1.4.1 Europejskie normy dotyczące całego nadwozia samochodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.4.1 Europejskie normy dotyczące całego nadwozia samochodu"

Transkrypt

1 1.4 Uwarunkowania normatywne Wprowadzenie norm regulujących zagadnienia motoryzacyjne było spowodowane ciągle rosnącą popularnością samochodu i związanego z tym natężenia ruchu drogowego. Ustalenia prawne, zarówno w granicach poszczególnych państw (np. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 44 z 1999), jak też w skali międzynarodowej, określają cechy całego pojazdu i jego zespołów. Przepisy i normy stanowią jeden z głównych warunków wejściowych do projektowania nadwozi samochodowych. Znajomość aktualnych wymagań prawnych podczas projektowania jest konieczna, aby wprowadzany na rynek samochód mógł być dopuszczony do ruchu, tzn. żeby pomyślnie mógł przejść proces zwany homologacją. Homologacja polega na sprawdzeniu zgodności określonych cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu z wymaganiami zawartymi w obowiązujących normach Europejskie normy dotyczące całego nadwozia samochodu W Europie obowiązujące są Regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE) Organizacji Narodów Zjednoczonych, a podstawowym dokumentem jest Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów, sporządzone w Genewie w 1958 roku. Regulaminy ECE stanowią ujednolicone w skali międzynarodowej kompleksowe dokumenty dotyczące wymagań technicznych stawianych pojazdom, ich kompletacji i cech wyposażenia. Przystąpienie do Porozumienia, równoznaczne z wprowadzaniem i przestrzeganiem Regulaminów ECE przez dany kraj, odbywa się na zasadzie dobrowolności. W krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują przepisy zwane Dyrektywami CEE, z tym że część tych Dyrektyw jest w pełni zgodna z Regulaminami ECE. W Polsce w niedalekiej przyszłości, po przystąpieniu do Unii Europejskiej, stracą ważność polskie normy, a obowiązywać będą normy europejskie. Dlatego w obecnym czasie ważnym jest umiejętne posługiwanie się unijnymi uregulowaniami prawnym, gdyż produkt nieopatrzony znakiem CE nie będzie miał prawa wejścia na rynek.

2 W poniższej tabelce zestawiono Regulaminy ECE i Dyrektywy CEE dotyczące całego nadwozia samochodu. Dla ułatwienia numer w tabelce odpowiada numerowi z rysunku wykazu norm dla całego samochodu.. Lp. Nr Dyrektywy CEE Nr Regulaminu ECE Tytuł 2 71/127/EEC 88/321/EEC ECE R46 ECE R46.01 Widoczność do tyłu (lusterka wsteczne) 5 76/114/EEC 87/354/EEC Tablice rejestracyjne 6 76/756/EEC 97/28/EC ECE R48 ECE R48.01 Oświetlenie 7 77/649/EEC 90/630/EEC Widoczność do przodu i odblaski 8 78/316/EEC 94/53/EC Identyfikacja lampek kontrolnych 9 78/317/EEC Odmrażanie i odparowywanie szyb 10 78/318/EEC 94/68/EC Wycieraczki i spryskiwacze 11 78/549/EEC 94/78/EC Wystawanie kół poza obrys nadwozia 12 92/22/EEC ECE R43 Bezpieczne szyby 14 70/157/EEC 96/20/EC ECE R51 ECE R51.02 Poziom hałasu 16 70/221/EEC 97/19/EC ECE R58 ECE R58.01 Zbiornik paliwa i zabezpieczenia przy uderzeniu w tył nadwozia 18 70/387/EEC ECE R11 ECE R11.02 Zamki i zawiasy drzwi 19 72/245/EEC 95/54/EC ECE R10 ECE R10.01 Zakłócenia elektromagnetyczne 21 74/60/EEC 78/632/EEC ECE R21 ECE R21.01 Wyłożenie wnętrza i jego bezpieczeństwo na uderzenia 22 74/61/EEC 95/56/EC ECE R18 ECE R18.02 Zabezpieczenia przed kradzieżą ECE R /297/EEC 91/662/EEC ECE R12 ECE R12.03 Uderzenie w kierownicę 24 74/408/EEC 96/37/EC ECE R17 ECE R17.06 Wytrzymałość foteli 25 74/483/EEC 87/354/EEC ECE R26 ECE R26.02 Wystawanie elementów zewnętrznych nadwozia

3 26 76/115/EEC 96/38/EC ECE R14 ECE R14.04 Kotwiczenie pasów bezpieczeństwa 27 77/541/EEC 96/36/EC ECE R16 ECE R16.04 Pasy bezpieczeństwa 28 78/932/EEC ECE R25 ECE R25.04 Zagłówki 31 ECE R34 ECE R34.01 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 32 70/222/EEC Tylna tablica rejestracyjna 33 77/389/EEC 96/64/EC Zaczepy (ucha) holownicze 34 78/548/EEC System ogrzewania 35 92/21/EEC 95/48/EC Masy i wymiary 36 94/20/EC Haki holownicze 37 ECE R32 Uderzenie w tył nadwozia 38 96/27/EC ECE R95 Uderzenie boczne 39 96/79/EC ECE R94.01 Uderzenie czołowe (z 40% przekryciem) 40 ECE R33 Uderzenie czołowe w sztywną barierę 41 ECE R97 Immobilizer i alarm 42 ECE R35 Pedały 43 ECE R42 Zderzaki 44 ECE R45 ECE R45.01 Urządzenia czyszczące reflektory Polskie normy dotyczące całego nadwozia samochodu Poniżej przytoczone zostały niektóre paragrafy z Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 44 wydanego przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 1999 r. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 2. ust. pkt 1 Długość pojedynczego pojazdu nie może przekraczać 12m ; 2. ust. pkt 2 Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55 m, szerokość ta nie obejmuje lusterek na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych z gumy lub tworzyw sztucznych. 2. ust. pkt. 4 Wysokość pojazdu [...] nie może przekraczać 4,0 metrów ; 3. ust. pkt 2 - Udział masy na oś (osie) napędową (napędowe) pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być mniejszy niż 25%, a w odniesieniu do samochodu osobowego udział masy na oś przednią nie może być mniejszy niż 30% ; 8. ust. pkt 1 - Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób powinny być wyposażone w : a) urządzenia zapewniające wentylację i ogrzewanie wnętrza; b)drzwi zaopatrzone w zamki uniemożliwiające samoczynne lub nie zamierzone ich otwarcie się ; 8. ust. pkt 3 - Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom: a)powinno być szczelne, jeżeli jest pomieszczeniem zamkniętym; b)siedzenia powinny być przymocowane do nadwozia, również gdy są przesuwne, w sposób uniemożliwiający nie zamierzone zmiany ich położenia; 11 ust. pkt 6 - Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa:

4 a)na siedzeniach przednich b)na siedzeniach innych niż przednie samochodu osobowego, skierowanych do przodu ; 12 ust. pkt 2 - Dopuszcza się wyposażenie w światła obrysowe przednie i tylne pojazdu samochodowego i przyczepy, których szerokość przekracza 1,8 m. ; Przykłady Potrzebne wielkości zgodne z normą PN zestawiono tabelce, a ewentualne niezgodności z normami ECE podano w niższym wierszu komórki. Schematyczny rysunek wyjaśnia symbole stosowane w tabelce i pokazuje w jaki sposób odpowiednie wymiary powinny być kontrolowane. wymiary kontrolowane wg PN A. Światła przednie Rodzaj światła Max. wysokość Min. wysokość Max. odl. od bocznego obrysu Min. odl. między światłami a max [mm] b min [mm] c max [mm] d min [mm] Mijania Pozycyjne Kierunkowskazy Przeciwmgłowe [1] ECE: [1] żaden punkt powierzchni świetlnej światła nie powinien znajdować się wyżej niż najwyższy punkt powierzchni świetlnej światła mijania B. Światła tylne Rodzaj światła Max. wysokość Min. wysokość Max. odl. od bocznego obrysu Min. odl. między światłami a max [mm] b min [mm] c max [mm] d min [mm] Pozycyjne Kierunkowskaz

5 Hamowania (STOP) ECE: 400 Odblaskowe ECE: 250 Przeciwmgłowe C. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o minimalnych wymiarach: szerokość 520 mm i wysokość 120 mm lub szerokość 340 mm i wysokość 240 mm wysokość dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 300 mm D. Zderzak Podlegające unormowaniu wymiary miejsca na tylną tablicę rejestracyjną

6 1.4.3 Uzupełniające normy dotyczące wymiarów Układ odniesienia i obciążenia elsploatacyjne Nazwy i określenia elementów trójwymiarowego, prostokątnego układu odniesienia są przedmiotem międzynarodowej normy ISO Trójwymiarowy układ odniesienia jest to układ trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyzn ustalonych przez wytwórcę pojazdu w początkowym stadium projektowania pojazdu. Płaszczyzny te określone są w następujący sposób: a) płaszczyzna zerowa Y: płaszczyzna (xz) symetrii pojazdu b) płaszczyzna zerowa X: płaszczyzna pionowa (yz) prostopadła do płaszczyzny zerowej Y np. w osi kół przednich c) płaszczyzna zerowa Z: płaszczyzna pozioma (xy) prostopadła do płaszczyzny zerowej X np. na poziomie dolnej krawędzi progu. Projektanci samochodów najczęściej przyjmują środek układu odniesienia na osi przednich kół, a więc płaszczyzna X przechodzi przez tę oś natomiast Z może, ale nie musi.

7 Wymiary zewnętrzne Wszystkie terminy i ich definicje dotyczące tych wymiarów nadwozia pojazdu, które podlegają pomiarom, zawarte są w międzynarodowej normie ISO 612: 1978 (niemieckim odpowiednikiem tej normy jest DIN 70020).

8 Wymiary wewnętrzne

9 Inne wymiary objęte normą ISO 612, dotyczące wnętrza, przedstawia poniższy rysunek.

10 Pozostałe Ustalanie objętości bagażnika według międzynarodowej normy ISO 3958 odbywa się poprzez układanie prostopadłościanów o wymiarach 400x200x100 mm, a więc o pojemności 8 dm 3. Suma pojemności całkowitej liczby prostopadłościanów, jakie można pomieścić w bagażniku i zamknąć swobodnie jego pokrywę, stanowi pojemność badanego bagażnika. Zrzeszenie Niemieckich Producentów Samochodów (VDA Verain Deutsche Automobilindustrie) zaleca podobną metodę. Różnica polega na wielkości jednostki pomiarowej, którą w tym przypadku jest prostopadłościan o wymiarach 200x100x50 (pojemność 1 dm 3 )

11 1.4.4 Normy międzynarodowe dotyczące bezpiecznej konstrukcji Poniższe tabelki zawierają zestawienie norm międzynarodowych i krajowych związanych z bezpieczeństwem nadwozia samochodu. Tabelka obejmuje normy europejskie (Dyrektywy CEE i Regulaminy ECE), normy amerykańskiej organizacji FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), niemieckiej StVZO, uregulowania szwedzkie oraz tytułem uzupełnienia polskie normy. Normy dot. bezpiecznej konstrukcji zewnętrznej samochodu Kształt zewnętrzny samochodu Wystawanie kół poza obrys nadwozia Śruby mocujące koła, kołpaki Zbiornik paliwa i układ zasilania Pokrywy EWG Dyrektywy EC Regulaminy ECE FMVSS (USA) StVZO (D).. (S) PN (PL) 74/ BN-77/ PN-S-48051: /549 36a 146 (19) 74/ PN-88/S / ,46 113, 131 PN-91/S PN-85/S / PN-S-48007:1997 zamki (drzwi) (drzwi) Zderzaki PN-87/S Lusterka 71/ PN-89/S Normy dot. bezpiecznej konstrukcji wnętrza samochodu Odkształcenie dachu Odkształcenie drzwi Zamki drzwiowe i zawiasy Przesunięcie kolumny kierownicy Mocowanie szyby przedniej Penetracja szyby przedniej do środka Uderzenie w tablicę rozdzielczą Uderzenie w kierownicę EWG Dyrektywy EC Regulaminy ECE 96/ FMVSS (USA) StVZO (D) (S) PN (PL) 70/387 11,32, a 111 BN-85/ PN-S-48007: /297, 91/ PN-77/S BN-72/ PN-85/B PN-88/B PN-81/B /60 21,32,33 201, PN-S-48050: / PN-S-48050:1998

12 Uderzenie w 74/ daszek p/słoneczny Siedzenia i 74/60, 16,17,21,44 201,207 30,35a 110 BN-88/ oparcia 74/408 Zagłówki 78/ BN-88/ PN-S-48053:1997 Pasy, poduszki 76/115, 77/541 14,16 208,209, a 109 PN-88/S PN-87/S Zabezpieczenia PN-88/S dla dzieci Palność elementów wyposażenia wnętrza Hełmy ochronne Uderzenie w tył nadwozia Uderzenie w przód nadwozia PN-91/S BN-77/ PN-80/S PN-86/S ,94 PN-86/S Przykłady FMVSS301 uderzenie w tył masą 1814kg przy 48 km/h

13 ECE penetracja ładunku 50 kg przy zderzeniu 52km/h do wnętrza ECE kotwienie pasów Słupek B samochodu Wars po statycznej próbie kotwienia pasów

14 1.4.5 Wytrzymałość biomechaniczna ciała ludzkiego Biomechanika głowy Urazy głowy występujące podczas wypadków drogowych należą do najcięższych, gdyż często powodują trwałe kalectwo lub śmierć użytkowników dróg. Próbą ilościowej oceny obrażeń głowy jest kryterium HIC (Head Injury Criterion) w postaci: t 2 1 HIC = max a( t) dt ( t2 t1) ( t2 t1 ) t1 gdzie: a(t) - opóźnienie środka masy głowy [g] (g przyspieszenie ziemskie) ( t ) 2 t1 - przedział czasu, w którym działa opóźnienie [s]; Kryterium HIC mówi, że jeśli wartość powyższej całki przekroczy 1000, to istnieje niebezpieczeństwo utraty życia. Kryterium to jest często stosowane przy ocenie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów pojazdu, a także przy testowaniu hełmów ochronnych. Zalecane jest między innymi przez FMVSS. Natomiast europejskie normy ECE mówią o wymaganiu, aby opóźnienie działające w sposób ciągły przez czas dłuższy niż 3ms nie przekraczało wartości 80g. W dyrektywie FMVSS 208 zmodyfikowano nieco kryterium HIC poprzez uściślenie czasu trwania działania opóźnienia na głowę. Ustalone zostały wartości graniczne dla HIC 36 i HIC 15 (wartości kryterium dla przedziału czasowego odpowiednio 36 i 15 ms). Wartości te są podane w tabelce dot. norm określających kryteria bezpieczeństwa. Biomechanika części szyjnej kręgosłupa Niebezpieczne uszkodzenia górnego odcinka kręgosłupa powstają najczęściej w wyniku tylnych zderzeń pojazdów, ale część z nich następuje także w wyniku zderzeń czołowych i bocznych. Kryterium NIC (Neck Injury Criterion) jest liczbową oceną obrażeń górnego odcinka kręgosłupa i określa je następujący wzór: 2 NIC = 0,2a rel + vrel gdzie: a rel - względne przyspieszenie między pierwszym kręgiem piersiowym (T1) i pierwszym kręgiem szyjnym (C1) v rel - względna prędkość między pierwszym kręgiem piersiowym (T1) i pierwszym kręgiem szyjnym (C1) 0,2 stała reprezentująca długość szyjnego odcinka kręgosłupa; Przyjmuje się za dopuszczalny poziom NIC 50 = 15 m 2 /s 2 z tym, że jest on określony dla punktu, gdzie szyjny odcinek kręgosłupa zmienia kierunek swojej naturalnej krzywizny. Istnieje także nowsze kryterium, pozwalające w sposób bardziej poprawny uwzględnić skomplikowane obciążenie szyi podczas kolizji. Ma ono następującą postać: F Nij = F Z + M Y int M int 2,5

15 gdzie: F Z - obciążenie osiowe (ściskanie, rozciąganie) M Y - moment zginający F int - wartość krytyczna obciążenia osiowego M int - wartość krytyczna momentu zginającego; Za graniczną przyjmuje się wartość Nij = 1,0 oznaczającą 15% ryzyka na wystąpienie poważnej kontuzji. Kryteria zabezpieczenia i obciążenia - poziom dla części szyjnej kręgosłupa Część ciała Kryterium Poziom Uwagi Część szyjna a a-p max g zgięcie; uderzenie w klatkę piersiową z przodu kręgosłupa a p-a max g naciągnięcie; uderzenie w klatkę piersiową z tyłu α F max kąt części szyjnej kręgosłupa przy zginaniu α E max kąt części szyjnej kręgosłupa przy naciąganiu M F max 190 Nm zgięcie, moment mierzony na stawie głowy (krąg atlas) M E max 57 Nm naciągnięcie, mierzone na stawie głowy M max 370 Nm moment zginający (zgięcie lub naciągnięcie), wyliczony na przejściu kręgów C7/T1 F scinająca obciążenie tnące Nm F Z max Nm obciążenie rozciągające F D max obciążenie ściskające Nm Krtań F B N pęknięcie / złamanie chrząstki pierścieniowatej krtani przy obciążeniu z przodu F B 490 N zniszczenie struktury krtani przy obciążeniu z przodu Biomechanika klatki piersiowej Obrażenia klatki piersiowej występują głównie w wyniku oddziaływania pasów bezpieczeństwa lub, w przypadku ich braku bądź niezapięcia, w wyniku uderzenia w koło kierownicy. Deformacje klatki piersiowej spowodowane powyższymi przypadkami stwarzają znacznie większe zagrożenie dla organów wewnętrznych niż ewentualne opóźnienia działające na korpus człowieka. Istnieje wiele kryteriów oceny obrażeń klatki piersiowej. Jednym z nich jest kryterium wiskotyczne VC (Viscous Criterion), którego podstawą jest iloczyn

16 prędkości uginania klatki piersiowej i chwilowych wartości tego ugięcia. Innym znanym kryterium odporności klatki piersiowej na ściskanie jest TCC (Thorax Compression Criterion), które mówi, że graniczne ugięcie nie powinno być większe niż 50 mm. Najczęściej stosowane dzisiaj jest kryterium CTI (Combined Thoracic Index), określone wzorem: A A max CTI = + gdzie: A max - największe obserwowane przyspieszenie klatki piersiowej D max - największe obserwowane ugięcie klatki piersiowej A int - największe dopuszczalne przyspieszenie klatki piersiowej D - największe dopuszczalne ugięcie klatki piersiowej int Kryteria zabezpieczenia i obciążenia - poziom dla klatki piersiowej część ciała kryterium poziom uwagi Klatka a max g t > 3 milisekundy piersiowa a max ponad 60 g t < 3 milisekundy F max N przy strzałkowym obciążeniu ciała w wyniku uderzenia F max 4750 N siły obręczy barkowej (pasa barkowego) s max 4,0 cm wgniecenie przy 50% prawdopodobieństwie wystąpienia nieodwracalnych zranień z biomechaniki statystycznej int D D max int s max 4,5-8,8 cm wgniecenie; 1986 w FMVSS 208 o 76,2 mm dla poduszki powietrznej; w innym wypadku 50,8 mm E pot 350 Nm energia ściśnięcia klatki piersiowej VC 1,00-1,75 m/s kryterium tolerancji lepkości [v-c] max ; 39 prób na zwłokach; urazy klatki piersiowej AIS>4 Biomechanika nóg W przypadku obrażeń nóg wykorzystuje się kryterium odporności kości udowej FPC (Femur Performance Criterion), ograniczające siłę osiową w kościach udowych do 10 kn. Niewiele inne wartości tej siły podaje kryterium siły w kościach udowych FFC (Femur Force Criterion) i kryterium siły ściskającej kość goleniową TCFC (Tibia Compression Force Criterion). Istnieje także wskaźnik piszczeli TI (Tibia Index), mierzony dla górnej i dolnej części kości goleniowej według wzoru: F TI = + M Z G ( FZ ) int ( M G ) int gdzie: F Z - siła ściskająca w kierunku osi podłużnej Z nogi ( F Z ) int - krytyczna siła ściskająca w kierunku osi Z wynosząca 35,9 kn M G - moment zginający leżący w płaszczyźnie prostopadłej do osi Z ( M ) G int - krytyczny moment zginający wynoszący 225 Nm Dopuszczalne wartości poszczególnych kryteriów podaje poniższa tabelka.

17 część ciała kryterium poziom uwagi Udo FPC 10 kn siła osiowa w kości udowej FFC 7,7 kn siła osiowa w kości udowej Łydka TCFC 8 kn siła osiowa ściskająca w kościach goleniowych TI <=1,3 górna i dolna część kości goleniowej

18 1.4.6 Normy określające kryteria dotyczące bezpieczeństwa pasażerów Poniższa tabelka zawiera zestawienie europejskich i amerykańskich norm ustalających kryteria bezpieczeństwa uczestników ruchu w razie wypadku. Część ciała Norma Wartość Uwagi graniczna testu głowa FMVSS 208 FMVSS 213 HIC= 1000 wyliczone na manekinie z wypadkowego przyspieszenia dla głowy FMVSS 208 HIC 36 =1000 HIC 36 =900 HIC 36 =660 HIC 15 =700 HIC 15 =570 HIC 15 =390 dla manekinów Hybrid III reprezentujących: 50c mężczyzna, 5c kobieta, 6-letnie dziecko 3-letnie dziecko 12-miesięczne dziecko 50c mężczyzna, 5c kobieta, 6-letnie dziecko 3-letnie dziecko 12-miesięczne dziecko FMVSS 201 a 3ms = 80 g sklepienie czaszki, SAE J 921 i J 977 EWG 74/60 a 3ms = 80 g kształt głowy EWG 78/932 ECE R 12 ECE R 21 ECE R 22 a 5ms = 150 g a max = 300 g próbnik (próba do badań) w badaniach dotyczących tłumienia uderzeń przez kask ochronny ECE R 44 kontrola wzrokowa: punkty styczności głowy ECE R 21 F= 0,378 kn uderzenie w elementy z przodu, wyliczone klatka piersiowa przy pomocy próbnika ECE R 95 HPC= 1000 kryterium zabezpieczenia głowy w kolizjach z boku, wyliczone jak HIC (kryterium obrażeń dla głowy) FMVSS 208 SI= 1000 wyliczone na manekinie z wypadkowego przyspieszenia klatki piersiowej FMVSS 208 s x = 50,8 mm ucisk klatki piersiowej na mostku względny do kręgosłupa, nie uwzględniając użycia systemu poduszek powietrznych (s x 76,2 mm) FMVSS 213 FMVSS 208 a 3ms = 60 g wypadkowe przyspieszenie klatki piersiowej manekina lub manekina dziecka FMVSS 214 TTI= 90/85 g kryterium urazów klatki piersiowej w kolizjach bocznych; 85g w pojazdach 4- drzwiowych, 90g w pojazdach 2- drzwiowych ECE R 44 a 3ms = 50 g wypadkowe przyspieszenie klatki piersiowej manekina dziecka przy badaniu systemów zabezpieczenia dzieci ECE R 44 a 3ms = 30 g różnica przyspieszenia pionowego mierzona pomiędzy brzuchem a głową manekina dziecka ECE R 12 EWG 74/297 FVMSS 203 F= 11,1 kn uderzenie w klatkę piersiową mierzone przy pomocy próbnika, SAE J 944 ECE R 21 F= 0,378 kn uderzenie w części z przodu mierzone przy pomocy próbnika

19 brzuch, miednica ECE R 95 RDC= 42 mm boczne ugięcie trzech żeber w kolizjach z boku ECE R 95 VC= 1 m/s kryterium lepkości dla trzech żeber przy kolizji z boku FMVSS 209 pas bezpieczeństwa biodrowy musi pozostać na miednicy we wszystkich warunkach testu, łącznie ze zderzeniem i wywróceniem na dach. Pas nie może przemieścić się na brzuch. FMVSS 214 a max = 130 g boczne przyspieszenie miednicy przy kolizji z boku ECE R 44 pasy bezpieczeństwa dla dzieci nie mogą wywierać nadmiernego nacisku na brzuch i podbrzusze. Kontrola wzrokowa: uszkodzenia plasteliny modelarskiej w okolicach brzucha. ECE R 95 F max = 2,5 kn siła boczna oddziałująca na brzuch przy kolizji z boku ECE R 95 F max = 6 kn siła boczna mierzona na spojeniu łonowym przy uderzeniu bocznym Udo FMVSS 208 F= 10 kn pomiar siły w osi uda na manekinie Poniższa tabelka zestawia wartości dopuszcz.częstości drgań własnych poszczególnych organów i części ciała ludzkiego. Organ lub część ciała Częstość drgań własnych [Hz] Oczy Klatka piersiowa 4-6 Ręce Ramiona 2-6 Tułów 3-6 Kręgosłup 3-5 Żołądek 4-5

20 Stopień ciężkości urazów AIS AIS (Abbreviated Injury Scale) jest najbardziej znanym systemem opisowej oceny stopnia ciężkości urazów człowieka jako użytkownika samochodu. Skala AIS powstała w 1969 roku i od tego czasu była kilka razy rewidowana i uaktualniana. Obrażenia są uszeregowane w skali sześciostopniowej uzupełnionej o dwa przypadki skrajne: brak obrażeń i gdy obrażenia te są nieznane. AIS stopień ciężkości urazy (przykłady) śmiertelność w % 0 bez obrażeń 0,00 1 nieznaczny otarcia, rany cięte, zgniecenia, uderzenia, złamanie 0,00 żebra, oparzenia 1- i 2-ego stopnia, do 10 % powierzchni ciała 2 średni otarcia i uderzenia na dużych powierzchniach rozległe urazy części miękkich ciała lekkie wstrząśnienie mózgu z amnezją oparzenia 2-ego stopnia, do 15 % powierzchni ciała 0,07 3 ciężki stan bez zagrożenia życia 4 duże zagrożenie życia; przeżycie - prawdopodobne 5 stan krytyczny; przeżycie - niepewne 6 maksymalny oceniany jako praktycznie bez możliwości przeżycia złamanie czaszki bez wypłynięcia płynu mózgowordzeniowego wstrząśnienie mózgu z utratą świadomości odma płucna oparzenia 2-ego stopnia, do 25 % powierzchni ciała złamanie czaszki z wypłynięciem płynu mózgowordzeniowego wstrząśnienie mózgu z utratą świadomości do 24 h perforacja klatki piersiowej oparzenia 2- i 3-ego stopnia, do 35 % powierzchni ciała złamanie czaszki z krwawieniem pnia mózgu pęknięcie lub urwanie organu oparzenia 3-ego stopnia, do 90 % powierzchni ciała ciężkie zmiażdżenie głowy, rozdarcie pnia mózgu złamanie podstawy czaszki zmiażdżenie klatki piersiowej, rozdarcie lub przecięcie aorty oddzielenie klatki piersiowej od miednicy 2,91 6,88 32,32 100,00 9 nieznany nieznany

21 1.4.7 Manekiny Opisane wyżej ograniczenia, weryfikowane wcześniej na skazańcach i nieboszczykach, dzisiaj są sprawdzane w testach przy zastosowaniu wyrafinowanych manekinów. W większości współczesnych badań wykorzystywane są manekiny z rodziny Hybrid III oraz EuroSID-I. Wyposażone w skomplikowaną elektronikę i różnego rodzaju czujniki, w możliwie bliski sposób odzwierciedlają biomechanikę ciała ludzkiego i dają możliwie pełny obraz obrażeń, jakich może doznać człowiek w przypadku zderzenia. Siły mierzone na manekinie xyz Hybrid III Family Podstawowym z rodziny Hybrid III jest 50-centylowy manekin mężczyzny stworzony w Stanach Zjednoczonych w laboratoriach General Motors. Zaprojektowany do pomiaru sił, przyspieszeń i odkształceń w zderzeniach czołowych, używany jest na całym świecie przez wiele firm i instytucji. W skład rodziny Hybrid III wchodzą także inne manekiny, reprezentujące ludzi różniących się zarówno rozmiarami, jak i wiekiem i płcią. Są to: 95-centylowy mężczyzna, 5-centylowa kobieta, manekin dziecka 10-letniego, 6-letniego oraz 3- letniego. Zbudowano także manekina 12-miesięcznego dziecka do badań obrażeń w przypadku umieszczenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu dla pasażera, wyposażonym w poduszkę powietrzną.

22 Porównanie mas i wymiarów manekinów HYBRID III Family Model 12 mo CRABI 3 YO Child 6 YO Child 5% Female 50% Male Masa (kg) Wzrost (cm) Wysokość w pozycji siedzącej (cm) Zdjęcie EuroSID W przypadku zderzeń bocznych obrażeniom mogą ulec inne części ciała, wobec tego stworzono do tego typu zderzeń specjalnego manekina SID (Side Impact Dummy). Został on zaprojektowany do pomiaru ryzyka obrażeń przede wszystkim żeber, kręgosłupa oraz wewnętrznych organów. Pierwszy manekin tego typu SID - powstał w USA. W Europie do badań oceniających stopień spełniania wymagań wykorzystywany jest EuroSID. EuroSID-1 ma 178 cm wysokości i waży 75 kg.

23 Impactory Testy bezpieczeństwa dotyczące kolizji z pieszym zamiast manekina wykorzystują 4 specjalne kształtki biodynamiczne (impactory), które wyposażone są w niezbędne rejestratory by zebrać maksimum informacji pozwalających ustalić poziom ryzyka obrażeń: Kształtka biodynamiczna Kryterium obrażeń Kąt wygięcia kolana 15 Dopuszczalne wartości Podudzie Udo Przemieszczenie ścinające kolana Przyspieszenie górnej części podudzia Suma sił Moment zginający 6mm 150g 5kN 300Nm Głowa dziecka HIC (Head Injury Criterion) Kryterium obrażeń głowy Głowa dorosłego HIC (Head Injury Criterion) Kryterium obrażeń głowy impactor głowy impactor nogi (podudzie leg) film

24 Parametry testu kolizji z pieszym ACEA Commitment Phase 1 Impackt Zones Phase 2

25 1.4.8 Euro NCAP EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) jest przykładem konsumenckiego spojrzenia na problem bezpieczeństwa samochodów w razie zderzenia. Program EuroNCAP został zaprojektowany w celu przeprowadzania znaczących i obiektywnych ocen zachowania się nowo wprowadzanych na rynek samochodów w przypadku różnego rodzaju zderzeń. Głównym przeznaczeniem testów jest informowanie konsumentów o skuteczności zabezpieczeń stosowanych w poszczególnych samochodach, jakkolwiek program ten promuje także rozwój aspektu bezpieczeństwa i udziela kredytów wytwórcom samochodów na inwestycje zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i pieszych. Procedura testów pozwala odzwierciedlić ochronę, którą może zapewnić pojazd, w szerokim zakresie rodzajów wypadków, jakie zdarzają się na drogach. Testy EuroNCAP obejmują zderzenia czołowe, boczne z samochodem i słupem, oraz przypadki potrącenia pieszego. FRONT IMPACT zderzenie czołowe Zderzenie następuje przy prędkości 64 km/h (40 mph). Samochód uderza w deformowalną barierę umieszczoną z pewnym bocznym przesunięciem (offset), pokrycie uderzenia (overlap) wynosi 40%. Dane pomiarowe zebrane z rejestratorów i czujników na manekinach pozwalają oszacować skuteczność zabezpieczenia, jakie może zapewnić dany samochód dla kierowcy i pasażera siedzącego obok kierowcy. Oceniane jest zabezpieczenie poszczególnych części ciała osobno według skali o pięciu poziomach. Zabezpieczenie Dobre Właściwe Dostateczne (graniczne) Słabe Złe

26 SIDE IMPACT zderzenie boczne Zderzenie następuje przy prędkości 50 km/h (30 mph). Wózek wyposażony w deformowalną część przednią najeżdża na badany samochód, symulując w ten sposób boczne zderzenie. R-Point punkt biodrowy dla 95-centylowego mężczyzny Wykorzystywany w tej próbie specjalny manekin EuroSID-I wyposażony w niezbędne rejestratory pozwala zebrać maksimum informacji i ustalić poziom ryzyka obrażeń. Podobnie jak w przypadku zderzenia czołowego, dane zebrane z rejestratorów pozwalają ocenić skuteczność ochrony miejsca kierowcy. Zabezpieczenie Dobre Właściwe Dostateczne (graniczne) Słabe Złe

27 PEDESTRIAN IMPACT kolizja z pieszym Przeprowadza się serię prób w celu odwzorowania wypadków z udziałem pieszych, zarówno tych dorosłych, jak i dzieci, przy prędkości samochodu 40 km/h (25 mph). Miejsca uderzeń są następnie szacowane i wartościowane, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Komitetu Doskonalenia Bezpieczeństwa Pojazdów (EEVSC), jako dobre, słabe, złe. Ocena Dobre Słabe Złe HEAD PROTECTION or POLE TEST ochrona głowy Pomimo że przebiegi wypadków różnią się w poszczególnych krajach Europy, to jednak w przybliżeniu 25% wypadków, w których uczestnicy ponoszą ciężkie bądź śmiertelne obrażenia, są to kolizje boczne. Część tych zderzeń odwzorowuje test SIDE IMPACT, ale w Niemczech ponad połowa przypadków powyższych obrażeń była skutkiem uderzenia w słup bądź w drzewo. Właśnie dlatego do protokołów NCAP dodano Pole test, aby zachęcić producentów samochodów do stosowania urządzeń zabezpieczających w jakiś sposób głowę w przypadku takiego zderzenia. Samochód wprawiony jest w ruch boczny i przy prędkości 29 km/h (18 mph) uderza w sztywny słup. Ponieważ słup jest stosunkowo wąski, w wyniku uderzenia następuje jego znaczna penetracja w głąb pojazdu.

28 W przypadku samochodu nie wyposażonego w boczne kurtyny powietrzne, głowa kierowcy może uderzyć w słup z siłą powodującą silne obrażenia głowy. Boczne kurtyny pozwalają dość znacznie zminimalizować fatalne skutki takiego uderzenia. Świadczą o tym wyniki testów. Przykładowo, jeśli samochód bez takich poduszek może uzyskać wartości kryterium zabezpieczenia głowy rzędu 5000, to pojazd wyposażony w kurtyny utrzymuje to kryterium na poziomie 100 do 300. Kryteria oceny W testach EuroNCAP używana jest ruchoma skala przyznawania punktów. Istnieją dwie granice dla każdego z parametrów granica górna (Higher performance limit), nie przekroczenie której jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej ilości punktów, i granica dolna (Lower performance limit), powyżej której nie są przyznawane punkty. W przypadku zderzenia czołowego i bocznego, maksymalna liczba punktów dla każdej z części ciała wynosi cztery punkty, natomiast w przypadku uderzenia w słup (Pole Test) możliwe jest uzyskanie dwóch dodatkowych punktów. W teście potrącenia pieszego przyznane mogą być maksymalnie dwa punkty dla każdego z przypadków. Jeżeli wartość kryterialna mieści się pomiędzy dwoma granicami, stosowana jest interpolacja liniowa.

29 Kryteria oceny i wartości graniczne Front Impact dla głowy kierowcy i pasażera z poduszką Higher performance limit HIC Lower performance limit HIC bez poduszki Higher performance limit Lower performance limit Maksymalne opóźnienie przekraczające czas 3ms - 72g Minimalne opóźnienie przekraczające czas 3ms - 88g Maksymalne opóźnienie 80g Maksymalne opóźnienie przekraczające czas 3ms 65g Minimalne opóźnienie 120g Minimalne opóźnienie przekraczające czas 3ms 80g Poniżej podanych wartości kolor zielony Powyżej podanych wartości kolor czerwony Poniżej podanych wartości kolor zielony Powyżej podanych wartości kolor czerwony Kryteria oceny i wartości graniczne Front Impact dla karku, kolana i kości udowej Higher performance limit Lower performance limit Siła ścinająca Ściskanie 1,9kN 0ms 2,7kN 0ms K 1,2kN 2,3kN A R 25-35ms 35ms K 1,1kN 45ms 1,1kN 60ms Ślizgowe U przemieszczenie D w stawie kolana O w wyniku 3,8kN ściskania 6mm Ściskanie kości udowej Poniżej podanych wartości kolor zielony Moment Siła ścinająca Ściskanie rozciągający 42Nm 3,1kN 0ms 3,3kN 0ms 1,5kN 2,9kN 25-35ms 35ms 1,1kN 45ms 1,1kN 60ms 9,07kN 0ms Ślizgowe przemieszczenie kolana w wyniku ściskania 15mm 7,56kN - >10ms Moment rozciągający 57Nm Powyżej podanych wartości kolor czerwony

30 Wizualna interpretacja kryterium siły ściskającej na karku Wizualna interpretacja kryterium siły ścinającej na karku Wizualna interpretacja kryterium siły ściskającej kość udową

31 Kryteria oceny i wartości graniczne Pedestrian Impact dla głowy i nogi pieszego Higher performance limit Lower performance limit G Ł O W A U D O Moment zginający 300Nm Ślizgowe przemieszczenie stawu kolana w wyniku ściskania 6mm HIC HIC Suma sił 5,0kN Ściskanie kości udowej 3,8kN Moment zginający 380Nm Ślizgowe przemieszczenie stawu kolana w wyniku ściskania 15mm Suma sił 6,0kN 9,07kN 0ms 7,56kN - >10ms Sumaryczna, punktowa prezentacja wyników: Wyniki zebrane z testów przedstawiane są w formie obrazkowej w postaci człowieka z oddzieloną każdą częścią ciała, która podlega ocenie. Kolor każdej z części nadawany jest na podstawie punktów przyznanych według ustalonych kryteriów. Dla czołowego i bocznego zderzenia: Zielony 4,00 Żółty 2,67-3,99 Pomarańczowy 1,33-2,66 Brązowy 0,01-1,32 Czerwony 0,00 Dla potrącenia pieszego: Zielony 2 Żółty 0,01-1,99 Czerwony 0,00

2015-01-19. Wypadki samochodowe - statystyki. Przyczyny obrażeń ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH

2015-01-19. Wypadki samochodowe - statystyki. Przyczyny obrażeń ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH Liczba 2015-01-19 ilość wypadków w Polsce ilość rannych i zabitych 70 000 Wypadki samochodowe - statystyki liczba wypadków, rannych i zabitych w Polsce w wypadkach drogowych w kolejnych latach 60 000 50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania techniczne dla odbiorów jednostkowych

2. Wymagania techniczne dla odbiorów jednostkowych Wymagania dla odbiorów jednostkowych, kat. M, N, O (propozycja SPCM) strona 1 z 8 Propozycja SPCM odnośnie wymagań technicznych dla odbiorów jednostkowych pojazdów kategorii M, N, O SPCM, 05.03.2013 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Oryginalne Części Forda. Z bezpieczeństwem nie można dyskutować

Oryginalne Części Forda. Z bezpieczeństwem nie można dyskutować Oryginalne Części Forda Z bezpieczeństwem nie można dyskutować Oryginalne Części Zamienne Forda Zapewniają niezbędną ochronę kierowcy, pasażerom oraz pieszym Zachowują wartość pojazdu Umożliwiają utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

"2" : Boczna poduszka powietrzna typu piersiowego "3" : Boczna poduszka powietrzna typu zasłonowego

2 : Boczna poduszka powietrzna typu piersiowego 3 : Boczna poduszka powietrzna typu zasłonowego D4EB4BP0 Prezentacja : Poduszki powietrzne 1. Gama wyposażenia pojazdu Wyposażenie C3 C3 Pluriel C2 Przedni pas bezpieczeństwa z napinaczami Tak Tak Tak pirotechnicznymi Tylny pas bezpieczeństwa z napinaczami

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania Informacje ogólne Informacje ogólne Homologacja nadawana jest w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wpływem na środowisko naturalne itd. W przypadku modyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW NA TYLNYCH SIEDZENIACH SAMOCHODU OSOBOWEGO PODCZAS WYPADKU DROGOWEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW NA TYLNYCH SIEDZENIACH SAMOCHODU OSOBOWEGO PODCZAS WYPADKU DROGOWEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW NA TYLNYCH SIEDZENIACH SAMOCHODU OSOBOWEGO PODCZAS WYPADKU DROGOWEGO ANDRZEJ ŻUCHOWSKI 1, LEON PROCHOWSKI Streszczenie Wyniki badań pokazują, że w wielu rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 31 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail :

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego OR.272.4.2013.EL Mielec, dnia 29 maja 2013 roku INFORMACJA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego Działając

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła Sprawdzanie na SKP Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła 1) drogowe - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1; 2) przeciwmgłowe przednie - pojazdu samochodowego; 3)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2015/11/18 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

Silnik Liczba cylindrów, położenie

Silnik Liczba cylindrów, położenie ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ: PAKIET A Samochód dostawczy FIAT DUCATO L2H2 lub równoważny Równoważność oferty Oferowany samochód CPV 34130000-7 Kolor srebrny srebrny Silnik Liczba cylindrów, położenie 4,rzędowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 2870/FIAT DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop

OCENA TECHNICZNA nr: 2870/FIAT DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop OCENA TECHNICZNA nr: 2870/ DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Właściciel:. Dokument: Dowód Rejestracyjny seria:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop z dnia: 2015/11/09 OCENA TECHNICZNA nr: Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli POLSK Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli Dzieci poniżej 135 cm wzrostu muszą mieć swoje własne wyposażenie zabezpieczjące w samochodzie 135 cm Istnieje nakaz używania pasów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/22 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

sprostowanie 2 do serii 01 poprawek, podlegające notyfikacji depozytariusza C.N.1165.2007.TREATIES-2 z dnia 18 stycznia 2008 r.

sprostowanie 2 do serii 01 poprawek, podlegające notyfikacji depozytariusza C.N.1165.2007.TREATIES-2 z dnia 18 stycznia 2008 r. L 130/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.5.2010 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 11.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych szkicach przedstawione są pozycje manekina 95-centylowego w samochodach różnego przeznaczenia

Na kolejnych szkicach przedstawione są pozycje manekina 95-centylowego w samochodach różnego przeznaczenia 2.2 Ergonomia Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną, wykorzystującą wiedzę o psychofizycznych możliwościach oraz potrzebach człowieka do projektowania i korygowania wszelkiego rodzaju wyrobów technicznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r.

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Wg rozdzielnika IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 14-02-2013 r. na dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu

Bardziej szczegółowo

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 2,5mm 1,6mm 0,9mm Prawidłowe ustawienie świateł mijania to do 30m widoczności symetrycznie asymetrycznie Jak należy hamować awaryjnie samochodem wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(CFM)/WAR/097/6/0/4 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 4-0-06 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 36, faks () 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna Podsumowanie Cena cennikowa 48 550 zł Cena wyposażenia dodatkowego 2 000 zł Cena lakieru 1 800 zł Upust -4 700 zł 47 650 zł Cena

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 503

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 503 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 503 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 503 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Formularz oferty Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy typu BUS 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów Rumuńskie normy dotyczące maksymalnych wymiarów pojazdów są w dużej mierze zbieżne z europejską dyrektywą 96/53/WE z dnia 25.VII.1996 r. Różnice występują w dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: VBL/WRO/09016/14/02/17 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 17-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Aleksandra Moser VBL ul. Strzegomska

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2013/8/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2013/8/UE L 56/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2013/8/UE z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania jej przepisów technicznych, dyrektywę Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne samochodu

Wymagane parametry techniczne samochodu Wymagane parametry techniczne samochodu Załącznik nr do SIWZ (Załącznik nr do wzoru umowy). Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 8

Bardziej szczegółowo

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Mały pojazd miejski o napędzie spalinowym dla osób w starszym wieku i samotnych 'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 Tabela opłat za badania techniczne pojazdów zasady naliczania Stan prawny na dzień: 15-11 2002 r. Opracował: mgr inż. Andrzej Damm,

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/15927/16/03/22 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 22-03-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Logistyka CARPORT Aukcje Samochodowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 14.03.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 14.03.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 14.03.2011 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Ujednolicony tekst, uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 14.03.2011r., która dotyczyła poz. 13 i 18 Tabeli. Dokonane

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Właściciel: Adres: Zadanie: 04/08/2014/IL IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/15153/16/03/17 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 17-03-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Logistyka CARPORT Aukcje Samochodowe

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146948/4/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19083/16/04/06 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-05-2016

Bardziej szczegółowo