Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów okręgowych: 1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz i Nr 273, poz i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz i Nr 205, poz oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz

2 Ministra Sprawiedliwości 2 f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, g) VIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego h) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) X Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie: e) V Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego f) VI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk- -Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu, b) II Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku i Wejherowie, d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Sopocie i Wejherowie, f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, z wyłączeniem spraw dotyczących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddziałów regionalnych w Gdańsku i Sztumie, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Sopocie i Wejherowie, wraz ze sprawami dotyczącymi odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddziałów regionalnych w Gdańsku i Sztumie, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XI Wydział Wykonawczy do rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń o odszkodowania za poniesione szkody z tytułu niesłusznego skazania i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,

3 Ministra Sprawiedliwości 3 l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, m) XIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsku-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, n) XIV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku, o) XV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, Kwidzynie, Sopocie, Tczewie i Wejherowie oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości tego Sądu, p) XVI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sopocie, Starogardzie Gdańskim i Tczewie; 7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach i Rudzie Śląskiej, b) II Wydział Cywilny z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, e) V Wydział Karny z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, g) VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, i) IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, j) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego k) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, l) XII Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu; 8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim: e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 9) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze:

4 Ministra Sprawiedliwości 4 d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 10) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 11) w Sądzie Okręgowym w Katowicach: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich, e) V Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice- -Zachód w Katowicach i w Pszczynie, g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mysłowicach i Sosnowcu, h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i) IX Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, j) X Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie i Siemianowicach Śląskich oraz spraw organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach, k) XI Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Tychach, l) XIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Katowice- -Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich, m) XIV Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, n) XV Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, o) XVI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie i Mysłowicach, p) XVII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach i Tychach, q) XVIII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu, r) XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,

5 Ministra Sprawiedliwości 5 s) XXI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach, t) XXII Wydział Wykonawczy do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, u) XXIII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Mikołowie, Siemianowicach Śląskich i Tychach; 12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do K, f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od L do Ż, g) VII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 13) w Sądzie Okręgowym w Koninie: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 14) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie: e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VII Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Myślenicach i Wieliczce, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

6 Ministra Sprawiedliwości 6 k) XI Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie; 16) w Sądzie Okręgowym w Krośnie: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 17) w Sądzie Okręgowym w Legnicy: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy, g) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 18) w Sądzie Okręgowym w Lublinie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, c) III Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Opolu Lubelskim i Włodawie, f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu, j) X Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Łukowie, Puławach, Radzyniu Podlaskim i Rykach; 19) w Sądzie Okręgowym w Łomży: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 20) w Sądzie Okręgowym w Łodzi: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami z obszaru właściwości tego Sądu,

7 Ministra Sprawiedliwości 7 b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z rejonu administracyjnego Bałuty i Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pabianicach i Zgierzu, c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, d) IV Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i w Pabianicach, e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu, j) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, k) XII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości z obszaru właściwości tego Sądu, l) XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu, m) XVIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu, a także spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi; 21) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu: c) III Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 22) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego f) VI Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, i) IX Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych; 23) w Sądzie Okręgowym w Opolu: d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego g) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia

8 Ministra Sprawiedliwości 8 h) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 24) w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 25) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim: c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 26) w Sądzie Okręgowym w Płocku: d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 27) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu: w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni oraz spraw, o których mowa w art ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 2) ), z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie oraz spraw, o których mowa w art ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, c) III Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową, z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, we Wrześni i w Złotowie, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 152, poz

9 Ministra Sprawiedliwości 9 w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni, i) IX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, j) X Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, k) XI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, l) XII Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni, m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, n) XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, o) XV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie, p) XVI Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie, spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu, z wyłączeniem spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, q) XVII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie; 28) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego; 29) w Sądzie Okręgowym w Radomiu: i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, g) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 30) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:

10 Ministra Sprawiedliwości 10 e) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu, f) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 31) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach: e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 32) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 33) w Sądzie Okręgowym w Słupsku: d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 34) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach: c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 35) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł, g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż, h) VIII Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, i) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, j) X Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 36) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu:

11 Ministra Sprawiedliwości 11 c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, d) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego; 37) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 38) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy: e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 39) w Sądzie Okręgowym w Toruniu: e) VI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku, f) VII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, g) VIII Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości h) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego; 40) w Sądzie Okręgowym w Warszawie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, c) III Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, d) IV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, e) V Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, f) VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z całego obszaru właściwości

12 Ministra Sprawiedliwości 12 Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, g) VII Wydział Cywilny Rejestrowy do rozpoznawania spraw rejestrowych i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla m.st. Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola, h) VIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla m.st. Warszawy w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od A do J, spraw ze stosunków międzynarodowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm. 3) ) i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od A do J, i) IX Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i w Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, j) X Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, k) XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych l) XII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od R do Ż, z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od R do Ż, m) XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, n) XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych oraz spraw z Wojskowego Biura Emerytalnego, o) XV Wydział Wykonywania Orzeczeń do wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, p) XVI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla m.st. Warszawy w Warszawie, q) XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego, r) XVIII Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od K do P, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodo- 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.

13 Ministra Sprawiedliwości 13 wawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od K do P, oraz spraw z obszaru Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu, s) XIX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, t) XX Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo, u) XXI Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, v) XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, w) XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, x) XXIV Wydział Cywilny do spraw nierozpoznanych do dnia 31 grudnia 2005 r. w istniejących do tej daty II Wydziale Cywilnym, XXIV Wydziale Cywilnym i XXVI Wydziale Cywilnym Rejestrowym oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, y) XXV Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z) XXVI Wydział Gospodarczy do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Woli w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie; 41) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu, b) II Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu, c) III Wydział Cywilny do rozpoznawania spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie, d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, e) V Wydział Karny do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, f) VI Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych i) IX Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu; 42) w Sądzie Okręgowym we Włocławku: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego;

14 Ministra Sprawiedliwości 14 43) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu: a) I Wydział Cywilny do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, b) II Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych, e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych do rozpoznawania spraw penitencjarnych f) VI Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu, g) VII Wydział Pracy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, i) IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, j) X Wydział Gospodarczy do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego k) XIII Wydział Cywilny Rodzinny do rozpoznawania w I i II instancji spraw rodzinnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego; 44) w Sądzie Okręgowym w Zamościu: d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 45) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze: e) VI Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości f) VII Wydział Karny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia g) VIII Wydział Wizytacyjny do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu. 2. Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych: 1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz z II instancji spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego, a także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku; 2) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu; 3) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 4) Minister Sprawiedliwości: Jarosław Gowin 4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9 i Nr 4, poz. 16, z 2006 r. Nr 1, poz. 4, Nr 5, poz. 111 i Nr 8, poz. 135, z 2007 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 9, poz. 37, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 80 i Nr 7, poz. 121, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 7, poz. 34 i Nr 14, poz. 141, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 64 i Nr 10, poz. 163 oraz z 2012 r. poz. 10), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10201013 PKOBP Oddział 1 w Warszawie 10201026 PKOBP Oddział 2 w Warszawie 10201039 PKOBP Oddział 9 w Warszawie 10201042 PKOBP Oddział 4 w Warszawie 10201055 PKOBP

Bardziej szczegółowo

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny.

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe SKUTECZNOŚĆ IZB SKARBOWYCH A B C D SUMA 1 Izba Skarbowa w Wrocławiu 49,82 199,65 249,47 2 Izba Skarbowa w Zielonej Górze 49,76 198,80 248,57 3 Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

http://127.0.0.1/~wydruki/?id=bartuszek A&PHPSESSID=6d4f37df90... lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota

http://127.0.0.1/~wydruki/?id=bartuszek A&PHPSESSID=6d4f37df90... lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota Rozliczenie wpływów na subkonto w ramach 1% od podatku za rok 2009 Raport dla: Bartuszek A Data raportu: 2010-10-18 lp Urząd skarbowy Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Lp. Nazwa lokalizacji Data wdrożenia 4 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim 01.12.2008 5 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Zamiejscowy w Radziejowie 01.08.2008

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica

Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica Lp Nr rozliczenio wy banku Nazwa banku Nazwa Oddziału Ulica Kod pocztowy Miasto 1 10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrala ul.puławska 15 00-975 Warszawa 2 10200016 Powszechna Kasa

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. )

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Szczegółowy podział procentowy na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w słuŝbie cywilnej L.p.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30 Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Na podstawie art. 41 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW projekt z dnia 30.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW z dnia... 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Wielka Liga Czytelników 2014/2015 PÓŁFINAŁ - 10 kwietnia 2015 r. WYNIKI KL.4-6

Wielka Liga Czytelników 2014/2015 PÓŁFINAŁ - 10 kwietnia 2015 r. WYNIKI KL.4-6 województwo l.p. Nazwa reprezentowanej placówki Liczba pkt. dolnośląskie 1. Biblioteka Publiczna w Mysłakowicach 41 2. Zespół Szkół Samorządowa Szkoła w Międzylesiu 75,5 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach

Bardziej szczegółowo

Kody urzędo w skarbowych

Kody urzędo w skarbowych y urzędo w skarbowych Tabel z kodami urzędów skarbowych została utworzona na podstawie specyfikacji XSD, która jest dostępna na witrynie systemu e-deklaracje pod adresem: http://www.e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/slowniki/yurzedowskarbowych_v3-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-153- Poz. 22 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 nr 191 w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą we Wrocławiu. Fabrycznej we Wrocławiu sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą we Wrocławiu. Fabrycznej we Wrocławiu sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Załączniki nr 1 52 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą we Wrocławiu Załącznik nr 1 1.Marian Gruszczyński 2.Izabela Bamburowicz 3.Beata

Bardziej szczegółowo

Wielka Liga Czytelników 2014/2015 PÓŁFINAŁ - 10 kwietnia 2015 r. WYNIKI KL.1-3

Wielka Liga Czytelników 2014/2015 PÓŁFINAŁ - 10 kwietnia 2015 r. WYNIKI KL.1-3 województwo l.p. Nazwa reprezentowanej placówki Liczba pkt. dolnośląskie 1. Szkoła Podstawowa w Żórawinie 99 2. Biblioteka Publiczna w Mysłakowicach 78 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 107 4. Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby sądu. Nazwa sądu Kod pocztowy. Miejscowość Ulica Nr bud.

Adres siedziby sądu. Nazwa sądu Kod pocztowy. Miejscowość Ulica Nr bud. 1. Sąd Apelacyjny w Krakowie 31-547 Kraków Przy Rondzie 3 2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 80-803 Gdańsk Nowe Ogrody 28/29 3. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 15-950 Białymstok Mickiewicza 5 4. Sąd Apelacyjny w

Bardziej szczegółowo

VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH

VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH KLASYFIKACJA GENERALNA Miejsce Nazwa Punkty za skuteczność Wyspecjalizowane urzędy skarbowe Punkty za efektywność Suma punktów w rankingu 1 Świętokrzyski US w Kielcach

Bardziej szczegółowo

"id_us" "nazwa_us" 101 "Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu" 102 "Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy"

id_us nazwa_us 101 Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu 102 Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy "id_us" "nazwa_us" 101 "Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu" 102 "Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy" 103 "Lubelski Urzad Skarbowy w Lublinie" 104 "Lubuski Urzad Skarbowy w Zielonej Gorze"

Bardziej szczegółowo

Čebelarji. Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 270 04 85 e-mail: pspgl@interia.

Čebelarji. Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 270 04 85 e-mail: pspgl@interia. Čebelarji Polski Związek Pszczelarski ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel.: +48 22 826-04-97, +48 22 826-22-61, +48 22 826-50-31 int. 540 e-mail: pzp@tg.com.pl www.pzp.tg.com.pl Zrzeszenie Pszczelarzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.04.29 16:17:39 +02'00' Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów:

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: AB 028 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pl. Szczepański 5; 31-011 Kraków Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE WOJEWÓDZTWO OPŁATA

BANKI SPÓŁDZIELCZE WOJEWÓDZTWO OPŁATA Tabela opłat bankowych: BANK PKO BP S.A. ING Bank Śląski S.A. BZ WBK S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego BRE Bank S.A. Pekao S.A. HSBC Bank Polska S.A. Meritum Bank S.A. Bank Pocztowy S.A. Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa Projektow Dzialanie 12.1 POIiS Konkurs nr 2_2008.xls 1

Lista Rankingowa Projektow Dzialanie 12.1 POIiS Konkurs nr 2_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 2/2008 w ramach Działania 12.1 POIiŚ data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu 01.09.2008 2/2008 Kwota środków przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 1 lipca 2004 r.

Warszawa 1 lipca 2004 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny W Y K A Z sądów powszechnych Warszawa 1 lipca 2004 r. Skorowidz alfabetyczny Sądy powszechne Sąd Apelacyjny w: strona BIAŁOSTOKU... 6 GDAŃSKU... 8

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń organizowanych przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Kalendarium wydarzeń organizowanych przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Kalendarium wydarzeń organizowanych przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Miejsce Data Wydarzenie Organizator Dodatkowe informacje Andrychów 14- Białystok

Bardziej szczegółowo

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej:

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej: PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. CZĘŚĆ 6 Podsumowanie badania

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Lista banków bez opłaty

Lista banków bez opłaty Lista banków bez opłaty Lp. GUID Numer banku Nazwa banku 1 5604 10205561 PKO BP S.A. 2 6368 10300019 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 3 5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 4 6474 11300007 Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Działania Polskiego Centrum Mediacji* z okazji obchodów. Międzynarodowego Dnia Mediacji (17.10.2013) Tydzień mediacji 14 19.10.

Działania Polskiego Centrum Mediacji* z okazji obchodów. Międzynarodowego Dnia Mediacji (17.10.2013) Tydzień mediacji 14 19.10. Działania Polskiego Centrum Mediacji* z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (17.10.2013) Tydzień mediacji 14 19.10.2013 * wstępne dane szacunkowe z 23.10.2013 Polskie Centrum Mediacji 2000 r.

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA CENOWEGO

WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA CENOWEGO WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA CENOWEGO Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Ilość Jm. Wartość x Część I 2 Liceum Plastyczne w Szczecinie kamienica Loitzów Liceum Plastyczne w Szczecinie audyt kamienica Loitzów

Bardziej szczegółowo

Opłata za sprawy pozostałe sprawy (KM)* 5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Opłata za sprawy pozostałe sprawy (KM)* 5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 8432 19500001 IDEA Bank S.A. Lista wszystkich Banków OGNIVO Numer banku Nazwa banku Opłata za sprawy (KMS i KMP) Opłata za sprawy pozostałe sprawy (KM)* 5604 10205561 PKO BP S.A. 6368 10300019 Bank

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 170 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1)

Na podstawie art. 170 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 KWIETNIA 2011 R.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

7351 10900004 BZ WBK S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT 6474 11300007 Bank

7351 10900004 BZ WBK S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT 6474 11300007 Bank Lista wszystkich Banków OGNIVO Numer banku Nazwa banku Opłata za sprawy (KMS i KMP) Opłata za sprawy pozostałe sprawy (KM)* 5604 10205561 PKO BP 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT 5741 10500002 ING Bank

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Koninie CENTRUM OBSŁUGI. ul. Zakładowa 7a 62-510 Konin. tel.: +48 63 245 68 77 fax :+48 63 245 68 71

Urząd Skarbowy w Koninie CENTRUM OBSŁUGI. ul. Zakładowa 7a 62-510 Konin. tel.: +48 63 245 68 77 fax :+48 63 245 68 71 CENTRUM OBSŁUGI CENTRUM OBSŁUGI Centrum obsługi powstało w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w zakresie bieżących spraw obsługiwanych przez Administrację Podatkową oraz dodatkowych usług związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania program Rozwój szkolnictwa artystycznego; Priorytet nr 2 Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania program Rozwój szkolnictwa artystycznego; Priorytet nr 2 Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania program Rozwój szkolnictwa artystycznego; Priorytet nr 2 Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego Numer zadania w SZPONie Nr w EBOI Punktacja Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 263

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 263 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 263 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE Lista Autoryzowanych Dealerów Mazda biorących udział w Akcji (ważna od 25.12.2014 r. do 31.03.2015 r.) WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199. z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199. z dnia 12 sierpnia 1992 r. Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199 198 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu utrzymania lub przekształcenia zakładowych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT. 5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT

5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT. 5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy aktualną listę banków: Warszawa, 14 listopad 2013 GUID Numer banku Nazwa banku Opłata za sprawy alimentacyjne i na wniosek Skarbu Państwa (KMS i KMP) Opłata za

Bardziej szczegółowo

ŚHP Środowiskowe Hufce Pracy

ŚHP Środowiskowe Hufce Pracy ŚHP Środowiskowe Hufce Pracy Lista ŚHP według województw dolnośląskie o ŚHP 1-3 w Dzierżonowie Ul. Rynek 36/35 58-200 Dzierżoniów Email: shp.dzierzoniow@ohp.pl Telefon: (74) 831 48 54 Blacharz samochodowy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni w Polsce

Niepełnosprawni w Polsce Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych Wrocław, 15 października 2009 r. Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce według

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. Przedstawiamy kalendarz imprez sportowych na rok 2014. Zapraszamy do udziału w zawodach! Zawody rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej Lp NAZWA I DATA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,31 zł brutto 0,31 zł brutto. 7351 10900004 BZ WBK S.A. 0,31 zł brutto 1,54 zł brutto

5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,31 zł brutto 0,31 zł brutto. 7351 10900004 BZ WBK S.A. 0,31 zł brutto 1,54 zł brutto Warszawa, 1 marca 2013 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy aktualną listę banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników, w tym listę banków spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 1,25 zł x 23% VAT. 5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT

5604 10205561 PKO BP S.A. 0,25 zł x 23% VAT 1,25 zł x 23% VAT. 5741 10500002 ING Bank Śląski S.A. 0,25 zł x 23% VAT 0,25 zł x 23% VAT Warszawa, 24 kwietnia 2013 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy aktualną listę banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników, w tym listę banków spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. oraz urządzeń do pomiaru zużycia paliwa w uzgodnieniu z Wykonawcą

Załącznik nr 3. oraz urządzeń do pomiaru zużycia paliwa w uzgodnieniu z Wykonawcą Załącznik nr 3 WYMAGANIA dotyczące zapewnienia obsługi technicznej dostarczonych w ramach zamówienia samochodów osobowych w oparciu o istniejące zaplecze obsługowo-naprawcze jednostek Policji i Straży

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

15 6631 20300045 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

15 6631 20300045 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa, 31 stycznia 2014 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy aktualną listę banków oraz listę banków biorącą udział w abonamencie. Lista banków w opłacie abonamentowej Lp. GUID Numer banku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wykaz świadczeniodawców, u których wystąpiły powikłania po endoprotezoplastyce stawowej w 2010 r.

Tabela 1. Wykaz świadczeniodawców, u których wystąpiły powikłania po endoprotezoplastyce stawowej w 2010 r. Tabela 1. Wykaz świadczeniodawców, u których wystąpiły powikłania po endoprotezoplastyce stawowej w 2010 r. Lp. 1 07 MAZOWIECKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI W PŁOŃSKU PŁOŃSK 18,9 15,9 28,3

Bardziej szczegółowo

16 6631 20300045 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

16 6631 20300045 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa, 14 marca 2014 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy aktualną listę banków oraz listę banków biorącą udział w abonamencie. Lista banków w opłacie abonamentowej Lp. GUID Numer banku Nazwa banku

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo