora Oddziału

Wykaz Oddziałów Banku w ramach Sieci Korporacyjnej podział na Oddziały z uwzględnieniem miejsca urzędowania Dyrektora Oddziału Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Org/21/2015 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Dokument stanowi część składową Załącznika nr 8 do RO - Organizacja i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10201013 PKOBP Oddział 1 w Warszawie 10201026 PKOBP Oddział 2 w Warszawie 10201039 PKOBP Oddział 9 w Warszawie 10201042 PKOBP Oddział 4 w Warszawie 10201055 PKOBP

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10200032 PKOBP Departament Produktów 10200045 PKOBP Departament Produktów 10200058 PKOBP Departament Produktów 10200061 PKOBP Departament Produktów 10200074 PKOBP

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 106 7804 Poz. 1161 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 26 wrzeênia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 106 7804 Poz. 1161 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 26 wrzeênia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 106 7804 Poz. 1161 1161 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 wrzeênia 2001 r. w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo ecznych. Na podstawie art. 20 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny.

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe SKUTECZNOŚĆ IZB SKARBOWYCH A B C D SUMA 1 Izba Skarbowa w Wrocławiu 49,82 199,65 249,47 2 Izba Skarbowa w Zielonej Górze 49,76 198,80 248,57 3 Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Obszar apelacji białostockiej

Obszar apelacji białostockiej I. Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok NBP O/O w Białymstoku 19 1010 1049 0093 3522 3100 0000 II. Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok NBP

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk Lp Nazwa lokalizacji Nr WKW Data wdrożenia Adres Kod i miejscowość Sąd Rejonowy w Bełchatowie V ul Stefana Okrzei - Bełchatów Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI ul Brzeska - - Biała Podlaska Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy w Grudziądzu 28.11.2016 42 554,06 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Lp. Nazwa lokalizacji Data wdrożenia 4 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim 01.12.2008 5 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Zamiejscowy w Radziejowie 01.08.2008

Bardziej szczegółowo

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU ILOŚĆ TELEFONÓW Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 205 Urząd Skarbowy w Wieluniu 175 Urząd Skarbowy Warszawa - Praga 163 Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy Warszawa - Praga 02.12.2016 84 928,65

Bardziej szczegółowo

Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica

Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica Lp Nr rozliczenio wy banku Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica Kod pocztowy Miasto 1 10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrala ul.puławska 15 00-975 Warszawa 2 10200016 Powszechna Kasa

Bardziej szczegółowo

Terytorialny i podmiotowy zakres wpisu Data wpisu. Podpis sekretarza, postanowienia sądu Data uchwalenia statutu

Terytorialny i podmiotowy zakres wpisu Data wpisu. Podpis sekretarza, postanowienia sądu Data uchwalenia statutu Dziennik Ustaw Nr 77-1061 Poz. 341 i 342 Załącznik do rozporządzen i a Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. (poz. 341) Sąd Wojewódzki w............ REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW DZIAŁ..............

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg dolno Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole TAK 20 dag SUMA KG 2090 Urząd Kontroli Skarbowej

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy w Grudziądzu 28.11.2016 42 554,06 zł

Bardziej szczegółowo

Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA ,59 zł!

Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA ,59 zł! Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA - 44 012,59 zł! WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

http://127.0.0.1/~wydruki/?id=bartuszek A&PHPSESSID=6d4f37df90... lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota

http://127.0.0.1/~wydruki/?id=bartuszek A&PHPSESSID=6d4f37df90... lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota Rozliczenie wpływów na subkonto w ramach 1% od podatku za rok 2009 Raport dla: Bartuszek A Data raportu: 2010-10-18 lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bardziej szczegółowo

1 750 75001 Ministerstwo Finansów 979 206 1,5894% 2 750 75008 Izba Skarbowa w Białymstoku 56 895 0,0924%

1 750 75001 Ministerstwo Finansów 979 206 1,5894% 2 750 75008 Izba Skarbowa w Białymstoku 56 895 0,0924% Załącznik nr 3 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra Finansów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podział terytorialny ZUS na 4 regiony. Region I - centralny. Region II - południowo - wschodni

Załącznik nr 1. Podział terytorialny ZUS na 4 regiony. Region I - centralny. Region II - południowo - wschodni Załącznik nr 1 Podział terytorialny ZUS na 4 regiony Region I - centralny 1. Oddział w Białymstoku 2. Oddział w Elblągu 3. I Oddział w Łodzi 4. II Oddział w Łodzi 5. Oddział w Olsztynie 6. Oddział w Płocku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU ILOŚĆ TELEFONÓW Urząd Skarbowy w Zamościu 115 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 103 Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 85 Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. )

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Szczegółowy podział procentowy na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w słuŝbie cywilnej L.p.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych sądownictwa

Załącznik nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych sądownictwa BIA A1 BIA A2 BIA A3 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5 Sąd Okręgowy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. M.C.Skłodowskiej 1 Sąd Okręgowy w Olsztynie 10-001 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo