Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych"

Transkrypt

1 Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

2

3 SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE NIE ZWIĄZANE Z NERKAMI Ostre działania niepożądane Ostre reakcje niepożądane na jodowe środki kontrastowe Ostre reakcje niepożądane na środki kontrastowe zawierające gadolin Postępowanie Opóźnione reakcje niepożądane Bardzo późne reakcje niepożądane Nadczynność tarczycy Nerkopochodne zwłóknienie układowe REAKCJE NIEPOŻĄDANE DOTYCZĄCE NEREK Reakcje niepożądane na jodowe środki kontrastowe dotyczące nerek Czas skierowania Przed badaniem Czas badania Po badaniu Reakcje niepożądane na środki kontrastowe zawierające gadolin dotyczące nerek Pacjenci przyjmujący Metforminę Jodowe środki kontrastowe Środki kontrastowe zawierające gadolin Dializy a podawanie środków kontrastowych INFORMACJE RÓŻNE Wynaczynienie środka kontrastowego Działania jodowych środków kontrastowych dotyczące płuc Wpływ jodowych środków kontrastowych na krew i śródbłonek Środki kontrastowe a guzy wytwarzające katecholaminy (guz chromochłonny nadnerczy i przyzwojak) Ciąża i karmienie piersią Interakcje z innymi lekami i testy kliniczne Bezpieczeństwo środków kontrastowych do badań ultrasonograficznych Bezpieczeństwo środków kontrastowych zawierających bar KWESTIONARIUSZE

4 autorzy Henrik S. Thomsen (DK) - Przewodniczący Fulvio Stacul (IT) - Sekretarz Torsten Alme n (SE) Marie-France Bellin (FR) Michele Bertolotto (IT) Georg Bongartz (CH) Olivier Clement (FR) Peter Leander (SE) Gertraud Heinz-Peer (AT) Sameh K. Morcos (UK) Peter Reimer (DE) Aart J. van der Molen (NL) Judith AW Webb (UK) KONSULTANCI Eric Lancelot (Guerbet, FR) Philipp Lengsfeld (Bayer Pharma, DE) Alberto Spinazzi (Bracco, IT) Redakcja naukowa wydania polskiego Prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka 2 Komisja ds. Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych ESUR nie ponosi odpowiedzialności za polskie tłumaczenie Wytycznych.

5 Wprowadzenie do wydania polskiego Opublikowane przez ESUR zalecenia postępowania z pacjentem w ramach przygotowania do badania radiologicznego z użyciem środków kontrastowych i określenie markerów uszkodzenia nerek mają charakter wytycznych na poziomie krajów Unii Europejskiej. Jest to kolejna edycja tego dokumentu tłumaczona na język polski. Wytyczne nie są rozporządzeniem, tym niemniej ich obligatoryjność bierze się z faktu, iż radiolog zleca środek kontrastowy i ponosi odpowiedzialność za pokontrastową niewydolność nerek lub - w przypadku podania chelatów gadolinu - za NSF. Lektura wytycznych wskazuje m.in. na to, iż specjalne sposoby postępowania wobec pacjentów zagrożonych NSF dotyczą tylko grupy środków wysokiego ryzyka. W zakresie profilaktyki NSF pozostałe grupy paramagnetycznych środków kontrastowych (średniego i niskiego ryzyka) nie różnią się postępowaniem i obostrzeniami. Nieco inaczej rzecz się przedstawia w przypadku środków jodowych, gdzie o bezpieczeństwie stosowania decydują nie tylko same parametry środka, ale i sposób jego stosowania inne będą wymagania w przypadku podania dożylnego w MDCT, a inne przy dotętniczym badaniu naczyniowym. Odpowiedzialność radiologa jako lekarza zlecającego podanie środka kontrastowego jest oczywista, stąd też wytyczne ESUR zabezpieczają go przed ewentualną odpowiedzialnością w przypadku ww. powikłań. Prof. Jerzy Walecki Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej Polskiej Akademii Nauk 3

6 01 DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE NIE ZWIĄZANE Z NERKAMI 1.1. Ostre działania niepożądane Definicja: Działanie niepożądane, które pojawia się w ciągu 1 godziny od wstrzyknięcia środka kontrastowego. Klasyfikacja ŁAGODNE UMIARKOWANE POWAŻNE Nudności Łagodne wymioty Pokrzywka Świąd Nasilone wymioty Wyraźna pokrzywka Skurcz oskrzeli Obrzęk twarzy/krtani Atak wazowagalny Wstrząs hipotensyjny Zatrzymanie oddechu Zatrzymanie akcji serca Drgawki Ostre reakcje niepożądane na jodowe środki kontrastowe Czynniki zagrożenia wystąpienia ostrych reakcji DOTYCZĄCE PACJENTA DOTYCZĄCE ŚRODKA KONTRASTOWEGO Pacjent z następującymi chorobami w wywiadzie: wystąpienie w przeszłości umiarkowanej lub poważnej ostrej reakcji (patrz klasyfikacja powyżej) na środek jodowy astma alergia wymagająca leczenia farmakologicznego środek kontrastowy jonowy o wysokiej osmolalności 4

