RAPORT ROCZNY AGORA SA 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY AGORA SA 2000"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY AGORA SA 2000

2 RAPORT ROCZNY AGORY SA 2000

3

4 S P I S T R E Ś C I List do akcjonariuszy 2 Władze spółki 4 Rada Nadzorcza Agory SA 4 Zarząd Agory SA 6 Agora i ludzie 8 Agora na giełdzie 12 Ostatni rok Millennium. Osiągnięcia Agory w 2000 r. 14 Rynek reklamy w Polsce 15 Gazeta Wyborcza 16 Poligrafia 21 Agencja Gazeta 22 Internet 23 Radiostacje 27 Nowa siedziba 29 Pion nowych przedsięwzięć 30 Wartości Agory 32 Nagrody 36 Sprawozdanie finansowe za 2000 r. 37 Opinia biegłego rewidenta 38 Komentarz zarządu 40 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 50 Informacje dodatkowe o spółce 55 Agora SA 1

5 L I S T D O A K C J O N A R I U S Z Y K iedy 12 lat temu zakładaliśmy Agorę i Gazetę Wyborczą, tak o przyświecających temu przedsięwzięciu celach pisał wtedy Adam Michnik:...Chcemy, by Gazeta Wyborcza była pismem Polski demokratycznej i rozsądnej, ciekawej świata i przedsiębiorczej, tolerancyjnej i otwartej.... Karta Gazety stworzona wiosną 1990 roku, stawiając za cel główny utrzymanie niezależności, jednocześnie wskazywała, że najpewniejsza droga do tego celu wiedzie przez niezależność finansową. Dlaczego postawiliśmy na rozwój, zamiast po prostu zbierać owoce naszych dotychczasowych osiągnięć? Jesteśmy spółką publiczną i naszym głównym zadaniem jest budowanie wartości firmy. Rynek reklamowy w Polsce powoli dojrzewa; sporo już nadgoniliśmy rynki zachodnie i nie sądzimy, że powróci złoty wiek 50-proc. rocznego wzrostu wydatków na reklamę. Trzeba więc sięgnąć po nowe przedsięwzięcia i nowe sektory rynku medialnego. Zbliża się data wejścia Polski do Unii Europejskiej; w jej oczekiwaniu rozgrzewa się konkurencja o spółki medialne. Jeśli Na tych dwóch filarach zbudowaliśmy potężną gazetę znaczący głos w życiu publicznym i znaczące przedsięwzięcie gospodarcze. Kiedy dokonujemy samooceny, z tego właśnie najbardziej jesteśmy dumni że potrafiliśmy połączyć wypełnianie misji publicznej z biznesem, że sukces gospodarczy Agory skutecznie ochronił niezależność Gazety. chcemy wejść do Unii jako gracz, którego głos się liczy, musimy wykorzystać najbliższe dwa-trzy lata na istotne poszerzenie skali operacyjnej. Internet choć dziś rynek kapitałowy patrzy nań wrogo jest niewątpliwie rewolucją, która zmusza do zmiany myślenia o mediach, która stwarza nowe okazje i nowe zagrożenia. Jesteśmy przekonani, że teraz, kiedy wreszcie zakończyła się internetowa gorączka złota, wyłonienie się przekonującego modelu biznesowego i uporządkowany rozwój tego sektora są tylko kwestią czasu. Musimy się do tego przygotować, ostrożnie inwestując w budowanie pozycji i gromadzenie użytecznych zasobów w postaci gamy przedsięwzięć medialnych. Teraz idziemy dalej. Z początkiem roku ogłosiliśmy strategię rozwoju i jesteśmy w trakcie jej wdrażania. Chcemy angażować się w nowe gałęzie działalności medialnej, w nowe przedsięwzięcia wydawnicze, radiowo-telewizyjne, internetowe i reklamowe. W realizacji tych celów stawiamy przede wszystkim na ekspansję poprzez połączenia lub zakup istniejących przedsięwzięć. Naszym priorytetem jest rynek polski, ale będziemy się też starannie przyglądać możliwościom poza Polską, przede wszystkim w Europie Centralnej. Udowodniliśmy już, że potrafimy odnieść sukces nie tylko na rynku prasowym. Kilka lat temu rozpoczęliśmy inwestycje w lokalne rozgłośnie radiowe. 2 Raport Roczny

6 L I S T D O A K C J O N A R I U S Z Y Dziś jesteśmy liderem na rynkach lokalnych i trzecim co do wielkości komercyjnym przedsięwzięciem radiowym. Warto podkreślić, że nie tylko zbudowaliśmy pozycję rynkową i solidną bazę wpływów; przede wszystkim byliśmy i jesteśmy animatorem modernizacji polskiego rynku radiowego i, powiem nieskromnie, motorem rozwoju rynku lokalnego. Wypada tylko żałować, że nasza rola nie jest w pełni doceniana przez regulatora rynku mediów elektronicznych, który w naszej opinii nie poświęca dostatecznej uwagi budowaniu polskiego rynku mediów. wanie tak. Gdy gospodarka szybko się rozwija, korzystają wszyscy; gdy spowalnia, tracą w pierwszej kolejności najsłabsi uczestnicy rynku, a Agora należy do najsilniejszych. Mamy w ręku wiele atutów konkurencyjnych, owoc naszych wieloletnich skrzętnych zabiegów doskonałą pozycję rynkową Gazety Wyborczej, będącą przedmiotem naszej nieustannej troski, rzadką reputację czystego gracza w Polsce i za granicą, profesjonalną kadrę zmotywowaną uczestnictwem w kapitale firmy i co bardzo istotne płynność finansową, a więc środki na inwestycje. To narzędzia, które pozwalają spojrzeć na trudny rynek jako na okazję do rozbudowy Agory. Następne dwa- Będziemy realizować plan rozwoju w warunkach gospodarczych, które na pierwszy rzut oka nie -trzy lata pokażą, czy potrafiliśmy tę szansę sensownie wykorzystać. wydają się sprzyjające. Pękła mydlana bańka Internetu, nastąpiło wyhamowanie amerykańskiego boomu gospodarczego, światowe giełdy zdecydowanie straciły wigor i zniechęciły inwestorów, wyschła płynność na rynkach kapitałowych, coraz częściej słychać budzące lęk słowo recesja. I w Polsce nie jest wesoło wskutek kombinacji czynników globalnych i krajowych po latach wzrostu gospodarka ostro wyhamowała i już za 2000 r. polskie firmy odnotowały słabsze wyniki. Być może będzie lepiej za sześć miesięcy, a być może Polska ma przed sobą parę trudnych lat. Od sukcesu wiele zależy reputacja Agory i jej pozycja rynkowa, zadowolenie akcjonariuszy firmy, satysfakcja pracowników. Zależy również to, co dla nas, kierownictwa Agory, jest celem naczelnym i źródłem inspiracji aby głos Gazety był wyraźnie słyszalny w polskim życiu publicznym, promując wartości, którymi kierujemy się od 12 lat, redagując Gazetę, prowadząc firmę i uczestnicząc w kształtowaniu polskiej rzeczywistości. Okazuje się, że głos taki jest w naszym regionie Europy konieczny także dziś po przeszło dekadzie budowy demokracji i rynku. Czy w takich warunkach są szanse na realizację ambitnego planu rozwoju? Odpowiadamy zdecydo- Wanda Rapaczynski, prezes zarządu Agory SA Agora SA 3

7 W Ł A D Z E S P Ó Ł K I Rada Nadzorcza Agory SA Henryka Bochniarz przewodnicząca Rady Nadzorczej prezes zarządu Louis Zachary członek Rady Nadzorczej wiceprezes Media Group w Merrill Lynch Nicom Consulting Sp. z o.o. 4 Raport Roczny

8 W Ł A D Z E S P Ó Ł K I Rada Nadzorcza Agory SA Dean Eisner członek Rady Nadzorczej wiceprezes Cox Enterprises Inc. Tomasz Sielicki członek Rady Nadzorczej prezes zarządu ComputerLand SA Stanisław Sołtysiński członek Rady Nadzorczej założyciel i wspólnik kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Agora SA 5

9 W Ł A D Z E S P Ó Ł K I Zarząd Agory SA Wanda Rapaczynski prezes zarządu Agory SA, nadzoruje pion finansowy oraz radiowy Piotr Niemczycki wiceprezes zarządu Agory SA i dyrektor generalny wydawnictwa, nadzoruje piony technologii i druku 6 Raport Roczny

10 W Ł A D Z E S P Ó Ł K I Zarząd Agory SA Helena Łuczywo członek zarządu Agory SA, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, kieruje projektem Zbigniew Bąk członek zarządu Agory SA, nadzoruje pion nowych przedsięwzięć Internet i nadzoruje pion pracownicy i nieruchomości Agora SA 7

11 A G O R A I L U D Z I E Z espół Agory jest najcenniejszym kapitałem spółki i podstawą jej sukcesu. Ważnym narzędziem w jego budowaniu i zarządzaniu nim jest program uczestnictwa we własności firmy, który zainicjowaliśmy w 1998 roku. Grono współudziałowców poszerzyło się wówczas do 96 osób z kadry kierowniczej. W 1999 r. w ramach oferty publicznej 1530 pracowników Agory zostało jej akcjonariuszami. Ponadto kadra kierownicza oraz wybitni pracownicy, przede wszystkim dziennikarze, objęci są planami motywacyjnymi. Roczny plan motywacyjny dla kierowników opiera się na wyznaczonych na początku roku celach odzwierciedlających strategię firmy oraz wynikających z nich celach indywidualnych. Natomiast wybitni pracownicy otrzymują nagrody w ramach konkursu. Z Karty Agory: Spó³ka Agora chce byæ dla swoich pracowników: Zbigniew Matysik, dyrektor HR w Agorze: Wprowadzamy i udoskonalamy programy rozwoju zawodowego pracowników, ze szczególną troską o najbardziej utalentowanych. Pracujemy nad tym, by systemy ocen coraz lepiej odzwierciedlały efektywność pracy. Jednocześnie zależy nam na przyciąganiu do firmy nowych, dynamicznych menedżerów. Jest to zgodne ze strategią naszej spółki, nastawioną na aktywny rozwój na rynku mediów. 1. miejscem realizacji ambicji zawodowych, 2. miejscem, w którym pracownicy s¹ dobrze wynagradzani najlepsi zaœ bardzo dobrze, 3. w zwi¹zku z tym dla trzonu zespo³u jedynym miejscem pracy. 8 Raport Roczny

12 Agora SA 9

13 Ok. 2 tys. pracowników Agory zatrudnionych w Warszawie, oddzia³ach lokalnych oraz radiostacjach i drukarniach zosta³o akcjonariuszami spó³ki. Zatrudnienie Ú 42 proc. pracowników ma wykształcenie wyższe Ú średnia wieku 33 lata Ú średni staż w Agorze 4,5 roku Ú 473 osoby na stanowiskach kierowniczych, 200 z nich to kobiety 10 Raport Roczny

14 A G O R A I L U D Z I E Spółka rozpoczęła także wdrożenie nowoczesnego informatycznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który wspiera politykę kadrową, m.in. poprzez wyławianie nowych talentów. Pozwala również zmniejszyć koszty zarządzania. Dla sprawnego funkcjonowania firmy systematycznie rozwijamy komunikację wewnętrzną. Wymianie informacji i poglądów oraz prezentacji nowych idei służą cotygodniowa gazetka, firmowy intranet oraz internetowe strony Agory Szybki przepływ wiadomości i integracja oddalonych od siebie o setki kilometrów pracowników są możliwe także dzięki sieci poczty elektronicznej oraz darmowym rozmowom telefonicznym pomiędzy oddziałami w nowej technologii VoIP. Wszystko to ułatwia kontakty między pracownikami w różnych częściach firmy. Agnieszka Pietraszek i Dominika Michalczuk, redaktorki gazetki wewnętrznej w Agorze: Co tydzień wydajemy gazetkę wewnętrzną, z której każdy może się dowiedzieć, co w firmie piszczy, i której każdy może być współautorem. Jest ona swego rodzaju forum wymiany poglądów. Na jej łamach pracownicy oraz działy dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami, nie tylko zawodowymi. Agora SA 11

15 A G O R A N A G I E Ł D Z I E A gora pod względem wartości rynkowej jest jedną z największych spółek notowanych na GPW. Od kwietnia 1999 r. nasze akcje są w obrocie giełdowym w Warszawie, zaś GDR-y W lutym 2000 r. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę International Shareholder Services za wzorcowe zarządzanie spółką publiczną i przejrzystość w relacji z inwestorami. W październiku 2000 r. magazyn w Londynie, Frankfurcie, Berlinie, Monachium Forbes umieścił Agorę w pierwszej dwudziestce i Stuttgarcie. spośród 300 najlepszych małych firm na świecie. Wanda Rapaczynski, prezes Agory: Status spółki publicznej wymaga od Agory spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania. Naszym celem jest zarządzanie spółką w sposób przejrzysty i przewidywalny w stosunku do pracowników, kontrahentów i akcjonariuszy. Dbamy o równy dostęp do informacji o spółce wszystkich akcjonariuszy i inwestorów wszelkie prezentacje dla analityków i komunikaty giełdowe oraz prasowe umieszczamy tego samego dnia na naszej stronie korporacyjnej Wspólna sprzedaż 1 lipca 2000 r. ustały ograniczenia zbywalności akcji pracowniczych serii D oraz części akcji serii B, które są w posiadaniu pracowników Agory. Pojawienie się dużej liczby akcji na rynku niezrównoważonej popytem mogło zachwiać kursem walorów spółki. Aby uniknąć tego typu zagrożeń, pracownicy zdecydowali się na wspólną sprzedaż zorganizowaną za pośrednictwem banku inwestycyjnego Schröder Salomon Smith Barney. 4 lipca 2000 r. pracownicy sprzedali akcje o wartości 181,5 mln zł (ok. 43 mln USD) w transakcjach pakietowych. 12 Raport Roczny

16 A G O R A N A G I E Ł D Z I E W sumie 1148 z 1530 (czyli trzy czwarte) pracowników posiadających akcje serii D zdecydowało się Wspólna sprzeda sprzedać zbywalne akcje, a sprzedawanych przez nich akcji stanowiło połowę wprowadzanych do obrotu na GPW akcji serii D. W przypadku akcjonariuszy serii B na sprzedaż zdecydowało się 57 spośród 96 pracowników (tj. 60 proc.), a sprzedawanych przez nich akcji stanowiło 15 proc. całości zbywalnych akcji serii B w posiadaniu pracowników. Wanda Rapaczynski, prezes Agory, komentowała wówczas: Wspólna sprzedaż dowiodła, że pracownicy wierzą w długoterminowy sukces Agory i zachowali znaczną część akcji jako inwestycję na przyszłość. Pozytywnie zareagował też rynek: zorganizowana sprzedaż zyskała przychylne komentarze analityków i prasy. Źródło: Agora Agora SA 13

Do akcjonariuszy Agory SA

Do akcjonariuszy Agory SA Raport roczny 1998 9 93 Spis treści List do akcjonariuszy 4 Struktura organizacyjna firmy 6 Struktura akcjonariatu 7 Struktura kapitałowa 7 Rynek mediów w Polsce 8 Gazeta Wyborcza 10 Nowe Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA

4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA 2004 raport roczny SPIS TREŚCI 4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA 18 PRASA BEZPŁATNA 20 INTERNET 22 CZASOPISMA

Bardziej szczegółowo

R AP O R T RO C ZNY 2005 www.agora.pl

R AP O R T RO C ZNY 2005 www.agora.pl R APORT ROCZNY 2005 R A P O R T R O C Z N Y 2005 SPIS TREŚCI 3 4 6 8 10 14 18 22 28 32 36 40 44 48 52 LIST PREZESA ZARZĄDU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ AGORA W 2005 ROKU NASZE STANDARDY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011 RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011 SPIS TREŚCI List Zarządu WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Polska Grupa Farmaceutyczna Raport Roczny 2007 PGF Raport Roczny 2007 1 Budujemy wartość dla akcjonariuszy Notowania akcji PGF na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre

PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre Będąc liderem rynku ubezpieczeń w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, kładziemy duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. Ramy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Budujemy kulturę compliance Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH S.A. w 2010 roku

Budujemy kulturę compliance Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH S.A. w 2010 roku Raport Roczny 2010 Raport CSR Banku BPH Inwestujemy w relacje - Empatia Działanie z bezkompromisową uczciwością jest przewodnią dewizą i misją Banku BPH w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Osiągamy cele i mierzymy wyżej. Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok

Osiągamy cele i mierzymy wyżej. Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok Osiągamy cele i mierzymy wyżej Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok Nasza wizja Celem Grupy TP jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Mamy za sobą kolejny trudny rok. Recesja

Mamy za sobą kolejny trudny rok. Recesja R Y N E K R E K L A M Y 14 Mamy za sobą kolejny trudny rok. Recesja na rynku reklamy i wojna cenowa pod przywództwem telewizji publicznej najsilniej uderzyły w segment prasy codziennej. o 15,8%), budownictwie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska za 2012 rok

Raport Roczny Orange Polska za 2012 rok zintegrowani, zwarci, elastyczni Warszawa, 11 kwietnia 2013 Celem Orange Polska* jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem naszego sukcesu jest

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok www.pgs- soft.com Jednostkowy raport roczny za 2014 rok Wrocław, 09.03.2015 www.pgs- soft.com Tel: +48 71 79 82 692 Fax: +48 71 79 82 690 Email: pgs- soft@pgs- soft.com PGS Software S.A. ul. Klecińska

Bardziej szczegółowo

Cinema City International N.V. Raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku

Cinema City International N.V. Raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku . Cinema City International N.V. Raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku . Zarząd Moshe Greidinger Amos Weltsch Israel Greidinger Rada Nadzorcza Coleman Kenneth Greidinger, Prezes Scott Rosenblum,

Bardziej szczegółowo

Magazyn Klienta BPH PBK Numer 4/2003. Woda, eliksir życia Rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody

Magazyn Klienta BPH PBK Numer 4/2003. Woda, eliksir życia Rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody Prosto z Banku Magazyn Klienta BPH PBK Numer 4/2003 Woda, eliksir życia Rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody Bankowość elektroniczna BPH PBK Systemy na najwyższym poziomie Galeria Naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie RAPORT ROCZNY 2010 Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie KLUCZOWE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF ZA LATA 20062010 2006 2007 2008 2009 2010 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży mln zł 4 007,6

Bardziej szczegółowo

Roczny. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks. www.bzwbk.pl 1 9999

Roczny. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks. www.bzwbk.pl 1 9999 2009 Raport Roczny 2009 Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks www.bzwbk.pl 1 9999 2009 Raport Roczny Spis treści Raport Roczny 2009 1 Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo