Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP ABC systemu SAP R/3 Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

2 Przygotowanie komputera z włączonym oprogramowaniem typu firewall 1. Należy skonfigurować komunikację przychodzącą i wychodzącą w następujący sposób: SAP WEB GUI port: 8000 SAP GUI porty: Panel sterowania Zapora systemu Windows Ustawienia zaawansowane 2. W drzewie Zapora systemu Windows zaznaczamy opcję Reguły przychodzące i z menu kontekstowego wybieramy polecenie: Nowa reguła. 3. W kolejnym kroku wybieramy Port i przechodzimy do kolejnego kroku kreatora. W kolejnym kroku zezwalamy na połączenie. W pole określone porty lokalne wpisujemy: Przez analogię dodajemy kolejne trzy wpisy. 2

3 Logowanie do SAP za pośrednictwem przeglądarki internetowej 1. Do przeglądarki internetowej należy skopiować link: 2. W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska cyfry odróżniające powtarzające się litery w loginach 3

4 Architektura Systemu R3 SAP Pakiet SAP R/3 tworzą następujące moduły: Controlling - Controlling (CO) Controlling Przedsiębiorstwa - Enterprise Controlling (EC) Finanse - Financial Accounting (FI) Zarządzanie Kadrami - Human Resource (HR) Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem - Plant Maintenance and Service Mgmt (PM) Zarządzanie Inwestycjami - Investment Management (IM) Gospodarka Materiałowa - Materials Management (MM) Sprzedaż i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD) Planowanie Produkcji - Production Planning (PP) Zarządzanie Jakością - Quality Management (QM) System Projektowy - Project System (PS) Płynność Finansowa - Treasury (TR) Przepływy Robocze - Worklflow (WF) Środki Trwałe - Assets Management (AM) Dodatkowe moduły przeznaczone dla poszczególnych branż. 4

5 Architektura Systemu R3 SAP 5

6 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł MM MM - Material Management MM - MRP Material Requirement Planning MM - PUR Purchasing MM - IM Inventory Management MM - WM Warehouse Management MM - IV Invoice Verification MM - IS Information System MM - EDI Electronic Data Interchange Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie Planowanie potrzeb materiałowych Zakupy Zarządzanie inwentaryzacją Zarządzanie magazynem Weryfikacja faktur Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 6

7 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł SD SD Sales and Distribution SD - MD Master Data SD - CAS Sales Support SD - SLS Sales SD - SHP Shipping SD - BIL Billing SD - EDI Electronic Data Interchange SD - IS Sales and Distribution Information System Sprzedaż i dystrybucja Dane podstawowe Wspomaganie sprzedaży Przyjmowanie zamówień Wysyłanie sprzedanych produktów Fakturowanie i księgowanie w FI Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 7

8 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP PP Production Planning PP-BD Basic Data for Production PP-SOP Sales and Operations Planning PP-MP Master Planning PP-MRP Material Requirement Planning PP-CRP Capacity Requirement Planning PP- SFC Production Orders PP-PC Production Costing Planowanie produkcji Dane podstawowe produkcji Planowanie sprzedaży i operacji Główne planowanie Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie zdolności produkcyjnych Zlecenia produkcyjne Kosztorysowanie produkcji 8

9 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP i PM PP-PI Production Planning for Process Industry PP - SHE Safety, Health and Environment PM - Plant Maintenance PM -EQM Equipment and Technical Objects PM - PRM Preventive Maintenance PM - WOC Maintenance Order Management PM-PRO Maintenance Projects PM -SMA Service Management PMIS Plant Maintenance Information System Planowanie produkcji dla przemysłu procesowego Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Utrzymanie zakładu produkcyjnego Urządzenia i techniczne obiekty Zapobieganie naprawom Zarządzanie naprawami Projekty utrzymania urządzeń Zarządzanie serwisowaniem System Informacyjny 9

10 Struktura Organizacji w SAP Instalacja Mandant Jednostka Gospodarcza FI Obszar rachunku Kosztów CO Zarządzanie Personelem HR Dział zaopatrzenia MM Dział sprzedaży SD Dział personalny Dział personalny Grupa zaopatrzeniowa Grupa zaopatrzeniowa Kanał dystrybucji Kanał dystrybucji Zakład Zakład Dziedzina Dziedzina Punkt wysyłkowy Punkt wysyłkowy Skład Skład Skład Magazyn Magazyn 10

11 Struktura Organizacji w SAP 1. Instalacja R/3 (instance) Często stosowana do oddzielenia instalacji systemu, przeznaczonej dla produkcji i instalacji przeznaczonej do testów. Na pojedynczej instalacji może znajdować się jeden lub wiele mandantów. 2. Mandant (client) - prawnie i organizacyjnie niezależna jednostka wewnątrz systemu R/3: jest jednostką organizacyjną najwyższego poziomu, stanowi logiczną grupę dla jednostek gospodarczych, w kopii systemu musi istnieć co najmniej jeden mandant, między manadantami nie istnieje integracja, każdy mandant zawiera oddzielny i unikalny zbiór Master Data (danych podstaw.) i większości tablic, różne mandanty w tym samym systemie dzielą tę samą, lecz logicznie odrębną bazę danych, między różnymi mandantami mogą wystąpić połączenia związane z modułami finansowymi, na poziomie mandanta może zostać zdefiniowany standardowy plan kont. 11

12 Struktura Organizacji w SAP 3. Jednostka gospodarcza (company code) stanowi prawnie niezależną jednostkę organizacyjną, jedyny poziom, gdzie wymagane jest bilansowanie się ksiąg, w pojedynczym mandancie można zdefiniować wiele jednostek gospodarczych przypisania, które trzeba wykonać na poziomie jednostki gospodarczej: kraj rodzinny, podstawowy język plan kont, rok obrotowy, waluta, 4. Obszar rachunku kosztów (controlling area) jest gospodarczą jednostką organizacyjną prowadzoną w module CO, stanowi narzędzie do standaryzacji miejsc powstawania kosztów, zleceń wewnętrznych i projektów dotyczących jednostek gospodarczych, daje wspólną charakterystykę wszystkich jednostek gospodarczych, przypisanych do obszaru rachunku kosztów poprzez: plan kont, walutę i rok obrotowy 5. Zakład i magazyn (plant and warehouse) jednostki gospodarcze mogą być podzielone na jednostki operacyjne, zwane zakładami, zakłady są używane w modułach logistycznych, to w nich przebiegają procesy logistyczne dla każdego zakładu można zdefiniować oddzielne magazyny, 12

13 Łańcuch procesów SAP MM: Zaopatrzenie (Zakupy) System informacyjny zakupów Ocena dostawcy Kontrola zapasów Bieżące zobow. finansowe Controlling zapasów Aktualizacja kosztów bieżących Planowanie Disposition potrzeb materiałowych Zgłoszenie Zapotrzeb. Zamówienie Umowa ramowa Przyjęcie towaru Dostawa zwrotna Weryfikacja faktur Noty kredytowe Płatności Zapytanie, oferta Rekord info zaop. Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faks, EDI) / wewnętrzna (mail) 13

14 Łańcuch procesów: SAP SD - Sprzedaż i dystrybucja Kontrola dostępności Kontrola limitu kredyt. Informacyjny system sprzedaży analiza zyskowności Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie Koszty bieżące Faza pre-sales Zapytanie/ oferta Zamówienie Dostawa Zestawienie kosztów Należności Umowa ramowa Eksport Transport Proces udzielania rabatów Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faksx, EDI) / wewnętrzna (workflow) 14

15 Wygląd SAP GUI za pośrednictwem przeglądarki internetowej 15

16 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI 1. Z witryny należy pobrać plik: gui.zip 2. Paczkę instalacyjną należy wyodrębnić z pliku *.zip 3. Po instalacji aplikację SAP GUI należy uruchomić ikoną SAP Logon 4. Z menu kontekstowego Połączenia wybieramy Dodawanie nowego wpisu 16

17 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI W kolejnym oknie naciskamy przycisk Kontynuacja 17

18 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Okno zawierające parametry połączenia z systemem wypełniamy zgodnie z wzorem poniżej: 18

19 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Wybieramy ustawienia sieci dla połączeń przez Internet 19

20 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Po dodaniu połączenia dwukrotnym kliknięciem na nazwie połączenia inicjujemy połączenie z serwerem SAP WSB W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska cyfry 20

21 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) 1. Pierwszym krokiem jest skasowanie pojawiającego się domyślnie menu Ulubione, które nie jest dostosowane do potrzeb ćwiczeń, które będą wykonywane w tym systemie. W tym celu: Klikamy na Ulubione (Favorites) prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie: Usuwanie wszystkich ulubionych (Delete all favorites) 21

22 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Projektujemy na własne potrzeby menu Ulubione. Wybierając z menu kontekstowego polecenie: Wstawianie foldera (Insert folder). 22

23 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Proponowana struktura folderów menu Ulubione poniżej. Dostawca Miejsca pracy Rachunek Wysyłka Koszty Zamówienie kupna MRP Zamówienie sprzedaży Produkcja Kontrola jakości Materiał W pole Nazwa foldera (Folder name) wpisujemy nazwę folderu. 23

24 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Transakcje do menu dodajemy poleceniem: Wstawianie transakcji (Insert transaction) np.: Kod transakcji MM01 24

25 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) W trakcie zajęć z systemem SAP systematycznie będzie budowane indywidualne menu Ulubione dostawane do potrzeb dydaktycznych. 25

26 Wywoływanie transakcji w systemie SAP R3 1. Wybór transakcji następuje poprzez wpisanie jej symbolu w pole, które jest elementem paska narzędzi i naciśnięcie klawisza <Enter>. Transakcje systemowe można także wybrać z menu. 2. Transakcje oprócz symbolu literowego posiadają standardowe oznaczenie cyfrowe, np. : MK01 tworzenie dostawcy w dziale zaopatrzenia MK02 zmiana dostawcy w dziale zaopatrzenia MK03 wyświetlanie dostawcy w dziale zaopatrzenia 26

27 Menu główne SAP R/3 wybór transakcji Poszczególne transakcje możemy uruchomić poprzez: 1. Wpisanie kodu transakcji w polu wyboru 2. Poprzez wybranie transakcji z MENU i dwukrotne kliknięcie. 27

28 Cechy interfejsu użytkownika SAP. 28

29 Cechy interfejsu użytkownika SAP. Akceptacja wyboru. Zatwierdzanie Dostsosowanie układu Pomoc Zapisanie zmian. Powrót wstecz do poprzedniego ekranu Powrót wstecz do głównego ekranu lub MENU Tworzenie skrótu Otwieranie nowej sesji (okna) Skok do końca dokumentu (ostatniej strony) Skok do następnej strony Zaniechanie (opuszczenie) transakcji bez zapisu zmian Wydruk Wyszukaj Wyszukaj nastepne Skok do poprzedniej strony Skok do początku dokumentu (pierwszej strony) 29

30 Cechy interfejsu użytkownika SAP. 30

31 Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wchodzimy w SAP Business Workplace SAP Businnes Workplace 2. Następnie wybieramy: Nowy komunikat : 31

32 3. Uzupełniamy pola: Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wpisujemy tytuł wiadomości 2. Wpisujemy treść wiadomości 3. Wpisujemy nazwę użytkownika SAP 5. Zaznaczamy błyskawicę, zaznaczając informacje ekspresową 4. Wybieramy typ odbiorcy 32

33 Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 4. Wysyłanie wiadomości kliknąć w ikonkę 5. Użytkownik SAP otrzyma wiadomość w panelu głównym po zalogowaniu się do programu. 33

34 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM - Tworzenie danych podstawowych materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

35 Tworzenie Materiałów w SAP 1. W systemie R3 SAP występują predefiniowane profile rodzajów materiałów, np.: 2. Istnieje też możliwość tworzenia własnych profili rodzajów materiałów specyficznych dla użytkowników. Takie rodzaje materiałów powinny zaczynać się od litery: Z, np.: 35

36 Dane podstawowe materiałów 1. W systemie R3 SAP do zarządzania danymi podstawowymi materiałów najczęściej używane są następujące transakcje: MM01 Tworzenie materiału MM02 Zmiana materiału MM03 Przegląd materiału MM50 Rozszerzanie wglądów materiału MM04 Wyświetlanie zmian dla materiału. MM06 Ustawianie znacznika usuwania dla materiału. MM17 Zbiorcze opracowywanie materiałów MMAM - Zmiana rodzaju materiału MM60 Lista materiałów MMSC Zbiorcze wprowadzanie składów dla materiału. 36

37 Tworzenie nowego materiału Transakcja - MM01 Nowy materiał można założyć w SAP w dwojaki sposób: 1. Poprzez tworzenie od podstaw, poprzez wypełnianie wszystkich wymaganych pól w zakładkach. 2. Poprzez kopiowanie na podstawie wzorca, materiału referencyjnego. 1. Wprowadź numer Materiału R-101-Nazwa użytkownika 2. Wprowadź Branże Budowa Maszyn 3. Wprowadź Rodzaj materiału - Surowiec 4. Jeżeli zakładamy materiał przez kopiowanie wzorca to należy podać numer materiału wzorcowego R

38 Tworzenie nowego materiału MM01 1. Należy wybrać wglądy materiału, które chcemy założyć 3. Wybieramy Poziomy organizacyjne 4. Należy wybrać Zakład 1000 i Skład 0002 w których chcemy założyć materiał 2. Wglądy można wstępnie zdefiniować, aby podczas tworzenia następnych materiałów były automatycznie wybierane. W tym celu należy zapisać wybrane wglądy jako ustawienie wstępne 6. Zatwierdzamy wybór. 5. Można zapisać wybrane dane jako ustawienia wstępne 38

39 Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe Uzupełniamy następujące pola: 1. Nazwa materiału Linka stalowa Podst. jedn. miary - M 3. Grupa mat Gr. Typów pozycji - NORM 5. Waga brutto Waga netto Jednostka wagi - M 39

40 Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe 2 1. W tej zakładce możemy przypisać do materiału następujące dane: Dotyczące norm technicznych 2. Oddziaływania na środowisko 3. Schematy konstrukcyjne rysunki, projekty itp

41 Tworzenie materiału MM01 Zaopatrzenie 2 1 W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące działu zaopatrzenia do materiału : 1. Grupa zaopatrzeniowa Klucz wart. zaopat Czas przetwarz. PrzM w dniach

42 Tworzenie materiału MM01 Handel Zagr. Import W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące importu w handlu zagranicznym : 1. Nr mat. / Nr kodu importu Grupa eksp. / import Kraj pochodzenia - DE 4. Region pochodzenia

43 Tworzenie materiału MM01 Tekst zamówienia W tej zakładce przypisujemy teksty zamówienia, które będą pobierane do zamówienia. Teksty można wprowadzić w różnych językach. 43

44 Tworzenie materiału MM01 MRP1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: Rodzaj MRP - PD 2. Kontroler MRP Klucz wielkości partii - EX 4. Wartość zaokrąglenia

45 Tworzenie materiału MM01 MRP W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: 1. Rodzaj nabycia - F 2. Pobranie wsteczne Skład produkcyjny Nabycie zewnętrzne: Skład Czas przetwarzania PrzM Planowany czas dostawy Klucz horyzontu Zapas bezpieczeństwa Wskaźnik czasu bezpieczeństwa Czas bezpieczeństwa w dniach

46 Tworzenie materiału MM01 MRP3 1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla planowania i kontroli dostępności materiału. Uzupełniamy następujące pola: Wskaźnik okresu - M 2. Grupa strategii Tryb zużycia Kontrola dostępności

47 Tworzenie materiału MM01 MRP4 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla: Rozwinięcia specyfikacji materiałowej i zapotrzebowań zależnych 2. Sterowania wycofywaniem 3. Produkcji seryjnej 4. MRP Składu

48 Tworzenie materiału MM01 Prognoza W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące dla prognozy materiałowej. Uzupełniamy następujące pola: 1. Model prognozy - J 2. Ilość okresów historycznych Ilość okresów prognozy Inicjalizacja - X 5. Granica śledzenia Automatyczne ponowne ustawianie - V 7. Procedura wyboru modelu

49 Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 1 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 1. Warunków przechowywania 2. Okresów przechowywania materiału. 2 49

50 Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 2 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 2 1. Objętości i ciężaru materiału. 2. Ogólne parametry zakładu. 50

51 Tworzenie materiału MM01 Gospodarka magazynowa 1 i 2 W tych zakładkach przypisujemy parametry dotyczące materiału w module WM. 51

52 Tworzenie materiału MM01 Zarządzanie jakością 1 2 W tej zakładce definiujemy czy materiał jest zdefiniowany dla kontroli jakości. Ważne pola to: 1. Czas przetwarzania PrzM Ustawienia kontroli. 52

53 Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące wyceny materiału. Uzupełniamy następujące pola: Klasa wyceny Sterowanie ceną V dla materiałów zakupowych S dla materiałów z produkcji własnej 3. Jednostka ceny

54 Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 2 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące określania najmniejszej wartości materiału. 54

55 Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące kalkulacji materiałowej dla materiału. Dla materiałów zakupowych uzupełniamy następujące pola: Bez kalkulacji zaznaczone 2. Pochodzenie materiału - zaznaczone Dla półwyrobów i wyrobów uzupełniamy pola: 4 1. Bez kakulacji - pozostaje niewypełnione. 2. Pochodzenie materiału zaznaczone 3. Kalkulacja ze struktury - zaznaczone 4. Wielkość partii kalkulacji

56 Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 2 W tej zakładce wyświetlane są dane dotyczące kalkulacji planowej oraz wyceny dla materiału. Poprzez naciśnięcie ikony dane podstawowe materiału zostaną zapisane. 56

57 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Rekord informacyjny materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

58 Tworzenie rekordu informacyjnego Transakcja ME11 Rekord informacyjny zawiera informacje dotyczące przypisania do dostawcy, do działu zaopatrzenia oraz warunki cenowe i warunki logistyczne w nawiązaniu do dostawcy. ME11 tworzenie rekordu informacyjnego ME12 zmiana rekordu informacyjnego ME13 - wyświetlanie rekordu informacyjnego Aby założyć nowy rekord informacyjny należy uruchomić transakcje ME11 i uzupełnić następujące pola: 1. Dostawca Materiał R-101-nazwa użytkownika 3. Dział Zaopatrzenia Zakład Typ inform. - Standardowy 58

59 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane ogólne 4 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą Należy uzupełnić nastepujące pola: 1. Nr materiału dostawcy Sprzedawca - Hr. Schneider 3. Telefon wpisać numer telefonu 4. Przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 1 59

60 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 1 1 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą i działem zaopatrzenia. 2 3 i Należy uzupełnić następujące pola: 1. Planowany czas dostawy 2 dni 2. Grupa zaopatrzenia Ilość standardowa Ilość minimalna SF PrzM zaznaczyć 6. Kod podatku V1 7. Cena netto 10 EUR / 100 M 8. Incoterms DDP Hamburg Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 2 60

61 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 2 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące oferty dostawcy dla materiału. Można uzupełnić następujące pola: Oferta 1234/TEST 2. Oferta ważna od Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych dotyczących tekstu 61

62 Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 2 1. W tej zakładce wyświetlane są teksty zamówienia z danych podstawowych materiału oraz możliwe jest wprowadzenie dodatkowych tekstów. 2. Poprzez naciśnięcie przycisku Warunki przechodzimy do Warunków cenowych dla materiału u danego dostawcy. 1 62

63 Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 1. W tej zakładce możemy wprowadzić dodatkowe warunki cenowe dla dostawcy danego materiału, takie jak: Rabaty Skonta Upusty 2. Poprzez naciśnięcie ikony rekord informacyjny materiału zostanie zapisany. 63

64 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Zgłoszenie zapotrzebowania Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

65 Zgłoszenia zapotrzebowania ME51N /ME52N/ME53N 1. Zgłoszenie Zapotrzebowania jest dokumentem potwierdzającym zapotrzebowanie na zakup materiału lub usługi. Po zatwierdzeniu (zwolnieniu) przez osoby odpowiedzialne za obszary w organizacji w referencji do Zapotrzebowania materiałowego są tworzone Zamówienia do dostawców. 2. Zgłoszenie Zapotrzebowania w przeciwieństwie do Zamówienia nie jest dokumentem obligatoryjnym w systemie R3 SAP. 3. Zgłoszenie Zapotrzebowania może zostać utworzone w referencji do Zapytania ofertowego. 4. Transakcje używane do obsługi Zgłoszenie Zapotrzebowania: ME51N - Tworzenie Zgłoszenia zapotrzebowania ME52N Zmiana Zgłoszenia zapotrzebowania ME53N Wyświetlanie Zgłoszenia zapotrzebowania ME54N - Zatwierdzanie indywidualne ME59N Tworzenie zamówienia automatycznie przez zgł. zapotrz. 65

66 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Wprowadzić numer materiału R-101-nazwa użytkownika 2. Wprowadzić ilość Wprowadzić datę dostawy: Wprowadzić zakład Wprowadzić skład Wprowadzić grupę zaopatrzeniową

67 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Dane w polu Planowany czas dostawy i Czas przetwarzania materiału zostały przejęte z danych podstawowych materiału i rekordu informacyjnego. 67