7 Metody redukcji ryzyka wystąpienia ostrej reakcji U WSZYSTKICH PACJENTÓW Stosować środek kontrastowy niejonowy. Zatrzymać pacjenta na oddziale radiologii przez 30 minut po wstrzyknięciu środka kontrastowego. Zapewnić łatwą dostępność leków i sprzętu do resuscytacji (patrz punkt ). U PACJENTÓW Z PODWYŻSZONYM ryzykiem reakcji (patrz czynniki zagrożenia powyżej) Wziąć pod uwagę alternatywny test, niewymagający podania jodowego środka kontrastowego. Zastosować inny środek jodowy u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja na środek kontrastowy. Wziąć pod uwagę zastosowanie premedykacji. Dowody kliniczne na skuteczność premedykacji są ograniczone. W razie zastosowania, właściwy schemat premedykacji to: prednizolon 30 mg (lub metyloprednizolon 32 mg) doustnie, podany 12 godz. i 2 godz. przed podaniem środka kontrastowego. Podanie pozanaczyniowe jodowego środka kontrastowego W razie podejrzenia absorpcji lub wycieku do krążenia, należy podjąć takie same środki ostrożności jak w przypadku podania wewnątrznaczyniowego. 5

8 Ostre reakcje niepożądane na środki kontrastowe zawierające gadolin Uwaga: ryzyko wystąpienia ostrej reakcji na środek kontrastowy zawierający gadolin jest niższe niż ryzyko w przypadku jodowego środka kontrastowego, niemniej jednak wystąpienie silnych reakcji na środki kontrastowe zawierające gadolin jest możliwe. DOTYCZĄCE PACJENTA Pacjent z następującymi chorobami w wywiadzie: wystąpienie w przeszłości ostrej reakcji na środek zawierający gadolin astma alergia wymagająca leczenia farmakologicznego DOTYCZĄCE ŚRODKA KONTRASTOWEGO Ryzyko wystąpienia reakcji nie jest związane z osmolalnością środka kontrastowego: zastosowanie niskich dawek sprawia, że obciążenie osmolarne jest niewielkie. Metody redukcji ryzyka wystąpienia ostrej reakcji U WSZYSTKICH PACJENTÓW Zatrzymać pacjenta na oddziale radiologii przez 30 minut po wstrzyknięciu środka kontrastowego. Zapewnić łatwą dostępność leków i sprzętu do resuscytacji (patrz punkt 1.1.3). U PACJENTÓW Z PODWYŻSZONYM ryzykiem reakcji (patrz czynniki zagrożenia powyżej) Wziąć pod uwagę alternatywny test, niewymagający podania środka kontrastowego zawierającego gadolin. Zastosować inny środek zawierający gadolin u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja na środek kontrastowy. Wziąć pod uwagę zastosowanie premedykacji. Nie istnieją dowody kliniczne na skuteczność premedykacji. W razie zastosowania, właściwy schemat premedykacji to: prednizolon 30 mg (lub metyloprednizolon 32 mg) doustnie, podany 12 godz. i 2 godz. przed podaniem środka kontrastowego. 6

9 Postępowanie Podstawowe leki i sprzęt ratunkowy, jakie powinny znajdować się w sali badań: Tlen Adrenalina 1:1000 Atropina Inhalator z dozymetrem umożliwiający podanie agonisty β-2 Płyny dożylne sól fizjologiczna lub roztwór Ringera Leki przeciwdrgawkowe (diazepam) Ciśnieniomierz Jednostronny ustny aparat oddechowy Proste wytyczne dla leczenia pierwszego rzutu ostrych reakcji na wszystkie środki kontrastowe Zaobserwowano takie same reakcje po zastosowaniu jodowych środków kontrastowych, środków zawierających gadolin oraz środków stosowanych w ultrasonografii. Częstość występowania reakcji jest najwyższa w przypadku środków jodowych, a najniższa w przypadku środków stosowanych w ultrasonografii. Nudności/wymioty Przejściowe: leczenie wspomagające. Poważne, przedłużające się: należy rozważyć zastosowanie odpowiednich leków przeciwwymiotnych. Pokrzywka Rozproszona, przejściowa: leczenie wspomagające, w tym obserwacja. Rozproszona, przedłużająca się: należy rozważyć domięśniowe lub dożylne podanie odpowiednich leków antyhistaminowych działających na receptory H1. Może wystąpić senność i/lub spadek ciśnienia tętniczego. Nasilona: należy podać adrenalinę 1:1000, 0,1 0,3 ml (0,1 0,3 mg) domięśniowo u osób dorosłych, 50% dawki dla osób dorosłych u dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz 25% dawki dla osób dorosłych u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W razie potrzeby dawkę powtórzyć. 7

10 Skurcz oskrzeli 1. Tlen przez maskę (6 10 l/min) 2. Agonista β-2 przez inhalator z dozymetrem (2 3 głębokie wdechy) 3. Adrenalina Prawidłowe ciśnienie tętnicze Domięśniowo: 1:1000, 0,1 0,3 ml (0,1 0,3 mg) [u pacjentów z chorobą wieńcową oraz u pacjentów w podeszłym wieku należy stosować niższą dawkę]. U pacjentów pediatrycznych: 50% dawki dla osób dorosłych u dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz 25% dawki dla osób dorosłych u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W razie potrzeby dawkę powtórzyć. Spadek ciśnienia tętniczego Domięśniowo: 1:1000, 0,5 ml (0,5 mg), U pacjentów pediatrycznych: 6-12 lat: 0,3 ml (0,3 mg) domięśniowo < 6 lat: 0,15 ml (0,15 mg) domięśniowo Obrzęk krtani 1. Tlen przez maskę (6 10 l/min) 2. Adrenalina domięśniowo (1:1000), 0,5 ml (0,5 mg) u osób dorosłych, w razie potrzeby powtórzyć. U pacjentów pediatrycznych: 6-12 lat: 0,3 ml (0,3 mg) domięśniowo < 6 lat: 0,15 ml (0,15 mg) domięśniowo 8

11 Spadek ciśnienia tętniczego Izolowana hipotensja 1. Unieść nogi pacjenta 2. Tlen przez maskę (6 10 l/min) 3. Płyny dożylnie: szybko, sól fizjologiczna lub roztwór Ringera 4. W razie braku reakcji: adrenalina: 1:1000, 0,5 ml (0,5 mg) domięśniowo, w razie potrzeby powtórzyć. U pacjentów pediatrycznych: 6 12 lat: 0,3 ml (0,3 mg) domięśniowo < 6 lat: 0,15 ml (0,15 mg) domięśniowo Reakcja wagalna (hipotensja i bradykardia) 1. Unieść nogi pacjenta 2. Tlen przez maskę (6 10 l/min) 3. Atropina 0,6 1,0 mg dożylnie, w razie potrzeby powtórzyć po 3 5 min, do łącznej dawki 3 mg (0,04 mg/kg) u osób dorosłych. U pacjentów pediatrycznych podać 0,02 mg/kg dożylnie (maksymalnie 0,6 mg na dawkę), w razie potrzeby powtórzyć, do łącznej dawki 2 mg. 4. Płyny dożylnie: szybko, sól fizjologiczna lub roztwór Ringera. Uogólniona reakcja anafilaktoidalna 1. Wezwać zespół reanimacyjny 2. W razie potrzeby odessać drogi oddechowe 3. W przypadku hipotensji, unieść nogi pacjenta 4. Tlen przez maskę (6 10 l/min) 5. Adrenalina domięśniowo (1:1000), 0,5 ml (0,5 mg) u osób dorosłych. W razie potrzeby dawkę powtórzyć. U pacjentów pediatrycznych: 6 12 lat: 0,3 ml (0,3 mg) domięśniowo < 6 lat: 0,15 ml (0,15 mg) domięśniowo 9

12 6. Płyny dożylnie (np. sól fizjologiczna, roztwór Ringera) 7. Lek blokujący receptor H1 na przykład difenhydramina mg dożylnie Opóźnione reakcje niepożądane DEFINICJA: Opóźniona reakcja niepożądana na dożylny jodowy środek kontrastowy to taka, która występuje w ciągu 1 godziny do 1 tygodnia po wstrzyknięciu środka kontrastowego. REAKCJE: Reakcje skórne podobne jak w przypadku innych zmian wywołanych przez leki. Najczęściej występują grudkowo-plamiste wysypki, rumień, obrzęk i świąd. Większość reakcji skórnych jest łagodna lub umiarkowana i ustępuje samoistnie. Różne opóźnione objawy (np. nudności, wymioty, bóle głowy, bóle mięśniowo-szkieletowe, gorączka) zostały opisane jako występujące po podaniu środka kontrastowego, jednak wiele z nich nie jest z nim związanych. CZYNNIKI ZAGROŻENIA DLA REAKCJI SKÓRNYCH: Wcześniejsze późne reakcje na środek kontrastowy. Leczenie Interleukiną-2. Stosowanie dimerów niejonowych. POSTĘPOWANIE: Objawowe i podobne jak w przypadku innych reakcji skórnych na leki, np. leki antyhistaminowe, sterydy i środki łagodzące. 10

13 ZALECENIA: Należy poinformować pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła reakcja na środek kontrastowy lub którzy poddawani są leczeniu z zastosowaniem interleukiny-2, o możliwości wystąpienia opóźnionej reakcji skórnej oraz o konieczności skontaktowania się z lekarzem w razie wystąpienia problemu. Reakcja natychmiastowa i późna na testy śródskórne może okazać się pomocna w potwierdzeniu późnej reakcji na środek kontrastowy oraz w zbadaniu reaktywności krzyżowej z innymi czynnikami. Aby zredukować ryzyko ponownego wystąpienia reakcji, należy użyć innego środka kontrastowego niż ten z pierwszej reakcji. Należy unikać środków, które wykazały reaktywność krzyżową w testach skórnych. Zazwyczaj profilaktyka farmakologiczna nie jest zalecana. Uwaga: opóźnione reakcje skórne typu tych, które pojawiają się po zastosowaniu jodowych środków kontrastowych, nie zostały opisane w przypadku zastosowania środków kontrastowych zawierających gadolin lub środków stosowanych przy ultrasonografii Bardzo późne reakcje niepożądane Definicja: reakcja niepożądana, która zazwyczaj występuje później niż 1 tydzień po wstrzyknięciu środka kontrastowego. Rodzaj reakcji JODOWE ŚRODKI KONTRASTOWE Nadczynność tarczycy. ŚRODKI KONTRASTOWE ZAWIERAJĄCE GADOLIN Nerkopochodne zwłóknienie układowe. 11

14 Nadczynność tarczycy GRUPY RYZYKA Pacjenci z nieleczoną chorobą Gravesa-Basedowa. Pacjenci z wolem wieloguzkowym i autonomią tarczycy, zwłaszcza gdy są w podeszłym wieku i/lub zamieszkują rejon, gdzie występuje niedobór jodu w diecie. Grupy nie narażone na ryzyko Pacjenci z prawidłową czynnością tarczycy. Zalecenia Nie należy podawać jodowych środków kontrastowych pacjentom z jawną nadczynnością tarczycy. Zazwyczaj profilaktyka nie jest konieczna. U wybranych pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka endokrynolog może zastosować leczenie profilaktyczne; dotyczy to szczególnie rejonów, gdzie występuje niedobór jodu w diecie. Po wstrzyknięciu jodowego środka kontrastowego pacjenci z grup ryzyka powinni być uważnie monitorowani przez endokrynologów. Pacjentom z grup ryzyka nie należy podawać dożylnie środków kontrastowych do cholangiografii Nerkopochodne zwłóknienie układowe Diagnoza nerkopochodnego zwłóknienia systemowego powinna być stawiana tylko w przypadku, gdy spełnione zostaną kliniczne i histopatologiczne kryteria Rejestru NSF, Yale (J Am Acad Dermatol 2011; 65: ). Związek pomiędzy nerkopochodnym zwłóknieniem układowym (NSF) i środkami kontrastowymi opartymi na gadolinie wykryto w 2006 r. 12

15 CECHY KLINICZNE NSF Czas wystąpienia: od dnia ekspozycji do 2 3 miesięcy, a czasem nawet do kilku lat po ekspozycji. Objawy wstępne ból świąd obrzęk rumień zazwyczaj rozpoczyna się w obrębie kończyn dolnych Objawy późniejsze pogrubienie skóry i tkanki podskórnej drewnopodobna struktura i obszary nieprawidłowego napięcia włóknienie narządów wewnętrznych, np. mięśni, przepony, serca, wątroby, płuc Następstwa przykurcze wyniszczenie zgon u części pacjentów PACJENCI GRUPA WYŻSZEGO RYZYKA Pacjenci z CKD 4 i 5 (GFR < 30 ml/min) Pacjenci dializowani Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek GRUPA NIŻSZEGO RYZYKA Pacjenci z CKD 3 (GFR ml/min) GRUPA POZA RYZYKIEM Pacjenci ze stabilnym GFR>60ml/min 13

16 Środki kontrastowe: Klasyfikacja ryzyka (w oparciu o dane laboratoryjne) i zalecenia NAJWYŻSZE RYZYKO NSF ŚRODKI KONTRASTOWE Gadodiamid (Omniscan ) Ligand: niejonowy liniowy związek chelatowy (DTPA-BMA) Częstość występowania NSF: 3 18% w grupie ryzyka Gadopentetonian dimegluminy (Magnevist plus produkty generyczne) Ligand: jonowy liniowy związek chelatowy (DTPA) Częstość występowania NSF: szacowana na 0,1 1% w grupie ryzyka Gadowersetamid (Optimark ) Ligand: niejonowy liniowy związek chelatowy (DTPA-BMEA) Częstość występowania NSF: nieznana. REKOMENDACJE Środki te są PRZECIWWSKAZANE u: pacjentów z CKD 4 i 5 (GFR < 30 ml/min), w tym pacjentów dializowanych pacjentów z ostrą niewydolnością nerek kobiet w ciąży noworodków Środki te należy stosować z zachowaniem OSTROŻNO- ŚCI u: pacjentów z CKD 3 (GFR ml/min), odstęp pomiędzy dwoma podaniami kontrastu powinien wynosić co najmniej 7 dni dzieci poniżej 1. roku życia. Kobiety karmiące piersią: należy przestać karmić piersią na 24 godziny; mleko nie nadaje się do karmienia. Oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy (egfr) i kliniczna ocena pacjenta przed podaniem: obowiązkowe. Środki te nie powinny być podawane żadnemu pacjentowi w dawkach wyższych niż 0,1 mmol/kg do jednego badania. 14

17 ŚREDNIE RYZYKO NSF ŚRODKI KONTRASTOWE Gadobenian dimegluminy (Multihance ) Ligand: jonowy liniowy związek chelatowy (BOPTA) Częstość występowania NSF: nie odnotowano jednoznacznych przypadków*. Cecha szczególna: jest to związek należący do środków zewnątrzkomórkowych oraz jednocześnie posiadający pewne powinowactwo do komórek wątrobowych, gdzie stopień wiązania z albuminami wynosi 2-3%. Wyniki diagnostyczne można osiągnąć przy dawkach o połowę mniejszych od zwykłych środków zewnątrzkomórkowych. U ludzi ~4% wydalane jest przez wątrobę. Gadofosweset trójsodowy (Vasovist Ablavar ) Ligand: jonowy liniowy związek chelatowy (DTPA-DPCP). Częstość występowania NSF: nie zaobserwowano jednoznacznych przypadków*, jednakże doświadczenia są ograniczone. Cecha szczególna: jest to środek występujący w puli krwi, wykazujący powinowactwo z albuminami (>90%). Wyniki diagnostyczne można osiągnąć po zastosowaniu dawek o 50% niższych niż w przypadku zewnątrzkomórkowych środków kontrastowych zawierających gadolin. Okres biologicznego półtrwania jest 12 razy dłuższy niż w przypadku środków zewnątrzkomórkowych (odpowiednio 18 godz. w porównaniu z 11/2 godz.); 5% jest wydalane poprzez żółć. Sól disodowa kwasu gadoksetynowego (Primovist, Eovist ) Ligand: jonowy liniowy związek chelatowy (EOB-DTPA) Częstość występowania NSF: nie zaobserwowano jednoznacznych przypadków*, jednakże doświadczenia są ograniczone. Cecha szczególna: swoisty narządowo środek kontrastowy zawierający gadolin, wiążący się z białkami w 10% i wydalany przez hepatocyty w 50%. Wyniki diagnostyczne można osiągnąć po zastosowaniu dawek niższych niż w przypadku zewnątrzkomórkowych środków kontrastowych zawierających gadolin. 15

18 ZALECENIA Środki te należy stosować z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI u: pacjentów z CDK 4 i 5 (GFR<30ml/min), odstęp pomiędzy dwoma podaniami powinien wynosić co najmniej 7 dni. Kobiety w ciąży: można zastosować w celu uzyskania niezbędnych informacji diagnostycznych. Kobiety karmiące piersią: należy skonsultować z lekarzem, czy należy pozbyć się mleka z piersi z okresu do 24 godzin po podaniu środka kontrastowego. Badanie laboratoryjne czynności nerek (egfr) nie jest obowiązkowe. Należy dokonać oceny czynności nerek za pomocą ankiety, jeśli nie jest mierzona kreatynina w surowicy. Najniższe ryzyko NSF ŚRODKI KONTRASTOWE Gadobutrol (Gadovist, Gadavist ) Ligand: niejonowy cykliczny związek chelatowy (BT-DO3A) Częstość występowania NSF: nie zaobserwowano jednoznacznych przypadków*, jednakże istnieje niepewność co do zmian histopatologicznych. Gadoteran megluminy (Dotarem, Magnescope ) Ligand: jonowy cykliczny związek chelatowy (DOTA) Częstość występowania NSF: nie zaobserwowano jednoznacznych przypadków*. Gadoteridol (Prohance ) Ligand: niejonowy cykliczny związek chelatowy (HP-DO3A) Częstość występowania NSF: nie zaobserwowano jednoznacznych przypadków*. 16

19 ZALECENIA Środki te należy stosować z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI u: pacjentów z CKD 4 i 5 (GFR<30ml/min), odstęp pomiędzy dwoma podaniami powinien wynosić przynajmniej 7 dni. Kobiety w ciąży: można zastosować w celu uzyskania niezbędnych informacji diagnostycznych. Kobiety karmiące piersią: należy skonsultować z lekarzem, czy należy pozbyć się mleka z piersi z okresu do 24 godzin po podaniu środka kontrastowego. Badanie laboratoryjne czynności nerek (egfr) nie jest obowiązkowe. Należy dokonać oceny czynności nerek za pomocą ankiety, jeśli nie jest oznaczana kreatynina w surowicy. PACJENCI Z NSF Środki kontrastowe zawierające gadolin powinny być użyte tylko wtedy, gdy jest to niezbędne; wtedy należy użyć jedynie środków średniego i niskiego ryzyka. ZALECENIA DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW Nigdy nie należy odmawiać pacjentowi odpowiednio uzasadnionego klinicznie badania MRI ze wzmocnieniem kontrastu. U wszystkich pacjentów należy stosować najmniejszą ilość środka kontrastowego konieczną do uzyskania wyniku diagnostycznego. Należy zawsze zapisać w dokumentacji pacjenta nazwę i dawkę użytego środka. *Przypadki niejednoznaczne: w przypadku wstrzyknięcia dwóch różnych środków kontrastowych zawierających gadolin nie jest możliwe określenie z całkowitą pewnością, który z tych środków doprowadził do rozwoju NSF, a sytuację taką opisuje się jako niejednoznaczną. *Przypadki jednoznaczne: pacjent nigdy nie był narażony na działanie więcej niż jednego środka. 17

20 02 REAKCJE NIEPOŻĄDANE DOTYCZĄCE NEREK Definicja: nefropatia po zastosowaniu środka kontrastowego (CIN) oznacza stan, w którym zaburzenia czynności nerek występują w przeciągu 3 dni po dożylnym podaniu środka kontrastowego (CM), przy wykluczeniu innej etiologii. Wzrost kreatyniny w surowicy o więcej niż 25% lub 44 μmol/l (0,5 mg/dl) wskazuje na wystąpienie CIN Reakcje niepożądane na jodowe środki kontrastowe dotyczące nerek Czynniki zagrożenia DOTYCZĄCE PACJENTA egfr poniżej 60ml/min/1,73m 2 przed dotętniczym podaniem środka egfr poniżej 45ml/min/1,73m 2 przed dożylnym podaniem środka w szczególności w połączeniu z: nefropatią cukrzycową odwodnieniem zastoinową niewydolnością serca (stopień NYHA 3-4) i niskim LVEF niedawnym zawałem mięśnia sercowego (<24h) kontra-pulsacją wewnątrzaortalną niedokrwieniem okołozabiegowym niskim poziomem hematokrytu wiekiem powyżej 70 lat równoczesnym podawaniem leków nefrotoksycznych stwierdzona lub podejrzewana ostra niewydolność nerek DOTYCZĄCE PROCEDURY dotętnicze podanie środka kontrastowego środki o wysokiej osmolalności wysokie dawki środka kontrastowego wielokrotne podanie środka kontrastowego w przeciągu kilku dni 18

21 Czas skierowania Badanie planowe Identyfikacja pacjentów wymagających zbadania wydolności nerek. Określenie egfr (lub SCr) w okresie 7 dni od podania środka kontrastowego Pacjenci ze stwierdzonym egfr poniżej 60 ml/min/1,73m 2 Pacjenci otrzymujący środek kontrastowy dotętniczo Wiek powyżej 70 lat Pacjenci z wywiadem: choroby nerek operacji nerek białkomoczu cukrzycy nadciśnienia tętniczego dny moczanowej niedawnego przyjmowania leków nefrotoksycznych Badanie w trybie pilnym W miarę możliwości zidentyfikować pacjentów z grupy ryzyka (w/w): Oznaczyć egfr, jeżeli badanie można opóźnić do czasu, aż dostępny będzie wynik, bez szkody dla pacjenta. Gdy nie można uzyskać wyniku egfr, należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi pacjentów z egfr poniżej 60ml/min/1,73m 2 dla podawania dotętniczego i egfr poniżej 45ml/min/1,73m 2 dla podawania dożylnego, stosując się do nich tak ściśle, jak pozwolą na to okoliczności kliniczne. 19

22 Przed badaniem Badanie planowe PACJENCI W GRUPIE PODWYŻSZONEGO RYZYKA (w/w) Rozważyć alternatywną metodę badania obrazowego, bez stosowania jodowanych środków kontrastowych. Omówić z lekarzem kierującym potrzebę odstawienia leków nefrotoksycznych. Rozpocząć nawadnianie. Właściwe postępowanie polega na dożylnym podaniu soli fizjologicznej, 1,0-1,5ml/kg/h, przez co najmniej 6 godzin przed i po badaniu. Alternatywny protokół postępowania polega na dożylnym podaniu wodorowęglanu sodu (154 meq/l w 5% roztworze glukozy w wodzie), 3ml/kg/h przez 1h przed podaniem środka kontrastowego i 1ml/kg/h przez 6h po podaniu środka kontrastowego. Badanie w trybie pilnym PACJENCI W GRUPIE PODWYŻSZONEGO RYZYKA (w/w) Rozważyć alternatywną metodę badania obrazowego, bez stosowania jodowych środków kontrastowych. Rozpocząć nawadnianie możliwie jak najwcześniej przed podaniem środka kontrastowego (patrz badanie planowe) Czas badania PACJENCI W GRUPIE PODWYŻSZONEGO RYZYKA (w/w) Należy zastosować środek kontrastowy nisko- lub izo-osmolarny. Należy zastosować najmniejszą dawkę środka kontrastowego konieczną do uzyskania wyniku diagnostycznego. PACJENCI POZA GRUPĄ PODWYŻSZONEGO RYZYKA (w/w) Należy zastosować najmniejszą dawkę środka kontrastowego konieczną do uzyskania wyniku diagnostycznego. 20

23 Po badaniu PACJENCI W GRUPIE PODWYŻSZONEGO RYZYKA Należy kontynuować nawadnianie. Należy określić egfr w okresie 48-72h po podaniu środka kontrastowego. Uwaga: nie wykazano, aby jakakolwiek profilaktyka farmakologiczna (z zastosowaniem leków rozkurczających naczynia nerkowe, antagonistów receptorów endogennych mediatorów wazoaktywnych lub leków cytoprotekcyjnych) dawała stałą ochronę przed nefropatią, wywołaną przez środek kontrastowy Reakcje niepożądane na środki kontrastowe zawierające gadolin dotyczące nerek Badania MR Ryzyko nefrotoksyczności jest bardzo niskie, gdy środki kontrastowe zawierające gadolin stosowane są w zatwierdzonych dawkach. U pacjentów z niewydolnością nerek należy zastosować się do wytycznych ESUR dotyczących NSF, BADANIE RADIOGRAFICZNE Nie należy stosować środków kontrastowych zawierających gadolin do badań radiograficznych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Środki kontrastowe zawierające gadolin wykazują większą nefrotoksyczność niż jodowe środki kontrastowe w równoważnych dawkach osłabiających promieniowanie rentgenowskie Pacjenci przyjmujący Metforminę Jodowe środki kontrastowe 1. Pacjenci z egfr równym lub wyższym niż 60ml/min/1,73m 2 (CDK 1 i 2) mogą kontynuować zalecane przyjmowanie metforminy. 21

24 2. Pacjenci z egfr wynoszącym 30-59ml/min/1,73m 2 (CDK 3) Pacjenci przyjmujący dożylnie środek kontrastowy, przy egfr równym lub wyższym niż 45ml/min/1,73m 2 mogą kontynuować normalne przyjmowanie metforminy. Pacjenci przyjmujący dotętniczo środek kontrastowy oraz ci, którzy otrzymują go dożylnie, przy egfr pomiędzy 30 a 44ml/min/1,73m 2 powinni odstawić metforminę na 48h przed podaniem środka kontrastowego i powinni wznowić jej przyjmowanie 48h po podaniu środka kontrastowego, jeśli czynność nerek nie uległa pogorszeniu. 3. Pacjenci z egfr niższym niż 30 ml/min/1,73m 2 (CKD 4 i 5), lub z chorobą wikłającą, powodującą niewydolność wątroby lub niedotlenienie. Odradza się stosowanie metforminy i należy unikać stosowania jodowych środków kontrastujących. 4. W przypadkach nagłych metformina powinna zostać odstawiona od chwili podania środka kontrastującego. Po tej procedurze, pacjent powinien być poddany obserwacji pod kątem objawów kwasicy mleczanowej. Przyjmowanie metforminy powinno zostać wznowione po upływie 48h od podania środka kontrastującego, jeśli poziom kreatyniny w surowicy/egfr nie uległ zmianie w stosunku do poziomu stwierdzonego przed badaniem Środki kontrastowe zawierające gadolin Żadne szczególne środki ostrożności nie są niezbędne w przypadku podania środka kontrastowego zawierającego gadolin pacjentom z cukrzycą, przyjmującym metforminę Dializy a podawanie środków kontrastowych Wszelkie środki kontrastowe zawierające jod i gadolin mogą być usunięte poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową. Jednakże nie zostało udowodnione, aby hemodializa chroniła pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przed nefropatią lub NSF wywołanymi przez środek kontrastujący. U wszystkich pacjentów należy unikać hiperwolemii i przeciążenia osmotycznego. Aby uniknąć ryzyka NSF, należy zastosować się do

25 Pacjenci dializowani HEMODIALIZA Jodowe środki kontrastowe Korelacja czasu wstrzyknięcia środka kontrastowego z sesją hemodializy jest zbędna. Dodatkowa sesja hemodializy w celu usunięcia środka kontrastowego jest zbędna. Środki kontrastowe zawierające gadolin Zalecana jest korelacja czasu wstrzyknięcia środka kontrastowego z sesją hemodializy. Zalecana jest dodatkowa sesja hemodializy w celu usunięcia środka kontrastowego tak szybko, jak to możliwe po jego podaniu. CIĄGŁA AMBULATORYJNA DIALIZA OTRZEWNOWA Jodowe środki kontrastowe Hemodializa w celu usunięcia środka kontrastowego jest zbędna dla jodowych środków kontrastowych, jednak zalecana jest dla środków kontrastowych zawierających gadolin. Powinno to zostać omówione z lekarzem kierującym. Środki kontrastowe zawierające gadolin Hemodializa w celu usunięcia środka kontrastowego jest zbędna dla jodowych środków kontrastowych, jednak zalecana jest dla środków kontrastowych zawierających gadolin. Powinno to zostać omówione z lekarzem kierującym. 23

26 03 INFORMACJE RÓŻNE 3.1. Wynaczynienie środka kontrastowego RODZAJ USZKODZEŃ Większość uszkodzeń ma łagodny charakter. Ciężkie uszkodzenia obejmują owrzodzenia skóry, martwicę tkanek miękkich i zespół ciasnoty międzypowięziowej. Czynniki zagrożenia DOTYCZĄCE TECHNIKI Użycie pompy mechanicznej. Nieoptymalne miejsca wstrzyknięcia, m.in. kończyna dolna i niewielkie żyły obwodowe. Duża objętość środka kontrastowego. Środek kontrastowy o wysokiej osmolarności. DOTYCZĄCE PACJENTA Brak możliwości komunikowania się. Delikatne lub uszkodzone żyły. Niewydolność tętnic. Zaburzenia drenażu limfatycznego i/lub żylnego. Otyłość. METODY REDUKCJI RYZYKA Należy zawsze skrupulatnie przestrzegać odpowiedniej techniki podania dożylnego, stosując kaniulę z tworzywa sztucznego odpowiedniego rozmiaru, umieszczoną we właściwej żyle, w celu zapewnienia wymaganej szybkości przepływu podczas wstrzykiwania. Należy przeprowadzić wstrzyknięcie testowe przy użyciu soli fizjologicznej. Należy stosować niejonowy jodowy środek kontrastowy. 24

27 LECZENIE W większości przypadków wystarczające jest postępowanie zachowawcze uniesienie kończyny obłożenie lodem uważna obserwacja W razie podejrzenia ciężkiego uszkodzenia należy zasięgnąć porady chirurga Działania jodowych środków kontrastowych dotyczące płuc DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE DOTYCZĄCE PŁUC Skurcz oskrzeli. Wzrost oporu naczyniowego w płucach. Obrzęk płuc. PACJENCI Z GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA Astma w wywiadzie. Nadciśnienie płucne w wywiadzie. Niewydolność serca w stadium początkowym. METODY REDUKCJI RYZYKA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH DOTYCZĄCYCH PŁUC Należy zastosować środek kontrastowy niskoosmolarny lub izoosmolarny. Należy unikać wysokich dawek środków kontrastowych Wpływ jodowych środków kontrastowych na krew i śródbłonek Ważnym z klinicznego punktu widzenia działaniem niepożądanym jodowych środków kontrastowych na składniki krwi i śródbłonek jest zakrzepica. Przyjmuje się, że: wszystkie środki kontrastowe wykazują właściwości przeciwzakrzepowe, w szczególności środki jonowe, jonowe środki kontrastowe o wysokiej osmolarności mogą indukować zakrzepicę z powodu uszkodzenia śródbłonka, zwłaszcza podczas badań flebograficznych, 25

Załącznik nr 9 do Procedury uzyskiwania zgody QP- 97/DL/DA

Załącznik nr 9 do Procedury uzyskiwania zgody QP- 97/DL/DA Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej I. Nazwa proponowanej procedury medycznej (zabiegu, badania) Tomografia komputerowa z podaniem kontrastu II. Rozpoznanie: III. Wskazania, oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Aneks III Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Uwaga: Zmiany wprowadzone w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów są efektem przeprowadzenia procedury przekazania

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów tomografia komputerowa informacje dla pacjentów TK najważniejsze jest zdrowie W placówkach Affidea sukcesywnie wdrażamy program Dose Excellence. Pozwala to na gromadzenie i analizę danych wszystkich badań,

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułki 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny chlorowodorek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta:informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułko-strzykawka 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Cukrzyca staje się współcześnie jedną z

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. ADRENALINA WZF (Adrenalinum) 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach

Ulotka dla pacjenta. ADRENALINA WZF (Adrenalinum) 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Polvertic, 8 mg, tabletki Polvertic, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Aerius 0,5 mg/ml, roztwór doustny, desloratadyna Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie

Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie 22 stycznia 2015 r. EMA/PRAC/63315/2015 Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0..

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0.. Glaxo 111 N Gl.. Glaxo Sp. z 0.0.. Oddzial W warszaw\e Jana Pawia II 34/6 141 Warszawa, A. W PL fax 247129 '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32 OZla. IInformacji.. Naukowej 00-141

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania.

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania. Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący występowania ciężkich działań niepożądanych związanych z stosowaniem produktu leczniczego Vistide (cydofowir) niezgodnie z zapisami

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TARCEFANDOL, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefamandolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TARCEFANDOL, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefamandolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TARCEFANDOL, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefamandolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Uwaga: Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 1/5 WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg mg, 10 mg mg, tabletki powlekane

Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg mg, 10 mg mg, tabletki powlekane Plan zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg + 160 mg, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane Nr procedury NL/H/3460/001-003/DC Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Milgamma N, (50 mg + 50 mg + 0,5 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań (Thiamini hydrochloridum, Pyridoxini hydrochloridum, Cyanocobalaminum) Należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK GASTROGRAFIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK GASTROGRAFIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Gastrografin, (660 mg + 100 mg)/ml, roztwór doustny i doodbytniczy Meglumini amidotrizoas + Natrii amidotrizoas Należy uważnie zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MultiHance, 529 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań dożylnych (Dimeglumini gadobenas)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MultiHance, 529 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań dożylnych (Dimeglumini gadobenas) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MultiHance, 529 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań dożylnych (Dimeglumini gadobenas) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem produktu.

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Olamide, 10 mg, tabletki VI.2 VI.2.1 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Olamide przeznaczone do wiadomości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Woodward s Gripe Water, płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne zawartość w 5 ml (1 łyżeczka)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna]

Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna] Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT : gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4.3 Przeciwwskazania Zarówno

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GAMMA anty-hbs 200 Roztwór do wstrzykiwań Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Należy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ibured żel, 50 mg/g (5%) Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ibured żel, 50 mg/g (5%) Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibured żel, 50 mg/g (5%) Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 kapsułka twarda VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera 300 mg trokserutyny (o-βhydroksyetylorutozydy).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 kapsułka twarda VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera 300 mg trokserutyny (o-βhydroksyetylorutozydy). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VENOTREX 200 mg kapsułki twarde VENOTREX 300 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka twarda VENOTREX 200 mg kapsułki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MEPIDONT 3%, 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 30 mg mepiwakainy chlorowodorku (Mepivacaini

Bardziej szczegółowo

Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka. Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, r.

Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka. Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, r. Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, 18.11.2016 r. 2 Co to jest niepożądany odczyn poszczepienny Niepożądany odczyn poszczepienny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości.

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości. VI.2 Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktów kwalifikowanych jako "Well established use" zawierających Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NUROFEN, 50 mg/g, żel 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) Substancje pomocnicze,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 0 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA AVAMINA, 500 mg, tabletki powlekane Metformini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

Hiperkaliemia. Dzienne zapotrzebowanie. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska. 1 meq/kg/dobę. 1 meq K + - 2,5cm banana

Hiperkaliemia. Dzienne zapotrzebowanie. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska. 1 meq/kg/dobę. 1 meq K + - 2,5cm banana Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska Dzienne zapotrzebowanie 1 meq/kg/dobę 1 meq K + - 2,5cm banana Dzienne zapotrzebowanie osoby 70 kg = 30 cm banana 1 Prawidłowe wartości potasu w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GLIMBAX 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

FARMAKOKINETYKA KLINICZNA

FARMAKOKINETYKA KLINICZNA FARMAKOKINETYKA KLINICZNA FARMAKOKINETYKA wpływ organizmu na lek nauka o szybkości procesów wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania leków z organizmu Procesy farmakokinetyczne LADME UWALNIANIE

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PENTASA, 1 g, czopki Mesalazinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Hepa Merz 3000, 3 g/5 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Hepa Merz 3000, 3 g/5 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hepa Merz 3000, 3 g/5 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: L-ornityny L-asparaginian

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Medivitan im z lidokainą roztwór do wstrzykiwań Ampułko-strzykawka Ampułki Substancje czynne: pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Dorośli 2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach (tj. od 4 do 8 tabletek na dobę).

Dorośli 2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach (tj. od 4 do 8 tabletek na dobę). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci glukozaminy chlorowodorku).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci glukozaminy chlorowodorku). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flexove, tabletki 625 mg 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci glukozaminy chlorowodorku).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Etamsylatum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Etamsylatum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Etamsylatum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Metformax 500, 500 mg, tabletki Metformini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Metformax 500, 500 mg, tabletki Metformini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Metformax 500, 500 mg, tabletki Metformini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, roztwór do nebulizacji Ambroxoli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

30 saszetek po 5,0 g Kod kreskowy EAN UCC: Wskazania do stosowania: Zaparcia. Stany, w których wskazane jest ułatwienie wypróżnienia.

30 saszetek po 5,0 g Kod kreskowy EAN UCC: Wskazania do stosowania: Zaparcia. Stany, w których wskazane jest ułatwienie wypróżnienia. INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE Nasienie płesznika Psyllii semen Skład saszetki: Nasienie płesznika (Psyllii semen) 5,0 g Zioła, 5,0 g/saszetkę 30 saszetek po 5,0

Bardziej szczegółowo