Pomoc do programu MERCO-ELCOMP,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc do programu. 2004-2007 MERCO-ELCOMP, www.merco.pl"

Transkrypt

1 Pomoc do programu

2 Pomoc do programu All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: marzec 2008 in (whereever you are located)

3 Contents I Spis treści Część I Instalacja systemu 2 Część II Konfiguracja systemu 4 1 Parametry... systemu 4 2 Definicje... 6 Część III Towary, receptury, produkty 10 1 Surowce Definiowanie grup i... kartotek surowców. 10 Surowce - opcje zaawansowane Receptury Nowa receptura Przeglądanie i modyfikacja... receptur 11 Receptury - opcje zaawansowane Produkty Definiowanie produktów... - karta menu 12 Część IV Magazyny 16 1 Struktura... magazynów 16 2 Rodzaje... operacji magazynowych 16 3 Przyjęcie... towarów na magazyn 16 4 Rozchody... magazynowe 17 Część V Rachunki kelnerskie 20 1 Przeglądanie... rachunków 20 2 Rozliczenia... kelnerskie 20 3 Zestawienia... sprzedaży 21 Index 0 0 I

4

5 Część I

6 2 Pomoc do programu 1 Instalacja systemu 1. Uruchom dostarczony program instalacyjny "4RestSetup.exe" 2. Zainstaluj system w wybranym folderze np. C:\4Rest 3. Po uruchomieniu programu (użytkownik ADMIN, hasło A ), wybierz System -> Parametry programu. Uzupełnij pola w zakładce Dane podstawowe. 4. Dostarczony plik z licencją (forrest.lnc) skopiuj na dysk (najlepiej do folderu gdzie zainstalowany jest system C:\4Rest\Data ). UWAGA! Licencja porównuje dane z pola Nazwa w Parametrach programu z danymi przesłanymi w celu wygenerowania licencji. Nazwy te muszą być identyczne. 5. W programie wybierz Pomoc -> Wgraj licencję i wskaż skopiowany wcześniej plik "forrest.lnc" 6. Zamknij program i uruchom ponownie licencja jest zainstalowana. 7. Pozostałe informacje dotyczące konfiguracji znajdziesz w rozdziale Konfiguracja systemu.

7 Część II

8 4 Pomoc do programu 2 Konfiguracja systemu 2.1 Parametry systemu System -> Parametry programu Dane podstawowe W zakładce tej wpisz dane firmy - własciciela systemu. Dane te będą drukowały się na wystawianych dokumentach sprzedaży w polu "Sprzedawca" Uwzględniaj godziny otwarcia - po zaznaczeniu tej opcji i wpisaniu godzin otwarcia lokalu, wszystkie raporty dot. sprzedaży kelnerskiej, rozliczenia zmiany, itp będą tworzone w podanym zakresie godzin z uwzględnieniem pracy lokalu po północy, np. od do dnia następnego. Dokumenty sprzedaży - określa w jaki sposób ma się zachować system podczs wystawiania dokumentów sprzedaży. Obsługa magazynów: Zapis operacji do faktury - czy operacja magazynowa ma być tworzona automatycznie ( automatycznie), system na zapytać o jej utworzenie (zapytaj), czy w ogóle nie ma tworzyć operacji magazynowej (nigdy) Drukuj automatycznie przy fakturze - zaznaczenie tej opcji spowoduje że każdorazowo system wydrukuje operację magazynową Ilość kopii przy wydruku - ile egzemplarzy operacji magazynowej ma wydrukować system automatycznie Typ operacji przy fakturze - jaka operacja magazynowa ma być tworzona przy zapisywaniu dokumentu sprzedaży Zapis rachunku jeżeli brak na magazynie - czy system ma pozwolić na zamknięcie rachunku kelnerskiego w przypadku braku na magazynie któregokolwiek surowca wynikającego z receptur użytych w produktach na rachunku. Jeżeli opcja ta zostanie pusta, system będzie ostrzegał kelnera o brakach na magazynie i nie pozwoli zamknąć rachunku, Zezwalaj na ujemne stany magazynowe - czy system ma dopuszczać stany ujemne, Wyłącz obsługę magazynową (tylko POS) - Pokaż informację o brakach przy starcie - Zaokrąglenia do... miejsc po przecinku - Pokaż koszt receptury w/g przyjęć - Proponuj zawartość z ostatniego przyjęcia - Okna: - określa wygląd okien programu Inne opcje: Nie pytaj o ilość na terminalu POS. Ustaw domyślnie 1 - system w trybie pracy kelnerskiej przy wybieraniu produktu na rachunek nie będzie pytał o ilość - zawsze wprowadzi "1" Ustaw ilość na 1 po zmianie grupy produktów - jeżeli kelner przy wyborze produktów wpisze ilość inną niż "1", system po zmiania grupy produktów przydzieli automatycznie ilość "1" dla nowo wybieranych produktów Ustaw ilość na 1 po wybraniu produktu - po wybraniu każdego produktu system ustawi ilość "1" dla następnego wybieranego produktu Nadaj automatycznie nazwę dla nowego rachunku - system nie będzie pytrał o nazwę nowego rachunku - wprowadzi nazwę autoamtycznie - opcja ta stosowana jest przy pracy restauracji bez obsługi kelnerów - samoobsługa

9 Konfiguracja systemu 5 Łaczenie pozycji w/g VAT na fakturze - po wybraniu tej opcji system przy wystawianiu faktury automatycznie połączy produkty z rachunku kelnerskiego według stawek VAT, Nie drukuj bonów kelnerskich - po wybraniu tej opcji system nie będzie drukował bonów kelnerskich - opcja stosowana, gdy nie ma zainstalowanej drukarki kuchennej (bonowej) - powoduje przyspieszenie pracy systemu Pokaż sprzedaż w rozbiciu na stawki VAT w zestawieniu sprzedaży - Automatycznie zmień obsługujacego po wyborze rachunku - po wybraniu tej opcji system będzie przyporządkowywał obsługującego do wybranego przez niego rachunku kelnerskiego Wymagaj zamknięcia rchunków przed rozliczeniem kelnerskim - po wybraniu tej opcji system będzie wymagał zamknięcia wszystkich rachunków kelnerskich przed rozliczeniem kelnerów na koniec zmiany, Blokuj rachunek po "rachunku wstępnym" - system blokuje rachunek po wydrukowaniu rachunku kelnerskiego Wydruk produktów przy rozliczeniu kelnera - po wybraniu tej opcji system będzie drukował listę sprzedanych produktów przy wydruku rozliczenia kelnerskiego, Nazwa rachunku jako licznik, zmiana po... rachunkach - opcja stosowana np. dla pizzerii - system samodzielnie będzie numerował rachunki w wybranym zakresie, po czym nastąpi numerowanie od "0" Blokada rachunku po... min - blokowanie rachunku po upływie wpisanego czasu od ostatniej operacji na rachunku Forma płatności rachunków wewn. - jaka ma być stosowana forma płatności przy zamykaniu rachunku jako "rachunek wewnętrzny" Domyślna ilość porcji do receptury - jaka ma być domyślna ilość porcji przy definiowaniu nowych receptur Wylogowanie z terminala POS po... sek - po jakim czasie od ostatniej operacji system ma przejść do ekranu logowania w trybie POS Czas oczekiwania na kartę rabatową... milisekund - ile milisekund system ma oczekiwać na wprowadzenie danych z karty rabatowej Opis 1 (2) dodatkowego pola w klientach - opis dodatkowych pól w bazie klientów Baza danych: Baza danych - lokalizacja bazy danych Katalog kopii - lokalizacja kopii bezpieczeństwa bazy danych Wspólne dane - lokalizacja wspólnych danych dla programu (grafiki itp) Szyfruj kopię zapasową - określan czy kopia bezpieczeństwa ma być szyfrowana Drukarki bonowe: Magazyn - Drukarka bonów - powiązanie magazynu z drukarką kuchenną Automatyczny wydruk bonu przy wyjściu z rachunku - czy system ma automatycznie drukować bon zamówienia po wyjściu z rachunku, Wydruk bonu w formie graficznej - przy zaznaczeniu tej opcji system będzie drukował bony zamówieniowe w formie graficznej, Przyciski POS: Stanowisko POS: Współpraca z szufladą - zaznaczone przy współpracy z szufladą na pieniądze, Wyłącz przycisk "Raport dobowy z drukarki fiskalnej" - wyłacza przycisk "Raport dobowy" z ekranu kelnerskiego POS Automatyczna nazwa rachunku na tym stanowisku - czy system ma nadawać automatycznie nazwę dla nowego rachunku na wybranym stanowisku (komputerze) Drukuj bon dopiero po zamknięciu rachunku - po zaznaczeniu tej opcji system wydrukuje bon

10 6 Pomoc do programu zamówieniowy dopiero przy zamykaniu rachunku - stosowane przy samoobsłudze, Wyświetl okno reszty przy zamykaniu rachunku - po zaznaczeniu tej opcji system wyświetli okno z resztą do wydania przez kelnera - stosowane przy samoobsłudze, Zamknij program po wyjściu z trybu POS - czy system ma być automatycznie zamykany przy wyjściu z trybu POS, czy ma zapytać o przejście do części biurowej Dodaj znaczniki zestawu przy kompozycjach - przy używaniu kompozycji system na początku i na końcu zestawu wydrukuje tekst "początek zestawu" i "koniec zestawu" Server HTTP: - ustawienia przy współpracy z palmtopami Karty klubowe: - ustawienia dla opcji wykorzystujących karty klubowe 2.2 Definicje Surowce magazynowe - Zobacz rozdział Definiowanie grup i kartotek surowców. Receptury - Zobacz rozdział Receptury Sprawdż receptury - Wybierz tą opcję w celu powtórnego zaktualizowania receptur (np. po wprowadzeniu zmian w recepturach) Grupy produktów - Zobacz rozdział Produkty Punkty sprzedaży - System 4Rest może obsłużyć dowolną ilość punktów sprzedaży. Aby zdefiniować nowy punkt sprzedaży kliknij ikonę "Dodaj" i wprowadź: Nazwa - nazwa punktu sprzedaży Magazyn podstawowy - wybierz magazyn podstawowoy dla danego punktu sprzedaży Magazyn zapasowy - wybierz magazyn zapasowy dla punku sprzedaży. Jeżeli system dla sprzedawanego produktu nie znajdzie towarów na magazynie podstawowym, będzie próbował rozliczyć ten towar z magazynu zapasowego. Poziom cen - wybierz poziom cen obowiązujący dla danego punktu sprzedaży Seria dokumentów - wybierz serię numeracyjną dokumentów sprzedaży obowiązującą dla danego punktu sprzedaży Klienci/Dostawcy - Wybierając tą opcję masz dostęp do listy wszystkich klientów i dostawców. Aby z tego miejsca wprowadzić nowego klienta kliknij w ikonę "Nowy" i wprowadź jego dane. Jeżeli jest on również dostawcą i ma być widoczny na liści dostawców, podczas wprowadzania jego danych zaznacz opcję "Jest również dostawcą". Formy płatności - Podczas instalacji automatycznie definiowane są najczęściej używane formy płatności. Aby dodać nową formę płatności kliknij w ikonę "Dodaj" i wprowadź wymagane informacje ("Kod", "Opis" i ewentualnie przy płatnosciach odroczonych "Termin zapłaty"). W celu usunięcia zbędnej formy płatności wskaż ją myszą i kliknij "Usuń". Kierunki rozchodu wewnętrznego - W oknie tym określisz kierunki rozchodu wewnętrznego - np. reprezentacja, właściciel, pracownicze, wykorzystywane w celu zamknięcia rachunku kelnerskiego z utworzeniem rozchodu magazynowego a bez rejestracji sprzedaży. Dla każdego kierunku rozchodu wewnętrznego możesz zdefiniwać użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia do zamykania rachunku na wybrany kierunek rozchodu. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym kierunku rozchodu i wybierz opcję "Uprawnienia" - przydziel wybranych użytkowników. Typy kart rabatowych - W tym oknie możesz zdefiniować rodzaje używanych kart rabatowych i przydzielić im odpowiednie rabaty. Aby karta rabatowała stała się aktywna w oknie "Klienci" zdefiniuij nowego użytkownika i przydziel mu kartę rabatową określonego typu i wpisz numer tej karty. Poziomy cen - Każdy produkt może być sprzedawany w różnych cenach zależnych od wybranego poziomu cen. W oknie tym możesz definiować nowe poziomy cen. W tym celu wybierz "Dodaj" i podaj:

11 Konfiguracja systemu 7 "Nazwę" - nazwa poziomu cen "Godzinowy" - czy ma obowiązywać w wybranych godzinach "Poza" - jaki cennik ma obowiązywać poza wybranymi godzinami, "Obowiązuje w następujace dni" - w jakie dni tygodnia obowiązuje dany cennik Serie dokumentów - Standardowo podczas instalacji definiowana jest automatycznie seria "VAT". W tej serii tworzone będą wszystkie dokumenty sprzedaży, podzielone na typy "FVS" - Faktura VAT Sprzedaży, PAS - Paragon, KFVS - Korekta Faktury, KPAS - Korekta paragonu. Jeżeli jednak chcesz numerować niektóre dokumenty sprzedaży w innej serii, możesz ją zdefiniować wybierając "Dodaj". Podaj Kod serii, Opis i początkowe numery dokumentów od których ma się zacząć numeracja w danej serii. Jeżeli nowo zdefiniowana seria ma być serią domyślną dla całego systemu, wybierz "System "->"Parametry programu" -> "Dokumenty sprzedaży" i w polu "Domyślna seria dokumentów" wybierz właściwą serię. Jednostki miary - W zakładce tej możesz definiować używane w twojej firmie jednostki miary. Operacje magazynowe - Patrz rozdział "Rodzaje operacji magazynowych" Przeliczniki jednostek miary - System 4Rest przy przyjęciach surowców na magazyn wykorzystuje przeliczniki jednostek miar ( np. kg->g, l->ml). Można jednak zdefiniować własne przeliczniki (np. szt->g). wtym celu kliknij ikonę "Dodaj" i wpisz np. 1 szt = 250 g Stawki VAT - Podczas instalacji systemu automatycznie konfigurowane są obowiązujące stawki VAT. W oknie "Stawki VAT" możesz dodać, usunąć lub zmodyfikować już istniejącą stawkę VAT. Stawki odsetek - W przypadku wykorzystywania systemu 4Rest do celów rozliczeń z kontrahentami w oknie "Stawki odestek" możesz ustalić wysokość odsetek, które system będzie automatycznie naliczał dla przeterminowanych płatności

12

13 Część III

14 10 Pomoc do programu 3 Towary, receptury, produkty 3.1 Surowce Definiowanie grup i kartotek surowców. W celu zdefiniowania towarów (surowców) należy w pierwszej kolejności utworzyć grupy surowców, dzięki którym łatwiej będzie w późniejszej pracy odnaleźć odpowiednią pozycję. Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej struktury grup i podgrup. Oknko towarów podzielone jest na dwie części, prawa część zawiera grupy towarów, w lewej częsci wyświetlone są towary należące do wskazanej grupy Aby utworzyć nową grupę kliknij w ikonę, wybierz czy dodajesz grupę główną czy podgrupę do wskazanej wcześniej i wpisz nazwę grupy. Aby dodać nowy towar kliknij ikone Dodaj w oknie towarów. Poszczególne pola oznaczają: Nazwa - Nazwa towaru Grupa - Grupa do której należy JM magazynowa - Jednostka miary JM recepturowa - Jednostka miary wykorzystwana w recepturach St. VAT - Stawka VAT obowiązująca przy zakupie towaru Stały magazyn - jeżeli towar bedzie występował najczęściej w jednym z magazynów, należy zaznaczyć tą opcję i wybrać odpowiedni magazyn. Zaznaczenie tej opcji ułatwia wprowadzanie dokumentów zakupowych (towar trafia zawsze na dany magazyn, niezależnie od magazynu przypisanego do dokumentu zakupowego) i rozchodowanie towaru. Stan minimalny - poziom przy którym system na ostrzegać o przekroczeniu stanu minimalnego danego towaru na magazynie Poziom ostrzegawczy - poziom przy którym system na ostrzegać o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego Alkohol - zaznacz jeżeli dany towar jest alkoholem. Na podstawie tego pola tworzone są raporty dotyczące opłat koncesyjnych. Półprodukt w/g receptury - zaznacz tą opcję jeżeli dana pozycja jest półproduktem i wybierz recepturę która ma być przyporządkowana do danej pozycji Surowce - opcje zaawansowane Dodatkowe polecenia: - Obroty - otwiera okno przedstawiające historię obrotu danym surowcem - Receptury - pokazuje receptury w których wykorzystano wybrany surowiec i produkty w których jest on wykorzystany bezpośrednio (bez receptury), z podaniem ilości dla każdej receptury. Z pozycji tej można również przejść do edycji receptury lub produktu, klikając w ikonę - Produkty - pokazuje w jakich produktach jest wykorzystany dany surowiec bezpośrednio lub jako składnik receptury, - Ceny - pokazuje historię cen zakupu danego surowca (średnią cenę magazynową w danej chwili i trzy ostatnie ceny zakupu), - Excel - zapisuje zawartość okna jako plik w formacie MS Excel,

15 Towary, receptury, produkty 11 Szybka receptura Z okna surowców można w szybki sposób utworzyć receptury z wybranym składnikiem jako jedynym lub głównym. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym surowcu w oknie surowców, wybierz "Szybka receptura" i podaj ilość wybranego składnika w docelowej recepturze. Automatycznie zostanie utworzona receptura o nazwie składającej się z nazwy składnika, wybranej ilości i skrótu "rec.". Receptury takie stosuje się najczęściej w przypadku wykorzystywania jednego składnika, np. dla receptur na alkohol (porcje np. 40 ml). 3.2 Receptury Nowa receptura W celu utworzenia nowej receptury, w oknie receptur kliknij przycisk "Nowa" i podaj nazwę tworzonej receptury. W pozycji "Na ile porcji" wpisz ilość porcji dla której będzie definiowana receptura (Ilość porcji może być zmieniana podczas definiowania receptury, np. podczas definiowania receptury na kotlet schabowy, wybieramy Ilość porcji 1, dodajemy 150 g. schabu, zmieniamy ilość porcji na np. 15 i dodajemy np. 250 ml. oleju do smażenia. Niezależnie od sposobu definiowania receptury, 4Rest zapamiętuje zawsze ilości przeliczone do 1 porcji). W celu dodania surowca do receptury, wybierz go z listy surowców (przeciągniju myszką lub kliknij Enter na wybranej pozycji) i podaj ilość która ma być wykorzystana w recepturze dla podanej ilości porcji. Oprócz surowców receptura może zawierać również podrecepturę. W takim przypadku zamiast surowca, wybierz recepturę z listy receptur (zakładka "Receptury" obok "Surowców" w oknie "Receptury"). Jeżeli podczas definiowania receptury okazało się że nie zdefiniowano wcześniej potrzebnego surowca, kliknij na "Lista towarów". System wyświetli okno surowców gdzie możesz zdefiniować kartotekę nowego surowca. Utworzone receptury zapisują się automatycznie, w celu stworzenia kolejnej, kliknij przycisk "Nowa". Po zakończeniu definiowania receptur zamknij okno receptur i kliknij "Tak" w odpowiedzi na pytanie "czy zaktualizować teraz receptury?" Przeglądanie i modyfikacja receptur W oknie "Receptury" kliknij na strzałkę w pozycji "Receptura dla". Wskazując odpowiednią pozycję wyświetli się skład wybranej receptury. Jeżeli chcesz modyfikować recepturę, kliknij na wybranej pozycji. Możesz: - dodawać nowe pozycje do receptury, - usuwać już istniejące (kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym skałdniku receptury i wybierz "Usuń") - modyfikować ilość składnika w recepturze (kliknij na ilości wybranego skałdnika i wpisz nową wartość) Receptury zapisują się automatycznie, nie zapomnij jednak przy zamykaniu okna zaktualizować receptury. Pozostałe opcje: - Uwagi - pozwala na dopisanie do recep[tury dowolnego opisu

16 12 Pomoc do programu - Drukuj - drukuje wybraną recepturę, - Excel - zapisuje wybraną recepturę jako plik w formacie MS Excel, - Produkt - umożliwia przypisanie receptury do istniejącego (zdefiniowanego wcześniej) produktu, - Receptury - umożliwia sprawdzenie w jakich recepturach lub produktach wykorzystana jest wskazana receptura, - Ceny - umożliwia sprawdzenie cen produktów z wybraną recepturą Receptury - opcje zaawansowane "Szybka receptura" Receptury takie stosuje się najczęściej w przypadku wykorzystywania jednego składnika, np. dla receptur na alkohol (porcje np. 40 ml). Z okna Surowce można w szybki sposób utworzyć receptury z wybranym składnikiem jako jedynym lub głównym. W tym celu wskaż (kliknij myszą) wybraną pozycję, kliknij "Szybka receptura" i podaj ilość wybranego składnika w docelowej recepturze. Automatycznie zostanie utworzona receptura o nazwie składającej się z nazwy składnika, wybranej ilości i skrótu "rec." Koszty receptur System umożliwia kontrolowanie kosztów receptury. Aby zobaczyć koszt recptury, wybierz daną recepturę i zaznacz opcję. System może wyświetlić koszt liczony według bieżącego kosztu magazynowego lub według ostatnich cen zakupu. Przyporządkowanie receptury do produktu Jeżeli masz już gotowe receptury możesz bardzo szybko przyporządkować je do wybranych produktów. W tym celu otwórz okno "Produkty", kliknij na wybraną grupę produktów, a następnie kliknij ikonę "Powiązania". Wyświetlone zostanie okienko z listą receptur. Teraz wystarczyże przeniesiesz myszą wybraną recepturę na wybrany produkt. System zapyta czy powiązać produkt z recepturą - kliknij Tak. 3.3 Produkty Definiowanie produktów - karta menu W oknie Produkty możesz zdefiniować produkty, które będą dostępne do sprzedaży dla kelnerów. W pierwszej kolejności musisz zdefiniować grupy produktów (najczęściej takie same jak występują w karcie menu), łącznie z pogrupami, jeżeli to konieczne. Następnie d w każdej grupie definiujesz poszczególne produkty - kliknij ikonę "Dodaj". Dla nowo definiowanego produktu możesz podać: DANE PODSTAWOWE: Nazwa - Nazwa produktu (ta nazwa pokaże się na ekranie kelnerskim i będzie wydrukowana na drukarkachkuchennych i paragonie fiskalnym) Grupa - Grupa do której należy JM - Jednostka miary St. VAT - Stawka VAT obowiązująca przy sprzedaży produktu PKWiU - symbol w/g klasyfikacji PKWiU dla produktów sprzedawanych w stawce VAT inej niż podstawowa Drukuj na bonie - na której drukarce kuchennej (bonowej) na wydrukować się dany produkt po wybraniu go przez kelnera Sposób rozchodu magazynowego - Określa w jaki sposób dany produkt ma być rozchodowany magazynowo: Brak (usługa) - produkt nie jest rozchodowany magazynowo,

17 Towary, receptury, produkty 13 Bezpośrednio z towaru - w przypadku gdy sprzedajemy produkty bez pośrednictwa receptur (np. puszka Coca-coli, butelka piwa, itp) Z receptury - wybierz według jakiej receptury ma być rozchodowany dany produkt przy sprzedaży. Jeżeli nie masz jeszcze zdefiniowanej receptury, kliknij na ikonę. System wyświetli okno definiowania receptury z utworzoną pustą recepturą o nazwie takiej samej jak nazwa produtku. Ceny - podaj ceny brutto (sprzedaży) dla każdego punktu sprzedaży Punkty sprzedaży i magazyny - określ w jakim punkcie sprzaedaży wysteęuje dany produkt i z jakim magazynem ma być związany POZOSTAŁE OPCJE: Pozycja fakturowana - pole domyślnie jest zaznaczone. Jeżeli jednak nie chcesz żeby dana pozycja byla fakturowana a jednocześnie była rozliczana magazynowo, pozozstaw to pole puste. Taki przypadek ma miejsce np. przy sprzedaży kawy na wynos, kawa jest fakturowana, a kubek jednorazowy nie z jednoczesnym rozliczaniem magazynowym kubków. Kelner bonuje kawę i kubek, lecz na dokumentach sprzedaży pojawi się jedynie kawa. Zmień kolor na terminalu na - jeżeli chcesz zmienić kolor przycisku danego produktu na ekranie kelnerskim, zaznacz tą opcję i wybierz kolor Grafika - wybierz plik z grafiką która będzie wyświetlona na przycisku produktu na ekranie kelnerskim. Pamiętaj o wcześniejszym dostosowaniu rozmiaru grafiki do rozmiaru przycisku na POS-ie. Atrybuty - jeżeli dla danego produktu mają się wyświetlać atrybuty np. dla steku "krwisty", "średnio wysmażony" wpisz te atrybuty w tym polu Alkohol - zaznacz jeżeli dany produkt zawiera alkohol. Na podstawie tego pola tworzone są raporty dotyczące opłat koncesyjnych. Nie udzielaj rabatu - zaznacz to pole jeżeli dany produkt nie ma podlegać rabatowaniu.

18

19 Część IV

20 16 Pomoc do programu 4 Magazyny 4.1 Struktura magazynów Podczas instalacji systemu 4Rest automatycznie definiowane są dwa magazyny "BAR" i "KUCHNIA". Strukturę magazynów można dowolnie modyfikować wybierając z menu głównego "Magazyn" -> "Stan magazynowy i magazyny". Kliknij w ikonę "Dodaj" i wybierz "Dodaj główny" lub "Dodaj podmagazyn". Ilość magazynów oraz stopień wzajemnego "zagnieżdżenia" jest dowolny. W systemie 4Rest możesz wprowadzić np. magazyny związane z wyposażeniem lokalu (sztućce, naczynia, itp) Pamiętaj, że po dodaniu nowego magazynu musisz wprowadzić uprawnienia do nowych magazynów dla poszczególnych grup użytkowników (Menu "System" -> "Grupy użytkowników" -> "Edytuj") 4.2 Rodzaje operacji magazynowych Podczas instalacji systemu 4Rest automatycznie definiowane jest kilka najczęściej stosowanych typów operacji magazynowych: - PZ "Przyjęcie z zewnątrz", - WZ "Wydanie zewnętrzne", - RW "Rozchód wewnętrzny", - ZT "Zwrot towaru", - MM "Przesunięcie międzymagazynowe"). W przypadku konieczności zdefiniowania nowego typu operacji magazynowej, wybierz z menu głównego "Definicje" -> "Pozostałe" -> "Operacje magazynowe" -> "Dodaj". Więcej na temat definiowania rodzajów operacji magazynowych znajdziesz w rozdziale "Konfiguracja systemu". 4.3 Przyjęcie towarów na magazyn W celu przyjęcia towaru na magazyn (wprowadzenie faktury zakupowej) kliknij w ikonę "Magazyn" - > "Nowa" -> "Operacja magazynowa". Wybierz typ operacji "PZ" (przyjęcie z zewnątrz) i magazyn na który mają trafić wprowadzane towary (jeżeli podczas definiowania kartotek surowców wybrano opcję "Stały magazyn", dany towar trafi na magazyn wybrany podczas definiowania towaru, w każdym innym przypadku towar trafi na magazyn wybrany jako główny dla dokumentu PZ). Podczas wprowadzania dokumentu PZ możesz również wprowadzić dostawcę oraz pozostałe dane dotyczące faktury zakupowej (numer dokumentu/faktury, datę wystawienia, sposób płatnosci i datę płatności). W celu wybrania pozycji do przyjęcia wybierz ją z "listy towarów magazynowych" (z lewej strony okna) - klinij dwukrotnie na wybranej pozycji lub przenieś ją myszą do okna dokumentu PZ. Wprowadż "Ilość" i "Cenę netto" zakupu. W przypadku zakupu towarów w opakowaniach zawierających inną ilość niż jedna jednostka, w polu "Zawartość" wpisz zawartoś opakowania, np. przy zakupie 1 kegi piwa o zawartości 50 litrów, w polu "Zawartość" wpisz 50, przy zakupie majonezu w słoikach 0,34 kg, wpisz w polu "Zawartość" 0,34. Jeżeli kupujesz towary w opakowaniach zbiorczych, np. 2 zgrzewki (w cenie 56 zł za całą zgrzewkę) puszek kukurydzy konserwowej o zawartości 12 puszek po 0,25 kg w każdej,, wprowadź w polu "Ilość" 1, w polu "Cena" 56, a polu "Zawartość" formułę "12*0,25" (12 puszek, 0,25 każda). Podczas wprowadzania poszczególnych pozycji możesz dodatkowo sprawdzić: - Historię obrotu poszczególnych towarów. W tym celu wskaż daną pozycję i kliknij w ikonę "Historia obrotu", - Poprzednie ceny zakupu. W tym celu wskaż daną pozycję i kliknij w ikonę "Historia cen".

21 Magazyny Rozchody magazynowe Rozchód z magazynu może być wykonywany: - automatycznie w przypadku zamykania rachunku kelnerskiego (dokumentem WZ), - ręcznie przez użytkownika z opcji "Magazyn" -> "Nowa" -> "Operacja magazynowa" Przykładowo przy wprowadzaniu rozchodu wewnętrznego, wybierz "Magazyn" -> "Nowa" -> "Operacja magazynowa" -> "RW". Wybierz magazyn z którego ma nastąpić rozchód towaru w polu "Mag. źródłowy". W celu wprowadzenia do dokumentu rozchodowanych towarów, kliknij dwukrotnie myszą na wybranej pozycji (po lewej stronie okna) lub przeciągnij myszą wybraną pozycję do okna dokumentu. W polu "Ilość" wprowadź ilość rozchodowanego towaru.

22

23 Część V

24 20 Pomoc do programu 5 Rachunki kelnerskie 5.1 Przeglądanie rachunków System 4Rest pozwala na przeglądanie z biura rachunków kelnerskich zarówno tych, które sa otwarte w danym momencie jak i tych które zostały już zamknięte. Umożliwia to kontrolę tego co wykonują kelnerzy. Aby przeglądać rachunki należy wybrać z menu głównego opcję "Sprzedaż"->"Rachunki z terminali POS" lub kliknąć ikonę "Rachunki" na pasku narzędzi. Po otwarciu okna należy zdecydować, które rachunki chcemy oglądać: "Otwarte" czy "Zamknięte". Zamknięte rachunki mogą być oznaczone wytłuszczoną czcionką co oznacza, że dany rachunek nie ma powiązanej operacji magazynowej tzn. w momencie zamykania rachunku nie było wystarczających stanów magazynowych wynikających z receptur aby dokonć rozchodu. Jeżeli włączona jest opcja ujemnych stanów magazynowych takie rachunki będą rozliczone magazynowo, lecz w kolumnie UWAGI pojawi się informacja o tym czego brakowało w momencie zamykania rachunku przez kelnera. Rachunek może być również oznaczony kolorem czerwonym co oznacza, że rachunek został w całości anulowany. Jeżeli rachunek wykazuje braki magazynowe po dwukrotnym kliknięciu na tym rachunku pokaże się okno ze szczegółową informacją o tym czego brakowało na tym rachunku. Lista rachunków może być filtrowana tzn mogą być pokazane rachunki tylko z konkretnego punktu sprzedaży i w przypadku rachunków zamkniętych można ustalać zakres dat w których muszą się mieścić rachunki, aby zostały pokazane. Dodatkowym warunkiem może być pokazywanie tylko tych rachunków, które nie zakończyły się rozchodem magazynowym ("Tylko bez operacji magazynowej") lub tylko te, które nie zostały anulowane ("Pomiń anulowane"). Jeżeli istnieje grupa rachunków, które nie zostały rozliczone magazynowo to po naciśnięciu przycisku "Zestawienie braków" program pokaże jakich surowców brakuje na tych rachunkach do dokonania rozchodu. W przypadku gdy chcemy po uzupełnieniu stanu magazynowego dokonać rozchodu elementów danego rachunku należy po jego wskazaniu nacisnąć przycisk "WZ". Spowoduje to sprawdzenie czy dany rachunek można rozchodować i jeżeli tak zostanie wygenerowany odpowiedni dokument WZ. Przy każdym rachunku widać datę jego utworzenia, datę ostatniej operacji, czy jest zablokowany (po upływie zadanego czasu od osttniego bonowania program może blokować rachunek do czasu odblokowania przez osobę uprawnioną), jego opis, wartość, rabat, dokument sprzedaży, nr operacji magazynowej związanej z rachunkiem, sposób zapłaty, kierunek rozchodu wewnętrznego oraz czy rachunek jest już rozliczony. Po wskazaniu rachunku na dolnej liście z lewej strony pokazują się elementy rachunku, czy to co jest nabite. Jeżeli jakaś pozycja została wystornowana przez kelnera to jest przekreślona i nie wpływa na wartość rachunku. Po prawej stronie zaś jest lista wszystkich operacji związanych z rachunkiem tj daty i czas nabicia poszczególnych pozycji, udzielenie rabatu, łączenie rachunków, czas zamknięcia wraz z ewentualną informacją o tym, kto autoryzował daną operację. 5.2 Rozliczenia kelnerskie Każdy zamknięty rachunek kelnerski musi zostać rozliczony. Grupa rachunków rozliczanych w tym samym czasie zapisana jest w jednym rozliczeniu. Poszczególne rozliczenia dostępne są w oknie "Sprzedaż"->"Rozliczenia". Po wskazaniu rozliczenia widać jego datę, użytkownika rozliczającego, kwotę gotówki oraz sumę wszystkich form płatności wsytępujących na rachunkach rozliczanych w jednym momencie. W dolnej części okna pokazane są kwoty poszczególnych form płatności oraz rachunki które zostały zawarte w tym rozliczeniu. Pozwala to na dokonanie szczegółowej analizy tego z czego kelner się rozlicza.

25 Rachunki kelnerskie 21 Dodatkowo na liście rachunków należących do tego rozliczenia można kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać "Pokaż", aby zobaczyć szczegóły wskazanego rachunku. 5.3 Zestawienia sprzedaży Oprócz dowolnych raportów dostępnych w oknie "Raporty", tworzonych dla każdego klienta indywidualnie program oferuje kilka zestawień potrzebnych w bieżącej pracy restauracji. Do dyspozycji jest przede wszystkim "Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie". Jest to najciekawsza analiza gromadząca w jednym miejscu informacje o sprzedanych produktach oraz rozliczeniach finansowych. Po wybraniu opcji "Sprzedaż"->"Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie" pokaże się okno w którym należy wybrać zakres czasowy, który ma być analizowany (Dzień lub Okres), ewentualnie punkt sprzedaży, który chcemy analizować (jeżeli program obsługuje kilka punktów sprzedaży). Jeżeli w parametrach programu określono godziny otwarcia restauracji zestawienie będzie je uwzględniało. Po naciśnięciu przycisku "Odśwież dane" program pokaże w zakładce "Sprzedane produkty" to, co było sprzedawane w zadanym okresie czasu (umożliwiając sortowanie i filtrowanie danych tak aby możliwa stała się analiza najlepiej i najgorzej sprzedających się produktów), a w zakładce "Rozliczenia" pokaże pełną informację o rozliczeniach kelnerskich: - zestawienie form płatności w/g użytkownika - zestawienie ogólne w/g form płatności - ogółem kwotę sprzedaży - ilość rachunków dla każdego użytkownika - ilość rachunków anulowanych dla każdego użytkownika - ilość rachunków z rabatami dla każdego użytkownika podzieloną na stawki rabatu - ilość rachunków z rabatami - wartość udzielonych rabatów w/g użytkownika - wartość pozycji stornowanych(usuniętych) z rachunków Analiza ta jest bardzo przydatna przy sprawdzaniu dłuższego okresu czasu, pozwala bowiem na kontrolę tego co powinno zostać wycofane z menu (za słabo się sprzedaje), kontrolę udzielanych rabatów, kontrolę usuwania pozycji z rachunku i inne. Innym interesującym zestawieniem dostępnym w programie jest "Godzinowy raport sprzedaży", który pokazuje w jakich godzinach w ciągu dnia w zadanym okresie czasu występuje największe i najmniejsze nasilenie ruchu co pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ilości kelnerów w różnych porach dnia, ewentualnie przygotowanie promocji i rabatów w godzinach gdy ruch jest mniejszy. Oprócz powyższych zestawień na bieżąco można kontrolować sprzedaż poszczególnych produktów w oknie "Produkty" w zakładce "Historia sprzedaży produktu". W oknie tym oprócz sprzedaży można również kontrolować i oglądać na wykresach koszty magazynowe sprzedaży produktów, program wylicza bowiem koszt magazynowy do każdej sprzedanej pozycji w momencie zamykania przez kelnera rachunku. Podobnie można wykonywać analizy magazynowe dla wybranych surowców w oknie "Surowce". Poza wbudowanymi zestawieniami i analizami program oferuje możliwość tworzenia dowolnych raportów. Raporty takie nie są częścią programu, ale są zewnętrznymi plikami instalowanymi w programie.

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.23 zmiany w programie czerwiec 2013

Kancelaria 2.23 zmiany w programie czerwiec 2013 1. Moduł ADMINISTRACJA Rozbudowano program administracyjny, dodając możliwość reindeksacji bazy w celu przyspieszenia dostępu do danych. Okno administracji podzielono na karty Konfiguracja, Kopie zapasowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Simply System Roman Winiarski. Wersja do programu: 4Rest

POMOC DO PROGRAMU. Simply System Roman Winiarski. Wersja do programu: 4Rest POMOC DO PROGRAMU Simply System Roman Winiarski www.simplysystem.pl biuro@simplysystem.pl Wersja do programu: 4Rest 5.2 Spis treści 1. Instalacja systemu...3 2. Konfiguracja systemu...4 2.1. Parametry

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powiązań opakowania towary.

Tworzenie powiązań opakowania towary. Tworzenie powiązań opakowania towary. Wersja rozbudowana ma możliwość definiowania opakowań zwrotnych dotyczących danego towaru. Takie tworzenie powiązań jest dostępne z menu pod prawym przyciskiem myszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2010 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2010" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2010.exe.

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo