Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla"

Transkrypt

1 Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla ieinwazyjnych przyrządów medycznych

2 Difficil-S Clinical has been developed and is manufactured by Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. is a British company specialising in the research, development and manufacture of innovative infection control products for use in the healthcare environment. Bio-security is of ever increasing importance in today s world of new and potentially fatal pathogens. Micro-organisms are continually evolving making new disease strains a constant threat in all areas of healthcare. The need for an effective environmental disinfection policy has never been greater. Our mission at Clinimax is to remain at the forefront of bio-security technology by ongoing research and development to continuously improve and formulate a wide range of infection control products under the DIFFICIL-S brand name. Difficil-S Clinical is a supremely powerful broad-spectrum disinfectant cleaner developed to target and kill pathogens within 5 minutes achieving a 5-log reduction of % for use on non invasive medical devices. Difficil-S Clinical to niezwykle silny środek dezynfekujący/ czyszczący o szerokim zakresie działania stworzony w celu namierzenia i zabijania patogenów w przeciągu 5 minut osiągając 100 tys. razy większą skuteczność na poziomie 99,999% podczas czyszczenia i dezynfekowania nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical to produkt opracowany i wyprodukowany przez Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. to brytyjska firma specjalizująca się w prowadzeniu badań, wdrażaniu i produkowaniu innowacyjnych produktów odkażających znajdujących zastosowanie w ochroniezdrowia. Wraz z pojawieniem się i rozwojem nowych i potencjalnie śmiertelnych patogenów, waga bio-bezpieczeństwa ciągle wzrasta. Mikroorganizmy nieustannie ewoluują przyczyniając się do powstawania nowych chorób i stanowiąc stałe zagrożenie we wszystkich obszarach ochrony zdrowia. Potrzeba wprowadzenia polityki skutecznej dezynfekcji nigdy nie była tak pilna. Misją Clinimax jest utrzymanie wiodącej pozycji w technologii bio-bezpieczeństwa dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi mającym na celu nieustającą poprawę i opracowanie szerokiej gamy środków odkażających pod nazwą DIFFICIL-S. How is Difficil-S Clinical different to other disinfectants/cleaners? Unlike most disinfectant cleaners which commonly use chlorine as their active ingredient, Difficil-S Clinical uses chlorine dioxide, which has many unique advantages: Gives a 5-log reduction (99.999%) within 5 minutes against pathogens including Clostridium difficile (& spores), MRSA and Norovirus. Can safely be used on mattresses with no deleterious effect. Non-corrosive on metal fittings. Non-carcinogenic when used in combination with organic spills. Solution retains efficacy for 14 days. No harmful or unpleasant gas release yet still giving a powerful 5-log reduction. Difficil-S Clinical formulation has received a Department of Health Rapid Review Panel Level 2 Recommendation. No rinsing required after application (non-cytotoxic). What is chlorine dioxide? Formuła Difficil-S Clinical otrzymała -2gi stopień rekomendacji Komisji Rapid Review z Departamentu Zdrowia Chlorine dioxide is very different from elementary chlorine or hypochlorite both in its behaviour and its chemical structure. Chlorine dioxide has excellent biocidal properties and has been used worldwide for many years to disinfect water treatment plants. It is also used in food production processes and oral hygiene products such as toothpaste and mouthwash. Czym Difficil-S Clinical różni się od innych środków dezynfekujących/czyszczących? W przeciwieństwie do innych dezynfekujących środków czyszczących, w których rolę substancji czynnej odgrywa zwykle chlor, Difficil-S Clinical wykorzystuje niezwykłe właściwości dwutlenku chloru: Daje 100 tys. razy większą skuteczność (99,999%) w przeciągu 5 minut w walce z zarazkami, w tym Clostridium difficile (i zarodnikami), gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę oraz norowirusem. Stosowanie środka na materacach nie jest szkodliwe. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Nie jest rakotwórczy, gdy stosuje się go w połączeniu z wyciekami organicznymi. Roztwór zachowuje trwałość przez 14 dni. Nie wydziela szkodliwego ani niebezpiecznego gazu, dając 100 tys. razy większą skuteczność w zwalczaniu zarazków. Po użyciu nie wymaga spłukiwania (nie jest cytotoksyczny). Czym jest dwutlenek chloru? Dwutlenek chloru różni się znacząco od chloru lub podchlorynu zarówno pod względem właściwości, jak i struktury chemicznej. Dwutlenek chloru wykazuje wyjątkowe biobójcze właściwości i od wielu lat jest stosowany na całym świecie jako środek dezynfekujący w oczyszczalniach ścieków. Wykorzystuje się go także w procesach przetwórstwa żywności i do produkcji produktów higieny jamy ustnej, takich jak pasty do zębów oraz płynów do płukania.