68 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Cena ewidencyjna została przejęta z rekordu informacyjnego dla dostawcy

69 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można już z góry zdefiniować u którego dostawcy ten materiał lub usługa ma zostać zakupiona. To zgłoszenie zapotrzebowania jest utworzone dla dostawcy 1000 w referencji do rekordu informacyjnego

70 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można podać osobę zlecającą zapotrzebowanie 70

71 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty tekst zamówienia z danych materialu 71

72 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty adres dostawy z danych zakładu 72

73 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N 1. Należy sprawdzić zgłoszenie zapotrzebowania pod kątem błedów klikając w ikonę : 2. Aby zapisać zgłoszenie zapotrzebowania kliknąć w ikonę: Po zapisie pojawi się komunikat 73

74 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Zapytanie Ofertowe Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 74

75 Zapytanie ofertowe w SAP 1. Zapytanie ofertowe jest dokumentem generowanym w systemie SAP i wysyłanym do dostawcy w celu otrzymania oferty cenowej na materiały lub usługi wyspecyfikowane w zgłoszeniu zapotrzebowania. Na jego podstawie tworzy się w systemie Ofertę. 2. Zapytanie ofertowe - jest dokumentem nieobligatoryjnym, wspierającym proces realizacji zamówienia. 3. Zapytanie ofertowe może zostać utworzone także w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania lub umowy ramowej. 4. Najczęściej używane transakcje w systemie SAP w procesie zapytania ofertowego to: ME41 Tworzenie zapytania ofertowego ME42 Zmiana zapytania ofertowego ME43 Wyświetlanie zapytania ofertowego ME4L - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg dostawcy ME4M - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg materiału MESRV4 - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych dla usługi ME9A Wyprowadzanie komunikatów 75

76 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Tworzenie zapytania ofertowego w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 1. Wybieramy rodzaj zapytania ofert. AN Podajemy termin do kiedy dostawca powinien złożyć ofertę. 3. Wprowadzamy dział zaopatrzenia Wprowadzamy Grupę zaopatrzeniową Wybieramy: Tworzenie w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 76

77 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Wybieramy numer materiału. R-101-nazwa użytk.. 2. Wprowadzamy zakład Naciskamy Enter

78 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzamy Numer zbiorczy 1 2. Naciskamy Enter 78

79 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Pozycja 10 ze zgłoszenia zapotrzebowania została przejęta do zapytania ofertowego 2. Naciskamy Kopiowanie+Szczegóły aby przejść do szczegółów pozycji 79

80 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane pozycji: Ilość zapytania ofertowego. 2. Termin do, którego dostawca powinien dostarczyć ofertę. 3. Datę dostawy 4. Dane dotyczące monitów. 5. Naciskamy aby przejść do danych dodatkowych pozycji 80

81 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 3. Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane dodatkowe pozycji: Planowany czas dostawy. 2. Warunki dostawy Incoterms. 3. Naciskamy aby przejść do przeglądu pozycji

82 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzić adres dostawcy przez naciśnięcie ikony. 82

83 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzić adres dostawcy z listy rozwijanej. Nacisnąć Enter 2. Poprzez naciśnięcie na ikonę przejść z powrotem do przeglądu pozycji. 83

84 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Zapytanie ofertowe może zostać wyprowadzone z systemu SAP jako wydruk formularza Zapytania ofertowego 1. Aby wyprowadzić komunikaty należy wybrać ikonę drukarki. 84

85 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Aby wydrukować formularz Zapytania ofertowego należy: 1. Zaznaczyć linie z rodzajem informacji wyjściowej. 2. Wybrać środek komunikacji urządzenie wyjściowe LP01 3. Wybrać w danych dodatkowych rodzaj przetwarzania i czas wysyłania informacji wyjściowej. 85

86 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wpisać nazwę urządzenia wyjściowego drukarki LP01 2. Aby wydrukować natychmiast, bez zwolnienia wydruku w spool zaznaczyć to pole. W przeciwnym razie wydruk będzie oczekiwał na zwolnienie w spool w Transakcji SP01. 86

87 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wybrać sposób i czas wykonania wyprowadzenia wydruku. 2. Wyjść do poprzedniego ekranu i zapisać za pomoca ikony dyskietki 87

88 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Wprowadzić numer dokumentu zapytania ofertowego. 2. Wybrać status przetwarzania 3. Nacisnąć ikonę Wykonanie 2. 88

89 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Zaznaczyć dokument zaopatrzeniowy. 2. Aby przed wydrukiem wyświetlić na ekranie formularz dokumentu zaopatrzeniowego należy wybrać Wyświetlanie informacji wyjściowej 3. Aby wydrukować formularz należy wybrać na ekranie Wyprowadzenie informacji wyjściowej. 89

90 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Podgląd komunikatu zapytania ofertowego. 90

91 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Oferta Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 91

92 Oferta w systemie SAP MM 1. Oferta w systemie SAP jest wprowadzonym dokumentem ofertowania cenowego przesłanym przez Dostawcę do danej organizacji w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. Oferta zawiera dane przedmiotu oferty (materiał, usługa), warunki dostawy, kondycje cenowe oraz warunki dotyczące ważności oferty. 2. Oferta jako dokument w zaopatrzeniu jest dokumentem nieobligatoryjnym. 3. Ofertę tworzy się zawsze w referencji do Zapytania ofertowego i posiada ona ten sam numer dokumentu zaopatrzeniowego. 4. Najczęściej używane transakcje w procesie ofertowania: ME47 Opracowanie oferty ME48 Wyświetlanie oferty ME49 Lista porównań cenowych 92

93 Opracowanie Ofert ME Aby opracować ofertę proszę wprowadzić numer zapytania ofertowego. 2. Nacisnąć ikonę Nagłówka. 93

94 Opracowanie Ofert Dane Nagłówka - ME47 10 Należy uzupełnić następujące pola: 1. Początek okresu ważności 2. Koniec okresu ważności 3. Warunki płatności 4. Incoterms Data oferty 6. Znak kontrahenta Oferta Sprzedawca 9. Telefon Przechodzimy do ekranu: Przegląd pozycji 94

95 Opracowanie Ofert Przegląd pozycji - ME Należy uzupełnić następujące pola: Data dostawy Cena netto Jednostka ceny Jednostka miary zamówienia M 5. Zaznaczamy linie pozycji 6. Przechodzimy do ekranu: Warunki pozycji 95

96 Opracowanie Ofert Warunki cenowe dla pozycji - ME Należy uzupełnić 3. następujące pola: Na ekranie pojawią nam się wprowadzone warunki (kondycje) cenowe dla pozycji: 1. PBXX Cena brutto 10 EUR 100 M 2. SKTO Skonto - -3% 3. Można wprowadzić dodatkowe warunki cenowe. 96

97 Opracowanie Ofert Szczegóły dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się szczegóły pozycji oferty: 1. Uzupełnić kod podatku V

98 Opracowanie Ofert Dane dodatkowe dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się dane dodatkowe pozycji oferty: 98

99 Opracowanie Ofert Plan dostaw dla pozycji - ME47 1. Na poziomie pozycji oferty możemy wprowadzić plan (harmonogram) dostaw dla pozycji. 2. Ten wstępnie wprowadzony plan dostaw będzie przejęty do zamówienia utworzonego na podstawie oferty. 3. Zapisać ofertę. 99

100 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Lista porównań cen ofertowych Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 100

101 Lista porównań cen ofertowych ME49 W tej transakcji możemy zrobić porównanie ofert dla tego samego materiału od różnych dostawców. 1. Wpisujemy Dział zaop Podajemy nr oferty - * Wpisujemy nr materiału- R Oferta średniej wartości 5. Oferta wartości minimalnej Podstawa oprocentowania Wliczenie skonta 8. Wliczanie kosztów dostawy 9. Określenie ceny efektywnej

102 Lista porównań cen ofertowych ME49 Na ekranie pojawi się nam porównanie cen ofertowych: Na podstawie tego porównania możemy dokonać wyboru najbardziej korzystnej oferty cenowej dla materiału lub usługi. 102

103 Ktokolwiek myśli i mówi: Nie potrafię!, stwarza tylko dla siebie niepotrzebne ograniczenia. Powierzchnia skrzydeł trzmiela wynosi 0,7 cm 2 a jego waga wynosi 1,2 grama. Zgodnie z zasadami awiacji, przy tych warunkach latanie jest niemożliwe. Trzmiel o tym nie wie po prostu fruwa. 103

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ FI Financial Accounting

MODUŁ FI Financial Accounting MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo