Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia"

Transkrypt

1 Polska POLAND 1

2 Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia

3 Prawnicy warszawskiego biura Chadbourne odegrali znaczącą rolę w wielu istotnych transakcjach w Polsce w ostatnich latach. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku byliśmy szczególnie aktywni w procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, bankowym, papierniczym i opakowaniowym, farmaceutycznym, energetycznym, cementowym, hutniczym, cukrowym, spirytusowym i telekomunikacyjnym. Świadczyliśmy również wyspecjalizowane usługi prawne na rzecz wielu inwestorów zagranicznych wchodzących na polski rynek. Od tego czasu zyskaliśmy renomę w obszarze fuzji i przejęć, inwestycji zagranicznych, restrukturyzacji i prywatyzacji, spraw korporacyjnych, energetyki, podatków, bankowości i finansów, rozwiązywania sporów oraz nieruchomości. Nasi prawnicy reprezentowali szereg wiodących przedsiębiorstw lokalnych, korporacji transnarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz innych inwestorów zagranicznych, jak też polskie ministerstwa i instytucje państwowe. Naszym celem jest wykraczanie poza ramy powszechnie stosowanych standardów oraz oferowanie klientom nowatorskich rozwiązań zapewniających efektywność oraz bezpieczeństwo prawne i podatkowe przy jednoczesnym realizowaniu zakładanych przez nich strategicznych celów biznesowych. Restrukturyzacje i prywatyzacje, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe Wieloletnie doświadczenie prawników warszawskiego biura Chadbourne obejmuje reprezentowanie klientów krajowych i zagranicznych w sprawach korporacyjnych, transakcjach fuzji i przejęć, przedsięwzięciach typu Jeśli masz problem związany z energetyką, jestem przekonany, że Chadbourne ma najlepszych ludzi do znalezienia rozwiązania chambers europe 2013, Polska, Energetyka i surowce naturalne joint venture, restrukturyzacjach i prywatyzacjach, inwestycjach zagranicznych, wykupach menedżerskich oraz transakcjach typu spin-off i podziałach przedsiębiorstw. Doradzamy również w transakcjach private equity/venture capital oraz transakcjach na rynkach kapitałowych, włącznie z pierwotnymi ofertami publicznymi (IPO) oraz innymi ofertami dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Nasi prawnicy mają znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów w sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o obrocie papierami wartościowymi i innych przepisów regulacyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu wdrożenia. Doradzamy we wszystkich aspektach towarzyszących przeprowadzaniu przedsięwzięć, w tym w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, finansowania, ochrony konkurencji, własności intelektualnej oraz potencjalnych sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentujemy zarówno korporacje międzynarodowe, które zakładają lub założyły oddziały w Polsce, jak też spółki polskie prowadzące działalność i projekty inwestycyjne w innych krajach środkowoeuropejskich oraz na całym świecie. Energetyka i zmiany klimatyczne Dział ds. energetyki warszawskiego biura Chadbourne jest powszechnie uważany za jeden z wiodących na polskim rynku. Zespół łączy w sobie unikalną wiedzę POLAND 1

4 w zakresie wszelkich kwestii związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Czerpiąc ze swojego wszechstronnego doświadczenia nasi prawnicy doradzają podmiotom polskim i międzynarodowym w procesach prywatyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw energetycznych oraz finansowania projektów energetycznych, a także z sukcesami reprezentują największe przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce w sprawach spornych oraz innych skomplikowanych kwestiach regulacyjnych w branży energetycznej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Najwyższym. Nasza praktyka w dziedzinie zmian klimatycznych rozwinęła się w oparciu o nasze doświadczenie w doradztwie w szerokim zakresie spraw dotyczących energii odnawialnej, w tym w szczególności na bazie naszego unikalnego dorobku w zakresie projektów farm wiatrowych. Podatki i cła Nasz cieszący się wysoką renomą zespół podatkowy jest znany przede wszystkim z dogłębnej znajomości prawa podatkowego i procedur administracyjnych oraz skuteczności i osiągnięć w prowadzeniu spornych spraw podatkowych. Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie planowania podatkowego w związku z inwestycjami zagranicznymi, fuzjami i przejęciami, restrukturyzacjami, przedsięwzięciami typu joint venture, ofertami papierów wartościowych i innymi transakcjami korporacyjnymi. Reprezentujemy klientów przed izbami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Konstytucyjnym. Nasze usługi świadczone na rzecz międzynarodowych korporacji, banków i funduszy inwestycyjnych, deweloperów oraz innych spółek międzynarodowych i lokalnych dotyczą spraw związanych ze wszystkimi podatkami i innymi opłatami publicznymi, takimi jak podatki obrotowe (podatek VAT i akcyza), podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych (CIT i PIT), podatek od nieruchomości oraz opłaty celne. Nieruchomości Chadbourne bierze czynny udział w rozwoju rynku nieruchomości od momentu przekształcenia polskiej Jeden z najlepszych adresów w Polsce, jeśli chodzi o procesy podatkowe. chambers europe 2013, Polska, Podatki Podejmują i realizują projekty w krótkim czasie. Posiadają doświadczenie w nietypowych sprawach. chambers europe 2013, Polska, Nieruchomości gospodarki w wolnorynkową. Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje międzynarodowych i krajowych deweloperów, inwestorów instytucjonalnych i pożyczkodawców w różnorodnych transakcjach dotyczących biurowców, centrów handlowych, obiektów magazynowych, budynków mieszkalnych i hoteli na terenie całej Polski. Nasi prawnicy zaczynali od transakcji nabycia powierzchni magazynowych i centrów dystrybucyjnych dla pierwszych zagranicznych inwestorów wchodzących na rynek polski, poprzez projekty deweloperskie, transakcje nabycia, sprzedaży lub najmu powierzchni biurowych i obiektów usługowo-mieszkaniowych, aż po finansowanie skomplikowanych i różnorodnych projektów deweloperskich i inwestycyjnych. Świadczymy usługi doradcze obejmujące szeroki zakres zagadnień prawnych, w tym planowanie podatkowe, strukturę projektu, badanie tytułów własności i badanie due diligence, roszczenia reprywatyzacyjne, najem, finansowanie, nabycie, sprzedaż, zarządzanie i budowę. Posiadamy również doświadczenie w doradzaniu klientom w kwestiach związanych z zabezpieczeniem finansowania dla ich projektów oraz w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących naruszeń w zakresie umów najmu, inwestycyjnych i innych umów związanych z nieruchomościami. 2 chadbourne & PArke

5 Bankowość i finanse Chadbourne od lat reprezentuje wiodące banki i kredytobiorców w związku z transakcjami finansowania dłużnego w Polsce i za granicą. Byliśmy zaangażowani w wiele złożonych i prestiżowych transakcji finansowania strukturyzowanego związanych z projektami w sektorach produkcji, energetyki, nieruchomości i rozwoju infrastruktury. Braliśmy udział w wielu transakcjach przygotowania emisji obligacji przez największe polskie miasta lub spółki do nich należące. Ponadto, sporządzamy opinie dotyczące struktur finansowania przygotowanych przez banki w ramach procedur zachowania zgodności z prawem polskim i unijnym, w tym z regulacjami w zakresie pomocy publicznej. Postępowania sądowe i arbitraż Prawnicy Chadbourne doradzający w sprawach spornych posiadają bogate doświadczenie i szereg osiągnięć w prowadzeniu skomplikowanych wielopoziomowych i wielojurysdykcyjnych spraw sądowych i arbitrażowych, jak również negocjacji i mediacji w zakresie handlu międzynarodowego. Nasze doświadczenia obejmują wiele spraw precedensowych oraz pierwszy pozew zbiorowy w Polsce. Reprezentujemy polskie i międzynarodowe firmy i inwestorów przed sądami wszystkich instancji oraz przed instytucjami regulacyjnymi i nadzorczymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiadamy To przyjemność pracować z nimi. chambers europe 2013, Polska, Bankowość i finanse POLAND 3

6 także bogate i wyjątkowe doświadczenie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów arbitrażu i mediacji. Nasi prawnicy odegrali kluczową rolę przy zakładaniu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji LEWIATAN, a także pełnią funkcje arbitrów w polskich i zagranicznych instytucjach arbitrażowych, w tym w Międzynarodowym Centrum Rozwiązywania Sporów (International Center for Dispute Resolution). Członkowie tego zespołu uczestniczą również w projektach rządowych, takich jak Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Zespół ds. projektu Sprawne i Służebne Państwo przy Kancelarii Prezydenta RP. Nasze doświadczenia Doradzaliśmy PGNiG S.A., największemu producentowi i dostawcy gazu w Polsce, w związku z negocjacjami i zawarciem umowy ramowej z KGHM Polska Miedź S.A. oraz trzema przedsiębiorstwami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A., dotyczącej współpracy w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Doradzaliśmy na rzecz Nafty Polskiej S.A. w związku z jednoczesną prywatyzacją trzech spółek: dwóch należących do sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A.) oraz spółki Ciech S.A. Doradzaliśmy KGHM Polska Miedź S.A., znaczącemu producentowi miedzi i srebra na świecie, w związku z negocjacjami i zawarciem umowy inwestycyjnej 4 chadbourne & PArke

7 związanej z projektem joint venture ze spółką Abacus Mining & Exploration Corporation dotyczącym wydobycia miedzi i złota ze złoża Afton-Ajax zlokalizowanego w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Doradzaliśmy na rzecz Z.F. Polpharma S.A., największej firmy farmaceutycznej w Polsce oraz wiodącej firmy farmaceutycznej w regionie Europy środkowowschodniej, w związku następującymi transakcjami: sprzedażą praw do przeciwzakrzepowego leku Polocard, jednego z najpopularniejszych na polskim rynku preparatów wydawanych bez recepty lekarza (OTC) stosowanego w zapobieganiu chorobom układu sercowonaczyniowego, na rzecz polskiej spółki należącej do koncernu farmaceutycznego Pfizer, nabyciem WZF Polfa S.A., jednego z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, nabyciem marketingowo-sprzedażowej spółki z sektora farmaceutycznego w Turcji, przejęciem pakietu kontrolnego, poprzez publiczne wezwanie, a następnie przymusowy wykup akcji należących do udziałowców mniejszościowych, nad jedną z wiodących spółek farmaceutycznych w Rosji, Akrihin, w procesie tworzenia struktury joint venture, poprzez którą Z.F. Polpharma S.A. przejęła kontrolę nad największą spółką farmaceutyczną w Kazachstanie, Chimpharm, procesie nabycia, od notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Bioton S.A., aktywów oraz praw związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu krajowego i zagranicznego antybiotyków. Reprezentowaliśmy duńskiego inwestora TDC A/S w procesie nabycia, a następnie sprzedaży udziałów w kapitale spółki Polkomtel, jednego z trzech wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce, o wartości przekraczającej 860 milionów EUR przy sprzedaży, po zakończonym sukcesem międzynarodowym sporze handlowym toczącym się przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) z pozwu Vodafone Americas Inc., w którym to procesie Chadbourne również reprezentował TDC. Wysoko sobie cenię sposób myślenia tych prawników i wszechstronną wiedzę. chambers europe 2012, Polska, Rozwiązywanie sporów Doradzaliśmy w związku z ofertą globalną akcji Multimedia Polska S.A., która składała się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz międzynarodowej oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski zgodnie z Regulation S i Rule 144A. Doradzaliśmy na rzecz Złomrex S.A., wiodącego dostawcy złomów stali i metali nieżelaznych oraz potentata w dystrybucji i produkcji stali oraz wyrobów stalowych w Polsce i Europie środkowowschodniej, w transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stalexport S.A. (po jej wydzieleniu ze struktur Stalexport S.A.) przez spółkę zależną Złomrex S.A. Doradzaliśmy Fabryce Samochodów Osobowych S.A. (uprzednio Daewoo-FSO Motor S.A.) w związku z restrukturyzacją zadłużenia i struktury własnościowej. Reprezentowaliśmy FSO w procesie pozyskania inwestora Ukrainian Motor Corporation, a następnie w negocjacjach dotyczących utworzenia wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego z GM Daewoo Auto & Technology Company związanego z produkcją samochodów marki Chevrolet w warszawskiej fabryce, jak również w związku z kwestiami dotyczącymi pomocy publicznej dla FSO, w tym w związku ze skargą na decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doradzaliśmy PGNiG S.A. przy opracowaniu studium wykonalności, a następnie na etapie wdrażania projektu budowy pierwszego w Polsce terminala importowego gazu skroplonego (LNG). POLAND 5

8 Doradzaliśmy Vattenfall Sales Poland (obecnie Tauron Sprzedaż GZE) i RWE Polska, jedynym dwóm prywatnym zakładom energetycznym, które odmówiły przyjęcia taryf Urzędu Regulacji Energetyki. Doradzaliśmy na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. przy najbardziej złożonym i jednym z najkosztowniejszych projektów w Polsce, jakim było finansowanie bloku energetycznego węgla brunatnego Pątnów II o mocy 460 MW. W roku 2011 doradzaliśmy przy refinansowaniu tego projektu. Doradzaliśmy EDP Renewables Polska w związku z budową największej działającej farmy wiatrowej w Polsce, farmy Margonin o mocy 120 MW. Obecnie doradzamy na rzecz Kompanii Węglowej S.A. w związku z projektem budowy i finansowania elektrowni węglowej o mocy 1000 MW w Polsce. Obecnie doradzamy Towarowej Giełdzie Energii S.A. w związku z przystąpieniem do umów o łączeniu rynków (market coupling) przez ujednolicenie cen (price coupling) w transgranicznym obrocie energią elektryczną. Reprezentowaliśmy SwePolLink AB w związku z zagospodarowaniem i budową na dnie Morza Bałtyckiego pierwszego i jak do tej pory jedynego podmorskiego układu przesyłowego prądu stałego łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji. Reprezentowaliśmy Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w precedensowym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych, w którym Sąd uznał argumentację klienta Chadbourne wskazującą, iż podatek powinien być naliczany od wartości części budowlanej, z wyłączeniem turbiny i innych urządzeń technicznych. Doradzaliśmy na rzecz szeregu przedsiębiorstw energetycznych w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Doradzaliśmy Millennium Leasing Sp. z o.o. w zakresie prawidłowości rozliczeń usług leasingowych. Doradzaliśmy na rzecz spółki TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Reprezentowaliśmy spółki celowe funduszy Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości w związku z nabyciem II etapu Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie, a także w finansowaniu transakcji przez konsorcjum dwóch niemieckich banków. Reprezentowaliśmy Caelum Development w sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz podpisaniu umowy joint venture z Futureal, jednym z największych developerów w Europie, w związku z projektem budowy centrum handlowego Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim. Doradzaliśmy konsorcjum polskich i zagranicznych banków HSBC Bank plc Londyn, HSBC Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. i Bank PKO BP S.A. w związku z finansowaniem o wartości ponad 330 milionów PLN udzielonym spółce Sokołów S.A. na działalność operacyjną. Reprezentowaliśmy Mondi Świecie S.A. w negocjacjach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę ponad 474 milionów PLN dotyczącej finansowania inwestycji w nową maszynę papierniczą zwiększającą możliwości produkcyjne zakładu o 50%. W latach prowadziliśmy w imieniu spółki V&S Luksusowa Zielona Góra S.A., należącej do V&S Vin & Sprit AB w Szwecji, cztery równoległe procesy w polskich sądach powszechnych i arbitrażu ad hoc przeciwko spółce Wyborowa S.A. (grupa Pernod Ricard) oraz Adamba Imports International Inc., Nowy Jork, na tle produkcji, sprzedaży i dystrybucji wódki Luksusowa na rynku USA oraz roszczeń z tytułu praw autorskich do etykiety wódki Luksusowa. Spór zakończył się pomyślnie dla klienta, wyrokiem Sądu Najwyższego. Reprezentowaliśmy Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Port-Hotel Sp. z o.o. w negocjacjach z Marriott International 30-letniej umowy międzynarodowej franczyzy nowego pięciogwiazdkowego Hotelu Renaissance, który powstanie przy terminalu Lotniska Chopina w Warszawie. 6 chadbourne & PArke

9 Nasze historyczne doświadczenia na rynku polskim: Pierwsza w Polsce prywatyzacja z udziałem inwestora branżowego - Fabryka Maszyn Papierniczych Fampa Pierwsza prywatyzacja polskiego banku - BRE Bank Pierwsza prywatyzacja połączona z zamianą długu na akcje - Huta Lucchini Warszawa Oddanie do użytkowania pierwszego w Polsce nowoczesnego parku logistycznego - Warszawskie Centrum Dystrybucyjne Pierwsze w Polsce jednoczesne połączenie dwóch spółek niepublicznych z trzecią spółką publiczną - spółki należące do holdingu Elektrim Oddanie do użytku pierwszego po 1990 roku wysokościowca biurowego - Warszawskie Centrum Finansowe Pierwszy podział spółki - Optimus Wygrana podatkowa sprawa Optimusa Pierwsza skarga konstytucyjna przyjęta do rozstrzygnięcia przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego (dotycząca podstaw skargi konstytucyjnej w PPSA) - Wrigley Poland Pierwszy pozew zbiorowy w Polsce - Gallaher Polska oraz inni producenci wyrobów tytoniowych Studium wykonalności budowy pierwszego w Polsce terminala importowego LNG - PGNiG Pierwsza polska sprawa przed Komisją Europejską z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego dotycząca uznania i wykonania wyroku cywilnego sądu amerykańskiego POLAND 7

10 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Włodzimierz Radzikowski Managing Partner Fuzje i przejęcia, restrukturyzacje Marek Król International Partner Bankowość i finanse +48 (22) Gabriel Wujek Of Counsel Rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia Zbigniew Skórczyński International Partner Bankowość i finanse +48 (22) Igor Muszyński Partner Energetyka, zmiany klimatyczne Sylwester Pieckowski International Partner Spory sądowe, arbitraż Dorota Szubielska Partner Podatki +48 (22) Piotr Sitarski International Partner Private Equity Mariusz Stawiarczyk Partner Nieruchomości +48 (22) chadbourne & PArke

11 POLAND 9

12 Nowy Jork 30 Rockefeller Plaza New York, NY Telephone: +1 (212) Facsimile: +1 (212) Waszyngton 1200 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telephone: +1 (202) Facsimile: +1 (202) Los Angeles 350 South Grand Avenue Los Angeles, CA Telephone: +1 (213) Facsimile: +1 (213) Meksyk Chadbourne & Parke, S.C. Paseo de Tamarindos No. 400-B Piso 22 Col. Bosques de las Lomas México D.F., México Telephone: + 52 (55) Facsimile: + 52 (55) São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, andar São Paulo, SP , Brazil Telephone: +55 (11) Facsimile: +55 (11) Londyn Chadbourne & Parke (London) LLP Regis House 45 King William Street London EC4R 9AN, United Kingdom Telephone: +44 (207) Facsimile: +44 (207) Moskwa Riverside Towers 52/5 Kosmodamianskaya Naberezhnaya Moscow , Russian Federation Telephone +7 (495) Direct lines from outside CIS: Telephone: +1 (212) Facsimile: +1 (212) Warszawa Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Telephone: +48 (22) Facsimile: +48 (22) Kijów 25B Sahaydachnoho Street Kyiv 04070, Ukraine Telephone: +380 (44) Facsimile: +380 (44) Stambuł Chadbourne & Parke Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza, Kat: Levent, Istanbul, Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212) Dubaj Chadbourne & Parke LLC Boulevard Plaza Tower 1, Level 20 P.O. Box 23927, Burj Khalifa District Dubai, United Arab Emirates Telephone: +971 (4) Facsimile: +971 (4) Pekin Beijing Representative Office Room 902, Tower A Beijing Fortune Centre 7 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing , China Telephone: +86 (10) Facsimile: +86 (10) Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Meksyk São Paulo Londyn Moskwa Warszawa Kijów Stambuł Dubaj Pekin This material may constitute Attorney Advertising in some jurisdictions A4 Feb chadbourne & PArke

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Limit Zadłużenia 2.000.000.000 PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ( Emitent"), będzie mógł wielokrotnie emitować

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Lasanoz Finance. Bankowość Inwestycyjna. Luty 2011

Lasanoz Finance. Bankowość Inwestycyjna. Luty 2011 Luty 2011 Spis Treści Ogólne informacje o Osiągnięcia Doświadczenie sektorowe Usługi doradcze Zespół Kreacja wartości studium przypadku Informacje kontaktowe 3 6 14 27 34 45 53 Ogólne Informacje o NASZA

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo

MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu

MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu Strona znajduje się w archiwum. MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu 100 dni w skrócie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Intensyfikacja poszukiwań złóż gazu łupkowego porozumienie o współpracy między

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo