Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla"

Transkrypt

1 Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla ieinwazyjnych przyrządów medycznych

2 Difficil-S Clinical has been developed and is manufactured by Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. is a British company specialising in the research, development and manufacture of innovative infection control products for use in the healthcare environment. Bio-security is of ever increasing importance in today s world of new and potentially fatal pathogens. Micro-organisms are continually evolving making new disease strains a constant threat in all areas of healthcare. The need for an effective environmental disinfection policy has never been greater. Our mission at Clinimax is to remain at the forefront of bio-security technology by ongoing research and development to continuously improve and formulate a wide range of infection control products under the DIFFICIL-S brand name. Difficil-S Clinical is a supremely powerful broad-spectrum disinfectant cleaner developed to target and kill pathogens within 5 minutes achieving a 5-log reduction of % for use on non invasive medical devices. Difficil-S Clinical to niezwykle silny środek dezynfekujący/ czyszczący o szerokim zakresie działania stworzony w celu namierzenia i zabijania patogenów w przeciągu 5 minut osiągając 100 tys. razy większą skuteczność na poziomie 99,999% podczas czyszczenia i dezynfekowania nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical to produkt opracowany i wyprodukowany przez Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. to brytyjska firma specjalizująca się w prowadzeniu badań, wdrażaniu i produkowaniu innowacyjnych produktów odkażających znajdujących zastosowanie w ochroniezdrowia. Wraz z pojawieniem się i rozwojem nowych i potencjalnie śmiertelnych patogenów, waga bio-bezpieczeństwa ciągle wzrasta. Mikroorganizmy nieustannie ewoluują przyczyniając się do powstawania nowych chorób i stanowiąc stałe zagrożenie we wszystkich obszarach ochrony zdrowia. Potrzeba wprowadzenia polityki skutecznej dezynfekcji nigdy nie była tak pilna. Misją Clinimax jest utrzymanie wiodącej pozycji w technologii bio-bezpieczeństwa dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi mającym na celu nieustającą poprawę i opracowanie szerokiej gamy środków odkażających pod nazwą DIFFICIL-S. How is Difficil-S Clinical different to other disinfectants/cleaners? Unlike most disinfectant cleaners which commonly use chlorine as their active ingredient, Difficil-S Clinical uses chlorine dioxide, which has many unique advantages: Gives a 5-log reduction (99.999%) within 5 minutes against pathogens including Clostridium difficile (& spores), MRSA and Norovirus. Can safely be used on mattresses with no deleterious effect. Non-corrosive on metal fittings. Non-carcinogenic when used in combination with organic spills. Solution retains efficacy for 14 days. No harmful or unpleasant gas release yet still giving a powerful 5-log reduction. Difficil-S Clinical formulation has received a Department of Health Rapid Review Panel Level 2 Recommendation. No rinsing required after application (non-cytotoxic). What is chlorine dioxide? Formuła Difficil-S Clinical otrzymała -2gi stopień rekomendacji Komisji Rapid Review z Departamentu Zdrowia Chlorine dioxide is very different from elementary chlorine or hypochlorite both in its behaviour and its chemical structure. Chlorine dioxide has excellent biocidal properties and has been used worldwide for many years to disinfect water treatment plants. It is also used in food production processes and oral hygiene products such as toothpaste and mouthwash. Czym Difficil-S Clinical różni się od innych środków dezynfekujących/czyszczących? W przeciwieństwie do innych dezynfekujących środków czyszczących, w których rolę substancji czynnej odgrywa zwykle chlor, Difficil-S Clinical wykorzystuje niezwykłe właściwości dwutlenku chloru: Daje 100 tys. razy większą skuteczność (99,999%) w przeciągu 5 minut w walce z zarazkami, w tym Clostridium difficile (i zarodnikami), gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę oraz norowirusem. Stosowanie środka na materacach nie jest szkodliwe. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Nie jest rakotwórczy, gdy stosuje się go w połączeniu z wyciekami organicznymi. Roztwór zachowuje trwałość przez 14 dni. Nie wydziela szkodliwego ani niebezpiecznego gazu, dając 100 tys. razy większą skuteczność w zwalczaniu zarazków. Po użyciu nie wymaga spłukiwania (nie jest cytotoksyczny). Czym jest dwutlenek chloru? Dwutlenek chloru różni się znacząco od chloru lub podchlorynu zarówno pod względem właściwości, jak i struktury chemicznej. Dwutlenek chloru wykazuje wyjątkowe biobójcze właściwości i od wielu lat jest stosowany na całym świecie jako środek dezynfekujący w oczyszczalniach ścieków. Wykorzystuje się go także w procesach przetwórstwa żywności i do produkcji produktów higieny jamy ustnej, takich jak pasty do zębów oraz płynów do płukania.

3 Preparation of and use of Difficil-S Clinical Przygotowanie i stosowanie Difficil-S Clinical Evaluation study at HPA Microbiological Services Division, Porton Down Badanie w Oddziale Usług Mikrobiologicznych HPA w Porton Down Difficil-S Clinical is extremely simple to prepare and use. Difficil-S Clinical jest niezmiernie łatwy do przygotowania i zastosowania. An independent study by Speight et al (2011) to assess the efficacy of a range of commercial Niezależne badanie przeprowadzone przez Speight i innych (2011) w celu oceny skuteczności gamy Using the Difficil-S Clinical bottle provided, simply add 500mls COLD water and then, add sachets A and B. Secure the closed cap to the bottle and agitate gently for 30 seconds, to prevent foaming. The solution is now ready to use. Do dołączonej butelki Difficil-S Clinical wlej po prostu 500 ml ZIMNEJ wody, a następnie dodaj zawartość saszetek A i B. Zakręć nakrętkę i wstrząśnij lekko butelkę przez 30 sekund unikając spienienia. Roztwór jest gotowy do użycia. products including Difficil-S Clinical, against Clostridium difficile spores (NCTC 11209) following BS EN 13704:2002 of European standards proved the efficiency of the product, and showed that no other chemical disinfectant tested was more effective. produktów komercyjnych, w tym Difficil-S Clinical, przeciw zarodnikom Clostridium difficile (NCTC 11209) zgodnie z Europejskim Standardem BS EN 13704:2002 potwierdziło skuteczność naszego produktu i wykazało, że żaden inny środek dezynfekujący nie może się z nim równać. Where to use Difficil-S Clinical Zastosowanie Difficil-S Clinical Outstanding efficacy results Difficil-S Clinical is specially designed for various medical applications including: Mattress covers. Commodes. Organic Spills. Difficil-S Clinical has been independently tested by Hospital Infection Research Laboratory in Birmingham and found to give outstanding efficacy results. Difficil-S Clinical has achieved a 5-log reduction (99.999%), within 5 minutes, against the following organisms: Clostridium difficile (including spores) MRSA Norovirus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Mycobacterium Listeria Salmonella Non invasive medical equipment. Niezwykła skuteczność Difficil-S Clinical został specjalnie opracowany z myślą o medycznym zastosowaniu, w tym do Pokrowców materacy. Komód. Wycieków organicznych. Nieinwazyjnego sprzętu medycznego. Difficil-S Clinical został poddany badaniom przez niezależne Laboratorium Badań Szpitalnych Infekcji w Birmingham, a wyniki testów przerosły najśmielsze oczekiwania. Difficil-S Clinical osiągnął 100 tys.-krotnie większą skuteczność z zwalczaniu zarazków (99,999%) w przeciągu 5 minut, wykazując właściwości biobójcze i eliminując następujące organizmy: Clostridium difficile (w tym zarodniki) Gronkowca złocistego odpornego na metycylinę Norowirusa Pałeczkę okrężnicy Pałeczkę ropy błękitnej Prątki bakterii Listeria Salmonella Stability & Compatibility of Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical retains its efficacy for 14 days once prepared. Difficil-S Clinical has been extensively tested against a wide range of materials to give excellent compatibility on most surfaces. This includes: Aluminium, brass, Formica, plastic, polypropylene and stainless steel. Difficil-S Clinical conforms to European directive and standards mentioned in MDD 93/42/EC, including recent amendments from 2007/47/EC and has been approved to CE mark under Class IIa for disinfection of medical devices. Difficil-S Clinical on organic spills No chloramines are produced in combination with organic spills when using Difficil-S Clinical. Difficil-S Clinical exceeds BS EN against: Adenovirus Poliovirus Trwałość i kompatybilność Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical zachowuje trwałość przez 14 dni od dnia przygotowania tego roztworu. Difficil-S Clinical poddano wielorakim testom na wielu materiałach potwierdzając jego wyjątkową kompatybilność z większością powierzchni, w tym z powierzchniami: aluminiowymi, mosiężnymi, plastikowymi, polipropylenowymi, stalą nierdzewną i formiką. Difficil-S Clinical spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrobów medycznych i standardów wymienionych w MDD 93/42/EC, w tym ostatnie zmiany ujęte w 2007/47/EC, a także uzyskał znak CE w klasie IIa dla dezynfekcji urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical na wycieki organiczne Przy użyciu Difficil-S Clinical do usuwania wycieków organicznych nie wytwarzają się chloroaminy. Difficil-S Clinical wykracza poza wymagania standardu BS EN w kwestii skuteczności zwalczania: Adenowirusa Wirusa polio

4 Difficil-S Clinical exceeds BS EN standards for Medical Area Disinfectant. Difficil-S Clinical has been independently tested by NHS Infection Research Laboratory, Birmingham and found to give outstanding test results. Test method for BS EN 1276 Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of disinfectants used in food preparation, industrial, Testowany według BS EN 1276 Test ilościowy na aktywność bakteriobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej żywieniowej. Difficil-S Clinical wykracza poza standardy BS EN dla środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Difficil-S Clinical został przetestowany przez niezależne Laboratorium Badań nad Infekcjami NHS w Birmingham osiągając niezwykle dobre wyniki. Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants. ATS LABS Test >6.29 (clean conditions) 2 minutes 2 minuty Clostridium difficile (& spores) >6,29 )hcytsyzc hcaknuraw w( Clostridium difficile (i zarodniki) >4.49 (dirty conditions) 2 minutes 2 minuty >4,49 )hcynozczsyzceinaz hcaknuraw w( Viricidal efficacy of a disinfectant for use on inanimate environmental surfaces. Norovirus (Feline Calicivirus as surrogate) Norowirus (Feline Calicivirus w zastępstwie) Test method BS EN Viricidal Quantitative suspension test for chemical disinfectants used in human medicine. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia, w tym środków dezynfekujących narzędzia. Testowany przez ATS LABS Test na aktywność wirusobójczą środków dezynfekujących stosowanych na powierzchnie w nieożywionym środowisku. 5 minute 5 minut >6.0 >6,00 Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność wirusobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w medycynie. Adenovirus Adenowirus 10 minute 10 minut >4.20 >4,20 Poliovirus Wirus polio 5 minute 5 minut >4.60 >4,60 Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Enterococcus hirae Enterokoki Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej Proteus vulgaris Odmieniec pospolity Corynebacterium phyogenes Corynebacterium phyogenes Clostridium difficile spores Zarodniki Clostridium difficile Test method for BS EN 1650 Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and anticeptics used in food, industrial, 1 minute 1 minuta >7.17 >7,17 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >5.67 >5,67 1 minute 1 minuta >6.18 >6,18 1 minute 1 minuta >5.19 >5,19 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Aspergillus niger Kropidlak czarny 10 minutes 10 minut >4.39 >4,39 Candida albicans Candida albicans 1 minute 1 minuta >5.59 >5,59 Comparison Table (Difficil-S against other disinfectants) Feature Cecha Difficil-S (275ppm) Gluteraldehyde (2%) Aldehyd glutarowy (2%) Testowany według BS EN 1650 Test ilościowy na aktywność grzybobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Tabela porównawcza (Difficil-S z innymi środkami dezynfekującymi) Orthopthalaldehyde (0.5%) Aldehyd ortoftalowy (0,5%) Alcohol (70%) Alkohol (70%) Hypochlorous Acid (1000ppm) Kwas podchlorawy (1000 ppm) Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of disinfectants in the medical area. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Action against: Działanie przeciw: Bacteria Bakterie Rapid Szybki Spores Zarodniki Rapid Szybki Poor Słaby Poor Słaby No Action Brak działania Poor Słaby Mycobacterium terrae Mycobacterium terrae 5 minute 5 minut >7.31 >7,31 Test method for BS EN Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bacterial and/or fungicidal activity of disinfectants used in food, industrial, Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność bakterio- i/lub grzybobójczą na powierzchniach nieporowatych do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Mycobacteria Prątki Viruses Wirusy Inactivation in presence of soiling Brak aktywności w obecności zabrudzeń No Nie No Nie No Nie Yes Tak Yes Tak Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Stability Trwałość Excellent (14 Days) Świetny (14 dni) Poor Słaby Salmonella typhimurium Salmonella typhimurium 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 Corrosive Powoduje korozję No Nie No Nie No Nie Slight Lekko Yes Tak Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis Lysteria monocytogenes Lysteria monocytogenes Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 1 minute 1 minuta >6.04 >6,04 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 Safe to use Bezpieczny w użyciu Rinse after application Wymaga spłukania po użyciu Environmental effects Wpływ na środowisko naturalne Yes Tak Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Flammable Łatwopalny Yes Tak No Nie Yes Tak Yes Tak No Nie Yes Tak Safe Bezpieczny Hazardous Niebezpieczny Hazardous Niebezpieczny Flammable Łatwopalny

5 Support and Education on Difficil-S Clinical Advisers from Clinimax Ltd. are available to answer any queries ensuring that all users of Difficil-S Clinical understand the importance of thorough disinfection in order to minimise the spread of infection. Wsparcie i edukacja na temat Difficil-S Clinical Doradcy Clinimax Ltd. są do dyspozycji i chętnie odpowiadają na pytania tak, aby wszyscy użytkownicy Difficil-S Clinical zrozumieli znaczenie dokładnej dezynfekcji minimalizującej możliwość rozprzestrzenienia się infekcji. For more information on DIFFICIL-S please contact: Dowiedz się więcej o DIFFICIL-S : DIFFICIL-S forms part of a range of infection control products from Clinimax Ltd. DIFFICIL-S jest jednym z gamy produktów dezynfekujących Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. Shepherds Grove West, Stanton, Bury St Edmunds, Suffolk IP31 2AR Great Britain Tel: +44 (0) Fax/Faks: +44 (0) PL

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

GAMMA Healthcare Ltd

GAMMA Healthcare Ltd TESTY SKUTECZNOŚCI (EN 1276) Chusteczki sporobójcze Clinell GAMMA Healthcare Ltd SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMMA

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego COLOP i Microban? Wiodąca Marka Na Świecie

Dlaczego COLOP i Microban? Wiodąca Marka Na Świecie Firmy COLOP i Microban International Ltd. podpisały porozumienie dotyczące wspólnych działań oraz rozwoju produktów i technologii z zabezpieczeniem antybakteryjnym w sektorze produkcji pieczątek. Firma

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub

KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat zaprojektowany specjalnie dla osób które często dezynfekują

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

3. Szczepy wzorcowe TCS

3. Szczepy wzorcowe TCS Nr kat. Nazwa 3. Szczepy wzorcowe TCS Selectrol to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną z Health Protection Agency Culture Collection

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia w dezynfekcji

Innowacyjna technologia w dezynfekcji Innowacyjna technologia w dezynfekcji Preparat Huwa San TR50 oparty jest na unikatowym składzie nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem zapewnia wysoką, długotrwałą skuteczność działania, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Właściwości fizyczne Skąldnik aktywny :Alkohol 70% v/v Barwa:Niebiesko-zielona Zapach :Bez zapachu Forma:Żel ph:3.8 5.2

Właściwości fizyczne Skąldnik aktywny :Alkohol 70% v/v Barwa:Niebiesko-zielona Zapach :Bez zapachu Forma:Żel ph:3.8 5.2 KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL VF481 Wskazówki dotyczące i sposób użycia : Higieniczna dezynfekcja rak : Dokładnie wetrzeć około 3 ml żelu PURELL w dłonie przez około 30 sekund nie zapominając

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody

Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody TwinOxide jest wyjątkowym, zaawansowanym systemem dostaw składającym się z dwu proszkowych komponentów, które produkują 0,3% (3000 ppm) czystego roztworu dwutlenku chloru,

Bardziej szczegółowo

Zasady. w gabinetach kosmetycznych A 40. utrzymania higieny. Kryteria prawidłowej dezynfekcji

Zasady. w gabinetach kosmetycznych A 40. utrzymania higieny. Kryteria prawidłowej dezynfekcji prawo > dezynfekcja Zasady utrzymania higieny w gabinetach kosmetycznych A 40 Kryteria prawidłowej dezynfekcji Peter Atkins - Fotolia.com Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad zachowania właściwej

Bardziej szczegółowo

BIOSTRADOM. Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A.

BIOSTRADOM. Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A. BIOSTRADOM Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A. Historia Spółki 1882 r. - powstanie firmy o nazwie - Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom. Profil produkcji związany z przerobem surowca

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

dokument handlowy - poufne

dokument handlowy - poufne Porównanie Chusteczek biobójczych Clinell z alkoholowym żelem do rąk Purell zgodnie z wytycznymi protokołu standardu BSEN1500 ~ Projekt Raportu przygotowany dla GAMA Healthcare Ltd ~ Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem NanoSterile powłoka fotokatalityczna NanoSterile to bezbarwna i bezzapachowa nanotechnologiczna powłoka stworzona

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów.

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. 3 3 3 3 3 3ppm 25 2ppm 2 5 5 8min. 3min.,3333 2,3333 2ppm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Gama produktów myjąco-dezynfekujących z oferty

Gama produktów myjąco-dezynfekujących z oferty Gama produktów myjąco-dezynfekujących z oferty MCPOLSKA.PL dr inż. Rafał Rogalewicz MCPOLSKA.PL Sp z o.o. Sp.k. W jakim celu dezynfekujemy? czoło, skóra głowy: 10 6 drobnoustrojów na cm 2 ślina, wydzielina

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Ograniczamy zakażenia szpitalne HIGIENA I DEZYNFEKCJA

Ograniczamy zakażenia szpitalne HIGIENA I DEZYNFEKCJA Ograniczamy zakażenia szpitalne HIGIENA I DEZYNFEKCJA Prezentacja Nasza historia Alkapharm to firma francuska powstała w 1991 roku Alkapharm tworzy profesjonalne rozwiązania ograniczające ilość zakażeń

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P.

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. HIGIENA KUCHENNA ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. Co to jest H.A.C.C.P.? H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Moduł częściowy 2: 2 Mikrobiolog. robiologiaia

Moduł częściowy 2: 2 Mikrobiolog. robiologiaia Moduł częściowy 2: 2 Mikrobiolog robiologiaia Zawartość: Podstawowe terminy mikrobiologii jak również specjalna wiedza mikrobiologiczna dla sektora pralnictwa względnie dla zakładów świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1276:1997 13368 (ATCC

1276:1997 13368 (ATCC Działanie bakteriobójcze Środka biobójczego Clinell GAMA Healthcare Ltd. zbadane za pomocą Europejskiego Standardowego Testu według normy BS EN 1276:1997 wobec: Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 (ATCC 700603).

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNY. Dane Techniczne

BIULETYN TECHNICZNY. Dane Techniczne BIULETYN TECHNICZNY PURELL Zaawansowany Higieniczny el Dezynfekuj cy do R k Dane Techniczne WSKAZANIA: Higieniczny el dezynfekuj cy do r k wspomagaj cy zredukowanie na skórze liczby bakterii które mog

Bardziej szczegółowo

G L A E B K I A N R E S T K I

G L A E B K I A N R E S T K I Propozycja Asortymentowa GABINET LEKARSKI G L A E B K I A N R E S T K I Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1. KIEHL & ŻEGARSKI - czyste

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2. Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane. * Jak wykazano w testach in vitro

Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2. Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane. * Jak wykazano w testach in vitro Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2 Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane * Jak wykazano w testach in vitro Kluczowe wyzwania w procesie leczenia ran Główne wyzwanie w walce

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych. Poznań, dn. 28.03.2014 r EZ/ 350/25/2014/ 443 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych. Wielkopolskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Sufity metalowe SUFITY DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ. OWAtecta Sufity metalowe

Sufity metalowe SUFITY DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ. OWAtecta Sufity metalowe Sufity metalowe SUFITY DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ OWAtecta Sufity metalowe DL A NOWOCZESNYCH KONCEPCJI WNĘTRZ OWAtecta Produkcja high-tech w naszym uprzemysłowionym społeczeństwie nie byłaby możliwa bez

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych wybuchem

Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych wybuchem Micha³ Œwier ewski Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych wybuchem Kwiecieñ 2012 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative

Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative Cz. II Ekologiczne metody produkcji maliny Part II: Raspberry organic production methods Beata Studzińska 1 Produkcja

Bardziej szczegółowo

Humancare. Sufity all inclusive: Sufity higieniczne OWA. OWAlifetime collection

Humancare. Sufity all inclusive: Sufity higieniczne OWA. OWAlifetime collection Humancare Sufity all inclusive: Sufity higieniczne OWA OWAlifetime collection Humancare Norma NF S 90-351 Francuska norma NF S 90-351 Uznana na arenie międzynarodowej norma NF S 90-351 wraz z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę środków dezynfekcyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę środków dezynfekcyjnych Załącznik Nr 2 FORMULRZ CNOWY na dostawę środków dezynfekcyjnych Nr lość netto brutto 1 Skoncentrowany preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek oparty na dichloroizocyjanuranie sodu. abletka zawierająca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 lutego 2015 roku A/ZP/SZP.251-6/15 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ STERYLIZATORY UV DO WODY str. 1 URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ Porównanie urządzeń niskociśnieniowych i średniociśnieniowych Spis treści: ZASTOSOWANIE PROMIENI UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ...

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

w i g Biobójczy TP3 & TP4

w i g Biobójczy TP3 & TP4 w Biobójczy TP3 & TP4 ig SKŁAD Skoncetrowany płynny preparat zawiera: Chlorek didecylodimetyloamonu: 24.5 g/l Czwartorzędowe związki amonowe, chlorki benzylo C12-16-alkilodimetylowe: 238.0 g/l Aldehyd

Bardziej szczegółowo