Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla"

Transkrypt

1 Broad spectrum sporicidal disinfectant for non invasive medical devices. Środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania bakteriobójczego dla ieinwazyjnych przyrządów medycznych

2 Difficil-S Clinical has been developed and is manufactured by Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. is a British company specialising in the research, development and manufacture of innovative infection control products for use in the healthcare environment. Bio-security is of ever increasing importance in today s world of new and potentially fatal pathogens. Micro-organisms are continually evolving making new disease strains a constant threat in all areas of healthcare. The need for an effective environmental disinfection policy has never been greater. Our mission at Clinimax is to remain at the forefront of bio-security technology by ongoing research and development to continuously improve and formulate a wide range of infection control products under the DIFFICIL-S brand name. Difficil-S Clinical is a supremely powerful broad-spectrum disinfectant cleaner developed to target and kill pathogens within 5 minutes achieving a 5-log reduction of % for use on non invasive medical devices. Difficil-S Clinical to niezwykle silny środek dezynfekujący/ czyszczący o szerokim zakresie działania stworzony w celu namierzenia i zabijania patogenów w przeciągu 5 minut osiągając 100 tys. razy większą skuteczność na poziomie 99,999% podczas czyszczenia i dezynfekowania nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical to produkt opracowany i wyprodukowany przez Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. to brytyjska firma specjalizująca się w prowadzeniu badań, wdrażaniu i produkowaniu innowacyjnych produktów odkażających znajdujących zastosowanie w ochroniezdrowia. Wraz z pojawieniem się i rozwojem nowych i potencjalnie śmiertelnych patogenów, waga bio-bezpieczeństwa ciągle wzrasta. Mikroorganizmy nieustannie ewoluują przyczyniając się do powstawania nowych chorób i stanowiąc stałe zagrożenie we wszystkich obszarach ochrony zdrowia. Potrzeba wprowadzenia polityki skutecznej dezynfekcji nigdy nie była tak pilna. Misją Clinimax jest utrzymanie wiodącej pozycji w technologii bio-bezpieczeństwa dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi mającym na celu nieustającą poprawę i opracowanie szerokiej gamy środków odkażających pod nazwą DIFFICIL-S. How is Difficil-S Clinical different to other disinfectants/cleaners? Unlike most disinfectant cleaners which commonly use chlorine as their active ingredient, Difficil-S Clinical uses chlorine dioxide, which has many unique advantages: Gives a 5-log reduction (99.999%) within 5 minutes against pathogens including Clostridium difficile (& spores), MRSA and Norovirus. Can safely be used on mattresses with no deleterious effect. Non-corrosive on metal fittings. Non-carcinogenic when used in combination with organic spills. Solution retains efficacy for 14 days. No harmful or unpleasant gas release yet still giving a powerful 5-log reduction. Difficil-S Clinical formulation has received a Department of Health Rapid Review Panel Level 2 Recommendation. No rinsing required after application (non-cytotoxic). What is chlorine dioxide? Formuła Difficil-S Clinical otrzymała -2gi stopień rekomendacji Komisji Rapid Review z Departamentu Zdrowia Chlorine dioxide is very different from elementary chlorine or hypochlorite both in its behaviour and its chemical structure. Chlorine dioxide has excellent biocidal properties and has been used worldwide for many years to disinfect water treatment plants. It is also used in food production processes and oral hygiene products such as toothpaste and mouthwash. Czym Difficil-S Clinical różni się od innych środków dezynfekujących/czyszczących? W przeciwieństwie do innych dezynfekujących środków czyszczących, w których rolę substancji czynnej odgrywa zwykle chlor, Difficil-S Clinical wykorzystuje niezwykłe właściwości dwutlenku chloru: Daje 100 tys. razy większą skuteczność (99,999%) w przeciągu 5 minut w walce z zarazkami, w tym Clostridium difficile (i zarodnikami), gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę oraz norowirusem. Stosowanie środka na materacach nie jest szkodliwe. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Nie jest rakotwórczy, gdy stosuje się go w połączeniu z wyciekami organicznymi. Roztwór zachowuje trwałość przez 14 dni. Nie wydziela szkodliwego ani niebezpiecznego gazu, dając 100 tys. razy większą skuteczność w zwalczaniu zarazków. Po użyciu nie wymaga spłukiwania (nie jest cytotoksyczny). Czym jest dwutlenek chloru? Dwutlenek chloru różni się znacząco od chloru lub podchlorynu zarówno pod względem właściwości, jak i struktury chemicznej. Dwutlenek chloru wykazuje wyjątkowe biobójcze właściwości i od wielu lat jest stosowany na całym świecie jako środek dezynfekujący w oczyszczalniach ścieków. Wykorzystuje się go także w procesach przetwórstwa żywności i do produkcji produktów higieny jamy ustnej, takich jak pasty do zębów oraz płynów do płukania.

3 Preparation of and use of Difficil-S Clinical Przygotowanie i stosowanie Difficil-S Clinical Evaluation study at HPA Microbiological Services Division, Porton Down Badanie w Oddziale Usług Mikrobiologicznych HPA w Porton Down Difficil-S Clinical is extremely simple to prepare and use. Difficil-S Clinical jest niezmiernie łatwy do przygotowania i zastosowania. An independent study by Speight et al (2011) to assess the efficacy of a range of commercial Niezależne badanie przeprowadzone przez Speight i innych (2011) w celu oceny skuteczności gamy Using the Difficil-S Clinical bottle provided, simply add 500mls COLD water and then, add sachets A and B. Secure the closed cap to the bottle and agitate gently for 30 seconds, to prevent foaming. The solution is now ready to use. Do dołączonej butelki Difficil-S Clinical wlej po prostu 500 ml ZIMNEJ wody, a następnie dodaj zawartość saszetek A i B. Zakręć nakrętkę i wstrząśnij lekko butelkę przez 30 sekund unikając spienienia. Roztwór jest gotowy do użycia. products including Difficil-S Clinical, against Clostridium difficile spores (NCTC 11209) following BS EN 13704:2002 of European standards proved the efficiency of the product, and showed that no other chemical disinfectant tested was more effective. produktów komercyjnych, w tym Difficil-S Clinical, przeciw zarodnikom Clostridium difficile (NCTC 11209) zgodnie z Europejskim Standardem BS EN 13704:2002 potwierdziło skuteczność naszego produktu i wykazało, że żaden inny środek dezynfekujący nie może się z nim równać. Where to use Difficil-S Clinical Zastosowanie Difficil-S Clinical Outstanding efficacy results Difficil-S Clinical is specially designed for various medical applications including: Mattress covers. Commodes. Organic Spills. Difficil-S Clinical has been independently tested by Hospital Infection Research Laboratory in Birmingham and found to give outstanding efficacy results. Difficil-S Clinical has achieved a 5-log reduction (99.999%), within 5 minutes, against the following organisms: Clostridium difficile (including spores) MRSA Norovirus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Mycobacterium Listeria Salmonella Non invasive medical equipment. Niezwykła skuteczność Difficil-S Clinical został specjalnie opracowany z myślą o medycznym zastosowaniu, w tym do Pokrowców materacy. Komód. Wycieków organicznych. Nieinwazyjnego sprzętu medycznego. Difficil-S Clinical został poddany badaniom przez niezależne Laboratorium Badań Szpitalnych Infekcji w Birmingham, a wyniki testów przerosły najśmielsze oczekiwania. Difficil-S Clinical osiągnął 100 tys.-krotnie większą skuteczność z zwalczaniu zarazków (99,999%) w przeciągu 5 minut, wykazując właściwości biobójcze i eliminując następujące organizmy: Clostridium difficile (w tym zarodniki) Gronkowca złocistego odpornego na metycylinę Norowirusa Pałeczkę okrężnicy Pałeczkę ropy błękitnej Prątki bakterii Listeria Salmonella Stability & Compatibility of Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical retains its efficacy for 14 days once prepared. Difficil-S Clinical has been extensively tested against a wide range of materials to give excellent compatibility on most surfaces. This includes: Aluminium, brass, Formica, plastic, polypropylene and stainless steel. Difficil-S Clinical conforms to European directive and standards mentioned in MDD 93/42/EC, including recent amendments from 2007/47/EC and has been approved to CE mark under Class IIa for disinfection of medical devices. Difficil-S Clinical on organic spills No chloramines are produced in combination with organic spills when using Difficil-S Clinical. Difficil-S Clinical exceeds BS EN against: Adenovirus Poliovirus Trwałość i kompatybilność Difficil-S Clinical Difficil-S Clinical zachowuje trwałość przez 14 dni od dnia przygotowania tego roztworu. Difficil-S Clinical poddano wielorakim testom na wielu materiałach potwierdzając jego wyjątkową kompatybilność z większością powierzchni, w tym z powierzchniami: aluminiowymi, mosiężnymi, plastikowymi, polipropylenowymi, stalą nierdzewną i formiką. Difficil-S Clinical spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrobów medycznych i standardów wymienionych w MDD 93/42/EC, w tym ostatnie zmiany ujęte w 2007/47/EC, a także uzyskał znak CE w klasie IIa dla dezynfekcji urządzeń medycznych. Difficil-S Clinical na wycieki organiczne Przy użyciu Difficil-S Clinical do usuwania wycieków organicznych nie wytwarzają się chloroaminy. Difficil-S Clinical wykracza poza wymagania standardu BS EN w kwestii skuteczności zwalczania: Adenowirusa Wirusa polio

4 Difficil-S Clinical exceeds BS EN standards for Medical Area Disinfectant. Difficil-S Clinical has been independently tested by NHS Infection Research Laboratory, Birmingham and found to give outstanding test results. Test method for BS EN 1276 Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of disinfectants used in food preparation, industrial, Testowany według BS EN 1276 Test ilościowy na aktywność bakteriobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej żywieniowej. Difficil-S Clinical wykracza poza standardy BS EN dla środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Difficil-S Clinical został przetestowany przez niezależne Laboratorium Badań nad Infekcjami NHS w Birmingham osiągając niezwykle dobre wyniki. Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants. ATS LABS Test >6.29 (clean conditions) 2 minutes 2 minuty Clostridium difficile (& spores) >6,29 )hcytsyzc hcaknuraw w( Clostridium difficile (i zarodniki) >4.49 (dirty conditions) 2 minutes 2 minuty >4,49 )hcynozczsyzceinaz hcaknuraw w( Viricidal efficacy of a disinfectant for use on inanimate environmental surfaces. Norovirus (Feline Calicivirus as surrogate) Norowirus (Feline Calicivirus w zastępstwie) Test method BS EN Viricidal Quantitative suspension test for chemical disinfectants used in human medicine. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia, w tym środków dezynfekujących narzędzia. Testowany przez ATS LABS Test na aktywność wirusobójczą środków dezynfekujących stosowanych na powierzchnie w nieożywionym środowisku. 5 minute 5 minut >6.0 >6,00 Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność wirusobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w medycynie. Adenovirus Adenowirus 10 minute 10 minut >4.20 >4,20 Poliovirus Wirus polio 5 minute 5 minut >4.60 >4,60 Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Enterococcus hirae Enterokoki Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej Proteus vulgaris Odmieniec pospolity Corynebacterium phyogenes Corynebacterium phyogenes Clostridium difficile spores Zarodniki Clostridium difficile Test method for BS EN 1650 Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and anticeptics used in food, industrial, 1 minute 1 minuta >7.17 >7,17 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >7.50 >7,50 1 minute 1 minuta >5.67 >5,67 1 minute 1 minuta >6.18 >6,18 1 minute 1 minuta >5.19 >5,19 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Aspergillus niger Kropidlak czarny 10 minutes 10 minut >4.39 >4,39 Candida albicans Candida albicans 1 minute 1 minuta >5.59 >5,59 Comparison Table (Difficil-S against other disinfectants) Feature Cecha Difficil-S (275ppm) Gluteraldehyde (2%) Aldehyd glutarowy (2%) Testowany według BS EN 1650 Test ilościowy na aktywność grzybobójczą w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Tabela porównawcza (Difficil-S z innymi środkami dezynfekującymi) Orthopthalaldehyde (0.5%) Aldehyd ortoftalowy (0,5%) Alcohol (70%) Alkohol (70%) Hypochlorous Acid (1000ppm) Kwas podchlorawy (1000 ppm) Test method BS EN Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of disinfectants in the medical area. Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność przeciwprątkową w zawiesinie do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w ochronie zdrowia. Action against: Działanie przeciw: Bacteria Bakterie Rapid Szybki Spores Zarodniki Rapid Szybki Poor Słaby Poor Słaby No Action Brak działania Poor Słaby Mycobacterium terrae Mycobacterium terrae 5 minute 5 minut >7.31 >7,31 Test method for BS EN Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bacterial and/or fungicidal activity of disinfectants used in food, industrial, Testowany według BS EN Test ilościowy na aktywność bakterio- i/lub grzybobójczą na powierzchniach nieporowatych do oceny aktywności środków dezynfekujących stosowanych w domach, przemyśle, instytucjach oraz branży żywieniowej. Mycobacteria Prątki Viruses Wirusy Inactivation in presence of soiling Brak aktywności w obecności zabrudzeń No Nie No Nie No Nie Yes Tak Yes Tak Methicillin resistant Staphylococcus aureus Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę 1 minute 1 minuta >5.91 >5,91 Stability Trwałość Excellent (14 Days) Świetny (14 dni) Poor Słaby Salmonella typhimurium Salmonella typhimurium 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 Corrosive Powoduje korozję No Nie No Nie No Nie Slight Lekko Yes Tak Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis Lysteria monocytogenes Lysteria monocytogenes Escherichia coli Pałeczka okrężnicy Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 1 minute 1 minuta >5.96 >5,96 1 minute 1 minuta >6.04 >6,04 1 minute 1 minuta >5.90 >5,90 Safe to use Bezpieczny w użyciu Rinse after application Wymaga spłukania po użyciu Environmental effects Wpływ na środowisko naturalne Yes Tak Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Irritant/sensitising Drażniący/uczulający Flammable Łatwopalny Yes Tak No Nie Yes Tak Yes Tak No Nie Yes Tak Safe Bezpieczny Hazardous Niebezpieczny Hazardous Niebezpieczny Flammable Łatwopalny

5 Support and Education on Difficil-S Clinical Advisers from Clinimax Ltd. are available to answer any queries ensuring that all users of Difficil-S Clinical understand the importance of thorough disinfection in order to minimise the spread of infection. Wsparcie i edukacja na temat Difficil-S Clinical Doradcy Clinimax Ltd. są do dyspozycji i chętnie odpowiadają na pytania tak, aby wszyscy użytkownicy Difficil-S Clinical zrozumieli znaczenie dokładnej dezynfekcji minimalizującej możliwość rozprzestrzenienia się infekcji. For more information on DIFFICIL-S please contact: Dowiedz się więcej o DIFFICIL-S : DIFFICIL-S forms part of a range of infection control products from Clinimax Ltd. DIFFICIL-S jest jednym z gamy produktów dezynfekujących Clinimax Ltd. Clinimax Ltd. Shepherds Grove West, Stanton, Bury St Edmunds, Suffolk IP31 2AR Great Britain Tel: +44 (0) Fax/Faks: +44 (0) PL

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

GAMMA Healthcare Ltd

GAMMA Healthcare Ltd TESTY SKUTECZNOŚCI (EN 1276) Chusteczki sporobójcze Clinell GAMMA Healthcare Ltd SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMMA

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Właściwości fizyczne Barwa : Bezbarwny o lekko żółtym zabarwieniu Zapach: Alkoholowy Stan skupienia: Żel ph:

KARTA TECHNICZNA. Właściwości fizyczne Barwa : Bezbarwny o lekko żółtym zabarwieniu Zapach: Alkoholowy Stan skupienia: Żel ph: KARTA TECHNICZNA Żel dezynfekcyjny do rąk PURELL Wskazówki dotyczące użycia: żel antybakteryjny do rąk Sposób użycia: Dokładnie wetrzeć około 3 ml żelu PURELL w dłonie przez około 30 sekund. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego COLOP i Microban? Wiodąca Marka Na Świecie

Dlaczego COLOP i Microban? Wiodąca Marka Na Świecie Firmy COLOP i Microban International Ltd. podpisały porozumienie dotyczące wspólnych działań oraz rozwoju produktów i technologii z zabezpieczeniem antybakteryjnym w sektorze produkcji pieczątek. Firma

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena całkowita Cena Wartość Oferowane netto Ilość Jedn. ogółem brutto

Bardziej szczegółowo

Zakażenia pod kontrolą. mgr inż. Agata Czuper MCPOLSKA.PL

Zakażenia pod kontrolą. mgr inż. Agata Czuper MCPOLSKA.PL Zakażenia pod kontrolą mgr inż. Agata Czuper MCPOLSKA.PL Zakażenia szpitalne dotyczą wszystkich placówek ochrony zdrowia na całym świecie. Ograniczenie liczby zakażeń należy do podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger)

F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger) Warunki ogólne. W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości uŝytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu: B preparat bakteriobójczy

Bardziej szczegółowo

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Dobrze tolerowany przez skórę Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2016, 55, 1, 99 104 http://www.pm.microbiology.pl OCENA DZIAŁANIA CHEMICZNYCH PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub

KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL Advanced Hygienic Hand Rub Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat zaprojektowany specjalnie dla osób które często dezynfekują

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTROWANIA, OPINIOWANIA I BADANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

ZASADY REJESTROWANIA, OPINIOWANIA I BADANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 661-688 Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak, Marta Podgórska ZASADY REJESTROWANIA, OPINIOWANIA I BADANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

3. Szczepy wzorcowe TCS

3. Szczepy wzorcowe TCS Nr kat. Nazwa 3. Szczepy wzorcowe TCS Selectrol to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną z Health Protection Agency Culture Collection

Bardziej szczegółowo

Skuteczność biobójcza preparatu BOWI-SEPT /art. nr 2760/

Skuteczność biobójcza preparatu BOWI-SEPT /art. nr 2760/ Strona 1 z 5 HWR-CHEMIE GmbH Moosfeldstraße 7 D-82275 Emmering Tel. 08141 / 51030 Fax 08141 / 510350 e-mail: info@hwr-chemie.de www.hwr-chemie.de C H E M I S C H T E C H N I S C H E S P E Z I A L P R O

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia Preparat myjąco - dezynfekcyjny Opis Suma Bac D10 jest skoncentrowanym preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii,

Bardziej szczegółowo

Granudacyn. Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran.

Granudacyn. Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran. Granudacyn Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran. Granudacyn to roztwór do szybkiego czyszczenia, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran oraz oparzeń

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia w dezynfekcji

Innowacyjna technologia w dezynfekcji Innowacyjna technologia w dezynfekcji Preparat Huwa San TR50 oparty jest na unikatowym składzie nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem zapewnia wysoką, długotrwałą skuteczność działania, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid jest płynnym stężonym środkiem do dezynfekcji masek oddechowych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, aparatów do nurkowania,

Bardziej szczegółowo

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny.

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Formaldehyd (formalina jest ok. 40% r-rem formaldehydu)

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Właściwości fizyczne Skąldnik aktywny :Alkohol 70% v/v Barwa:Niebiesko-zielona Zapach :Bez zapachu Forma:Żel ph:3.8 5.2

Właściwości fizyczne Skąldnik aktywny :Alkohol 70% v/v Barwa:Niebiesko-zielona Zapach :Bez zapachu Forma:Żel ph:3.8 5.2 KARTA TECHNICZNA Żel do dezynfekcji rąk PURELL VF481 Wskazówki dotyczące i sposób użycia : Higieniczna dezynfekcja rak : Dokładnie wetrzeć około 3 ml żelu PURELL w dłonie przez około 30 sekund nie zapominając

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

AG AIR CONTROL SYSTEM CF

AG AIR CONTROL SYSTEM CF SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Prezentuje: Krzysztof Szarek Warszawa, 18 października 2016r. www.anti-germ.com 1 Systemy wentylacyjne jako element odpowiadający za jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

PYTANIA do Zapytania Ofertowego

PYTANIA do Zapytania Ofertowego Łapy, 03.10.2016 r. SP ZOZ VII/170 /2016 Uczestnicy postępowania PYTANIA do Zapytania Ofertowego Dotyczy Zapytania Ofertowego - SP ZOZ VII/6/2016/ZO; Dostawa środków antyseptycznych i dazynfekcyjnych do

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

STOP ZAKAŻENIOM. Zakażenia szpitalne sprawdzone rozwiązania. Przemysław Bobrowski MCPOLSKA.PL

STOP ZAKAŻENIOM. Zakażenia szpitalne sprawdzone rozwiązania. Przemysław Bobrowski MCPOLSKA.PL STOP ZAKAŻENIOM Zakażenia szpitalne sprawdzone rozwiązania Przemysław Bobrowski MCPOLSKA.PL Zakażenia szpitalne dotyczą wszystkich placówek ochrony zdrowia na całym świecie. Ograniczenie liczby zakażeń

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

KARETKA POGOTOWIA JAKO SIEDLISKO GRZYBÓW

KARETKA POGOTOWIA JAKO SIEDLISKO GRZYBÓW Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 39 Maciej HAJDUGA, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno- Humanistyczna, Bielsko- Marta Anna HAJDUGA, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno-

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BIOSTRADOM. Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A.

BIOSTRADOM. Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A. BIOSTRADOM Antybakteryjne wyroby firmy STRADOM S.A. Historia Spółki 1882 r. - powstanie firmy o nazwie - Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom. Profil produkcji związany z przerobem surowca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med.

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med. PRACA ORYGINALNA MONITOROWANIE I KONTROLA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU [PROPHYLAXIS AND INSPECTION OF HOSPITAL INFECTIONS ON CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby SP ZZOZ Szpitala w Iłży środków dezynfekcyjnych o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Spis treści Table of contents Pincety kosmetyczne Cosmetic tweezers 7 Nożyczki kosmetyczne Cosmetic scissors 8 Cążki do paznokci Nail cutters 12

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Spektrum działania ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO DZIAŁANIE PRZECIWKO MIKROORGANIZMOM EN + 5 CYFR

Spektrum działania ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO DZIAŁANIE PRZECIWKO MIKROORGANIZMOM EN + 5 CYFR ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO Przeznaczenie: określa, gdzie należy stosować środek dezynfekujący STĘŻENIE: wskazuje, czy produkt jest gotowy do użycia, czy jest skoncentrowany SPEKTRUM

Bardziej szczegółowo

Zasady. w gabinetach kosmetycznych A 40. utrzymania higieny. Kryteria prawidłowej dezynfekcji

Zasady. w gabinetach kosmetycznych A 40. utrzymania higieny. Kryteria prawidłowej dezynfekcji prawo > dezynfekcja Zasady utrzymania higieny w gabinetach kosmetycznych A 40 Kryteria prawidłowej dezynfekcji Peter Atkins - Fotolia.com Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad zachowania właściwej

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 17.05.2017

Bardziej szczegółowo

TERAZ BAKTERIE MOGĄ DZIAŁAĆ NA NASZĄ KORZYŚĆ!

TERAZ BAKTERIE MOGĄ DZIAŁAĆ NA NASZĄ KORZYŚĆ! TERAZ BAKTERIE MOGĄ DZIAŁAĆ NA NASZĄ KORZYŚĆ! Zaawansowana Europejska technologia wykorzystała siły natury do całkowitego usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz nieprzyjemnych zapachów naszych pupili.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Certyfikat dla Blatów kuchennych z powłoką antybakteryjną.

Dotyczy: Certyfikat dla Blatów kuchennych z powłoką antybakteryjną. Żary, 01.06.2016 Dotyczy: Certyfikat dla Blatów kuchennych z powłoką antybakteryjną. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie 11 dekorów Blatów kuchennych Kronopol sp. z o.o.: Lp. Dekor Nazwa 1 D4865 MT DĄB

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem NanoSterile powłoka fotokatalityczna NanoSterile to bezbarwna i bezzapachowa nanotechnologiczna powłoka stworzona

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody

Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody Nowe rozwiązanie w dezynfekcji wody TwinOxide jest wyjątkowym, zaawansowanym systemem dostaw składającym się z dwu proszkowych komponentów, które produkują 0,3% (3000 ppm) czystego roztworu dwutlenku chloru,

Bardziej szczegółowo

Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) Bakterie gram-dodatnie

Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) Bakterie gram-dodatnie Skuteczność BACTRONU Poniżej podano minimalne stężenie hamujące składnika aktywnego Bactronu dla szerokiej grupy typowych szczepów mikroorganizmów, ważnych z punktu widzenia higieny i zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae) ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 1 - Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów. L.P - podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

dokument handlowy - poufne

dokument handlowy - poufne Porównanie Chusteczek biobójczych Clinell z alkoholowym żelem do rąk Purell zgodnie z wytycznymi protokołu standardu BSEN1500 ~ Projekt Raportu przygotowany dla GAMA Healthcare Ltd ~ Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących)

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących) Nr sprawy 50/MW/2010 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. preparatu 1.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w stęŝeniu do

Bardziej szczegółowo