3 Preparation of and use of Difficil-S Clinical Przygotowanie i stosowanie Difficil-S Clinical Evaluation study at HPA Microbiological Services Division, Porton Down Badanie w Oddziale Usług Mikrobiologicznych HPA w Porton Down Difficil-S Clinical is extremely simple to prepare and use. Difficil-S Clinical jest niezmiernie łatwy do przygotowania i zastosowania. An independent study by Speight et al (2011) to assess the efficacy of a range of commercial Niezależne badanie przeprowadzone przez Speight i innych (2011) w celu oceny skuteczności gamy Using the Difficil-S Clinical bottle provided, simply add 500mls COLD water and then, add sachets A and B. Secure the closed cap to the bottle and agitate gently for 30 seconds, to prevent foaming. The solution is now ready to use. Do dołączonej butelki Difficil-S Clinical wlej po prostu 500 ml ZIMNEJ wody, a następnie dodaj zawartość saszetek A i B. Zakręć nakrętkę i wstrząśnij lekko butelkę przez 30 sekund unikając spienienia. Roztwór jest gotowy do użycia. products including Difficil-S Clinical, against Clostridium difficile spores (NCTC 11209) following BS EN 13704:2002 of European standards proved the efficiency of the product, and showed that no other chemical disinfectant tested was more effective. produktów komercyjnych, w tym Difficil-S Clinical, przeciw zarodnikom Clostridium difficile (NCTC 11209) zgodnie z Europejskim Standardem BS EN 13704:2002 potwierdziło skuteczność naszego produktu i wykazało, że żaden inny środek dezynfekujący nie może się z nim równać. Where to use Difficil-S Clinical Zastosowanie Difficil-S Clinical Outstanding efficacy results Difficil-S Clinical is specially designed for various medical applications including: Mattress covers. Commodes. Organic Spills. Difficil-S Clinical has been independently tested by Hospital Infection Research Laboratory in Birmingham and found to give outstanding efficacy results. Difficil-S Clinical has achieved a 5-log reduction (99.999%), within 5 minutes, against the following organisms: Clostridium difficile (including spores) MRSA Norovirus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Mycobacterium Listeria Salmonella Non invasive medical equipment. Niezwykła skuteczność Difficil-S Clinical został specjalnie opracowany z myślą o medycznym zastosowaniu, w tym do Pokrowców materacy. Komód. Wycieków organicznych. Nieinwazyjnego sprzętu medycznego. Difficil-S Clinical został poddany badaniom przez niezależne Laboratorium Badań Szpitalnych Infekcji w Birmingham, a wyniki testów przerosły najśmielsze oczekiwania. Difficil-S Clinical osiągnął 100 tys.-krotnie większą skuteczność z zwalczaniu zarazków (99,999%) w przeciągu 5 minut, wykazując właściwości biobójcze i eliminując następujące organizmy: Clostridium difficile (w tym zarodniki) Gronkowca złocistego odpornego na metycylinę Norowirusa Pałeczkę okrężnicy Pałeczkę ropy błękitnej Prątki bakterii Listeria Salmonella Stability & Compatibility of Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical retains its efficacy for 14 days once prepared. Difficil-S Clinical has been extensively tested against a wide range of materials to give excellent compatibility on most surfaces. This includes: Aluminium, brass, Formica, plastic, polypropylene and stainless steel. Difficil-S Clinical conforms to European directive and standards mentioned in MDD 93/42/EC, including recent amendments from 2007/47/EC and has been approved to CE mark under Class IIa for disinfection of medical devices. Difficil-S Clinical on organic spills No chloramines are produced in combination with organic spills when using Difficil-S Clinical. Difficil-S Clinical exceeds BS EN against: Adenovirus Poliovirus Trwałość i kompatybilność Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical zachowuje trwałość przez 14 dni od dnia przygotowania tego roztworu. Difficil-S Clinical poddano wielorakim testom na wielu materiałach potwierdzając jego wyjątkową kompatybilność z większością powierzchni, w tym z powierzchniami: aluminiowymi, mosiężnymi, plastikowymi, polipropylenowymi, stalą nierdzewną i formiką. Difficil-S Clinical spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrobów medycznych i standardów wymienionych w MDD 93/42/EC, w tym ostatnie zmiany ujęte w 2007/47/EC, a także uzyskał znak CE w klasie IIa dla dezynfekcji urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical na wycieki organiczne Przy użyciu Difficil-S Clinical do usuwania wycieków organicznych nie wytwarzają się chloroaminy. Difficil-S Clinical wykracza poza wymagania standardu BS EN w kwestii skuteczności zwalczania: Adenowirusa Wirusa polio

4 Difficil-S Clinical exceeds BS EN standards for Medical Area Disinfectant. Difficil-S Clinical has been independently tested by NHS Infection Research Laboratory, Birmingham and found to give outstanding test results. Test method for BS EN 1276 Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of disinfectants used in food preparation, industrial, Testowany według BS EN 1276 Test ilościowy na aktywność bakteriobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej żywieniowej. Difficil-S Clinical wykracza poza standardy BS EN dla środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Difficil-S Clinical został przetestowany przez niezależne Laboratorium Badań nad Infekcjami NHS w Birmingham osiągając niezwykle dobre wyniki. Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants. ATS LABS Test >6.29 (clean conditions) 2 minutes 2 minuty Clostridium difficile (& spores) >6,29 )hcytsyzc hcaknuraw w( Clostridium difficile (i zarodniki) >4.49 (dirty conditions) 2 minutes 2 minuty >4,49 )hcynozczsyzceinaz hcaknuraw w( Viricidal efficacy of a disinfectant for use on inanimate environmental surfaces. Norovirus (Feline Calicivirus as surrogate) Norowirus (Feline Calicivirus w zastępstwie) Test method BS EN Viricidal Quantitative suspension test for chemical disinfectants used in human medicine. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia, w tym środków dezynfekujących narzędzia. Testowany przez ATS LABS Test na aktywność wirusobójczą środków dezynfekujących stosowanych na powierzchnie w nieożywionym środowisku. 5 minute 5 minut >6.0 >6,00 Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność wirusobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w medycynie. Adenovirus Adenowirus 10 minute 10 minut >4.20 >4,20 Poliovirus Wirus polio 5 minute 5 minut >4.60 >4,60 Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Enterococcus hirae Enterokoki Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej Proteus vulgaris Odmieniec pospolity Corynebacterium phyogenes Corynebacterium phyogenes Clostridium difficile spores Zarodniki Clostridium difficile Test method for BS EN 1650 Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and anticeptics used in food, industrial, 1 minute 1 minuta >7.17 >7,17 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >5.67 >5,67 1 minute 1 minuta >6.18 >6,18 1 minute 1 minuta >5.19 >5,19 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Aspergillus niger Kropidlak czarny 10 minutes 10 minut >4.39 >4,39 Candida albicans Candida albicans 1 minute 1 minuta >5.59 >5,59 Comparison Table (Difficil-S against other disinfectants) Feature Cecha Difficil-S (275ppm) Gluteraldehyde (2%) Aldehyd glutarowy (2%) Testowany według BS EN 1650 Test ilościowy na aktywność grzybobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Tabela porównawcza (Difficil-S z innymi środkami dezynfekującymi) Orthopthalaldehyde (0.5%) Aldehyd ortoftalowy (0,5%) Alcohol (70%) Alkohol (70%) Hypochlorous Acid (1000ppm) Kwas podchlorawy (1000 ppm) Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of disinfectants in the medical area. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Action against: Działanie przeciw: Bacteria Bakterie Rapid Szybki Spores Zarodniki Rapid Szybki Poor Słaby Poor Słaby No Action Brak działania Poor Słaby Mycobacterium terrae Mycobacterium terrae 5 minute 5 minut >7.31 >7,31 Test method for BS EN Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bacterial and/or fungicidal activity of disinfectants used in food, industrial, Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność bakterio- i/lub grzybobójczą na powierzchniach nieporowatych do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Mycobacteria Prątki Viruses Wirusy Inactivation in presence of soiling Brak aktywności w obecności zabrudzeń No Nie No Nie No Nie Yes Tak Yes Tak Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Stability Trwałość Excellent (14 Days) Świetny (14 dni) Poor Słaby Salmonella typhimurium Salmonella typhimurium 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 Corrosive Powoduje korozję No Nie No Nie No Nie Slight Lekko Yes Tak Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis Lysteria monocytogenes Lysteria monocytogenes Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 1 minute 1 minuta >6.04 >6,04 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 Safe to use Bezpieczny w użyciu Rinse after application Wymaga spłukania po użyciu Environmental effects Wpływ na środowisko naturalne Yes Tak Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Flammable Łatwopalny Yes Tak No Nie Yes Tak Yes Tak No Nie Yes Tak Safe Bezpieczny Hazardous Niebezpieczny Hazardous Niebezpieczny Flammable Łatwopalny

5 Support and Education on Difficil-S Clinical Advisers from Clinimax Ltd. are available to answer any queries ensuring that all users of Difficil-S Clinical understand the importance of thorough disinfection in order to minimise the spread of infection. Wsparcie i edukacja na temat Difficil-S Clinical Doradcy Clinimax Ltd. są do dyspozycji i chętnie odpowiadają na pytania tak, aby wszyscy użytkownicy Difficil-S Clinical zrozumieli znaczenie dokładnej dezynfekcji minimalizującej możliwość rozprzestrzenienia się infekcji. For more information on DIFFICIL-S please contact: Dowiedz się więcej o DIFFICIL-S : DIFFICIL-S forms part of a range of infection control products from Clinimax Ltd. DIFFICIL-S jest jednym z gamy produktów dezynfekujących Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. Shepherds Grove West, Stanton, Bury St Edmunds, Suffolk IP31 2AR Great Britain Tel: +44 (0) Fax/Faks: +44 (0) PL

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ

BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 4 (83), 44 54 BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ WPŁYW NIZYNY I LIZOZYMU NA WZROST SZCZEPÓW ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS ORAZ MOŻLIWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka leptospirozy psów w Polsce. Czas na zmianę?

Profilaktyka leptospirozy psów w Polsce. Czas na zmianę? Profilaktyka leptospirozy psów w Polsce. Czas na zmianę? LEPTOSPIROZA PSÓW Leptospiroza jest chorobą o szerokim zasięgu geograficznym, obejmującą wiele gatunków zwierząt oraz ludzi. Uważa się, że jest

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Spis treści Strona Informacje ogólne Koncepcja bezpieczeństwa........................... 4 Symbole..........................................

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie 75 Polish Journal of Agronomy 2013, 15, 75 82 Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie Anna Gałązka Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

tmt 15 Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków

tmt 15 Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków tmt 15 Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków Problem: Metale ciężkie zawarte w ściekach Rozwiązniem problemu jest: Strącanie za pomocą tmt

Bardziej szczegółowo

CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I WYMAGAŃ

CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I WYMAGAŃ Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 175 Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF MILK AND MILK PRODUCTS CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS AGED 13-15 ACCORDING TO THEIR PLACE OF RESIDENCE

ASSESSMENT OF MILK AND MILK PRODUCTS CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS AGED 13-15 ACCORDING TO THEIR PLACE OF RESIDENCE SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 5(1) 2006, 163-171 ASSESSMENT OF MILK AND MILK PRODUCTS CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS AGED 13-15 ACCORDING TO THEIR PLACE OF RESIDENCE Marzena

Bardziej szczegółowo

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Cianciara Probl Hig Epidemiol D. Trzy dekady 2011, promocji 92(1): 7-13 zdrowia czas działać Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Three decades of health promotion time to act Dorota Cianciara 1,2/

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo