Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia"

Transkrypt

1 Polska POLAND 1

2 Oni zawsze znajdują rozwiązanie. chambers europe 2012, Polska, Prawo spółek/fuzje i przejęcia

3 Prawnicy warszawskiego biura Chadbourne odegrali znaczącą rolę w wielu istotnych transakcjach w Polsce w ostatnich latach. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku byliśmy szczególnie aktywni w procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, bankowym, papierniczym i opakowaniowym, farmaceutycznym, energetycznym, cementowym, hutniczym, cukrowym, spirytusowym i telekomunikacyjnym. Świadczyliśmy również wyspecjalizowane usługi prawne na rzecz wielu inwestorów zagranicznych wchodzących na polski rynek. Od tego czasu zyskaliśmy renomę w obszarze fuzji i przejęć, inwestycji zagranicznych, restrukturyzacji i prywatyzacji, spraw korporacyjnych, energetyki, podatków, bankowości i finansów, rozwiązywania sporów oraz nieruchomości. Nasi prawnicy reprezentowali szereg wiodących przedsiębiorstw lokalnych, korporacji transnarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz innych inwestorów zagranicznych, jak też polskie ministerstwa i instytucje państwowe. Naszym celem jest wykraczanie poza ramy powszechnie stosowanych standardów oraz oferowanie klientom nowatorskich rozwiązań zapewniających efektywność oraz bezpieczeństwo prawne i podatkowe przy jednoczesnym realizowaniu zakładanych przez nich strategicznych celów biznesowych. Restrukturyzacje i prywatyzacje, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe Wieloletnie doświadczenie prawników warszawskiego biura Chadbourne obejmuje reprezentowanie klientów krajowych i zagranicznych w sprawach korporacyjnych, transakcjach fuzji i przejęć, przedsięwzięciach typu Jeśli masz problem związany z energetyką, jestem przekonany, że Chadbourne ma najlepszych ludzi do znalezienia rozwiązania chambers europe 2013, Polska, Energetyka i surowce naturalne joint venture, restrukturyzacjach i prywatyzacjach, inwestycjach zagranicznych, wykupach menedżerskich oraz transakcjach typu spin-off i podziałach przedsiębiorstw. Doradzamy również w transakcjach private equity/venture capital oraz transakcjach na rynkach kapitałowych, włącznie z pierwotnymi ofertami publicznymi (IPO) oraz innymi ofertami dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Nasi prawnicy mają znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów w sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o obrocie papierami wartościowymi i innych przepisów regulacyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu wdrożenia. Doradzamy we wszystkich aspektach towarzyszących przeprowadzaniu przedsięwzięć, w tym w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, finansowania, ochrony konkurencji, własności intelektualnej oraz potencjalnych sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentujemy zarówno korporacje międzynarodowe, które zakładają lub założyły oddziały w Polsce, jak też spółki polskie prowadzące działalność i projekty inwestycyjne w innych krajach środkowoeuropejskich oraz na całym świecie. Energetyka i zmiany klimatyczne Dział ds. energetyki warszawskiego biura Chadbourne jest powszechnie uważany za jeden z wiodących na polskim rynku. Zespół łączy w sobie unikalną wiedzę POLAND 1

4 w zakresie wszelkich kwestii związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Czerpiąc ze swojego wszechstronnego doświadczenia nasi prawnicy doradzają podmiotom polskim i międzynarodowym w procesach prywatyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw energetycznych oraz finansowania projektów energetycznych, a także z sukcesami reprezentują największe przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce w sprawach spornych oraz innych skomplikowanych kwestiach regulacyjnych w branży energetycznej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Najwyższym. Nasza praktyka w dziedzinie zmian klimatycznych rozwinęła się w oparciu o nasze doświadczenie w doradztwie w szerokim zakresie spraw dotyczących energii odnawialnej, w tym w szczególności na bazie naszego unikalnego dorobku w zakresie projektów farm wiatrowych. Podatki i cła Nasz cieszący się wysoką renomą zespół podatkowy jest znany przede wszystkim z dogłębnej znajomości prawa podatkowego i procedur administracyjnych oraz skuteczności i osiągnięć w prowadzeniu spornych spraw podatkowych. Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie planowania podatkowego w związku z inwestycjami zagranicznymi, fuzjami i przejęciami, restrukturyzacjami, przedsięwzięciami typu joint venture, ofertami papierów wartościowych i innymi transakcjami korporacyjnymi. Reprezentujemy klientów przed izbami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Konstytucyjnym. Nasze usługi świadczone na rzecz międzynarodowych korporacji, banków i funduszy inwestycyjnych, deweloperów oraz innych spółek międzynarodowych i lokalnych dotyczą spraw związanych ze wszystkimi podatkami i innymi opłatami publicznymi, takimi jak podatki obrotowe (podatek VAT i akcyza), podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych (CIT i PIT), podatek od nieruchomości oraz opłaty celne. Nieruchomości Chadbourne bierze czynny udział w rozwoju rynku nieruchomości od momentu przekształcenia polskiej Jeden z najlepszych adresów w Polsce, jeśli chodzi o procesy podatkowe. chambers europe 2013, Polska, Podatki Podejmują i realizują projekty w krótkim czasie. Posiadają doświadczenie w nietypowych sprawach. chambers europe 2013, Polska, Nieruchomości gospodarki w wolnorynkową. Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje międzynarodowych i krajowych deweloperów, inwestorów instytucjonalnych i pożyczkodawców w różnorodnych transakcjach dotyczących biurowców, centrów handlowych, obiektów magazynowych, budynków mieszkalnych i hoteli na terenie całej Polski. Nasi prawnicy zaczynali od transakcji nabycia powierzchni magazynowych i centrów dystrybucyjnych dla pierwszych zagranicznych inwestorów wchodzących na rynek polski, poprzez projekty deweloperskie, transakcje nabycia, sprzedaży lub najmu powierzchni biurowych i obiektów usługowo-mieszkaniowych, aż po finansowanie skomplikowanych i różnorodnych projektów deweloperskich i inwestycyjnych. Świadczymy usługi doradcze obejmujące szeroki zakres zagadnień prawnych, w tym planowanie podatkowe, strukturę projektu, badanie tytułów własności i badanie due diligence, roszczenia reprywatyzacyjne, najem, finansowanie, nabycie, sprzedaż, zarządzanie i budowę. Posiadamy również doświadczenie w doradzaniu klientom w kwestiach związanych z zabezpieczeniem finansowania dla ich projektów oraz w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących naruszeń w zakresie umów najmu, inwestycyjnych i innych umów związanych z nieruchomościami. 2 chadbourne & PArke

5 Bankowość i finanse Chadbourne od lat reprezentuje wiodące banki i kredytobiorców w związku z transakcjami finansowania dłużnego w Polsce i za granicą. Byliśmy zaangażowani w wiele złożonych i prestiżowych transakcji finansowania strukturyzowanego związanych z projektami w sektorach produkcji, energetyki, nieruchomości i rozwoju infrastruktury. Braliśmy udział w wielu transakcjach przygotowania emisji obligacji przez największe polskie miasta lub spółki do nich należące. Ponadto, sporządzamy opinie dotyczące struktur finansowania przygotowanych przez banki w ramach procedur zachowania zgodności z prawem polskim i unijnym, w tym z regulacjami w zakresie pomocy publicznej. Postępowania sądowe i arbitraż Prawnicy Chadbourne doradzający w sprawach spornych posiadają bogate doświadczenie i szereg osiągnięć w prowadzeniu skomplikowanych wielopoziomowych i wielojurysdykcyjnych spraw sądowych i arbitrażowych, jak również negocjacji i mediacji w zakresie handlu międzynarodowego. Nasze doświadczenia obejmują wiele spraw precedensowych oraz pierwszy pozew zbiorowy w Polsce. Reprezentujemy polskie i międzynarodowe firmy i inwestorów przed sądami wszystkich instancji oraz przed instytucjami regulacyjnymi i nadzorczymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiadamy To przyjemność pracować z nimi. chambers europe 2013, Polska, Bankowość i finanse POLAND 3

6 także bogate i wyjątkowe doświadczenie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów arbitrażu i mediacji. Nasi prawnicy odegrali kluczową rolę przy zakładaniu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji LEWIATAN, a także pełnią funkcje arbitrów w polskich i zagranicznych instytucjach arbitrażowych, w tym w Międzynarodowym Centrum Rozwiązywania Sporów (International Center for Dispute Resolution). Członkowie tego zespołu uczestniczą również w projektach rządowych, takich jak Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Zespół ds. projektu Sprawne i Służebne Państwo przy Kancelarii Prezydenta RP. Nasze doświadczenia Doradzaliśmy PGNiG S.A., największemu producentowi i dostawcy gazu w Polsce, w związku z negocjacjami i zawarciem umowy ramowej z KGHM Polska Miedź S.A. oraz trzema przedsiębiorstwami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A., dotyczącej współpracy w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Doradzaliśmy na rzecz Nafty Polskiej S.A. w związku z jednoczesną prywatyzacją trzech spółek: dwóch należących do sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A.) oraz spółki Ciech S.A. Doradzaliśmy KGHM Polska Miedź S.A., znaczącemu producentowi miedzi i srebra na świecie, w związku z negocjacjami i zawarciem umowy inwestycyjnej 4 chadbourne & PArke

7 związanej z projektem joint venture ze spółką Abacus Mining & Exploration Corporation dotyczącym wydobycia miedzi i złota ze złoża Afton-Ajax zlokalizowanego w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Doradzaliśmy na rzecz Z.F. Polpharma S.A., największej firmy farmaceutycznej w Polsce oraz wiodącej firmy farmaceutycznej w regionie Europy środkowowschodniej, w związku następującymi transakcjami: sprzedażą praw do przeciwzakrzepowego leku Polocard, jednego z najpopularniejszych na polskim rynku preparatów wydawanych bez recepty lekarza (OTC) stosowanego w zapobieganiu chorobom układu sercowonaczyniowego, na rzecz polskiej spółki należącej do koncernu farmaceutycznego Pfizer, nabyciem WZF Polfa S.A., jednego z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, nabyciem marketingowo-sprzedażowej spółki z sektora farmaceutycznego w Turcji, przejęciem pakietu kontrolnego, poprzez publiczne wezwanie, a następnie przymusowy wykup akcji należących do udziałowców mniejszościowych, nad jedną z wiodących spółek farmaceutycznych w Rosji, Akrihin, w procesie tworzenia struktury joint venture, poprzez którą Z.F. Polpharma S.A. przejęła kontrolę nad największą spółką farmaceutyczną w Kazachstanie, Chimpharm, procesie nabycia, od notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Bioton S.A., aktywów oraz praw związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu krajowego i zagranicznego antybiotyków. Reprezentowaliśmy duńskiego inwestora TDC A/S w procesie nabycia, a następnie sprzedaży udziałów w kapitale spółki Polkomtel, jednego z trzech wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce, o wartości przekraczającej 860 milionów EUR przy sprzedaży, po zakończonym sukcesem międzynarodowym sporze handlowym toczącym się przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) z pozwu Vodafone Americas Inc., w którym to procesie Chadbourne również reprezentował TDC. Wysoko sobie cenię sposób myślenia tych prawników i wszechstronną wiedzę. chambers europe 2012, Polska, Rozwiązywanie sporów Doradzaliśmy w związku z ofertą globalną akcji Multimedia Polska S.A., która składała się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz międzynarodowej oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski zgodnie z Regulation S i Rule 144A. Doradzaliśmy na rzecz Złomrex S.A., wiodącego dostawcy złomów stali i metali nieżelaznych oraz potentata w dystrybucji i produkcji stali oraz wyrobów stalowych w Polsce i Europie środkowowschodniej, w transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stalexport S.A. (po jej wydzieleniu ze struktur Stalexport S.A.) przez spółkę zależną Złomrex S.A. Doradzaliśmy Fabryce Samochodów Osobowych S.A. (uprzednio Daewoo-FSO Motor S.A.) w związku z restrukturyzacją zadłużenia i struktury własnościowej. Reprezentowaliśmy FSO w procesie pozyskania inwestora Ukrainian Motor Corporation, a następnie w negocjacjach dotyczących utworzenia wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego z GM Daewoo Auto & Technology Company związanego z produkcją samochodów marki Chevrolet w warszawskiej fabryce, jak również w związku z kwestiami dotyczącymi pomocy publicznej dla FSO, w tym w związku ze skargą na decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doradzaliśmy PGNiG S.A. przy opracowaniu studium wykonalności, a następnie na etapie wdrażania projektu budowy pierwszego w Polsce terminala importowego gazu skroplonego (LNG). POLAND 5

8 Doradzaliśmy Vattenfall Sales Poland (obecnie Tauron Sprzedaż GZE) i RWE Polska, jedynym dwóm prywatnym zakładom energetycznym, które odmówiły przyjęcia taryf Urzędu Regulacji Energetyki. Doradzaliśmy na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. przy najbardziej złożonym i jednym z najkosztowniejszych projektów w Polsce, jakim było finansowanie bloku energetycznego węgla brunatnego Pątnów II o mocy 460 MW. W roku 2011 doradzaliśmy przy refinansowaniu tego projektu. Doradzaliśmy EDP Renewables Polska w związku z budową największej działającej farmy wiatrowej w Polsce, farmy Margonin o mocy 120 MW. Obecnie doradzamy na rzecz Kompanii Węglowej S.A. w związku z projektem budowy i finansowania elektrowni węglowej o mocy 1000 MW w Polsce. Obecnie doradzamy Towarowej Giełdzie Energii S.A. w związku z przystąpieniem do umów o łączeniu rynków (market coupling) przez ujednolicenie cen (price coupling) w transgranicznym obrocie energią elektryczną. Reprezentowaliśmy SwePolLink AB w związku z zagospodarowaniem i budową na dnie Morza Bałtyckiego pierwszego i jak do tej pory jedynego podmorskiego układu przesyłowego prądu stałego łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji. Reprezentowaliśmy Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w precedensowym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych, w którym Sąd uznał argumentację klienta Chadbourne wskazującą, iż podatek powinien być naliczany od wartości części budowlanej, z wyłączeniem turbiny i innych urządzeń technicznych. Doradzaliśmy na rzecz szeregu przedsiębiorstw energetycznych w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Doradzaliśmy Millennium Leasing Sp. z o.o. w zakresie prawidłowości rozliczeń usług leasingowych. Doradzaliśmy na rzecz spółki TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Reprezentowaliśmy spółki celowe funduszy Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości w związku z nabyciem II etapu Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie, a także w finansowaniu transakcji przez konsorcjum dwóch niemieckich banków. Reprezentowaliśmy Caelum Development w sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz podpisaniu umowy joint venture z Futureal, jednym z największych developerów w Europie, w związku z projektem budowy centrum handlowego Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim. Doradzaliśmy konsorcjum polskich i zagranicznych banków HSBC Bank plc Londyn, HSBC Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. i Bank PKO BP S.A. w związku z finansowaniem o wartości ponad 330 milionów PLN udzielonym spółce Sokołów S.A. na działalność operacyjną. Reprezentowaliśmy Mondi Świecie S.A. w negocjacjach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę ponad 474 milionów PLN dotyczącej finansowania inwestycji w nową maszynę papierniczą zwiększającą możliwości produkcyjne zakładu o 50%. W latach prowadziliśmy w imieniu spółki V&S Luksusowa Zielona Góra S.A., należącej do V&S Vin & Sprit AB w Szwecji, cztery równoległe procesy w polskich sądach powszechnych i arbitrażu ad hoc przeciwko spółce Wyborowa S.A. (grupa Pernod Ricard) oraz Adamba Imports International Inc., Nowy Jork, na tle produkcji, sprzedaży i dystrybucji wódki Luksusowa na rynku USA oraz roszczeń z tytułu praw autorskich do etykiety wódki Luksusowa. Spór zakończył się pomyślnie dla klienta, wyrokiem Sądu Najwyższego. Reprezentowaliśmy Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Port-Hotel Sp. z o.o. w negocjacjach z Marriott International 30-letniej umowy międzynarodowej franczyzy nowego pięciogwiazdkowego Hotelu Renaissance, który powstanie przy terminalu Lotniska Chopina w Warszawie. 6 chadbourne & PArke

9 Nasze historyczne doświadczenia na rynku polskim: Pierwsza w Polsce prywatyzacja z udziałem inwestora branżowego - Fabryka Maszyn Papierniczych Fampa Pierwsza prywatyzacja polskiego banku - BRE Bank Pierwsza prywatyzacja połączona z zamianą długu na akcje - Huta Lucchini Warszawa Oddanie do użytkowania pierwszego w Polsce nowoczesnego parku logistycznego - Warszawskie Centrum Dystrybucyjne Pierwsze w Polsce jednoczesne połączenie dwóch spółek niepublicznych z trzecią spółką publiczną - spółki należące do holdingu Elektrim Oddanie do użytku pierwszego po 1990 roku wysokościowca biurowego - Warszawskie Centrum Finansowe Pierwszy podział spółki - Optimus Wygrana podatkowa sprawa Optimusa Pierwsza skarga konstytucyjna przyjęta do rozstrzygnięcia przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego (dotycząca podstaw skargi konstytucyjnej w PPSA) - Wrigley Poland Pierwszy pozew zbiorowy w Polsce - Gallaher Polska oraz inni producenci wyrobów tytoniowych Studium wykonalności budowy pierwszego w Polsce terminala importowego LNG - PGNiG Pierwsza polska sprawa przed Komisją Europejską z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego dotycząca uznania i wykonania wyroku cywilnego sądu amerykańskiego POLAND 7

10 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Włodzimierz Radzikowski Managing Partner Fuzje i przejęcia, restrukturyzacje Marek Król International Partner Bankowość i finanse +48 (22) Gabriel Wujek Of Counsel Rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia Zbigniew Skórczyński International Partner Bankowość i finanse +48 (22) Igor Muszyński Partner Energetyka, zmiany klimatyczne Sylwester Pieckowski International Partner Spory sądowe, arbitraż Dorota Szubielska Partner Podatki +48 (22) Piotr Sitarski International Partner Private Equity Mariusz Stawiarczyk Partner Nieruchomości +48 (22) chadbourne & PArke

11 POLAND 9

12 Nowy Jork 30 Rockefeller Plaza New York, NY Telephone: +1 (212) Facsimile: +1 (212) Waszyngton 1200 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telephone: +1 (202) Facsimile: +1 (202) Los Angeles 350 South Grand Avenue Los Angeles, CA Telephone: +1 (213) Facsimile: +1 (213) Meksyk Chadbourne & Parke, S.C. Paseo de Tamarindos No. 400-B Piso 22 Col. Bosques de las Lomas México D.F., México Telephone: + 52 (55) Facsimile: + 52 (55) São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, andar São Paulo, SP , Brazil Telephone: +55 (11) Facsimile: +55 (11) Londyn Chadbourne & Parke (London) LLP Regis House 45 King William Street London EC4R 9AN, United Kingdom Telephone: +44 (207) Facsimile: +44 (207) Moskwa Riverside Towers 52/5 Kosmodamianskaya Naberezhnaya Moscow , Russian Federation Telephone +7 (495) Direct lines from outside CIS: Telephone: +1 (212) Facsimile: +1 (212) Warszawa Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Telephone: +48 (22) Facsimile: +48 (22) Kijów 25B Sahaydachnoho Street Kyiv 04070, Ukraine Telephone: +380 (44) Facsimile: +380 (44) Stambuł Chadbourne & Parke Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza, Kat: Levent, Istanbul, Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212) Dubaj Chadbourne & Parke LLC Boulevard Plaza Tower 1, Level 20 P.O. Box 23927, Burj Khalifa District Dubai, United Arab Emirates Telephone: +971 (4) Facsimile: +971 (4) Pekin Beijing Representative Office Room 902, Tower A Beijing Fortune Centre 7 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing , China Telephone: +86 (10) Facsimile: +86 (10) Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Meksyk São Paulo Londyn Moskwa Warszawa Kijów Stambuł Dubaj Pekin This material may constitute Attorney Advertising in some jurisdictions A4 Feb chadbourne & PArke

Lokalizacja źródeł OZE

Lokalizacja źródeł OZE Lokalizacja źródeł OZE wobec wymogów planistycznych wynikających z regulacji planowania przestrzennego oraz ochrony gruntów rolniczych Przemysław Kałek Chadbourne & Parke Grzegorz Skarżyński Tundra Advisory

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych, zapewniając kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch WARSZAWA 2012 1. O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług prawnych dla klientów biznesowych. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług został

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan Centrum Mediacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/ mediacje Lista Mediatorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T: +48 22 690 6100

Biuro w Warszawie. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T: +48 22 690 6100 Biuro w Warszawie Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T: +48 22 690 6100 GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. ATTORNEYS AT LAW WWW.GTLAW.COM Greenberg Traurig

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/13 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

PROCES INWESTYCYJNY W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Organizator Partner merytoryczny Pierwsza sesja tematyczna Aspekty prawno - nieruchomościowe i budowlane > Planowanie przestrzenne a warunki zabudowy Zabezpieczenie prawa do gruntu - określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, p a ź d z i e r n i k 2013 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010

Warszawa, październik 2010 Warszawa, październik 2010 O nas Niezależna grupa finansowa działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej Spółka notowana na GPW (ticker: RBC) Oferta obejmująca pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Konferencja portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 31 maja 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Opis spotkania: Konferencja skierowana jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Grupa Alterco Integrator rynku nieruchomości Alterco Integrator rynku nieruchomości Grupa Alterco notowana na GPW platforma inwestycyjna dla rynku nieruchomości, działająca w oparciu

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. W Ras al Khaimah.

Spółka offshore. W Ras al Khaimah. W Ras al Khaimah Spółka offshore w Ras al Khaimah (RAK) 2 spis treści ogólne informacje na temat Ras al Khaimah 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Ras

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych?

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztat arsztaty z cyklu Prawo w praktyce przygotowane w oparciu o bestseller wydawniczy Transakcje przejęć i fuzji : Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

o kancelarii Szanowni Państwo,

o kancelarii Szanowni Państwo, wersja polska Szanowni Państwo, Wszyscy przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem zwiększania konkurencyjności. Prawo jest jednym z czynników, które muszą być w tym aspekcie brane pod uwagę. Dbałość o prawne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie)

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Program Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Cele szkolenia Celem szkolenia jest przede wszystkim kompleksowe zidentyfikowanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Prawne Due Diligence w energetyce wiatrowej

Prawne Due Diligence w energetyce wiatrowej Prawne Due Diligence w energetyce wiatrowej Prowadzący: Michał Kozłowski Partner kancelarii Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy www.ks-legal.pl Plan prezentacji Podstawowe elementy prawnego Due Diligence

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance Twoja firma finansowa w Polsce Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance siła profesjonalizmu 2 Firma Dąbrowski Finance (DF) powstała jako wyspecjalizowana firma finansowa,

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra USŁUGI DEPARTAMENTU DORADZTWA BIZNESOWEGO I TRANSAKCYJNEGO wrzesień 2011 Mam przyjemność przesłać prezentację Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego działającego

Bardziej szczegółowo

Spółka. w Wielkiej Brytanii.

Spółka. w Wielkiej Brytanii. Spółka w Wielkiej Brytanii Spółka w wielkiej brytanii 2 spis treści ogólne informacje na temat Wielkiej Brytanii 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY SDZLEGAL SCHINDHELM Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY HUNGARY AUSTRIA POLAND BELGIUM BULGARIA ROMANIA CHINA SLOVAKIA CZECH TURKEY REPUBLIC GERMANY

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa. Konferencja portalu TaxFin.pl Rynek nieruchomości aktualne trendy prawno-podatkowe 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Opis spotkania: Konferencja skierowana jest do wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego }

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } { Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo