Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP ABC systemu SAP R/3 Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

2 Przygotowanie komputera z włączonym oprogramowaniem typu firewall 1. Należy skonfigurować komunikację przychodzącą i wychodzącą w następujący sposób: SAP WEB GUI port: 8000 SAP GUI porty: Panel sterowania Zapora systemu Windows Ustawienia zaawansowane 2. W drzewie Zapora systemu Windows zaznaczamy opcję Reguły przychodzące i z menu kontekstowego wybieramy polecenie: Nowa reguła. 3. W kolejnym kroku wybieramy Port i przechodzimy do kolejnego kroku kreatora. W kolejnym kroku zezwalamy na połączenie. W pole określone porty lokalne wpisujemy: Przez analogię dodajemy kolejne trzy wpisy. 2

3 Logowanie do SAP za pośrednictwem przeglądarki internetowej 1. Do przeglądarki internetowej należy skopiować link: 2. W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska cyfry odróżniające powtarzające się litery w loginach 3

4 Architektura Systemu R3 SAP Pakiet SAP R/3 tworzą następujące moduły: Controlling - Controlling (CO) Controlling Przedsiębiorstwa - Enterprise Controlling (EC) Finanse - Financial Accounting (FI) Zarządzanie Kadrami - Human Resource (HR) Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem - Plant Maintenance and Service Mgmt (PM) Zarządzanie Inwestycjami - Investment Management (IM) Gospodarka Materiałowa - Materials Management (MM) Sprzedaż i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD) Planowanie Produkcji - Production Planning (PP) Zarządzanie Jakością - Quality Management (QM) System Projektowy - Project System (PS) Płynność Finansowa - Treasury (TR) Przepływy Robocze - Worklflow (WF) Środki Trwałe - Assets Management (AM) Dodatkowe moduły przeznaczone dla poszczególnych branż. 4

5 Architektura Systemu R3 SAP 5

6 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł MM MM - Material Management MM - MRP Material Requirement Planning MM - PUR Purchasing MM - IM Inventory Management MM - WM Warehouse Management MM - IV Invoice Verification MM - IS Information System MM - EDI Electronic Data Interchange Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie Planowanie potrzeb materiałowych Zakupy Zarządzanie inwentaryzacją Zarządzanie magazynem Weryfikacja faktur Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 6

7 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł SD SD Sales and Distribution SD - MD Master Data SD - CAS Sales Support SD - SLS Sales SD - SHP Shipping SD - BIL Billing SD - EDI Electronic Data Interchange SD - IS Sales and Distribution Information System Sprzedaż i dystrybucja Dane podstawowe Wspomaganie sprzedaży Przyjmowanie zamówień Wysyłanie sprzedanych produktów Fakturowanie i księgowanie w FI Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 7

8 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP PP Production Planning PP-BD Basic Data for Production PP-SOP Sales and Operations Planning PP-MP Master Planning PP-MRP Material Requirement Planning PP-CRP Capacity Requirement Planning PP- SFC Production Orders PP-PC Production Costing Planowanie produkcji Dane podstawowe produkcji Planowanie sprzedaży i operacji Główne planowanie Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie zdolności produkcyjnych Zlecenia produkcyjne Kosztorysowanie produkcji 8

9 Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP i PM PP-PI Production Planning for Process Industry PP - SHE Safety, Health and Environment PM - Plant Maintenance PM -EQM Equipment and Technical Objects PM - PRM Preventive Maintenance PM - WOC Maintenance Order Management PM-PRO Maintenance Projects PM -SMA Service Management PMIS Plant Maintenance Information System Planowanie produkcji dla przemysłu procesowego Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Utrzymanie zakładu produkcyjnego Urządzenia i techniczne obiekty Zapobieganie naprawom Zarządzanie naprawami Projekty utrzymania urządzeń Zarządzanie serwisowaniem System Informacyjny 9

10 Struktura Organizacji w SAP Instalacja Mandant Jednostka Gospodarcza FI Obszar rachunku Kosztów CO Zarządzanie Personelem HR Dział zaopatrzenia MM Dział sprzedaży SD Dział personalny Dział personalny Grupa zaopatrzeniowa Grupa zaopatrzeniowa Kanał dystrybucji Kanał dystrybucji Zakład Zakład Dziedzina Dziedzina Punkt wysyłkowy Punkt wysyłkowy Skład Skład Skład Magazyn Magazyn 10

11 Struktura Organizacji w SAP 1. Instalacja R/3 (instance) Często stosowana do oddzielenia instalacji systemu, przeznaczonej dla produkcji i instalacji przeznaczonej do testów. Na pojedynczej instalacji może znajdować się jeden lub wiele mandantów. 2. Mandant (client) - prawnie i organizacyjnie niezależna jednostka wewnątrz systemu R/3: jest jednostką organizacyjną najwyższego poziomu, stanowi logiczną grupę dla jednostek gospodarczych, w kopii systemu musi istnieć co najmniej jeden mandant, między manadantami nie istnieje integracja, każdy mandant zawiera oddzielny i unikalny zbiór Master Data (danych podstaw.) i większości tablic, różne mandanty w tym samym systemie dzielą tę samą, lecz logicznie odrębną bazę danych, między różnymi mandantami mogą wystąpić połączenia związane z modułami finansowymi, na poziomie mandanta może zostać zdefiniowany standardowy plan kont. 11

12 Struktura Organizacji w SAP 3. Jednostka gospodarcza (company code) stanowi prawnie niezależną jednostkę organizacyjną, jedyny poziom, gdzie wymagane jest bilansowanie się ksiąg, w pojedynczym mandancie można zdefiniować wiele jednostek gospodarczych przypisania, które trzeba wykonać na poziomie jednostki gospodarczej: kraj rodzinny, podstawowy język plan kont, rok obrotowy, waluta, 4. Obszar rachunku kosztów (controlling area) jest gospodarczą jednostką organizacyjną prowadzoną w module CO, stanowi narzędzie do standaryzacji miejsc powstawania kosztów, zleceń wewnętrznych i projektów dotyczących jednostek gospodarczych, daje wspólną charakterystykę wszystkich jednostek gospodarczych, przypisanych do obszaru rachunku kosztów poprzez: plan kont, walutę i rok obrotowy 5. Zakład i magazyn (plant and warehouse) jednostki gospodarcze mogą być podzielone na jednostki operacyjne, zwane zakładami, zakłady są używane w modułach logistycznych, to w nich przebiegają procesy logistyczne dla każdego zakładu można zdefiniować oddzielne magazyny, 12

13 Łańcuch procesów SAP MM: Zaopatrzenie (Zakupy) System informacyjny zakupów Ocena dostawcy Kontrola zapasów Bieżące zobow. finansowe Controlling zapasów Aktualizacja kosztów bieżących Planowanie Disposition potrzeb materiałowych Zgłoszenie Zapotrzeb. Zamówienie Umowa ramowa Przyjęcie towaru Dostawa zwrotna Weryfikacja faktur Noty kredytowe Płatności Zapytanie, oferta Rekord info zaop. Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faks, EDI) / wewnętrzna (mail) 13

14 Łańcuch procesów: SAP SD - Sprzedaż i dystrybucja Kontrola dostępności Kontrola limitu kredyt. Informacyjny system sprzedaży analiza zyskowności Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie Koszty bieżące Faza pre-sales Zapytanie/ oferta Zamówienie Dostawa Zestawienie kosztów Należności Umowa ramowa Eksport Transport Proces udzielania rabatów Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faksx, EDI) / wewnętrzna (workflow) 14

15 Wygląd SAP GUI za pośrednictwem przeglądarki internetowej 15

16 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI 1. Z witryny należy pobrać plik: gui.zip 2. Paczkę instalacyjną należy wyodrębnić z pliku *.zip 3. Po instalacji aplikację SAP GUI należy uruchomić ikoną SAP Logon 4. Z menu kontekstowego Połączenia wybieramy Dodawanie nowego wpisu 16

17 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI W kolejnym oknie naciskamy przycisk Kontynuacja 17

18 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Okno zawierające parametry połączenia z systemem wypełniamy zgodnie z wzorem poniżej: 18

19 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Wybieramy ustawienia sieci dla połączeń przez Internet 19

20 Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Po dodaniu połączenia dwukrotnym kliknięciem na nazwie połączenia inicjujemy połączenie z serwerem SAP WSB W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska cyfry 20

21 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) 1. Pierwszym krokiem jest skasowanie pojawiającego się domyślnie menu Ulubione, które nie jest dostosowane do potrzeb ćwiczeń, które będą wykonywane w tym systemie. W tym celu: Klikamy na Ulubione (Favorites) prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie: Usuwanie wszystkich ulubionych (Delete all favorites) 21

22 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Projektujemy na własne potrzeby menu Ulubione. Wybierając z menu kontekstowego polecenie: Wstawianie foldera (Insert folder). 22

23 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Proponowana struktura folderów menu Ulubione poniżej. Dostawca Miejsca pracy Rachunek Wysyłka Koszty Zamówienie kupna MRP Zamówienie sprzedaży Produkcja Kontrola jakości Materiał W pole Nazwa foldera (Folder name) wpisujemy nazwę folderu. 23

24 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Transakcje do menu dodajemy poleceniem: Wstawianie transakcji (Insert transaction) np.: Kod transakcji MM01 24

25 Organizacja menu: Ulubione (Favorites) W trakcie zajęć z systemem SAP systematycznie będzie budowane indywidualne menu Ulubione dostawane do potrzeb dydaktycznych. 25

26 Wywoływanie transakcji w systemie SAP R3 1. Wybór transakcji następuje poprzez wpisanie jej symbolu w pole, które jest elementem paska narzędzi i naciśnięcie klawisza <Enter>. Transakcje systemowe można także wybrać z menu. 2. Transakcje oprócz symbolu literowego posiadają standardowe oznaczenie cyfrowe, np. : MK01 tworzenie dostawcy w dziale zaopatrzenia MK02 zmiana dostawcy w dziale zaopatrzenia MK03 wyświetlanie dostawcy w dziale zaopatrzenia 26

27 Menu główne SAP R/3 wybór transakcji Poszczególne transakcje możemy uruchomić poprzez: 1. Wpisanie kodu transakcji w polu wyboru 2. Poprzez wybranie transakcji z MENU i dwukrotne kliknięcie. 27

28 Cechy interfejsu użytkownika SAP. 28

29 Cechy interfejsu użytkownika SAP. Akceptacja wyboru. Zatwierdzanie Dostsosowanie układu Pomoc Zapisanie zmian. Powrót wstecz do poprzedniego ekranu Powrót wstecz do głównego ekranu lub MENU Tworzenie skrótu Otwieranie nowej sesji (okna) Skok do końca dokumentu (ostatniej strony) Skok do następnej strony Zaniechanie (opuszczenie) transakcji bez zapisu zmian Wydruk Wyszukaj Wyszukaj nastepne Skok do poprzedniej strony Skok do początku dokumentu (pierwszej strony) 29

30 Cechy interfejsu użytkownika SAP. 30

31 Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wchodzimy w SAP Business Workplace SAP Businnes Workplace 2. Następnie wybieramy: Nowy komunikat : 31

32 3. Uzupełniamy pola: Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wpisujemy tytuł wiadomości 2. Wpisujemy treść wiadomości 3. Wpisujemy nazwę użytkownika SAP 5. Zaznaczamy błyskawicę, zaznaczając informacje ekspresową 4. Wybieramy typ odbiorcy 32

33 Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 4. Wysyłanie wiadomości kliknąć w ikonkę 5. Użytkownik SAP otrzyma wiadomość w panelu głównym po zalogowaniu się do programu. 33

34 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM - Tworzenie danych podstawowych materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

35 Tworzenie Materiałów w SAP 1. W systemie R3 SAP występują predefiniowane profile rodzajów materiałów, np.: 2. Istnieje też możliwość tworzenia własnych profili rodzajów materiałów specyficznych dla użytkowników. Takie rodzaje materiałów powinny zaczynać się od litery: Z, np.: 35

36 Dane podstawowe materiałów 1. W systemie R3 SAP do zarządzania danymi podstawowymi materiałów najczęściej używane są następujące transakcje: MM01 Tworzenie materiału MM02 Zmiana materiału MM03 Przegląd materiału MM50 Rozszerzanie wglądów materiału MM04 Wyświetlanie zmian dla materiału. MM06 Ustawianie znacznika usuwania dla materiału. MM17 Zbiorcze opracowywanie materiałów MMAM - Zmiana rodzaju materiału MM60 Lista materiałów MMSC Zbiorcze wprowadzanie składów dla materiału. 36

37 Tworzenie nowego materiału Transakcja - MM01 Nowy materiał można założyć w SAP w dwojaki sposób: 1. Poprzez tworzenie od podstaw, poprzez wypełnianie wszystkich wymaganych pól w zakładkach. 2. Poprzez kopiowanie na podstawie wzorca, materiału referencyjnego. 1. Wprowadź numer Materiału R-101-Nazwa użytkownika 2. Wprowadź Branże Budowa Maszyn 3. Wprowadź Rodzaj materiału - Surowiec 4. Jeżeli zakładamy materiał przez kopiowanie wzorca to należy podać numer materiału wzorcowego R

38 Tworzenie nowego materiału MM01 1. Należy wybrać wglądy materiału, które chcemy założyć 3. Wybieramy Poziomy organizacyjne 4. Należy wybrać Zakład 1000 i Skład 0002 w których chcemy założyć materiał 2. Wglądy można wstępnie zdefiniować, aby podczas tworzenia następnych materiałów były automatycznie wybierane. W tym celu należy zapisać wybrane wglądy jako ustawienie wstępne 6. Zatwierdzamy wybór. 5. Można zapisać wybrane dane jako ustawienia wstępne 38

39 Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe Uzupełniamy następujące pola: 1. Nazwa materiału Linka stalowa Podst. jedn. miary - M 3. Grupa mat Gr. Typów pozycji - NORM 5. Waga brutto Waga netto Jednostka wagi - M 39

40 Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe 2 1. W tej zakładce możemy przypisać do materiału następujące dane: Dotyczące norm technicznych 2. Oddziaływania na środowisko 3. Schematy konstrukcyjne rysunki, projekty itp

41 Tworzenie materiału MM01 Zaopatrzenie 2 1 W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące działu zaopatrzenia do materiału : 1. Grupa zaopatrzeniowa Klucz wart. zaopat Czas przetwarz. PrzM w dniach

42 Tworzenie materiału MM01 Handel Zagr. Import W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące importu w handlu zagranicznym : 1. Nr mat. / Nr kodu importu Grupa eksp. / import Kraj pochodzenia - DE 4. Region pochodzenia

43 Tworzenie materiału MM01 Tekst zamówienia W tej zakładce przypisujemy teksty zamówienia, które będą pobierane do zamówienia. Teksty można wprowadzić w różnych językach. 43

44 Tworzenie materiału MM01 MRP1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: Rodzaj MRP - PD 2. Kontroler MRP Klucz wielkości partii - EX 4. Wartość zaokrąglenia

45 Tworzenie materiału MM01 MRP W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: 1. Rodzaj nabycia - F 2. Pobranie wsteczne Skład produkcyjny Nabycie zewnętrzne: Skład Czas przetwarzania PrzM Planowany czas dostawy Klucz horyzontu Zapas bezpieczeństwa Wskaźnik czasu bezpieczeństwa Czas bezpieczeństwa w dniach

46 Tworzenie materiału MM01 MRP3 1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla planowania i kontroli dostępności materiału. Uzupełniamy następujące pola: Wskaźnik okresu - M 2. Grupa strategii Tryb zużycia Kontrola dostępności

47 Tworzenie materiału MM01 MRP4 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla: Rozwinięcia specyfikacji materiałowej i zapotrzebowań zależnych 2. Sterowania wycofywaniem 3. Produkcji seryjnej 4. MRP Składu

48 Tworzenie materiału MM01 Prognoza W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące dla prognozy materiałowej. Uzupełniamy następujące pola: 1. Model prognozy - J 2. Ilość okresów historycznych Ilość okresów prognozy Inicjalizacja - X 5. Granica śledzenia Automatyczne ponowne ustawianie - V 7. Procedura wyboru modelu

49 Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 1 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 1. Warunków przechowywania 2. Okresów przechowywania materiału. 2 49

50 Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 2 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 2 1. Objętości i ciężaru materiału. 2. Ogólne parametry zakładu. 50

51 Tworzenie materiału MM01 Gospodarka magazynowa 1 i 2 W tych zakładkach przypisujemy parametry dotyczące materiału w module WM. 51

52 Tworzenie materiału MM01 Zarządzanie jakością 1 2 W tej zakładce definiujemy czy materiał jest zdefiniowany dla kontroli jakości. Ważne pola to: 1. Czas przetwarzania PrzM Ustawienia kontroli. 52

53 Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące wyceny materiału. Uzupełniamy następujące pola: Klasa wyceny Sterowanie ceną V dla materiałów zakupowych S dla materiałów z produkcji własnej 3. Jednostka ceny

54 Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 2 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące określania najmniejszej wartości materiału. 54

55 Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące kalkulacji materiałowej dla materiału. Dla materiałów zakupowych uzupełniamy następujące pola: Bez kalkulacji zaznaczone 2. Pochodzenie materiału - zaznaczone Dla półwyrobów i wyrobów uzupełniamy pola: 4 1. Bez kakulacji - pozostaje niewypełnione. 2. Pochodzenie materiału zaznaczone 3. Kalkulacja ze struktury - zaznaczone 4. Wielkość partii kalkulacji

56 Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 2 W tej zakładce wyświetlane są dane dotyczące kalkulacji planowej oraz wyceny dla materiału. Poprzez naciśnięcie ikony dane podstawowe materiału zostaną zapisane. 56

57 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Rekord informacyjny materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

58 Tworzenie rekordu informacyjnego Transakcja ME11 Rekord informacyjny zawiera informacje dotyczące przypisania do dostawcy, do działu zaopatrzenia oraz warunki cenowe i warunki logistyczne w nawiązaniu do dostawcy. ME11 tworzenie rekordu informacyjnego ME12 zmiana rekordu informacyjnego ME13 - wyświetlanie rekordu informacyjnego Aby założyć nowy rekord informacyjny należy uruchomić transakcje ME11 i uzupełnić następujące pola: 1. Dostawca Materiał R-101-nazwa użytkownika 3. Dział Zaopatrzenia Zakład Typ inform. - Standardowy 58

59 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane ogólne 4 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą Należy uzupełnić nastepujące pola: 1. Nr materiału dostawcy Sprzedawca - Hr. Schneider 3. Telefon wpisać numer telefonu 4. Przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 1 59

60 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 1 1 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą i działem zaopatrzenia. 2 3 i Należy uzupełnić następujące pola: 1. Planowany czas dostawy 2 dni 2. Grupa zaopatrzenia Ilość standardowa Ilość minimalna SF PrzM zaznaczyć 6. Kod podatku V1 7. Cena netto 10 EUR / 100 M 8. Incoterms DDP Hamburg Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 2 60

61 Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 2 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące oferty dostawcy dla materiału. Można uzupełnić następujące pola: Oferta 1234/TEST 2. Oferta ważna od Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych dotyczących tekstu 61

62 Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 2 1. W tej zakładce wyświetlane są teksty zamówienia z danych podstawowych materiału oraz możliwe jest wprowadzenie dodatkowych tekstów. 2. Poprzez naciśnięcie przycisku Warunki przechodzimy do Warunków cenowych dla materiału u danego dostawcy. 1 62

63 Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 1. W tej zakładce możemy wprowadzić dodatkowe warunki cenowe dla dostawcy danego materiału, takie jak: Rabaty Skonta Upusty 2. Poprzez naciśnięcie ikony rekord informacyjny materiału zostanie zapisany. 63

64 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Zgłoszenie zapotrzebowania Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak

65 Zgłoszenia zapotrzebowania ME51N /ME52N/ME53N 1. Zgłoszenie Zapotrzebowania jest dokumentem potwierdzającym zapotrzebowanie na zakup materiału lub usługi. Po zatwierdzeniu (zwolnieniu) przez osoby odpowiedzialne za obszary w organizacji w referencji do Zapotrzebowania materiałowego są tworzone Zamówienia do dostawców. 2. Zgłoszenie Zapotrzebowania w przeciwieństwie do Zamówienia nie jest dokumentem obligatoryjnym w systemie R3 SAP. 3. Zgłoszenie Zapotrzebowania może zostać utworzone w referencji do Zapytania ofertowego. 4. Transakcje używane do obsługi Zgłoszenie Zapotrzebowania: ME51N - Tworzenie Zgłoszenia zapotrzebowania ME52N Zmiana Zgłoszenia zapotrzebowania ME53N Wyświetlanie Zgłoszenia zapotrzebowania ME54N - Zatwierdzanie indywidualne ME59N Tworzenie zamówienia automatycznie przez zgł. zapotrz. 65

66 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Wprowadzić numer materiału R-101-nazwa użytkownika 2. Wprowadzić ilość Wprowadzić datę dostawy: Wprowadzić zakład Wprowadzić skład Wprowadzić grupę zaopatrzeniową

67 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Dane w polu Planowany czas dostawy i Czas przetwarzania materiału zostały przejęte z danych podstawowych materiału i rekordu informacyjnego. 67

68 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Cena ewidencyjna została przejęta z rekordu informacyjnego dla dostawcy

69 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można już z góry zdefiniować u którego dostawcy ten materiał lub usługa ma zostać zakupiona. To zgłoszenie zapotrzebowania jest utworzone dla dostawcy 1000 w referencji do rekordu informacyjnego

70 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można podać osobę zlecającą zapotrzebowanie 70

71 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty tekst zamówienia z danych materialu 71

72 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty adres dostawy z danych zakładu 72

73 Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N 1. Należy sprawdzić zgłoszenie zapotrzebowania pod kątem błedów klikając w ikonę : 2. Aby zapisać zgłoszenie zapotrzebowania kliknąć w ikonę: Po zapisie pojawi się komunikat 73

74 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Zapytanie Ofertowe Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 74

75 Zapytanie ofertowe w SAP 1. Zapytanie ofertowe jest dokumentem generowanym w systemie SAP i wysyłanym do dostawcy w celu otrzymania oferty cenowej na materiały lub usługi wyspecyfikowane w zgłoszeniu zapotrzebowania. Na jego podstawie tworzy się w systemie Ofertę. 2. Zapytanie ofertowe - jest dokumentem nieobligatoryjnym, wspierającym proces realizacji zamówienia. 3. Zapytanie ofertowe może zostać utworzone także w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania lub umowy ramowej. 4. Najczęściej używane transakcje w systemie SAP w procesie zapytania ofertowego to: ME41 Tworzenie zapytania ofertowego ME42 Zmiana zapytania ofertowego ME43 Wyświetlanie zapytania ofertowego ME4L - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg dostawcy ME4M - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg materiału MESRV4 - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych dla usługi ME9A Wyprowadzanie komunikatów 75

76 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Tworzenie zapytania ofertowego w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 1. Wybieramy rodzaj zapytania ofert. AN Podajemy termin do kiedy dostawca powinien złożyć ofertę. 3. Wprowadzamy dział zaopatrzenia Wprowadzamy Grupę zaopatrzeniową Wybieramy: Tworzenie w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 76

77 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Wybieramy numer materiału. R-101-nazwa użytk.. 2. Wprowadzamy zakład Naciskamy Enter

78 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzamy Numer zbiorczy 1 2. Naciskamy Enter 78

79 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Pozycja 10 ze zgłoszenia zapotrzebowania została przejęta do zapytania ofertowego 2. Naciskamy Kopiowanie+Szczegóły aby przejść do szczegółów pozycji 79

80 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane pozycji: Ilość zapytania ofertowego. 2. Termin do, którego dostawca powinien dostarczyć ofertę. 3. Datę dostawy 4. Dane dotyczące monitów. 5. Naciskamy aby przejść do danych dodatkowych pozycji 80

81 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 3. Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane dodatkowe pozycji: Planowany czas dostawy. 2. Warunki dostawy Incoterms. 3. Naciskamy aby przejść do przeglądu pozycji

82 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzić adres dostawcy przez naciśnięcie ikony. 82

83 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wprowadzić adres dostawcy z listy rozwijanej. Nacisnąć Enter 2. Poprzez naciśnięcie na ikonę przejść z powrotem do przeglądu pozycji. 83

84 Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Zapytanie ofertowe może zostać wyprowadzone z systemu SAP jako wydruk formularza Zapytania ofertowego 1. Aby wyprowadzić komunikaty należy wybrać ikonę drukarki. 84

85 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Aby wydrukować formularz Zapytania ofertowego należy: 1. Zaznaczyć linie z rodzajem informacji wyjściowej. 2. Wybrać środek komunikacji urządzenie wyjściowe LP01 3. Wybrać w danych dodatkowych rodzaj przetwarzania i czas wysyłania informacji wyjściowej. 85

86 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wpisać nazwę urządzenia wyjściowego drukarki LP01 2. Aby wydrukować natychmiast, bez zwolnienia wydruku w spool zaznaczyć to pole. W przeciwnym razie wydruk będzie oczekiwał na zwolnienie w spool w Transakcji SP01. 86

87 Tworzenie Zapytania ofertowego ME Wybrać sposób i czas wykonania wyprowadzenia wydruku. 2. Wyjść do poprzedniego ekranu i zapisać za pomoca ikony dyskietki 87

88 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Wprowadzić numer dokumentu zapytania ofertowego. 2. Wybrać status przetwarzania 3. Nacisnąć ikonę Wykonanie 2. 88

89 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Zaznaczyć dokument zaopatrzeniowy. 2. Aby przed wydrukiem wyświetlić na ekranie formularz dokumentu zaopatrzeniowego należy wybrać Wyświetlanie informacji wyjściowej 3. Aby wydrukować formularz należy wybrać na ekranie Wyprowadzenie informacji wyjściowej. 89

90 Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Podgląd komunikatu zapytania ofertowego. 90

91 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Oferta Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 91

92 Oferta w systemie SAP MM 1. Oferta w systemie SAP jest wprowadzonym dokumentem ofertowania cenowego przesłanym przez Dostawcę do danej organizacji w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. Oferta zawiera dane przedmiotu oferty (materiał, usługa), warunki dostawy, kondycje cenowe oraz warunki dotyczące ważności oferty. 2. Oferta jako dokument w zaopatrzeniu jest dokumentem nieobligatoryjnym. 3. Ofertę tworzy się zawsze w referencji do Zapytania ofertowego i posiada ona ten sam numer dokumentu zaopatrzeniowego. 4. Najczęściej używane transakcje w procesie ofertowania: ME47 Opracowanie oferty ME48 Wyświetlanie oferty ME49 Lista porównań cenowych 92

93 Opracowanie Ofert ME Aby opracować ofertę proszę wprowadzić numer zapytania ofertowego. 2. Nacisnąć ikonę Nagłówka. 93

94 Opracowanie Ofert Dane Nagłówka - ME47 10 Należy uzupełnić następujące pola: 1. Początek okresu ważności 2. Koniec okresu ważności 3. Warunki płatności 4. Incoterms Data oferty 6. Znak kontrahenta Oferta Sprzedawca 9. Telefon Przechodzimy do ekranu: Przegląd pozycji 94

95 Opracowanie Ofert Przegląd pozycji - ME Należy uzupełnić następujące pola: Data dostawy Cena netto Jednostka ceny Jednostka miary zamówienia M 5. Zaznaczamy linie pozycji 6. Przechodzimy do ekranu: Warunki pozycji 95

96 Opracowanie Ofert Warunki cenowe dla pozycji - ME Należy uzupełnić 3. następujące pola: Na ekranie pojawią nam się wprowadzone warunki (kondycje) cenowe dla pozycji: 1. PBXX Cena brutto 10 EUR 100 M 2. SKTO Skonto - -3% 3. Można wprowadzić dodatkowe warunki cenowe. 96

97 Opracowanie Ofert Szczegóły dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się szczegóły pozycji oferty: 1. Uzupełnić kod podatku V

98 Opracowanie Ofert Dane dodatkowe dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się dane dodatkowe pozycji oferty: 98

99 Opracowanie Ofert Plan dostaw dla pozycji - ME47 1. Na poziomie pozycji oferty możemy wprowadzić plan (harmonogram) dostaw dla pozycji. 2. Ten wstępnie wprowadzony plan dostaw będzie przejęty do zamówienia utworzonego na podstawie oferty. 3. Zapisać ofertę. 99

100 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Lista porównań cen ofertowych Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 100

101 Lista porównań cen ofertowych ME49 W tej transakcji możemy zrobić porównanie ofert dla tego samego materiału od różnych dostawców. 1. Wpisujemy Dział zaop Podajemy nr oferty - * Wpisujemy nr materiału- R Oferta średniej wartości 5. Oferta wartości minimalnej Podstawa oprocentowania Wliczenie skonta 8. Wliczanie kosztów dostawy 9. Określenie ceny efektywnej

102 Lista porównań cen ofertowych ME49 Na ekranie pojawi się nam porównanie cen ofertowych: Na podstawie tego porównania możemy dokonać wyboru najbardziej korzystnej oferty cenowej dla materiału lub usługi. 102

103 Ktokolwiek myśli i mówi: Nie potrafię!, stwarza tylko dla siebie niepotrzebne ograniczenia. Powierzchnia skrzydeł trzmiela wynosi 0,7 cm 2 a jego waga wynosi 1,2 grama. Zgodnie z zasadami awiacji, przy tych warunkach latanie jest niemożliwe. Trzmiel o tym nie wie po prostu fruwa. 103

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP na przykładzie SAP ECC. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański

System klasy ERP na przykładzie SAP ECC. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański System klasy ERP na przykładzie SAP ECC Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański Plan wykładu 1. Pojęcie i charakterystyka systemów informatycznych zarządzania 2. Typologia informatycznych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji

KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 Spis treści 1. OGÓLNA KONCEPCJA... 3 2. INSTALACJA MODUŁU... 3 3. TWORZENIE LISTU PRZEWOZOWEGO... 6 4. DRUKOWANIE ETYKIETY... 9 2 1.

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo